Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)"

Transcriptie

1 Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze is tevens terug te vinden op onze selfservicesite:

2 Unit 4 Multivers is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon B.V. Postbus 102 Telefax AC Sliedrecht Supportlijn Supportfax Internet Unit 4 Belgium N.V./S.A. Telefoon +32 (0) Meir 24 Telefax +32 (0) e verdieping Antwerpen Internet Copyright 2003 Unit 4 Agresso B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit 4 Agresso. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. Alle wijzigingen voorbehouden.

3 SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING In deze handleiding ziet u een aantal symbolen, met de volgende betekenis: Dit symbool geeft aan dat er een belangrijke mededeling volgt. Dit symbool geeft een foutmelding aan, of geeft aan hoe u een handeling kunt herstellen of ongedaan kunt maken. Na dit symbool volgt een voorbeeld, zoals u dat in de praktijk tegen zou kunnen komen. Dit symbool geeft aan dat u een bepaalde handeling uitgevoerd moet hebben voordat u een nieuw programma opstart. <Enter> Toetsen die u kunt gebruiken staan tussen de afgebeelde haken. Met deze aanduiding wordt de Enter- of Return-toets bedoeld. [OK] Vierkante haken geven een knop aan waarop u in het programma kunt klikken met de muis. Het hier getoonde symbool staat voor de knop OK die gebruikt wordt ter bevestiging van een handeling. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 3 van 19

4 JAARAFSLUITING UNIT 4 MULTIVERS 7.0 In versie 7.0 is een ingrijpende wijziging aangebracht met betrekking tot het registreren van openstaande posten. Deze zijn namelijk boekjaargebonden geworden. Dit heeft tot gevolg dat er ook een wijziging is doorgevoerd in de jaarafsluiting. In dit document worden de twee opties beschreven, welke nu mogelijk zijn mbt de jaarafsluiting, te weten: Jaarafsluiting met doorboeken van complete beginbalans Jaarafsluiting met doorboeken van openstaande posten De optie jaarafsluiting zonder doorboeken van de beginbalans is met de komst van boekjaargebonden openstaande posten gedeeltelijk komen te vervallen. BOEKJAARGEBONDEN FACTUURSALDO S VAN FACTUREN Vanaf versie 7.0 van Unit 4 Multivers is het saldo van de facturen boekjaargebonden en u kunt betalingen en ontvangsten boeken zonder dat daar een factuur tegenover staat (vooruitbetaling). Hierdoor is het gemakkelijker om de subadministraties debiteuren en crediteuren te laten aansluiten op de grootboekmutaties bij gedeeltelijke betalingen/vooruitbetalingen, met name bij de jaarafsluiting. Hierdoor werkt u vanaf nu met openstaande posten in boekjaren. Dat houdt in dat een wijziging van een openstaande post die in het voorgaande boekjaar wordt geboekt, pas in het nieuwe boekjaar zichtbaar wordt wanneer het voorgaande boekjaar voorlopig is afgesloten. Als een factuursaldo in een bepaald boekjaar niet voorkomt, is de factuur en/of betaling in dat betreffende boekjaar ook niet zichtbaar, af te drukken of op te vragen. Het uitgangspunt hiervan is dat er per boekjaar altijd een aansluiting met het grootboek moet zijn. Van iedere subadministratieboeking moet er een boeking op de onderliggende grootboekrekening zijn in datzelfde boekjaar. Van posten (facturen en/of betalingen uit een voorgaand boekjaar die nog open staan, moet een beginbalansboeking worden gemaakt in het volgende boekjaar. Voorbeeld: U boekt een openstaande post in boekjaar 2003, deze is vervolgens niet automatisch te terug te vinden in boekjaar De openstaande post wordt pas getoond wanneer u, al dan niet voorlopig, het boekjaar afsluit. Minimaal dient men dan te kiezen voor doorboeken van openstaande posten. Dezelfde post wordt nu gedeeltelijk in boekjaar 2003 afgeboekt. Om deze mutatie nu ook zichtbaar te krijgen in boekjaar 2004, zal er wederom een (voorlopige) afsluiting moeten plaatsvinden. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 4 van 19

5 JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN DE COMPLETE BEGINBALANS MAAKT U EERST EEN BACKUP VAN DE BEDRIJFSGEGEVENS (BACKUP 1) A. U maakt het nieuwe boekjaar aan en u kopieert het rekeningschema, de dagboeken, relatiecodes, budgetverdelingen, BTW-systeem en de artikelrelaties met behulp van het programma 'Boekjaren' (menu Onderhoud Algemene gegevens Boekjaren) naar het nieuwe boekjaar. Daarna maakt u de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen, dagboeken, relatiecodes en budgetverdelingen te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma's. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutaties hebben plaatsgevonden). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 5 van 19

6 B. Als u bij de jaarafsluiting gaat kiezen voor het doorboeken van de beginbalans, zal er een rekening aangemaakt moeten worden, waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt moet gaan worden. Deze rekening dient aangemaakt te worden in het nieuwe jaar in het programma 'Onderhoud grootboekrekeningen'. C. Draait u ter controle het rapport "Voorraden" uit. Dit rapport vindt u in het menu Rapport Voorraadbeheer. Controleer of de aansluiting van het grootboek klopt met de subadministratie. Brengt u bij eventuele fouten en/of onvolledigheden, correcties aan. D. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie debiteuren en crediteuren van het oude jaar kunt u zo nodig: De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). De openstaande postenlijsten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren ). De saldilijsten debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen. In het nieuwe jaar mogen handmatig geen beginbalansboekingen worden verricht in de subadministratie debiteuren/crediteuren! E. Het programma 'BTW-aangifte' (menu Taken BTW) uitdraaien. F. Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma 'ICT kwartaalaangifte' de laatste kwartaalaangifte van boekjaar 2003 uitvoeren. G. Indien u informatieplichtig bent voor de Intrastat-aangifte en dit jaar de Intrastatbestanden via Unit 4 Multivers hebt aangemaakt, moet u voor de laatste aangiftemaand van boekjaar 2003 het Intrastat-bestand aanmaken via programma 'Intrastataangifte'. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 6 van 19

7 H. De startnummers van de facturen wijzigt u in het onderdeel 'Reeksen' in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel' en de nummers van de orders kunt u in 'Onderhoud Bedrijfsgegevens', tabblad Overige wijzigen.draait u de kolommenbalans uit via het programma 'Rapport Grootboek Kolommenbalans'. I. Draait u de dag- en de periodeafsluiting uit (menu Taken Dagafsluiting en Periodeafsluiting). a. Indien u het 'oude' boekjaar nog niet kunt afsluiten en u wel alvast in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken, dan dienen voor een aantal rekeningen de beginsaldi ingeboekt te worden. Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties' (menu Taken); bij het boeken moet een vinkje geplaatst worden in "Beginbalans boeken". Het betreft hier minimaal de rekeningen: Kas, Bank en Giro. We gaan er daarbij van uit dat u de grootboeksaldi volgens Unit 4 Multivers controleert met de reële saldi. De journaalpost wordt dan als volgt: Kas - Bank - Giro - Aan tussenrekening - U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma's het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft). U kunt een boekjaar ook 'voorlopig' afsluiten. Hierdoor wordt het mogelijk het beginsaldo alvast door te boeken naar het nieuwe boekjaar, terwijl het ook mogelijk blijft om correctieboekingen in het 'oude' boekjaar te boeken. Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar worden het grootboek en de financiële dagboeken bijgewerkt. b. Voert u de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in, in het programma 'Budgetten per grootboekrekening' en het programma 'Budgetten per kostenplaats' (menu taken Budgetten/Prognoses). c. Valutarekeningen: zonodig kunt u de valutarekeningen herwaarderen in het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). d. Correctieboekingen in het 'oude' boekjaar: Zolang het 'oude' boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let u er echter wel op dat daardoor wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldilijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Correcties kunt u in periode 13 boeken. J. Drukt u de definitieve kolommenbalans af (menu Rapport Grootboek). MAAKT U NU EEN TWEEDE BACKUP K. Voorafgaande aan de jaarafsluiting zal de (gedeeltelijke) beginbalans eerst tegengeboekt moeten worden (in hetzelfde dagboek als waarin deze is ingeboekt, zie K.1). Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 7 van 19

8 Als er gekozen is voor 'voorlopig' afsluiten' en het beginbalans-saldo van het nieuwe boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch tegengeboekt en vervangen door de nieuwe beginsaldi. L. Drukt u de dag- en periodeafsluiting (periode 13) af (menu Taken). M. Start het programma 'Afsluiten boekjaar' (menu Extra). U krijgt dan de keus of de complete balans of alleen de openstaande posten moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. We beschrijven in dit gedeelte van het document het doorboeken van de complete beginbalans en kiezen dan ook deze optie. Tevens hebt u hier de keuze om een boekjaar voorlopig of definitief door te boeken. Bij een voorlopige afsluiting is het nog mogelijk om correctie aan te brengen in het oude boekjaar. Indien u deze gecorrigeerde bedragen ook wil terug zien in het nieuwe boekjaar, zal opnieuw een voorlopige afsluiting uitgevoerd moeten worden. Het voorlopig afsluiten is, tot dat men het boekjaar definitief afsluit, altijd mogelijk. Als u deze keuze heeft gemaakt zal er gevraagd worden om een rekeningnummer in het nieuwe boekjaar, waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt zal worden (zie punt B). Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans compleet door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de complete beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de complete beginbalans maar juist voor doorboeken van de openstaande posten, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. N. Nadat u de grootboekmutaties heeft uitgedraaid kunt u eventueel het boekjaar verwijderen. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 8 van 19

9 Start het programma 'Verwijderen boekjaar'. MAAKT U NU EEN DERDE BACKUP Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 9 van 19

10 JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN DE OPENSTAANDE POSTEN Zoals eerder aangegeven in het document is er door de komst van de boekjaargebonden openstaande posten een nieuwe optie toegevoegd bij de jaarafsluiting, nl.: Doorboeken van openstaande posten. Met deze nieuwe optie is de keuze, niet doorboeken van de beginbalans, gedeeltelijk komen te vervallen. Men is nl verplicht om minimaal de openstaande posten door te boeken naar het nieuwe boekjaar. Bij de keuze van het doorboeken van de openstaande posten zullen de openstaande posten van debiteuren en crediteuren doorgeboekt worden, naar zowel in de subadministratie, als op het grootboek. De overige gegevens van de beginbalans zullen dan verder handmatig ingebracht moeten worden. Het is echter wel zo dat men vanaf heden de mogelijkheid heeft om meerdere boekjaren voorlopig af te sluiten. In dit gedeelte wordt de uitleg en het stappenplan weergegeven over deze nieuwe optie: A. U maakt het nieuwe boekjaar aan en u kopieert het rekeningschema, de dagboeken, relatiecodes, budgetverdelingen, BTW-systeem en de artikelrelaties met behulp van het programma 'Boekjaren' (menu Onderhoud Algemene gegevens Boekjaren) naar het nieuwe boekjaar. Daarna maakt u de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen, dagboeken, relatiecodes en budgetverdelingen te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma's. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutaties hebben plaatsgevonden). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 10 van 19

11 B. Als u bij de jaarafsluiting gaat kiezen voor het doorboeken van de openstaande posten, zal er een rekening aangemaakt moeten worden, waarop het saldo van de sluitboeking geboekt moet gaan worden. Deze (tussen)rekening dient eventueel aangemaakt te worden in het nieuwe jaar in het programma 'Onderhoud grootboekrekeningen'. C. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie debiteuren en crediteuren van het oude jaar kunt u zo nodig: De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). De openstaande postenlijsten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren ). De saldilijsten debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen. In het nieuwe jaar mogen handmatig geen beginbalansboekingen worden verricht in de subadministratie debiteuren/crediteuren! D. Draait u ter controle het rapport "Voorraden" uit. Dit rapport vindt u in het menu Rapport Voorraadbeheer. Controleer of de aansluiting van het grootboek klopt met de subadministratie. Brengt u bij eventuele fouten en/of onvolledigheden, correcties aan. E. Het programma 'BTW-aangifte' (menu Taken BTW) uitdraaien. F. Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma 'ICT kwartaalaangifte' de laatste kwartaalaangifte van boekjaar 2003 uitvoeren. G. Indien u informatieplichtig bent voor de Intrastat-aangifte en dit jaar de Intrastatbestanden via Unit 4 Multivers hebt aangemaakt, moet u voor de laatste Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 11 van 19

12 aangiftemaand van boekjaar 2003 het Intrastat-bestand aanmaken via programma 'Intrastataangifte'. H. Na het invoeren van de laatste mutaties in de subadministraties van het oude boekjaar kunt u in het programma 'Onderhoud algemene bedrijfsgegevens' de startnummers van o.a. het inkoopfactuur-, verkoopfactuur- en verkoopordernummer wijzigen. Het is aan te bevelen om in het startnummer het boekjaar op te nemen, bijvoorbeeld: De startnummers van de facturen wijzigt u in het onderdeel 'Reeksen' in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel' en de nummers van de orders kunt u in 'Onderhoud Bedrijfsgegevens', tabblad Overige wijzigen. I. Draait u de kolommenbalans uit via het programma 'Rapport Grootboek Kolommenbalans'. J. Draait u de dag- en de periodeafsluiting uit (menu Taken Dagafsluiting en Periodeafsluiting). K. a. Indien u het 'oude' boekjaar nog niet kunt afsluiten en u wel alvast in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken, dan dienen voor een aantal rekeningen de beginsaldi ingeboekt te worden. Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties' (menu Taken); bij het boeken moet een vinkje geplaatst worden in "Beginbalans boeken". Het betreft hier minimaal de rekeningen: Kas, Bank en Giro. We gaan er daarbij van uit dat u de grootboeksaldi volgens Unit 4 Multivers controleert met de reële saldi. De journaalpost wordt dan als volgt: Kas - Bank - Giro - Aan tussenrekening - U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma's het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft). U kunt een boekjaar ook 'voorlopig' afsluiten. Hierdoor wordt het mogelijk het beginsaldo alvast door te boeken naar het nieuwe boekjaar, terwijl het ook mogelijk blijft om correctieboekingen in het 'oude' boekjaar te boeken. Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar worden het grootboek en de financiële dagboeken bijgewerkt. b. Voert u de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in, in het programma 'Budgetten per grootboekrekening' en het programma 'Budgetten per kostenplaats' (menu taken Budgetten/Prognoses). c. Valutarekeningen: zonodig kunt u de valutarekeningen herwaarderen in het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). d. Correctieboekingen in het 'oude' boekjaar: Zolang het 'oude' boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let u er echter wel op dat daardoor wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldilijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Correcties kunt u in periode 13 boeken. e. Drukt u de definitieve kolommenbalans af (menu Rapport Grootboek). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 12 van 19

13 MAAKT U NU EEN TWEEDE BACKUP L. Voorafgaande aan de jaarafsluiting zal de (gedeeltelijke) beginbalans eerst tegengeboekt moeten worden (in hetzelfde dagboek als waarin deze is ingeboekt, zie K.1). Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Als er gekozen is voor 'voorlopig' afsluiten' en het beginbalans-saldo van het nieuwe boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch tegengeboekt en vervangen door de nieuwe beginsaldi. M. Drukt u de dag- en periodeafsluiting (periode 13) af (menu Taken). N. Start het programma 'Afsluiten boekjaar' (menu Extra). U krijgt dan de keus of de complete balans of alleen de openstaande posten moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. We beschrijven in dit gedeelte van het document het doorboeken van de openstaande posten en kiezen dan ook deze optie. Bij deze keuze zullen alle openstaande posten van debiteuren en crediteuren doorgeboekt worden naar het nieuwe boekjaar. Echter dient men de overige gevens van de beginbalans handmatig in het nieuwe jaar te boeken. Tevens hebt u hier de keuze om een boekjaar voorlopig of definitief door te boeken. Bij een voorlopige afsluiting is het nog mogelijk om correctie aan te brengen in het oude boekjaar. Indien u deze gecorrigeerde bedragen ook wil terug zien in het nieuwe boekjaar, zal opnieuw een voorlopige afsluiting uitgevoerd moeten worden. Het voorlopig afsluiten is tot dat men het boekjaar definitief afsluit altijd mogelijk. Als u deze keuze heeft gemaakt zal er gevraagd worden om een (tussen)rekeningnummer in het nieuwe boekjaar waarop het saldo van de sluitboeking geboekt zal worden (zie punt B). Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans compleet door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de complete beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de complete beginbalans maar juist voor doorboeken van de openstaande posten, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 13 van 19

14 Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 14 van 19

15 STAPPENPLAN JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN COMPLETE BEGINGBALANS Hieronder vindt u in het kort alle stappen die u kunt uitvoeren in verband met de jaarafsluiting. 1. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar Het aanmaken van een Verlies- & Winstrekening en het toekennen van een bijbehorende rubriceringscode. Maak in het oude boekjaar 2003 een balansrekening aan en vul indien gewenst tevens de rubriceringscode voor schema 1 in (bijvoorbeeld rekening 0610 Onverdeelde winst / Dit is voor de jaarverslaglegging. 3. Het aanmaken van een nieuw boekjaar 2004, het vullen van de bijbehorende periodetabel en het overnemen van de boekjaargegevens van boekjaar 2003 naar boekjaar Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar Het maken van een back-up van de betreffende administratie(s). 6. Het draaien van een dagafsluiting en eventueel een periodeafsluiting. Kies als boekjaar Let op: Nog niet de laatste (correctie)periode van het afgelopen boekjaar afsluiten!. 7. Het aanpassen van de huidige of het aanmaken van nieuwe dagboekreeksen m.b.t. het nieuwe boekjaar Ook kunnen de factuuropdrachtnummering en de inkoopordernummering eventueel worden aangepast 8. Het uitdraaien van alle rapporten voor de accountant: Draai een kolommenbalans uit en draai ook de Openstaande postenlijsten en de Saldilijsten van Debiteuren en Crediteuren uit. Zet de datum van de overzichten op 31 december van het oude boekjaar 2003! N.B. Het is sinds de komst van de optie boekjaargebondenheid van de openstaande posten ook mogelijk dit rapport op een later tijdstip af te drukken. 9. Het draaien van een voorlopige jaarafsluiting met doorboeken van complete beginbalans naar boekjaar Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. 10. Het rapport uitdraaien van de voorlopige beginbalans over periode 0, boekjaar Tot de definitieve jaarafsluiting kunnen zonder problemen de benodigde correcties met betrekking tot het oude boekjaar 2003 worden doorgevoerd. Voer na iedere doorgevoerde correctie altijd de stappen 3 tot en met 9 wederom uit. 12. Het draaien van een definitieve jaarafsluiting van boekjaar 2003 (na ontvangst van het eindrapport van de accountant). 13. Het uitdraaien van een Kolommenbalans periode 0, boekjaar Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 15 van 19

16 STAPPENPLAN JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN OPENSTAANDE POSTEN Hieronder vindt u in het kort alle stappen die u kunt uitvoeren in verband met de jaarafsluiting. 1. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar Het aanmaken van een Verlies- & Winstrekening en het toekennen van een bijbehorende rubriceringscode. Maak in het oude boekjaar 2003 een balansrekening aan en vul indien gewenst tevens de rubriceringscode voor schema 1 in (bijvoorbeeld rekening 0610 Onverdeelde winst / Dit is voor de jaarverslaglegging. 3. Het aanmaken van een nieuw boekjaar 2004, het vullen van de bijbehorende periodetabel en het overnemen van de boekjaargegevens van boekjaar 2003 naar boekjaar Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar Het maken van een back-up van de betreffende administratie(s). 6. Het draaien van een dagafsluiting en eventueel een periodeafsluiting. Kies als boekjaar Let op: Nog niet de laatste (correctie)periode van het afgelopen boekjaar afsluiten!. 7. Het aanpassen van de huidige of het aanmaken van nieuwe dagboekreeksen m.b.t. het nieuwe boekjaar Ook kunnen de factuuropdrachtnummering en de inkoopordernummering eventueel worden aangepast 8. Het uitdraaien van alle rapporten voor de accountant: Draai een kolommenbalans uit en draai ook de Openstaande postenlijsten en de Saldilijsten van Debiteuren en Crediteuren uit. Zet de datum van de overzichten op 31 december van het oude boekjaar 2003! N.B. Het is sinds de komst van de optie boekjaargebondenheid van de openstaande posten ook mogelijk dit rapport op een later tijdstip af te drukken. 9. Het draaien van een voorlopige jaarafsluiting met doorboeken van openstaande posten naar boekjaar Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. 10. Handmatig de overige gegevens van de beginbalans inboeken in boekjaar Het rapport uitdraaien van de voorlopige beginbalans over periode 0, boekjaar Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 16 van 19

17 12. Tot de definitieve jaarafsluiting kunnen zonder problemen de benodigde correcties met betrekking tot de openstaande posten in het oude boekjaar 2003 worden doorgevoerd. Voer na iedere doorgevoerde correctie altijd de stappen 3 tot en met 9 wederom uit. Eventueel is het mogelijk om de keuze te veranderen naar het doorboeken van de complete beginbalans. Heeft u deze keuze eenmaal gemaakt, bent u altijd verplicht om de beginbalans automatisch te laten boeken. 13. Het uitdraaien van een Kolommenbalans periode 0, boekjaar Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 17 van 19

18 CURSUS Open klassikale training: Jaarafsluiting voor Unit 4 Multivers Doelgroep Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en wier werkzaamheden het afsluiten van financiële boekjaren omvat Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boekingen of een vergelijkbaar niveau Prijs: 175,- voor informatie en aanmelding gaat u naar Onderwerpen - Het proces van financiële boekingen binnen Multivers for Windows - Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar - Controle dag- en periodeafsluitingen - Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar - Aanmaken nieuw boekjaar - Gereedmaken voor overgang naar het nieuwe boekjaar - Boekingen in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar - Definitief afsluiten van het oude boekjaar - Verwijderen van het oude boekjaar (facultatief) Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 18 van 19

19 CURSUS Open leercentrum: Module 13 Jaarafsluiting Unit 4 Multivers(Lite)(nieuwe naam Multivers for Windows) Toelichting open leercentrum: Naast de open klassikale trainingen biedt de afdeling Opleidingen van Unit 4 Agresso ook de mogelijkheid opgeleid te worden in het open leercentrum, oftewel i4u. i4u staat voor "Individual education for you" en is toegewijd op zelfstudie. Dit houdt in dat u de inhoud, studietempo, begeleiding en eventuele examinering geheel zelf kunt bepalen. Ga voor meer informatie over i4u naar Doelgroep Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de jaarafsluiting Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boekingen of een vergelijkbaar niveau Prijs: 150,- voor informatie en aanmelding gaat u naar Onderwerpen -Aanmaken nieuw boekjaar -Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar -Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar -Boekingen in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar -Definitief afsluiten van het oude boekjaar. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 19 van 19

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Lite Unit 4 Multivers CB Lite is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 8.0(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 8.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 8.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.9.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.9.0. Deze versie (of hoger) is sinds november 2016 geïnstalleerd

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 Release notes Unit4 Multivers

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 De ODBC-driver wordt gebruikt in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL (Extra large): Financieel, met Kostenplaatsen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. Datum : 27 december 2012 Versie : 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Stappenplan... 3 Back-up... 3 Nieuw boekjaar... 4 Handmatig aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2

Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2 Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven.

1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven. 1) Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.9.1 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Intern factureren Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A01-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.8.1 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Invoeren kasmutaties versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren kasmutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1 Investeringen en afschrijvingen blad 1 INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN... 2 Algemeen.... 2 De automatismen van investeringen / afschrijvingen.................................... 2 De volledige koppelcode

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie