Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd"

Transcriptie

1 Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van tot uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie over energie- en woonlasten. De stijgende energielasten zetten de betaalbaarheid van wonen verder onder druk. Klimaatverandering en duurzaam omgaan met energiebronnen worden steeds belangrijker thema s. Dat blijkt uit het rijksprogramma Meer met Minder, de SEV Energiesprong en het Themateam Duurzaam Gebouwde Omgeving van Agentschap NL. Maar hoe kunnen woningcorporaties en gemeenten het beste met deze issues omgaan? Welke dilemma s spelen er en waar kan men van elkaar leren? Klopt de theorie van minder woonlasten bij energiebesparing ook in de praktijk en wat zijn de rollen van corporaties en gemeenten? Deze en andere vragen komen aan de orde op de conferentie, die bedoeld is voor medewerkers van gemeenten en corporaties. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Machiel Kouwenberg, Agenda 13 maart Vergadering regioraad, uur, raadszaal stadshuis Amsterdam. Op de agenda staan onder andere de bestuurlijke toekomst, tarievenbeleid OV, Zuidas en Amstelveenlijn, herziene begroting Jeugdzorg. Zie ook 15 maart Vergadering dagelijks bestuur Proef afvangen fijnstof verlengd De proef met het fijnstof afvangsysteem in Amstelveen is met een maand verlengd, tot 22 februari In de proef die wordt gehouden langs de A9 wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is fijnstof elektrostatisch af te vangen. Doel is neerslaan van zeer fijne stofdeeltjes op de grond en een elektrisch geladen draad. De proef is gestart op 20 december 2011 en zou tot 20 januari duren. Deelnemende partijen zien kans om met de verlengde meetduur meer informatie te verzamelen om nog beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van het afvangsysteem. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft besloten door medefinanciering de verlenging mogelijk te maken. Terugkoppeling van de resultaten van de proef staan gepland voor eind maart. Het fijnstof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. Ook TNO werkt mee aan de proef. Samen met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel zal de Stadsregio zorgen voor het delen van de kennis met andere partijen in de regio. Verbreding N244 De N244 ten noorden van Purmerend tussen de A7 en de N247 is een belangrijke schakel in het regionale autonetwerk. Deze weg is erg gevoelig voor filevorming en moet daarom in ieder geval op bepaalde delen uitgebreid worden. De provincie Noord-Holland werkt aan de verdubbeling van de N244 en de Stadsregio stelt voor diverse onderdelen subsidie ter beschikking. De maatregelen verbeteren de regionale doorstroming op de weg en er ontstaat een carpoollocatie met busvoorziening. Daarnaast wordt een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk tussen Purmerend en Edam-Volendam gerealiseerd. Het dagelijks bestuur heeft voor het project een bijdrage van ruim 13,5 miljoen gereserveerd. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Saskia Neijzing, Debby Lieuw-On, Hedy Luchtmeyer, gemeente Zaanstad. Fotografie Miranda Smit, Maarten van de Velde, gemeente Zaanstad. Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk Grafinoord BV Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

2 Stadsregio Amsterdam februari 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Maatregelen voor beter bereikbaar Waterland Pagina 2 Dorèthy van den Heuvel-van Raaij: Samenwerken in regio nóg belangrijker Pagina 3 Besluiten ZuidasDok en Amstelveenlijn Pagina 4 Hembrugterrein toplocatie voor creatieve industrie Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft beschikbaar gesteld als cofinanciering voor het Zaanse project ReCreative. Het project geeft een flinke impuls aan de creatieve industrie, het toerisme en de congresmarkt in de metropoolregio Amsterdam. ReCreative is onderdeel van de herontwikkeling van het Hembrugterrein aan de aan de Zaanse IJoever. Het 43 ha verouderde bedrijventerrein van het ministerie van Defensie is een bijzondere plek in de regio, door de combinatie van vele monumentale bedrijfsgebouwen en een bosrijke omgeving. In het verleden werd er munitie geproduceerd voor de Stelling van Amsterdam, wat het gebied een unieke historische waarde geeft. Niet voor niets wordt het Hembrugterrein binnen de metropoolregio beschouwd als topproject in de herstructurering van bedrijventerreinen. Het openstellen van dit gebied geeft een stimulans aan de werkgelegenheid en aan innovatie. Er is ruimte voor creatieve bedrijven, scholingsfuncties, horeca, cultuur, congressen, entertainment en toerisme. Naar verwachting leidt dit tot zo n 3400 arbeidsplaatsen in 2030, waarvan volgens planning ongeveer de helft al in 2020 is gerealiseerd. Creatieve broedplaats Voor de korte termijn willen Rijk (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf), provincie en gemeente meer levendigheid en bekijks op het Hembrugterrein. Met het project ReCreative worden de komende drie jaar allerlei activiteiten op Hembrug georganiseerd op het gebied van beeldende kunst, toerisme, evenementen, congressen en tentoonstellingen. De potentie van het Hembrugterrein moet meer bekendheid krijgen. Iedereen die komt, is meteen verliefd op het gebied. Daarom willen we door middel van exposities, evenementen en congressen hier een heleboel mensen naartoe halen, aldus wethouder Barbara Visser van Zaanstad. lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

3 Pagina 2 vervolg van pagina 1 Zo komt er een bezoekerscentrum van de HollandRoute, het Europese netwerk ter promotie van industrieel erfgoed. Ook komt er een Arts&Crafts Maaklab: een werkplaats en kennisplatform voor creatieve en ambachtelijke ondernemers. Door het opknappen van bijna alle 48 monumenten in de komende twee jaar, waarbij een aantal ook direct in gebruik worden genomen, komt Nieuw Hembrug verder tot leven. Steeds meer ondernemers tonen interesse om zich hier te vestigen. Diverse pioniers zoals Taets Gallery en atelier Vrij Glas zijn al gevestigd op het terrein. In de komende jaren wordt het gebied gefaseerd verder ontwikkeld. Deze herbestemmingsopgave is één van de grootste van Nederland. Rijk, provincie en gemeente werken samen waarbij onder meer wordt gezocht naar een goede match tussen gebouw en gebruiker. De totale projectkosten van ReCreative bedragen De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam dragen bij in de kosten. Een deel daarvan wordt bijeengebracht door inkomsten vanuit het project. De volgende stap in het proces is het sluiten van de bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente in de komende maanden. Voor iedereen bereikbaar Op een steenworp afstand van de Noordelijke IJ-oevers en het Centraal Station van Amsterdam komt op deze manier een groot stuk industrieel erfgoed tot leven. De nieuwe Zuidelijke Randweg, de komst van de Tweede Coentunnel, hoogfrequente treinverbindingen, snelle busverbindingen en een nieuw snel fietspad vanuit Amsterdam Noord maken het gebied voor de hele metropoolregio bereikbaar. Op termijn vervoert een regelmatige bootverbinding publiek van Zaandam centrum via Nieuw Hembrug en het NDSMterrein naar Amsterdam CS. Diana van Loenen, tel. (020) Zie ook: Hembrugterrein Nieuwe maatregelen voor een veiliger en beter bereikbaar Waterland Pieter Jan Labrijn, tel. (020) In de regio Waterland worden komende jaren diverse maatregelen gerealiseerd om de doorstroming, de bereikbaarheid en de veiligheid op de N235 en N247 te verbeteren. Ook worden andere mogelijke oplossingen voor de lange termijn nader onderzocht. Dit zijn de bestuurders van het project Bereikbaarheid Waterland overeengekomen na 3 jaar intensief samenwerken. Het project is een samenwerking tussen de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord), Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. Het doel ervan is het optimaliseren van de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets in de regio Waterland. De uitdaging is om dit te doen zonder in te leveren op de leefbaarheid en natuurwaarden in het gebied. Tijdens een informatieavond op donderdag 9 februari hebben de betrokken ambtenaren aan zo n 40 belangstellenden een nadere toelichting gegeven op de projecten die uitgevoerd en onderzocht gaan worden. Hierbij kwamen dankzij de aanwezigen weer nieuwe punten naar boven die meegenomen worden in de onderzoeken. De afgelopen jaren is de omgeving nauw betrokken geweest bij de probleemdefiniëring en de oplossingsrichtingen. In 2012 en 2013 worden al verschillende maatregelen doorgevoerd om de verkeersveiligheid op de N235 en de N247 te verbeteren. Een overzicht van alle maatregelen en onderzoeken die uitgevoerd gaan worden is terug te vinden op onze website. (www.stadsregioamsterdam.nl onder Persberichten) Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

4 Pagina 3 Dorèthy van den Heuvel-van Raaij: Samenwerken in de regio wordt nu nóg belangrijker Uitgesproken! Wie: Wat: Leeftijd: Hobby s: Dorèthy van den Heuvel-van Raaij Gemeenteraadslid en fractievoorzitter VVD Zeevang lid regioraad, voormalig fysiotherapeute 54 jaar Lezen, theater, Latijns-Amerikaans dansen. Wie is Dorèthy van den Heuvel-van Raaij? Als gemeenteraadslid VVD in een kleine gemeente als Zeevang heb ik een erg brede portefeuille. Hierdoor heb ik ook voor alle onderwerpen in de regioraad belangstelling. In de politiek ben ik op een hele andere manier met en voor mensen bezig, dan toen ik fysiotherapeute was. Doordat ik van nature veel aandacht voor mijn leefomgeving heb, ben ik ook graag op deze manier betrokken bij de onderwerpen die in de gemeente spelen. Daar geef ik ongetwijfeld ook wat van mee aan mijn kinderen. Het is leuk dat ik met ze aan de keukentafel over bijvoorbeeld de OV-chipkaart en de tariefsverhogingen, kan discussiëren. Hoe bent u in de politiek terecht gekomen? Eigenlijk is dat begonnen toen mijn achtertuin in 1997 volledig overstroomde. Zeevang ligt in een waterrijke omgeving met veel gebieden 6 meter onder NAP en had vaak met wateroverlast te kampen. Toen ik mij ging verdiepen in het hoe en waarom van al het water om mij heen, vond ik het steeds belangrijker dat er wat aan gebeurde. Ik heb in het bestuur van twee waterschappen gezeten en kreeg het voor elkaar dat er damwanden zijn aangelegd. Daar werd ik opgemerkt door anderen in de politiek en ondertussen ben ik alweer tien jaar voor de VVD actief. Wat speelt er momenteel in de gemeente Zeevang? De rijksbezuinigingen houden ons erg bezig. Iedereen heeft daar last van, maar kleinere gemeenten toch nog meer. We hebben een klein en beperkt gemeentelijk apparaat en tegelijkertijd is er de tendens om diverse taken weer bij de gemeente neer te leggen. Voor ons is het lastig om dit goed op te vangen, omdat er aan alle kanten beknibbeld wordt. We kunnen minder professionals inhuren en projecten kunnen soms moeilijk doorgang vinden. Samenwerken in de regio en elkaar aanvullen wordt voor ons nu nog belangrijker. In dit licht zijn we aan het bekijken hoe we onze belangen gestalte kunnen geven in een nieuwe fusie met andere gemeenten. Hoe ziet u de positie van Zeevang in de regio? Zeevang is de plattelandsparel in de regio. We hebben een uniek en prachtig landschap waar ook veel gerecreëerd wordt. Het platteland en de stad hebben elkaar nodig. Wij hebben de stad nodig voor o.a. vervolgonderwijs, werkgelegenheid en voor een goede bereikbaarheid. De stad heeft ons nodig om in een ontspannen omgeving te wandelen, fietsen en tot rust te komen. Daarnaast bevalt de samenwerking in de Stadsregio heel goed. Op gebieden waar het toe doet, dragen we ons steentje bij. We versterken elkaar daar waar we alleen geen resultaten kunnen boeken en denken met elkaar mee. En zijn we het niet met elkaar eens, dan vind ik het belangrijk dat we dat op een respectvolle manier laten blijken. We bestrijken met elkaar een enorm gebied. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ook naar omliggende regionen een vuist maken. Wat zijn uw aandachtspunten in de regioraad? De ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer volg ik met grote belangstelling. Hoe gaan we dat in de komende jaren regelen? Hoe gaan we om met de kilometerprijs en het lijnennet? Wat zijn de gevolgen voor de buurtbus? Wat betekenen de aanpassingen voor de mensen in Zeevang? De afstemming van de regionale woningmarkt, maar ook de transitie van de jeugdzorg vinden we belangrijk. We zoeken nog naar een goede aanpak hoe we met meerdere gemeenten dezelfde taken kunnen oppakken en de financiële consequenties kunnen opvangen. De kabinetsplannen voor de afschaffing van de WGR+ en de vormgeving ervan heeft zeker onze aandacht. Dat we nog niet weten hoe dit ingevuld gaat worden hoeft niet verkeerd te zijn, zo lang iedere gemeente daarin zijn plaats krijgt en een speler is. Opgaan in één infra-autoriteit Utrecht-Amsterdam-Almere vind ik qua omvang te ver gaan. Dit is een te groot gebied om mee op te schalen. We kunnen beter kijken welke samenwerkingsverbanden logisch, zinvol, goed te realiseren zijn en die een meerwaarde opleveren. Wat is uw favoriete plek in de gemeente? De lange Markermeerkust. Als ik bij de Markermeerkust sta zie ik aan de ene kant de IJsselmeerdijk en het uitgestrekte Markermeer. Als ik me omdraai zie ik aan de andere kant uitgestrekte veenweide gebieden met karakteristieke van oudsher ingesleten slotenpatronen. Daar lopen schapen en koeien nog in de wei en fourageren talrijke weidevogels. Het is prachtig om dit te ervaren en ik voel me de koning te rijk als ik daar sta. Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

5 Pagina 4 Artist impression toekomstige Zuidas Besluit ZuidasDok: Grote impuls voor bereikbaarheid en ontwikkeling Zuidas Op de 23e verdieping van de ITO toren op de Zuidas maakte minister Schultz van Haegen op 9 februari bekend dat er overeenstemming is bereikt over het ZuidasDok. Rijk, gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben afspraken gemaakt over de verbreding en het ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van het snelst groeiende station in Nederland. Het ZuidasDok moet een forse impuls geven aan de bereikbaarheid in dit economisch belangrijke gebied in de stadsregio. Met de investering kan de Zuidas zich de komende decennia verder ontwikkelen tot een gemengde stadswijk met woningen, winkels en (internationale) hoofdkantoren met bijbehorende werkgelegenheid. Knooppunt in het regionale openbaar vervoer Als vervanger van Michel Bezuijen sprak bestuurder Jan-Willem Groot namens de Stadsregio over hoe de Zuidas voor onze gemeenten een zeer belangrijk economisch centrum is. Diverse grote projecten waar de Stadsregio belang bij heeft komen hier samen. Daarom investeert de Stadsregio graag mee in dit project. In de oplossing voor de Zuidas wordt goed rekening gehouden met het regionale openbaar vervoer en de overstap van trein, metro, tram en bus wordt optimaal: met korte loopafstanden naar de verschillende stations en perrons. Als openbaar vervoer knooppunt zal de Zuidas een belangrijke rol gaan vervullen in het regionale openbaar vervoer netwerk. Ook komen er goede fietspaden die aansluiten op het regionale fietsnetwerk en een enorme fietsenstalling die ervoor zorgt dat het overstappen van de fiets op het openbaar vervoer en andersom een stuk makkelijker wordt. Toenemende stroom treinreizigers De A10 Zuid wordt een snelweg met in totaal per rijrichting 4 rijstroken doorgaand en 2 rijstroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas is goed voor de luchtkwaliteit en geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Er is flinke uitbreiding nodig om de toenemende stroom treinreizigers op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te verwerken. De komende jaren wordt de treinfrequentie op het traject fors verhoogd. In plaats van de huidige 12 treinen per uur, gaan er 18 tot 20 treinen per uur rijden. Voor de langere termijn wordt maar liefst een groei naar tot treinreizigers per werkdag verwacht. Het station krijgt een extra entree, bredere treinperrons, nieuwe metroperrons en gaat ruimte bieden voor een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen. Direct bij de stationsentree, boven de lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

6 Pagina 5 vervolg van pagina 4 A10-tunnel, komt het busstation voor stadsen streekbussen en een taxistandplaats. Onder het Mahlerplein komt een fietsenstalling. In de plannen is ruimte gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van het spoor. Start bouw in 2015 Het project gaat in totaal 1,4 miljard euro kosten. Hiervan zal de Stadsregio 130 miljoen euro betalen. Het Rijk neemt 979 miljoen euro voor zijn rekening, de stad Amsterdam 201 miljoen euro en de provincie 75 miljoen euro. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland in De trein, metro, bus en het station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren. De tunnels van de nieuwe A10 worden naast de huidige A10 gebouwd zodat het autoverkeer tijdens de werkzaamheden niet geconfronteerd zal worden met dichte rijstroken. Edwin Konings, tel. (020) miljoen voor hoogwaardige Amstelveenlijn vanaf Binnenhof. Deze hoogwaardige trams zullen via station Zuid Amsterdam binnen rijden. Op station Zuid wordt een compacte overstap gecreëerd zodat mensen vanuit de Amstelveenlijn snel op de Noord/Zuidlijn, Ringlijn of trein kunnen overstappen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld sneller op het Centraal Station komen dan nu het geval is. En door de ontwikkelingen op de Zuidas gaan daar meer sporen komen en dus ook veel meer treinen rijden. Dankzij de goede overstap op het station kunnen reizigers uit Amstelveen vanaf station Zuid alle kanten op, naar bestemmingen binnen en buiten Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid investeren 225 miljoen euro in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. De Amstelveenlijn wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler. Amstelveen en de zuidelijk daarvan gelegen gemeenten worden goed aangetakt op station Zuid en Amsterdam. Ook het Rijk zal minimaal 75 miljoen euro bijdragen aan het project. Aansluitend op de persconferentie over het ZuidasDok vertelden Eric Wiebes (Stadsregio en gemeente Amsterdam), Jan Willem Groot (Amstelveen) en Marco Kreuger (stadsdeel Zuid) dat er 300 miljoen euro beschikbaar komt voor de Amstelveenlijn en dat deze lijn een tram wordt. De Amstelveenlijn is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio. De nieuwe lijn gaat meer capaciteit en een hogere frequentie bieden dan de huidige lijn. De tram zal berekend zijn op een groeiend aantal reizigers en economische ontwikkeling. Compacte overstap op station Zuid Het was belangrijk om één afgewogen besluit te nemen over de Amstelveenlijn en het aanleggen van het ZuidasDok. Het openbaar vervoer voor Amstelveners gaat in de toekomst beter worden. In plaats van lijn 51 komt er een tram die sneller en betrouwbaarder zal gaan rijden. Vanuit Amstelveen gaan twee trams rijden: één vanaf Westwijk en één Informatieavond Er is afgesproken dat tijdens de bouw van het ZuidasDok de huidige Amstelveenlijn blijft rijden. Aan het exacte ontwerp van de uiteindelijke tramlijnen wordt de komende tijd nog gewerkt. In maart wordt een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de lijn en overige geïnteresseerden. Voor de zomer doen de bestuurders een voorstel hoe de Amstelveenlijn zou moeten gaan rijden. Daarna nemen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten besluiten over dit schetsontwerp en de uitgewerkte subsidieaanvraag voor het Rijk. In het schetsontwerp worden de plaats van de haltes, de inrichting van kruisingen en andere wijzen waarop de veiligheid wordt vergroot, uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid het Gelderlandplein te ontsluiten met een tram. Karin Sweering, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

7 Pagina 6 Beter benutten van het regionale openbaar vervoer Half april moet er een pakket concrete maatregelen gereed zijn om het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam beter te benutten. Hiervoor wordt op regionaal niveau een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de mobiliteitsbehoeften en de sterkten en zwakten in het openbaar vervoeraanbod. Doel is vooral economische centra goed bereikbaar te houden en de bereikbaarheid ervan verder te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om reizen over grotere afstanden. Zowel binnen de regio als naar en vanuit de regio. Daarmee komen bijvoorbeeld ook de verbindingen naar Almere, Haarlem en het Gooi in beeld. Knooppunten zijn een aandachtspunt voor mogelijke verbeteringen, maar ook onderwijsbestemmingen en de bijdrage daarvan aan de bezetting van bus, tram en metro in de spitsuren vormen een onderwerp waarnaar wordt gekeken. Aanleiding voor het project is de verwachting dat de mobiliteit zal groeien, met name naar economische centra, en de noodzaak om bij gebrek aan financiële middelen de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. De lokale verplaatsingen behoren niet tot de scope van het project. Daar wordt al aan gewerkt, onder meer via de voorbereiding van het Programma van Eisen voor de aanbesteding Amsterdam en de daarvoor verschenen discussienotitie over het OV in de concessie Amsterdam. Edwin Konings, tel. (020) nieuwe internationale bedrijven gevestigd in de metropoolregio Amsterdam Ondanks de economische crisis hebben zich vorig jaar 118 nieuwe internationale bedrijven gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam, zo liet amsterdam inbusiness onlangs weten. Het gaat vooral om bedrijven in de ICT, de creatieve industrie en de financieel-zakelijke dienstverlening. Gezamenlijk bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan personen, een toename van 18% ten opzichte van het jaar Bijna een kwart van de nieuwe bedrijven is actief in de ICT sector. Bijvoorbeeld het Amerikaanse ReachLocal en de Chinese telecomgigant Huawei. Ook de creatieve sector heeft een grote aantrekkingskracht op internationale bedrijven. Zo vestigden zich Hi-tec Sports en reclamebureau Anomaly. Van alle internationale bedrijven zijn de meeste, 43, afkomstig uit de Verenigde Staten. Verder kwamen er 11 nieuwe Japanse bedrijven bij, waaronder Mitsubishi Aircraft Corp. Andere bedrijven komen onder meer uit China, India en Korea. Vanuit amsterdam inbusiness begeleiden de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Almere en Haarlemmermeer de internationale bedrijven bij de vestiging in de metropoolregio. Aziaten kiezen voor de regio Amsterdam vanwege de zakelijke kansen die er liggen. Velen kiezen voor Amstelveen om het aantrekkelijke woonmilieu. Voor de gemeente Amstelveen zette de groei van inwoners uit India, China, Taiwan en Oost Europa ook in 2011 door. Het aandeel buitenlandse inwoners in Amstelveen is per februari ,3% van de totale bevolking. 1,9% van de inwoners is van Japanse afkomst. Het aantal Indiase inwoners is de laatste jaren fors toegenomen en vormt met 1,9% het grootste aandeel buitenlandse Amstelveners. De groep uit overige Aziatische landen is 1,2% groot. Japan Festival en Diwali Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Economische Zaken van Amstelveen en lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio: De komst van expats uit verschillende windstreken levert een boost aan de lokale en regionale economie. Denk hierbij aan de verkoop en inrichting van woningen, maar ook aan dagelijkse levensbehoeften en uitgaan. Daarnaast levert de aanwezigheid van buitenlandse kennismigranten nieuwe ondernemersinitiatieven op zoals speciaalzaken gericht op Aziaten en Britten. De veelzijdigheid aan horeca en detailhandel in Amstelveen neemt nog steeds toe. Mooi voorbeeld is restaurant Kokusai in het Stadshart dat zich gesterkt weet van een clientèle uit de wijde omgeving. Maar ook winkels als Kingsalmarkt, de Britse specialiteitenwinkel Absolutely British en Aziatische toko Mom in the Kitchen trekken klanten uit de hele regio. Verder organiseren amsterdam inbusiness én het bedrijfsleven jaarlijks culturele evenementen zoals het Japan Festival en Diwali. Ook heeft Amstelveen al jaren een eigen Japanse voetbalclub, de J-League. Dit bewijst dat Japanners zich op allerlei fronten thuis voelen. De quality-of-life is één van de aspecten die expats naar deze regio trekken. Zie ook: Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 02.12

8 Pagina 7 Intensieve economische samenwerking binnen Noordvleugel Randstad Bestuurders uit de metropoolregio Amsterdam hebben begin februari per brief aan de minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat ze binnen de Noordvleugel van de Randstad op economisch gebied intensief gaan samenwerken. Het gaat om samenwerking tussen de regio s Utrecht, Almere en Amsterdam. De overheden hebben de intentie om samen met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot een landsdelige economische agenda te komen. Daarbij gaat het om de bijdrage die het gebied kan leveren aan het Topsectorenbeleid en om een aantal acties zoals het aantrekken van kenniswerkers en topbedrijven, gezamenlijke promotie van het gebied en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In een eerder verschenen Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting pleitte het Kabinet voor intensivering van de economische samenwerking tussen beide regio s om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. De brief is te downloaden op de orde Martin Bekker, tel. (020) Ingeborg Baltussen, directeur Verkeeradvies: Dit wordt een jaar van oogsten Verkeeradvies adviseert bedrijven in de regio Amsterdam en Noord-Holland over de aanpak van mobiliteit en bereikbaarheid. De provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam zitten in het bestuur. Onlangs presenteerde Verkeeradvies haar Jaarplan Directeur Ingeborg Baltussen vertelt wat we dit jaar kunnen verwachten. Het motto van het jaarplan is het jaar van het oogsten. Wat zijn de belangrijkste resultaten die u dit jaar hoopt binnen te halen? In 2011 hebben we een omslag gemaakt van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde organisatie. We hebben veel geïnvesteerd in het verkrijgen van inzicht in de kansen en uitdagingen van bereikbaarheidsissues van bedrijven op alle locaties. Zo hebben we ruim honderd grote bedrijven gesproken en weten we dus goed wat er leeft. We hebben in 2011 gezaaid en nu gaan we samen met het bedrijfsleven oogsten. Zo willen we dat van alle bezochte bedrijven 50% overgaat tot het nemen van maatregelen mede op basis van aanbevelingen die Verkeeradvies heeft gedaan. We zijn bezig dit jaar wederom veertig Best Practices te verzamelen en plaatsen deze op onze website. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat bedrijven op allerlei vlak actief zijn met bereikbaarheid. Wij stellen ze ook in staat kennis met elkaar te delen en zo komen veranderingsprocessen sneller op gang. Waar liggen dit jaar belangrijke uitdagingen voor Verkeer advies? In deze tijd van bezuinigingen moet natuurlijk ook Verkeeradvies haar bestaansrecht aantonen. We zullen nog meer synergie behalen uit de samenwerking met bedrijfsleven, overheden en de markt om subsidiegelden nog effectiever in te zetten en we streven naar initiatieven die zichzelf gaan bedruipen. De overheid legt het initiatief logischerwijs steeds meer neer bij bedrijven. Kijk maar naar het interessante programma Beter Benutten. Onze uitdaging is dan ook om dit programma goed onder de aandacht te brengen bij de bedrijven. We onderhouden verder nauwe contacten met andere bereikbaarheidsmakelaars en natuurlijk met de partijen binnen Slim Werken Slim Reizen. Dit voorkomt dat we in een regio een wiel uitvinden dat elders al draait. Verkeeradvies is ook servicepunt van Ontspits. Hoe zien deze activiteiten er voor dit jaar uit? Ons Servicecenter is hét Kenniscentrum over bereikbaarheid van de Metropoolregio waarbij contact met bedrijven centraal staat. Het Servicecenter is de vraagbaak voor de kopgroep bedrijven uit onze Metropoolregio en benadert zelf ook de bedrijven voor het maken van bedrijfsprofielen, quickscans en afspraken voor bedrijfsbezoeken van de adviseurs. Die bedrijven vertegenwoordigen ruim medewerkers. Zijn er dit jaar nog nieuwe activiteiten of ontwikkelingen op komst? Jazeker, doordat bedrijven steeds actiever zijn, ontstaan er extra initiatieven bij het bedrijfsleven en aanbieders waar we snel op moeten inspelen. Denk aan een Fietsevent in het voorjaar samen met de ANWB ter bevordering van het gebruik van elektrische fietsen. Ook liggen er goede kansen bij meer samenwerking tussen ziekenhuizen op het gebied van bereikbaarheid voor personeel, patiënten en bezoekers. Samen met NS informeren we bedrijven over ontspitsmogelijkheden op het spoor, dus reizen met de trein buiten de spits om. En hoewel onze hoofddoelgroep de werknemer is, blijkt dat een goede doorstroom van bezoekers bij evenementen essentieel is. Daarom is Verkeeradvies door de overheid gevraagd hierin een coördinerende rol te spelen, die we graag oppakken. Ik ben ervan overtuigd dat we met al onze activiteiten een mooi oogstjaar voor de boeg hebben. Het Jaarplan 2012 van Verkeer advies is te vinden op: bij Publicaties Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen in en rond het stationsgebied en de directe omgeving. De Poort van Hoorn, een centraal punt in de gemeente Hoorn. Reizigers arriveren om naar school of werk

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project Klankbordgroep Welkom! 29 november 2011 0 Agenda 19.30 Opening 19.35 Welkom door de wethouder 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project 20.10 Voorstellen: wie zitten er aan tafel? 20.40 Koffiepauze

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Toespraak van Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld- Schouten na afloop van de opening van de Hanzelijn op donderdag 6 december 2012.

Toespraak van Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld- Schouten na afloop van de opening van de Hanzelijn op donderdag 6 december 2012. Toespraak van Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld- Schouten na afloop van de opening van de Hanzelijn op donderdag 6 december 2012. Minister Schultz van Haegen, burgemeester Meijer, meneer Meerstad,

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW Project Zuidasdok Steven Delfgaauw en Ivo Visser 28 april 2015 KIVI-TTOW 1 Inhoud Zuidas en Zuidasdok Stand van zaken Uitdagingen Vragen uit de zaal 2 3 Zuidas Amsterdam Nieuw gemengd stedelijk gebied

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam maart 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving ontwerpateliers voor een Veilige omgeving Ontwerpteam Veilige OmgeVing zoekt kansen Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts vliegt in. Binnen een dag schetsen zij met lokale stakeholders

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag

De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De toekomst van de Amstelveenlijn Informatiebijeenkomst Keizer Karel College, 31 mei 2010 samenvattend verslag De gespreksleider Hans Huijssoon opent de informatiebijeenkomst en heet iedereen hartelijk

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie