ACC.exe. Boekhoud programma. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACC.exe. Boekhoud programma. Handleiding"

Transcriptie

1 ACC.exe Boekhoud programma Handleiding sans Drs V.W.J. de ort, Tel GSM Willem van Oranjelaan 7, 5211 CN s-hertogenbosch

2 Inhoud Inhoud ACC.exe, mogelijkheden Inleiding boekhouding Schermen en toetsen Menuschermen Overzichtschermen Invulschermen Installatie Begin ies administratie Demo programma Toegangscode Openen administratie B. Stamgegevens Nummer administratie Naam Jaar veranderen Veranderen toegangscode Vermogen ies Uw Printer Printmode Tray (papierbak) Printerpoort BTW rekening BTW rekening BTW laag tarief BTW hoog tarief BTW extra tarief Standaard rekeningschema Hoofdmenu A. Boekingen B. Stamgegevens C. Rekeningschema D. Rubrieken (ook printen) E. Copiëren rekeningschema F. Veiligheidscopie G. Tijdelijk naar DOS H. Boekingen op scherm I. Mutaties rekeningen scherm J. Rekeningschema printer Mutaties rekeningen printer L. Overzicht boekingen M. Grootboekkaarten N. Saldibalans O. Saldi meerdere jaren

3 P. Saldi per maand C. Rekeningschema (Overzichtscherm) Balansinbreng: Rekno: Naam: B/V: Rub: Beginsaldo: Eindsaldo: C. Rekeningschema (Invulscherm) Beginsaldo Mutaties Basis bedrag Rubriek D. Rubrieken (Overzichtscherm) D. Rubrieken (Invulscherm) E. Copiëren rekeningschema Boekingen wissen van 1 jaar: Administratie wissen: Verder mogelijkheden: opiëren rekeningschema van andere administratie A. Boekingen Dagboeken Tussenrekeningen A. Boekingen (Overzichtscherm) Boekingen (Invulscherm) BTW Datum Stuk Rek.Nr Bedrag Omschrijving A. Boekingen (Pop-up menu Rekeningschema) A. Boekingen (Pop-up Calculator) Percentage BTW H. Boekingen op Scherm (Pop-up menu gemuteerde rekeningen) H. Boekingen op Scherm I. Mutaties Rekeningen (op scherm) F. Veiligheidskopie Backup Restore G. Tijdelijk naar DOS

4 euzescherm Printer of scherm J. Rekeningschema (op printer) Mutaties rekeningschema (op printer) Q. Omzetbelastingberekening (op printer) L. Overzicht boekingen (op printer) O. Saldi meerdere jaren (op printer) P. Saldi per maand (op printer) M. Grootboekkaarten (op printer) N. Saldibalans (op printer) Foutmeldingen Too many files Clarion errorcode() Medische maatschappen (boeken van omzet en clearing house) Debiteuren en Crediteuren Afsluiten oude jaar en openen nieuw jaar Programma Copyright sans

5 Acc.exe Boekhoudprogramma voor Personal Financial Planning Voor hen die op een eenvoudige wijze overzichtelijke financiële rapporten willen maken 9 U kunt 9 verschillende administraties voeren. 9 Per administratie kunt U meerdere jaren initiëren. 9 Bij het ingeven van een nieuw jaar blijven alle oude boekingen aanwezig. 9 Een bestaand rekeningschema kunt U intern kopiëren naar een andere jaar. 9 Er zijn 3 standaard rekeningschema's aanwezig. Een voor een Privé situatie, een voor een BV situatie en een voor een Gemengde situatie. 9 U kunt ten alle tijden boekingen inbrengen, veranderen of wissen. 9 Bij een samengesteld bedrag kunt U met een ingebouwde calculator de bedragen over diverse tegenrekeningen uitsplitsen. Ook kunt U bedrag inclusief BTW omzetten in bedrag exclusief BTW. 9 U kunt kiezen tussen werken met BTW of zonder BTW. 9 De grootboeken kunnen op scherm zichtbaar gemaakt worden. 9 Overzichten op printer en op scherm zijn: Rekeningschema, Mutaties rekeningschema, Grootboeken, Saldi-balans met berekening nieuwe vermogen, Boekingen, Maandoverzicht en Jaaroverzicht waarbij, als U meerdere jaren het programma gebruikt heeft, de resultaten van de verschillende jaren onderling vergeleken worden en gemiddelden worden berekend en Omzetbelasting berekening. Inleiding boekhouding. Bij het boekhouden worden de inkomsten en uitgaven geordend. U geeft geld uit, bijvoorbeeld per kas of bank en U wilt weten waar het geld gebleven is. Om het maken van een overzicht gemakkelijker te laten verlopen bestaan er rekeningen. Voorbeelden van rekeningen zijn: kas, bank, giro, huishoudgeld, salaris, inkomstenbelasting 1990 etc. Om een nog beter overzicht te krijgen zijn de gelijksoortige rekeningen weer onderverdeeld in rubrieken. Bijvoorbeeld kas en bank hebben het zelfde rubrieknummer met de naam: liquide middelen. Er wordt ook een onderverdeling gemaakt in rekeningen betreffende bezit en schuld. Deze rekeningen zijn zogenaamde balansrekeningen. Bijvoorbeeld pand, hypotheekschuld (Deze staan vermeld op de balans.) Er zijn ook rekeningen waarin kosten en opbrengsten worden ingebracht. Dit zijn de zogenaamde verlies- en winstrekeningen. Bijvoorbeeld autokosten, salaris (Hiervan wordt het verlies of de winst berekend.) Al deze rekeningen zijn opgenomen in een zogenaamd rekeningschema en alle rekeningen samen vormen het grootboek. In dit rekeningschema staan ook de rekeningen met rubrieknaam: liquide middelen. Deze rekeningen worden ook wel dagboeken genoemd. Bijvoorbeeld kas, bank, maar ook tussenrekeningen zoals memoriaal behoren tot dagboeken. Memoriaal kan gebruikt worden als geen andere rekening bekend is. ruisposten is een parkeer rekening voor geld onderweg, b.v. bij boeking van Bank naar Giro. Als U gaat boeken zoekt U het betreffende dagboek op, bijvoorbeeld kas. Als U op een dag ƒ 100,00 contant heeft uitgegeven aan benzine, geeft U in het nummer van rekening Brandstof auto, en dan wordt er dubbel geboekt. De rekening kas wordt gecrediteerd (rechterzijde grootboekrekening) met ƒ 100,00 (saldo as wordt kleiner) en de rekening brandstof auto gedebiteerd (linkerzijde grootboekrekening) met ƒ 100,00 (saldo rekening brandstof auto wordt groter). Als U het gehele jaar Uw inkomsten en uitgaven op deze wijze boekt ontstaat er een volledig overzicht wat er met Uw geld is gebeurd. 4

6 Schermen en toetsen In al de schermen is Help = F1 (functietoets F1) In al de schermen kunt U terug met [Esc] (Esc toets) Er zijn 3 soorten schermen: Menu schermen Overzichtschermen Invulschermen Menuschermen: U kunt naar een menukeuze door de eerste letter van de keuze in te geven of door er met een van de cursors heen te gaan. U activeert Uw keuze door met [Enter] U kunt terug naar vorige scherm met [Esc] Overzichtschermen: Een overzichtscherm wordt pas zichtbaar als er gegevens (records) aanwezig zijn. De eerste keer dat U een keuze maakt komt U eerst in een invulscherm, daarna worden de ingebrachte gegevens zichtbaar op het overzichtscherm. Vanuit het overzichtscherm kunt U terug met Informatie toevoegen met Informatie veranderen met Informatie veranderen in een Pop-up scherm met Informatie wissen met Als er meerdere regels op het invulscherm staan dan: Naar beneden of naar boven Volgende scherm met Vorige scherm met Laatste regel met Eerste regel met [Esc] [Ins] [Enter] [Ctr-Enter] [Del] met cursortoets [PageDn] [PageUp] [Ctr-PageDn] [Ctr-PageUP] Invulschermen: Van ene item naar ander met [Enter] Terug van ene item naar ander [Esc] Na verandering gehele scherm accepteren [Ctr-Enter] Scherm verlaten zonder verandering te accepteren [Ctr-Esc] Tekstveld leegmaken [Ctr-End] Naar einde van tekstveld [End] Naar begin tekstveld [Home] Numeriek veld leegmaken 0 of back space 7 Bedrag inbrengen Eerst guldens dan. of, dan centen Negatief bedrag inbrengen Eerst bedrag dan - 5

7 Installatie Download van account.exe b.v naar subdirectory \down Ga naar Start, uitvoeren, bladeren, ga naar c:\down\account.exe 2x [Enter] Unzip account.exe naar een subdirectory, default is c:\acc Wilt U een snelkoppeling op het bureaublad. lik dan met de rechter muisknop op het bureaublad, kies Nieuw, Snelkoppeling. Blader dan dan c:\acc en kies acc.exe. ies volgende, en geeft als naam Account. ies volgende en kies een bijpassend icoon en kies Voltooien. lik dan met de rechter muisknop op het icoon, kies Eigenschappen. ies het tabblad Programma en plaats een vinkje bij Venster sluiten bij afsluiten. ies tabblad Scherm en kies Volledig scherm. ies tabblad Extra en haal het vinkje bij CTRL+Esc weg. ies toepassen en O. Als U tijdens het printen onder Windows, de foutmelding krijgt: "Het programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd" etc, ga dan naar: Start, Instellingen, Printers. Druk met Uw rechter muisknop op Uw standaard printer en kies eigenschappen. Ga naar details, dan naar poortinstelling. Haal het vinkje weg voor: MS-DOS afdrukken in wachtrij plaatsen. O. Heeft U een HP printer en krijgt U een blanke pagina of ziet U vreemde letters ipv streepjes dan is de printer niet ingesteld op A4 en PC-850. Installeer dan vanaf de installatie-cd van HP: djcp.exe. Ga naar \djcp en kies install. Er wordt dan een subdirectory aangemaakt c:\deskjet. Ga dan naar Start, uitvoeren, c:\deskjet\djcp.exe Hier kunt U de printer instellen voor DOS prg. ies econofast, Staand, Normaal. Ga dan naar Andere instellingen ies dan A4 ipv warto en kies voor PC-850 Meertalig. ies voor klaar en stuur de gegevens naar de printer. Als er data definities veranderd zijn dan kan het voorkomen dat bij het opstarten van ACC.exe U de foutmelding krijgt: "Invalid file". Ga dan naar de subdirectory bv c:\acc en type dan in: update 1 [Enter]. De datafiles worden dan aangepast. Heeft U meerdere administraties in gebruik, herhaal dit met update 2 etc, Het is van belang dat U in de config.sys minimaal files=50 heeft staan, anders ziet U een fout melding 'Too many files'. Ga naar Start, uitvoeren, typ config.sys, O. Er wordt een tekstverwerker geopend en dan voegt U een regel toe: files=50 (zonder spaties). U bewaart het bestand. U moet de computer opnieuw opstarten Een andere manier is in system.ini Ga naar Start, uitvoeren, typ system.ini, O. Er wordt een tekstverwerker geopend en U zoekt het kopje [386Enh] dan voegt U een regel toe: PerVMFiles=50 (zonder spaties). U bewaart het bestand. U moet de computer opnieuw opstarten 6

8 Begin Gebruik de snelkoppeling die U boven gemaakt heeft of U gaat naar de subdirectory die U gekozen heeft bij de installatie. cd\acc U start het programma met: Acc (van account) U wordt gevraagd in welke Administratie U wilt werken. Default = 1. Als U een andere administratie wilt openen of in een andere administratie wilt werken verandert U dit in 2 of 3 etc. Onder het scherm ziet U welke administraties U reeds in gebruik heeft. U kunt 9 verschillende administraties in gebruik nemen. Binnen 1 administratie kunt U meerdere jaren initiëren. Ieder jaar binnen een administratie is een op zich zelf staand sub-administratie met een eigen rekenschema. Opent U het programma voor de eerste keer, kies dan administratie 1. [Enter] 7

9 Toegangscode Het tweede scherm dat U ziet is het scherm waarop om een toegangscode wordt gevraagd. Iedere administratie heeft zijn eigen toegangscode. De eerste keer dat U een administratie opent geeft U een code in naar vrije keuze met maximaal 8 posities. Typ de toegangscode In het hoofdmenu onder B. Stamgegevens, kunt U ten alle tijden de toegangscode veranderen. ies een toegangscode die U gemakkelijk kunt onderhouden, anders kunt U de administratie niet openen. Als U een vergissing maakt bij het invoeren krijgt U 2 herkansingen. Als U een Demo programma heeft kunt U 30 boekingen doen, daarna ziet U na het opstarten een melding dat de Demo periode voorbij is. Besluit U het programma te behouden, stuur een naar met U naam (de te naamstelling zoals U wilt dat de naam in de rapporten vermeld wordt), het adres en telefoonnummer (nieuwe updates, bugs). U ontvangt een ten naamstelling en een code. In het derde scherm, dus na invoer van het wachtwoord, bij Open gekozen administratie, drukt U op [F10], U vult de naam in [Enter] en de code {Enter]. U heeft nu een eigen licentie. Alle ingebrachte boekingen blijven aanwezig. 8

10 Openen administratie Dit is een keuze menu. U kunt doorgaan het openen van het gekozen administratie, of U kunt met pijltjestoets (of eerste letter van Uw keuze) naar beneden gaan, een andere administratie openen of terugkeren naarwindows. Als U voor de eerste keer opstart kies dan: Open gekozen administratie [Enter]. 9

11 B. Stamgegevens Als U de eerste keer het programma opent komt U automatisch in een vierde scherm voor de stamgegevens. Nr administratie Naam administratie Jaar Toegangscode Vermogen ies Uw printer Printmode Tray Printerpoort Nummer administratie is reeds ingevuld Vul de naam in van Uw administratie. (Wordt gebruikt in rapporten) Vul jaar in waarin U wilt werken. Standaard is het huidige jaar. Wilt U een nieuw jaar openen verander dan het jaar. Zie verder hieronder bij Afsluiten en openen van nieuw jaar. Verander hier eventueel de toegangscode. (8 posities) Vul hier het rekeningnummer in waarop het vermogen geboekt wordt. Standaard is dit 500. U kunt kiezen uit 4 mogelijkheden. Maak een keuze. 'Eigen' is de modus waarbij U Uw eigen stuurcodes kunt ingeven. De rapporten worden in de condensed mode geprint. Dit zijn de stuurcodes (decimaal) voor de printer Voor matrix printers (Epson of IBM comp.): 15 0 Voor HP printers: Laser printer HP IIP: Wilt U papier nemen uit een andere dan standaard tray (papierbak) geef dan de stuurcode in. Voor HP laserprinter is MP tray: , en de Lower cassette tray: Geef de printerpoort in. Standaard is dit LPT1. 10

12 BTW rekening - te vorderen BTW BTW rekening - te betalen BTW Als U niet BTW plichtig bent moet U 0 invullen. Anders vul het nummer in van de grootboekrekening waarop de bedragen van terug te vorderen BTW bedragen geboekt worden. Dit rekeningnummer moet in het rekeningschema aanwezig zijn. Default is Als U niet BTW plichtig bent moet U 0 invullen. Anders vul het nummer in van de grootboekrekening waarop de bedragen van terug te betalen BTW bedragen geboekt worden. Dit rekeningnummer moet aanwezig zijn. Default is BTW laag tarief Bent U BTW plichtig % laag tarief invullen, default = 6. BTW hoog tarief Bent U BTW plichtig % hoog tarief invullen, default = 19. BTW extra tarief Als U BTW plichtig kunt U extra % tarief invullen, default = 0. 11

13 Standaard Rekeningschema Als U voor de eerste keer een administratie opent, of als er geen rekeningschema (meer) aanwezig is, kunt U met deze functie een standaard rekeningschema kopiëren. Er zijn vier mogelijkheden. A. Privé situatie Hierin staan de grootboekrekeningen voor een privé situatie. B. BV situatie Hierin staan de grootboekrekeningen voor een BV situatie. Als U BTW plichtig bent moeten hierin ook de BTW rekeningen zijn opgenomen. C. Gemengde situatie Hierin staan de grootboekrekeningen voor een grote Privé administratie met zakelijke aspecten, zoals een medische of fysiotherapeutische praktijk. Indien gewenst kan men hierin ook BTW verrekenen. D. Maatschapsrekening Speciaal rekeningschema voor (medische) maatschappen. D. Nee (handmatig) Men kan handmatig zelf een rekeningschema opbouwen of overnemen uit een reeds bestaande situatie. De rekeningschema heeft als DOS file de naam 'Tegen' en het nummer van de administratie. Bijvoorbeeld Tegen1.dat. Wilt U een bestaand rekeningschema verwijderen of opnieuw copiëren dan kan dat in E. Copiëren Rekeningschema in het Hoofdmenu. 12

14 Hoofdmenu A. Boekingen Na kiezen van dagboek kunt U mutaties boeken. B. Stamgegevens Inbrengen stamgegevens C. Rekeningschema Veranderen rekeningen, beginbalans inbrengen etc. D. Rubrieken U ziet overzichtscherm met de rubrieken. Printen = [F2]. E. Copiëren rekeningschema Copiëren rekeningschema in open administratie naar ander jaar F. Veiligheidscopie Veiligheidscopie van al de data files van deze administratie naar floppy drive, alsmede restore functie G. Tijdelijk naar DOS Gateway naar DOS voor Dos commando's. Met "Exit terug. X. Einde Terug naar euze menu, nog eens X is terug naar DOS. H. Boekingen op scherm Overzicht boekingen per rekening op scherm I. Mutaties rekeningen Begin en eindsaldo van rekeningen op scherm J. Rekeningschema Gehele rekeningschema wordt geprint. Mutaties rekeningen Alleen rekeningen waarop geboekt is worden geprint L. Overzicht boekingen Overzicht van boekingen naar printer M. Grootboekkaarten Naar keuze worden een of alle grootboekkaarten geprint N. Saldibalans Overzicht saldibalans op printer O. Saldi meerdere jaren Vergelijken van de saldi van de grootboekrekeningen. P. Saldi per maand De saldi van de grootboekrekeneningen per maand (periodes) Q. Omzetbelasting Overzicht te vorderen en te betalen B.T.W. ies met cursor en druk op [Enter] of eerste letter van de menukeuze. 13

15 C. Rekeningschema (overzichtscherm) 9 Als U bij het aanmaken van de administratie een rekeningschema heeft gekopieerd dan is er reeds een rekeningschema aanwezig en ziet U de grootboekrekeningen op het overzichtscherm. 9 Heeft U inmiddels in B. Stamgegevens een ander jaar geactiveerd dan kunt U in E. Copiëren rekeningschema, het rekeningschema kopiëren van oorspronkelijke jaar naar opgegeven jaar. [Ins] [Enter] [Del] Balansinbreng: Rekno: Naam: B/V: Rub: Beginsaldo: Eindsaldo: Rekening toevoegen. ies een rekening met cursor dan kunt U deze veranderen. ies een rekening, druk op [Del] en bevestig het wissen met [Enter] in het overzichtscherm dat U ziet. Het totaal van de beginsaldi van de balansrekeningen. De beginsaldi kunt U inbrengen door met de cursor op de betreffende rekening te gaan staan, U drukt op [Enter] en U brengt het beginsaldo in. Als de gehele beginbalans is ingebracht moet de balansinbreng 0,00 zijn. Rekening 500 (Vermogen) is sluitpost van rekeningen van bezit en schuld. U kunt het beste de begin balans inbrengen aan de hand van accountantsgegevens van het voorafgaande jaar. Nummer van grootboekrekening Naam grootboekrekening Balans- of Verlies- en Winstrekening Rubrieknummer Bedrag van de rekening op beginbalans Bedrag na verwerking van de mutaties Eindigt een rekeningnummer op 99 dan is dit een overzichtrekening. De naam wordt in hoofdletters gedrukt. Zij worden slechts gebruikt om leesbaarheid in overzichtscherm te verbeteren. De naam wordt niet gebruikt in de rapporten. Daar wordt de gekozen rubrieknaam gebruikt. 14

16 C. Rekeningschema (invulscherm) Datum Rekeningnummer Naam Beginsaldo Mutaties Eindsaldo Balans/Verlies Basis bedrag Rubriek 1 januari van jaar van initiatie (B: Stamgegevens) Nummer van grootboekrekening. ostenrekeningen beginnen over het algemeen met een 4, opbrengstenrekeningen met een 8. Naam van de grootboekrekening. Hier moet de beginbalans worden ingebracht. Een Debet saldo (bezit) wordt + geboekt, een Credit saldo (schuld) wordt - geboekt, d.w.z. U geeft eerst het bedrag in dan een -. Het vermogen (500) is de sluitpost (indien positief met - boeken). De mutaties worden automatisch bijgehouden. Wordt automatisch berekend. Als U voor de uitdraai O. Saldi meerdere jaren, gegevens van vorige jaren wil inbrengen vul dan hier balansgegevens in. (Eerst betreffende jaar initiëren en kopiëren) Hier wordt aangegeven op het een balans- of een verlies of winstrekening betreft. Balansrekeningen zijn rekeningen van bezit of schuld. Verlies- en winstrekeningen zijn kosten of opbrengsten rekeningen. Bij gelijkblijvende boekingbedragen het basis bedrag hier invullen Met deze functie worden de totaaltellingen in de saldibalans bepaald. Rubriek 10 zijn dagboeken Rubriek 99 zijn overzichtsrekeningen op scherm De andere hebben default de eerste 2 cijfers van rekeningnummer. Als U 0 in geeft Ziet U een Pop-up menu met een overzichtscherm. Druk op [Ins] Als U in het overzichtscherm van het Rekeningschema op [Ins] drukt of als U een rekening kiest en U drukt op [Enter] dan ziet U het Invulscherm Rekeningschema. D. Rubriek (overzichtscherm) 15

17 9 U kunt de rubrieken op 2 manieren benaderen. Via het C. Rekeningschema, invulscherm, item: rubrieken en hier ingeven van een 0, of via D. Rubrieken in het Hoofdmenu. Via D. Rubrieken kunt U de Rubrieken rechtstreeks benaderen. Het verschil is dat U bij veranderen niet [Ctr-Enter] ingeeft maar [Enter]. Toetsen: [Ins] [Enter] [Ctr-Enter] [Del] [F2] U kunt een rubriek toevoegen. Omdat dit een pop-up menu is kunt U een rubriek aanwijzen en haalt U met [Enter] het rubrieknummer op. Wijs met cursor een rubriek aan, met [Ctr-Enter] kunt U de rubriek veranderen. Wijs met cursor een rubriek aan, druk op [Del], U ziet dan het invulscherm. Als U op [Enter] drukt wordt de rubriek gewist. U kunt dan nog terug met [Esc] toets. Er wordt een overzicht geprint van de rubrieken. 16

18 D. Rubrieken (invulscherm) In het invulscherm ziet U No Naam Nummer van de rubriek. Wij houden over het algemeen de eerste 2 cijfers van de grootboekrekening aan. 10 zijn dagboeken waarin geboekt kan worden. 99 zijn overzichtsrekeningen op overzichtscherm van het Rekeningschema. Naam van de rubriek. Deze namen worden gebruikt in de rapporten. De groepsnamen die U ziet op het overzichtscherm van het rekeningschema, de zogenaamde 99 rekeningen, die in hoofdletters worden weergegeven, worden alleen gebruikt in het overzichtscherm rekeningschema en niet in de rapporten. Na invullen van het invulscherm komt U automatisch weer in het overzichtscherm. 17

19 E. Copiëren rekeningschema Van jaar Naar jaar Vul jaar in van bestaand rekeningschema in huidige administratie. Vul jaar dat U wilt activeren. Als er in dat jaar reeds rekeningschema bestaat krijgt U een melding. Als de kopie klaar is komt de cursor terug en kunt U met [Esc] terug naar hoofdmenu. Als U in B: Stamgegevens het nieuwe jaar ingeeft kunt U het gekopieerde rekeningschema gebruiken. Verder mogelijkheden: 1. opiëren bestaand jaar naar zelfde jaar: Al de boekingen worden gewist. Saldi worden op nul gezet, U kunt opnieuw beginnen. 2. opiëren van jaar naar ander bestaand jaar: Heeft U b.v. in het ene jaar het rekeningschema aangepast en wilt U dat veranderde rekeningschema kopiëren naar een ander jaar dat U al geactiveerd heeft, dan wordt na waarschuwingen het veranderde rekeningschema gekopieerd. De saldi worden op 0 gesteld, de boekingen in ander jaar verwijderd. 3. Als U een jaar geheel wilt verwijderen, dus rekeningschema en al de boekingen: Geef in item Van jaar: 0 en in item Naar jaar: het jaar dat U wilt verwijderen. Na enkele waarschuwingen en nadat U op [F10] heeft gedrukt wordt het jaar verwijderd. 4. Als U een hele administratie wilt verwijderen dan moet U in Van jaar 9999 invullen en in Naar jaar 9999 invullen. De hele administratie (alle jaren) wordt dan verwijderd. 18

20 A. Boekingen Dagboeken Dagboek Als er een grootboekrekening met rubriek 10 is aangemaakt ziet U een overzichtscherm met dagboeken. Heeft U nog geen grootboekrekeningen aangemaakt met rubriek nummer 10 druk dan [Esc], in C. Rekeningschema kunt U rekeningen aanmaken met rubriek nummer 10. ies met cursor het dagboek waarin U wilt boeken b.v. as of Bank. Druk op [Enter]. Tussenrekeningen Memoriaal is een tussenrekening. U kunt deze gebruiken voor het boeken van afschrijvingen en als geen grootboekrekening aanwezig is etc. ruisposten is een parkeerrekening. Bijvoorbeeld, heeft U geld opgenomen bij de bank dan is dat geld aanwezig in de kas, maar de bankafschrijving komt pas na enkele dagen. U kunt boeken in de kas: 100,00- (binnengekomen) met als tegenrekening de kruispost. Als het bankafschrift binnenkomt, geeft U bij de Bank 100,00 met eveneens de kruispost als tegenrekening. U kunt ook rechtstreeks boeken van het ene dagboek naar het andere dagboek b.v. van Bank naar Giro. Maar in het dagboek Giro ziet U dan hetzelfde boeknummer en datum als bij de boeking van de Bank. U kunt dus beter van de Bank naar de kruispost boeken (+) en later, als het giro afschrift binnen komt de boeking in het Giro dagboek doen (-) met als tegenrekening: ruispost. Boekingsnummer en boeknummer zijn dan correct. 19

21 A. Boekingen (overzichtscherm) Als er reeds boekingen zijn ingebracht ziet U het overzichtscherm. Op de overzichtsbalk ziet U het beginsaldo zoals ingegeven in het grootboek (C. Rekeningschema, item: beginsaldo). In het midden onder ziet U het totale bedrag (positieve en negatieve bedragen opgeteld) van de ingebrachte boekingen. Rechtsonder het eindsaldo van het dagboek. U kunt met de cursor rechtstreeks naar een bepaald boeknummer gaan door het boeknummer in te typen. U kunt dat ook door het cursortoetsen te gebruiken. No Uniek boeknummer Datum Datum van boekingstuk Stuk Nummer van boekingstuk, zie op bank- of giro afschrift Bedrag Het bedrag van de boeking + = bedrag van dagboekrekening af - = bedrag erbij op dagboekrekening Omschrijving Eigen omschrijving van boeking Bij een BTW boeking ziet U Tarief: H(oog) of L(aag) + btw + betreffende boekingsnummer + oorspronkelijke omschrijving. [Ins] [Enter] [Del] Vanuit het overzichtscherm kunt U nieuwe boekingen inbrengen. Aanwijzen en [Enter] = veranderen Aanwijzen en [Del] = wissen Daarna bevestigen met [Enter]. Heeft U nog geen boekingen ingebracht dan komt U rechtstreeks in het invulscherm. 20

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie