Kennisbijeenkomst winkelgebieden. 21 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbijeenkomst winkelgebieden. 21 mei 2015"

Transcriptie

1 Kennisbijeenkomst winkelgebieden 21 mei 2015

2 Opening Dorien Bosselaar Addie Weenk

3 Opzet middag 13.30: Inleiding op de middag 13.50: 3 Praktijk Pitches 14.10: Inhoudelijke sessie: BedrijvenInvesteringsZones 14.35: Minipauze 14.45: 2 Praktijk Pitches 15.00: Vraaggesprek: Samenwerken in Zoetermeer 15.20: Inhoudelijke sessie: Centrummanagement in Amsterdam 15.45: Roundup 16.00: Borrel

4 Tot de pauze 1. Inleiding op de middag Verkiezing Schoonste Winkelgebied Anne van Santen (NederlandSchoon) Co-financiering& Samenwerking Martijn van Weert (Stadsconcepten) 2. Praktijk Pitches Samen Schoonmaken Utrecht Centrum Jeroen Roose (HISA) Bedrijfsafval Witte de Withstraat, Rotterdam Manish Dixit(Public Result) Praktische oplossingen voor afval De Bergen, Eindhoven Eric Duffhuis (Stad & Co) 3. BedrijvenInvesteringsZones Joost Menger (Stad en Economie) --Minipauze --

5 Inleiding Verkiezing Schoonste Winkelgebied Anne van Santen -NederlandSchoon

6 Insteek van de verkiezingen Jaarlijkse inventarisatie van winkelgebieden van 2013 t/m 2017 Doelstelling: Competitie, Betrokkenheid, en Monitoring Grootste 25 gemeenten van Nederland Alle winkelgebieden van wvo> m 2 Meting in de zomer maanden (juli/aug/sept) Meting door vast team van getrainde onderzoekers Onafhankelijke observatie door onderzoeker (o.b.v. CROW) Minimaal 40 enquêtes per winkelgebied

7 Uitkomsten onderzoek Oorzaken van schoon Weinig vandalisme + Schone gevel/ramen Afvalbakken Gevolgen van schoon Veiligheid Aangenaam verblijf Aankoop gedrag

8 Uitkomsten in het veld Belang van ranglijst neemt toe Meer samenwerking binnen winkelgebieden Meer inzicht in mogelijkheden

9 Inleiding Co-financiering financieringvan schoon in centrumgebieden Martijn van Weert -Stadsconcepten

10 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [1/4] i.o.v. Gemeente Schoon en Nederland Schoon (december 2014) Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan succesvolle samenwerking met marktpartijen voor schonere openbare ruimten in centrumgebieden?

11 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [2/4] Lessons learned: Organisatiegraad is voorwaarde Klein beginnen heeft voordelen Centraal aanspreekpunt nodig Gewoon doen of laten gebeuren Verzamel en deel objectieve indicatoren Schoon is noodzaak voor ondernemers Deel de successen

12 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [3/4]

13 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [4/4] Beter achteraf vragen op vergiffenis, dan vooraf om toestemming Elk probleem is uniek en dus in principe het startpunt voor maatwerk Trots (op een schoon gebied) is iets gezamenlijks Schrijf beleid op basis van succesvolle projecten en niet andersom Grenzen tussen wijken en afdelingen zijn taboe als je het goed wilt doen. Laat zien wat er wél kan of nog meer mogelijk is Doe elk jaar een keer alsof de koning en koningin komen!

14 Praktijk Pitches 1. Samen schoonmaken in de Utrechtse binnenstad. Jeroen Roose HISA 2. Bedrijfsafval Witte de Withstraat, Rotterdam. ManishDixit Dixit Public Result 3. Praktijkoplossingen afvalproblematiek in Eindhoven. Eric Duffhuis Stad & Co

15 Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches Jeroen Roose van Leijden

16

17 Case1 Centrum Utrecht Zadelstraat Zwerfvuil verminderen & Samenwerking bevorderen Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

18 Case2 Centrum Utrecht Korte Jansstraat / Domstraat Ruimte maken & Betrokkenheid vergroten Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

19 Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

20 Winkelgebieden en zwerfafval Utrecht

21 Public Result en Zwerfafval Thema Aantal Regievoering 11 Coaching ambtelijke organisatie 3 Beloningssystemen 2 Bewoners 21 Ondernemers 13 Scholen 9 Lespakketten participatie 5

22 Opdracht: Casus Witte de Withstraat, Rotterdam Om te komen tot een duurzame samenwerking tussen gemeente en ondernemers over schoon houden van de winkelstraat. Context: Zeer hoog ambitieniveau voor schoonniveau Besparen van kosten op gemeentelijk inzet Verder gaan dan een schoonmaakdag

23 Zorg voor duidelijke kaders Ga uit van het DNA van een gebied Spreek de taal van de ondernemers Voor wat hoort wat Betrek ook de bezoeker Organisatiegraadvan de ondernemers Zoek de verbinding met andere partijen Ieder heeft profijt

24 Concrete maatregelen Afstemmen van schoonmaakwerkzaamheden en tijden tussen gemeente en ondernemers Afspraken met deelgemeente over ander materiaal voor boomspiegels Vaste contactpersonen bij ondernemers en gemeente Gluttonvoor de WdW Pilot voor peukenbakken Borging o.a. door inzet van jongeren (werkgelegenheidsproject) 1 of max. 2 vaste dagen voor ophalen van bedrijfsafval.

25 Een convenant Voor borging van de afspraken; Heldere taakverdeling en rol van alle betrokken actoren: Gemeente Rotterdam Deelgemeente centrum BIZ Witte de Withstraat Radar

26 Succesfactoren Laveren tussen de systeemwereld (gemeente) en leefwereld (ondernemers) Zoeken naar lokaal maatwerk Maak een complex probleem klein en tastbaar Samenwerking is altijd tussen mensen: geef hen een gezicht, zorg voor dialoog. Soft skills zijn erg belangrijk

27

28

29

30

31 Inhoudelijke sessie BedrijvenInvesteringsZones(BIZ) Joost Menger Stad en Economie

32 BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Joost Menger, Stad en Economie Zie meer info:

33 Openbare ruimte is van niemand of van iedereen 10 à 30% doet altijd mee 40 à 60% doet alleen mee als iedereen mee doet 10 à 30% doet nooit mee

34 Wat is een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Op grond van een meerderheidsplan voor een gebied verbeteren alle ondernemers en/of eigenaren samen de kwaliteit van de bedrijfs-omgeving om daarmee zelf meer rendement te maken. Kenmerken: Samen een BIZ-plan maken voor 1-5 jaar Meerderheid halen: 2/3 van geldige stemmen bij opkomst > 50% Gemeente garandeert basisniveau en int BIZ-bijdrage Denneweg Den Haag Marktplein Steenwijk Haarlemmerstraat A dam

35 Oprichten van een BIZ meerderheid verkrijgen vereist politieke vaardigheid Drie ballen in de lucht: 1. kansrijk gebied 2. activiteiten door ondernemers/eigenaren gewenst effectief in de concurrentie 3. aanvaardbare BIZ-heffing: gelijkelijk omslaan of naar WOZ-waarde

36 Welke BIZ-activiteiten? criteria: 1. collectieve activiteiten in de openbare ruimte 2. doel: veilig, leefbaar, ruimtelijke kwaliteit en economisch belang Berenschot 2012 % BIZzen met activiteit activiteiten in winkel/horecagebieden % aantrekkelijkheid (inrichting, evenementen) 69 gebiedsmarketing, internet, communicatie 51 veiligheid (camera's, surveillances) 49 schoon (extra) 47 bereikbaarheid (parkeren, bus) 32 gebiedsmanagement

37 BIZ-schoon BIZ-budget voor: o extra(!) vegen / overdracht gemeentelijk budget o graffiti o kauwgom o asbakken o afvalinzameling o combi met veiligheid: toezicht o combi met inrichting: anonieme plekken Gemeente / BIZ: o schouwen Afspraken eigen vuil

38 Experimentele BIZ-wet en definitieve wet Experimentele wet BIZ 2009/2011: 114 BIZzen (w.v. 78 winkelgebieden) Definitieve BIZ-wet in werking per met : Nu en/of eigenaren Activiteiten: meer ruimte voor marketing, promotie en algemene kosten Niet veranderd: o zware procedure o gemeente verantwoordelijk voor uitvoering/publiek belang

39 Voordelen BIZ meer samenwerking onderling en met gemeente eerlijke verdeling/geen freeriders structurele financiering (niet meer met de pet rond) meer betrokken ondernemers bij openbare ruimte meer rendement Evaluatie Berenschot wijst uit: 65% tevreden ondernemers 22% ontevreden

40 PAUZE

41 Na de pauze 1. Praktijk Pitches Spelregels bij samenwerken aan schoon in Beverwijk Daphne Smits (Plan Terra) Samenwerking Raadhuisplein, Amsterdam Katja Schinkel (De Zakenpartner) 2. Samenwerken in de praktijk Vraaggesprek met Arie-Cees de Jong (gemeente Zoetermeer) 3. Centrummanagement in Amsterdam Rosan Sierhuis(Centrum XL) 4. Roundup --Borrel om 16:00 uur--

42 Praktijk Pitches 4. Spelregels bij samenwerken aan schoon in Beverwijk. Daphne Smits Plan Terra 5. Samenwerking Raadhuisplein, Amsterdam. Katja Schinkel De Zakenpartner

43 Beverwijk schoon! Praktijk pitch kennisbijeenkomst Winkelgebieden 21 mei 2015

44 Beverwijk schoon! Hoe zorg je voor een schoon winkelgebied waar ondernemers & gemeente samen betrokken zijn?

45 Hoe doe je dat? 1. Belang / urgentie 2. Persoonlijk contact & inzicht in elkaar wensen en ergernissen 3. Opstellen van praktische spelregels

46 Actie en resultaat Gedragsverandering en een schoner winkelgebied Afstemming en betere samenwerking tussen partijen Grote schoonmaakactie & promotie van het winkelgebied

47 Pitch Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Katja Schinkel 21 mei 2015

48 Raadhuisstraat Schoon = Veilig project Nederland Schoon Samenwerking o Ondernemersvereniging o Stadsdeel Centrum o Nederland Schoon o De Zakenpartner Doel: Schonere leefomgeving door het opstellen en uitvoeren van een pragmatisch activiteitenprogramma

49 Raadhuisstraat Stappenplan Inventarisatie / gebiedsafbakening projectgroep samenstellen Schouwen / o-meting Opstellen maatwerkplan Convenant Belangrijkste punten maatwerkplan Voorzieningen m.b.t. zwerfafval verbeteren Algemene uitstraling OR verbeteren Aanpak graffiti Meer afvalbakken plaatsen Samenwerking & communicatie

50 Raadhuisstraat Aanpak Graffiti Stadsdeel heeft nulbeurt gefinancierd Ondernemers/eigenaren onderhoudscontract Start in week Nederland Schoon Veel publiciteit

51 Graffiti voor

52 Graffiti na

53 Onkruidbestrijding voor

54 Onkruidbestrijding na

55 Openbare Ruimte voor

56 Openbare Ruimte na

57 Openbare ruimte voor

58 Openbare ruimte na

59 Resultaat Schoon Heel en Veilig Vitaal Winkelgebied Samenwerking bestendigd in een BIZ

60 Dank voor uw aandacht

61 Vraaggesprek Samenwerken in de Praktijk Arie-Cees de Jong Gemeente Zoetermeer & Martijn van Weert - Stadsconcepten

62 Vraaggesprek Ervaringen, tips & tricks ten aanzien van integrale samenwerking met marktpartijen en ondernemers ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte in het Stadshart van Zoetermeer.

63 Inhoudelijke sessie Centrummanagement in Amsterdam RosanSierhuis Centrum XL

64 Centrummanagement in Amsterdam Rosan Sierhuis programmamanager 21 mei 2015

65 Wat is CentrumXL?

66 Hoe is CXL ontstaan? 2011: Draagvlak onderzoek KvK Vraag: Hoe kan de economie van het centrum van Amsterdam worden versterkt en hoe kunnen partijen samenwerken Conclusie: Behoefte aan regie, verbinding en bundeling van krachten

67 Partners in CXL

68 Organisatie Adviesgroep Stuurgroep project project project

69 Wat doet CXL? Samenwerking overheid & bedrijfsleven: Integrale ontwikkeling Beheer (openbare ruimte) Marketing Projecten: Schoon en beheer Promotie en profilering Bedrijfsinvesteringszones Straatmanagement Collectief afval

70 LessonLearned Samenwerken = doel op zich Meedenken is niet altijd meedoen Eigen agenda s Veelkoppig monster Continuïteit afhankelijk van geld Blijf niet op een eiland

71 Plan Speerpunten 1. Lokale economische ontwikkeling 2. Regionale economische ontwikkeling 3. Profilering binnenstad Amsterdam 4. Duurzaamheid & Logistiek 5. Verbreden draagvlak organisatie

72 Vragen?

73 Contact Website: Facebook: https://www.facebook.com/centrumxl

74 Roundup up Dorien Bosselaar Addie Weenk

75 BORREL

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017

Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017 Toelichting op Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2017 1. Doelstelling en doelgroep Doelstelling van de verkiezing Nederland Schoon organiseert de Schoonste Winkelgebied Verkiezing om de volgende redenen:

Nadere informatie

Workshop Peukenproblema1ek in Centrumgebieden

Workshop Peukenproblema1ek in Centrumgebieden Workshop Peukenproblema1ek in Centrumgebieden Dorien Bosselaar S-ch-ng NederlandSchoon Woensdag 12 November Programma workshop Introduc-e Supporter van Schoon Deel I: Peukenproblema-ek Introduc-e Toelich-ng

Nadere informatie

Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014

Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014 Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014 1. Centrum XL de organisatie 1.1 Organisatiestructuur en doelstellingen Centrum XL is het samenwerkingsverband tussen Koninklijke Horeca Nederland, afdeling

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland Ondernemersfondsen en BIZ: belastingrecht voor ondernemers Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland mr.dr. A.W. (Arjen) Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van

Nadere informatie

SPELREGELS SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING SPELREGELS 2. ALGEMENE INFORMATIE 3. VRAGENLIJST 2017

SPELREGELS SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING SPELREGELS 2. ALGEMENE INFORMATIE 3. VRAGENLIJST 2017 SPELREGELS SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018 1. SPELREGELS 2. ALGEMENE INFORMATIE 3. VRAGENLIJST 2017 SPELREGELS SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018 (1) 1. NederlandSchoon selecteert jaarlijks

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2017

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2017 SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2017 DEELNAMEFORMULIER SPELREGELS ALGEMENE INFORMATIE VOORBEELDENQUETE EN OBSERVATIEFORMULIER 2015 Mail het ingevulde en ondertekende deelnameformulier uiterlijk 1 maart

Nadere informatie

Aanpak voor schone centrumgebieden

Aanpak voor schone centrumgebieden Aanpak voor schone centrumgebieden Maatregelen om tot een schoner gebied te komen Versie: 19-12-2016 Sligro NederlandSchoon in vogelvlucht Een snelle kennismaking 2 Centrumgebieden Achtergrond en

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2010.169 - DSO/2010.1898 RIS 174779 Doorkiesnummer 070-353 2651 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2016

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2016 SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2016 DEELNAMEFORMULIER SPELREGELS ALGEMENE INFORMATIE VOORBEELDENQUETE EN OBSERVATIEFORMULIER 2015 Mail het ingevulde en ondertekende deelnameformulier uiterlijk 1 maart

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Stationsgebieden verkiezing. Presentatie van onderzoeksmethode en -resultaten van de Stationsgebied Verkiezing 2014

Stationsgebieden verkiezing. Presentatie van onderzoeksmethode en -resultaten van de Stationsgebied Verkiezing 2014 Stationsgebieden verkiezing Presentatie van onderzoeksmethode en -resultaten van de Stationsgebied Verkiezing 2014 Inhoud In 2014 heeft NederlandSchoon (voor het eerst) onderzoek gedaan naar de stationsgebieden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Tips Winkelgebieden. Voor ondernemers en gemeenten. Versie 24 maart 2016 NederlandSchoon

Tips Winkelgebieden. Voor ondernemers en gemeenten. Versie 24 maart 2016 NederlandSchoon Tips Winkelgebieden Voor ondernemers en gemeenten Versie 24 maart 2016 NederlandSchoon 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Tips over samenwerken... 3 1. Stimuleer samenwerking met en tussen ondernemers... 3

Nadere informatie

1. Ondernemers en ondernemersparticipatie

1. Ondernemers en ondernemersparticipatie Vragen naar aanleiding van de presentatie van Joost Menger gehouden op 21 januari in de Beurs van Berlage, oftewel FAQ. Ter informatie: de nieuwe BIZ-wet treedt pas in werking per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING

CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING CATEGORIE: GEDRAGSBEÏNVLOEDING Investeren in lokale uitingen/voorzieningen die gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld - sturing op automatisch gedrag via inzichten en technieken van wetenschappelijke instituten

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

Binnenstadsagenda Terneuzen. DNWS-in-actie-traject

Binnenstadsagenda Terneuzen. DNWS-in-actie-traject Binnenstadsagenda Terneuzen DNWS-in-actie-traject DNWS alle acties op een rij 1 focus ruimtelijke uitvoeringsstrategie 2 aanpak leegstand 3 overkoepelende centrummanagement organisatie en een professionele

Nadere informatie

Tips voor inzet Supporter van Schoon

Tips voor inzet Supporter van Schoon Tips voor inzet Supporter van Schoon Voor bedrijven en gemeenten Versie februari 2017 NederlandSchoon 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Tips voor bedrijven... 3 1. Creëer een match met jouw strategie of doelstellingen...

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur

Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur Edwin Markus Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur ProcesbegeleiderExperimentwetBIZ 2009 WC Centrum Barendrecht BT Bijdorp Barendrecht BT Schiebroek Rotterdam Procesbegeleider Wet BIZ 2015 WC West

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

BIZ PLAN < versie, datum> Opgesteld door: Contactperson(en): , : :

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>: TOELICHTING Dit format BIZ plan is opgesteld door gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Economie en bedoeld als ondersteuning voor ondernemers die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen opstarten. Het

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Themadossier Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Postbus 4, NL-5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 0 T +31 (0)411 85 05 99 F +31 (0)411 85 04 01 E platform@binnenstadsmanagement.org www.binnenstadsmanagement.org

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS augustus 2011 HOB/BIZ 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 1.1. Ontstaan BIZ en HOB 3 1.2. BIZ gebied en bijdrage-plichtigen.. 3 1.3. Doelstellingen BIZ/HOB. 3 2. Organisatie..

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 201 Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente.

Nadere informatie

FW: Reminder: Uitnodiging Congres 'Het Rendement van Schoon'

FW: Reminder: Uitnodiging Congres 'Het Rendement van Schoon' Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload. A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden:

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Winkelgebieden van de toekomst Arjan Raatgever, arjan.raatgever@platform31.nl

Winkelgebieden van de toekomst Arjan Raatgever, arjan.raatgever@platform31.nl Winkelgebieden van de toekomst Arjan Raatgever, arjan.raatgever@platform31.nl Projectleider Ruimte & Economie Inhoud Korte kennismaking Partijen en belangen in winkelgebieden Instrumenten in winkelgebieden

Nadere informatie

Almelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016

Almelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Almelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon zijn als de rest van Nederland,

Nadere informatie

zutphen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: / Shutterstock.com 1

zutphen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto:  / Shutterstock.com 1 zutphen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: www.hollandfoto.net / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

stappenplan integraal geweldbeleid

stappenplan integraal geweldbeleid 1 inleiding voor beslissers veiligheid door samenwerken stappenplan integraal geweldbeleid www.hetccv.nl/stappenplangeweld 2 inleiding voor beslissers Uit de praktijk blijkt dat een integrale aanpak van

Nadere informatie

10 praktische vragen over Centrummanagement

10 praktische vragen over Centrummanagement 10 praktische vragen over Centrummanagement Inleiding 10 praktische vragen over centrummanagement Deze brochure is bedoeld voor ondernemers*, gemeenteambtenaren en -bestuurders en vastgoedeigenaren die

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones in Den Haag

Bedrijven Investerings Zones in Den Haag Bedrijven Investerings Zones in Den Haag Werkbespreking raadscommissie bestuur, 11 januari 2017 Martijn van Dam (Gemeente Den Haag, DSO/Economie) Vragen Waar zijn we en waarom hier? Wat is een BIZ? Hoe

Nadere informatie

Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Van

Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Van Aan Agentschap NL Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Gert.Koot@MWHGlobal.COM Van Gert Koot en Marianne Zegwaard T +31(0)15 7512990 Betreft Maatwerkplan aanpak zwerfafval omgeving Insula College

Nadere informatie

31-01-2010. De Rotterdamse opgaven : De Vraagkant. Gebiedsgerichte wooncarrière, aantrekkelijke woonstad.

31-01-2010. De Rotterdamse opgaven : De Vraagkant. Gebiedsgerichte wooncarrière, aantrekkelijke woonstad. Start UP Kralingen- Crooswijk 13-01-2010 Woonservicegebieden Stand van zaken in de Rotterdamse ontwikkeling De Rotterdamse opgaven : De Vraagkant. Gebiedsgerichte wooncarrière, aantrekkelijke woonstad.

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur 1 Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015

College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015 College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015 Betreft: Evaluatie Kernmanagement te Drunen Geacht college en gemeenteraad, Bijgaand zenden wij u het evaluatierapport ter

Nadere informatie

Format Beheerplan. Schoon

Format Beheerplan. Schoon Format Beheerplan In een beheerplan wordt opgeschreven wat de gemeente levert op gebied van heel, schoon en juist gebruik. Ook kan opgeschreven worden waarover afspraken gemaakt kunnen worden tussen gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Sabine van Eck, Jeldau Rieff programma Veiligheidshuizen, ministerie VenJ Regiobijeenkomst Amsterdam, 12 september 2013 Programma Welkom & intro Warming up Gemeentelijke

Nadere informatie

Houten rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1

Houten rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1 Houten rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: bellena / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon

Nadere informatie

Hoogeveen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1

Hoogeveen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1 Hoogeveen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: bellena / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon

Nadere informatie

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?!

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Waarom een ondernemersfonds? Free riders in winkelgebieden en op bedrijventerreinen Vrijwillige bijdragen voor activiteiten

Nadere informatie

OSS rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1

OSS rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1 OSS rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon zijn

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013 BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013 24 oktober 2012 1 BIZ Buurtschap Centrum 2005, plan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Historie gebied Denneweg 1.2 Gebiedsafbakening 2. BIZ plan Buurtschap Centrum

Nadere informatie

Sittard-geleen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1

Sittard-geleen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1 Sittard-geleen rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: jorisvo / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

zoetermeer rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: Christian Mueller / Shutterstock.com 1

zoetermeer rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: Christian Mueller / Shutterstock.com 1 zoetermeer rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 016 Foto: Christian Mueller / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd

Nadere informatie

Werkatelier veranderende rol Filantropie Experimentenprogramma Wijk Investeren

Werkatelier veranderende rol Filantropie Experimentenprogramma Wijk Investeren Werkatelier veranderende rol Filantropie Experimentenprogramma Wijk Investeren Radboud Engbersen (Platform31) Rotterdam,17december 2013 Waarom Experiment Wijk Investeren & Werkatelier? Overheid stap terug

Nadere informatie

Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht Simon Fortuyn, penningmeester s?ch?ng Ondernemersfonds Utrecht Kjeld Vosjan, fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht Ondernemersfonds Utrecht 19 juni 2013, Apeldoorn INHOUD De aanleiding van het Utrechtse

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o.

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. September 2015 Aangepast dinsdag 20 oktober 2015 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Damrak, Beursplein e.o. Statutair-adres: Dirk van Hasseltsteeg 5, 1012

Nadere informatie

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014 BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014 18 oktober 2013 1 BIZ Buurtschap Centrum 2005, plan 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Historie gebied Denneweg 1.2 Gebiedsafbakening 2. BIZ plan Buurtschap Centrum

Nadere informatie

BIZ PLAN DE HOOGERWERF

BIZ PLAN DE HOOGERWERF BIZ PLAN 2016-2020 DE HOOGERWERF 2 OUD-BEIJERLAND concept 18032015 Ondernemersvereniging De Hoogerwerf Bestuur: Kees Ammerlaan (voorzitter) Erik Klop (penningmeester) Gerard Boender (algemeen bestuurslid)

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: bellena / Shutterstock.com 1

Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: bellena / Shutterstock.com 1 Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 Foto: bellena / Shutterstock.com 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente.

Nadere informatie

Notitie. 1. Uitkomsten 0-meting

Notitie. 1. Uitkomsten 0-meting Notitie Titel: Uitkomsten interviews MyBeach, conclusies en aanbevelingen (concept) Ten behoeve van: Marchien de Ruiter, Stichting De Noordzee Datum: 23 september 2011 Om inzicht te krijgen in het effect

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

INFORMATIE BIJEENKOMST

INFORMATIE BIJEENKOMST INFORMATIE BIJEENKOMST OP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS VOOR APELDOORN 9 SEPTEMBER 2013 Inhoud 1. Aanleiding; wat en waarom? 2. Uit de praktijk: Ondernemersfonds Utrecht 3. Stand van zaken Apeldoorn 1.

Nadere informatie

lelystad rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: T.W. van Urk / Shutterstock.com 1

lelystad rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: T.W. van Urk / Shutterstock.com 1 lelystad rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: T.W. van Urk / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo

Nadere informatie

Bunnik rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1

Bunnik rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 Bunnik rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

Alphen aan den rijn rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016

Alphen aan den rijn rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Alphen aan den rijn rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon zijn als de rest van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie

Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Werkzame bestanddelen Welzijn op Recept een inventarisatie Succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten Roos Rijcken Miriam Heijnders Feb 2017 Doel onderzoek Definitie en werkzame bestanddelen WOR projecten

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Hengelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1

Hengelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: bellena / Shutterstock.com 1 Hengelo rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: bellena / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo schoon

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Den helder rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: Nick_Nick / Shutterstock.com 1

Den helder rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: Nick_Nick / Shutterstock.com 1 Den helder rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 016 Foto: Nick_Nick / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet zo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 Aanleiding, motivatie en achtergrond Plastic Soup is de naam voor de grote hoeveelheden plastic

Nadere informatie

zwolle rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto: / Shutterstock.com 1

zwolle rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2016 Foto:  / Shutterstock.com 1 zwolle rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 016 Foto: www.hollandfoto.net / Shutterstock.com 1 VOORWOORD De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner! Hoewel winkelgebieden nog altijd niet

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel.

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel. Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Agenda BIZ- Bijeenkomst 08:00 Ontvangst

Nadere informatie