Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit? 2. Wat is de reden geweest voor u als wethouder om toestemming te geven voor de totstandkoming van het 3. Wat zijn uw ambities en wensen voor het ondernemershuis? Ondernemers- en vestigingsklimaat 4. Hoe draagt het ondernemershuis Ter Zake in uw ogen bij aan het vestigingsklimaat voor ondernemers? 5. Hoe zou u willen dat de ondernemers binnen en in de omgeving van Zoetermeer zich vertegenwoordigen? Werkgelegenheid 6. Wat is uw visie over het creëren van werkgelegenheid door middel van het Organisatorisch Visie 7. Welke bijdragen aan de vitale stad denkt u door middel van het ondernemershuis Ter Zake tot stand te kunnen brengen? 8. Wat heeft u beschreven in uw gemeentelijke visie- nota als het gaat om het SWOT intern 9. Wat ziet u als de sterke punten van het 10. Wat ziet u als de zwakke punten van het extern 11. Wat ziet u als kansen voor het 12. Wat ziet u als bedreiging voor het 0- meting en gewenste eindsituatie (SMART maken ivm KPI s) 13. Hoe vindt u dat het ondernemershuis tot op heden heeft geopereerd? 14. Wat zijn uw doelstellingen met het ondernemershuis? 15. Wanneer acht u het ondernemershuis Ter Zake geslaagd? (hoe ziet dit er uit?) Als u een tijdslijn schetst van de totstandkoming van het ondernemershuis tot aan bereiken van uw doelstellingen die u voor ogen heeft met het ondernemershuis. 16. Waar staan we nu? 17. En wat vindt u dat er nog moet gebeuren?

2 Vragenlijst Diepte Interviews Team Ter Zake Nut en noodzaak 1. Vindt jij het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? 2. Op basis van welke behoefte/ontwikkeling (in- of extern) is het ondernemershuis Ter Zake ontstaan? 3. Wat doet Team Ter Zake nu, om deze behoefte te vervullen? 4. Wat zijn de maatschappelijke belangen die spelen bij de totstandkoming van het 5. Wat zijn de economische belangen die spelen bij de totstandkoming van het 6. Wat zijn de politieke belangen die spelen bij de totstandkoming van het Vestigings- en ondernemersklimaat Als we Sterk vestigings- en ondernemersklimaat als doelstelling nemen. 7. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake naar jouw mening een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling? 8. Als jij zou mogen beslissen en verantwoordelijk zou zijn voor het realiseren van deze doelstelling, hoe zou jij dit dan aanpakken? 9. Kan de inrichting en infrastructuur van de stad van invloed zijn op het vestigings- en ondernemersklimaat? 10. Zo ja, welke invloeden? +/_ 11. Wat kan Team Ter Zake doen de synergie tussen ondernemen en overheid te verbeteren? 12. Hoe zie jij de ondersteunende rol van Team Ter Zake? 13. Wat kan Team Ter Zake doen om een goede samenwerking tussen overheid en ondernemer te bevorderen? 14. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake volgens jou een rol spelen in het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Werkgelegenheid Als we Het creëren van meer werkgelegenheid als doelstellingen nemen. 15. Welke elementen zijn er volgens jou nodig om werkgelegenheid te bevorderen? 16. Hoe kunnen we deze genoemde elementen inzetten om werkgelegenheid te bevorderen in relatie tot het 17. Welke rol zie je hierbij voor Team Ter Zake? 18. Hoe kan PPS volgens jou worden ingezet om werkgelegenheid te creëren? 19. Hoe kunnen uitkeringsgerechtigden een rol spelen bij het creëren van werkgelegenheid, zonder het verdringen van reguliere arbeidsplaatsen? 20. Hoe kunnen we door middel van de koppeling van het werkgeversservicepunt met het ondernemershuis Ter Zake het aantal uitkeringsgerechtigden verminderen? Organisatorisch 21. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert op gebied van beheersing van de interne processen (primair en secondair)? 22. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren?

3 23. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert op gebied van interne en externe communicatie en informatiestromen? 24. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren? Ter Zake heeft een begroting voor de komende 5 jaar. Binnen deze begroting is de gemeente geldschieter. (percentage vragen) 25. Welke bijdragen van ondernemers verwacht Team Ter Zake te ontvangen (nu en toekomst)? 26. Op welke onderdelen verwacht Team Ter Zake een bijdrage van ondernemers (nu en toekomst)? 27. Hoe denkt Team Ter Zake deze bijdragen te realiseren? (wat biedt het ondernemershuis de ondernemer, waardoor de ondernemer bereid is deze bijdrage te betalen?) 0- meting en gewenste eindsituatie (SMART maken ivm KPI s) 28. Hoe vindt je dat het ondernemershuis tot op heden heeft geopereerd? 29. Wat zijn jouw doelstellingen met het ondernemershuis? 30. Wanneer acht je het ondernemershuis Ter Zake geslaagd? (hoe ziet dit er uit?) Als je een tijdslijn schetst van de totstandkoming van het ondernemershuis tot aan bereiken van jouw doelstellingen die je voor ogen hebt met het ondernemershuis. 31. Waar staan we nu? 32. En wat vindt je dat er nog moet gebeuren? Ter Zake Algemeen management Ondernemershuis Zorgen voor een tactisch en operationeel werkend Ondernemershuis Een Ondernemershuis dat is afgestemd op de strategische doelen, met een soepel lopend dagelijks gebruik en uitvoering van evenementen en activiteiten. Optimaal laten faciliteren van programma-onderdelen Programmacoördinatie Zorgen voor operationele jaarprogrammering Uitvoerbare en functionerende jaarprogrammering Coördineren en bewaken van de samenhang van het programma, in samenwerking met de Programmaraad en huisbewoners. Informatiecoördinatie Standaardisatie en gedeeld gebruik van basisgegevens van bedrijven, contacten, thema s, projecten, evenementen/activiteiten en nieuws. Ontwikkelen en implementeren van generieke informatievoorziening voor alle deelnemers en afnemers van Het Ondernemershuis Ontwikkelen van een generieke datastructuur en generieke datasets

4 Projectencoördinatie Overzicht creëren op alle voor ondernemers relevante programma s en projecten in Zoetermeer en de regio. Coördineren van maatschappelijke projecten waar ondernemers bij betrokken zijn. Ontwikkelen en implementeren van een generieke werkwijze om dergelijke projecten te overzien en uitgevoerd te krijgen vanuit Het Ondernemershuis Snelle en resultaatgerichte intake van projecten. Ontvangstpunt Warme ontvangst en soepel lopend dagelijks gebruik, evenementen en activiteiten Zorgen voor ontvangst en dagelijks gebruik Ontvangen van bezoekers en begeleiden naar juiste persoon of activiteit 1 e lijns Vraagbaak In between jobs 50+ pool Vragen van ondernemers ontvangen en beantwoorden Tevreden ondernemers die antwoord hebben gekregen op een ondernemersvraag of correct zijn doorverbonden. Ontvangen van de vraag EZ accountmangers Accountmanagers EZ Begeleiden van ondernemers bij grotere vraagstukken (vestiging, groei, problemen, etc) Nieuwe ondernemers naar Zoetermeer krijgen, bestaande in Zoetermeer houden en zoveel mogelijk drempels voor optimaal ondernemen wegnemen. Ontvangen van de vraag WGSP accountmangers Accountmanagers WGSP Matchen van werkgevers en werkzoekenden Zie WGSP Zie WGSP Starterscoördinator Robin van Kampen Informeren van startende ondernemers. Etc. Aanspreekpunt voor startende en jonge bedrijvigheid in Zoetermeer.

5 Programmamanager Sociaal Economische Agenda Kevin de Kok (Laten) uitvoeren van geschikte onderdelen van de Sociaal Economische Agenda (SEA) van het Sociaal Economisch Platform (SEP) in Ter Zake Het Ondernemershuis Bereiken doelstellingen van het Sociaal Economisch Platform door gebruik van Ter Zake Onderbrengen van SEAprojecten in Ter Zake Het Ondernemershuis Projectenpool John Pommer Snel, doeltreffend en betaalbaar inzetten van kennis en kunde van lokale ondernemers in samenwerkingsprojecten. Generiek opzetten en inzetten van een flexibele pool van ondernemers (met name ZZP-ers) voor relevante programma s en projecten die vanuit Het Ondernemershuis worden uitgevoerd, o.a. voor projecten van de SEA en van de RVOZ Ontwikkelen van een generieke projectwerkwijze en documentatie

6 Vragenlijst Diepte Interviews Programmaraad Nut en noodzaak 1. Vindt jij het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? 2. Vindt jij het nuttig dat de programmaraad is ingesteld? 3. Wat voor rol zou de programmaraad volgens jou moeten hebben om meerwaarde te hebben binnen de programmering van activiteiten binnen het ondernemershuis Ter Zake? 4. Heb je het gevoel dat de programmaraad deze rol goed heeft kunnen vervullen de afgelopen tijd? 5. Zo nee, wat is er nog voor nodig om deze rol goed te kunnen pakken? 6. Welke rol kan de programmaraad vervullen in het behalen de Ter Zake doelstellingen? 7. Wat zijn de maatschappelijke belangen die spelen bij de totstandkoming van het 8. Wat zijn de economische belangen die spelen bij de totstandkoming van het 9. Wat zijn de politieke belangen die spelen bij de totstandkoming van het Vestigings- en ondernemersklimaat Als we Sterk vestigings- en ondernemersklimaat als doelstelling nemen. 10. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake naar jouw mening een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling? 11. Als jij zou mogen beslissen en verantwoordelijk zou zijn voor het realiseren van deze doelstelling, hoe zou jij dit dan aanpakken? 12. Kan de inrichting en infrastructuur van de stad van invloed zijn op het vestigings- en ondernemersklimaat? 13. Zo ja, welke invloeden? +/_ 14. Kan het programma van invloed zijn op de synergie tussen ondernemen en overheid? 15. Zo ja, op welke manier? 16. Welke elementen/activiteiten bevorderen een goede samenwerking tussen overheid en ondernemer? 17. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake volgens jou een rol spelen in het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Werkgelegenheid Als we Het creëren van meer werkgelegenheid als doelstellingen nemen. 18. Welke elementen zijn er volgens jou nodig om werkgelegenheid te bevorderen? 19. Hoe kunnen we deze genoemde elementen inzetten om werkgelegenheid te bevorderen in relatie tot het 20. Hoe kan PPS volgens jou worden ingezet om werkgelegenheid te creëren? 21. Hoe kunnen uitkeringsgerechtigden een rol spelen bij het creëren van werkgelegenheid, zonder het verdringen van reguliere arbeidsplaatsen?

7 22. Hoe kunnen we door middel van de koppeling van het werkgeversservicepunt met het ondernemershuis Ter Zake het aantal uitkeringsgerechtigden verminderen? Organisatorisch 23. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert op gebied van beheersing van de interne processen (primair en secondair)? 24. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren? 25. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert op gebied van interne en externe communicatie en informatiestromen? 26. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren? Ter Zake heeft een begroting voor de komende 5 jaar. Binnen deze begroting is de gemeente geldschieter. 27. Op welke onderdelen worden volgens jou bijdragen van ondernemers verwacht (nu en toekomst)? 28. Wat zou jij een reële verdeling vinden als het gaat om de verdeling van kosten tussen de gemeente en ondernemers (nu en toekomst)? 29. Op welke elementen zie jij mogelijkheden om bijdragen van ondernemers te vragen? 0- meting en gewenste eindsituatie (SMART maken ivm KPI s) 30. Hoe vindt je dat de programmaraad tot op heden heeft gefunctioneerd? 31. Hoe vindt je dat het ondernemershuis tot op heden heeft geopereerd? 32. Wat zijn jouw doelstellingen met het ondernemershuis? 33. Wanneer acht je het ondernemershuis Ter Zake geslaagd? (hoe ziet dit er uit?) Als u een tijdslijn schetst van de totstandkoming van het ondernemershuis tot aan bereiken van uw doelstellingen die u voor ogen heeft met het ondernemershuis. 34. Waar staan we nu? 35. En wat vindt je dat er nog moet gebeuren?

8 Vragenlijst Diepte Interviews Ondernemers Nut en noodzaak 1. Weet jij van het bestaan van het a. Hoe ben jij op de hoogte gebracht van het bestaan van het ondernemershuis? 2. Geef een % waaraan het ondernemershuis Ter Zake moet voldoen als het gaat om naamsbekendheid binnen Zoetermeer. 3. Geef een % waaraan het ondernemershuis Ter Zake moet voldoen als het gaat om naamsbekendheid binnen de regio. 4. Vindt jij het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? 5. Heb je het gevoel dat het ondernemershuis Ter Zake ook van ondernemers is? a. Zo nee, wat moet er gebeuren om de ondernemer/jou dit gevoel wel te geven? 6. Wat voor verwachtingen heb jij als ondernemer van het a. Wordt er al aan deze verwachtingen voldaan? 7. Welke kansen voor ondernemers zie jij nu het ondernemershuis er is? a. Zijn deze kansen verschillend als we kijken naar branche of organisatiegrootte? 8. Wat voor rol zie jij voor de ondernemers als het gaat om de organisatie van activiteiten binnen het 9. Heb je het gevoel dat de ondernemers voldoende in staat zijn geweest om deze rol te kunnen invullen? b. Zo nee, wat is er voor nodig om deze rol goed te kunnen oppakken? 10. Ken jij de doelstellingen van het 11. Welke rol kan jij als ondernemer vervullen in het behalen de Ter Zake doelstellingen? 12. Wat is jouw behoefte als ondernemer in relatie tot het 13. Hoe kan deze behoefte het best ondersteund worden? 14. Geef een rapportcijfer van 1 op 10 waaraan het ondernemershuis Ter Zake moet voldoen als het gaat om klanttevredenheid. (nu en toekomst) Vestigings- en ondernemersklimaat Als we Sterk vestigings- en ondernemersklimaat als doelstelling nemen. 15. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake naar jouw mening een positieve bijdrage leveren aan deze doelstelling? 16. Als jij als ondernemer verantwoordelijk zou zijn voor het realiseren van deze doelstelling, hoe zou jij dit dan aanpakken? 17. Kan de inrichting en infrastructuur van de stad van invloed zijn op het vestigings- en ondernemersklimaat? a. Zo ja, welke invloeden? +/_ 18. Kan jij als ondernemer van invloed zijn op de synergie tussen ondernemen en overheid? a. Zo ja, op welke manier? 19. Welke elementen/activiteiten bevorderen een goede samenwerking tussen overheid en ondernemer? 20. Hoe kan het ondernemershuis Ter Zake volgens jou een rol spelen in het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

9 Werkgelegenheid Als we Het creëren van meer werkgelegenheid als doelstellingen nemen. 21. Heeft jouw onderneming de mogelijkheid tot groei waardoor hier meer arbeidsplaatsen ontstaan? 22. (Zo ja) Heb jij nog hulp nodig om deze groei tot stand te laten komen? a. Zo ja, welke hulp? b. Zo nee, wanneer is deze groei gerealiseerd? 23. Welke elementen zijn er volgens jou nodig om werkgelegenheid te bevorderen? 24. Hoe kunnen we deze genoemde elementen inzetten om werkgelegenheid te bevorderen in relatie tot het 25. Hoe kan PPS volgens jou worden ingezet om werkgelegenheid te creëren? 26. Hoe kunnen uitkeringsgerechtigden een rol spelen bij het creëren van werkgelegenheid, zonder het verdringen van reguliere arbeidsplaatsen? Organisatorisch 27. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert? a. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren? 28. Hoe vindt jij dat het ondernemershuis tot op heden functioneert op gebied van externe communicatie en informatiestromen? a. Welke aanbevelingen zou jij doen ten aanzien van dit functioneren? Ter Zake heeft een begroting voor de komende 5 jaar. Binnen deze begroting is de gemeente geldschieter. 29. Op welke elementen zie jij mogelijkheden om bijdragen van ondernemers te vragen? 30. Wat zou jij een reële verdeling vinden als het gaat om de verdeling van kosten tussen de gemeente en ondernemers in PubliekPrivate Samenwerking (PPS)? 31. Zou jouw onderneming een bijdrage kunnen leveren? a. (Zo ja) In welke vorm kan jouw onderneming een bijdrage leveren? b. (Zo nee) Wanneer zou jouw onderneming wel een bijdragen willen leveren? 0- meting en gewenste eindsituatie (SMART maken ivm KPI s) 32. Hoe vindt je dat het ondernemershuis tot op heden heeft geopereerd? 33. Wanneer acht je het ondernemershuis Ter Zake geslaagd? (hoe ziet dit er uit?) Als u een tijdslijn schetst van de totstandkoming van het ondernemershuis tot aan bereiken van uw doelstellingen die u voor ogen heeft met het ondernemershuis. 34. Waar staan we nu? 35. En wat vindt je dat er nog moet gebeuren?

Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen

Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen Bijlage 9 uitwerking onderzoeksvragen Onderzoeksvragen Nut en noodzaak: Wanneer heeft TZHO bestaansrecht? TZHO heeft bestaansrecht omdat vastgesteld is dat alle betrokkenen het nuttig vinden dat TZHO er

Nadere informatie

Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews

Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews Bijlage 5 Uitwerking en analyses diepte interviews Nut en noodzaak Bestuurlijk niveau De geïnterviewde wethouders geven aan het nuttig te vinden dat TZHO er is. Men ziet het als hulpmiddel om samenwerking

Nadere informatie

Strategisch (bedrijfs)plan Ter Zake Het Ondernemershuis

Strategisch (bedrijfs)plan Ter Zake Het Ondernemershuis Strategisch (bedrijfs)plan Ter Zake Het Ondernemershuis Het Ondernemershuis, voor álle ondernemers! 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Management Samenvatting... 4 3. Inleiding... 8 a. Leeswijzer...

Nadere informatie

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers Groot groter dan 250 werknemers Behoeften: Als er vanuit het ondernemershuis op thema bijeenkomsten worden georganiseerd en actief (grote) ondernemingen worden betrokken. Invulling geven aan een social

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Edo Haan wethouder gemeente 4-12-2012 se Werktop 1 Even voorstellen Initiator van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Bestuurlijke trekker Coördinerend

Nadere informatie

de resultaten in 2013

de resultaten in 2013 de resultaten in 2013 De SEA is de olie in de motor 2014 wordt een spannend jaar. De Sociaal Economische Agenda gaat dan de derde convenantperiode in (zie ook pagina 6-7). Maar zonder de wethouders Edo

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur.

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur. Publieke structuur 1 Figuur 1 1 In dit overzicht staan alleen de gemeenteraad, het college en de volgends doelstellingen bepaalde participatie van organisatieonderdelen binnen de gemeente. Matrixstructuur

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Performance & Quality Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Slimmer werken Het draait om ratio s - Aantal producten per FTE - Hoeveelheid grondstoffen per product - Bezettingsgraad van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Zzp ers in de G32-steden

Zzp ers in de G32-steden Zzp ers in de G32-steden Joost van Hoorn Projectleider Ruimte en Economie Aanleiding Forse groei zzp ers: van 330.000 in 1996 naar ruim 800.000 in 2014 Implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen:

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Parlaeus verbindt burgers met bestuur

Parlaeus verbindt burgers met bestuur Parlaeus verbindt burgers met bestuur Parlaeus is een merk van DocWolves. In dit merkpaspoort lees je waar wij met Parlaeus voor staan. Hierin lees je wie wij zijn, wat we geloven en willen bereiken. We

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

SAMEN NAAR EEN ECONOMISCH GEZOND EN SOCIAAL

SAMEN NAAR EEN ECONOMISCH GEZOND EN SOCIAAL SAMEN NAAR EEN ECONOMISCH GEZOND EN SOCIAAL ZOETERMEER Sociaal Economische Agenda ZOETERMEER VOORWOORD SAMEN NAAR EEN ECONOMISCH GEZOND EN SOCIAAL ZOETERMEER De Zoetermeerse aanpak Het zijn uitdagende

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij Relatiebeheer bij Rijnland Gert van der Kooij Wensbeeld: haalbaar of utopie? Uiteindelijke doel: Zodanig met elkaar werken dat grenzen geen rol meer spelen. Van beleid tot uitvoering zodanig werken dat

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders REGIO Noord-Vel uwe Aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten EIburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde Zaaknummer : Z-1 5-02737 Uw zaaknummer : Behandeld door : Anita

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Quick scan: Economische rol van gemeenten. Rapportage VBG-onderzoek

Quick scan: Economische rol van gemeenten. Rapportage VBG-onderzoek Quick scan: Economische rol van gemeenten Rapportage VBG-onderzoek Quick scan: Economische rol van gemeenten Rapportage VBG-onderzoek mevrouw drs. J. Westerlaken mevrouw drs. M. Smulders het PON, kennis

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Transparantie realiseren

Transparantie realiseren Transparantie realiseren Hoe doen we dat met elkaar! Donald Wermuth (Landelijke samenwerking met gemeenten) 13-03-2013 Startbijeenkomst Project ontsluiting werkzoekendenbestand Doel Project Alle werkzoekenden

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011

Betaalde arbeid. Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Betaalde arbeid Uitslag van de enquête over het vinden en behouden van betaalde arbeid onder mensen met MS, november 2011 Jolanda van Dijk, medeweker belangenbehartiging Aanleiding voor de enquête De MS

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving.

Hoofddoel: Toename van het aantal werknemers van de baanafspraak in een reguliere werkomgeving. Protocol Quickscan 1. Algemeen Werkgevers Servicepunt Haaglanden heeft een Quickscan ontwikkeld waarmee, op een snelle manier inzicht kan worden verkregen in de mogelijkheden voor het creëren van arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Opzet Participatiepool

Opzet Participatiepool Opzet Participatiepool Aanleiding In het sociaal akkoord zijn overheid en sociale partners overeengekomen om de komende jaren 100.00 mensen met een beperking in bedrijven en 25.000 mensen met een beperking

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) De NKBV kent de volgende doelen zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen van de klim- en bergsport;

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken Hoe gedegen matching bijdraagt aan duurzame

Nadere informatie

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Voorwaarden De in voorliggend document voorgestelde integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken vanuit

Nadere informatie

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel

Scenario s AZC Budel. 18 april 2016, Budel Scenario s AZC Budel 18 april 2016, Budel Programma Welkom door burgemeester Marga Vermue Interview met COA, IND en burgemeester over Het AZC Budel De 4 scenario s ter uitwerking (Erwin van de Pol) Pauze

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie