Beslissing van de Derde Beslisser. Startpagina BV / Take BVBA. Zaak nr. DOM 44050:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissing van de Derde Beslisser. Startpagina BV / Take BVBA. Zaak nr. DOM 44050: www.startpagina.be"

Transcriptie

1 Beslissing van de Derde Beslisser Startpagina BV / Take BVBA Zaak nr. DOM 44050: I. Partijen Klager: STARTPAGINA BV, met zetel te 1059 AT, Amsterdam, aan de Rijnburgstraat 11; vertegenwoordigd door: Mrs. Erik Valgaeren en Caroline Coesemens, advocaten bij de balie te Brussel, met kantoor te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat Titularis: TAKE BVBA, met zetel te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 4/301; vertegenwoordigd door: Mr. Tom Heremans, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 200. II. Domeinnaam: geregistreerd op: 1 september 2003, hierna "de Domeinnaam". III. Procedurele voorgaanden 1. Op 27 augustus 2004 heeft Klager de klacht ingediend (hierna: de Klacht ), houdende vordering tot overdracht van de Domeinnaam door Titularis. Op 20 september 2004 diende Titularis haar antwoord in. Derde Beslisser werd op 23 september 2004 aangeduid. 2. Klager verzocht op 29 september 2004 om de mogelijkheid tot het indienen van een wederantwoord. Bijkomende termijnen werden op 13 oktober 2004 door Derde Beslisser verleend. Klager diende een wederantwoord in op 29 oktober Partijen verklaren dat hun geschil niet aanhangig gemaakt werd bij de rechtbanken.

2 IV. De feiten 1. Klager biedt ondermeer diensten aan op het vlak van het internet en communicatie, het verlenen van toegang tot het internet, het hosten van internetinformatie alsmede het geven van adviezen op organisatorisch en communicatiegebied. Klager is thans titularis van de domeinnamen startpagina.nl en startpagina.com, waarbij de eraan verbonden webpagina s bedoeld zijn als een portaal, met name een startpunt dat via per categorie geordende hyperlinks toegang tot diverse webpagina s van derden verleent. Klager meldt dat zij over de volgende rechten en titels beschikt: a. startpagina.be : woord- en beeldmerk ingeschreven voor de waren van klassen 35, 41 en 42 (conventioneel overgedragen door het bedrijf Gylstaff & Co N.V. op 15 december 2003 in een dadingsovereenkomst ter afsluiting van een gerechtelijke procedure); b. startpagina : woordmerk ingeschreven voor de waren van klasse 25 (gedeponeerd op 16 februari 2000) dat Klager aanbrengt op promotiemateriaal in verband met de door haar geleverde diensten en voor de diensten van klassen 35, 41 en 42 (gedeponeerd op 30 maart 2000). c. Klager meldt tevens houder te zijn van de volgende Benelux beeldmerken: startpagina wij zoeken voor jou, beeldmerk, registratienummer d.d. 22 maart 2000; startpagina wij zoeken voor jou, beeldmerk, registratienummer d.d. 10 oktober 2001; startpagina.be, beeldmerk, registratienummer d.d. 31 juli 2000; startpagina.nl, woordmerk, registratienummer d.d. 24 januari Klager voert ook aan dat zij de benaming startpagina als handelsnaam jarenlang reeds in haar commerciële relaties alsook sinds 1999 op de in Nederland en België zeer bekende sites en gebruikt. Tenslotte verwijst Klager naar haar gebruik van Startpagina als maatschappelijke benaming/vennootschapsnaam. Volgens Klager wordt de internetgebruiker die op zoek is naar Klagers webpagina s en bij Titularis terechtkomt, in verwarring gebracht, temeer daar Klagers respectievelijke merken bekendheid hebben bij de Nederlandstalige internetgebruikers in Nederland én België voor de portaalsites en en het door Titularis beoogde gebruik van de Domeinnaam voor identieke activiteiten de verwarring vergroot. 2

3 Klager meent bovendien dat de toevoeging van het suffix.be deze mogelijke verwarring niet wegneemt. 2. Titularis zet uiteen dat zij een Belgische managementvennootschap is, verbonden met de onderneming Besite BVBA. Haar eigen activiteiten omvatten ook een aantal IT en management consulting diensten die zij naar eigen zeggen aan belangrijke klanten aanbiedt, waaronder klanten uit de bankwereld. Titularis heeft op 1 september 2003 de Domeinnaam als eerste geregistreerd via de bij DNS BE geregistreerde agent Besite BVBA, blijkbaar onmiddellijk na de vrijgave ervan door DNS BE. Na de registratie van de Domeinnaam door Titularis, zo vermeldt Titularis, heeft zij de exploitatie ervan toevertrouwd aan Besite BVBA. 3. Partijen melden dat begin september 2003 een telefonisch contact plaatsvond tussen hen, waarbij Klager aangedrongen zou hebben op de overdracht van de Domeinnaam door Titularis. Over de inhoud van deze bespreking lopen de stellingen van partijen uiteen. Volgens Klager heeft Titularis aan Klager toen aangegeven dat hij geïnteresseerd was om de verkoop van de litigieuze domeinnaam te bespreken waarbij het niet duidelijk is of er al dan niet een aanbod of verzoek tot betaling van een vergoeding werd gedaan. Volgens Titularis bood Klager daarbij tot Euro, een aanbod waarop Titularis niet is ingegaan. Nog volgens Titularis liet deze daarbij duidelijk aan Klager verstaan dat zij eigen plannen had om een Belgische startpagina op te bouwen die geen loutere kopie zou zijn van de startpagina van Klager (zoals beschikbaar onder de domeinnaam startpagina.nl ). 4. Indien men op het ogenblik van de neerlegging van de Klacht, d.w.z. op 27 augustus 2004, de Domeinnaam aanklikte, verscheen er op de webpagina van Titularis de volgende boodschap: Startpagina.be is druk bezig met het verzamelen van de betere Belgische websites. Ken je Belgische sites die zeker niet mogen ontbreken op Startpagina.be, stuur ze ons zeker door via onderstaand formulier. De homepage van de webpagina van Titularis liet aldus reeds aan geïnteresseerde internetbezoekers toe om interessante hyperlinks van Belgische websites op te sturen naar Titularis. Op basis van haar stukkenbundel die ondermeer een beschrijvende nota inzake het opzet en de operationeel-technische werking van de beoogde webpagina bevat, blijkt dat Titularis in de loop van reeds een aantal voorbereidende werkzaamheden getroffen had om een eigen Belgische startportaalsite te exploiteren. Ook roept Titularis in november 2003 contacten in, tot samenwerking met Ebay Benelux. Bij de neerlegging van haar wederantwoord op 29 oktober 2004, verwees Titularis naar de aanpassing van haar webpagina die volgens haar sinds 19 3

4 oktober 2004 onder de vorm van een beta versie wordt aangeboden en waarbij verschillende moderatoren zich reeds aangemeld zouden hebben. Titularis kondigt aldus aan dat zij de intentie heeft om vanaf 1 januari 2005 met een volledig functionele en operationele webpagina onder de Domeinnaam actief te zijn. V. Argumentatie en bewijsvoering door Partijen 1. Wat Klager dient aan te tonen Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het.be -domein beheerd door DNS BE moet Klager aantonen dat: de domeinnaam van Titularis identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop Klager rechten kan doen gelden; en Titularis geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van Titularis te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt. 2. Argumentatie en bewijsvoering van Klager 2.1. Volgens Klager schept het gebruik van de Domeinnaam door Titularis verwarring met haar merken, haar handelsnaam en haar maatschappelijke benaming. Klager voert bovendien aan dat haar woordmerk startpagina.nl een sterk merk is Klager oordeelt dat Titularis geen rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam laten gelden om volgende redenen: Titularis heeft geen rechten op het gebruik van het merk/de benaming startpagina of startpagina.be en is niet gekend onder de Domeinnaam; Titularis wist of moest op het ogenblik van de registratie weten dat Klagers voornoemde merken startpagina.be en startpagina of minstens haar websites en reeds bestonden en dat dergelijke registratie verwarring zou scheppen; 4

5 Titularis maakte 10 maanden na de registratiedatum en gelet op de op de webpagina vermelde aankondiging, nog geen gebruik van de Domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden en zou niet aantonen dat zij voorbereidingen daartoe getroffen heeft; in dit verband oordeelt Klager dat Titularis niet bewijst dat een anderhalve fulltime medewerker gedurende 6 maanden aan de bewuste webpagina zou hebben gewerkt of dat er concrete contacten en besprekingen met derde partijen plaats hebben gevonden; uit de vermelding op de webpagina die met de Domeinnaam verbonden is en de voorbereidende documenten van Titularis, blijkt volgens Klager dat deze de intentie heeft om er een portaalsite met een inhoud, structuur en lay-out uit te laten die sterk gelijkt op en waardoor zij een ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en de merken van Klager zal trekken en eveneens deze naast haar merken ook haar handels- en vennootschapsnaam zou bekladden Titularis heeft volgens Klager de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd, en zou deze ook te kwader trouw gebruiken, namelijk hoofdzakelijk om cliënteel af te werven door bewust met het oog op commercieel voordeel de internetgebruikers naar haar eigen website met gelijke diensten te lokken, steunend op de gecreëerde verwarring met de gekende bestaande portaalsites van Klager. Klager leidt dit af uit de niet-afwerking van de door Titularis beoogde website onder de Domeinnaam binnen een periode van 1 jaar, uit de beweerde interesse van Titularis in een gesprek met Klager omtrent een verkoop van de Domeinnaam, uit de vermoede kennis door Titularis, actief in dezelfde sector, op het ogenblik van de registratie van het bestaan van de merken startpagina.be en startpagina of van de daaraan verbonden webpagina s en en uit het feit dat dergelijke registratie verwarring zou scheppen. 3. Samenvatting van argumentatie vanwege Titularis 3.1. Titularis voert aan dat het woordmerk startpagina van Klager identiek aan de Domeinnaam en enkel ingeschreven op 16 februari 2000 voor de waren van klasse 25 (kledingsstukken, schoeisel en hoofddeksels) niet aansluit bij de internetdiensten van Klager en dat dit merkdepot enkel gebeurde omdat het depot van hetzelfde merk zou geweigerd worden wegens het generiek karakter voor die internetdiensten. Voor de overige ingeroepen merken beroept Klager zich volgens Titularis op onderscheidingstekens die naast het woord startpagina allemaal uit een beeldelement bestaan, waarbij volgens Titularis enkel dit laatste element het onderscheidend vermogen aan het betrokken merk zou geven. Volgens Titularis is er wel enige overeenstemming van de Domeinnaam met deze complexe merken maar niet in de mate dat er verwarring kan ontstaan, daar de enige mogelijke verwarring slechts betrekking kan hebben op het generieke 5

6 bestanddeel startpagina dat op zich geen onderscheidend vermogen zou hebben. De handelsnaam van Klager bestaat volgens Titularis hoofdzakelijk uit het generieke bestanddeel startpagina en zou aldus weinig of geen onderscheidend vermogen hebben, waardoor verwarring met de Domeinnaam uitgesloten zou zijn. Bovendien zou het gebruik en aldus ook de beschermingsomvang van de handelsnaam duidelijk geconcentreerd zijn op Nederland en zou de activiteit van Titularis (gebaseerd op de Domeinnaam met.be extensie) tot België beperkt zijn, zodat ook daarom geen verwarring mogelijk zou zijn. Tot slot stemt de vennootschapsbenaming Startpagina inderdaad overeen met de Domeinnaam, doch volgens Titularis niet in de mate dat er verwarring met de Domeinnaam kan ontstaan gelet op het generieke karakter van het woord startpagina Volgens Titularis kan Klager geen absolute of exclusieve rechten uit de naam startpagina putten aangezien deze louter beschrijvend is voor de activiteit van Klager, namelijk om een beginpagina uit te baten voor surfers op het Internet. Titularis is van oordeel dat eenieder het recht heeft om het woord startpagina te gebruiken aangezien het een algemeen erkend woord is dat de beginpagina voor internetgebruikers beschrijft (ondermeer in Prisma Woordenboek) Titularis verwijst naar de voorbereidingen die zij reeds genomen heeft voor de opbouw van de beoogde website waarvan de lay-out volgens haar totaal verschillend zal zijn zodat er geen sprake van aanhaking aan de merken of domeinnamen van Klager kan bestaan. Evenmin trekt zij naar eigen zeggen op misleidende wijze uit winstbejag consumenten aan, of heeft zij de intentie om het merk van Klager te bekladden. Titularis meldt de Domeinnaam niet te kwader trouw te hebben geregistreerd noch te gebruiken, vermits zij naar eigen zeggen geen kennis had of diende te hebben van het merk van Klager (hierbij enkel verwijzend naar het woordmerk startpagina gedeponeerd voor kledingsstukken, schoeisel en hoofddeksels). Zij heeft evenmin naar eigen zeggen de Domeinnaam ooit aan derden te koop aangeboden, noch door de registratie ervan Klager belet om startpagina anderszins als domeinnaam te registreren. 6

7 VI. Beoordeling 1 Algemeen Bij het onderzoek van het in huidige procedure voorgelegde dossier stelt zich vooral de vraag of Klager bewijst dat Titularis de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft of te kwader trouw gebruikt (derde voorwaarde van artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden van Domeinregistratie binnen het.be-domein beheerd door DNS BE). Of aan de eerste twee voorwaarden van voormeld artikel 10, b, 1 al dan niet is voldaan, zal dan ook slechts bondig worden onderzocht, en zonder afbreuk aan de rechten die partijen desgevallend kunnen laten gelden in andere procedures, daarin begrepen procedures met het oog op de bescherming van merknamen, handelsnamen en vennootschapsbenamingen. In deze procedure dient geen oordeel geveld aangaande de al dan niet terechte inschrijving door het Benelux Merkenbureau van een merk en de eventuele nietigheid van een bepaalde merkinschrijving. Hiervoor kunnen partijen beroep doen op andere procedures. 2. Wat betreft de overeenstemmende tekens Uit het bundel van Klager blijkt dat niet zijzelf, doch de vennootschap Sanoma Magazines Belgium N.V. merkhouder is van het ingeroepen startpagina.be beeldmerk met registratienummer dd. 31 juli 2000, zodat Klager zich in het kader van huidige procedure hier niet op kan beroepen. Ondanks het feit dat Klager ook rechtmatig houder blijkt te zijn van een aantal andere beeldmerken met als woordelement startpagina wij zoeken voor jou, alsook van het woordmerk ( startpagina.nl ), steunt zij haar Klacht in wezen op de volgende Benelux merken: a) startpagina.be (reg.n ): een beeldmerk gevolgd door de verwerking van het woordelement startpagina.be in een specifiek lettertype; dit geniet alsdusdanig geen afzonderlijke bescherming als woordmerk. In dit verband roept Klager een onderhandse merkoverdracht door het bedrijf Gylstaff & Co N.V. in, die evenwel slechts aan derden tegenstelbaar wordt, van zodra de overschrijving van de overdracht in het register van het Benelux Merkenbureau is geakteerd en de daaraan verbonden taksen werden betaald (artikel 11 C Benelux Merkenwet); er wordt niet bewezen dat dit bij de indiening van de Klacht zo was. b) startpagina (reg.n ): zoals Klager terecht aanvoert, betreft het een woordmerk dat op 16 februari 2000 werd ingeschreven, doch uitsluitend voor waren van klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Hoewel dit merk identiek is aan het hoofdelement van de Domeinnaam (zonder het.be -suffix), sluiten de erdoor beschermde waren inhoudelijk niet aan bij de internet-gerelateerde diensten. 7

8 Gelet op de beperkte beschermingsomvang van dit merk en de afwezigheid van enig logisch verband met de internet-gerelateerde diensten van Klager, blijkt de Domeinnaam er aldus niet op verwarringstichtende wijze mee overeen te stemmen. c) startpagina (reg.n ): dit merk werd op 30 maart 2000 door Klager ingeschreven voor de relevante diensten van klassen 35, 41 en 42 die ondermeer een aantal internet-gerelateerde diensten omvatten. In wezen betreft het een beeldmerk met een waarheidsgetrouwe schermafdruk van de homepage van de website waarin op minuscule wijze het woordelement startpagina verwerkt wordt, dit naast andere woordelementen verwijzend naar de zoekingangen van de portaalsite. In het algemeen kan gelet op het beschrijvend karakter van het woordelement startpagina, aangenomen worden dat alleen het beeldelement het onderscheidend vermogen aan het merk verleent. Hoewel er wel overeenstemming met de Domeinnaam bestaat, zoals Titularis zelf toegeeft, zou een verwarring slechts betrekking kunnen hebben op het zeer beschrijvende bestanddeel startpagina dat als term thans tot het algemene Nederlandse taalgebruik behoort. Het samengesteld bestanddeel startpagina wordt zeer frequent en op talrijke plaatsen zoals internetbrowsers (Microsoft Internet Explorer) en verschillende derde webpagina s zoals terecht aangehaald door Titularis, gebruikt. d) startpagina.nl (reg.n ): de vraag rijst of dit woordmerk een sterk merk is voor het Belgisch grondgebied. Klager bewijst niet dat de betrokken merken bekendheid hebben bij de Nederlandstalige internetgebruikers in België op grond van hun gebruik op Klagers portaalsites en Achter de domeinnaam blijkt thans geen webpagina schuil te gaan. Indien men de webpagina bezoekt, blijkt deze wel actief in gebruik, doch enkel in de Nederlandse taal zodat het Franstalig of Duitstalig publiek uit België niet tot de doelgroep blijkt te behoren. De bezoekerscijfers betreffende deze website wijzen volgens de website zelf eerder op weinig bekendheid in België. Hoewel een website wereldwijd toegankelijk is, lijkt de inhoudelijke nationale gerichtheid en bijgevolg ook de toevoeging van het suffix.nl of.be in de specifieke context van portaal websites in casu wel degelijk relevantie te hebben. Hoewel niet door Titularis betwist wordt dat Klager reeds jarenlang de benaming startpagina als handelsnaam alsook de vennootschapsnaam Startpagina in haar commerciële relaties en via haar websites en gebruikt, blijkt ook dit gebruik hoofdzakelijk tot het Nederlandse grondgebied beperkt. Het risico op verwarring met het merkenrechtelijk gebruik door Klager, het gebruik als handelsnaam, en ook het gebruik als maatschappelijke benaming waarmee de Domeinnaam inderdaad overeenstemt, lijkt zo goed als uitgesloten. 8

9 3. Inzake de legitieme belangen van Titularis Titularis roept als dusdanig geen eigen tegenstelbare beschermingsrechten in op grond van een merk, een handels- of vennootschapsnaam met betrekking tot de Domeinnaam. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat Titularis geen rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam kan laten gelden. Deze dienen niet beoordeeld in het licht van de rechten of belangen van Klager, doch wel in het licht van de feitelijke omstandigheden zoals het reëel gebruik dat Titularis van de Domeinnaam maakt en de activiteit van Titularis. Een gebrek aan enig verband tussen de Domeinnaam en de activiteit van Titularis zou op een afwezigheid van legitiem belang kunnen wijzen doch dit is in casu niet het geval. Uit de vermelding op de homepage van de onderliggende website die met de Domeinnaam verbonden is, blijkt dat Titularis reeds voor de neerlegging van de Klacht wel degelijk aantoonbare voorbereidingen had getroffen om via het gebruik van de Domeinnaam in de toekomst producten of diensten aan te bieden. Zo heeft Titularis ondanks de aanloopperiode van meer dan 1 jaar na de registratiedatum, blijk gegeven van de voorbereidingen die getuigen van een precies en eigenhandig uitgewerkt concept om er vervolgens een eigen portaalsite op te zetten. Daarbij doet zij een beroep op de medewerking van de websitebezoeker om haar eigen bestanden met hyperlinks te vervolledigen. Ook al is Titularis voorlopig nog maar weinig bekend onder de nieuwe Domeinnaam, dit betreft een interactieve voorbereidende activiteit die meer inhoudt dan de boodschap website under construction (cf. artikel 10, b), 3 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be-domein beheerd door DNS.be). Bovendien vonden er klaarblijkelijk ernstige commerciële contacten met potentiële partners zoals Ebay Benelux plaats, wat op legitieme belangen wijst. 9

10 4. Wat betreft de derde voorwaarde: heeft de Titularis de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of wordt de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt? Klager dient te bewijzen dat de Titularis de aangevochten domeinnaam te kwader trouw heeft registreerd of gebruikt. De bewijslast hiervan ligt bij Klager. Wat de registratie van de Domeinnaam betreft, meldt Titularis dat zij ervan uitging dat de ingevolge de aangekondigde vrijgave door DNS BE van de Domeinnaam volledig vrij tot de registratie ervan kon overgaan op grond van het first come, first served -principe. Het in huidige procedure door Klager voorgelegde dossier houdt geen bewijs in dat Titularis de Domeinnaam heeft geregistreerd: noch hoofdzakelijk om hem ooit aan Klager, dan wel aan een concurrent van Klager voor verkoop, verhuur of overdracht aan te bieden voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de Domeinnaam overschrijdt; de beweerdelijk geuite interesse van Titularis in een gesprek met Klager omtrent een verkoop van de Domeinnaam wordt niet hardgemaakt aan de hand van concrete stukken; noch om Klager te beletten de Domeinnaam te gebruiken; noch om de handelsactiviteiten van Klager op enerlei wijze te verstoren. Zelfs als Klager aannemelijk maakt dat Titularis een potentiële concurrent van Klager zou kunnen worden voor diensten via portaalsites in het algemeen, bewijst zij daarom nog niet dat Titularis haar handelsactiviteiten met de registratie wenste te bemoeilijken. Voor zover Titularis op de hoogte was van het merkenrechtelijk gebruik door Klager, of van de andere door Klager ingeroepen titels, wat mogelijk is, blijkt niet dat Titularis bij de registratie van de Domeinnaam enige verwarringschepping met Klagers tekens of activiteit zou hebben beoogd. Gezien de inhoudelijk niet identieke activiteiten van partijen en het thans voor hen verschillend doelpubliek (vooral wat het geografische aspect betreft), is het inderdaad aannemelijk dat de registratie door Titularis te goede trouw plaatsvond. Zelfs indien Klager de reële of vermoede voorkennis door Titularis van de bestaande websites en van Klager zou kunnen aantonen (bijvoorbeeld door haar eigen aanwezigheid in de ICTsector), is dit onvoldoende voor het aantonen van de kwade trouw bij de registratie. 10

11 Wat het gebruik van de Domeinnaam betreft, meldt Titularis dat zij de vaste intentie heeft om een commerciële activiteit via de aan de Domeinnaam verbonden webpagina te ontwikkelen. Klager legt geen bewijs voor dat Titularis de Domeinnaam gebruikt om de internetgebruikers naar een webpagina van Titularis of elders online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een titel (merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, etc) waarvan Klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van dergelijke website of van de producten of diensten daarop. Uit het dossier blijkt niet dat Titularis door het gebruik van de Domeinnaam Klagers cliënteel zou afwerven. Klager toont ook niet aan dat zij thans over een vast en trouw cliënteel in België beschikt (mede gelet op het lage en toevallige bezoekersaantal uit België van de website zodat de kans op afwerving gering lijkt. Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat Titularis te kwader trouw de Domeinnaam voor dergelijke afwerving zou gebruiken. In tegenstelling tot de bestaande portaalsites van Klager, zou de beoogde portaalsite van Titularis inhoudelijk een grotere interactie moeten toelaten met haar bezoekers, die de mogelijkheid zouden krijgen om zelf links toe te voegen aan de portaalsite, waarbij deze links moeten worden goedgekeurd door de beheerder van de specifieke pagina s ( de moderator ). Eveneens verschillend van de bestaande portaalsites van Klager, kan bij de portaalsite van Titularis iedereen zich kandidaat stellen om als moderator erkend te worden en aldus vrijwillig mee te werken. Het gaat dus om een collaboratief model zoals ook gehanteerd op de door Titularis aangehaalde portaalsites of Een erkende moderator kan links naar andere startpagina s invoegen, de statistieken van bezoekers en dergelijke raadplegen, zijn persoonlijke gegevens aanpassen en binnen bepaalde grenzen ook de lay-out bepalen van zijn startpagina met logo s, titels, foto s, etc. Titularis en Besite BVBA wensen inkomsten te verwerven door reclame of door het aanrekenen van commissies op de producten en diensten die worden aangekocht via de startpagina s, eerder dan via het betalend afficheren van de hyperlinks zelf. Bovendien, gelet op de in casu klaarblijkelijk relevante landengrens tussen Nederland en België, kan Titularis ook niet echt verwarring op grond van de in België nauwelijks gebruikte portaalsites van Klager in hoofde van het Belgisch publiek op redelijke wijze beogen. Tot slot kan uit de niet-afgewerkte ontwikkeling van de door Titularis beoogde website onder de Domeinnaam binnen de periode van 1 jaar, evenmin het bestaan van kwade trouw aan de zijde van Titularis worden afgeleid, aangezien deze laatste aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen en het opzetten van een dergelijke website logischerwijze een grote investering van tijd en middelen vraagt. 11

12 Ook het gebruik op de betrokken website onder de Domeinnaam van links die doorverwijzen naar andere websites (ondermeer reclame banners die verwijzen naar de websites computers.be en besite.be) is normaal geoorloofd commercieel gebruik van de website en is niet van aard om Klagers belangen aan te tasten. Uit de stukken van Titularis voor de opbouw en de lay-out van de beoogde website alsook uit de beta-versie die sinds enige weken op de website figureert, blijkt dat deze prima facie niet identiek of zeer gelijkend zal zijn met de websites van Klager zodat er vooralsnog geen sprake van aanhaking aan de merken of domeinnamen van Klager is. In tegenstelling tot hetgeen voor de websites van Klager geldt, zal Titularis, zoals aangehaald, niet zelf doch derden (moderators) vragen om de door het publiek aangebrachte hyperlink te beheren. Er zullen als dusdanig meerdere onderliggende startpagina s per thema naast elkaar bestaan. Evenmin is bewezen dat Titularis op misleidende wijze uit winstbejag consumenten aantrekt, dat zij Klagers merken, handels- of vennootschapsnaam bekladt of dit zal doen, laat staan dat zij een ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en merken van Klager trekt. Los van de Domeinnaam komen de merken van Klager nergens op de portaalsite van Titularis voor. De kwade trouw van Titularis wordt aldus niet bewezen, noch wat betreft de registratie van de Domeinnaam, noch wat betreft het gebruik ervan. Vermits aan de voorwaarden van artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het.be-domein beheerd door DNS BE cumulatief moet worden voldaan om de gevorderde overdracht in huidige procedure toe te kennen, volstaat deze laatste vaststelling om tot de afwijzing van de vordering tot overdracht te beslissen. 12

13 VII. Beslissing Aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 10, b) 1) van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE is niet voldaan. Dienvolgens, beslist de Derde Beslisser, aangesteld volgens het Cepina-reglement, overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE dat de gevorderde overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam " naar Klager wordt afgewezen. Brussel, 17 november Catherine ERKELENS Derde Beslisser 13

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat CEPINA Zaak nr. 44058 BESLISSING van de DERDE BESLISSER Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat I. DE PARTIJEN 1) De Klager is Six Continents Hotels, Inc., met zetel te 3 Ravinia Drive, Atlanta

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be Beslissing van de Derde Beslisser De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be I. Partijen Klager: De Vrije Pers NV, met zetel aan de Oude Leeuwenrui 8 bus 12, 2000 Antwerpen;

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 1 Zaak nr. : 4018 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen A. PARTIJEN Klager : JT International Company Netherlands

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Jacobus Jansen van Doorn Wonende

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4007 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. PARTIJEN De "Klager": Vzw Wit-Gele Kruis van Vlaanderen,

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door: BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER OMEGA PHARMA BELGIUM N.V. / APOTHEEK VERZELE T. Zaak nr. 44364: vitafytea.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: OMEGA PHARMA BELGIUM N.V.; met zetel te Venecoweg 26, 9810

Nadere informatie

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151,

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151, BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w. / De heer Roger Overdevest Zaak nr. DOM 44285 ccv-vzw.be 1. Partijen 1.1. Klaagster:

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte Zaak nr. 44382: acvcultuur.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Katrien VERWIMP, voorzitter ACV-Transcom, Met

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden Zaak nr. 44200 / vosog.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: VOSOG

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG. Zaak nr. 44161: clips.be. Vertegenwoordigd door:

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG. Zaak nr. 44161: clips.be. Vertegenwoordigd door: n BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG Zaak nr. 44161: clips.be lj De Partijen 1.1. De Klager: CLIPS NV, met zetel te 1730 Asse, Gentsesteenweg 11,

Nadere informatie

Klager / Domeinnaamhouder. Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be

Klager / Domeinnaamhouder. Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIAT[E BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Domeinnaamhouder Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be. De Partijen 1.1. De Klager: Arend Arnold OTTEN wonende te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard. BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.be 1. De Partijen 1.1. De

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van Derde Beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van Derde Beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak Dom 44024 INZAKE LAST MINUTE SPRL Met maatschappelijke zetel gevestigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CONFEDERATIE BROUWERIJEN

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4010 Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. Partijen 1. Klager: Red Bull GmbH, vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd te 5330 Fuschl an

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put

BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put C i BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put Zaak nr. 44188: bol.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Bol.be B.V.; met zetel te 3431,

Nadere informatie

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be Beslissing van de derde beslisser Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be I. Partijen Klager: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door haar Eerste Minister, Guy

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV. Zaak Nr. 44340: demon.be

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV. Zaak Nr. 44340: demon.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV Zaak Nr. 44340: demon.be 1. Partijen 1.1. Klager: De heer Kenneth Van Steenberge, handel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER. Zaak nr. DOM 44035: novotel.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER. Zaak nr. DOM 44035: novotel.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER Zaak nr. DOM 44035: novotel.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: ACCOR société anonyme; met zetel

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Steenweg op Wezemaa1149 3110 Rotselaar ingeschreven in het KBO onder het nummer 428.074.757.

Steenweg op Wezemaa1149 3110 Rotselaar ingeschreven in het KBO onder het nummer 428.074.757. m BELG[SCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Autocenter Hein NV / MIZ BVBA Zaak hr. 44277 CEPINA: autocenterhein.be / autocentercarrenting.be 1. De Partijen 1.t. De Klager:

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam CEPINA Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam Belgian Hampshire Down Sheep Breeders Association V.Z.W. t./ Francky Vereecke Zaak nr. 44026 1. Partijen De Klager is The

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 4017. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. Export Vlaanderen t. Dupon N.V.

CEPINA. Zaak nr. 4017. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. Export Vlaanderen t. Dupon N.V. CEPINA Zaak nr. 4017 BESLISSING van de DERDEBESLISSER Export Vlaanderen t. Dupon N.V. I. Partijen 1. De Klager is de Openbare Instelling met rechtspersoonlijkheid EXPORT VLAANDEREN, met zetel te 1000 Brussel

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA. Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA. Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE 1. De Partijen 1.1. De Klager: BVBA

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. CMPMedica Belgium / DEHAEN. Zaak nr. 44083: artsenkrant.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. CMPMedica Belgium / DEHAEN. Zaak nr. 44083: artsenkrant.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CMPMedica Belgium / DEHAEN Zaak nr. 44083: artsenkrant.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CMPMedica Belgium, naamloze vennootschap

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. NV AUREX / Run At. Zaak nr. 44075: goudenschoen.be

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. NV AUREX / Run At. Zaak nr. 44075: goudenschoen.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER NV AUREX / Run At Zaak nr. 44075: goudenschoen.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: AUREX NV; Met zetel te 1730 Asse, aan de Brusselsesteenweg

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser

Beslissing van de Derde Beslisser DOM 4002 Blad 1 Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen: De VLAAMSE RADIO EN TELEVISIEOMROEP, naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 1043

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart. Ferdinand Zandbergen Jan Zandbergen DomJur 2010-586 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 2237737/HA ZA 07-1877 Datum: 3 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zaak nr. 44055. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. H. De Beukelaer & Co NV t. Foto Konijnenberg BV

Zaak nr. 44055. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. H. De Beukelaer & Co NV t. Foto Konijnenberg BV BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak nr. 44055 BESLISSING van de DERDEBESLISSER H. De Beukelaer & Co NV t. Foto Konijnenberg BV I. DE PARTIJEN De Klager is de vennootschap naar Belgisch recht

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE. Zaak nr. 44152 Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE. Zaak nr. 44152 Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE Zaak nr. 44152 Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: ZILVERFONDS,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Gratiz.nl Internetdiensten Martix DomJur 2002-134

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Gratiz.nl Internetdiensten Martix DomJur 2002-134 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Gratiz.nl Internetdiensten Martix DomJur 2002-134 Rechtbank Groningen 15 februari 2002 Sector Civiel Recht - Meervoudige Kamer Zaaknummer 53031 / HA ZA 1-516 Vonnis in de zaak

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie