Programma. ASS anno Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders! DSM 5: Neuroontwikkelingsstoornissen ASS Passenderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. ASS anno 2014. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders! DSM 5: Neuroontwikkelingsstoornissen ASS 2014. Passenderwijs 02-04- 2014."

Transcriptie

1 ASS: een uitdaging voor leerkrachten Programma SWV Passenderwijs Ina van Berckelaer-Onnes Universiteit Leiden 1 Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en leerstijlen Talenten en beperkingen Waar horen leerlingen met ASS thuis? Wat verstaan we onder onderwijsondersteuning? Nederlandse Gezondheidsraad (2009) ASS anno 2014 Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders! 1% VAN DE BEVOLKING Van jong tot oud Van DSM IV naar DSM 5 -Geen onderscheid in aparte classificaties -Van classificatie naar dimensie -ASS is geen kinderstoornis, maar een levenslange neuro-ontwikkelingsstoornis DSM 5: Neuroontwikkelingsstoornissen ASS 2014 Verstandelijke beperkingen Communicatie stoornissen Autisme Spectrum Stoornissen ADHD Specifieke leerproblemen Motorische stoornissen Van drie classificaties autistische stoornis, stoornis van Asperger en PDD-NOS) naar één classificatie Autismespectrumstoornis (ASS) Van drie naar twee hoofdkenmerken Leiden 1

2 Sociale interacties Criteria van ASS In de DSM 5 samengevoegd A) Blijvende beperkingen in sociale communicatie en sociale interactie Communicatie Gedrag Stereotypieën 1) Beperkingen in sociale wederkerigheid 2) Beperkingen in non-verbale communicatie 3) Beperkingen in het ontwikkelen, handhaven en begrijpen van relaties, bv moeite met aanpassen, moeite met fantasiespel, moeite om aandacht met anderen te delen Criteria van ASS Criteria van ASS B) Beperkte herhalende patronen van gedrag, interesses en activiteiten 1) Stereotiepe of zich herhalende motorische bewegingen,gebruik van voorwerpen of spraak, op een rij zetten van speelgoed, echolalie, idiosyncratisch taalgebruik 2) Het vasthouden aan hetzelfde, op een rigide manier vasthouden aan routines, rituele patronen van verbaal of non-verbaal gedrag,moeilijkheden bij overgangen 3) Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal zijn qua intensiteit of aard 4) Over of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling in de sensorische aspecten van de omgeving (zoals kennelijke onverschilligheid voor pijn, temperatuur, een afwerende reactie op specifieke geluiden of structuur van stoffen, overmatig ruiken visuele fixaties) Zintuiglijke (ver)werking Nabijheidszinnen Reuk Smaak Tast Vertezinnen Visus Gehoor Zintuiglijke (ver)werking Proprioceptie - onderhuids; rek- en druksensoren in spieren, gewrichten Vestibulaire systeem - evenwicht Thermoceptie -gevoel voor temperatuur Nicoceptie gevoel voor pijn Interoceptie waarnemen van prikkels van binnen uit Leiden 2

3 Criteria van ASS A) Blijvende beperkingen in sociale communicatie en sociale interactie Alle drie subcriteria moeten aanwezig zijn B) Beperkte herhalende patronen van gedrag, interesses en activiteiten Van de vier subcriteria moeten er twee aanwezig zijn ASS een eenheid in verscheidenheid Verschil in: * sexe * intelligentie * verbaliteit * ernst van de conditie * temperament * leeftijd Ratio jongen : meisje Autistische stoornis????? 4 : 1 Asperger syndroom????? 8 : 1 IQ > : 1 IQ < : 1 *Maar we zien een toename in volwassen vrouwen die zich zelf aanmelden met de vraag naar autisme Verschil in jongens en meisjes met ASS Meisjes zijn van nature socialer en communicatiever, worden als eerder als extreem verlegen of sociaal angstig gediagnosticeerd, als volwassen persoon eerder gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis of met een depressie volgen de omgeving meer, maar nemen wel weinig initiatief tot interactie Verschil in jongens en meisjes met ASS Meisjes: zijn zich meer bewust van gevoelens en sociale interacties hebben meer verbeelding en tonen vaker symbolisch spel, maar met grote kans op realiteitsverlies Verschil in jongens en meisjes met ASS Meisjes : obsessies voor dieren,mode, soap series ipv planeten, treinen ed het zijn vaak dezelfde dingen waarin andere meisjes geinteresseerd zijn, maar de kwaliteit en intensiteit is anders zijn minder agressief en geven minder gedragsproblemen dan jongens Leiden 3

4 ASS en Intelligentie Autisme komt op alle niveaus van intelligentie voor Echter: in de jaren zestig, zeventig en tachtig werd verondersteld dat 75% van de autistische populatie ook een verstandelijke beperking zou hebben Sinds de laatste decennia blijkt dat niet meer dan 15%-20% te zijn! Van 75% naar 15-20%? Beter diagnostische middelen om personen met een normale intelligentie en autisme te onderkennen Grotere bekendheid met de stoornis van Asperger (zelden voor 4de levensjaar onderkend) Een toename in onderkenning van intelligente meisjes en vrouwen met ASS Maar 25% van de verstandelijk beperkte populatie lijdt een ASS ASS en een verstandelijke beperking Jonge kinderen met ASS worden vaak aangemeld vanwege een vertraagde ontwikkeling Zelden vanwege specifieke ASS-kenmerken Dit is de reden voor het aanvankelijke hoge percentage samengaan van ASS en een Verstandelijke Beperking Ernst van de conditie ASS DSM 5 Niveau van zwaarte 3) vraagt zeer substantiële ondersteuning 2) vraagt substantiële ondersteuning 1) vraagt ondersteuning Kritiek punt: Deze niveau indeling richt zich te veel op de zwaarte van de hulpvraag, gekoppeld aan de ernst van de autistische gedragskenmerken zonder duidelijk omschreven en meetbare voorbeelden. Temperament (hyper)actief overprikkeld driftig Mijlpalen Leeftijd 2 jaar alarmsignalen op sociaal en communicatief gedrag met ouders -2 jaar sociale-, spraaktaal- en spelontwikkeling -stereotiepe gedragingen 4 jaar externe observaties op school: gedrags en cognitieve opvallendheden Leiden 4

5 Leeftijd DSM 5 richt zich Gedrag op het gedragsniveau Mijlpalen, voorbeelden Schoolleeftijd: vriendschappen, vooral van af 9 jaar, moeilijkheden met indelen huiswerk Middelbare school: vriendschappen, nerd gedrag, onhandig naar andere sekse, orientatieproblemen in het gebouw Volwassen leeftijd: problemen op het werk, vooral in het samenwerken, geen relatie, weinig vrienden Cognitie? Neurobiologie Van gedrag naar cognitie Centrale Coherentie Onderzoek naar cognitie beoogt twee doelen: Het verklaren van het gedrag Cognitie Aanwijzingen te vinden voor mogelijke breindisfuncties Executieve Functies Theory of Mind Theory of Mind (ToM) Baron-Cohen, 2003,2005) Problemen: in het voorspellen van iemands gedrag in het lezen van iemands intenties in het begrijpen van iemands motieven Executieve Functies (Ozonoff 1997, Russel 1997, Hill 2004) Problemen: in anticiperen in plannen in organiseren in problemen oplossen Leiden 5

6 Problemen oplossen Central Coherence (Frith, 2003, 2004, 2006) Wat te doen als je rook uit het huis van je buurman ziet komen? Wat te doen als er een wegversperring is? Wat te doen als de bus 12 niet gaat? Problemen in : Het betekenisvol integreren van waargenomen prikkels; ze blijven aan de details hangen Het benutten van de context Het herkennen van dynamiek in een statische afbeelding A D G B Programma F E C ToM (A): abnormale socialisatie, communicatie en verbeelding C.C. (B): abnormale perceptie en verwerking van contextuele informatie E.F. (C): repetitief gedrag en cognitieve inflexibiliteit Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en leerstijlen Talenten en beperkingen Waar horen leerlingen met ASS thuis? Wat verstaan we onder onderwijsondersteuning? Problematische Leerdomeinen Imitatie Imitatie Communicatie-en-Taal Geheugen Organiseren en plannen Flexibiliteit in doen en denken Imitatie (is een zeer krachtig leermiddel): van niet-intentioneel naar intentioneel van letterlijk na-apen tot functioneel imiteren Leiden 6

7 Communicatie en taal Via imiteren naar communicatie Van naar nazeggen naar spraaktaal Communicatie (nonverbaal) Wijzen Aankijken Gebaren Toewenden Beurtnemen Wederkerigheid proto-imperatief proto-declaratief Joint attention ASS en Taal: bottom-up benadering Communicatie: voorloper van taal Taalproductie Taalbegrip Taalvorm Communicatie (verbaal) Taalgebruik (pragmatiek) Geen/beperkte sociale codes of gespreksregels Geen/beperkte wederkerigheid Geen/beperkte dialoog Communicatie (verbaal) Taalbegrip (semantiek) Problemen met persoonlijke vnw. synoniemen homoniemen uitdrukkingen Letterlijkheid Geen contextgebruik Taalvorm Communicatie (verbaal) Vertraagde spraakontwikkeling (uitzondering stoornis van Asperger) Afwijkende woord- en zinsvorming Onjuiste toepassing grammaticale regels Onjuist gebruik van intonatie, klemtoon Pedante en overprecieze (uit)spraak Leiden 7

8 Communicatie (verbaal) Afwijkingen Idiosyncrasie Neologisme Metaforen Echolalie Herhaald taalgebruik Problemen in generaliseren Geheugen feitenkennis is zeer goed werkgeheugen is slecht Daniel Tammet Getallenwonder Vooruit tellen t.o.v. terugtellen Organiseren en plannen Flexibiliteit Bijvoorbeeld Het overzicht verliezen aankleden opruimen huiswerk maken de weg op school kennen In doen en denken: Rigiditeit Schakelprobleem Leerstijlen Daniel Tammet Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van verwerken van leerstof en leeractiviteiten. Je leerstijl heeft te maken met de wijze waarop je informatie opneemt en opslaat in je hersenen. De leerstijlen die personen met autisme tonen zijn vaak anders. Bijna bij iedereen wordt het geheugen ingezet, maar op verschillende manieren. De mensen met een linksgeoriënteerde leerstijl denken auditief/digitaal (horen en denken) De mensen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl denken visueel/kinesthetisch (voelen en zien). (Daniel Tammet gebruikt beide) Ik ben geboren op 31 januari 1979, een woensdag. Ik weet dat het een woensdag was omdat de datum me blauw bijstaat, en woensdagen zijn altijd blauw, net als het cijfer negen of het geluid van harde, ruziënde stemmen Leiden 8

9 Programma Talenten en Beperkingen Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en leerstijlen Talenten en beperkingen Waar horen leerlingen met ASS thuis? Wat verstaan we onder onderwijsondersteuning? Wat een beperking is kan ook een talent zijn, wat een talent is kan ook een beperking zijn! Talenten en Beperkingen stimuli Centrale Coherentie Talent Zeer gedetailleerde en letterlijke waarneming Lokale waarneming Beperking Mist het overzicht (geen globale waarneming), Verliest zich in details Blijft aan irrelevante details hangen Geen contextgebruik voelen ruiken proeven zien horen betekenis stimuli Talenten en Beperkingen Geheugen voelen ruiken proeven zien horen fragmentarische en letterlijke betekenisverlening Talent Zeer goed geheugen voor feiten (jaartallen, tafels) Beperking Slecht werkgeheugen Slecht geheugen voor verhalenlijn (boeken uittrekken, werkstukken schrijven) Leiden 9

10 Talenten en Beperkingen Organiseren en plannen organiseren en plannen Talent Goed in schema s, in timetables, in spoorboekjes Beperking Slecht in planning Slecht in problemen oplossen Slecht in de praktische uitvoering Ze zijn niet goed in het organiseren van hun dagelijkse leven, maar ze zijn dol op schema s, bouwwerken, timetables, spoorboekjes etc Talenten en Beperkingen Flexibiliteit Programma Talent Standvastig, Houdt zich aan de regels,aan de waarheid Beperking Rigide, star, Shiftingprobleem Letterlijk, ook in taal Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en leerstijlen Talenten en beperkingen Waar horen leerlingen met ASS thuis? Wat verstaan we onder onderwijsondersteuning? ASS en onderwijs Regulier Onderwijs met ondersteuning Speciaal Basis Onderwijs Speciaal onderwijs ( leerlingen) Speciaal onderwijs Cluster 1: leerlingen met ernstige visusproblemen en ASS horen op cluster 1 thuis -Cluster 1 -Cluster 2 -Cluster 3 -Cluster 4 Vallen niet onder de SWV Cluster 2: leerlingen met ASS wier leerproces ernsig wordt belemmerd door de taalproblematiek dienen op cluster 2 geplaats te worden 60 Leiden 10

11 Cluster 2 en ASS Hebben leerlingen met ASS ook een Taal ontwikkelingsstoornis TOS (comorbiditeit)? Hebben leerlingen met ASS secundaire taalproblemen die op symptoomniveau een overlap met TOS vertonen? Hebben leerlingen met ASS een eigen taalprobleem, een ASS-TOS? Cluster 3 Leerlingen met ASS en een IQ lager dan 60 worden naar cluster 3 verwezen Leerlingen met ASS, een IQ lager dan 70 kunnen op een cluster 3 geplaats worden als het leren ernstig stagneert en ook extra onderwjisondersteuning niet helpt Cluster 4 Reguliere onderwijs Leerlingen met een normale intelligentie en met gedragsproblemen die het leerproces ernstig belemmeren, of die gedragmatig dermate moeilijk zijn dat ze te storende voor de andere leerlingen zijn, of in de klas niet te handhaven zijn worden verwezen naar cluster 4 Alle andere leerlingen met ASS dienen volgens de wet Passend Onderwijs het regliere onderwijs te volgen met de mogelijkheid van onderwijsondersteuning Programma ASS en onderwijs Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en ASS Talenten en beperkingen Waar horen leerlingen met ASS thuis Wat verstaan we onder onderwijsondersteuning Samenwerkingsverbanden (SWV) -dragen de verantwoordelijkheid -hebben een zorgplicht -bepalen de onderwijsondersteuning -maken een ondersteuningsplan Leiden 11

12 Onderwijsondersteuning Waarop gebaseerd? Hoe moet die ondersteuning er uit zien? Wat kunnen de vier cluster bieden? Wat kan het reguliere onderwijs bieden? Klinische begeleiding van talent en beperking van ASS Zet de talenten functioneel in, dan pas is er sprake van kracht van een talent! Zorg dat de savant vaardigheden niet ontaarden in fixaties Maak een duidelijk sterkte en zwakte profiel Zorg dat ook de beperkingen in de begeleiding aan bod komen Zorg voor een goede balans tussen talent en beperking Wat helpt? Autisme en passend onderwijs Duidelijkheid en structuur Visuele ondersteuning Korte heldere opdrachten en één opdracht gelijkertijd Pas uw taalgebruik aan (taalbegrip ligt lager dan taalgebruik!) Wees concreet in uw taalgebruik Wees inventief! Leerkrachten zijn van essentieel belang! Leerkrachten hebben recht op bijscholing en ondersteuning Elke leerkracht is uniek, elke leerling is uniek Leerlingen met ASS hebben een andere manier van waarnemen, van perceptie, van betekenisverlening Moeilijk gedrag is geen onwil maar onmacht Vragen? Leiden 12

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

1. Wat is autisme (ASS)?

1. Wat is autisme (ASS)? 1. Wat is autisme (ASS)? ASS is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling van sociale, communicatieve en verbeeldingsvaardigheden met een neurobiologische basis en een op gedragscriteria

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat 58 Jarymke Maljaars en Ilse Noens Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat Introductie casus Pieter is een achtjarige jongen met de autistische stoornis en een ernstige verstandelijke

Nadere informatie

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Autisme. een ontdekkingstocht. Autisme begrijpen

Autisme. een ontdekkingstocht. Autisme begrijpen Autisme een ontdekkingstocht Autisme begrijpen www.participate-autisme.be Introductie Wanneer je te horen krijgt dat je kind autisme heeft, begint een moeilijke maar uiterst belangrijke fase. Dankzij de

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Een leerling met autisme op school... Wat nu?

Een leerling met autisme op school... Wat nu? Het GON-team van het K.I. Spermalie Potterierei 46 8000 Brugge tel. 050/ 47 19 85 fax 050/ 47 19 87 www.ki-spermalie.be Een leerling met autisme op school... Wat nu? EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GASTSCHOOL

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK Een onderzoek naar de bijdragen van de diagnostische instrumenten de Diagnostic Drawing Series en de Rutten Saris index Grafische Elementen bij diagnostiek van volwassenen

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom.

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom. -Inhoud Inleiding Wat is het NLD-syndroom? Wat zijn de kenmerken van het NLD-syndroom? - Sociale omgang Problemen op school - Leervermogen - Wiskundige problemen - Het voortgezet onderwijs - * Verhaal

Nadere informatie

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis Universiteit Leiden Orthopedagogiek Masterproject Autisme en Spel Rianne van t Hoff - 0607541

Nadere informatie

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Nederlandse Vereniging voor Autisme ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met mijn partner. Maar in onze relatie loop ik elke keer tegen dezelfde problemen op: alles

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.)

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk Lezen om te leren praten 1 Vroegtijdig leren lezen is belangrijk In de komende nummers van Down+Up zullen vier artikelen verschijnen over het thema Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom.

Nadere informatie

Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap

Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap Ernstig Meervoudig Gehandicapten Jaarlijkse ontmoetingsdag zaterdag 3 april 2004 Symposium Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap In deze reader

Nadere informatie

26-Mar-15. autisme ambassade

26-Mar-15. autisme ambassade 26-Mar-15 Autisme als Diversiteit NS 3 April 2012 1 1 expectation management Wat verwacht u Wat hoopt u te horen, mee te nemen Silent animation (wmv) 2 Mijn leerdoelstelling voor u Kennismaken met autisme

Nadere informatie

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen

Factsheet Mediagebruik. 13- tot en met 16-jarigen Factsheet Mediagebruik 13- tot en met 16-jarigen Mediagebruik kenmerkend voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar In de leeftijdsfase van 13 tot en met 16 jaar kiezen jongeren, zowel jongens als meisjes,

Nadere informatie

Versnellen zonder drempels

Versnellen zonder drempels Versnellen zonder drempels Onderwijsbehoeften van excellente leerlingen in kaart gebracht versnellingswijzer Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Versnellen zonder drempel. Dit product is voortgekomen

Nadere informatie

De Wegwijzer raadplegen van Margot

De Wegwijzer raadplegen van Margot De Wegwijzer raadplegen van Margot Met De Wegwijzer kan je me op veel verschillende vlakken leren kennen: wat ik goed kan, wat ik moeilijk vind, mijn interesses, mijn kwetsbaarheden, Je krijgt eveneens

Nadere informatie

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Een professor stond in de collegezaal en zette een kikker op tafel. Hij zei: Kikker, spring. De kikker sprong en de studenten keken vol bewondering toe. De professor

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie