Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012"

Transcriptie

1 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet je zien, ik kan heel goed scheel kijken. Aldus Yannicken Vierveijzer, 9 jaar oud, onlangs in het Dagblad van het Noorden. Zij is de e deelnemer aan LifeLines. Geheel in lijn met haar leeftijd en belevingswereld is zij nog niet erg onder de indruk van het belang en de reikwijdte van het onderzoek. Wij zijn dat hier vandaag wél. En terecht. Want LifeLines is een uniek en visionair onderzoek. Dat wordt vandaag vanuit verschillende invalshoeken belicht. Ik richt me daarbij dat past mij ook als commissaris van de koningin in Groningen op het belang van het onderzoek voor Noord-Nederland. Waarom is het voor ons belangrijk dat het híer plaatsvindt? En niet in Limburg, Utrecht of Zuid-Holland? Mijn antwoord op die vraag is kort samen te vatten: LifeLines zorgt voor dynamiek, voor beweging. Dat is goed voor Noord-Nederland. En wel op drie terreinen: onze economie, het welzijn van onze inwoners, en 1

2 onze kracht als internationale samenwerkingspartner. Dat licht ik graag toe. [Economische groei] Door ICT-ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen ontstaat economische groei tegenwoordig heel anders dan vroeger. Wie zich in de huidige wereldwijde concurrentie wil onderscheiden, moet slim en innovatief zijn. Moet flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke behoeften en vraagstukken. Bedrijven kunnen dat al lang niet meer alleen. Ze hebben er specifieke kennis en ervaring voor nodig, die ze meestal niet zelf in huis hebben. Daarom moeten bedrijven samenwerken met elkaar. Maar ook met wetenschappers, kennisinstellingen en overheden. Alleen samen zijn we sterk genoeg om in het wereldwijde economische krachtenspel overeind te blijven. Economische groei komt om die redenen niet meer vanuit hoofdsteden of individuele bedrijven. Economische groei komt voort uit sterke regio s. Waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden grensoverschrijdend de handen ineen slaan. Noord- Nederland is zo n regio. Samen met Noord-Duitsland tot Vorpommern-Mecklenburg aan toe kijken we waar onze sterke punten liggen en hoe we die nog krachtiger kunnen maken. 2

3 Naast bijvoorbeeld Energie is Healthy Ageing zo n sterk punt. Dankzij de initiatieven van met name het UMCG zijn wij in Europa toonaangevend op dit gebied. Investeren in Healthy Ageing is een intelligente, strategische keuze geweest. Mensen worden steeds ouder. Dat is prachtig. Maar het leidt ook tot nogal wat uitdagingen. Hoe leveren we de zorg die nodig zal zijn als de vergrijzing echt toeslaat? Welke gevolgen heeft dat voor de manier waarop we wonen? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen steeds ouder worden, maar ook steeds gezónder oud? Hoe houden we de kosten van de gezondheidszorg in de hand? Oude, gebaande paden voldoen niet langer om die vragen te beantwoorden. Daarvoor zijn echte doorbraken nodig. In medicijngebruik, apparatuur en hulpmiddelen. In preventie, zorg en therapie. In organisatie van de zorg, in huisvesting en ruimtelijke ordening. Alleen via ingrijpende innovaties kunnen we ook in de verre toekomst jongeren en ouderen de zorg bieden die zij nodig hebben. Om die innovaties tot stand te brengen moeten ondernemers en wetenschappers hun krachten bundelen. De combinatie van kennis en ondernemingszin is vruchtbaar en kansrijk. Het mooie is dat daar het mes aan twee kanten snijdt. Er zullen nieuwe 3

4 producten en diensten worden ontwikkeld. Die leveren ons inzichten op waarmee we mensen beter kunnen maken of beter kunnen verzorgen. Tegelijkertijd zorgt die combinatie van kennis en ondernemingszin voor economische groei. LifeLines is het pièce de résistance op het terrein van Healthy Ageing. Ook hier is die combinatie van gezondheidswinst en economische winst sterk. LifeLines zorgt voor economische dynamiek in onze regio. Talloze mensen en bedrijven zijn er op verschillende locaties bij betrokken. Dat biedt interessante kansen voor bijvoorbeeld het regionale MKB. Sterke clusters van kennisinstellingen en bedrijven trekken weer nieuwe bedrijvigheid aan. Internationale ondernemingen zullen hier samenwerkingspartners zoeken of zich hier misschien vestigen. Waarbij ook dwarsverbanden kunnen ontstaan met andere terreinen waarop we sterk zijn. Bijvoorbeeld water, voeding en agribusiness, of sensortechnologie. Zo gaat van LifeLines een sneeuwbaleffect uit. Niet alleen in het aantal deelnemers en de gezondheidsinzichten die het zal opleveren, maar óók in regionale economische effecten. [Verbetering van welzijn] Ten tweede, zei ik aan het begin van mijn verhaal, zal LifeLines zorgen voor dynamiek op het gebied van welzijn voor de 4

5 inwoners van Noord-Nederland. Wij zijn trots op de bijzondere kwaliteiten van het wonen in Noord-Nederland. Wij hebben hier schonere lucht dan in de rest van Nederland. En meer ruimte. We werken hard. Maar de sfeer is gemoedelijk en ontspannen. Er is minder hectiek dan in andere delen van ons land. Dat is allemaal waar. Maar er is ook een keerzijde. In delen van onze regio zijn de inkomens laag en is de sociale armoede hoog. In krimpgebieden trekken kansrijke mensen weg en blijven de kansarmen over. Ze eten vaak ongezond, bewegen te weinig en zijn te dik. Het zou mij veel waard zijn, als we in het verlengde van LifeLines de zorg voor en het welzijn van deze mensen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld als we, op basis van resultaten uit LifeLines, via scholen goede voorlichting geven over gezonde voeding. Of mensen stimuleren vaker de fiets te pakken. We hebben alle ruimte om fietspaden aan te leggen en mensen ertoe aan te zetten die ook te gebruiken. Zo kan de aandacht voor Healthy Ageing op de meest uiteenlopende manieren ook onze eigen inwoners voordelen bieden op het gebied van gezondheid en welzijn. [Internationale samenwerking] Tenslotte draagt LifeLines ertoe bij dat wij een krachtige en aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor internationale 5

6 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. In Europa staan we bekend als topregio op het gebied van Healthy Ageing. Om onze regio Europees gezien zo sterk mogelijk te maken, moeten we samenwerking zoeken met buurtregio s. Dat gebeurt gelukkig ook al. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met Noord-Duitsland, maar bijvoorbeeld ook met de Baltische Staten. Een mooi voorbeeld is de European Medical School in Oldenburg, die in oktober officieel van start gaat. Een gezamenlijke geneeskundeopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit in Oldenburg. LifeLines kan een belangrijke rol spelen in het uitbreiden en versterken van dergelijke samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we samen van Noord-Oost-Europa een sterke Health Region maken. Dat is goed voor Europa én voor onze eigen regio. Bloeiende en bedrijvige kennisclusters in onze regio dagen aanwezige wetenschappers en ondernemers uit om te blijven. En trekken nieuwe kenniswerkers hier naartoe. Dames en heren, [Voortrekkersrol] LifeLines is een belangrijk en veelbelovend onderzoek. De resultaten ervan kunnen leiden tot vernieuwende inzichten in gezond en actief ouder worden. Het onderzoek is zo omvangrijk en zo uniek, dat de resultaten ervan dienstbaar zullen zijn aan 6

7 onderzoek, innovatie en gezondheidswinst in heel Europa en daarbuiten. Dat is goed. Wij leven niet op een eiland. Problemen als vergrijzing en obesitas houden niet op bij de grenzen van onze regio of ons land. Ook andere Europese landen moeten daar een antwoord op vinden. Het is fantastisch als Noord-Nederland daar een voortrekker in kan zijn. Tegelijkertijd biedt het onderzoek Noord-Nederland zelf grote kansen. Voor economische groei, meer welzijn en intensievere internationale samenwerking. Ik roep iedereen die bij het onderzoek betrokken is, op om ook díe belangen in het oog te houden en te laten meewegen. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. LifeLines kan bedrijvigheid en welzijn in onze regio stimuleren. Een bloeiend bedrijfsleven en een actieve bevolking kunnen juist weer bijdragen aan het succes van LifeLines. Een vicieuze cirkel, maar nu eens op een positieve manier! Dames en heren, [Slot] Yannicken Vierveijzer is blij dat ze de e deelnemer aan LifeLines is. Waarom? Omdat ze een fiets heeft gekregen. En haar zusjes deelnemer en cadeaubonnen. Het is geweldig dat deelname aan het onderzoek op deze 7

8 manier positief in de belangstelling staat. Alle generaties worden zo gestimuleerd om mee te doen. En dat komt de resultaten alleen maar ten goede. Maar ook voor Yannicken en haar zusjes is de échte winst dat LifeLines de kans groter maakt dat zij gezond en actief oud zullen worden. Dat velen in Europa, in Nederland én in onze Noordelijke regio daarvan mogen profiteren. Gefeliciteerd met de e deelnemer en veel succes met LifeLines! 8

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Dames en heren, 1 NRC Handelsblad, 12 juni 2013.

Dames en heren, 1 NRC Handelsblad, 12 juni 2013. Toespraak van commissaris van de Koning Max van den Berg, symposium Smart Specialisation in the Regional knowledge economy, ter gelegenheid van afscheid prof. Frans Boekema, Nijmegen, 31 oktober 2014 Dames

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden INHOUD Aan de lezer Een stedelijke Agenda voor Noord-Nederland 4 1 Steden als dynamo s van bedrijvigheid

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

ACTIEAGENDA VOOR GROEI IN NOORD- NEDERLAND

ACTIEAGENDA VOOR GROEI IN NOORD- NEDERLAND ACTIEAGENDA VOOR GROEI IN NOORD- NEDERLAND 2015 Denkruimte 2 A AN: De lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe, Friesland en Groningen. Groningen, 6 maart 2015 Geachte lijsttrekkers,

Nadere informatie

Angsthazerij kost Nederland de kop

Angsthazerij kost Nederland de kop 10 Actueel Tekst: Joop Daggers, foto s: Frits de Beer Angsthazerij kost Nederland de kop De publieke zaak heeft zijn hart, het milieu wellicht nog meer. Toch wordt PvdA-er Hans Alders, nu nog commissaris

Nadere informatie

Alfred Welink. Vooruitgang vereist ondernemerschap! VNO-NCW Noord. BMW i8: futuristisch, snel én groen

Alfred Welink. Vooruitgang vereist ondernemerschap! VNO-NCW Noord. BMW i8: futuristisch, snel én groen MAART 2015 NUMMER 2 PRIJS 6,95 BMW i8: futuristisch, snel én groen Frederiek Waninge van Merel by Frederiek Het is een natuurlijke drang van me om groot te denken De opmars van noordelijke maakindustrie

Nadere informatie

(klik door, film start automatisch)

(klik door, film start automatisch) Goedemiddag, mijn naam is Ronald Slaats, CEO van De Lage Landen Ik sta hier vandaag om iets over ons bedrijf te vertellen En de programma s die momenteel binnen De Lage Landen lopen Programma s die erop

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Kennismigratie. (Harm Voogt) Opportunisme of noodzaak voor Nederland als kennisland?

Kennismigratie. (Harm Voogt) Opportunisme of noodzaak voor Nederland als kennisland? Kennismigratie (Harm Voogt) Opportunisme of noodzaak voor Nederland als kennisland? 1) Inleiding 2 2) Kennismigratie a) Wat is een kennismigrant? 3 b) De ontwikkeling van kennismigratie in Nederland 3

Nadere informatie

Van koeien naar kennis D66

Van koeien naar kennis D66 Van koeien naar kennis D66 D66-agenda voor Europese innovatie Nieuwe Europese Groei D66 wil een Europa dat kiest voor duurzame economische groei. Een Europa dat klaar is om de uitdagingen van de toekomst

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t TOPIC BRIEF ZOMER 2010 De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t Op zoek naar de antwoorden op de hedendaagse zakelijke dynamiek en mobiliteit van

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do 30 magazine MAART 2015 De razendsnelle veranderingen in de wereld om ons heen maakt het moeilijk te voorspellen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er precies uit zal zien, en ook welke strategie het hoger

Nadere informatie

DE EEUW VAN DE DUURZAAMHEID

DE EEUW VAN DE DUURZAAMHEID September 2011 DE EEUW VAN DE DUURZAAMHEID Manifest van het Haags Milieucentrum DENK MEE, DOE MEE Omdat er zonder duurzaamheid geen toekomst is, zet het Haags Milieucentrum zich al 20 jaar in voor de duurzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. E-paper Anticipeer op krimp! Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. Inleiding In dit e-paper geef ik in beknopte vorm een visie weer hoe scholen en schoolbesturen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid 10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid Door: Pauline Miedema Duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid, integraal gezondheidsmanagement. Het klinkt allemaal prachtig en ook nuttig, maar wat

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie