Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?... 1 Kort & bondig Gesplitste aankoop weer oké?... 2 Advocaten en btw: van belang?... 2 Wat met tankbonnetjes op vakantie?... 2 Btw-drempel toch niet naar ?... 2 Erven en schenken Nooit die vervelende drie jaar bij een Belgische notaris?... 3 Aftrekbare kosten Een factuur van vorig jaar in de kosten steken?... 4 Sociaal statuut Inkomsten 2012 nog van tel voor uw sociale bijdragen?... 5 Onroerend goed Samen gekocht, samen afschrijven... Of maar deels?.. 6 Erven en schenken Schenk niet te vlug iets aan uw gehuwd kind... 7 Auto Kilometervergoeding gestegen sinds 1 juli!... 8 Roerende inkomsten Tak 23 weer (fiscaal) populair?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaken.be AUTO - BTW Actualiteit Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? Bij de verkoop van een auto moet u nu in bepaalde gevallen zoals bekend slechts btw aanrekenen op 50%. Wat als u toch 100% aangerekend heeft? Wanneer slechts btw aanrekenen op de helft? Kortweg, als de btw bij aankoop bij uzelf slechts beperkt aftrekbaar was. In principe is dat dus sowieso het geval als het gaat om een gewone personenwagen, want daarop is de btw maximaal voor 50% recupereerbaar. Gaat het echter om een camionette die u voor 100% beroepsmatig gebruikt, dan is er geen btw-aftrekbeperking. In dat geval zal u dus steeds btw moeten aanrekenen op 100% van de verkoopprijs. Let op! Heeft u destijds bij de aankoop geen btw kunnen recupereren omdat het een zgn. margeauto was of omdat u hem gekocht heeft van een particulier, dan is uw btw-aftrek niet beperkt geweest. U had immers geen btw-aftrek. Bij de verkoop moet u dan steeds btw aanrekenen op 100%. In de praktijk dikwijls één globale vraagprijs. Daar loopt het inderdaad dikwijls mis. U zet uw auto bv. te koop voor en pas als u een koper heeft, maakt u een factuur op waarop u de prijs zonder btw vermeldt en daarnaast de verschuldigde btw. Het gevolg is dat als u btw aanrekent op 100% van de prijs, terwijl u btw had mogen aanrekenen op 50%, u dan uiteraard in uw eigen vel snijdt. U moet dan immers te veel btw doorstorten en de koper zal u dat wellicht niet vrijwillig bij passen. Voorbeeld. U rekent per vergissing btw aan op de volledige prijs. Uw factuur vermeldt dan 8.264, % btw of 1.735,54 = Die 1.735,54 moet u uiteraard afgeven aan de Btw en bent u kwijt. Had u btw aangerekend op 50% van de prijs, dan had uw factuur er als volgt uitgezien: 9.049, ,23 btw ( 9.049,77 / 2 x 21%) = U moet nu dus 785,31 minder btw doorstorten, lees: u houdt er zelf netto eenzelfde bedrag méér aan over. Creditnota opmaken? Dat kan in feite alleen als de koper daarmee instemt. Het punt is nl. dat uw factuur waarop u btw aangerekend heeft op 100% van de prijs, btw-technisch gezien correct is én de koper in het voor komende geval dus ook recht geeft op aftrek van die btw. Het spreekt voor zich dat een btw-plichtige koper uw factuur dus niet zomaar gecorrigeerd wil zien. Bij een koper-particulier gaat die vlieger wellicht wel op. Omdat uw factuur btw-technisch in orde is, kan een creditnota alleen als de koper ze aanvaardt. Is deze zelf echter btw-plichtig, dan is dat nadelig voor hem. Voor een klant-particulier is zo n creditnota geen probleem. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P

2 ERVEN EN SCHENKEN Kort en bondig AUTO - BRANDSTOFKOSTEN Gesplitste aankoop weer oké? Wat? De gesplitste aankoop van een pand door ouders en kinderen is een techniek om successierechten te besparen. Vaak krijgen de kinderen het geld voor de aankoop van de blote eigendom vooraf door de ouders geschonken. Fiscus deed moeilijk. Enkele maanden geleden besliste de fiscus dat hij vanaf zo n voorafgaande schenking onder vuur zou nemen. Als gevolg van alle commotie hierrond, liet de minister de zaak opnieuw onderzoeken. Goed nieuws. Uit een recente beslissing blijkt nu dat de voorafgaande schenking toch geen probleem is wanneer er op de schenking schenkingsrechten betaald zijn, ofwel wanneer het duidelijk is dat de kinderen vrij over de schenking kunnen beschikken of m.a.w. als de schenking niet specifiek bestemd is om de blote eigendom te kopen. Een schenking door de ouders aan hun kinderen vóór de gesplitste aankoop is doorgaans dan toch geen probleem. Eind goed, al goed dus... BTW - VARIA Advocaten en btw: van belang? Vanaf 1 januari Volgend jaar is het inderdaad zover. Advocaten worden dan net zoals andere zelfstandigen btw-plichtig en zullen 21% btw moeten aanrekenen op hun erelonen. Lap, nog wat duurder? Ja en neen, het hangt ervan af waarvoor u een beroep doet op een advocaat. Is de zaak waarover het gaat beroepsmatig (bv. slechte betaler die u voor de rechter sleept), dan zijn dat voor u aftrekbare kosten én is die 21% btw recupereerbaar. Het kost u dan niet méér dan nu, alleen moet u die 21% wel voorfinancieren. Privézaken effectief duurder? Jawel, zij het pas na Nieuwjaar. Al wat u dit jaar nog betaalt aan uw advocaat, ontsnapt er dus nog aan. Betaalt u in 2013 nog een provisie voor een zaak die in 2014 voorkomt, dan is dat m.a.w. nog zonder btw. Voor beroepsmatige rechtszaken is de btw voor u aftrekbaar en maakt het dus geen verschil. Voor privézaken betaalt u de provisies het best nog dit jaar. Wat met tankbonnetjes op vakantie? Voor 70 getankt, hoeveel aftrekbaar? Brandstofkosten zijn maar voor 75% aftrekbaar. De aftrek is dus hoe dan ook beperkt tot 52,50, maar dat is nog niet alles... Verhouding privé/beroepsmatig! Dat komt er inderdaad ook altijd bij. Gebruikt u uw auto voor 60% beroepsmatig en voor 40% privé, dan geldt dat uiteraard ook voor uw tankkosten. Van die 52,50 moet er m.a.w. nog eens 40% af, zodat er nog slechts 31,50 aftrekbaar overblijft! Alle tankbeurten nemen? In principe wel, ja. U telt alle tankbeurten op en neemt daar dan in ons voorbeeld 60% van om die vervolgens te beperken tot 75%. Ook uw tankbeurten in het buitenland mag u dus meetellen, want die zitten al mee in het privédeel van 40% dat u moet laten vallen... Wel mee opletten! Bent u op vakantie helemaal naar het zuiden van Spanje gereden en terug, dan tikken uw privékilometers uiteraard aardig aan. Zorg er m.a.w. voor dat uw verhouding 60%/40% door het inbrengen van die buitenlandse tankkosten niet herbekeken wordt. Een autovakantie verhoogt het aantal privékilometers. Buitenlandse tankbeurten kunnen het percentage beroepsgebruik van uw auto dus doen dalen. BTW - VERPLICHTINGEN Btw-drempel toch niet naar ? Voor de zgn. kleine ondernemingen. Dat is al wie op jaarbasis thans een omzet behaalt excl. btw van niet meer dan Er moet dan geen btw aangerekend worden, maar er is dan ook geen recht op aftrek. Btw-aangiftes hoeven ook niet, alleen de jaarlijkse listing is verplicht in te dienen. Wel of niet naar ? Daar is inderdaad al een tijdje sprake van én het mag ook van Europa, maar toen werd het stil. Er is nog niets gepubliceerd ter zake en naar verluidt is er ook nog weinig animo om die drempel alsnog te verhogen. De btw-drempel voor kleine ondernemingen is nog steeds De aangekondigde verhoging vanaf 1 januari 2014 naar is er nog steeds niet

3 ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN Nooit die vervelende drie jaar bij een Belgische notaris? Wie een schenking doet voor een Belgische notaris gaat er doorgaans van uit dat alles daarmee geregeld is en dat de vervelende termijn van drie jaar niet meer speelt. Vaak is dat het geval, maar er zijn ook uitzonderingen. Welke? Schenking van roerende goederen In principe nooit drie jaar. Schenkt u roerende goederen via een hand- of bankgift of via een Nederlandse notaris en laat u die schenking niet vrijwillig registreren, dan moet u nog drie jaar blijven leven opdat er bij uw overlijden op de geschonken goederen ook geen successierechten meer verschuldigd zouden zijn. Bij een schenking voor een Belgische notaris speelt die termijn van drie jaar niet, maar moeten er sowieso wel schenkingsrechten betaald worden, bv. 3% tussen ouders en kinderen (in Wallonië: 3,3%). Opeenvolgende schenkingen. Er speelt ook geen zgn. opduweffect wanneer u binnen de drie jaar opnieuw een schenking doet. Met een Belgische notariële schenking lijkt dan ook ineens alles geregeld te zijn en moet u zich nergens nog zorgen over maken. Is dat effectief zo? Nooit problemen? Toch is het mogelijk dat men later nog problemen krijgt met de fiscus en er bijkomend successierechten geheven worden wanneer de schenker binnen de drie jaar na de Belgische notariële schenking zou overlijden. Dat kan bv. het geval zijn wanneer u aandelen of andere waardepapieren aan uw zoon of dochter geschonken heeft, maar de waarde daarvan veel te laag ingeschat heeft. Er worden dan m.a.w. schenkings rechten betaald op een te lage waarde. Overlijdt u in dat geval binnen de drie jaar na de schenking, dan moeten er toch nog bijkomende successie rechten betaald worden. Let op! Hetzelfde geldt uiteraard ook voor schenkingen via een hand- of bankgift of voor een Nederlandse notaris, die achteraf vrijwillig ge - registreerd worden. Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaken.be Schenking van onroerende goederen Progressieve schenkingsrechten. De schenking van in België gelegen onroerende goederen moet altijd gebeuren voor een Belgische notaris. Er moeten in dat geval sowieso schenkings rechten betaald worden, dus op het eerste gezicht speelt de termijn van drie jaar ook in dit geval niet. Toch is de termijn van drie jaar ook belangrijk bij on roerende schenkingen vanwege het zgn. progressievoorbehoud of opduweffect. De schenkingsrechten op onroerende goederen zijn immers niet vlak, zoals voor roerende goederen, maar opklimmend of progressief. Hoe hoger m.a.w. de waarde van het onroerend goed is dat u schenkt, hoe hoger de tarieven oplopen. Drie jaar wel belangrijk. Om deze opklimmende tarieven te doorbreken, wordt onroerend goed in de praktijk vaak in stukjes geschonken, waarop telkens weer het laagste tarief van toepassing is. Hier geldt echter ook een termijn van drie jaar, want schenkingen die gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar moeten fiscaal gezien beschouwd worden als een en dezelfde schenking. De waarde van de eerste schenking zal dan toegevoegd worden aan de waarde van de tweede schenking om het tarief van de schenkingsrechten te berekenen dat van toepassing is op de tweede schenking. Het tarief op de tweede schenking zal daardoor m.a.w. hoger liggen. Alleen voor Belgische onroerende goederen. Wat bijna niet geweten is, is dat dit zgn. opduweffect enkel speelt voor schenkingen van Belgische onroerende goederen. Een schenking van bv. een Spaans of Frans buitenverblijf valt daar dus niet onder, zodat u geen drie jaar hoeft te wachten om nadien een Belgisch onroerend goed te schenken. Voor de schenking van correct gewaardeerde roerende goederen speelt de termijn van drie jaar nooit. Schenkt u onroerende goederen in stukjes, laat dan minstens drie jaar tussen elke schenking om een opduweffect te vermijden. Die termijn speelt niet voor de schenking van buitenlandse onroerende goederen

4 AFTREKBARE KOSTEN - VARIA Nu aan de orde Een factuur van vorig jaar in de kosten steken? U merkt per ongeluk dat u vergat om bepaalde kosten van een vorig jaar aan uw boekhouder door te geven, zodat ze ten onrechte niet afgetrokken w erden. Kunt u dat nog rechtzetten en zo ja, hoe? Een recent vonnis licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een zelfstandige was vergeten om een factuur van 1996, die verkeerd geklasseerd was, dat jaar in de kosten te steken en hij wilde dit rechtzetten door de factuur dan maar in 1998 af te trekken. Bij een belastingcontrole van boekjaar 1998 kwam dit echter aan het licht en de controleur verwierp onherroepelijk (maar terecht) de aftrek omdat het geen kosten van dat jaar waren. De zelfstandige legde zich daarbij neer, maar hij wilde wel een zgn. ambtshalve ontheffing voor 1996, vermits hij toen ten onrechte te weinig kosten aftrok. De fiscus. De fiscus weigert de ontheffing toe te staan. Vermits de bezwaartermijn voor 1996 op dat moment reeds verstreken was, is zo n ontheffing immers enkel mogelijk voor een zgn. materiële vergissing en volgens de fiscus kan hier geen sprake zijn van zo n materiële vergissing Wat heeft de rechter gezegd? De rechter geeft de fiscus gelijk (rb. Luik, ). De aftrek van een factuur in een verkeerd jaar betreft volgens hem inderdaad geen materiële vergissing. De factuur was immers wel degelijk opgenomen in de boekhouding, zodat er geen sprake kan zijn van een vergetelheid, maar wel van een foutieve beoordeling (aftrek in een verkeerd jaar). Vermits het bijgevolg geen materiële vergissing betreft, kan er geen ontheffing meer toegestaan worden. Wat moet u ervan onthouden? Zelf rechtzetten? U heeft niet de keuze in welk jaar u bepaalde kosten aftrekt. Als u toch eens vergeet om een factuur in te brengen, is het dus geen optie om dit dan maar in een volgend jaar recht te zetten. Dit betekent echter niet dat u niets meer kunt doen als u zo n vergetelheid vaststelt. Tijdig. Als uw belastingaangifte nog niet ingediend is, bv. voor uw inkomsten van 2012, dan is er uiteraard geen probleem. U bezorgt die factuur dan gewoon zo snel mogelijk aan uw boekhouder en dat volstaat. Iets later. Is uw aangifte voor uw inkomsten van 2012 wel al ingediend, dan laat u uw boekhouder het best de controleur contacteren met de vraag om de cijfers nog te wijzigen. De controleur is niet verplicht om dit te doen, maar als het duidelijk een vergetelheid betreft, is de kans groot dat hij er rekening mee houdt. Op die manier vermijdt hij immers het extra werk van een bezwaarschrift Nog later. Als u ook uw aanslagbiljet al gekregen heeft, wat in principe het geval is voor uw inkomsten van 2011, dan zit er inderdaad niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen. Voor een duidelijke vergissing wordt dat normaal gezien wel ingewilligd. Belangrijk is wel dat dit binnen de zes maanden na de verzending van uw aanslagbiljet gebeurt. Heeft u uw afrekening over inkomsten 2011 bv. pas gekregen op 20 juni 2013, dan heeft u (uw boekhouder) dus nog tijd tot 20 december om een bezwaarschrift in te dienen. Veel te laat. Als u pas na de bezwaartermijn vaststelt dat een factuur niet ingebracht werd, dan kunt u enkel nog een zgn. ambtshalve ontheffing vragen en die wordt hiervoor in principe niet toegestaan, hoewel hier in het verleden ook al anders over geoordeeld werd (Brussel, ). De factuur zomaar gewoon in een volgend jaar aftrekken, is niet toegelaten. Zolang de bezwaartermijn niet verstreken is, heeft u echter nog mogelijkheden om de vergissing te laten rechtzetten, bv. met een verzoek aan de controleur

5 SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN Actualiteit Inkomsten 2012 nog van tel voor uw sociale bijdragen? Vanaf 2015 zullen uw sociale bijdragen berekend worden op uw inkomsten van het jaar zelf en niet meer op deze van drie jaar terug. Zijn uw inkomsten van 2012 waarvoor nu de aangifte ingediend wordt dan niet meer van belang? Vanaf 2015 berekend op het jaar zelf! Afschaffing drie jaar terug -principe? Dat is inderdaad het grote verschil. Vanaf 2015 betaalt u sociale bijdragen op de inkomsten van het jaar zelf en niet meer op deze van drie jaar terug. Voor 2015 zullen uw sociale bijdragen dus in principe be - rekend worden op uw inkomsten van 2015 en niet meer op deze van komt de aap uit de mouw... In eerste instantie zullen die nl. berekend worden op uw inkomsten van jawel drie jaar terug. De voorschotten die u in de loop van 2015 zal betalen, zullen dus alsnog berekend zijn op uw inkomsten van 2012! Let op! Uw inkomsten van 2012 waarvoor nu in 2013 de belastingaangifte ingediend werd of wordt, zijn dus wel degelijk nog van belang. Beter? Op zich zeker en vast wel. U betaalt vanaf 2015 immers in functie van uw inkomen op dat moment. U riskeert in een jaar dat het wat minder gaat m.a.w. niet langer hoge sociale lasten te moeten betalen omdat u drie jaar eerder een uitzonderlijk goed jaar had. Let op! Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Een goed jaar vertaalt zich vanaf 2015 onmiddellijk in hogere sociale bijdragen, terwijl dat nu in principe pas drie jaar later het geval is. U bent pas gestart na ? Dan verandert er qua bijdrageberekening in feite niets. U betaalt nu immers ook al sociale bijdragen op uw in komen van het jaar zelf. U betaalt dan nl. in eerste instantie voorschotten of zgn. voorlopige sociale bijdragen die achteraf, als de fiscus uw in komen van dat jaar doorgegeven heeft aan de sociale kas, herzien of zgn. geregulariseerd worden. Vanaf 2015 dus ook voorschotten! Zoals bij een starter? Jawel, het zal hetzelfde principe zijn dat gevolgd wordt. U betaalt eerst zgn. voorlopige bijdragen en zodra uw inkomen over dat jaar bekend is, krijgt u een her ziening of zgn. regularisatie. Hoe worden die voorschotten berekend? Nu Het berekend voorschot als minimum? Min of meer wel, ja. U kunt de sociale kas mits de nodige bewijzen wel vragen om het te verlagen, maar als naderhand blijkt dat u finaal dan te weinig betaald zou hebben, dan zullen er u verhogingen aangerekend worden. Let op! Die verhogingen bedragen 3% per kwartaal, dus afhankelijk van het tijdstip van de finale herziening kan dat behoorlijk oplopen. Daarnaast zal er in zo n geval sowieso ook nog een forfaitaire verhoging aangerekend worden van 7%. Tip. Betaalt u de voorschotten berekend op uw inkomen van drie jaar terug, dan zullen er u nooit verhogingen aangerekend worden, ook niet als nadien blijkt dat die voorschotten te laag waren. Laten verlagen niet zo eenvoudig? Dat zal nog moeten blijken natuurlijk, maar daar heeft het alleszins veel van weg. Wilt u uw voorschotten in 2015 laten verlagen omdat u op dat moment veel minder werk heeft dan u in 2012 had, dan zal u dat moeten aanvragen bij de sociale kas. De sociale kas zal echter niet zomaar meegaan in uw verhaal, lees: u zal tegen dan met bewijzen op tafel moeten komen. Zo n aanvraag zal m.a.w. beoordeeld worden en dan weet u natuurlijk nooit vooraf waar u aan toe bent. De inkomsten van drie jaar terug zullen nog blijven dienen als basis voor de berekening van de voorschotten of de zgn. voorlopige sociale bijdragen. Uw inkomsten van 2012 blijven dus ten dele van belang voor uw sociale bijdragen van 2015, die van dit jaar voor 2016, enz. Blijf dus optimaliseren waar mogelijk

6 ONROEREND GOED - AFSCHRIJVINGEN Samen gekocht, samen afschrijven... Of maar deels? U bent slechts voor de helft eigenaar van het huis waarin u uw praktijk uitoefent omdat uw partner voor de andere helft eigenaar is. Mag u het beroepsmatige deel dan ook maar voor de helft afschrijven? Een arrest licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een advocaat koopt samen met zijn vriendin, met wie hij niet gehuwd is, een stuk grond om een huis op te bouwen. Hij gebruikt 1/3 (33%) van het gebouw voor zijn praktijk en bijgevolg wil hij ook een afschrijving van dat deel als beroepskosten aftrekken. Ook de kosten voor verwarming, elektriciteit, brandverzekering, enz. worden voor 33% afgetrokken als beroepskosten. samenwoont. Als u gehuwd bent onder een ge meen schapsstelsel, geldt die beperking daarentegen niet en kunt u dus steeds het volledige beroepsmatige deel van het gebouw afschrijven. Voorbeeld. U bent beiden voor 50% mede-eigenaar van een gebouw dat voor 30% dienst doet als praktijk. Bent u niet gehuwd, dan kunt u slechts afschrijven op 15%, terwijl u op 30% kunt afschrijven als u gehuwd bent onder het wettelijke stelsel. De betwisting. Volgens de fiscus moet de aftrek van de kosten beperkt worden in functie van het eigendomsaandeel van de advocaat in de woning. Vermits hij en zijn partner elk voor de helft medeeigenaar zijn van het gebouw, wordt dus slechts de helft van de aftrek van 33% aanvaard. Wat heeft de rechter gezegd? De rechter (hof van beroep Gent, ) bevestigt dat de advocaat zijn praktijk inderdaad slechts mag afschrijven in de mate waarin hij er eigenaar van is, zodat de fiscus de afschrijving terecht beperkt tot 50% van 1/3. Wat de kosten van de nutsvoorzieningen en de brandverzekering betreft, wijst de rechter er echter op dat deze kosten helemaal niets te maken hebben met het eigendomsrecht op het gebouw, maar enkel met het gebruik van de praktijk. Deze kosten zijn m.a.w. wel degelijk voor 1/3 aftrekbaar. Wat moet u ervan onthouden? Afschrijving beperken. Bent u niet gehuwd, dan is het niet mogelijk om af te schrijven op het beroepsmatige deel van de woning dat eigendom is van uw partner. Dit geldt ook als u gehuwd bent met scheiding van goederen of als u wettelijk Tip. Als u niet onder een gemeenschapsstelsel valt en werken laat uitvoeren aan uw praktijk of woning, zorg er dan voor dat de factuur enkel op uw naam staat en dat u ook betaalt met uw beroepsmatige rekening. Op die manier kunt u het beroepsmatige deel van die werken zonder discussie voor 100% afschrijven. Let op! Méér afschrijven heeft ook een nadeel. De meerwaarde bij een eventuele verkoop van het gebouw is immers belastbaar in de mate waarin erop afgeschreven werd. Andere kosten niet beperken. Het onderscheid in functie van een gemeenschapsstelsel of niet is echter enkel van belang voor de afschrijving van het gebouw. Het beroepsmatige deel van de kosten voor verwarming, elektriciteit, brandverzekering, onroerende voorheffing, onderhoud, enz. moet daarentegen nooit beperkt worden in functie van het eigendomsaandeel. Deze kosten zijn dus steeds voor 100% aftrekbaar. Tip. Het beroepsmatige deel van deze kosten hoeft niet gelijk te zijn aan het beroepsgebruik van het gebouw. Als u uw praktijk bv. méér verwarmt dan uw privéwoning, kunt u ook een hoger percentage van uw energiefactuur fiscaal inbrengen. Bent u niet gehuwd (maar samenwonend) of bent u gehuwd met scheiding van goederen, dan kunt u enkel afschrijven op uw aandeel in de eigendom (bv. voor 50%). Dit geldt echter niet voor de gebruikskosten van het gebouw, waarvan het beroepsmatige deel steeds voor 100% aftrekbaar is

7 ERVEN EN SCHENKEN - VARIA Recente rechtspraak Schenk niet te vlug iets aan uw gehuwd kind U overweegt om uw zoon een som geld te schenken. Als hij gehuwd is, kijkt u maar beter uit hoe u dat aanpakt. Een rechter deed onlangs immers een op merkelijke uitspraak. Wat is er voor u van belang? Waarover gaat het? Uw zoon heeft geld nodig. Hij heeft bv. een woning op het oog en hij kan dus gerust een financieel steuntje in de rug gebruiken. U wilt financieel bijspringen. U overweegt dan ook om hem een deel van uw spaargeld ter beschikking te stellen. Op een spaarrekening brengt dat toch niet veel op... Via een schenking, dat is toch van hem. U gaat er misschien van uit dat wat uw kind erft en/of via een schenking in handen krijgt (bv. een som geld), van hem persoonlijk is. Zelfs als hij gehuwd is, kan zijn vrouw nadien (bv. naar aanleiding van een echtscheiding) geen aanspraak maken op een deel van dat geld. In principe is dat ook zo Wat vond de rechter ervan? Gehuwd volgens het wettelijke stelsel? Dat is volgens de rechter van belang. In dat geval liggen de kaarten voor u (en uw zoon) immers mogelijk anders (Brussel, 29 januari 2013). Schenking aan de een, toch aan de twee. De rechter preciseerde dat een schenking gedaan aan uw zoon op het ogenblik waarop hij (onder het wettelijke stelsel) gehuwd is, geacht wordt gedaan te zijn aan zijn gezin of, anders gezegd, aan beide echtgenoten samen. Uw geld valt dus in de gemeenschap. Zo is het. Zelfs als u niet met zoveel woorden aangeeft dat u het geld aan hen beiden schenkt, valt het bedrag dat u ter beschikking stelt toch in de gemeenschap. U kunt dat niet terugeisen. Dat is inderdaad het probleem. Loopt het huwelijk op de klippen, dan kan uw zoon geen groter deel van de koek opeisen omdat u het geld geschonken heeft. Als ouder(s) kunt u uw schenking ook niet herroepen. U kunt dus niet een deel van uw ex-schoondochter terugeisen. Hoe vermijdt u problemen? Dat geld is alleen voor hem. Om achteraf misverstanden te vermijden over uw (goede) bedoelingen, doet u er inderdaad goed aan om bij de schenking duidelijk te maken dat het geld wel degelijk alleen voor uw zoon bestemd is. Dat staat het best met zoveel woorden op papier, bv. in het zgn. pacte adjoint. Concreet. Zet bv. op papier dat u uw zoon verbiedt om het geld dat u aan hem schenkt in te brengen in de gemeenschap. Veel duidelijker kunt u het eigen karakter niet in de verf zetten. Voorlopig dat geld lenen. Overweeg eventueel om het geld in eerste instantie via een lening ter beschikking te stellen. Het staat u vrij om af te spreken dat het kapitaal na verloop van een aantal jaren ineens terugbetaald moet worden. Tegen dan kunt u nog altijd zien of u die schuld kwijtscheldt (en het kapitaal dus toch schenkt). Het overwegen waard als uw zoon en zijn vrouw dan nog samen zijn Leningscontract laten tekenen. Maak voor alle zekerheid een leningscontract op, met uw zoon en uw schoondochter als ontleners. Voorzie daarbij hoeveel interesten er betaald moeten worden. Zo is het immers duidelijk dat het om een echte lening gaat en vermijdt u dus dat de ex van uw zoon achter af beweert dat het in feite een schenking was. Is uw kind gehuwd onder het wettelijke stelsel en overweegt u om hem/haar persoonlijk een schenking te doen, verduidelijk dan in de schenkingsakte of in het pacte adjoint dat het geld alleen voor hem/haar bedoeld is. Zo niet riskeert u dat een rechter achteraf oordeelt dat het toch in de gemeenschap viel

8 Colofon Hoofdredacteur: L. Van der Reysen Eindredacteur: L. Vossen Aan dit nummer werkten mee: Paul Fornoville Pensioenplanner Life Plan bvba Gregory Henin Fiscaal jurist SBB Accountants & Adviseurs Mike Convents Zaakvoerder Convents & Partners Jürgen Verhelst Zaakvoerder ABC Verhelst Fiduciaire Chris D Haese Boekhouder-fiscalist Chris D Haese Comm. V Melanie Declercq Fiscaal en boekhoudkantoor B&R Marc Govers Btw-deskundige BTW Huis Luc Jonkers Belastingconsulent Jonkers & Partners Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-eenmanszaken.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-eenmanszaken.be is een wettelijk geregistreerd merk. AUTO - VARIA Kilometervergoeding gestegen sinds 1 juli! Jaarlijkse indexering. Meer is dat inderdaad niet. Die indexering gebeurt elk jaar op 1 juli en dat is dus nu ook gebeurd. Voortaan ligt het bedrag op 0,3461 per kilometer tegenover 0,3456 voorheen. Wanneer toe te passen? Kortweg, telkens wanneer een werknemer met zijn eigen auto beroepsverplaatsingen doet. U kunt hem daarvoor dan m.a.w. belastingvrij vergoeden tegen 0,3461 per kilometer. Let op! De fiscus aanvaardt dit wel slechts voor maximaal kilometer per jaar, al is dat nergens wettelijk bepaald en houden ook de rechtbanken daar geen rekening mee. Mag u ook méér vergoeden? Dat mag u inderdaad, maar dan moet u effectief kunnen bewijzen dat de kostprijs per kilometer van die auto hoger ligt dan dit forfait. Houdt u zich aan het bedrag van 0,3461 per kilometer, dan hoeft u dat niet. Let op! U moet uiteraard wel steeds kunnen bewijzen dat de kilometers die u zo belastingvrij vergoedt, effectief beroepsmatig waren. Aftrekbaar bij uzelf? Jawel, zij het niet volledig. Zo n kilometervergoeding is nl. ook een autokost, met als gevolg dat die fiscaal slechts aftrekbaar is ten belope van 75%. Sinds 1 juli kunt u belastingvrij 0,3461 per kilometer betalen aan uw personeel voor beroepsverplaatsingen met hun privéauto. In vennootschap kan het ook voor de beroepsverplaatsingen met uw privéauto. ROERENDE INKOMSTEN Tak 23 weer (fiscaal) populair? Meerwaarde niet belast. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsfonds verpakt in een verzekeringskleedje. De onderliggende fondsen kunnen aandelenfondsen, obligatiefondsen of gemengde fondsen (aandelen en obligaties) zijn. Tak 23-fondsen worden momenteel warm aangeprezen door verzekeraars omwille van hun fiscaal voordeel. Op de meerwaarde bij de verkoop van de meeste beleggingsfondsen (obligatiefondsen of gemengde fondsen die voor minstens 25% in vastrentende waarden beleggen) betaalt u nl. 25% rv op (het obligatiegedeelte van) de meerwaarde. De meerwaarde op een Tak 23-fonds daarentegen wordt niet belast, ook niet als u minder dan acht jaar in zo n fonds belegd heeft. Houd de kosten in het oog. Let er echter op dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hoge kosten. Op een Tak 23 betaalt u 2% instaptaks, 2% à 6% instapkosten en 1% à 1,60% jaarlijkse beheerskosten. Let vooral op die beheerskosten, die betaalt u immers elk jaar opnieuw en daarover kunt u ook niet onderhandelen. De meerwaarde op een Tak 23-fonds wordt niet belast. Zorg er echter voor dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hogere instap- en beheerskosten. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Fiscaal leuk naar beurs of congres

Fiscaal leuk naar beurs of congres tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepsbeoefenaren 1 jaargang - nummer 1 17 mei 2013 In dit nummer... Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres... 1 Auto

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie