Passief beleggen bestaat niet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passief beleggen bestaat niet"

Transcriptie

1 Passief beleggen bestaat niet Auteur Hendrik Jan Davids 1

2 Beleggers omarmen steeds meer de voordelen die geboden worden door passieve vormen van beleggen, mede vanwege de kostenvoordelen. Het vinden van passieve indextrackers is eenvoudig en het aanbod is enorm. De vertaalslag naar de inrichting van een beleggingsportefeuille is dat niet. Op weg naar de inrichting van welke beleggingsportefeuille dan ook wordt de belegger gedwongen actieve keuzes te maken die grote invloed hebben op het rendement. Het nastreven van passief beleggen blijkt dan ook een illusie. De opkomst van passief beleggen Passief beleggen is enorm in opkomst. Het kostenvoordeel en het onvermogen van de gemiddelde fondsbeheerder om het beter te doen dan de index heeft voor een vlucht richting indextrackers gezorgd. Volgens Morningstar is in de Verenigde Staten in de laatste 12 maanden 70% van de geldstromen richting passieve vormen van beleggen gevloeid. Europa blijft daar vooralsnog bij achter. Door het in Nederland in 2014 ingevoerde provisieverbod hebben ook vermogensbeheerders en banken hun allocatie naar indextrackers substantieel verhoogd. Immers, de provisies die werden ontvangen van actief beheerde beleggingsfondsen zijn weggevallen. Actief beleggen in indextrackers Het overgrote deel van de indextrackers worden op een actieve wijze gebruikt. Dat klinkt tegenstrijdig. Van oorsprong zijn indextrackers ontwikkeld om een blootstelling te krijgen naar bepaalde beleggingen als aandelen of obligaties of regio's of sectoren en daar vervolgens voor lange tijd niet meer naar om te kijken. In de praktijk blijkt de indextracker vooral ingezet te worden als een alternatief voor het handelen in aandelen. Het feit dat de indextracker gedurende de gehele beursdag kan worden verhandeld draagt daaraan bij. Van de meest populaire indextrackers in de wereld weten we dat deze slechts 3,3 dagen 1 in de handen van dezelfde belegger is. Het is veilig om te stellen dat ook in Nederland beleggers de indextracker voornamelijk inzetten om gebruik te maken van 1 Bron: ETF database. 2

3 kansen die zich voordoen op de aandelenmarkt of andere markten. Deze vorm van beleggen is wel degelijk actief beleggen ondanks dat gebruik wordt gemaakt van een passief instrument als de indextracker. Passief beleggen in indextrackers Actieve beleggers in indextrackers beseffen zich onvoldoende dat het kostenvoordeel dat zij bereiken in het niet valt bij de kosten van het handelen. Transactiekosten en de bied-laat spread zijn samen al goed voor meer dan de jaarlijkse management fee die gerekend wordt door de gemiddelde indextracker. Een nog grotere invloed op het rendement heeft de timing van de aan- en verkoop van de indextracker. Als beleggers in indextrackers proberen gebruik te maken van een bepaald 'ritje' op de beurs dan kan dat goed of fout uitpakken. Het procentuele verschil tussen het goed of fout uitpakken van de timing van de aan- en verkoop van de indextracker is een veelvoud van alle kosten bij elkaar. Daarbij is het volledig in tegenspraak met het wantrouwen dat beleggers in indextrackers hebben in de prestaties van actieve fondsbeheerders. Immers, als actieve fondsbeheerders gemiddeld genomen niet beter presteren dan de index over welke bovengemiddelde kennis beschikt de belegger dan wel om de actieve timing van de aan- en verkoop van indextrackers te rechtvaardigen? Onderzoek 2 onder Duitse beleggers wijst ook uit dat het beoogde extra rendement dat behaald zou moeten worden door het gebruik van indextrackers meer dan teniet wordt gedaan door slechte timing van de aan- en verkoop van indextrackers. Echte passieve beleggers zijn dan ook recht in de leer en proberen niet een oordeel te hebben over het juiste moment waarop moet worden in- of uitgestapt in een bepaalde indextracker. Echte passieve beleggers geloven dat het geen zin heeft om na te denken over de stand van de economie, het beleid van de centrale banken of eventuele oorlogsdreigingen en geopolitieke onrust. Het aanbrengen van een tijdelijke over- of onderweging van de categorie aandelen in een breed gespreide portefeuille heeft volgens echte passieve beleggers dan ook geen zin. Een dergelijke beslissing kan namelijk goed of fout uitpakken en dat weet je van tevoren nooit zeker. 2 Utpal Bhattacharya: 3

4 De keuzes Zo lijkt het leven van een echte passieve belegger heerlijk rustig en overzichtelijk. Eenmaal een bepaalde portefeuille samenstellen en vervolgens de lange termijn zijn werk laten doen met de gedachte dat al het andere ten koste gaat van het rendement. Zo eenvoudig is beleggen helaas niet. Ook echte passieve beleggers zijn gedwongen om keuzes te maken die een grote invloed hebben op het eindrendement. Het maken van een keuze is per definitie een actieve beslissing voor het één of het ander. Enkele belangrijke keuzes die de passieve belegger uiteindelijk moet maken zijn onvermijdelijk. 1. Asset allocatie Al is er nog een debat gaande over het exacte percentage, de asset allocatie bepaalt voor een belangrijk gedeelte het eindrendement. Daarbij kan de verdeling over aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen nog verder worden onderverdeeld. Binnen aandelen zijn er regio's, sectoren en ook large en small caps. Binnen obligaties moet gekozen worden tussen alles van veilige staatsobligaties tot high yield bedrijfsobligaties of achtergestelde bankleningen. Deze asset allocatie zal eerst moeten worden vastgesteld om te komen tot een daadwerkelijke beleggingsportefeuille. Vaak wordt de asset allocatie bepaald op basis van de risicobereidheid van de belegger. Hoe meer risico de belegger bereid is om te nemen des te hoger in de regel is het percentage aandelen in de portefeuille. Risicomijdende beleggers beleggen voornamelijk in obligaties. Een gemiddelde belegger, ook wel neutrale belegger, kent een gecombineerde portefeuille van aandelen en obligaties. Maar de exacte bandbreedtes zijn niet eenduidig. De verhouding tussen aandelen en obligaties schommelt tussen 70-30% en 30-70%. Vaak wordt voor de eenvoud voor een 50-50% profiel gekozen bij een neutrale portefeuille. 4

5 A 70/30 O A 50/50 O A 30/70 O Rendement Assset Allocatie na 3 jaar Bron: Morningstar De bovenstaande figuur laat zien dat het een groot verschil maakt welke keuze er vooraf wordt gemaakt in de asset allocatie tussen aandelen (A) 3 en obligaties (O) 4. Een belegger die drie jaar lang een aandelenallocatie had gekozen van 70% aandelen met 30% obligaties had zijn vermogen zien groeien van 100 naar Een 50-50% allocatie kent een eindwaarde van 132. De voorzichtige neutrale belegger met een allocatie van 30% aandelen en 70% obligaties had na drie jaar het vermogen slechts zien groeien naar Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer keuzes te maken. Denk bij aandelen bijvoorbeeld aan de keuze hoeveel procent belegd wordt in de Verenigde Staten of Opkomende markten. Bij obligaties is in dit voorbeeld gekozen voor staatsobligaties wereldwijd maar een breed gespreide portefeuille zal ook een bepaald percentage bedrijfsobligaties of obligaties uit opkomende markten bevatten. 2. Herbalanceren Een echte passieve belegger doet zo weinig mogelijk transacties nadat eenmaal de asset allocatie is vastgesteld. Het langdurig ongewijzigd laten van de initieel 3 ishares MSCI World 4 ishares Global Government Bond 5 Alle rendementen in deze White paper zijn inclusief dividend en rente op basis van gegevens van Morningstar 6 Gemeten volgens het 3-jaars geaunnualiseerde rendement volgens Morningstar 5

6 ingenomen asset allocatie is echter ongewenst. Door de stijging of daling van aandelen of obligaties raakt de portefeuille uit balans en moet deze weer terug gebracht worden naar de beginwaarden. Dit heet herbalanceren. De frequentie waarmee de portefeuille weer in balans wordt gebracht is de keuze van de belegger. De meest voorkomende frequenties zijn per kwartaal of per jaar. Anderen herbalanceren alleen als de verhouding aandelen en obligaties buiten een vooraf gekozen bandbreedte treedt. Bijvoorbeeld als het percentage aandelen groter wordt dan 70%. 113,5 113,4 113,3 113,2 113, ,9 112,8 112,7 112,6 niet herbalanceren eens per jaar eens per kwartaal Herbalanceren Bron: Morningstar De verschillen tussen wel of niet herbalanceren blijken klein te zijn. In de bovenstaande figuur is voor de kalenderjaren 2011 tot en met 2013 een keuze gemaakt tussen niet herbalanceren, eens per jaar en eens per kwartaal met een 50-50% asset allocatie als vertrekpunt. Het kleine verschil is ook wel te verklaren aangezien de keuze voor een terugkeer naar de oorspronkelijke balans tussen aandelen en obligaties soms goed en soms fout uitpakt. Dat ontslaat de belegger niet van het nadenken over de vraag op welke manier wordt omgegaan met herbalanceren. Uiteindelijk zal ook dit antwoord een invloed hebben op het rendement. Besluit de belegger om niet te herbalanceren dan is in dit voorbeeld na drie kalenderjaren de oorspronkelijke verhouding 50-50% uitgelopen naar een 56-44% verhouding in het voordeel van aandelen. Ook dat verschil valt wel mee. 6

7 3. Index keuze Nu dat de asset allocatie en de frequentie om te herbalanceren is bepaald moet nog een keuze worden gemaakt welke index wordt gevolgd. Laten we het dit keer dichter bij huis zoeken. Nederlandse beleggers hebben alleen al binnen Europa genoeg te kiezen. Nog los van de individuele landenindices hebben zowel MSCI als Stoxx een grote reeks Europese indices om uit te kiezen. Voor de Nederlandse belegger mag de AEX-index niet ontbreken ishares Eurostoxx50 ishares MSCI Europe ishares AEX Rendement index keuze na 3 jaar Bron: Morningstar In de bovenstaande figuur is het 3-jaars geannualiseerde rendement te zien van indextrackers die de MSCI Europe, de Eurostoxx50 en de AEX-index volgen. De MSCI Europe en de AEX-index verschillen niet veel. Had de belegger de keuze gemaakt voor de meest gevolgde index, de Eurostoxx50, dan was het rendement meer dan 5% hoger geweest. Een veelvoud van de kosten. Naast de hierboven besproken Europese indices kan ook nog worden gekozen voor een bepaald thema. Kiest de belegger liever small caps, dividendaandelen of laagrisico aandelen. Deze laatste soort is interessant en maakt onderdeel uit van een nieuwe ontwikkeling,'enhanced indexing'. Traditionele indices worden 7

8 gewogen naar de marktkapitalisatie van de individuele aandelen die onderdeel uitmaken van de index. Oftewel, de aandelen met de grootste marktkapitalisatie en de hoogste koers hebben het zwaarste gewicht in de index. Hierdoor neemt het belang in de index van aandelen die flink stijgen structureel toe. Een toenemend aantal beleggers vindt dit onwenselijk omdat hiermee in zekere zin wordt belegd in bubbels. Vandaar dat indices in opkomst zijn die alle aandelen een gelijk gewicht geven of alleen aandelen in de index opnemen die een lage beweeglijkheid of een lage koers-winstverhouding hebben. Deze slimmere indices hebben met de traditionele indices gemeen dat ze gebaseerd zijn op vooraf transparant gemaakte regels. Er is weliswaar geen fondsbeheerder die eigen beslissingen maakt maar dit soort 'slimme' indices bevindt zich wel op de scheidslijn van actief en passief beheer. Gecorrigeerd voor risico doen deze 'slimme indices' het vaak beter dan traditionele indices. Weer een keuze om goed over na te denken. 4. Producent van de indextracker De asset allocatie, frequentie van herbalanceren en de te volgen index zijn nu bepaald. Nu komt het aan op de keuze voor een bepaalde producent. Blackrock heeft met ishares een groot marktaandeel maar ook Deutsche Bank met db-x trackers en Société Generale met Lyxor timmeren flink aan de weg. In Nederland komt Think Capital steeds meer op en het is goed om te zien dat de expertise van het volgen van een index met de bijkomende voordelen ook binnen de landsgrenzen beschikbaar is. De keuze voor een bepaalde producent van indextrackers kan alleen worden genomen nadat een aantal deelkeuzes zijn gemaakt. Voorafgaand dient een belegger serieus na te denken over: Bied-laat spread. Welk product is het meest liquide en kent de kleinste bied-laat spread? Bied-laat spreads eten een groot deel of zelfs meer op van het jaarlijkse kostenvoordeel op ten opzichte van een andere producent. Replicatie. Een indextracker volgt een index maar op welke manier wordt de index nagebootst? De varianten zijn fysieke replicatie of sampling (deelreplicatie) of op basis van een swap. Het gaat in deze White paper te ver om de verschillen te benoemen maar deze zijn er wel degelijk. ishares 8

9 en Lyxor hebben publiekelijk ruzie gemaakt over de voor- en nadelen van fysieke replicatie en swaps. Tracking error. Volgt de indextracker wel de index in voldoende mate? Beleggers kopen een indextracker om een bepaalde index te volgen maar dan moet de producent daar wel goed toe in staat blijken. Anders heeft het geen zin om de index te volgen. De tracking error meet de afwijking die elke producent heeft ten opzichte van de index. Kosten. Wat zijn de kosten per producent? Logica leert dat de kosten die de producent rekent ten koste gaan van het rendement voor de belegger. Al enige tijd heerst er een kostenoorlog tussen verschillende producenten waarbij de onderlinge verschillen worden uitgedrukt in honderdsten van procenten. In het licht van het verschil in rendement dat het gevolg is van alle andere te nemen beslissingen zijn de kostenverschillen tussen producenten verwaarloosbaar. 5. Valuta afdekking Nu zijn we er bijna. Waarschijnlijk is de portefeuille na alle gemaakte keuzes wereldwijd gespreid over meerdere regio's en vertegenwoordigt de portefeuille een passende asset allocatie. Het wereldwijd beleggen brengt echter wel met zich mee dat een valutarisico wordt gelopen voor alle beleggingen buiten Europa. Het loont de moeite om na te denken of de belegger dit risico bewust wil lopen of niet. 9

10 ishares S&P500 in euro's ishares S&P 500 euro hedged Reeks1 Bron: Morningstar Als de belegger heeft gekozen voor de S&P500 als index om Amerikaanse aandelen te volgen dan maakt het een enorm verschil of het valutarisico wordt afgedekt of niet. In de bovenstaande figuur is het verschil in rendement goed te zien. De normale in Amsterdam verhandelde en in euro's luidende ishares S&P500 heeft de laatste drie jaar een gemiddeld jaarrendement gekend van 23,2%. Deze variant dekt het dollarrisico niet af en daarvan is geprofiteerd. De eveneens in Amsterdam en in euro's verhandelde ishares S&P500 EUR hedged variant heeft een gemiddeld jaarrendement van 18,3% behaald in de laatste drie jaar. Cumulatief is het verschil vanzelfsprekend nog groter met een eindstand van 166 voor de variant waarbij het dollarrisico wordt afgedekt. Wordt het dollarrisico niet afgedekt dan is na drie jaar een eindstand bereikt van 187. De beginstand is in beide gevallen 100. Free-riding en moralistisch beleggen Markten kunnen alleen efficiënt zijn als voldoende beleggers geloven dat de markt inefficiënt is. Deze paradox laat zien dat er veel actieve beleggers nodig zijn om de markten efficiënt te laten functioneren. Actieve beleggers handelen voortdurend met het geloof dat de markt op dat moment niet juist is gewaardeerd. Door daarop te handelen kruipt de waarde van de betreffende 10

11 markt steeds dichter naar de werkelijke waarde en blijft de markt in hoge mate liquide. Actieve beleggers spelen derhalve een vitale rol in de financiële markten. Passieve beleggers daarentegen zijn dan mogelijk de free-riders die geen moeite doen om te kopen en te verkopen tegen de juiste waarde van een bepaald aandeel of bepaalde obligatie. In een artikel 7 van Robeco onderzoeker David Blitz noemt hij actief beleggen zelfs een morele verantwoordelijkheid die hoort bij een markteconomie. Volgens Blitz profiteert iedereen van een efficiënt opererende en liquide markt die alleen het gevolg kan zijn van grootschalig actief beleggen. Of we zover moeten gaan dat actief beleggen een morele plicht is van beleggers gaat wellicht wat ver. En wat is moralistisch beleggen? Harry Geels duidt in zijn artikel 8 dat de scheidslijn tussen wat wel en niet moreel is erg moeilijk is te trekken. Overigens heeft Blitz wel gelijk dat als er geen actieve beleggers zijn ook passief beleggen nagenoeg onmogelijk is. Een laatste keuze? In dit Whitepaper is uiteengezet dat het passieve product indextrackers kan worden ingezet op een actieve en passieve manier. Het passief beleggen in passieve indextrackers bestaat echter niet. Voordat de beleggingsportefeuille is ingericht moet een veelvoud aan keuzes worden gemaakt. Deze keuzes zijn vele malen bepalender voor het eindrendement dan het kostenvoordeel dat beoogd wordt door het gebruik van indextrackers. Het loont derhalve de moeite om toch na te denken over de belangrijkste bepalers van het rendement. De asset allocatie, de index-keuze en het wel of niet afdekken van het valutarisico behoren daar zeker bij. Zelfs beleggers die geen mening of verwachting hebben van bijvoorbeeld de obligatiemarkt hebben een uitdagende hersenkraker bij het inrichten van een nieuwe portefeuille. Kon in 2011 nog een rendement worden behaald van 3,5% in de Nederlandse 10-jaars staatsobligatie, nu is het rendement gedaald tot 0,7%. Zelfs zonder een verwachting voor de rente in de komende 10 jaar is het 7 Artikel: 8 Artikel: 11

12 twijfelachtig of de belegger voldoende gecompenseerd wordt voor de inflatie in deze lange periode. Over deze dilemma's zal toch nagedacht moeten worden. Voor degene die blijft vasthouden aan de gedachte dat het nadenken over de verschillende keuzes geen waarde toevoegt is er een goede oplossing; de Think Total Market ETF Neutraal. Deze indextracker kent geen valutarisico en belegt in Europese staatsobligaties (45%), Europese aandelen (45%) en Europees vastgoed (10%). Jaarlijks vindt een herweging plaats en de kosten zijn niet meer dan 0,4%. In het kalenderjaar 2014 is het rendement 8,3%. Wanneer alleen Europees beleggen niet goed voelt en wereldwijd beleggen een betere spreiding biedt is er een alternatief; de db-x Portfolio Total Return. Deze indextracker bestaat voor 57% uit aandelen maar spreidt deze over alle werelddelen. Het obligatiegedeelte maakt voor 43% deel uit van de indextracker en omvat obligaties uit Europa, de Verenigde Staten en Opkomende markten. De kosten zijn met 0,7% per jaar weliswaar hoger maar het rendement in kalenderjaar 2014 kwam uit op 14,20%. Zo moet er uiteindelijk toch nog een actieve keuze worden gemaakt.. 12

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen algemeen: Systeem Beleggen is een volautomatisch systeem van beleggen. Binnen Systeem Beleggen wordt automatisch de mate

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Indexus. HCC Beleggerssymposium, 25 maart Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Heerenveen

Indexus. HCC Beleggerssymposium, 25 maart Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Heerenveen Indexus HCC Beleggerssymposium, 25 maart 2017 Even voorstellen: Programma Introductie Indexus Indexbeleggen, waar hebben we het over? Succesvol Indexbeleggen, van theorie naar praktijk VRAGEN Introductie

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie