Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop"

Transcriptie

1 Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t f BTW BE KBC

2 1. I N H O U D 1. Inhoud Doel van document Offerte Lijstweergave Detailweergave Functies... 8 Historiek verkoop... 8 Actualiseren van prijzen en kortingen... 9 Eenvoudig zoeken... 9 Samenstelling weergeven Order maken Order Lijstweergave Detailweergave Functies Historiek verkoop Actualiseren van prijzen en kortingen Eenvoudig zoeken Samenstelling weergeven Afspraak maken Verkoopbon maken Verkoopbon Lijstweergave Detailweergave Functies Historiek verkoop Eenvoudig zoeken Samenstelling weergeven Afspraak maken Overhalen orderlijnen Prestaties Facturatie Verkoopfactuur Statistiek... 26

3 2. D O E L V A N D O C U M E N T Adsolut KMO-beheer voorziet verschillende functionaliteiten op gebied van administratieve opvolging van de verkoopflow. De verschillende functionaliteiten m.b.t. verkoop zitten gebundeld onder KMO-beheer, Verkoop. De opbouw van deze handleiding gaat uit van een situatie waarbij de gehele flow gevolgd wordt. Het verkoopproces start daarom bij de opmaak van een offerte. De offerte wordt vervolgens omgezet naar een order, zal via een verkoopbon geleverd worden en resulteert uiteindelijk ook in een verkoopfactuur. In de praktijk is het niet nodig het gehele proces te volgen. Ergens onderweg inpikken kan. M.a.w., er kan bijvoorbeeld onmiddellijk een order gemaakt worden zonder eerst een offerte te moeten creëren. Of een verkoopbon rechtstreeks factureren kan bijvoorbeeld ook. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de basisfunctionaliteiten binnen Adsolut gekend zijn. Deze zijn beschreven in de handleiding Adsolut Algemeen - Basis. Overzicht- en detailweergave, sneltoetsen, veldkiezer, groeperingen, kolomhoofden, enz. zouden gekende begrippen moeten zijn. Ook Adsolut KMO-beheer Artikelbeheer vormt een basis voor deze handleiding. Volgende onderwerpen komen aan bod. - Algemene flow (offerte, order, verkoopbon en factuur) - Actualiseren van prijzen - Verkoophistoriek raadplegen vanuit een verkoopdocument - In verkoopdocumenten eenvoudig opzoeken van artikels en contacten - Bon info & memo s aanpassen en toevoegen - Orderlijnen overhalen op een verkoopbon - Om deze handleiding zo beknopt en leesbaar mogelijk te houden zijn specifieke functionaliteiten opgenomen in aparte handleidingen. O.a. samenstellingen, varianten, vertegenwoordigers, commissies, projecten en service wordt besproken in een andere handleiding. Veel leesplezier! Het Adsolut team 1

4 3. O F F E R T E 3. 1 L i j s t w e e r g a v e De standaard verkoopflow start bij het aanmaken van een offerte via KMO-beheer, Offertes. Na het doorklikken op Offertes, opent de lijst met openstaande offertes. Via de veldkiezer kunnen er verschillende velden beschikbaar worden gemaakt. Er zijn de standaard velden zoals Docnr., Datum, Relatie naam, Prijscategorie, Relatie Telefoon, Status offerte en Totaal Excl., Btw en Totaal. Afhankelijk van de aard en werking van het bedrijf kunnen ook velden m.b.t. kortingen, leeggoed en/of bijdragen interessant zijn om toe te voegen. Meer specifiek, ter opvolging van de offertes, zijn velden zoals Contactpersoon, Volgend contact, Afspraakdatum, Datum verzending, Niveau opvolging, Vermoedelijke beslissing, Vertegenw. Naam en Opmerking sales beschikbaar. De achtergrondkleur van de lijn wijzigt naargelang de configuratie van de instellingen.

5 3. 2 D e t a i l w e e r g a v e Na het maken van een nieuwe offerte, het kiezen van de relatie en toevoegen van enkele artikels, ziet het scherm van de offerte er als volgt uit. Gebied 1: Gebied 2: Gebied 3: Functietoetsen om een nieuwe offerte te starten, op te slaan, te verwijderen, of om te navigeren, de weergave te veranderen, enz. Bevat een detail/lijst weergave van de offerte, opgedeeld in tabs Artikels, Sales, Bon Info, Interne memo en Opvolging. Toont een samenvatting of totaal en vermeld de prijscategorie. 3

6 Artikels Het tabblad Artikels bevat de detaillijnen van de offerte met de artikelinformatie. Elke onderneming en gebruiker zal nood hebben aan andere informatie. Hierna worden de meest voorkomende reeksen besproken. - Basisgegevens Artikel, Omschrijving, Fakt. Aant., Bruto, Korting, Eenh.Pr., Btw en Totaal Tip! Via de veldkiezer kan er aan de kolommen het veld "Scanveld" worden toegevoegd. Dit geeft de mogelijkheid om via de barcodes het artikel te gaan ophalen. 4

7 - Voorraadinformatie Ondernemingen waar tijdens het verkoopproces gewerkt wordt op basis van de beschikbare voorraad hebben nood aan zicht hierop. O.a. volgende velden zijn daarom beschikbaar; Stock, Backorders Lev., Backorders Relaties, Beschikbare stock en Theoretische stock. - Informatie m.b.t. de verschillende eenheden Fakt. Eenh., Alt. Eenh., Aantal Basis Eenh., Aantal Alt. Eenh. In de handleiding Adsolut KMO-beheer Eenheden worden de mogelijkheden m.b.t. eenheden verder besproken. - Diverse andere velden m.b.t. leeggoed, bijdragen en verkoopcommissie 5

8 Sales Het tabblad Sales bundelt informatie omtrent CRM. De handleiding Adsolut CRM Basis gaat hier verder op in. Bon Info Onder Bon Info staan de gegevens betreffende de relatie. Standaard worden de gegevens overgenomen van de relatiefiche. 6

9 Interne memo Interne memo voorziet de mogelijkheid om aan de hand van een Rich Text Editor, interne opmerkingen of informatie mee te geven met de offerte. Deze info wordt overgenomen naar het order. Opvolging Alle acties m.b.t. opvolging van een offerte kunnen worden beheerd via het tabblad Opvolging. Ook dit wordt verder besproken in de handleiding Adsolut CRM Basis. 7

10 3. 3 F u n c t i e s Historiek verkoop De knop Historiek verkoop toont een artikeloverzicht van de aankopen van deze relatie. Gebruik ook hier de veldkiezer én filter om tot een overzicht te komen met de informatie die gezocht wordt. Tip! Aan de hand van dubbelklikken op een bepaalde lijn of enkele lijnen, worden de gegevens overgenomen naar de offerte. 8

11 Actualiseren van prijzen en kortingen Aan de hand van de knop Actualiseer prijzen, worden alle gegevens in de offerte ge-update op basis van de achterliggende instellingen en logica. Deze functionaliteit is ook beschikbaar in de andere verkoopdocumenten. Enkele voorbeelden wanneer deze functie handig kan zijn: - De verkoopprijzen of kortingen zijn gewijzigd en moeten in deze offerte gebruikt worden. Eén druk op de knop zorgt voor een update van de prijzen en kortingen. - Aan de offerte werden verschillende manuele wijzigingen aangebracht. Men wil deze resetten naar de standaard prijzen op basis van de instellingen en prijzenstructuur. Eenvoudig zoeken Adsolut voorziet o.a. in de verkoopdocumenten eenvoudig zoeken naar Artikels en Contacten. - Voor Zoek artikel verschijnt onderstaand scherm en filters. Deze zoekactie wordt gebruikt om artikels op te zoeken die in de artikelcatalogus zitten, maar niet actief staan. Na het kiezen van een artikel uit deze catalogus, zal het geactiveerd worden en opgenomen worden in de normale artikellijst. - Voor contacten het standaard scherm, waarbij hier ter illustratie gefilterd is op garden. Deze zoekactie geeft bijkomend de mogelijkheid om ook op contactpersonen te zoeken. 9

12 Samenstelling weergeven Via de knop Samenstelling wordt de inhoud van de samenstelling weergegeven. Door middel van rechts klikken op een lijn komen enkele extra functionaliteiten tevoorschijn. Rij invoegen: Niveau invoegen: Hiermee kunnen lijnen worden toegevoegd aan de samenstelling. De nieuwe lijnen worden niet in de standaard samenstelling opgenomen, maar alleen in dit document. Artikels uit een samenstelling kunnen op hun beurt ook een samenstelling zijn. Ook hier kan een bijkomend niveau worden gemaakt. De nieuwe niveaus worden niet in de standaard samenstelling opgenomen, maar alleen in dit document. Inklappen en uitklappen: In en uitklappen van de verschillende niveaus. Navigeer: Exporteer: Doorheen de samenstelling navigeren. Inhoud van de samenstelling exporteren naar bv. Excel. Order maken Maak order zet de offerte om in een order. 10

13 4. O R D E R 4. 1 L i j s t w e e r g a v e Bij het volgen van de standaard verkoopflow komen we na een offerte bij een order terecht, KMObeheer, Orders. Na het doorklikken op Orders, opent de lijst met openstaande orders. Naar analogie met de offertes kunnen ook hier, via de veldkiezer, verschillende velden beschikbaar worden gemaakt. 11

14 4. 2 D e t a i l w e e r g a v e Na het openen van het eerder gemaakt order op basis van de offerte, ziet het scherm er als volgt uit. Gebied 1: Gebied 2: Gebied 3: Functietoetsen om een nieuw order te starten, op te slaan, te verwijderen, of om te navigeren, de weergave te veranderen, enz. Bevat een detail/lijst weergave van het order, opgedeeld in tabs Artikels, Bon Info, Interne memo en Planning. Toont een samenvatting of totaal en vermeld de prijscategorie. 12

15 Artikels Het tabblad Artikels bevat de detaillijnen van het order met de artikelinformatie. Zoals bij de offerte, helpt de veldkiezer om de gevraagde informatie tevoorschijn te halen. Bon Info Onder Bon Info staan de gegevens betreffende de relatie. De gegevens zijn overgenomen van de offerte. Bovenop de velden die al beschikbaar waren bij de bon info van de offerte, zijn hier ook velden m.b.t. leverdata en transporteur toegevoegd. 13

16 Interne memo Interne memo voorziet de mogelijkheid om aan de hand van een Rich Text Editor, interne opmerkingen of informatie mee te geven met het order. Planning Alle afspraken m.b.t. het order kunnen worden beheerd via het tabblad Planning. Ze kunnen ook worden getoond in de lijst van de orders. De werking en verschillende mogelijkheden wordt behandeld in de handleiding Adsolut CRM Basis. 14

17 4. 3 F u n c t i e s Historiek verkoop Identiek aan de offerte, toont de knop Historiek verkoop een artikeloverzicht van de aankopen van deze relatie. In dit overzicht kunnen verschillende lijnen worden geselecteerd en zo worden overgenomen naar het order. Actualiseren van prijzen en kortingen Aan de hand van de knop Actualiseer prijzen, worden alle gegevens in het order ge-update op basis van de achterliggende instellingen en logica. Deze functionaliteit is ook beschikbaar in de andere verkoopdocumenten. Enkele voorbeelden wanneer deze functie handig kan zijn: - De verkoopprijzen of kortingen zijn gewijzigd, sinds de opmaak van de offerte of order, en moeten in dit order gebruikt worden. Eén druk op de knop zorgt voor een update van de prijzen en kortingen. - Aan het order werden verschillende manuele wijzigingen aangebracht. Men wil deze resetten naar de standaard prijzen op basis van de instellingen en prijzenstructuur. Eenvoudig zoeken Identiek aan de offertes voorziet Adsolut o.a. in de verkoopdocumenten eenvoudig zoeken naar Artikels en Contacten. 15

18 Samenstelling weergeven Via de knop Samenstelling wordt de inhoud van de samenstelling weergegeven. Naar analogie met de offerte komen door rechts te klikken op de lijnen extra functionaliteiten tevoorschijn. Afspraak maken Via de knop Maak afspraak kan een afspraak gemaakt worden die betrekking heeft op dit order. Deze afspraak wordt in de agenda geplaatst en zal, zoals eerder besproken, onder het tabblad Planning verschijnen. Verkoopbon maken Maak verkoopbon zet het order om in een verkoopbon. 16

19 5. V E R K O O P B O N 5. 1 L i j s t w e e r g a v e Bij het volgen van standaard verkoopflow komen we na een offerte en order bij de verkoopbon terecht, KMO-beheer, Verkoopbonnen. Na het doorklikken op Verkoopbonnen, opent de lijst met openstaande orders. Naar analogie met de offertes en de orders kunnen ook hier, via de veldkiezer, verschillende velden beschikbaar worden gemaakt. 17

20 5. 2 D e t a i l w e e r g a v e Na het openen van de eerder gemaakte verkoopbon op basis van het order, ziet het scherm er als volgt uit. Gebied 1: Gebied 2: Gebied 3: Functietoetsen om een nieuwe verkoopbon te starten, op te slaan, te verwijderen, of om te navigeren, de weergave te veranderen, enz. Bevat een detail/lijst weergave van de verkoopbon, opgedeeld in tabs Artikels, Bon Info, Interne memo en Planning. Toont een samenvatting of totaal en vermeld de prijscategorie. 18

21 Artikels Het tabblad Artikels bevat de detaillijnen van de verkoopbon met alle artikelinformatie. Zoals bij de offerte en het order, helpt de veldkiezer om de gevraagde informatie tevoorschijn te halen door de juiste velden te selecteren. Bon Info In tegenstelling tot de bon info van de offerte en het order, zijn de gegevens hier verdeeld over twee tabbladen. Het eerste, Facturatie, bundelt de gegevens betreffende de relatie en prestaties. Onder Transport, zijn alle velden m.b.t. transport en levering terug te vinden. 19

22 Teksten Interne memo voorziet de mogelijkheid om aan de hand van een Rich Tekst Editor, interne opmerkingen of informatie mee te geven met het order. De tekst onder Memo wordt zichtbaar voor de klant. Prestaties Betaling Onder het tabblad betaling worden de gegevens m.b.t. de betaling via de kassa getoond. 20

23 Planning Alle afspraken m.b.t. de verkoopbon kunnen worden beheerd via het tabblad Planning. Ze kunnen ook worden getoond in de lijst van de verkoopbonnen. Ook dit wordt verder besproken in de handleiding Adsolut CRM Basis. 21

24 5. 3 F u n c t i e s Historiek verkoop Identiek aan de offertes en de orders, toont de knop Historiek verkoop een artikeloverzicht van de aankopen van deze relatie. In dit overzicht kunnen verschillende lijnen worden geselecteerd en zo worden overgenomen naar de verkoopbon. Eenvoudig zoeken Identiek aan de offertes en de orders voorziet Adsolut o.a. in de verkoopdocumenten eenvoudig zoeken naar Artikels en Contacten. Samenstelling weergeven Via de knop Samenstelling wordt de inhoud van de samenstelling weergegeven. Naar analogie met de offerte komen door rechts te klikken op de lijnen extra functionaliteiten tevoorschijn. Afspraak maken Via de knop Maak afspraak kan een afspraak gemaakt worden die betrekking heeft op deze verkoopbon. Deze afspraak wordt in de agenda geplaatst en zal, zoals eerder besproken, onder het tabblad Planning verschijnen. 22

25 Overhalen orderlijnen Via de knop Overhalen orderlijnen kunnen manueel orderlijnen worden overgehaald. In sommige gevallen is het niet mogelijk een volledig order om te zetten naar een verkoopbon. Bijvoorbeeld bij een levering waar artikels uit verschillende orders moeten worden geleverd. In dit geval kan men een nieuwe verkoopbon maken en de orderlijnen ophalen. De verschillende openstaande orderlijnen voor de desbetreffende klant komen dan tevoorschijn. In de kolom Aantal leveren kan bepaald worden hoeveel artikels er geleverd worden en in de kolom Overhalen wordt aangeduid welke lijnen effectief moeten worden overgehaald naar de verkoopbon. 23

26 Prestaties Koppel: Koppelen van geleverde prestaties, besproken in de handleiding Adsolut Kantoor Prestaties. Ontkoppel: Verwerk: Terug ontkoppelen van de hiervoor vermelde prestaties. Verwerken van de prestaties op deze bon. Facturatie Na het aangeven welke artikels effectief geleverd kunnen en moeten worden, in de kolom Fakt aant. kan gekozen worden voor de volgende opties. Klaar voor facturatie: Artikels zijn geleverd en de verkoopbon wordt op status klaar voor facturatie gezet. Factureer: Handel af: Geleverde aantallen factureren. Om de bon af te handelen zonder dat er gefactureerd moet worden (bv. bij een omruiling o.a. omwille van binnen garantie zijn van het artikel). Opmerking: Niet iedereen heeft alle rechten om deze uit te voeren. 24

27 6. V E R K O O P F A C T U U R Afhankelijk van de instellingen zal het verkoopfactuur, na het factureren van de verkoopbon, automatisch worden verstuurd. O.a. via Boekhouding en Verkopen kunnen de facturen worden opgevraagd. Hieronder een voorbeeld van een overzicht van de laatste facturen. O.a. ook via het tabblad Overzicht op de relatiefiche kunnen de facturen voor de desbetreffende klant worden opgevraagd. D.m.v. dubbelklikken op de factuur, zullen de factuurdetails worden getoond. 25

28 7. S T A T I S T I E K Statistiek orders Via Statistiek Orders kan er op basis van enkele filters de statistiek van orders opgevraagd worden. De statistiek kan vervolgens in lijst-, draaitabel- of grafiekvorm bekeken worden. Hieronder enkele voorbeeldschermen. De basisfunctionaliteiten m.b.t. statistieken wordt in een aparte handleiding besproken. 26

29 Statistiek Verkoop Identiek aan de statistiek van de orders kunnen er ook op niveau van effectieve verkoop statistieken worden getrokken. Hieronder een klein voorbeeld ter berekening van de algemene marge. Tip! Via de veldkiezer en de samenvatting balk, kunnen zeer eenvoudig interessante beleidsoverzichten gemaakt worden. Via het bewaren van layouts en filters zijn ze later makkelijk opnieuw raad te plegen. Deze functionaliteiten staan beschreven in de handleiding "Adsolut - Algemene werking". 27

30 G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t f BTW BE KBC

Handleiding. KMO-beheer CRM

Handleiding. KMO-beheer CRM Handleiding KMO-beheer CRM G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel van document...

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Artikelbeheer

Handleiding. KMO-beheer. Artikelbeheer Handleiding KMO-beheer Artikelbeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Inhoud 1. Doel van document... 1

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Kassa

Handleiding. KMO-beheer. Kassa Handleiding KMO-beheer Kassa G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel van

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer Handleiding Algemeen Agendabeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis voorraadbeheer

Handleiding. KMO-beheer. Basis voorraadbeheer Handleiding KMO-beheer Basis voorraadbeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud...

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1 Onlinefact Gebruikershandleiding Versie 0.1 Inhoud VERSCHILLENDE FUNCTIES EN VENSTERS... 3 1.1 MENU DOCUMENTEN... 3 1.2 MENU LIJNEN AANPASSEN... 3 1.3 MENU AANKOOP/VERKOOP... 4 1.4 DOCUMENTENLIJST FILTEREN...

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting

Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen Ververs voorraad (F12), bij het openen van het programma zal

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN

Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Aanmaningen Parameters Aanmaningen

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Salesnavigator

Gebruikershandleiding Salesnavigator Gebruikershandleiding Salesnavigator Inhoudsopgave: 1: Beginnen... 2 2: Startscherm... 2 3: Hoe kan ik zoeken?... 3 4: Hoe kan ik filteren?... 3 5: Hoe kan ik gegevens bewerken?... 4 6: Hoe werkt de takenlijst?...

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Release notes CRM Service Pack Editie

Release notes CRM Service Pack Editie Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0 INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren

Nadere informatie

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN 1 Algemene werking Deze module van Wings zal een product koppelen met een of meerdere product(en) en deze gekoppelde producten ook automatisch laten verschijnen in de verrichtingen.

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker Handleiding Adsolut Nieuwe gebruiker G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Adsolut - Nieuwe gebruiker Inhoud

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Versie mei 2014

Nieuwsbrief Versie mei 2014 Nieuwsbrief Versie mei 2014 Er heeft een grote update plaatsgevonden waarmee er meer functionaliteit is toegevoegd voor u. Graag brengen wij deze uitbreidingen onder uw aandacht. 1. Catering kunnen vastleggen

Nadere informatie

Procedure Maken van een informatieprofiel

Procedure Maken van een informatieprofiel Procedure Maken van een informatieprofiel Aanmaken informatieprofiel (Dit gedeelte is alleen voor degene die toegang hebben tot de ontwerpmodule) Applicatiebeheer profielen informatieprofielen Kies voor

Nadere informatie

SHIFT+I Inkoopprijs tonen SHIFT+V Verkooprijs tonen

SHIFT+I Inkoopprijs tonen SHIFT+V Verkooprijs tonen CATALOGUS 2 ARTIKELLIJST 3 NIEUW ARTIKELS / PROMO / AANBIEDINGEN 4 OPRUIMING / SNELLE INGAVE 5 BESTELLIJST 6 HISTORIEK / GARANTIE 7 OFFERTE / BACKORDERS 8 FACTUREN / INFORMATIE 9 STEL EEN VRAAG / CONFIGURATIE

Nadere informatie

Handleiding KMO-beheer

Handleiding KMO-beheer Handleiding KMO-beheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Inhoud 1. Doel van document... 2 2. Algemene werking...

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen

Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grote hoeveelheid gegevens analyseren: draaitabellen Het kan

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit.

SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS. Sint-Idesbaldusstraat 29 TEL : (058) 313 313 BE-8630 Veurne FAX : (058) 311 456. O:\Data2011\@Promo\elektriciteit. SOFTWARE VOOR ELEKTRICIENS Omschrijving Boekhouding - Ingave van aankoop- en verkoopfacturen - Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek - Ingave van rekeninguittreksels - Afdruk van financieel dagboek - Afdrukken

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (Smartphone)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (Smartphone) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (Smartphone) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor Smartphones voor te stellen.

Nadere informatie

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon.

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Pagina 1 van 8 Vooruitbetalingen/aanbetalingen verwerken in de facturering Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Open

Nadere informatie

Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND).

Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND). Kies voor een snelle internetaansluiting (ADSL / BREEDBAND). Shift i Inkoopprijs tonen Shift v Verkoopprijs tonen Ververs voorraad, bij het openen van het programma zal deze automatisch worden bijgewerkt.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien.

Nu kunnen we beginnen met het opzoeken van producten. Hier zijn 5 mogelijkheden voor voorzien. Aanmelden Ga naar onze website www.vanoirschot.be Klik op Inloggen. Geef uw klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens zijn door ons aan u per mail verstrekt. Vergeet niet de vakjes profiel

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

DGT Dynamics 2 - Handleiding

DGT Dynamics 2 - Handleiding DGT Dynamics 2 - Handleiding 1. Aanmelden 1. Ga naar http://dgtdynamics.digitopia.be/ (of http://www.pharmatopia.be voor apothekers) 2. Vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw paswoord in. De home pagina

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM CRM DOCUMENTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 21.04.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Documents Algemene informatie...

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Webshop

Handleiding. KMO-beheer. Webshop Handleiding KMO-beheer Webshop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel van

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV

KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV KLANTEN HANDLEIDING GEBRUIK WEBWINKEL MARTENS KUNSTSTOFFEN BV Welkom op de nieuwe webwinkel van Martens kunststoffen bv. Deze biedt u de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen op het moment dat het u

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

CRM Verkoopsprognose

CRM Verkoopsprognose CRM Verkoopsprognose WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat PROGNOSE CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Verkoopsprognose 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings CRM Verkoopsprognose

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Met het maken van een offerte of factuur (document) kan op verschillende manier een korting worden gegeven, we zullen deze voor elke mogelijkheid navolgend behandelen.

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Pag.: 1 Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Samenvoeging document syntax

Samenvoeging document syntax Samenvoeging document syntax Kleos beschikt over een interne model- en tekstblokbewerker om de aanmaak en de bewerking van modellen en tekstblokken mogelijk te maken. U kunt hiervoor echter ook een externe

Nadere informatie

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl

Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Handleiding voor www.galvano-metaal.nl Het is mogelijk via Internet, 24 uur per dag, prijzen op te vragen, orders in te voeren en de status van uw offerte aanvragen en orders te volgen. Ook prijslijsten

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Agenda tips & trucs:

Agenda tips & trucs: Agenda tips & trucs: Zoeken Export naar Excel vanuit lijsten Bijwerken middels selecties Lay-outs kopiëren Boekstukken dupliceren Kopiëren van orders e.d. Zoeken in historische goederenmutaties Rapporten

Nadere informatie

Aanmaken van een relatie in Newbase

Aanmaken van een relatie in Newbase Aanmaken van een relatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

Briljant Verkoopbeheer

Briljant Verkoopbeheer Briljant Verkoopbeheer Inhoud 1. Verkoopbeheer... 1 Overzicht module Verkoopbeheer... 1 Beheer... 1 Verwerking... 1 Lijsten... 1 Offertes... 3 Werken met offertes... 3 De instellingen voor offertes...

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding online gebruik van de Thomas International tools

Handleiding online gebruik van de Thomas International tools Handleiding online gebruik van de Thomas International tools Welkom op onze website. Hieronder vindt u een praktische handleiding die u zal helpen bij het gebruik van onze website. Met een eenvoudige muisklik

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving Module: Meldingnr Omschrijving M18736 CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten. Hierdoor kan een object 2x in twee verschillende

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen)

Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen) Shift + i (Inkoopprijs tonen of verbergen) Shift + v (Verkoopprijs tonen of verbergen) Bij de configuratie kan men bepalen of de inkoopprijs standaard getoond mag worden. Na het opstarten krijgt u allereerst

Nadere informatie

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner.

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner. Eenvoudige formules Een gedeelte van deze nieuwsbrief gaat over eenvoudige formules. Met behulp van Formules is het mogelijk om Tabelkolommen te bewerken. Een aantal bewerkingen lijken op acties die u

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie