Expert/M Plus. Analytische module.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expert/M Plus. Analytische module."

Transcriptie

1 Expert/M Plus Analytische module

2 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 OPSTARTEN VAN EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING... 2 EEN NIEUW EXPERT/M PLUS DOSSIER MET ANALYTISCHE VERWERKING... 2 EEN BESTAAND EXPERT/M PLUS DOSSIER ANALYTISCH OPSTARTEN... 2 ANALYTISCHE MODULES... 2 BEPALEN VAN DE ANALYTISCHE MODULE(S) - NIVEAU(S) CONFIGURATIE ANALYTISCHE REKENINGEN... 3 INGAVE ANALYTISCHE REKENINGEN NIVEAU WACHTREKENINGEN AFDRUK REKENINGEN... 4 GROOTBOEKREKENINGEN CODE ANALYTISCH AFDRUK ANALYTISCHE GROOTBOEKREKENINGEN... 5 INGAVE ANALYTISCHE VERDEELSLEUTELS VERDEELSLEUTELS GROOTBOEKREKENINGEN ANALYTISCH BOEKEN... 7 ALGEMENE OPMERKINGEN... 7 BOEKEN... 7 BOEKEN MET VERDEELSLEUTELS... 8 ANALYTISCH FINANCIEEL BOEKEN... 8 ANALYTISCHE DIVERSEN BOEKEN... 8 ANALYTISCHE DIVERSEN BOEKEN... 9 AFDRUK ANALYTISCHE DAGBOEKEN... 9 Expert/M Plus Analytische module 1

3 Algemeen U hebt de mogelijkheid uw boekhouding bij te houden via 2 analytische modules. Elke analytische module kan verder uitgewerkt worden tot 5 verschillende niveaus. Het boeken van de analytische uitsplitsing kan a.d.h.v. verdeelsleutels. Opstarten van een analytische boekhouding Een nieuw Expert/M Plus dossier met analytische verwerking 1) U creëert een nieuw dossier 2) U bepaalt de analytische module(s) met hun verschillende niveau(s) via Configuratie, Analytisch, Modules. 3) U bepaalt de manier van ingeven van de analytische rekeningen via Configuratie, Analytisch, Rekeningen. 4) U creëert per niveau de analytische rekeningen, incl. de verplichte wachtrekening via Ingave, Analytisch, Rekeningen niveau Eventueel voorziet u de nodige beperkingen. 5) Per module vult u voor elk niveau de verplichte wachtrekening in via Configuratie, Analytisch, Wachtrekeningen. 6) U bepaalt per module welke grootboekrekeningen analytisch verwerkt moeten worden via Ingave, Configuratie, Analytisch, Grootboekrekeningen code analytisch. 7) U kunt gebruik maken van de verdeelsleutels, aangemaakt via Ingave, Analytisch - Verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels wijst u eventueel toe aan de grootboekrekening en/of de analytische rekeningen. 8) Indien er reeds een beginbalans bestaat voor de analytische balansrekeningen geeft u deze in via de analytische diversen in het dagboek Opening. Een bestaand Expert/M Plus dossier analytisch opstarten Zie punt 2 t.e.m. 7 i.v.m. een nieuw dossier opstarten. De reeds geboekte saldi op de grootboekrekeningen, waarvoor een analytische uitsplitsing is vereist,kunnen automatisch per niveau worden toegekend aan de analytische wachtrekening. Deze bedragen kunnen eventueel via de analytische diversen overgeboekt worden naar de juiste analytische rekening. Of u geeft manueel via de analytische diversen de beginsaldi rechtstreeks in op de analytische rekeningen (zie Analytische diversen, Een bestaande boekhouding analytisch opstarten). Analytische modules Bepalen van de analytische module(s) - niveau(s) Via dit programma bepaalt u de structuur van uw analytische boekhouding. U kiest de module(s) die u wenst te verwerken, nl. 1 of 2. Deze modules staan volledig los van elkaar. Per module bepaalt u het aantal niveaus. U definieert per niveau een numerieke of alfanumerieke codering voor de analytische rekeningen. U bepaalt het aantal posities voor de numerieke of alfanumerieke codering. Het gebruik van verdeelsleutels wordt per module bepaald. U kunt een analytische module op non-actief plaatsen en achteraf weer activeren. Expert/M Plus Analytische module 2

4 Voorbeeld: u start de analytische module 1 op, nl. Opvolging projecten. Elk project wordt afzonderlijk opgevolgd en loopt dus niet gelijk met het boekjaar. Deze analytische module wordt opgesplitst in 3 niveaus nl. projectnummer, projectleider en provincie. Per module dient u onderstaande velden in te vullen: Omschrijving Nederlands - Français - English - Deutsch aan elke analytische module kunt u per taal een specifieke omschrijving koppelen. Actief u activeert de analytische module door het aankruisvakje aan te vinken. Indien dit niet aangevinkt staat, zal er geen analytische verwerking voor deze module mogelijk zijn. Gelijklopend met boekjaar u bepaalt hier of de analytische boekhouding de algemene boekhouding volgt. Sleutels gebruiken u vinkt dit aan indien u voor de geselecteerde module gebruik wenst te maken van verdeelsleutels. 100% verdeling u vinkt dit aan indien u de verdeling van een verdeelsleutel voor 100% wilt laten gebeuren. Vinkt u dit niet aan, dan kunnen verdeelsleutels gecreëerd worden die bv. voor 70% automatisch verdelen. Aantal niveaus u vult het aantal analytische niveaus in die u wenst bij te houden (min.1 niveau - max. 5 niveaus per analytische module). Gegevens per niveau: Voorbeeld in de analytische module Opvolging projecten staat niveau 1 voor Projectnummer, niveau 2 voor Projectleider en niveau 3 voor Provincie. Omschrijving Nederlands - Français - English - Deutsch u omschrijft het analytische niveau in de verschillende talen. Deze omschrijving wordt tijdens de ingaven en op de afdrukken weergegeven. Codering de analytische rekening kan numeriek of alfanumeriek gecodeerd worden. Voor de alfanumerieke codering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote letters. Aantal posities u bepaalt de lengte van de analytische rekening. Bij een numerieke codering kan de lengte maximum 9 posities zijn en bij een alfanumerieke codering maximum 10 posities. Vaste lengte indien dit veld aangevinkt staat,moet elke analytische rekening van dit niveau uit het opgegeven aantal posities bestaan. Bv. een alfacodering met aantal posities = 4 en vaste lengte staat aangevinkt bij de creatie van de analytische rekening moeten de 4 posities opgevuld worden nl. 'Antw' is ok,'ant' kan niet. Eenmaal de vaste lengte is aangevinkt, kunt u nadien het aantal posities niet meer wijzigen. Rechtse nullen tijdens de creatie en de ingaven kan de analytische rekening automatisch rechts opgevuld worden met nullen bv. 85 (enter) wordt indien de analytische rekening 5 posities lang is. Dit veld is enkel van toepassing bij een numerieke codering. Configuratie analytische rekeningen Via de configuratie beslist u op welke manier u de ingave van de analytische rekeningen wenst uit te voeren. U bepaalt a.d.h.v. aankruisvakjes welke talen u wenst te gebruiken en welke velden opgevraagd moeten worden bij het ingeven van analytische rekeningen. Ingave analytische rekeningen niveau 1-5 Dit creatieprogramma laat toe om per niveau analytische rekeningen aan te maken of te wijzigen. De creatie van de analytische rekeningen kunt u ook opstarten vanuit de verschillende programma's m.b.t. de analytische boekhouding via CTRL + N. U creëert via dit programma ook de verplichte wachtrekeningen. U hebt de mogelijkheid om beperkingen op te leggen bij het gebruik van de analytische rekeningen. Expert/M Plus Analytische module 3

5 Via de beperkingen beslist u per analytische rekening welke analytische rekeningen van het onderliggende niveau wel of niet gebruikt mogen worden. Enkel analytische rekeningen die u invult bij de beperkingen, zullen kunnen worden gebruikt. Selecteert u GEEN beperkingen, dan kunnen alle onderliggende analytische rekeningen gebruikt worden. U hebt de mogelijkheid om analytische rekeningen af te sluiten. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Analytische rekening u geeft de numerieke of alfanumerieke codering in van de nieuwe analytische rekening. Bij een numerieke codering zullen, indien Rechtse nullen aangevinkt staan bij de configuratie van het niveau, de rechtse nullen automatisch ingevuld worden. Voor de alfanumerieke codering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote letters. Het aantal in te vullen posities is beslist in de configuratie van de analytische rekeningen. Oms. Nederlands - Français - English - Deutsch u kunt in de opgevraagde talen de omschrijving van de analytische rekening ingeven. Verdeelsleutel u geeft de verdeelsleutel in die standaard moet worden voorgesteld tijdens het boeken. Deze verdeelsleutel kan tijdens het boeken nog steeds gewijzigd worden. Het programma controleert of de verdeelsleutels in overeenstemming zijn met de beperkingen. Afgesloten indien u de analytische rekening wilt afsluiten, doet u dit hier. Op een afgesloten rekening en via een verdeelsleutel die een afgesloten rekening bevat, kan vanaf dan niet meer geboekt worden. U kunt de afsluiting achteraf weer uitvinken. Beperkingen indien er een beperkt aantal analytische rekeningen gebruikt mogen worden, dient u deze in te vullen. U geeft dus de analytische rekeningen van het onderliggende niveau in die WEL gebruikt mogen worden bij dit niveau. Wachtrekeningen De wachtrekening wordt gebruikt indien u tijdens de ingaven niet de juiste analytische rekening kunt toekennen. Deze analytische rekeningen dient u verplicht in te vullen voor elk niveau per module. Per module wordt er per geconfigureerd niveau een wachtrekening opgevraagd. De creatie en consultatie van analytische rekeningen zijn mogelijk per niveau. U vult per niveau de analytische wachtrekening in die als Nog te verdelen gebruikt moet worden. Afdruk rekeningen Via dit programma kunt u de analytische rekeningen per dossier afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Expert/M Plus Analytische module 4

6 Grootboekrekeningen code analytisch U bepaalt via deze configuratie welke grootboekrekeningen analytisch verwerkt worden. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Klasse per klasse kunt u bepalen of u deze analytisch wenst te registreren. Afhankelijk van het (de) ingegeven cijfer(s) worden de grootboekrekeningen beginnend met dit (deze) cijfer(s) opgenomen in de analytische boekhouding. Van het eerste tot het vijfde cijfer van de klasse van de grootboekrekeningen kunt u ingeven bv > alle grootboekrekeningen beginnend met 612 zullen analytisch verwerkt worden, bv. 61 -> alle grootboekrekeningen beginnend met 61 zullen analytisch verwerkt worden. Opmerking: geboekte bedragen op grootboekrekeningen die niet toegelaten zijn in een bepaalde ketting (bv. centralisatie BTW 451) en waarbij de code analytische historieken wordt bijgehouden, worden automatisch toegewezen aan de wachtrekening. Analytische historieken u bepaalt hoe de analytische boekingen bijgehouden moeten worden. U kunt kiezen voor geen, gecentraliseerd of in detail. Afhankelijk van deze code wordt er een saldo (al dan niet in detail) weergegeven op de verschillende analytische afdrukken zoals bv. de analytische dagboeken. Geen = de grootboekrekening wordt niet meer weergegeven bij de analytische afdrukken. Indien u een bepaalde grootboekrekening niet meer analytisch wenst te verwerken, zet u deze code op 'geen'. Gecentraliseerd = er wordt per centralisatie een historiek weergegeven op de analytische afdrukken. In detail = voor elke boekingslijn op de analytische rekening wordt een lijn weergegeven. De gekozen selectie kan steeds gewijzigd worden. Afdruk analytische grootboekrekeningen Via dit programma kunt u de analytische grootboekrekeningen per dossier afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Ingave analytische verdeelsleutels De verdeelsleutels dienen om de uitsplitsing naar de verschillende analytische rekeningen tijdens het boeken voor te stellen of automatisch te registreren. De verdeling via verdeelsleutels gebeurt steeds van links naar rechts, d.w.z. dat een bedrag dat toegewezen is op niveau 1 verdeeld wordt onder de analytische rekeningen behorend tot niveau 2, die op hun beurt verdeeld worden onder de analytische rekeningen van niveau 3,... U bepaalt per module of u wenst gebruik te maken van de verdeelsleutels (Configuratie, Analytisch, Modules). Ook kunt u in de analytische diversen gebruik maken van verdeelsleutels voor het verdelen van bedragen van analytische rekeningen naar andere analytische rekeningen of voor afboeken van het saldo van de wachtrekening naar de juiste analytische rekeningen. Voor de defaulteenheden geboekt op de grootboekrekeningen, wordt de verdeelsleutel ook toegepast en zullen de eenheden procentueel verdeeld worden. De verdeelsleutels kunnen gekoppeld worden aan de grootboekrekening en/of analytische rekening zodat deze voorgesteld worden tijdens het boeken. De voorgestelde verdeelsleutel kan worden gewijzigd tijdens het boeken. De voorgestelde bedragen kunt u nog wijzigen. Eventuele niet-automatisch verdeelde bedragen worden toegewezen aan een wachtrekening. Expert/M Plus Analytische module 5

7 De verdeelsleutels voor de uitsplitsing naar de analytische rekeningen van niveau 1 kunnen worden gekoppeld aan de grootboekrekeningen via Ingave, Analytisch, Verdeelsleutels grootboekrekeningen. De verdeelsleutels voor de uitsplitsing naar de analytische rekeningen naar de niveaus 2, 3, 4 en 5 kunt u via het ingavescherm van de analytische rekeningen koppelen. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Nummer u geeft het nummer van de nieuwe verdeelsleutel in. Alfacode u geeft de alfacode van de verdeelsleutel in. Niveau u bepaalt voor welk niveau u een verdeelsleutel wenst te creëren. Ofwel creëert u een verdeelsleutel voor een grootboekrekening of voor een analytisch niveau. De verdeelsleutel bevat dan de uitsplitsing naar de rekeningen van het volgende niveau. Oms. Nederlands - Français - English - Deutsch u kunt in de opgevraagde talen de omschrijving van de verdeelsleutel ingeven. Analytische rekeningen u voorziet de analytische rekeningen die opgenomen moeten worden in de verdeling. U kunt bestaande analytische rekeningen consulteren of nieuwe aanmaken. De omschrijving van de analytische rekeningen worden weergegeven. % u vult het percentage in. Indien u opteert voor de 100% verdeling (Configuratie, Analytisch, Modules), moet het totaal van de verdeelde percentages steeds 100% zijn. Verdeelsleutels grootboekrekeningen U kunt de verdeelsleutels koppelen die dienen voor de uitsplitsing van de bedragen van de grootboekrekeningen naar de analytische rekeningen van niveau 1. Enkel de grootboekrekeningen die analytisch worden verwerkt, worden hier voorgesteld. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Van / tot rekening u selecteert de grootboekrekeningen waaraan u een verdeelsleutel wenst te koppelen en drukt op de knop om het overzicht op uw scherm te bekomen. Voorbeeld: Voor 3 verschillende projecten worden af en toe bouwmaterialen in een grote hoeveelheid aangekocht. Dit materiaal wordt volgens de behoefte naar de verschillende plaatsen vervoerd waar de projecten plaatsvinden. Voor het vervoer van dit materiaal wordt een externe transportonderneming aangesproken die met 1 vrachtwagen de materialen ter plaatse zal brengen. De kosten van de bouwmaterialen en het transport moeten dus verdeeld worden over de verschillende projecten. De verdeelsleutels Bouwmat01 en VervoerFX (met procentuele verdeling naar drie projecten) worden respectievelijk gekoppeld aan de grootboekrekeningen en Grootboekrekening het nummer van de grootboekrekening wordt weergegeven. Omschrijving de omschrijving van de grootboekrekening wordt weergegeven. Verdeelsleutel u geeft de alfacode van de verdeelsleutel in die u wenst te koppelen aan de geselecteerde grootboekrekening. Expert/M Plus Analytische module 6

8 Algemene opmerkingen Analytisch boeken In een analytisch dossier moet er voor elk boekingsdetail een analytische uitsplitsing bestaan. U hebt de keuze om tijdens de analytische uitsplitsing de bedragen toe te kennen aan de juiste analytische rekening of aan de wachtrekening Nog te verdelen. Achteraf kunt u de saldi van de wachtrekening overboeken naar de juiste analytische rekening (zie Analytische diversen). Indien er op de grootboekrekeningen die analytische worden uitgesplitst aantallen worden bijgehouden, kunnen ook die aantallen analytisch worden verdeeld. Indien er geen analytische gegevens worden ingevuld, wordt het totaal geboekt op de geconfigureerde wachtrekeningen. Het is mogelijk om diverse boekingen te maken, dus louter op analytisch niveau. Deze boekingen hebben geen invloed op de algemene boekhouding. Via deze analytische diversen kunt u de volgende boekingen uitvoeren: overboekingen tussen analytische rekeningen een bestaande boekhouding analytisch opstarten, u kunt de saldi aan de verschillende analytische rekeningen toekennen openen van een analytische beginbalans in periode 0 Boeken Na het invullen van de boekhoudkundige gegevens komt u automatisch terecht in het analytische gedeelte, waar een regel wordt voorgesteld met het nog te boeken bedrag. Bij het werken met verdeelsleutels ziet u deze op de eerste regel van het ingavegedeelte. Op de tweede regel staan de analytische rekeningen, het bedrag, de aantallen en een referte. Op de eerste regel wordt eveneens vermeld welk bedrag en aantallen er nog analytisch uitgesplitst moeten worden. Indien de ingevulde rekening een wachtrekening is, dan kunt u de volgende niveaus nog niet invullen. Maakt u van een gewone rekening een wachtrekening, dan worden de volgende niveaus eveneens op een wachtrekening geplaatst. U kunt een regel tussenvoegen door de bewerking Nieuw uit te voeren. Het programma maakt dan een regel aan die gebaseerd is op de actieve regel. Alle rekeningen van deze regel worden overgenomen, tot aan het niveau waar de cursor stond. Stond deze dus bv op niveau 2, dan wordt de rekening van niveau 1 overgenomen en kunt u verder boeken op niveau 2. Via de geconfigureerde slash-toets kunt u de cursor laten verspringen naar de eerstvolgende wachtrekening in de analytische ingave. Bij de referte kunt u net zoals bij een boekhoudkundige detaillijn vorige refertes herhalen via /, *, + en -. U kunt een regel of alle analytische regels gekoppeld aan een detaillijn verwijderen met <->. Met een <+> op het eerste veld, aanvaardt u de analytische boeking van een module. Expert/M Plus Analytische module 7

9 Bij het bewaren van het document worden steeds de ontbrekende analytische gegevens aangevuld en de overbodige verwijderd (indien u bv. de grootboekrekening hebt gewijzigd na het invullen van de analytische velden). Boeken met verdeelsleutels Als een module actieve sleutels heeft, dan komt de cursor altijd eerst terecht op het sleutelveld van een niveau. Daar kunt u een sleutel kiezen zodat de overeenkomstige analytische rekeningen automatisch worden ingevuld en het bedrag verdeeld. De uitsplitsing gebeurt zo volledig mogelijk. Bevat een sleutel bv. een rekening die op zijn beurt een sleutel bevat, dan wordt ook deze uitsplitsing doorgevoerd. Daarna kunt u desgewenst de eventuele wachtrekeningen één voor één gaan vervangen. Indien de grootboekrekening verbonden is aan een analytische verdeelsleutel, dan wordt deze voorgesteld. U kunt deze sleutel dan toepassen door op Enter te drukken of niet toepassen door het veld leeg te maken. Vult u een rekening waaraan een sleutel gekoppeld is, voor een tweede maal in, dan vraagt het programma of die rekening ofwel opnieuw moet worden uitgesplitst, of wel gewoon bijgevoegd moet worden. Analytisch financieel boeken De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie Grootboekrekening. Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening Nog te verdelen (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist). De analytische uitsplitsing van het financieel is steeds in de munt van het dagboek. Bv. munt van het financieel dagboek is EUR en de beweging is in USD, de analytische uitsplitsing zal in EUR voorgesteld worden. Analytische diversen boeken De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie Grootboekrekening. Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening Nog te verdelen (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist). Expert/M Plus Analytische module 8

10 Analytische diversen boeken Overboekingen tussen analytische rekeningen bv. correcties, worden uitgevoerd: - in een zelf te bepalen diversendagboek - in het boekjaar, de boekhoudperiode en maand waarop ze betrekking hebben Het eindsaldo van de analytische diversen moet steeds 0 zijn. Een bestaande boekhouding analytisch opstarten. De beginsaldi van de analytische rekeningen worden ingegeven - in een zelf te bepalen diversendagboek - u selecteert bij het veld Jaar het fictief boekjaar (= het boekjaar dat bij de creatie van het dossier door het programma automatisch is aangemaakt en bestaat uit 1 dag nl. begindatum eerste boekjaar - 1dag) - de boekhoudperiode en maand zijn steeds 0 en kunnen niet gewijzigd worden. U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0. Openen van een analytische beginbalans in een nieuw boekjaar. De analytische balansrekeningen worden geopend - in het diversendagboek Opening - u selecteert het nieuwe boekjaar - de boekhoudperiode en maand zijn steeds 0 en kunnen niet gewijzigd worden. U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0. De nummering van de analytische diversen staat los van de nummers van het algemene diversendagboek. Afdruk analytische dagboeken Via deze programma's kunt u de analytische dagboeken afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Expert/M Plus Analytische module 9

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator

Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator Analytische uitsplitsing De bedoeling is dat u bij het maken van een aflevering in Briljant Administrator kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 Voorraadbeheer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 CORRECTIE INKOMENDE EN UITGAANDE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE AANKOOPDAGBOEK/VERKOOPDAGBOEK...

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Wings Beheersoftware

Wings Beheersoftware Wings Analytisch Wings Beheersoftware Inhoud 1. Algemene werking... 3 2. Parameters... 4 3. Basisbestanden... 7 3.1. Analytische rekeningen... 7 3.2. Analytische rubrieken... 9 3.3. Algemene rekeningen...

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Expert/M Plus. Converteren dossiers van EUR naar USD. C-EMPN090201

Expert/M Plus. Converteren dossiers van EUR naar USD.   C-EMPN090201 Expert/M Plus Converteren dossiers van EUR naar USD www.kluwersoftware.be C-EMPN090201 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 VOORWAARDEN... 2 BEGRIPPEN... 2 TIJDSTIP... 2 WERKWIJZE... 3 FASE 1: CREATIE NIEUW DOSSIER

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Converteren dossiers van Expert/m for Windows

Converteren dossiers van Expert/m for Windows Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M FOR WINDOWS NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 3 VOORWAARDEN... 3 TIJDSTIP... 3 WERKWIJZE... 3 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 3 Selectie

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Expert/M Plus. Btw winstmargeregeling.

Expert/M Plus. Btw winstmargeregeling. Expert/M Plus Btw winstmargeregeling www.kluwersoftware.be Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 INKOOPREGISTER... 2 CONFIGURATIE... 2 BOEKEN VAN DE AANKOPEN STELSEL BTW OP DE WINSTMARGE... 2 BOEKEN VAN DE VERKOPEN

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische boekhouding Kluwer Software Tel: +32(9) 2409240 Fax: +32(9) 2409292 Bollebergen 2A bus 33-9052 Gent Zwijnaarde e-mail: info@vero.be www.vero.be Analytische boekhouding - Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven. Handleiding Vero voor klanten Opstarten Vero Klik op het logo van Vero om de software te openen. Meldt u aan met de gebruikerscode en het paswoord. Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Expert/M Plus Importeren diversen via Excel.

Expert/M Plus Importeren diversen via Excel. Expert/M Plus Importeren diversen via Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 1 INLEIDING... 3 OPSTARTEN IMPORT... 3 DETAIL VAN DE LAY-OUT... 3 WERKING IMPORT... 6 EXTRA CONTROLES

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding SODA.

Expert/M Plus Handleiding SODA. Expert/M Plus Handleiding SODA www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 ALGEMEEN... 4 VOORBEREIDINGEN IN EXPERT/M PLUS... 4 RELATIETABEL SODA... 6 Basis... 6 Uitbreiding...

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno 2016 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 2016... 2 2015... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN-

Nadere informatie

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count.

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count. Vero Count (Kluwer) Vero steunt E-invoicing met e-fff UBL (Universal Business Language) Een veel gestelde vraag aan MyBreex Customer Support is hoe documenten (verkoopfacturen, aankoopfacturen, documenten)

Nadere informatie

Vaste Prijs Afspraken (VPA)

Vaste Prijs Afspraken (VPA) Vaste Prijs Afspraken (VPA) www.wolterskluwer.be Contents 1 Wat is een VPA?... 3 2 Configuratie... 3 2.1 Hoe activeer je de VPA functionaliteit?... 3 2.2 Hoe maak je een VPA aan?... 3 2.3 Eénmalige configuratie...

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Jaarafsluiting NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Contacteer de NORRIQ Service Desk voor extra ondersteuning via ServiceDesk@norriq.be of telefonisch via 016/498 111. Index 1 Jaarafsluiting 3 1.1 Openen

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

JAAROVERGANG

JAAROVERGANG JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Expert/M Plus Facturatie.

Expert/M Plus Facturatie. Expert/M Plus Facturatie www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 ALGEMEEN... 4 CONFIGURATIE FACTURATIE... 5 Artikelgroepen... 5 Artikels... 6 Facturatie... 7 Tekst per ventilatiecode...

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave Dubieuze debiteuren Inhoudsopgave 1. Afboeking Dubieuze Debiteuren... 2 1.1. Algemene rekeningen instellen... 2 1.2. Groepsgewijze afboeking... 3 1.3. Individuele afboeking dubieuze debiteuren... 6 2.

Nadere informatie

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Briljant Urenregistratie

Briljant Urenregistratie Briljant Urenregistratie Inhoud 1. Urenregistratie... 1 Werken met urenregistratie... 1 De instellingen voor de urenregistratie... 2 Het ingeven van uren... 4 Uren ingeven met de prikklok... 6 Uren rechtstreeks

Nadere informatie

Afschrijvingen. Bollebergen 2A bus Gent Zwijnaarde

Afschrijvingen. Bollebergen 2A bus Gent Zwijnaarde Afschrijvingen Kluwer Software Tel: +32(9) 2409240 Fax: +32(9) 2409292 Bollebergen 2A bus 33-9052 Gent Zwijnaarde e-mail: info@vero.be www.vero.be Afschrijvingen - Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Converteren dossiers van Expert/m Classic

Converteren dossiers van Expert/m Classic Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M CLASSIC NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 4 VOORWAARDEN... 4 TIJDSTIP... 4 WERKWIJZE... 4 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 4 1 ste Conversie...

Nadere informatie

Finfisc@Web Nieuwsbrief

Finfisc@Web Nieuwsbrief Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8

Nadere informatie

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht. Consolidatie 2 3 Inleiding Een boekhoudkundige consolidatie betreft het opstellen van de financiële staat van een groep bedrijven, ter publicatie maar ook voor intern gebruik. Ze verenigt de boekhoudingen

Nadere informatie

stappenplannen Meerjarenbegroting

stappenplannen Meerjarenbegroting stappenplannen Meerjarenbegroting g e b r u i k e r s nov. 2014 Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen voor de opmaak van de meerjarenbegroting. 1. Rapportering klaarzetten

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

HANDLEIDING B U D G E T T E N

HANDLEIDING B U D G E T T E N HANDLEIDING B U D G E T T E N 1 Algemene werking De module budgetten van Wings laat je toe om op een eenvoudige wijze budgetten in te brengen en op te volgen. Naast het volledig zelf inbrengen van het

Nadere informatie

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Handleiding... 2 2 Instellingen voor facturen... 2 2.1 Gegevens op facturen... 2 2.2 Dossierbeheer Instellingen Facturen...

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Combiflex 2/iONE. Geachte relatie,

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Combiflex 2/iONE. Geachte relatie, Goes, 6 december 2018 Betreft: Eindejaarsprocedure Combiflex 2/iONE Geachte relatie, Hierbij ontvangt u van ons de eindejaarsprocedure voor Combiflex 2/iONE. We willen u vragen hiervan goed notitie te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Afpunten klanten/leveranciers

Afpunten klanten/leveranciers Inhoud Afpunten klanten/leveranciers... 2 Voorbeelden:... 3 Hoe punt je een betaling tov een factuur af?... 3 Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?... 4 Hoe punt je een factuur en creditnota

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS

Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS Instellingen vooraf U hebt de volgende printbestanden nodig: de "Newguv.boc", voor een gedetailleerd overzicht per maand en "Newguv2.boc", voor een

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Briljant Commissieberekening

Briljant Commissieberekening Briljant Commissieberekening Inhoud 1. Commissieberekening... 1 Werken met commissieberekening... 1 De instellingen voor commissieberekening... 2 Werkwijze... 2 De commissieberekening... 4 Lijsten commissieberekening

Nadere informatie

Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00

Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 December 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m - Versie 13.72.00 of hoger van Expert/m Boekhouding moet reeds geïnstalleerd zijn. -

Nadere informatie

Wij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren.

Wij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren. SALARY 2 3 Inleiding Een correcte boekhoudkundige verwerking van de salarissen is van fundamenteel belang voor elke onderneming. Het manueel inboeken is tijdrovend. Een duidelijk beeld van de aan de salarissen

Nadere informatie

Nieuwigheden in DC-Account

Nieuwigheden in DC-Account Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU...

Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU... Gebruikersbeheer Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU... 8 Gebruikersbeheer Sinds de invoering van het Centraal

Nadere informatie

OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel.

OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel. 1 Inleiding Het KB van 12/07/2012 legt aan de syndicus een nieuw rekeningstelsel op voor gebouwen vanaf 20 kavels (zonder garages of parkings). Voor ieder gebouw moet het nieuw rekeningstelsel worden toegepast

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Uni-living/iONE. Geachte relatie,

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Uni-living/iONE. Geachte relatie, Goes, 6 december 2018 Betreft: Eindejaarsprocedure Uni-living/iONE Geachte relatie, Hierbij ontvangt u van ons de eindejaarsprocedure voor Uni-living/iONE We willen u vragen hiervan goed notitie te nemen

Nadere informatie

Elke fiscale eenheid kan één of meerdere administraties bevatten. Om de administraties te beheren: Klik op Administraties.

Elke fiscale eenheid kan één of meerdere administraties bevatten. Om de administraties te beheren: Klik op Administraties. Administraties Elke fiscale eenheid kan één of meerdere administraties bevatten. Om de administraties te beheren: Klik op Administraties. Op dit scherm kunt u: De bestaande administraties raadplegen. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company

Inhoudsopgave. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Teller afrekening en herverdeling... 2 2.1 Telleropname met 100% herverdeling van kosten... 3 2.2 Uitvoeren van een tellerafrekening... 7 3 Tellerafrekening met vaste of

Nadere informatie

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting: TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

ERO VNG WIJZIGINGEN. Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: Algemeen

ERO VNG WIJZIGINGEN. Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: Algemeen ERO VNG Terug naar overzicht Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: WIJZIGINGEN Algemeen Basecone, een volwaardig systeem voor

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Kluwer Office Seminarie Workshop P&C.

Kluwer Office Seminarie Workshop P&C. Kluwer Office Seminarie 2015 Workshop P&C www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave TIPS & TRICKS... 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT: SELECTIE OP DEELOPDRACHT & TAAK... 2 DEADLINES... 4 Op taakniveau...

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows

Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows April 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m for Windows - Versie 2000_38.000 of hoger van Expert/m for Windows moet reeds geïnstalleerd zijn. - U moet

Nadere informatie

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen

Nadere informatie

Registratie en verwerking van kostenstukken

Registratie en verwerking van kostenstukken Inhoud 1 Opnemen van kostenstukken in OPENSyndic... 2 1.1 Opnemen van een kostenstuk via het documentenbeheer... 2 1.2 Opnemen van een kostenstuk via het rekencentrum... 5 1.3 Een kostenstuk zonder elektronisch

Nadere informatie

Onkosten toevoegen. Vanuit de modules Inkoop/Verkoop: Projecten: Boekhouding: Medisch:

Onkosten toevoegen. Vanuit de modules Inkoop/Verkoop: Projecten: Boekhouding: Medisch: Onkosten toevoegen Vanuit verschillende plekken in het systeem heeft u toegang tot het onderdeel Onkosten. Bij Onkosten kunt u kosten onderbrengen zoals: Telefoonkosten Autokosten Huur Advertenties Lunch

Nadere informatie

Wings import diverse verrichtingen. Wings Beheersoftware

Wings import diverse verrichtingen. Wings Beheersoftware Wings import diverse verrichtingen Wings Beheersoftware IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding in Excel (Divers dagboek)

Nadere informatie

Expert/M Plus Fiches

Expert/M Plus Fiches Expert/M Plus Fiches 281.50 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BELCOTAX IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKING... 3 INVOEREN VAN DE BEDRAGEN... 4 DE AANKOPEN... 4 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Kluwer Office CRM. Advanced.

Kluwer Office CRM. Advanced. Kluwer Office CRM Advanced www.kluwersoftware.be Kluwer Office Autorisatie & CRM Contents 1 Kluwer Office - Desktop... 3 1.1 Medewerkers beheren... 3 1.1.1 Tabblad Eigenschappen... 3 1.1.2 Tabblad Autorisatiegroepen...

Nadere informatie

VERO. Aanvragenbeheer.

VERO. Aanvragenbeheer. VERO Aanvragenbeheer www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 DE AANVRAGENFICHE EN AANVRAGENBROWSER... 3 AANVRAGENFICHE... 3 De aanvraag... 4 De handeling... 4 AANVRAGENBROWSER... 4 Aanvragen...

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Aanmaken administratie

Aanmaken administratie Hoe maakt u een nieuwe administratie aan? Met CASHWeb maakt u eenvoudig zoveel administraties* aan als u wenst. CASH helpt u door al zoveel mogelijk voor u in te vullen. Ook onder Support wordt bij Aanmaken

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer

Handleiding Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikersbeheer Inhoud Gebruikersgroepen beheren... 3 Een gebruikersgroep toevoegen... 3 Een gebruikersgroep bewerken... 3 Een gebruikersgroep verwijderen... 3 Gebruikers beheren... 4 Een

Nadere informatie