Krediet. Droedels en rebussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krediet. Droedels en rebussen"

Transcriptie

1 Opdrachten

2 Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een.. van minimum 15 % van de contante verkoopprijs. 2 Bij een lening op afbetaling gebeurt de van het geleende bedrag via periodieke stortingen (meestal maandelijks). 3 Wanneer een consument een.. wil afsluiten, raadpleegt de verkoper eerst de Kredietcentrale van de Nationale Bank van België (NBB). 4 Je kunt voordelig lenen als de.. laag staat. 5 Wanneer je van je financiële instelling meer geld mag opnemen van je zichtrekening dan erop staat, spreekt men van een 6 De terugbetaling van een hypothecaire lening gebeurt meestal door maandelijkse aflossingen. Dit bedrag bestaat uit kapitaal en. 7 Financiële gebeurt via een huurovereenkomst, waarin periodieke huuraflossingen en een aankoopoptie voorzien worden. 8 Bij een leveranciersdisconto wordt het initiatief genomen door de. Hij moet dan ook opdraaien voor de kosten ervan. 9 Indien een handelaar een kaskrediet heeft, kan hij bij elke meer geld van zijn zichtrekening opvragen dan erop staat. 10 Vooraleer een.. een investeringskrediet aanvraagt, moet zij goed nagaan welke aflossingen daarmee gepaard zullen gaan. 11 Een lening kan afgelost worden door op regelmatige tijdstippen een te doen volgens een terugbetalingsplan. 12 De koper accepteert de wisselbrief door de.. ervan. 13 Een ander woord voor intrest is 14 Een onroerend goed dat dient als waarborg voor een lening noemt men een 15 De terugbetaling van een lening kan gebeuren door maandelijkse stortingen die zijn samengesteld uit intrest en.

3 T G ken i NE G M OT/SCH h = r + t - i i I

4 + + + k ek = y i = o - t k + - t - e f = t en v = l + g

5 Krediet d.m.v. een wisselbrief Kruiswoordraadsel Vul het kruiswoordraadsel volledig in op basis van de omschrijvingen op de volgende bladzijde

6 Horizontaal 1 Dag waarop een schuld moet worden betaald. 3 Kredietvorm op basis van een wisselbrief De betrokkene duidt zijn financiële instelling aan als plaats van betaling van de wisselbrief. Formule, door de houder van de wisselbrief op de achterkant geschreven, waarbij gevraagd wordt aan de betrokkene om op de vervaldag te betalen aan de nieuwe begunstigde. De aanvaarding door de betrokkene om de wisselbrief op de vervaldag te betalen. 9 Persoon die de wisselbrief zal moeten betalen (schuldenaar). 10 Het bedrag in cijfers op een wisselbrief: aangeduide of. waarde. Verticaal 2 De wisselbrief vóór de vervaldag 'verkopen' aan een financiële instelling. 5 Wanneer de trekker van een wisselbrief aan de betrokkene vraagt of iemand voor hem borg zal staan. 8 Persoon die de wisselbrief uitschrijft (schuldeiser).

7 Krediet Stellingenspel Elke leerling beschikt over een rode en een groene kaart. Een stelling wordt voorgelezen. Na een korte bedenktijd wordt gevraagd dat iedereen kleur bekent. Rood betekent niet akkoord, groen betekent akkoord. 1 Bij een koop op afbetaling blijft gedurende de gehele looptijd het terug te betalen bedrag hetzelfde. 2 Bij een koop op afbetaling blijven gedurende de gehele looptijd zowel de terugbetaling van het kapitaal als de te betalen intrest dezelfde. 3 Bij een koop op afbetaling kunnen koper en verkoper zelf de looptijd bepalen. 4 Wanneer je een koop op afbetaling niet correct terugbetaalt, kan men beslag leggen op je loon. 5 Bij een persoonlijke lening is geen voorschot vereist. 6 Als consument kan je beter voor duurdere aankopen een krediet aangaan dan ervoor te sparen. 7 Als consument kan je best alleen vastgoed kopen op krediet. 8 Een vuistregel is dat je als consument hoogstens 1/3 van je inkomen gebruikt om kredieten af te lossen. 9 Als bij een hypothecaire lening het terug te betalen bedrag maandelijks hetzelfde blijft, blijft zowel de terugbetaling van het kapitaal als het te betalen intrestbedrag elke maand hetzelfde. 10 De maximale looptijd voor een hypothecair krediet bedraagt 25 jaar. 11 Bij het afsluiten van een hypothecaire lening kan zowel gekozen worden voor een vaste als een variabele intrestvoet. 12 Bij een hypothecaire lening is een vaste intrestvoet doorgaans lager dan een variabele. 13 Een hypothecaire lening wordt in een akte vastgelegd bij een notaris. 14 Een goed waarvoor een hypothecaire lening werd afgesloten, kan nooit verkocht worden vóór de lening volledig is terugbetaald. 15 Wanneer je een hypothecaire lening niet correct terugbetaalt, kan men beslag leggen op je loon. 16 Bij leasing moet de leasingnemer een waarborg betalen. 17 Op het einde van een leasingcontract kan de leasingnemer het geleasede goed overnemen. Leasingnemer en -gever komen dan een waarde van het goed op dat moment overeen. 18 Dankzij krediet kunnen bedrijven reeds over werkmiddelen beschikken zonder er het geld voor te hebben. 19 Krediet is goed voor onze economie. Particulieren en bedrijven kunnen consumeren zonder er geld voor te hebben. 20 Krediet verlenen aan familie is wettelijk verboden.

8 Krediet Kredietvormen Wat is de meest voor de hand liggende kredietvorm bij onderstaande situaties? 1 Op je zichtrekening staat tijdelijk onvoldoende geld om iets dringend te kunnen betalen.. 2 Je trok een wissel op een klant om hem uitstel van betaling te geven. Nu blijkt echter dat je vóór de vervaldag van de wisselbrief, zelf een vergelijkbare som moet betalen aan iemand.. 3 Je wilt een aanzienlijke som geld lenen voor een vrij lange periode. Je bent bereid je eigen appartement als waarborg te gebruiken.. 4 Je wenst over een bedrijfswagen te beschikken zonder hem echter zelf aan te kopen.. 5 Je wilt een zaak opstarten. Je moet voor de inrichting en de uitrusting allerlei dure dingen kopen, maar je hebt er niet het geld voor.. 6 Je hebt een elektrozaak. Een klant wenst bij jou een koelkast te kopen, maar beschikt over onvoldoende geld. Hij is wel bereid om een voorschot te betalen.. 7 Je plaatst bij een leverancier een bestelling. Je wilt pas twee maanden na de levering betalen.. 8 Je plant grote renovatiewerken. Voor de aankoop van allerlei materiaal en het betalen van werkuren van de vakmannen wens je geld te lenen op lange termijn..

9 Krediet Ondernemerskrediet: hoeveel kun je lenen? Er is geen fort zo sterk dat het niet door geld kan worden ingenomen. Cicero Wanneer een particulier nadenkt over het kopen of bouwen van een woning, dan is de cruciale startvraag: hoeveel kunnen we lenen bij de bank? Voor een onderneming is dat niet anders. Ook een onderneming stapt naar de bank voor het financieren van investeringen. De jaarrekening van de onderneming levert hiervoor zeer nuttige informatie. In deze les onderzoeken we dit aan de hand van 5 juist/foutstellingen. Welke posten op de balans- en resultatenrekening bepalen hoeveel je kunt lenen? Omcirkel het juiste antwoord bij elke stelling Stelling 1 Voor een KMO is de bank de belangrijkste partner voor het financieren van investeringen. juist of fout Stelling 2 Als twee ondernemingen evenveel winst maken, kunnen ze evenveel lenen. juist of fout Stelling 3 Informatie over de leningen van de onderneming vinden we op de balans. juist of fout Stelling 4 Een onderneming met een negatieve terugbetalingscapaciteit krijgt geen lening. juist of fout Stelling 5 De solvabiliteit van een bedrijf is een belangrijk element voor kredietverlening. juist of fout

10 1 Deze stelling is heel vaak juist. Verklaringen Wanneer een onderneming wil investeren, dan is de eerste vraag: waar gaan we het geld hiervoor halen? Hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk: Het bedrijf beschikt over voldoende eigen cash en moet niet gaan lenen. Het bedrijf gaat nieuwe fondsen aantrekken. We weten al dat gelden kunnen worden aangetrokken in de vorm van: Eigen vermogen (geld zonder afspraken): - hoeft niet te worden terugbetaald; - over de vergoeding die aan de investeerders wordt betaald, zijn geen vaste beloftes gemaakt; - de verschaffers van eigen vermogen zijn de aandeelhouders. Vreemd vermogen (geld met afspraken): - moet wel worden terugbetaald; - over de vergoeding zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het klassieke voorbeeld van vreemd vermogen is een banklening. Gaat dit echter op voor zowel een KMO als een grote onderneming? In de praktijk zien we dat voor de KMO de bank vaak de belangrijkste financieringsbron voor nieuwe investeringen is. Hoe komt dat? De aandeelhouder van de KMO is vaak ook de zaakvoerder die bij de start van zijn bedrijf al heel zijn hebben en houden in zijn onderneming heeft geïnvesteerd. Die heeft dus simpelweg geen geld meer om nieuwe investeringen te financieren. Dat is anders bij grote ondernemingen die vaak een aandeelhouder met voldoende cash hebben die kan bijspringen als er moet worden geïnvesteerd. Beursgenoteerde ondernemingen kunnen eigen vermogen gaan halen bij 'Jan met de pet' wanneer ze een kapitaalsverhoging doen. De KMO is dus beperkt in zijn keuze van financier. De bank is bijgevolg de belangrijkste partner als er geld over de brug moet komen. 2 Deze stelling is helemaal fout. Om te bepalen hoeveel een onderneming kan lenen, is winst niet de juiste indicator. De grote spelbreker is de post afschrijvingen. Winst is een indicator die aangeeft hoe gezond de activiteit is gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Om de activiteit draaiende te houden, gebruikt een onderneming een gedeelte van zijn investeringen of vaste activa. Dit verbruikte deel van de investeringen wordt in de winst als kost opgenomen onder de post afschrijvingen. Een onderneming berekent haar afschrijvingen dus op basis van de gebruiksduur. Of een investering al betaald is of niet, is hier niet belangrijk. Om te bepalen hoeveel een onderneming kan lenen, is het uiteraard wel van belang na te gaan welke investeringen cash werden betaald en voor welke er nog schulden openstaan. Winst is dus niet de juiste indicator om een zicht te krijgen op de leningscapaciteit van een onderneming.

11 3 Deze stelling is correct. In de eerste stelling van deze tekst zagen we dat een onderneming zich kan financieren door vreemd vermogen aan te trekken. Dat vermogen, ook 'schulden' genoemd, behoort tot het passief van de balans. De schulden zijn ingedeeld in twee blokken: schulden op lange termijn schulden op korte termijn. Binnen de schulden op korte termijn vind je een post terug die heet 'vervallende schulden' of 'schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen'. Wanneer je een balans bekijkt, is dat code 42. Het getal dat je hier terugvindt, zijn de leningaflossingen die het bedrijf binnen het jaar moet doen. Wat is hier de boodschap? De vrije cashflow geeft aan hoeveel geld de activiteit gedurende een jaar voortbrengt nadat ook de leningaflossingen van dat jaar zijn betaald. Je kunt de indicator ook vanuit een ander perspectief bekijken: de vrije cashflow geeft aan welk deel van de cash die de activiteit jaarlijks voortbrengt, kan worden gebruikt om nieuwe investeringen mee te doen. Daarom wordt de vrije cashflow ook 'de autofinancieringscapaciteit van de onderneming' genoemd. Auto is het Griekse woord voor 'zelf'. In het Engels wordt dit dan de 'self financing capacity'. De vrije cashflow is dé indicator die de bank gaat berekenen als een onderneming om een lening komt vragen. De bank berekent op deze basis de terugbetalingscapaciteit van de onderneming. Hoe? Stap 1: - de bank berekent de vrije cashflow (op jaarbasis) = winst zonder afschrijvingen; - de cashflow wordt verminderd met de leningaflossingen (te vinden bij de schulden). Stap 2: de vrije cashflow wordt vergeleken met de terugbetalingen van de nieuwe lening (kapitaalaflossingen en intrest) op jaarbasis. Indien de vrije cashflow voldoende is om de nieuwe lening af te betalen, dan spreekt de bank over een 'positieve terugbetalingscapaciteit'. 4 Gelukkig is deze stelling niet waar. Dit zou echter betekenen dat kredietverlening een wiskundig verhaal is dat door een computer kan worden bepaald. 'Krediet' betekent nog altijd zoveel als 'vertrouwen'. De vrije cashflow is een belangrijke indicator bij de kredietverlening, maar even belangrijk is het vertrouwen dat de kredietverlener heeft in de onderneming, de bedrijfsleiding en vooral de reden waarom geïnvesteerd wordt. De vraag voor zowel bankier als bedrijfsleider is: welke toegevoegde waarde brengt deze investering voor de onderneming?

12 Zo kan het zijn dat een dossier met een negatieve terugbetalingscapaciteit toch de zegen van de bank krijgt. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een aanvraag met een positieve terugbetalingscapaciteit niet door de bank gevolgd wordt. In dit laatste geval wordt de bankier als de grote boeman aangezien die 'niet meewil'. De onderneming kan een 'njet' van zijn bankier ook anders bekijken. De bedrijfsleiding kan nagaan waarom de bank niet mee in zee wil gaan. Die informatie kan worden gebruikt om het dossier bij te schaven om later toch een 'ja' van de bank te krijgen. Of de onderneming kan beslissen om de investering niet te doen. Bedrijfsleiders met ervaring weten als geen ander dat een investering niet laten doorgaan ook een heel wijze beslissing kan zijn. 5 Deze stelling is juist. Even opfrissen: wat is solvabiliteit? Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal. Concreet: - eigen vermogen is het geld dat werd binnengehaald zonder afspraken; - het balanstotaal is het totale passief (dat uiteraard gelijk is aan het totale actief). Wat zegt een solvabiliteit van 20 %? - de onderneming is voor 20 % gefinancierd door geld zonder afspraken; MAAR OOK - de onderneming is voor 80 % gefinancierd door schulden. Als een onderneming naar de bank gaat voor een lening, dan gaat de bankier uiteraard kijken in hoeverre de onderneming al schulden heeft. In de financiële wereld wordt een solvabiliteit van ongeveer 25 % als gezond aanzien. Maar ook dit getal dient met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Kredietverlening is en blijft, ondanks alle cijferwerk, gelukkig een zaak van vertrouwen tussen mensen. Bron: Trends.be

13 Krediet Intrestberekening Bij krediet hoort uiteraard intrestberekening. Ken je nog de klassieke formules voor (enkelvoudige) intrestberekening? Waarvoor staan volgende symbolen? I =. T = P = K = Vul de correcte formule in. De tijd wordt uitgedrukt in jaren: I = De tijd wordt uitgedrukt in maanden: I = De tijd wordt uitgedrukt in dagen: I = Ken je ook het verschil tussen enkelvoudige intrest en samengetelde intrest? (Zoek eventueel op!)

14 Bereken telkens de (enkelvoudige) intrest. Rond correct af op 2 cijfers na de komma. K P T I ,00 EUR 6 % 3 jaar 6 500,00 EUR 3,5 % 9 maanden 758,25 EUR 4,75 % 88 dagen 9 826,00 EUR 8,5 % 102 dagen

15 Krediet Schulden: beter voorkomen dan genezen! Laat je niet zomaar misleiden door reclameslogans of overijverige verkopers. Welke goede raad past bij welke slogan of uitspraak? Plaats de juiste letter onder het juiste cijfer in het onderstaande raster. Reclameslogans en uitspraken 1 Bel ons eens! Echt, het loont de moeite! Geld voor alles en iedereen! 2 Teken maar, het verbindt je tot niets! 3 Gratis krediet! 4 Koop nu, betaal later! 5 Wilt u hier gauw even tekenen? Dan is je aankoop op afbetaling meteen rond. 6 Laat ons de bestelbon al in orde brengen, de afbetaling kan dan wel met de baas worden geregeld. 7 Ik raad U aan om het apparaat nu te kopen, mevrouw, overmorgen komt er 74 EUR bij! 8 Jkp 23 %? Dat is niet belangrijk; dat moet er altijd bij staan. Goede raad a b c d e f g h Alvorens een contract te ondertekenen voor een aankoop op krediet, neem je dit beter eerst mee naar huis. Daar kan je het rustig nalezen of laten nakijken door een persoon met verstand van zaken. De kleine lettertjes zijn belangrijk! Als je een bestelbon tekent in de overtuiging dat je een financiering zult krijgen, maar je krijgt die financiering uiteindelijk niet, dan ben je toch verplicht tot aankoop. Gratis krediet bestaat niet. Er is altijd iemand die betaalt. Normaal gezien ben jij dat. Soms is het krediet echt gratis. Maar als je contant betaalt, krijg je een korting. De aankoop op afbetaling kost je met andere woorden toch iets meer. Ga beter niet in op kleine advertenties in de krant. Meestal gaat het om tussenpersonen die in opdracht van financiële instellingen op zoek gaan naar een geldzoeker. Die tussenpersonen werken niet gratis! Commissies en dossierskosten zijn de typische addertjes onder het gras. Je hoort het vaak. De verkoper wil dat je dadelijk koopt of wil vermijden dat je op zoek gaat naar een goedkopere winkel. Maar past deze aankoop wel in je budget? Ooit zal je toch moeten betalen. De prijs voor de aankoop op krediet is vaak hoger dan de contante prijs en het feit dat je je eerste afbetaling enkele maanden mag uitstellen, jaagt de prijs nog de hoogte in. Controleer de kostprijs van het krediet! Dit is wel heel belangrijk! Jkp staat voor jaarlijks kostenpercentage en geeft de kostprijs van het krediet weer. 23 %: een erg duur krediet volgens ons. Je bent wettelijk altijd gebonden door je handtekening. Voorzichtig dus! Reclameslogan/ uitspraak Goede raad

16 Krediet Wat ken jij van krediet? Plaats de trefwoorden bij de juiste omschrijving. Schrijf in het onderstaande raster bij elk cijfer de letter van de passende omschrijving. Trefwoorden Omschrijving 1 Leasing A Verkoop waarbij koper en verkoper akkoord gaan om de betaling uit te stellen tot een later tijdstip. 2 Krediet op lange termijn B Meer geld afhalen van de zichtrekening bij een financiële instelling dan er op staat. 3 Kaskrediet C Een lening waarbij een onroerend goed als waarborg dient. 4 Investeringskrediet D Er wordt eerst een voorschot betaald van min. 15 % van de contante verkoopprijs. Het resterend bedrag wordt in ten minste 3 periodieke stortingen terugbetaald. 5 Verkoop op termijn E Een financiële instelling stelt een som geld ter beschikking voor een bepaalde periode. Dit bedrag, verhoogd met de intresten, betaalt de kredietnemer terug via periodieke stortingen. 6 Kredietlijn F Financieringstechniek waarbij een maatschappij op aanwijzing van een ondernemer een investeringsgoed aankoopt. Dit goed wordt dan verhuurd aan de ondernemer voor een vooraf overeengekomen periode. 7 Lening op afbetaling G Krediet op basis van een wisselbrief 8 Verkoop op afbetaling H Lening om bepaalde investeringen voor beroepsdoeleinden te financieren. 9 Discontokrediet I Het maximumbedrag dat je onder nul mag gaan op je zichtrekening bij een kaskrediet. 10 Hypothecaire lening J De terugbetaling van het krediet wordt gespreid over een vrij ruime periode. Trefwoorden: Omschrijving:

17 Krediet Wie geld leent, wil vergoed worden! Oma heeft soms concentratieproblemen. Op aanraden van de dokter zal ze niet meer met de wagen rijden. Na familiaal overleg wordt overeengekomen dat de oudste dochter Brigitte de zo goed als nieuwe wagen van oma mag overnemen voor EUR. Brigitte heeft echter pas gebouwd en beschikt momenteel over onvoldoende geld. Er wordt familieraad gehouden. Brigitte stelt voor om de aankoop aan haar oma te mogen afbetalen over een periode van drie jaar. Alle betrokken familieleden gaan met dit voorstel akkoord. Maar moet er geen vergoeding betaald worden voor dit krediet? En hoe wordt de grootte van die vergoeding best bepaald? Bekijk de drie mogelijkheden en voer telkens de berekeningen uit. 1 De vergoeding die een financiële instelling of kredietmaatschappij aanrekent. Bij een koop op afbetaling worden normaal kosten en intresten aangerekend. Die worden weergegeven in het JKP (jaarlijks kostenpercentage). Op dit ogenblik rekent een kredietmaatschappij een JKP aan van 12,95 % voor een lening op afbetaling van EUR gedurende 3 jaar. Het maandelijks terug te betalen bedrag komt op 133,32 EUR. Hoeveel zal na 3 jaar terugbetaald worden? Hoeveel zal deze mogelijkheid uiteindelijk gekost hebben? 2 Er wordt gekeken naar de opbrengst van een spaarboekje. Wat brengt een bedrag van EUR dat gedurende 3 jaar onaangeroerd op een spaarboekje staat, op? Op dit ogenblik biedt een financiële instelling volgende voorwaarde: intrest: 2,5 % - aangroeipremie 1,25 % - getrouwheidspremie 1 %. Hoeveel zou dit spaarboekje met EUR gedurende 3 jaar volgens deze voorwaarden opgebracht hebben?

18 3 Er wordt geen vergoeding aangerekend. De EUR zullen zonder intrest afbetaald worden gedurende een periode van 3 jaar in maandelijkse schijven. Hoeveel zal elke maand afbetaald moeten worden?.. 4 Conclusie Welke mogelijkheid is de duurste?.. Stel je in de plaats van oma. Welke mogelijkheid zou jij dan voorstellen, zonder de andere familieleden tegen het hoofd te stoten. Motiveer je antwoord

19 Krediet Ondernemen, maar wie gaat dat betalen? Je hebt een fantastisch startersidee, maar financieel krijg je je project niet helemaal rond. Geen nood je kan nog een beroep doen op krediet. Zowel voor de financiering van je vaste activa alsook voor de financiering van het bedrijfskapitaal kan je bij de banken kredieten aangaan. Lees onderstaande tekst aandachtig en vul bij elke situatie de meest geschikte kredietvorm in. Kies uit: Borgstellingskrediet, afbetalingskrediet, discontokrediet, incassokrediet, leasing, kaskrediet, termijnkrediet. 1 Financiering van de vaste activa a Deze kredietvorm is bedoeld voor relatief beperkte investeringen zoals de aankoop van machines of bedrijfsvoertuigen. De looptijd hangt af van de economische gebruiksduur van het gefinancierde voorwerp (in principe beperkt tot max. 5 jaar). b.. Deze financieringsvorm is geschikt voor grotere investeringen zoals de constructie of aankoop van een bedrijfsgebouw of de aankoop van een grote/dure vrachtwagen. Het geld wordt pas beetje bij beetje ter beschikking gesteld naarmate de werken vorderen en na voorlegging van de facturen of bewijsstukken. De looptijd van dit krediet varieert, maar kan gemakkelijk tot twintig jaar bedragen. c. Dit noemt men ook huurfinanciering. Deze kredietvorm houdt het midden tussen kopen en huren. Op aanwijzing van de ondernemer koopt een gespecialiseerde onderneming het materieel dat hij nodig heeft voor zijn onderneming. Het materieel wordt dan verhuurd voor een periode die overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur ervan.

20 2 Financiering van het bedrijfskapitaal a.. Hiermee kan je geld opnemen van je zichtrekening tot een overeengekomen maximumbedrag. Tijdens de afgesproken periode mag je over dit krediet beschikken zoals je dat zelf wil: voor het gehele bedrag, gedeeltelijk of helemaal niet. Je betaalt enkel intrest op het werkelijk opgenomen bedrag. b Veel ondernemers ontvangen regelmatig betalingsdocumenten zoals bv. een wisselbrief. Met deze kredietvorm betaalt de bank je leveranciers onmiddellijk. Pas op de vervaldag zal ze je rekening verminderen met het bedrag (vermeerderd met kosten). Deze kredietformule stelt je in staat je leverancier onmiddellijk te betalen, waardoor je een korting voor contante betaling kan afdwingen. De bank schiet dus het geld voor tegen een vergoeding. c... Als je je klanten betalingsuitstel wilt verlenen of als je zelf aan je leverancier om betalingsuitstel vraagt, dan zal de financiering van dit betalingsuitstel vaak een probleem vormen. Deze vorm van krediet waarbij een wisselbrief wordt gebruikt, kan echter een oplossing bieden. d. In een aantal situaties wordt de ondernemer gevraagd een waarborg te storten. Enkele voorbeelden: bij het afsluiten van een huurovereenkomst, bij het verkrijgen van bepaalde vergunningen, als onderpand voor de goede uitvoering van bepaalde werken. In plaats van hiervoor de eigen middelen aan te spreken, kan je bij de bank om een bepaald krediet vragen. De bank reikt dan een attest uit waarmee ze zich borg stelt voor haar klant. De bank stelt dus in feite niet haar geld, maar wel haar kredietwaardigheid te beschikking.

21

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt.

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. 19. Kapitaal en kredietverlening 19.1.Kapitaal Kapitaal aantrekken is belangrijk voor jouw onderneming. Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. De 3

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Financiële leasing professionelen

Financiële leasing professionelen Financiële leasing professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Leasing, de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Financiële leasing Professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Intro In vele gevallen zal leasing via uw kantoor de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

VAK: wiskunde. Antwoord: Het jaarlijkse nettorendement bedraagt ongeveer 3,69%.

VAK: wiskunde. Antwoord: Het jaarlijkse nettorendement bedraagt ongeveer 3,69%. Pagina 1 van 5 Voorbeeld VAK: wiskunde NAAM: NR: DATUM: KLAS: 5 INF 1 2 Onderwerp: Financiële algebra. Lineaire programmering. TOTAAL: / 80 1. Een staatsbon van 5000 euro heeft een looptijd van 7 jaar

Nadere informatie

Opmerking We houden geen rekening met de roerende voorheffing

Opmerking We houden geen rekening met de roerende voorheffing Heb je deel één tot en met drie uit het handboek ingestudeerd? En voldoende geoefend met Excel? Dan vind je hier de gemixte herhalingsoefeningen. Veel succes Opmerking We houden geen rekening met de roerende

Nadere informatie

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

dag van de wiskunde 2013

dag van de wiskunde 2013 dag van de wiskunde 2013 kulak, 23 november 2013 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 en 4 HOOFDSTUK 1 Geld lenen kost geld Intrest (ook wel rente genoemd) is de vergoeding die je betaalt aan de gene die jou het geleende bedrag ter beschikking stelt. Intrest

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld

Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Wegwijs in de wereld van (mijn) geld Handleiding ontwikkeld door het Sint-Pieterscollege in samenwerking met KHLeuven- departement Economisch Hoger Onderwijs September 2013 With the support of the Lifelong

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012

Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 Proefexamen Bank- en Financiewezen 2011-2012 MEERKEUZEVRAGEN Vraag 1 Onderwijzer Koen kocht op 1 december 2006 een obligatie met een looptijd van 10 jaar. De nominale waarde van de couponobligatie bedraagt

Nadere informatie

JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN Zowel particuliere als professionele klanten zullen een aangepaste financiering ontdekken die even goed bij u past als uw nieuwe Jaguar. Denk aan

Nadere informatie

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen

ADVIES &TIPS WEETJES. Krediet en Leningen ADVIES WEETJES &TIPS Krediet en Leningen 1. WELKE KREDIETEN BESTAAN ER? WELKE ZIJN DE VOORDELIGSTE? Eenvoudig gesteld, zijn er drie vormen van consumentenkrediet: Een kredietopening. Dit is een bedrag

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

VERLAAG UW MAANDLASTEN!

VERLAAG UW MAANDLASTEN! VERLAAG UW MAANDLASTEN! Een centralisatie betekent dat u al uw lopende leningen en andere schulden in één overzichtelijk krediet samenbrengt. Zo verlaagt u uw maandelijkse lasten tot wel 50%! HET PROBLEEM

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Oefeningen Financiële wiskunde

Oefeningen Financiële wiskunde Pagina 1 van 11 Oefeningen Financiële wiskunde Hoofdstuk 1: Inleidende begrippen 1.1. Bereken het renteperunage en de rentefactor Renteperunage (i) Rentefactor (u) 4% 0,04 1,04 10% 0,1 1,1 100% 1 2 11,2/8%

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen Het is makkelijk en verstandig om geld achter de hand te hebben. Er kan bijvoorbeeld iets kapot gaan in huis, of je spaart voor iets dat je graag wil hebben.

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs!

Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Onderteken niet om het even wat! Krediet heeft een prijs! Onderteken niet om het even wat! Je handtekening onder een contract betekent een verbintenis op lange termijn. Daar denk je toch best eerst eens goed over na. Neem de tijd om alle clausules van het contract

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Hypothecair krediet 2

Hypothecair krediet 2 1 Soorten kredieten Hypothecair krediet 2 Hypothecair krediet met kapitaalaflossing (terugbetaling) 2 Overbruggingskrediet 3 Een combinatie van verschillende types 3 Hypothecair krediet met kapitaalopbouw

Nadere informatie

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Voor wie is deze informatie? Deze informatie is voor als u meer wilt weten over het Flexibel Hypotheek Krediet. Wilt u een Flexibel Hypotheek Krediet aanvragen?

Nadere informatie

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen Het is verstandig om geld achter de hand te hebben. Sparen betekent het niet uitgeven van een deel van je inkomen. Je kunt verschillende redenen

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN CITROËN Choices ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN ALTIJD RIJDEN IN EEN NIEUWE CITROËN Wie van het nieuwste van het nieuwste houdt wil natuurlijk de nieuwste Citroën voor de deur. Met Citroën

Nadere informatie

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER-

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER- Grote plannen U ZOU GRAAG EEN HUIS KOPEN OF BOUWEN. OF U DENKT AAN VERBOUWINGSWERKEN. UW SALON IS AAN VERVANGING TOE OF DE AUTO HEEFT ZIJN TIJD GEHAD. MISSCHIEN TROUWT UW DOCHTER EN WILT U HAAR EEN FEEST

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen fre.ifpk.01-04-15 Freo Specialist in online lenen Bij ons leent u tegen scherpe tarieven. Dit gebeurt op een eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde manier. Met onze persoonlijke service en duidelijke voorwaarden

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

Investeringsanalyse. Inleiding. Inleiding. Investeringsanalyse. Investeringsanalyse. projectverantwoordelijke. Inleiding. H1: Basiskenmerken

Investeringsanalyse. Inleiding. Inleiding. Investeringsanalyse. Investeringsanalyse. projectverantwoordelijke. Inleiding. H1: Basiskenmerken Academiejaar 25-26 projectverantwoordelijke manager Academiejaar 25-26 2 .. Basiskenmerken van een investering.. Horizon.2. Inkomstenstr..3. Uitgavenstr..4. Nood actualis. Doel van een investering: vervanging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken.

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken. OPLOSSINGEN OEFENINGENBLOK 6 (p. 155) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 3.4.3 Schulden op lange termijn TOEPASSING 1 1 Surf naar http://www.aflossingstabel.be/bereken-aflossing.html Voer

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Immotheker, hoe financier ik de aankoop van mijn woning?

Immotheker, hoe financier ik de aankoop van mijn woning? Immotheker, hoe financier ik de aankoop van mijn woning? De beste formule ook voor mijn verzekering Dankzij de Immotheker weet ik precies hoeveel ik kan besteden. Als klant krijg je bij de Immotheker gratis

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

" # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $."

 # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $. Bankboekhouden ! " # $ % &'$ (% ) '& # * +, ' - &!././ 0-1..! $." 2 # 1 11 $ ' 1 2 + 4 ' ' 4 '2 ' '55 '& 4.66 1 # 1$ 2 2 47' 1 879 $ 1 & + 2 22: ; ' '.66" < 2 ' 4 ' # 2 1 # 2.66! 1' 4 & =: 4 ' & 2 12 2

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Gratis Geldgids in 1-2-3

Gratis Geldgids in 1-2-3 Gratis Geldgids in 1-2-3 Deze Gratis Geldgids in 1-2-3 maakt u wegwijs in de wereld van het krediet. Veel mensen lenen een bedrag bij een kredietmakelaar. Daarna betalen ze de lening maandelijks terug.

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:... Nr:... HOOFDSTUK 2 Evaluatievragen voor de leerkrachten Hieronder kun je meerdere evaluatievragen terugvinden met betrekking tot het eerste hoofdstuk. De vragen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Management en Organisatie. Proefles

Management en Organisatie. Proefles Management en Organisatie Proefles I. Geld lenen. Stel: je wordt 18 jaar, je haalt je rijbewijs en je wilt dan direct een auto hebben. Die kost 25.000, maar jij hebt geen cent. Je kijkt naar de TV en je

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie