Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het document...4 Inhoud van het document...4 Functioneel Ontwerp...6 Werkproces...6 Doel van het document...6 Inhoud van het document...6 Technisch ontwerp...7 Werkproces...7 Doel van het document...7 Inhoud van het document...7 Plan van Aanpak...9 Werkproces...9 Doel van het document...9 Inhoud van het document...9 Opstellen (en presenteren) van een implementatieplan...10 Werkproces...10 Doel van het document...10 Inhoud van het document...10 Pagina 1 van

2 Inleiding In dit document vind je informatie voor het schrijven van verschillende documenten en het uitvoeren van activiteiten bij het uitvoeren van projecten, behorende bij de werkprocessen binnen de niveau 4 opleidingen van het ICT-Lyceum van het Drenthe College. Algemene opmaak De volgende opmerkingen gelden voor elk document dat je schrijft binnen de uitvoering van een project. Controleer dus elke document voordat je het inlevert op deze punten: Bedenk bij elk document e/o product dat je schrijft/oplevert, voor wie je dat doet. Een document bedoeld voor de opdrachtgever stel je zakelijk op. Je gaat na of de opdrachtgever inhoudelijke kennis van zaken heeft en daarop pas je je taalgebruik aan. Begin elk document met een duidelijke inleiding. In de inleiding vertel je waar het document over gaat zodat de lezer weet wat hij gaat lezen. Probeer daarbij zo specifiek mogelijk te zijn; geef geen uitleg wat een definitiestudie, FO of TO is maar leg kort uit wat je gaat vertellen, hoe het document is op gebouwd of iets dat de lezer moet weten voordat hij het document gaat lezen. Zorg dat de opmaak van de documenten consequent is. Gebruik niet onnodig veel verschillende soorten opmaak van de tekst zonder dat je daar een reden voor hebt, dit leidt alleen maar af van de inhoud. Gebruik zoveel mogelijk de functies van je tekstverwerker om het document netjes op te maken, bijvoorbeeld kop- en voetteksten, automatische inhoudsopgave, opmaakprofielen etc. De verschillende documenten binnen een project moeten een gelijke opmaak hebben zodat je duidelijk kunt zien dat ze bij elkaar horen. Zorg dat belangrijke informatie duidelijk in of op het document vermeld staat. Als je een document op de grond vindt moet je kunnen zien van wie het is, waarvoor en wanneer het is geschreven. Geef alle documenten een duidelijk versienummer zodat je weet wat je laatste versie is, en wat een eerdere versie is. Elke keer als je een document (voorlopig) oplevert geef het een nieuw nummer. Aan het nummer moet ook te zien zijn dat het een definitieve versie is. Begin je nummering bijvoorbeeld met 0.1, 0.2, De definitieve (afsluitende) versie krijgt dan het nummer 1.0. Als het definitieve document in de loop van het project toch nog moet aanpassen, door bijvoorbeeld nieuwe informatie of inzichten, ga je verder met 1.1, 1.2 etc. Zo is duidelijk te zien dat de laatste documenten een aanpassing is op de definitieve versie. Bij grote inhoudelijke wijzigingen of een herschrijving van een document, wordt het eerste nummer verhoogt. Versienummers worden altijd met één tegelijk verhoogt. Dit voorkomt dat de indruk ontstaat dat er versies verloren zijn gegaan. Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht Lever bij elk document of product dat je oplevert een planning, een urenverantwoording (logboek) en een kostenoverzicht in. De document lever je in als bijlage, zodat je de bijlage ook weer bijgewerkt mee kan nemen naar de volgende fase of opdracht. Planning Om het proces van het maken van een project of opdracht goed te laten verlopen moet je een planning maken. Hierdoor kan je zien wanneer welk onderdeel af moet zijn, of er verschillende fasen zijn die je moet plannen en hoeveel tijd het project, de opdracht of het uitvoeren van het werkproces in beslag gaat nemen. Bij het starten van het project of de opdracht maak je een globale planning. Je geeft de startdatum aan en het verloop van de verschillende fasen (oriëntatie-, ontwerp- en realisatiefase) in tijd (dagen of uren). In de planning moet zichtbaar zijn, wanneer je een document of product af hebt of wilt opleveren. Zorg ervoor wanneer je de volgende fase ingaat of aan de slag gaat met het volgende document, dat je planning is bijgewerkt met de werkzaamheden die zijn geweest, kloppend met je urenverantwoording. De werkzaamheden die je nog moet doen blijven gepland staan, maar zul je wel moeten controleren of het nog steeds klopt. Urenverantwoording Om tijdens een project of een opdracht, de werkzaamheden die je doet goed te volgen, zul je een Pagina 2 van

3 urenverantwoording bij moeten houden. De urenverantwoording verschaft de projectbegeleider en de opdrachtgever inzicht in het verloop van je project (uitvoering), in de planning en in het realiseren van je product. Je werkzaamheden leg je vast om je voortgang te bewaken. In de urenverantwoording geef je aan welke uren je aan de opdracht hebt gewerkt en wat je in deze uren hebt gedaan. De urenverantwoording moet verwerkt worden in je planning en in het kostenoverzicht, als het gaat om de manuren die zijn uitgegeven. Kostenoverzicht Welke kosten de opdrachtgever kan verwachten als het project wordt uitgevoerd. Wees zo compleet mogelijk. Je wilt aangeven wat het totale project gaat kosten voor de opdrachtgever. Kosten die je kunt berekenen moet je noemen, kosten die je niet kan voorspellen moet je indien mogelijk schatten, waarbij je verantwoord hoe je aan het bedrag komt. Als je geen schatting kunt maken maar je verwacht nog wel kosten moet je wel noemen waar je nog kosten verwacht. Geef ook aan welk kosten definitief (is al uitgegeven) zijn en welke geschat (komt nog). Het kostenoverzicht kan per product dat je oplevert verschillend zijn, omdat er wellicht nieuwe wensen bijkomen, die het kostenplaatje beïnvloeden. Pagina 3 van

4 Definitiestudie Werkproces ICT Beheerder: 1.1 Applicatieontwikkelaar: 1.1 Doel van het document De opdrachtgever moet op basis van de definitiestudie kunnen beslissen om wel of niet met het project te beginnen. In het document moet duidelijk worden wat de opbrengsten van het project zijn; eindproduct, oplossing van de probleem(stelling) en doelstelling. Daarnaast moeten de kosten duidelijk worden; materieel en mensen die nodig zijn, materialen die aangeschaft moeten worden en de tijd die nodig is voor de uitvoering (planning). Inhoud van het document Contactgegevens Noteer hier de contactgegevens van de opdrachtgever en van jezelf of van jouw bedrijf. Werkwijze Omschrijf de structuur van je werkwijze. Wanneer je volgens een projectfasering werkt en de opdrachtgever is daar niet van op de hoogte, is het belangrijk om dat uit te leggen. De opdrachtgever weet dan wat hij mag en kan verwachten van jou als bedrijf. Dit kun je doen in de inleiding. De werkwijze kun je ook omschrijven bij de planning, maar als je bijvoorbeeld het functioneel ontwerp benoemd in je tekst, dan is dat belangrijk om van tevoren aan te geven wat je daarmee bedoeld. Bedrijfsinformatie Beschrijf het bedrijf van de opdrachtgever. Denk hierbij aan de grootte; hoeveel mensen werken er, wat doen ze; wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van het bedrijf, wat is de structuur; bijvoorbeeld afdelingen of een organigram. Wat is het werk van de opdrachtgever (huidige situatie) Voor wie ga je het project uitvoeren, de eindgebruikers; afdelingen, werknemers en/of opdrachtgeveren en beschrijf de werkzaamheden/handelingen die met het project te maken hebben. Geef hierbij een duidelijk beeld van de beginsituatie, hoe wordt er op het moment gewerkt. Wat is het probleem/doelstelling (gewenste situatie) Welke problemen zijn er op dit moment die moeten worden opgelost. Welke wensen zijn bij de opdrachtgever, bijvoorbeeld; uitbreiding of nieuwe functionaliteit. Het oplossen van de genoemde problemen en/of het mogelijk maken van de wensen is de doelstelling voor het project. Kijk uit dat je hier niet de oplossing noemt maar het probleem of doelstelling. Bijvoorbeeld 'het maken van een database' is niet een wens, maar 'het verbeteren van de informatiestroom binnen de organisatie' wel. Daarbij kan het maken van een database-toepassing wel de oplossing zijn. Probleemanalyse Analyseer de eerder genoemde problemen, wensen en doelstellingen. Verzamel informatie die met het probleem of de wens te maken hebben. Bekijk of het probleem of de wensen is op te delen in deelproblemen/wensen. Onderzoek wat de oorzaak is van het probleem. Waar heeft het probleem of de wens mee te maken; wat zijn de verbanden. Oplossing(-srichting) Welke oplossing heb je om de problemen te verhelpen en de doelstellingen te halen. Geef aan welke eigenschappen je oplossing moet hebben. Pagina 4 van

5 Middelen Welke middelen heb je nodig van de opdrachtgever, bijvoorbeeld een werkplek, specifieke hard- en software, externe deskundigheid, gegevens, inlogmogelijkheden. Hier moet de opdrachtgever een compleet overzicht hebben van de zaken die hij moet aanleveren/regelen voor de uitvoering van het project. Dit kan dus ook zijn; informatie, bijvoorbeeld bestaande rapportage, gegevens, bijvoorbeeld ingevulde formulieren die op dit moment worden gebruikt of toegang tot een of meerdere locaties, als je daar zaken moet inspecteren of controleren om het project te kunnen uitvoeren. Pagina 5 van

6 Functioneel Ontwerp Werkproces ICT Beheerder: 1.2 Applicatieontwikkelaar: 1.2 Doel van het document In het functioneel ontwerp moet duidelijk worden wat de wensen en eisen aan het project en/of eindproduct(en) zijn. Het moet een gedetailleerd beeld geven van wat de opdrachtgever wil/gaat krijgen. Je kunt tevens oplossingen aangeven of aanvullende wensen en/of eisen adviseren. Geef dit wel duidelijk aan en licht het toe bij de presentatie van het Functioneel Ontwerp bij de opdrachtgever. Inhoud van het document Opdrachtgever Beschrijf de opdrachtgever aan de hand van organisatie (afdeling), werkzaamheden, producten en/of diensten. Kijk daarbij voor al naar die zaken die van belang zijn voor het project, maar geef ook voldoende algemene informatie zodat de plaats en het belang van het project binnen en voor de opdrachtgever duidelijk wordt. Het kopje opdrachtgever in de definitiestudie beschrijft het bedrijf algemeen en de beschrijving. Binnen het functioneel ontwerp kan een specifieke afdeling of een medewerker zijn binnen het bedrijf. Je moet weten voor wie je het werk gaat doen. Algemene eisen Wat zijn de eisen en wensen die je van de opdrachtgever krijgt en wat is zijn doelstelling voor het project, deze kan namelijk anders zijn dan die van de eindgebruikers. Denk hierbij aan efficiëntie, beveiliging, kwaliteitsbewaking, flexibiliteit, beheersbaarheid, prestaties, opmaak en de gebruikersinterface. Eindgebruiker(s) De eindgebruikers zijn de mensen die uiteindelijk gebruik gaan maken van het eindproduct. Verschillende eindgebruikers hebben vaak verschillende eisen en wensen, maar vooral ook verschillende verwachtingen van het eindproduct. Het is belangrijk daarvan een compleet beeld te krijgen zodat je niet een project gaat uitvoeren waarvan niemand het eindproduct wil gebruiken. Vergeet geen gebruikers; een klant van een webwinkel is ook een gebruiker van dat informatiesysteem, de opdrachtgever is vaak ook gebruiker bijvoorbeeld als hij managmentinformatie uit het systeem wil halen. Wat zijn de verwachtingen (wensen en eisen) van de eindgebruiker(s) van het project/eindproduct Ga per eindgebruikersgroep bekijken wat ze verwachten van het eindproduct. Denk daarbij aan functionaliteit; hoe gaan ze gebruikmaken van het eindproduct, op welke momenten, bij welke werkzaamheden. Belangrijk is dat je kijkt met de ogen van de eindgebruiker; wat zien ze van het eindproduct, bijvoorbeeld de layout van gebruiksinterface, de formulieren, de rapporten of de tekst van een handleiding. Eén eindgebruiker kan verschillende momenten een andere functionaliteit verwachten. Wanneer je een nieuwe telefoon besteld bij een webwinkel verwacht je een ander scherm dan wanneer je de bestelstatus, de verzendstatus of je factuur wilt zien. Welke informatie wil de gebruiker uit het systeem halen? Pagina 6 van

7 Technisch ontwerp Werkproces ICT Beheerder: 1.2 Applicatieontwikkelaar: 1.2 Doel van het document Het maken en verantwoorden van technische beslissingen voor het project/eindproduct zodat functionele eisen en wensen gehaald gaan worden. Inhoud van het document Toelichting gekozen oplossing(en) Geef hier een samenvatting van alle gekozen oplossingen. Eindproduct(en) Een beschrijving van alle eindproducten. Geef per eindproduct de inhoud aan, om daarna per eindproduct de systeemonderdelen te (be)noemen. Systeemonderdelen / Objecten Welke losse systeemonderdelen / objecten kun je onderscheiden? Bekijk welke onderdelen/objecten van het eindproduct je kunt beschrijven. Van elk onderdeel/object moet je duidelijk de functie en zijn belangrijkste eigenschappen noemen. Door een duidelijke lijst van onderdelen/objecten te maken kun je later een planning maken waarbij verschillende personen verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld: 'Welke services gaan draaien op een Windows 2003 Standaard server; DHCP, DNS, WINS, NTP, ADS, SMTP, POP3, IMAP?' 'Uit welke hardwarecomponenten bestaat je fysieke netwerk; servers en clients, switches, routers, patchkasten, bekabeling?' 'Welke database wordt gebruikt?' 'Welke formulieren worden er gebruikt? Welke pagina's omvatten de applicatie? Welke klassen moeten er komen? Objecten benoemen zoals variabelen, sessies, functies en methoden (belangrijk wanneer de info door verschillende programmeurs gebruikt dient te worden)' Kwaliteitseisen Welke (kwaliteits)eisen stel je aan elk systeemonderdeel? Probeer zoveel mogelijk te denken aan specifieke nummers, bijvoorbeeld hoeveel, hoe groot, hoe snel, hoe lang, hoe duur...? Aan de hand van deze gegevens kun je ook later je systeemtest gaan inrichten. Bijvoorbeeld: 'Hoeveel poorten moet een switch hebben?' 'Hoe groot moet de scoop van een DHCP server zijn?' 'Hoe snel moet het netwerk zijn, 100 Mbit of 1 Gbit?' 'Hoeveel clients hebben we nodig?' 'De locatie van de database, de pagina s etc. Noteer ook eventuele hostinggegevens en/of wachtwoorden.' 'Hoeveel gebruikers gaan er gebruik maken van de applicatie?' 'Welke afspraken gelden er? Denk hierbij aan afspraken over includes, functies, opmaak, variabelen, naamgeving en instellingen.' 'Hoe wordt er omgegaan dataopslag? Denk hierbij aan het opslaan van afbeeldingen.' Afhankelijkheden Welke relatie bestaat er tussen de verschillende systeemonderdelen? Hoe is een onderdeel afhankelijk van andere onderdelen? Door dit goed te beschrijven wat je vooraf moet vastleggen om de onderdelen apart te kunnen maken. Daarnaast geeft dit veel informatie voor de systeemtest. Behalve dat het onderdeel goed moet werken volgens de specificatie moeten de onderdelen ook goed samenwerken. Hierop kun je tijdens Pagina 7 van

8 de systeemtest ook testen. Bijvoorbeeld: 'Een Active Directory service is afhankelijk van een DNS.' 'De SMTP-, POP3- en IMAP-services zijn afhankelijk van de Mail Transport Agent.' 'Zijn er afhankelijkheden vanuit een andere applicatie?'(data-upload vanuit een ander pakket?)' 'Zijn er afhankelijkheden naar een andere applicatie? (data-output naar een ander pakket?)' 'Bestaat er een relatie met een ander pakket?' 'Vindt er een conversie plaats?' 'Moet er rekening gehouden worden met oude data?' Structuren Welke structuren kun je onderscheiden? Door de structuren uit te werken in schema's kan er veel duidelijk worden over de interne werking van het systeem. Dit levert veel informatie op over de kwaliteitseisen die je moet stellen aan de systeemonderdelen. Bijvoorbeeld een netwerkstructuur geeft veel informatie voor het bepalen van de snelheid van switches en bekabeling. Een stromingsdiagram voor gegevens geeft veel informatie hoe deze door een applicatie lopen. Daarmee kan bepaald worden welke modules wat welke manier specifieke gegevens moet verwerken. Bijvoorbeeld: 'Hoe ziet de DNS structuur eruit?' 'Hoe ziet de netwerkstructuur eruit?' 'Datamodel met uitwerkingen per veld' 'Linkenplan, boomstructuur' 'Klassendiagram' 'Usecasediagram (gebruikersscenario's)' Pagina 8 van

9 Plan van Aanpak Werkproces ICT Beheerder: 1.3 Applicatieontwikkelaar: 1.3 Doel van het document Als eenmaal het ontwerp van het informatiesysteem klaar is, wordt het tijd om het te gaan maken (realisatie fase). Meestal is dit de langste fase van een project, en het is daarom belangrijk om deze goed voor te bereiden. Je maakt een Plan van Aanpak voor het maken van het informatiesysteem; wie gaan er meewerken, hoeveel tijd is er beschikbaar, welke taken moeten worden uitgevoerd, welke investeringen moeten wanneer gedaan worden etc. Het doel van het document is dat je aan de hand van het document de realisatiefase met zo min mogelijk problemen kunt uitvoeren. Inhoud van het document Planning Op basis van het functioneel en technisch ontwerp inventariseer je de uit te voeren activiteiten. De activiteiten plan je in MS Project. Je onderbouwt de gekozen werkwijze binnen de planning. Geef aan op welke wijze en in welke volgorde je de planning hebt gemaakt. Projectvoorwaarden Zijn er nog andere zaken waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld: 'Zijn er afhankelijkheden die niet in de planning zichtbaar zijn?' 'Heb je een testruimte nodig?' 'Moeten de medewerkers ingelicht worden?' 'Zijn er procedures waar tijdens het uitvoeren rekening mee gehouden moet worden?' Kosten Vanuit de definitiestudie heb je een kostenoverzicht opgebouwd. Tijdens het schrijven van het functioneelen technisch ontwerp heb je de kosten bijgehouden en zonodig aangepast. In het plan van aanpak geef je aan welke middelen e/o materialen op welk moment aangeschaft moeten worden. Pagina 9 van

10 Opstellen (en presenteren) van een implementatieplan Werkproces ICT Beheerder: 2.1 Applicatieontwikkelaar: 3.1 Doel van het document De producten van het project zijn klaar en getest, daarmee kunnen ze gebruikt gaan worden door de eindgebruikers. Het in gebruik nemen is niet altijd zo gemakkelijk als het installeren en configureren van systemen, waarna het gebruik kan worden. Vaak moeten oude systemen uitgeschakeld, gegevens overgezet en/of infrastructuur aangepast worden. Daarnaast betekent een nieuw systeem vaak veel veranderingen voor de gebruikers. Zij moeten begeleid worden om de nieuwe systemen te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door instructie of scholing. Ook wil je niet dat de gebruikers te lang worden gestoord in hun werk, want dat zou te veel consequenties voor het bedrijf kunnen hebben. Het implementatieplan moet ervoor zorgen dat de invoering van een product zonder problemen zal verlopen. Houd daarbij altijd rekening met toekomstige activiteiten. Presenteren van het implementatieplan De applicatieontwikkelaar presenteert het implementatieplan. Je stelt een presentatie samen, nodigt de betrokkenen uit en presenteert het plan, waarbij je aandacht besteed aan de technische en organisatorische uitwerking van de applicatie. Besteed ook ruime aandacht aan de consequenties van de implementatie van de applicatie. Je zorgt ervoor dat alle betrokkenen juist en volledig geïnformeerd en voorbereid zijn. Inhoud van het document Wie is er verantwoordelijk voor de implementatie (Voorbereiding) Beschrijf de omgeving van het project waarvan de implementatie deel uitmaakt. Je kunt de doelstelling en het gewenste eindproduct noemen van de implementatie. Beschrijf voor de implementatie wie er verantwoordelijk is, wie welke rol heeft en wie er verder bij betrokken zijn. Geef ook aan of er consequenties zijn voor de betrokkenen of voor de organisatie. Verwijs eventueel naar eerder geschreven documenten zoals Plan van Aanpak of Functioneel Ontwerp. Beschrijving van de onderdelen Geef een beschrijving hoe de implementatie gaat verlopen. Geef aan hoe de verschillende onderdelen van het gewenste informatiesysteem geïnstalleerd en in gebruik genomen moeten worden en wie, wanneer en waar actie moet ondernemen om het product in te voeren. Dit kun je benoemen in een stappenplan of actielijst. Je kunt dit onderverdelen in kopjes, afhankelijk van het project en wat op dat moment de inhoud van je implementatieplan wordt. Het is belangrijk om bij elke stap die je beschrijft aan te geven wie verantwoordelijk is, wie er geïnformeerd moet worden en aan wie er gerapporteerd moet worden. In dit stuk theorie zijn er kopjes opgenomen die in een implementatieplan kunnen worden opgenomen. Deze kopjes zijn bedoeld als voorbeeld om een plan te kunnen schrijven. Uiteraard ben je vrij om onderdelen toe te voegen en om een eigen invulling aan de onderdelen te geven. Bedenk dat elke implementatie anders is. Beschrijving van de technische installatie Technische onderdelen Bepaal de onderdelen die geïnstalleerd moeten worden. Maak een inventarisatie wat er moet gebeuren. De volgende vragen zou je voor jezelf kunnen stellen: 'Moeten er ook (aanvullende) tools worden geïnstalleerd?' 'Zijn er bestaande systemen die voorbereidt of aangepast moeten worden?' 'Zijn er technische afhankelijkheden? Moet de server down?' 'Moet de Infrastructuur aangepast worden?' Pagina 10 van

11 'Moet er rekening gehouden worden met gebruikte informatiesystemen? Is er een koppeling met bestaande systemen?' 'Moet er een conversie van bestanden plaatsvinden?' 'Moeten er bestanden worden geïmporteerd?' 'Zijn er configuratiegegevens die je nodig hebt?' 'Wat is het beste moment voor de installatie?' 'Moet er een backup gemaakt worden? Hoe ga je dat doen? Wie, waar, waarop, wanneer?' 'Heb je nog bepaalde info nodig? Te denk valt aan wachtwoorden, hostinggegevens? En hoe ga je om met deze informatie?' Bedrijfsstandaarden en richtlijnen Door de implementatie van de nieuwe software zal het overzicht met de bedrijfsstandaarden voor hardware en software worden uitgebreid. Werk in deze paragraaf uit hoe je aan het bedoelde overzicht komt en welke procedures gevolgd moeten worden om dit overzicht uit te breiden. Om de nieuwe software draaiend te krijgen, moeten er mogelijk ook (aanvullende) tools worden geïnstalleerd. Controleer of er ITIL- of ISO-systemen zijn geimplementeerd. Beleid en richtlijnen Aangezien je aan het netwerk en de computers aanpassingen moeten doorvoeren, zal je uit moeten werken hoe hiermee omgegaan moet worden. Inventariseer de mogelijkheden met betrekking tot de beleidsregels of richtlijnen voor het gebruik van computers en het netwerk. Werk vervolgens uit hoe dit zou moeten aangepast zodat de implementatie kan plaatsvinden. Het kan zijn dat er nieuwe procedures opgesteld moeten worden. Doe dit uiteraard in overleg met de opdrachtgever en de betrokken afdeling(en). Opleidingen Gebruiker(s) Leg in hier vast hoe je er voor gaat zorgen dat de (toekomstige) gebruikers volledige op de hoogte zijn van de nieuwe software die je gaat implementeren. Implementeren doe je niet alleen, maar vooral samen (ook met de gebruikers). Beschrijf de rol van de gebruikers binnen het implementatietraject. Werk in ieder geval de volgende punten uit: - Gebruikers vroegtijdig informeren over de op handen zijnde aanpassingen en houdt de gebruikers ook tussentijds op de hoogte (hoe, wie, wat, wanneer?). - Opleiden van de gebruikers zodat zij direct na de oplevering met de nieuwe software overweg kunnen. Stel jezelf de volgende aanvullende vragen: 'Hoe verloopt de communicatie naar de afdelingen?' 'Hoe zorgen we ervoor, dat ook op de afdeling controle en bijsturing plaatsvindt.' 'Richt je je op een bepaalde groep medewerkers of op alle medewerkers binnen de organisatie? Of gefaseerd?' 'Trainen/opleiden van gebruikers en beheerders. Maak een juiste analyse van het kennisniveau van de gebruikers.' 'Wanneer je bezig bent met het opleiden en informeren van de (toekomstige) eindgebruikers en beheerders, zul je tegen zaken aan lopen die niet zijn voorzien maar die belangrijk genoeg zijn om niet te vergeten. De vraag is: hoe ga je hiermee om? Leg ook vast hoe je omgaat met aandachtspunten, problemen en/of onregelmatigheden die meer aandacht vereisen' Beheerder(s) Voor de beheerders geldt in meer of mindere mate hetzelfde als voor de gebruikers, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Werk dit dus ook uit voor de (toekomstige) beheerder(s). Zorg er ook voor als dat nodig is dat er leden voor het installatie- en ondersteuningsteam worden getraind om die betreffende werkzaamheden tijdens de uitvoering van de implementatie uit te voeren. Documentatie (eindgebruikers- en beheerders instructies) In je Functioneel Ontwerp staat genoemd welke documentatie er binnen het project moet worden opgeleverd, Bepaal op welke manier de instructies (gebruikers en beheerders) moeten worden opgesteld. Maak een analyse van het kennisniveau van de gebruikers. Beschrijf vervolgens hoe de documentatie geïmplementeerd wordt. Pagina 11 van

12 Stel jezelf aanvullende vragen zoals: 'Moet er ook cursusmateriaal worden ontwikkeld voor het opleiden van de gebruikers? Op welke manier worden de gebruikers geïnformeerd over de (bestaande) documentatie?' 'Optimaliseren procedures (handboeken en formulieren moeten misschien aangepast worden en mutaties moeten wellicht op andere wijze worden aangeleverd)' Beschrijving van de implementatie Beschrijf hoe je de daadwerkelijke implementatie gaat uitvoeren. Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan om aan de implementatie te beginnen en hoe stel je vast of aan al die voorwaarden is voldaan. Denk ook aan een zogenaamd fall-backscenario voor het geval dat de uitrol mislukt en de operationele omgeving weer beschikbaar moet zijn. Houd ook rekening met het live -gaan van de nieuwe software in de operationele omgeving. Zorg dat op dat moment menskracht beschikbaar is om eventuele problemen en dergelijke op te lossen c.q. op te vangen. Hier noteer je dus daadwerkelijk een stappenplan voor de implementatie. Stel jezelf de volgende aanvullende vragen: 'Wordt er schaduw gedraaid? Op welk moment wordt er live gedraaid?' 'Wat gebeurt er als de implementatie mislukt?' 'Zijn alle onderdelen van de technische installatie voltooid?' Testmethode en risico s beperken Het testen van het informatiesysteem (de systeemtest, de functionele test en de acceptatietest) heeft in de meeste gevallen al plaatsgevonden voor de implementatie. Het is van belang om in het implementatieplan vast te leggen hoe er eventueel getest wordt na de implementatie om risico's te beperken en problemen voor te zijn. De volgende vragen zou je voor jezelf kunnen stellen: 'Hoe ga je om met onjuistheden in de applicatie? 'Hoe verloopt de procedure als er iets gewijzigd moet worden aan de applicatie?' 'Hoe verloopt de procedure wanneer de functionaliteit moet veranderen?' 'Hoe wordt er omgegaan met incidenten/fouten?' Beschrijving van de evaluatie Nadat de implementatie achter de rug is en de rust is weergekeerd, moet er een evaluatie gehouden worden van de implementatie. Werk hiervoor een procedure uit. Titel: Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie: 0.11 Datum: 2 december 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 12 van

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur Workshop 3x Project documentatie Analytisch vermogen Programma structuur Project documentatie Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Project documentatie Deze les: Fasen van een project Logboek Planning

Nadere informatie

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen Workshop 3x Huiswerk Project documentatie Analytisch vermogen Huiswerk Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie analyse Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 2015 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Opdracht IT Biografie

Opdracht IT Biografie Opdracht IT Biografie Omschrijving van de opdracht De opdracht IT-biografie bestaat uit de volgende 3 onderdelen: 1) Boekje Je schrijft een klein boekje (7 tot 10 pagina's) waarin je alles beschrijft over

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Intake Conclusie & Aanbevelingen. 1.0. ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA Genereren van een webapplicatie op basis van DLA ir Bert Dingemans DLA Ontwerp en Software info@dla-architect.nl Inleiding Bij het ontwikkelen van maatwerk software loopt men al snel tegen het probleem

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q3-02 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2015 Van Brug Software B.V. Niets uit deze

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

BIJLAGE A: TAAK 1: IMPLEMENTATIE PECKELSHEIM Voor de uitvoering van deze taak waren in het projectvoorstel de activiteiten in Tabel B.1 gedefinieerd. Tabel A.1: Activiteiten Taak 1 1.1. Aanpassen en complementeren

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Mobiel apparaat koppelen aan e-mail

Mobiel apparaat koppelen aan e-mail MERIDIAAN COLLEGE: CENTRAAL BUREAU ICT Mobiel apparaat koppelen aan e-mail Koppelen van e-mail, agenda en contactpersonen aan een mobiel apparaat. CBI Laatst bijgewerkt op: 8-4-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Plan van Aanpak Afstuderen

Plan van Aanpak Afstuderen Plan van Aanpak Afstuderen Michiel Graat 27-09-2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie............................. 3 1.2 Opdracht............................... 4 1.3 JavaCard...............................

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase Versie 1.0 d.d. 21 september 2011 Agressie Registratiesysteem Waterschappen

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie