Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd"

Transcriptie

1 Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van tot uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie over energie- en woonlasten. De stijgende energielasten zetten de betaalbaarheid van wonen verder onder druk. Klimaatverandering en duurzaam omgaan met energiebronnen worden steeds belangrijker thema s. Dat blijkt uit het rijksprogramma Meer met Minder, de SEV Energiesprong en het Themateam Duurzaam Gebouwde Omgeving van Agentschap NL. Maar hoe kunnen woningcorporaties en gemeenten het beste met deze issues omgaan? Welke dilemma s spelen er en waar kan men van elkaar leren? Klopt de theorie van minder woonlasten bij energiebesparing ook in de praktijk en wat zijn de rollen van corporaties en gemeenten? Deze en andere vragen komen aan de orde op de conferentie, die bedoeld is voor medewerkers van gemeenten en corporaties. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Machiel Kouwenberg, Agenda 13 maart Vergadering regioraad, uur, raadszaal stadshuis Amsterdam. Op de agenda staan onder andere de bestuurlijke toekomst, tarievenbeleid OV, Zuidas en Amstelveenlijn, herziene begroting Jeugdzorg. Zie ook 15 maart Vergadering dagelijks bestuur Proef afvangen fijnstof verlengd De proef met het fijnstof afvangsysteem in Amstelveen is met een maand verlengd, tot 22 februari In de proef die wordt gehouden langs de A9 wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is fijnstof elektrostatisch af te vangen. Doel is neerslaan van zeer fijne stofdeeltjes op de grond en een elektrisch geladen draad. De proef is gestart op 20 december 2011 en zou tot 20 januari duren. Deelnemende partijen zien kans om met de verlengde meetduur meer informatie te verzamelen om nog beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van het afvangsysteem. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft besloten door medefinanciering de verlenging mogelijk te maken. Terugkoppeling van de resultaten van de proef staan gepland voor eind maart. Het fijnstof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. Ook TNO werkt mee aan de proef. Samen met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel zal de Stadsregio zorgen voor het delen van de kennis met andere partijen in de regio. Verbreding N244 De N244 ten noorden van Purmerend tussen de A7 en de N247 is een belangrijke schakel in het regionale autonetwerk. Deze weg is erg gevoelig voor filevorming en moet daarom in ieder geval op bepaalde delen uitgebreid worden. De provincie Noord-Holland werkt aan de verdubbeling van de N244 en de Stadsregio stelt voor diverse onderdelen subsidie ter beschikking. De maatregelen verbeteren de regionale doorstroming op de weg en er ontstaat een carpoollocatie met busvoorziening. Daarnaast wordt een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk tussen Purmerend en Edam-Volendam gerealiseerd. Het dagelijks bestuur heeft voor het project een bijdrage van ruim 13,5 miljoen gereserveerd. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Saskia Neijzing, Debby Lieuw-On, Hedy Luchtmeyer, gemeente Zaanstad. Fotografie Miranda Smit, Maarten van de Velde, gemeente Zaanstad. Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk Grafinoord BV Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

2 Stadsregio Amsterdam februari 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Maatregelen voor beter bereikbaar Waterland Pagina 2 Dorèthy van den Heuvel-van Raaij: Samenwerken in regio nóg belangrijker Pagina 3 Besluiten ZuidasDok en Amstelveenlijn Pagina 4 Hembrugterrein toplocatie voor creatieve industrie Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het Zaanse project ReCreative. Het project geeft een flinke impuls aan de creatieve industrie, het toerisme en de congresmarkt in de metropoolregio Amsterdam. ReCreative is onderdeel van de herontwikkeling van het Hembrugterrein aan de aan de Zaanse IJoever. Het 43 ha verouderde bedrijventerrein van het ministerie van Defensie is een bijzondere plek in de regio, door de combinatie van vele monumentale bedrijfsgebouwen en een bosrijke omgeving. In het verleden werd er munitie geproduceerd voor de Stelling van Amsterdam, wat het gebied een unieke historische waarde geeft. Niet voor niets wordt het Hembrugterrein binnen de metropoolregio beschouwd als topproject in de herstructurering van bedrijventerreinen. Het openstellen van dit gebied geeft een stimulans aan de werkgelegenheid en aan innovatie. Er is ruimte voor creatieve bedrijven, scholingsfuncties, horeca, cultuur, congressen, entertainment en toerisme. Naar verwachting leidt dit tot zo n 3400 arbeidsplaatsen in 2030, waarvan volgens planning ongeveer de helft al in 2020 is gerealiseerd. Creatieve broedplaats Voor de korte termijn willen Rijk (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf), provincie en gemeente meer levendigheid en bekijks op het Hembrugterrein. Met het project ReCreative worden de komende drie jaar allerlei activiteiten op Hembrug georganiseerd op het gebied van beeldende kunst, toerisme, evenementen, congressen en tentoonstellingen. De potentie van het Hembrugterrein moet meer bekendheid krijgen. Iedereen die komt, is meteen verliefd op het gebied. Daarom willen we door middel van exposities, evenementen en congressen hier een heleboel mensen naartoe halen, aldus wethouder Barbara Visser van Zaanstad. lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

3 Pagina 2 vervolg van pagina 1 Zo komt er een bezoekerscentrum van de HollandRoute, het Europese netwerk ter promotie van industrieel erfgoed. Ook komt er een Arts&Crafts Maaklab: een werkplaats en kennisplatform voor creatieve en ambachtelijke ondernemers. Door het opknappen van bijna alle 48 monumenten in de komende twee jaar, waarbij een aantal ook direct in gebruik worden genomen, komt Nieuw Hembrug verder tot leven. Steeds meer ondernemers tonen interesse om zich hier te vestigen. Diverse pioniers zoals Taets Gallery en atelier Vrij Glas zijn al gevestigd op het terrein. In de komende jaren wordt het gebied gefaseerd verder ontwikkeld. Deze herbestemmingsopgave is één van de grootste van Nederland. Rijk, provincie en gemeente werken samen waarbij onder meer wordt gezocht naar een goede match tussen gebouw en gebruiker. De totale projectkosten van ReCreative bedragen De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam dragen bij in de kosten. Een deel daarvan wordt bijeengebracht door inkomsten vanuit het project. De volgende stap in het proces is het sluiten van de bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente in de komende maanden. Voor iedereen bereikbaar Op een steenworp afstand van de Noordelijke IJ-oevers en het Centraal Station van Amsterdam komt op deze manier een groot stuk industrieel erfgoed tot leven. De nieuwe Zuidelijke Randweg, de komst van de Tweede Coentunnel, hoogfrequente treinverbindingen, snelle busverbindingen en een nieuw snel fietspad vanuit Amsterdam Noord maken het gebied voor de hele metropoolregio bereikbaar. Op termijn vervoert een regelmatige bootverbinding publiek van Zaandam centrum via Nieuw Hembrug en het NDSMterrein naar Amsterdam CS. Diana van Loenen, tel. (020) Zie ook: Hembrugterrein Nieuwe maatregelen voor een veiliger en beter bereikbaar Waterland Pieter Jan Labrijn, tel. (020) In de regio Waterland worden komende jaren diverse maatregelen gerealiseerd om de doorstroming, de bereikbaarheid en de veiligheid op de N235 en N247 te verbeteren. Ook worden andere mogelijke oplossingen voor de lange termijn nader onderzocht. Dit zijn de bestuurders van het project Bereikbaarheid Waterland overeengekomen na 3 jaar intensief samenwerken. Het project is een samenwerking tussen de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord), Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. Het doel ervan is het optimaliseren van de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets in de regio Waterland. De uitdaging is om dit te doen zonder in te leveren op de leefbaarheid en natuurwaarden in het gebied. Tijdens een informatieavond op donderdag 9 februari hebben de betrokken ambtenaren aan zo n 40 belangstellenden een nadere toelichting gegeven op de projecten die uitgevoerd en onderzocht gaan worden. Hierbij kwamen dankzij de aanwezigen weer nieuwe punten naar boven die meegenomen worden in de onderzoeken. De afgelopen jaren is de omgeving nauw betrokken geweest bij de probleemdefiniëring en de oplossingsrichtingen. In 2012 en 2013 worden al verschillende maatregelen doorgevoerd om de verkeersveiligheid op de N235 en de N247 te verbeteren. Een overzicht van alle maatregelen en onderzoeken die uitgevoerd gaan worden is terug te vinden op onze website. (www.stadsregioamsterdam.nl onder Persberichten) Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

4 Pagina 3 Dorèthy van den Heuvel-van Raaij: Samenwerken in de regio wordt nu nóg belangrijker Uitgesproken! Wie: Wat: Leeftijd: Hobby s: Dorèthy van den Heuvel-van Raaij Gemeenteraadslid en fractievoorzitter VVD Zeevang lid regioraad, voormalig fysiotherapeute 54 jaar Lezen, theater, Latijns-Amerikaans dansen. Wie is Dorèthy van den Heuvel-van Raaij? Als gemeenteraadslid VVD in een kleine gemeente als Zeevang heb ik een erg brede portefeuille. Hierdoor heb ik ook voor alle onderwerpen in de regioraad belangstelling. In de politiek ben ik op een hele andere manier met en voor mensen bezig, dan toen ik fysiotherapeute was. Doordat ik van nature veel aandacht voor mijn leefomgeving heb, ben ik ook graag op deze manier betrokken bij de onderwerpen die in de gemeente spelen. Daar geef ik ongetwijfeld ook wat van mee aan mijn kinderen. Het is leuk dat ik met ze aan de keukentafel over bijvoorbeeld de OV-chipkaart en de tariefsverhogingen, kan discussiëren. Hoe bent u in de politiek terecht gekomen? Eigenlijk is dat begonnen toen mijn achtertuin in 1997 volledig overstroomde. Zeevang ligt in een waterrijke omgeving met veel gebieden 6 meter onder NAP en had vaak met wateroverlast te kampen. Toen ik mij ging verdiepen in het hoe en waarom van al het water om mij heen, vond ik het steeds belangrijker dat er wat aan gebeurde. Ik heb in het bestuur van twee waterschappen gezeten en kreeg het voor elkaar dat er damwanden zijn aangelegd. Daar werd ik opgemerkt door anderen in de politiek en ondertussen ben ik alweer tien jaar voor de VVD actief. Wat speelt er momenteel in de gemeente Zeevang? De rijksbezuinigingen houden ons erg bezig. Iedereen heeft daar last van, maar kleinere gemeenten toch nog meer. We hebben een klein en beperkt gemeentelijk apparaat en tegelijkertijd is er de tendens om diverse taken weer bij de gemeente neer te leggen. Voor ons is het lastig om dit goed op te vangen, omdat er aan alle kanten beknibbeld wordt. We kunnen minder professionals inhuren en projecten kunnen soms moeilijk doorgang vinden. Samenwerken in de regio en elkaar aanvullen wordt voor ons nu nog belangrijker. In dit licht zijn we aan het bekijken hoe we onze belangen gestalte kunnen geven in een nieuwe fusie met andere gemeenten. Hoe ziet u de positie van Zeevang in de regio? Zeevang is de plattelandsparel in de regio. We hebben een uniek en prachtig landschap waar ook veel gerecreëerd wordt. Het platteland en de stad hebben elkaar nodig. Wij hebben de stad nodig voor o.a. vervolgonderwijs, werkgelegenheid en voor een goede bereikbaarheid. De stad heeft ons nodig om in een ontspannen omgeving te wandelen, fietsen en tot rust te komen. Daarnaast bevalt de samenwerking in de Stadsregio heel goed. Op gebieden waar het toe doet, dragen we ons steentje bij. We versterken elkaar daar waar we alleen geen resultaten kunnen boeken en denken met elkaar mee. En zijn we het niet met elkaar eens, dan vind ik het belangrijk dat we dat op een respectvolle manier laten blijken. We bestrijken met elkaar een enorm gebied. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ook naar omliggende regionen een vuist maken. Wat zijn uw aandachtspunten in de regioraad? De ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer volg ik met grote belangstelling. Hoe gaan we dat in de komende jaren regelen? Hoe gaan we om met de kilometerprijs en het lijnennet? Wat zijn de gevolgen voor de buurtbus? Wat betekenen de aanpassingen voor de mensen in Zeevang? De afstemming van de regionale woningmarkt, maar ook de transitie van de jeugdzorg vinden we belangrijk. We zoeken nog naar een goede aanpak hoe we met meerdere gemeenten dezelfde taken kunnen oppakken en de financiële consequenties kunnen opvangen. De kabinetsplannen voor de afschaffing van de WGR+ en de vormgeving ervan heeft zeker onze aandacht. Dat we nog niet weten hoe dit ingevuld gaat worden hoeft niet verkeerd te zijn, zo lang iedere gemeente daarin zijn plaats krijgt en een speler is. Opgaan in één infra-autoriteit Utrecht-Amsterdam-Almere vind ik qua omvang te ver gaan. Dit is een te groot gebied om mee op te schalen. We kunnen beter kijken welke samenwerkingsverbanden logisch, zinvol, goed te realiseren zijn en die een meerwaarde opleveren. Wat is uw favoriete plek in de gemeente? De lange Markermeerkust. Als ik bij de Markermeerkust sta zie ik aan de ene kant de IJsselmeerdijk en het uitgestrekte Markermeer. Als ik me omdraai zie ik aan de andere kant uitgestrekte veenweide gebieden met karakteristieke van oudsher ingesleten slotenpatronen. Daar lopen schapen en koeien nog in de wei en fourageren talrijke weidevogels. Het is prachtig om dit te ervaren en ik voel me de koning te rijk als ik daar sta. Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

5 Pagina 4 Artist impression toekomstige Zuidas Besluit ZuidasDok: Grote impuls voor bereikbaarheid en ontwikkeling Zuidas Op de 23e verdieping van de ITO toren op de Zuidas maakte minister Schultz van Haegen op 9 februari bekend dat er overeenstemming is bereikt over het ZuidasDok. Rijk, gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben afspraken gemaakt over de verbreding en het ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van het snelst groeiende station in Nederland. Het ZuidasDok moet een forse impuls geven aan de bereikbaarheid in dit economisch belangrijke gebied in de stadsregio. Met de investering kan de Zuidas zich de komende decennia verder ontwikkelen tot een gemengde stadswijk met woningen, winkels en (internationale) hoofdkantoren met bijbehorende werkgelegenheid. Knooppunt in het regionale openbaar vervoer Als vervanger van Michel Bezuijen sprak bestuurder Jan-Willem Groot namens de Stadsregio over hoe de Zuidas voor onze gemeenten een zeer belangrijk economisch centrum is. Diverse grote projecten waar de Stadsregio belang bij heeft komen hier samen. Daarom investeert de Stadsregio graag mee in dit project. In de oplossing voor de Zuidas wordt goed rekening gehouden met het regionale openbaar vervoer en de overstap van trein, metro, tram en bus wordt optimaal: met korte loopafstanden naar de verschillende stations en perrons. Als openbaar vervoer knooppunt zal de Zuidas een belangrijke rol gaan vervullen in het regionale openbaar vervoer netwerk. Ook komen er goede fietspaden die aansluiten op het regionale fietsnetwerk en een enorme fietsenstalling die ervoor zorgt dat het overstappen van de fiets op het openbaar vervoer en andersom een stuk makkelijker wordt. Toenemende stroom treinreizigers De A10 Zuid wordt een snelweg met in totaal per rijrichting 4 rijstroken doorgaand en 2 rijstroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas is goed voor de luchtkwaliteit en geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Er is flinke uitbreiding nodig om de toenemende stroom treinreizigers op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te verwerken. De komende jaren wordt de treinfrequentie op het traject fors verhoogd. In plaats van de huidige 12 treinen per uur, gaan er 18 tot 20 treinen per uur rijden. Voor de langere termijn wordt maar liefst een groei naar tot treinreizigers per werkdag verwacht. Het station krijgt een extra entree, bredere treinperrons, nieuwe metroperrons en gaat ruimte bieden voor een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen. Direct bij de stationsentree, boven de lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

6 Pagina 5 vervolg van pagina 4 A10-tunnel, komt het busstation voor stadsen streekbussen en een taxistandplaats. Onder het Mahlerplein komt een fietsenstalling. In de plannen is ruimte gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van het spoor. Start bouw in 2015 Het project gaat in totaal 1,4 miljard euro kosten. Hiervan zal de Stadsregio 130 miljoen euro betalen. Het Rijk neemt 979 miljoen euro voor zijn rekening, de stad Amsterdam 201 miljoen euro en de provincie 75 miljoen euro. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in De trein, metro, bus en het station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren. De tunnels van de nieuwe A10 worden naast de huidige A10 gebouwd zodat het autoverkeer tijdens de werkzaamheden niet geconfronteerd zal worden met dichte rijstroken. Edwin Konings, tel. (020) miljoen voor hoogwaardige Amstelveenlijn vanaf Binnenhof. Deze hoogwaardige trams zullen via station Zuid Amsterdam binnen rijden. Op station Zuid wordt een compacte overstap gecreëerd zodat mensen vanuit de Amstelveenlijn snel op de Noord/Zuidlijn, Ringlijn of trein kunnen overstappen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld sneller op het Centraal Station komen dan nu het geval is. En door de ontwikkelingen op de Zuidas gaan daar meer sporen komen en dus ook veel meer treinen rijden. Dankzij de goede overstap op het station kunnen reizigers uit Amstelveen vanaf station Zuid alle kanten op, naar bestemmingen binnen en buiten Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid investeren 225 miljoen euro in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. De Amstelveenlijn wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler. Amstelveen en de zuidelijk daarvan gelegen gemeenten worden goed aangetakt op station Zuid en Amsterdam. Ook het Rijk zal minimaal 75 miljoen euro bijdragen aan het project. Aansluitend op de persconferentie over het ZuidasDok vertelden Eric Wiebes (Stadsregio en gemeente Amsterdam), Jan Willem Groot (Amstelveen) en Marco Kreuger (stadsdeel Zuid) dat er 300 miljoen euro beschikbaar komt voor de Amstelveenlijn en dat deze lijn een tram wordt. De Amstelveenlijn is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio. De nieuwe lijn gaat meer capaciteit en een hogere frequentie bieden dan de huidige lijn. De tram zal berekend zijn op een groeiend aantal reizigers en economische ontwikkeling. Compacte overstap op station Zuid Het was belangrijk om één afgewogen besluit te nemen over de Amstelveenlijn en het aanleggen van het ZuidasDok. Het openbaar vervoer voor Amstelveners gaat in de toekomst beter worden. In plaats van lijn 51 komt er een tram die sneller en betrouwbaarder zal gaan rijden. Vanuit Amstelveen gaan twee trams rijden: één vanaf Westwijk en één Informatieavond Er is afgesproken dat tijdens de bouw van het ZuidasDok de huidige Amstelveenlijn blijft rijden. Aan het exacte ontwerp van de uiteindelijke tramlijnen wordt de komende tijd nog gewerkt. In maart wordt een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de lijn en overige geïnteresseerden. Voor de zomer doen de bestuurders een voorstel hoe de Amstelveenlijn zou moeten gaan rijden. Daarna nemen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten besluiten over dit schetsontwerp en de uitgewerkte subsidieaanvraag voor het Rijk. In het schetsontwerp worden de plaats van de haltes, de inrichting van kruisingen en andere wijzen waarop de veiligheid wordt vergroot, uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid het Gelderlandplein te ontsluiten met een tram. Karin Sweering, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

7 Pagina 6 Beter benutten van het regionale openbaar vervoer Half april moet er een pakket concrete maatregelen gereed zijn om het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam beter te benutten. Hiervoor wordt op regionaal niveau een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitsbehoeften en de sterkten en zwakten in het openbaar vervoeraanbod. Doel is vooral economische centra goed bereikbaar te houden en de bereikbaarheid ervan verder te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om reizen over grotere afstanden. Zowel binnen de regio als naar en vanuit de regio. Daarmee komen bijvoorbeeld ook de verbindingen naar Almere, Haarlem en het Gooi in beeld. Knooppunten zijn een aandachtspunt voor mogelijke verbeteringen, maar ook onderwijsbestemmingen en de bijdrage daarvan aan de bezetting van bus, tram en metro in de spitsuren vormen een onderwerp waarnaar wordt gekeken. Aanleiding voor het project is de verwachting dat de mobiliteit zal groeien, met name naar economische centra, en de noodzaak om bij gebrek aan financiële middelen de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. De lokale verplaatsingen behoren niet tot de scope van het project. Daar wordt al aan gewerkt, onder meer via de voorbereiding van het Programma van Eisen voor de aanbesteding Amsterdam en de daarvoor verschenen discussienotitie over het OV in de concessie Amsterdam. Edwin Konings, tel. (020) nieuwe internationale bedrijven gevestigd in de metropoolregio Amsterdam Ondanks de economische crisis hebben zich vorig jaar 118 nieuwe internationale bedrijven gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam, zo liet amsterdam inbusiness onlangs weten. Het gaat vooral om bedrijven in de ICT, de creatieve industrie en de financieel-zakelijke dienstverlening. Gezamenlijk bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan personen, een toename van 18% ten opzichte van het jaar Bijna een kwart van de nieuwe bedrijven is actief in de ICT sector. Bijvoorbeeld het Amerikaanse ReachLocal en de Chinese telecomgigant Huawei. Ook de creatieve sector heeft een grote aantrekkingskracht op internationale bedrijven. Zo vestigden zich Hi-tec Sports en reclamebureau Anomaly. Van alle internationale bedrijven zijn de meeste, 43, afkomstig uit de Verenigde Staten. Verder kwamen er 11 nieuwe Japanse bedrijven bij, waaronder Mitsubishi Aircraft Corp. Andere bedrijven komen onder meer uit China, India en Korea. Vanuit amsterdam inbusiness begeleiden de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer de internationale bedrijven bij de vestiging in de metropoolregio. Aziaten kiezen voor de regio Amsterdam vanwege de zakelijke kansen die er liggen. Velen kiezen voor Amstelveen om het aantrekkelijke woonmilieu. Voor de gemeente Amstelveen zette de groei van inwoners uit India, China, Taiwan en Oost Europa ook in 2011 door. Het aandeel buitenlandse inwoners in Amstelveen is per februari ,3% van de totale bevolking. 1,9% van de inwoners is van Japanse afkomst. Het aantal Indiase inwoners is de laatste jaren fors toegenomen en vormt met 1,9% het grootste aandeel buitenlandse Amstelveners. De groep uit overige Aziatische landen is 1,2% groot. Japan Festival en Diwali Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Economische Zaken van Amstelveen en lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio: De komst van expats uit verschillende windstreken levert een boost aan de lokale en regionale economie. Denk hierbij aan de verkoop en inrichting van woningen, maar ook aan dagelijkse levensbehoeften en uitgaan. Daarnaast levert de aanwezigheid van buitenlandse kennismigranten nieuwe ondernemersinitiatieven op zoals speciaalzaken gericht op Aziaten en Britten. De veelzijdigheid aan horeca en detailhandel in Amstelveen neemt nog steeds toe. Mooi voorbeeld is restaurant Kokusai in het Stadshart dat zich gesterkt weet van een clientèle uit de wijde omgeving. Maar ook winkels als Kingsalmarkt, de Britse specialiteitenwinkel Absolutely British en Aziatische toko Mom in the Kitchen trekken klanten uit de hele regio. Verder organiseren amsterdam inbusiness én het bedrijfsleven jaarlijks culturele evenementen zoals het Japan Festival en Diwali. Ook heeft Amstelveen al jaren een eigen Japanse voetbalclub, de J-League. Dit bewijst dat Japanners zich op allerlei fronten thuis voelen. De quality-of-life is één van de aspecten die expats naar deze regio trekken. Zie ook: Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

8 Pagina 7 Intensieve economische samenwerking binnen Noordvleugel Randstad Bestuurders uit de metropoolregio Amsterdam hebben begin februari per brief aan de minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat ze binnen de Noordvleugel van de Randstad op economisch gebied intensief gaan samenwerken. Het gaat om samenwerking tussen de regio s Utrecht, Almere en Amsterdam. De overheden hebben de intentie om samen met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot een landsdelige economische agenda te komen. Daarbij gaat het om de bijdrage die het gebied kan leveren aan het Topsectorenbeleid en om een aantal acties zoals het aantrekken van kenniswerkers en topbedrijven, gezamenlijke promotie van het gebied en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In een eerder verschenen Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting pleitte het Kabinet voor intensivering van de economische samenwerking tussen beide regio s om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. De brief is te downloaden op de orde Martin Bekker, tel. (020) Ingeborg Baltussen, directeur Verkeeradvies: Dit wordt een jaar van oogsten Verkeeradvies adviseert bedrijven in de regio Amsterdam en Noord-Holland over de aanpak van mobiliteit en bereikbaarheid. De provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam zitten in het bestuur. Onlangs presenteerde Verkeeradvies haar Jaarplan Directeur Ingeborg Baltussen vertelt wat we dit jaar kunnen verwachten. Het motto van het jaarplan is het jaar van het oogsten. Wat zijn de belangrijkste resultaten die u dit jaar hoopt binnen te halen? In 2011 hebben we een omslag gemaakt van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde organisatie. We hebben veel geïnvesteerd in het verkrijgen van inzicht in de kansen en uitdagingen van bereikbaarheidsissues van bedrijven op alle locaties. Zo hebben we ruim honderd grote bedrijven gesproken en weten we dus goed wat er leeft. We hebben in 2011 gezaaid en nu gaan we samen met het bedrijfsleven oogsten. Zo willen we dat van alle bezochte bedrijven 50% overgaat tot het nemen van maatregelen mede op basis van aanbevelingen die Verkeeradvies heeft gedaan. We zijn bezig dit jaar wederom veertig Best Practices te verzamelen en plaatsen deze op onze website. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat bedrijven op allerlei vlak actief zijn met bereikbaarheid. Wij stellen ze ook in staat kennis met elkaar te delen en zo komen veranderingsprocessen sneller op gang. Waar liggen dit jaar belangrijke uitdagingen voor Verkeer advies? In deze tijd van bezuinigingen moet natuurlijk ook Verkeeradvies haar bestaansrecht aantonen. We zullen nog meer synergie behalen uit de samenwerking met bedrijfsleven, overheden en de markt om subsidiegelden nog effectiever in te zetten en we streven naar initiatieven die zichzelf gaan bedruipen. De overheid legt het initiatief logischerwijs steeds meer neer bij bedrijven. Kijk maar naar het interessante programma Beter Benutten. Onze uitdaging is dan ook om dit programma goed onder de aandacht te brengen bij de bedrijven. We onderhouden verder nauwe contacten met andere bereikbaarheidsmakelaars en natuurlijk met de partijen binnen Slim Werken Slim Reizen. Dit voorkomt dat we in een regio een wiel uitvinden dat elders al draait. Verkeeradvies is ook servicepunt van Ontspits. Hoe zien deze activiteiten er voor dit jaar uit? Ons Servicecenter is hét Kenniscentrum over bereikbaarheid van de Metropoolregio waarbij contact met bedrijven centraal staat. Het Servicecenter is de vraagbaak voor de kopgroep bedrijven uit onze Metropoolregio en benadert zelf ook de bedrijven voor het maken van bedrijfsprofielen, quickscans en afspraken voor bedrijfsbezoeken van de adviseurs. Die bedrijven vertegenwoordigen ruim medewerkers. Zijn er dit jaar nog nieuwe activiteiten of ontwikkelingen op komst? Jazeker, doordat bedrijven steeds actiever zijn, ontstaan er extra initiatieven bij het bedrijfsleven en aanbieders waar we snel op moeten inspelen. Denk aan een Fietsevent in het voorjaar samen met de ANWB ter bevordering van het gebruik van elektrische fietsen. Ook liggen er goede kansen bij meer samenwerking tussen ziekenhuizen op het gebied van bereikbaarheid voor personeel, patiënten en bezoekers. Samen met NS informeren we bedrijven over ontspitsmogelijkheden op het spoor, dus reizen met de trein buiten de spits om. En hoewel onze hoofddoelgroep de werknemer is, blijkt dat een goede doorstroom van bezoekers bij evenementen essentieel is. Daarom is Verkeeradvies door de overheid gevraagd hierin een coördinerende rol te spelen, die we graag oppakken. Ik ben ervan overtuigd dat we met al onze activiteiten een mooi oogstjaar voor de boeg hebben. Het Jaarplan 2012 van Verkeer advies is te vinden op: bij Publicaties Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie