Zwembad Culemborg. De Meer. Anno En verder. Artist impression mogelijk aspect tweede zwemzaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwembad Culemborg. De Meer. Anno 2015. En verder. Artist impression mogelijk aspect tweede zwemzaal"

Transcriptie

1 Zwembad Culemborg De Meer Anno En verder Artist impression mogelijk aspect tweede zwemzaal MeerZwemmen Culemborg Juni 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting en Advies Uitgangssituatie en doelstelling Zwembad De Meer anno Bezuinigingsdoelstelling exploitatie Behoefte aan zwemwater - zwembadconfiguratie Inleiding Behoefte aan zwemwater per leeftijdscategorie Behoefte aan zwemwater per vereniging... 7 Stichting Vrijstad... 7 Culemborgse Reddingsbrigade - C.R.B Duikverenigingen - Dipnoi en Q-divers... 8 Zwemverenigingen... 8 Verenigingsbehoeften in een tabel De zwembadconfiguratie meter wedstrijdbad... 9 Doelgroepenbad... 9 Overig Zwembad De Meer en deze configuratie meter wedstrijdbad... 9 Doelgroepenbad... 9 Conclusie ten aanzien van Zwembad De Meer Toekomstbestendigheid demografie Zwemwaterbehoefte in de toekomst Eerder onderzoek Consequenties voor waterbehoefte Toekomstbestendigheid zwembad De Meer Functionaliteiten Zwembad De Meer Inleiding De huidige accommodatie

3 4.3 Verbeteringen in het renovatieplan Instructiebad Nieuw peuterbad en whirlpool Afscheiding tussen de zwemzalen Wedstrijdbad Grote zwemzaal - tribune Grote zwemzaal plafond Verbetering grip vloeren Kleedruimten plafond Horeca en entree Artist Impressions Staat van onderhoud Afgelopen jaren Conclusie onderhoud Energie Inleiding Isolatie plafond grote zwemzaal en kleedruimten Toepassen LED verlichting Zonnepanelen Verdere isolatie Watertemperaturen Thermo Bello Resultaat energie Exploitatie Inleiding Openstelling en doelgroepen het exploitatierooster Zwemles Contractvoorwaarden verhuur Horeca Afwegingen De horeca exploitatie Personeel Het exploitatierooster en personeelsbehoefte Vast personeel

4 8.3 Sleutelverhuur verenigingen Overige vrijwilligersinzet Financiële onderbouwing Investeringen Verwachte baten Lasten Uitkomst van de begroting Lange termijn exploitatieresultaat Het beheer Beheersstichting MeerZwemmen Nadere inrichting van de beheersstichting Eindconclusie en advies Renovatie Exploitatie Eindconclusie

5 Samenvatting en Advies Culemborg heeft behoefte aan een zwemvoorziening voor de toekomst een accommodatie die is aangepast aan de veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Daarnaast een accommodatie die niet meer als noodzakelijk een beroep doet op energielevering, een duurzaam zwembad. Een bad wat uitnodigend is voor alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud en een uitdaging biedt voor recreatieve zwemmers, jeugd, en verenigingen. Zwembad De Meer is in staat met een relatief simpele renovatie een uistekend antwoord te zijn op deze beide vragen. De belangrijkste aspecten in deze renovatie zijn: Realisatie doelgroepenbad met beweegbare bodem cm Af te scheiden zodat een tweede separate zwemzaal ontstaat Een voorziening voor peuters en recreatie Verwijderen opstaande randen bij de bassins Tribune verlengen tot over volledige lengte van het 25 meter bad. Verbeteren entree Vervanging plafonds en isolatieverbetering Uitgebreid toepassen van LED verlichting Benutten zonne-energie voor opwekking elektriciteit De hiervoor benodigde investering bedraagt ongeveer Dit bedrag is grotendeels aanwezig in de reserves, slechts een minimaal bedrag moet hiertoe worden gefinancierd. Binnen de exploitatie is ruimte voor alle doelgroepen die nu van het bad gebruik maken, grote aanpassingen in het exploitatierooster zijn niet nodig. Wel bied het ruimte voor nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld gescheiden zwemmen (op religieuze basis) en revalidatiebehandelingen voor ouderen. Door efficiënter om te gaan met de inzet van het personeel ontstaat een verlaging van de personele lasten. Samen met een te verwachten daling in de energielasten kan een positief resultaat worden bereikt binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders. De eindconclusie: Met een minimale investering wordt voor alle Culemborgers en de gemeente een toekomstbestendig bad gerealiseerd voor ten minste de komende 20 jaar. 5

6 1. Uitgangssituatie en doelstelling 1.1 Zwembad De Meer anno 2014 Zwembad De Meer ligt strategisch aan de invalsweg vanaf de provinciale weg N320 naar Culemborg en is daarmee voor zowel inwoners als vanuit de omgeving goed bereikbaar. Bij het zwembad is afdoende parkeergelegenheid. Het gebouw kenmerkt zich verder door een fraaie architectuur. In de looptijd van het bestaan werd het bad enkele malen gerenoveerd. Het zwembad voldoet aan alle geldende eisen, met name de eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Op enkele punten zijn verbeteringen mogelijk om de functionaliteit te vergroten. De staat van onderhoud is uitstekend, zowel wat betreft de technische onderdelen, als voor wat betref het gebouw. In het recente verleden zijn filters en circulatieleidingen vervangen en zijn rondom waar mogelijk kunststof kozijnen geplaatst. Het zwembad wordt sinds de opening in 1977 geëxploiteerd door Sportfondsen Culemborg. 1.2 Bezuinigingsdoelstelling exploitatie De gemeente heeft naar aanleiding van een gemeentebrede budget- en begrotingsdiscussie het besluit genomen dat het beschikbare budget voor de aanvulling op de exploitatie van het zwembad met ingang van het begrotingsjaar 2015 wordt teruggebracht tot op jaarbasis. Op basis van eerder onderzoek is onterecht gesteld dat het niet mogelijk zou zijn het huidige zwembad te exploiteren binnen dit financiële kader. Bij verder uitdiepen van de diverse mogelijkheden blijken er nadere mogelijkheden te zijn om het huidige zwembad De Meer te vergroten in functionaliteit en duurzaamheid waardoor een toekomstbestendig en in energetisch opzicht duurzaam zwembad wordt gerealiseerd. Door verdere aanpassingen van in de exploitatie kan de hierboven benoemde doelstelling ten aanzien van de exploitatie behaald kan worden. 6

7 2. Behoefte aan zwemwater - zwembadconfiguratie 2.1 Inleiding Een kostbare accommodatie als een zwembad dient optimaal in de behoeften van alle doelgroepen te voorzien. De behoeft wisselt per leeftijdscategorie en per zwemvereniging. Deze behoeften worden nader geanalyseerd waaruit de optimale zwembadconfiguratie wordt vastgesteld. 2.2 Behoefte aan zwemwater per leeftijdscategorie De verdeling van inwoneraantallen over de diverse leeftijdscategorieën is van belang omdat hieruit een prognose volgt van de behoefte aan zwemwater met specifieke kenmerken. Per leeftijdscategorie kan met dit als volgt samenvatten: Leeftijd en/of doelgroep 25 meter bad/aanvullend 28 graden Doelgroepenbad/aanvullend 32 graden 0 tot 5 jaar Ondiep, speelmogelijkheid 5 tot 8 jaar Zwemles beginners Beweegbare bodem Separate zwemzaal (rust) 5 tot 8 jaar Zwemles gevorderden 1 baan met deel minder diep (conditie uitbouwen) 1 baan afronden opleiding Jeugd 6 jaar 18 jaar Ondiep/diep met speelmogelijkheid Spelen, sociaal contact, whirlpool Jongeren 16 jaar volwassene Banen zwemmen Speelmogelijkheid Spelen, sociaal contact, whirlpool Volwassenen 20 jaar en ouder Banen en conditie Sociaal contact, whirlpool Gevorderde leeftijd 50 jaar en ouder Banen en conditie Sociaal contact, whirlpool Chronisch zieken (long ziekten, diabetes, hart en vaat, houdings- en bewegingsapparaat Sterk gevorderde leeftijd 70 jaar en ouder, Revalidatie na kanker of chirurgie Banen en conditie indien nog mogelijk Banen en conditie indien nog mogelijk Meer bewegen voor ouderen, groepsbegeleiding onder leiding fysiotherapeut Separate zwemzaal Meer bewegen voor ouderen Individuele begeleiding fysiotherapeut Separate zwemzaal 2.3 Behoefte aan zwemwater per vereniging Naast de gebruikers conform bovengenoemde leeftijdsverdeling maken ook zwemverenigingen gebruik van het zwembad. Stichting Vrijstad Stichting Vrijstad richt is op activiteiten en recreatie voor mensen met een beperking. Eén van de activiteiten is het zwemmen en leren zwemmen. Het ledenaantal in 2011 bedroeg 60. Culemborgse Reddingsbrigade - C.R.B. De CRB heeft zich, als vereniging deel uitmakend van 'Reddingsbrigades Nederland' ten doel gesteld de dood door verdrinking waar mogelijk te voorkomen. Zij leidt dan ook kinderen en volwassenen op 7

8 tot zwemmend redders (in het zwembad) dan wel varend redder (op de Lek). De C.R.B. had in 2011 een ledenaantal van 135. Duikverenigingen - Dipnoi en Q-divers Culemborg kent twee duikverenigingen die het bad gebruiken voor duikopleidingen en conditietraining. Ledenaantallen in 2011: Dipnoi 40, Q-divers 35. Zwemverenigingen Er zijn in Culemborg twee zwemverenigingen: ZV de Meer en ZC'90. De laatste is een afsplitsing van ZV de Meer. ZC'90 Op de website van ZC'90 worden de doelgroepen vermeld: er is een wedstrijdafdeling, voorts recreanten en een baby/peutergroep (spetterzwemmen). De nadruk wordt gelegd op plezier en gezelligheid. Daarnaast is er een wedstrijdgroep. ZC'90 heeft een ledenaantal van 130 (in 2011). ZV De Meer ZV De Meer heeft een grote wedstrijdgroep, met daarbij een 'ambitiegroep' voor degenen die maximaal willen presteren. Daarnaast is er een waterpolo afdeling. Voorts zijn de groepen voor oudere zwemmers (masters), opleidingen zwemmen, en spetterzwemmen. Het ledenaantal bedraagt in Gebruik van zwembad De Meer voor training, daarnaast huurt men het bad voor de waterpolocompetitie en wedstrijden. Verenigingsbehoeften in een tabel Vereniging 25 meter bad/aanvullend 28 graden Stichting De Vrijstad Conditie, opleiden zwemdiploma Culemborgse Reddings Brigade Duikverenigingen ZC 90 ZV De Meer Opleiden zwemmend redden Bij voorkeur voldoende diepte (3 meter of meer) Opleidingen Bij voorkeur voldoende diepte (3 meter of meer) Training wedstrijdzwemmen Masters Wedstrijden georganiseerd Training wedstrijdzwemmen Trainingen waterpolo Masters Zwemopleiding vervolg Wedstrijden georganiseerd Doelgroepenbad/aanvullend 32 graden Beweegbare bodem Separate zwemzaal (rust) Speelmogelijkheid Aanleren begin vaardigheden Spetterzwemmen (peuters en kleuters) Spetterzwemmen (peuters en kleuters) 8

9 2.4 De zwembadconfiguratie Uit de tabellen blijkt dat een zwembad slechts kan voldoen aan ieders behoefte en daarmee optimaal alle doelgroepen kan bedienen indien twee bassins beschikbaar zijn: een doelgroepenbad, af te scheiden, naast een 25 meter wedstrijdbad. De optimale functionaliteit wordt bereikt door: 25 meter wedstrijdbad Temperatuur van 28 o Celsius is wenselijk voor prestatiegericht zwemmen Een gedeelte voorzien van een beweegbare bodem voor zwemles en recreatief gebruik (ondiep) en verenigingen (diep) Voldoende diepte (ten minste 2,60 m). Doelgroepenbad Temperatuur van 32 o Celsius voor kinderen, oudere gebruikers en minder validen Beweegbare bodem voor brede inzetbaarheid (0 tot 1,50 m) voor zwemles en doelgroepen Af te scheiden zodat een tweede zwemzaal ontstaat voor optimale instructieomstandigheden en separate verhuur Overig Functionaliteit dient voorop te staan bij de zwembadconfiguratie. Desalniettemin is het wenselijk het zwembad aantrekkelijk te maken voor een iets breder publiek. Er kan worden voorzien in: Peuterbadje met diepte van 30 cm, naast het doelgroepenbad Een whirlpool voor ontspanning en sociaal contact 2.5 Zwembad De Meer en deze configuratie Zwembad de Meer beschikt op dit moment over: 25 meter wedstrijdbad Wedstrijdbad 25 bij 12,5 meter Beweegbare bodem over de breedte van het bad, 10 bij 12,5 meter Diepte van maximaal 2,60 m. Doelgroepenbad Doelgroepenbad 8 bij 14 meter, geen verstelbare bodem Af te scheiden van de grote zwemzaal Gedeeltelijk ingericht als peuterbad Whirlpool Conclusie ten aanzien van Zwembad De Meer Het huidige 25 meter bad kan voldoen aan de vraagstelling van alle huidige gebruikers. Het huidige doelgroepenbad is door de beperkte mogelijkheden niet optimaal functioneel. De Meer kan door in het verbeteren van de functionaliteit van met name het doelgroepenbad aan de gewenste configuratie voldoen. Binnen de renovatie wordt dit gerealiseerd: het huidige doelgroepenbad wordt voorzien van een beweegbare bodem. 9

10 Om het bad voor de allerkleinsten aantrekkelijk te houden wordt naast het in functionaliteit verbeterde doelgroepenbad een peuterbad gerealiseerd (diepte 30 cm). Hier is tevens ruimte om een whirlpool te realiseren, zodat de aantrekkelijkheid voor recreatiegebruik en oudere zwemmers in stand blijft. 10

11 3. Toekomstbestendigheid demografie 3.1 Zwemwaterbehoefte in de toekomst In paragraaf 2.2 is de behoeft aan zwemwater per leeftijdsgroep gedefinieerd. Voor verenigingen kan gesteld worden dat het merendeel van de leden van C.R.B., ZC 90 en ZV De Meer jeugd betreft (8 tot 20 jaar). De duikverenigingen hebben meest volwassen leden. Voor het bepalen van de behoefte aan wateroppervlak per bad is het dus wenselijk de ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking in ogenschouw te nemen. 3.2 Eerder onderzoek In 2011 is bij het opstellen van het rapport Zwemmen in Culemborg hoe verder door Drijver en Partners onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van de bevolkingssamenstelling van de gemeente Culemborg. De gegevens welke hierin zijn vermeld zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de statistiek, zijn recentelijk nog gecontroleerd en actueel. Dit geeft de volgende tabel: Jaar Totaal jaar jaar > 65 jaar De leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar neemt in de komende decennia af met 17%, waarvan 9% in de eerste vijf jaar tot Dit betreft dus met name de leeftijdscategorie voor verenigingen en zwemles. Ook het volwassenen aandeel daalt met 14%. Dit betreft derhalve vooral gebruikers van het 25 meter bad. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder neemt echter met 82% toe. Deze gebruikers hebben met name behoefte aan een af te scheiden doelgroepenbad. 3.3 Consequenties voor waterbehoefte Drijver en Partners concludeert dan ook in 2011 dat het 25 meter bad met een breedte van 12,5 meter, dus de huidige maat in De Meer, voldoet. Voor zover een grotere capaciteit voor zwemverenigingen wenselijk zou kunnen zijn (15 meter breedte) neemt deze behoefte met name na 2015 snel af, immers tussen 2015 en 2020 is een daling te verwachten van 9% van de leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar (ofwel meer dan de helft van totale afname van 17%). Deze cijfers bevestigen tevens de noodzaak van een separaat doelgroepenbad. 3.4 Toekomstbestendigheid zwembad De Meer Op basis van deze demografische gegevens is de conclusie dat Zwembad De Meer, met verbetering van de functionaliteit van het doelgroepenbad door plaatsing van een beweegbare bodem, uitstekend kan voorzien in de zwemwaterbehoefte voor de gemeente Culemborg. Daarmee is zwembad De Meer te zien als toekomstbestendig voor een lange periode. 11

12 4. Functionaliteiten Zwembad De Meer 4.1 Inleiding De huidige accommodatie voldoet zoals gesteld aan alle regelgeving en is dus ook veilig. De functionaliteit zal evenwel verder verbeterd moeten worden om het bad geëquipeerd te maken voor de toekomst. Dit heeft met name betrekking op de functionaliteit van het instructiebad. Ook is de huidige situatie niet voldoende aantrekkelijk voor met name de wedstrijd zwemverenigingen. Door aanpassingen in de zwemzaal zal De Meer ook voor deze gebruikers geoptimaliseerd worden, waarmee ook deze doelgroepen een toekomstbestendig bad ontstaat. Door de hieronder omschreven verbeteringen uit te voeren middels het renovatieplan is Zwembad De Meer optimaal geschikt te maken voor alle gebruikers voor een lange periode. 4.2 De huidige accommodatie De huidige accommodatie voorziet in het volgende: Eerder omschreven 25 meter wedstrijdbad, 12 ½ meter breed Doelgroepenbad, welke ter verbetering voorzien moet worden van een beweegbare bodem Een peutergedeelte Een whirlpool Een Turks stoombad Een sauna Zonneweide met warmtezonnebanken Lichttherapie Zonnebank Horecagedeelte met verkoop 4.3 Verbeteringen in het renovatieplan Hoewel Zwembad De Meer in een uitstekende staat van onderhoud verkeerd zijn er een aantal punten welke verbetering behoeven om met name de functionaliteit voor de toekomst te verbeteren. Zie voor artist impressions van het mogelijk uiteindelijke aspect pagina Instructiebad In het oorspronkelijk ontwerp was het huidige recreatiebad een instructiebad: een aantal traptreden over de breedte vormde de toegang, waarna de diepte afliep van 45 cm tot 110 cm. Door de nu aanwezige bodem te verwijderen en te herplaatsen op een niveau gelijk aan de vloer van de gangen onder de zwemperrons (2 m beneden peil) en een beweegbare bodem te plaatsen is dit bad uitstekend geschikt te maken voor doelgroepengebruik. Vastgesteld is dat de aanwezige filtercapaciteit afdoende is om te voldoen aan een circulatiesnelheid om de hygiëne te waarborgen. Hiervoor is dus geen verdere investering in de zwemwaterinstallaties noodzakelijk. 12

13 Onderstaande schets geeft de huidige situatie weer: Onder de bassinbodem bevindt zich een bufferwaterkelder. Hier zijn ook de leidingen ten behoeve van de whirlpool, de bubbelhelling, de kinderfontein geplaatst. De nieuwe situatie: De schuin aflopende bassinvloer is verwijderd. De wanden en nieuwe bodem zijn gevlakt en afgewerkt. In het bassin wordt een beweegbare bodem gemonteerd. De bufferwaterkelder wordt verplaatst. Nieuw peuterbad en whirlpool Naast het zo aangepaste doelgroepenbad wordt een nieuw peuterbad met whirlpool geplaatst, zodat ook de gebruikers van deze faciliteiten worden bediend en het bad voor de kleinsten en recreanten de huidige aantrekkelijkheid behoud. Afscheiding tussen de zwemzalen Voor specifieke doelgroepen is het wenselijk dat een scheiding is te realiseren tussen de grote zwemzaal en de instructiezaal. Bij zwemles heeft dit voordelen voor de concentratie van de leerlingen. Voor ouderen en revalidatie gebruikers is privacy prettig. De huidige JIP peuterzwemgroepen zullen ook gebruik maken van deze afscheiding. Door het realiseren van deze scheidingswand wordt het doelgroepenbad ook inzetbaar voor nieuwe doelgroepen. Bijvoorbeeld: Vrouwen die om religieuze redenen in een afgescheiden bad willen zwemmen. Deze groep heeft in Culemborg op dit moment geen zwemmogelijkheden. 13

14 Gebruik voor fysiotherapie bijvoorbeeld revalidatie na protheseplaatsing (heup, knie), na zware behandeling waarbij de conditie ernstig is verminderd (kankerbehandeling), reumatische afwijkingen (artritis, arthrose, ziekte van Bechterew) Tevens ontstaat de mogelijkheid tot groepsverhuur (kinderfeestjes, zwemscholen). Een afscheiding kan gerealiseerd worden door gemotoriseerde rolgordijnen aan te brengen. Esthetisch is dit fraai te realiseren door deze rolmechanieken te plaatsen in de ruimte boven het plafond in de kleine zwemzaal. Bij een open situatie zijn deze dan bijna niet zichtbaar. Wedstrijdbad Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn de bassins van oorsprong uitgerust met opstaande randen zodat kleinere, niet zwemvaardige kinderen niet vanaf het perron direct een (diep) bad in kunnen lopen. Naar huidige maatstaven wordt dit als minder prettig ervaren, met name door wedstrijdzwemmers. In het renovatieplan wordt bij beide bassins de opstaande rand verwijderd en worden overstortgoten op niveau met de perrons gerealiseerd langs de lange zijden. Aan de korte zijden wordt een lagere rand gerealiseerd, aan de diepe zijde voorzien van startblokken en springplank. In esthetisch opzicht zal door het weghalen van de randen de zwemzaal ook meer open en ruimtelijk overkomen. Het tegelwerk in het bassin zal na het realiseren van de overstortgoten en gewijzigde kopse kanten eveneens gewijzigd moeten worden. Het voegwerk van de huidige bassinbodem is enkele jaren terug verbeterd. Helaas blijkt dit niet afdoende. Het renovatieplan gaat uit van het afvlakken van de huidige vloer, waarna een folie kan voorzien in de aankleding van de bassins. Deze folie is snel plaatsbaar en onderhoudsarm. Grote zwemzaal - tribune De huidige tribune wordt begrensd door de badmeesterpost op het eind. Het perron is plaatselijk versmald om een looppad vanaf het perron omhoog te realiseren. Voor wedstrijden is een tribune over de volle lengte van het 25 meter bad wenselijk. Daartoe voorziet het renovatieplan in een verplaatsing van de badmeesterpost. De tribune kan weer over de volle lengte van het 25 meterbad worden uitgebreid, zodat de capaciteit voor toeschouwers en supporters met 40% kan toenemen. Bijkomend functioneel aspect is dat het wegnemen van de versmalling op het perron het kunnen bereiken van de nooduitgang (bij toegang machinekamer) in noodsituaties verbeterd. Esthetisch zal dit, samen met het verwijderen van de opstaande randen, de zwemzaal een open en toegankelijk karakter geven. Grote zwemzaal plafond Het huidige plafond is van de oorspronkelijke bouw. Naast het gegeven dat dit gedateerd oogt is de thermische isolatiewaarde gering naar huidig inzicht. Met het uitvoeren van de renovatie zal een plafond worden gerealiseerd dat aansluit bij de nieuwe vormgeving en de isolatie worden verbeterd. Daarnaast zal de huidige TL verlichting vervangen gaan worden door energiezuinige LED verlichting. 14

15 Beide voorzieningen plafond vervangen en isolatie aanbrengen en LED verlichting zullen zichzelf terug verdienen door het verminderd energiegebruik. Verbetering grip vloeren De vanaf oplevering aanwezige witte vloertegels hadden fors te lijden onder erosie. Daarop is in een vorige renovatie besloten de vloeren van de perrons en kleedruimten te voorzien van een coating. Helaas bleek dat de benodigde stroefheid ten aanzien van het risico op uitglijden te gering was. In juni 2014 zal binnen regulier onderhoud vanuit Zwembad De Meer, dit probleem worden opgelost. Daarmee is in feite de eerste stap in dit renovatieplan reeds gezet. Waarbij kan worden opgemerkt dat door de eerdere verbeteringen de renovatie al in volle gang is. Na realisatie van de aanpassingen van de bassins zal evenwel met de mogelijkheid rekening moeten worden gehouden dat dit (gedeeltelijk) opnieuw zal moeten worden uitgevoerd. Kleedruimten plafond Ook in de kleedruimten is huidige plafond van de oorspronkelijke bouw. Ook hier zal met het uitvoeren van de renovatie een plafond worden gerealiseerd dat aansluit bij de nieuwe vormgeving en de isolatie worden verbeterd. Uiteraard zal ook hier de huidige TL verlichting vervangen gaan worden door energiezuinige LED verlichting. Horeca en entree Door het aanpassen en herplaatsen van de entree zal de toegang meer open worden. De horeca voorziening worden aangepast zodat een beter zicht op de zwemzaal zal gaan ontstaan. Tot slot zal een sfeervol buitenterras worden aangelegd, dat qua stijl aansluit op het totale complex. Artist Impressions Op pagina 16 en 17 worden schetsen getoond van de beide zwemzalen. Dit betreft niet het definitieve ontwerp, deze zijn indicatief om een indruk te geven van de mogelijke eindsituatie. 1. De zwemzaal met het gerenoveerde doelgroepenbad. Tussen de kolommen is een afsluitwand neer te laten De grote zwemzaal, met verwijderde opstaande randen, nieuw gestileerde startbokken, een doorlopende tribune met zitplaatsen, gerenoveerd plafond met nieuwe verlichting. 15

16 16

17 17

18 5. Staat van onderhoud 5.1 Afgelopen jaren In de afgelopen jaren is voor ruim geïnvesteerd in onderhoud en verbeteringen. Dit proces loopt nog steeds door (zie ook grip vloeren vorig hoofdstuk). Gerealiseerd: Vervangen filters van beide bassins Vervangen zwemwaterleidingen met bijbehorende afsluiters Vervangen circulatiepompen Vervangen tegenstroomapparaten (badwaterverwarming) Vervanging hydraulische cilinders bediening beweegbare bodem Plaatsen separate boiler douches Vervangen oude stookketels door cascadeschakeling CV ketels Plaatsen nieuwe schakelkasten elektra Automatiseren chemicaliëndosering, alarmering bij calamiteit middels SMS en intranet Vervanging voegwerk 25 m bassin Plaatsen kunststof kozijnen hal, diverse uitgangen, ramen. Onderhoudsvrij en duurzaam. Door intensief dagelijks onderhoud worden alle elementen van de accommodatie in uitstekende conditie en schoon gehouden. 5.2 Conclusie onderhoud Tijdens een inspectie door een bouwkundige/architect werd het bad omschreven als zijnde bijna in nieuwe staat. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Bij alle veiligheidsinspecties van apparatuur, leidingen, ophangingen en overige onderhoudsaspecten zijn geen problemen geconstateerd. Een recente controle (mei 2014) toonde dit wederom aan. Zwembad De Meer is ook onderhoudstechnisch klaar om, met continueren van goed onderhoud, een lange toekomst voor zich te hebben. 18

19 6. Energie 6.1 Inleiding Naast personeelslasten is energie een belangrijke kostenpost. Bij eerdere verbouwingen is aan het verbeteren van de isolatiewaarde van het gebouw weinig aandacht geschonken. Reductie van energiekosten zou gerealiseerd kunnen worden. 6.2 Isolatie plafond grote zwemzaal en kleedruimten Bij 4.3 is al benoemd dat het huidige plafond nog het origineel van de oplevering betreft. Dit is een lattenplafond met daarboven een zwart doek, dat geen isolatiewaarde heeft. De warme lucht stroomt vanaf de zwemzaal direct omhoog naar de kap, die zelf evenmin is geïsoleerd. Een soortgelijk plafond is ook in de kleedruimten nog aanwezig. Hoewel de energiebesparing minder groot zal zijn, is het aan te bevelen dit ook te vervangen. Binnen de renovatie worden de lattenplafonds vervangen en verdere isolatie toegepast. De energievraag van gas voor De Meer zal hierdoor afnemen, een schatting is ongeveer 5%. 6.3 Toepassen LED verlichting. De grote zwemzaal wordt nu verlicht door 6 rijen van 10 armaturen met elk 2 65 Watt TL buizen (7800 Watt). Deze branden gedurende de totale openstelling van het bad, ergo ongeveer 15 uur per dag, hetgeen op jaarbasis dus in totaal kwh inhoud. Met toepassing van LED Verlichting kan, bij gelijk verlichtingsniveau, dit verbruik teruggedrongen worden met 40%, hetgeen een jaarlijks verbruik voor de zwemzaal oplevert van kwh. Bij een gemiddelde kostprijs van 0,23 per kwh dus versus dus een reductie van op jaarbasis aan elektra voor de grote zwemzaal. In de kleedruimten zal bij vervanging van het plafond eveneens LED verlichting aangebracht worden. Het totaal zal dus ongeveer per jaar aan elektra besparing opleveren. 6.3 Zonnepanelen De Meer beschikt over een groot dakvlak dat onder een hoek van 45 o op het zuiden is georiënteerd. Dit is een ideale locatie voor het plaatsen van zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit. Het oppervlak is ongeveer 200 m 2. De benodigde investering is ongeveer 300 per vierkante meter (hoge schatting), in de renovatie is derhalve een investering van opgenomen. De baten bedragen 80 kwh per vierkante meter op jaarbasis. Dit levert een opbrengst op van kwh. Naar de huidige energieprijs derhalve op jaarbasis besparing. 6.4 Verdere isolatie Een glasoppervlak van in totaal 450 m 2 zal worden vervangen door HR ++ glas. Tevens zal de isolatie van daken het totale gebouw verder worden verbeterd. 19

20 6.5 Watertemperaturen De temperatuur in het 25 meter bad zal verder verlaagd kunnen worden tot 28 o Celsius. Daartegenover staat een iets groter volume in het doelgroepenbad dat op een temperatuur van 32 o gehouden moet worden. De effecten zullen elkaar opheffen. 6.6 Thermo Bello Culemborg is in het bezit van een pompstation voor benutting van aardwarmte. Deze voorziening van Thermo Bello voorziet Eva Lanxmeer van thermische energie voor de huisverwarming. Met Thermo Bello is overleg gevoerd over de mogelijkheden om De Meer op het distributienet aan te sluiten. Dit om het zwembad minder afhankelijk van fossiele brandstoffen (aardgas) te maken, en mogelijk daarmee ook de energiekosten te kunnen verlagen. Op dit moment blijkt de maximumcapaciteit van Thermo Bello bereikt en zal eerst na investeren in het uitbreiden van de capaciteit de mogelijkheid ontstaan om het bad van warmteleveringen te voorzien. Daarnaast blijkt de investering om De Meer op het netwerk van Thermo Bello aan te sluiten, met name de luchtbehandelingskasten met tegenstroomapparaat fors. Daarbij kan opgemerkt worden dat de inzet van Thermo Bello niet expliciet leidt tot verlaging van de exploitatiekosten. Wel worden andere doelen bereikt, met name verlaging van de CO 2 uitstoot. Eerder is gesproken over een samenwerkingsverband tussen de huidige exploitant (Sportfondsen Culemborg) en ThermoBello. Hiertoe is tevens een intentieverklaring opgesteld. Deze samenwerking kan verder bestendigd worden na januari Resultaat energie Op basis van bovenstaande kan vastgesteld worden dat een besparing van ongeveer 5 tot 7% op het gasverbruik is te realiseren. Voorts minder kosten voor verlichting en een opbrengst van bijna door de zonnepanelen, ofwel lagere elektrakosten. Een strategische samenwerking met ThermoBello zal resulteren in een verdere verduurzaming van zwembad De Meer. 20

21 7. Exploitatie 7.1 Inleiding De bedrijfskosten van een zwembad worden voor een groot deel bepaald door de personeelslasten. Een goed exploitatierooster bepaald mede de inzet van het personeel en daarmee de benodigde formatieplaatsen. 7.2 Openstelling en doelgroepen het exploitatierooster Het exploitatierooster is weergegeven in de bijlage (Excel bestand). Bij de berekening van de personele inzet is uitgegaan van de bestaande openstellingen en huidige verhuur voor verenigingen. Dat houdt tevens in dat het JIP zwemmen op de woensdag en donderdag wordt gecontinueerd; Het meer bewegen voor ouderen op dinsdag tot en met vrijdag wordt gecontinueerd De tijden voor recreatief zwemmen/lunchzwemmen/avondopenstellingen niet wijzigen De lessen in principe in het huidige rooster worden voortgezet, verdeeld over vier groepen. Alleen op maandagmorgen is ervoor gekozen het ontbijtzwemmen te laten vervallen. Dit omdat hierop aansluitend een school gebruik maakt van het bad. Openstelling voor ontbijtzwemmen leidt daarbij tot een ondoelmatige aanwezigheid van personeel. Bij veranderende behoeften zal het exploitatierooster moeten worden aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. Dit zal met name gelden voor de wensen van verenigingen. 7.3 Zwemles De zwemlessen worden op de huidige tijden voortgezet. Het bij ouders en zwemonderwijzers bekende zwem-abc zal hierbij als uitgangspunt blijven dienen. Het leren zwemmen volgens het zwem ABC vindt plaats in vier niveaugroepen: Eerste groep instructiebad 1 Watergewenning/drijven/begin zwemslagen Tweede groep instructiebad 2 Uitbreiding zwemslagen, combinatie schoolslag, volle breedte instructiebad overzwemmen Derde groep 25 meter bad beweegbare bodem, in lengte uitloop voor gewenning dieper water Vierde groep, afzwemvoorbereiding 25 meter bad lengte banen. Dan wel vierde groep opleiden B en/of C. Ofwel de verdere vervolgopleiding voor B en C zal ingeroosterd worden op andere lesmomenten als de A afzwemgroep. Op deze wijze zijn hooguit vier zwemonderwijzers tegelijkertijd aanwezig voor lessen. 21

22 7.4 Contractvoorwaarden verhuur Verhuur is mogelijk aan diverse groepen. 1. Verenigingen Verenigingen huren het bad op basis van sleutelhuur. Hierbij is geen personeel van het bad aanwezig. In de contracten dient te worden opgenomen dat de verenigingen zorg dragen voor een eindverantwoordelijke en daarmee voor toezicht. Eveneens dat zij aansprakelijk zijn voor calamiteiten. Na afloop van de huurperiode dient de accommodatie schoon te zijn, en op de voorgeschreven wijze te worden afgesloten indien men als laatste gebruik maakt van het bad. Er worden separate huurprijzen gehanteerd voor het 25 meter bad en voor het doelgroepenbad. Huurt men beide tegelijkertijd zal sprake zijn van een combitarief. 2. Separate verhuur van het doelgroepenbad aan fysiotherapeuten. Een fysiotherapeut kan het doelgroepenbad, daarmee afgescheiden van de grote zwemzaal, huren voor bijvoorbeeld groepsbehandelingen in het water, of revalidatie. De fysiotherapeut is daarmee aansprakelijk voor het toezicht en de veiligheid. 3. Separate verhuur van het bad aan particulieren. Particulieren kunnen het bad huren, separaat per zwemzaal of in totaal. Uitsluitend indien er een schriftelijke verklaring van de aanwezigheid van bevoegde toezichthouders (zwemmend redden, E.H.B.O.) is, is een huur op basis van sleutelhuur tegen gelijke voorwaarden als een vereniging mogelijk. In andere gevallen zal toezicht, tegen uurprijs/kostprijs, extra worden ingezet vanuit het bad. 4. Separate verhuur van het bad aan overigen, bijvoorbeeld zwemscholen Overigen kunnen het bad huren, separaat per zwemzaal of in totaal. Uitsluitend indien er een schriftelijke verklaring van de aanwezigheid van bevoegde toezichthouders (zwemmen redden, E.H.B.O.) is, is een huur op basis van sleutelhuur tegen gelijke voorwaarden als een vereniging mogelijk. In andere gevallen zal toezicht, tegen uurprijs/kostprijs, extra worden ingezet vanuit het bad. 7.5 Horeca Afwegingen Een primaire vraag die beantwoord moet worden is of het exploiteren van een horecagedeelte een kerntaak van het zwembad is, of een taak die gedelegeerd moet en kan worden. Het exploiteren van de horecafaciliteit kenmerkt zich door een aantal specifieke aspecten. Het administratieproces is intensief voorraadadministratie, inkoop en verkoop, B.T.W. Daarnaast dient personeel aanwezig te zijn met de hiervoor benodigde opleiding en kwalificaties ten aanzien van hygiëne en verkoop van alcoholhoudende dranken. In het verleden is het horeca gedeelte in De Meer dusdanig ingericht dat exploitatie door verenigingen mogelijk werd. Hier waren principe afspraken over, welke niet zijn gerealiseerd. De exploitatie van het horeca gedeelte in de afgelopen jaren laat een bescheiden omzet zien, met een geringe brutowinst. Deze werd echter teniet gedaan door de benodigde personele inzet. 22

23 Op basis van deze afwegingen kan gesteld worden dat het exploiteren van het horecagedeelte niet in grote mate bijdraagt tot een gunstig exploitatieresultaat en dus niet tot de basis van de exploitatie behoord. De horeca exploitatie Binnen de toekomstige exploitatie wordt aan de exploitatie van het horecagedeelte als volgt vorm gegeven: De horeca wordt voor rekening van de verenigingen geëxploiteerd. Dit houdt in dat de verenigingen zorg dragen voor bevoegd personeel, de administratie verzorgen en de inkoop/verkoop regelen. De winst is derhalve eveneens voor de vereniging. De Meer stelt de horeca afschrijvingsvrij beschikbaar. Uitsluitend voor de energiekosten van de horecakeuken zal een bijdragen worden gevraagd. Buiten openingstijden van de horeca is de ruimte wel vrij toegankelijk. Op die momenten kan via automaatverkoop van koffie, frisdrank en versnaperingen worden voorzien in de behoeften van de klanten. De eenvoudige voorraadadministratie die hier bij hoort zal vanuit de kassafunctie worden verzorgd. Indien de verenigingen hier niet voor voelen, kan in de exploitatie van de horeca door verpachting worden voorzien door een horecaondernemer. De gevraagde pacht zal dan ten gunste zijn van de exploitatierekening van De Meer 23

24 8. Personeel 8.1 Het exploitatierooster en personeelsbehoefte De inzet van personeel volgt het exploitatierooster. Voor toezicht dienen twee toezichthouders in de zwemzaal aanwezig te zijn. De zwemlessen worden naast elkaar door vier zwemonderwijzers verzorgd. Bij opening voor recreatief zwemmen, doelgroepen en lessen dient de kassa bezet te zijn. Gebruik door scholen leidt tot de aanwezigheid van een beheerde. In het eerder genoemde Excel bestand waarin de exploitatie is weergegeven is dan ook een calculatie opgenomen van de benodigde personele inzet. Op basis van bovengenoemde aanwezigheidsstructuur volgt onderstaande berekening. Op basis van het definiëren van een FTE als een inzet van 38 uur op weekbasis, leidt dit tot de volgende bezetting: Toezicht: 1,58 FTE Zwemonderwijs: 2,13 FTE Kassa 1,55 FTE Schoonmaak/beheer: 0,17 FTE Totaal derhalve 5,43 FTE, afgerond 5,5 FTE In deze berekening is uitsluiten uitgegaan van de minimaal noodzakelijke bezetting benodigd binnen het exploitatierooster. Een combinatie van functies, bijvoorbeeld toezicht/zwemonderwijs, zwemonderwijs/machinekamer, kassa/doelgroepenles, schoonmaak/toezicht is uiteraard mogelijk. Dit maakt het mogelijk om diversiteit aan functies te realiseren welke aantrekkelijk zijn om te vervullen. Door deze uitdagende functies zal het mogelijk zijn om personeel te werven en te behouden. Daarnaast zal, buiten de inzet binnen het exploitatieschema, extra tijd opgenomen moeten worden voor schoonmaakwerk en onderhoud, administratie voor zwemles, voorraadbeheer voor automatenverkoop, machinekamerbeheer en watertechniek. Deze taken zullen over diverse medewerkers moeten worden verdeeld. Ook zal een parttime manager ingezet dienen te worden voor algehele coördinatie, supervisie en sturing. Indien voor deze beide overhead taken elk een half FTE wordt opgenomen in de begroting, komt het totaal uit op 6,5 FTE. 8.2 Vast personeel Uit oogpunt van continuïteit, hetgeen vooral bij zwemlessen van belang is, dient te worden gestreefd naar een vaste groep van zwemonderwijzers/toezichthouders. De combinatie van toezicht en zwemonderwijs geeft samen een totaal van 3,7 FTE. Echter door de afwisseling in het exploitatierooster is het mogelijk dit aantal over meer als vier personen te verdelen (toezicht in de avonduren, na verenigingsgebruik). 24

25 Gezien de complexiteit van de kassafunctie, waarin ook voorlichting (zwemles), administratie en beheer van de automatenverkoop is opgenomen is het wenselijk hier ook vaste krachten voor aan te nemen, voor een totaal van 1,6 FTE. De toezicht en schoonmaakfuncties zijn meer inwisselbaar. Desalniettemin is het wenselijk om hierop een vaste kracht in te zetten, die tevens het beheer van de technische installatie zou kunnen verzorgen. Hier kan een functie van 0,5 FTE aan worden gekoppeld. Dit aangevuld met een manager, 0,5 FTE. Dit samen leidt tot, zoals gesteld, een bezetting van ongeveer 6,5 FTE, waarbinnen ook uitval (ziekteverzuim, aanname 5%) kan worden opgevangen. De exacte taakverdelingen en functiebeschrijvingen zullen in een later stadium verder moeten worden uitgewerkt. De salariëring van deze functies zal plaats vinden conform de CAO Recreatie. Deze personeelssamenstelling is verlaagd ten opzichte van het aantal huidige FTE (2014). Dit is noodzakelijk om binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders te opereren. 8.3 Sleutelverhuur verenigingen Bij 7.4 is het principe van huur door verenigingen reeds geschetst. Op deze momenten zal in principe geen personeel van het bad aanwezig zijn, de vereniging draagt zorg voor de eindverantwoordelijkheid van verantwoord accommodatiebeleid, toezicht, bij calamiteiten levensreddend handelen, en eindschoonmaak na afloop. In de contracten zal specifiek aandacht dienen te zijn voor de voorwaarden en de naleving hiervan. De Meer gaat uit van een positieve instelling van de verenigingen hierbij. Indien dit noodzakelijk zal blijken te zijn zal toezicht op het naleven van de contractuele afspraken moeten worden ingesteld. 8.4 Overige vrijwilligersinzet Op basis van het bovenstaande is in principe geen noodzaak tot inzet van vrijwilligers bij de exploitatie van de kerntaken van het bad zelf. Vanuit de verenigingen wordt een actievere vrijwilligersinzet gevraagd op basis van de sleutelhuur. Voorts kunnen de verenigingen op basis van vrijwilligersinzet de financiële positie van de clubkas verbeteren door de horecafaciliteit in te gaan vullen. 25

26 9. Financiële onderbouwing 9.1 Investeringen In het Excel bestand Kosten renovatie De Meer is een kostenberekening opgesteld voor de in dit plan benoemde verbeterpunten in hst Op korte termijn dient, om de in dit plan beschreven verbetering uit te voeren, voor een bedrag van 1,2 miljoen te worden geïnvesteerd. Uit een eerder renovatieplan (2012) blijkt dat er op dat moment een post nog te besteden aanwezig is, groot Deze zou volgens de hierin opgenomen raming opgelopen kunnen zijn naar de benodigde som van Dit zou inhouden dat niet, of slechts een minimaal bedrag geleend zou hoeven te worden. Onduidelijk is in hoeverre uit deze post geld is onttrokken voor de ontwikkeling van het beslisdocument Uitgegaan wordt, veiligheidshalve, van een noodzaak tot een krediet van om de renovatie te financieren. Voor de kapitaalslasten: Lening jaarlijks Afschrijving 2,5% van jaarlijks Totale kapitaalslasten jaarlijks In de begroting wordt opgenomen een jaarlijks bedrag van Verwachte baten In de voorgelegd begroting wordt uitgegaan van de cijfers van het renovatieplan 2012 qua aantallen. Hierin komt de horeca/pacht te vervallen, evenals inkoop horeca. Vooralsnog wordt uitgegaan van een niet gekoppelde prijs voor zwemmen en solaria. Er is terughoudend omgegaan met toekomstige inkomsten vanuit de (separate) verhuur van zwemzalen zoals het doelgroepenbad. Dat wil zeggen dat hiervoor geen inkomsten in de begroting zijn opgenomen. Bij realisatie hiervan zullen derhalve de baten slechts toenemen. Evenmin is opgenomen inkomsten bij verpachting van het horecagedeelte indien de zwemverenigingen dit niet zullen gaan invullen. De baten door verhuur aan verenigingen zijn ook op een conservatieve wijze begroot en dus constant gehouden. Bij groei van de verenigingen bestaat derhalve de mogelijkheid dat door meer uren verhuur hier meer inkomsten uit ontstaan. 9.3 Lasten Aan de lastenzijde zijn meer veranderingen gerealiseerd. Dit betreft met name: Door de aanpassingen in de personele formatie zullen de personeelslasten afnemen en ongeveer per jaar bedragen. 26

27 Voor het beheer na 1 januari 2015 wordt een beheersstichting in het leven geroepen. Dit houdt in dat de jaarlijkse bijdrage aan Sportfondsen Nederland vervalt. De in hoofdstuk 6 beschreven verbeteringen in duurzaamheid zullen leiden tot daling van de energielasten. 9.4 Uitkomst van de begroting Het zijn met name de realisatie van de genoemde beperkingen in de lasten (met name personeel) dat er zorg voor draagt dat een batig saldo kan ontstaan. De eindconclusie is dan ook dat exploitatie van het gerenoveerde zwembad De Meer, binnen de door de gemeente vastgestelde maximale subsidie van per jaar, mogelijk is. 9.5 Lange termijn exploitatieresultaat Op langere termijn is aan de batenzijde rekening gehouden met afname van inkomsten van recreatief gebruik en zwemles. Dit past binnen de demografische ontwikkelingen, waarbij de leeftijdsgroep tot 20 jaar verhoudingsgewijs zal afnemen. Tegelijkertijd zal de leeftijdsgroep van ouderen enorm in grootte toenemen. Naar verwachting zal op dat moment de behoefte aan inzet van het separate doelgroepenbad toenemen. De verhuur hiervan is ook op de lange termijn echter niet definitief opgenomen in de baten. Ondanks de voorzichtige calculatie blijkt ook op langere termijn de begroting sluitend binnen het door de gemeente gestelde financiële kader. 27

28 10. Het beheer 10.1 Beheersstichting MeerZwemmen Na het afscheid van Sportfondsen in januari 2015 zal het beheer van het zwembad De Meer op een andere wijze dienen te worden ingericht. Hiertoe zal de stichting MeerZwemmen worden opgericht. De statuten zullen op een nader moment worden vastgesteld. De doelstellingen van deze stichting zijn: Financieren en beheren van Zwembad De Meer Exploitatie zwembad De Meer Onderhoud en beschikbaarstelling zwembad De Meer Commercieel benutten van zwembad De Meer uit oogpunt van algemeen belang Het bevorderen van gebruik door verenigingen, scholen en andere belanghebbenden 10.2 Nadere inrichting van de beheersstichting De beheersstichting zal dienen te bestaan uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. De formele verhoudingen, rechten en plichten alsmede financiële verantwoording zullen in de statuten worden verwoord. 28

29 11. Eindconclusie en advies 11.1 Renovatie Zwembad De Meer kan met een renovatie duurzaam worden verbeterd. De belangrijkste aspecten in deze renovatie zijn: Realisatie doelgroepenbad met beweegbare bodem cm Af te scheiden zodat een tweede separate zwemzaal ontstaat Een voorziening voor peuters en recreatie Verwijderen opstaande randen bij de bassins Tribune verlengen tot over volledige lengte van het 25 meter bad. Verbeteren entree Vervanging plafonds, plaatsen LED verlichting Benutten zonne-energie voor opwekking electriciteit De hiervoor benodigde investering bedraagt ongeveer Dit bedrag is grotendeels aanwezig in de reserves, slechts een minimaal bedrag moet worden gefinancierd Exploitatie De exploitatie kan behouden blijven op gelijke basis, met toegankelijkheid voor iedereen en elke doelgroep. Door efficiënter om te gaan met personeel ontstaat een verlaging van de personele lasten. Samen met een te verwachten daling in de energielasten als gevolg van de bouwkundige verbeteringen kan een positief resultaat worden bereikt binnen de door de gemeente gestelde financiële kaders Eindconclusie De conclusies zijn dat met een minimale investering voor de zwemmers en burgers van Culemborg een aantrekkelijk bad blijf bestaan en wordt verbeterd; dat voor de gemeente een toekomstbestendig en duurzaam bad kan worden gerealiseerd; Dat alles binnen de gestelde financiële voorwaarden; Voor een periode van ten minste de komende 20 jaar. 29

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j.

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j. Doelstelling Zwembad voor Alle doelgroepen peuters/kleuters, les, ouderen Alle zwemmers recreanten, banenzwemmen Alle verenigingen wedstrijd/polo, C.R.B., duiken, Vrijstad Toekomstbestendig Ontwikkeling

Nadere informatie

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen 1 Baby s en peuters Warm water (een kind koelt snel af door andere verhouding volume/huidoppervlak) Intieme,

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel?

Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel? Het 2521 bad waarom deze keuze voor het doelgroependeel? In de vergadering van 5 juni is vanuit de Raadsfracties aan MeerZwemmen ook de vraag gesteld welke bezwaren MeerZwemmen ziet tegen de faciliteiten

Nadere informatie

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam.

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Geopend vanaf 22 januari. De laatste zwemdag in Zwembad Charlois is op 24 december. Alle actuele informatie vindt u op rotterdamzwemt.nl/charlois Het nieuwe Zwemcentrum

Nadere informatie

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen.

Deze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen. Renovatieplan zwembad De Meer Inleiding Op 12 juli 2012 heeft het College van de gemeente Culemborg aan de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsenbad-Culemborgde opdracht gegeven om een alternatief

Nadere informatie

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad'

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Startnotitie 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 Bloesemakkoord... 3 Sportaccommodatiebeleid... 3 Inhoud startnotitie... 3 Huidige zwembad...

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD IMlfJflnRRflPPORĨflGE t/m 2016 ZWEMBAD DE innnncm B i Erik Hordijk Manager accommodaties Gemeente Krimpen aan den IJssel 2 d e periode 2016 ZWEMBAD DE LANSINGH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL woensdag 3 augustus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY Zwembad De Sprank Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY DEFINITIEF 5 OKTOBER 2016 Colofon IN OPDRACHT VAN > Gemeente Venray PROJECT > VNY1601/Procesmanagement Zwembad

Nadere informatie

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel

Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Nieuw Zwembad Zaltbommel Visie Zwemvereniging ZV-Zaltbommel Huidige Situatie Op dit moment traint ZV-Zaltbommel 3x per week 3 uur in zwembad Akwamarijn. De grootte van het zwembad is op dit moment de voornaamste

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

De zon in het zwembad

De zon in het zwembad De zon in het zwembad Inleiding Het zwembad Aquarius staat in de gemeente Tienhuizen. Toen het zwembad in 1963 gebouwd werd speelde de energiekosten en het milieu nog niet zo n belangrijke rol. Inmiddels

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg Robin Geritan Grontmij Marktplan Opdracht Mogelijke scenario s voor de toekomst maatschappelijke consequenties financiële consequenties risico s

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Nota van Inlichtingen Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Gemeente Terschelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD 010705 Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 08.0008.30 Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak

Nadere informatie

de kantoorunit is geplaatst, de voorzieningen zijn aangebracht, het personeel is verhuisd; een projectplan en een beslisdocument zijn opgesteld;

de kantoorunit is geplaatst, de voorzieningen zijn aangebracht, het personeel is verhuisd; een projectplan en een beslisdocument zijn opgesteld; Raad : 11 februari 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200219689 Afdeling: : sportbedrijf RAADSVOORSTEL Onderwerp : Upgrading Die Heygrave Voorgeschiedenis Op 2 juli jongstleden heeft uw raad een voorbereidingskrediet

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad Portefeuille: J.Ph. Engelvaart No. B15.000507 Dronten, 21 april 2015 Toekomstvisie zwembaden Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van eindrapportage Toekomstvisie drie zwembaden

Nadere informatie

Globale verkenning kosten nieuwbouw

Globale verkenning kosten nieuwbouw Bijlage 5 Globale verkenning kosten nieuwbouw Notitie nieuwbouw zwembad Venray Situatieschets en opdracht Laco Sportcentrum Venray beter bekend als De Sprank wordt sinds 1994 geëxploiteerd door Laco Venray.

Nadere informatie

TopTechniek Project Combibad Brandenburg Quick scan huidige status techniek & gebouwen Behandelt door G.A.M Bouma

TopTechniek Project Combibad Brandenburg Quick scan huidige status techniek & gebouwen Behandelt door G.A.M Bouma TopTechniek Project Combibad Brandenburg Quick scan huidige status techniek & gebouwen Behandelt door G.A.M Bouma TopTechniek 12-10-2010 TopTechniek 2 12-10-2010 2 TopTechniek 3 12-10-2010 3 TopTechniek

Nadere informatie

SUNDISC HET RENDEMENT

SUNDISC HET RENDEMENT SUNDISC HET RENDEMENT Rendement SunDisc zonnecollector systeem. Jarenlange ervaring en ontwikkeling door SunDisc Solar Systems BV hebben van het huidige type SunDisc zonne-energie systeem een hoogwaardig

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

WANNEER GAAN WE ZWEMMEN?

WANNEER GAAN WE ZWEMMEN? Je wil met je collega gaan zwemmen in het zwembad van de universiteit. Je neemt je agenda en spreekt een dag af. Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2. Zoek de antwoorden in de teksten op blad

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW.

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. Inflatie 2,4% 2017 2018 Voorstel afronding A. ZWEMBAD 2018 1. Kaart

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL

PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL PLAN VAN AANPAK UITVOERING RAADSOPDRACHT BEHOUD HET ZWEMBAD DE WIEMEL Opdrachtgever Opdrachtnemer Bestuurlijk: Helm Verhees Ambtelijk: Nellie van Leeuwen Ambtelijk: Marie-Michèle Stokbroeks en Frank Verspa

Nadere informatie

Verduurzaming zwembad De Wetering

Verduurzaming zwembad De Wetering Verduurzaming zwembad De Wetering gemeente Houten (Fase 2) - Inventariseren, analyseren en verduurzamen Lester Agten & Hans de Groot Versie: 26 oktober 2016 Programma Algemeen / opdracht Stappenplan Vertrekpunt

Nadere informatie

Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011

Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011 Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011 Maart 2011 Gemeente Tynaarlo Inhoudsopgaven Inleiding 2 Middelen 3 Impact 4 Haalbaarheidsonderzoek 6 Renovatie 7 1

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 DOEL WAT HOE Door de Raad: 200.000,- bezuinigen in Harmelen Focus op 3 locaties: - Dezibel - Dorpshuis - H20 TOT NU TOE - Dezibel 50.000 - Dorpshuis

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiebeleid

Review CO 2 -reductiebeleid Review CO 2 -reductiebeleid Doelstellingen over 2013 Datum: 4 maart 2013 Versie: 2.1 Auteur: GTP Vrijgegeven: In document 15 CO2 reductiebeleid zijn de doelstellingen gedefinieerd. Dit document geeft beknopt

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen,

Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen, Woensdag 12 februari houden wij de informatiebijeenkomst in het kader van de aan De IJsselmeeuwen opgelegde huurverhoging voor het Graaf Ottobad. Om ieder van

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig.

Optie B: Alle maatregelen (A tot en met E) worden in één werkgang uitgevoerd. Verhoging van de investering is nodig. College Aan Betreft Raad Aanvulling op Raadsvoorstel Verbetering Klimaatinstallatie gemeentehuis ten behoeve van de raadsvergadering van 10 april 2012, agendapunt 06 Aanleiding Bij de behandeling van het

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2014 1 Inleiding Begroting 2014 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Hierbij zijn enkele opmerkingen relevant om dit aantal uren goed te interpreteren:

Hierbij zijn enkele opmerkingen relevant om dit aantal uren goed te interpreteren: Datum 24-01-2017 Doorkiesnummer 030 751 3218 Contactpersoon Jaap Wals E-mail jaap.wals@knzb.nl Onderwerp Badwatercalculaties voor uw vereniging Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de voor uw vereniging

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer Energieprestatie metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst door Peter Vierveijzer aanleiding Denkt u projecten te missen doordat houten en kunststof kozijnen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Keuzenota Aan: Commissie Samenleving / Raad Van: College van B & W Onderwerp: Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Portefeuillehouder: H.A. Driessen / M. Melissen Datum collegebesluit: 9 mei

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

3. Binnen welke leeftijd categorie valt u en de personen met wie u gaat zwemmen? Dus meerdere antwoorden mogelijk.

3. Binnen welke leeftijd categorie valt u en de personen met wie u gaat zwemmen? Dus meerdere antwoorden mogelijk. Enquêtevragen recreatief zwemmen in Enschede Deze vragen gaan over het recreatief zwemmen in de Enschedese zwembaden Aquadrome, Het Slagman en De Brug. Tot recreatief zwemmen behoort ook het banenzwemmen.

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016

Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016 Capaciteitsplanning zwembaden. Wat kun je ermee? Zwembadcongres 23 november 2016 Mulier Instituut, Utrecht & KNZB, Nieuwegein Structuur presentatie 1. Even kennismaken 2. Complexiteit van zwemmen 3. Rotterdam:

Nadere informatie

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Zwemmen in Culemborg Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Datum 14 oktober 2011 Referentie 1125AT In opdracht van N.V. Sportfondsenbad Culemborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Situatieschets

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017 TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017 VOORLOPIG Registratienummer: Inflatie 0,9 % Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. A. ZWEMBAD afgerond 1. Kaart voor één bad: volwassenen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6.

INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. INTRODUCTIE INHOUDSOPGAVE 1. VISIE OP DE OPGAVE 2. HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING 3. ARCHITECTUUR 4. HET FUNCTIONEEL ONTWERP 5. DUURZAAMHEID EN TECHNIEK 6. ONDERHOUD 7. HET PROCES 8. VRAGEN 1. VISIE OP DE

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling Gemeente Haarlem College van Burgemeester en Wethouders Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD. Meerbadenkaarten

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD. Meerbadenkaarten TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2014 Registratienummer: 13INT03045 A. ZWEMBAD Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. 1. Kaart voor één bad: volwassenen 3,70 3,70 kinderen/65+ers

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen

Protocol schoolzwemmen Partijen Stichting/Vereniging... zijnde het bestuur van de school..., vertegenwoordigd door de directeur van de school... Dan wel: School... Adres... Postcode/Plaats... Burgemeester en Wethouders/Bestuurscommissie

Nadere informatie

CO 2 -reductiebeleid. Doelstellingen over Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven:

CO 2 -reductiebeleid. Doelstellingen over Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven: CO 2 -reductiebeleid Doelstellingen over 2017 Datum: 20 april 2017 Versie: 3.3 Auteur: GTP Vrijgegeven: 2/6 In document 15 CO2 reductiebeleid zijn de doelstellingen gedefinieerd. Dit document geeft beknopt

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d

B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.1112 d.d. 26-09-2006 Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De tarieven sportaccommodaties 2007 vast te stellen, inhoudende een verhoging

Nadere informatie

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014 Hands on energiescan sportverenigingen Energiek vooruit 18 september 2014 Inhoud 1. Wat houdt de scan in? 2. Uitkomst van de scan 3. Aandacht voor financiering 4. Workshop 1. Wat houdt de scan in? Intake

Nadere informatie

SUNDISC HET RENDEMENT

SUNDISC HET RENDEMENT SUNDISC HET RENDEMENT Inhoud: 1. Rendement SunDisc zonnecollector systeem 3 1.1 Opstelling 3 1.2 Isolatie 4 1.3 Homogene flow verdeling 4 1.4 Aanwarm periode 5 1.5 Inkomende water temperatuur 5 1.6 Schakelmoment

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie