De ICT monitor mbo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ICT monitor mbo 2014"

Transcriptie

1 De ICT monitor mbo 2014 Na de start van de ict monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met sambo ICT en Berenschot de ict monitor voor het mbo 2014 uit. Met deze monitor wordt een bijdrage geleverd aan een beter zicht op de ict organisatie en bedrijfsvoering in het mbo. Daarmee worden de ict verantwoordelijken in onze mbo instellingen ondersteund in de opgave om hun bestuur, medewerkers en studenten te voorzien van goede en betaalbare ict. Zij werken voortdurend aan programma s en projecten om de applicaties, de infrastructuur en de interne organisatie te verbeteren en de kosten te verlagen.het blijkt erg nuttig te zijn wanneer deze verantwoordelijken en de sector als geheel meer inzicht hebben in hoe andere mbo instellingen bezig zijn met de verschillende aspecten van ict organisatie, infrastructuur, applicaties, formatie, kosten en hoe de eigen instelling ten opzichte van de hele sector er voor staat. De nu voorliggende monitor is een doorontwikkelde versie van het afgelopen jaar en deze zou een beter beeld kunnen gaan leveren door bij een meerderheid van de instellingen informatie over ict op te vragen. En wel zo dat de toegevoegde waarde voor een individuele mbo instelling duidelijk opweegt tegen de inspanning voor het opzoeken en invullen van de gevraagde informatie. De ict monitor is een aanvulling op de Vier in Balans monitor van Kennisnet en is intussen ook afgestemd met de mbo benchmark van de MBO Raad. Het invullen van de ict monitor kost 2 tot 4 uur. De invultijd hangt wel sterk af van de beschikbaarheid van informatie. Het is handig om voordat u begint met invullen de bijgaande handleiding goed door te nemen en de volgende gegevens bij de hand te hebben: het jaarverslag 2013 de ict uitgaven 2013 en het budget 2014 de formatie aan ict, per functie, binnen en buiten de ict afdeling aantallen en typen beheerde ict werkplekken en servers overzicht van belangrijke applicaties overzicht van belangrijke projecten Het is niet nodig om alle cijfers tot aan de komma exact kloppend te krijgen. Het gaat in deze monitor om de ordegroottes en de trends, niet over de centen. Zodra u een vraag heeft ingevuld worden de gegevens automatisch opgeslagen, u kunt het invullen dus onderbreken en later weer hervatten zonder dat gegevens verloren gaan (dit is nieuw in 2014!). Aan het eind van de vragenlijst treft u een knop aan met Alles verwerken. Wanneer u die aanklikt wordt de vragenijst definitief afgesloten en gaat de verwerking van start. Wanneer u vragen heeft over de ict monitor kunt u contact opnemen met Kennisnet: Leo Bakker, tel. Nr , mail: De sluitingsdatum van de enquête is 15 november Daarna verwerkt Berenschot de gegevens. Het is mogelijk dat Berenschot contact opneemt ter verheldering van uw antwoorden. In januari 2015 ontvangt u een rapportage met de resultaten van de monitor voor de hele sector met een overzicht van uw positie ten opzichte van de andere deelnemers. Er wordt naar gestreefd om minimaal 60% van de mbo instellingen te laten deelnemen. Page 1

2 Algemene gegevens Naam instelling Naam invuller Functie invuller E mailadres Naam 2e invuller Functie 2e invuller E mailadres 2e invuller 1. Geef hieronder het totaal aan baten aan voor het MBO onderwijs in 2013 in duizenden Euro's (volgens het jaarverslag). In de kern richt de ICT monitor zich op het MBOonderwijs, echter indien uw instelling ook VO onderwijs aanbiedt én de ICT afdeling ook daar de ICT diensten levert én u de kosten en diensten voor MBO en VO niet kunt scheiden, vul hier dan ook de baten voor het VO onderwijs in 2013 in. MBO inclusief Educatie ( x 1.000) VO/VMBO ( x 1.000) 2. Aantal ingeschreven MBO deelnemers op 1/10/2014. MBO BOL MBO BBL Educatie Indien u bij vraag 1 ook baten voor VO onderwijs hebt opgegeven, vul dan hier het aantal ingeschreven VO deelnemers, inclusief VMBO, op 1/10/2014 in: VO/VMBO 3. Vastgestelde formatie per 1/1/2014 voor het MBO gedeelte van de onderwijsinstelling in hele FTE. Indien u bij vraag 1 ook de baten voor VO onderwijs hebt opgegeven, vul dan hier de vastgestelde formatie per 1/1/2014 voor het VO gedeelte van de onderwijsinstelling in hele FTE Page 2

3 4. Aantal locaties waar de school gevestigd is: Page 3

4 Organisatie algemeen organisatie van de ICT 5. Wie is budgethouder van (een onderdeel van) het ICT budget? (meerdere antwoorden mogelijk) Lid CvB Directeur bedrijfsvoering Directeur(en) opleiding(en) Hoofd ICT Hoofd van een stafafdeling anders dan ICT 6. Bij wie is de CIO rol belegd? NB: CIO = Chief Information Officer. De CIO rol moet er voor zorgen dat de instelling precies die informatie(systemen) krijgt die ze nodig heeft om haar doelen te bereiken. Lid CvB Directeur bedrijfsvoering Directeur(en) opleiding(en) Hoofd ICT Hoofd van een stafafdeling anders dan ICT Er is geen CIO 7. Hoe is de ict aanbod organisatie ingericht? 1 centrale ict organisatie 1 centrale ict organisatie + decentrale eenheden Meerdere decentrale eenheden Externe partij (outsourcing) 5 6 Page 4

5 8. Hoe is de ict vraag organisatie ingericht? Er is geen duidelijke informatiemanagementfunctie Er is een Informatiemanager per (groep van) opleiding(en) Er is een centrale groep informatiemanagement 5 6 Page 5

6 Organisatie algemeen ICT beleid 9. Bestaat er een centraal beleidsorgaan, bijvoorbeeld een ict Raad (maar dat kan ook het CvB zijn), waarin voor de hele instelling het strategische meerjarenbeleid voor ict wordt vastgesteld? Nee Nee, maar we zijn wel bezig een dergelijk orgaan op te zetten Ja, het beleidsorgaan bestaat, er is nog geen strategisch meerjarenbeleid voor ict geformuleerd Ja, en er is een strategisch meerjarenbeleid voor ict geformuleerd 10. Is er in het meerjarenbeleid een paragraaf opgenomen over Green IT? Ja deze is opgenomen Nee, maar deze in ontwikkeling Nee deze is niet opgenomen 11. Is er een specifieke visie bepaald over de rol van ict in het onderwijsproces? Nee Ja, impliciet Ja, beschreven Ja, beschreven en vastgesteld 12. Is er een organisatorische scheiding aangebracht tussen ict beleid en ict uitvoering? Nee, beleid en uitvoering rapporteren aan dezelfde manager Nee, maar we zijn daar wel mee bezig Ja, beleid en uitvoering rapporteren aan verschillende managers Page 6

7 13. Bestaat er een centraal beleidsorgaan, bijvoorbeeld een ict Portfolioboard, waarin de verdeling van ict budget en ict capaciteit over de projecten wordt vastgesteld? Nee Nee, maar we zijn daar wel mee bezig Page 7

8 Organisatie algemeen Gebruik van businesscase 14. Worden er businesscases opgesteld voor grote projecten? Nee Soms Altijd, maar ze zijn beperkt Altijd 15. Worden in die businesscases de kosten, baten en terugverdientijd aangegeven? Nee Soms Altijd, maar ze zijn beperkt Altijd 16. Wordt de business case ook na de start van het project nog gebruikt om zicht te houden op de kosten, baten en terugverdientijd? Nee Soms Altijd, maar ze zijn beperkt Altijd Page 8

9 Organisatie algemeen kwaliteit 17. Is er een kwaliteitsmodel voor ict dienstverlening geïmplementeerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Nee Ja, namelijk Bisl Ja, namelijk ITIL Ja, namelijk INK Ja, namelijk: 18. Wordt de klanttevredenheid over de ICT voorzieningen onder studenten gemeten? Nee Minder dan eens per 3 jaar Ja, tenminste om de 3 jaar Ja, elk jaar 19. Wordt de klanttevredenheid over de ICT voorzieningen onder medewerkers gemeten? Nee Minder dan eens per 3 jaar Ja, tenminste om de 3 jaar Ja, elk jaar Page 9

10 Ict monitor MBO Volwassenheid 20. Hoe zou je nu de volwassenheid van de ict dienstverlening beoordelen? Zie toelichting voor beschrijving volwassenheidsniveaus Initieel Herhalend Gedefinieerd Beheerst Optimaal 21. Hoe zou je nu de volwassenheid van het management van afnemersvragen (demand management) beoordelen? Zie toelichting voor beschrijving volwassenheidsniveaus Initieel Herhalend Gedefinieerd Beheerst Optimaal Page 10

11 ICT monitor MBO leveranciersmanagement 22. Hoe worden de leveranciers aangestuurd? Centrale inkooporganisatie Door ICT inkoop Door meerdere afdelingen 23. Maakt u gebruik van SLA's met uw leveranciers? Nee Ja, maar niet altijd Ja Page 11

12 Samenwerking 24. Wordt er met andere instellingen samengewerkt op het gebied van ict? Nee Nee, maar zijn we wel mee bezig Ja. Geef dan hieronder aan met welke instelling en wat het doel daarvan is: 5 6 Page 12

13 Visie op ICT Visie op ICT 25. Is er aandacht voor ICT in de plannen die niet vanuit de ICT worden geïnitieerd? Bijvoorbeeld in plannen voor Focus op Vakmanschap of Digitaal Examineren? Geef aan op schaal van 1 tot 5 waarbij 1 = helemaal niet en 5 = ruim voldoende Stelt de directie voldoende tijd en middelen beschikbaar om de ict onderdelen uit de plannen, zoals in de vorige vraag genoemd, te realiseren? Geef aan op schaal van 1 tot 5 waarbij 1 = helemaal niet en 5 = ruim voldoende Page 13

14 Visie op ICT architectuur 27. Hoe beoordeelt u de volwassenheid van het werken onder (ict)architectuur? Initieel Herhalend Gedefinieerd Beheerst Optimaal 28. In hoeverre speelt architectuur een rol bij investeringsbeslissingen? Geef aan op schaal van 1 tot 5 waarbij 1 = helemaal geen rol en 5 = zeer grote rol Weet ik niet Page 14

15 Visie op ICT innovaties 29. In welke ict innovaties wordt er in 2014 geïnvesteerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Er wordt in 2014 niet geïnvesteerd in ICT innovaties Byod Desktop virtualisatie Cloud/SAAS IAAS/PAAS Green IT 30. In welke ICT gerelateerde onderwijsinnovaties wordt er in 2014 geïnvesteerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Learning analystics Tablets Augmented reality Flipping the classroom 31. Welke uitspraken ten aanzien van cloud computing zijn van toepassing op uw organisatie? Er is een beleid vastgesteld voor cloud computing Het merendeel van de applicaties is naar de cloud gemigreerd Er heeft een ict organisatieverandering plaatsgevonden, als gevolg van de transitie naar de cloud Er staan nog ict organisatieveranderingen op stapel Transities naar de cloud zijn in het verleden soepel verlopen Wij hebben positieve ervaringen met cloud Page 15

16 Informatieveiligheid en Privacy informatiebeveiliging 32. Welke uitspraken ten aanzien van informatieveiligheid en privacy zijn van toepassing op uw organisatie? Er is een beleidsplan voor informatieveiligheid vastgesteld Er is een analyse gemaakt van de risico s Er zijn maatregelen genomen om de risico s te reduceren Er is een information security officer aangesteld Er worden tenminste eens per 3 jaar IT audits uitgevoerd Er is een beleidsplan voor privacy vastgesteld Er is een privacy officer aangesteld Page 16

17 Informatieveiligheid en Privacy werkplekken 33. Geef hieronder aan hoeveel vaste PC's er per groep in beheer zijn. Indien uw instelling voor een bepaalde groep gebruikers geen vaste PC's in beheer heeft, vul dan 0 in. Voor studenten Voor docenten Voor administratieve medewerkers Voor andere groepen gebruikers 34. Hoeveel laptops en tablets zijn er in beheer? Indien uw instelling geen laptops en/of tablets in beheer heeft, vul dan 0 in. Aantal laptops Aantal tablets Page 17

18 Telefonie 35. Maakt telefonie onderdeel uit van takenpakket van de ICT organisatie? Nee Ja, maar alleen de infrastructuur Ja, maar alleen de toestellen Ja 36. Hoeveel procent van de aansluitingen is VOIP? n.v.t. 0% 25% 50% 75% 100% 37. Hoeveel smartphones zijn er in beheer? Indien uw instelling geen smartphones in beheer heeft, vul dan 0 in. Aantal smartphones Page 18

19 Netwerk 38. Zijn er mogelijkheden voor thuiswerken? Nee Ja, alleen toegang tot data Ja, toegang tot applicaties en data 39. Hoe is uw internetverbinding ingericht? Eén centrale verbinding Elke locatie verbonden 40. Is er een backup verbinding om storingen op te kunnen vangen? Ja Nee 41. Wat is de internetcapaciteit van de hoofdverbinding? Aantal Megabits/sec 42. Wat is de gemiddelde internetcapaciteit van de andere verbindingen? Vul 0 in als uw instelling maar 1 verbinding heeft. Aantal Megabits/sec 43. In welk deel van de voor studenten en medewerkers toegankelijke ruimtes is wifi beschikbaar? 0% 25% 50% 75% 100% Page 19

20 Netwerk servers en opslag 44. Kunt u aangeven hoeveel servers er binnen uw instelling zijn? Aantal fysieke servers Aantal virtuele servers 45. Kunt u aangeven hoeveel gebouwen met serverruimtes er binnen uw instelling zijn? Indien uw instelling geen serverruimtes heeft, vul dan 0 in. Aantal gebouwen met 1 of meer serverruimtes 46. Kunt u aangeven hoe groot de opslagcapaciteit, in Terabytes, van uw instelling is, in huis en in de cloud? Tbyte opslagcapaciteit in huis Tbyte opslagcapaciteit in de cloud Page 20

21 Netwerk andere ICT apparatuur 47. Kunt u aangeven hoeveel digitale schoolborden er binnen uw instelling aanwezig zijn? 48. Kunt u aangeven hoeveel printers/copiers er binnen uw instelling aanwezig zijn? Page 21

22 Netwerk applicaties voor bedrijfsvoering 49. Kunt u hieronder aangeven welke applicatie wordt gebruikt voor welke vorm van bedrijfsvoering? Geef per bedrijfsvoering aan welk pakket/versie binnen uw instelling wordt gebruikt en of u gebruik maakt van Saas. Pakketten Saas Studentenregistratie 6 6 Pakketten Saas Studiebegeleiding 6 6 Pakketten Saas Planning/roostering 6 6 Pakketten Saas Financiën 6 6 Pakketten Saas HRM 6 6 Pakketten Saas CRM 6 6 Pakketten Saas Office 6 6 Page 22

23 Netwerk applicaties voor onderwijs 50. Kunt u hieronder aangeven welke applicatie wordt gebruikt voor welke vorm van onderwijsondersteuning? Geef per onderdeel aan welk pakket/versie het meest binnen uw instelling wordt gebruikt en of u gebruik maakt van Saas. Pakketten Saas ELO 6 6 Pakketten Saas Portfolio 6 6 Pakketten Saas Collaboration 6 6 Page 23

24 Zelf doen of uitbesteden 51. Geef hieronder in de eerste kolom aan wat binnen de instelling zelf wordt gedaan en wat wordt uitbesteed. Geef in de tweede kolom aan wat de toekomstwens van uw school is. Zelf of uitbesteed Toekomstwens Werkplekbeheer 6 6 Helpdesk 6 6 Netwerkbeheer 6 6 Systeembeheer 6 6 Applicatiebeheer 6 6 Applicatieontwikkeling 6 6 Page 24

25 Formatie voor ICT 52. Kunt u aangeven wat de totale bezetting in FTE is, zowel binnen als buiten de ict afdeling, maar wel binnen de instelling? Het gaat hierbij om de functies leidinggevenden, secretariaat ICT, beleidsmedewerkers I&A, systeem en netwerkbeheer, helpdesk medewerkers, applicatiebeheerders, functioneel beheerders, projectleiders ict/applicatieontwikkeling, beveiligingsexperts, informatiemanagers, ict coördinatoren, applicatieontwikkelaars, medewerkers managementinfomatievoorziening, websitebeheerders, webredacteuren en overige ict medewerkers. FTE binnen de ICT afdeling FTE buiten de ICT afdeling 53. Kunt u aangeven hoeveel FTE aan welke functie is toegekend? Maak hierbij weer onderscheid tussen de ict ers binnen de ict afdeling en ict ers buiten de ict afdeling. Leidinggevenden Secretariaat ICT Beleidsmedewerkers I&A Systeem en Netwerkbeheer Helpdesk medewerkers Applicatiebeheerders Functioneel Beheerders Projectleiders ICT/applicatieontwikkeling Beveiligingsexperts Informatiemanagers ICT coördinatoren Applicatieontwikkelaars Medewerkers managementinformatievoorziening Websitebeheerders Webredacteuren Overige ICT medewerkers Binnen de ICT afdeling Page 25

26 Buiten de ICT afdeling Page 26

27 Formatie voor ICT Opleidingsbudget 54. Wat is het totale opleidingsbudget in 2014 (in duizenden Euro's) voor alle medewerkers van de ict afdeling? ( x 1.000) Page 27

28 Formatie voor ICT Kosten 2013 en begroting Kunt u hieronder in duizenden Euro's aangeven welke kosten er binnen de ict afdeling van uw instelling in 2013 zijn gemaakt en welke er zijn begroot voor 2014? Vul dit in per onderdeel en ook het totaal aan kosten. Indien er voor een bepaald onderdeel geen kosten zijn gemaakt of begroot, vul dan 0 in. Ga bij de salarislasten ict uit van het bruto salaris inclusief werkgeverslasten. Bedragen in x Uitgaven 2013 Begroting 2014 Salarislasten ict (binnen de ict afdeling) Inhuur externe consultants of externe expertise Uitbesteding van ict diensten (incl. outsourcing), maar exclusief clouddiensten Uitbesteding in de vorm van clouddiensten Hardware, eenmalige aanschaf + jaarlijkse onderhoudskosten Software, eenmalige aanschaf + jaarlijkse licentie en onderhoudskosten Afschrijvingen hard en software (zie handleiding) Datacommunicatie Telefonie Organisatiekosten (Zie handleiding) Totaal Page 28

29 Formatie voor ICT Investeringen 56. Kunt u aangeven wat de drie grootste ict investeringsprojecten in kalenderjaar 2014 zijn? Geef de naam, het onderwerp en het bedrag in Euro's (x 1000) van de drie projecten. Project 1 Naam Onderwerp Bedrag ( x 1.000) Project 2 Naam Onderwerp Bedrag ( x 1.000) Project 3 Naam Onderwerp Bedrag ( x 1.000) Page 29

30 Afsluiting U bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. U kunt nog terug naar de vorige pagina's om eventueel uw antwoorden aan te passen. Als u klaar bent klik dan op "gereed" om uw antwoorden in te sturen Page 30

De ICT monitor mbo 2015

De ICT monitor mbo 2015 De ICT monitor mbo 2015 Na de start van de ICT monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met sambo ICT en Berenschot de ICT monitor 2015 uit. Met deze monitor wordt een bijdrage geleverd

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2014. Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen

ICT monitor mbo 2014. Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen ICT monitor mbo 2014 Vergelijking van ICT organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van mbo instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze

Nadere informatie

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen

ICT-monitor 2014. Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen ICT-monitor 2014 Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze 4 1.3 Deelname 2013 en 2014 4 1.4 Representativiteit van de ICT-monitor mbo 2014 5

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2 Werkwijze 4 1.3 Deelname 2013 en 2014 4 1.4 Representativiteit van de ICT-monitor mbo 2014 5 ICT-monitor mbo 2014 Vergelijking van ict-organisatie, -visie, -infrastructuur, -applicaties, -projecten, -personeel en -financiën van mbo-instellingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 1.2

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Ict-monitor mbo 2015. Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten

Ict-monitor mbo 2015. Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten Ict-monitor mbo 2015 Vergelijking van ict organisaties van mbo-instellingen: visie, infrastructuuur, applicaties, projecten, personeel en kosten Laat ict werken voor het onderwijs Ict-monitor mbo 2015

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen

Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Informatiebeveiliging en privacy beleid binnen de mbo sector Congres sambo-ict te Assen Auteur Datum Ludo Cuijpers 5 februari 2016 1. Informatiebeveiliging en privacy in het mbo 2. IBP framework 3. Mens

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker

Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Even bijpraten.. Jan Bartling en Leo Bakker Informatiemanagement Even bijpraten over sambo-ict en Kennisnet Algemeen: (meerjaren)plannen sambo-ict en KN en even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe sectormanager

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag,

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! 5 6 3 FICE F O S I O S G T N A & R G GEN N I U T N ST ICH R I status VO O f SBB NBI o met A UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex

Nadere informatie

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Introductie: Containers bij Kennisnet Stichting Kennisnet Missie: ICT laten werken voor het Onderwijs Personeel: ± 100 fte Budget: ±10 miljoen basissubsidie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

PSV IN DE AXIANS CLOUD

PSV IN DE AXIANS CLOUD PSV IN DE AXIANS CLOUD Roy Smits Manager ICT bij PSV Arnold Kamphuis Business Unit Manager bij Axians 1 PSV EN ICT PSV: 60 Miljoen omzet 250 FTE 3 locaties Fiber 2x 10 Gb/s internet WIFI VoIP 1 Gb/s cloud

Nadere informatie

Inventarisatie rapportage UMCs. dr. D.H. Harryvan Dirk.harryvan@mansystems.nl

Inventarisatie rapportage UMCs. dr. D.H. Harryvan Dirk.harryvan@mansystems.nl Inventarisatie rapportage UMCs dr. D.H. Harryvan Dirk.harryvan@mansystems.nl Agenda Introductie en doelstelling Rapportage Conclusies en advies Discussie Introductie en Doelstelling Wat Onderzoek in het

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. W.B. de Leeuw W.B. de Leeuw 25-01-2017 30-1-2017 1 Werkveld & ICT opleidingen ICT-er als professional 30-1-2017 2 Jarenoverzicht Leerjaar weken 3 4 IB 4NB 4APO 4MD 1 2 3 10 20 30 40 10 20 30 N3 projecten start keuzedelen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

ICT-scan voor het MKB

ICT-scan voor het MKB ICT-scan voor het MKB Inventarisatie huidige ICT situatie De ICT-coach voor het MKB Karel van Egmondstraat 46 5913 CP VENLO T 077-4778477 E info@de-ictcoach.nl De ICT-coach voor het MKB Versie 3.0 Algemene

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Een ROC in de CLOUD Rob Keemink Cloud Cases Strategie Een ROC in de Cloud 2 Welke instelling(en) ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Voortgezet Onderwijs van

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons.

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. case BEWEGING 3.0 Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. Think.Pink BEWEGING 3.0 Beweging 3.0 is een fusieorganisatie waarvan de bron tot bijna vier eeuwen is terug te volgen naar

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft

Security Operations Center. CISO: Bob van Graft Security Operations Center CISO: Bob van Graft OPENING De digitale toekomst van Nederland is in het geding Onderwijs en bedrijfsleven geven te weinig aandacht aan cybersecurity Het is van groot belang

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie