HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK"

Transcriptie

1 HET BEREKENEN VAN VERANTWOORDE VERKOOPPRIJZEN VOOR BANKETGEBAK Voorstelling van het op regionaal vlak aanvaarde systeem van verkoopprijsberekening. Praktische uitleg van het manuele systeem. 1

2 Inhoudstabel Inleiding 1. Kostprijselementen a. Omzet b. Productkostprijs c. Nettowinst d. Veranderlijke kosten e. Vaste kosten i. Productiekosten ii. Verkoopkosten iii. Beheerskosten 2. Noodzakelijke gegevens a. Productief uurloon b. Percentage bak- en verkoopverlies c. Percentage onrechtstreekse productietijd d. Percentage veranderlijke kosten e. Percentage rentabiliteit of winst f. B.T.W. 3. Soorten producten a. Voorbereid product b. Afgewerkt product 4. Berekeningsformulieren 5. Verkoopprijsberekening digitaal 2

3 Inleiding Heel wat bedrijven doen dagelijks aan verkoopprijsberekening. Onder hen ook heel wat collegabakkers. Voor sommige bakkers blijft verkooprijsberekening echter een duistere onbekende. Ofwel omdat de tijd het niet toelaat, ofwel omdat er fouten gemaakt worden in de berekeningsmethode zodat de resultaten eerder negatief kleuren. De economische commissie van Bakkers Vlaanderen is van mening dat het voor een moderne bedrijfsleider noodzakelijk is om op de hoogte te zijn van een goede methode om verantwoorde verkoopprijzen te berekenen. Daarom - en om alle misverstanden uit de weg te ruimen - heeft de economische commissie een systeem ontwikkeld om op een zo eenvoudig mogelijke manier verantwoorde verkoopprijzen en diverse kosten in onze sector te berekenen. Wij gaan ervan uit dat het systeem dat wij invoeren: 1. een zo correct mogelijk resultaat geeft; 2. gebruiksvriendelijk is; 3. zowel door bakkers met een forfaitaire boekhouding als door een bakker met een volledige boekhouding gebruikt wordt; 4. de werkwijze en het resultaat identiek zijn. Cijfermateriaal Bakkers die voor hun boekhouding het forfait volgen, halen hun cijfermateriaal uit hun jaarlijkse belastingaangifte. Hierin zitten alle elementen waaruit de verkoopprijs (omzet) is opgebouwd. Enkel voor de lonen moet een opsplitsing gebeuren. Om verkoopprijzen te berekenen dient u immers over productielonen te beschikken. Zij die een volledige boekhouding voeren, hebben het iets makkelijker. Zij krijgen een volledig overzicht in hun resultatenrekening. Basisformule De basisformule om verkoopprijzen te berekenen, is gebaseerd op de veranderlijke kosten (productielonen + grondstoffen). Om tot productieprijzen te komen dient u daarbij rekening te houden met uw eigen en individuele parameters. 3

4 1. Kostprijselementen: een overzicht a. OMZET b. VERKOOPPRIJS PRODUCTPRIJS c. NETTO WINST B.T.W. d. VERANDERLIJKE KOSTEN e. VASTE KOSTEN GRONDSTOFFEN PRODUCTIELONEN i. PRODUCTIEKOSTEN ii. VERKOOPKOSTEN iii. BEHEERSKOSTEN Noot: e. Vaste kosten Vaste kosten zijn niet afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde goederen per bereiding. Maar: des te groter de geproduceerde hoeveelheid, des te kleiner de gemiddelde vaste kost, dus des te kleiner de vaste kost die op een eenheid van deze goederen betrekking heeft. i. Productiekosten Alle kosten die voorspruiten uit het productieproces van brood- en banketgebak. Onderhoud gebouw: onderhoudskosten gebouw, onderhoud verwarming, brandverzekering, grondbelasting, gemeentebelasting machines, vuilnis ophaaldienst, onderhoudsproducten, afschrijving gebouw, etc. Onderhoud machines: ovens, diepvries en koelkast, afschrijving machines, etc. 4

5 Energiekosten: elektriciteit, water, gas, mazout ii. Verkoopkosten Alle kosten die voortspruiten uit het aan de man brengen van goederen. Verkoopkosten winkel: loonkosten verkoopsters, huurkosten winkelpand, onderhoudskosten en producten, klein materiaal, afschrijving gebouw, afschrijving inrichting, verpakkingsmateriaal, etc. Verkoopkosten levering aan huis: loonkost verkoper, brandstof auto autokosten/taks/verzekering, afschrijving auto, Verkoopkosten levering aan derden: toegestane kortingen, afschrijving auto, autokosten/taks/verzekering, loonkost besteller iii. Beheerskosten Alle kosten die gecreëerd worden om de zaak draaiend te houden vandaag en in de toekomst. Loonkost bediende: telefoon, postzegels, lidgelden en bijdragen, bureelbenodigdheden, geschenken en verplichtingen, verteer, promotie, erelonen en studiekosten, interesten en bankkosten, afschrijving en bureelinstallatie, aftrekbare boete 5

6 2. Noodzakelijke gegevens Het berekenen van een verkoopprijs in de brood- en banketsector is geen kinderspel. Het vraagt veel voorbereidend werk om de noodzakelijke gegevens up-to-date te houden. Iedere bakkerij beschikt immers over haar eigen en individuele parameters. Waarom? Ieder bedrijf heeft haar specifieke eigenheden. Bedrijf A heeft recent investeringen doorgevoerd en bedrijf B werkt met volledig afgeschreven materiaal. Bedrijf C legt zicht toe op fijne specialiteiten en produceert kleine charges, daar waar bedrijf D zich specialiseert in dagelijks gangbare producten die in grote hoeveelheden worden aangemaakt. Al deze bedrijven zullen door hun verscheidenheid hun specifieke parameters moeten gebruiken om hun verantwoorde verkoopprijzen correct te berekenen. a. Productief uurloon Het productief uurloon is een erg belangrijke factor in de berekening van de verkoopprijs. Bij iedere loonsverhoging of -verandering in de samenstelling van het loonkostenpakket verandert ook de kostprijs van het uurloon. Deze gegevens worden zorgvuldig opgevolgd door de economische commissie van Bakkers Vlaanderen en worden regelmatig in het vaktijdschrift PASSIE gepubliceerd. b. Percentage bak- en verkoopverlies Iedereen heeft wel eens onverkochte geproduceerde goederen. Voor dit verlies trekken wij in de berekening 3% af van het aantal geproduceerde stuks. In praktijk heeft ieder product echter zijn eigen procentuele bakverlies. U kan dit desgewenst zelf berekenen. Voor gebak dat per kg verkocht wordt (bijvoorbeeld speculaas en dessert) kunnen wij na het bakken het juiste bakverlies vaststellen door het gebakken product te wegen. Door verdamping tijdens het bakproces gaat er namelijk een gedeelte van het deeggewicht verloren. Daarenboven is er ook het verkoopverlies. c. Percentage onrechtstreekse productietijd Wanneer wij een product samenstellen en bakken, doen we dit binnen een bepaalde tijdspanne. Maar daarbij hoort ook de tijd die onrechtstreeks geleid heeft tot de vervaardiging van deze producten. Denk bijvoorbeeld aan: grondstoffen halen en wegzetten, machines en platen kuisen, afwassen, de dagelijks of grote schoonmaak in de bakkerij, het afschermen en labelen van gebak, vuilnis buitenzetten, de silo kuisen, sorteren, het atelier een verfbeurt geven, en zoveel meer. Op dit ogenblik rekenen wij voor de onrechtstreekse productietijd 35% extra. Dit wil dus zeggen dat wanneer wij 10 uur rechtstreeks met een product bezig zijn er nog 3,5 uur besteed wordt aan onrechtstreekse bezigheden. d. Percentage veranderlijke kosten 6

7 Dit percentage bepaalt voor het grootste stuk de verkoopprijs van onze producten en wordt vastgesteld aan de hand van gegevens van een vorige boekhoudperiode. Het percentage wordt berekend door het totaal van grondstoffen en productielonen uit een bepaalde boekhoudperiode te stellen tegenover de totale kostprijs (zonder winst en BTW). Wanneer wij van een bepaald product de veranderlijke kosten kennen, kunnen wij met behulp van deze percentages de juiste kostprijs van een product bepalen. De ideale verkoopprijs bekomen we door nadien de gewenste winst en BTW eraan toe te voegen. Voorbeeld: het percentage veranderlijke kosten voor brood bedraagt momenteel 48%, voor kleingoed (inclusief melkbroden) 52% en voor banket 62%. e. Percentage rentabiliteit of winst Ieder bedrijf moet winst maken. Hoeveel procent dit moet zijn bepaal je uiteraard zelf. f. Percentage BTW Voor brood en banket wordt er 6% BTW berekend bovenop de verkoopprijs (zonder BTW). 3. Soorten producten a. Voorbereid product Buiten brood zijn er in de brood- en banketbakkerij niet zo veel producten die samengesteld worden uit een deeg of een éénmalige bewerking. Een eclair bestaat bijvoorbeeld uit drie voorbereide producten (soezenbeslag, gele room en glaceermiddel) die niet elk apart vervaardigd worden telkens een eclair afgewerkt wordt. Het is dus logisch dat, om de verkoopprijs van een eclair te berekenen, het niet volstaat de laatste fase van de samenstelling van het afgewerkte product te berekenen, maar dat we de voorbereide producten ieder afzonderlijk berekenen. Zoals u ziet vraagt de berekening van de voorbereide producten heel wat voorbereidend werk vooraleer we een echte verkoopprijs kunnen bepalen. Maar omdat we heel wat producten kunnen samenstellen met deze voorbereide producten, zullen (eenmaal de berekeningen er zijn) de verkoopprijsberekeningen veel sneller verlopen. b. Afgewerkt product Afgewerkte producten zijn producten die klaar zijn om verkocht te worden. Een sandwich bestaat bijvoorbeeld uit één bereiding en is zodoende een afgewerkt product. 7

8 4. Berekeningsformulieren a. Voorbereid product 8

9 b. Afgewerkt product 9

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING

LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING LESDOSSIER: KOSTPRIJSBEREKENING Situatie Wanneer men als handelaar een product verkoopt of een dienstverlening verleent, dient men een prijs te bepalen om te verkopen. Hoe gaat men tewerk? Met wat dient

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Geautomatiseerd financieel plan: Gebruik

Geautomatiseerd financieel plan: Gebruik Geautomatiseerd financieel plan: Gebruik 1. Inleiding Met het financieel plan van Excel kunt u gegevens invoeren voor verwerking en opmaak in de juiste vorm, om zo een geslaagd financieel plan te kunnen

Nadere informatie

Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite

Kostprijscalculatie bij productiebedrijven: Excel of ERP? Globis NV integreert kostprijscalculatie op unieke wijze in haar ERP-suite Uitdagingen Vandaag bevatten de meeste ERP-systemen de mogelijkheid om stuklijsten (bill of materials) te definiëren en deze te koppelen aan een aantal bewerkingen in de productie. In productieomgevingen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

2. ENERGIEBOEKHOUDING

2. ENERGIEBOEKHOUDING 2. ENERGIEBOEKHOUDING 2.1. Energieboekhouding: wat en waarom? 2.1.1. Wat is een energieboekhouding? Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst

Nadere informatie

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5 Beleggen met opties Euronext ontstond in september 2000 uit de fusie van de Amsterdamse, Brusselse en Parijse cash- en derivatenbeurzen. De Euronext Groep is sindsdien groter geworden met de toevoeging

Nadere informatie