Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?... 1 Kort & bondig Gesplitste aankoop weer oké?... 2 Advocaten en btw: van belang?... 2 Wat met tankbonnetjes op vakantie?... 2 Btw-drempel toch niet naar ?... 2 Erven en schenken Nooit die vervelende drie jaar bij een Belgische notaris?... 3 Aftrekbare kosten Een factuur van vorig jaar in de kosten steken?... 4 Sociaal statuut Inkomsten 2012 nog van tel voor uw sociale bijdragen?... 5 Onroerend goed Samen gekocht, samen afschrijven... Of maar deels?.. 6 Erven en schenken Schenk niet te vlug iets aan uw gehuwd kind... 7 Auto Kilometervergoeding gestegen sinds 1 juli!... 8 Roerende inkomsten Tak 23 weer (fiscaal) populair?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaken.be AUTO - BTW Actualiteit Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? Bij de verkoop van een auto moet u nu in bepaalde gevallen zoals bekend slechts btw aanrekenen op 50%. Wat als u toch 100% aangerekend heeft? Wanneer slechts btw aanrekenen op de helft? Kortweg, als de btw bij aankoop bij uzelf slechts beperkt aftrekbaar was. In principe is dat dus sowieso het geval als het gaat om een gewone personenwagen, want daarop is de btw maximaal voor 50% recupereerbaar. Gaat het echter om een camionette die u voor 100% beroepsmatig gebruikt, dan is er geen btw-aftrekbeperking. In dat geval zal u dus steeds btw moeten aanrekenen op 100% van de verkoopprijs. Let op! Heeft u destijds bij de aankoop geen btw kunnen recupereren omdat het een zgn. margeauto was of omdat u hem gekocht heeft van een particulier, dan is uw btw-aftrek niet beperkt geweest. U had immers geen btw-aftrek. Bij de verkoop moet u dan steeds btw aanrekenen op 100%. In de praktijk dikwijls één globale vraagprijs. Daar loopt het inderdaad dikwijls mis. U zet uw auto bv. te koop voor en pas als u een koper heeft, maakt u een factuur op waarop u de prijs zonder btw vermeldt en daarnaast de verschuldigde btw. Het gevolg is dat als u btw aanrekent op 100% van de prijs, terwijl u btw had mogen aanrekenen op 50%, u dan uiteraard in uw eigen vel snijdt. U moet dan immers te veel btw doorstorten en de koper zal u dat wellicht niet vrijwillig bij passen. Voorbeeld. U rekent per vergissing btw aan op de volledige prijs. Uw factuur vermeldt dan 8.264, % btw of 1.735,54 = Die 1.735,54 moet u uiteraard afgeven aan de Btw en bent u kwijt. Had u btw aangerekend op 50% van de prijs, dan had uw factuur er als volgt uitgezien: 9.049, ,23 btw ( 9.049,77 / 2 x 21%) = U moet nu dus 785,31 minder btw doorstorten, lees: u houdt er zelf netto eenzelfde bedrag méér aan over. Creditnota opmaken? Dat kan in feite alleen als de koper daarmee instemt. Het punt is nl. dat uw factuur waarop u btw aangerekend heeft op 100% van de prijs, btw-technisch gezien correct is én de koper in het voor komende geval dus ook recht geeft op aftrek van die btw. Het spreekt voor zich dat een btw-plichtige koper uw factuur dus niet zomaar gecorrigeerd wil zien. Bij een koper-particulier gaat die vlieger wellicht wel op. Omdat uw factuur btw-technisch in orde is, kan een creditnota alleen als de koper ze aanvaardt. Is deze zelf echter btw-plichtig, dan is dat nadelig voor hem. Voor een klant-particulier is zo n creditnota geen probleem. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P

2 ERVEN EN SCHENKEN Kort en bondig AUTO - BRANDSTOFKOSTEN Gesplitste aankoop weer oké? Wat? De gesplitste aankoop van een pand door ouders en kinderen is een techniek om successierechten te besparen. Vaak krijgen de kinderen het geld voor de aankoop van de blote eigendom vooraf door de ouders geschonken. Fiscus deed moeilijk. Enkele maanden geleden besliste de fiscus dat hij vanaf zo n voorafgaande schenking onder vuur zou nemen. Als gevolg van alle commotie hierrond, liet de minister de zaak opnieuw onderzoeken. Goed nieuws. Uit een recente beslissing blijkt nu dat de voorafgaande schenking toch geen probleem is wanneer er op de schenking schenkingsrechten betaald zijn, ofwel wanneer het duidelijk is dat de kinderen vrij over de schenking kunnen beschikken of m.a.w. als de schenking niet specifiek bestemd is om de blote eigendom te kopen. Een schenking door de ouders aan hun kinderen vóór de gesplitste aankoop is doorgaans dan toch geen probleem. Eind goed, al goed dus... BTW - VARIA Advocaten en btw: van belang? Vanaf 1 januari Volgend jaar is het inderdaad zover. Advocaten worden dan net zoals andere zelfstandigen btw-plichtig en zullen 21% btw moeten aanrekenen op hun erelonen. Lap, nog wat duurder? Ja en neen, het hangt ervan af waarvoor u een beroep doet op een advocaat. Is de zaak waarover het gaat beroepsmatig (bv. slechte betaler die u voor de rechter sleept), dan zijn dat voor u aftrekbare kosten én is die 21% btw recupereerbaar. Het kost u dan niet méér dan nu, alleen moet u die 21% wel voorfinancieren. Privézaken effectief duurder? Jawel, zij het pas na Nieuwjaar. Al wat u dit jaar nog betaalt aan uw advocaat, ontsnapt er dus nog aan. Betaalt u in 2013 nog een provisie voor een zaak die in 2014 voorkomt, dan is dat m.a.w. nog zonder btw. Voor beroepsmatige rechtszaken is de btw voor u aftrekbaar en maakt het dus geen verschil. Voor privézaken betaalt u de provisies het best nog dit jaar. Wat met tankbonnetjes op vakantie? Voor 70 getankt, hoeveel aftrekbaar? Brandstofkosten zijn maar voor 75% aftrekbaar. De aftrek is dus hoe dan ook beperkt tot 52,50, maar dat is nog niet alles... Verhouding privé/beroepsmatig! Dat komt er inderdaad ook altijd bij. Gebruikt u uw auto voor 60% beroepsmatig en voor 40% privé, dan geldt dat uiteraard ook voor uw tankkosten. Van die 52,50 moet er m.a.w. nog eens 40% af, zodat er nog slechts 31,50 aftrekbaar overblijft! Alle tankbeurten nemen? In principe wel, ja. U telt alle tankbeurten op en neemt daar dan in ons voorbeeld 60% van om die vervolgens te beperken tot 75%. Ook uw tankbeurten in het buitenland mag u dus meetellen, want die zitten al mee in het privédeel van 40% dat u moet laten vallen... Wel mee opletten! Bent u op vakantie helemaal naar het zuiden van Spanje gereden en terug, dan tikken uw privékilometers uiteraard aardig aan. Zorg er m.a.w. voor dat uw verhouding 60%/40% door het inbrengen van die buitenlandse tankkosten niet herbekeken wordt. Een autovakantie verhoogt het aantal privékilometers. Buitenlandse tankbeurten kunnen het percentage beroepsgebruik van uw auto dus doen dalen. BTW - VERPLICHTINGEN Btw-drempel toch niet naar ? Voor de zgn. kleine ondernemingen. Dat is al wie op jaarbasis thans een omzet behaalt excl. btw van niet meer dan Er moet dan geen btw aangerekend worden, maar er is dan ook geen recht op aftrek. Btw-aangiftes hoeven ook niet, alleen de jaarlijkse listing is verplicht in te dienen. Wel of niet naar ? Daar is inderdaad al een tijdje sprake van én het mag ook van Europa, maar toen werd het stil. Er is nog niets gepubliceerd ter zake en naar verluidt is er ook nog weinig animo om die drempel alsnog te verhogen. De btw-drempel voor kleine ondernemingen is nog steeds De aangekondigde verhoging vanaf 1 januari 2014 naar is er nog steeds niet

3 ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN Nooit die vervelende drie jaar bij een Belgische notaris? Wie een schenking doet voor een Belgische notaris gaat er doorgaans van uit dat alles daarmee geregeld is en dat de vervelende termijn van drie jaar niet meer speelt. Vaak is dat het geval, maar er zijn ook uitzonderingen. Welke? Schenking van roerende goederen In principe nooit drie jaar. Schenkt u roerende goederen via een hand- of bankgift of via een Nederlandse notaris en laat u die schenking niet vrijwillig registreren, dan moet u nog drie jaar blijven leven opdat er bij uw overlijden op de geschonken goederen ook geen successierechten meer verschuldigd zouden zijn. Bij een schenking voor een Belgische notaris speelt die termijn van drie jaar niet, maar moeten er sowieso wel schenkingsrechten betaald worden, bv. 3% tussen ouders en kinderen (in Wallonië: 3,3%). Opeenvolgende schenkingen. Er speelt ook geen zgn. opduweffect wanneer u binnen de drie jaar opnieuw een schenking doet. Met een Belgische notariële schenking lijkt dan ook ineens alles geregeld te zijn en moet u zich nergens nog zorgen over maken. Is dat effectief zo? Nooit problemen? Toch is het mogelijk dat men later nog problemen krijgt met de fiscus en er bijkomend successierechten geheven worden wanneer de schenker binnen de drie jaar na de Belgische notariële schenking zou overlijden. Dat kan bv. het geval zijn wanneer u aandelen of andere waardepapieren aan uw zoon of dochter geschonken heeft, maar de waarde daarvan veel te laag ingeschat heeft. Er worden dan m.a.w. schenkings rechten betaald op een te lage waarde. Overlijdt u in dat geval binnen de drie jaar na de schenking, dan moeten er toch nog bijkomende successie rechten betaald worden. Let op! Hetzelfde geldt uiteraard ook voor schenkingen via een hand- of bankgift of voor een Nederlandse notaris, die achteraf vrijwillig ge - registreerd worden. Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-eenmanszaken.be Schenking van onroerende goederen Progressieve schenkingsrechten. De schenking van in België gelegen onroerende goederen moet altijd gebeuren voor een Belgische notaris. Er moeten in dat geval sowieso schenkings rechten betaald worden, dus op het eerste gezicht speelt de termijn van drie jaar ook in dit geval niet. Toch is de termijn van drie jaar ook belangrijk bij on roerende schenkingen vanwege het zgn. progressievoorbehoud of opduweffect. De schenkingsrechten op onroerende goederen zijn immers niet vlak, zoals voor roerende goederen, maar opklimmend of progressief. Hoe hoger m.a.w. de waarde van het onroerend goed is dat u schenkt, hoe hoger de tarieven oplopen. Drie jaar wel belangrijk. Om deze opklimmende tarieven te doorbreken, wordt onroerend goed in de praktijk vaak in stukjes geschonken, waarop telkens weer het laagste tarief van toepassing is. Hier geldt echter ook een termijn van drie jaar, want schenkingen die gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar moeten fiscaal gezien beschouwd worden als een en dezelfde schenking. De waarde van de eerste schenking zal dan toegevoegd worden aan de waarde van de tweede schenking om het tarief van de schenkingsrechten te berekenen dat van toepassing is op de tweede schenking. Het tarief op de tweede schenking zal daardoor m.a.w. hoger liggen. Alleen voor Belgische onroerende goederen. Wat bijna niet geweten is, is dat dit zgn. opduweffect enkel speelt voor schenkingen van Belgische onroerende goederen. Een schenking van bv. een Spaans of Frans buitenverblijf valt daar dus niet onder, zodat u geen drie jaar hoeft te wachten om nadien een Belgisch onroerend goed te schenken. Voor de schenking van correct gewaardeerde roerende goederen speelt de termijn van drie jaar nooit. Schenkt u onroerende goederen in stukjes, laat dan minstens drie jaar tussen elke schenking om een opduweffect te vermijden. Die termijn speelt niet voor de schenking van buitenlandse onroerende goederen

4 AFTREKBARE KOSTEN - VARIA Nu aan de orde Een factuur van vorig jaar in de kosten steken? U merkt per ongeluk dat u vergat om bepaalde kosten van een vorig jaar aan uw boekhouder door te geven, zodat ze ten onrechte niet afgetrokken w erden. Kunt u dat nog rechtzetten en zo ja, hoe? Een recent vonnis licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een zelfstandige was vergeten om een factuur van 1996, die verkeerd geklasseerd was, dat jaar in de kosten te steken en hij wilde dit rechtzetten door de factuur dan maar in 1998 af te trekken. Bij een belastingcontrole van boekjaar 1998 kwam dit echter aan het licht en de controleur verwierp onherroepelijk (maar terecht) de aftrek omdat het geen kosten van dat jaar waren. De zelfstandige legde zich daarbij neer, maar hij wilde wel een zgn. ambtshalve ontheffing voor 1996, vermits hij toen ten onrechte te weinig kosten aftrok. De fiscus. De fiscus weigert de ontheffing toe te staan. Vermits de bezwaartermijn voor 1996 op dat moment reeds verstreken was, is zo n ontheffing immers enkel mogelijk voor een zgn. materiële vergissing en volgens de fiscus kan hier geen sprake zijn van zo n materiële vergissing Wat heeft de rechter gezegd? De rechter geeft de fiscus gelijk (rb. Luik, ). De aftrek van een factuur in een verkeerd jaar betreft volgens hem inderdaad geen materiële vergissing. De factuur was immers wel degelijk opgenomen in de boekhouding, zodat er geen sprake kan zijn van een vergetelheid, maar wel van een foutieve beoordeling (aftrek in een verkeerd jaar). Vermits het bijgevolg geen materiële vergissing betreft, kan er geen ontheffing meer toegestaan worden. Wat moet u ervan onthouden? Zelf rechtzetten? U heeft niet de keuze in welk jaar u bepaalde kosten aftrekt. Als u toch eens vergeet om een factuur in te brengen, is het dus geen optie om dit dan maar in een volgend jaar recht te zetten. Dit betekent echter niet dat u niets meer kunt doen als u zo n vergetelheid vaststelt. Tijdig. Als uw belastingaangifte nog niet ingediend is, bv. voor uw inkomsten van 2012, dan is er uiteraard geen probleem. U bezorgt die factuur dan gewoon zo snel mogelijk aan uw boekhouder en dat volstaat. Iets later. Is uw aangifte voor uw inkomsten van 2012 wel al ingediend, dan laat u uw boekhouder het best de controleur contacteren met de vraag om de cijfers nog te wijzigen. De controleur is niet verplicht om dit te doen, maar als het duidelijk een vergetelheid betreft, is de kans groot dat hij er rekening mee houdt. Op die manier vermijdt hij immers het extra werk van een bezwaarschrift Nog later. Als u ook uw aanslagbiljet al gekregen heeft, wat in principe het geval is voor uw inkomsten van 2011, dan zit er inderdaad niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen. Voor een duidelijke vergissing wordt dat normaal gezien wel ingewilligd. Belangrijk is wel dat dit binnen de zes maanden na de verzending van uw aanslagbiljet gebeurt. Heeft u uw afrekening over inkomsten 2011 bv. pas gekregen op 20 juni 2013, dan heeft u (uw boekhouder) dus nog tijd tot 20 december om een bezwaarschrift in te dienen. Veel te laat. Als u pas na de bezwaartermijn vaststelt dat een factuur niet ingebracht werd, dan kunt u enkel nog een zgn. ambtshalve ontheffing vragen en die wordt hiervoor in principe niet toegestaan, hoewel hier in het verleden ook al anders over geoordeeld werd (Brussel, ). De factuur zomaar gewoon in een volgend jaar aftrekken, is niet toegelaten. Zolang de bezwaartermijn niet verstreken is, heeft u echter nog mogelijkheden om de vergissing te laten rechtzetten, bv. met een verzoek aan de controleur

5 SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN Actualiteit Inkomsten 2012 nog van tel voor uw sociale bijdragen? Vanaf 2015 zullen uw sociale bijdragen berekend worden op uw inkomsten van het jaar zelf en niet meer op deze van drie jaar terug. Zijn uw inkomsten van 2012 waarvoor nu de aangifte ingediend wordt dan niet meer van belang? Vanaf 2015 berekend op het jaar zelf! Afschaffing drie jaar terug -principe? Dat is inderdaad het grote verschil. Vanaf 2015 betaalt u sociale bijdragen op de inkomsten van het jaar zelf en niet meer op deze van drie jaar terug. Voor 2015 zullen uw sociale bijdragen dus in principe be - rekend worden op uw inkomsten van 2015 en niet meer op deze van komt de aap uit de mouw... In eerste instantie zullen die nl. berekend worden op uw inkomsten van jawel drie jaar terug. De voorschotten die u in de loop van 2015 zal betalen, zullen dus alsnog berekend zijn op uw inkomsten van 2012! Let op! Uw inkomsten van 2012 waarvoor nu in 2013 de belastingaangifte ingediend werd of wordt, zijn dus wel degelijk nog van belang. Beter? Op zich zeker en vast wel. U betaalt vanaf 2015 immers in functie van uw inkomen op dat moment. U riskeert in een jaar dat het wat minder gaat m.a.w. niet langer hoge sociale lasten te moeten betalen omdat u drie jaar eerder een uitzonderlijk goed jaar had. Let op! Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Een goed jaar vertaalt zich vanaf 2015 onmiddellijk in hogere sociale bijdragen, terwijl dat nu in principe pas drie jaar later het geval is. U bent pas gestart na ? Dan verandert er qua bijdrageberekening in feite niets. U betaalt nu immers ook al sociale bijdragen op uw in komen van het jaar zelf. U betaalt dan nl. in eerste instantie voorschotten of zgn. voorlopige sociale bijdragen die achteraf, als de fiscus uw in komen van dat jaar doorgegeven heeft aan de sociale kas, herzien of zgn. geregulariseerd worden. Vanaf 2015 dus ook voorschotten! Zoals bij een starter? Jawel, het zal hetzelfde principe zijn dat gevolgd wordt. U betaalt eerst zgn. voorlopige bijdragen en zodra uw inkomen over dat jaar bekend is, krijgt u een her ziening of zgn. regularisatie. Hoe worden die voorschotten berekend? Nu Het berekend voorschot als minimum? Min of meer wel, ja. U kunt de sociale kas mits de nodige bewijzen wel vragen om het te verlagen, maar als naderhand blijkt dat u finaal dan te weinig betaald zou hebben, dan zullen er u verhogingen aangerekend worden. Let op! Die verhogingen bedragen 3% per kwartaal, dus afhankelijk van het tijdstip van de finale herziening kan dat behoorlijk oplopen. Daarnaast zal er in zo n geval sowieso ook nog een forfaitaire verhoging aangerekend worden van 7%. Tip. Betaalt u de voorschotten berekend op uw inkomen van drie jaar terug, dan zullen er u nooit verhogingen aangerekend worden, ook niet als nadien blijkt dat die voorschotten te laag waren. Laten verlagen niet zo eenvoudig? Dat zal nog moeten blijken natuurlijk, maar daar heeft het alleszins veel van weg. Wilt u uw voorschotten in 2015 laten verlagen omdat u op dat moment veel minder werk heeft dan u in 2012 had, dan zal u dat moeten aanvragen bij de sociale kas. De sociale kas zal echter niet zomaar meegaan in uw verhaal, lees: u zal tegen dan met bewijzen op tafel moeten komen. Zo n aanvraag zal m.a.w. beoordeeld worden en dan weet u natuurlijk nooit vooraf waar u aan toe bent. De inkomsten van drie jaar terug zullen nog blijven dienen als basis voor de berekening van de voorschotten of de zgn. voorlopige sociale bijdragen. Uw inkomsten van 2012 blijven dus ten dele van belang voor uw sociale bijdragen van 2015, die van dit jaar voor 2016, enz. Blijf dus optimaliseren waar mogelijk

6 ONROEREND GOED - AFSCHRIJVINGEN Samen gekocht, samen afschrijven... Of maar deels? U bent slechts voor de helft eigenaar van het huis waarin u uw praktijk uitoefent omdat uw partner voor de andere helft eigenaar is. Mag u het beroepsmatige deel dan ook maar voor de helft afschrijven? Een arrest licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een advocaat koopt samen met zijn vriendin, met wie hij niet gehuwd is, een stuk grond om een huis op te bouwen. Hij gebruikt 1/3 (33%) van het gebouw voor zijn praktijk en bijgevolg wil hij ook een afschrijving van dat deel als beroepskosten aftrekken. Ook de kosten voor verwarming, elektriciteit, brandverzekering, enz. worden voor 33% afgetrokken als beroepskosten. samenwoont. Als u gehuwd bent onder een ge meen schapsstelsel, geldt die beperking daarentegen niet en kunt u dus steeds het volledige beroepsmatige deel van het gebouw afschrijven. Voorbeeld. U bent beiden voor 50% mede-eigenaar van een gebouw dat voor 30% dienst doet als praktijk. Bent u niet gehuwd, dan kunt u slechts afschrijven op 15%, terwijl u op 30% kunt afschrijven als u gehuwd bent onder het wettelijke stelsel. De betwisting. Volgens de fiscus moet de aftrek van de kosten beperkt worden in functie van het eigendomsaandeel van de advocaat in de woning. Vermits hij en zijn partner elk voor de helft medeeigenaar zijn van het gebouw, wordt dus slechts de helft van de aftrek van 33% aanvaard. Wat heeft de rechter gezegd? De rechter (hof van beroep Gent, ) bevestigt dat de advocaat zijn praktijk inderdaad slechts mag afschrijven in de mate waarin hij er eigenaar van is, zodat de fiscus de afschrijving terecht beperkt tot 50% van 1/3. Wat de kosten van de nutsvoorzieningen en de brandverzekering betreft, wijst de rechter er echter op dat deze kosten helemaal niets te maken hebben met het eigendomsrecht op het gebouw, maar enkel met het gebruik van de praktijk. Deze kosten zijn m.a.w. wel degelijk voor 1/3 aftrekbaar. Wat moet u ervan onthouden? Afschrijving beperken. Bent u niet gehuwd, dan is het niet mogelijk om af te schrijven op het beroepsmatige deel van de woning dat eigendom is van uw partner. Dit geldt ook als u gehuwd bent met scheiding van goederen of als u wettelijk Tip. Als u niet onder een gemeenschapsstelsel valt en werken laat uitvoeren aan uw praktijk of woning, zorg er dan voor dat de factuur enkel op uw naam staat en dat u ook betaalt met uw beroepsmatige rekening. Op die manier kunt u het beroepsmatige deel van die werken zonder discussie voor 100% afschrijven. Let op! Méér afschrijven heeft ook een nadeel. De meerwaarde bij een eventuele verkoop van het gebouw is immers belastbaar in de mate waarin erop afgeschreven werd. Andere kosten niet beperken. Het onderscheid in functie van een gemeenschapsstelsel of niet is echter enkel van belang voor de afschrijving van het gebouw. Het beroepsmatige deel van de kosten voor verwarming, elektriciteit, brandverzekering, onroerende voorheffing, onderhoud, enz. moet daarentegen nooit beperkt worden in functie van het eigendomsaandeel. Deze kosten zijn dus steeds voor 100% aftrekbaar. Tip. Het beroepsmatige deel van deze kosten hoeft niet gelijk te zijn aan het beroepsgebruik van het gebouw. Als u uw praktijk bv. méér verwarmt dan uw privéwoning, kunt u ook een hoger percentage van uw energiefactuur fiscaal inbrengen. Bent u niet gehuwd (maar samenwonend) of bent u gehuwd met scheiding van goederen, dan kunt u enkel afschrijven op uw aandeel in de eigendom (bv. voor 50%). Dit geldt echter niet voor de gebruikskosten van het gebouw, waarvan het beroepsmatige deel steeds voor 100% aftrekbaar is

7 ERVEN EN SCHENKEN - VARIA Recente rechtspraak Schenk niet te vlug iets aan uw gehuwd kind U overweegt om uw zoon een som geld te schenken. Als hij gehuwd is, kijkt u maar beter uit hoe u dat aanpakt. Een rechter deed onlangs immers een op merkelijke uitspraak. Wat is er voor u van belang? Waarover gaat het? Uw zoon heeft geld nodig. Hij heeft bv. een woning op het oog en hij kan dus gerust een financieel steuntje in de rug gebruiken. U wilt financieel bijspringen. U overweegt dan ook om hem een deel van uw spaargeld ter beschikking te stellen. Op een spaarrekening brengt dat toch niet veel op... Via een schenking, dat is toch van hem. U gaat er misschien van uit dat wat uw kind erft en/of via een schenking in handen krijgt (bv. een som geld), van hem persoonlijk is. Zelfs als hij gehuwd is, kan zijn vrouw nadien (bv. naar aanleiding van een echtscheiding) geen aanspraak maken op een deel van dat geld. In principe is dat ook zo Wat vond de rechter ervan? Gehuwd volgens het wettelijke stelsel? Dat is volgens de rechter van belang. In dat geval liggen de kaarten voor u (en uw zoon) immers mogelijk anders (Brussel, 29 januari 2013). Schenking aan de een, toch aan de twee. De rechter preciseerde dat een schenking gedaan aan uw zoon op het ogenblik waarop hij (onder het wettelijke stelsel) gehuwd is, geacht wordt gedaan te zijn aan zijn gezin of, anders gezegd, aan beide echtgenoten samen. Uw geld valt dus in de gemeenschap. Zo is het. Zelfs als u niet met zoveel woorden aangeeft dat u het geld aan hen beiden schenkt, valt het bedrag dat u ter beschikking stelt toch in de gemeenschap. U kunt dat niet terugeisen. Dat is inderdaad het probleem. Loopt het huwelijk op de klippen, dan kan uw zoon geen groter deel van de koek opeisen omdat u het geld geschonken heeft. Als ouder(s) kunt u uw schenking ook niet herroepen. U kunt dus niet een deel van uw ex-schoondochter terugeisen. Hoe vermijdt u problemen? Dat geld is alleen voor hem. Om achteraf misverstanden te vermijden over uw (goede) bedoelingen, doet u er inderdaad goed aan om bij de schenking duidelijk te maken dat het geld wel degelijk alleen voor uw zoon bestemd is. Dat staat het best met zoveel woorden op papier, bv. in het zgn. pacte adjoint. Concreet. Zet bv. op papier dat u uw zoon verbiedt om het geld dat u aan hem schenkt in te brengen in de gemeenschap. Veel duidelijker kunt u het eigen karakter niet in de verf zetten. Voorlopig dat geld lenen. Overweeg eventueel om het geld in eerste instantie via een lening ter beschikking te stellen. Het staat u vrij om af te spreken dat het kapitaal na verloop van een aantal jaren ineens terugbetaald moet worden. Tegen dan kunt u nog altijd zien of u die schuld kwijtscheldt (en het kapitaal dus toch schenkt). Het overwegen waard als uw zoon en zijn vrouw dan nog samen zijn Leningscontract laten tekenen. Maak voor alle zekerheid een leningscontract op, met uw zoon en uw schoondochter als ontleners. Voorzie daarbij hoeveel interesten er betaald moeten worden. Zo is het immers duidelijk dat het om een echte lening gaat en vermijdt u dus dat de ex van uw zoon achter af beweert dat het in feite een schenking was. Is uw kind gehuwd onder het wettelijke stelsel en overweegt u om hem/haar persoonlijk een schenking te doen, verduidelijk dan in de schenkingsakte of in het pacte adjoint dat het geld alleen voor hem/haar bedoeld is. Zo niet riskeert u dat een rechter achteraf oordeelt dat het toch in de gemeenschap viel

8 Colofon Hoofdredacteur: L. Van der Reysen Eindredacteur: L. Vossen Aan dit nummer werkten mee: Paul Fornoville Pensioenplanner Life Plan bvba Gregory Henin Fiscaal jurist SBB Accountants & Adviseurs Mike Convents Zaakvoerder Convents & Partners Jürgen Verhelst Zaakvoerder ABC Verhelst Fiduciaire Chris D Haese Boekhouder-fiscalist Chris D Haese Comm. V Melanie Declercq Fiscaal en boekhoudkantoor B&R Marc Govers Btw-deskundige BTW Huis Luc Jonkers Belastingconsulent Jonkers & Partners Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-eenmanszaken.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-eenmanszaken.be is een wettelijk geregistreerd merk. AUTO - VARIA Kilometervergoeding gestegen sinds 1 juli! Jaarlijkse indexering. Meer is dat inderdaad niet. Die indexering gebeurt elk jaar op 1 juli en dat is dus nu ook gebeurd. Voortaan ligt het bedrag op 0,3461 per kilometer tegenover 0,3456 voorheen. Wanneer toe te passen? Kortweg, telkens wanneer een werknemer met zijn eigen auto beroepsverplaatsingen doet. U kunt hem daarvoor dan m.a.w. belastingvrij vergoeden tegen 0,3461 per kilometer. Let op! De fiscus aanvaardt dit wel slechts voor maximaal kilometer per jaar, al is dat nergens wettelijk bepaald en houden ook de rechtbanken daar geen rekening mee. Mag u ook méér vergoeden? Dat mag u inderdaad, maar dan moet u effectief kunnen bewijzen dat de kostprijs per kilometer van die auto hoger ligt dan dit forfait. Houdt u zich aan het bedrag van 0,3461 per kilometer, dan hoeft u dat niet. Let op! U moet uiteraard wel steeds kunnen bewijzen dat de kilometers die u zo belastingvrij vergoedt, effectief beroepsmatig waren. Aftrekbaar bij uzelf? Jawel, zij het niet volledig. Zo n kilometervergoeding is nl. ook een autokost, met als gevolg dat die fiscaal slechts aftrekbaar is ten belope van 75%. Sinds 1 juli kunt u belastingvrij 0,3461 per kilometer betalen aan uw personeel voor beroepsverplaatsingen met hun privéauto. In vennootschap kan het ook voor de beroepsverplaatsingen met uw privéauto. ROERENDE INKOMSTEN Tak 23 weer (fiscaal) populair? Meerwaarde niet belast. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsfonds verpakt in een verzekeringskleedje. De onderliggende fondsen kunnen aandelenfondsen, obligatiefondsen of gemengde fondsen (aandelen en obligaties) zijn. Tak 23-fondsen worden momenteel warm aangeprezen door verzekeraars omwille van hun fiscaal voordeel. Op de meerwaarde bij de verkoop van de meeste beleggingsfondsen (obligatiefondsen of gemengde fondsen die voor minstens 25% in vastrentende waarden beleggen) betaalt u nl. 25% rv op (het obligatiegedeelte van) de meerwaarde. De meerwaarde op een Tak 23-fonds daarentegen wordt niet belast, ook niet als u minder dan acht jaar in zo n fonds belegd heeft. Houd de kosten in het oog. Let er echter op dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hoge kosten. Op een Tak 23 betaalt u 2% instaptaks, 2% à 6% instapkosten en 1% à 1,60% jaarlijkse beheerskosten. Let vooral op die beheerskosten, die betaalt u immers elk jaar opnieuw en daarover kunt u ook niet onderhandelen. De meerwaarde op een Tak 23-fonds wordt niet belast. Zorg er echter voor dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hogere instap- en beheerskosten. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Einde van de monsterboete?

Einde van de monsterboete? tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer 22 22 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?...

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder De programmawet van 20/07/2006 voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. Niet

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Chauffeur koning belast op de limo?

Chauffeur koning belast op de limo? tipsenadvies.be 21 jaargang - nummer 2 29 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Belastbaar voordeel Chauffeur koning belast op de limo?... 1 Fiscaal Fiscaal voordeel dienstencheques gehalveerd?...

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING 1 RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING De voorbije maanden waren er op het vlak van de Vlaamse fiscaliteit weer diverse wijzigingen die hun belang hebben voor successieplanning. Wij selecteerden

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie