HBO: Bewezen therapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO: Bewezen therapie"

Transcriptie

1 OVERDRUK 2 hyperbare zuurstoftherapie = HBO HBO: Bewezen therapie voor de diabetische voet Geachte collega s Voor u ligt de eerste uitgave van Overdruk. Overdruk is een nieuwsbrief die twee keer per jaar wordt verspreid onder Ondanks de huidige goede standaard- zorgverleners. Het doel van deze nieuwsbrief is u te informeren over behandeling genezen veel chronische ontwikkelingen op het gebied van hyperbare diabetische wonden niet naar behoren. zuurstof als behandelmethode en ook over Amputatie is daardoor vaak nood- initiatieven die het IvHG zelfstandig of in zakelijk. Daardoor is er een behoefte samenwerking met andere zorgpartijen neemt. ontstaan aan nieuwe, aanvullende Hiermee willen wij de bekendheid en behandelingen. bereikbaarheid van hyperbare zuurstoftherapie onder zorgverleners en patiënten vergroten. Hyperbare zuurstoftherapie, of HBO, maanden, na 1 jaar geneest met een Wij wensen u veel leesplezier! is een veelbelovende behandel- aanvullende behandeling van 6 tot 8 methode. In mei 2010 is de eerste grote weken met hyperbare zuurstof. Drs. O. Boonstra Medisch Directeur IvHG dubbelblinde en gerandomiseerde studie naar het effect van HBO op de Binnen de controlegroep genas 29% genezing van chronische voetwonden zonder HBO-behandeling. Dit klasse 1 bij diabeten gepubliceerd. bewijs bevestigt de positieve resultaten uit eerder uitgevoerd onderzoek van Uitneembaar verwijsschema IvHG in Hoogeveen bestaat al 15 jaar! voetwonden. Löndahl presenteerde zijn getoond dat 52% van de diabetische onderzoek tijdens het internationale voetwonden, die niet reageert op een Diabetic Foot Symposium dat van standaardbehandeling van 2 tot 3 11 t/m 14 mei dit jaar gehouden werd in Noordwijkerhout. Het symposium trok 70 Genezing (%) IN DEZE EDITIE o.a. : hyperbare zuurstof bij diabetische leiding van Magnus Löndahl heeft aan- genezen Ulcers (%) INSTITUUT VOOR HYPERBARE GENEESKUNDE Een Zweedse onderzoeksgroep onder 60 meer dan 1000 deelnemers uit ruim landen Zie pagina 3 voor een uitgebreide HBOreview Overige 0 0 Een review van de HODFU-trial COLOFON 1 2 Tijd (maanden) 3 6 Tijd (maanden) HBO 9 12 Placebo over dit onderzoek door Dr. H.C. Groenewegen, vestigingsarts IvHG Hoogeveen Het diabetisch voetulcus in goede handen bij het IvHG in Hoogeveen IvHG O2verdruk 2011 is een uitgave door en voor artsen. In ons zelfstandig behandelcentrum in Uitgave van IvHG O2verdruk transcutane zuurstofmeting microangio- Hoogeveen kunnen wij middels een IvHG Rotterdam Brielselaan 69e 3081 AA Rotterdam T: E: pathie bij diabetische voetulcera aantonen en patiënten met diabetische voetulcera selecteren waarbij gebrek aan zuurstof leidt tot vertraging van de Productie & realisatie: wondgenezing. EXCALIBUR reclamebureau BV Lees verder op pg 2. Auteursrecht IvHG. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van delen of hele artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteurswet is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die eventueel onvolledig of onjuist is weergegeven aanvaarden auteurs, redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. IvHG ROTTERDAM IvHG ARNHEM IvHG HOOGEVEEN Brielselaan 69e Wagnerlaan 55 Dr. G.H. Amshoffweg AA Rotterdam 6815 AD Arnhem 7909 AK Hoogeveen T: T: T: E: E: E: T: jk H i C A alw RW Wa E V G H Iv

2 Het diabetisch voetulcus in goede handen bij het IvHG in Hoogeveen Goede wondverzorging en uitgebreid Bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, assortiment aan wondverbanden effectief en volledig vergoed In Hoogeveen wordt voor of na de twee Hoogeveen is op dit moment het enige uur met hyperbare centrum in het noorden van Kans op wondgenezing verdubbelt, hyperbare zuurstoftherapie de wondver- het land. Het behandelcentrum is voor- weinig bijwerkingen en contra-indicaties zorging uitgevoerd in een ruime, goed zien van een grote gratis parkeerplaats en In deze patiëntengroep stimuleert HBO voorziene wondkamer. Daarbij werkt de een ruime wachtkamer waar familie en/of de aanmaak van nieuwe bloedvaten in vestigingsarts samen met de verwijzend taxichauffeurs kunnen wachten onder het het wondgebied, waardoor de genezings- arts en onze eigen ervaren verpleeg- genot van een kopje koffie tot de patiënt kans van de wond wordt verdubbeld. kundigen voor een optimale verzorging. klaar is met de behandeling. De behande- Patiënten krijgen 30 tot 40 behandelses- Door onze gespecialiseerde leverancier lingen met hyperbare zuurstoftherapie bij sies, vijf dagen per week, voor een to- van wondmaterialen en onze contacten patiënten met diabetische voetulcera en tale behandelduur van 6 tot 8 weken. met diverse fabrikanten hebben wij een het vervoer naar ons centrum vallen on- zeer volledig aanbod van materialen der de reguliere zorgkosten en worden HBO kent relatief weinig bijwerkingen en zijn wij op de hoogte van de laatste volledig binnen het basispakket van de en ontwikkelingen op het gebied van wond- zorgverzekering vergoed. Dit alles maakt verzorging. ons centrum patiëntvriendelijk, toegan- Vervolg pag 1. er zijn weinig contra-indicaties. Bovendien is hyperbare zuurstoftherapie durende behandelingssessie kelijk, goed bereikbaar en geschikt voor ook goed te combineren met andere wondbehandelingen, zoals VAC-therapie, Meer informatie: optimale wondverzorging voor patiënten met diabetische (voet-)ulcera. drukontlasting of huidtransplantatie. Het IvHG in Hoogeveen bestaat al 15 jaar! Nieuwe vestiging Waalwijk Om ervoor te zorgen dat deze doorgaans 6 weken durende behandeling ook voor patiënten in Noord-Brabant bereikbaar wordt, zal het IvHG in samenwerking met het Twee Stedenziekenhuis in Tilburg een vestiging openen in Waalwijk. Een betere spreiding van behandelcentra verlicht het reisongemak voor de patiënt. De patiënten die de behandeling moeten ondergaan zijn immers vaak al gehandicapt en moeten dan ook nog In oktober 1996 richtte Gerrit Broersz, toegepast. In diezelfde periode was de ver reizen om een behandelcentrum te destijds directeur van het duikbedrijf toepassing van hyperbare zuurstof een bereiken. Hoe beter de geografische GB Diving, samen met de aan zijn wereldwijd geaccepteerde behandelings- spreiding van de behandelcentra is, hoe onderneming methode. Broersz en Sterk hebben veel minder reistijd en ongemak voor de missiewerk verricht. patiënt, verbonden anesthesist Prof. Dr. Sterk het Instituut voor Hyperom hyperbare zuurstofbehandeling beschikbaar te maken voor patiënten. de behandeling voor diverse indicaties in specialisme als duikerarts en anesthesist het basispakket van de zorgverzekering toepassen. Omdat Sterk praktiseerde in is opgenomen, maar ook door uitbrei- het Bethesda ziekenhuis werd Hoogeveen ding van het Instituut voor Hyperbare uitgekozen als vestigingsplaats voor het Geneeskunde met nog twee vestigingen in instituut. Dat gaf Sterk de mogelijkheid Rotterdam (2004) en Arnhem (2007). het instituut te begeleiden en zijn werk De acceptatie van hyperbare zuurstof bij in het ziekenhuis te combineren. de behandeling van probleemwonden (o.a. radiatieschade en diabetische voet- In Nederland werd in die tijd naast wonden) is de laatste jaren sterk toege- Hoogeveen nomen. Het instituut geeft jaarlijks meer te Amsterdam hyperbare zuurstoftherapie de Hyperbare Geneeskunde. bereikbaar is. Bereikbaar in de zin dat AMC in Dit heeft ertoe geleid dat hyperbare van zijn onderneming en Sterk kon zijn het besparing algemeen directeur van het Instituut voor Voor Broersz was het een verlengstuk in een HBO bereikbaar voor iedere patiënt zuurstoftherapie nu voor veel patiënten alleen plus zorgkosten, aldus de heer Coen Persijn, bare Geneeskunde op met de bedoeling dan behandelingen.

3 Diabetisch voetulcus een onderbelichte indicatie voor HBO Door Drs. J.T.C. Persijn, algemeen directeur Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde is de grootste zorgverlener van HBO in Nederland. Bijna 80% van onze patiënten wordt behandeld voor probleemwonden als gevolg van radiatieschade. Patiënten met (osteo)radionecrose, radiatie cystitis, radiatie proctitis en radiatie mastitis worden met regelmaat doorverwezen en met succes bij ons behandeld. Specialisten als kaakchirurgen, KNO-artsen, urologen, radiotherapeuten, MDL-artsen en chirurgen weten ons te vinden en verwijzen de juiste patiënten door. Verdeling indicaties IvHG in 2010: 64% 9% 6% 1% 6% 3% 12% Meer dan behandelingen in 2010 in de vestigingen Hoogeveen, Rotterdam en Arnhem. (Osteo) radionecrose Radiatie cystitis Radiatie proctitis Diabetische ulcera Osteomyelitis Huid- en myoplastiek Overige Als de incidentie van diabetische voetulcera wordt afgezet tegen het aantal patiënten dat momenteel bij ons wordt behandeld, dan komen veel meer patiënten in aanmerking dan nu worden doorverwezen. Diabetisch voetulcus speerpunt Het is onze missie om hyperbare zuurstoftherapie bereikbaar te maken voor alle pertinente patiënten in Nederland. Het gaat dan uitsluitend om de door het CVZ erkende indicaties die worden vergoed binnen de basisverzekering. De diabetische voetzweer is dan ook een speerpunt voor het IvHG. Initiatieven voor een betere bekendheid en bereikbaarheid Er zijn verschillende initiatieven opgestart om de bereikbaarheid te verbeteren. In het najaar opent het IvHG een nieuwe vestiging in het TweeSteden Ziekenhuis te Waalwijk. In Hoogeveen zal binnenkort worden gestart met een open spreekuur voor probleemwonden. Er wordt gewerkt met en geïnvesteerd in geavanceerde meetinstrumenten om te bepalen welke doorverwezen patiënten in aanmerking komen voor behandeling. Hiermee zijn we uniek in Nederland. Door het combineren en geïntegreerd beoordelen van de meetresultaten kunnen wij steeds nauwkeuriger bepalen welke wonden baat zullen hebben bij onze therapie. Het effect van de behandeling wordt gemeten met behulp van moderne apparatuur (o.a. digitale wondfoto s, transcutane zuurstofmetingen). Daarnaast investeert het instituut in wetenschappelijk onderzoek. Zowel zelfstandig als in samenwerking met academische ziekenhuizen wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarnaast worden er voor doorverwijzers verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd, om hen kennis te laten maken met hyperbare zuurstof en onze behandelcentra. Tevens nemen we deel aan belangrijke congressen en symposia zowel in Nederland als ook over de grens. Partners van het IvHG voor hyperbare zuurstoftherapie Onze partners die de kwaliteit, certificering, veiligheid en betrouwbaarheid van HBO waarborgen: Vacature arts hyperbare geneeskunde ToBar BV verzorgt het onderhoud aan onze hyperbare installaties met zorg en efficiëntie conform Germanische LLoyd. Vakbekwaamheid gewaarborgd: DNV-Gecertificeerd. Medprevent hecht veel waarde aan professionaliteit, kwaliteit, cliëntgerichtheid en een vlotte service. Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG) met vestigingen te Arnhem, Hoogeveen en Rotterdam heeft moderne, uitstekend geoutilleerde hyperbare behandelfaciliteiten. Jaarlijks doen wij meer dan verrichtingen bij vaak ernstig geïnvalideerde patiënten met bestralingsschade, chronische ulcera, chronische osteomyelitis of bedreigde transplantaten. Voor onze vestigingen zijn wij op zoek naar enthousiaste artsen, of zij die de opleiding bijna voltooid hebben, met ervaring in of belangstelling voor hyperbare- en duikgeneeskunde. Als hyperbaar arts vorm je de spil in het behandelteam waarbij je tezamen met onze gedreven verpleegkundigen verantwoordelijk bent voor indicatiestelling, intake, behandeling en nazorg. Je bent betrokken bij de wondzorg samen met onze verpleegkundigen en verantwoordelijk voor een heldere communicatie met onze verwijzers. Het initiëren van en participeren in wetenschappelijk onderzoek en publicaties wordt gestimuleerd. Naast training op de werkplek zorgen wij voor aanvullende opleidingen binnen het werkgebied. HG Invest: Investeerder in Hyperbare Technologie Voor inlichtingen kun je contact opnemen met drs. O Boonstra, medisch directeur Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

4 Doorverwijzen naar het 1 Heeft de patiënt diabetes? 2 Bestaat het ulcus aan de voet langer dan 30 dagen? Is er diagnostiek van de circulatie nodig? Verwijs voor diagnostiek en behandeling naar het IvHG: Macrocirculatie: Enkel/Arm Index Teendruk Microcirculatie: Transcutane zuurstofmeting Laser Doppler flow meting Capillaire Perfusiedruk meting Wond: Digitale wondfoto s Wondgrootte/-aspect Beoordeling chirurg of wondverpleegkunde Verwijsgegevens Patiëntgegevens Naam, adres, telefoonnummer Geboortedatum BSN-nummer Zorgverzekeraar + verzekeringsnummer Relevante co-morbiditeit i.v.m. screening op contra-indicaties: Cardiale status Bijv. pacemaker, verminderde ejectiefractie Pulmonale status Bijv. astma, COPD, recente longfunctie/gold-stadium Overige Bijv. inwendige neurostimulator of insulinepomp U kunt uw patiënt doorverwijzen via: Telefoon: (0528) Fax: (0528) Download het verwijsformulier online op: Indicatie/diagnose Relevante voorgeschiedenis (voor zover bij u bekend) Hoe lang bestaat het ulcus/de ulcera? Hoe lang heeft de patiënt DM, is deze insulineafhankelijk? Wie regelt glycaemische controle (Huisarts, internist of anders) Welke specialisten zijn betrokken bij de behandeling? Bij wonden: Zijn er kweekuitslagen (indien uitgevoerd), wat is het wondbeleid (indien bekend)? Overige: Ligt de patiënt opgenomen? Is de patiënt mobiel/ kan de patiënt zitten? Heeft de patiënt een lopend infuus? Is er een infuuspomp / morfinepomp? Is er een vacuümpomp (VAC-pomp)?

5 Instituut voor Hyperbare Geneeskunde 3 Intake volgt 4 Evaluatie en rapportage Er wordt een korte anamnese en lichamelijk onderzoek uitgevoerd door de arts om met de verstrekte informatie de indicatie vast te stellen en contra-indicaties* op te sporen. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Na intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld. De wondverzorging nemen wij graag over voor een optimaal verloop tijdens de behandelperiode. U ontvangt een schriftelijke rapportage van het resultaat, de diagnostiek en intake en het voorgenomen behandelplan. *Contra-indicaties Behandeling Absoluut Onbehandelde pneumothorax Relatief Ernstige COPD (Gold IV) Slechte hartfunctie (ejectiefractie < 30%) Epilepsie, tenzij medicamenteus goed gereguleerd Actieve behandeling met doxorubicine Voor de behandeling Na de behandeling De bewezen effecten van HBO: Vermindering van oedeem Zuurstof dringt dieper door in de weefsels door de hogere partiële zuurstofdruk Neoangiogenese (aanmaak van nieuwe haarvaten) Betere werking van de witte bloedcellen, (afweer tegen infecties) Ondersteunt de werking van antibiotica Zorgt voor het vrijkomen van stamcellen uit beenmerg (stamcellen zorgen voor wondgenezing en vaatnieuwvorming)

6 Referenties hyperbare zuurstoftherapie bij diabetische voet Kernpunten HBO bij diabetische voet Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson AR, Renwick PM, Masson EA, McCollum PT. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomized controlled Hyperbare zuurstoftherapie (HBO) is een effectieve aanvullende behandeling bij diabetische voetulcera en is volledig vergoed via de basisverzekering trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25 (6): Kalani M, Jorneskog G, Naderi N, Lind F, Brismar K. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long term follow-up. J Diabetes Complications Behandeling bestaat uit het toedienen van pure zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels toeneemt 2002; 16(2): Wound Rep Reg 2007; 15: Hyperbare zuurstoftherapie stimuleert en verbetert het wondgenezingsproces door: vermindering van oedeem het dieper doordringen van zuurstof in de weefsels (door hogere partiële zuurstofdruk) neoangiogenese een verbeterde functie van de witte bloedcellen ondersteuning van de werking van antibiotica vrijkomen van stamcellen uit beenmerg resulterend in vaatnieuwvorming Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S. Hyperbare zuurstoftherapie is een veilige behandelingsmethode Kessler L, Bilbault P, Ortega F, Grasso C, Passemard R, Stephan D, Pinget M, Schneider F. Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic chronic diabetic foot ulcers: a prospective randomized study. Diabetes Care 2003; 26(8): Fife CE, Buyukcakir C, Otto G, Sheffield P, Love T, Warriner Ra. Factors influencing the outcome of lower-extremity diabetic ulcers with hyperbaric oxygen therapy. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, Chichester, UK, John Wiley & Sons, Ltd Het IvHG behandelt al meer dan 15 jaar patiënten met probleemwonden Huls van der MPC, Boonstra O, Sterk W. Hyperbare zuurstof therapie als adjuvante behandeling van chronische diabetische ulcera; Analyse van studies en Reviews. Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie. 2006; 4: Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen in diabetic foot. J. Postgraduate Med 1992; 38 (3): Faglia E, Favales F, Aldeghi A, Calia P, Quarantiello A, Oriani G, Michael M, Campagnoli P, Morabito A. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996; 19 (12): Londahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care May; 33(5): Het IvHG beschikt over geavanceerde diagnostiek om de juiste patiënt te selecteren en effectief te behandelen met HBO-therapie: Transcutane zuurstofmeting Laser Doppler flow meting Capillaire Perfusiedruk meting Digitale wondfoto s

7 Hyperbare zuurstoftherapie bevordert genezing van chronische voetulcera. Een review van de HODFU-trial. Diabetische voetulcera een groot probleem Chronische diabetische voetulcera vormen een zware belasting, zowel voor de patiënt als voor de gezondheidszorg. De huidige behandeling bestaat onder andere uit optimale glucoseregulatie, het uitsluiten en behandelen van doorbloedingsproblemen, offloading door goed schoeisel en goede voet- en wondverzorging. Ondanks deze multidisciplinaire aanpak genezen veel chronische diabetische wonden niet goed, waardoor amputatie regelmatig noodzakelijk is. Er is dus behoefte aan nieuwe behandelingen voor diabetische voetulcera. Zuurstof als geneesmiddel Een veelbelovende behandeling hiervoor is hyperbare zuurstoftherapie. Het is een behandelingswijze waarbij de patiënt zuurstof inademt in een drukcabine. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op een verhoogde zuurstofspanning in het bloed en daardoor ook in de weefsels. Uit onderzoek is gebleken dat deze verhoogde zuurstofspanning in de weefsels leidt tot de vorming van nieuwe bloedvaten en een versterking van bindweefsel. Daarnaast heeft het een antibacterieel effect. De HODFU landmark-trial levert klasse 1 bewijs In mei 2010 werden de resultaten gepubliceerd van de Zweedse HODFU-trial (Hyperbaric Oxygen therapy in Diabetics with chronic Foot Ulcers ), een onderzoek onder 94 patiënten. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde studie laat zien dat hyperbare zuurstoftherapie de genezingskans van chronische voetwonden bij diabetespatiënten verdubbelt. Patiëntenselectie, methodiek en eindpunt In principe kwamen alle patiënten met een diabetische voetwond in aanmerking voor de studie. Echter, de wond moest minimaal drie maanden bestaan en reeds twee maanden in een multidisciplinair team behandeld zijn. Verder werden alle patiënten van tevoren beoordeeld door een vaatchirurg. Patiënten met onvoldoende doorbloeding werden uitgesloten van deelname, tenzij er geen reconstructieve vaatchirurgie meer mogelijk was. In dat geval mochten patiënten wel participeren. Patiënten met een wondinfectie mochten alleen deelnemen als de acute fase voorbij was. Het gebruik van antibiotica was geen probleem voor deelname aan het onderzoek. De studie werd dubbelblind uitgevoerd. Patiënten werden gerandomiseerd naar een groep die behandeld werd met hyperbare zuurstof en een controlegroep die behandeld werd met hyperbare omgevingslucht. Beide studiegroepen kregen daarnaast een standaardbehandeling in een multidisciplinair team volgens internationale richtlijnen. Er werd gestreefd naar 40 behandelingen in een periode van 8 tot 10 weken. Bij aanvang van de studie werd de wondgrootte nauwkeurig vastgesteld met een digitaal planimetriesysteem. Tevens werd de wond geregistreerd volgens de Wagnerclassificatie. Het primaire eindpunt was aantoonbare genezing van de aangewezen wond na één jaar. Resultaten, beperkingen en implicaties De resultaten van de studie waren positief. In de groep die werd behandeld met hyperbare zuurstoftherapie was 52% van de aangewezen wonden na één jaar genezen, terwijl in de controlegroep maar 29% van de wonden genezen was. De belangrijkste beperking van deze studie was dat een aantal patiënten werd uitgesloten voor studiedeelname (1,2). De voornaamste redenen voor uitsluiting van deze patiënten voor het onderzoek waren een verslechterde klinische conditie en geen toestemming voor medewerking van de patiënt. Verder was de studie te klein om aan te tonen dat de toename van genezen wonden gepaard gaat met een kleiner aantal amputaties (2). Conclusie Op basis van deze landmark -studie kan gesteld worden dat patiënten met een diabetische voetwond, die onvoldoende reageerden op een adequate standaardbehandeling voor de duur van 2 tot 3 maanden, een grotere kans op genezing hebben wanneer ze aanvullend behandeld worden met hyperbare zuurstof (1). 1 Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care May;33(5): * 2 Lipsky BA, Berendt AR. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic foot wounds: has hope hurdled hype? Diabetes Care May;33(5): Comment on: Diabetes Care May;33(5): Download het volledige artikel van Löndahl op de website:

8 Hyperbare zuurstof heeft haar plaats bewezen in de zorg van probleemwonden Door Drs. O. Boonstra, Chirurg / traumatoloog en medisch directeur IvHG Wat is een probleemwond? Een probleemwond is een wond die na 30 dagen optimale wondverzorging geen genezingstendens vertoont. Vaak gaat het hierbij om diabetische voetzweren, wonden ten gevolge van bestraling of wonden waarbij sprake is van onvoldoende doorbloeding door vaatafwijkingen. Voor patiënten met diabetische voetulcera bestaat goede evidence dat toevoeging van hyperbare zuurstof aan de multidisciplinaire behandeling veel van deze wonden effectief kan helpen genezen. Moderne apparatuur Onze vestigingen zijn uitstekend uitgerust met moderne apparatuur. Bij alle wonden wordt de zuurstofvoorziening bepaald met behulp van transcutane zuurstofmetingen (TcPO2) en nagegaan of deze onder invloed van hyperbare zuurstofbehandeling stijgt. Onze verpleegkundigen hebben al 15 jaar ervaring met deze meetmethode en kunnen hiermee vaststellen of zuurstofgebrek een factor is waardoor de wond niet geneest. Om het verloop van de genezing nauwkeurig vast te leggen, worden alle wonden op vaste tijdstippen digitaal gefotografeerd, waarna een speciaal computerprogramma de exacte wondgrootte berekent. Zo kunnen we precies zien hoe de wondgenezing verloopt. Diagnostiek bij probleemwonden Binnenkort zullen een aantal geavanceerde meetinstrumenten aan het diagnostisch arsenaal worden toegevoegd. Het gaat hier om apparatuur voor Laser Doppler Flow metingen (LDF) en bloeddrukmetingen in de haarvaten ( Capillary Closing Pressure of CCP). Met de LDF-meting krijgen we een indruk van de doorstroming in de haarvaten in het wondgebied en kunnen we zien of er verbetering optreedt tijdens de behandeling. De CCPmeting geeft een beeld van de bloeddruk in de haarvaten. Ook deze moet voldoende zijn om wondgenezing mogelijk te maken. Door de resultaten van deze metingen te combineren, zijn wij straks in staat nóg nauwkeuriger te bepalen welke wonden van onze therapie kunnen profiteren. Wetenschappelijk onderzoek Wij willen voorop blijven lopen. Daarom zijn wij het enige instituut dat op dit moment, zowel zelfstandig als in samenwerking met een tweetal academische ziekenhuizen, wetenschappelijk onderzoek verricht. Hier volgt een overzicht: 1. Gebied wondzorg: Analyse van een meetmethode om met behulp van digitale foto s en een softwareprogramma de wondgrootte te berekenen en de progressie van de wondgenezing vast te leggen, gepubliceerd als poster op het EUBS-congres 2010 te Istanbul door drs. D. Koopman. Analyse naar de veiligheid van onze preventieve maatregelen om verspreiding van bepaalde bacteriën bij behandeling tegen te gaan, presentatie op het EUBS congres 2010 te Istanbul. 2. Gebied late bestralingsschade: Onderzoek naar de werkzaamheid van HBO bij behandeling van late radiatieschade in de kaak. Een onderzoek door dr. F. Dieleman en prof. dr. Merckx van het UMC Radboud te Nijmegen i.s.m. het IvHG. Dit onderzoek loopt nog. 3. Gebied preventie van bestralingsschade: Onderzoek naar de werkzaamheid van HBO om latere bestralingsschade te voorkomen in het hoofd- halsgebied, door D. Teguh en prof. dr. Levendag van het Erasmus MC Daniel den Hoed te Rotterdam. Wat kunnen wij voor uw patiënt betekenen? Iedere patiënt met een probleemwond die u naar het IvHG verwijst, wordt gezien door onze artsen. Met uw informatie, anamnese, onderzoek en onze aanvullende diagnostiek proberen we een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de factoren die een rol spelen bij de verstoorde wondgenezing. Met een TcPO2- meting wordt vastgesteld of de wond hypoxisch is. Vervolgens wordt met een trial of pressure gemeten of de PO2 in het wondgebied onder hyperbare omstandigheden stijgt. Pas als de indicatie juist is en er sprake is van hypoxie in de wond, die wordt opgeheven door hyperbare zuurstof, zullen wij de patiënt een behandelvoorstel doen. U ontvangt altijd een schriftelijke rapportage van onze analyse, ongeacht of de patiënt wordt behandeld. Zo beschikt u in ieder geval over een uitgebreide macro- en microcirculatoire analyse en beoordeling van de wond. Geregistreerde indicaties van HBO-therapie die volledig worden vergoed: Wondgenezingsstoornissen Diabetisch (voet-)ulcus Acute Ischemie Re-implantatie extremiteiten na traumatische amputatie Traumatische ischemie Myocutane plastieken met circulatieproblemen Crush letsel Arteriële Gas Embolie Arteriële gas embolie (AGE) Infecties Anaerobe en gemengde weke delen infecties Anaerobe cellulitis Necrotiserende fasciitis Myonecrose Fournier s gangreen Schimmelinfecties Osteomyelitis Decompressieziekten (DCZ) Decompressieziekte Dysbareosteonecrose (DON) Radiatieschade Radionecrose huid Radionecrose weke delen Radionecrose mucosa Osteoradionecrose Radiatie cystitis Radiatie proctitis Radiatie enteritis Chirurgie en implantaten in bestraald gebied

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling voetzorg voor mensen met diabetes mellitus

Achtergrondrapportage beoordeling voetzorg voor mensen met diabetes mellitus Bijlage 2 Rapport Achtergrondrapportage beoordeling voetzorg voor mensen met diabetes mellitus ICD-10 code: E 10-14, G63.2, M14.2, M14.6, I79.2 Datum: 11 januari 2010 Uitgave Volgnummer Afdeling Auteurs

Nadere informatie

Onder water in de hyperbare geneeskunde

Onder water in de hyperbare geneeskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Gertjan Zuidema Eindscriptie opleiding Hogere Veiligheidskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Veiligheids- en gezondheidsrisico s bij het werken in de hyperbare

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts

Jaargang 10 Nummer 3. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen MAGMA DE LEVER. Bewaardossier voor de huisarts Jaargang 10 Nummer 3 Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen September MAGMA 2004 O N S B I N N E N S T E B U I T E N DE LEVER Bewaardossier voor de huisarts C O L O F O N

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

Richtlijn. Verantwoord gebruik van biologicals

Richtlijn. Verantwoord gebruik van biologicals Richtlijn 5 Verantwoord gebruik van biologicals 25 30 35 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Nederlands

Nadere informatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KWARTAALUITGAVE VAN HET NEDERLANDS PARAMEDISCH INSTITUUT 1 2011 Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KIJK OOK OP WWW.PARAMEDISCH.ORG 3 5 6 12 14 Tinus Jongert nieuwe directeur NPi Promotie Hans Hobbelen

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? A. Notenboom I. Blankers R. Goudriaan W. Groot Het rapport is te downloaden van www.ape.nl Nadere inlichtingen:

Nadere informatie

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht

De risico s van een minder elastische hartspier. Waarom obductie onmisbaar is. Voedingsadviesknop. Milde paniek is een serieuze klacht is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 71 november 2009 Waarom obductie onmisbaar is Voedingsadviesknop op de IC Milde paniek is een serieuze klacht De risico s van een minder elastische hartspier

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie