Terug naar de bron: wat kan functiedifferentiatie betekenen voor de hoofdverpleegkundigen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terug naar de bron: wat kan functiedifferentiatie betekenen voor de hoofdverpleegkundigen?"

Transcriptie

1 Studiedag NVKVV : hoofdverpleegkundigen, middenkader, directies verpleging 01 april 2011 In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen 1 Terug naar de bron: wat kan functiedifferentiatie betekenen voor de hoofdverpleegkundigen? Filip Demeyere directeur verpleging, UZ Gent 2 1

2 In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen 3 Terug naar de bron: wat kan functiedifferentiatie betekenen voor de hoofdverpleegkundigen? Functiedifferentiatie Tijdsbesteding in ziekenhuizen Functie(re)design in de verpleegkunde (ziekenhuis) Effecten van functiedifferentiatie voor de hoofdverpleegkundige (HVK) Samengevat 4 2

3 Functiedifferentiatie Definities Motieven Vormen 5 Functiedifferentiatie: definities Definitie Een systeem, ontworpen om verschillende niveaus in de verpleegkunde te onderscheiden op basis van opleiding, ervaring en competenties (Harkness et al.,1991) Herschikken van taken en verantwoordelijkheden in nieuwe en/of vernieuwde functies (Kanters, 1999) Creëren van functie met verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen eenzelfde beroepsgroep. (VVU, 2009) 6 3

4 Functiedifferentiatie: definities Definitie Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en beperkingen (KCE reports 86A, 2008). Drie globale niveaus: Instelling, team en zorgverstrekker Niveau zorgverstrekker: Verandering in rol en kwalificatie Verschuiving van taken tussen verschillende beroepsgroepen Delegeren van taken binnen dezelfde groep of creatie van nieuwe groep zorgverstrekkers. 7 Functiedifferentiatie: definities Functiedifferentiatie Taakherschikking Verschillende functies creëren met: Verschillende taken Verschillende bevoegdheden Duidelijkheid brengen in eenzelfde beroepsgroep Kan leiden tot taakherschikking Het herverdelen van taken tussen verschillende beroepsgroepen Kan leiden tot nieuwe functies Taakuitzuivering 8 4

5 Functiedifferentiatie: definities Functiedifferentiatie Verschillende functies creëren met: Verschillende bevoegdheden Verpleegkundige zorgkundige Duidelijkheid brengen in eenzelfde beroepsgroep Kan leiden tot taakherschikking VPK die alle verpl. aspecten uitvoert VPK met focus op diabeteseducatie 9 Functiedifferentiatie: definities Taakherschikking Logistieke taken uitgevoerd door VPK Logistieke taken uitgevoerd door logistieke assistent Logistieke taken uitgevoerd door automatische bevoorrading 10 5

6 Functiedifferentiatie: motieven Een veranderde zorgvraag: complex en evolutie naar specialisaties De vergrijzing van de bevolking en meer chronische zieken Verwachtingen van de zorggebruiker Turbulente zorgomgeving Aandacht voor kwaliteit van zorg Toenemende werkdruk Efficiëntie in de zorg Economische motieven Schaarste (verpleegkundigen en andere beroepsgroepen) Aantrekkingskracht van het beroep Invloeden vanuit de overheid en/of internationale trends - (Reveley, Roodbol, Knip, 2005) 11 Functiedifferentiatie: vormen 1. Horizontale en verticale functiedifferentiatie 2. Een functiehuis rond de patiënt 3. Het ervaringsmodel van Benner 4. Vlaamse Verpleegunie 12 6

7 Expert vpk Managementfuncties Directeur verpleging 1. Horizontale en verticale functiedifferentiatie Zorgmanager/DHV Hoofdvpk Ervaring Adjunct-hoofdvpk Intreder bekwame volleerde expert Expert Zorgcoördinator Verpleegkundige en zorggebonden functies Staf of projectmw Studie vpk Liaison vpk Physician assistant Gegradueerde vpk Bachelor vpk Gespecialiseerde vpk Referentie vpk Vpk consulent APN ers Opleiding Expert Expert 4 graad Bachelor BBT/BBK BBT/BBK BBT/BBK Master/Dr (BBT/BBK) 13 Functiedifferentiatie: vormen 2. Een functiehuis rond de patiënt (Beckers et al 2005) 14 7

8 Functiedifferentiatie: vormen 3. Het ervaringsmodel van Benner (1984) Verpleegkundige intreder Bekwame verpleegkundige Volleerde verpleegkundige Expert verpleegkundige 15 Functiedifferentiatie: vormen 4. Vlaamse Verpleegunie Verpleegkundige en verzorgende functies: Basisverpleegkundige Gespecialiseerde verpleegkundige Managementfuncties Hoofdverpleegkundige Verpleegkundig diensthoofd, zorgmanager, middenkader Verpleegkundig directeur Expertfuncties Referentieverpleegkundige Verpleegkundig consulent Verpleegkundig specialist 16 8

9 17 Tijdsbesteding in ziekenhuizen In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen 18 9

10 Tijdsbesteding in ziekenhuizen Verpleegkundige tijdsbesteding DPZ: Directe Patiëntenzorg IPZ: Indirecte Patiëntenzorg Studie % DPZ % IPZ Som Myny, et al. J Advanced Nursing (2010) 66(1); Williams, et al. J Advanced Nursing (2009) 65(10); Hobgood, et al. Annals of Emergency Medicine (2005) 46(6); Lundgren & Segesten J Nursing Management (2001) 9; Minyard, et al. J Nursing Administration (1986) 16; Tijdsbesteding in ziekenhuizen Verpleegkundige tijdsbesteding Het percentage DPZ varieert van 25 tot 37% en blijft relatief stabiel over de tijd. Het percentage IPZ lijkt toe te nemen met de tijd. Er is nog veel opportuniteit voor tijdswinst We zullen in de komende jaren overspoeld worden door consultancy 20 10

11 Tijdsbesteding in ziekenhuizen Zorgondersteuning vzw Congres 25/03/2011 Tijd voor zorg?zorg voor tijd! Waarom deelnemen: Uit onderzoek in Nederland blijkt dat verpleegkundigen slechts één derde van hun tijd aan DPZ besteden en twee derde aan allerlei bijkomende taken zoals administratie,overleg, patiëntenvervoer, logistieke taken en overdracht en verzameling van informatie. 21 Tijdsbesteding in ziekenhuizen Donderdag 17 maart 2011, in Amersfoort Opzij, opzij, opzij! - Doelmatig werken voor verpleegkundigen - Hoe organiseert u uw werk?

12 Tijdsbesteding in ziekenhuizen 23 Tijdsbesteding in ziekenhuizen Resultaten Gemiddeld 30% meer tijd voor de patiënt, door o.a. 50% minder tijd nodig voor medicijnronde 30% minder tijd nodig voor overdrachten 24 12

13 Tijdsbesteding in ziekenhuizen 25 Functie(re)design in de verpleegkunde Welke activiteiten, die vandaag worden uitgevoerd door een vpk, vereisen niet het kennisniveau (competenties en vaardigheden) van een vpk en kunnen bijgevolg uit het takenpakket van de functie verpleegkundige naar een ander profiel overgeheveld worden? 26 13

14 Functie(re)design in de verpleegkunde Doel Een globaal concept uit te werken: voor algemene hospitalisatiediensten m.b.t. het herschikken van zorgfuncties om op die manier: meer efficiënte organisatie van de zorgprocessen te installeren meer focus op de patiënt het beroep aantrekkelijker te maken en of de schaarste aan verpleegkundigen in de toekomst op te vangen. 27 Functie(re)design in de verpleegkunde Generieke benadering in UZG dmv 4 piloten Stappenplan: STAP 1: IST-situatie Ontwikkeling van generiek model m.b.t. het zorgproces (o.a. via interviews, beschikbare documentatie,workshops) Huidige tijdsbesteding in kaart brengen o.b. MMO STAP 2: Hergroepering van taken STAP 3: Voorstel van functie(re)design 28 14

15 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Tijdsbesteding en -verdeling verpleegkundige Onbekend; 0% Logistieke taken; 9% Waken/wachten; 1% Andere; 7% Besturing; 0% DPZ; 23% = 23% Persoonlijke tijd; 10% Administratie; 16% IPZ; 18% = 18% DPZ IPZ Communicatie Administratie Persoonlijke tijd Logistieke taken Andere Waken/wachten Onbekend Besturing Communicatie; 17% Com = 17% 29 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Tijdsbesteding verpleegkundige: uitsplitsing adm. taken Persoonlijke tijd 10% Logistieke taken 9% Andere 7% Waken/wachten 1% Communicatie 17% Administratie 16% Adm. m.b.t. zorgverlening 11% IPZ 18% Regelende adm. 4% Andere adm. 1% DPZ 23% ADM = 5% 30 15

16 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Tijdsbesteding verpleegkundige: uitsplitsing logistieke taken Communicatie 17% Administratie 16% IPZ 18% Persoonlijke tijd 10% DPZ 23% Andere 7% Logistieke taken 9% Waken/wachten 1% Voedingsdistributie 4% Beddenopmaak 2% Orde en netheid 1,5% Materiaalbeheer 1% Log = 9% DPZ IPZ Communicatie Administratie Persoonlijke tijd Andere Waken/wachten Onbekend Besturing Voedingsdistributie Beddenopmaak Orde en netheid Materiaalbeheer Andere Boodschappen Materiaal patiënt 31 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Logistieke taken Beddenopmaak, boodschappen, materiaal patiënt, materiaalbeheer, orde en netheid, distributie voeding 9% taakherschikking Administratieve taken gelinkt aan zorgverlening regelende administratieve taken administratieve taken mbt mentorschap 5% à 6 % taakherschikking 32 16

17 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Zorgtaken Directe patiëntenzorg niet specifiek verpleegkundige taken Op een verpleegafdeling met veel ADL activiteiten en/of long stays (bv sp locomotorische eenheid) Voorzichtige inschatting o.b.v. afdeling met dit type patiënt ongeveer 10% taakherschikking 33 Tijdsbesteding in ziekenhuizen: MMO in UZG Conclusie: mogelijke taakherschikking binnen de functie verpleegkunde door hergroepering van de taken : > 15% van het huidige takenpakket kan overgeheveld worden naar een ander functieprofiel door herschikking van logistieke en administratieve activiteiten Dit % kan voor bepaalde verpleegafdelingen nog oplopen tot 25%, door herschikking van bepaalde zorgtaken 34 17

18 Functie(re)design in de verpleegkunde Herschikken van taken: Alle logistieke processen Administratieve processen Ondersteuning van zorginhoudelijke aspecten (horizontale differentiatie): Referentieverpleegkundige Verpleegkundig consulent Verpleegkundig specialist 35 Verschillende functies en relaties rond patiënt 38 18

19 Effecten van functiedifferentiatie voor de hoofdverpleegkundige (HVK) HOOFD-verpleegkundige of Hoofd-VERPLEEGKUNDIGE 39 De functie hoofdverpleegkundige Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (KB 13 juli 2006) Algemeen Organisatie continuïteit kwaliteit verpl activiteit Bijzondere aspecten Strategische visie Zorg Personeelsbeleid Beheer van middelen Opleiding en ontwikkeling Communicatie en overleg 40 19

20 De functie hoofdverpleegkundige In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen 41 De functie hoofdverpleegkundige Hoe verhouden zich de functies tot de hoofdverpleegkundige? Wie ondersteunt wie? Wie stuurt wie aan? Binnen een verpleegeenheid Buiten de verpleegeenheid 42 20

21 Binnen een verpleegeenheid Artsen Paramedici Adjunct-hoofd verpleegkundige Vpk specialist/ consulent Sociale dienst Logistieke medewerker Administratieve m.w. 43 Externe netwerken Directie Hoofdverpleegkundige Afdelingsverpleegkundige Staffuncties Hoofdverpleegkundige Sectorraad BOS & KOS Buiten de verpleegeenheid 44 21

22 De functie hoofdverpleegkundige Enkele vaststellingen Wetgevend kader is breed Complexiteit van de functie neemt toe Functiedifferentiatie in de zorg: nog vele mogelijkheden 45 Model verpleging UZ Gent Model met 4 functiegroepen: 1. Verpleegkundige managementfuncties 2. Verpleegkundige en zorggebonden functies 3. Zorgondersteunende functies 4. Algemene en klinisch ondersteunende functies 46 22

23 Huidig model verpleging UZ Gent BOS Algemene en klinisch ondersteunende functies KOS StafMW Project MW Verpleegk. specialist Directeur verpleging Zorgmanager/DHV Administratieve MW Vpk consulent Studie vpk Referentie/ liaison vpk Gespec. vpk HVK Adjunct HVK Bachelor vpk Logistiek assistent Gegradueerde vpk Zorgondersteunende functies Verpleegkundige en zorggebonden functies Verpleegkundige managementfuncties Huidig model medische dienst HVK HVK HVK HVK Para med MA H MDH MA H (AHV) (AHV) Onderzoek Hospitalisatie Polikliniek Behandeling artsen Medische dienst 48 23

24 Complexiteit van functie HVK en functiedifferentiatie in de zorg Durf keuzes maken!!!! Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn te herleiden tot 3 hoofdgroepen: Beleid voeren en coördinatie van processen Dagelijkse zorgverlening organiseren Medewerkers patiënten Ondersteunende taken Zorginhoudelijk Bedrijfsondersteunende taken 49 Huidig model (2) Voor elke hoofdverpleegkundige en voor elke entiteit zijn 3 grote takengroepen te onderscheiden: Algemeen beleid- en coördinerende taken (C-taken) Dagelijkse afstemming patiënt personeel (X-taken) Ondersteunende taken (Y-taken) 50 24

25 Huidig model medische dienst (3) HVK C HVK C HVK C HVK C Para med MA H MDH MA H X X X X Y Y Y Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 51 Complexiteit van functie HVK en functiedifferentiatie in de zorg Durf keuzes maken!!!! Afhankelijk van een aantal variabelen: Grootte van een medische dienst Lokalisatie van medische dienst één of meerdere locaties De patiëntenpopulatie en turn-over De samenstelling en de werking van het multidisciplinair team De complexiteit van de zorg De organisatieprocessen

26 Conceptueel model medische dienst en rol HVK (1) C X Para med MA H MDH MA H Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 53 Conceptueel model medische dienst en rol HVK (2) C Para med MA H MDH MA H X Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 54 26

27 Conceptueel model medische dienst en rol HVK (3) C C Para med MA H MDH MA H X X Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 55 Conceptueel model medische dienst en rol HVK (4) C Para med MA H MDH MA H X X X X Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 56 27

28 Conceptueel model medische dienst en rol HVK (6) C X Para med MA H MDH MA H X Y Hospitalisatie Polikliniek Onderzoek Behandeling artsen Medische dienst 57 Toekomstig model verpleging UZ Gent BOS Algemene en klinisch ondersteunende functies KOS StafMW Project MW Verpleegk. specialist Directeur verpleging Zorgmanager/DHV Vpk consulent Referentie/ liaison vpk HVK C,X,Y taken HVK C,X taken HVK C taken Administratieve MW Studie vpk Gespec. vpk Bachelor vpk Teamleider X taken Logistiek assistent Gegradueerde vpk Zorgondersteunende functies = Y-taken Verpleegkundige en zorggebonden functies Verpleegkundige managementfuncties 28

29 Toepassing van deze principes leidt tot: Hertekening van de functie van hoofdverpleegkundige UZG door het invoeren van verschillende varianten van rol van de hoofdverpleegkundige Invoering van het begrip teamleider voor de uitvoering van X- taken De keuzemogelijkheid om de Y-taken te laten uitvoeren door: verpleegkundige inhoudelijke functies en/of zorgondersteunende functies en/of klinische en bedrijfsondersteunende functies 59 Samengevat In een zee van schaarste ligt een eiland van kansen Terug naar de bron: wat kan functiedifferentiatie betekenen voor de hoofdverpleegkundigen? 60 29

30 Functiedifferentiatie: Definities Motieven Vormen Samengevat Tijdsbesteding en functie(re)design in de verpleegkunde (ziekenhuis) Taakherschikking in de zorg (min 15 %) Laat VPK verpleegkundig werk doen Ondersteun de VPK met focus op Logistieke en administratieve taken Zorginhoudelijke expertise indien gevraagd 61 Samengevat Effecten van functiedifferentiatie voor de hoofdverpleegkundige (HVK) Durf keuzes maken!!!! Herdenk de functie van HVK in termen van Algemeen beleid- en coördinerende taken (C-taken) Dagelijkse afstemming patiënt personeel (X-taken) Ondersteunende taken (Y-taken) 62 30

31 Dank aan Leden projectgroep HVK 2015: Bart Cooreman Lucie Danneels Elsie Decoene Erik Decorte Tom De Keyser Tamara Leune Mario Naeye Matthieu Ongenae Katrien Schelfout Berna Van de Winckel Jan Vercruysse Leden werkgroep functiedifferentiatie: Bart Cooreman Elsie Decoene Brabara Janssens Ann Misplon Francine Van Steenbrugge Jan Vercruysse Bea Vervinckt 63 31

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE Kris Vaneerdewegh Info: kris.vaneerdewegh@opzcrekem.be Vooraf Ziekenhuishygiëne in de geestelijke gezondheidszorg OPZC REKEM: 288 bedden en

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

FUNCTIEDIFFERENTIATIE

FUNCTIEDIFFERENTIATIE Functiedifferentiatie bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg Kris Vaneerdewegh Hoofd nursing OPZC Rekem Deel 1 FUNCTIEDIFFERENTIATIE 2 1 Actueel thema

Nadere informatie

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE 1. INLEIDING In de visietekst van de Vlaamse Verpleegunie is de 3 e pijler : de verpleegkundige werkt interdisciplinair en ontwikkelt de eigen competenties binnen

Nadere informatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Niels Oerlemans Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Nederlands elftal in topvorm Excellent team is de norm Landelijke context Functiedifferentiatie Geen doel op zich, maar een middel 1

Nadere informatie

De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030

De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030 De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030 Hendrik Van Gansbeke algemeen coördinator WGK van Vlaanderen 23/03/2017 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Visie op een duurzame en zorgzame toekomst Let

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Wie ben ik? Van 2003-2011: IC-verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis en Gezondheidswetenschappen (ibmg) Van 2011-2016: promotietraject

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Lange Loopbanen. veel actoren, één regie. Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL

Lange Loopbanen. veel actoren, één regie. Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL Lange Loopbanen veel actoren, één regie Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL Lange loopbanen Cultuur in de Zorgsector Permanente aandacht Metafoor: LOOPBOOMBELEID 2 29 nov 2012 Loop

Nadere informatie

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten:

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten: De Minister vraagt het advies van de NRV (brief van 3/7/2005) teneinde verschillende toepassingsbesluiten te kunnen publiceren m.b.t. de artikels die door de wet van 29 december 1990 ingevoegd werden in

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel

Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Elektronische evaluatie van de stagebegeleiding door de studenten in het UZ Brussel Een nuttige tool om diensten en mentoren te ondersteunen in de opvang van hun stagiairs Paul Ceulemans Inhoud van de

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. Wettelijk kader. BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. 1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Evolutie van zorg op een hospitalisatieeenheid

Evolutie van zorg op een hospitalisatieeenheid Evolutie van zorg op een hospitalisatieeenheid NVKVV 16 maart 2016 Karel Op de Beeck 1 Evolutie van zorg op een hospitalisatie-eenheid: Abdominale Heelkunde Verandering van de zorgnoden Wijziging van de

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen?

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Mw. drs. C.D. Kathan (RHO, Rijksuniversiteit Groningen), Dr. J.D. Meeuwis (Chirurg, opleider spoedeisende geneeskunde

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Positionering en remuneratie van bestuurders in ziekenhuizen

Positionering en remuneratie van bestuurders in ziekenhuizen Positionering en remuneratie van bestuurders in ziekenhuizen historiek van de raad van bestuur van een ziekenhuis positionering van artsen binnen governance remuneratie van bestuurders Bart Van Daele Zaakvoerder

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Multidisciplinair symposium MS Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Een vragenlijst betreffende de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Het veranderende thuiszorglandschap

Het veranderende thuiszorglandschap Het veranderende thuiszorglandschap Ontschotting van de zorg Eveline Decock Stafmedewerker Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin vzw Thuiszorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel 5600 medewerkers

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen

De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen De overdracht aan bed: 7 praktische antwoorden op 7 praktische vragen Simon Malfait, RN, MSc Junior researcher, Universitair Ziekenhuis Gent PhD-kandidaat, Universiteit Gent, Universitair Centrum voor

Nadere informatie

Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner

Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner Logo UZ Logo partnerziekenhuis Multidisciplinair Kwaliteitshandboek Netwerk Pediatrie UZ Gent en partner Mei 2015 1. Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Missie en Visie... 5 Missie... 5 Visie... 5 Directieverantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Annemie Schoonis Hoofdverpleegkundige Longtransplantatie UZ Leuven Erkend tabakoloog www.rookstopadvies.be Bestuurslid Nederlandse Kamer AUVB Bestuurslid

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Generalisten Specialisten

Generalisten Specialisten Concept februari 2017, discussiestuk Generalisten Specialisten Visie Ergotherapie Nederland op Specialisatie Proces tot het komen van erkende specialisaties binnen Ergotherapie Nederland. In navolging

Nadere informatie

ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013

ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013 ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013 TRENDS IN HET VERPLEEGKUNDIG ONDERWIJS COVAB In de spiegel van een voorbij wandelende PUM expert André Kurvers PUM Netherlands senior

Nadere informatie

Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning

Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning 1 Voorwoord Beste student, Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Content FWG 3.0 2015-2016. + Blik op de toekomst

Content FWG 3.0 2015-2016. + Blik op de toekomst Content FWG 3.0 2015-2016 + Blik op de toekomst Wijkzorg Ontschotting Regie bij de patiënt Zelfmeetapparatuur Taakherschikking Data ondersteuning Evidence based zorgpaden FWG Trendrapport De zorg ontregelt

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013

Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013 Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013 Inleiding Geachte dames en heren, ik heb de eer en het genoegen u tijdens deze hoorzitting

Nadere informatie

Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen

Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen Gebaande paden verlaten Lon Holtzer en Mieke Van Gramberen Agenda De organisatie van het zorgproces Een nieuwe beroepenstructuur Wat denktu ervan? 1 We organiseren de zorg sterk versnipperd en laten kansen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010

Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010 Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010 1. INLEIDING 1.1. Oorsprong bijzondere beroepstitels en bekwaamheden Versnelde medische specialisatie Verhoogde

Nadere informatie

Visietekst Vlaamse Verpleegunie

Visietekst Vlaamse Verpleegunie Visietekst Vlaamse Verpleegunie Goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van 21.06.06. De Vlaamse Verpleegunie verenigt de overgrote meerderheid van de algemene en specialistische beroepsorganisaties van

Nadere informatie

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU An Huygen Paul Heremans Netwerkdag chronische zorg Domus Medica 21 maart 2015 Opdracht van de overheid Zoveel mogelijk diverse kringen van zorgverstrekkers en eerstelijnsorganisaties

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis 1 Université catholique de Louvain 30, clos ChapelleauxChamps 30.58 1200 Bruxelles Stordeur Sabine : (02) 764 33 29 D hoore William : (02) 764 39 56 Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis Naam van

Nadere informatie

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN LEERZORGCENTRUM NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 1 WELKOMSTWOORD Frieda Corstjens Lector verpleegkunde Katholieke Hogeschool Limburg Leerzorgspecialist Ziekenhuis Oost-Limburg 2 1 I. KLOOF

Nadere informatie

restaureren want het bouwwerk staat er immers al geruime tijd. Mét alle aanbouw en aanpassingen van de laatste decennia. We zijn eigenlijk toe aan gro

restaureren want het bouwwerk staat er immers al geruime tijd. Mét alle aanbouw en aanpassingen van de laatste decennia. We zijn eigenlijk toe aan gro Lezing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr E. Borst-Eilers bij de uitreiking van de eerste diploma s nurse practitioner/advanced nursing practice op 19 januari 2000, te Groningen,

Nadere informatie

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Patient Safety Group Inhoud

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lies Vereecke Dinamo Dilbeek Marianne Nijs Marianne Vanden Houte

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lies Vereecke Dinamo Dilbeek Marianne Nijs Marianne Vanden Houte VVSG #TREFDAGSOCIAAL Lies Vereecke Dinamo Dilbeek Marianne Nijs Marianne Vanden Houte Dilbeek Naar Morgen Wie zijn wij? Waarom zijn we er aan begonnen? Richt je blik naar buiten Bepaal helder je visie

Nadere informatie

Innovatieve stagevormen

Innovatieve stagevormen Innovatieve stagevormen Bacheloropleiding verpleegkunde 3 jarige opleiding, niveau 6 niveau 5=HB05 niveau 4=secundair Bacheloropleiding verpleegkunde Generalistisch diploma: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Nadere informatie

de Zorg & Techniek combinatie

de Zorg & Techniek combinatie de Zorg & Techniek combinatie Door Zorg met Techniek te combineren, wordt de zorgsector aantrekkelijker voor jongens en mannen. Een manier waarop dit gedaan zou kunnen worden is het creëren van nieuwe

Nadere informatie

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Voorstelling aan de NRV - 28 augustus 2008 Laurette Onkelinx Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Een ambitieus

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Psycholoog niet verbonden aan een verpleegeenheid Criminoloog niet verbonden aan een verpleegeenheid

Nadere informatie

Herschikking van taken: artsen verpleegkundig specialisten. Prof. dr. Didi D.M. Braat, 7april 2011 Gynaecoloog UMC St Radboud Vice-voorzitter RVZ

Herschikking van taken: artsen verpleegkundig specialisten. Prof. dr. Didi D.M. Braat, 7april 2011 Gynaecoloog UMC St Radboud Vice-voorzitter RVZ Herschikking van taken: artsen verpleegkundig specialisten Prof. dr. Didi D.M. Braat, 7april 2011 Gynaecoloog UMC St Radboud Vice-voorzitter RVZ Inhoud van de presentatie 1 2 3 4. 5. 6. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities

Samengevat verloopt de bepaling van een profiel in meerdere fasen: - de evaluator plaatst de functie: hij geeft aan de functie één van de 13 posities Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Bestuur. VZW Medisch Centrum St.-Jozef. CKP (associatie) Raden, comités en commissies. Medische raad Vz. Dr. K. Noppe POC. RVB Vz. L.

Bestuur. VZW Medisch Centrum St.-Jozef. CKP (associatie) Raden, comités en commissies. Medische raad Vz. Dr. K. Noppe POC. RVB Vz. L. Bestuur VZW Medisch Centrum St.-Jozef CKP (associatie) PVT PZ AV Raden, comités en commissies Ziekenhuisbeheerder Directiecomité RVB Vz. L. Roppe Algemeen directeur C. Monard POC Medische raad Vz. Dr.

Nadere informatie

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Complexe zorg in de eerstelijn Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Wit-Gele Kruis Limburg Cijfers: 13.000 pat. per maand 10.000 bezoeken per dag 1600 medewerkers 1270 Verpleegkundigen 650 verpleegkundige

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 DELEN Informatie Ervaring Kennis Functies Opleiding & onderzoek Historie taak herschikking Van

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Dr. Dimitri Beeckman Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery, King s College London Arteveldehogeschool Gent Plaats hierover

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Supporters op de zijlijn

Supporters op de zijlijn Supporters op de zijlijn Rol van P&O tijdens verandertraject functiedifferentiatie Babette van de Leur, Adviseur P&O Cecile Timmermans, Manager P&O Inhoud workshop Afdeling P&O in ETZ Aanleiding project

Nadere informatie

Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006

Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006 Europese unie en gezondheidszorg Studiedag OSE en RIZIV / INAMI Brussel, 16 januari 2006 Patiëntenmobiliteit: kansen en uitdagingen; Vanuit een ziekenhuis bekeken Luc Van Camp, Elke Panis, Johan Hellings

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

De Vlaamse Verpleegunie

De Vlaamse Verpleegunie De en actuele verpleegkundige items ORPADT vergadering met hoofden en verantwoordelijken 20 april 2006 Casuïstiek: De realiteit en het belang van intense samenwerking door en voor verpleegkundigen Historiek

Nadere informatie

Back to Basics 20jaarCNC

Back to Basics 20jaarCNC 1995-2015 Back to Basics 20jaarCNC 2 februari Limburghal Genk 25-26 februari Domein Groenhove Torhout Hendrik Vanmarcke Thuisverpleegkundige Zaakvoerder BVBA Consulting & Zorg Postgraduaat stomatherapie,

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Wat is er nieuw in FWG 3.0? FWG contactdagen 2013

Wat is er nieuw in FWG 3.0? FWG contactdagen 2013 Wat is er nieuw in FWG 3.0? FWG contactdagen 2013 Benny Bourgonje oktober 2013 INCONVENIËNTEN Terugkoppeling resultaten Analyse van het gezichtspunt Inconveniënten en Overige functie-eisen (alle 250 ijkfuncties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie