Kennisbijeenkomst winkelgebieden. 21 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbijeenkomst winkelgebieden. 21 mei 2015"

Transcriptie

1 Kennisbijeenkomst winkelgebieden 21 mei 2015

2 Opening Dorien Bosselaar Addie Weenk

3 Opzet middag 13.30: Inleiding op de middag 13.50: 3 Praktijk Pitches 14.10: Inhoudelijke sessie: BedrijvenInvesteringsZones 14.35: Minipauze 14.45: 2 Praktijk Pitches 15.00: Vraaggesprek: Samenwerken in Zoetermeer 15.20: Inhoudelijke sessie: Centrummanagement in Amsterdam 15.45: Roundup 16.00: Borrel

4 Tot de pauze 1. Inleiding op de middag Verkiezing Schoonste Winkelgebied Anne van Santen (NederlandSchoon) Co-financiering& Samenwerking Martijn van Weert (Stadsconcepten) 2. Praktijk Pitches Samen Schoonmaken Utrecht Centrum Jeroen Roose (HISA) Bedrijfsafval Witte de Withstraat, Rotterdam Manish Dixit(Public Result) Praktische oplossingen voor afval De Bergen, Eindhoven Eric Duffhuis (Stad & Co) 3. BedrijvenInvesteringsZones Joost Menger (Stad en Economie) --Minipauze --

5 Inleiding Verkiezing Schoonste Winkelgebied Anne van Santen -NederlandSchoon

6 Insteek van de verkiezingen Jaarlijkse inventarisatie van winkelgebieden van 2013 t/m 2017 Doelstelling: Competitie, Betrokkenheid, en Monitoring Grootste 25 gemeenten van Nederland Alle winkelgebieden van wvo> m 2 Meting in de zomer maanden (juli/aug/sept) Meting door vast team van getrainde onderzoekers Onafhankelijke observatie door onderzoeker (o.b.v. CROW) Minimaal 40 enquêtes per winkelgebied

7 Uitkomsten onderzoek Oorzaken van schoon Weinig vandalisme + Schone gevel/ramen Afvalbakken Gevolgen van schoon Veiligheid Aangenaam verblijf Aankoop gedrag

8 Uitkomsten in het veld Belang van ranglijst neemt toe Meer samenwerking binnen winkelgebieden Meer inzicht in mogelijkheden

9 Inleiding Co-financiering financieringvan schoon in centrumgebieden Martijn van Weert -Stadsconcepten

10 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [1/4] i.o.v. Gemeente Schoon en Nederland Schoon (december 2014) Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan succesvolle samenwerking met marktpartijen voor schonere openbare ruimten in centrumgebieden?

11 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [2/4] Lessons learned: Organisatiegraad is voorwaarde Klein beginnen heeft voordelen Centraal aanspreekpunt nodig Gewoon doen of laten gebeuren Verzamel en deel objectieve indicatoren Schoon is noodzaak voor ondernemers Deel de successen

12 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [3/4]

13 Inventarisatie publiek-private private samenwerking voor Schoon in centrumgebieden [4/4] Beter achteraf vragen op vergiffenis, dan vooraf om toestemming Elk probleem is uniek en dus in principe het startpunt voor maatwerk Trots (op een schoon gebied) is iets gezamenlijks Schrijf beleid op basis van succesvolle projecten en niet andersom Grenzen tussen wijken en afdelingen zijn taboe als je het goed wilt doen. Laat zien wat er wél kan of nog meer mogelijk is Doe elk jaar een keer alsof de koning en koningin komen!

14 Praktijk Pitches 1. Samen schoonmaken in de Utrechtse binnenstad. Jeroen Roose HISA 2. Bedrijfsafval Witte de Withstraat, Rotterdam. ManishDixit Dixit Public Result 3. Praktijkoplossingen afvalproblematiek in Eindhoven. Eric Duffhuis Stad & Co

15 Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches Jeroen Roose van Leijden

16

17 Case1 Centrum Utrecht Zadelstraat Zwerfvuil verminderen & Samenwerking bevorderen Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

18 Case2 Centrum Utrecht Korte Jansstraat / Domstraat Ruimte maken & Betrokkenheid vergroten Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

19 Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Donderdag 21 mei 2015 Praktijkpitches

20 Winkelgebieden en zwerfafval Utrecht

21 Public Result en Zwerfafval Thema Aantal Regievoering 11 Coaching ambtelijke organisatie 3 Beloningssystemen 2 Bewoners 21 Ondernemers 13 Scholen 9 Lespakketten participatie 5

22 Opdracht: Casus Witte de Withstraat, Rotterdam Om te komen tot een duurzame samenwerking tussen gemeente en ondernemers over schoon houden van de winkelstraat. Context: Zeer hoog ambitieniveau voor schoonniveau Besparen van kosten op gemeentelijk inzet Verder gaan dan een schoonmaakdag

23 Zorg voor duidelijke kaders Ga uit van het DNA van een gebied Spreek de taal van de ondernemers Voor wat hoort wat Betrek ook de bezoeker Organisatiegraadvan de ondernemers Zoek de verbinding met andere partijen Ieder heeft profijt

24 Concrete maatregelen Afstemmen van schoonmaakwerkzaamheden en tijden tussen gemeente en ondernemers Afspraken met deelgemeente over ander materiaal voor boomspiegels Vaste contactpersonen bij ondernemers en gemeente Gluttonvoor de WdW Pilot voor peukenbakken Borging o.a. door inzet van jongeren (werkgelegenheidsproject) 1 of max. 2 vaste dagen voor ophalen van bedrijfsafval.

25 Een convenant Voor borging van de afspraken; Heldere taakverdeling en rol van alle betrokken actoren: Gemeente Rotterdam Deelgemeente centrum BIZ Witte de Withstraat Radar

26 Succesfactoren Laveren tussen de systeemwereld (gemeente) en leefwereld (ondernemers) Zoeken naar lokaal maatwerk Maak een complex probleem klein en tastbaar Samenwerking is altijd tussen mensen: geef hen een gezicht, zorg voor dialoog. Soft skills zijn erg belangrijk

27

28

29

30

31 Inhoudelijke sessie BedrijvenInvesteringsZones(BIZ) Joost Menger Stad en Economie

32 BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Joost Menger, Stad en Economie Zie meer info:

33 Openbare ruimte is van niemand of van iedereen 10 à 30% doet altijd mee 40 à 60% doet alleen mee als iedereen mee doet 10 à 30% doet nooit mee

34 Wat is een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Op grond van een meerderheidsplan voor een gebied verbeteren alle ondernemers en/of eigenaren samen de kwaliteit van de bedrijfs-omgeving om daarmee zelf meer rendement te maken. Kenmerken: Samen een BIZ-plan maken voor 1-5 jaar Meerderheid halen: 2/3 van geldige stemmen bij opkomst > 50% Gemeente garandeert basisniveau en int BIZ-bijdrage Denneweg Den Haag Marktplein Steenwijk Haarlemmerstraat A dam

35 Oprichten van een BIZ meerderheid verkrijgen vereist politieke vaardigheid Drie ballen in de lucht: 1. kansrijk gebied 2. activiteiten door ondernemers/eigenaren gewenst effectief in de concurrentie 3. aanvaardbare BIZ-heffing: gelijkelijk omslaan of naar WOZ-waarde

36 Welke BIZ-activiteiten? criteria: 1. collectieve activiteiten in de openbare ruimte 2. doel: veilig, leefbaar, ruimtelijke kwaliteit en economisch belang Berenschot 2012 % BIZzen met activiteit activiteiten in winkel/horecagebieden % aantrekkelijkheid (inrichting, evenementen) 69 gebiedsmarketing, internet, communicatie 51 veiligheid (camera's, surveillances) 49 schoon (extra) 47 bereikbaarheid (parkeren, bus) 32 gebiedsmanagement

37 BIZ-schoon BIZ-budget voor: o extra(!) vegen / overdracht gemeentelijk budget o graffiti o kauwgom o asbakken o afvalinzameling o combi met veiligheid: toezicht o combi met inrichting: anonieme plekken Gemeente / BIZ: o schouwen Afspraken eigen vuil

38 Experimentele BIZ-wet en definitieve wet Experimentele wet BIZ 2009/2011: 114 BIZzen (w.v. 78 winkelgebieden) Definitieve BIZ-wet in werking per met : Nu en/of eigenaren Activiteiten: meer ruimte voor marketing, promotie en algemene kosten Niet veranderd: o zware procedure o gemeente verantwoordelijk voor uitvoering/publiek belang

39 Voordelen BIZ meer samenwerking onderling en met gemeente eerlijke verdeling/geen freeriders structurele financiering (niet meer met de pet rond) meer betrokken ondernemers bij openbare ruimte meer rendement Evaluatie Berenschot wijst uit: 65% tevreden ondernemers 22% ontevreden

40 PAUZE

41 Na de pauze 1. Praktijk Pitches Spelregels bij samenwerken aan schoon in Beverwijk Daphne Smits (Plan Terra) Samenwerking Raadhuisplein, Amsterdam Katja Schinkel (De Zakenpartner) 2. Samenwerken in de praktijk Vraaggesprek met Arie-Cees de Jong (gemeente Zoetermeer) 3. Centrummanagement in Amsterdam Rosan Sierhuis(Centrum XL) 4. Roundup --Borrel om 16:00 uur--

42 Praktijk Pitches 4. Spelregels bij samenwerken aan schoon in Beverwijk. Daphne Smits Plan Terra 5. Samenwerking Raadhuisplein, Amsterdam. Katja Schinkel De Zakenpartner

43 Beverwijk schoon! Praktijk pitch kennisbijeenkomst Winkelgebieden 21 mei 2015

44 Beverwijk schoon! Hoe zorg je voor een schoon winkelgebied waar ondernemers & gemeente samen betrokken zijn?

45 Hoe doe je dat? 1. Belang / urgentie 2. Persoonlijk contact & inzicht in elkaar wensen en ergernissen 3. Opstellen van praktische spelregels

46 Actie en resultaat Gedragsverandering en een schoner winkelgebied Afstemming en betere samenwerking tussen partijen Grote schoonmaakactie & promotie van het winkelgebied

47 Pitch Kennisbijeenkomst Winkelgebieden Katja Schinkel 21 mei 2015

48 Raadhuisstraat Schoon = Veilig project Nederland Schoon Samenwerking o Ondernemersvereniging o Stadsdeel Centrum o Nederland Schoon o De Zakenpartner Doel: Schonere leefomgeving door het opstellen en uitvoeren van een pragmatisch activiteitenprogramma

49 Raadhuisstraat Stappenplan Inventarisatie / gebiedsafbakening projectgroep samenstellen Schouwen / o-meting Opstellen maatwerkplan Convenant Belangrijkste punten maatwerkplan Voorzieningen m.b.t. zwerfafval verbeteren Algemene uitstraling OR verbeteren Aanpak graffiti Meer afvalbakken plaatsen Samenwerking & communicatie

50 Raadhuisstraat Aanpak Graffiti Stadsdeel heeft nulbeurt gefinancierd Ondernemers/eigenaren onderhoudscontract Start in week Nederland Schoon Veel publiciteit

51 Graffiti voor

52 Graffiti na

53 Onkruidbestrijding voor

54 Onkruidbestrijding na

55 Openbare Ruimte voor

56 Openbare Ruimte na

57 Openbare ruimte voor

58 Openbare ruimte na

59 Resultaat Schoon Heel en Veilig Vitaal Winkelgebied Samenwerking bestendigd in een BIZ

60 Dank voor uw aandacht

61 Vraaggesprek Samenwerken in de Praktijk Arie-Cees de Jong Gemeente Zoetermeer & Martijn van Weert - Stadsconcepten

62 Vraaggesprek Ervaringen, tips & tricks ten aanzien van integrale samenwerking met marktpartijen en ondernemers ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte in het Stadshart van Zoetermeer.

63 Inhoudelijke sessie Centrummanagement in Amsterdam RosanSierhuis Centrum XL

64 Centrummanagement in Amsterdam Rosan Sierhuis programmamanager 21 mei 2015

65 Wat is CentrumXL?

66 Hoe is CXL ontstaan? 2011: Draagvlak onderzoek KvK Vraag: Hoe kan de economie van het centrum van Amsterdam worden versterkt en hoe kunnen partijen samenwerken Conclusie: Behoefte aan regie, verbinding en bundeling van krachten

67 Partners in CXL

68 Organisatie Adviesgroep Stuurgroep project project project

69 Wat doet CXL? Samenwerking overheid & bedrijfsleven: Integrale ontwikkeling Beheer (openbare ruimte) Marketing Projecten: Schoon en beheer Promotie en profilering Bedrijfsinvesteringszones Straatmanagement Collectief afval

70 LessonLearned Samenwerken = doel op zich Meedenken is niet altijd meedoen Eigen agenda s Veelkoppig monster Continuïteit afhankelijk van geld Blijf niet op een eiland

71 Plan Speerpunten 1. Lokale economische ontwikkeling 2. Regionale economische ontwikkeling 3. Profilering binnenstad Amsterdam 4. Duurzaamheid & Logistiek 5. Verbreden draagvlak organisatie

72 Vragen?

73 Contact Website: Facebook: https://www.facebook.com/centrumxl

74 Roundup up Dorien Bosselaar Addie Weenk

75 BORREL

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen COLOFON Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen Mariët Kaptein Proces- en projectadviseur en projectleider Proeftuin Gemeente Vlissingen Marc de Jong Senior

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers 40 secondant #1 februari 2010 Illustratie: Hans Sprangers Hoe zorg je dat mensen zich buiten weer veilig voelen en jongeren ook hun gang kunnen gaan, zonder overlast te veroorzaken? Aanpak Jongeren op

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie