Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam"

Transcriptie

1 Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas, waarbij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt aangewezen als belangrijkste veroorzaker. Meer Hernieuwbare Energie Het in december gesloten Klimaat Akkoord van Parijs verbindt zich aan maatregelen waarbij de mondiale temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 graden Celsius in 2030, met als streefcijfer 1,5 graden. Sociale partners in Nederland hebben afgesproken de uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen drastisch te beperken en het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen naar tenminste 14% in Daarom hebben de partijen in de Sociaal Economische Raad (SER) samen het Energie Akkoord gesloten 1. Alle bijdragen noodzakelijk Zowel bedrijfsleven als particulieren zullen moeten bijdragen om de in dit akkoord overeengekomen doelstellingen te bereiken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties en haar huurders. Tenslotte is bijna 45% van de huishoudens woonachtig in een huurwoning, waarvan ruim 70% in bezit van een woningcorporatie. Zonder bijdrage van corporaties en haar huurders, wordt het derhalve lastiger bovengenoemde doelstellingen te halen. Zon voor Huurders Huurders willen zonnepanelen Veel huurders willen graag zonnepanelen op hun dak. Nog meer huurders willen profiteren van lagere energiekosten. Veel huurders zijn echter niet in staat zelf voldoende kapitaal vrij te maken om grote aantallen zonnepanelen aan te schaffen. En/of ze mogen de panelen niet op het dak leggen van hun verhuurder. Daarnaast zijn veel huurders woonachtig in een gemengde VvE, een mix van huur- en koopwoningen. In deze VvE-en blijkt het in praktijk vaak lastig afspraken te maken over duurzame maatregelen en de rol die de VvE en de woningcorporatie hierin hebben: wie draait op voor de investeringen, wat gebeurt met de opbrengsten en wat betekent dit voor servicekosten.. Woningcorporaties zoeken juiste oplossing Veel woningcorporaties willen echter graag iets met zonne-energie doen ten behoeve van hun huurwoningen en huurders. Nog meer corporaties worstelen echter met de vraag hoe dit te organiseren, zodat het niet leidt tot huur- of servicekostenverhogingen. Veel woningcorporaties zijn momenteel niet in staat grote financiële sommen vrij te maken om in zonne-energie te investeren. Of weten geen passende oplossing te vinden van het vraagstuk van de kosten en baten. Daarnaast blijkt het een uitdaging om voor gestapelde bouw een passende oplossing te creëren. Beschikbare oplossingen zijn óf te duur, óf leveren onvoldoende op. 1 Meer informatie: Amsterdams Steunpunt Wonen Zon Op huurwoning- stappenplan uitgebreid1

2 Collectieve opwek Collectieve opwek door de huurders zelf, op het dak van de woningcorporatie biedt een effectieve oplossing voor bovengeschetst dilemma. Woonstichting De Key heeft het voornemen uitgesproken haar daken beschikbaar te stellen aan haar huurders 2. Huurders die gezamenlijk duurzame energie willen opwekken kunnen via hun huurderskoepel aankloppen bij hun woningcorporatie. De kern van de oplossing is als volgt: 1. Huurders willen gezamenlijk duurzame zonne-energie opwekken op een geschikt dak van hun woningcorporatie. 2. De woningcorporatie stelt (bij voorkeur om niet ) een of meer daken beschikbaar aan haar huurders. 3. De huurders investeren gezamenlijk in een zonnepanelen installatie. Hiervoor richten zij een eigen energie coöperatie op. 4. Een partij als Zon op Nederland begeleidt de initiatiefnemers met kennis, kunde en allerhande documenten. 5. De huurders profiteren van lagere energiekosten en verdienen hun investering in enkele jaren terug, waardoor zij een substantiële en structurele verlaging van de woonlasten kunnen realiseren. Postcoderoos In het kader van het Energie Akkoord is een fiscale stimuleringsmaatregel in het leven geroepen voor duurzame energie die particulieren (en bedrijven) in collectief verband in hun nabijheid willen opwekken: de zogenaamde postcoderoos (PCR). Deze PCR bestaat uit de volgende aspecten: Voorwaarden Woongebied Deelnemers moeten in de nabijheid van de opwek installatie wonen.. Maatgevend is de postcode (de vier cijfers)van de locatie van de installatie. Alle bewoners van die postcode hebben een fiscaal voordeel als zij participeren. Maar ook de bewoners van de postcodegebieden die grenzen aan de centrale postcode mogen onder dezelfde voorwaarden deelnemen. Voorwaarde is dat deelnemers samen een Energie-coöperatie oprichten. Stroom verkopen De installatie krijgt een eigen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel de installatie heeft opgewekt en in welke verhouding deze collectieve opwek toebedeeld mag worden aan de deelnemers aan de coöperatie. De postcodegebieden zijn in Amsterdam dermate groot, dat binnen een postcoderoos al snel meer dan inwoners vallen. Daardoor is er altijd een geschikt dak binnen het gebied te vinden waar huurders in kunnen participeren. Meer installaties Binnen één coöperatie mogen meerdere installaties vallen, zelfs in andere postcodes mits alle gezamenlijke installaties maar binnen dezelfde PCR vallen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een organisatie als coöperatie Zon op Nederland 3 een van de specialisten in Nederland op dit gebied. 2 Meer informatie: 3 Zon op Nederland: of tel: Amsterdams Steunpunt Wonen Zon Op huurwoning- stappenplan uitgebreid2

3 Voorbeelden postcoderozen 1062 en 1094 Beperkingen Er zijn verschillende beperkingen, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd. Energieleverancier De energieleveranciers van Nederland moeten de korting op de energiebelasting verwerken op de rekening van de klant. Om gebruik te kunnen maken van de korting op de energiebelasting, moeten (!) deelnemers bij een energieleverancier zitten die de PCRregeling ondersteund. Momenteel 4 zijn dit de leveranciers die de PCR-regeling ondersteunen: Eneco, Greenchoice, Qurrent, DE Unie (waaronder Amsterdam Energie). Deelnemers zullen derhalve moeten overstappen naar een van deze leveranciers. Indien er sprake is van een langdurig (doorlopend) contract, kan een tussenoplossing geboden worden. Voor meer informatie, neem contact op met Zon op Nederland. Verhuizen Deelnemers aan een project komen in aanmerking voor de korting, zolang zij binnen de PCR woonachtig zijn. Verhuizen ze daarbuiten, kunnen zij hun aandeel verkopen aan andere deelnemers. Voordeel deelnemers Opbrengsten Geen Energiebelasting Deelnemers aan een PCR-project hoeven over de door hen opgewekte duurzame energie géén energiebelasting te betalen. In 2016 scheelt dat 0,1007 per kwh (kilowattuur), en inclusief BTW scheelt dat zelfs 0,1218. Omdat in 2016 de energiebelasting omlaag is gegaan, wordt de gemiddelde stroomprijs circa 0,195 tot 0,20. Daarmee is de besparing bijna twee derde. Opbrengst uit Energie Coöperatie Daarnaast hebben de deelnemers recht op een deel van de opbrengsten die de energiecoöperatie heeft uit verkoop van de opgewekte stroom. De hoogte hiervan hangt af van de financiële verplichtingen van de coöperatie. 4 Anno 31 december 2015 Amsterdams Steunpunt Wonen Zon Op huurwoning- stappenplan uitgebreid3

4 Rekenvoorbeeld Stel een huurder wil deelnemen met één zonnepaneel. De kosten hiervan bedragen eenmalig circa 325,- tot 350,-. Eén zonnepaneel levert ten minste 240 kwh per jaar op. Per jaar levert dat (met de PCR-regeling) een directe besparing op van ruim 29,- aan energiekosten op via de vermeden energiebelasting en btw. Daarnaast ontvangt de deelnemer nog een deel van de opbrengst van de coöperatie, die immers de opgewekte energie verkoopt. Die opbrengst kan oplopen tot circa 15,- per jaar. In totaal levert dit de deelnemer tot 44,- per jaar op. De investering is in 7 tot 8 jaar terugverdiend. Deel investering lenen Het is mogelijk een deel van de benodigde investering te lenen via het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld 50%. Zij rekenen hiervoor circa 2% rente per jaar. De opbrengsten van de coöperatie worden in dat geval gebruikt om de lening af te lossen. Dit heeft niet alleen tot voordeel dat het aanschafbedrag fors omlaag kan gaan (naar 160,- tot 175,-), maar ook dat de eigen investering sneller wordt terugverdiend. Dat klinkt vreemd, maar dit wordt veroorzaakt door het feit dat de opbrengsten van de zonnepanelen veel hoger zijn dan de kosten van de lening. Dat voordeel kan oplopen tot meerdere jaren! Indien gewenst kan een partij als Zon op Nederland dit toelichten. Benodigd aantal panelen De hoeveelheid panelen die een huishouden nodig heeft om zijn eigen energie op te wekken hangt van veel zaken af. Wat is de samenstelling van het gezin, waarvoor wordt stroom gebruikt en hoe zuinig gaan zij met energie om? Hieronder een overzicht op basis van gemiddelden. Verbruik Wat is het gemiddeld stroomverbruik per jaar? Wat is het aantal benodigde zonnepanelen? Gezin 2 kinderen 3500 kwh panelen 2pers huishouden 2400 kwh 10 panelen 1pers huishouden 1500 kwh 6 panelen Wat is het stroomverbruik per jaar bij zuinig verbruik? Gezin 2 kinderen 2100 kwh 8-9 panelen 2pers huishouden 1440 kwh 6 panelen 1pers huishouden 900 kwh 3-4 panelen Energie Coöperatie De deelnemende huurders richten gezamenlijk een energie coöperatie op. Alle leden hebben gelijke rechten binnen deze coöperatie. De coöperatie wordt eigenaar van de zonnepanelen installatie. Via de coöperatie zijn de leden eigenaar van de panelen. De leden van de coöperatie kiezen uit hun midden een bestuur meestal is dit de initiatiefgroep. Ten minste 1x per jaar is er een Algemene Leden Vergadering, waarin alle besluiten worden genomen. De huurders regelen dus alles zelf binnen de coöperatie. Inleg in coöperatie De leden (huurders) stellen eenmalig geld beschikbaar aan de energie coöperatie. Hiervan worden de zonnepanelen gekocht. De investering van één zonnepaneel bedraagt ongeveer Amsterdams Steunpunt Wonen Zon Op huurwoning- stappenplan uitgebreid4

5 325,- tot 350,-. Dit bedrag omvat echter meer dan het zonnepaneel zelf. Hiervoor worden de volgende kosten gedekt: Zonnepanelen Omvormer (om van zonnestroom gewone stroom te maken) Montagemateriaal en bekabeling Installatiewerk Aansluitkosten Liander Kosten meterkast en elektricien Notariële kosten (oprichting coöperatie) Opzetten administratie Begeleidingskosten (bv Zon op Nederland) o Overeenkomsten gebruik dak o Voorlichting leden o Ledenovereenkomsten o Statuten en huishoudelijk reglement coöperatie o Goedkeuring belastingdienst o Ondersteuning selectie leverancier Naast deze eenmalige kosten heeft de coöperatie jaarlijks uitgaven en inkomsten. Uitgaven coöperatie Administratie Verzekering Aansluiting openbaar net Bancaire kosten Reservering voor toekomstig onderhoud Reservering voor vervanging Bij elkaar is dit ongeveer 7,- per paneel per jaar. Inkomsten coöperatie Verkoop stroom Bonus energieleverancier (niet Eneco) Bij elkaar is dit ongeveer 21,- per paneel per jaar. Financiering Daarnaast is het mogelijk een financiering af te sluiten voor een deel van de kosten. De kosten van rente en aflossing worden betaald uit de opbrengsten van de coöperatie. De inleg voor deelnemers wordt daarmee echter ook (substantieel) lager. Belastingvoordeel Privé Het belastingvoordeel dat de deelnemers ontvangen op hun energierekening is privé en valt buiten de verantwoordelijkheid en boekhouding van de coöperatie. Amsterdams Steunpunt Wonen Zon Op huurwoning- stappenplan uitgebreid5

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Zonnepanelen op VvE De Albatros. Amsterdam Michiel Buur 12 april 2018

Zonnepanelen op VvE De Albatros. Amsterdam Michiel Buur 12 april 2018 Zonnepanelen op VvE De Albatros Amsterdam Michiel Buur 12 april 2018 We weten waarom we hier zitten Genieten van een winters zonnetje. anp 2017 bij warmste drie jaar: 'Risico's voor leven op aarde' 2017

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Zon op Zoeterwoude. Project Kaasboerderij van Veen. Zoeterwoude 19 februari 2019

Zon op Zoeterwoude. Project Kaasboerderij van Veen. Zoeterwoude 19 februari 2019 Zon op Zoeterwoude Project Kaasboerderij van Veen Zoeterwoude 19 februari 2019 1 Even voorstellen Jos Atteveld Zoeterwoude Duurzaam 2030 Sjaak en Karin van Veen Kaasboerderij van Veen Zon op Zoeterwoude

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017

Start van Zon op het Dok. De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Start van Zon op het Dok De Witte Boei Amsterdam Eric de Lange 18 oktober 2017 Klimaatverandering zet door LARS EIST IJS! Wie is Zon op Nederland Iedereen in Nederland in staat stellen zelf zonnestroom

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Zon op Uitgeest. Uitgeest Michiel Buur 29 november 2018

Zon op Uitgeest. Uitgeest Michiel Buur 29 november 2018 Zon op Uitgeest Uitgeest Michiel Buur 29 november 2018 Klimaatverandering zet door Er is wel iets aan de hand. Maar we gaan ook een goede kant op! Uit: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor

Nadere informatie

Zonnepanelen op Kattenburg: Doet u ook mee?

Zonnepanelen op Kattenburg: Doet u ook mee? Zonnepanelen op Kattenburg: Doet u ook mee? Het is zover, er komen zonnepanelen op Kattenburg! Alle procedures en technische berekeningen zijn positief afgerond, we kunnen nu echt van start. In 2016 waren

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Voortgang Postcoderoosproject Hoe staat het er voor met de Energiecoöperatie Zeist?

Voortgang Postcoderoosproject Hoe staat het er voor met de Energiecoöperatie Zeist? Voortgang Postcoderoosproject Hoe staat het er voor met de Energiecoöperatie Zeist? Welkom! Wie staan er voor u? Evelien Raap, voorzitter Stichting Energie Zeist Mijn Groene Huis Arnout van Dijk, project

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 17 mei 2018

Voorlichtingsavond 17 mei 2018 Voorlichtingsavond 17 mei 2018 Paneeldelen Inschrijvers Voortgang Inschrijvingen 16-5-2018 6000 400 Totaal Aantal deelnemers 663 5000 350 300 Aantal paneeldelen 8.143 Gemiddeld per inschr. 12,3 4000 250

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Duurzame Energie Bedum

Duurzame Energie Bedum Duurzame Energie Bedum Postcoderoos Egbert Ludwig Egbert.ludwig@gmail.com 06 830608769 Achtergrond U kunt ons dorp duurzaam maken, samen met SV Bedum Woningen met zonnepanelen en zwembad met restwarmte

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Zonnestroom voor VvE s. Week van de VvE februari 2019 Amsterdam

Zonnestroom voor VvE s. Week van de VvE februari 2019 Amsterdam Zonnestroom voor VvE s Week van de VvE februari 2019 Amsterdam 1 Even voorstellen Joost de Valk Judith Roodenrijs Zonne-adviseurs coöperatie U.A. advies aan: VvE s, bedrijven, scholen > 160 VvE s in Amsterdam

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

EnergieRijk Voorst. Presentatie voor ZonRijk Voorst. Twello 2017

EnergieRijk Voorst. Presentatie voor ZonRijk Voorst. Twello 2017 EnergieRijk Voorst Presentatie voor ZonRijk Voorst Twello 2017 Inhoud Welkom SV Twello Introductie EnergieRijk Voorst Duurzaamheid stimuleren: Energie akkoord Organisatorische en financiële aspecten Stappenplan/hoe

Nadere informatie

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 OPBOUW Waarom duurzame energie? MienskipsEnergie Kansen zonnedak Coöperatie Mei-inoar Grien Vragen? AAN DE SLAG MET LOKAAL EN DUURZAME ENERGIE?

Nadere informatie

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Opbouw Waarom duurzame energie? Mienskips Energie Kansen zonnedak Coöperatie Pingjum Vragen? Waarom

Nadere informatie

Prospectus Project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem. Prospectus voor deelnemers project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem

Prospectus Project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem. Prospectus voor deelnemers project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem Prospectus Project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem Prospectus voor deelnemers project Zonnepanelen gemeentehuis Kaag en Braassem Coöperatienaam: KBenergie, zie www.kbenergie.nl E-mail duurzaam@kbenergie.nl

Nadere informatie

Samen in de zon. Zonnedaken op onze school en de manege. g

Samen in de zon. Zonnedaken op onze school en de manege.   g Samen in de zon Zonnedaken op onze school en de manege www.meerkracht.org info@meerkracht.or g Wij zijn Meerkracht! Visie Missie In de nabije toekomst is de energievoorziening duurzaam en voor een belangrijk

Nadere informatie

Zonnepark Endura Rantrime. 24 oktober 2018

Zonnepark Endura Rantrime. 24 oktober 2018 24 oktober 2018 Wereldwijde energietransitie Parijs: CO2 uitstoot omlaag om opwarming vd aarde tegen te gaan en onder 2% te houden Geen fossiel maar energie winnen uit hernieuwbare bronnen, wind, zon,

Nadere informatie

Zon op Alphen aan den Rijn Projecten Rijnvicus en Zeegersloot. Alphen aan den Rijn Aad Brouwer 11 juni 2018

Zon op Alphen aan den Rijn Projecten Rijnvicus en Zeegersloot. Alphen aan den Rijn Aad Brouwer 11 juni 2018 Zon op Alphen aan den Rijn Projecten Rijnvicus en Zeegersloot Alphen aan den Rijn Aad Brouwer 11 juni 2018 Agenda: Waarom dit initiatief? Waarom een Coöperatie? Wie is Zon op Nederland De PostCodeRoos

Nadere informatie

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht Waalre Energie Lokaal Collectief Zonnedak De Pracht Agenda 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening 20.10 Presentatie Lukas Leyten Wat is een collectief zonnedak De opzet Offerte-traject Voorstel

Nadere informatie

Postcoderoos. Wie mogen meedoen? Inwoners uit postcoderoosgebied

Postcoderoos. Wie mogen meedoen? Inwoners uit postcoderoosgebied Zon4Ons Energie-coöperatie voor gezamenlijke productie van zonne-energie door en voor Oldehove, Niehove, Saaksum,Ezinge, Zuurdijk, Den Ham, Lauwerzijl, Houwerzijl, Warfhuizen en Noordhorn Postcoderoos

Nadere informatie

Collectief zonnedak De ZonneVisser

Collectief zonnedak De ZonneVisser Collectief zonnedak De ZonneVisser Inleiding Alle informatie in deze presentatie is gebaseerd: Op de actuele wet- en regelgeving Op verwachtingen, nauwkeurige schattingen (denk o.a. aan de opbrengst per

Nadere informatie

SamenWind. Dorpsmolen

SamenWind. Dorpsmolen SamenWind Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Purmerend stapt over op Zonnestroom. Een initiatief van Opgewekt in Purmerend

Purmerend stapt over op Zonnestroom. Een initiatief van Opgewekt in Purmerend Purmerend stapt over op Zonnestroom Een initiatief van Opgewekt in Purmerend Wie is Opgewekt In Purmerend (OIP) Stichting die zich inzet voor de bevordering van duurzaamheid in en om Purmerend. Evenementen

Nadere informatie

Zonnepark Endura Sonnevanck. 6 februari 2019

Zonnepark Endura Sonnevanck. 6 februari 2019 Zonnepark Endura Sonnevanck 6 februari 2019 Wereldwijde energietransitie Parijs: CO2 uitstoot omlaag om opwarming vd aarde tegen te gaan en onder 2 Celsius te houden Geen fossiel maar energie winnen uit

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Informatie Memorandum Zonnepanelen Gemeentehuis KB

Informatie Memorandum Zonnepanelen Gemeentehuis KB Belangrijkste informatie over de belegging Zonnepanelen Gemeentehuis KB Van Coöperatieve Energiecoöperatie KBenergie UA Dit document is opgesteld op 3 september 2018 Dit document help u de risico s, de

Nadere informatie

Is uw dak geschikt? ing. J.J. (Jacco) van de Sandt. Energie- en bouwkundig adviseur Stichting VvE Belang. Oegstgeest 1 april 2019

Is uw dak geschikt? ing. J.J. (Jacco) van de Sandt. Energie- en bouwkundig adviseur Stichting VvE Belang. Oegstgeest 1 april 2019 Is uw dak geschikt? ing. J.J. (Jacco) van de Sandt Energie- en bouwkundig adviseur Stichting VvE Belang Oegstgeest 1 april 2019 ꓫ Ongeschikt Redenen om het NIET te doen (of uit te stellen) Dak te hoog

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Stroom van andermans dak. Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen

Stroom van andermans dak. Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen Stroom van andermans dak Voorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2018 Auditorium Rabobank te Sittard Gert Kempen Welke regelingen voor PV panelen zijn er? 1. Salderingsregeling Kleinverbruikers Eigen verbruik

Nadere informatie

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017

INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 INFORMATIE- EN INSCHRIJFAVOND SNEEK 13 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Wat is de stroomtuin? Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen WAT IS DE DROOM?

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Het financiële plaatje. EC Noorddijk. Het verdienmodel

Het financiële plaatje. EC Noorddijk. Het verdienmodel Het financiële plaatje EC Noorddijk Het verdienmodel Onderwerpen Doel Energiecoöperatie Noorddijk Resultaat voor de leden Investeringen Financieringen Energieleverancier Hoever zijn we nu? Samenvatting.

Nadere informatie

Burgerinitiatief De ZonneVisser Collectief zonnedak Vissers Recycling

Burgerinitiatief De ZonneVisser Collectief zonnedak Vissers Recycling Burgerinitiatief De ZonneVisser Collectief zonnedak Vissers Recycling 852 zonnepanelen Samen iets moois gaan doen Inleiding Alle informatie in deze presentatie is gebaseerd: Op de actuele wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Een initiatief van Piet Hofman en Leendert Wals

Een initiatief van Piet Hofman en Leendert Wals Een initiatief van Piet Hofman en Leendert Wals Motivatie Opwekking duurzame energie Tegengaan opwarming aarde Verbetering van ons milieu Onder de paraplu van de coöperatie Bestuursleden: Johan Lok en

Nadere informatie

Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN

Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN Presentatie voor Dolf Pethke JVL ADMINISTRATIES VVE BEHEER 9 oktober 2017 SAMEN DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN WAT IS ONZE MISSIE? Een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van de regio Kennemerland

Nadere informatie

Rev maart 2018

Rev maart 2018 Rev. 05 22 maart 2018 Doel van vanavond: Informeren zonnepark Lutten Levert Aftrap ledenwerving Algemeen: Presentatie wordt geplaatst op www.luttenleeft.nl Stel gerust vragen tijdens de presentatie Achtergrond

Nadere informatie

Zon op Heuvelrug Projecten Binder Leersum en Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen

Zon op Heuvelrug Projecten Binder Leersum en Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen Zon op Heuvelrug Projecten Binder Leersum en Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen Leersum/Doorn Pieter Ruigewaard Eric de Lange Harrie Swarte 11/12 maart 2019 Agenda: Voorstellen Initiatiefnemers Waarom

Nadere informatie

Wij gaan van start met DE Ramplaan!!! 13 Februari 2014

Wij gaan van start met DE Ramplaan!!! 13 Februari 2014 Wij gaan van start met DE Ramplaan!!! 13 Februari 2014 Opmerking vooraf Hoe stellen wij de zaak aan u voor??? Niet mooier dan het is Maar ook niet lelijker!!! Zonnecentrale Fablo 3 Vooruitblik Wij zijn

Nadere informatie

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht Waalre Energie Lokaal Collectief Zonnedak De Pracht Agenda 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening door voorzitter WEL 20.10 Presentatie Lukas Leyten Herhaling opzet Collectief Zonnedak Voorstel

Nadere informatie

Informatie Memorandum Postcoderoosproject De Coppele. Postcoderoosproject OC De Coppele van Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A.

Informatie Memorandum Postcoderoosproject De Coppele. Postcoderoosproject OC De Coppele van Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. Belangrijkste informatie over de belegging Postcoderoosproject OC De Coppele van Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A. Dit document is opgesteld op 4 december 2018 Dit document help u de risico s, de kosten

Nadere informatie

Collectieve opwek van energie

Collectieve opwek van energie Collectieve opwek van energie Het is je waarschijnlijk al wel opgevallen, steeds meer particulieren en bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak en werken zo mee aan een schonere duurzame leefomgeving.

Nadere informatie

Postcoderoosproject Zon op De Kraal Van ZON OP PURMEREND Coöperatie u.a.

Postcoderoosproject Zon op De Kraal Van ZON OP PURMEREND Coöperatie u.a. Belangrijkste informatie over de belegging Postcoderoosproject Zon op De Kraal Van ZON OP PURMEREND Coöperatie u.a. Dit document is opgesteld op 5 december 2018 Dit document help u de risico s, de kosten

Nadere informatie

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij Dorien Bartels Business case melkveehouderij Inhoud Uitleg Buurtstroom Betrokken partijen Regeling verlaagd Tarief Business case Bunnik Bijbehorend aanbod Business case Werkhoven Bijbehorend aanbod Vergelijking

Nadere informatie

Zonnepark Endura Sonnevanck

Zonnepark Endura Sonnevanck 2019 Energiecoöperatie Endura u.a. opgericht 4 november 2016 Bestuur directie Projectbureau Postcoderoos Regeling Verlaagd Tarief Huishoudens 3841, 3842, 3843, 3844, 3845 en 3847 Coöperatie Zonnepark

Nadere informatie

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 28 februari 2017 11 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 20.15 Presentatie GreenChoice 20.30 Pauze 20.45 Vragen 21.30 Einde 2 Onze wijk Tuindorp valt onder de regels voor een beschermd

Nadere informatie

Het eerste Postcoderoosproject in gemeente Roerdalen Zonnedak De Roerparel

Het eerste Postcoderoosproject in gemeente Roerdalen Zonnedak De Roerparel Het eerste Postcoderoosproject in gemeente Roerdalen Zonnedak De Roerparel Opening Voorzitter Duurzaam Roerdalen Agenda Energieverbruik gemeente Roerdalen in beeld Stappenplan energieproject Zonnedak De

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee

Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Goed voor het milieu Goed voor de buurt Goed voor de portemonnee Programma Wat doet BuurtZon voor u? 19:15 Wat kunt u voor BuurtZon doen? Koffie/thee 20:00 Tafels: vragen en antwoorden Afronding 20:30

Nadere informatie

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Update van het project Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen EEN SOORT VOLKSTUIN,

Nadere informatie

Profiteer van een lagere energierekening en een gezonder leefklimaat in uw woning

Profiteer van een lagere energierekening en een gezonder leefklimaat in uw woning Profiteer van een lagere energierekening en een gezonder leefklimaat in uw woning n Besparing op uw energiekosten n Geen aanschafkosten en verplichting als u verhuist n Minder last van vocht en betere

Nadere informatie

. Uw zonnepanelen op het dak van Veldhuizen Energie!

. Uw zonnepanelen op het dak van Veldhuizen Energie! Veelgestelde vragen. Uw zonnepanelen op het dak van Veldhuizen Energie! Waarom deelnemen? Bijdragen aan duurzame energieopwekking in de eigen gemeente Nunspeet 15 jaar lang vermindering van CO2 uitstoot

Nadere informatie

De Postcoderoos in Berg en Dal

De Postcoderoos in Berg en Dal Energierijck Energiecoöperatie u.a De Postcoderoos in Berg en Dal Samen hernieuwbare zonenergie opwekken op andermans dak. Doet u mee? Jos van der Lint Heilig Landstichting 29-11-2017 Coöperatie Energierijck

Nadere informatie

Postcoderoosproject Zon op Stadhuis Purmerend Van Coöperatie Zon op Purmerend u.a.

Postcoderoosproject Zon op Stadhuis Purmerend Van Coöperatie Zon op Purmerend u.a. Belangrijkste informatie over de belegging Postcoderoosproject Van Coöperatie Zon op Purmerend u.a. Dit document is opgesteld op 17 maart 2019 Dit document help u de risico s, de kosten en het rendement

Nadere informatie

Zon op Heemstede. daar krijg ik energie van. Informatie bijeenkomst 25 september 2014

Zon op Heemstede. daar krijg ik energie van. Informatie bijeenkomst 25 september 2014 Zon op Heemstede daar krijg ik energie van Informatie bijeenkomst 25 september 2014 Wat/Wie is Zon op Heemstede Wij zijn een burgerinitiatief Buurtbewoners kopen samen in een coöperatie - zonnepanelen

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Erik de Ruijter & Ferd Schelleman Energiek Alphen aan den Rijn Het Stadskantoor, Alphen aan den Rijn,

Erik de Ruijter & Ferd Schelleman Energiek Alphen aan den Rijn Het Stadskantoor, Alphen aan den Rijn, Erik de Ruijter & Ferd Schelleman Energiek Alphen aan den Rijn Het Stadskantoor, Alphen aan den Rijn, 29-1-2019 Samenwerkingsverband: Coöperatie Zon op Nederland Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Collectief Zonnedak Brede School Ekenrooi. Informatieavond, 6 maart 2018

Collectief Zonnedak Brede School Ekenrooi. Informatieavond, 6 maart 2018 Collectief Zonnedak Brede School Ekenrooi Informatieavond, 6 maart 2018 Programma informatieavond, 6 maart 2018 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening (Rob van Helvoirt, voorzitter WEL) 20.05

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Even voorstellen. Ietse Pestoor (Ezinge) Jan de Vries (Oldehove) Arienne Groenewoud (Oldehove) Peter Kremer (Oldehove) Fred Hendriks (Niehove)

Even voorstellen. Ietse Pestoor (Ezinge) Jan de Vries (Oldehove) Arienne Groenewoud (Oldehove) Peter Kremer (Oldehove) Fred Hendriks (Niehove) Zon4Ons Energie-coöperatie voor gezamenlijke productie van zonne-energie door en voor Oldehove, Niehove, Saaksum,Ezinge, Zuurdijk, Den Ham, Lauwerzijl, Houwerzijl, Warfhuizen en Noordhorn Even voorstellen

Nadere informatie

Wat is de postcoderoosregeling?

Wat is de postcoderoosregeling? 6860-6871 Wat is de postcoderoosregeling? Het is een methode om duurzame energie op te wekken op (o.a.) het dak van een ander Als je zelf geen ruimte of mogelijkheid hebt Je investeert samen, je oogst

Nadere informatie

ZON OP SINT-VITUS. Een postcoderoosproject op de Sint-Vitusscholen

ZON OP SINT-VITUS. Een postcoderoosproject op de Sint-Vitusscholen ZON OP SINT-VITUS Een postcoderoosproject op de Sint-Vitusscholen VOORLICHTINGSAVOND Even voorstellen Wat is een postcoderoosproject? Project Sint-Vitus scholen Financiële informatie Voorwaarden om te

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

Zonnestroom voor VVE s

Zonnestroom voor VVE s Zonnestroom voor VVE s Wim Schutten 21 februari 2019 Zonnestroom voor VVE s Volgorde der dingen in duurzaamheid Draagvlak binnen de VVE Techniek Ontwerp Kosten & baten Hoe en hoe te verdelen Hoe een offerte

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

WELKOM Energiecoöperatie Endura

WELKOM Energiecoöperatie Endura WELKOM Energiecoöperatie Endura Ledenavond Endura Samenvatting activiteiten en plannen Hoe staan we er voor in Harderwijk? Bron : Klimaatmonitor RVO in vergelijking met Ermelo Endura aanpak De drietrapsraket

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

SAMEN van de ZON profiteren

SAMEN van de ZON profiteren Kennisfestival Lokale Energie Overijssel SAMEN van de ZON profiteren 10 november 2017 Zwolle 1 Inhoud Animatie Aanleiding en achtergrond initiatief Coöperatie Hof van Twente op Rozen: Positionering; Werking

Nadere informatie

Informatieavond collectieve zonnedaken Vollenhove 25 februari 2019, De Burght. Besparen op uw energienota via andermans dak?

Informatieavond collectieve zonnedaken Vollenhove 25 februari 2019, De Burght. Besparen op uw energienota via andermans dak? Informatieavond collectieve zonnedaken Vollenhove 25 februari 2019, De Burght Besparen op uw energienota via andermans dak? Programma informatieavond Waar staan we? Wat is het rendement? Hoe verder? Jan

Nadere informatie

Informatie Memorandum Postcoderoosproject Zon op ZUIDPLAS. Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie U.A.

Informatie Memorandum Postcoderoosproject Zon op ZUIDPLAS. Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie U.A. Belangrijkste informatie over de belegging Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie U.A. Dit document is opgesteld op 16 oktober 2018 Dit document help u de risico s, de kosten

Nadere informatie

Coöperatie Zon4Ons. NB: jonge, energieke bestuursleden gezocht!!!

Coöperatie Zon4Ons. NB: jonge, energieke bestuursleden gezocht!!! Zon4Ons Energie-coöperatie voor gezamenlijke productie van zonne-energie door en voor Oldehove, Niehove, Saaksum,Ezinge, Zuurdijk, Den Ham, Lauwerzijl, Houwerzijl, Warfhuizen en Noordhorn Coöperatie Zon4Ons

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

informatie document Prospectus Zonnedaken Knol & Wieringa Februari 2019 Energie Coöperatie Duurzaam Bedum U.A.

informatie document Prospectus Zonnedaken Knol & Wieringa Februari 2019 Energie Coöperatie Duurzaam Bedum U.A. informatie document Prospectus Zonnedaken Knol & Wieringa Februari 2019 Energie Coöperatie Duurzaam Bedum U.A. info@duurzaambedum.nl www.duurzaambedum.nl Energie Coöperatie Duurzaam Bedum U.A. is in voorjaar

Nadere informatie

samen lokaal groene stroom produceren met de postcoderoosregeling EA-TOP 10-sep-2016 Frits Lakemeier

samen lokaal groene stroom produceren met de postcoderoosregeling EA-TOP 10-sep-2016 Frits Lakemeier samen lokaal groene stroom produceren met de postcoderoosregeling EA-TOP 10-sep-2016 Frits Lakemeier Ons eigen kleine stukje aarde Onze aarde waar we zuinig op moeten zijn Er is maar één leefbare planeet

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

Informatie Memorandum Postcoderoosproject Zon op ZUIDPLAS. Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie u.a.

Informatie Memorandum Postcoderoosproject Zon op ZUIDPLAS. Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie u.a. Belangrijkste informatie over de belegging Postcoderoosproject Zon op Zuidplas Van Zon op Zuidplas Coöperatie u.a. Dit document is opgesteld op 16 oktober 2018 en laatst gewijzigd op 3 augustus 2019. Dit

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Welkom. 7 april 2015. Coöperatie ZECK U.A.

Welkom. 7 april 2015. Coöperatie ZECK U.A. Welkom voorbereidende ALV Zonne Energie Centrale Keltenwoud 7 april 2015 Agenda Stand van zaken Subsidies BTW problematiek Samenwerking SBNK Terugverdienmodel Vervolgstappen Kennis & kunde leden Vragen

Nadere informatie

Bestuur. Ietse Pestoor (Ezinge) Jan de Vries (Oldehove) Arienne Groenewoud (Oldehove) Peter Kremer (Oldehove) Fred Hendriks (Niehove)

Bestuur. Ietse Pestoor (Ezinge) Jan de Vries (Oldehove) Arienne Groenewoud (Oldehove) Peter Kremer (Oldehove) Fred Hendriks (Niehove) Zon4Ons Energie-coöperatie voor gezamenlijke productie van zonne-energie door en voor Oldehove, Niehove, Saaksum,Ezinge, Zuurdijk, Den Ham, Lauwerzijl, Houwerzijl, Warfhuizen en Noordhorn Bestuur Ietse

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

Informatie avond PostcodeRoos Project Gemeente Goes

Informatie avond PostcodeRoos Project Gemeente Goes Informatie avond PostcodeRoos Project Gemeente Goes 5 juni 2019 Stadhuis Goes 19.30 21.30 7-6-2019 1 Programma De initiatiefnemers Wat is een PostcodeRoos Project Wie steunen ons? Waar staan we op dit

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie