Activiteitenplan Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013-2016. Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur"

Transcriptie

1 Activiteitenplan Subsidieaanvraag culturele basisinfrastructuur januari 2012

2 Vooraf Het snel veranderende economische klimaat en de subsidieaanvraag in het kader van het Cultuurplan van het Ministerie van OCW vormden voor het NedPhO I NKO aanleiding voor een diepgaande bezinning op de toekomst. Het Cultuurplan vraagt forse bezuinigingen. Daartegenover staat een orkest boordevol ambities. De bezinning heeft zijn weerslag gekregen in een omvangrijk bedrijfsplan dat de komende jaren koersbepalend is. Het onderhavige document is daarvan een uitsnede, aangepast aan het gewenste format voor de subsidieaanvraag. Het spreekt vanzelf dat het volledige bedrijfsplan beschikbaar is voor de lezer die zich een compleet beeld wil vormen. 2

3 Inhoudsopgave 1 Missie, visie en hoofddoelstelling 4 Uitgangspositie 4 Missie: klassieke muziek voor iedereen 4 Visie: beoogde positie in Hoofddoelstelling: focusgebieden 5 2 Kernactiviteiten en positie binnen de sector 5 Begeleiding opera en ballet (3.4.1.C) 5 Concerten (3.4.1.A en B.1) 6 NedPhO GO! (3.4.2.A) 7 3 Samenwerking 7 De Nederlandse Opera 7 Het Nationale Ballet 8 Concertgebouw Amsterdam 8 Muziekgebouw aan t IJ 8 Philharmonie Haarlem en De Veste Alkmaar 8 Andere orkesten uit het bestel 8 Samenwerkingspartners in outreach 9 4 Publieksbereik 9 Kwalitatief 9 Kwantitatief 9 Registratie en klantenbinding 9 Werven van nieuw publiek 10 Publieksonderzoek 10 5 Educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 10 Visie en doelstelling 10 Aanpak 10 Evaluatie 10 Bereik (3.4.1.B.2 en B) 11 Personele en financiële inzet 11 Educatiepartners NedPhO GO! 11 6 Professionele talentontwikkeling 12 7 Ondernemerschap en verdienmodel 12 Meer ambitie met minder subsidie 12 Ondernemerschap 13 8 Marketingmix 15 Product 15 Prijs 15 Plaats 16 Promotie 16 9 Borging van kwaliteit en beleidsdoelstellingen 18 Borging in de organisatie 18 Zelfevaluatie en visitatie 19 3

4 1 Missie, visie en hoofddoelstelling Uitgangspositie Het Nederlands Philharmonisch Orkest Nederlands Kamerorkest is stevig geworteld in het Nederlandse Orkestenbestel. Het NedPhO I NKO is de gewaardeerde vaste partner van De Nederlandse Opera en trekt volle zalen in het Concertgebouw Amsterdam en elders. Artistiek, organisatorisch én financieel beantwoordt de organisatie aan de eisen die aan een toporkest worden gesteld. De omgeving is in beweging: het economische klimaat is guur, de BTW-verhoging doet bezoekers twijfelen, sponsors heroverwegen hun positie en het kabinet heeft besloten te bezuinigen op cultuur. Voor het NedPhO I NKO komt de bezuiniging neer op bijna per jaar. Rekening houdend met een gelijkblijvende operataak naast nieuwe subsidietaken is het effect van de OCW bezuiniging op de concerttaak aanzienlijk. Ondanks deze omstandigheden ziet het NedPhO I NKO volop kansen. Het NedPhO I NKO vervult enthousiast zijn positie in de culturele basisinfrastructuur als het orkest dat de specifieke begeleidingstaak voor het grote operagezelschap combineert met een symfonische taak, met daarbij inbegrepen het verzorgingsgebied Haarlem. Het NedPhO I NKO neemt in de zomer van 2012 intrek in het NedPhO-huis, de nieuwe thuisbasis in de Majellakerk in Amsterdam-Oost. Na een omvangrijke verbouwing beschikt het NedPhO I NKO daar als enig Nederlands orkest over een eigen en voor alle taken goed geoutilleerde en gastvrije thuishaven. Missie: klassieke muziek voor iedereen Muziek verbindt mensen. Het NedPhO I NKO werkt als eigentijds orkestbedrijf in dialoog met de culturele en maatschappelijke omgeving aan: Uitvoering op topniveau van bijzondere en aansprekende concertprogramma s en operaproducties Klassieke muziekbeleving voor een zo breed mogelijk publiek, op en buiten de reguliere podia Onze kernwaarden: Topkwaliteit Publieksgericht Gedreven Innovatief Visie: beoogde positie in 2016 Het NedPhO I NKO behoort in de concertprogrammering tot de nationale top en als vaste orkestpartner van De Nederlandse Opera tot de beste operaorkesten van Europa. Tweejaarlijks begeleidt het orkest een productie bij Het Nationale Ballet. Als vaste bespeler van het Concertgebouw weet het NedPhO I NKO dirigenten, solisten en musici van internationale naam en faam aan zich te binden. Ook in de regio Haarlem/ Alkmaar heeft het NedPhO I NKO een onomstreden positie en een vast publiek aan zich weten te binden. 4

5 Het publieksbereik is substantieel verbreed door het publiek in vertrouwde concertreeksen efficiënt te bedienen (volle zalen) en met nieuwe concertformules op ongebruikelijke concertpodia nieuwe doelgroepen te bereiken. Onder de noemer NedPhO GO! verzorgt het NedPhO I NKO (nieuwe) activiteiten in educatie en outreach. Het NedPhO I NKO werkt samen met het onderwijs en is de aangewezen orkestpartner in educatie voor Amsterdam. Toptalent wordt opgeleid in de NedPhO I CvA Orkestacademie, een exclusieve samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Het NedPhO I NKO richt zich nadrukkelijker op sponsoren en mecenaat. Naast de excellente podiumprestatie is de maatschappelijke betrokkenheid van het orkest een onderscheidend element dat deze stakeholders aanspreekt. Het NedPhO I NKO besteedt veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van musici. Orkestleden van topniveau zijn tevens competent en enthousiast voor brede taken zoals educatie en het onderhouden van contact met publiek en sponsors. De ondersteunende staf werkt efficiënt en slagvaardig en zorgt dat het orkest financieel gezond is en in al zijn taken kan excelleren. Hoofddoelstelling: focusgebieden Prioriteit is de topkwaliteit te behouden die het NedPhO I NKO kenmerkt. Daarnaast zijn er zes focusgebieden: 1 Publieksverbreding, in bestaande en nieuwe producten voor gevarieerde doelgroepen 2 Muziekeducatie, met als doel ontplooiing en cultuurparticipatie 3 Hogere opbrengsten uit sponsoring en mecenaat, door een aansprekend aanbod 4 Duidelijke profilering op de concert- én begeleidingstaak 4 Optimale benutting van de capaciteit van het orkest 5 Professionalisering en ontwikkeling van de ondersteuningsorganisatie 2 Kernactiviteiten en positie binnen de sector Begeleiding opera en ballet (3.4.1.C) 1 Operabegeleiding is de primaire taak van het NedPhO I NKO en vertrekpunt in de programmering en bedrijfsvoering. Als begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera onderscheidt het NedPhO I NKO zich van andere orkesten. Het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest zijn gespecialiseerde operaorkesten < >. De Nederlandse Opera dankt de hoge artistieke kwaliteit mede aan de kwaliteit van de orkesten waar zij structureel mee samenwerkt. 2 De begeleiding van Het Nationale Ballet (eenmaal per twee jaar) is een nieuwe kerntaak waaraan vanaf 2014 invulling wordt gegeven. Anticiperend op de fusie binnen Het Muziektheater Amsterdam worden afspraken met DNO en HNB zoveel mogelijk in samenhang gemaakt. 1 De cijfers en letters tussen haakjes verwijzen naar de paragraaf in hoofdstuk 3 van de aanvraag waar meer kwantitatieve gegevens te vinden zijn. 2 Rapport OCW visitatiecommissie dans- en operagezelschappen betreffende De Nederlandse Opera,

6 Concerten (3.4.1.A en B.1) Op het concertpodium ontwikkelt het orkest zijn kwaliteit. De veelzijdige en aansprekende programmering en de gastvrijheid voor een breed publiek zijn onderscheidende kenmerken van het NedPhO I NKO binnen de nationale top en in Amsterdam. Het NedPhO I NKO is publiekslieveling dankzij de beleving ( enthousiasme, raken, vermaken ), kwaliteit, uitstraling en afstemming op de diverse doelgroepen. Het NedPhO I NKO programmeert klassieke muziek zodanig dat ook nieuw publiek er graag voor komt. Naast de klassieke canon omvat de programmering verrassende onbekende werken en Familieconcerten. Klassieke muziek voor iedereen wordt bij het NedPhO I NKO werkelijkheid. De traditionele concerten hebben gegeven de sociale en demografische ontwikkelingen een maximum bereikt als het gaat om de markt van regelmatige concertgangers. Het is de kunst deze doelgroep zo efficiënt mogelijk te blijven bereiken met concerten inclusief onze succesvolle randprogrammering: Muziekcafé, introductiefilms, gratis programmatoelichting Lezingen, masterclasses, openbare repetities in het Concertgebouw en eigen NedPhO-huis Ontmoeting met musici, kleine en verrassende optredens, etc. Er is winst te behalen in de markt van liefhebbers die klassieke muziek beluisteren, of er een positieve connotatie mee hebben, maar zelden concerten bezoeken. NedPhO I NKO bereikt dit publiek via programmaformules die rekening houden met het profiel van de doelgroep, in speciale concertseries in een aantrekkelijke sfeer en via avontuurlijke programmering op verrassende en/of intieme locaties: Ontvangst met programma voor aanvang, in de pauze en na afloop in sfeervol aangeklede foyers Familieconcerten in het Bethaniënklooster, Muziekgebouw aan t IJ, Philharmonie Haarlem, De Veste Alkmaar en Majellakerk Concertgebouw Classics in samenwerking met het Concertgebouw en Classic FM: evergreens uit het klassieke repertoire in feestelijke sfeer. Ook visuele en interactieve aspecten zijn belangrijk: programmaaankondigingen vanaf het podium en publieksbetrokkenheid via live projecties Kleine Kamerorkestformules in theatrale sfeer in locaties als Paradiso, de Oude Kerk en Kleine Zaal Philharmonie: programma van topkwaliteit in verrassende presentatie: publiek dicht op de musici, informeel Klassiek repertoire, gecombineerd met andere kunstvormen als toneel en dans Evenementen in samenwerking met partners in Het Muziektheater Amsterdam, bijvoorbeeld Mozartfestival met ballet-, opera- en muziekvoorstellingen NedPhO I NKO-orkesten en/of -ensembles op festivals, culturele evenementen (Lowlands, Parade) of in clubachtige settings Een deel van deze activiteiten is in 2010/2011 reeds gestart succesvol gebleken. De uitgekiende programmering maakt het mogelijk delen van producties met kleine aanpassingen te herhalen op onconventionele plaatsen voor verschillend publiek. In de programmering en de productieplanning worden de beschikbare capaciteit en de verkoopbaarheid van concerten nadrukkelijk meegewogen. Het toont aan dat het NedPhO in artistieke en programmeringsoverwegingen als een omgeving-/ vraaggestuurde organisatie werkt. 3 3 Rapport OCW visitatiecommissie Nederlandse Orkesten,

7 NedPhO GO! (3.4.2.A, B2) Vanuit de missie klassieke muziek voor iedereen richt het NedPhO I NKO zich nadrukkelijk ook op doelgroepen die niet vanzelfsprekend met klassieke muziek in aanraking komen. Deze educatieve- en outreach activiteiten, gebundeld onder de naam NedPhO GO!, zijn productioneel gekoppeld aan de hoofdtaken van het orkest. Vanaf seizoen 2012/2013 vormt onze nieuwe huisvesting hiervoor een unieke thuishaven. De omvang van het programma is afhankelijk van extra gelden: fondsen, sponsoring, mecenaat, dekking vanuit partners. NedPhO GO! heeft op het gebied van educatie (zie hoofdstuk 5), veel ervaring en een goede reputatie. Zowel publiek als sponsoren en overheden spraken de afgelopen jaren grote waardering uit voor deze maatschappelijk georiënteerde activiteiten, die onlosmakelijk met het NedPhO I NKO zijn verbonden. Sterke en onderscheidende punten van dit orkest zijn de nadrukkelijke inbedding van educatie en participatie in de hoofdactiviteiten. Het NedPhO heeft een goed en innovatief maatschappelijk programma < > en een voorbeeldfunctie waar het gaat om de verbinding met de maatschappij. 4 3 Samenwerking De Nederlandse Opera Beide instellingen zien de waarde van de samenwerking en kiezen ook in de toekomst voor een gezamenlijke chef-dirigent. Het NedPhO I NKO bezuinigt niet op de opera. De gevraagde orkestinzet varieert sterk naar gelang repertoirekeuze, orkestsamenstelling, lengte van de te spelen werken en benodigde repetitietijd. Het nieuwe subsidieregime vereist, in relatie tot de omvang van de operataak, een nieuwe methode die directies in staat stelt een evenwichtig opera- en concertseizoen te kunnen plannen en begroten, rekening houdend met de gewenste flexibiliteit in programmering. Voor de bedrijfsvoering van beide instellingen ontwikkelen we een transparante, consistente en duurzame systematiek die recht doet aan de intenties van het NedPhO I NKO, DNO en OCW. Kader voor het NedPhO I NKO is de historisch geleverde gemiddelde inzet, uitgedrukt in het aantal diensten. 5 Wij zijn ons ervan bewust dat deze voor de toekomst noodzakelijke modernisering, als gevolg van de OCW bezuinigingen, niet mogelijk is zonder eenmalige zwaardere lasten voor DNO voor de reeds geplande (grote!) operaseizoenen. In onderling overleg zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de overgangsjaren 2013/2014. De gesprekken over een nieuwe systematiek zijn in een vergevorderd stadium; gezien de succesvolle samenwerking en goede intenties zullen deze zeker tot eensgezinde afspraken leiden. Kwalitatieve afspraken worden gemaakt over programmering, planning (spreiding productionele en fysieke belasting), strategische samenwerking en educatie. 4 Rapport visitatiecommissie Nederlandse Orkesten, Een dienst is een repetitie, concert of voorstelling met een maximale tijdsduur van drie uur. Een tutti-musicus speelt momenteel 280 diensten per seizoen. 7

8 Het Nationale Ballet Het NedPhO I NKO begeleidt eenmaal per twee jaar een balletproductie: Locatie Muziektheater Amsterdam (HMA) Kwalitatieve afspraken (in samenhang tussen DNO en HNB) over planning en programmering Op basis van vaststaand max. aantal diensten Start in seizoen 2014/2015 Synergie met eigen concertprogrammering vergroot mogelijkheid topdirigenten te engageren. Concertgebouw Amsterdam Er is een constructief partnership met gedeelde doelen: Totaalprogramma via afstemming tussen hoofdbespelers, met aanbod voor gedifferentieerde publieksgroepen Partnership in formules als Concertgebouw Classics en in educatieve programmering Collectieve promotie Onderzoek naar gezamenlijke back-office (CRM-systeem, geautomatiseerde abonnementenverkoop) Muziekgebouw aan t IJ Serie NKO aansluitend op programmeringsprofiel Muziekgebouw. Familieconcerten (NedPhO GO!) in de serie kindermiddagen van het Muziekgebouw. Schoolconcerten met een gezamenlijk omlijstend educatief programma. Philharmonie Haarlem en De Veste Alkmaar In Haarlem en Alkmaar verzorgt het NedPhO I NKO jaarlijks tien concerten (zes plus vier). Aantal is in overleg met de Philharmonie en de gemeente afgestemd op de marktvraag. Haarlem beschouwt onze komst als een artistieke kwaliteitssprong en stelt tevens belangstelling in ons educatief programma. Programmering in samenwerking met de zaal, die ook interesse toont in familieconcerten en themaconcerten (Kerst en Mattheüs Passion). Andere orkesten uit het bestel Koninklijk Concertgebouworkest Afstemming over het programma, zodat beide orkesten aanvullend blijven. Samenwerking Nederlandse orkesten Samenwerking en uitwisseling op het gebied van programmering, repertoirevernieuwing, educatie en talentontwikkeling. Een resultaat is de nieuwe Master Orkestdirectie; een opleiding in samenwerking met de conservatoria. Ook de personeels- en marketingafdelingen hebben een regulier overleg gericht op samenwerking en uitwisseling. Holland Symfonia In goede harmonie worden concerttaken van HS overgenomen. Orkesten en podia zorgen gezamenlijk voor positieve communicatie naar het publiek. 8

9 Samenwerkingspartners in outreach Sinds 2005 heeft NedPhO GO! vele partners en instellingen aan zich verbonden bij het realiseren van outreach-activiteiten. Vanuit het nieuwe eigen huis per 2013 zal NedPhO GO! ook specifiek activiteiten ontwikkelen met communities ter plekke (Timorplein, Makassarplein en Karrewiel). Deze netwerken verbinden ondernemers, buurtbewoners en andere belanghebbenden met als doel de sociale cohesie en de lokale economie te versterken. NedPhO GO! gaat relaties aan met Stadsdeel Oost en met basisscholen in de Indische Buurt. 4 Publieksbereik Kwalitatief Het NedPhO NKO richt zich in de totale programmamix op onderstaande bestaande en nieuwe doelgroepen. Een uitgebreide beschrijving van deze doelgroepen staat in het interne Bedrijfsplan. In 2012 wordt onderzoek (0-meting) gedaan naar de publiekssamenstelling bij de verschillende kernactiviteiten voor wat betreft geslacht, leeftijd, opleiding, sociaal economische klasse, hoogst genoten opleiding, postcodegebied, etc. Op basis van deze gegevens worden meetbare doelstellingen geformuleerd ten aanzien van publieksverbreding en -verjonging. Huidig en latent publiek voor traditionele klassieke concerten Publiek voor Music for the Millions, populaire klassiekers Families, kinderen met ouders/grootouders Young Professionals Amateurmusici en leerlingen binnen- en buitenschools instrumentaal onderwijs Leerlingen primair (en voortgezet) onderwijs, via de scholen Speciale doelgroepen, die vanwege diverse drempels niet vanzelfsprekend concerten bezoeken Kwantitatief In de komende cultuurplanperiode bespeelt het NedPhO I NKO zowel absoluut als verhoudingsgewijs meer kleinere zalen. Dit is mede het gevolg van de bediening van het verzorgingsgebied Haarlem (zelfs bij 100% bezetting van de kleinere zalen wegen de bezoekersaantallen niet op tegen een gemiddeld concert in het Concertgebouw). In de voor ons nieuwe steden Haarlem en Alkmaar zal een nieuw publiek nog moeten worden gewonnen. In de jaren 2013, 2014 en 2015 liggen de bezoekersaantallen dan ook lager dan in voorgaande jaren. Dankzij sturing op een hoge bezettingsgraad op alle podia klimt het publieksbereik in 2016 weer naar het niveau van 2011: betalende bezoekers (inclusief uitkopen en tournees). Registratie en klantenbinding Publiek waarvan persoonsgegegevens via de aankoop beschikbaar komen, wordt in verkoopsystemen geregistreerd. Een uitgekiende CRM-strategie kan bijdragen aan klantenbinding en herhalingsbezoek. Het huidige verkoopsysteem van het NedPhO I NKO biedt daarvoor onvoldoende mogelijkheden. In 2012 wordt daarom onderzoek gedaan naar een nieuw systeem dat uiterlijk 1 januari 2013 operationeel moet zijn. Het NedPhO I NKO heeft op dit moment Vrienden en Donateurs. Bij de Vrienden is sprake van wederzijds belang; Donateurs, verlangen voor hun bijdrage geen tegenprestatie. Doel is in de komende periode te groeien naar 1500 Vrienden en 600 Donateurs. 9

10 Werven van nieuw publiek Het NedPhO I NKO werkt actief samen met het Concertgebouw aan het bereiken van nieuw publiek, onder meer door de ontwikkeling van Concertgebouw Classics (zie hoofdstuk 2) en via speciale doelgroepmarketing voor reguliere concerten (o.a. via webcommunities zoals Groupon). In nieuwe concertformules voor jong publiek (Paradiso) wordt op inhoud en marketing samengewerkt met partners die beschikken over uitgekiende netwerken binnen de beoogde doelgroep. Daarbij wordt actief gebruik gemaakt van social media. Publieksonderzoek De belangrijkste graadmeter voor succes is de tevredenheid van het publiek. In oordeelde het publiek in louter positieve termen als genieten, enthousiasme, professionaliteit, emotie en overweldigend. Vergeleken met concurrenten scoort het NedPhO I NKO goed op samenstelling van het programma, sfeer en toegankelijkheid. In de komende cultuurplanperiode polst het NedPhO I NKO de mening van publiek over de (rand)programmering, accommodatiefaciliteiten, innovatieve activiteiten, etc. Gestreefd wordt naar samenwerking met universiteiten en partners in de sector. 5 Educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren Visie en doelstelling De overheid vindt cultuureducatie belangrijk, zowel voor de persoonlijke ontwikkeling als voor de creativiteit van onze samenleving als geheel: jongeren verdienen op het gebied van cultuur een stevig fundament. Het NedPhO I NKO deelt deze opvatting vol overtuiging en rekent educatieve activiteiten al jarenlang tot zijn kerntaken. Aanpak Continuïteit en samenhang in het muziekonderwijs zijn een voorwaarde om muzikale competenties te ontwikkelen bij leerlingen. Daarom is NedPhO GO! nauw betrokken bij de binnenschoolse muziekeducatie in vooral primair onderwijs. Het orkest richt zich op samenwerkingsverbanden met scholen, waarbij het aanbod dialooggestuurd wordt afgestemd op de leerdoelstellingen. NedPhO GO! enthousiasmeert kinderen door ontmoetingen met een voltallig orkest, met individuele musici, via kleinere ensembles op school, actieve workshops en repetitiebezoek. Daarnaast richt NedPhO GO! zich op voortgezet onderwijs met projecten ter voorbereiding op concertbezoek, concerten voor leerlingen met culturele kunstzinnige vorming in hun pakket en repetitiebezoek. Evaluatie Twee maal per jaar vinden evaluatiegesprekken plaats. Hieruit volgen aanpassingen voor het volgende halfjaar. Schoolconcerten evalueert NedPhO GO! door bezoek van NedPhO GO!-docenten aan klassen en evaluatieformulieren voor leerkrachten. 6 Imago- en tevredenheidsonderzoek door Buro Rietveld in opdracht van NedPhO NKO,

11 Bereik (3.4.1.B.2 en B) Momenteel bereikt NedPhO GO! jaarlijks scholieren. Doel is dit geleidelijk te verhogen naar ruim kinderen in 2016, o.a. via schoolconcerten in het Concertgebouw (7.500 kinderen, zie Educatiepartners). Met de verhuizing naar de Majellakerk in Oost ontstaat een gastvrije uitvalsbasis voor nieuwe programma s. Schoolklassen bezoeken het orkest, ervaren de magie van de zaal en volgen workshops. Bereik: kinderen extra. Personele en financiële inzet Educatie ziet de subsidiegever als één van de kernactiviteiten. Het NedPhO I NKO maakt voor de educatieactiviteiten dan ook gelden vrij uit de algemene middelen. Jaarlijkse kosten in 2016: Leiding, projectleiders en productie Schoolvoorstellingen Symfonie- en Kamerorkest Schoolactiviteiten incl. Leerorkest Muziekschoolactiviteiten NedPhO I CvA Orkestacademie en Master Orkestdirectie Ontwikkelactiviteiten Totaal Hiervan komt ten laste van de algemene middelen (subsidie OCW). Voor wordt een beroep gedaan op subsidie van de gemeente Amsterdam ( ) en sponsoren ( ). De bijdrage van de scholen bedraagt De definitieve omvang van met name de school- en ontwikkelactiviteiten wordt afhankelijk gesteld van het verkrijgen van deze gelden. Educatiepartners NedPhO GO! Amuze Participanten binnen Amuze (Stichting Amsterdamse Muziekeducatie) stemmen het aanbod op elkaar af. Een resultaat is het gezamenlijk ontwikkelde basispakket cultuureducatie Voor elk Amsterdams kind kunst en cultuur, dat doorlopende leerlijnen muziek omvat. Een pilot loopt op zeven scholen. Concertgebouw Met het Concertgebouw wordt een partnership gerealiseerd dat tot doel heeft kinderen muziek te laten beleven in zijn overweldigende omvang en historische omgeving. NedPhO GO! geeft vanaf 2013 jaarlijks vier tot zes schoolconcerten met orkest of ensemble. Bereik: scholieren jaarlijks. Leerorkest Musici van het NedPhO I NKO participeren als coach en spelen mee in einduitvoeringen van het Leerorkest. Dit is een project van Stichting Leerorkest in samenwerking met de muziekscholen, waarbij kinderen onder schooltijd vier jaar lang les krijgen op een instrument en samenspelen in een orkest. 11

12 Muziekschool Amsterdam Muziekamateurs bezoeken slechts mondjesmaat de professionele podia. Met de Muziekschool wordt samengewerkt om leerlingen kennis te laten maken met het orkest en de musici. Zo wint hun eigen muziekbeoefening aan plezier en waarde. Alle leerlingen van de Muziekschool bezoeken bovendien ieder lesjaar tenminste één concert van het NedPhO I NKO. Hierbij hoort een voorbereiding en ontmoeting met professionals. 6 Professionele talentontwikkeling Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) en het Koninklijk Conservatorium werken met acht symfonieorkesten waaronder het NedPhO I NKO samen in de Master Orkestdirectie. Daarnaast is exclusief met het CvA de NedPhO I CvA Orkestacademie opgericht, om: De aansluiting vakopleiding-professionele werkveld te optimaliseren Excellente studenten leer- en stagemogelijkheden in een toporkest te bieden Talent te scouten en loopbaankansen te creeren Het NedPhO I NKO is de ideale orkestmentor voor deze stages, gezien de kwaliteit van het orkest, de breedte van de programmering in opera s en concerten en de ervaring met educatieve programma s. 7 Ondernemerschap en verdienmodel Meer ambitie met minder subsidie De ambities van het NedPhO I NKO zijn hoog. We kiezen nog nadrukkelijker voor de begeleidingstaak, blijven concertpubliek binden met een verrassende programmering en bereiken nieuw publiek. NedPhO GO! continueert met passie en overtuiging educatie en outreach, met de focus op primair onderwijs en een effectief bereik. Al deze activiteiten realiseert het NedPhO I NKO met bijna minder subsidie ten opzichte van Door de programmering daarbij geleidelijk aan te passen op de nieuwe taken, mogelijkheden voor opbrengsten en besparingen te benutten en de lat hoog te leggen, wordt in 2016 deze gecompenseerd door: Groei sponsorinkomsten en mecenaat Verhoging inzetbaarheid vaste formatie Strategisch programmeren: meer concerten met minder producties Bezuinigen op concertgerelateerde en overige kosten De verhoging van de inzetbaarheid is goed onderbouwd en beschreven in het uitgebreidere Bedrijfsplan NedPhO}NKO, januari

13 Ondernemerschap Ondernemerschap komt onder meer tot uiting in de mate waarin het orkest in zijn eigen inkomsten kan voorzien en de organisatie financieel solide is. Recettes Naast subsidie vormen recettes de belangrijkste inkomstenbron. Het doel is de gemiddelde netto opbrengst per stoel te verhogen van 20 naar 22,50 in Dit kan met prijsdifferentiatie en een grotere inzet van CRM. De verhoging van de netto opbrengst per stoel leidt niet tot een toename van de totale opbrengst: doordat in Haarlem en Alkmaar in kleinere zalen wordt gespeeld en daar bovendien nieuw publiek moet worden gewonnen, zal de opbrengst eerst terugvallen en in 2016 ongeveer op het niveau van 2011 komen te liggen. Sponsorinkomsten Bij de op het gebied van sponsoring meest succesvolle orkesten (KCO en RPhO) zijn de sponsoropbrengsten maximaal 5,5% van de totale baten. 8 Voor 2016 stelt het NedPhO I NKO zich een netto sponsoropbrengst van ten doel. Dit komt overeen met 4,0% van de totale inkomsten en 6,2% van de inkomsten gecorrigeerd voor het subsidiedeel dat bestemd is voor de begeleidingstaken (waarvoor het orkest nauwelijks sponsorproposities kan aanbieden). Mecenaat en fondsen Uit kwalitatief publieksonderzoek 9 blijkt dat fiscale aftrekbaarheid van cultuurschenkingen nog een abstract concept is, dat meer informatie behoeft. Van een stevige culture of giving is nog nauwelijks sprake. Deze zal bij ons publiek - nadrukkelijk niet afkomstig uit een economische bovenklasse - ontwikkeld dienen te worden. Dit meewegend stelt het NedPhO I NKO zich een bescheiden opbrengst ten doel van netto in Nieuwe huisvesting: Majellakerk/NedPhO-huis Beide orkesten werken vanaf 2013 via flexibele planning in één zaal (nu nog twee). Incidenteel wordt extern extra ruimte gehuurd. Deze nieuwe huisvestingssituatie die ons volledig ter beschikking staat, biedt kansen tot exploitatie van de zaal, zowel voor onze educatieve, maatschappelijke als commerciële doeleinden. Hiertoe is een verdienmodel overeengekomen met eigenaar Stadsherstel Amsterdam. Eigen inkomstennorm en verdienmodel Voor eigen inkomsten uitgedrukt als percentage van de structurele subsidies (zonder de subsidie ten behoeve van de begeleiding) wordt in de politiek de norm van 50% in 2020 genoemd. NedPhO I NKO is goed op weg en heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 47,2% gemeten over 2010 en 2011 (norm 21,5%) 48,7% gemeten over (norm 23,5%) 51,8% voor de start van planperiode (norm 25,5%) 8 NRC, EMC-cultuuronderzoeken, Kwalitatief onderzoek naar bezoekers van NedPhO NKO, november

14 Hieronder worden de verdienmodellen van het NedPhO I NKO in 2011 en 2016 grafisch weergegeven. Het aandeel van de sponsorinkomsten stijgt door een reeks inspanningen, de recette-inkomsten nemen relatief af door bespeling van kleinere zalen. Uit de overzichten blijkt dat de eigen inkomsten nu op hoog niveau iets toenemen ten opzichte van de structurele overheidssubsidie. 14

15 Financieel solide Ondernemerschap vereist lef én financiële soliditeit, zeker in een sector met hoge loonkosten waarin meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Om naar de nieuwe situatie te groeien zijn twee verliesgevende jaren onvermijdelijk. De financiële reserves - waaronder ook het bestemmingsfonds OCW - moeten worden aangesproken maar zijn dan toereikend. De laatste twee jaar van de planperiode wil het NedPhO I NKO weer positief afsluiten. Vanaf 2016 moet een resultaat worden gerealiseerd van minimaal 1% van de begroting en dient de financiële reserve exclusief bestemmingsreserves minimaal 10% van de totale exploitatiekosten te bedragen. Strategie bij tegenvallende inkomsten Indien resultaten onverhoopt tegenvallen zullen wij genoodzaakt zijn een aantal scenario s te onderzoeken, afzonderlijk en in samenhang. Geen daarvan is zonder negatieve effecten op kwaliteit en output: Dialoog met overheid over subsidie-eisen (in combinatie met verwachte output), bij overmacht door externe factoren Volledige vacaturestop en indien noodzakelijk ontslagen Verdere besparingen op de uitvoeringskosten van concerten Verdere besparingen op de kosten van dirigenten en solisten Beperking en verlaging kernactiviteiten 8 Marketingmix Marketingdoelstellingen en concertprogrammering zijn nauw met elkaar verbonden. In 2011 heeft het NedPhO I NKO een marketingplan opgesteld met meerjaren doelstellingen voor verkoopresultaten en gedifferentieerde doelgroepcommunicatie. Product De laagdrempeligheid en de kenmerkende stijl van het NedPhO I NKO - klasse zonder formeel te zijn - maken het orkest toegankelijk voor een brede doelgroep. Het NedPhO I NKO gaat dit merk nog beter positioneren en versterken. Daarbij worden de hoge kwaliteit en de merkwaarde van de opera beter benut. Educatieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten blijven substantieel onderdeel uitmaken van het productportfolio. Een aantal nieuwe initiatieven leidt tot het binnenhalen van nieuw publiek (zie hoofdstuk 2, concerten ). Prijs Met prijsdifferentiatie kunnen de inkomsten worden verhoogd terwijl de concerten toegankelijk blijven voor bezoekers met een kleinere beurs. Was in het seizoen 2005/2006 de prijs voor een concert 26,00, inmiddels zijn er vier rangen, waarbij in de loop der jaren een prijsverschil is gecreëerd van 17,50 voor de goedkoopste tot 51 voor de beste plaatsen. Streven is het rangenverschil geleidelijk te vergroten zonder de band met de trouwste klanten te verbreken. Om de opbrengst uit kaartverkoop te verhogen startte het NedPhO een samenwerking met de faculteit Wiskunde van de Vrije Universiteit. Onderzoekers van deze faculteit, gespecialiseerd in revenue management (het managen van opbrengsten), gaan met ons na hoe elders succesvolle technieken (vliegtuigmaatschappijen, hotels, parkeergarages) kunnen worden ingezet voor prijsbeleid in de culturele wereld. 15

16 Plaats Concertzalen De concertzaal is dé plek waar het NedPhO I NKO een beleving creëert. Het Concertgebouw en Het Muziektheater Amsterdam passen uitstekend bij de hoge kwaliteit van het NedPhO I NKO. Met hetzelfde elan speelt het NedPhO I NKO in Haarlem/Alkmaar, in intiemere zalen zoals Paradiso en het Bethaniënklooster en vanuit NedPhO GO! op podia in de stadswijken: scholen, verzorgingstehuizen, parken en pleinen. Zo maakt het NedPhO haar missie waar: klassieke muziek voor iedereen. CD/DVD (3.4.2.C.1) Promotie via deze beeld-/geluiddragers (dvd s via de opera) draagt bij aan (inter)nationale positionering. Wereldwijde verspreiding via de labels, grote online winkels, itunes, etc. Omroepen (3.4.2.C.2) Naast zichtbaarheid in de vele opera-uitzendingen voor tv/radio, maakt het orkest regelmatig radioopnames voor KRO Radio 4. Introductiefilmpjes over de concerten worden verspreid via de website van Avro Klassiek. Het NedPhO I NKO onderzoekt samenwerking met AT5 voor uitzending van de introfilms en participeert in een TV Lab-pilot voor de Podiumkunsten. Promotie Eigen site (3.4.3.A.) De website biedt informatie en verleidt tot concertbezoek. Veel gebruik wordt gemaakt van beeld- en geluidsfragmenten. Via social media en links met communicatiemiddelen, distributiekanalen van samenwerkingspartners en publieke media wordt de toestroom van websitebezoekers gestimuleerd (in 2011: bezoeken). De e-nieuwsbrief heeft abonnees en wordt verder uitgebouwd. Voor de verkoopafhandeling van plaatsbewijzen wordt gelinkt naar de website van de betreffende concertzaal. Gedrukte media e.a. Regulier publiek van klassieke concerten wordt aangesproken met de seizoensbrochure, folders voor kleine (actie)series of via flyers voor een specifiek concert, verspreid via doelgerichte kanalen. Ook met advertenties, affiches op straat en Groupon-acties wordt publiek getrokken. Social media: Facebook, YouTube, Twitter (3.4.3.B.) Via Facebook (ruim 600 vrienden), Twitter en een eigen kanaal op YouTube weet het NedPhO I NKO een trouwe, snel groeiende schare fans aan zich te binden door bijna dagelijks relevante content te verspreiden. Op beperkte schaal spelen deze nieuwe kanalen ook een rol in verkoop van voornamelijk nieuwe programmaformules (bijvoorbeeld Paradiso). Media De pers laat zich over het algemeen zeer lovend over uit over de prestaties van het NedPhO I NKO. 10 (Potentiële) klanten kunnen zich zo een oordeel vormen over het orkest en geïnteresseerd raken in het aanbod. 10 Een jaaroverzicht van recensies en andere uitingen in de pers is op te vragen bij het NedPhO NKO 16

17 Partners Podiumpartners van het NedPhO I NKO hebben een rol in de verkoop van kaarten voor een concert en in marketingcommunicatie via eigen e-nieuwsbrieven, magazines, social media en sites. Aanvullende distributiekanalen De verkoop van concertkaarten verloopt praktisch ook via het AUB (de Uitgids) en strategisch via joint promotions met organisaties wiens publiek we aanspreken in gezamenlijke acties, zoals bijvoorbeeld ING Rentepunten, Weekbladpers en Vereniging Natuurmonumenten. CRM-systeem Vanaf 2013 verloopt klantcontact via een modern CRM-systeem. Elke klant van wie het ( )-adres bekend is, wordt via een doelgerichte segmentatiestrategie en met aanbiedingen en informatie op maat benaderd. Doel is klanten te binden en herhalingsbezoek te bevorderen. Extra s Concertpubliek wordt bij een bezoek verleid met extra s die bijdragen aan de beleving en die kunnen leiden tot een herhaald bezoek, zie kernactiviteiten. Voordelen voor Vrienden en Mecenaat Recht op voorinschrijving bij abonnementen Uitnodiging drie exclusieve Vriendenconcerten per seizoen Regelmatig speciale Vriendenaanbiedingen Ambassadeurs Ambassadeurs zijn onder meer de eigen orkestleden, vaste bezoekers, Vrienden en businessclubpartners. De kring van ambassadeurs groeit (ook via educatiesamenwerkingen) en wordt steeds actiever ingezet. Speciaal programma voor businesspartners Het NedPhO I NKO onderhoudt een langdurige relatie met sponsoren op basis van loyaliteit en gedeelde waarden. Het NedPhO I NKO faciliteert als onderdeel van individuele maatwerkproposities - driemaal per jaar een collectief netwerk event rond een concertprogramma. 17

18 9 Borging van kwaliteit en beleidsdoelstellingen Borging in de organisatie Musici Het NedPhO I NKO ontwikkelt HRM beleid met als aandachtspunten kwaliteitszorg en persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van functioneringsgesprekken, loopbaanbegeleiding en ouderenbeleid. Musici hebben een leidinggevende orkestmanager, die met de personeelsadviseur zorgt voor werkoverleg, een pro-actief loopbaanbeleid, optimale begeleiding bij ziekteverzuim en acties ter voorkoming daarvan. Het NedPhO I NKO stimuleert een brede inzetbaarheid van musici, ook in taken anders dan spelen op het concertpodium. Geïnvesteerd wordt in competentieontwikkeling en coaching. Staf Stafmedewerkers zijn taakcompetent en ondernemend. Doelstelling is de staf te ontwikkelen van inspanningsgedreven naar resultaatgericht door verdere professionalisering, projectmatig werken en resultaatafspraken. Het NedPhO I NKO is in de kern een productiebedrijf dat programmeert, produceert en uitvoert. Om daarnaast resultaten te bereiken op het vlak van productvernieuwing, publieksverbreding, bedrijfsvoering en HRM beleid, zal het NedPhO I NKO naast de core business vooral projectmatig werken. Algemene richtlijn is dat een productiebedrijf niet meer dan 15% van zijn staftijd aan tijdelijke projecten kan besteden. Wordt dit meer, dan is prioritering nodig óf tijdelijke menskracht (waarvoor geld is gereserveerd). Het NedPhO I NKO werkt op basis van resultaatgerichte jaarplannen, in optimale samenwerking tussen de domeinen Artistieke Zaken (concertprogrammering en NedPhO GO!), Marketing & Verkoop, Sponsoring/ Fondsenwerving/Mecenaat en Personeel & Productie. Directie en Managementteam Directie en managementteam werken productiegericht en ondernemend. Een rolverdeling met maximale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de eigen discipline schept ruimte voor strategisch samenspel om de organisatie in de gewenste richting te ontwikkelen. Maandelijks worden aan de hand van beknopte kwalitatieve en kwantitatieve maandrapportages de belangrijkste bedrijfs- en vernieuwingprocessen besproken en waar nodig bijgestuurd. Financiële rapportages aan de Raad van Toezicht worden benut voor exception reporting over voortgang van ook niet-financiële doelstellingen. Raad van Toezicht De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest hanteert het Raad van Toezicht-model. Alle principes en best practice-bepalingen zoals beschreven in de Code Cutural Governance ( zijn geïmplementeerd. Een evenwichtige samenstelling van de Raad wordt nagestreefd in het licht van cultureel ondernemerschap, publieksverbreding en verjonging. 18

19 Zelfevaluatie en visitatie De ervaringen met de recente zelfevaluatie en visitatie (OCW) zijn positief. Het systeem dwingt tot zelfreflectie en gerichte actie. Het levert informatie op om bedrijfsprocessen bij te sturen of opnieuw in te richten. Ofschoon het ministerie de systematiek verlaat, kiest het NedPhO I NKO voor een vierjaarlijkse zelfevaluatie, te beginnen in Omdat kwalitatieve doelstellingen bij eigen beoordeling het meest gevoelig zijn voor subjectiviteit, zullen deze bij uitstek onderwerp zijn van een onafhankelijke visitatie. 19

20

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016 Continueren Uitbreiden - Verduurzamen 1. WAT DE STICHTING APPELTAARTCONCERTEN DOET De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel om, zonder winstbejag,

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen

Scapino satellietstad programma. 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Scapino satellietstad programma 29 mei 2017 Congres Podiumkunsten Van Warmerdamzaal 15.30 16.15 u Lieke Jordens, Simone Kratz, Peter Jansen Praktijkverhaal Ontstaansgeschiedenis Waar staan we nu? Waarom

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

ANBI (algemeen nut beogende instelling) ANBI (algemeen nut beogende instelling) Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen. Algemeen

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016

Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Stichting Jumpstart Jr. Muziekinstrumentenfonds 2012 2016 Inhoudsopgave Doel en focus Instrumenten strategie aanschaf barokke setup onderhoud en taxatie aankoopplan Musici gewenst resultaat talenten 2011

Nadere informatie

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn.

Enthousiasme, passie, gedrevenheid, inzet en veel energie blijkt de sleutel tot succes te zijn. www.fbach.nl FBach Koor en Orkest - een nieuwe weg naar de muziek Het begon allemaal eind 2010 met een oproep van dirigent Arjan van Baest op Facebook. Een simpele vraag wie doet mee met de Hohe Messe?

Nadere informatie

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie DROEVIGELUIDJE Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Droevigeluidje waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Colofon Stichting Vriendenconcerten Boerhaaveplein 71, 1091 DN Amsterdam Telefoon 06-19926938 Email info@vriendenconcerten.nl Website www.vriendenconcerten.nl

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

BROCHURE VERHUUR NEDPHO-KOEPEL

BROCHURE VERHUUR NEDPHO-KOEPEL BROCHURE VERHUUR NEDPHO-KOEPEL Wij delen graag ons podium met u! Bent u op zoek naar een bijzondere en niet alledaagse locatie? U kunt de spectaculaire NedPhO-Koepel in Amsterdam Oost huren: de thuishaven

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel

Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel Informatie over Hallo Muziek voor de ouders van De Weidevogel Stichting Educatieorkest Holland Hallo Muziek Korte Zijlstraat 22 Postbus 413 2000 AK Haarlem E:info@hallomuziek.nl M: 0612905800 KvK: 54500524

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Slagen in Cultuur. Het vervolg 2. culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Slagen in Cultuur. Het vervolg 2. culturele basisinfrastructuur 2013-2016 Slagen in Cultuur Het vervolg 2 culturele basisinfrastructuur 2013-2016 COLOFON De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer

Voorwoord. Albin Ograjensek Initiatiefnemer Jaarverslag 2008 Voorwoord Eén stap zetten is geen probleem, dit herhalen tot in lengte van dagen is een uitdaging. Tweeduizend en acht is de tweede stap die de Stichting Muziek Jong voor Oud zet in een

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011 .op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie HLO, 12 april2011 Op weg naar een nieuwe toekomst HEDEN TOEKOMST Samen worden wat we willen zijn 2 Hobbels op onze weg naar de toekomst Nieuwe

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie