NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van der Hoeven, Ad Loonen, Marijke van Vlerken en Fred Zwaans die ons in het afgelopen jaar, gerekend vanaf de vorige ledenvergadering, zijn ontvallen. Op 5 februari van dit jaar is Mary Schoone overleden. Tevens verzoekt hij in het moment van stilte te denken aan de leden die op dit moment met ziekte kampen. Vervolgens heet hij de aanwezigen, 65 leden,net zo veel als vorig jaar van harte welkom en stelt het zittende bestuur voor. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2013 en notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november Onder dankzegging van de voorzitter worden de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2013 met een kleine woordwijziging, wedstrijdcommissie, verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Ook de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2013 worden goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken De secretaris geeft de namen door van 45 leden, welke te kennen hebben gegeven niet aanwezig te zullen zijn. De ingekomen stukken van de heren Kooi, Vos en Timmermans worden in agenda punt 11 behandeld. 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2013 en jaarplan 2014 Voorzitter De voorzitter geeft aan dat het leiden van een vereniging met grote leeftijdverschillen en belangen niet gemakkelijk is. Een goede communicatie met leden en commissies is essentieel voor het creëren van het saamhorigheidsgevoel en dat ook uitdragen. Een blijvend punt van aandacht is het handhaven van de gedragsregels zowel in- als buiten de baan. Etiquetteregels zijn er niet voor niets. Een punt van zorg is het vertrek van een groot aantal leden. We hopen met een all-in-one pakket aanbieding dit jaar nieuwe leden aan onze vereniging te kunnen binden. Een werkgroep is begonnen met het bouwen van een nieuwe website. Op de nieuwe website zal eveneens ons clubblad digitaal gaan verschijnen. Ook geeft de voorzitter aan dat een aantal afslagplaatsen van de Par 3 baan zodanig verlegd worden, dat de baan voldoet aan de door de NGF gestelde eisen en leden met een hcp vanaf 54 ook op deze baan een qualifying kaart kunnen lopen. Ten slotte hoopt de voorzitter dat we met zijn allen een goed golfseizoen tegemoet gaan en wenst het bestuur alle competitiedeelnemers veel succes toe. Ledenadministratie Harry Klis heeft de ledenadministratie in het afgelopen jaar op goede wijze uitgevoerd. De kleine probleempjes die er waren, werden ook dit jaar weer moeiteloos verholpen. Dit jaar hebben 81 leden het lidmaatschap opgezegd. We hebben nu 467 namen op de ledenlijst staan. Hiervan zijn 19 jeugdlid en 11 slapend lid. We houden dan ook 437 min of meer actieve seniorleden over. Vanaf volgend jaar hebben we, in principe, geen slapende leden meer. De leden van de vereniging moeten zich zelf gaan verzekeren, kan eventueel ook collectief, om een deel van het betaalde - 1 -

2 greenfee-abonnement, naar rato, terug te ontvangen. Informatie over deze verzekering kunt u vinden op en Ook het bestuur zal zich beraden of een collectieve verzekering voor de leden een goede oplossing zou kunnen zijn. H&R Commissie De H&R Commissie heeft dit jaar bestaan uit Han van Rooij (voorzitter), Harry Klis, Marijn Raaijmakers, Piet Bouwma, Anne Versteegh, Ans van Zon en tot haar toetreding in het bestuur op 18 maart 2013, Heidi Smits. De H&R Commissie is 8 keer in vergadering bijeengekomen. Golfregelcursussen In 2013 zijn er 7 regelcursussen gevolgd. Vanaf april 2013 is gestart met een aangepaste regelcursus, conform het vernieuwde regelexamen, wat diezelfde maand voor het eerst werd afgenomen. Door het vernieuwde regelexamen en de mogelijkheden zich digitaal daar op voor te bereiden was de deelname aan de regelcursussen dit jaar minder: ± 6o deelnemers. Er waren dit kalenderjaar twee regelavonden voor leden gepland, waarvan er op 2 oktober 2013 daadwerkelijk een heeft plaatsgevonden met 9 deelnemers. Aan de NGF Regiocursus van 8 maart 2013 is deelgenomen door Harry Klis, Han van Rooij en Piet Bouwma. Golfregelexamens In 2013 werd de vormgeving van het Regelexamen veranderd aan de hand van beeldmateriaal (vragen bij plaatjes) en eenieder kon op de website van de NGF proefexamens maken. Deze veranderingen hebben er zeker toe bijgedragen dat de resultaten dit jaar zeer goed waren te noemen. Er namen 70 kandidaten deel aan het examen en slechts 3 kandidaten legden een herexamen af, overigens alle 3 met succes. Bij de jeugdexamens namen 5 deelnemers met succes deel aan het aangepaste examen. Rating gele, rode en oranje tees De rating van de baan is in 2013 definitief vastgesteld voor gele, rode en oranje tees, waarbij alle tees door iedereen gebruikt mogen worden. Verder stelde de H&R richtlijnen/aanbevelingen voor alle leden vast met welke handicap het best gespeeld kon worden en van welke kleur tee, om een goede doorstroming in de baan te verkrijgen. Handicapregistratie Door de leden is intensiever gebruik gemaakt van de Telegolfzuil. In het totaal zijn qualifying kaarten via een sticker verwerkt. Dit is een toename van 44% ten opzichte van De H&R biedt de Handicapregistratie voor vrije golfers (niet-leden) aan voor 60,00 per jaar. Per 31 december 2013 waren er 55 deelnemers, tegenover 24 in Financiën Het aantal regelexamenkandidaten is in 2013 bijna constant gebleven Het aantal deelnemers dat gebruik maakte van de Handicapregistratie voor niet-leden steeg. Hierdoor is de begroting voor 2013 ruimschoots gehaald. Redactiecommissie Verslag 2013 De redactiecommissie blijft trots op de uitgaven van het clubblad van Het A4 grote, kleurrijke clubblad dat u afgelopen jaar weer heeft kunnen lezen. Met bijdragen van leden die de moeite hebben genomen om een verslag van hun winnende wedstrijd te schrijven. Of van commissies die hun nieuws graag wereldkundig wilden maken. En niet te vergeten het bestuur en de column van de zoevende golfbal. Misschien is het u opgevallen dat de Golfkuur veranderd is. Met meer foto s maar op kleiner formaat. En we zouden zo graag mooie, grote foto s willen plaatsen in het clubblad. Tenslotte zeggen beelden meer dan woorden. Daarom bij deze de oproep: stuur ons mooie foto s. Haarscherp en met een hoge resolutie. Dan - 2 -

3 wordt het clubblad in 2014 nog mooier vooruitblik De redactiecommissie heeft voor 2014 een nieuwe opbouw voor de vier edities van de Golfkuur opgesteld. Daarmee hopen we de commissies meer aan het woord te laten. En ook meer persoonlijke verhalen te publiceren. Maar natuurlijk wacht de redactiecommissie elke keer in spanning af hoeveel kopij er in de mailbox valt om de volgende vier nummers van de Golfkuur te vullen. Oproep We willen deze gelegenheid ook gebruiken om een oproep voor versterking van de redactiecommissie voor het maken van de Golfkuur. Onder de leden zijn er vast hele goede eindredacteurs, fotografen, tekstschrijvers of mensen met een ander talent dat we kunnen gebruiken. Stuur een mail naar en wij nemen contact met u op. Vanwege verschillende omstandigheden zijn er in 2014 een aantal adverteerders weggevallen waardoor de inkomsten minder worden, maar de kosten niet. Daarom zijn we nog altijd op zoek naar adverteerders waar we de Golfkuur gedeeltelijk mee kunnen vullen. Onze trouwe adverteerders zijn we ook voor 2014 bijzonder erkentelijk dat ze ons blijven ondersteunen. Nieuwe website In de afgelopen maanden zijn een aantal heren bezig geweest om de website te vernieuwen. Oude contract bij Leonard is per opgezegd. De nieuwe webbeheerder wordt Toine van Campenhout. Om het resultaat te zien van hun voorbereidingen volgt nu een presentatie. In deze presentatie werden de verschillende mogelijkheden van de website getoond. Dit werd door de leden met een luid applaus beloond. Wedstrijdcommissie Jaarverslag 2013: De Commissie heeft vlak voor de jaarwisseling afscheid genomen van 4 leden, te weten Cock Hin, die na jaren van intensieve inzet plaats wilde maken voor een jongere opvolgster en Dorette Bakens, Judith Breddels en Rob Kort die onze vereniging hebben verlaten. Ook zij waren van grote waarde voor de Commissie, met name voor het penningmeesterschap en de organisatie van de NGF competitie. Wegens gebrek aan belangstelling hebben de Handicart- en de Kikkerwedstrijd geen doorgang kunnen vinden. Vooral het laatste is betreurenswaardig; deze wedstrijd is een dank van het bestuur voor alle commissie- leden en wordt de Kikker bekend gemaakt. Totaal kijkt de Wedstrijdcommissie met een goed gevoel terug op De georganiseerde wedstrijden hadden een behoorlijke tot goede bezetting, met uitschieters naar boven. En minstens zo belangrijk waren de positieve ervaringen van de deelnemers. Het gaat te ver om alle wedstrijden te benoemen, echter voor een aantal maken we een uitzondering: Het Oranje/Openingstoernooi, gespeeld op Kroningsdag, werd mede dankzij de inzet van de baaneigenaar en de bijdrage van het bestuur een geslaagd evenement. The Double, voor de 3e keer inmiddels een groot succes en in 2013 overtekent met inschrijvingen. De 20/30+ wedstrijden met een gemiddeld aantal deelnemers van rond de 50 per wedstrijd. De Mix Foursome, voor de 2e maal gehouden, maar die helaas wegens hevige regenval geen slotdag kende

4 De Winter Matchplay Competitie, die in maart 2013 werd afgesloten met een record aantal deelnemers van 72. In november is de nieuwe competitie weer gestart met 8 teams. De Freaky Frogs, de damesochtend/avond en de herenochtend/avond waren wederom succesvol. De Herenochtend: Met 60 regelmatige deelnemers en een gemiddelde opkomst in 2013 van 34 heren per wedstrijd, gemeten over 44 wedstrijddagen in de zomer en winter, mag deze maandagochtendwedstrijd als een zeer succesvolle formule worden beschouwd. Verder: - Dames 1 is kampioen geworden in de NGF competitie. - De clubkampioenen Strokeplay waren Ineke Kort en Leo Geers - De clubkampioenen Matchplay waren Ineke Kort en Bas Venzelaar - De Masters is gewonnen door Bas Venzelaar - De Commissie is eind 2013 versterkt met Hilke van Dongen (NGF coördinatie) en Alexandra Vos (Penningmeester) en bestaat per eind 2013 uit 8 leden. Voor 2014 wil de Commissie de volgende doelstellingen verwezenlijken: - Uitbreiding van de Commissie met 1 à 2 leden. - Betere communicatie over wedstrijden via clubblad, website en mailings. - Realiseren van meer deelnemers per wedstrijd. Het verslag van de Herenvond: seizoen 2013 werd voor de eerste en tevens laatste keer door de secretaris voorgelezen. Ook dit verslag wordt dan opgenomen in het verslag van de wedstrijdcommissie. In dit verslag waren de voornaamste punten: - totaal 531 deelnemers, gemiddelde van 30 per week. - Op de lijst staan 62 namen, waarvan er 40 frequent meededen. Zij staan dan ook in de einduitslag. - Op 5 september 2013 werden de prijzen uitgereikt: Kees Dudok bij de lage handicappers, Erik Flippo bij de hoge handicappers en Rob Kort als Birdiekoning waren de winnaars. - Alle frequente deelnemers mochten een prachtige polo, met logo van onze club, in ontvangst nemen, dit mede door de welwillende en gulle medewerking van Arie van Noordenne. - Het seizoen 2014 zal starten op donderdag 1 mei. Overlegcommissie Overleg met de baaneigenaar heeft het afgelopen jaar bijna maandelijks plaatsgevonden. Zoals bekend heeft de club 50% speelrecht en de andere 50% komt toe aan de baaneigenaar. In de praktijk blijkt dat de club meer dan ruimschoots gebruik kan maken van dit speelrecht. Leden van onze club kunnen en nemen in grote mate deel aan wedstrijden die door de baaneigenaar worden georganiseerd, de zgn. Biesbosch wedstrijden. In overleg met de baaneigenaar en wedstrijdcommissie wordt getracht om in ieder geval een zaterdag of een zondag vrij te houden ten behoeve van de vrije golfers. Ondanks dat we begrip hebben voor de vrije golfers, worden wedstrijden echter meestal in het weekend georganiseerd, daar ontkom je niet aan. De overleg vergaderingen verlopen in goede harmonie. Overleg is erg zinvol om met elkaar over algemene zaken van gedachten te kunnen wisselen en om wensen kenbaar te maken. Immers er is een win win situatie voor zowel de club, baaneigenaar en golfschool. Neemt niet weg dat veel van onze wensen de baaneigenaar geld kosten die weer een afweging moet maken. Gemaakte afspraken worden door de baaneigenaar nagekomen. De baaneigenaar doet geen concessies aan het onderhoud van de baan. Wij als club zijn dan ook bijzonder tevreden over de goede kwaliteit van de baan over het afgelopen jaar ondanks het natte voorjaar

5 Zo is inmiddels het veiligheidsnet bij hole 6 aangebracht en worden enige afslagplaatsen bij de par 3 baan verlengd zodat men op deze baan HCP 54 kan gaan verlagen naar HCP 37 zonder gebruik te moeten maken van de grote baan. Zo wordt er inmiddels meer aandacht besteed aan het schoonhouden van het servicepunt, waarbij gesteld moet worden dat ook de leden daar hun steentje aan kunnen bijdragen. Er bestaat een goed communicatie tussen Jan Vink van de baancommissie en de greenkeeper over baan aangelegenheden. Een goede communicatie doet wonderen. Zorgelijk blijft het ledenbestand. De gezamenlijke actie tussen baaneigenaar en club levert nog niet het gewenste resultaat. Op dit moment hebben we 467 leden incl. jeugdleden. Samen met de baaneigenaar en golfschool wordt steeds gekeken hoe we nieuwe leden kunnen aantrekken. Baancommissie Terugblik 2013 In het voorjaar zijn de oranje afslagmatten in de baan aangebracht. Een uitkomst voor de beginnende golfer en spelers met een hoge handicap. Deze matten worden tijdens de winterperiode ook gebruikt als damesafslagplaatsen. Het veiligheidsnet achter de herentee van 6 is gerealiseerd. Een aantal zaken die vorig jaar aangekondigd waren, zijn voorlopig niet uitgevoerd. De winterregels die vorig jaar als proef waren aangepast zijn uitstekend bevallen en ook deze winterperiode van kracht. Deze aangepaste regels gelden nu ook voor de kleine baan. Na het natte en koude voorseizoen en een baan die pas laat begon te groeien hadden we in de zomer een prima grasmat. Vooruitblik 2014 Dit jaar is zo qua temperatuur zo zacht begonnen dat zelfs in de 1 ste week van januari de greens zijn gemaaid. Om de baan te sparen is vanaf medio januari opteeën op de fairway verplicht, met als gevolg veel minder plaggen. Voor wat betreft de baan zijn er naast het gewone maaiwerk en onderhoud geen specifieke zaken gepland. Toegezegd is dat het servicepunt zal worden aangepakt en de brug tussen hole 3 en 4 vernieuwd. Als er vragen en/of opmerkingen zijn over de baan kunt u altijd contact opnemen met de baancommissie. Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2014 toe. Jeugdcommissie Terugblik 2013 In 2013 zijn de volgende activiteiten door de jeugdcommissie gerealiseerd: trainingen op zondagochtend, NGF jeugdcompetitie voor twee teams, jeugdwedstrijden op de eigen baan, Ouder-kind wedstrijd en het eerste jeugdkamp. De zondagse trainingen worden door vier jeugdcoaches gegeven. Twee van hen hebben in 2013 ook een meerdaagse opleiding gevolgd om nog beter training te kunnen geven aan de jeugd. De twee NGF teams bestonden uit 11 jeugdleden die afwisselend mee hebben gespeeld bij de wedstrijden in juni. De jeugdcommissie is erg trots dat deze beide teams met goede inzet, alle wedstrijden meegespeeld hebben. Een aantal jeugdleden heeft, samen met de jeugdcommissie, het KLM Open bezocht. In barre omstandigheden was het toch een bijzondere ervaring om topspelers van dichtbij te kunnen volgen. En vooral om met de latere winnaar, Joost Luiten, mee te lopen en op de foto te gaan. In september is het eerste jeugdkamp georganiseerd. Een daverend succes waar door de jeugdleden nog lang over nagepraat is. Een heel vol programma waarin niet alleen gegolfd werd maar we ook andere activiteiten (zwemmen, Twister, klimmen in het nieuwe klimpark) hebben gedaan

6 De lichtjeswedstrijd die begin november op de planning stond is helaas vanwege de weersomstandigheden niet doorgegaan. Tot grote teleurstelling van de jeugd die het wel spannend vond om in het donker te gaan spelen. Aan het eind van het jaar zijn een aantal jeugdleden weggegaan naar een andere golfclub. Om verschillende redenen, en de jeugdcommissie vindt dit erg jammer. Maar we zijn blij dat ze in ieder geval zoveel plezier in het golfspel hebben dat ze nog wel blijven golfen. Vooruitblik 2014 In 2014 gaan we verder op de ingezette koers met de jeugdcommissie. We zijn blij met de aanwas bij de commissie door enthousiaste ouders, die zich voor alle jeugdleden willen inzetten. De structuur van de commissie is aangepast om alle activiteiten goed te kunnen organiseren voor onze jeugd. Het doel blijft om het niveau van onze jeugd omhoog te brengen en ze meer samen te laten spelen. Training De wekelijkse training op zondag, door de vier jeugdcoaches, is een belangrijk onderdeel daarvan. Het is goed om te zien dat er bij de trainingen ook nieuwe jeugd mee doet. De trainingen worden afgewisseld met wedstrijden, waarbij voor de jongste (tussen 6 en 10 jaar) ook de Junior course gebruikt wordt. Wedstrijden Op de club worden er dit jaar ook weer een aantal wedstrijden op de maincourse en de juniorcourse georganiseerd, om te zorgen dat alle (jonge) jeugdleden ook wedstrijdervaring opdoen. NGF competitie Voor 2014 is er één team ingeschreven voor de NGF competitie. Dit heeft te maken met de jeugdleden die eind 2013 naar een andere golfclub zijn gegaan. Dit team gaat in juni de strijd aan met de andere teams in hun poules. En verder nog Op de planning staat ook weer een tweedaags jeugdkamp op de Kurenpolder, een bezoek aan KLM Open, het Kind-Ouder toernooi en de jeugdclubkampioenschappen. Kortom genoeg plannen en we hopen dat u de jeugdleden weer veel op de baan zult zien. Na het behandelen van de jaarverslagen en plannen vraagt de voorzitter de instemming met betrekking tot het gevoerde beleid en het beleid voor het komende jaar. Onder luid applaus stemt de vergadering in met het gevoerde beleid over 2013 en het te voeren beleid in Alvorens verder te gaan bedankt de voorzitter de commissieleden voor hun inzet en roept de leden op het goede voorbeeld van deze mensen te volgen en ook toe te treden tot een commissie. 5. Financieel verslag 2013 De penningmeester geeft aan dat de leden dit jaar de cijfers vroegtijdig hebben kunnen bekijken. Het financieel verslag was ook dit jaar via naar de leden gestuurd. Hij geeft vervolgens, met behulp van de door Harry Klis op PowerPoint gezette cijfers, een uitgebreide toelichting op de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2013 en geeft, na een korte verhitte discussie en een korte pauze, antwoord op de gestelde vragen. Hij zegt de heer van Es toe e.e.a. in een afzonderlijk gesprek toe te lichten De jaarrekening wordt verder zonder bezwaren door de leden vastgesteld

7 6. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit mevrouw Van Zon en de heer Verkolf, als vervanger van de heer Tjin A Djie, geeft in hun verslag aan dat er in alle betreffende boeken geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zij stellen daarom de ledenvergadering voor om decharge aan penningmeester en bestuur te verlenen voor het boekjaar De voorzitter bedankt de kascommissie voor het grondig uitvoeren van haar werk. Op zijn vraag aan de leden om het bestuur, in casu de penningmeester, decharge te verlenen beantwoorden zij dit met een luid applaus. 7. Benoeming kascommissie Mevrouw van Zon heeft te kennen gegeven zitting te blijven nemen. Dhr Brouwer had zich voor de vergadering al opgegeven om naast haat zitting te nemen in de kascommissie. 8. Verkiezing bestuursleden Omdat er al een pauze is geweest gaan we gelijk door met de verkiezing van de nieuwe penningmeester. De heer Klerkx is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en zijn goede werk. Maar omdat hij hem maar één jaar had meegemaakt, gaf hij het woord aan de secretaris die gelijktijdig met hem is opgetrokken. De secretaris gaf in het kort aan hoe de verkiezing van Harrie tot stand was gekomen en hoe het mogelijk was dat hij niet 6, maar bijna 13 jaar bestuurslid is geweest. Hij gaf weer dat de controles altijd goed waren verlopen waarbij de gradatie van waarderingen opliepen van een getrouw beeld tot uitmuntend. Maar de penningmeester was vooral een mensenvriend die iedereen hielp en door de secretaris als een echte golfvriend bestempeld werd. Na het uitreiken van de stoffelijke blijken van waardering aan Harrie en bloemen voor zijn echtgenote Rietje gaf de voorzitter wederom het woord aan de secretaris. Deze las een brief van de leiding Heerenochtend en Freaky Frogs voor, waarin het verzoek werd gedaan om de scheidende penningmeester, vanwege zijn verdienste voor de vereniging, tot Erelid voor te dragen. Dit voorstel werd door het bestuur gedeeld en werd ook aan de leden voorgelegd. Dezen stemden in met de voordracht en werd Harrie Klerkx vervolgens, met inbegrip van de uitreiking van de plaquette, tot Erelid benoemd. In zijn toespraak zei Harrie nooit van plan geweest te zijn om in het bestuur te gaan. Hij wilde alleen maar golfen. Maar men bleef aan hem trekken en na het 4 e, 5 e of misschien wel het 10 e verzoek stemde hij in. Dank zij een bestuur dat zich ook formeerde en een club in opbouw is hij zo lang gebleven. Ook gaf hij aan dat hij een beetje wars was van al het eerbetoon met o.a. een burgemeester die een verplicht praatje moet gaan houden. Maar de uitreiking van deze plaquette waardeert hij zeer omdat dit echt gemeend is en door de leden wordt gedragen. Naast de bestuursleden, waar hij goed mee samen kon werken, bedankte hij vooral de leden, aardige mensen, die hem altijd het vertrouwen hebben geschonken. BEDANKT! Na deze feestelijkheden wordt Ludo Rasing, omdat er geen tegenkandidaten waren, bij acclamatie tot nieuw bestuurslid gekozen. Hij neemt de functie van Harrie Klerkx over. Vervolgens leest de voorzitter het rooster van aftreden voor. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Marcel Schraven Voorzitter 2016 Heidi Smits Vice voorzitter 2016 Ludo Rasing Penningmeester 2017 Peter Eerhart Secretaris 2015 Jan Vink Baancommissie

8 Volgend jaar treden Jan en Peter af. Zij stellen zich (waarschijnlijk) niet herkiesbaar. Wij verzoeken U daarom na te denken of U de juiste kandidaat bent om de secretaris te vervangen. Als U daarvan overtuigd bent, verzoeken wij U zich vroegtijdig bij de voorzitter, of rechtstreeks bij de secretaris, te melden, zodat wij alle ruimte hebben om U in te werken. De voorzitter vervolgt met het aan de leden beloven dat zij er dit jaar weer voor 100 % tegen aan gaan. 9. Begroting voor het jaar 2014: De nieuwe penningmeester presenteert hierna, wederom met behulp van Harry Klis de begroting. Hij sprak hierbij de woorden dat het voor hem een sprong in het diepe was. Wat is wijs voor dit jaar. Geen plannen om de contributie te verhogen. We verwachten in 2014 een gering tekort. We kunnen eventueel sparen met de Golfkuur als die op de website gezet wordt. Van het tekort zou dan 1.000,= af kunnen (heel voorzichtig). Het merendeel van de aanwezigen kan hiermee instemmen en de begroting wordt goedgekeurd. 10. Vaststellen contributie 2014: Zoals de penningmeester reeds bij de begroting had aangegeven, stelt hij voor om de contributie zo te laten. Als er zich omstandigheden voordoen om het huidige bedrag te wijzigen, worden de leden vroegtijdig ingelicht. Het voorstel is vooralsnog de contributie te handhaven op 67,50. Dit voorstel wordt door de leden aangenomen. 11. Rondvraag In de uitnodiging voor deze vergadering heeft U kunnen lezen dat U vragen voor deze rondvraag tot 1 maart via de bij het bestuur kon stellen, zodat zij zich goed op de beantwoording konden voorbereiden. Er zijn door 3 leden een vraag gesteld, te weten Dhr Kooi, Dhr Vos en Dhr Timmermans. Toch wil ik de leden nog de mogelijkheid geven om een makkelijk te beantwoorden vraag te stellen. De heren van Es, van Vlerken, Grift en Schilperoord hadden nog een vraag. Maar eerst gaan worden de vragen van de heren Vos en Timmermans beantwoord voor we het ingekomen stuk van de heer Kooi gaan behandelen. Dhr Frank Vos heeft de volgende vragen gesteld. Na elke vraag volgt het antwoord: 1. Maximale handicap per flight in de baan: het komt voor dat er oponthoud is in de baan doordat er flights lopen welke de maximaal bepaalde handicap overschrijden. Dit leidt tot frustraties bij andere spelers. De marshal zou in de baan hierover toezicht kunnen houden, maar beter zou zijn dat voor de start op hole 1 controle heeft plaatsgevonden bij de bar. Door het scannen van de NGF-pasjes kan de controle eenvoudig plaatsvinden. Nu kan bij het boeken van de baan via de website slechts één NGF-nummer c.q. handicap worden ingevoerd, beter zou zijn om alle NGFpasnummers in te voeren zodat daarmee de controle kan plaatsvinden. Het is ook het bestuur een doorn in het oog dat er geen rekening wordt gehouden met de maximale handicap (en dan vooral in het weekend). Vele malen heeft de secretaris de dames achter de bar, maar ook in het overleg rechtstreeks naar de baaneigenaar toe, gevraagd of er bij het reserveren van een tijd alle namen en handicaps van de flightgenoten ingevuld kunnen worden. Dat bevordert alleen maar een betere controle door de marshals, die er al alles aan doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Het geheel strandt - 8 -

9 echter op het boekingsysteem. Een systeem waarbij het wel mogelijk is, wordt niet aangeschaft (is te duur volgens baaneigenaar). Dan is de enige mogelijkheid de controle door de dames achter de bar en die hebben daar, vooral in de zomermaanden, te weinig tijd voor. Het bestuur blijft er voor knokken dat er een beter systeem komt. Is er misschien een sponsor in de vereniging, die dit voor de baaneigenaar wil regelen? 2. Afwijkende regels voor leden: de NGF heeft regels opgesteld voor alle golfers en de golfclub voor onze leden. Zijn er leden van onze club waarvoor de regels van de NGF en de regels van de club anders worden toegepast? Zo ja, waarom, welke en voor welke leden is dat van toepassing? Te denken valt daarbij aan o.a. contributies, handicap(-registratie), starttijden e.d. De regels die de NGF heeft opgesteld zijn terug te vinden in het vademecum. Vroeger was dit een boekwerk, nu digitaal na te slaan. Daarin bepaalt de NGF in grote lijnen waar de clubs zich aan te houden hebben. De clubs zijn autonoom en kunnen hun eigen beleid bepalen. Het is natuurlijk van wezenlijk belang of je een zelfstandige status hebt of dat je als club afhankelijk bent van de baaneigenaar. De regels die door de clubs worden opgesteld, al dan niet in samenwerking met de baaneigenaar, zijn voor alle leden hetzelfde. T.a.v. de contributie zou er een klein verschil kunnen zijn door de acties die door de clubs worden aangeboden. Qua handicap(-registratie) zijn er geen verschillen voor het boeken van starttijden zou er ook geen verschil moeten zijn. Ook hierbij geld voor ons weer dat het bestuur continu in overleg is met de baaneigenaar en Pro om de verschillen zo klein mogelijk te houden c.q. de verschillen te laten verdwijnen. 3. Spelen onder handicap: de handicap van een speler is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een publiek geheim dat er spelers zijn die onder hun handicap (blijven) spelen. Wat zijn de mogelijkheden voor de club om bij wedstrijden een bepaald aantal qualifying kaarten verplicht te stellen voor deelname? Natuurlijk zijn qualifying kaarten op zich ook geen garantie omdat hiermee ook gemanipuleerd kan worden. De wedstrijdcommissie kan bepalen dat een wedstrijd qualifying is en dat de kaart moet worden ingeleverd. Dat mag ze doen zo vaak ze willen. Een andere mogelijkheid van de handicapcommissie is dat zij in uitzonderlijke gevallen en na het leveren van een overtuigend bewijs de handicap van de speler met maximaal 2 punten omhoog of omlaag mogen bijstellen. De club heeft geen regels in het wedstrijdreglement opgenomen waarin staat dat de deelnemer aan een wedstrijd verplicht is een aantal qualifying kaarten in te leveren om voor deelname in aanmerking te komen. Dat moet niet een dwangmiddel van een bestuur of commissie zijn. Het moet de morele verantwoordelijkheid van de speler zijn om eerlijk met zijn handicap om te gaan. 4. Betrekken PAR-3 baan: er zijn veel leden die het leuk zouden vinden als er vanuit de club meer aandacht wordt geschonken aan activiteiten op de PAR-3 baan. De club behoort activiteiten te organiseren voor alle leden. In de wedstrijdagenda van de club staat geen enkele activiteit op of in combinatie met de PAR-3 baan. Wat zijn de mogelijkheden om de PAR-3 baan te betrekken bij wedstrijden van de club? Het bestuur is het ermee eens dat de par 3 baan zo vaak mogelijk bij wedstrijden betrokken moet worden. Zo is dit bij de openingswedstrijd altijd al het geval geweest. De wedstrijdcommissie zal moeten bekijken of dit vaker mogelijk is. Ook hierbij zijn we weer afhankelijk van de afspraken met de baaneigenaar en Pro

10 Dit jaar ontstaat er misschien een nieuwe situatie doordat een aantal holes verlengd worden en het hierdoor mogelijk is een qualifying kaart te lopen. Hierdoor wordt de par 3 baan meer belast met vooral de spelers met een hoge handicap. Toch zal het bestuur zijn best doen om de par 3 baan meer te (laten) betrekken bij clubwedstrijden. Dhr Piet Timmermans heeft de volgende opmerking/vraag gesteld: Alhoewel ik mij realiseer dat ik aan de late kant ben, wil ik toch het volgende punt onder de aandacht brengen. Het betreft hier de kwaliteit van de afslagplaatsen waarvan wij gedurende de winterperiode gebruik moeten maken. Die zijn namelijk van een heel slechte kwaliteit. Nog afgezien van de zeer beperkte afmeting en de soms scheve ligging ervan ontbreken veelal de tees waar vanaf dient te worden geslagen. Ik heb de afgelopen tijd op heel wat banen in onze omgeving gelopen en nergens vind je (gelukkig) de slechte kwaliteit waarmee onze leden het moeten doen. Het is zeer zeker ook geen reclame voor de baan. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens heel wat leden dit punt onder de aandacht van het Bestuur breng in de hoop dat het de volgende winter veel beter geregeld zal zijn. Het bestuur zorgt er middels de baancommissie voor dat het voorbereiden op de winterperiode zo goed mogelijk geregeld wordt. De afgelopen winterperiode hebben de dames weinig klachten laten horen want zij mochten van de, pas dit jaar in gebruik genomen, oranje tees, die ook groter zijn, afslaan. De heren moeten het met de oude matten doen. Er zijn aan het begin van het winterseizoen, op verzoek van de baancommissie, wat matten goedgelegd c.q. verplaatst. Helaas kunnen we het nooit voor iedereen naar de zin maken. Het bestuur gaat ook dit jaar met de baaneigenaar in overleg hoe wij het voor de heren kunnen regelen dat ook zij tevreden zijn. We zullen er hoe dan ook voor zorgen dat er volgend jaar wel rubberen (bruikbare) tees zijn die bij beschadiging vervangen moeten worden. (Dit is afhankelijk van gebruikgegevens, want als binnen de kortst mogelijke tijd de tees kapot geslagen zijn, kan dit geen dwangmiddel aan de baaneigenaar zijn om ze te blijven vervangen.) Vervolgens geeft de voorzitter antwoord op het ingekomen stuk van de heer Kooi. Omdat het stuk van de heer Kooi niet voor de vergadering is uitgereikt (vanwege omstandigheden) maar slechts ten dele door hem is ingeleid, plaatsen we omwille van de duidelijkheid zijn gehele stuk. Golfclub De Kurenpolder INLEIDING: De Golfclub De Kurenpolder werd op 21 september 1991 opgericht. Dat betekent dat op 2L september 2016 de vereniging 25 jaar zal bestaan. Voor een vereniging natuurlijk reden om hier de nodige aandacht aan te gaan schenken. De afgelopen jaren heeft de vereniging zich in hoofdzaak bezig gehouden met het organiseren van wedstrijden en het op de (hoofdzakelijk) financiële winkel van de vereniging passen. Wedstrijden worden er volop georganiseerd. Voor de "vrije" golfer wel eens een doorn in het oog want starttijden kunnen dan niet op de gewenste tijden worden gereserveerd. Maar het is goed wedstrijden te organiseren voor de leden om in ieder geval de onderlinge competitie aan te moedigen en om de onderlinge binding te bevorderen. Dit staat met zoveel woorden ook vermeld in de Statuten van de Golfclub de Kurenpolder en wel in artikel 3. Met de eigenaar van de baan maar ook met de golfschool biedt de samenwerking met de Golfclub kansen en uitdagingen om de golfsport te promoten in de regio van het Land van Heusden en Altena in het bijzonder en daarbuiten in het algemeen. CONSTATERINGEN:

11 Reeds vanaf de datum van oprichting is het bestuur conserverend bezig geweest. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat er wedstrijden worden georganiseerd, overleg wordt gevoerd met de eigenaar, een clubblad wordt uitgegeven, gelden worden geïnd en leden worden geworven enz. Maar over al deze onderwerpen staat er geen helder doel voor ogen waarom we het allemaal doen en voornamelijk op welke wijze en binnen welke regels. Ja, dit alles om het golfspel te bevorderen en te beoefenen (artikel 3 Statuten). Echter de weg er naar toe is onbeschreven en te afhankelijk van de bestuursleden die op dat moment zijn gekozen. Op dit moment wordt alles onder de algemene en open term van "kan" omschreven. Anno 2014 is het ondenkbaar om als vereniging zonder beleidsplan de gestelde doelstelling zien te realiseren. Het werven van leden, het organiseren van wedstrijden, de samenwerking met de eigenaar, de samenwerking met de golfschool, het nut en doel van het clubblad en last but not least de financiën, zijn onderwerpen waarover nagedacht moet worden. Het is dan ook tijd om de conserverende bestuursposten te verlaten en een beleidmatige vereniging te laten opstaan. Kortom: WE ONTWIKKELINGEN EEN BELEIDSPLAN!! BELEIDSPAN: Wat staat er dan allemaal in een beleidsplan? Hierbij kan gedacht worden aan: - welke activiteiten er door de Golfclub worden georganiseerd; - welke doelgroepen er met welke activiteiten bereikt willen worden; - wat is haalbaar en wat juist niet; - op welke wijze er leden worden geworven en tot welk maximum; - het formuleren van financieel beleid; - hoe vindt samenwerking plaats met eigenaar en golfschool en omliggende golfclubs; - op welke wijze vindt overleg plaats met de gemeente en NGF; - op welke wijze wordt samenwerking gezocht met landelijke-, regionale golfverenigingen; - hoe wordt de golfsport gepromoot al of niet met andere lokale sportverenigingen; - hoe wordt de PR opgepakt en uitgevoerd; - en (nader in te vullen onderwerpen). Een beleidsplan moet niet als en status document gezien en zeker niet uitgevoerd worden. Er zal altijd ruimte blijven om in te spelen op actuele ontwikkelingen en op onverwachte situaties. Maar de leden moeten weten waar ze lid van zijn. Een dynamische vereniging vraagt om creativiteit en zal de leden ook actief mee laten denken. Iedere nieuwe impuls, iedere klacht, iedere opmerking en suggestie zijn allemaal gratis adviezen waarmee het bestuur het beleid alleen maar kan verbeteren. Dit alles in het belang van de eigenaren van de Golfclub, de leden. ADVIES/VOORSTEL: Met deze notitie wordt de ledenvergadering gevraagd het bestuur de opdracht te geven om binnen drie maanden een beleidplan aan de leden ter vaststelling voor te leggen. Een beleidsplan dat samen met de eigenaar en de golfschool wordt opgesteld. Een plan waar het bestuur maar ook de leden trots op kunnen zijn waarmee aangegeven wordt dat Golfclub De Kurenpolder dynamisch de golfsport ontwikkeld voor alle sporters in het algemeen maar voor haar leden in het bijzonder. Een dynamische Golfclub straalt voor iedereen de uitdaging uit waarmee golfend Nederland wordt geprikkeld om eens een kijken te komen nemen en in de regio Golfclub De Kurenpolder de gezagdragende golfclub van de regio is waar golfers graag lid van willen worden. Onderscheid je van de rest want grijze muizen zijn er al genoeg. Opzet beleidsplan Golfclub De Kurenpolder De voorzitter: Het bestuur heeft dit stuk op zijn merites bekeken en is tot de volgende opmerkingen gekomen: De heer Kooi constateert dat het bestuur vanaf de datum van oprichting, dit moet overigens 23 september 1991 zijn, conserverend bezig is geweest. Hij geeft ook aan wat hiermee bedoeld wordt maar ook dat er bij al deze onderwerpen geen helder doel voor ogen staat, waarom we het allemaal doen en voornamelijk op welke wijze en binnen welke regels. Hij vervolgt: Ja, dit alles om het golfspel te bevorderen en te beoefenen (artikel 3 van de Statuten)

12 Hij vergeet echter om het vervolg van dit 1 e lid artikel 3 te benoemen, namelijk: alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden. Over deze aanvulling later meer. Hij vervolgt verder dat het anno 2014 ondenkbaar is om als vereniging zonder beleidsplan de gestelde doelstelling zien te realiseren en vervolgt met een aantal onderwerpen waarover nagedacht moet worden. Als laatste stelt hij dat het tijd is om de conserverende bestuursposten te verlaten en een beleidmatige vereniging te laten opstaan. Kortom: WE ONTWIKKELEN EEN BELEIDSPLAN. Het is jammer dat de heer Kooi niet bij de oprichtingsvergadering van 23 september 1991 was, want dan had hij kunnen horen dat de 1 e voorzitter van de vereniging, Jaap in t Veld, aan de vergadering om liefhebbers vroeg voor het bemannen (vrouwen natuurlijk ook welkom) van een aantal commissies. Samen met deze commissies heeft het bestuur richtlijnen opgesteld om de doelstelling van vooral lid 1 van het meermaals genoemde artikel 3 te bereiken. Dit bestuur is er niet bij geweest, maar wij zijn er van overtuigd dat het toenmalige bestuur de commissies vrij baan hebben gegeven om hun commissieregels op te stellen, waarbij zij natuurlijk de eindverantwoording hielden en de commissies het groene licht gaven om de ingeslagen weg te vervolgen. Als de heer Kooi wil weten of dit ongeveer zo is gegaan dan kan hij dit de heer Stokroos vragen die de eerste voorzitter baan- en wedstrijdcommissie was. Het was vanaf toen maar ook daarna in alle, door andere liefhebbers bemande commissies zaak om rekening te houden met: Hoe leiden wij nieuwe golfers op naar GVB en EGA handicap Hoe kunnen we nieuwe golfers aan onze vereniging binden Welke activiteiten worden er georganiseerd voor de leden Hoe is de afdracht van de ontvangen gelden naar penningmeester geregeld Zoals U ziet zijn deze punten uit het voorgestelde beleidsplan van de heer Kooi altijd al staand beleid geweest. Dat wij zeer goede commissievoorzitters hebben gehad, die dan ook een uitstekend beleid hebben gevoerd mag wel blijken dat de heren Kees Verdonk, Frans van der Vaart en Ad Loonen tot Lid van Verdiensten zijn benoemd. Het bestuur heeft met de baaneigenaar een exploitatieovereenkomst afgesloten, waarin o.a. het speelrecht voor de vereniging en de kosten van het speelrecht vastgelegd staan. Het bestuur, vertegenwoordigd door de overlegcommissie, heeft regelmatig overleg met de baaneigenaar en de Pro. Op regionaal gebied heeft het bestuur 2 maal per jaar contact met een aantal regioverenigingen waaronder o.a. de Oosterhoutse, de Haenen, Bergvliet, Albatros en Wouwse Plantage. Op landelijk niveau zijn er contacten met NGF middels vergaderingen, voorzitters- en secretarissen overleg, de Algemene ledenvergadering en de Regiover Zuid vergadering voor A-B verenigingen, door opleidingen die door de NGF verzorgd worden op het gebied van o.a. baaninrichting, handicapping en wedstrijdorganisatie. Hierdoor worden de commissieleden van de verenigingen up-to-date geschoold. Een belangrijk punt in het op te stellen beleidsplan voor de heer Kooi is het financieel beleid. Ook dit beleid is bij dit conserverend bestuur in goede handen en is dit ook altijd geweest. Het is altijd een beleid geweest om een goede reserve te hebben en te letten op de uitgaven. Wanneer de reserves worden aangesproken en er een contributieverhoging wordt voorgesteld heeft de heer Kooi het in een reactie over onprofessioneel boekhouden en de transparantie betreffende de opbrengsten van evenementen en wedstrijden wordt in twijfel getrokken. De heer Kooi is ook hierbij niet op de hoogte dat de commissies zich aan het financieel protocol moeten houden en verantwoording moeten afleggen aan de penningmeester

13 In de loop der jaren hebben de verschillende kascommissies de penningmeester in mooie en soms minder mooie woorden geroemd en altijd gevraagd om decharge van de penningmeester. Dat dit onprofessionele boekhouden deze penningmeester aardig is gelukt mag blijken uit de waardering die er altijd is geweest. In één ding heeft de heer Kooi gelijk: dat het bestuur conserverend bezig is geweest. Want door dit conserverend beleid heeft het bestuur en ook de voorgangers er voor gezorgd dat het onderlinge contact tussen de leden, bij de meesten, altijd goed is geweest en dat nieuwe leden vooral om de gemoedelijke sfeer lid zijn geworden. In het verleden, toen er o.a. bij volmacht bestuursleden werden gekozen, was de reactie niet voor niets: op wie er gekozen wordt is niet belangrijk, als het maar een doe maar gewoon type is. Wij zijn dus, onder de golfclubs, geenszins één van de grijze muizen! De heer Kooi stelt de vergadering voor om het bestuur de opdracht te geven om binnen drie maanden een beleidsplan aan de leden ter vaststelling voor te leggen. Dit alles in het belang van de eigenaren van de golfclub, de leden. Het bestuur stelt dat veel uit het schrijven van de heer Kooi reeds staand beleid, via de commissies, is. Zij zijn er zich wel bewust van dat dit beleid een constante toetsing vergt en waar nodig aangepast dient te worden. Het bestuur stelt de vergadering daarom voor om dit voorstel niet over te nemen en tegen te stemmen. Zover het antwoord van de voorzitter. Alvorens tot stemming over te gaan, werden er door de leden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. En na enige discussie en goede argumenten werd het voorstel van de heer Kooi aangenomen. De voorzitter stelde de leden voor een commissie te vormen die deze opdracht zou uitvoeren. Voor de commissie hebben de heren van Es, Bergé, Kooi, Brouwer en Schilperoord zich opgegeven. Zij denken plusminus 6 maanden nodig te hebben om een concept beleidsplan samen te stellen. Dit wordt dan met de voorzitter besproken. Na dit onderwerp beantwoorde de voorzitter de vragen van de heren van Es, Grift en Schilperoord. Hij gaf hier ondermeer bij aan dat discussies op het terras tot niets leiden en alleen meer vragen oproepen. De secretaris gaf nog inzicht in de leeftijdopbouw van de vereniging. Jan Bakx is de oudste met 87 jaar en de jongste is Anouk Timp. We hebben 85 leden, waarvan 19 jeugdleden, die jonger zijn dan 50 jaar; de rest is ouder. De heer Trijsburg, in afwezigheid van de heer Koppers, bedankte het bestuur voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar en wenste hen veel gezondheid toe om nog lang door te gaan. Deze woorden werden door de aanwezige leden met een luid applaus ondersteund. De voorzitter bedankte de heer Trijsburg en de leden. 12. Sluiting De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage in deze vergadering. Hij wenst hen, mede namens de collega bestuursleden, een fantastisch jaar met veel golfplezier toe. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en sluit om uur de vergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2015

NIEUWSBRIEF oktober 2015 NIEUWSBRIEF oktober 2015 Inhoud - Vossenjacht - Hole in one - Winterbeleid - Vissen - Wintertijd wedstrijden - Polo s - Gratis les - Algemene Ledenvergadering 18 november - Nieuws van de pro De Vossenjacht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De kleuren van de vereniging zijn groen, rood en zwart; 2. Het embleem bestaat uit de naam Golfclub Roxenisse, waarvan de i een vallende tee met

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Golfen op Het Rijk van Nijmegen

Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golfen op Het Rijk van Nijmegen Golf en jeugd in 2010 Jeugddag van Het Rijk Golfbanen met Robert-Jan Derksen, op 12 april 2008. Dit boekje is door de jeugdcommissie van de golfclub Het Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche. Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl 1 Jaarverslag secretariaat 2014. (Secretaris Wilhelmien

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter.

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Mei 2017 Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Op 13 april ging de clubavond stablefordcompetitie van start.

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 In deze uitgave Finales Matchplaykampioenschap 2016 Fotoboek Zomeravond wedstrijden Vacatures NGF competitie 2017 Familiegolf 18 september Agenda Finales Matchplaykampioenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT

Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Baanreglement GOLFCLUB HOOGLAND AMERSFOORT Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Management van Golfclub Hoogland Amersfoort over de te nemen beslissing of maatregel.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maart 2016

NIEUWSBRIEF maart 2016 ! NIEUWSBRIEF maart 2016 Inhoud Matchplay-club kampioenschap Golfclub Weilenseind Seizoensopening Algemene Ledenvergadering 16 maart De appelflappen club Vervolg etiquette Open dagen op 23 en 24 april

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

AV Edese Golf Club Papendal

AV Edese Golf Club Papendal AV Edese Golf Club Papendal 8 mei 2017 WELKOM Agenda 1. Opening 2. Ingekomen post 3. Mededelingen van het Bestuur 4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 november 2016 5. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013

Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013 Committed to Members (senioren d/h) 515 leden (206 dames en 309 heren) 4 april 2013 Ambitie Senioren langer en en tot op oudere leeftijd gezond hun sport laten beoefenen. Vergroten interesse/deelname aan

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie