Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4"

Transcriptie

1 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10

2 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4 Doel van het document...4 Inhoud van het document...4 Wie is de klant... 4 Wat is het werk van de klant (huidige situatie)... 5 Wat is het probleem/doelstelling (gewenste situatie)... 5 Probleemanalyse... 5 Oplossing(-srichting)... 5 Middelen... 5 Kosten... 5 Planning... 5 Functioneel Ontwerp...5 Doel van het document...5 Inhoud van het document...6 Klant/klant... 6 Algemene eisen... 6 Eindgebruiker(s)... 6 Wat zijn de verwachtingen van de eindgebruiker(s) van het project/eindproduct... 6 Hoe ga je je eindproduct(en) testen om te controleren of deze voldoet aan de functionele eisen en wensen van de klant... 6 Technisch ontwerp...6 Doel van het document...6 Inhoud van het document...6 Toelichting gekozen oplossing(en)... 6 Eindproduct(en)... 6 Systeemonderdelen / Objecten... 7 Kwaliteitseisen... 7 Afhankelijkheden... 7 Structuren... 7 Systeemtest / Technische test... 8 Plan van Aanpak...8 Doel van het document...8 Inhoud van het document...8 Systeemtest...8 Doel van de test...8 Inhoud van de test...8 Testinhoud... 8 Testplan... 8 Testverantwoording... 8 Testresultaten... 8 Testrapport... 9 Acceptatietest...9 Doel van de test...9 Inhoud van de test...9 Testinhoud... 9 Testplan... 9 Testverantwoording... 9 Testresultaten... 9 Testrapport... 9 Implementatieplan...9 Doel van het document...9 Inhoud van het document...9 Pagina 2 van 10

3 Voorbereiding Uitvoering Nazorg Oplevering...10 Doel van de oplevering...10 Inhoud van de oplevering...10 Pagina 3 van 10

4 Inleiding In dit document vindt je informatie voor het schrijven van een definitiestudie, functioneel ontwerp en technische ontwerp bij het uitvoeren van projecten binnen de niveau 4 opleidingen van het ICT-Lyceum van het Drenthe College. Algemeen De volgende opmerkingen gelden voor elk document dat je schrijft binnen de uitvoering van een project. Controleer dus elke document voor dat je inlevert of laat controleren op deze punten: Begin elk document met een duidelijke inleiding. In de inleiding vertel je waar het document over gaat zodat de lezer weet wat hij gaat lezen. Probeer daarbij zo specifiek mogelijk te zijn; geef geen uitleg wat een definitiestudie, FO of TO is maar leg kort uit wat je gaat vertellen, hoe het document is op gebouwd of iets dat de lezer moet weten voordat hij het document gaat lezen. Zorg dat de opmaak van de documenten consequent is. Gebruik niet onnodig veel verschillende soorten opmaak van de tekst zonder dat je daar een reden voor hebt, dit leidt alleen maar af van de inhoud. Gebruik zoveel mogelijk de functies van je tekstverwerker om het document netjes op te maken, bijvoorbeeld kop- en voetteksten, automatische inhoudsopgave, opmaakprofielen etc. De verschillende documenten binnen een project moeten een gelijke opmaak hebben zodat je duidelijk kunt zien dat ze bij elkaar horen. Zorg dat belangrijke informatie duidelijk in of op het document vermeld staat. Als je een document op de grond vindt moet je kunnen zien van wie het is, waarvoor en wanneer het is geschreven. Geef alle documenten een duidelijk versienummer zodat je weet wat je laatste versie is, en wat een eerdere versie is.. Elke keer als je een document (voorlopig) oplevert geef het een nieuw nummer. Aan het nummer moet ook te zien zijn dat het een definitieve versie is. Begin je nummering bijvoorbeeld met 0.1, 0.2, De definitieve versie krijgt dan het nummer 1.0. Als het definitieve document in de loop van het project toch nog moet aanpassen, door bijvoorbeeld nieuwe informatie of inzichten, ga je verder met 1.1, 1.2 etc. Zo is duidelijk te zien dat de laatste documenten een aanpassing is op de definitieve versie. Planning en logboek Om het proces van het maken van een project of opdracht goed te laten verlopen is het handig om een planning te maken. Hierdoor kan je zien wanneer welk onderdeel af moet zijn, of er verschillende fasen zijn die je moet plannen en hoeveel tijd het project of de opdracht in beslag gaat nemen. Om tijdens een project of een opdracht, de werkzaamheden die je doet goed te volgen, zul je een logboek bij moeten houden. Het logboek verschaft de projectbegeleider inzicht in het verloop van je project (uitvoering), in de planning en in het realiseren van je product. Je werkzaamheden leg je vast om je voortgang te bewaken. Lever bij elk product dat je oplevert je planning en je logboek als bijlage in. De planning en het logboek zijn documenten die de projectbegeleider van jou wil zien. Dit zijn dus geen documenten die de klant wil zien. Definitiestudie Doel van het document De klant moet op basis van de definitiestudie kunnen beslissen om wel of niet met het project te beginnen. In het document moet duidelijk worden wat de opbrengsten van het project zijn; eindproduct, oplossing van de probleem(stelling) en doelstelling. Daarnaast moeten de kosten duidelijk worden; materieel en mensen die nodig zijn, materialen die aangeschaft moeten worden en de tijd die nodig is voor de uitvoering (planning) Inhoud van het document Wie is de klant Beschrijf het bedrijf van de klant/klant. Denk hierbij aan de grote; hoeveel mensen werken er, wat doen ze; Pagina 4 van 10

5 wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van het bedrijf, wat is de structuur; bijvoorbeeld afdelingen of een organigram. Wat is het werk van de klant (huidige situatie) Voor wie ga je het project uitvoeren, de eindgebruikers; afdelingen, werknemers en/of klanten en beschrijf de werkzaamheden/handelingen die met het project te maken hebben. Geef hierbij een duidelijk beeld van de beginsituatie, hoe wordt er op het moment gewerkt. Wat is het probleem/doelstelling (gewenste situatie) Welke problemen zijn er op het moment die moeten worden opgelost. Welke wensen zijn bij de klant, bijvoorbeeld; uitbreiding of nieuwe functionaliteit. Het oplossen van de genoemde problemen en/of het mogelijk maken van de wensen is de doelstelling voor het project. Kijk uit dat je hier niet de oplossing noemt maar het probleem of doelstelling. Bijvoorbeeld 'het maken van een database' is niet een wens, maar 'het verbeteren van de informatiestroom binnen de organisatie' wel. Daarbij kan het maken van een databasetoepassing wel de oplossing zijn. Probleemanalyse Analyseer de eerder genoemde problemen, wensen en doelstellingen. Verzamel informatie die met het probleem of de wens te maken hebben. Bekijk of het probleem of de wensen is op te delen in deelproblemen/wensen. Onderzoek wat de oorzaak is van het probleem. Waar heeft het probleem of de wens mee te maken; wat zijn de verbanden. Oplossing(-srichting) Welke oplossing heb je om de problemen te verhelpen en de doelstellingen te halen. Geef welke eigenschappen je oplossing moet hebben. Middelen Welke middelen heb je nodig van de klant, bijvoorbeeld een werkplek, specifieke hard- en software, externe deskundigheid, gegevens, inlogmogelijkheden Hier moet de klant een compleet overzicht hebben van de zaken die hij moeten aanleveren/regelen voor de uitvoering van het project. Dit kan dus ook zijn; informatie, bijvoorbeeld bestaande rapportage, gegevens, bijvoorbeeld ingevulde formulieren die op dit moment worden gebruikt of toegang tot een of meerdere locaties, als je daar zaken moet inspecteren of controleren om het project te kunnen uitvoeren. Kosten Welke kosten de klant kan verwachten als het project wordt uitgevoerd. Wees zo compleet mogelijk. Je wilt aangeven wat het totale project gaat kosten voor de klant. Kosten die je kunt berekenen moet je noemen, kosten die je niet kan voorspellen moet je indien mogelijk schatten, waarbij je verantwoord hoe je aan het bedrag komt. Als je geen schatting kunt maken maar je verwacht nog wel kosten moet je wel noemen waar je nog kosten verwacht. Planning Naast de middelen en kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van het project moet je aangeven hoeveel tijd het project gaat kosten. Hiervoor maak je een globale planning voor de gehele looptijd van het project. In deze planning wordt de duur van de fases duidelijk; oriëntatie-, ontwerp- en realisatiefase. Daarnaast geef je aan hoelang het schrijven van de documenten in de eerste twee fases duurt (Definitiestudie, Functioneel en Technisch ontwerp). Functioneel Ontwerp Doel van het document In het functioneel ontwerp moet duidelijk worden wat de wensen en eisen aan het project en/of eindproduct(en) zijn. Het moet een gedetailleerd beeld geven van wat de klant wil/gaat krijgen. Je kunt tevens oplossingen aangeven of aanvullende wensen en/of eisen adviseren. Geef dit wel duidelijk aan en licht het toe bij de presentatie van het Functioneel Ontwerp bij de klant. Pagina 5 van 10

6 Inhoud van het document Klant/klant Beschrijf de klant aan de hand van organisatie, werkzaamheden, producten en/of diensten. Kijk daarbij voor al naar die zaken die van belang zijn voor het project, maar geef ook voldoende algemene informatie zodat de plaats en het belang van het project binnen en voor de klant duidelijk wordt. Algemene eisen Wat zijn de eisen en wensen die je van de klant krijgt en wat is zijn doelstelling voor het project, deze kan namelijk anders zijn dan die van de eindgebruikers. Denk hierbij aan efficiëntie, beveiliging, kwaliteitsbewaking, flexibiliteit, beheersbaarheid, prestaties, opmaak en de gebruikersinterface. Eindgebruiker(s) De eindgebruikers zijn de mensen die uiteindelijk gebruik gaan maken van het eindproduct. Verschillende eindgebruikers hebben vaak verschillende eisen en wensen, maar vooral ook verschillende verwachtingen van het eindproduct. Het is belangrijk daarvan een compleet beeld te krijgen zodat je niet een project gaat uitvoeren waarvan het eindproduct niemand wil gebruiken. Vergeet geen gebruikers; een klant van een webwinkel is ook een gebruiker van dat informatiesysteem, de opdrachtgever is vaak ook gebruiker bijvoorbeeld als hij managmentinformatie uit het systeem wil halen. Wat zijn de verwachtingen van de eindgebruiker(s) van het project/eindproduct Ga per eindgebruikersgroep bekijken wat ze verwachten van het eindproduct. Denk daarbij aan functionaliteit; hoe gaan ze gebruikmaken van het eindproduct, op welke momenten, bij welke werkzaamheden. Belangrijk is dat je kijkt met de ogen van de eindgebruiker; wat zien ze van het eindproduct, bijvoorbeeld de gebruiksinterface, de formulieren de rapporten of de tekst van een handleiding. Eén eindgebruiker kan verschillende momenten een andere functionaliteit verwachten. Wanneer je een nieuwe telefoon besteld bij een webwinkel verwacht je een ander scherm dan wanneer je de bestelstatus, verzendstatus of je factuur wilt zien. Hoe ga je je eindproduct(en) testen om te controleren of deze voldoet aan de functionele eisen en wensen van de klant Voordat het eindproduct gebruikt gaat worden moet het getest worden op functionaliteit. Ondanks dat je de wensen en eisen zo goed mogelijk in je functioneel ontwerp hebt opgeschreven is het moeilijk om je eigen product op functionaliteit te testen. Je gaat daarom ook in je functioneel ontwerp beschrijven hoe je functioneel gaat testen. Hierbij kun je denken aan één of meerdere keren een periode schaduw draaien. Hierbij laat je het eindproduct (of een deel daarvan) gebruiken door de eindgebruikers. Ze gebruiken het dan naast een eventueel bestaand systeem wat nog blijft werken. Het eindproduct wordt dus alsof gebruikt alleen om te testen. De ervaringen van de eindgebruikers geeft dan een goed beeld of het product gebruiksklaar is. Lang niet altijd is schaduwdraaien mogelijk, denk maar eens aan de vervanging van een bestaand netwerk. Dan kun je testen door bijvoorbeeld een kleine testomgeving te maken waarin je verschillende eindgebruiker of speciale testen de functionaliteit laat testen. Technisch ontwerp Doel van het document Het maken en verantwoorden van technische beslissingen voor het project/eindproduct zodat functionele eisen en wensen gehaald gaan worden. Inhoud van het document Toelichting gekozen oplossing(en) Geef hier een samenvatting van alle gekozen oplossingen. Eindproduct(en) Een beschrijving van alle eindproducten. Geef per eindproduct de inhoud aan, om daarna per eindproduct de systeemonderdelen te (be)noemen. Pagina 6 van 10

7 Systeemonderdelen / Objecten Welke losse systeemonderdelen / objecten kun je onderscheiden? Bekijk welke onderdelen/objecten van het eindproduct je kunt beschrijven. Van elk onderdeel/object moet je duidelijk de functie en zijn belangrijkste eigenschappen noemen. Door een duidelijke lijst van onderdelen/objecten te maken kun je later een planning maken waarbij verschillende personen verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld: 'Welke services gaan draaien op een Windows 2003 Standaard server; DHCP, DNS, WINS, NTP, ADS, SMTP, POP3, IMAP?' 'Uit welke hardwarecomponenten bestaat je fysieke netwerk; servers en clients, switches, routers, patchkasten, bekabeling?' 'Welke database wordt gebruikt?' 'Welke formulieren worden er gebruikt? Welke pagina's omvatten de applicatie? Welke klassen moeten er komen? Objecten benoemen zoals variabelen, sessies, functies en methoden (belangrijk wanneer de info door verschillende programmeurs gebruikt dient te worden)' Kwaliteitseisen Welke (kwaliteits)eisen stel je aan elk systeemonderdeel? Probeer zoveel mogelijk te denken aan specifieke nummers, bijvoorbeeld hoeveel, hoe groot, hoe snel, hoe lang, hoe duur...? Aan de hand van deze gegevens kun je ook later je systeemtest gaan inrichten. Bijvoorbeeld: 'Hoeveel poorten moet een switch hebben?' 'Hoe groot moet de scoop van een DHCP server zijn?' 'Hoe snel moet het netwerk zijn, 100 Mbit of 1 Gbit?' 'Hoeveel clients hebben we nodig?' 'De locatie van de database, de pagina s etc. Noteer ook eventuele hostinggegevens en/of wachtwoorden.' 'Hoeveel gebruikers gaan er gebruik maken van de applicatie?' 'Welke afspraken gelden er? Denk hierbij aan afspraken over includes, functies, opmaak, variabelen, naamgeving en instellingen.' 'Hoe wordt er omgegaan dataopslag? Denk hierbij aan het opslaan van afbeeldingen.' Afhankelijkheden Welke relatie bestaat er tussen de verschillende systeemonderdelen? Hoe is een onderdeel afhankelijk van andere onderdelen? Door dit goed te beschrijven wat je vooraf moet vastleggen om de onderdelen apart te kunnen maken. Daarnaast geeft dit veel informatie voor de systeemtest. Behalve dat het onderdeel goed moet werken volgens de specificatie moeten de onderdelen ook goed samenwerken. Hierop kun je tijdens de systeemtest ook testen. Bijvoorbeeld: 'Een Active Directory service is afhankelijk van een DNS.' 'De SMTP-, POP3- en IMAP-services zijn afhankelijk van de Mail Transport Agent.' 'Zijn er afhankelijkheden vanuit een andere applicatie?'(data-upload vanuit een ander pakket?)' 'Zijn er afhankelijkheden naar een andere applicatie? (data-output naar een ander pakket?)' 'Bestaat er een relatie met een ander pakket?' 'Vindt er een conversie plaats?' 'Moet er rekening gehouden worden met oude data?' Structuren Welke structuren kun je onderscheiden? Door de structuren uit te werken in schema's kan er veel duidelijk worden over de interne werking van het systeem. Dit levert veel informatie op over de kwaliteitseisen die je moet stellen aan de systeemonderdelen. Bijvoorbeeld een netwerkstructuur geeft veel informatie voor het bepalen van de snelheid van switches en bekabeling. Een stromingsdiagram voor gegevens geeft veel informatie hoe deze door een applicatie lopen. Daarmee kan bepaald worden welke modules wat welke manier specifieke gegevens moet verwerken. Bijvoorbeeld: 'Hoe ziet de DNS structuur eruit?' 'Hoe ziet de netwerkstructuur eruit?' 'Datamodel met uitwerkingen per veld' 'Linkenplan, boomstructuur' 'Klassendiagram' 'Usecasediagram (gebruikersscenario's)' Pagina 7 van 10

8 Systeemtest / Technische test Hoe ga je systeemonderdelen testen om te controleren of deze voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in je technisch ontwerp. Beschrijf hoe je de kwaliteitseisen van de systeemonderdelen gaat testen of al getest zijn. Het kan zijn dat systemonderdelen al getest zijn, bijvoorbeeld door een leverancier of fabrikant. Meestal zul je aan de hand van een certificaat of de productbeschrijving van de fabrikant de kwaliteitseisen kunnen aantonen. Als je zelf moet testen geef dan aan hoe je dat gaat doen. Welke testtechniek ga je gebruiken en welke middelen heb je daarbij nodig. Voor een applicatie test je of je formulieren en/of je pagina's correct worden afgehandeld. Beschrijf in je testplan de input en output van alle verschillende objecten. Hierdoor test je of de data correct wordt weggeschreven en of de juiste info wordt weergegeven na een bepaalde handeling. Vergeet hierbij eventuele foutafhandeling en hyperlinks niet. Plan van Aanpak Doel van het document Als eenmaal het ontwerp van het informatiesysteem klaar is, wordt het tijd om het te gaan maken (realisatie fase). Meestal is dit de langste fase van een project, en het is daarom belangrijk om deze goed voor te bereiden. Daarom maak je een Plan van Aanpak voor deze fase, waarin je plan maakt voor het maken van het informatiesysteem; wie gaan er meewerken, hoeveel tijd is er beschikbaar, welke taken moeten worden uitgevoerd, etc. Het doel van het document is dat je aan de hand van het document de realisatiefase met zo min mogelijk problemen kunt uitvoeren. Inhoud van het document Systeemtest Doel van de test Tijdens deze test ga je controleren of de gemaakte (deel)systemen voldoen aan de kwaliteitseisen die eraan gesteld zijn. Deze eisen zijn eerder beschreven in het technisch ontwerp, dit is dus de basis voor de systeemtest. Inhoud van de test Testinhoud De testinhoud beschrijft de (deel)systemen die je gaat testen. Deze verdeling kun je overnemen uit het technisch ontwerp, waarbij je ook per systeemonderdeel de kwaliteitseisen zijn genoemd. Het kan zijn dat je voor verschillende systeemonderdelen verschillende systeemtesten uitvoert, dan beschrijf je hier wat er in deze test getest gaat worden. Bijvoorbeeld bij grotere projecten zullen systeemonderdelen gemaakt worden door verschillende teams, met verschillende specialismen. Dan zal elk team verantwoordelijk zijn voor de systeemtest(en) van zijn onderdeel. Testplan Het testplan beschrijft hoe je het systeem(onderdeel) gaat testen; wie gaat er testen, hoe wordt er getest, welke testgereedschap wordt er gebruikt. Testverantwoording Hier leg je uit dat de tests die je gaat uitvoeren daadwerkelijk de kwaliteitseisen testen die je wilt testen. Anders gezegd, je legt uit dat de gekozen testmethode geschikt is om de kwaliteitseisen van het systeem(onderdeel) te testen. Testresultaten Hier beschrijf je de resultaten van de uitgevoerde testen. Pagina 8 van 10

9 Testrapport In het testrapport ga je testresultaten verwerken tot conclusies; is aan de kwaliteitseisen voldaan of niet, en wat zijn de consequenties/vervolgacties. Als alle testen laten zien dat de kwalliteitseisen zijn gehaald, kan het rapport en de conclusie kort zijn. Vooral als blijkt dat nog niet aan alle eisen is voldaan moet je beschrijven welke acties er genomen gaan worden om dit te verbeteren. Acceptatietest Doel van de test Bij deze test controleer je of de gemaakt (deel)producten voldoen aan de functionele eisen die er aan gesteld zijn. Deze eisen zijn eerder beschreven in het functioneel ontwerp, dit is dus de basis voor de acceptatietest. Inhoud van de test Testinhoud De testinhoud beschrijft de (deel)systemen die je gaat testen. Deze verdeling kun je overnemen uit het technisch ontwerp, waarbij je ook per systeemonderdeel de kwaliteitseisen zijn genoemd. Het kan zijn dat je voor verschillende systeemonderdelen verschillende systeemtesten uitvoert, dan beschrijf je hier wat er in deze test getest gaat worden. Bijvoorbeeld bij grotere projecten zullen systeemonderdelen gemaakt worden door verschillende teams, met verschillende specialismen. Dan zal elk team verantwoordelijk zijn voor de systeemtest(en) van zijn onderdeel. Testplan Het testplan beschrijft hoe je het systeem(onderdeel) gaat testen; wie gaat er testen, hoe wordt er getest, welke testgereedschap wordt er gebruikt. Testverantwoording Hier leg je uit dat de tests die je gaat uitvoeren daadwerkelijk de kwaliteitseisen testen die je wilt testen. Anders gezegd, je legt uit dat de gekozen testmethode geschikt is om de kwaliteitseisen van het systeem(onderdeel) te testen. Testresultaten Hier beschrijf je de resultaten van de uitgevoerde testen. Testrapport In het testrapport ga je testresultaten verwerken tot conclusies; is aan de kwaliteitseisen voldaan of niet, en wat zijn de consequenties/vervolgacties. Als alle testen laten zien dat de kwaliteitseisen zijn gehaald, kan het rapport en de conclusie kort zijn. Vooral als blijkt dat nog niet aan alle eisen is voldaan moet je beschrijven welke acties er genomen gaan worden om dit te verbeteren. Implementatieplan Doel van het document De producten van het project zijn klaar en getest, daarmee kunnen ze gebruikt gaan worden door de eindgebruikers. Het in gebruik nemen is niet altijd zo gemakkelijk als het installeren en configureren van systemen, waarna het gebruik kan worden. Vaak moeten oude systemen uitgeschakeld, gegevens overgezet en/of infrastructuur aangepast worden. Daarnaast betekent een nieuw systeem vaak veel veranderingen voor de gebruikers. Zij moeten begeleid worden om de nieuwe systemen te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door instructie of scholing. Ook wil je dat de gebruikers niet te lang niet aan het werk kunnen, want dat zou te veel consequenties voor het bedrijf hebben. Inhoud van het document Pagina 9 van 10

10 Voorbereiding Gebruikers informeren / scholen / instrueren Bestaande systemen voorbereiden/aanpassen Infrastructuur aanpassen Belangrijke gegevens zeker stellen Uitvoering Systemen / gegevens bevriezen Nieuwe systemen plaatsen / aankoppelen Systemen / gegevens overzetten Oude systemen afkoppelen, verwijderen, afvoeren Systeem /gegevens vrijgeven Beheer en ondersteuning starten Nazorg Oplevering Doel van de oplevering Door middel van de oplevering worden de eindproducten van het project officieel overgedragen aan de opdrachtgever, en daarmee wordt het project officieel afgesloten. De opdrachtgever is vanaf dit moment verantwoordelijk voor het gebruik/beheer en de ondersteuning. Inhoud van de oplevering De oplevering kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de grote van het project, afspraken die met de opdrachtgever gemaakt zijn of standaardprocedures binnen een bedrijf of projectgroep. Soms kan het zetten van een handtekening voldoende zijn om aan te geven dat de verantwoordelijkheid is overgedragen en het project is afgesloten. In anders gevallen zal een presentatie aan een vertegenwoordiging van de opdrachtgever noodzakelijk zijn, omdat bijvoorbeeld de verloop en resultaten van het project te vertellen. Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 10 van 10

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen Workshop 3x Huiswerk Project documentatie Analytisch vermogen Huiswerk Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie analyse Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur Workshop 3x Project documentatie Analytisch vermogen Programma structuur Project documentatie Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Project documentatie Deze les: Fasen van een project Logboek Planning

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

1.0 Inleiding Testplan Testdoelen Navigatie Lay-out en prioriteit Interactie

1.0 Inleiding Testplan Testdoelen Navigatie Lay-out en prioriteit Interactie Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Testplan 4 2.1 Testdoelen 4 2.1.1 Navigatie 4 2.1.2 Lay-out en prioriteit 4 2.1.3 Interactie 4 2.1.4 Content 4 2.1.5 Formulieren en foutafhandeling 5 2.1.6 Snelheid 5

Nadere informatie

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0

ADSL. Router Installatie Handleiding. ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) in combinatie met. ADSL van. BaByXL. v. 1.0 ADSL Router Installatie Handleiding ALCATEL SPEEDTOUCH 510i (ISDN) v. 1.0 in combinatie met ADSL van BaByXL Handleiding Alcatel Speedtouch op het netwerk van BaByXL Er is nieuwe software beschikbaar waarmee

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

IPBEV Testplan Hogeschool Leiden - Informatica

IPBEV Testplan Hogeschool Leiden - Informatica - Informatica Voor Stichting Wireless Leiden waren wij als student ingezet om een interactieve nodemap te maken om de verschillende nodes van Wireless Leiden te kunnen tonen aan gebruikers en beheerders.

Nadere informatie

Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven over het schrijven van een handleiding.

Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven over het schrijven van een handleiding. Bedankt! Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven over het schrijven van een handleiding. Graag zou ik je willen vragen mij een email te sturen

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Handboek Het ontwikkelen van een informatiesysteem. Afdeling ICT

Handboek Het ontwikkelen van een informatiesysteem. Afdeling ICT Handboek Het ontwikkelen van een informatiesysteem Afdeling ICT Versie 1.1 Oktober 2014 Stichting Praktijkleren Stichting Praktijkleren. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013).

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Auteur: Evert Jan Steenvoorden Datum: 23-12-2014 E-mail instellen in Outlook (2013) In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Stap 1 Configuratiescherm

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 CrashPlan PROe installatie handleiding Versie 2.2-17-04-2016 Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 1 - Ga naar de gedownloade CrashPlanPROe_Mac-Up!.zip (staat standaard in jouw Downloads

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Ontwerp template

Technisch Ontwerp Ontwerp template Auteur Dennis Steenwijk Versie Datum Status 1 Inleiding 2 Versie geschiedenis Versie Datum Status Naam Omschrijving 03-10-08 Dennis Steenwijk versie 2 van 9 Versie geschiedenis 3 Distributie Naam Functie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Hoe stel ik mijn Windows Mail in:

Hoe stel ik mijn Windows Mail in: Hoe stel ik mijn Windows Mail in: Om uw email account in te stellen in Windows Mail gaat u in Windows Mail naar => Extra => Accounts => nu krijgt u een scherm met de naam Internetaccounts en klikt u op

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken Introductie Deze instructie legt uit hoe een extra emailadres gebruikt kan worden om te emailen vanuit Scipio. Deze informatie is ook beschikbaar in de helpteksten onder de titel 'Zorgmail Postbus instellen

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015 Auteur:

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907)

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) kb.in13.4.v1 ECABO, 15 februari 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website...

inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website... Handleiding Wordpress 4.4.1., deel 2 Inhoud inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website... 6 van een afbeelding

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Installatie KIMS Sales&Design 2014

Installatie KIMS Sales&Design 2014 Installatie KIMS Sales&Design 2014 Simar automatisering, mei 2014 Overzicht De installatie van KIMS Sales&Design bestaat uit de gecombineerde installatie van - KIMS 9.0 - SIMAR-Design FX De installatie

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird

ZN - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Mozilla Thunderbird Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017 Auteur:

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Aansluiten op govroam

Aansluiten op govroam Aansluiten op govroam stichting government roaming nederland versie 1.0 februari 2015 1 Geef uw gebruikers toegang tot govroam U vertegenwoordigt een overheidsorganisatie en u wilt uw medewerkers en organisatie

Nadere informatie

Ontwerp. <naam applicatie>

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Installatie handleiding EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Versie 7.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 33 Versie 7.01 Inhoud Voorwoord... 3 Systeemeisen... 3 Hardware... 3 Software...

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) instructie Industriële automatisering 4 (ICT09.4/CREBO:53258) pi.ict09.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie