Citymarketingplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketingplan 2016"

Transcriptie

1 Citymarketingplan 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan Pagina Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk 3 Citymarketingplan 2016 Pagina Recreatie & Toerisme Pagina Marketingcommunicatie & Promotie Pagina Wij zijn Woerden Pagina 8 2 Citymarketingplan 2015

3 Inleiding Woerden Marketing is gestart met haar citymarketingactiviteiten in Inmiddels is er veel bereikt. Citymarketing heeft ertoe geleid dat ambities werkelijkheid worden. Het helpt Woerden aan een sterke identiteit als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Bij het college en de samenleving wordt in de loop der tijd steeds duidelijker welke invloed citymarketing op een gebied kan hebben. Het besef groeit door de projecten die Woerden Marketing heeft gerealiseerd op diverse beleidsterreinen. De gemeente heeft sinds 2013 een duidelijk beschreven identiteit via het merkpaspoort, die passend is bij de kernwaarden van Woerden. 1 Deze identiteit past bij de vele promotie, evenementen en andere activiteiten die de aandacht trekken. Het belangrijkste doel is dat mensen Woerden een aantrekkelijke gemeente vinden om te wonen, werken en recreëren. In 2008 is er door de gemeente een visie 2022 opgesteld. In de visie wordt beschreven dat de gemeente zich op het gebied van recreatie en toerisme wil richten op initiatieven opzoeken, initiatieven versterken, de samenhang met de regio bewaken, een inspirerende recreatievisie maken en een profiel uitdragen. Dit onder het motto: We moeten samen trots op Woerden zijn, en dat uitdragen. Woerden Marketing is de aangewezen organisatie om deze taken uit te voeren. 2 De organisatie van de Stichting Woerden Marketing bestaat vanaf 1 januari 2016 uit een bestuur, een Raad van Toezicht, directeur Kitty Kusters en projectmanager Kristel Jansen in de Wal. Met als horizon het rapport Holland toekomstperspectief 2025 van het NBTC Holland Marketing, is hier het citymarketingplan 2015 beschreven. Dit plan is een onderdeel van de citymarketing visie In deze visie ligt de focus op het verbinden, adviseren en stimuleren van samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Woerden met als doel Woerden promotioneel uit te laten groeien tot een sterk merk met een krachtig imago gebaseerd op de kernwaarden. Kitty Kusters Directeur Stichting Woerden Marketing 1 Het merkpaspoort van de gemeente Woerden met teksten en foto s is te downloaden vanuit de tool-kit op Citymarketingplan 2015

4 Hoofdstuk 1 - Citymarketingplan Woerden Marketing heeft als ambitie om Woerden als een unieke gemeente in het Groene Hart van Holland te positioneren en te profileren, in samenwerking met de gemeente en samenleving. Samen zetten we Woerden op de kaart! Hieronder beschrijven we de missie en visie zoals deze gesteld is in het citymarketing plan Dit citymarketingplan geldt als leidraad voor de marketingplannen voor de komende jaren voor Woerden Marketing. Missie Door een goede en eenduidige marketingcommunicatie, gastheerschap en informatie worden nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het merk Woerden uit te vergroten en als begrip kenbaar te maken bij bezoekers. Een stad met vele mogelijkheden op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men prettig kan wonen, werken en recreëren welke de moeite waard is om te bezoeken. Visie Anno 2018 staat Woerden bekend als hoofdstad van het Groene hart Een gastvrije, unieke stad met een groen, historisch en kloppend hart welke de moeite waard is om te bezoeken vanwege haar diversiteit aan aanbod. Woerden is here to stay, de meest bruisende stad met dorpse allure in het Groene Hart van Holland. Woerden is gastvrij en gezellig, een stad waar altijd wat te doen is. Deze kernwaarden zijn bekend onder de huidige en potentiele inwoners en ondernemers. Het portaal BeleefWoerden.com bereikt bezoekers vanuit het Groene hart van Holland en de Randsteden en is een roadmap to Woerden, hoofdstad van het Groene hart. 1.1 Woerden Marketing organisatie 2016 Organisatie Stichting Woerden Marketing Het bestuur van Stichting Woerden Marketing bestaat per 1 januari 2016 uit 1 voorzitter, de heer Wout den Boer en 1 algemeen bestuurder, de heer Lex Albers. Een derde bestuurslid functie is vacant. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen te weten, Sebo Havinga, Hans Voorn en een 3 e persoon waarvan de functie vacant is. Kitty Kusters vervult de rol van directeur voor Stichting Woerden Marketing. De projectuitvoering van Stichting Woerden Marketing ligt in handen van Kristel Jansen in de Wal. Coördinator voor het Toeristen informatie punt is Martine Groot Buinderink. Constante inzet wordt geïnitieerd van minimaal één meewerkstagiaire en inzet van één stagiaire voor afstudeeronderzoek. Stichting Woerden Marketing breidt in 2016 haar werkzaamheden uit met de strategische coördinatie en aansturing van het Toeristen informatie punt (TIP) met ca 20 vrijwilligers. 4 Citymarketingplan 2015

5 Hoofdstuk 2 - Doelstellingen 2016 Woerden Marketing heeft als doel om merk en identiteit van Woerden te versterken, de bekendheid te vergroten en meer bezoekers naar Woerden te halen. In de afgelopen jaren is er ingezet op marketingcommunicatie wat ertoe heeft geleid de bezoekers in Woerden met 6.9% is gestegen. Dit heeft geleid tot een omzetstijging van 11.1%. Dit laat zien dat een gerichte marketingcommunicatie bijdraagt aan de economische spin-off voor Woerden. Woerden Marketing heeft voor het komende jaar nieuwe plannen, welke zullen bijdragen voor de verdere uitrol van de bekendheid en de groei van de economie in de stad. Om dit doel te bereiken zijn er 3 hoofddoelen opgesteld; 1 Recreatie & Toerisme Woerden Woerden Marketing zet in op het programma excellent gastheerschap en informatievoorziening en vergroot zo de bekendheid en mogelijkheden bij bezoekers. Woerden Marketing fungeert als overkoepelend orgaan voor toerisme en recreatie. Het excellent gastheerschap en informatievoorziening wordt gemoderniseerd en ingezet om de recreatie en toerisme mogelijkheden verder te promoten. Het Toeristen Informatiepunt (TIP) wordt op een innovatieve manier ingezet om dit te optimaliseren. Woerden Marketing verzorgt strategie en coördinatie op het gebied van Toerisme voor Woerden. Door aan te haken bij Utrecht Marketing op gebied van regiomarketing maken we gebruik van hun kanalen voor vakorganisaties. 2 Marketingcommunicatie & promotie Woerden Woerden staat bekend als de hoofdstad van het Groene Hart. Passend bij de kernwaarden Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart. Dit wordt verzorgd door het merk Beleef Woerden. Met samenwerkende partijen uit Woerden wordt de merkbeleving van Woerden verder uitgewerkt. Diverse kernwaarden worden onder de koepel Beleef Woerden gepromoot en vermarkt. Diverse marketingcampagnes worden ingezet om dit te bereiken. Doelstelling hierin is om heldere en duidelijke USP s te kenmerken en campagnematig in te kunnen zetten op diverse doelgroepen. 3 Wij zijn Woerden We are Woerden Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. In de afgelopen jaren zijn er meerdere partijen die met elkaar inzet hebben getoond om ervoor te zorgen om woerden op de kaart te zetten. Daarom ziet Woerden Marketing de ondernemers uit de gemeente als belangrijke partners. Met strategische samenwerkingsverbanden, cofinancieringen en inzichten vanuit de samenleving kan er meer (financieel) gerealiseerd worden. In gezamenlijk overleg en uitvoering moeten stappen worden gezet op het gebied van marketing en promotie voor Woerden. Woerden Marketing zet in op samenwerkingen met diverse betrokkenen in Woerden teneinde meer synergie te bereiken. In 2016 wordt de start gemaakt met de 1 e samenwerking met het Toeristen informatiepunt en Stichting Groene hart welke samen zorgen voor het programma excellent gastheerschap en informatievoorziening. Met de projectleider van het programma Kaas en ondernemers in Woerden wordt een 2 e samenwerking ingezet om Woerden als boerenmarketstad te promoten en de marktbeleving verder te optimaliseren. Met het Stadshart Woerden wordt ingezet op een 3 e samenwerking hoe er samengewerkt kan worden in de gezamenlijke marketingcommunicatie voor bezoekers. 5 Citymarketingplan 2015

6 Hoofdstuk 3 - Citymarketingplan 2016 In het hierna volgende citymarketingplan 2016 zal Woerden Marketing haar plannen kenbaar maken voor het komende jaar met de daarbij behorende begroting. Hierin worden de doelstellingen verwerkt tot meetbare projecten en concrete uitvoering. 3.1 Recreatie & Toerisme Woerden Woerden Marketing zet in op het programma excellent gastheerschap en informatievoorziening en vergroot zo de bekendheid en mogelijkheden bij bezoekers. Doelgroepen en doelstelling De doelgroepen voor bezoekers zijn bewoners en bezoekers. De doelgroep is 40+ en komen uit de regio Woerden, het Groene hart, daarna de Randsteden en als 3 e de rest van Nederland. Reactief wordt ingezet op de internationale markt (Duitsland, België en Engeland) en met name op de vakorganisaties en touroperators. De doelstelling is om minimaal 2% meer bezoekers per jaar te genereren naar Woerden. Dit genereert meer omzet en is voor Woerden van economisch belang. Toeristen informatiepunt Woerden gastheerschap Woerden Via het Toeristen informatie punt (TIP) worden bezoekers op gastvrije manier fysiek ontvangen en geïnformeerd. De achterliggende marketingcommunicatie van BeleefWoerden is hierbij ondersteunend. Door de samenwerking die is aangegaan met Stichting Groene hart is het aanbod vergroot met streekproducten, souvenirs en arrangementenverkoop naast informatieverstrekking. Het excellent gastvrij ontvangen van groepen binnen Woerden en het vergroten van het arrangementenaanbod van Woerden zijn onderdeel van de werkzaamheden van Woerden Marketing en Toeristen Informatiepunt. Beurzen en evenementen Nederlandse consumentenbeurzen en Internationale vakbeurzen zullen ingezet en bezocht worden om meer bekendheid te creëren voor Woerden algemeen. In co-creaties met ondernemers wordt Woerden breed ingezet met gerichte doelstellingen voor de verkoop van arrangementen, aantrekken van vakorganisaties en bezoeken aan Woerden. Een combinatie wordt gemaakt met de streekmarkt om een informatie op locatie punt te creëren voor informatie en verkoop van streekproducten. Vakdagen/Touroperators Er worden vakdagen georganiseerd voor geïnteresseerde vakorganisaties en touroperators om een bezoek aan Woerden te brengen. Doelstelling is om hen te enthousiasmeren om Woerden in hun pakket(ten) op te nemen teneinde groepen naar Woerden te verkrijgen. Bezoekers meting/toerisme meter In maart wordt gestart met het meten van de bezoeken van Deze meting wordt voor de derde maal herhaald. Gegevens worden verstrekt door 50 bedrijven welke een leidraad vormt voor de meting van de bezoekersaantallen en omzetten. Recreatie & Toerisme Beleid Vanuit de gemeente wordt met de samenleving een nieuw beleid geschreven. Woerden Marketing is als stakeholder/adviseur betrokken bij dit beleid teneinde ervoor te zorgen dat de planvormingen oplijnen met het beleid wat wordt gedragen door de samenleving. 6 Citymarketingplan 2015

7 3.2 Marketingcommunicatie & Promotie Woerden Woerden zet in op een totaalcommunicatie voor Woerden met een zo uitgebreid mogelijk beeld van toeristische en recreatieve beleving van Woerden. In samenwerking met meerdere partijen en ondernemers wordt er ingezet op meer gezamenlijke marketingcommunicatie over Woerden. In 2016 zetten we campagnematig in op de kaas, streek, warenmarkt en koeienmarkt met de nieuw op te zetten campagne Woerden, Boerenmarktstad. Tevens gaan we campagnematig inzetten met het Stadshart om de wintercampagne neer te zetten en gezamenlijke promotie op te pakken. Inzet marketingcommunicatie De marketingcommunicatie richt zich op gerichte marketingcampagnes en worden ingezet op Nederlandse doelgroepen actief en reactief de Internationale markt. Dit doen we offline via advertising, free publicity en persbewerking, folderverspreiding en buitenbordreclames. Online wordt ingezet op informatieverstrekking via website en Social Media kanalen en marketingcampagnes via internet, Social Media, bloggers en vloggers. Uitingen marketingcommunciatie Woerden Marketing ontwikkelt off en online veel informatie om in te zetten op een eenduidige en consequente communicatie over Woerden. Deze informatie wordt ingezet voor diverse doelgroepen als bewoners, bezoekers en vakorganisaties. Folderlijn Woerden De folderlijn Woerden blijft ingezet worden op high traffic locaties met een oplage van stuks. Met diversiteiten als Winkelen, Eten, drinken en Uitgaan, Historie en bezienswaardigheden, Omgeving en activiteiten en Overnachten laten we een breed aanbod van Woerden zien. informatieborden Ingezet wordt dit jaar om op high traffic locaties als het Klooster, Annex cinema etc. informatiepanelen te plaatsen met daarop brede informatieverstrekking over Woerden. Hiermee bereiken we de bezoekers van deze locaties naar Woerden voor een langer verblijf. UIT-agenda en Infozuil Een maandelijkse folderversie van een UIT-agenda wordt met een oplage van stuks jaarlijks verspreid op high traffic locaties en vvv s/tip s in regio Groene hart. Dit wordt ondersteund door een wekelijks item op de Infozuil Woerden. Website BeleefWoerden en Social Media Kanalen Via de website BeleefWoerden, die jaarlijks bezoekers trekt en de social media kanalen Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram welke jaarlijks een bereik heeft van. Wordt het aanbod van Woerden inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd Google Adwords/Internet campagnes Diverse campagnes worden ingezet ter ondersteuning van evenementen, acties, recreatief aanbod, historie, markten in Woerden. Hiermee bereiken we gerichte zoekende bezoekers en trekken we hen naar Woerden met het aanbod. 7 Citymarketingplan 2015

8 Media en persbewerking Diverse advertenties worden ingekocht om Woerden op de kaart te zetten buiten Woerden. Door middel van persbewerking en inzet op de media wordt er gezorgd voor vele perspublicaties over Woerden waardoor het imago van Woerden versterkt wordt en leidt tot een call to action voor het bezoeken van Woerden. Travel Trade voor vakorganisaties/touroperators Woerden is aangehaakt bij Regio Utrecht om samen op te trekken om vakorganisaties en touroperators naar Woerden te krijgen. Woerden Marketing heeft om dit te ondersteunen een Travel Trade ontwikkeld in Nederlands en Engelse versie om vakorganisaties aan te kunnen schrijven met het totaalaanbod van Woerden voor groepen. In 2016 zal er een Duitse versie worden ontwikkeld teneinde mee te nemen naar buitenlandse vakbeurzen. Diverse marketingprojecten Zoals ook in afgelopen jaren zet Woerden Marketing zich in voor marketingprojecten die samen opgepakt worden met partijen als scholen, Kuvo, Cultuur, Woerdens Techniek Talent, OKW en vele andere partijen waardoor er projecten ontstaan die voor bewoners en bezoekers interessant zijn om te bezoeken. In 2016 gaat Woerden Marketing zich inzetten voor een project de Kijk op Woerden met jongeren om Woerden in beeld te krijgen via de ogen van jongeren. Tevens gaat Woerden Marketing met partijen als gemeente, Cultuur en OKW zich inzetten om mee te helpen aan een kennis en ervaring platform waarbij diverse partijen online hun kennis en ervaring kunnen delen. 3.3 Wij zijn Woerden We are Woerden Woerden Marketing gelooft in een intensieve samenwerking met betrokken partijen zoals de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. In de afgelopen jaren zijn er meerdere partijen die met elkaar inzet hebben getoond om ervoor te zorgen om woerden op de kaart te zetten. Woerden Marketing zet in op samenwerkingen met diverse betrokkenen teneinde meer synergie te bereiken. In 2016 is de start gemaakt met de 1 e samenwerking met het Toeristen informatiepunt en Stichting Groene hart welke samen zorgen voor het programma excellent gastheerschap en informatievoorziening. Met de projectleider van het programma Kaas en ondernemers in Woerden wordt een 2 e samenwerking ingezet om Woerden als boerenmarktstad te promoten en de marktbeleving verder te optimaliseren. Met het Stadshart Woerden wordt ingezet op een 3 e samenwerking hoe er samengewerkt kan worden in de gezamenlijke marketingcommunicatie voor bezoekers. De inzet zal veelal liggen op een nog intensievere samenwerking van partijen. Op deze wijze creëren we ambassadeurs voor Woerden en zorgen we ervoor dat men trots is op Woerden. Netwerkbijeenkomsten De inzet van een recreatie & toerisme bijeenkomst in samenwerking met gemeente bij aanvang van het toeristenseizoen en inzet van diverse netwerkmomenten voor ondernemers door Stichting Woerden Marketing zorgen ervoor dat men weet wat de toegevoegde waarde is van Woerden Marketing voor partijen. 8 Citymarketingplan 2015

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

NEE. wethouder Stolk. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073. Datum: 26 januari 2016

NEE. wethouder Stolk. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073. Datum: 26 januari 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 16A.00073 Datum: 26 januari 2016 Team: Ruimte Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: Margot Stolk, Martin Schreurs,

Nadere informatie

Recreatie & Toerisme citymarketingplan 2017

Recreatie & Toerisme citymarketingplan 2017 Recreatie & Toerisme citymarketingplan 2017 Woerden Marketing/Toeristen informatiepunt Meulmansweg 27 3441 AT, Woerden Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Visie, missie, strategie Pagina 4 1.1

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met voorgestelde koers in te stemmen met Raadsinformatiebrief

Advies: in te stemmen met voorgestelde koers in te stemmen met Raadsinformatiebrief VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 15A.01162 Datum: 28 oktober 2015 Team: Ruimte Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: M. Stolk,

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017 Communicatie advies gemeente Culemborg Marieke Kamphuis 4 september 2017 De maatschappij verandert in snel tempo. Hoe wij met elkaar communiceren en onze verwachtingen daarover ook. Wij willen als college

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN HANS POLL MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN MARKETING GRONINGEN MARKETING GRONINGEN ADMINISTRATIE DIRECTEUR SECRETARIAAT VVV MARTINITOREN MARKETING MANAGER UIT GRONINGEN

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Van VVV naar REGIO MARKETING

Van VVV naar REGIO MARKETING Van VVV naar REGIO MARKETING PRESENTATIE OFS R&T Marlies Groot 8 oktober 2013 een vroeg OUD en NIEUW van een faillissement naar een nieuwe toeristische marketing organisatie 2 3 De huidige VVV n 12 maart

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

(Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland. Trends en tips

(Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland. Trends en tips (Digitale) Dorpsmarketing in Luttenberg / Salland Titel Trends en tips Gerben Derks Zelfstandig Business Developer www.gerbenderks.nl Werkzaam geweest in marketing en events voor o.a. Grolsch en ABN Amro

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis!

JAARPLANNER Maak van je huis jouw droomhuis! JAARPLANNER 2018 Maak van je huis jouw droomhuis! MISSIE DOELGROEP PROFIEL MISSIE WONEN.nl helpt mensen om van hun huis hun droomhuis te maken! Dat doen we op de volgende manier: - Prikkelen met nieuws.

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIEBRIE F

RAADSIN FORMATIEBRIE F RAADSIN FORMATIEBRIE F gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 december 2011 Portefeuillehouder(s): J.I.M. Duindam Portefeuille(s): Economische Zaken Contactpersoon: CM.

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

VISIT BRABANT. Ankie Joos Bijeenkomst Land van Cuijk 16 november 2016 VISIT BRABANT VISIT BRABANT

VISIT BRABANT. Ankie Joos Bijeenkomst Land van Cuijk 16 november 2016 VISIT BRABANT VISIT BRABANT Ankie Joos Bijeenkomst Land van Cuijk 16 november 2016 VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant Op initiatief van de Brabantse vrijetijdssector en in opdracht van de provincie Gestart september

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013 2015

Strategisch Plan 2013 2015 Strategisch Plan 2013 2015 Westfriese Omringdijk www.westfrieseomringdijk.nl Je koike d r je ouge uit 13 november 2012 1 WESTFRIESE OMRINGDIJK REGIONAAL PROGRAMMA VOOR VRIJETIJDSECONOMIE 1. Inleiding,

Nadere informatie

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Jaarverslag 2013 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie