merk strategisch marketingplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "merk strategisch marketingplan 2015-2018"

Transcriptie

1 merk strategisch marketingplan

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie Merkbekendheid Friesland en Wadden Strategische uitgangspunten per domein 9 3 Positionering, marketingdoelen en doelgroepen Positioneringsstatement Friesland als lovebrand Dual branding Culturele Hoofdstad Marketingdoelstellingen Doelgroepen 16 4 Uitvoeringsprogramma Organisatie Interne organisatie Externe organisatie 24 6 Begroting en financiering van Merk Fryslân Meerjarenbegroting Meerjarenfinanciering 30 BIJLAGE 1 Ontwikkeling inkomend toerisme in nederland 32 BIJLAGE 2 Zakelijk toerisme in nederland 33 BIJLAGE 3 Toerisme in friesland per sector 34 3

3 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân Op 1 oktober 2014 start een nieuwe organisatie die zich bezighoudt met de marketing en promotie van de provincie Friesland en de Wadden. De naam van de organisatie is Stichting Merk Fryslân. Merk Fryslân neemt de activiteiten van Stichting Beleef Friesland (voorheen Fryslan Marketing), Tourist Info Fryslan en Fan Fryslan over. Inleiding Bij de vaststelling van de naam is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het gebruik van Friesland of Fryslân. Uiteindelijk is voor de tweede vorm gekozen. Deze benadrukt het beste het bijzondere onderscheidende karakter en de eigenheid van de provincie. Met de start van Merk Fryslân eindigt een lange periode van onduidelijkheid over de richting van de provinciale marketing. Vanaf 1 oktober 2014 is er één organisatie verantwoordelijk voor de marketing, productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. Merk Fryslân ontwikkelt zich tot het marketing (kennis)centrum van Friesland. Het domein van de organisatie omvat toerisme, wonen, werken en studeren. De rol van Merk Fryslân zal, al naar gelang de context, variëren van initiator, regisseur, sparring partner tot ondersteuner. De opdracht van Merk Fryslân is tweeledig. In de eerste plaats het formuleren en uitdragen van de positionering en kernwaarden van de merken Friesland en Wadden 5

4 op een eenduidige manier, naar interne en externe doelgroepen. In de tweede plaats het ondersteunen en faciliteren van de ontwikkeling van het product Friesland in samenwerking met ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders. 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie De belangrijkste succesfactoren voor regiomarketing zijn vertrouwen en samenwerking. Voor de totstandkoming van deze strategie zijn gesprekken gevoerd met regio s, samenwerkingsverbanden, ondernemers, gemeenten, provincie, projecteigenaren, brancheorganisaties en andere stakeholders. De voorbereidingfase voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe strategie is fundamenteel geweest. fryslân De bevindingen zijn bemoedigend. In brede kring worden de intenties tot nauwe samenwerking en de voorgenomen strategische koers omarmd. Men is ervan overtuigd dat we de linies moeten sluiten. Ondernemersenergie is de basis voor ondersteunend overheidsbeleid. Andersom moeten provinciale en gemeentelijke plannen aansluiten op de dagelijkse praktijk van de ondernemer. De constructieve start van de nieuwe organisatie is mede mogelijk geweest door het functioneren van Beleef Friesland. Hoewel zij, door de status van tijdelijkheid, beperkte armslag hadden, hebben zij vertrouwen opgebouwd door een open en hulpvaardige werkwijze. Beleef Friesland vormde daarmee een constructieve springplank voor de bouw van de nieuwe organisatie. Het voorliggende strategisch marketingplan is een eerste aanzet voor het marketingbeleid van de komende jaren, waarin Culturele Hoofdstad een belangrijk marketinginstrument is. De komende periode zal in overleg met diverse betrokken partijen het plan verder worden uitgewerkt en aangescherpt. Jaarlijks zal de strategie worden vertaald in jaarplannen met meetbare doelstellingen. Daarin zullen belanghebbenden actief worden betrokken. Door samen te werken en meer hetzelfde geluid vanuit Friesland te laten horen wordt de boodschap sterker en winnen we aan communicatiekracht! Loek Hogenhout, directeur Stichting Merk Fryslân 16 september

5 2 Analyse huidige situatie 2.2 Strategische uitgangspunten per domein 1 Op weg naar een brede regiomarketingorganisatie (Alvin Sibbald), Strategisch regiomarketingplan Van Friese meren naar een Blauwe Oceaan (Hanita van der Schaaf) 2 Regiomerkenonderzoek (NBTC), Imago onderzoek (Fryslan Marketing), Imago onderzoek (Fan Fryslan), Toerisme in Cijfers (Stenden) 2.1 Merkbekendheid Friesland en Wadden De afgelopen periode zijn er diverse rapporten 1 geschreven over de regiomarketing van Friesland en de Wadden. Ook zijn er diverse onderzoeken 2 uitgevoerd die een goed beeld geven van de uitdaging die er voor Friesland ligt. Op basis van deze rapporten, onderzoeken en de input uit het veld, kan, vastgesteld worden dat: De merkbekendheid van Friesland is binnen Nederland 100%. De merkbekendheid van de Waddeneilanden is binnen Nederland 100%. De merkbekendheid van Friesland internationaal is beperkt. Enkel in de twee westelijke deelstaten van Duitsland (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) en in België (Vlaanderen) heeft Friesland voldoende naamsbekendheid opgebouwd om als zelfstandig merk te worden gepositioneerd. De Waddeneilanden genieten internationaal m.n. bekendheid in Duitsland, België en de Scandinavische landen. Van welke Nederlandse provincie heeft u wel eens gehoord? Bron: Regiomerkenonderzoek NBTC 94% 93% 90% 90% 87% 83% 81% 78% 76% 77% 74% 75% 73% 68% 69% 69% 62% 63% 61% 56% Specifiek wat betreft de verschillende domeinen kan het volgende worden geconstateerd: Toerisme: Friesland heeft op jaarbasis 11,4 miljoen overnachtingen. Toeristen komen voor het grootste deel uit Nederland, echter het aandeel internationale bezoekers (m.n. uit Duitsland en België) is de afgelopen jaren sterker gegroeid dan landelijk het geval was (landelijke cijfers in bijlage 1). De verblijfsduur van toeristen wordt steeds korter (5,6 nachten) en men boekt steeds later. De toerist boekt in toenemende mate online en rechtstreeks bij het bedrijf. De gemiddelde leeftijd van de toerist in Friesland is 51 jaar. De sterkste groei is zichtbaar in de recreatiewoningen, B&B en hotelkamers, terwijl Friesland in die sectoren relatief weinig bedden heeft. Van de Friese overnachtingen vindt 40% op de Waddeneilanden plaats. De Waddeneilanden hebben een positief imago als vakantiebestemming. De Waddeneilanden worden niet geassocieerd met Friesland. Het imago van Friesland is m.n. bij Nederlanders die Friesland nog nooit hebben bezocht beperkt en te stereotype. De groep die Friesland wel heeft bezocht heeft een rijker en positiever beeld van Friesland. In beeldvorming zijn watersport en Elfstedentocht dominant. Friesland kent landelijke het hoogste percentage herhalingsbezoekers en wordt gewaardeerd met een 7,8. Twee op de drie toeristen komt na het eerste bezoek terug. Welke Nederlandse provincie heeft u ooit wel eens bezocht? Bron: regiomerkenonderzoek NBTC, december % 24% 26% 25% Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Limburg Noord- Brabant Zeeland Zuid- Holland Noord- Holland België Duitsland 9

6 Studeren: In Leeuwarden studeren ca studenten. Het grootste deel van de studenten in Leeuwarden komt uit de eigen regio. Iets minder dan de helft woont nog thuis. Het aandeel internationale studenten neemt toe (m.n. Duitse en Chinese studenten), maar is in absolute aantallen nog ondergeschikt aan het aantal binnenlandse studenten (8%). Leeuwarden kenmerkt zich door MBO- en HBO opleidingen. MBO- en HBO-studenten vertonen traditioneel wel een lagere mobiliteit dan WO-studenten. Dit heeft te maken met het ruimere aanbod dichterbij in de eigen regio en de jonge(re) leeftijd waarop met de studie wordt begonnen. Het WO onderwijs groeit, door de groei van kennisinstellingen zoals UCF, Wetsus, ETFI, Kenniscentrum Jachtbouw, Dairy Campus. Uit onderzoek is bekend dat studenten primair kiezen voor de studie en daarna pas de locatie. Buitenlandse studenten in Leeuwarden (m.n. Duitsland) komen deels uit dezelfde herkomstregio s als de toeristen. Werken: Het beeld dat Friesland een toeristische en agrarische provincie is domineert in de gebieden waar Friesland naamsbekendheid heeft. Friesland wordt niet geassocieerd met kennis, innovatie, watertechnologie of duurzame energie. Provincie en gemeenten investeren in kansrijke en onderscheidende economische speerpunten, zoals watertechnologie, agrifood, duurzame energie en toerisme. Er is in dat beleid nog onvoldoende sprake van een koppeling met het marketingbeleid. Wonen: Friesland is een aantrekkelijke woonprovincie. Per hoofd van de bevolking heeft men in Friesland 180m 2 grondoppervlak. Bouwgrond heeft een gemiddelde prijs van e 111,- per m 2. De verbondenheid met Friesland is groot zodra men Friesland eenmaal als toerist heeft bezocht, of zodra men hier heeft gewoond, gestudeerd of gewerkt. Verhuismotieven hangen echter vaak samen met het vinden van passend werk of studie. Friesland heeft een negatief migratiesaldo in de leeftijdsgroepen en jaar. Door toenemende mobiliteit groeit de groep forensen, om de omvang en kansrijkheid van deze doelgroep te bepalen zal onderzoek gedaan moeten worden. Tabel 1: HBO en WO-studenten naar woonsituatie en locatie Leeuwarden, HBO studenten Inwonend in Stad HBO studenten Inwonend Buiten Stad HBO studenten Uitwonend in Stad HBO studenten Uitwonend Buiten Stad HBO studenten Buitenlands in Stad HBO studenten Buitenlands Buiten Stad HBO studenten Totaal WO studenten Inwonend in Stad WO studenten Inwonend Buiten Stad WO studenten Uitwonend in Stad WO studenten Uitwonend Buiten Stad WO studenten Buitenlands in Stad WO studenten Buitenlands Buiten Stad WO studenten Totaal Binnenlandsmigratiesaldo per leeftijdsgroep (10 jaarsgemiddelde, personen) Fryslân 11

7 3 Positionering, marketingdoelen en doelgroepen 3.1 Positioneringsstatement De bestaande kernwaarden rust, authentiek, vrijheid en open 3 zijn op dit moment kenmerkend voor Friesland. Die kernwaarden zijn voor toerisme toepasselijk. Voor de brede regiomarketing is het van belang om hier iets aan toe te voegen, zonder de kernkwaliteiten te verloochenen. We gaan de komende periode inzetten op een groei van de kernwaarde verrassend. Dat is een logische keuze in de toeristische marketing, waarin we willen laten zien dat er naast watersport ook aan land voldoende toeristische mogelijkheden zijn. Maar ook om de eerste stap richting brede regiomarketing (werken, studeren en wonen) te zetten, past het verrassen. We borduren verder op de koers die is ingezet met Fascinating Friesland eerst de bevestiging van het beeld dat men kent, maar vervolgens ook de verrassing van zaken waarmee men Friesland nog niet associeert. 3 Bron: regiomerkenonderzoek NBTC, december 2013 Uitgangspunt voor de communicatiestrategie is ook verrassing. Daarin zal guerillamarketing een rol gaan vervullen. Voorbeelden hiervan zijn eerder bedachte concepten door Beleef Friesland, zoals de Blauwe Vuurtoren op Vlieland, het filmpje Fascinating Friesland, de campagne rond Zeilscholen.nl en de deze zomer geïntroduceerde Fryslân love letters. Hieruit moge blijken dat verrassing zowel een werking heeft richting de inhoud en vormgeving van de boodschap als richting de mediakeuze. De komende periode zal de positionering verder vorm krijgen in een slogan, payoff en uitgewerkt worden in campagnes. Kernwaarden Dynamisch 60% Innovatief Ondernemend Friesland scoort op de meeste kernwaarden lager dan de gemiddelde score van alle provincies samen. Met uitzondering van de kernwaarden authentiek, rustgevend, vrijheid, stoer en avontuurlijk. vrijheid Avontuurlijk Stoer Vrijheid Veelzijdig Open 50% 40% 30% 20% 10% 0% Internationaal Gastvrij Culinair Authentiek Ambitieus De drie kernwaarden met de hoogste score voor Friesland zijn: - rustgevend - authentiek - vrijheid - open Ontwikkelingsrichting Creatief Rustgevend Sfeervol Modern Verrassend Friesland Totaal 13

8 3.2 Friesland als lovebrand 3.5 Marketingdoelstellingen De strategie zal de fundamenten aanreiken om Friesland te profileren als een Lovebrand. Dit is een merk waaraan mensen bijzondere en vaak emotionele waarden aan toekennen. Onze provincie heeft alle ingrediënten in zich om als Lovebrand gepositioneerd te worden. Feitelijk zijn we het al, maar claimen en operationaliseren we het nog niet. Deze thematiek van de communicatie wordt leidend voor langere termijn en van toepassing op alle deelactiviteiten. De kwalitatieve marketingdoelstellingen zijn zowel op het terrein van toerisme van toepassing als ook in de domeinen wonen, werken en studeren. De gekwantificeerde doelstellingen hebben vooral betrekking op toerisme. In de komende maanden zal overleg plaatsvinden met relevante stakeholders om ook binnen de domeinen wonen, werken en studeren realistische en meetbare doelstellingen te formuleren. De doelstellingen zullen de basis vormen voor de te ontwikkelen jaarplannen. 3.3 Twee sterke merken De Waddeneilanden zullen vooral toeristisch als apart merk worden gepromoot, met een eigen strategie. Vanuit het oogpunt van de consument is dat een logische keuze. We werken daarin samen met vijf eilanden (inclusief Texel). De komende jaren zullen we ook de samenwerking nationaal (met Groningen en Noord Holland) en internationaal (Duitsland-Denemarken) oppakken en hierin wat Nederland betreft regie nemen (rondom Werelderfgoed Waddenzee) waarbij de kust ook meelift op het Waddenmerk. Hoewel ieder afzonderlijk eiland een eigen profiel heeft, zullen we in de collectieve aanpak de Wadden promoten als aantrekkelijke vakantiebestemming (jaarrond), waarbij we vooral appelleren aan het eilandgevoel. Voor de Waddeneilanden zal een separate meerjarenstrategie worden uitgewerkt, in nauw overleg met de betrokken VVV s en gemeenten. In deze strategie speelt de seizoensverlenging een belangrijke rol. 3.4 Culturele Hoofdstad 2018 Merk Fryslân voert de regie op en coördinatie over de totstandkoming en uitvoering van de marketing- en communicatiestrategie voor Culturele Hoofdstad. Het betreft de werving van bezoekers, de toeristische informatievoorziening, productontwikkeling, gastheerschap en zichtbaarheid van CH2018 gedurende de hele customer journey. Daarnaast is Culturele Hoofdstad een belangrijke aanleiding om binnen- en buitenlandse journalisten of handelsdelegaties in Friesland uit te nodigen. Anderzijds kan Merk Fryslân door Culturele Hoofdstad kennis opdoen van microtargetting. De database met klantgegevens, maar ook de technologie erachter vormen voor Merk Fryslân een belangrijke erfenis na 2018 (legacy). Voor Culturele Hoofdstad 2018 wordt door Merk Fryslân een separate marketingstrategie ontwikkeld, in lijn met de lange termijn strategie van Merk Fryslân. De doelstellingen: na 2018 kennen 50 miljoen Europeanen 4 Leeuwarden, Friesland en de Wadden (monitoring op basis van onderzoek Stenden in het kader van CH2018) een groei op de kernwaarde verrassend naar 35% in 2018 (monitoring op basis van Regiomerkenonderzoek NBTC) een verbreding van het toeristische imago van Friesland naar een imago, waarbij Friesland ook geassocieerd wordt met begrippen zoals kennis, innovatie, watertechnologie en duurzaamheid een groei van 15% van het aantal buitenlandse toeristische bezoekers tussen 2015 en 2018 een toename van het aandeel firsttime visitors binnen de totale bezoekersgroep met 5% per jaar het realiseren van een binnenlands marktaandeel van tenminste 10% en daardoor een positie in de top 5 van binnenlandse vakantiebestemmingen het opbouwen van een CRM database met 1 miljoen klantencontacten in 2018 een groei van het aantal unieke bezoekers naar de website met minimaal 15% per jaar een groei van 5% zakelijke gasten per jaar, als gevolg van congressen, handelsmissies, sitevisits e.d. het realiseren van een mediawaarde van 2 miljoen euro per jaar als gevolg van een persstrategie op de domeinen toerisme, wonen, werken en studeren. Het realiseren van een basisniveau aan informatievoorziening en het verhogen van de kwaliteit van het gastheerschap in heel Friesland. 4 Doelstelling uit Bidbook Culturele Hoofdstad

9 3.6 Doelgroepen Toeristen uit Nederland (met name Midden- en Zuid Nederland), België (Vlaanderen) en Duitsland (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) door middel van gerichte themacampagnes (evenementen, cultuur, fietsen, wandelen, varen, culinair, kindervakanties) en gerelateerd aan de actualiteit (bijvoorbeeld vakantieperiodes). Pers: journalisten, freelancers en bloggers (persstrategie) door middel van persreizen, beschikbaar stellen content en beelden, persnieuwsbrieven. En een mediasamenwerking in het kader van CH2018. studeren Special interest groepen, bijvoorbeeld birdwatchers, lange afstandswandelaars, fietsers, keramiekliefhebbers, amateurfotografen, door middel van microtargetting en gerelateerd van Culturele Hoofdstad (wordt in strategie CH2018 verder uitgewerkt) Zakelijke toeristen (MICE-markt) en bedrijfsleven - door middel van sitevisits en persoonlijke benadering. Dit gecombineerd met handelsmissies rond projecten CH2018 en economische speerpunten. Studenten, nationaal en internationaal, in samenwerking met Hogescholen, Kennisinstellingen en Studiestad Leeuwarden Bedrijven, via netwerkcontacten, handelsmissies en positieve pers. Nieuwe bewoners, indirect, via de campagnes in andere domeinen (werken, studeren, toerisme) en direct door samenwerking met gemeenten en provincie in het kader van het woonoffensief Ambassadeurs en bestaande netwerken benutten - Fries bedrijfsleven (en hun netwerken), Friese overheden en organisaties, inwoners, Friezen om utens, studenten (en hun ouders) Huidige bezoekers, huidige toeristische bezoekers i.v.m. relatiemarketing en CRM Netwerk rond Culturele Hoofdsteden in Europa (networking the networks). 17

10 water 4 Uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma vormt het kader voor de jaarprogrammering. Jaarlijks zal in september, in nauw overleg met betrokkenen, een plan worden opgesteld voor het jaar erna. In het jaarplan zullen campagnes en activiteiten worden gedetailleerd. Beheren van data Merk Fryslân zal voor haar website en productontwikkeling gebruik gaan maken van de eind 2014 op te leveren provinciale toeristische koepeldatabase (ondernemersgegevens, evenementen, routes, culturele punten etc). Daarnaast zal Merk Fryslân zich intensief bezighouden met het verzamelen van data voor microtargetting. De komende jaren zullen op alle grootschalige evenementen en bijeenkomsten data worden verzameld. Met deze data kan het bezoekersgedrag worden geanalyseerd en de resultaten worden gebruikt bij doelgerichte campagnes. Benutten van het lovebrand Friesland Buiten winnen is echt binnen beginnen. Friesland is een lovebrand. Eens in het hart, altijd in het hart. Ruim potentiële ambassadeurs kunnen samen geweldige zaken voor elkaar krijgen. Het Fries bedrijfsleven, inwoners, maar ook tijdelijke bewoners zoals toeristen en studenten zijn de beste ambassadeurs. Voor deze ambassadeurs zal materiaal ter beschikking staan en zullen campagnes worden bedacht, waarop zij in kunnen haken (zoals de landmark). Hierin ligt een link naar de planvorming rond Culturele Hoofdstad, waarin de mienskip in belangrijke mate zal participeren. Culturele Hoofdstad als katalysator voor nieuwe bezoekersstromen We zetten het beschikbare promotiebudget voor een groot deel in op het aantrekken van bezoekers, zowel toeristisch als zakelijk. Daarbij zal Culturele Hoofdstad een belangrijke katalysator zijn om nieuwe en meer internationale toeristische en zakelijke bezoekers te werven. Uit onderzoek is immers bekend dat mensen die hier al zijn geweest veel positiever zijn over Fryslân dan zij die hier nog niet zijn geweest. Dit betekent een nog belangrijkere rol voor de toeristische sector en toeristische marketing als katalysator en ambassadeurs voor de andere doelgroepen. Thematische marketing en microtargetting De toeristische marktbenadering zal primair ontwikkeld worden vanuit thema s: varen, fietsen, wandelen, cultuur, historie, natuur, culinair enz. Deze werkwijze maakt het mogelijk per thema specifieke doelgroepen aan te spreken en over die lijn het beperkte imago van Friesland in balans te brengen. De dosering van inzet en aandacht is vanuit de thema-structuur volledig te sturen en aan te passen. Een bijkomend voordeel is dat we naast de inzet van generieke media ook intensief gebruik kunnen maken van special interest kanalen en media hetgeen leidt tot een meer gerichte en controleerbare inzet van (financiële) middelen. De thema-structuur biedt mogelijkheden om niche-markten indien gewenst apart te adresseren (golfen, mountainbiken, vissen enz.). Ook zit in deze aanpak de aansluiting bij Culturele Hoofdstad, waarin sterk ingezet zal worden CRM en microtargetting. Informatievoorziening en gastheerschap (voormalige TIF-taken) De nieuwe marketingorganisatie neemt de voormalige taken van Tourist Info Fryslan over, dus naast verleiden ook begeleiden. Het doel is om een totaalprogramma los te laten op de bezoekers. We gaan in die aanpak uit van de hele customer journey. 19

11 Daarin zal, op basis van een nog op te stellen plan, worden samengewerkt met VVV s, regio s, CH2018, Stenden, NBTC en de toeristische ondernemers. Maar in het kader van CH2018 zal ook worden samengewerkt met Schiphol, Airport Eelde, vervoersmaatschappijen en veerdiensten. Er zal worden gewerkt aan productontwikkeling, informatievoorziening en gastheerschap. Er zal een programma worden ontwikkeld, waarbij ingezet wordt op drie pijlers: ontwikkeling van een sjabloon voor informatievoorziening (uniformering), ontwikkeling provinciebrede middelen (brochures en magazines) en opleiding en training van vrijwilligers. Zakelijk toerisme De marketinginspanningen op het gebied van zakelijk toerisme zijn gericht op het positioneren van Friesland en de Wadden als een geschikt gebied voor de organisatie van (inter)nationale congressen en (meerdaagse) vergaderingen. Hierin ligt een sterke verbinding met Culturele Hoofdstad 2018, aangezien dit voor congresorganisatoren een extra aanleiding is om een congres in Leeuwarden te organiseren. Ook zal Friesland in het kader van Culturele Hoofdstad meer politieke delegaties en handelsdelegaties ontvangen. Er zal in de werving een verbinding worden gelegd met de economische speerpunten watertechnologie, duurzame energie en agrifood. De werving in de MICE-sector (meetings, incentives, congressen en evenementen) kent een persoonlijk karakter en bestaat uit persoonlijke acquisitie (sales), het organiseren van sitevisits of het vertegenwoordigen van Friesland op beurzen. Faciliterende rol in werving bedrijven Het aantrekken van bedrijven is primair een economisch vraagstuk dat kan worden beïnvloed door de provincie en gemeenten. Organisaties als de KvK en de NOM spelen daarin ook een belangrijke rol. Het creëren en doorontwikkelen van kennisinstituten (Wetsus, ETFI, Kenniscentrum Jachtbouw, UCF, Dairy Campus) kan daarbij een belangrijke rol spelen, aangezien de aanwezigheid van kennis een belangrijke vestigingsfactor is. Dat is een taak van provincie en gemeenten. In de acquisitie van nieuwe bedrijven vervullen we vooral een faciliterende rol richting Fries bedrijfsleven, overheden, KvK, NOM en kennisinstellingen. We zorgen voor een eenduidige huisstijl, adequate informatievoorziening (portal), meertalig materiaal, give aways, relatiegeschenken (tegen kostprijs), beursmateriaal, foto- en videomateriaal. Ook leveren we een bijdrage aan het organiseren van handelsmissies of sitevisits. opgevoed moeten worden als het gaat om het creëren van nieuwswaarde. Zij zullen de marketingorganisatie moeten voeden met nieuwswaardige feiten, zoals nieuwe projecten, doorbraken of uitkomsten van onderzoeken. Faciliterende rol in het werven van studenten Het werven van nieuwe studenten is de verantwoordelijkheid van HBO s, MBO s en kennisinstellingen. Zij hebben daarvoor een eigen marketingbeleid. In Leeuwarden zorg Studiestad Leeuwarden voor interne informatievoorziening, sportvoorzieningen en evenementen. Merk Fryslân kan een faciliterende rol vervullen door het bieden van informatie over de stad/regio en de vrijetijdsmogelijkheden, toegespitst op de doelgroep. Daarnaast zal in overleg met de marketeers van de Hogescholen en kennisinstellingen worden bekeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn in het acquireren van studenten. Wonen in Friesland: informatievoorziening en voortborduren op het woonoffensief Wat betreft het domein wonen zal Merk Friesland geen losstaande campagne ontwikkelen. Wel zal alle informatie voor een potentiele bewoner te vinden zijn op de portal de voordeur voor iedereen die iets met Friesland wil. Daarnaast zal Merk Friesland in overleg met de provincie een rol vervullen in het Woonoffensief. Betrokkenheid bij (majeure) projecten De betrokkenheid van Merk Fryslân bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten leidt tot een meer marktgerichte focus van de activiteiten en meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarnaast is Merk Fryslân bij uitstek in een positie om de distributie van ideeën en samenwerking met het (ondernemers)werkveld tot stand te brengen (regisseursrol). De directe aansluiting tussen provinciale projecten (van initiatief tot en met uitvoering) en Merk Fryslân leidt tot bundeling van energie en een krachtig, eenduidig eindproduct. Merk Fryslân gaat met de provincie Fryslan in gesprek om te onderzoeken in hoeverre voorwaarden aan subsidies kunnen worden verbonden. Daarnaast zal er de komende periode missie- en zendelingenwerk worden verricht, waardoor ambtenaren de mogelijkheden van de marketingorganisatie beter benutten. Persstrategie rond economische speerpunten Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden in een persstrategie rond economische speerpuntensectoren, zoals agribusiness, zorgeconomie, watertechonologie en duurzame energie. Het realiseren van verdiende aandacht door middel van persberichten, persreizen of persreizen is de eerste en belangrijkste stap in de imago verbreding van Friesland. De projecten van Culturele Hoofdstad bieden hiervoor goede aanknopingspunten, maar ook zullen de betrokken ambtenaren, projectleiders of wetenschappers 21

12 smûk 5 Organisatie 5.1 Interne organisatie Er is gekozen voor een kleine slagvaardige kernorganisatie die de uitvoering van taken/campagnes zoveel mogelijk in de markt uitbesteedt en een regierol heeft. De voorgenomen activiteiten vertalen zich in de opbouw en bemensing van de marketingorganisatie. Merk Fryslân zal in eerste aanleg als volgt zijn georganiseerd: Directeur/bestuurder: algehele leiding en koersbepaling. Verantwoordelijk voor financieel en personeel beleid, de corporate communicatie (stakeholders), totale marketingbeleid en vertaling in jaarplannen. Centrale regisseur en verbinder. Hoofd marketing Culturele Hoofdstad: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een totaalprogramma voor toerisme (verleiden en begeleiden), dat ook bestendig is na Een programma waarmee de doelen kunnen worden gerealiseerd. Online marketing manager: verantwoordelijk voor de uitvoering van de online strategie, waarbij één portal zal worden ontwikkeld met alle informatie op gebied van toerisme, wonen, werken en studeren. Inclusief SEO, Adwords, monitoring Webcare en social media medewerker: draagt zorg voor alle social media kanalen, interactie. Content medewerker: draagt zorg voor tekst en beeld (foto en video), meertalig Offline marketing manager: draagt zorg voor acquisitie van persreizen, realisatie van drukwerk, aanschaf van give aways, inkoop beursbezoek Salesmanager (w.o. zakelijk toerisme): salesgerichte activiteiten op het gebied van congressen, vergaderingen en evenementen, rondleiden van journalisten, programmering bij touroperators, organiseren van handelsmissies, representatie op beurzen. Een secretariaat: waaronder financiële- personeels- en algemene administratie, ICT, contractbeheer, rapportages, agendabeheer en telefonische bereikbaarheid. Raad van Toezicht De Stichting Merk Fryslân is een onafhankelijke stichting, die wordt geleid door een directeur/bestuurder. De stichtingsstatuten zijn de basis voor de richting en werkwijze van de organisatie. Conform de statuten is een Raad van Toezicht geïnstalleerd die bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. In de Raad van Toezicht zal de kennis geborgd zijn die noodzakelijk is om de toezichtfunctie compleet en grondig te kunnen uitvoeren. Deze kennis zal met name liggen op het gebied van marketing, bestuur, financiën en juridische zaken. Daarnaast is bestuurder samen met de RvT verantwoordelijk voor het voeren van adequaat risicomanagement. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met de bestuurder van Merk Fryslân. Van deze vergaderingen wordt verslag gemaakt. Statutair is voorts vastgesteld dat de stichting kan besluiten tot de vorming van een Raad van Advies, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de stichting door toevoeging van specialistische kennis en ervaring. Deze raad is het 23

13 podium voor input, afstemming en feedback vanuit verschillende perspectieven en op verschillende terreinen, zowel van binnen als van buiten de provincie. Merk Fryslân zal een Raad van Advies inrichten. De samenspraak en samenwerking met c.q. de consultatie van Merk Fryslân zal een automatisme moeten worden voor wat betreft provinciale projecten (zoals Gastvrij Fryslân, Wurkje foar Fryslân, Programma voor de Wadden, diverse streekagenda s enz.), waar directe aansluiting tussen project en promotie van belang is. 5.2 Externe organisatie De beoogde positie van Merk Fryslân in het totale speelveld is spin in het web voor alle marketing(gerelateerde) aangelegenheden vanuit Friesland en communicatie buiten de provincie. Deze positie is noodzakelijk om de belangrijkste missie van Merk Fryslân te kunnen realiseren: het bundelen van energie, tijd en geld in de marketing en promotie van het product Friesland. Dit leidt tot de realisatie van een eenduidig merkbeleid (en voorkomt versnippering). Merk Fryslân is aanspreekpunt en gesprekspartner op het gebied van marketing in de meest brede zin des woords. Dit betekent samenwerking en samenspraak met alle stakeholders die zich direct of indirect met de marketing van het product Friesland bezighouden (zie schema). Projecten WONEN Woningbouw corporaties, gemeenten, provincie, makelaars, ontwikkelaars woonoffensief Projecten WERKEN Provincie, F4 gemeenten, Leeuwarden, Club Diplomatique, zakenclubs, KvK, NOM Merk Fryslân Merkbeeld, regie, spin in het web, aanjagen, verbinden, faciliteren, kennis delen TOERISME VVV ondern. Marrekrite musea branches overheid Stenden ETFI NBTC natuurorg. vervoerders rederijen cultuurev enementen Projecten STUDEREN HBO s, MBO s, Studiestad, Wetsus, Watercampus, ETFI, Kennis Centrum Jachtbouw, UCF, Dairy Campus Projecten Het stabiel houden van de relatie met de (complexe) omgeving is van doorslaggevend belang voor de slagkracht van Merk Fryslân. Het doel is bundeling van energie. De strategie is gebaseerd op verbinden, aanjagen en regievoering. Daarbij is het van het grootste belang om tot een werkbare overlegstructuur te komen, die ervoor zorgt dat de belangrijkste partijen met elkaar in verbinding staan, zonder dat er teveel tijd verloren gaat aan overleg. De overlegstructuur zal de komende periode vorm krijgen qua frequentie, samenstelling en doel. Er zijn zeven stromen te onderscheiden: 1. Werving van (zakelijke) toeristen (verleiden): één campagneteam met vertegenwoordigers van toeristische samenwerkingsverbanden. 2. Informatievoorziening en gastheerschap (begeleiden): regio indeling conform model Sibbald (zie onder), waarbij per regio in overleg de specifieke samenwerkingsvorm zal worden bepaald.. 3. Marketing Wadden: campagneteam met vijf VVV- directeuren en rederijen. 4. Studeren: platform met onderwijsinstellingen (HBO en MBO), kennisinstellingen (UCF, ETFI, Wetsus, sector jachtbouw enz.) Leeuwarden Studiestad, beperkt aantal gemeenten (met name Gemeente Leeuwarden) en provincie. 5. Wonen: overlegstructuur rond woonoffensief benutten 6. Ondernemen: platform waarin de belangrijkste partners zijn vertegenwoordigd, zoals F4 gemeenten, provincie, Club Diplomatique, KvK en Nom 7. Culturele Hoofdstad: specifiek voor alle betrokkenen rond de marketing en communicatie van Culturele Hoofdstad zal een aparte werkgroep worden samengesteld. Ad.2. Eén Friesland, zes regio s voor start toeristische samenwerking De totstandkoming van Merk Fryslân is voorafgegaan door een vooronderzoek naar de meest efficiënte inrichting qua samenwerkingsniveau voor toeristische marketing en productontwikkeling voor Fryslân (kwartiermaker Alvin Sibbald, Samen op weg naar één brede regiomarketingorganisatie, juni 2013). In deze rapportage wordt het advies gegeven om Friesland in te delen in zes regio s: Noordoost, Noordwest, Stad Leeuwarden, Zuidoost, Zuidwest en de Wadden. Merk Fryslân neemt dit advies over, waarbij het belangrijk is om de interpretatie van de regio-indeling duidelijk te formuleren. 25

14 Wat zijn de voordelen van de regio-indeling? Het overleg tussen Merk Fryslân en de verschillende regio s kan logisch plaatsvinden. De schaalgrootte is hanteerbaar, er is een natuurlijke cohesie tussen gemeenten en ondernemers en de geldstromen zijn eenvoudig te kanaliseren. De indeling is bij uitstek geschikt om het begeleiden van gasten (VVV - en TIF problematiek) goed te organiseren (waarbij CH2018 een mooie stip aan de horizon is). De verschillen tussen de verschillende delen van Friesland kunnen over de lijn van de regio-indeling optimaal geadresseerd worden. De indeling sluit aan bij de structuur van de streekagenda s en bestaande toeristische samenwerkingsverbanden. Wat is de regio-indeling niet? De regio-indeling is geen voorportaal voor het creëren van zes (sub)merken binnen Friesland. Er is maar één merk Friesland! Het positioneren en profileren van afzonderlijke gebieden binnen de provincie zal onmiddellijk leiden tot verwatering van het profiel van het gebied en de door vriend en vijand verfoeide versnippering zou hiermee opnieuw een feit zijn (merktechnisch wordt op deze redenering één uitzondering gemaakt: de Wadden zullen als een apart merk gepositioneerd worden; zie paragraaf merkbeleid ). De regio-indeling is niet de structuur die door een bezoeker van buiten de provincie (bedrijfsmatig, particulier of student) wordt herkend. Een toerist bijvoorbeeld denkt meer in termen van interessevelden (wandelen, fietsen, varen, cultuur, eten & drinken) dan in afzonderlijke regio s. De thema-structuur zal per definitie regio-overschrijdend plaatsvinden. Samenwerking Merk Fryslân en de zes regio s - toeristisch perspectief Zoals uit het bovenstaande blijkt gebruikt Merk Fryslân de regio-indeling vooral als een overleg- en communicatiestructuur. Het verbinden van de provinciale en regionale inspanningen is van cruciaal belang voor het realiseren van een samenhangend en eenduidig product Friesland. Inmiddels is veel energie gestoken in het maken van samenwerkingsafspraken met de verschillende regio s. In dat proces is duidelijk geworden dat tussen de regio s grote verschillen bestaan ten aanzien de aard van de (project)plannen, de ontwikkelingssnelheid, budgettaire ruimte en het organiserend vermogen binnen de regio. Dit impliceert dat de samenwerking tussen een specifieke regio en Merk Fryslân maatwerk is. Het vormgeven aan de specifieke inhoud van de samenwerking per regio is één van de eerste prioriteiten en zal eind 2014 zijn afgerond. vrienden 27

15 6 Begroting en financiering van Merk Fryslân 6.1 Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is in hoofdlijnen een vertaalslag van de marketingstrategie. In de jaarplannen zal de begroting nader worden uitgewerkt in concrete campagnes en activiteiten Campagnebudget Friesland (alle domeinen, incl NBTC) Campagnebudget Wadden (incl Werelderfgoed/ NBTC) Informatievoorziening, gastheerschap Overige projecten p.m. p.m. p.m. p.m. Personeel en organisatiekosten (max 30%) Totaal útfanhûs Belangrijke opmerkingen bij de begroting: Een nadere detaillering van campagnes en activiteiten, inclusief de verdere uitsplitsing van budgetten, zal terugkomen in het jaarplan Ieder jaar wordt in september, in nauw overleg met de betrokkenen, een jaarplan opgesteld. Binnen het beschikbare toeristische budget is 60% beschikbaar voor Friesland en 40% voor de Wadden. Participatie in NBTC campagnes wordt in het plan van 2015 uitgewerkt. Voor Culturele Hoofdstad volgt een separaat marketingplan. Er wordt gewerkt met twee gescheiden marketingplannen, gescheiden budgetstromen, maar met maximale onderlinge versterking. Het is nog niet bekend of er een bijdrage vanuit Stichting Culturele Hoofdstad 2018 naar Stichting Merk Fryslân gaat of dat Culturele Hoofdstad taken rechtstreeks binnen de subsidierelatie tussen provincie en Merk Fryslân moet worden geregeld. Voor de informatievoorziening en gastheerschap (voormalige TIF-taken) zal een separaat projectvoorstel worden geschreven, waarbij de bijdrage van gemeenten wordt gematcht met aanvullende middelen. Inzet is om richting 2018 een belangrijke kwaliteitsverbeteringsslag te maken. 29

16 6.2 Meerjarenfinanciering Voor de financiering van Merk Fryslân heeft de provincie een bedrag van 1,2 miljoen gereserveerd tot en met 2017 en de gemeenten vooralsnog een bedrag van per jaar (te verdelen over de gemeenten op basis van inwonersaantallen en overnachtingen) Provincie Fryslan p.m. Provincie Noord-Holland en p.m. p.m. p.m. p.m. Texel Gemeenten p.m. Ondernemers p.m. p.m. p.m. p.m. Projectfinanciering p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal In het ideale model worden in de toekomst aanvullende bijdragen gerealiseerd vanuit ondernemers(fondsen) en projecten, waarbij nog nagedacht moet worden over de constructie om dit binnen de mogelijke juridische- en staatssteunkaders te doen. In het overzicht van de meerjarenfinanciering staan daarom nog een aantal p.m. posten. Het doel is om op termijn minder afhankelijk te worden van basissubsidies. Dit zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Samenwerking Culturele Hoofdstad Op dit moment wordt bekeken welke werkzaamheden Merk Fryslân gerelateerd aan Culturele Hoofdstad 2018 uit kan voeren en onder welke condities en samenwerkingsafspraken dit kan gebeuren. Gedacht kan worden aan acties in het kader van evenementen en activiteiten (de roadmap events) en gastvrije ontvangsten (roadmap hospitality) en marketing breed. Voor de uitvoering van Culturele Hoofdstad zijn in dit rapport al diverse dwarsverbanden benoemd. Voor Culturele Hoofdstad 2018 zal een separate meerjarenstrategie noodzakelijk zijn (in samenspraak met de directie van CH2018). Projectfinanciering Afgelopen jaar heeft Beleef Friesland ervaring opgedaan met het werken met projectfinanciering. Voorbeelden daarvan waren projecten zoals: Meertaligheid, meerjarenplan Alde Feanen, Online project, Wifi project. Het betreft hier activiteiten die niet voorzien zijn in het jaarplan, maar waarin de inbreng van Merk Fryslân wel gewenst is. Er zal bekeken worden onder welke condities Merk Fryslân, in haar rol als regievoerder op en coördinator van marketing- en promotieactiviteiten, projecten kan uitvoeren voor derden, rekening houdende met juridische randvoorwaarden en kaders voor staatssteun. Overige financieringsvormen Teneinde de slagkracht van Merk Fryslân te vergroten en op termijn de afhankelijkheid van subsidies te verkleinen zal de bijdrage van ondernemers worden onderzocht. In verband met de Europese regels voor Staatsteun is het van belang om hierin nauw met de provincie Fryslân op te trekken. Mogelijke richtingen zijn: Bedrijfsleven: nader onderzoek naar de mogelijkheden van ondernemersfondsen en andere vormen die (deels) kunnen toevloeien naar Merk Fryslân. Zakelijk toerisme: bijdragen vanuit de sector op commissiebasis van door de stichting bemiddelde congressen of boekingen Toerisme: bijdragen aan concrete promotieactiviteiten en middelen (model zoals Boot Düsseldorf) Toerisme: bijdrage ondernemers op basis van conversie (doorkliks vanaf provinciale website naar websites van ondernemers) Bijdrage provincie Noord-Holland, Texel en (inter)nationale fondsen In de marketingstrategie van de Wadden wordt Texel opgenomen. Voor deze dienstverlening, die tot nog toe 100% door de provincie Friesland werd betaald en waaraan straks ook de Friese Waddengemeenten meebetalen, lijkt het logisch om ook een bijdrage te vragen aan de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel. Daarnaast zal, in het kader van internationalisering, bekeken worden welke mogelijkheden het Waddenfonds en Interreg bieden. 31

17 BIJLAGE 1 Ontwikkeling inkomend toerisme in nederland BIJLAGE 1 ONTWIKKELING INKOMEND TOERISME IN NEDERLAND BIJLAGE 2 ZAKELIJK TOERISME IN NEDERLAND BIJLAGE 2 Zakelijk toerisme in nederland

18 BIJLAGE 3 Toerisme in friesland per sector BIJLAGE 3 TOERISME IN FRIESLAND PER SECTOR BIJLAGE 3 TOERISME IN FRIESLAND PER SECTOR

19

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Inhoud rapportage Merk Fryslân Organisatie Activiteiten Kwartaal 4 oktober t/m december 2014 Kwartaal 1 januari t/m maart 2015 Resultaten Merk Fryslân Op 1 oktober

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

De koers van Merk Fryslân. focus, focus, focus.

De koers van Merk Fryslân. focus, focus, focus. De koers van Merk Fryslân focus, focus, focus. 1 Een sterk mmerk Friesland heeft, net als De Wadden, binnen Nederland een merkbekendheid van 100%. Ook in delen van Duitsland en België scoort de provincie

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T)

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) 3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) In het collegeprogramma 2015-2019 nemen de ambities voor een sterke sector Recreatie en Toerisme een stevige plaats in. Het verbeteren van

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Promotie Delta In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangenen uitvoeringsorganisaties)

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Verslag van een inspirerende middag

Verslag van een inspirerende middag Verslag van een inspirerende middag Inhoudsopgave Highlights van de bijeenkomst Uitkomsten Wat gaat goed, wat kan beter De sessiein de pers Presentatie Oeds Bijlsma, directeur beleid provinsje Fryslân

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015 De Kans Inkomend Toerisme Voor Overijssel Hengelo, 2 november 2015 Perspectief & ambitie 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard euro 92.000 banen 2013 12,8 miljoen bezoekers 7,6 miljard euro 60.000 banen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012 Doel van project: een strategie voor duurzaam toerisme opstellen voor Werelderfgoed gebied de Waddenzee die beheer, bescherming en toerisme zodanig verbindt, dat de bijzondere waarden van het gebied instand

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN HANS POLL MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN MARKETING GRONINGEN MARKETING GRONINGEN ADMINISTRATIE DIRECTEUR SECRETARIAAT VVV MARTINITOREN MARKETING MANAGER UIT GRONINGEN

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS afdeling : ONTW - Welzijn behandeladvies paraaf manager onderwerp : Meerjarige financiering Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) hamerstuk behandelstuk portefeuillehouder : S. Boorsma behandelen in:

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016

Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie. Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Presentatie Strategisch marketingplan Land van Borsele, geeft je energie Merkwaardige Identiteit dr. Gerard van Keken 8 december 2016 Inhoud vanavond 1. Doel onderzoek & rapportage 2. Gebiedsanalyse toeristisch

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie