FUNCTIEDIFFERENTIATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEDIFFERENTIATIE"

Transcriptie

1 Functiedifferentiatie bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg Kris Vaneerdewegh Hoofd nursing OPZC Rekem Deel 1 FUNCTIEDIFFERENTIATIE 2 1

2 Actueel thema Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening (Zorgnet Vlaanderen, 2011) Zorg voor de zorgende: 10-puntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg (Zorgnet Vlaanderen, 2009) Advies mbt de problematiek van verpleegkundigen in zorginstellingen (NRZV, 2009) KCE-Studie: Berckmans, e.a. Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg : mogelijkheden en beperkingen (2008) Attractiviteitsplan minister Onkelinx (2008) Studie verpleegkundige competenties (2004, Defloor, e.a.) Visietekst Vlaamse Verpleegunie (2006) Dossier werkgroep promotie verpleegkundig beroep (2008) Nota Vlaamse Universitaire ziekenhuizen: De Advanced Practice Nurse en de Physician assistent, conceptueel raamwerk. (2008) 3 Begrippen Functieclassificatie: Systeem om functies in klassen in te delen en er criteria aan te verbinden die leiden tot een verloningssysteem Taakherschikking (of verticale functiedifferentiatie) Structureel herverdelen van taken tussen verschillende (eventueel nieuwe) beroepsgroepen (Horizontale) Functiedifferentiatie Creëren van functies met verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen dezelfde beroepsgroep. 4 2

3 Patiëntveiligheid kwaliteit van zorg Zorgnet Vlaanderen, Functiedifferentiatie geeft vorm aan de diversiteit van een bepaald beroep A nurse A nurse A nurse slide 6 3

4 Doel functiedifferentiatie in de Komen tot een nieuwe functiestructuur om te voldoen aan de meervoudige taakstelling in het verpleegkundige aandachtsgebied: patiëntenzorg, zorgmanagement, onderwijs, onderzoek en professionele ontwikkeling. Streefdoel is te komen tot homogene takenpakketten die aansluiten bij de competenties van de functiehouders. 7 Vlaams model voor functiedifferentiatie in de UITGANGSPUNTEN slide 8 4

5 1. Duale ladders Loopbaanladder identificeert de verschillende opeenvolgende stappen in de ontwikkeling van een loopbaan Bieden ontwikkelingsperspectief aan medewerker op basis van sterktes Klinische ladder en hiërarchische ladder 9 Klinische ladder Voorbeeld duale ladder Doctor in de Verpleegkundig directeur Basisverpleegkundige Hiërarchische ladder Stafmedewerker Verpleegkundig specialist Verpleegkundig diensthoofd Hoofdverpleegkundige 10 5

6 2. functies samen in hoofdgroepen Expertfuncties een naast een ladder ladder Management functies Patiënt Verpleegkundige (en verzorgende functies) Algemene en zorgondersteunende functies Taakherschikking Beckers en Nijhuis (2005) Ontwikkelingsmodel Patricia Benner Amerikaanse Verpleegkundige onderzoeker: From novice to expert, excellence and power in clinical nursing practice (1981) Van naar expert, excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk (2006) 12 6

7 Ontwikkelingsmodel (Benner) De De Gevorderde De Bekwame verpleegkundige (na 2-3 jaar) De Volleerde verpleegkundige De verpleegkundig Expert (na 5-7 jaar) Een pas afgestudeerde beroepsbeoefenaar die handelt vanuit schoolse vaardigheden. De schoolse vaardigheden worden aangepast aan de werkplek. Op een zelfstandige manier uitvoeren, aanpassen van eenvoudige zorgactiviteiten. Ook complexe situaties worden zelfstandig geanalyseerd, de gepaste interventies worden uitgevoerd en het verpleegkundig proces wordt geëvalueerd. Draagt de kennis over, de verpleegkundige is een voorbeeldfuncties, een raadgever voor collegaverpleegkundigen instapprofiel Bepaalde werkomgeving of doelgroep Op basis van verwachte taken en competenties Bepalende elementen : Aard en omvang van de zorg Complexiteit van de zorgvraag Takenpakket Verdeling van verantwoordelijkheden Gewenste outcome of resultaten Gewenst transfervermogen kwalificatiemix 14 7

8 Ingrediënten instapprofiel Voor een bepaalde werkplek / doelgroep Opleidingsprofiel Bijkomende opleiding en vorming Opgedane ervaring Verworven competenties Uniek competentieprofiel 15 Vlaams model voor functiedifferentiatie in de HET MODEL slide 16 8

9 expertfuncties Managementfuncties Master Bachelor Gediplomeerd/ gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk. Gevorderde verpleegk bekwame volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 17 Verpleegkundige functies 9

10 expertfuncties Managementfuncties Master Bachelor BASISVERPLEEGKUNDIGE Gediplomeerd/ gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk. Gevorderde verpleegk. bekwame volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 19 Basisverpleegkundige Elk opleidingsniveau bij de start van de professionele loopbaan Iedereen start als en ontwikkelt zich als professional Instapprofiel is afhankelijk van de werkplek en/of doelgroep. Als niet in complexe werkomstandigheden, wel als bekwame verpleegkundige Verschil gediplomeerde en bachelor op vlak van verantwoordelijkheid, complexiteit en transfervermogen 20 10

11 Basisverpleegkundige: neemt verschillende rollen op Ontwerp beroepsprofiel zorgverlener, regisseur, coach, ontwerper beroepsbeoefenaar Benner: 7 domeinen helpende rol, voorlichtende en coachende rol, diagnostische en controlerende rol, effectief managen van snel veranderende situaties, toepassen en bewaken van therapeutische interventies en leefregels, toetsen en waarborgen van de kwaliteit van zorg, organisatorische en werknemerscompetenties 21 Functieprofiel OPZC Rekem doel functie bachelor Gegradueerde/gebrevetteerde Binnen een multidisciplinair Binnen een multidisciplinair team staat de team staat de verpleegkundige in de 1 e lijn verpleegkundige in de 1 e lijn naast de patiënt en naast de patiënt en beantwoordt de gestelde beantwoordt de gestelde hulpvraag vanuit een hulpvraag vanuit een laagdrempelige hier en nu laagdrempelige hier en nu opvang, een zorgverlening en opvang, een basiszorgverlening en begeleiding, een therapeutische begeleiding, gericht op de gericht op de integrale integrale persoon en zijn persoon en zijn omgeving omgeving 22 11

12 Niveau per competentie Competentie Bachelor Gegradueerde / gebreveteerde Voortdurend verbeteren 3: werking entiteit 2: uitvoering taken Klantgericht 3: optimaliseren dienstverlening 3: optimaliseren dienstverlening Samenwerken Betrouwbaarheid Omgaan met stressfactoren 360 inlevingsvermogen 3: stimuleert in de entiteit, werken projectgroepen 2: sociale en ethische normen in praktijk 3 : complexe situaties en opdrachtoverschrijdende crisissituaties 3: adequate reacties op impliciete gedachten, gevoelens 2: helpt anderen en pleegt overleg 2: sociale en ethische normen in praktijk 2: langdurig verhoogde druk of crisissituaties eigen opdracht 2: adequate reacties op geuite gedachten, gevoelens, Flexibel gedrag Organiseren 3: soepel en doelgericht in veranderende situaties 2: coördineert acties, tijd en middelen 3: soepel en doelgericht in veranderende situaties 2: coördineert acties, tijd en middelen 23 expertfuncties Managementfuncties Master Bachelor Gediplomeerd/ Gespecialiseerd verpleegkundige BASISVERPLEEGKUNDIGE gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING novice novice of professional Gevorderde professional bekwame volleerde expert Verpleegkundige functies ERVARING 24 12

13 Gespecialiseerd verpleegkundige Opleiding: bijkomende vorming na 3-jarige basisopleiding Vanaf het ontwikkelingsniveau bekwame verpleegkundige Instapprofiel: werkplek met complexe zorgvragen (IZ, OK, liaisongeriatrie, GGZ, ) Mix basis- en gespecialiseerd verpleegkundige Eventueel bijzondere beroepstitel (BBT) en/of bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) GGZ: Onderzoek Tom Defloor, ea, :. MINIMUM NIVEAU VEREIST VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG? 25 Management en hiërarchische functies Uitvoeringsbesluiten van de wet op de ziekenhuizen KB , KB , KB

14 expertfuncties Managementfuncties Verpleegkundig directeur Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager/ middenkader Hoofdverpleegkundige Master Bachelor Gediplomeerd/ Adjuncthoofdverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundige BASISVERPLEEGKUNDIGE gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk Gevorderde verpleegk bekwamen volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 27 Hoofdverpleegkundige Leiding geven aan een verpleegkundige equipe op het vlak van patiëntenzorg, personeelsbeleid, middelenbeheer, opleiding en ontwikkeling, communicatie Niveau van volleerde verpleegkundige Bachelor + Opleiding leidinggeven Eventueel bijgestaan door een adjuncthoofdverpleegkundige (delegatie en doorgroei) Nauwe samenwerking met klinische expertise 28 14

15 OPZC Rekem: verpleegkundig leidinggevende Doel van de functie In een interdisciplinair team is de verpleegkundig leidinggevende verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige processen en de verpleegkundige zorg binnen de zorgeenheid die aan de verpleegkundig leidinggevende is toevertrouwd. 29 OPZC Rekem: verpleegkundig leidinggevende resultaatgebieden 1. Voorwaarden scheppen voor en stimuleren van een therapeutisch leefklimaat, zoals uitgeschreven in de visie van de zorgeenheid. 2. Optimaal vormgeven aan een verpleegkundig beleid geïntegreerd in de behandel- en begeleidingsvisie van de zorgeenheid, binnen de beleidsvoering van de organisatie. 3. Stimuleren en ondersteunen van de zorgverleners van de 24ustaf zodat er een efficiënte en effectieve werkorganisatie is in de zorgeenheid 4. Structureren van de 24u-staf in het kader van het uitvoeren van de operationele verpleegkundige opdrachten in de zorgeenheid 5. Verantwoordelijk voor een professioneel gedragen samenwerking met anderen. 6. Verantwoordelijk voor een toegewezen kwaliteitsdomein 30 15

16 Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager / middenkader Verantwoordelijk voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen een bepaald bevoegdheidsdomein opleiding: master + leiding geven Volleerde verpleegkundige Ervaring als hoofdverpleegkundige is een meerwaarde 31 Stafmedewerker OPZC Doel: De stafmedewerker ondersteunt inhoudelijk de organisatie en het patiëntgericht werken op het vlak van verpleegkundige zorg in nauwe samenwerking met de lijnverantwoordelijken en onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het verpleegkundig departement. Resultaatgebieden 1. Inhoudelijke ondersteuning van de uitbouw van het beleid van de verpleegkundige zorg in het kader van het patiëntengericht werken 2. Opvolgen en uitdragen van de relevante ontwikkelingen op het vlak van en geestelijke gezondheidszorg 3. Ondersteunen van de uitbouw van een kwaliteitsmodel op een systematische wijze 4. Opstellen van rapporten en zorg dragen voor zowel een goede dossiervorming als voor een goede administratieve afhandeling 32 16

17 Verpleegkundig directeur Verankeren bestuurlijke betrokkenheid van verpleegkundigen in de organisatie Bevorderen onderlinge samenwerking in een interdisciplinaire context Ontwikkelen van het verpleegkundig beroep en leveren van een kwaliteitsvolle zorg Integreren organisatorische en klinische componenten Master met ervaring in het leiding geven of als expert 33 OPZC Rekem: Hoofd nursing Doel functie Het Hoofd Nursing vervult de rol voorzien bij wet en is verantwoordelijk voor alle verpleegkundige aangelegenheden en voor het algemeen beleid van de verpleegkundige verzorging binnen het verpleegkundig departement van het zorgcentrum. Om de integratie van de verpleegkundige activiteit in het geheel van de activiteit van het zorgcentrum te bevorderen binnen het kader van de zorg aan de patiënten / bewoners, voert de hoofd nursing zijn opdracht uit in nauw contact met de artsen en de directieleden

18 expertfuncties expertfuncties Managementfuncties Verpleegkundig directeur Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager/ middenkader Hoofdverpleegkundige Master Bachelor Gediplomeerd/ Adjuncthoofdverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundige BASISVERPLEEGKUNDIGE gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk. Gevorderde verpleegk. bekwamen volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 36 18

19 Referentieverpleegkundige Actief als basis- of gespecialiseerd verpleegkundige met een bijzondere expertise in een bepaald domein Minimaal bekwame verpleegkundige Van een Bachelor wordt dit verwacht Bijkomende vorming en opleiding (BBK, BBT?) Collega s aanmoedigen, implementeren protocollen, standaarden, instructies geven aan collega s, spilfiguur, adviseren patiënt en familie, assisteren bij specifieke interventies, deelname kwaliteitsgroepen, 37 OPZC Rekem Referentieverpleegkundige = rol DYNAMO: agressiebeheersingcoach Tilcoach Referentieverpleegkundige somatiek Begeleider vrijwilliger Stagementor Referentiepersoon K.O.P.P

20 expertfuncties Managementfuncties Verpleegkundig directeur Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager/ middenkader Hoofdverpleegkundige Master Bachelor Gediplomeerd/ verpleegkundig consulent Adjuncthoofdverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundige referentieve BASISVERPLEEGKUNDIGE rpleegkundi ge gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING Beginner verpleegk. Gevorderde verpleegk. bekwamen volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 39 Verpleegkundig consulent Werkt organisatiebreed of organisatieoverschrijdend met een actiegerichte focus op de patiënt Patiëntgeoriënteerd en/of collega-georiënteerd Voldoende ruime vrijstelling, kan gecombineerd worden met opdracht als basisverpleegkundige Coördinatie van werking referentieverpleegkundigen Min. bachelor + gespecialiseerde opleiding in het expertisedomein + permanente vorming Niveau volleerde verpleegkundige 40 20

21 OPZC Rekem Deze functie is voorlopig niet voorzien in het organogram Wordt over nagedacht Intake Verpleegkundige Opname- en ontslagcoördinatie 41 expertfuncties Managementfuncties Verpleegkundig directeur verpleegkundig specialist Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager/ middenkader Hoofdverpleegkundige Master Bachelor Gediplomeerd/ verpleegkundig consulent Adjuncthoofdverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundige referentieve BASISVERPLEEGKUNDIGE rpleegkundi ge gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk. Gevorderde verpleegk. bekwame volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 42 21

22 Verpleegkundig specialist Organisatiebreed, organisatieoverschrijdend of in een specifieke werkomgeving Specialisatie gericht op doelgroep, therapievorm of verpleegkundig domein Voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg Professionalisering en ontwikkeling Resultaatsgerichte verbeterprojecten zoals richtlijnen, protocollen, klinische paden, 43 Verpleegkundig specialist Master + bijkomende opleiding gericht op specialisatie + permanente vorming Expertniveau Link met basiszorg behouden en vanuit specialisatie collega s ondersteunen Klinisch leider, kwaliteitsmanagement, research, klinisch expert, docent, doet onderzoek Vertaalt wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk 44 22

23 OPZC Rekem: Doel verpleegkundig specialist Heeft de opdracht te coachen, te ondersteunen en voortdurend te verbeteren teneinde constant bij te dragen tot de actualisering en de vernieuwing op het vlak van een onderdeel van de of een specifieke zorg tav een bepaalde patiëntenproblematiek om daardoor de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening aan de patiënten en hun familie te optimaliseren, conform de evidence based practice. 45 OPZC Rekem: resultaatsgebieden verpleegkundig specialist 1. Ontwikkelen en onderzoeken van een zorgvisie in een specialistisch verpleegkundig domein 2. Zelfstandig uitvoeren van onderzoek mbt het zorgproces op een methodische, kritische en systematische wijze, en vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar het werkterrein 3. Uitwerken van resultaatsgerichte verbeterprojecten 4. Ondersteunen van het vormingsbeleid binnen het zorgcentrum voor het betrokken domein 5. Ondersteunt en bouwt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg mee uit 6. Ondersteunen en coachen van 24u-staf in een interdisciplinaire context 46 23

24 expertfuncties Managementfuncties Verpleegkundig directeur verpleegkundig specialist Verpleegkundig diensthoofd/ zorgmanager/ middenkader Hoofdverpleegkundige Master Bachelor Gediplomeerd/ verpleegkundig consulent Adjuncthoofdverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundige referentieve BASISVERPLEEGKUNDIGE rpleegkundi ge gegradueerd verpleegkundige OPLEIDING verpleegk. Gevorderde verpleegk. bekwamen volleerde expert ERVARING Verpleegkundige functies 47 Deel 2 BIJZONDERE BEROEPSTITEL (BBT) EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID (BBK) VOOR VERPLEEGKUNDIGEN GESPECIALISEERD IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN PSYCHIATRIE 48 24

25 Overzicht BBT BBK KB nr 78 art 35 ter voorziet specialisaties per gezondheidszorgberoep met een langdurige (BBT) of een kortdurende opleiding (BBK) Reeds gepubliceerde Koninklijke besluiten BBT Spoed en intensieve zorgen BBT Geriatrie Ook in Sp psychogeriatrie BBT oncologie BBK oncologie BBK geriatrie Ook in Sp psychogeriatrie worden verwacht BBT pediatrie BBK diabetologie BBT psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg BBK psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg BBT peri-operatieve zorg 49 Stand van zaken BBT een BBK voor verpleegkundigen gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie Januari 2010: plenaire vergadering van de Nationale Raad voor keurt beide adviezen goed en bezorgd deze aan de minister. Verwachte publicatie in En dan: regering is gevallen Geduld wachten - slide 50 25

26 Bekomen en behouden van de titel of bekwaamheid Basisopleiding Specialisatie Behoud titel Overgangsmaatregel BBT Min. Bachelor 60 ECTS of 900 u (bvb Banaba) 450 u theorie 450 u klinisch onderwijs 60 u vorming / 4 jaar 1500 u gewerkt t/4 jaar Min 2 jaar voltijds werkzaam in de GGZ 150u vorming BBK Min. gebreveteerde / gegradueerde 10 ECTS of 150 u: Algemeen of georiënteerd naar gespecialiseerde domeinen of doelgroepen 60 u vorming / 4 jaar 1500 u gewerkt /4 jaar Min 2 jaar voltijds werkzaam in de GGZ 50u vorming 51 Wat nu? Wachten op publicatie KB s Is de gespecialiseerd verpleegkundige voldoende duidelijk beschreven in de normen? Dan de premie voor BBT of BBK Anders aanpassing normen (lange weg) 52 26

27 Dank u voor uw aandacht Kris Vaneerdewegh Tekst functiedifferentiatie 27

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE EN ZIEKENHUISHYGIENE Kris Vaneerdewegh Info: kris.vaneerdewegh@opzcrekem.be Vooraf Ziekenhuishygiëne in de geestelijke gezondheidszorg OPZC REKEM: 288 bedden en

Nadere informatie

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE

FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE FUNCTIEDIFFERENTIATIE IN DE VERPLEEGKUNDE 1. INLEIDING In de visietekst van de Vlaamse Verpleegunie is de 3 e pijler : de verpleegkundige werkt interdisciplinair en ontwikkelt de eigen competenties binnen

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. Wettelijk kader. BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. 1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010

Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010 Verpleegkundigen en hun bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid anno 2010 1. INLEIDING 1.1. Oorsprong bijzondere beroepstitels en bekwaamheden Versnelde medische specialisatie Verhoogde

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en,

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en, Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 «houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde», gewijzigd

Nadere informatie

Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsbeoefening

Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsbeoefening Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsbeoefening Voorstellen tot actualisatie van de zorgorganisatie Colofon: Onder redactie van: Jef Van Holsbeke (Zorgnet Vlaanderen)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

NATIONALE RAAD VOOR VERPLEEGKUNDE

NATIONALE RAAD VOOR VERPLEEGKUNDE NATIONALE RAAD VOOR VERPLEEGKUNDE WERKGROEP BELEIDSADVIES 16 OKTOBER 2007 _ Inventarisatie van de realisaties van een periode van tien jaar na de rondetafelconferentie voor verpleegkunde in 1997 [1997-2007]

Nadere informatie

een geïntegreerd verhaal Alex Fransen Lieven Vanlangenaeker Anja Depoortere

een geïntegreerd verhaal Alex Fransen Lieven Vanlangenaeker Anja Depoortere een geïntegreerd verhaal Alex Fransen Lieven Vanlangenaeker Anja Depoortere 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 1. Welkomstwoord en situering 2. Visie van de BaNaBa zorgmanagement 3.

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030

De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030 De toekomst van de verpleegkundige zorg anno 2030 Hendrik Van Gansbeke algemeen coördinator WGK van Vlaanderen 23/03/2017 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Visie op een duurzame en zorgzame toekomst Let

Nadere informatie

Innovatieve stagevormen

Innovatieve stagevormen Innovatieve stagevormen Bacheloropleiding verpleegkunde 3 jarige opleiding, niveau 6 niveau 5=HB05 niveau 4=secundair Bacheloropleiding verpleegkunde Generalistisch diploma: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Nadere informatie

De Vlaamse Verpleegunie

De Vlaamse Verpleegunie De en actuele verpleegkundige items ORPADT vergadering met hoofden en verantwoordelijken 20 april 2006 Casuïstiek: De realiteit en het belang van intense samenwerking door en voor verpleegkundigen Historiek

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Politiek memorandum 2014

Politiek memorandum 2014 Politiek memorandum 2014 van de Vlaamse Verpleegunie voor de politieke partijen in hun voorbereiding voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Namens de grootste beroepsgroep

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Kenm. : NRZV/D/407-1(*)

Kenm. : NRZV/D/407-1(*) FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 08/03/2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorginstellingen --- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN ---

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep

Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Meerjarenplan voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep Voorstelling aan de NRV - 28 augustus 2008 Laurette Onkelinx Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Een ambitieus

Nadere informatie

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Inleiding Praktische implementatie van het werkplekleren in het AZ Sint-Jan AV

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Verpleegkundig coördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Verpleegkundig coördinator FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bepaalt mee het zorginhoudelijk beleid van de organisatie op verpleegkundig vlak en je zorgt voor de

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Psycholoog niet verbonden aan een verpleegeenheid Criminoloog niet verbonden aan een verpleegeenheid

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

De verpleegkundig specialist: de ervaringen als arts

De verpleegkundig specialist: de ervaringen als arts De verpleegkundig specialist: de ervaringen als arts Prof. Dr. Sylvie Rottey Medisch Oncoloog Klinisch Farmacoloog Staflid dienst medische oncologie Diensthoofd Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek 1 Samenwerking

Nadere informatie

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 4.8 juni 2011 COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 1. Doelstelling van de functie Verzekeren van het recht op hulp en maatschappelijke dienstverlening door bewoners en hun familie

Nadere informatie

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Wie ben ik? Van 2003-2011: IC-verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis en Gezondheidswetenschappen (ibmg) Van 2011-2016: promotietraject

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Visietekst Vlaamse Verpleegunie

Visietekst Vlaamse Verpleegunie Visietekst Vlaamse Verpleegunie Goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van 21.06.06. De Vlaamse Verpleegunie verenigt de overgrote meerderheid van de algemene en specialistische beroepsorganisaties van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Lange Loopbanen. veel actoren, één regie. Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL

Lange Loopbanen. veel actoren, één regie. Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL Lange Loopbanen veel actoren, één regie Raf Vandenbussche Directeur HR en Communicatie UZ BRUSSEL Lange loopbanen Cultuur in de Zorgsector Permanente aandacht Metafoor: LOOPBOOMBELEID 2 29 nov 2012 Loop

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten:

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten: De Minister vraagt het advies van de NRV (brief van 3/7/2005) teneinde verschillende toepassingsbesluiten te kunnen publiceren m.b.t. de artikels die door de wet van 29 december 1990 ingevoegd werden in

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN

FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ PERMANENTE VORMING IN DE GGZ Doelgoep: Verpleegkundigen met minimum 2 jaar werkervaring in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. A. Deze voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere

Nadere informatie

Strategisch coördinator

Strategisch coördinator Strategisch coördinator Doel van de functie: Als Strategisch coördinator bent u enerzijds verantwoordelijk voor de aansturing van de strategische cel. Anderzijds neemt u zelf ook een aantal taken/projecten

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN LEERZORGCENTRUM NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 1 WELKOMSTWOORD Frieda Corstjens Lector verpleegkunde Katholieke Hogeschool Limburg Leerzorgspecialist Ziekenhuis Oost-Limburg 2 1 I. KLOOF

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v)

Functiebeschrijving: gegradueerde verpleegkundige/ bachelor verpleegkunde (m/v) bachelor verpleegkunde (m/v) Graad Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Functietitel Gegradueerde verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v) Doelstelling van de functie De optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLING 1

OPERATIONELE DOELSTELLING 1 SD 1: Binnen het GGZ-landschap versterkt OPZC Rekem zijn forensisch psychiatrische werking, het forensisch zorgaanbod en het forensisch wetenschappelijk onderzoek. Iedere medewerker van het cluster forensische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen

Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen www.ucvvgent.be Het takenpakket van verpleegkundig specialisten in Vlaanderen Bevindingen uit onderzoek Prof. dr. Ann Van Hecke 18 april 2016 Verpleegkundig specialisten: Durven investeren DOEL Welke taken

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Niels Oerlemans Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Nederlands elftal in topvorm Excellent team is de norm Landelijke context Functiedifferentiatie Geen doel op zich, maar een middel 1

Nadere informatie

Professional of niet? Nelleke Rietveld

Professional of niet? Nelleke Rietveld Professional of niet? Nelleke Rietveld Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige? Professionalisering wat is dat eigenlijk? Professionalisering houdt in dat je je als beroepsgroep duidelijk onderscheidt

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Postgraduaat tot bijzondere beroepstitel:

Postgraduaat tot bijzondere beroepstitel: 2011 2012 Postgraduaat tot bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie