MANAGEMENT ACCOUNTING IN EEN KM0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT ACCOUNTING IN EEN KM0"

Transcriptie

1 MGM CCOUG KM0 Leerstoel De Lembre management by accounting rteveldehogeschool - Gastcollege, 21 maart 2014 K. Dewulf

2 HOUD 1. KMO rol in de maatschappij 2. KMO - kenmerken functie financiële dienst 2.1 Kenmerken 2.2 Functie financiële dienst 3. volutie naar Management ccounting 3.1 nleiding Defnitie Behoefte Groeien naar 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden Optimalisatie balans-resultatenrekening-werkkapitaal Budgettering en verschillenanalyse 4. Besluit 5. Questions

3 1. KMO - rol in de maatschappij Kerncijfers

4 1. KMO - rol in de maatschappij De Belgische kmo-sector heeft de crisis veel beter doorstaan dan de kmo-sectoren van de meeste andere lidstaten. De werkgelegenheid bij Belgische kmo's steeg tussen 2008 en 2012 met 4 %, terwijl die periode in veel andere lidstaten gepaard ging met veel banenverlies bij de kmo's. Hoewel de vooruitzichten voor 2013 en daarna nog steeds gematigd optimistisch zijn, zijn er sommige risico's verschenen, waaronder risico's die het gevolg zijn van de recente reeks van sluitingen van grote fabrieken. Daarom is een beleid gericht op kmo's nu belangrijker dan ooit tevoren. Het B-beleidsprofiel van België biedt een gemengd beeld. Het aantal beleidsterreinen waar de prestaties van België boven het U-gemiddelde liggen, is ongeveer gelijk aan het aantal waar de prestaties daaronder liggen. nnovatie is de kracht van de Belgische kmo's, terwijl het gebrek aan dynamisch ondernemerschap hun zwakte is. De omstandigheden op alle B-gebieden zijn onveranderd gebleven, met uitzondering van een aantal interessante beleidsmaatregelen die in de afgelopen jaren werden geïntroduceerd, met name op het gebied van ondernemerschap, toegang tot financiering, internationalisering, milieu en innovatie. Deze maatregelen lijken onvoldoende om België boven het uropese gemiddelde te houden aangezien andere U-lidstaten op vele Bgebieden voortgang hebben geboekt. Op sommige B-gebieden, waaronder overheidsadministratie en internationalisering, werden de hoge kosten van zakendoen als een probleem aangemerkt. De maatregelen die in de afgelopen 12 maanden op geselecteerde B-gebieden werden ingevoerd zijn positief, maar België moet krachtige hervormingen blijven doorvoeren op alle beleidsgebieden.

5 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.1 Kenmerken Zwaktes/sterktes: - Graad professionalisme; - trategische planning - Flexibiliteit en snelheid van beslissing name - pecialisatie en kwaliteitszorg nformele structuur Centrale rol van de bedrijfsleider - vlakke structuur 27/03/2014 5

6 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie n een KMO: -> financiële functie : 1 afdeling/persoon (boekhouding- H- ) n een GO : -> financiële functie: verschillende afdelingen - Financial ccounting - Management ccounting - LM/Cashplanning CFO Financial ccounting CO CFO COO. CO COO Management ccounting 27/03/ LM/GMK

7 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie n een KMO : -> De financiële verantwoordelijke, wordt aanzien als de eindverantwoordelijke voor de boekhouding of andere taken. -> Boekhouding louter financieel -> Boekhouding tool voor de fiscus -> Boekhouding/jaarrekening als wettelijke verplichting -> Boekhouding à posteriori 27/03/2014 7

8 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie W G H OM? Fiscaal resultaat bepalen: B = JKG lementen vennootschapsrecht:beperkingen / Grenzen DVDDUKG 617 en 619 W. Venn. (oud rt. 77bis Venn. W.) rt. 633 W. Venn. (oud rt. 103): Ontbinding rt. 95 en 96 W. Venn. (oud rt. 77): Continuïteit in waarderingsregels 27/03/2014 8

9 . OPCHGKO. KPL. UGFPM. MML V CV. HWDG- MWD. ML V V. V CV V. OVGDG W OF VL V. FCL V V. KPLUBD CV V. VODG OP M D J V.. VOOZG V. VOOD V.B. UGLD BLLG BLG UVOG V. CHULD OP V. VODG OP M D J HOOG J V. GLDBLGGG X. CHULD OP HOOG J X. OVLOPD KG X. OVLOPD KG X. LQUD MDDL CV PV U G B D V C V V C V G V M O G P M V M O G V M D V M O G K O M J V M D V M O G L G M J B P K V L O D C V L B C V B D J F - K P L V M D V M O G 9 27/03/ KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie

10 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie ULKG OL VU BDJFOPBG (CU & -CU) CO OF GOOD OLD HDLGOD, GOD- & HULPOFF DC MG 70-74/60 = BUO-MG. U D G W O B D J F U O F G B D J F F C,., OPX D & DV GOD H-XP BZOLDGG, OCL L & PO OH OPX D BDJFKO BD = D 63 - B 70/64 =. BDJFW. BDJFVL BDJFW VOO, BLG, WDVMDG & FCHJVG. FCHJVG, WDVMDG & VOOZG VOO CO' KO 75 + V. FCL OPBG 65 - V. FCL KO = FCL UL. B O K J.. V O O B L. B O K J. U Z. B L. +/- +/- +/- B X. OKKG BLGVJ V B O X. OVBOKG BLGVJ V K M J M 70/68 X. BMM W V H BOKJ +/- 27/03/ /70 X. VWK VL V H BOKJ 10. B 70/65 V. W U D GWO BDJFUOF. VOO BL. 65/70 V. VL U D GWO BDJFUOF. VOO BL V. UZODLJK OPBG 66 - V. UZODLJK KO = UZODLJK UL 70/66 X. W V H BOKJ VOO BLG 66/70 X. VL V H BOKJ VOO BLG 67/77 - X. BLG OP H UL 70/67 X. W V H BOKJ 67/70 X. VL V H BOKJ 10

11 2. KMO : Kenmerken en financiële functie 2.2 Financiële functie Chief Financial Officer De financieel verantwoordelijke, leidt de financiële functie om maximaal bij te dragen tot de oganisatiedoelstellingen en tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. Financieel Bewaker Financieel Verantwoordelijke Controller Hij plant, organiseert, volgt op en coördineert Bewaker van de wettigheid Change Manager

12 3.1 nleiding Definitie Behoefte groeien naar 3.2Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden Optimalisatie balans-resultatenrekening -werkkapitaal Budgettering en verschillenanalyse 27/03/

13 3.1.nleiding DF Financial ccounting - houdt zicht bezig met het verschaffen van informatie buiten de organisatie. - systeem van externe berichtgeving Management accounting: - verschaft informatie voor managementactiviteiten zoals besluitvorming, planning en beheersing. - proces van identificatie, meting, verzameling, analyse, voorbereiding, interpretatie en communicatie van de informatie die management nodig heeft om haar planning en controleactiviteiten te kunnen vervullen. - systeem voor de interne berichtgeving; houdt zich bezig met het verschaffen van informatie aan mensen binnen de organisatie om hun besluitvormingsproces te ondersteunen. Beheerscontrole of management control : - Proces van motivering van de leden van een organisatie om hen ertoe aan te zetten hun activiteiten af te stemmen op de strategie van de organisatie om deze toe te laten haar doelstellingen maximaal te realiseren op een efficiënte en effectieve manier proces van motivatie om mensen ertoe te bewegen te handelen in lijn met strategie van de onderneming. 27/03/

14 3.1.nleiding Behoefte groeien naar f you don t drive your business, you will be driven out of business B.C. Forbes - ijdens de laatste jaren ondervinden vele ondernemingen en bedrijfsleiders dat het aanvoelen van de business vanuit de buik onvoldoende blijkt te zijn. Ook banken, overheidsinstanties en eventueel externe adviseurs die vragen vaak naar een meer bedrijfseconomische onderbouw van beslissingen. - Bij een startende onderneming is management informatie bijna onbestaande. De jaarrekening is eerder een verplichting en laat niet toe het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie te volgen lke KMO maakt een evolutie van toenemende professionalisering door. en tastbare uiting daarvan is de uitbouw van de interne rapportering. - Zonder cijferinformatie en strategie vaart een bedrijfsleider als het ware zonder kompas en zonder reisplan. boekhouding gebruiken als werkinstrument tructurele stappen zetten Middelen vrij te maken 27/03/

15 3.1.nleiding Behoefte groeien naar Hoe eenvoudig inzicht krijgen op uw dagelijks business model P 1: uitgangspunt is het expliciteren van strategische doelen die een ondernemer in de tijdspanne van 3 tot 5 jaar wil bereiken. ccounting als centrale rol stelt, boekhouding, verankering en betrokkenheid met het bedrijf; P 2: identificeren van de manier waarop de bedrijfsleiding die doelen wil realiseren Opnemen en verwerken van informatie bv. commerciële informatie-tijdsregistratie bij dienstverleningsbedrijf Processen stroomlijnen: opstellen procedures en accounting regels P 3 : opzetten van de informatie-systematiek apport in xcel voor uitwerken van eerste stappen van management rapportering, basis van rapportering zijn de boekhoudkundige gegevens maar andere presentatie P pakket implementeren / voor & nadelen 27/03/

16 3.1.nleiding Behoefte groeien naar nkele voorbeelden van management rapportering: De resultatenrekening, al dan niet geconsolideerd, inclusief een vergelijking met de vorige periode en met het vooropgestelde budget, en periodiek, typisch maandelijks overzicht van enkele sprekende financiële ratio s; en analytische resultatenrekening met de gerealiseerde brutomarge en contributie voor de verschillende afdelingen of business units; en aantal key performance indicators of KP s die procesefficiëntie en resultaten meten, ook op niet-financiële meetpunten zoals klachten of productie uitval. Zij zijn al dan niet georganiseerd in een zogenaamd dashboard op basis van een balance scorecard die reële prestaties tegen doelwaarden afzet; nzoomende rendementsopvolging van machines, projecten, klanten, productgroepen, winkels. 27/03/

17 3.1 nleiding Definitie Behoefte groeien naar 3.2Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden Optimalisatie balans-resultatenrekening -werkkapitaal Budgettering en verschillenanalyse 27/03/

18 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden - theorie De analytische boekhouding gaat uit van de algemene boekhouding en heeft de bedoeling een economisch overzicht van de activiteit van de onderneming te geven. ls dusdanig is deze boekhouding vooral toegespitst op de resultatenrekening, die verdere bewerkingen ondergaat om de rendabiliteit van de verschillende opbrengstenplaatsen van de onderneming weer te geven. Dit instrument richt zich tot:.de ondernemingen die werken op basis van projecten of werven..de VZW's die een praktische oplossing zoeken voor de analyse van de kosten die hun activiteiten genereren..de ondernemingen die beschikken over meerdere vestigingen of verkooppunten 27/03/

19 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden - voorbeeld Boekhouding onroerend goed - analytisch benaderd : 1. Opbrengsten: Onderscheid maken tussen : - Huur projecten <> verkoopprojecten - esidentieel <> ndustrieel<> etail 2. Kosten: Uitsplitsing kosten Per project een onderscheid maken tussen - ankoop grond - Bouwkosten - ndirecte kosten - Financiële kosten 27/03/

20 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC nalytisch boekhouden - voorbeeld 27/03/

21 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie. Optimaliseren van jaarrekening B. Optimaliseren van werkkapitaal 27/03/

22 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie jaarrekening BL BUFUL BOLD HOOG LG CF : + -- G VMOG : + -- VOOZG : -- + CHULD : -- + OVLOPD KG CF /03/

23 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie jaarrekening ULKG BUFUL BOLD HOOG LG BDJFUL : + -- FCL UL : + -- UZ. UL: V BLG : + -- BLG OP W: BLG: /03/

24 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie Beweegredenen voor V HOOG Beautiful 1. Druk vanuit de ODMG Beursnotering Profileringspositie binnen de groep Beantwoorden aan groepsdesiderata Beantwoorden aan familiale desiderata 2. Druk van de DLHOUD Dividendrendement Onenigheid tussen minder- en meerderheids-aandeelhouders Volstorting kapitaal (art 633 Venn.W.) 3. Druk van het MGM Winstparticipatie mage building 27/03/

25 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie Beweegredenen voor V HOOG Beautiful (vervolg) 4. Druk van het POL Uitstel tot nood aan herstructurering Beter resultaat/sector = betere C..O. s 5. Druk van DD OVHD: Prijsstabiliteit BK Uitstel van wijzigingen Voordeliger tarieven, gezien zogenaamd minder risico s 27/03/

26 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie Beweegredenen voor V LG - BOLD 1. Druk vanuit de ODMG - P.M. 2. Druk van de DLHOUD - Hoofdaandeelhoudersbelangen versus minderheidsaandeelhouder - rt. 633 Venn. W. en D MCH GJP - Waarde aandelen zo laag mogelijk houden 27/03/

27 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie ML V CV (C) KOOP OFW: oftware bestelling U m.b.t. overgang naar een geïntegreerde productieplanning bestelling november levering 15/12/20x0 betaling na jaareinde 27/03/

28 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie ML V CV (Case) -FFC OP D JKG: KOOP OFW 1. BL: P& V HOOG V LG ML V C (1) FCH. M. V C (1) 2. ULKG: FCH. M. V C (1) 3. OLCHG: WDGGL (1) eventueel rechtstreeks in resultaat boeken 27/03/

29 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie ML V CV (C) MODUL LYCH BOKHOUDG VOOCHOFCUU (ontvangen 1/12/20X0): ankoop module analytische boekhouding anpassingen aan de module U U Betaling factuur: 31/12/20x0 mplementatie module voorzien op: 31/03/20x1 27/03/

30 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie financiële informatie ML V CV (Case)- FFC OP D JKG: MODUL LYCH BOKHOUDG 1. BL: P& V HOOG V LG ML V C FCH. M. V C VOOUBLG ULKG: FCH. M. V C OLCHG: WDGGL 27/03/

31 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie werkkapitaal - Bepaling van de vrije cash flow - Werkkapitaal : te weinig geoptimaliseerd in een kmo [leveranciers (KK) klanten (inning- opvolgen wanbetalers)] - Bij waardering van het bedrijf is het belangrijk wat cash op de rekening staat Werkkapitaal => Behoefte => Vrije cashflow tijgt Daalt eemt toe Daalt Verhoogt eemt af 27/03/

32 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Optimalisatie werkkapitaal BPLG V D CU VJ CHFLOW V D ODMG OL VU BDJFOPBG (CU & -CU) CO OF GOOD OLD HDLGOD, GOD- & HULPOFF DC MG 70-74/60 = BUO-MG. U D G W O B D J F U O F G B D J F F C,., OPX D & DV GOD H-XP BZOLDGG, OCL L & PO OH OPX D BDJFKO BD = D 63 - B 70/64 =. BDJFW. BDJFVL BDJFW VOO, BLG, WDVMDG & FCHJVG. FCHJVG, WDVMDG & VOOZG VOO CO' KO 75 + V. FCL OPBG 65 - V. FCL KO = FCL UL. B O K J B L. +/- +/- B 70/65 V. W U D GWO BDJFUOF. VOO BL. 65/70 V. VL U D GWO BDJFUOF. VOO BL. 67/77 - X. BLG OP H UL (gewone bedrijfsuitoefening) 70/67 X. W V H BOKJ (eliminatie uitzonderlijk resultaat) 67/70 X. VL V H BOKJ (eliminatie uitzonderlijk resultaat) V J C H F L O D FCHJVG, WDVMDG & VOOZG VOO CO' KO CPX - VGUGV MV FV V H BOKJ WOKG CPL -/+ OM (-) OF FM (+) D BHOF BDJFKPL W 12 27/03/ = VJ CHFLOW

33 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse - nleiding en begroting is als het ware het kompas van de organisatie. Waar wil je als organisatie naar toe en welke koers ga je varen. Budgetten werden ontwikkeld in de twintiger jaren van vorige eeuw om organisaties te helpen hun activa te beheren en hun kapitaalbehoeften te plannen. Pas in de jaren '60 werden budgetten gebruikt om processen te beheersen en de prestaties van het management te evalueren. egenwoordig worden budgetten met name gebruikt om strategische en operationele doelen te stellen, de uitvoering van de strategie te volgen en de bedrijfsprocessen te beheersen. lke organisatie heeft behoefte aan planning. en planning geeft stapsgewijs aan wat een bedrijf de komende jaren verwacht van zijn bedrijfsvoering. (o.a. te verwachten omzet/kosten/winst enz.). Wanneer we een planning met cijfers onderbouwen dan spreken we van een begroting. P OP: Onrealistische vooruitzichten Wees vooruitziend als het op geld aankomt 27/03/

34 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse - nleiding Begroting: Overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (1 jaar of langer). Budget: Planning op korte termijn ( tot 1 jaar). Het verschil van voorcalculatie(inschatting) en nacalculatie(daadwerkelijk) is het budgetverschil. De verschillen tussen budget en werkelijkheid worden gebruikt als basis voor prestatiemeting van business units. ndien significante afwijking moet nagegaan worden wat de oorzaken zijn, analyseren, verklaren en indien nodig bijstellen. Van elk bedrijfsonderdeel kunnen budgetten worden opgesteld. nkoopbudget: (kamers, vluchten bij ouroperator)/personeelsbudget/ Communicatiebudget (voor o.a reclame) -> xploitatiebegroting /Verlies en winst begroting. (Baten en Kosten) -> Liquiditeitsbegroting (ontvangsten uitgaven) 27/03/

35 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering - heorie Fasen in planningsproces 1. dentificeren van doelstellingen 2. dentificeren van mogelijke strategiën 3. valueren van strategische mogelijkheden 4. electeren van uit te voeren activiteiten 5. mplementatie van lange-termijnplanning 6. valueren van werkelijke resultaten en nemen van corrigerende maatregelen als afwijkingen van het plan worden vastgesteld Waarom stellen we budgetten op? (Motivatie-Control- Prestatie-evaluatie) Budgetperiode- dministratieve verwerking van het jaarbudget Fasen van het budgetteringsproces 1. Communiceren van onderdelen van het budgetteringsbeleid en richtlijnen voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van budgetten/ 2. Bepalen van factoren die de output beperken/3. Vaststellen van verkoopbudget/4. Vaststelling van overige budgetten/5. Budgetonderhandeling met superieuren/6. Coörindatie en herziening van budgetten/7. Definitieve goedkeuring van budgetten/8. Periodieke herziening van budgetten 27/03/

36 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse anpak in de praktijk: trategie van de onderneming Omgevingsanalyse (positionering van de onderneming) Zwakte-terkte analyse Missie bepaling (wat doen we - voor wie welke koers) trategische domeinbepaling (welke resultaat wil de onderneming wat zijn de te ondernemen acties) Operationele doelstelling (korte & middellange termijndoelstellingen ) 27/03/

37 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse anpak in de praktijk(vervolg) Hulpmiddelen. Geïntegreerd budgetteringssysteem. Budgetproces op maat. dministratieve en boekhoudkundige organisatie in functie van budgetteringshouderschap (Bepalen kostenplaats(kp) - Bepalen activiteitencentrum (C) Procedure en timing van budgetproces Werken budgethouders (delegeren) Goedkeuren budget Managementteam voorbeeld eenvoudige budgetoverzichten 27/03/

38 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse 27/03/

39 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse 27/03/

40 3.2 Boekhouding als werkinstrument OPC Budgettering & verschillenanalyse 27/03/

41 4. BLU De allesomvattende ideale rapportering bestaat niet omdat elke onderneming in functie van haar eigen levensfase andere (deel)doelen stelt, die zij telkens door middel van de gepaste management accounting/informatie opvolgt; Management accounting/informatie is dan ook een evoluerend evenwicht tussen enerzijds de informatienoden voor bestuur en anderzijds de bereikbaarheid van prestatiegegevens via ondersteunende kennis en technologie. 27/03/

42 5. QUO? 27/03/

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 3. Boordtabellen Zaterdag, 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66 66 Brussel Metrologielaan 10, bus

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling

Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling 70 PROCENT VAN DE IMPLEMENTATIES MISLUKT Meer rendement uit prestatiemanagement Als gevolg van de toenemende nadruk op kostenreductie en waardecreatie en de ontwikkeling naar centralisatie van financiële

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie