Inhoudsopgave. 1. Kengetallen DM Barometer Onderzoeksopzet Special: De marketeer in Respondenten 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer Onderzoeksopzet Special: De marketeer in Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? De marketeer is behoedzaam 5 4. Dialoogmarketing in Dialoogmarketing genereert kansen Kabinet: meer focus op online privacy 7 5. Data is the new oil Marketeer weet om te gaan met data 8 6. Meten van conversie Ontwikkelingen en effecten Facetten van dialoogmarketing Insourcen is de trend Combinatie en social marketing Direct mail behoudt z n plek in de marketingmix Minder telemarketing binnen campagnes Stellingen Inzet van social media succesvol? Geen volledige integratie in Bijlagen 18 Bijlage 1: Reacties bij paragraaf Bijlage 2: Reacties bij paragraaf Bijlage 3: Reacties bij paragraaf Bijlage 4: Reacties bij paragraaf Bijlage 5: Reacties bij paragraaf Jonneke Prinsen Onderzoek DDMA DM Barometer Special: De marketeer in

3 1. Kengetallen De marketeer in 2011 investeert (50%), kiest voor acquisitie (43%), kiest voor permission based (46%) en zet in op maximaal dialoogmarketing (46%). Iedere marketeer ziet dat dialoogmarketing in 2011 kansen genereert voor de organisatie. Dit heeft voornamelijk betrekking op: 1) meer en betere interactie met de klant, 2) het aanbieden van relevante en gerichte informatie en 3) het versterken van klantenbinding (43% van de marketeers). Wat verwacht de marketeer van het nieuwe kabinet? 53% denkt dat het nieuwe kabinet meer focus zal leggen op online privacy. De marketeer vindt dat hij op voldoende niveau kan omgaan met de miljoenen databytes en inzet ten behoeve van marketingdoeleinden. Gemiddeld geeft hij zichzelf een 4,8 op de schaal van 1 tot 6 (waarbij 1 = onvoldoende, en 6 = voldoende). De marketeer is de vraag gesteld welke technische ontwikkelingen hij verwacht om conversies te kunnen meten. Hij verwacht voornamelijk: 1) koppeling van conversies uit diverse kanalen en 2) meettechnieken via social media. Hieruit zullen vooral de volgende effecten uit voortvloeien: 1) meer kennis van de klant en 2) het gerichter en efficiënter inzetten van de kanalen. 67% van de marketeers combineert marketing en social marketing, 33% doet dit niet. Deze combinatie wordt door de meeste marketeers (75%) ingezet voor het genereren van een groter bereik van campagnes en nieuwsbrieven. De meeste organisaties (46%) insourcen het campagne-management werk, evenals marketing. 35% respectievelijk 37% van de organisaties hebben de business volledig in eigen beheer en doen het dus zelf. De kleinste groep (19% resp. 17%) besteedt het werk uit. De meeste marketeers (60%) verwachten dat in 2011 minder gebruik zal worden gemaakt van telemarketing binnen campagnes in vergelijking met % denkt dat er meer zal worden ingezet op telemarketing, en 19% geeft aan dat het gebruik gelijk zal blijven. Slechts 2% van de marketeers is het eens met de stellingname: direct mail is bijna geschiedenis. Een kwart geeft aan dat direct mail springlevend is en juist eerder zijn plaats weer terug verovert. De meerderheid van de marketeers (73%) is van mening dat direct mail een plaats zal blijven houden in de marketingmix. 71% van de marketeers vindt dat er onvoldoende concrete, met cijfers onderlegde, resultaten zijn die aantonen dat de inzet van social media succesvol is met betrekking tot de ROI. In 2011 is de integratie van de dialoogmarketingkanalen met de traditionele above the line media nog niet volledig, volgens drie kwart van de marketeers. DM Barometer Special: De marketeer in

4 2. DM Barometer 2.1. Onderzoeksopzet De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Dialoogmarketing omvat alle vormen van marketing waarbij de dialoog tussen twee mensen het uitgangspunt is voor communicatie: van folder tot , van telefoon tot social marketing. Bij dialoogmarketing is geen sprake van éénrichtingsverkeer maar wordt zowel de zender als de ontvanger in beweging gezet. Het doel van de DM Barometer is het verkrijgen van concrete, objectieve en inzichtelijke cijfers van de branche, welke onmisbaar zijn in het benadrukken van de slagkracht van dialoogmarketing aan collega s, opdrachtgevers, afnemers en als signaal naar de politiek. Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special). De DM Barometer resulteert in een uitgebreide rapportage met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen op brancheniveau gerapporteerd Special: De marketeer in 2011 In het vierde kwartaal van 2010 heeft de DM Barometer een specifiek thema uit de branche onder de loep genomen: De marketeer in Deze Special staat in het teken van de verwachtingen voor het vakgebied dialoogmarketing in Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Welke kansen zien we, en wat verwachten we van het nieuwe kabinet? Een Special om het klimaat te peilen van het komende jaar. De inhoud van deze DM Barometer Special bevat marketeer generated content. Dat wil zeggen; de barometer is opgesteld aan de hand van vragen die marketeers hebben ten aanzien van Tevens is bij een aantal resultaten om commentaar van specialisten uit het vakgebied gevraagd Respondenten Respondenten Dit kwartaal hebben 100 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer Special. Over de respondenten kan het volgende worden gezegd: De branches marketing/pr/communicatie (30%) en zakelijke dienstverlening (30%) zijn het best vertegenwoordigd. 25% van de respondenten is eigenaar, directeur of directie/management. Daarnaast is 29% manager marketing/sales of heeft een gelijkwaardige functie, en 17% is marketeer of communicatiemedewerker. Het overige deel bestaat uit adviseur/consultant, en anders danwel onbekend. Van de respondenten is 74% man en 26% vrouw. DM Barometer Special: De marketeer in

5 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 3.1. De marketeer is behoedzaam Hoe gaat u als marketeer 2011 in? De enquête opent met de vraag Hoe gaat u als marketeer 2011 in? Deze vraag is vorig jaar ook aan de marketeers gesteld. De onderstaande grafieken geven de resultaten van beide jaren weer, waarbij de blauwe balk de resultaten voor 2011 toont en de oranje balk die van vorig jaar De marketeer is voor 2011 minder optimistisch dan in het afgelopen jaar. Men profiteert minder en blijft eerder neutraal. Het aantal marketeers dat overleeft blijft ongeveer even groot. De helft van de marketeers investeert in Dit is 4,6% meer in vergelijking met vorig jaar. In 2011 kiest de marketeer nog steeds voor acquisitie. Maar het verschil met de marketeers die neutraal blijven is kleiner ten opzichte van De marketeer in 2011 gaat voor permission based, al is het niet overtuigend. Het aantal marketeers dat voor soft opt-in kiest is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Circa 12% van de marketeers die in 2010 nog neutraal bleven, passen in het komende jaar een mix van massa en dm toe. DM Barometer Special: De marketeer in

6 4. Dialoogmarketing in Dialoogmarketing genereert kansen Op welke wijze genereert dialoogmarketing kansen voor uw organisatie in 2011? De vraag op welke wijze dialoogmarketing kansen voor de organisatie genereert is vorig jaar ook aan de marketeers gesteld. Vorig jaar heeft een aantal marketeers nog aangegeven dat dialoogmarketing weinig tot geen kansen creëert. Dat is dit jaar niet het geval. De marketeers van nu vinden dat dialoogmarketing kansen genereert voor de organisatie. Op welke wijze? De bovenstaande grafiek geeft de punten weer die de marketeers hebben genoemd. Hieronder volgen enkele reacties op de vraag. Meer en betere interactie met de klant - Aanbieden van relevante en gerichte informatie - Versterken van klantenbinding De genoemde punten 1) meer en betere interactie met de klant, 2) het aanbieden van relevante en gerichte informatie en 3) het versterken van klantenbinding, liggen in het verlengde van elkaar. Het één heeft invloed op het ander. In vergelijking met vorig jaar is het percentage marketeers dat de kans ziet in één of meerdere van deze punten, gestegen van 34% naar 43%. Een aantal reacties Het naar boven halen van latente behoefte door in een dialoog de juiste vragen te stellen. Belangrijke tool om in contact te blijven met bestaande en potentiële relaties en om een-op-een te communiceren. Klanten in de financiële sector spreek je niet dagelijks. Het inzetten van DM is een manier om contact te houden. De focus ligt meer op informeren/interactie dan verkoop van producten/diensten. De klant en zijn behoeften/wensen zijn het uitgangspunt. DM maakt massacommunicatie gerichter. Relevantie creëren, werken aan relatie met klanten en zoveel als mogelijk op het juiste moment via het juiste kanaal de juiste doelgroep aanspreken met een relevant onderwerp met het uiteindelijke doel om zoveel mogelijk fondsen te werven tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke merkbeleving. Zoeken, vinden, boeien en binden van oud-klanten, bestaande klanten en potentiële klanten! Door één op één klantcontact de relatie optimaliseren. Niet alleen zenden maar vooral écht leren luisteren biedt kansen! DM Barometer Special: De marketeer in

7 Gebruik van social media Dit jaar zijn er ook meer marketeers die aangeven dat het gebruik van social media kansen genereert voor de organisatie. Het percentage is gestegen van 5% naar 10%. Een aantal reacties Meer tweerichting verkeer met je klanten en potentiële klanten geeft meer inzicht in hun behoefte zodat ik daarop in kan spelen. Wordt met de enorme snelle groei van sociale media makkelijker en belangrijker. Door op verschillende social networks aanwezig te zijn. Zaken uit te spreken en discussie op te starten. Andere punten Door inzet van een multi channel traject werken aan acquisitie en opwaardering. Ben groot pleitbezorger van brede inzet van middelen op alle facetten van de DM. Ontwikkelen van het digitale/online kanaal. Ontwikkelen van loyalty programma. Lead generation. Positiever imago. Investeren in specifieke relaties biedt kansen voor kwalitatieve waardepropositie en objectief meetbare resultaten. Verder zijn de marketingkosten te controleren. IN BIJLAGE 1 STAAN ALLE REACTIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN Kabinet: meer focus op online privacy Wat verwacht u van het nieuwe kabinet in relatie tot het vakgebied dialoogmarketing? Het nieuwe kabinet is door VVD en CDA gevormd na de verkiezingen van juni Het is een minderheidskabinet dat in de Tweede Kamer wordt gedoogd door PVV, en trad aan op 14 oktober Motto van het kabinet is: vrijheid en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van het nieuwe kabinet? Een kleine meerderheid van de marketeers (53%) denkt dat het nieuwe kabinet meer focus zal leggen op online privacy. Bij de andere punten geeft minder dan de helft van de marketeers aan dat hij verwacht dat het nieuwe kabinet zich hierop gaat richten. 43% verwacht meer ruimte voor zelfregulering in plaats van wetgeving. 28% verwacht een introductie van nieuwe blokkaderegisters. 24% verwacht meer focus op consumentenirritatie. 23% verwacht een trend van opt-out naar opt-in. DM Barometer Special: De marketeer in

8 5. Data is the new oil 5.1. Marketeer weet om te gaan met data 'Data is the new oil' is een vaak gehoorde uitspraak in Organisaties zijn zich bewust dat zij data moeten verzamelen van klanten en prospects. Gevolg; een zeer grote bak met gegevens. In welke mate weet u om te gaan met deze grote hoeveelheid data en het in te zetten t.b.v. marketingdoeleinden? Data is the new oil, aldus media futurist Gerd Leonhard. Miljoenen databytes worden geüpload via het internet waarvan het grootste deel van de data wordt gecreëerd door de gebruikers zelf. Volgens Leonhard kan dit een bedreiging vormen voor organisaties daar ze enige controle over de data zullen moeten bewerkstelligen aangezien de consument het heft in eigen handen neemt. Maar het biedt ook een tal van kansen om het contact met de consument aan te gaan en informatieberichten relevanter / gerichter te maken. Elk stukje informatie rondom een beslissing, een actie of een opinie zou door de organisatie gevangen moeten worden, zodat de context optimaal kan worden begrepen. The filter is now more important than the coffee. The future is the small fish chasing the big fish. We have to empower the users to choose us. 1 In welke mate weet de marketeer om te gaan met de grote hoeveelheid data en dit in te zetten ten behoeve van marketingdoeleinden? Het merendeel van de marketeers (86%) geeft zichzelf een voldoende. Gemiddeld geeft men een 4,8 op de schaal van 1 tot 6 (waarbij 1 = onvoldoende, en 6 = voldoende). Oftewel, de marketeer vindt dat hij op voldoende niveau kan omgaan met de miljoenen databytes en inzet ten behoeve van marketingdoeleinden. Wanneer u bij de voorgaande vraag een voldoende heeft gegeven, voor welke doeleinden wordt de verzamelde data ingezet? 1 DM Barometer Special: De marketeer in

9 De reacties die de marketeers bij deze vraag hebben gegeven, zijn voor zover als mogelijk samengevoegd tot de categorieën zoals weergegeven in de grafiek op de vorige pagina. Uit de grafiek blijkt dat de doeleinden waarvoor de verzamelde data wordt ingezet, overeenkomen met de belangrijkste punten die zijn genoemd in paragraaf 4.1., namelijk: Meer en betere interactie met de klant, 1-op-1 communicatie. Het aanbieden van relevante en gerichte producten en diensten. Het versterken van de klantrelatie. Daarnaast acht de marketeer de verzamelde data ook van belang voor bijvoorbeeld het schrijven van business strategieën, voorspellingsmodellen, werving van nieuwe klanten en sales. IN BIJLAGE 2 STAAN ALLE REACTIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. DM Barometer Special: De marketeer in

10 6. Meten van conversie 6.1. Ontwikkelingen en effecten Welke technische ontwikkelingen verwacht u om conversies te kunnen meten? En wat zullen de effecten hiervan zijn? Ontwikkelingen De marketeer is de vraag gesteld welke technische ontwikkelingen hij verwacht om conversies te kunnen meten, en wat de effecten hiervan zullen zijn. Wat betreft technische ontwikkelingen verwacht men voornamelijk: 1. Koppeling van conversies uit diverse kanalen. 2. Meettechnieken via social media. Daarnaast verwacht men bijvoorbeeld realtime meten en verbetering van de nauwkeurigheid. 1. Koppeling conversies uit diverse kanalen Een aantal marketeers geeft aan dat hij verwacht dat de conversies van diverse kanalen kunnen worden samengevoegd in één meetsysteem. De mogelijkheid om reacties op campagnes via alle verschillende media te kunnen koppelen. Een integratie van bijvoorbeeld social media, marketing en websites met de traditionele media. Doorontwikkeling van platforms om uit diverse kanalen de conversies samen te voegen en de juiste mix te kunnen bepalen. 2. Meettechnieken via social media Ook verwachten de marketeers meettechnieken via social media. De focus zal liggen op het inzichtelijk maken van resultaten binnen social media. Merken worden hier gemaakt en gebroken, maar veel bedrijven weten nog niet goed wat ze hiermee moeten. Technische ontwikkelingen binnen dit vlak kunnen dit positief beïnvloeden. Er wordt een steeds duidelijkere responsregistratie op social media campagnes verwacht. Effecten Wanneer de bovengenoemde verwachte ontwikkelingen daadwerkelijk plaats gaan vinden, zullen hier, volgens de marketeers, de volgende effecten uit voortvloeien: 1. Meer kennis van de klant. 2. Het gerichter en efficiënter inzetten van de kanalen. Andere genoemde effecten zijn snellere verwerking en meer korte termijn denken. 1. Meer kennis van de klant Meer inzicht in en meer kennis van de klant is één van de effecten als de techniek omtrent het meten van conversies verder ontwikkelt. Het effect zal zijn dat je nog meer inzicht krijgt welke klant via welk kanaal is binnengekomen. Daarmee kunnen wij veel beter de behoeften van onze relaties in kaart brengen en daarmee dus het aanbod beter afstemmen. 2. Gerichte en efficiënte inzet van kanalen Meer kennis van de klant en daardoor gerichter de dialoog aangaan. Wanneer er meer kennis van de klant in huis is, kunnen de dialoogmarketingkanalen ook gerichter en efficiënter worden ingezet. Effect is betere markt-klantbewerking gestuurd op de behoefte van de klant, beter bijsturen en afstemming. IN BIJLAGE 3 STAAN ALLE REACTIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. DM Barometer Special: De marketeer in

11 Het meten en analyseren van activiteiten in social media ontwikkelt zich in rap tempo, aldus Sonja Loth - Directeur, Social Inc. In de afgelopen jaren zijn volgens Sonja al aardig wat Nederlandse leveranciers van software opgestaan, met methodieken voor onder andere: - social media monitoring en analyse (wie zegt wat en waarover, en wat betekent dat); - social CRM (volgen van en converseren met klanten en consumenten, vaak gekoppeld aan bestaande CRM systemen); - en campagnemanagement (geïntegreerd meten van campagne-effecten, inclusief social media). In 2011 verwacht ik een professionaliseringsslag. Bij de leveranciers van tools (welke overigens als paddenstoelen uit de grond schieten), maar ook bij klanten zelf. Klanten zijn op dit moment vaak relatief onwetend. Ze weten niet exact waar de behoefte ligt en stellen daardoor te ambitieuze eisen aan tools, of zijn al blij met elk inzicht. Ook als ze dat niet werkelijk verder brengt in waar het werkelijk om gaat: inzichten in consumenten krijgen en deze op de best mogelijke wijze integreren in hun business. Om zo de consument een nog betere ervaring te bieden die uiteindelijk leidt tot meer conversie. Social Inc. ziet deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. Nu al merken we bij onze klanten duidelijke verbeteringen door het integreren van social media in de marketingactiviteiten. Een professionelere markt kan alleen maar meer winst voor allen betekenen. Met de consument misschien wel als grootste winnaar. DM Barometer Special: De marketeer in

12 7. Facetten van dialoogmarketing 7.1. Insourcen is de trend Gaat uw organisatie meer van het campagnemanagement werk outsourcen of juist weer insourcen? En hoe is dit met marketing? Wanneer een organisatie de keuze maakt om bepaalde business te outsourcen, insourcen of in house te doen, speelt een aantal afwegingen een rol zoals bijvoorbeeld kostenbesparing, kennis, expertise, tijdefficiëntie, controle en gemak. Wat wordt verstaan onder de drie begrippen? Kort samengevat. Outsourcen is wanneer bepaalde business extern, door een ander, wordt uitgevoerd (oftewel uitbesteed werk). Als medewerkers of techniek van buiten naar binnen wordt gehaald, wordt van insourcen gesproken. En in house staat voor business die door eigen medewerkers en/of met de eigen systemen wordt gedaan. Campagnemanagement marketing De meeste organisaties (46%) insourcen het campagnemanagement werk, evenals marketing. 35% respectievelijk 37% van de organisaties hebben de business volledig in eigen beheer en doen het dus zelf. De kleinste groep (19% resp. 17%) besteedt het werk uit. IN BIJLAGE 4 STAAN ALLE REACTIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. Pieter Stroop - Directeur Business Development, DM Interface, geeft aan dat er veel software beschikbaar is; van geavanceerd tot meer simpele toepassingen. Hij kan zich voorstellen dat men dat in huis haalt wanneer je daarvoor de mensen hebt of als het werk redelijk standaard is. Maar wat je ziet is dat kennis voor het meer strategische en tactische werk, of het meer geavanceerde marketing- en campagnemanagement werk, wordt uitbesteed door het elders neer te leggen of door middel van consultancy het werk op eigen kantoor te laten verrichten. De tooling is in huis te halen, en daarmee kun je als organisatie aan je basis communicatiebehoefte voorzien. Het mooie daarvan is dat je het meer geavanceerde werk, zoals het ontwerpen van klantcontactprogramma s en het bouwen van geavanceerde campagnes, kunt uitbesteden of met consultancy in huis kunt halen. DM Barometer Special: De marketeer in

13 7.2. Combinatie en social marketing Combineert u marketing en social marketing, en zo ja, met welk doel? Twee derde van de marketeers combineert marketing en social marketing. 33% doet dit niet. De combinatie van marketing en social marketing wordt door de meeste marketeers (75%) ingezet voor het genereren van een groter bereik van campagnes en nieuwsbrieven. Circa de helft van de marketeers combineert de twee kanalen met het verzamelen van fans en volgers als doel. Het verzamelen van opt-in adressen is voor 34% van de marketeers het doel om marketing en social marketing te combineren. Andere doeleinden zijn bijvoorbeeld branding, conversie, klantbehoud en serviceverlening. Mick Lodder - Senior marketing consulent, Blinker: Social media en marketing versterken elkaar op verschillende manieren, zoals blijkt uit deze cijfers. Bedrijven zullen dit steeds vaker integreren in hun marketingaanpak en kanalen op elkaar afstemmen. Combineer bijvoorbeeld de follow -bevestiging met een call-to-action naar de nieuwsbrief. Of integreer een campagne met landingspagina, formulier/enquête en bevestigingsmail, direct in de Twitter-feed. Ook combinaties van verschillende doelen gaan we volgens Mick in de toekomst steeds meer zien. Bijvoorbeeld het opbouwen van relaties met fans en volgers om daarna opt-in adressen te verzamelen. Of het verder verspreiden van e- mailcontent in de netwerken van nieuwsbriefontvangers door ze ook uit te nodigen fan of follower te worden. DM Barometer Special: De marketeer in

14 7.3. Direct mail behoudt z n plek in de marketingmix Er wordt wel eens gezegd dat direct mail verdwijnt ten koste van online marketing. Wat is uw mening? Op dit moment wordt er vooral gesproken en geschreven over online marketing en wordt over het algemeen minder aandacht besteed aan de traditionele media, waaronder direct mail. Er wordt wel eens gezegd dat direct mail verdwijnt ten koste van online marketing. Wat is de mening van de marketeer hieromtrent? Slechts 2% van de marketeers is het eens met de stellingname dat direct mail bijna geschiedenis is. Een kwart geeft aan dat direct mail springlevend is en juist eerder zijn plaats weer terug verovert. De meerderheid van de marketeers (73%) is van mening dat direct mail een plaats zal blijven houden in de marketingmix. Een onderzoek van Nielsen Media Research 2 laat zien dat organisaties wel degelijk steeds minder uitgeven aan traditionele marketing en meer gebruik gaan maken van online marketing (zie onderstaande grafiek). Hieruit blijkt onder andere dat: Netto mediabestedingen dalen in 2009 met 11%. Internet is enige stijger met 2%. De totale netto bestedingen in 2009 aan direct mail zijn ongeveer 1,6 miljard geweest. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2008, maar direct mail is desalniettemin het tweede medium na printed press. Direct mail wordt steeds goedkoper om te maken en steeds meer organisaties zullen gebruik maken van de combinatie tussen direct mail en online marketing. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van persoonlijke url s in direct mail. 2 Hoewel de uitkomst niet verrassend is, is het percentage dat het niet eens is met de stelling wel hoger dan verwacht, aldus Geert Venhuizen - Commercieel Manager, Impress. Wellicht dat we kunnen spreken van een revival van direct mail. Er vindt een soort bezinning plaats waarbij de rol van direct mail opnieuw wordt bekeken. De massale inzet van direct mail zoals we die in het verleden kenden is verdwenen en komt niet meer terug. We zien dat bedrijven direct mail steeds meer naar gesegmenteerde klantgroepen sturen en dat de communicatie steeds meer 1 op 1 wordt. Door een groeiend besef dat direct mail specifieke voordelen heeft ten opzichte van online (o.a. minder vluchtig, hoge attentiewaarde), wordt het steeds meer naast (dus niet in plaats van) online communicatie ingezet. Vaak als onderdeel van een crossmedia campagne. Door het toevoegen van een online component aan een brief (zoals een Persoonlijke URL of een QR code) is dit ook heel eenvoudig te realiseren. 2 Marketingfacts (2010). Traditionele media versus online media: direct mail. DM Barometer Special: De marketeer in

15 7.4. Minder telemarketing binnen campagnes Denkt u dat in 2011 meer of minder gebruik zal worden gemaakt van telemarketing binnen campagnes (in vergelijking met dit jaar), uitgedrukt in een percentage? Graag een toelichting op uw antwoord. De meeste marketeers (60%) verwachten dat in 2011 minder gebruik zal worden gemaakt van telemarketing binnen campagnes in vergelijking met % van de marketeers denkt daarentegen dat er meer zal worden ingezet op telemarketing, en 19% geeft aan dat het gebruik gelijk zal blijven. Hierbij dient wel te worden gezegd dat een aantal marketeers deze vraag heeft beantwoord gericht op de eigen organisatie. Niet alle marketeers hebben een percentage aangegeven in welke mate ze verwachten dat er sprake zal zijn van een stijging of daling. Hierover kan daarom weinig worden gezegd. Gemiddeld schatten de marketeers een stijging of een daling van 20% in het gebruik van telemarketing binnen campagnes. Minder gebruik van telemarketing In de toelichting die de marketeers geven bij de verwachting dat in 2011 minder gebruik zal worden gemaakt van telemarketing voeren drie punten de boventoon, namelijk: Strengere wetgeving, het Bel-me-niet register. Aversie tegen telemarketing bij de consument. Verschuiving naar digitale marketing (kosten en effectiviteit). Deze punten sluiten aan op de uitkomsten van een gezamenlijk onderzoek van DDMA, Consumentenlijn Telemarketing (SCT) en de Klantenservicefederatie (KSF). 3 Zowel adverteerders als dienstverleners zijn gevraagd naar de ervaringen met het op 1 oktober 2009 ingevoerde Bel-me-niet register en de gevolgen voor de sector. Fors minder omzet, minder werkgelegenheid in de telemarketingsector en een verschuiving van bestedingen naar bijvoorbeeld colportage komt in dat onderzoek naar voren. Een aantal reacties Ik verwacht minder, percentages vind ik lastig te noemen. Vooral door de toenemende aversie tegen telemarketing en de registratie in het bel me niet register wordt de vijver steeds kleiner en moet de boodschap en doelgroep steeds selectiever worden gekozen. Minder, digitale wereld geeft veel sneller en goedkoper antwoord voor bedrijven dan een telecom bedrijf inhuren. Minder gebruik, verwacht 30% minder. I.v.m. kosten en effectiviteit (meer mensen hebben zich ingeschreven in het BMNR). Minder maar veel gerichter en daarmee doeltreffender. Door voorkeuren van klanten te kennen leg je ook de communicatievoorkeuren vast. Dit is de basis voor een 1-1 klantbenadering. Er zal altijd een groep zijn die een telefoontje op prijs stelt. 3 DDMA (2010). Telemarketingsector zwaar getroffen door 1 jaar Bel-Me-Niet-Register. DM Barometer Special: De marketeer in

16 Meer gebruik van telemarketing De motivatie die de marketeers geven waarom het gebruik van telemarketing binnen campagnes zou stijgen, is het persoonlijk contact of 1-op-1 communicatie. Dat adverteerders het belang hiervan inzien, blijkt ook uit het hierboven genoemd onderzoek. Adverteerders besteden meer aandacht aan doelgroepselectie in combinatie met een passend aanbod voor de consument. Ze geven aan dat de focus zal liggen op verbetering van de kwaliteit van telemarketinggesprekken. Een aantal reacties Toename van 20% ten opzichte van dit jaar omdat massacommunicatie hiermee deels gepersonaliseerd kan worden naar een één-op-één aanbod. Ik denk wel dat de nadruk zal liggen op consumenten die reeds een band hebben met een bedrijf dus minder als het gaat om koude acquisitie. Ik hoop dat telemarketing MEER ingezet wordt op basis van insights die verzameld zijn in eerdere stadia. Een klant vindt het geweldig wanneer je hem/haar belt om ze te helpen met een probleem waar ze echt mee zitten. Koud en warm Wanneer naar de bovenstaande resultaten wordt gekeken, lijkt er onbewust een onderscheid te zijn gemaakt tussen koud en warm bellen. De reacties die de marketeers hebben gegeven bij minder gebruik van telemarketing zijn voornamelijk van toepassing op koud bellen. De motivatie die de marketeer geeft waarom het gebruik van telemarketing zou stijgen, namelijk 1-op-1 communicatie en het bieden van een passend aanbod, is iets dat bij warm bellen wordt verwacht. Hoewel hier niet expliciet naar is gevraagd, zou het wellicht kunnen zijn dat koude telemarketing minder wordt en het gebruik van warme telemarketing juist meer? IN BIJLAGE 5 STAAN ALLE REACTIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. De resultaten verrassen Roy Milder niet - Commercieel Directeur, Annie Connect. Gezien de actuele ontwikkelingen vindt hij het niet vreemd dat de meerderheid van de marketeers een daling van het volume verwacht. Waar ik wel blij om ben, is dat men blijft geloven in telemarketing als het middel voor 1-op-1 / persoonlijke communicatie. Roy is van mening dat daar de markt naar toe gaat; van het massaal werven van nieuwe klanten naar een steeds meer gerichte aanpak op het benaderen van bestaande klanten. Kwaliteit zal steeds meer de boventoon gaan voeren (je wil je bestaande klanten namelijk kwalitatief benaderen, in plaats van steeds in de kosten te snijden). DM Barometer Special: De marketeer in

17 8. Stellingen In de DM Barometer wordt tevens een aantal stellingen opgenomen welke aansluiten bij de actualiteit en de huidige trends. Deze stellingen kunnen met eens en oneens worden beantwoord. In deze Special zijn de onderstaande stellingen voorgelegd Inzet van social media succesvol? Er zijn voldoende concrete, met cijfers onderlegde, resultaten die aantonen dat de inzet van social media succesvol is met betrekking tot de ROI. 71% van de marketeers vindt dat er onvoldoende concrete, met cijfers onderlegde, resultaten zijn die aantonen dat de inzet van social media succesvol is met betrekking tot de ROI Geen volledige integratie in 2011 In 2011 is de integratie van de dialoogmarketingkanalen met de traditionele above the line media volledig. In 2011 is de integratie van de dialoogmarketingkanalen met de traditionele above the line media nog niet volledig, volgens drie kwart van de marketeers. DM Barometer Special: De marketeer in

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase Manpower OMG & Tripolis Solutions Klantcase Doordat de consultants zelf op regionaal niveau de campagnes kunnen versturen, krijgen ze snel een haarscherp marktbeeld Manpower is een HR-dienstverlener met

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

De marketeer in 2015

De marketeer in 2015 De marketeer in 2015 1a. Hoe ga je als marketeer 2015 in: fact based of op intuïtie? 1b. Hoe ga je als marketeer 2015 in: 'web first' of 'mobile first'? 1c. Hoe ga je als marketeer 2015 in: transactiegericht

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Datadriven marketing in Automotive

Datadriven marketing in Automotive #remarketingevent Datadriven marketing in Automotive Frank de Beun Managing Partner EDM Almere, 25 maart 2014 Agenda The age of the customer Database Marketing Creatieve selecties Praktische tips Concurrentie

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

7-staps campagne. Crossmedia / B2B

7-staps campagne. Crossmedia / B2B Case: 7-staps campagne Organisatie: Euro Mail Doel: Thema: Euro Mail positioneren als specialist in direct marketing oplossingen Crossmedia / B2B www.ddma.nl/kennisbankhome Opzet campagne Uitdaging Uit

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics

Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Handleiding impact branding marketing bepalen met Google Analytics Inhoudsopgave Inleiding... 2 Basisbeginselen doormeten effect branding marketing... 3 Bepaal het effect van je branding marketing... 4

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie?

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Lead generatie waarbij u op korte en lange termijn overzicht en controle heeft, én ook een duidelijke ROI-berekening kunt maken van uw lead generatie activiteiten?

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 ONDERZOEKSRAPPORT 10 NOVEMBER 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave Introductie 4 Toelichting onderzoek 5 De resultaten 6 1. Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 2. Beperkt aantal organisaties hebben

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006

Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile. Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 Business Intelligence vergroot Cust mer Experience @ KPN Mobile Michiel Valk Manager Information Services Februari / maart 2006 De vraag: Hoe? bedien je met zo n 2000 medewerkers in een zeer competitieve

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter?

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Inhoudsopgave Inleiding... 2 Gebruik campagne metingen om de impact van je betaalde kanalen te bepalen!... 3 Hoe bepaal je of een organisch/betaald

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie