Maasmechelen, 1 december 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maasmechelen, 1 december 2009."

Transcriptie

1

2 Maasmechelen, 1 december Alhoewel onze lokale politie een onafhankelijke entiteit vormt binnen onze gemeente, zijn er zowel inhoudelijk, logistiek als financieel sterke banden. De openbare veiligheid van onze gemeente en de leefbaarheid van onze wijken is dan ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als burgemeester heeft de nieuwe gemeentewet mij hierin bijzondere verantwoordelijkheden gegeven. Via de zonale Veiligheidsraad, tijdens het periodiek overleg met de zonechef, maar ook naar aanleiding van mijn diverse contacten met de overige actoren betrokken bij zowel de justiciële als de maatschappelijke veiligheid, wordt inhoudelijke sturing gegeven aan ons lokaal veiligheidsbeleid. Aan de hand van de weerhouden beleidsprioriteiten (weergegeven in het zonaal veiligheidsplan) en de jaarlijkse financiering van onze lokale politie (de begroting en/of de begrotingswijziging), wordt steeds een democratische toetsing uitgevoerd naar de gemeenteraad toe. Veiligheid is echter geen zaak van politie alleen. Ook in 2008 werd vanuit de gemeente en vanuit politie, actief de hand uitgestoken naar allerhande partners om het veiligheidsvraagstuk doeltreffender te kunnen aanpakken. In 2008 vertoonde onze lokale politie, ondanks de cijfermatige verhoging van de werkdruk binnen de lokale politie, een nog efficiënter en effectiever resultaat. Een pluim dus voor alle medewerkers. Hierbij was de van het personeel gevraagde flexibiliteit en beschikbaarheidsgraad echter een belangrijk gevolg. Via deze weg wil ik alle leden van de lokale politie Maasmechelen, zowel geüniformeerden als niet-geuniformeerden, dan ook danken voor hun consciëntieuze inzet in Navolgend vindt u het jaarverslag van onze politie voor het werkjaar Het geeft u een vlot leesbaar overzicht van haar werking, bijzonderheden en resultaten eigen aan 2008, dit alles binnen een strikt budgettair kader. Ik wens u veel leesgenot. Georges Lenssen, burgemeester Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

3 Collega Caroline MERTA startte haar politiecarrière bij de voormalige gemeentepolitie Maasmechelen op 19 september Na een promotie-opleiding tot hoofdinspecteur van één jaar, had Caroline enkele jaren terug haar professionele horizon verruimd naar de lokale politie Tienen-Hoegaarden. Als middenkader deelde ze er met haar nieuwe collega s, de bij ons opgedane professionele ervaring vanuit de jeugd en sociale politie. Wij kregen kennis van het overlijden in 2008, van volgende ex-collega s van de voormalige rijkswachtbrigade Maasmechelen : - LARDINOIS Oscar geboren op 28 november 1938, overleden op 28 oktober DAMS Joanes Franciscus geboren op 28 mei 1928, overleden op 9 mei Geboren te Leut op 27 oktober 1963 en nog steeds woonachtig in Maasmechelen, behield ze echter haar sociale contacten in het korps. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

4 Jaarverslagen spreken niet altijd tot de verbeelding. Hoewel de cijfers en percentages voor direct betrokkenen interessant en relevant zijn, blijven de lezers meestal beperkt. De lokale politie Maasmechelen biedt u daarom dit praktisch en dynamische jaarverslag 2008 aan. Je vindt er in het kort de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen die zich in 2008 in onze politiezone voordeden op veiligheidsgebied. Eveneens willen wij wijzen op de groeiende samenwerking tussen de politie en de andere partijen. Samenwerking met burgers, gemeente en het openbaar ministerie zit duidelijk in de lift. Deze en andere partners van lokale politie Maasmechelen spelen in dit jaarverslag dan ook een grote rol, omdat zij dat in ons werk doen. Partnerschap is noodzakelijk voor het behalen van een optimaal resultaat. Ik zal de clichés zoals ketens en schakels achterwege laten, maar ze zijn wel waar. We hebben elkaar nodig. Kortom, in 2008 zocht het korps weer nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. In dit kader worden de inspanningen en de projecten van de coördinator integraal veiligheidsbeleid zeer gewaardeerd. Lees in dit jaarverslag waarom. J. Schepers Korpschef Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

5 Voorpagina Joint Inbraak Verkeersongeval Mensenhandel Motorrijders Intrafamiliaal geweld Sluikstort foto Michel Clerx Flitscontainer Hangjongeren Seksuele delinquentie Fietsteam Visie Brandweer (cartoon) Drugs Kienen Kring van handen foto Miranda Weustenraad CPBW Cartoon opleiding Pistool Diploma -papiergeld -munten Geldbeugel Veiligheidsjas Oogdouche Matrak Container Politiefiets Interieur voertuig Flitspaal Vergadertafel Telefoon Verkeersongeval Boeien Traiterend kind sherlock holmes Motorrijder (cartoon) Hongarijvandaag.nl mybeauty.punt.nl hsg-relatiegeschenken.com foto Betty van Oostrum foto Betty Van Oostrum foto Miranda Weustenraad foto Miranda Weustenraad Briefwisseling Keten Markt Handshake Dreigende hond Asterix Foto s personeel Fietstraining Gemachtigd opzichter Statistieken Statistieken/cijfers Brieven consumentenhulp.nl foto : dienst economie gemeente puppyanddogsbasics.com foto Tania Olaerts (Polisse Belengske) foto Wim Thoné foto Wim Thoné Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

6 Voorwoord van de burgemeester 1 In memoriam 2 Voorwoord van de korpschef 3 Lijst van de afbeeldingen 5 Inhoudstafel 6 Deel 1: Leiderschap, strategie en beleid 7 Deel 8 : Resultaten 63 Administratieve verzendingen Aanleversnelheid Pv s Geregistreerde gerechtelijke feiten Geregistreerde gerechtelijke feiten 2008: detail 68 Politionele meldingen Geregistreerde criminaliteit: diefstallen Onze opsporing 2008 in cijfers 81 Onze verkeerswerking 2008 in cijfers 82 Onze toezichtspolitie 2008 in cijfers 86 Onze interventiedienst 2008 in cijfers 88 Slot 91 Deel 2: Personeelsbeleid 11 Deel 3: Werkingsmiddelen 15 Deel 4: Organisatie 25 Deel 5: Partners en burgers 41 Deel 6: Personeelsleden 49 Deel 7: Maatschappij en doelgroepen 59 Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

7 De missie of opdrachtverklaring van de lokale politie Maasmechelen was ook in 2008: Onze strategie was hierbij gericht op: Een gemeenschapsgerichte politiezorg ; Een klantgerichte dienstverlening ; Een adequate interventieafhandeling ; Een hoogstaande opsporing ; Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Hierbij hadden we bijzondere aandacht voor onze: integriteit ; dienstbaarheid ; creativiteit ; vooruitstrevendheid. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

8 Beleidsprioriteiten 2008 Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) De lokale politie Maasmechelen zette in 2008 haar beleid, zoals voorgesteld in het Zonaal Veiligheidsplan , verder. Prioriteiten in 2008 Overgenomen uit de vorige jaren: Verdovende middelen Diefstallen in woningen Diefstallen uit voertuigen Verkeersongevallen met lichamelijk letsel Aandachtspunten in 2008 Overgenomen uit de vorige jaren: Mensenhandel Radicalisme Intrafamiliaal geweld Milieu sluikstorten Verhogen van de zichtbaarheid De actieplannen 2008 Verdovende middelen Zoals voorgaande jaren reeds aangegeven, is en blijft het fenomeen drugs een criminaliteitsprobleem binnen de gemeente. Dit blijkt niet enkel uit de reacties van de bevolking. Tijdens verkeersacties wordt immers vastgesteld dat het sturen onder invloed van verdovende middelen een groeiend probleem is. Tevens moeten we vaststellen dat er meer cannabisplantages worden aangetroffen in onze gemeente waardoor een actieve opvolging van de informatie met betrekking tot de teelt noodzakelijk is. Onze politieacties in 2008 richtten zich vooral op: De lokale dealers en de cannabistelers De druggerelateerde overlastplaatsen Naar onze eigen medewerkers werd een inspanning geleverd met betrekking tot de opleiding drugs in het verkeer. Diefstallen in woningen Ondanks een daling van het aantal diefstallen in woningen in 2007 t.o.v en dit met ongeveer 6%, bleef dit fenomeen een belangrijke prioriteit met een grote impact op het subjectieve veiligheidsgevoel bij de burgers van Maasmechelen. Onze aandacht ging in 2008 voornamelijk uit naar: De mogelijke slachtoffers door het geven van preventieavonden waarop technopreventieve maatregelen kenbaar gemaakt worden. Tevens vond bij de diefstallen een herbezoek plaats waarbij bijkomend advies verstrekt werd. De daders en de verschillende dadergroeperingen door het voeren van gerichte controles en door het uitvoeren van een uitgebreid sporenonderzoek op de plaats der feiten. Diefstallen uit voertuigen De diefstallen uit voertuigen, voornamelijk in de wijken met weinig sociale controles, blijven een probleem binnen de gemeente. Als buit noteren we voornamelijk in het voertuig losliggende voorwerpen welke er door de benadeelde zelf achtergelaten werden. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

9 Om deze reden hebben we onze inspanningen dan ook gericht op: De bevolking en de bezoekers van Maasmechelen zelf door verschillende preventieve acties, voor het merendeel uitbesteed aan de gemeenschapswachtdienst. Verkeersongevallen Veilig verkeer is één van de prioriteiten die zowel op lokaal als op nationaal niveau als een topprioriteit wordt aanzien. Eén van de grootste zorgen zijn het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en met dodelijke afloop, in veel gevallen te wijten aan een onaangepast rijgedrag zoals de snelheid en het niet respecteren van de verkeersregels. Onze acties waren in 2008 voornamelijk gericht op: het terugdringen van de verkeersongevallen door gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Aan deze gedragsbeïnvloeding werd gewerkt door het uitvoeren van controles op: snelheidsovertredingen en de roodlichtnegatie Alcohol en drugs in het verkeer Verkeer in de schoolomgeving Het grondgebied van Maasmechelen omvat verschillende onderwijsinstellingen. Bij aanvang en einde van de schooltijd noteren we daarom een groot aantal verkeersdeelnemers naar de verschillende scholen en dit tijdens een korte tijdspanne. Dit brengt een overlast met zich mee inzake foutparkeerders en groepen fietsers en voetgangers welke de rijbaan dienen te volgen en over te steken met soms gevaarlijke situaties tot gevolg. Onze inspanningen 2008 waren dan ook gericht naar, niet enkel de schoolgaande jeugd, maar ook naar hun begeleiders als naar de voertuigbestuurders. Fietsen en bromfietsen Veel scholieren, maar ook volwassenen, rijden met een fiets en/of bromfiets die technisch niet in orde is. Deze vaststelling wordt niet enkel in Maasmechelen gedaan doch blijkt, uit recente cijfers, ook een probleem op nationaal niveau. Onze acties richtten zich in 2008 voornamelijk naar: De schoolgaande jeugd Zwaar vervoer De gemeente Maasmechelen, gelegen in de grensstreek en op een, binnen Europa strategische plaats, wordt meer en meer geconfronteerd met een toename van het vrachtvervoer. Onze activiteiten in 2008 richtten zich voornamelijk tot de geldende regelgeving aangaande de technische eisen en de rij- en rusttijden. Mensenhandel De problematiek rond het aspect mensenhandel is in 2008 niet gewijzigd. De inspanningen van vorige jaren werden verder gezet. De acties richtten zich in 2008 naar: Slachtoffers: illegalen, vrouwen, minderjarige meisjes ; De daders o.a.: criminele organisaties, bendes, pooiers, cafébazen en huisjesmelkers ; De omwonenden en het gemeentebestuur. Radicalisatie Gezien het verzamelen van alle mogelijk informatie van zeer groot belang is in de benadering van het probleem radicalisatie, zijn onze acties in 2008 voornamelijk uitgegaan naar het streven om voor- Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

10 uitgang te boeken in volgende deeldomeinen: De kennis over het radicalisme, het extremisme en het terrorisme ; De bewustwording dat dergelijke fenomenen zich eveneens binnen onze zone kunnen manifesteren ; De alertheid bij iedere medewerker in de politiezone om bepaalde signalen te herkennen ; Het op een structurele manier doorgeven van de verkregen informatie, zowel binnen als buiten de politiezone. Intrafamiliaal geweld (IFG) Teneinde te komen tot een gestructureerde en geïntegreerde bijdrage tot het voorkomen, het beheersen en het oplossen van de problemen welke zich voordoen in het kader van het fenomeen intrafamiliaal geweld, zijn onze acties in 2008 uitgegaan naar: Het streven naar een allesomvattende aanpak van het fenomeen ; Het verhogen van de probleemoplossing bij de IFGopdrachten ; De verhoging van de kwaliteit van onze politionele tussenkomsten en de nazorg ; Een goede, uitgebreide registratie en een bekwame betrokkenheid. Verhogen van onze zichtbaarheid Om onze politionele zichtbaarheid en aanspreekbaarheid te verhogen waren onze activiteiten in 2008 vooral gericht op: De aanwezigheid in schoolomgevingen en in de buurt van grotere evenementen ; Het uitgebreid informeren van de bevolking door het uitgeven van onze politiekrant. Sluikstorten Ons beleid zoals gevoerd in 2007 werd ook in 2008 verder gezet. Er werd tevens overgegaan tot een inventarisatie van de hotspots binnen de gemeente Maasmechelen.. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

11 Communicatie Het operationeel overleg en het teamoverleg Eind 2008 werd het concept van de operationele ochtendbriefing op werkdagen om uur herbekeken, dit naar aanleiding van enkele interne verschuivingen en het verleggen van verantwoordelijkheden. Iedere ochtend wordt nu door de korpschef, de verschillende coördinatoren en de officier met weekdienst, een operationeel overleg gehouden met als te bespreken item, de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur. Opzet is de kwaliteit van het reeds uitgevoerde onderzoek na te gaan, de nog uit te voeren taken te bepalen en een mogelijke overgave of overname van dossiers door een andere dienst te bespreken. De output van dit overleg werd vervolgens door de verschillende coördinatoren behandeld tijdens een aansluitend overleg met hun respectievelijk diensthoofden en middenkaderleden welke op hun beurt de overige medewerkers informeren tijdens een werkoverleg. Het Pelisse Belengske Het intern personeelskrantje met ludieke inslag - t Pelisse Belengske - werd in 2008 in drie edities (mei, september en december) uitgebracht. Personeelsvergaderingen In 2008 werden tweepersoneelsvergaderingen gehouden, elk verspreid over drie sessies. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: 1 ste personeelsvergadering (22/ / /06) Gerechtelijk werk: pijnpunten Collocatie Regelgeving afwezigheid wegens ziekte Verkeer theorie Demonstratie tuimelwagen Variapunten door de korpschef 2 de personeelsvergadering (22/ / /06) Brandveiligheid De omzendbrief GPI48 : bewapening Het gerechtelijk labo (LTWP) Uiteenzetting AIK (arrondissementeel informatieknooppunt van de federale politie) Zelfmoordpreventie Inspraak BasisOverlegComité (BOC) en Comité Preventie en Bescherming van het Welzijn op het werk (CPBW) De werking van onze zone voorziet ieder jaar minstens 2 vergaderingen CPBW & BOC. In 2008 werden vier veiligheidscommissies gehouden. De agendapunten van 3 maart waren: Punten niet behandeld in zitting van Verslag van de preventieadviseur arbeidsgeneeskunde Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

12 Oorzakenboomdiagram van arbeidsongevallen ; het globaal preventieplan ; Nieuw KB Lawaai. Punten niet behandeld in zitting van Papierloze redactie van processen-verbaal ; de interzonale protocolakkoorden interventie ; éénpersoons-toezichtsdiensten bij evenementen ; De agendapunten van 2 juni waren: Aanpassing van de dienstorganisatie en de politieorganisatie De agendapunten van 1 september waren: Lopende aankoopdossiers ; Verzekering ingeval van gebruik persoonlijk voertuig ; Papierloze afhandeling processen-verbaal ; Sportbeoefening ; Systeem bereikbaar-terugroepbaar ; Vertrouwenspersoon ; Abnormale bevuiling kledij. De agendapunten van 8 december waren: Infrastructuur: stand van zaken/voorstellen ; Evaluatiecyclus: stand van zaken ; KB 25/04/07: onthaal en begeleiding van de werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk ; Kogelwerende vesten: stand van zaken, dragen, toekomst ; Bewapening: voorstelling ontwerp korpsnota. Punten aangebracht door de vakbonden: Te hoge werkdruk ; Vanuit de korpsleiding éénzijdige opzegging van onderhandelde protocolakkoorden ; Blijvende afwezigheid van wettelijk bepaalde hygiënisch voorzieningen voor vrouwen ; Vermindering van de reguliere politiebegroting ; Uitblijven investeringen brandveiligheid ; Homologatie ombouwen voertuigen ; Kledij tijdens opdrachten openbare orde. Lopende aankoopdossiers ; Jaaractieplan CPBW 2008: evaluatie ; Jaaractieplan CPBW 2009 ; Weging A-functies ; Geluidsmeting schetstand FN ; Register geweld op het werk ; afdeling naar de opsporingsdienst) ; -Verlofdagen van de korpschef ; -Bepalen kalender vergadering BOC en PBCW en in Vorming & opleiding in 2008 In het werkjaar 2008 werden door al onze medewerkers samen, uren besteed aan vorming in de ruime zin van het woord (verplaatsingstijd inbegrepen) [ t.o.v uren in 2006). Bovenop de gewone loon en eventuele vervoerskost, betekende dit voor onze politiezone een financieel kostenplaatje van Naast de basisopleiding maken we navolgend een onderscheid tussen drie types opleiding zoals ze reglementair zijn vastgelegd. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

13 Functionele opleidingen Functionele opleidingen 2008 Promotieopleidingen (*): Betrokkene is in deze periode volledig op de loonlijst van onze zone geboekt gebleven. Voortgezette opleidingen Hierin maken we een onderscheid tussen de studiedagen, de meerdaagse opleidingen en het schietonderricht. Voortgezette opleiding 2008 (meerdaagse vorming) Aantal deelnemers Aantal uren p.p. Mentor basis/middenkader 2 56 Mentor officieren 1 24 Promotieopleidingen 2008 # deelnemers Aantal uren p.p. Basisopleiding officieren 1 (*) Voltijds van 01/02/08 tot 31/01/09 # deelnemers Assertiviteit 2 Technopreventief ambtenaar 1 Omschakeling wapen 2 Nieuw collectief wapen / praktijk 67 Drugs in het verkeer 42 Personeelsplanner bij de politie 1 Bijscholing specialist geweldbeheersing met/zonder vuurwapen 9 Gevorderd gebruik van word en excel 3 Workshops PDOS 1 Verkeersveiligheid 1 Integratie calog 1 Publisher 1 Vreemdelingenwetgeving 2 Transact SQL 1 Hycap (sectiecammandant) 4 hycap (pelotonscommandant) 1 Opleiding verkeer (AAT - snelheidsmeter - curvometer) 1 Wijkinspecteur 1 Financiële recherche - module2: algemene boekhouding 2 Voortgezette opleidingen 2008 (ééndaagse vorming) # deelnemers Joomla 2 Techniek en infrastructuur - rotondes 1 bestuurlijke aanhoudingen en fouilles 2 Beheer en behandeling van de operationele politiële informatie 4 Psychosociaal: persoonlijke ontwikkeling en stressbeheer 3 Psychosociaal: communicatie, interpersoonlijke ontwikkeling 4 Statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie 5 Politieambtenaren in gemeentelijk verkeersbeleid 4 Politieambtenaren in gemeentelijk verkeersbeleid 1 Slachtofferbejegening 6 Geweldbeheersing 3 Terugkomdag tuchtwetgeving politie 1 Dienstverplaatsingen 10 EFQM-light 12 Digitale tachograaf 2 Phoobs Financiële recherche: Belg. vennootschappen en VZW's 2 Persoonlijke ontwikkeling en stressbeheer 2 Beheer operationele informatie: mod. III - gerechtelijke politie 1 FTX-TTX - CPX 28 Onze schietoefeningen 2008 vonden plaats in de private schietstand t Mikpunt. Tevens werd er vier maal een schiettraining in openlucht georganiseerd op de terreinen van FN Zutendaal. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

14 In 2008 werd gestart met de conceptuele uitwerking van een andere aanpak van de schietoefeningen. Deze zal in 2009 worden doorgevoerd. Voortgezette opleiding (twee-wekelijks) Aantal deelnemers Schietonderricht 67 (*) (*): De omzendbrief GPI 48 schrijft ondermeer voor dat ieder operationeel lid minstens vier maal per jaar een onderricht dient te volgen, bijkomend een vijfde maal als evaluatiemoment. Om deze frequentie te halen (rekening houdende met de continuïteit van de dienstverlening en de beschikbare infrastructuur) werden er in 2008 de praktijk tweewekelijks schietoefeningen georganiseerd. Voortgezette opleidingen 2008 (studiedagen) # deelnemers Traject van een slachtoffer 2 Een geweld(ad)ige praktijk 2 Zebra-knuffelactie 2 Limburgs Netwerk Crisisjeugdhulp 2 Lokaal flankerend onderwijsbeleid 1 Tucht in een politieomgeving : een aanzet tot verduidelijking 1 Stalking en partnergeweld 2 Voorstelling begrotingsmodule 2 Kwaliteitszorgsystemen in de lokale besturen 1 Manifestaties en evenementen 1 Infosessie Astrid 2 Camerabewaking 1 De hervormingen bij politie en justitie : in gespreide dagorde 1 COIV 2 De jaarrekening en loonverwerking bij politiezones 2 Informatiesessie ISLP-admin 1 Confrontatie en line-up 1 Publiek-private recherche 1 Netwerkdag groene handhavers 1 Politiecultuur in verandering 1 Terrorisme & radicalisering: een rol voor het lokale politiekorps 1 Verkeerscoaches 1 Burenbemiddeling 8 Zoeken naar een geluksgetal? Handvatten voor lokaal gokbeleid 1 Bestuurlijk akkoord duurzaam veilig nederland 1 Fietscongres 1 Actualia: Overheidsopdrachten 1 License to think - 15 jaar wet op het politieambt 1 NIK: Gebiedsgebonden politie, de basis van ons succes 4 Gemeentelijke administratieve sancties en bemiddeling 1 Verkeersles geven in het secundair onderwijs, hoe doe je dat? 1 Fietslessen in het lager onderwijs 1 Beheren van de publieke ruimte 1 Pol. informatiehuishouding: interne controle - stuurbord ANG 3 Bestuurlijke handhaving van (georganiseerde) criminaliteit 3 Intrafamiliaal geweld 2 De Limburgse residentiële crisishulpverlening in Limburg 2 Creatief met geweld 3 Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

15 De financiële middelen Algemeen Alhoewel organiek voorzien, beschikte de politiezone Maasmechelen in 2008 net zoals de vorige jaren niet over een eigen financieel beheerder. Voor de technische aspecten van haar financieel beleid, werd beroep gedaan op de reguliere financiële dienst van de gemeente Maasmechelen. Ons financieel beleid 2008 was een verder zetten van het strikte beleid van de vorige jaren. De inkomstenzijde 2008 (uit de begroting zonder begrotingswijziging) Postomschrijving : federaal 2008 Bijkomende toelage indexering basistoelage ,37 Federale Sociale toelage I ,00 Federale Sociale toelage II ,00 Federale Basistoelage ,84 Federale toelage uitrusting openbare orde 738,27 Bijkomende federale dotatie ,30 Toelage verkeersconvenant ,00 Subtotaal federaal ,78 De begroting 2008 Procedure Administratieve procedure 11/12/2007 Goedkeuring van de werking via voorlopige twaalfden door de politieraad 04/02/2008 Goedkeuring van de begroting door de politieraad 03/06/2008 Goedkeuring van de begroting door de provincie Limburg 07/10/2008 Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr.1 en nr. 2 door de politieraad 16/12/2008 Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr.1 en nr.2 door de provincie Limburg Postomschrijving : overige Creditnota s en ristorno s 500,00 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 4.500,00 Andere ontvangsten en terugvorderingen ,00 Gemeentelijke toelage ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren 0 Leningen ,00 Subtotaal overige ,00 Algemeen totaal: ,78 Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

16 Detail van de inkomstenzijde 2008 (uit de begroting, zonder begrotingswijzigingen) Inkomsten 2008 : Evolutie gemeentelijke dotatie (uit de begroting) Evolutie gemeentelijke dotatie (niveau begroting) 2008 (*) ,57% ,20% ,58% (*) Op het eerste zicht blijkt in absolute cijfers een reële daling van de gemeentelijke dotatie in de begroting Uit analyse van de cijfers blijkt echter dat bij het opmaken van de begroting voor het werkjaar 2008, deze gemeentelijk dotatie significant werd aangevuld met de restanten van de vorige jaren (definitief bepaald bij het opmaken van de rekeningen). [idem als de operatie die in 2005 werd doorgevoerd.]. Uiteindelijk kan gesteld dat de gemeentelijke dotatie jaarlijks rond de bedraagt. Voor een reële toestand dienen we dan ook naar de rekeningen te kijken (zie volgende bladzijde). Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

17 Inkomsten 2008: Evolutie gemeentelijke dotatie (na verwerking van de rekeningen - nog niet definitief voor 2008) Evolutie gemeentelijk dotatie (na verwerking van de rekeningen) uit de rekeningen t.o.v. het vorig jaar inflatie t.o.v. ref-jaar 2006 ** ,65% ,85% 1,59% ,92% 2,10% 2005 * ,15% 2,78% ,95% 1,79% ,94% 1,82% 9,33% 2008 *** ,17% 4,49% 20,84% * : inclusief een correctie van n.a.v. de afwerking rekeningen 2002 t.e.m ** : na aftrek van de gecumuleerde reële inflatie vanaf het referentiejaar 2006 ***: onder voorbehoud van de definitieve cijfers "rekeningen 2008" Cijfers dienen steeds in hun context geplaatst. Zo bijvoorbeeld is de gemeentelijke dotatie 2005 significant lager omwille van het feit dat vanaf dan, de politierekeningen, te rekenen vanaf datum van de integratie van de politiediensten, definitief werden verwerkt. Door deze overschotten kon worden overgedragen naar Een zelfde operatie van overdracht van overschotten werd doorgevoerd in Wat 2008 betreft zette de stijgende tendens van het gemeentelijk aandeel in onze financiering, zich verder. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de stijgende personeelskost. Het verkeersveiligheidsfonds: de wet van 16 juni 2008 In 2008 werd 71 miljoen euro via het verkeersveiligheidsfonds uitgekeerd aan de lokale politiezones (84 miljoen in 2007 ; 76 miljoen in 2006). 54 procent van de bedrag werd verdeeld op basis van de categorie van de zone (lees de grootte). Het aantal kilometers gemeentelijke en gewestwegen zorgde voor 9 procent van de verdeling. De resterende 37 procent werd verdeeld op basis van het aantal verkeersdoden en zwaar gewonden dat werd opgetekend in de zone. De nieuwe wet die dit regelt (nog niet toegepast in 2008) bepaalt dat het fonds uit 2 luiken zal gaan bestaan. Het eerste luik is een recurrent trekkingsrecht uit het fonds voor de politiezones en de federale politie. De zones zullen voortaan elk jaar het geïndexeerd bedrag dat ze in 2007 ontvingen, gedoteerd krijgen. Het tweede luik van het fonds zal bestaan uit de bijkomende middelen (= wat er in jaar X meer in het fonds zit ten aanzien van 2007). Deze zouden vanaf het begrotingsjaar 2009 verdeeld worden onder de gewesten op basis van de lokalisering van de verkeersovertredingen. Na deze gewestelijke verdeling zou het bedrag onder de zones verdeeld worden op basis van een aantal criteria. Het KB dat dit moet regelen is er op datum van het ter perse gaan van dit jaarverslag 2008, nog steeds niet. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

18 De uitgavenzijde 2008 Detail van de uitgavenzijde 2008 Postomschrijving Begroting 2008 I. PERSONEELSKOSTEN Lonen van het politiepersoneel Vergoedingen Vakantiegelden politiepersoneel Patronale bijdrage politiepersoneel Patronale bijdrage op vergoedingen politiepersoneel Patronale bijdrage pensioenen politiepersoneel Lonen CALOG Vergoedingen CALOG Vakantiegelden CALOG Patronale bijdrage CALOG Patronale bijdrage op vergoedingen CALOG 100 Patronale bijdrage pensioenen CALOG Fietsvergoeding Premies verzekering werkongeval Premies verzekeringen werkongevallen CALOG Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst Bijdrage Sociale dienst Bijdrage Sociale dienst CALOG 455 Mandaatfunctie gemeentesecretaris Mandaatfunctie bijzonder rekenplichtige Patronale bijdrage gemeentesecretaris Patronale bijdrage bijzonder rekenplichtige Subtotaal personeelskost II. WERKINGSKOSTEN III. INVESTERINGEN Evolutie van de personeelskost In de begroting steeg onze personeelskost 2008 lichtjes ten opzichte van de begroting 2007 ( 0,87 %), echter minder dan de inflatie 2007 (1,82 %). Gelet op het feit dat de inflatie 2008 relatief hoog (4,49 %) lag, dient echter in de rekeningen 2008 met een ernstige correctiefactor rekening gehouden te worden. Verder werden in 2008 meerdere bestaande betrekkingen effectief ingevuld, waardoor de evolutie in 2009 eveneens stijgend zal zijn. Algemeen totaal Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

19 werd via begrotingswijziging verminderd naar ,89. Dit gebeurde door onder andere aan de inkomstenzijde het bedrag van de verkeersconvenant te verminderen van naar Evolutie van de begroting De inflatie bedroeg in 2008 plus 4,49 procent. In 2008 steeg de uitgavenzijde van de vooropgestelde politiebegroting, in relatie tot 2007, met 2,28 procent. In 2008 daalde de inkomstenzijde van de vooropgestelde politiebegroting in relatie tot 2007, echter met 7,65 procent. De rekeningen Procedure De rekeningen bestaan uit de balans- resultatenrekeningen en de definitieve uitwerking van de begroting zoals ze effectief is uitgevoerd. Concreet: hoeveel is nu effectief uitgegeven en waaraan werd het gespendeerd? De rekening 2007 Op datum van het ter perse gaan van het jaarverslag 2007, was de rekening 2007 nog niet afgerond. Vandaag kan gemeld dat : Het begrotingsresultaat 2007 bedroeg : Plus ,28 (gewone dienst) Plus ,23 (buitengewone dienst). De begrotingswijziging 2008 Tijdens de politieraad van 10 oktober 2008, werden de begrotingswijziging nr 1 (gewone dienst = werkingskosten) en de begrotingswijziging nr 2 (buitengewone dienst = investeringskosten), goedgekeurd. De rekening 2008 Op datum van druk van dit jaarverslag was de rekening 2008 van de lokale politie Maasmechelen nog niet afgerond. Het algemeen totaal aan inkomsten in 2008 voor onze politiezone Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

20 Nieuwe logistieke middelen 2008 Algemeen Via investeringskredieten (buitengewone dienst) werd ons materiaalpark vernieuwd, en/of aangevuld. Navolgend vind je de belangrijkste aankopen In 2008 werd ( vastlegging 2008 ) uitgegeven voor de aanschaf van dergelijke logistieke middelen. Tevens werd in 2008 voor geïnvesteerd in onze infrastructuur. Naast de aanwending van deze investeringskredieten werden in 2008 meerdere niet-verbruiksgoederen tevens aangekocht via werkingskredieten, dit voor een totaal bedrag van Beschermmiddelen Openbare orde In 2007 werden de 20 leden van het team openbare orde uitgerust met nieuwe kledij. Bij deze kledij dienden de beschermstukken nog gekocht te worden. Voor alle leden werden in 2008 de volgende beschermstukken gekocht: beenbeschermer, armbeschermer, genitaliënbeschermer, borstbeschermer voor de drie dames, schouderbeschermer. De bescherming is bedoeld om het politiepersoneel te beschermen bij opdrachten van handhaving en herstel van de openbare orde. Tijdens gewelddadige betogingen beschermt het de bovenarmen, de schouders, de knieën, de scheenbenen, de enkels, de geslachtsorganen en borst tegen slagen en stoten, tegen geworpen voorwerpen, tegen scherpe en stompe objecten en ook tegen beten van huisdieren. De bescherming is volledig vervaardigd uit brandvertragende materialen, en laat de gebruiker toe zich zonder hinder te bewegen. De bescherming kan defensief of offensief gebruikt worden Collectieve kogelwerende vesten Onze lokale politie heeft in 2008 acht collectieve kogelwerende vesten volgens de normen van de Federale overheid gekocht. Het betreft een extra lang harnas met kraag, dat volledig kan opengelegd worden, ook de borststreek is beschermd evenals de onderbuik met de beschermingsgraad volgens het raamcontract van de Federale Politie (hoger dan de norm NIJ III A). Dit wil zeggen hogere beschermingsgraad dan de individuele kogelwerende vesten. Het is ook steekwerend, anti-dolk en anti-ijspriem. Het lange harnas is een aanvulling op het individuele kogelwerende vest. Deze harnassen geven een bijzondere bescherming naar gevaarsituaties met gebruik van wapens van militaire kalibers en/of messen, waar de normale beveiligingsfactor onvoldoende is. Pistolen Wegens het niet beschikbaar hebben van vervang of reservepistolen, werden via de begroting 2008 drie extra pistolen aangekocht van het type Sig Sauer P226. Oog en gelaatsdouche De lokale politie heeft in 2008 e e n p e pper spray o oggelaatsdouche geplaatst in de nabije omgeving van de doorgangscellen. Deze douche kan worden gebruikt door alle personen aangetast door pepperspray. Door de spoeling met water in de ogen en gelaat wordt de pijn versneld verzacht. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

21 Telescopische wapenstokken In het Koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie staat vermeld dat elk operationeel lid van politie vóór het jaar 2010 in bezit dient te zijn van een telescopische wapenstok. Via de investeringsmiddelen 2008 werden deze wapenstokken met houder aangekocht. (De vorming in het gebruik is voorzien voor ) De telescopische wapenstok is daarenboven een wettelijke verplichting voor de leden die rijden op een motorvoertuig of met de fiets. Toortslampen Verschillende individueel toegekende lampen en batterijen waren defect en dienden vervangen te worden. Dit werd via de begroting 2008 gerealiseerd. Overrijdbare lampen (verkeersconvenant) Onze lokale politie heeft in 2008 meerdere signalisatielampen gekocht, meer bepaald overrijdbare ledlampen en gesynchroniseerde blauwe signalisatielampen. Deze lampen kunnen gebruikt worden bij het uitvoeren van verkeerscontroles, het signaleren van verkeersongevallen, obstakels op de openbare weg, het aangeven van omleidingen, voor het verhogen van de zichtbaarheid van deze laatsten en het verhogen van de veiligheid voor de weggebruikers en het personeel dat de controles uitvoert. De lampen zijn van dien aard dat zij een autonome werkingsduur hebben van meerdere uren en na gebruik in het respectievelijk dienstvoertuig worden opgeladen waardoor zij direct inzetbaar zijn wanneer nodig. Opzet is om de drie combi s van de interventiedienst, de projectendienst en de verkeersdienst met zulke lampen te voorzien. Zo kunnen ze in geval van nood onmiddellijk worden ingezet en zo, zonder tijdsverlies, de verkeersveiligheid garanderen. Infrastructuur Kantoorunits Aan het commissariaat op de Koning Albertlaan werden twee mobiele kantoorunits bevestigd. Stedenbouw heeft in 2008 de verlenging van de plaatsing van deze twee units bevestigd, plus de plaatsing van een derde unit goedgekeurd. De twee bestaande units zijn in 2008, na een huurperiode, aangekocht geworden. De derde is nu gehuurd. Automatische deur Koning Albertlaan De toegangsdeur te Koning Albertlaan is via fondsen 2008 vervangen door een automatische deur. De bezoekers hebben nu de mogelijkheid om vrij in en uit de wachtruimte van het onthaal te gaan. Meubilair Bij de reorganisatie van de twee politiecommissariaten, heeft de zonechef een ander lokaal ter beschikking gekregen op de Dokter Haubenlaan. Het door de zonechef gebruikte meubilair, had zijn beste dagen gekend. In 2008 is overgaan tot de aankoop van nieuw bureelmeubilair. Het betreft een bureautafel met een bureaustoel, een mobiele ladenblok, drie kasten, een vergadertafel met vier stoelen, een salontafel met twee salonstoelen, een staande lamp en een kapstok. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

22 Voertuigen Fietsen (verkeersconvenant) In 2008 werden zeven fietsen en tien fietshelmen aangekocht via de verkeersconvenant. Het zijn gestrypte fietsen van het model sportieve mountainbike met verlichting, pakdrager met bijhorende tas, beugelslot en reparatiekit. De fietshelm is fluo-oranje met logo en opschrift politie. geplaatst om het korpsmateriaal op te bergen, plus een stalen afgesloten wapenkast waarin het collectieve wapen in opgeborgen kan worden. Dit laatste dient namelijk onzichtbaar voor de burgers en afgesloten opgeborgen te worden. Tevens werd het achterste compartiment uitgerust met een bureaumeubel met opbergruimte. In dit meubel werd het ademanalysetoestel ingebouwd, zodat de nodige handelingen op de plaats van controle kunnen genomen worden. Er werd een nieuwe vloer geplaatst. De onderkant van de zitbank werd dicht gemaakt, extra verlichting en stekkers in de twee delen werden aangebracht. Anoniem voertuig Ombouw Opel Vectra (verkeersconvenant) Het koffergedeelte van het gestrypte voertuig Opel Vectra (aangeschaft in 2006) diende nog uitgerust te worden. Via de begroting 2008 werden twee kasten ingebouwd: een wapenkast voor het collectieve wapen en een kast om het overige materiaal in op te bergen. Ombouw Opel Vivaro s (verkeersconvenant) De lokale politie beschikt begin 2008 over drie politiecombi s: twee Opel Vivaro s en een Volkswagen T5. De Volkswagen T5 is een nieuw voertuig, dat volledig uitgerust is volgens de recentste wettelijke normen. In de twee Vivaro s (aangekocht in 2004) dienden verschillende aanpassingen te gebeuren. Via de begroting 2008 werd in het koffergedeelte een stalen kast Het operationeel anoniem voertuig Ford Fiësta daterend uit 2000 en toegekend aan de jeugd en sociale politiedienst, werd via de investeringsmiddelen 2008 vervangen. Een bestaand anoniem voertuig van de opsporingsdienst werd toegekend aan de jeugd- en sociale dienst. Voor de opsporingsdienst werd geopteerd een nieuw voertuig van het type Opel Zafira - monovolume met automatische schakeling aan te schaffen. Er werd gekozen voor een monovolume omwille van : De hoge zichtbaarheid vanuit het voertuig ; Meer zitruimtes ; Een grotere kofferruimte om in beslag genomen voorwerpen te vervoeren. Er werd gekozen voor een automatische schakeling omwille van de fysiek beperking van sommige medewerkers. ICT Vanaf 2008 dient de lokale politie in te staan voor de aankoop van de PC s aangesloten op het gemeentelijk netwerk. Via de begroting 2008 werden via het federaal raamcontract, dertien Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

23 PC s en schermen en twee printers voor de uitbreiding van het ISLP netwerk en het gemeentelijke netwerk aangekocht. Op advies van de federale politie diende één server vervangen te worden omdat het onderhoudscontract afliep en omwille van de uitbreidingsbeperkingen. Eén server met toebehoren werd dan ook gekocht via het federaal raamcontract. Personeelsplanningsprogramma Via de begroting 2008 werd een nieuw personeelsplanningprogramma aangekocht. Dit programma geeft een uitgewerkte dienstplanning die rekening houdend met het Mammoet-KB en met de aan het personeelslid gebonden gegevens. Het stelt een reglementair juiste oplossing voor van dienstwissels. Dit personeelsplanningprogramma is tijdsbesparend voor de dienstplanner en maakt de dienstplanning ook persoononafhankelijker. Het is de bedoeling om in 2009 dit programma uit te breiden met de modules webaccess, capaciteitsbeheer en online klokken. De intentie is aanwezig om de geautomatiseerde dienstplanning toe te kennen aan het diensthoofd ondersteunende dienst. Hierdoor zal op termijn één politieambtenaar beschikbaar komen voor de operationele dienst. De kostprijs van het geheel stemt overeen meet het jaarloon van één medewerker. alsook één mobiele bewakingscamera die kan gebruikt worden voor het domein verkeer als voor het domein openbare veiligheid. Plaatsen van flitspalen In 2004 werd in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst overgegaan tot de aankoop van 13 vaste flitspalen en bijhorende resultaatsborden. Deze zouden geplaatst worden op het gemeentelijk wegennet ten einde de snelheidsovertredingen te kunnen vaststellen met het doel de verkeersveiligheid binnen de gemeente te verhogen, zowel op preventief als op repressief vlak. De resultaatsborden werden eind 2005 geleverd in afwachting van de plaatsing van de vaste flitspalen. De vaste flitspalen werden slechts eind november 2007 geleverd. Door de lokale politie werd in samenspraak met de verkeerstechnische dienst van de gemeente een studie uitgevoerd inzake de mogelijke locaties van deze vaste flitspalen. Deze locaties werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2008, de plaatsing werd geagendeerd op 21 november Bewakingscamera s (verkeersconvenant) Onze politiezone is in 2008 gestart met een proefproject bewakingscamera s. Hierbij wordt uigegaan van het gebruik van een draadloos netwerk, met een huurkoop van één vaste intelligente camera voor bewakingsopdrachten in het domein verkeer en openbare veiligheid, Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

24 Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

25 Organogram De ééngemeentepolitiezone Maasmechelen in 2008: KORPSCHEF COÖRDINATOR INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID NABIJHEIDSPOLITIE INTERVENTIE EN ONTHAALPOLITIE ONDERSTEUNENDE DIENST OPSPORINGSDIENST INTERVENTIEDIENST BUREEL KORPSONDERSTEUNING VERKEERSDIENST ONTHAALDIENST BUREEL ADMINISTRATIE TOEZICHTSDIENST BUREEL LOGISTIEK EN FINANCIEN WIJKDIENST KANTSCHRIFTENDIENST BUREEL PERSONEEL BUREEL ICT JEUGD- EN SOCIALE DIENST TECHNOPREVENTIE BIJSTANDS- EN PROJECTENTEAM Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

26 Het kader Onze organieke structuur onderging in 2008 geen wijzigingen. De concrete invulling van het politiekader 2008 vind je navolgend. VTE s Organiek voorzien Bijkomend organiek voorzien via het verkeersveiligheidsfonds Effectieve invulling op 31/12/2008 Tijdelijke externe versterking op 31/12/2008 Hoofdcommissaris 0 2 Commissaris OPERATIONEEL Hoofdinspecteur Inspecteur 46 45,4 4 3 Agent Totaal ,4 5 Adviseur (niveau A) 1 0 Consulent (niveau B) CALOG Assistent (niveau C) 6 2 5, Bediende (niveau D) 0 0,8 Onderhoudspersoneel (niveau D) 0 0,5 gemeenschapswachten 7 8 Totaal , Algemeen totaal (1) waarvan drie hoofdinspecteurs, aangesteld in de graad van commissaris. (2) 1 hoofdinspecteur afgedeeld vanuit de Federale Politie, ( vanuit de DAR/ dienst detachering). (3) 4 inspecteurs werden afgedeeld vanuit de Federale Politie ( 2x vanuit het Interventiekorps en 2x vanuit de DAR/Dienst Detacheringen ). (4) gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. (5) waarvan 1 gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. (6) waarvan 2 gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. (7) dit personeelslid werd afgedeeld vanuit het gemeentebestuur. (8) 6 gemeenschapswachten (à 45 uur per maand) werden sinds 01/06/2005 vanuit het gemeentebestuur afgedeeld naar en worden beheerd door ons korps; 1 gemeenschapswacht werd op 01/05/2007 aangeworven in het activa-statuut. (zie tevens deel 5) Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

27 Het aantal beschikbare voltijdse equivalenten nam vorig jaar dus toe. In vergelijking met 31 december 2007 beschikte de lokale politie van Maasmechelen in effectieve invulling van personeel, op 31 december 2008 qua : effectieve bezetting bijkomend over 3,2 VTE, tijdelijke externe versterking bijkomend over 2 VTE. Om de effectief inzetbare voltijdse equivalenten te beoordelen, verwijs ik je naar deel 6 personeelsleden. De structuren De politieraad De samenstelling van de gemeenteraad, fungerend als politieraad, bleef in 2008 ongewijzigd. De zittingen hadden als thuisbasis de raadzaal van het gemeentehuis van Maasmechelen gelegen te Heirstraat 239. Ze vonden plaats op de volgende dinsdagavonden: 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 18 november en 16 december In 2008 zetelde onze gemeenteraad dus negen maal in haar hoedanigheid als politieraad. De besproken thema s betreffende politieaangelegenheden, betroffen : 5 dossiers betreffende personeelszaken 7 dossiers betreffende financiën 6 dossiers betreffende logistiek 3 dossiers betreffende algemeen beleid De onderwerpen die tijdens de besloten zittingen aan bod kwamen waren : Aanstelling 1 basiskaderlid (mobiliteitscyclus ). Aanwerving 1 agent van politie in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst aanstelling kandidaat. Aanstelling 1 basiskaderlid (mobiliteitscyclus ). Oppensioenstelling inspecteur A. Scheepers. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

28 De onderwerpen die tijdens de openbare zittingen aan bod kwamen waren : Goedkeuring begroting politiezone voor het dienstjaar Kennisname goedkeuring begrotingswijziging Aankoop van fietsen en fietshelmen. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning. Proefproject inzake gebruik van draadloos netwerk. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning. Aankoop van een voertuig. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning. Kennisgeving goedkeuring door de provincie van de politiebegroting Aanpassing besluit politieraad d.d. 01/04/2008 houdende aanwerving 1 agent van politie in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst, aanstelling kandidaat. Zonaal veiligheidsplan Begrotingswijziging 1 en 2. Aankoop van kantoorunits. Vaststelling voorwaarden. Plaatsen van flitspalen op grondgebied Maasmechelen. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning. Goedkeuring jaarrekening Ombouw van 2 dienstvoertuigen. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning. Jaarverslag Opening van 3 voorlopige twaalfden voor het jaar 2009 op de politiebegroting. Kennisname goedkeuring door de provincie van de politiebegrotingswijziging Overige bestuursorganen Voor de ééngemeentenzone Maasmechelen bleef de burgemeester, het schepencollege, de korpschef van de lokale politie, de bijzonder rekenplichtige en de politiesecretaris, in 2008 ongewijzigd. De commissie veiligheid (voorafgaand aan de politieraad) In 2008 werden negen veiligheidscommissies gehouden, namelijk op volgende woensdagen: 27 februari, 26 maart, 30 april, 14 mei, 2 juli, 28 augustus, 1 oktober, 12 november en 10 december Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

29 Het korps in 2008 De interventie en onthaalpolitie in 2008 Algemeen De functionaliteit interventie onthaal bestond in 2008 uit één coördinator (commissaris), zes middenkaderleden (hoofdinspecteurs), vierentwintig basiskaderleden (inspecteurs) en één contractueel administratief medewerkster. Deze laatste werd in 2008 toegevoegd. Ter vervanging van afwezige personeelsleden, werden in 2008 vanuit de federale politie vier operationele leden naar ons toe afgedeeld. Buiten kantooruren en op piekmomenten, werd onze de interventie en onthaalpolitie structureel versterkt met medewerkers uit de overige functionaliteiten van ons korps. Hierdoor was het mogelijk om voor zowel de onthaalpolitie als voor de interventiepolitie, een dienstverlening aan te bieden van 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. Onthaalpolitie In totaal werden in 2008, uren onthaal en meldkamer gepresteerd (ten opzichte van uren in 2007). De onthaaldienst De onthaaldienst van de lokale politie Maasmechelen bevond zich in 2008 op de Koning Albertlaan 17. De fysieke locatie bleef dus ongewijzigd. Gebaseerd op de verwachtingen van onze bevolking, is het permanent loket een blijvende bewuste keuze in onze dienstverlening. Er was ter kantore steeds één politie-inspecteur aanwezig. Ondanks het feit dat dit een serieuze capaciteitsinspanning betekende, kan toch met enige fierheid gesteld worden dat in het ganse Maasland, door onze zone het enige permanent politieonthaal aangeboden wordt. Dit brengt met zich mee dat de onthaalpolitie van Maasmechelen buiten kantooruren ook regelmatig klanten over de vloer krijgt van buiten onze gemeente. De meldkamer In de meldkamer worden alle telefonische oproepen behandeld en verwerkt. Tevens staat de meldkamer in voor het radiofonisch aansturen en ondersteunen van de ploegen op het terrein. In 2008 werd onze meldkamer tijdens kantooruren en tijdens piekmomenten in het weekend bemand door één politie-inspecteur. Interventiepolitie Een interventie betreft een dringende tussenkomst van de politie, zowel op eigen initiatief, op verzoek van de bevolking als bij hulpgeroep. In 2008 registreerden we gemiddeld 15,78 interventies per dag (t.o.v. 15,52 in 2007) of interventies op jaarbasis. In 2008 was onze interventiepolitie gemiddeld in 88,07 procent van de oproepen ter plaatse binnen de 15 minuten na de melding. (Details: zie deel 8 resultaten). Voor cijfermatige details in verband met de tijdsbesteding, verwijzen we je naar deel 6 : personeelsleden - capaciteitsbesteding. Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

30 Leeftijdsboom De gemiddelde leeftijd van de interventie en onthaalpolitie bedroeg in ,5 jaar. Het basiskader (de inspecteurs) was in 2008 gemiddeld 42,9 jaar oud (t.o.v. 44,2 in 2007). Bij het middenkader (de hoofdinspecteurs) daarentegen was de gemiddelde leeftijd 44,1 jaar (t.o.v. 46,5 in 2007) en de coördinator-commissaris was 55 jaar. Het calog-personeelslid van de onthaal & interventiepolitie was 30 jaar oud. In 2008 heeft zich een significante verjonging ingezet van zowel het basis als het middenkader. Afwezigheidstoezicht We bieden aan onze inwoners de mogelijkheid om, tijdens een langdurige afwezigheid of een eventueel wijkfeest, begrafenis, bruiloftsfeest, enz...., hun woning onder toezicht van de politie te laten plaatsen. Om dergelijk toezicht aan te vragen kan men terecht in het commissariaat. Aan de hand van het ingevulde formulier worden er dan meerdere toezichten gehouden aan de woning of in de omgeving. Aantal toezichtsaanvragen Door het toenemend aantal aanvragen stellen wij vast dat dit toezicht jaarlijks zeker wordt geapprecieerd door onze inwoners. Dit toezicht vereist vooral voor de vakantiemaanden een serieuze inspanning van ons korps. Bezetting van onze doorgangscellen Bij bezetting is het de meldkamer-inspecteur die de twee doorgangscellen bewaakt. De 2 doorgangscellen van ons commissariaat worden gebruikt voor twee vormen van tijdelijke vrijheidsbeneming. Ten eerste voor de tijdelijke opsluiting van personen in afwachting van hun verhoor, een voorleiding bij de onderzoeksrechter of een opsluiting in een gevangenis. Dit noemt men de gerechtelijke opsluitingen. Voor het jaar 2008 werden 93 meerderjarigen tijdelijk opgesloten. Tevens werden er 13 minderjarigen tijdelijk ondergebracht in de doorgangscellen. Inzake bestuurlijke aanhoudingen worden de cellen gebruikt om personen tijdelijk in bescherming te nemen tegen zichzelf of de maatschappij. Het gaat hier meestal om dronken personen, personen onder invloed van drugs of geneesmiddelen, personen die geen identiteit kunnen bewijzen, personen die de openbare orde en rust verstoren,... Een bestuurlijke aanhouding duurt maximum 12 uren. Voor het jaar 2008 werden 44 meerderjarigen tijdelijk bestuurlijk opgesloten. 3 minderjarigen werden tijdelijk ondergebracht in de doorgangscellen. Vuurwerkvergunningen Voor het afsteken van siervuurwerk is een gemeentelijke vergunning vereist. Deze gemeentelijke taak wordt momenteel nog steeds door de lokale politie uitgevoerd. In 2008 werden er 31 vuurwerkvergunningen afgeleverd door ons politieonthaal (35 in 2007). Jaarverslag Lokale Politie Maasmechelen

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G OPLEIDINGSPLAN 2016 Basisopleiding Fed.plan EDA Benaming Gepland GIP/one 5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G Functionele opleidingen 1506 Evaluator 02/02-03/03-12/04

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc.

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc. Federale Politie Algemene Directie Personeel Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk PERMANENTE NOTA Uitgiftenummer Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 1050 BRUSSEL

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT Tussen enerzijds : de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000 Brussel,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 28.02.2012 2.

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting.

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan, Korpschef,

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03

Statutaire betrekking Niveau B Ref n: S 5017 N 12 03 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Limburg HOKT Van incident tot preventieplan! En alles er tussenin. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MAASMECHELEN (Ecode : 5387

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie