Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen"

Transcriptie

1 Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

2 Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft van de behaalde resultaten? Deze cruciale vraag blijft vaak onbeantwoord. Benefits Management is een middel om de focus op prestatieverbetering te houden door de vooraf beoogde voordelen voortdurend te toetsen. En daar vervolgens actief op te blijven sturen. Wij geven hier onze visie op wat Benefits Management is, wat de potentie is en wat het kan toevoegen aan uw organisatie. Benefits, wat zijn dat? Bij KPN merken we dat Benefits Management vaak nog een ongrijpbaar fenomeen is. Organisaties weten niet goed wat ermee wordt bedoeld en al helemaal niet hoe het kan bijdragen aan de oplossing van organisatieproblemen. Om uit te leggen wat Benefits Management in onze ogen is, is het eerst nodig goed begrip te hebben van benefits. Benefits zijn meetbare veranderingen die ten eerste door één of meer stakeholders als voordeel worden ervaren en ten tweede bijdragen aan de concrete organisatiedoelstellingen. Of, anders gezegd, het zijn de drijfveren achter het besluit van medewerkers en management om daadwerkelijk in organisatieverandering te investeren. Benefits Management is de identificatie, omschrijving, vaststelling en optimalisatie van beoogde voordelen. De volgende stap is het sturen op realisatie van deze voordelen. Een wezenlijk kenmerk van Benefits Management is dat het verder reikt dan het individuele project. Het richt zich op het totaal aan initiatieven die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de benefits. Benefits Management stopt dus niet als er een project is afgerond, maar staat voor een gebundelde aanpak. Vaak wordt dan direct gedacht aan financiële benefits, zoals omzetverhoging of kostenverlaging. Maar Benefits Management richt zich ook op niet-financiële baten (zie ook verderop stap 1: benefits vaststellen). Benefits zijn de drijfveren achter het investeren in organisatieverandering 2 Dagelijkse realiteit Het klinkt logisch: organisaties die verder kijken dan de horizon van individuele projecten of projectenportfolio s. Maar de dagelijkse realiteit in de meeste organisaties is anders. Hoe vaak gebeurt het niet dat de beoogde voordelen die het vertrekpunt waren bij de start van een project in de loop van de tijd volledig uit beeld verdwijnen? Dan is er nieuwe software geïmplementeerd en zijn bestaande systemen geïntegreerd. Maar weet het topmanagement of deze veranderingen ertoe hebben bijgedragen dat de klanttevredenheid is gestegen? Dat de onderhoudskosten zijn gedaald? Of dat medewerkers nu efficiënter kunnen werken? Organisaties die Benefits Management al kennen, blijken er in de praktijk moeilijk mee uit de voeten te kunnen. Redenen hiervoor zijn: Angst voor het inzicht dat ontstaat Het is makkelijker om erover te praten dan om actie te ondernemen Het is moeilijk om oude gewoonten los te laten Het wordt verward met business case management ( Dat doen we toch al? ) De voordelen zijn onvoldoende bekend

3 Benefits Management in de praktijk: zo pakt u het aan Succesvol Benefits Management vraagt om een gestructureerde aanpak. Deze bestaat uit vier stappen. Stap 1: benefits vaststellen De eerste stap is dat het topmanagement vaststelt wat nu de strategische drivers van de organisatie zijn. Welke concrete prestatieverbeteringen wil de organisatie realiseren? Moet de focus worden gericht op omzetverhoging of kostenreductie? Welke niet-financiële voordelen wil de organisatie bereiken? Tevredener klanten en medewerkers? Over vijf jaar een stabiele organisatie zijn, met een gezond verloop en een goede spreiding van kennis? Zijn de drivers geïdentificeerd, dan kunnen ze het startpunt zijn voor organisatieverandering. Uiteraard is het belangrijk om lessen uit het verleden mee te nemen in de analyse. Maar de nadruk moet liggen op de toekomst: welke voordelen willen we op korte en lange termijn behalen? Stel dat een organisatie de benefits nog niet duidelijk heeft gedefinieerd, dan is het zaak deze te ontdekken. Dit noemen we benefits discovery. Onze ervaring is dat een workshop met het topmanagement een goed middel is voor deze ontdekkingsreis. Doel hiervan is, vast te stellen welke reis het management met de organisatie de komende jaren gaat maken en welke voordelen dit moet opleveren. De vervolgstap is om prioriteiten vast te stellen: op welke beoogde voordelen wil de organisatie zich primair richten en welke zijn van secundair belang? Op basis van deze analyse wordt vervolgens de benefitmatrix ontwikkeld. Hierin staat per benefit aangegeven: Stap 2: verantwoordelijkheden vastleggen In deze stap worden de taken op directieniveau verdeeld. Het ligt voor de hand dat de CFO de eindverantwoordelijkheid krijgt voor het behalen van financiële benefits, terwijl de COO zich bijvoorbeeld richt op een niet-financiële benefit als het realiseren van een stabiele organisatie. Vervolgens worden er lijnmanagers benoemd die per benefit verantwoordelijk zijn voor de operationele uitvoering. In de toekomst zijn bedrijven misschien zover dat ze een benefit manager in de lijnorganisatie aanstellen. Essentieel is dat de focus van het management op het optimaliseren van prestaties ligt, en niet op het maximaliseren daarvan. Onder optimaliseren verstaan wij het optimale resultaat bereiken met de beschikbare mensen en middelen. Maximalisatie zien wij als het eenzijdig inzetten op maximale omzet, ongeacht de offers die daarvoor nodig zijn. Zo n benadering is doorgaans contraproductief het leidt ertoe dat er roofbouw wordt gepleegd op medewerkers, wat op langere termijn leidt tot uitval en dus tot een instabiele organisatie. Stap 3: programma s en projecten koppelen aan benefits Met de vertaalslag naar concrete programma s en projecten krijgt Benefits Management een verdiepingsslag. De benefits worden nu de drivers voor de afzonderlijke veranderinitiatieven. Hier raken Benefits Management en Business case Management elkaar. De business case is namelijk de financiële vertaling en onderbouwing van de benefit per project of programma. Dat maakt het een onderdeel van Benefits Management. Maar Benefits Management kijkt verder dan de horizon van een afzonderlijk project of veranderprogramma. aan welk organisatiedoel de benefit bijdraagt of de benefit een verbetering is of de verbetering meetbaar is welke belanghebbenden en verantwoordelijken betrokken zijn Wanneer het effect van een benefit merkbaar wordt, hangt af van de gedefinieerde benefit en de organisatie. Sommige benefits zijn voor een organisatie quick wins, voor andere benefits geldt een doorlooptijd van een aantal jaar tot realisatie. Dit wordt van tevoren duidelijk vastgelegd in de benefitmatrix. Handig bij stap 3: de benefit tracker De benefit tracker is een hulpmiddel om te monitoren welke voortgang er tijdens én na een project wordt geboekt met het realiseren van een bepaalde benefit. Door deze tussentijdse monitoring weet u of uw organisatie op koers ligt en kunt u tussentijds bijsturen als dat nodig blijkt. Tijdens het realiseren van benefits maakt de benefit tracker inzichtelijk in hoeverre gedefinieerde activiteiten, projecten of programma s bijdragen aan realisatie van de benoemde benefits. Daardoor weet u altijd wanneer het beoogde effect van een benefit voelbaar wordt. Door dit actuele inzicht kunt u bepalen wanneer communicatie richting uw organisatie valide is. 3

4 De business case is een belangrijke bron van informatie. De benefit tracker gebruikt hieruit financiële gegevens als de investeringssom, operationele kosten, directe opbrengsten en opbrengsten op termijn. Denk ook aan opbrengsten uit financiële spin-off-effecten, doordat processen bijvoorbeeld veel efficiënter worden ingericht neveneffecten dus, die van tevoren niet als te realiseren benefit zijn ingecalculeerd. De benefit tracker is ook in te zetten om niet-financiële informatie naar boven te halen, zoals informatie uit personeelssystemen of gegevens over de planning van projecten en business cases. Om Benefits Management succesvol te implementeren, is het van belang goed rekening te houden met de organisatiecultuur. Zo bezit de ene organisatie meer discipline dan de andere en speelt ook het verandervermogen een rol. Afhankelijk van het type organisatie zijn er verschillende implementatiescenario s om uit te kiezen. Een scenario geeft sturing aan de in te richten processen, de te beleggen verantwoordelijkheden en de te koppelen systemen. Op basis van het gekozen scenario wordt vervolgens een planning ontwikkeld, waarna de implementatie volgt inclusief trainingen, workshops en heldere instructies. De combinatie van gegevens levert diverse invalshoeken op om sturing aan een project of business case te geven. Hierdoor kan een manager erop toezien dat zijn medewerker voor het maximaal aantal beschikbare uren wordt ingezet en niet dubbel, zoals nog wel eens gebeurt. Blijkt dat deze medewerker de vooraf vastgestelde bijdrage heeft geleverd, dan ontvangt hij daarvoor de afgesproken beloning. Ten slotte maakt de benefit tracker inzichtelijk waar gaten vallen. Zo geeft deze een signaal af als maar één medewerker beschikt over specifieke capaciteiten die op hetzelfde moment dubbel worden gevraagd. Bij de implementatie van Benefits Management kijken we ook naar het gevaar van terugval. Samen met u brengen we de risico s in kaart die tot terugval kunnen leiden. Denk aan weerstand als gevolg van verandering, onvoldoende borging in de organisatie en externe invloeden zoals de markt, politiek en wet- en regelgeving. De benefit tracker ondersteunt dus de sturing op alle vlakken binnen de organisatie. Dit levert voordelen op voor de organisatie én voor de individuele medewerker. Stap 4: implementatie Benefits Management is geen eenmalige oefening. Verankering in de lijn- en projectorganisatie is een voorwaarde voor succes. Hiervoor is het bijvoorbeeld belangrijk dat de beoogde benefits worden gekoppeld aan de geplande inzet van medewerkers. Maar ook dat er een vertaling komt naar de persoonlijke doelstellingen van medewerkers, inclusief beloningen voor geleverde prestaties. Net als de benefits voor de organisatie hoeven de persoonlijke voordelen niet altijd financieel te zijn. Zo kun je ook denken aan beloning in de vorm van een opleiding naar keuze, een benoeming tot medewerker van de maand of een nieuwe rol in het bedrijf. Afhankelijk van de grootte van een organisatie en de keuze die een organisatie maakt, kan het zinvol zijn de rol van benefits manager in de lijn op te nemen. Het voordeel daarvan is dat alle benefits accuraat en adequaat door één hand worden bestuurd. De organisatie geeft hiermee ook een krachtig signaal af: Wij vinden Benefits Management belangrijk en laten het niet ondersneeuwen in de organisatie. In kleinere organisaties is een aparte benefits manager niet haalbaar. Een benefits management-office(r)' (BMO) is dan een alternatief. Een BMO is vergelijkbaar met een PMO (Project Management Officer), maar een BMO richt zijn of haar aandacht op het realiseren van benefits ongeacht of deze worden gerealiseerd door projecten of door programma s. 4 Wat levert het op? Benefits Management helpt om gestructureerd te werken vanuit werkelijke voordelen voor een organisatie. Een goede toepassing van Benefits Management levert de volgende voordelen op: Heldere doelstellingen Op elk gewenst moment inzicht in de voortgang Sturen gebeurt op basis van feiten, niet meer (alleen) op onderbuikgevoel Geen gat meer tussen weten en doen Beloning naar bijdrage aan benefit Tevreden medewerkers Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit

5 KPN Consulting en Benefits Management KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld Dankzij onze jarenlange ervaring met grote ICT-gerelateerde veranderingstrajecten, kennis van de markt én het belang van de juiste inzet van medewerkers en management, zagen wij al in een vroeg stadium de aanzienlijke meerwaarde die Benefits Management kan bieden. Onze aanpak is gebaseerd op de hiervoor beschreven visie en op leidende standaarden voor project- en programmamanagement. Omdat steeds meer opdrachtgevers onze expertise op dit gebied willen, hebben wij nu ook een workshop Benefits Management ontwikkeld. KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Zomer 2013 Meer informatie Margo Andrea Project Manager

6 kpnconsulting.nl

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

11 Methoden voor batenmanagement

11 Methoden voor batenmanagement 11 Methoden voor batenmanagement Diderik van Wingerden en Egon Berghout Organisaties zijn vaak teleurgesteld over de baten die ze weten te realiseren uit hun ICTinvesteringen, zeker vergeleken met de verwachtingen

Nadere informatie

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59

DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17. Batenmodellering 51 Batenrealisatie 56 De motiverende kracht van batenmanagement 59 VOORWOORD INHOUD De voordeur van Peter en Sanne 11 Inleiding 13 Wat vind je in dit boek? 13 Voor wie is dit boek? 15 Dan nog dit... 15 DEEL 1 HOE ONTWIKKEL IK EEN BUSINESSCASE? 17 1 Wat is een businesscase?

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media krijgen vaak het verwijt louter geklets voort te brengen. Leuk misschien voor privégebruik,

Nadere informatie