NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van der Hoeven, Ad Loonen, Marijke van Vlerken en Fred Zwaans die ons in het afgelopen jaar, gerekend vanaf de vorige ledenvergadering, zijn ontvallen. Op 5 februari van dit jaar is Mary Schoone overleden. Tevens verzoekt hij in het moment van stilte te denken aan de leden die op dit moment met ziekte kampen. Vervolgens heet hij de aanwezigen, 65 leden,net zo veel als vorig jaar van harte welkom en stelt het zittende bestuur voor. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2013 en notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november Onder dankzegging van de voorzitter worden de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2013 met een kleine woordwijziging, wedstrijdcommissie, verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Ook de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2013 worden goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken De secretaris geeft de namen door van 45 leden, welke te kennen hebben gegeven niet aanwezig te zullen zijn. De ingekomen stukken van de heren Kooi, Vos en Timmermans worden in agenda punt 11 behandeld. 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2013 en jaarplan 2014 Voorzitter De voorzitter geeft aan dat het leiden van een vereniging met grote leeftijdverschillen en belangen niet gemakkelijk is. Een goede communicatie met leden en commissies is essentieel voor het creëren van het saamhorigheidsgevoel en dat ook uitdragen. Een blijvend punt van aandacht is het handhaven van de gedragsregels zowel in- als buiten de baan. Etiquetteregels zijn er niet voor niets. Een punt van zorg is het vertrek van een groot aantal leden. We hopen met een all-in-one pakket aanbieding dit jaar nieuwe leden aan onze vereniging te kunnen binden. Een werkgroep is begonnen met het bouwen van een nieuwe website. Op de nieuwe website zal eveneens ons clubblad digitaal gaan verschijnen. Ook geeft de voorzitter aan dat een aantal afslagplaatsen van de Par 3 baan zodanig verlegd worden, dat de baan voldoet aan de door de NGF gestelde eisen en leden met een hcp vanaf 54 ook op deze baan een qualifying kaart kunnen lopen. Ten slotte hoopt de voorzitter dat we met zijn allen een goed golfseizoen tegemoet gaan en wenst het bestuur alle competitiedeelnemers veel succes toe. Ledenadministratie Harry Klis heeft de ledenadministratie in het afgelopen jaar op goede wijze uitgevoerd. De kleine probleempjes die er waren, werden ook dit jaar weer moeiteloos verholpen. Dit jaar hebben 81 leden het lidmaatschap opgezegd. We hebben nu 467 namen op de ledenlijst staan. Hiervan zijn 19 jeugdlid en 11 slapend lid. We houden dan ook 437 min of meer actieve seniorleden over. Vanaf volgend jaar hebben we, in principe, geen slapende leden meer. De leden van de vereniging moeten zich zelf gaan verzekeren, kan eventueel ook collectief, om een deel van het betaalde - 1 -

2 greenfee-abonnement, naar rato, terug te ontvangen. Informatie over deze verzekering kunt u vinden op en Ook het bestuur zal zich beraden of een collectieve verzekering voor de leden een goede oplossing zou kunnen zijn. H&R Commissie De H&R Commissie heeft dit jaar bestaan uit Han van Rooij (voorzitter), Harry Klis, Marijn Raaijmakers, Piet Bouwma, Anne Versteegh, Ans van Zon en tot haar toetreding in het bestuur op 18 maart 2013, Heidi Smits. De H&R Commissie is 8 keer in vergadering bijeengekomen. Golfregelcursussen In 2013 zijn er 7 regelcursussen gevolgd. Vanaf april 2013 is gestart met een aangepaste regelcursus, conform het vernieuwde regelexamen, wat diezelfde maand voor het eerst werd afgenomen. Door het vernieuwde regelexamen en de mogelijkheden zich digitaal daar op voor te bereiden was de deelname aan de regelcursussen dit jaar minder: ± 6o deelnemers. Er waren dit kalenderjaar twee regelavonden voor leden gepland, waarvan er op 2 oktober 2013 daadwerkelijk een heeft plaatsgevonden met 9 deelnemers. Aan de NGF Regiocursus van 8 maart 2013 is deelgenomen door Harry Klis, Han van Rooij en Piet Bouwma. Golfregelexamens In 2013 werd de vormgeving van het Regelexamen veranderd aan de hand van beeldmateriaal (vragen bij plaatjes) en eenieder kon op de website van de NGF proefexamens maken. Deze veranderingen hebben er zeker toe bijgedragen dat de resultaten dit jaar zeer goed waren te noemen. Er namen 70 kandidaten deel aan het examen en slechts 3 kandidaten legden een herexamen af, overigens alle 3 met succes. Bij de jeugdexamens namen 5 deelnemers met succes deel aan het aangepaste examen. Rating gele, rode en oranje tees De rating van de baan is in 2013 definitief vastgesteld voor gele, rode en oranje tees, waarbij alle tees door iedereen gebruikt mogen worden. Verder stelde de H&R richtlijnen/aanbevelingen voor alle leden vast met welke handicap het best gespeeld kon worden en van welke kleur tee, om een goede doorstroming in de baan te verkrijgen. Handicapregistratie Door de leden is intensiever gebruik gemaakt van de Telegolfzuil. In het totaal zijn qualifying kaarten via een sticker verwerkt. Dit is een toename van 44% ten opzichte van De H&R biedt de Handicapregistratie voor vrije golfers (niet-leden) aan voor 60,00 per jaar. Per 31 december 2013 waren er 55 deelnemers, tegenover 24 in Financiën Het aantal regelexamenkandidaten is in 2013 bijna constant gebleven Het aantal deelnemers dat gebruik maakte van de Handicapregistratie voor niet-leden steeg. Hierdoor is de begroting voor 2013 ruimschoots gehaald. Redactiecommissie Verslag 2013 De redactiecommissie blijft trots op de uitgaven van het clubblad van Het A4 grote, kleurrijke clubblad dat u afgelopen jaar weer heeft kunnen lezen. Met bijdragen van leden die de moeite hebben genomen om een verslag van hun winnende wedstrijd te schrijven. Of van commissies die hun nieuws graag wereldkundig wilden maken. En niet te vergeten het bestuur en de column van de zoevende golfbal. Misschien is het u opgevallen dat de Golfkuur veranderd is. Met meer foto s maar op kleiner formaat. En we zouden zo graag mooie, grote foto s willen plaatsen in het clubblad. Tenslotte zeggen beelden meer dan woorden. Daarom bij deze de oproep: stuur ons mooie foto s. Haarscherp en met een hoge resolutie. Dan - 2 -

3 wordt het clubblad in 2014 nog mooier vooruitblik De redactiecommissie heeft voor 2014 een nieuwe opbouw voor de vier edities van de Golfkuur opgesteld. Daarmee hopen we de commissies meer aan het woord te laten. En ook meer persoonlijke verhalen te publiceren. Maar natuurlijk wacht de redactiecommissie elke keer in spanning af hoeveel kopij er in de mailbox valt om de volgende vier nummers van de Golfkuur te vullen. Oproep We willen deze gelegenheid ook gebruiken om een oproep voor versterking van de redactiecommissie voor het maken van de Golfkuur. Onder de leden zijn er vast hele goede eindredacteurs, fotografen, tekstschrijvers of mensen met een ander talent dat we kunnen gebruiken. Stuur een mail naar en wij nemen contact met u op. Vanwege verschillende omstandigheden zijn er in 2014 een aantal adverteerders weggevallen waardoor de inkomsten minder worden, maar de kosten niet. Daarom zijn we nog altijd op zoek naar adverteerders waar we de Golfkuur gedeeltelijk mee kunnen vullen. Onze trouwe adverteerders zijn we ook voor 2014 bijzonder erkentelijk dat ze ons blijven ondersteunen. Nieuwe website In de afgelopen maanden zijn een aantal heren bezig geweest om de website te vernieuwen. Oude contract bij Leonard is per opgezegd. De nieuwe webbeheerder wordt Toine van Campenhout. Om het resultaat te zien van hun voorbereidingen volgt nu een presentatie. In deze presentatie werden de verschillende mogelijkheden van de website getoond. Dit werd door de leden met een luid applaus beloond. Wedstrijdcommissie Jaarverslag 2013: De Commissie heeft vlak voor de jaarwisseling afscheid genomen van 4 leden, te weten Cock Hin, die na jaren van intensieve inzet plaats wilde maken voor een jongere opvolgster en Dorette Bakens, Judith Breddels en Rob Kort die onze vereniging hebben verlaten. Ook zij waren van grote waarde voor de Commissie, met name voor het penningmeesterschap en de organisatie van de NGF competitie. Wegens gebrek aan belangstelling hebben de Handicart- en de Kikkerwedstrijd geen doorgang kunnen vinden. Vooral het laatste is betreurenswaardig; deze wedstrijd is een dank van het bestuur voor alle commissie- leden en wordt de Kikker bekend gemaakt. Totaal kijkt de Wedstrijdcommissie met een goed gevoel terug op De georganiseerde wedstrijden hadden een behoorlijke tot goede bezetting, met uitschieters naar boven. En minstens zo belangrijk waren de positieve ervaringen van de deelnemers. Het gaat te ver om alle wedstrijden te benoemen, echter voor een aantal maken we een uitzondering: Het Oranje/Openingstoernooi, gespeeld op Kroningsdag, werd mede dankzij de inzet van de baaneigenaar en de bijdrage van het bestuur een geslaagd evenement. The Double, voor de 3e keer inmiddels een groot succes en in 2013 overtekent met inschrijvingen. De 20/30+ wedstrijden met een gemiddeld aantal deelnemers van rond de 50 per wedstrijd. De Mix Foursome, voor de 2e maal gehouden, maar die helaas wegens hevige regenval geen slotdag kende

4 De Winter Matchplay Competitie, die in maart 2013 werd afgesloten met een record aantal deelnemers van 72. In november is de nieuwe competitie weer gestart met 8 teams. De Freaky Frogs, de damesochtend/avond en de herenochtend/avond waren wederom succesvol. De Herenochtend: Met 60 regelmatige deelnemers en een gemiddelde opkomst in 2013 van 34 heren per wedstrijd, gemeten over 44 wedstrijddagen in de zomer en winter, mag deze maandagochtendwedstrijd als een zeer succesvolle formule worden beschouwd. Verder: - Dames 1 is kampioen geworden in de NGF competitie. - De clubkampioenen Strokeplay waren Ineke Kort en Leo Geers - De clubkampioenen Matchplay waren Ineke Kort en Bas Venzelaar - De Masters is gewonnen door Bas Venzelaar - De Commissie is eind 2013 versterkt met Hilke van Dongen (NGF coördinatie) en Alexandra Vos (Penningmeester) en bestaat per eind 2013 uit 8 leden. Voor 2014 wil de Commissie de volgende doelstellingen verwezenlijken: - Uitbreiding van de Commissie met 1 à 2 leden. - Betere communicatie over wedstrijden via clubblad, website en mailings. - Realiseren van meer deelnemers per wedstrijd. Het verslag van de Herenvond: seizoen 2013 werd voor de eerste en tevens laatste keer door de secretaris voorgelezen. Ook dit verslag wordt dan opgenomen in het verslag van de wedstrijdcommissie. In dit verslag waren de voornaamste punten: - totaal 531 deelnemers, gemiddelde van 30 per week. - Op de lijst staan 62 namen, waarvan er 40 frequent meededen. Zij staan dan ook in de einduitslag. - Op 5 september 2013 werden de prijzen uitgereikt: Kees Dudok bij de lage handicappers, Erik Flippo bij de hoge handicappers en Rob Kort als Birdiekoning waren de winnaars. - Alle frequente deelnemers mochten een prachtige polo, met logo van onze club, in ontvangst nemen, dit mede door de welwillende en gulle medewerking van Arie van Noordenne. - Het seizoen 2014 zal starten op donderdag 1 mei. Overlegcommissie Overleg met de baaneigenaar heeft het afgelopen jaar bijna maandelijks plaatsgevonden. Zoals bekend heeft de club 50% speelrecht en de andere 50% komt toe aan de baaneigenaar. In de praktijk blijkt dat de club meer dan ruimschoots gebruik kan maken van dit speelrecht. Leden van onze club kunnen en nemen in grote mate deel aan wedstrijden die door de baaneigenaar worden georganiseerd, de zgn. Biesbosch wedstrijden. In overleg met de baaneigenaar en wedstrijdcommissie wordt getracht om in ieder geval een zaterdag of een zondag vrij te houden ten behoeve van de vrije golfers. Ondanks dat we begrip hebben voor de vrije golfers, worden wedstrijden echter meestal in het weekend georganiseerd, daar ontkom je niet aan. De overleg vergaderingen verlopen in goede harmonie. Overleg is erg zinvol om met elkaar over algemene zaken van gedachten te kunnen wisselen en om wensen kenbaar te maken. Immers er is een win win situatie voor zowel de club, baaneigenaar en golfschool. Neemt niet weg dat veel van onze wensen de baaneigenaar geld kosten die weer een afweging moet maken. Gemaakte afspraken worden door de baaneigenaar nagekomen. De baaneigenaar doet geen concessies aan het onderhoud van de baan. Wij als club zijn dan ook bijzonder tevreden over de goede kwaliteit van de baan over het afgelopen jaar ondanks het natte voorjaar

5 Zo is inmiddels het veiligheidsnet bij hole 6 aangebracht en worden enige afslagplaatsen bij de par 3 baan verlengd zodat men op deze baan HCP 54 kan gaan verlagen naar HCP 37 zonder gebruik te moeten maken van de grote baan. Zo wordt er inmiddels meer aandacht besteed aan het schoonhouden van het servicepunt, waarbij gesteld moet worden dat ook de leden daar hun steentje aan kunnen bijdragen. Er bestaat een goed communicatie tussen Jan Vink van de baancommissie en de greenkeeper over baan aangelegenheden. Een goede communicatie doet wonderen. Zorgelijk blijft het ledenbestand. De gezamenlijke actie tussen baaneigenaar en club levert nog niet het gewenste resultaat. Op dit moment hebben we 467 leden incl. jeugdleden. Samen met de baaneigenaar en golfschool wordt steeds gekeken hoe we nieuwe leden kunnen aantrekken. Baancommissie Terugblik 2013 In het voorjaar zijn de oranje afslagmatten in de baan aangebracht. Een uitkomst voor de beginnende golfer en spelers met een hoge handicap. Deze matten worden tijdens de winterperiode ook gebruikt als damesafslagplaatsen. Het veiligheidsnet achter de herentee van 6 is gerealiseerd. Een aantal zaken die vorig jaar aangekondigd waren, zijn voorlopig niet uitgevoerd. De winterregels die vorig jaar als proef waren aangepast zijn uitstekend bevallen en ook deze winterperiode van kracht. Deze aangepaste regels gelden nu ook voor de kleine baan. Na het natte en koude voorseizoen en een baan die pas laat begon te groeien hadden we in de zomer een prima grasmat. Vooruitblik 2014 Dit jaar is zo qua temperatuur zo zacht begonnen dat zelfs in de 1 ste week van januari de greens zijn gemaaid. Om de baan te sparen is vanaf medio januari opteeën op de fairway verplicht, met als gevolg veel minder plaggen. Voor wat betreft de baan zijn er naast het gewone maaiwerk en onderhoud geen specifieke zaken gepland. Toegezegd is dat het servicepunt zal worden aangepakt en de brug tussen hole 3 en 4 vernieuwd. Als er vragen en/of opmerkingen zijn over de baan kunt u altijd contact opnemen met de baancommissie. Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2014 toe. Jeugdcommissie Terugblik 2013 In 2013 zijn de volgende activiteiten door de jeugdcommissie gerealiseerd: trainingen op zondagochtend, NGF jeugdcompetitie voor twee teams, jeugdwedstrijden op de eigen baan, Ouder-kind wedstrijd en het eerste jeugdkamp. De zondagse trainingen worden door vier jeugdcoaches gegeven. Twee van hen hebben in 2013 ook een meerdaagse opleiding gevolgd om nog beter training te kunnen geven aan de jeugd. De twee NGF teams bestonden uit 11 jeugdleden die afwisselend mee hebben gespeeld bij de wedstrijden in juni. De jeugdcommissie is erg trots dat deze beide teams met goede inzet, alle wedstrijden meegespeeld hebben. Een aantal jeugdleden heeft, samen met de jeugdcommissie, het KLM Open bezocht. In barre omstandigheden was het toch een bijzondere ervaring om topspelers van dichtbij te kunnen volgen. En vooral om met de latere winnaar, Joost Luiten, mee te lopen en op de foto te gaan. In september is het eerste jeugdkamp georganiseerd. Een daverend succes waar door de jeugdleden nog lang over nagepraat is. Een heel vol programma waarin niet alleen gegolfd werd maar we ook andere activiteiten (zwemmen, Twister, klimmen in het nieuwe klimpark) hebben gedaan

6 De lichtjeswedstrijd die begin november op de planning stond is helaas vanwege de weersomstandigheden niet doorgegaan. Tot grote teleurstelling van de jeugd die het wel spannend vond om in het donker te gaan spelen. Aan het eind van het jaar zijn een aantal jeugdleden weggegaan naar een andere golfclub. Om verschillende redenen, en de jeugdcommissie vindt dit erg jammer. Maar we zijn blij dat ze in ieder geval zoveel plezier in het golfspel hebben dat ze nog wel blijven golfen. Vooruitblik 2014 In 2014 gaan we verder op de ingezette koers met de jeugdcommissie. We zijn blij met de aanwas bij de commissie door enthousiaste ouders, die zich voor alle jeugdleden willen inzetten. De structuur van de commissie is aangepast om alle activiteiten goed te kunnen organiseren voor onze jeugd. Het doel blijft om het niveau van onze jeugd omhoog te brengen en ze meer samen te laten spelen. Training De wekelijkse training op zondag, door de vier jeugdcoaches, is een belangrijk onderdeel daarvan. Het is goed om te zien dat er bij de trainingen ook nieuwe jeugd mee doet. De trainingen worden afgewisseld met wedstrijden, waarbij voor de jongste (tussen 6 en 10 jaar) ook de Junior course gebruikt wordt. Wedstrijden Op de club worden er dit jaar ook weer een aantal wedstrijden op de maincourse en de juniorcourse georganiseerd, om te zorgen dat alle (jonge) jeugdleden ook wedstrijdervaring opdoen. NGF competitie Voor 2014 is er één team ingeschreven voor de NGF competitie. Dit heeft te maken met de jeugdleden die eind 2013 naar een andere golfclub zijn gegaan. Dit team gaat in juni de strijd aan met de andere teams in hun poules. En verder nog Op de planning staat ook weer een tweedaags jeugdkamp op de Kurenpolder, een bezoek aan KLM Open, het Kind-Ouder toernooi en de jeugdclubkampioenschappen. Kortom genoeg plannen en we hopen dat u de jeugdleden weer veel op de baan zult zien. Na het behandelen van de jaarverslagen en plannen vraagt de voorzitter de instemming met betrekking tot het gevoerde beleid en het beleid voor het komende jaar. Onder luid applaus stemt de vergadering in met het gevoerde beleid over 2013 en het te voeren beleid in Alvorens verder te gaan bedankt de voorzitter de commissieleden voor hun inzet en roept de leden op het goede voorbeeld van deze mensen te volgen en ook toe te treden tot een commissie. 5. Financieel verslag 2013 De penningmeester geeft aan dat de leden dit jaar de cijfers vroegtijdig hebben kunnen bekijken. Het financieel verslag was ook dit jaar via naar de leden gestuurd. Hij geeft vervolgens, met behulp van de door Harry Klis op PowerPoint gezette cijfers, een uitgebreide toelichting op de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2013 en geeft, na een korte verhitte discussie en een korte pauze, antwoord op de gestelde vragen. Hij zegt de heer van Es toe e.e.a. in een afzonderlijk gesprek toe te lichten De jaarrekening wordt verder zonder bezwaren door de leden vastgesteld

7 6. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit mevrouw Van Zon en de heer Verkolf, als vervanger van de heer Tjin A Djie, geeft in hun verslag aan dat er in alle betreffende boeken geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zij stellen daarom de ledenvergadering voor om decharge aan penningmeester en bestuur te verlenen voor het boekjaar De voorzitter bedankt de kascommissie voor het grondig uitvoeren van haar werk. Op zijn vraag aan de leden om het bestuur, in casu de penningmeester, decharge te verlenen beantwoorden zij dit met een luid applaus. 7. Benoeming kascommissie Mevrouw van Zon heeft te kennen gegeven zitting te blijven nemen. Dhr Brouwer had zich voor de vergadering al opgegeven om naast haat zitting te nemen in de kascommissie. 8. Verkiezing bestuursleden Omdat er al een pauze is geweest gaan we gelijk door met de verkiezing van de nieuwe penningmeester. De heer Klerkx is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en zijn goede werk. Maar omdat hij hem maar één jaar had meegemaakt, gaf hij het woord aan de secretaris die gelijktijdig met hem is opgetrokken. De secretaris gaf in het kort aan hoe de verkiezing van Harrie tot stand was gekomen en hoe het mogelijk was dat hij niet 6, maar bijna 13 jaar bestuurslid is geweest. Hij gaf weer dat de controles altijd goed waren verlopen waarbij de gradatie van waarderingen opliepen van een getrouw beeld tot uitmuntend. Maar de penningmeester was vooral een mensenvriend die iedereen hielp en door de secretaris als een echte golfvriend bestempeld werd. Na het uitreiken van de stoffelijke blijken van waardering aan Harrie en bloemen voor zijn echtgenote Rietje gaf de voorzitter wederom het woord aan de secretaris. Deze las een brief van de leiding Heerenochtend en Freaky Frogs voor, waarin het verzoek werd gedaan om de scheidende penningmeester, vanwege zijn verdienste voor de vereniging, tot Erelid voor te dragen. Dit voorstel werd door het bestuur gedeeld en werd ook aan de leden voorgelegd. Dezen stemden in met de voordracht en werd Harrie Klerkx vervolgens, met inbegrip van de uitreiking van de plaquette, tot Erelid benoemd. In zijn toespraak zei Harrie nooit van plan geweest te zijn om in het bestuur te gaan. Hij wilde alleen maar golfen. Maar men bleef aan hem trekken en na het 4 e, 5 e of misschien wel het 10 e verzoek stemde hij in. Dank zij een bestuur dat zich ook formeerde en een club in opbouw is hij zo lang gebleven. Ook gaf hij aan dat hij een beetje wars was van al het eerbetoon met o.a. een burgemeester die een verplicht praatje moet gaan houden. Maar de uitreiking van deze plaquette waardeert hij zeer omdat dit echt gemeend is en door de leden wordt gedragen. Naast de bestuursleden, waar hij goed mee samen kon werken, bedankte hij vooral de leden, aardige mensen, die hem altijd het vertrouwen hebben geschonken. BEDANKT! Na deze feestelijkheden wordt Ludo Rasing, omdat er geen tegenkandidaten waren, bij acclamatie tot nieuw bestuurslid gekozen. Hij neemt de functie van Harrie Klerkx over. Vervolgens leest de voorzitter het rooster van aftreden voor. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Marcel Schraven Voorzitter 2016 Heidi Smits Vice voorzitter 2016 Ludo Rasing Penningmeester 2017 Peter Eerhart Secretaris 2015 Jan Vink Baancommissie

8 Volgend jaar treden Jan en Peter af. Zij stellen zich (waarschijnlijk) niet herkiesbaar. Wij verzoeken U daarom na te denken of U de juiste kandidaat bent om de secretaris te vervangen. Als U daarvan overtuigd bent, verzoeken wij U zich vroegtijdig bij de voorzitter, of rechtstreeks bij de secretaris, te melden, zodat wij alle ruimte hebben om U in te werken. De voorzitter vervolgt met het aan de leden beloven dat zij er dit jaar weer voor 100 % tegen aan gaan. 9. Begroting voor het jaar 2014: De nieuwe penningmeester presenteert hierna, wederom met behulp van Harry Klis de begroting. Hij sprak hierbij de woorden dat het voor hem een sprong in het diepe was. Wat is wijs voor dit jaar. Geen plannen om de contributie te verhogen. We verwachten in 2014 een gering tekort. We kunnen eventueel sparen met de Golfkuur als die op de website gezet wordt. Van het tekort zou dan 1.000,= af kunnen (heel voorzichtig). Het merendeel van de aanwezigen kan hiermee instemmen en de begroting wordt goedgekeurd. 10. Vaststellen contributie 2014: Zoals de penningmeester reeds bij de begroting had aangegeven, stelt hij voor om de contributie zo te laten. Als er zich omstandigheden voordoen om het huidige bedrag te wijzigen, worden de leden vroegtijdig ingelicht. Het voorstel is vooralsnog de contributie te handhaven op 67,50. Dit voorstel wordt door de leden aangenomen. 11. Rondvraag In de uitnodiging voor deze vergadering heeft U kunnen lezen dat U vragen voor deze rondvraag tot 1 maart via de bij het bestuur kon stellen, zodat zij zich goed op de beantwoording konden voorbereiden. Er zijn door 3 leden een vraag gesteld, te weten Dhr Kooi, Dhr Vos en Dhr Timmermans. Toch wil ik de leden nog de mogelijkheid geven om een makkelijk te beantwoorden vraag te stellen. De heren van Es, van Vlerken, Grift en Schilperoord hadden nog een vraag. Maar eerst gaan worden de vragen van de heren Vos en Timmermans beantwoord voor we het ingekomen stuk van de heer Kooi gaan behandelen. Dhr Frank Vos heeft de volgende vragen gesteld. Na elke vraag volgt het antwoord: 1. Maximale handicap per flight in de baan: het komt voor dat er oponthoud is in de baan doordat er flights lopen welke de maximaal bepaalde handicap overschrijden. Dit leidt tot frustraties bij andere spelers. De marshal zou in de baan hierover toezicht kunnen houden, maar beter zou zijn dat voor de start op hole 1 controle heeft plaatsgevonden bij de bar. Door het scannen van de NGF-pasjes kan de controle eenvoudig plaatsvinden. Nu kan bij het boeken van de baan via de website slechts één NGF-nummer c.q. handicap worden ingevoerd, beter zou zijn om alle NGFpasnummers in te voeren zodat daarmee de controle kan plaatsvinden. Het is ook het bestuur een doorn in het oog dat er geen rekening wordt gehouden met de maximale handicap (en dan vooral in het weekend). Vele malen heeft de secretaris de dames achter de bar, maar ook in het overleg rechtstreeks naar de baaneigenaar toe, gevraagd of er bij het reserveren van een tijd alle namen en handicaps van de flightgenoten ingevuld kunnen worden. Dat bevordert alleen maar een betere controle door de marshals, die er al alles aan doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Het geheel strandt - 8 -

9 echter op het boekingsysteem. Een systeem waarbij het wel mogelijk is, wordt niet aangeschaft (is te duur volgens baaneigenaar). Dan is de enige mogelijkheid de controle door de dames achter de bar en die hebben daar, vooral in de zomermaanden, te weinig tijd voor. Het bestuur blijft er voor knokken dat er een beter systeem komt. Is er misschien een sponsor in de vereniging, die dit voor de baaneigenaar wil regelen? 2. Afwijkende regels voor leden: de NGF heeft regels opgesteld voor alle golfers en de golfclub voor onze leden. Zijn er leden van onze club waarvoor de regels van de NGF en de regels van de club anders worden toegepast? Zo ja, waarom, welke en voor welke leden is dat van toepassing? Te denken valt daarbij aan o.a. contributies, handicap(-registratie), starttijden e.d. De regels die de NGF heeft opgesteld zijn terug te vinden in het vademecum. Vroeger was dit een boekwerk, nu digitaal na te slaan. Daarin bepaalt de NGF in grote lijnen waar de clubs zich aan te houden hebben. De clubs zijn autonoom en kunnen hun eigen beleid bepalen. Het is natuurlijk van wezenlijk belang of je een zelfstandige status hebt of dat je als club afhankelijk bent van de baaneigenaar. De regels die door de clubs worden opgesteld, al dan niet in samenwerking met de baaneigenaar, zijn voor alle leden hetzelfde. T.a.v. de contributie zou er een klein verschil kunnen zijn door de acties die door de clubs worden aangeboden. Qua handicap(-registratie) zijn er geen verschillen voor het boeken van starttijden zou er ook geen verschil moeten zijn. Ook hierbij geld voor ons weer dat het bestuur continu in overleg is met de baaneigenaar en Pro om de verschillen zo klein mogelijk te houden c.q. de verschillen te laten verdwijnen. 3. Spelen onder handicap: de handicap van een speler is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een publiek geheim dat er spelers zijn die onder hun handicap (blijven) spelen. Wat zijn de mogelijkheden voor de club om bij wedstrijden een bepaald aantal qualifying kaarten verplicht te stellen voor deelname? Natuurlijk zijn qualifying kaarten op zich ook geen garantie omdat hiermee ook gemanipuleerd kan worden. De wedstrijdcommissie kan bepalen dat een wedstrijd qualifying is en dat de kaart moet worden ingeleverd. Dat mag ze doen zo vaak ze willen. Een andere mogelijkheid van de handicapcommissie is dat zij in uitzonderlijke gevallen en na het leveren van een overtuigend bewijs de handicap van de speler met maximaal 2 punten omhoog of omlaag mogen bijstellen. De club heeft geen regels in het wedstrijdreglement opgenomen waarin staat dat de deelnemer aan een wedstrijd verplicht is een aantal qualifying kaarten in te leveren om voor deelname in aanmerking te komen. Dat moet niet een dwangmiddel van een bestuur of commissie zijn. Het moet de morele verantwoordelijkheid van de speler zijn om eerlijk met zijn handicap om te gaan. 4. Betrekken PAR-3 baan: er zijn veel leden die het leuk zouden vinden als er vanuit de club meer aandacht wordt geschonken aan activiteiten op de PAR-3 baan. De club behoort activiteiten te organiseren voor alle leden. In de wedstrijdagenda van de club staat geen enkele activiteit op of in combinatie met de PAR-3 baan. Wat zijn de mogelijkheden om de PAR-3 baan te betrekken bij wedstrijden van de club? Het bestuur is het ermee eens dat de par 3 baan zo vaak mogelijk bij wedstrijden betrokken moet worden. Zo is dit bij de openingswedstrijd altijd al het geval geweest. De wedstrijdcommissie zal moeten bekijken of dit vaker mogelijk is. Ook hierbij zijn we weer afhankelijk van de afspraken met de baaneigenaar en Pro

10 Dit jaar ontstaat er misschien een nieuwe situatie doordat een aantal holes verlengd worden en het hierdoor mogelijk is een qualifying kaart te lopen. Hierdoor wordt de par 3 baan meer belast met vooral de spelers met een hoge handicap. Toch zal het bestuur zijn best doen om de par 3 baan meer te (laten) betrekken bij clubwedstrijden. Dhr Piet Timmermans heeft de volgende opmerking/vraag gesteld: Alhoewel ik mij realiseer dat ik aan de late kant ben, wil ik toch het volgende punt onder de aandacht brengen. Het betreft hier de kwaliteit van de afslagplaatsen waarvan wij gedurende de winterperiode gebruik moeten maken. Die zijn namelijk van een heel slechte kwaliteit. Nog afgezien van de zeer beperkte afmeting en de soms scheve ligging ervan ontbreken veelal de tees waar vanaf dient te worden geslagen. Ik heb de afgelopen tijd op heel wat banen in onze omgeving gelopen en nergens vind je (gelukkig) de slechte kwaliteit waarmee onze leden het moeten doen. Het is zeer zeker ook geen reclame voor de baan. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens heel wat leden dit punt onder de aandacht van het Bestuur breng in de hoop dat het de volgende winter veel beter geregeld zal zijn. Het bestuur zorgt er middels de baancommissie voor dat het voorbereiden op de winterperiode zo goed mogelijk geregeld wordt. De afgelopen winterperiode hebben de dames weinig klachten laten horen want zij mochten van de, pas dit jaar in gebruik genomen, oranje tees, die ook groter zijn, afslaan. De heren moeten het met de oude matten doen. Er zijn aan het begin van het winterseizoen, op verzoek van de baancommissie, wat matten goedgelegd c.q. verplaatst. Helaas kunnen we het nooit voor iedereen naar de zin maken. Het bestuur gaat ook dit jaar met de baaneigenaar in overleg hoe wij het voor de heren kunnen regelen dat ook zij tevreden zijn. We zullen er hoe dan ook voor zorgen dat er volgend jaar wel rubberen (bruikbare) tees zijn die bij beschadiging vervangen moeten worden. (Dit is afhankelijk van gebruikgegevens, want als binnen de kortst mogelijke tijd de tees kapot geslagen zijn, kan dit geen dwangmiddel aan de baaneigenaar zijn om ze te blijven vervangen.) Vervolgens geeft de voorzitter antwoord op het ingekomen stuk van de heer Kooi. Omdat het stuk van de heer Kooi niet voor de vergadering is uitgereikt (vanwege omstandigheden) maar slechts ten dele door hem is ingeleid, plaatsen we omwille van de duidelijkheid zijn gehele stuk. Golfclub De Kurenpolder INLEIDING: De Golfclub De Kurenpolder werd op 21 september 1991 opgericht. Dat betekent dat op 2L september 2016 de vereniging 25 jaar zal bestaan. Voor een vereniging natuurlijk reden om hier de nodige aandacht aan te gaan schenken. De afgelopen jaren heeft de vereniging zich in hoofdzaak bezig gehouden met het organiseren van wedstrijden en het op de (hoofdzakelijk) financiële winkel van de vereniging passen. Wedstrijden worden er volop georganiseerd. Voor de "vrije" golfer wel eens een doorn in het oog want starttijden kunnen dan niet op de gewenste tijden worden gereserveerd. Maar het is goed wedstrijden te organiseren voor de leden om in ieder geval de onderlinge competitie aan te moedigen en om de onderlinge binding te bevorderen. Dit staat met zoveel woorden ook vermeld in de Statuten van de Golfclub de Kurenpolder en wel in artikel 3. Met de eigenaar van de baan maar ook met de golfschool biedt de samenwerking met de Golfclub kansen en uitdagingen om de golfsport te promoten in de regio van het Land van Heusden en Altena in het bijzonder en daarbuiten in het algemeen. CONSTATERINGEN:

11 Reeds vanaf de datum van oprichting is het bestuur conserverend bezig geweest. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat er wedstrijden worden georganiseerd, overleg wordt gevoerd met de eigenaar, een clubblad wordt uitgegeven, gelden worden geïnd en leden worden geworven enz. Maar over al deze onderwerpen staat er geen helder doel voor ogen waarom we het allemaal doen en voornamelijk op welke wijze en binnen welke regels. Ja, dit alles om het golfspel te bevorderen en te beoefenen (artikel 3 Statuten). Echter de weg er naar toe is onbeschreven en te afhankelijk van de bestuursleden die op dat moment zijn gekozen. Op dit moment wordt alles onder de algemene en open term van "kan" omschreven. Anno 2014 is het ondenkbaar om als vereniging zonder beleidsplan de gestelde doelstelling zien te realiseren. Het werven van leden, het organiseren van wedstrijden, de samenwerking met de eigenaar, de samenwerking met de golfschool, het nut en doel van het clubblad en last but not least de financiën, zijn onderwerpen waarover nagedacht moet worden. Het is dan ook tijd om de conserverende bestuursposten te verlaten en een beleidmatige vereniging te laten opstaan. Kortom: WE ONTWIKKELINGEN EEN BELEIDSPLAN!! BELEIDSPAN: Wat staat er dan allemaal in een beleidsplan? Hierbij kan gedacht worden aan: - welke activiteiten er door de Golfclub worden georganiseerd; - welke doelgroepen er met welke activiteiten bereikt willen worden; - wat is haalbaar en wat juist niet; - op welke wijze er leden worden geworven en tot welk maximum; - het formuleren van financieel beleid; - hoe vindt samenwerking plaats met eigenaar en golfschool en omliggende golfclubs; - op welke wijze vindt overleg plaats met de gemeente en NGF; - op welke wijze wordt samenwerking gezocht met landelijke-, regionale golfverenigingen; - hoe wordt de golfsport gepromoot al of niet met andere lokale sportverenigingen; - hoe wordt de PR opgepakt en uitgevoerd; - en (nader in te vullen onderwerpen). Een beleidsplan moet niet als en status document gezien en zeker niet uitgevoerd worden. Er zal altijd ruimte blijven om in te spelen op actuele ontwikkelingen en op onverwachte situaties. Maar de leden moeten weten waar ze lid van zijn. Een dynamische vereniging vraagt om creativiteit en zal de leden ook actief mee laten denken. Iedere nieuwe impuls, iedere klacht, iedere opmerking en suggestie zijn allemaal gratis adviezen waarmee het bestuur het beleid alleen maar kan verbeteren. Dit alles in het belang van de eigenaren van de Golfclub, de leden. ADVIES/VOORSTEL: Met deze notitie wordt de ledenvergadering gevraagd het bestuur de opdracht te geven om binnen drie maanden een beleidplan aan de leden ter vaststelling voor te leggen. Een beleidsplan dat samen met de eigenaar en de golfschool wordt opgesteld. Een plan waar het bestuur maar ook de leden trots op kunnen zijn waarmee aangegeven wordt dat Golfclub De Kurenpolder dynamisch de golfsport ontwikkeld voor alle sporters in het algemeen maar voor haar leden in het bijzonder. Een dynamische Golfclub straalt voor iedereen de uitdaging uit waarmee golfend Nederland wordt geprikkeld om eens een kijken te komen nemen en in de regio Golfclub De Kurenpolder de gezagdragende golfclub van de regio is waar golfers graag lid van willen worden. Onderscheid je van de rest want grijze muizen zijn er al genoeg. Opzet beleidsplan Golfclub De Kurenpolder De voorzitter: Het bestuur heeft dit stuk op zijn merites bekeken en is tot de volgende opmerkingen gekomen: De heer Kooi constateert dat het bestuur vanaf de datum van oprichting, dit moet overigens 23 september 1991 zijn, conserverend bezig is geweest. Hij geeft ook aan wat hiermee bedoeld wordt maar ook dat er bij al deze onderwerpen geen helder doel voor ogen staat, waarom we het allemaal doen en voornamelijk op welke wijze en binnen welke regels. Hij vervolgt: Ja, dit alles om het golfspel te bevorderen en te beoefenen (artikel 3 van de Statuten)

12 Hij vergeet echter om het vervolg van dit 1 e lid artikel 3 te benoemen, namelijk: alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden. Over deze aanvulling later meer. Hij vervolgt verder dat het anno 2014 ondenkbaar is om als vereniging zonder beleidsplan de gestelde doelstelling zien te realiseren en vervolgt met een aantal onderwerpen waarover nagedacht moet worden. Als laatste stelt hij dat het tijd is om de conserverende bestuursposten te verlaten en een beleidmatige vereniging te laten opstaan. Kortom: WE ONTWIKKELEN EEN BELEIDSPLAN. Het is jammer dat de heer Kooi niet bij de oprichtingsvergadering van 23 september 1991 was, want dan had hij kunnen horen dat de 1 e voorzitter van de vereniging, Jaap in t Veld, aan de vergadering om liefhebbers vroeg voor het bemannen (vrouwen natuurlijk ook welkom) van een aantal commissies. Samen met deze commissies heeft het bestuur richtlijnen opgesteld om de doelstelling van vooral lid 1 van het meermaals genoemde artikel 3 te bereiken. Dit bestuur is er niet bij geweest, maar wij zijn er van overtuigd dat het toenmalige bestuur de commissies vrij baan hebben gegeven om hun commissieregels op te stellen, waarbij zij natuurlijk de eindverantwoording hielden en de commissies het groene licht gaven om de ingeslagen weg te vervolgen. Als de heer Kooi wil weten of dit ongeveer zo is gegaan dan kan hij dit de heer Stokroos vragen die de eerste voorzitter baan- en wedstrijdcommissie was. Het was vanaf toen maar ook daarna in alle, door andere liefhebbers bemande commissies zaak om rekening te houden met: Hoe leiden wij nieuwe golfers op naar GVB en EGA handicap Hoe kunnen we nieuwe golfers aan onze vereniging binden Welke activiteiten worden er georganiseerd voor de leden Hoe is de afdracht van de ontvangen gelden naar penningmeester geregeld Zoals U ziet zijn deze punten uit het voorgestelde beleidsplan van de heer Kooi altijd al staand beleid geweest. Dat wij zeer goede commissievoorzitters hebben gehad, die dan ook een uitstekend beleid hebben gevoerd mag wel blijken dat de heren Kees Verdonk, Frans van der Vaart en Ad Loonen tot Lid van Verdiensten zijn benoemd. Het bestuur heeft met de baaneigenaar een exploitatieovereenkomst afgesloten, waarin o.a. het speelrecht voor de vereniging en de kosten van het speelrecht vastgelegd staan. Het bestuur, vertegenwoordigd door de overlegcommissie, heeft regelmatig overleg met de baaneigenaar en de Pro. Op regionaal gebied heeft het bestuur 2 maal per jaar contact met een aantal regioverenigingen waaronder o.a. de Oosterhoutse, de Haenen, Bergvliet, Albatros en Wouwse Plantage. Op landelijk niveau zijn er contacten met NGF middels vergaderingen, voorzitters- en secretarissen overleg, de Algemene ledenvergadering en de Regiover Zuid vergadering voor A-B verenigingen, door opleidingen die door de NGF verzorgd worden op het gebied van o.a. baaninrichting, handicapping en wedstrijdorganisatie. Hierdoor worden de commissieleden van de verenigingen up-to-date geschoold. Een belangrijk punt in het op te stellen beleidsplan voor de heer Kooi is het financieel beleid. Ook dit beleid is bij dit conserverend bestuur in goede handen en is dit ook altijd geweest. Het is altijd een beleid geweest om een goede reserve te hebben en te letten op de uitgaven. Wanneer de reserves worden aangesproken en er een contributieverhoging wordt voorgesteld heeft de heer Kooi het in een reactie over onprofessioneel boekhouden en de transparantie betreffende de opbrengsten van evenementen en wedstrijden wordt in twijfel getrokken. De heer Kooi is ook hierbij niet op de hoogte dat de commissies zich aan het financieel protocol moeten houden en verantwoording moeten afleggen aan de penningmeester

13 In de loop der jaren hebben de verschillende kascommissies de penningmeester in mooie en soms minder mooie woorden geroemd en altijd gevraagd om decharge van de penningmeester. Dat dit onprofessionele boekhouden deze penningmeester aardig is gelukt mag blijken uit de waardering die er altijd is geweest. In één ding heeft de heer Kooi gelijk: dat het bestuur conserverend bezig is geweest. Want door dit conserverend beleid heeft het bestuur en ook de voorgangers er voor gezorgd dat het onderlinge contact tussen de leden, bij de meesten, altijd goed is geweest en dat nieuwe leden vooral om de gemoedelijke sfeer lid zijn geworden. In het verleden, toen er o.a. bij volmacht bestuursleden werden gekozen, was de reactie niet voor niets: op wie er gekozen wordt is niet belangrijk, als het maar een doe maar gewoon type is. Wij zijn dus, onder de golfclubs, geenszins één van de grijze muizen! De heer Kooi stelt de vergadering voor om het bestuur de opdracht te geven om binnen drie maanden een beleidsplan aan de leden ter vaststelling voor te leggen. Dit alles in het belang van de eigenaren van de golfclub, de leden. Het bestuur stelt dat veel uit het schrijven van de heer Kooi reeds staand beleid, via de commissies, is. Zij zijn er zich wel bewust van dat dit beleid een constante toetsing vergt en waar nodig aangepast dient te worden. Het bestuur stelt de vergadering daarom voor om dit voorstel niet over te nemen en tegen te stemmen. Zover het antwoord van de voorzitter. Alvorens tot stemming over te gaan, werden er door de leden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. En na enige discussie en goede argumenten werd het voorstel van de heer Kooi aangenomen. De voorzitter stelde de leden voor een commissie te vormen die deze opdracht zou uitvoeren. Voor de commissie hebben de heren van Es, Bergé, Kooi, Brouwer en Schilperoord zich opgegeven. Zij denken plusminus 6 maanden nodig te hebben om een concept beleidsplan samen te stellen. Dit wordt dan met de voorzitter besproken. Na dit onderwerp beantwoorde de voorzitter de vragen van de heren van Es, Grift en Schilperoord. Hij gaf hier ondermeer bij aan dat discussies op het terras tot niets leiden en alleen meer vragen oproepen. De secretaris gaf nog inzicht in de leeftijdopbouw van de vereniging. Jan Bakx is de oudste met 87 jaar en de jongste is Anouk Timp. We hebben 85 leden, waarvan 19 jeugdleden, die jonger zijn dan 50 jaar; de rest is ouder. De heer Trijsburg, in afwezigheid van de heer Koppers, bedankte het bestuur voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar en wenste hen veel gezondheid toe om nog lang door te gaan. Deze woorden werden door de aanwezige leden met een luid applaus ondersteund. De voorzitter bedankte de heer Trijsburg en de leden. 12. Sluiting De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage in deze vergadering. Hij wenst hen, mede namens de collega bestuursleden, een fantastisch jaar met veel golfplezier toe. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en sluit om uur de vergadering

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Januari - Februari 2014 Jaargang 26 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / sept. 2010 no. 3 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv GolfDrieDaagse

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie