Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite"

Transcriptie

1 Uitdagingen Vandaag bevatten de meeste ERP-systemen de mogelijkheid om stuklijsten (bill of materials) te definiëren en deze te koppelen aan een aantal bewerkingen in de productie. In productieomgevingen met eenvoudige assemblage is dit voldoende om inkoop én productie aan te sturen terwijl men makkelijk een zicht heeft op de totale kostprijs van alle onderdelen in het eindproduct. Wanneer men echter de sector van de discrete productie (bv. machinebouw) verlaat en men bedrijven met een complexer en continu productieproces in beschouwing neemt, moeten de meeste ERP-systemen passen voor wat betreft een gedetailleerde kostprijscalculatie en de integratie ervan in een integraal productiebeheer. Tenzij men zich de moeite troost om alle materiaalberekeningen buiten het systeem om te gaan doen om dan het resultaat hiervan - weeral manueel- als bill of material in het ERP-systeem te gaan invoeren. Wanneer men een zeer beperkt aantal standaard producten altijd opnieuw produceert, is dit nog een haalbare kaart, maar wat als er vooral op bestelling wordt gewerkt en een haast onbeperkt aantal combinaties van productspecificaties en productieroutings mogelijk zijn...?? In de praktijk blijkt dat Excel in dit soort bedrijven nog steeds het meest gebruikte instrument is voor kostprijscalculatie en offerteberekeningen. Complexe Excel-sheets, soms jaren niet meer geactualiseerd, dienen als basis voor offertes die met behulp van Word worden opgesteld en naar de klant of prospects worden doorgestuurd... Wanneer de offertes orders worden, dienen artikelfiches aangemaakt te worden -zowel voor het eindproduct als voor de benodigde materialen- en moeten verkooporders, productieorders en inkooporders haast manueel worden aangemaakt. Wanneer er uiteindelijk geproduceerd wordt is er geen enkele link met de voorcalculatie en kan deze laatste dus ook moeilijk door de praktijk worden bijgestuurd. Nog niet te spreken over het compleet ontbreken van plausibiliteitscontrole in de voorcalculatie, want bepaalde combinaties van producteigenschappen kunnen misschien wel op papier maar zijn soms niet haalbaar op de werkvloer.. Globis NV uit Aalst onderkent al jaren de noodzaak van bedrijven -niet in het minst KMO s- om een gedetailleerde kostprijscalculatie als integraal onderdeel van een ERP-oplossing te aanzien. Globis NV is eind jaren 90 ontstaan als een spin-off van een productiebedrijf uit de verpakkingssector, waar het voor eigen gebruik de eerste generatie Globis ERP-software bouwde. 30 manjaar productontwikkeling en een honderdtal implementaties later is kostprijscalculatie niet meer weg te denken uit het geïntegreerd productiebeheer van Globis 9, de actuele ERP-suite van Globis NV. Globis levert haar klanten veel meer dan een softwarepakket en heeft de nodige competenties in huis heeft om groeiende KMO s bij te staan in het structureren van hun administratieve processen en het optimaliseren van het volledige productieapparaat en de voorraden.

2 Principes Om te begrijpen hoe Globis dit mogelijk maakt en welke praktische voordelen dit voor een bedrijf oplevert, dienen we de opbouw van een kostprijscalculatie van naderbij te bekijken. In een productiebedrijf zijn er een aantal belangrijke kostensoorten te onderscheiden: directe, variabele kosten Dit betreft de kosten van de grond- en hulpstoffen die tijdens het productieproces verbruikt worden. Deze kosten staan in verhouding tot de geproduceerde output. Om deze kosten te kunnen berekenen moet het systeem weten: welke grondstoffen nodig zijn hoeveel er van elk materiaal nodig is wat de kostprijs is per eenheid van elk materiaal directe, vaste kosten Dit zijn de kosten die wel direct verbonden zijn met een bepaalde stap in het productieproces, maar die niet rechtstreeks in verhouding staan tot het aantal geproduceerde eenheden. In de praktijk gaat het hier vooral over de kostprijs van de machines (afschrijvingskost) en de machineoperatoren (loonkost). Het gaat over kosten die vooraf vastgelegd kunnen worden per tijdseenheid. De kost per unit verlaagt wanneer men een zelfde aantal in een kortere tijdsspanne kan produceren. Essentiëel in de kostprijscalculatie is dus te weten op welke machines een artikel zal geproduceerd worden (de zgn. productierouting die het artikel volgt), welke insteltijden er in elke productiestap moeten gerekend worden en met welke outputsnelheid er in elke productiestap wordt geproduceerd. Kennen we de totale productietijd per machine en per medewerker dan kunnen we de totale directe vaste kosten berekenen. Inzicht in de kostenstructuur van bedrijf en productieproces is de eerste stap indirecte, vaste kosten Deze kosten houden niet rechtstreeks verband met een bepaalde productiestap en zijn ook niet afhankelijk van het aantal dat geproduceerd wordt. Het gaat in de praktijk over de totale loonmassa van bedienden, de kosten

3 van het gebouw, etc. Alle algemene kosten worden opgeteld en worden dikwijls via vaste percentages (verdeelsleutels) toegewezen aan machines of productgroepen. Worden ze verdeeld over de machines, dan zal men de indirecte vaste kost uitrekenen per productieuur. Bij een verdeling per productgroep dan zal men een verhoudingsgewijze verdeling volgens het omzetaandeel van elke productgroep toepassen. Bijkomende kosten In bepaalde productieprocessen is er speciale tooling noodzakelijk om een bepaald product te realiseren. Het gaat dan bv. om kosten voor specifieke matrijzen, stansmessen, clichés etc. Globis 9 laat toe om dergelijke kosten toe te voegen aan de calculatie door deze over een ingesteld totaalvolume af te schrijven. Ook transportkosten worden in Globis 9 als bijkomende kosten gedefinieerd. Door formules wordt het transportgewicht of het aantal palletten correct berekend en gekoppeld aan de juiste transportzone in functie van het afleveradres van de klant. full cost + marge Om tot een verkoopprijs te komen dient men bovenop de full cost uiteraard nog zijn winstmarge te plaatsen. Ook dient er rekening gehouden worden met toegestane handels- en financiële kortingen en met commissies voor agenten en vertegenwoordigers. Deze kunnen de uiteindelijke marge namelijk aanzienlijk uithollen. Van theorie naar praktijk Om bovenstaande theorie om te zetten in de praktijk is uiteraard een zeer grondige kennis van het productieproces en een sterke materiaalkennis onontbeerlijk. De integratie van de kostprijscalculatie in het ERP-systeem is dan ook een unieke kans voor de overdracht van kennis en het consistent toepassen van deze kennis. Artikelstructuur De gedetailleerde specificaties van het (afgewerkt) product moeten bepalen hoe iets geproduceerd moet worden (productierouting) en wat er voor nodig is (grond- en hulpstoffen). Daarom is het in Globis mogelijk gemaakt per productgroep een structuur te definiëren met een quasi onbeperkt aantal technische en commerciële specificaties.typisch zijn formaten, kwaliteiten, kleuren, recepten en allerlei product-eigenschappen die relevant kunnen zijn voor het productieproces en dus voor de kostprijsberekening. Op artikeltype wordt vastgelegd welke technische kenmerken gebruikt worden Maar niet alleen de (eind)producten moeten voldoende gedefinieerd worden, ook de grondstoffen en zelfs sommige hulpstoffen worden voldoende gedetailleerd gespecificeerd waarbij elke relevante eigenschap haar eigen veld krijgt om een wildgroei aan vrije tekst-velden te vermijden. Globis beseft dat het een hele klus is voor een bedrijf om een goede artikelstructuur met voldoende specificatievelden op te zetten. Maar de investering loont! De klanten van Globis maken van de gelegenheid gebruik om eens grondig na te denken over hun artikelindelingen en om alle relevante technische specificaties te inventariseren. Globis leert haar klanten hoe ze met deze artikelstructuren zelf formules kunnen

4 samenstellen waaruit de kostprijscalculatie wordt opgebouwd en die het aansturen en opvolgen van de productie mogelijk maakt, inclusief de nacalcaculatie. Formules, methodes en routings Uiteindelijk wordt de hele productierouting en de behoefte aan grond- en hulpstoffen berekend door een uitgebreid arsenaal formules die de gebruiker via drag-and-drop tijdens de inrichting van het pakket kan samenstellen. In tegenstelling tot Excel (A1*B1), zijn de formules in Globis leesbaar (lengte*breedte) en kunnen formules oneindig opnieuw gebruikt worden. Formules als basiscomponent van de kostrpijscalculatie Om de directe kosten van één productiestap te kunnen berekenen, dient men een reeks formules met elkaar te combineren in een productie-methode. Verschillende combinaties van meerdere productiemethodes, noemt men bij Globis een productierouting. Aan een artikel(sub)groep kan men een default productierouting koppelen, maar deze kan voor elk individueel artikel overruled worden. Op basis van de productierouting en de specificaties van het eindproduct, slaagt Globis 9 erin om telkens een zeer gedetailleerde en consistente kostprijscalculatie te genereren. Alle historische calculaties worden hierbij opgeslagen en zijn consulteerbaar. Na een goede initiële inrichting, heeft de module weinig of geen onderhoud nodig, tenzij de nacalculatie het bijsturen van een aantal formules noodzaakt.

5 Integratie in de workflow Mocht de kostprijscalculatie binnen Globis los staan van de orderadministratie en de productiemodules, dan kan ze net zo goed in Excel blijven voortbestaan -vinden we bij Globis- en dat is nu net niet de bedoeling... Bij het omzetten van een verkooporder in een productieorder, neemt deze laatste de link met de kostprijscalculatie mee zodat enerzijds de juiste productiestappen en -tijden en anderzijds de juiste grondstoffen in correcte hoeveelheden worden voorgesteld. Hoewel op elk niveau door de gebruiker nog manueel kan ingegrepen worden, stuurt de kostprijscalculatie de inkoop van grondstoffen aan en vormt de productierouting de basis voor de productieplanning. Maar de integratie gaat nog verder. Globis 9 beschikt over een idiot-proof productieregistratie-systeem (werkvloer-module). Op kleine terminals verspreid over de werkvloer, kunnen gebruikers door enkele eenvoudige functies machine- en personeelstijden registreren, materiaalverbruik scannen en afgewerkt product registreren. Gezien nogal wat klanten van Globis met BRC-IOP of HACCP normeringen werken, is een volledige lotnummertracering standaard in het systeem aanwezig. De volledige productieregistratie, incl. het voorraadbeheer, kan volledig barcode-gestuurd verlopen. De registratie op de werkvloer zorgt niet enkel voor een real-time voorraadbeheer, maar ook de nacalculatie en de traceerbaarheid verlopen hierdoor volledig automatisch zonder inputwerk achteraf. systeemparameters leveranciers inkoop-parameters technische kenmerken prijsaanvragen relatiebeheer voorraad-parameters productie-parameters artikelbeheer productie kostprijscalculatie klanten verkoopparameters prijsbeheer offerte productievoorstellen verkooporder bestelvoorstellen productieopdracht inkoopopdracht planning transportplanning afroep - goederenaanmelding inkoopfactuur aankoop voorraad MAT tijds- en voorraad registratie scanning stockmutaties warehouse voorraad AP leveringsbonnen verkoopfacturen verkoop boekhouding Gedetailleerde kostprijscalculatie als integraal onderdeel van de workflow

6 Gebruiksvriendelijkheid Aangezien gebruiksgemak en toegankelijkheid voor niet-it ers hoog in het vaandel staan bij Globis is er meer nodig dan een uitgebreid arsenaal formules om tot het juiste getalletje te komen. De ervaring in de praktijk en de feedback van de klanten heeft ervoor gezorgd dat de ERP-toepassing van Globis steeds dichter bij de mensen is komen te staan. Manuele aanpassingen Vooreerst moet het steeds mogelijk zijn dat gebruikers, die hier de rechten voor hebben, manueel kunnen ingrijpen in de gegenereerde calculatie. Zo zullen formules misschien niet alle uitzonderingen kunnen opvangen (anders worden ze misschien te complex) die in de praktijk kunnen voorkomen. Elk element van de kostprijscalculatie kan echter manueel overruled worden. Wanneer een voorgestelde productiesnelheid niet realistisch oogt, pas je die gewoon aan. Kies je toch een andere grondstof in te zetten, haal je één grondstof uit de calculatie en voeg je een andere manueel toe.. Plausibiliteitscontroles Niet iedereen die offertes opmaakt kent alle limieten van het productieproces. Dus kan het in de praktijk gebeuren dat een gebruiker een calculatie maakt voor een product dat eigenlijk niet eens te produceren valt, bijvoorbeeld omdat hiervoor een afwijkende grondstof vereist zou zijn die enkel maar in heel grote hoeveelheden kan ingekocht worden, of omdat geen enkele machine over de mogelijkheid beschikt om te voldoen aan een gewenste technische specificatie. Onbeperkte beveiligingsinstellingen binnen Globis Om dit op te vangen heeft Globis de mogelijkheid ingebouwd om de gebruiker als het ware te begeleiden bij het invullen van een artikeltemplate. Elke waarde die in een specificatieveld wordt ingevuld, kan door een onbeperkt aantal validatieformules getoetst worden aan de technische haalbaarheid. Op deze manier moet een gebrek aan diepgaande technische kennis van commerciële of administratieve medewerkers niet noodzakelijk tot problemen bij de uiteindelijke productie leiden. Hoeveelheidsstaffels Wanneer een klant een prijs aanvraagt, dan zal hij in de praktijk graag ineens de prijs kennen voor een aantal alternatieve hoeveelheden. Hij kan misschien wel een serieus profijt doen wanneer hij ineens wat meer inkoopt... De productie loopt immers een stuk efficiënter bij grotere hoeveelheden. De insteltijden zijn voor elke hoeveelheid immers dezelfde en wanneer deze over een grotere productierun kunnen uitgesmeerd worden, scheelt dit aardig wat in de kostprijs. Deze problematiek kent in Globis 9 een zeer elegante oplossing door tot 5 hoeveelheidsstaffels tegelijk te berekenen en de volledige kostprijscalculatie in 5 kolommen overzichtelijk te visualiseren. De kostprijscalculatie

7 kan bovendien zo ingericht worden dat vanaf een bepaalde hoeveelheid ook andere machines ingezet kunnen worden, die misschien initieel een hogere instelkost hebben, maar eens ze produceren een veel hogere output hebben... Gedetailleerde, en toch overzichtelijke weergave van complexe calculaties Commerciële omschrijvingen Tussen een interne productfiche en een mooie artikelomschrijving voor documenten die aan klanten gericht worden gaapt nog een hele koof. Maar ook hier is het simpel opgelost in Globis. Per productgroep leg je namelijk via drag-and-drop vast welke velden er allemaal in de omschrijving van het artikel moeten zitten, welke (scheidings)tekens er tussen moeten komen en welke vaste teksten er mee in mogen opgenomen worden. Zo heeft elke artikelomschrijving een consistente opbouw. Wens je uiteindelijk toch nog een extra specificatie toe te voegen aan de omschrijving, dan volstaat het om even de formule voor de dynamische omschrijving aan te passen en prompt erven alle artikelen van dezelfde groep de nieuwe omschrijving. Maar wat dan met een offerte aan een Franstalige klant? Via eenvoudige vertaaltabellen wordt de volledige artikelomschrijving echter netjes vertaald in de taal van de correspondent.

8 Technische productkenmerken worden automatisch omgezet naar commerciële productomschrijvingen Dummy artikels In oude versies van het Globis pakket diende de gebruiker voor elke offerte voor een nieuw product een volledig nieuwe artikelfiche aan te maken, ook als de offerte uiteindelijk geen order wordt... Dit leidde niet alleen tot verloren werk, maar ook tot een zekere vervuiling van het artikelbestand! In Globis 9 hoeft dit niet meer want de specificaties worden in een artikeltemplate van de calculatiemodule ingevoerd. Pas als de offerte gepromoveerd wordt tot order zal Globis 9 automatisch een artikel aanmaken waarbij de specificaties van de calculatie worden samengevoegd met defaultinstellingen op artikelgroep. Het enige dat de gebruiker moet doen is een nieuwe artikelcode toekennen aan het juist gecreëerde artikel en evt. nog een paar bijkomende velden invullen. Toekomstige ontwikkelingen De Globis ontwikkelaars zitten absoluut niet stil en hebben een aantal interessante nieuwigheden op hun verlanglijstje staan. Twee nieuwe ontwikkelingen willen we alvast toelichten. Actualiseren van prijslijsten Productiebedrijven die een uitgebreid assortiment aan standaardproducten hebben en dit verkopen op basis van prijslijsten zullen de mogelijkheid krijgen om voor een hele selectie van artikelen alle kostprijsberekeningen ineens te laten uitvoeren en deze -na een validatiefase- om te zetten in nieuwe tarieven. Wanneer na verloop van tijd een (belangrijke) kostprijscomponent verandert, kunnen alle calculaties ook opnieuw uitgevoerd worden en nieuwe tarieven gecreëerd worden of de geactualiseerde kostprijs uitgezet worden tegen de bestaande verkoopprijzen. Volgens Globis is dit in een tijd van grote prijsschommelingen op de grondstofmarkt een heel interessante aanvulling van het systeem en onontbeerlijk in een goede margebewaking.

9 Integratie met GlobisOnline GlobisOnline is het E-Business en CRM-platform van Globis NV. Klanten (van Globis klanten) kunnen via het internet toegang krijgen tot artikelinformatie, prijslijsten, de status van openstaande bestellingen maar hebben ook de mogelijkheid om nieuwe bestellingen te plaatsen. GlobisOnline haalt haar informatie hiervoor uit Globis 9 maar kan ook met andere ERP-systemen gekoppeld worden. GlobisOnline Het is niet ondenkbaar dat Globis op termijn ook de kostprijscalculatie van Globis 9 integreert met GlobisOnline, waarbij sommige klanten of agenten de mogelijkheid geboden kan worden om hun prijzen voor BTO (built-to-order) producten zelf te berekenen. Sectoren Het is duidelijk dat de uitgebreide productiefunctionaliteiten van Globis aantrekkelijk zijn voor een heel aantal bedrijven en sectoren. Globis richt zich hierbij niet tot heel kleine KMO s voor wie de aanschaf en de inrichting van het pakket misschien niet voldoende in verhouding staan tot de opbrengst. Maar productiebedrijven vanaf een 20-tal medewerkers kunnen al een groot voordeel halen uit Globis 9! Dat Globis ontstaan is uit de verpakkingsindustrie ziet Globis als een groot voordeel. De artikelen zijn vrij complex op vlak van dimensies (formaten), technische eigenschappen en personalisatie-mogelijkheden. Er komt dus heel wat kijken bij het optimaliseren van materiaalverbruik en resources. Met deze ervaring kunnen nu ook andere bedrijven in de kunststof, papier, textiel of chemische nijverheid aan. Zo heeft recent een belangrijke textieldrukkerij getekend en gaat men Globis 9 ook implementeren bij een producent van point-of-sales displays. Globis doorstaat moeiteloos de vergelijking met de grote namen uit de internationale ERP- scène...

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven

Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven Tijd & geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven Sneller schakelen met CASH Productie CASH automatiseert eenvoudig uw volledige productieproces; van planning

Nadere informatie

afgehandeld The Business Optimizers. Done 14b Done

afgehandeld The Business Optimizers. Done 14b Done The Business Optimizers. Optimierungsvorschläge / Optimalisatievoorstellen Verkauf / Verkoop 14 Verkoopraamcontract functionaliteit 14a Het is op het verkoopraamcontract op dit moment niet mogelijk om

Nadere informatie

Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf)

Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf) Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf) Inhoudsopgave 1. Korte beschrijving ipcf... 3 1.1. ipcf... 3 1.2. Interactieve gebruikersinterface ipcf... 3 1.3. Offerte of order...

Nadere informatie

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PRODUCTIE Oplossingen gebaseerd op SAP Business One SAP Business One voor Productie Voor discrete en repetitieve productie zijn specifieke ERP functionaliteiten nodig. Een standaard ERP pakket

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

ERP voor het MKB Prijslijst 2017

ERP voor het MKB Prijslijst 2017 ERP voor het MKB Prijslijst 2017 Boekhouding Dagboeken Grootboekrekeningen, Hoofd verdichtingen Debiteuren en crediteuren sub administratie Openstaande posten,betalingsherinneringen Grootboek kaarten mutatie

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Briljant Projectbeheer

Briljant Projectbeheer Briljant Projectbeheer Inhoud 1. Projectbeheer 1 Werken met projectbeheer 1 De instellingen voor projectbeheer 2 De artikelsamenstellingen opbouwen 4 Voorcalculatie 6 De offerte opmaken 6 De offerte berekenen

Nadere informatie

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A

P R O D U C T B Y A N D R O M E D A P R O D U C T B Y A N D R O M E D A U W A D M I N I S T R AT I E W O R D T K I N D E R S P E L Voor wie perseus ADMIN is een softwarepakket dat kleine of middelgrote bedrijven helpt hun dagelijkse administratie

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Act-in RTI Software Suite

Act-in RTI Software Suite Act-in RTI Software Suite Die Act-in RTI Software Suite Wij helpen U op Food weg Industrie naar betere 4.0 resultaten! 29-9-2015 Aandachtspunten Industrie 4.0 in perspectief Realtime Improvement Suite

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK

HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK Voorstelling van het op regionaal vlak aanvaarde systeem van verkoopprijsberekening. Praktische uitleg van het manuele systeem. 1 Inhoudstabel

Nadere informatie

Actualiseren van offertes.

Actualiseren van offertes. VERO Actualiseren van offertes. 1. Releases. Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Nee Herfst 2014 (84) 2. Van toepassing op: VERO-Admin, module Offertes. 3. Omschrijving van de functie. Bestaande

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Visual Link Software: MES Integration

Visual Link Software: MES Integration Visual Link Software: MES Integration Maakt uw productieproces flexibeler, efficiënter en inzichtelijker VISUAL LINK SOFTWARE Visual Link Software: MES Integration by Hellebrekers Maakt uw productieproces

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

De automatische JobFlow Generator

De automatische JobFlow Generator Jobflower WorkFlower De automatische JobFlow Generator 1 Centrale planning van de Workflow Binnen de drukkerij zijn er typisch drie taken die elk een deel van de productieplanning uitvoeren: 1) de calculatie

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

ChainWise Voorraadmodule

ChainWise Voorraadmodule ChainWise Voorraadmodule Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri C A S E B E LG O S U C Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Dé referentie op de markt als het gaat over ERP voor KMO SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

GENOEG VAN OVERTYPEN?

GENOEG VAN OVERTYPEN? GENOEG VAN OVERTYPEN? Dankzij Document Capture worden facturen en andere documenten geanalyseerd en gegevens worden automatisch van de gescande afbeelding gelezen. Document Capture gebruikt vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders Power Your Administration Algemeen Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen

Nadere informatie

Opgave 2 a. Met welke formule berekenen we de integrale kostprijs? b. Hoe noemen we integrale kostprijsberekening ook wel?

Opgave 2 a. Met welke formule berekenen we de integrale kostprijs? b. Hoe noemen we integrale kostprijsberekening ook wel? Opgaven paragraaf 1.9.1 en 1.9.2 a. Wat wordt verstaan onder direct costing? b. Hoe wordt direct costing ook wel genoemd? c. Wat is de essentie waarom een onderneming kiest voor direct costing? a. Met

Nadere informatie

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Dynamics AX Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden

De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden De begrippen calculeren, begroten en G1020 1 De begrippen calculeren, begroten en ramen en de toepassingsgebieden 1. Inleiding G1020 3 2. Calculeren G1020 3 3. Begroten G1020 3 4. Ramen G1020 4 5. Toepassingsgebieden

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Management Controle

Voorbeeldexamen Management Controle Voorbeeldexamen Management Controle VRAAG 1 Verklaar volgende termen (maximaal 3 regels per term) - Doelcongruentie - Productclassificatie - MBO - Profit sharing - Indirecte CF statement VRAAG 2 Leg uit

Nadere informatie

Cursus Bedrijfseconomie 2

Cursus Bedrijfseconomie 2 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Programma Kostenverbijzondering (Hfdst. 8) Verdeling indirecte kosten Vijf methoden (ABC volgende week) Opgaven deel 8.2 t/m 8.10 2 1 Kostenverbijzondering de primitieve

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven Ascensio Handel het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven In een wereld waarin de marges steeds meer onder druk staan, maakt een efficiënte en effectieve interne organisatie

Nadere informatie

Kostprijssystemen B1040 1. C. Siau

Kostprijssystemen B1040 1. C. Siau Kostprijssystemen B1040 1 Kostprijssystemen C. Siau 1. Proces versus job-ordersystemen B1040 3 2. Rapportering in de procesindustrie B1040 4 2.1. Boekhoudkundige aspecten B1040 5 2.2. Bepaling van de kosten

Nadere informatie

Sioges Voorraadbeheer

Sioges Voorraadbeheer Programmeren artikelen: Sioges Voorraadbeheer Druk op PRG Artikelen & Tarieven Artikelen In het scherm verschijnen de Hoofdgroepen en gekoppelde Artikelen: Druk aan de linkerkant van het scherm op de juiste

Nadere informatie

Standaard-projecten & projecten kopiëren

Standaard-projecten & projecten kopiëren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 28 juni 2010 2 Standaardprojecten zijn een snelle manier om nieuwe projecten aan te maken met een vooraf gedefinieerde structuur. Een standaardproject is zelf

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Handel- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Handel- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Handel- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment, in dit

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY Onze voorraad wordt nu realtime bijgewerkt. En met voicepicking hebben we de uitlevergraad fors verbeterd.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE Exact Online EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE exactonline.nl WAT IS EXACT ONLINE? Exact Online is dé online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met boekhouden en CRM in 1 is het de basis van

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Customer Success Story: Foresco Packaging

Customer Success Story: Foresco Packaging Customer Success Story: Foresco Packaging Foresco Packaging - Quick Facts De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Genk. Daarnaast zijn er vestigingen in Wilrijk, Herent en Oostende. Nabij Luik bevindt

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Module Meerdere filialen

Module Meerdere filialen Module Meerdere filialen Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. ACTIVEREN VAN DE MODULE 5 3. INSTELLEN VAN DE MODULE 5 4. FILIALEN INVOEREN 6 5. CONVERSIEROUTINES UITVOEREN 6 6. EEN FILIAAL SELECTEREN 6 7. BEDRIJFSRUIMTEN

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Management accounting en controle

Management accounting en controle 3de bach TEW Management accounting en controle Jorissen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 175 3.00 EUR Boek: Cost Accounting 1 Hoofdstuk 2 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce. iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl

Handleiding. Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce. iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl Handleiding Exact Online Boekhouden Handel- WooCommerce iwebdevelopment Ceresstraat 1 4811CA Breda E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters Welkom bij PROPOS software Robert Peters PROPOS software AB Software & Consultancy Klantendag 2 juni 2015 Wat gaan we doen? Korte introductie PROPOS 4 stellingen, uw mening, discussie Visie van PROPOS

Nadere informatie

VITRIS - RELEASE NOTES 2014

VITRIS - RELEASE NOTES 2014 VITRIS - RELEASE NOTES 2014 LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geïnstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

Bestelgemak & geïntegreerd voorraadbeheer: barcodescanning

Bestelgemak & geïntegreerd voorraadbeheer: barcodescanning Bestelgemak & geïntegreerd voorraadbeheer: barcodescanning Tradcom is méér dan een online webshop. Met de hulp van Tradcom is het mogelijk om op een eenvoudige manier een volwaardige bestel- en voorraadbeheersysteem

Nadere informatie

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011

E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 E-commerce module Weevers Grafimedia Versie: 10 augustus 2011 Via PaperJack kunt u beveiligd inloggen op een eigen stukje van deze internetportal. Hier kunnen aanvragen gedaan worden, orders en orderhistorie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

Artikelstatus functionaliteit

Artikelstatus functionaliteit Artikelstatus functionaliteit Het beheren van nieuwe en/of uitlopende artikelen is een uitdaging bij veel bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om het nog niet mogelijk te maken om nieuwe artikelen

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kostenindelingen en kostprijs

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kostenindelingen en kostprijs Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kostenindelingen en kostprijs Opgave 4-2 Er is hier sprake van een onderneming die een bepaald type koffieautomaat produceert. Op grond van dit gegeven zal bepaald moeten worden

Nadere informatie

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Smart oplossingen voor uw complete bedrijfsproces

Smart oplossingen voor uw complete bedrijfsproces Smart oplossingen voor uw complete bedrijfsproces Als machinebouwer staat u voor een dilemma: overleven of excelleren? Investeren in een platform voor de toekomst is een must. Hoe u dit kunt doen? Door

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Compad Bakkerij Uw werkproces Intuïtieve interface Complete software Compad Bakkerij voor grote én voor kleine bakkersbedrijven

Compad Bakkerij Uw werkproces Intuïtieve interface Complete software Compad Bakkerij voor grote én voor kleine bakkersbedrijven Compad Bakkerij Compad Bakkerij is al vanaf 1993 het meest innovatieve en gebruiksvriendelijke softwarepakket voor het administreren van bestellingen, facturen en dergelijke Ook in 2009 komt Compad Bakkerij

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Offective > Producten & Voorraad

Offective > Producten & Voorraad Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw

Nadere informatie

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet.

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet. www.jooplengkeek.nl Nacalculatie bij homogene productie Berekening van het bedrijfsresultaat Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Large Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie