Bijlage I Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding"

Transcriptie

1 Bijlage I Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december P. Smoor/LSC 1 Inleiding Het wijkcomplex Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven bestaat uit 165 woningen, waarvan 54 koopwoningen. De huurwoningen zijn in bezit van woningcorporatie Trudo. De woningen zijn gebouwd in de jaren 60. De woningen hebben een totaal gebruiksoppervlak van m 2, een gemiddeld gebruiksoppervlak van 102,4 m 2 per woning. De Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw omvat twee fases, waarbij in fase 1 minimaal 30 woningen op ambitieniveau 1 en in fase 2 minimaal 30 woningen op ambitieniveau 2 moeten worden gerealiseerd. Deze ambitieniveaus hebben een energiereductie van het totale energieverbruik van en binnen de woning met 60% en 80%. Voor de technische haalbaarheid van deze ambitie wordt verwezen naar het rapport Op basis van de energiebesparende maatregelen en de benodigde investering kan voor de verschillende energieconcepten een woonlastenberekening worden gemaakt. De woonlastenberekening kan worden meegenomen in de afweging voor de definitieve keuze voor de haalbaarheid van de ambitie en het toe te passen energieconcept. 2 Investering energiebesparende maatregelen Voor het behalen van de ambitie moeten een aantal investeringen gedaan worden: - investering in het bouwkundig casco; - investering in de installaties; - investering in zonnepanelen; - investering in huishoudelijke apparatuur.

2 2.1 Investering in het bouwkundig casco Alle concepten worden vanuit stap 1 van de trias energetica voorzien van een energiezuinig casco. Er is rekening gehouden dat de woningen maar gedeeltelijk zijn voorzien van een kruipruimte, waardoor maar circa 50% van de begane grondvloer kan worden geïsoleerd: R c gevel 5,0 m²k/w R c vloer * 5,0 m²k/w R c dak 5,0 m²k/w U raam ** 0,8 W/m²K U deur 2,0 W/m²K luchtdoorlatendheid 0,625 dm 3 /sm² * Onder de helft van de begane vloer bevindt zich kruipruimte. Alleen hier kan de vloer nageïsoleerd worden. ** Drievoudig glas en passiefhuis kozijnen. Voor het behalen van een goede gevelisolatie zonder koudebruggen heeft een prefab voorzetgevel en dak de voorkeur. Bijkomend voordeel is dat de gevel daarmee ook esthetisch kan worden verbeterd. Ook is er een minimale overlast voor de bewoners, de gevels en daken kunnen in 5 werkdagen geplaatst worden. De aanneemsom voor de investering in het bouwkundig casco bedraagt circa ,-- exclusief BTW. 2.2 Investering in installaties Naast de verbetering van het bouwkundig casco moet ook de VR-ketel vervangen worden en een nieuw ventilatiesysteem worden geplaatst. De VR-ketel kan worden vervangen door een HR-ketel, een bodemwarmtepomp of een houtpelletketel. In het geval van een bodemwarmtepomp moet de woning verwarmt worden met lage temperaturen. Dit systeem werkt het beste met vloerverwarming. Ook kan de warmtepomp via de vloerverwarming de woning koelen. Het vloerverwarmingssysteem is meegenomen in de totale investering. Dit geldt ook voor de gesloten bodemwisselaars en de transportleidingen van de bodemwisselaars naar de warmtepomp. Het ventilatiesysteem wordt een natuurlijk ventilatiesysteem met natuurlijke ventilatieaanvoer en mechanische afvoer. In de gevel komen energiezuinige zelfregelende roosters. Het ventilatiesysteem wordt uitgebreid met aanwezigheidsturing met CO 2 sensoren. Om warm tapwater te besparen tijdens het douchen worden alle woningen tevens voorzien van een douchebuis WTW. In tabel 2.1 staan de totale investeringen in de installaties exclusief BTW per energieconcept. Tabel 2.1: investeringen in installaties per energieconcept. Hr ketel Bodemwarmtepomp Houtpelletketel Investering exclusief BTW , , ,-- Pagina 2

3 2.3 Investering in zonnepanelen Om aan de ambities van de Energiesprong te kunnen voldoen zijn aanvullend op het energieconcept ook zonnepanelen nodig. In tabel 2.2 staan de investeringen per energieconcept. Tabel 2.2: investeringen in zonnepanelen per energieconcept. Hr ketel Bodemwarmtepomp Houtpelletketel Zonnepanelen m Investering exclusief BTW Investering in huishoudelijke apparatuur De investering in huishoudelijke apparatuur is voor de eindgebruiker. De investering wordt pas gedaan als de apparatuur kapot is, verouderd is of voor de eerste keer wordt aangeschaft. Een consument zal nooit in een keer alle huishoudelijke apparatuur vervangen. Dit proces zal geleidelijk gaan. Van belang is dat de consument inzicht krijgt in de mogelijke energiebesparing, zodat de consument bewust kiest voor energiezuinige apparatuur bij aanschaf. In het technisch haalbaarheidsrapport is dit inzichtelijk gemaakt. De investering in huishoudelijke apparatuur wordt om bovengenoemde redenen niet meegenomen in dit haalbaarheidsonderzoek. 3 Economische haalbaarheid De duurzame energiemaatregelen hebben hoge investeringskosten. Echter verlagen ook de totale jaarlijkse energielasten. Voor een eigenaar van een koopwoning en is de Energiesprong economisch haalbaar als de totale jaarlijkse lasten gelijk blijven of lager zijn als zij kiezen voor de grootschalige renovatie. Voor de woningcorporatie is de Energiesprong economisch haalbaar als de investeringskosten van de duurzame maatregelen kunnen worden verrekend in de huurprijs. In deze notitie wordt op basis van een woonlastenberekening beoordeeld of de energiesprong economisch haalbaar is en welk energieconcept economisch het meest rendabel is. Daarbij zijn de volgende zaken van belang: - investering; - financieringskosten; - energiegebruik en energiekosten; - eventuele vastrecht kosten; - onderhoud; - vervangingskosten. Pagina 3

4 4 Investeringskosten en financiering Een indicatie van de investeringskosten inclusief BTW en 8% managementkosten staan in figuur 4.1 en zijn berekend op basis van het totale maatregelenpakket. Investering Energiesprong Hr ketel Bodemw armtepomp houtpelletketel Figuur 4.1: Totale investeringskosten Energiesprong per woning. 5 Energieverbruik en energiekosten Op basis van het technisch haalbaarheidsonderzoek kunnen voor de verschillende energieconcepten de totale energielasten per jaar per woning worden berekend. Ook de opbrengst van de zonnepanelen worden meegenomen. In tabel 5.1 staan de energieprijzen waarmee is gerekend. Tabel 5.1: energieprijzen prijspeil juli 2011 Elektraprijs per kwh 0,23 Gasprijs per m3 0,61 tarief houtpellets per kg 0,24 Vastrecht: Elektra per jaar 240,-- Gasaansluiting per jaar 180,-- Ten slotte is het interessant om de totale energielasten te vergelijken met die van een gemiddelde bestaande woning in Nederland. Deze verbruikt 3480 kwh (gemiddeld huishouden) en 1550 m 3 gas per jaar. In tabel 5.1 staan de gemiddelde energielasten per woning weergegeven. Op basis van de investeringskosten en energielasten kan worden geconcludeerd dat het energieconcept met een Hr ketel het meest economisch rendabel is bij de renovatie van de woningen. Pagina 4

5 Dit concept heeft de laagste investeringskosten en samen met de bodemwarmtepomp de laagste energielasten. Voor de economische haalbaarheid wordt dit energieconcept daarom verder uitgewerkt. Tabel 5.1: gemiddelde energielasten per woning Energielasten na energiebesparende maatregelen Bestaand Hr ketel Bodemw armtepomp houtpelletketel vastrecht gasrekening elektrarekening houtpellets 6 Economische haalbaarheid koopwoningen Op basis van het de financieringskosten, de energielasten en de jaarlijkse onderhoudskosten kan worden berekend of de investeringen economisch haalbaar zijn voor de eigenaren van de koopwoningen. Daarbij is uitgangspunt dat de eigenaren de renovatie kunnen financieren met de hypotheek van de woning. De volgende uitgangspunten zijn genomen voor financiering: - aflossingsperiode 30 jaar - hypotheekrente koper 5,5% - belastingschijf 42% Omdat de investeringen in huishoudelijke apparatuur niet is meegenomen in de investeringskosten, wordt de energiebesparing ook niet meegenomen bij het bepalen van de economische haalbaarheid. De onderhoudskosten van de installatie zijn bij het energieconcept met een Hr ketel gelijk. De totale energiebesparing op gas is gemiddeld circa 600,- per jaar. De 11 m 2 zonnepanelen wekken circa 315,-- aan energie op per jaar. De totale besparing op de energielasten zijn daarmee gemiddeld circa 915,-- per woning per jaar. Op basis hiervan kunnen eigenaar bewoners in theorie circa ,-- lenen bij de bank, uitgaande van gelijke woonlasten. Hiermee kunnen de investeringskosten van circa ,- inclusief BTW per woning bij lange na niet worden gefinancierd. Voor de eigenaren van de koopwoningen is de Energiesprong daarom economisch niet haalbaar. Een eventuele subsidie van maximaal circa 6.000,-- per woning, uitgaande van renovatie van 60 woningen, heeft weinig effect. Pagina 5

6 7 Economische haalbaarheid huurwoningen Op basis van het de financieringskosten, de energielasten, de jaarlijkse onderhoudskosten en de mogelijke huurprijsstijging kan worden berekend of de investeringen economisch haalbaar zijn voor de woningcorporatie. De volgende uitgangspunten zijn genomen voor financiering: - aflossingsperiode 30 jaar - rente 3,0% De totale gemiddelde besparing op de totale energielasten zijn voor huurder gelijk aan die van de eigenaren van de koopwoningen. De totale besparing op de energielasten zijn daarmee gemiddeld circa 915,-- per woning per jaar. De huur zou in theorie dus ook verhoogd kunnen worden met hetzelfde bedrag. Dit is juridisch ook toegestaan omdat door het nieuwe woningwaarderingstelsel de woningen 44 huurpunten extra krijgen, uitgaande dat de woningen een labelsprong maken van G naar A++. Hiermee mag in theorie de huur worden verhoogd met circa 2.600,-- per woning per jaar. Op basis van een hogere huur van circa 915,- per woning per jaar kan een woningcorporatie circa ,-- per woning investeren. Op basis van een hogere huur van 2.600,-- per woning per jaar kan een woningcorporatie circa ,- per woning investeren. Hiermee kunnen de investeringskosten van circa ,-- inclusief BTW per woning bij lange na niet worden gefinancierd. Voor de huurwoningen is de Energiesprong daarom economisch niet haalbaar. Een eventuele subsidie van maximaal circa 6.000,-- per woning, uitgaande van renovatie van 60 woningen, heeft ook hier weinig effect. Pagina 6

7 8 Conclusie De ambitie van de Energiesprong woningbouw is hoog. Het energieconcept met de HR-ketel is economisch het meest rendabel. De investeringskosten met dit energieconcept zijn circa ,-- inclusief BTW per woning. Als wordt gekozen alle woningen te renoveren is een totale investering van circa 14 miljoen inclusief BTW nodig. Voor de particuliere eigenaren is het economisch niet rendabel om een investering te doen van ,-- in de woning. Een eventuele subsidie van maximaal circa 6.000,-- per woning, uitgaande van renovatie van 60 woningen, heeft weinig effect. Ook voor de corporatie is de investering economisch niet rendabel, zelfs niet als de huur maximaal kan worden verhoogd conform het woningwaarderingstelsel. Vooral de investering in het bouwkundig casco is zeer hoog. Daarom wordt geadviseerd om de investering in het bouwkundig casco economisch te optimaliseren. Hierdoor zal geen aanspraak kunnen worden gemaakt worden op de subsidie maar kan wel een energiesprong gemaakt worden. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV ir. E.M.M. Willems Pagina 7

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Waterkwartier, Zutphen. Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk

Waterkwartier, Zutphen. Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk Waterkwartier, Zutphen Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk W/E-6622-W-113 Tilburg, 5 april 2007 Waterkwartier, Zutphen Energiescan Jeugdgevangenisterrein en Hart van de Wijk De provincie

Nadere informatie

Bouwen voor de toekomst

Bouwen voor de toekomst Bouwen voor de toekomst Informatie voor particulieren Nieuwe energieconcepten Wat biedt de lokale markt? Energieneutraal Wonen in een gasloze wijk Deze brochure laat u kennis maken met. belangrijk wettelijk

Nadere informatie

Is een warmtepomp voor de consument aantrekkelijk?

Is een warmtepomp voor de consument aantrekkelijk? Financiering van warmtepompen in de woningbouw Is een warmtepomp voor de consument aantrekkelijk? Het gebruik van een warmtepomp voor verwarming en koeling is een veelbelovende techniek voor de woningbouw.

Nadere informatie

Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV. LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam

Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV. LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam Projectplan Realisatie Woningbouwproject Trajectaanpak Energiesprong SEV LEBO Vastgoed BV - Centrum Nieuw West Osdorp Amsterdam Project Projectplan Realisatie Woningbouwproject - SEV Trajectaanpak Energiesprong

Nadere informatie

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst!

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! December 2014 Toolkit Selectietool Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind

Nadere informatie

Hemelbestorming of aardverschuiving?

Hemelbestorming of aardverschuiving? oktober 2012 1 Hemelbestorming of aardverschuiving? Aandachtspunten bij introductie van zonnepanelen en zonneboilers in Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd,

Nadere informatie

Hemelbestorming of aardverschuiving?

Hemelbestorming of aardverschuiving? 1 Hemelbestorming of aardverschuiving? Aandachtspunten bij introductie van zonnepanelen en zonneboilers in Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd,

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Deze brochure geeft u informatie over de infiltratiewaarde (luchtdoorlatendheid) en een overzicht van de belangrijkste installaties zoals

Nadere informatie

Energie bv. Thema uitgewerkt voor de corporatiesector: >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Energie bv. Thema uitgewerkt voor de corporatiesector: >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Thema uitgewerkt voor de corporatiesector: Energie bv >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Een flink aantal corporaties heeft collectieve ketels, blokverwarming en/of Warmte- en

Nadere informatie

Voorbeeld energierapportage van een woning.

Voorbeeld energierapportage van een woning. Voorbeeld energierapportage van een woning. Fam.... Energieadvies;. hoekwoning Sint-Oedenrode, 8 juli 2009 Inleiding In dit advies staat een omschrijving van de woning en een overzicht van de mogelijke

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving

DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III. Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving DUURZAME CO 2 -NEUTRALE ONTWIKKELING VAN WOONWIJK KLOOSTERVEEN III Vandaag keuzes maken, morgen een duurzame leefomgeving augustus 2010 Eindrapport - Duurzame CO 2-neutrale ontwikkeling van woonwijk Kloosterveen

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

Rapportage FOKKO WOUTERS d

Rapportage FOKKO WOUTERS d Rapportage Opdrachtgever: Gemeente Koggenland De heer T. Hertog (projectleider bouwkunde) Postbus 21 1633 ZG AVENHORN (t) (0229) 54 84 00 (e) info@koggenland.nl Objectgegevens: Zwembad Koggenbad en sporthal

Nadere informatie

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV Energieadvies Sportverenigingen Voetbalvereniging IJVV IJVV IJsselmuiden: Naam van de vereniging : IJVV IJsselmuiden Contactpersoon : Wilco Wezenberg Adres : Bergweg 3 Postcode en Plaats : 8271 CC IJsselmuiden

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie