Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop"

Transcriptie

1 Sales & Marketing Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing 1.1 Achtergronden 1.2 De aard en rol van verkoop De verkoper heeft vaak belangrijkste contact met d eklant Persoonlijke verkoop is duur 1.3 Kenmerken van een moderne verkoop 1. Klanten behouden en afstoten 2. Database- en kennismanagement 6. Waarden toevoegen; voorzien in klantenbehoeften De klant 3. Customer Relationship Management (CRM) 5. Probleemoplossing en systeemverkoop 4. Marketing van het product 1. Key account management = aandacht besteden aan kleine groep klanten à zeer belangrijk! 2. Gebruik maken van middelen om contacten te leggen en databases te maken ( telefoon ; internet ; ) 3. CRM = strategie over hoe relaties met klanten te onderhouden, op lange termijn. Continuïteit = sleutelwoord 4. De rol van de verkoper breidt zich uit naar participatie in marketingactiviteiten 5. Behoeften in kaart brengen en effectieve oplossingen aandragen 6. Voordeel naar de klant toebrengen 1.4 Succesfactoren voor professionele verkopers! Goed kunnen luisteren! Follow- up Verkoopstijl aanpassen Vasthoudendheid Organisatievaardigheden Verbale communicatie Bezwaren wegnemen Afronden van een deal

2 Tijdmanagement Kennis van deze factoren is belangrijk aangezien het de algehele efficiëntie en effectiviteit van de interactie tussen verkoper en klant verbetert. 1.5 Soorten verkoop Orders aannemen Interne aannemers : Bezorgers : Externe aannemers : puur transactioneel; zonder actieve interventie enkel bezorgen zonder de klant te overtuigen orders te plaatsen bezoeken en reageren op de wensen van de klant Orders genereren Missionarissen: voorlichten & goodwill kweken Orders in de wacht slepen Frontline verkopers New business : prospects identificeren en benaderen = mensen die niet eerder producten van het bedrijf hebben gekocht Zakelijke klanten lange termijnrelatie aangaan en onderhouden Consumentenmarkt: verkoop van fysieke producten Eenmalige verkoop Verkopers worden beloond door commissie Ondersteunend personeel Technische ondersteuning Merchandisers = computernerds ondersteuning bij verkoop en detailhandel Gratis producten aanbieden

3 Business to business : o Markt voor productie- en gebruiksgoederen o Markt voor kapitaalgoederen o Markt voor zakelijke diensten Business to consumer : o Verbruiksartikelen : Fast Moving Consumer Goods o Semi- duurzame consumentengoederen (kleding, meubilair) o Duurzame consumentengoederen 1.6 Imago van verkoop Negatief imago à noodzakelijk beroep binnen economie 1.7 De aard en rol van verkoopsmanagement Planning, organisatie en controle op professionele manier uitvoeren! Strategische rol met uitgebreid takenpakket : Vaststellen van doelstellingen voor verkoopafdeling Voorspellen en budgetteren Organiseren van afdeling, omvang, werkgebieden en planning Selectie werving en training Motiveren van verkopers Beoordeling en beheer 1.8 Het marketingconcept 1. Productiegerichtheid : bv. massaproductie 2. Verkoopgerichtheid = geen focus op productie maar verkoop 3. Marktgerichtheid = nadruk op klantenbehoeften en vanuit dat standpunt produceren en verkopen 1.9 Implementatie van het marketingconcept Definitie marktsegmentatie : markt opdelen in verschillende groepen van klanten Marktsegmentatie & targeting, voordelen : Duidelijk beeld van de marktmogelijkheden Ontwerpen van product en marktappeals die beter passen bij de behoeftes in de markt Marketing en verkoopactiviteiten afstemmen Meest gebruikte gronden van segmentatie Consumenten Leeftijd Geslacht Industrieel Eindgebruikers gezochte voordelen

4 Inkomen omvang bedrijf Sociale klasse geografische locatie Geografische locatie mate van gebruik Marketingmix Prijs Product Promotie à verkoop Plaats Productlevenscyclus Niet alle producten volgen deze cyclus, sommige floppen ook gewoon. Categorieën klanten Interne klant : alle werknemers zijn belangrijk, ze vormen contactpunt met externe klanten Externe klant : nemen goederen af van het bedrijf

5 Hoe snel wordt innovatie opgepikt? Relatief voordeel voor de klant zelf Complexiteit van de aankoop en het gebruik van het product Verdeelbaarheid of in hoeverre het product van tevoren kan worden geprobeerd Uitdraagbaarheid of de mate waarin het product voor aanschaf beschreven kan worden Mate waarin het past bij de wensen en behoeften van de klant Factoren in Prijsbeslissingen Koopkracht van de klant!! Belangrijke factoren bij het bepalen van het prijsniveau : Bedrijfsdoelstellingen Marketingdoelstellingen o Marketingskimming : hoge introductie prijs, laten dalen o Marketingspenetratie : lage introductie prijs, laten stijgen Vraag Kosten o o Concurrentie Break- evenanalyse : kosten = opbrengsten Kosten- plusmethode : winstmarge toevoegen aan kosten = uiteindelijke prijs 1.10 De relatie tussen verkoop en marketing Verkoop = onderdeel van marketing ; eigenlijke actie Marketing = alle aspecten van voorbereiding, onderzoek tot uitwerken en onderhouden Hoofdstuk 2: Verkoopstrategieën 2.1 Verkoop- en marketingplanning 2.2 Het planningsproces Doelstellingen formuleren Benodigde operationele activiteiten bepalen Organisatie voor implementatie Evaluatie en beheer 2.3 Marketingplannen opstellen Het vergelijken van resultaten met standaarden Implementatie 3 niveaus : Doelstellingen : wat willen we bereiken

6 Strategieën : hoe willen we dat bereiken; op lange termijn ; Vb: targetting prijs - klantenbehoud Tactiek : gedetailleerde stappen; op korte termijn SWOT analyse = interne en externe, zwakke en sterke punten weergeven Doelstellingen formuleren, criteria : Leiden tot meetbaar resultaat Ontwikkel maatstaven voor de doelstellingen Probeer een enkel thema te ontwikkelen Zorg ervoor dat de beschikbare middelen haalbaar zijn Marketingdoelstelling = wezenlijk deel van bedrijfsdoelstellingen Belangrijk document : jaarlijks marketingplan : opgesteld door verkoopmanager Implementatie = ervoor zorgen dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert Marktpotentieel = maximale verkoop die gedurende een bepaalde periode haalbaar is Verkooppotentieel = maximaal gedeelte van de markt dat een bedrijf mag hopen in te nemen

7 Marketingplanningsproces Bedrijfsdoelen Externe audit van macro- omgeving DEPEST = Politiek Economisch Sociaal- cultureel technologie Analyse van de huidige markt SWOT analyse = Sterkte Zwakte Kansen Bedreigingen Interne audit, marktanalyse Statement van marketingdoelstellingen Voorspelde verkoop of vaststelling markt en verkooppotentieel Feedback Formuleren en kiezen van strategieën Opstellen van het marketingprogramma (marketingmix) Actie op basis van feedback Toewijzen van benodigde middelen (budgettering) Implementatieplan Meten en controle 2.4 De plaats van verkoop in het marketingplan Fasen van het planningsproces waarin verkoop belangrijk is 1. Analyse van marktsituatie (marketing audit); info verzamelen over klantenbehoeften en trends

8 2. Vaststellen van verkooppotentieel : basis voor toekennen van de bedrijfsmiddelen 3. Formuleren en kiezen van strategieën : verkoopmanager heeft adviserende rol 4. Budgettering, implementatie en beheer Het inside out planningsmodel Het outside in planningsmodel Financiële doelstellingen Kosten Bruto winstmarge Marketingfondsen Toekennen op basis van prospects Communicatiekennis Implementatie Verkoopsdoelstelling voor huidige klanten Verkoopsdoelstelling voor in database vastgelegde klanten / prospects Verkoopsdoelstellingen voor niet in database opgenomen prospects Totale verkoopsdoelstellingen Segmentstrategieën Communicatieplan Test test test Implementatie Promotiemix à tegenwoordig ligt nadruk op e- commerce Reclame Verkoopacties Publiciteit / public relations Persoonlijke verkoop + Direct marketing Interactieve- en internetmarketing

9 Waar speelt promotiemix een rol? 1. Het type markt 2. De fase van het verkoopsproces: effectiever in eerste fasen; persoonlijke verkoop in latere fases 3. Push en pull strategieën Push = producten actief door distributiekanaal duwen Pull = meer vertrouwen op reclame; product wordt door distributiekanaal getrokken 4. De fase in de productlevenscyclus à Stimuleren van loyaliteit (= trouw zijn) aan het merk is een tactische zet in de marketing en verkoopsinspanningen! 2.5 Verkoopplannen Leigh & Marshall Een aantal best practices die noodzakelijk zijn bij het formuleren van goede verkoopsplannen en strategieën : Noteren van competenties die aanwezig moeten zijn Opzetten van klantgerichte cultuur Goede marktsegmentatie Flexibele marktorganisatie Efficiënt gebruik van informatietechnologie Goede klantenfeedback en klantensatisfactie Rekruteren en ontwikkelen van goede verkoopsmedewerkers Transactionele verkoop = éénmalig contract Relationele verkoop = meerdere contracten Hoofdstuk 3: koopgedrag van particulieren en bedrijven 3.1 Verschillen tussen particulier en zakelijk koopgedrag Relatie tussen koper en verkoper is belangrijker bij zakelijke verkoop Minder zakelijke inkopers Wederverkoop is belangrijk Zakelijke inkoop kan risicovol zijn Bij zakelijke inkopen is onderhandelen vaak belangrijk Zakelijke inkoop gebeurt vaak via productspecificaties Afhankelijk van het product kan zakelijke inkoop complex zijn Zakelijke kopers zijn rationeler,aankopen worden gedaan op basis van economische criteria 3.2 Koopgedrag van consumenten Decision Making Unit Blackwell De Initiator : start aanschafproces, verzamelt info om beslissing makkelijker te maken De Beïnvloeder : verzamelen ook info maar gaan eigen keuze proberen op te leggen

10 De Beslisser: persoon die macht en/of financiële middelen heeft om uiteindelijke keuze te nemen De Koper : persoon die transactie verricht De Gebruiker : daadwerkelijke gebruiker van het product Het besluitvormingsproces van de consument wordt gezien als een proces van probleemoplossing en een proces waarmee men in bepaalde behoefte probeert te voorzien. Cognitieve dissonantie = controle om eigen gedrag te aanvaarden, uzelf te overtuigen van de goede beslissing. Keuzecriteria kan sociaal, persoonlijk of economisch zijn. 3.3 Factoren die het besluitvormingsproces beïnvloeden 1. Verkoopssituatie Uitvoerige probleemoplossing = veel informatie geven aan klant Beperkte probleemoplossing = beperkte informatie geven aan klant Automatische respons = klant komt automatisch terug 2. Persoonlijke invloeden 3. Sociale invloeden à voornamelijk gebaseerd op het werk van de kostwinner à cultuur is internationaal relevant voor marketing 3.4 Koopgedrag van bedrijven Zakelijke inkoop 1. Structuur : Decision Making Unit Initiators Gebruikers Beslissers Beïnvloeders Inkopers Bonoma en Webster Poortwachters : mensen die de informatiestroom beheren 2. Het zakelijk besluitvormingsproces Intern actief : problemen worden opgemerkt en direct aangepakt Intern passief : problemen worden opgemerkt, maar aandacht gaat naar andere problemen

11 Onderkenning van het probleem (behoefte) Vaststelling van de kenmerken, specificaties en hoeveelheid Zoektocht naar en kwalificatie van mogelijke leveranciers Verzamelen en analyseren van offertes Beoordeling van de offertes en selectie vd. leveranciers Keuze voor een bestelprocedure Feedback over presentaties en evaluatie 3. Inhoud à verwijst naar keuzecriteria Kwaliteit : Total quality management Prijs en de kosten van de levenscyclus (productkosten, onderhoudskosten, restwaarde) Continuïteit van aanlevering (onderbreking van productieproces leidt tot grote kost! ) Waargenomen risico Kantoorpolitiek = afdelingen in bedrijf hebben verschillende meningen Persoonlijke voorkeur = 1. selectieve blootstelling (= alleen bepaalde info wordt gezocht) 2. selectieve perceptie (= alleen bepaalde info wordt opgemerkt) 3. selectieve retentie (= alleen bepaalde info wordt onthouden) 3.5 Invloeden op koopgedrag 1. De koopklasse : Nieuwe taak Gewone heraanschaf Aangepaste heraanschaf Waardeanalyse = een kostenreductiemethode om te controleren of producten goedkoper kunnen worden gemaakt 3 types levenscycluskosten : Aanschafprijs Startkosten(bv. installatiekosten) Kosten na aanschaf(bv. onderhoudskosten)

12 2. het type product grondstoffen Onderdelen vormen het product apparatuur MRO (maintenance, repair, operations) ondersteunen het product 3. het belang van inkoop voor de klant à vooral als het om grote bedragen gaat! 3.6 Ontwikkelingen en inkoop Just- in- time inkoop hoofddoel = minder geld steken in onverkochte goederen, kosten voorraadbeheer verlagen Gecentraliseerde aankoop Lange termijnrelatie met de leveranciers Leasing Gebruiksrecht voor activum geven gedurende een bepaalde periode Financiële lease = wordt gedurende de volledige looptijd van het contract volledig afgelost, duurt langer Operationele lease = looptijd is korter, het contract kan elk moment worden opgezegd; meestal duurder dan financiële lease 3.7 Relatiemanagement Pro- actieve rol van inkopers in hun contacten met leveranciers. Bekende leveranciers worden door inkopers steeds vaker beschouwd als strategische partners.!! Tijd in de juiste personen steken!! Definitie Tendering = offerte naar verschillende leveranciers sturen, waaruit de beste wordt gekozen. RFP: Request for proposal à aan leverancier voorstel over een bepaald product vragen Hoofdstuk 7: verantwoordelijkheden en voorbereiding 7.1 De verantwoordelijkheden van een verkoper 1.Prospecting 2.Database en kennismanagement 3.Omzet- en winstbijdrage 4.zelfsturing 8.Serviceverlening Belangrijke verantwoordelijkheden voor de verkoper 5.Klachten afhandelen 7.Verkoop- en marketingstrategieën implementeren 6.Relatiemanagement

13 1. Prospecting = zoeken en benaderen van nieuwe klanten Bronnen van prospects : bestaande klanten zakelijke adreslijsten verzoeken om inlichtingen de pers en het internet Cold Calling (in het wilde weg rondbellen naar mensen ) 2. met moderne technologieën heel wat makkelijker 4. efficiënt met de tijd omgaan! Goede planning en werkschema opstellen 5. ondankbare job; klachten altijd serieus nemen, gerichte oplossing zoeken en / of informeren. 6. tijd in juiste persoon investeren 7. goede implementatie kan verschil maken tussen binnenhalen en verliezen van nieuwe accounts Afleiding is een effectieve methode = de concurrent ervan overtuigen om 1 enkel account te verdedigen zodat hij andere accounts links laat liggen, deze kan jij als bedrijf dan binnenhalen 8. ideale positie om klant te adviseren 7.2 De voorbereiding Verkoopsonderhandelingen à onderhandelen over prijs, aflevering, betaling, Pure verkoop à er kan niet afgeweken worden van de leveringsvoorwaarden en prijzen De kennis van productkenmerken linken aan voordelen voor de klant. Kennis van het product en productvoordelen Kennis van de concurrerende producten Planning van de verkoopspresentatie Verkoopsdoelstellingen formuleren De verkoopscyclus : tijd tussen het eerste contact en het tekenen van het contract Koopgedrag begrijpen: zorgvuldige voorbereiding! Voorbereidingen op de verkoopsonderhandelingen Posities worden door 4 factoren beïnvloed : 1. De voor elke partij beschikbare mogelijkheden 2. De hoeveelheid en kwaliteiten van informatie waarover beide partijen beschikken 3. Onderkennen van en voorzien in behoeften 4. De druk op beide partijen

14 Vereisten wensen Bepalen de minimale onderhandelingsvereisten Bepalen het maximale wat handelaar denkt binnen te slepen BATNA = Best alternative to a Negotiated Agreement = de ruimte waarin men kan onderhandelen Wens van de verkoper Vereiste van de koper Batna Prijsniveau van compromis Vereiste van verkoper Wens van de koper Concessieanalyse : vanuit perspectief van de koper o Doel? door voordelen aan de klant aan te bieden, gaat hij bv sneller betalen. Trachten zo goed mogelijk overeen te komen waardoor er een win- winsituatie tussen klant en verkoper wordt gecreëerd. Voorstelanalyse : nadenken over voorstellen die koper kan doen. Samengekoppeld met concessie (als de koper een voorstel doet kan jij als verkoper met een voordeel antwoorden) Verkoopsargument : productkenmerken linken aan het voordeel voor de klant

15 Hoofdstuk 8: Persoonlijke verkoop 4 fases van een verkoopbezoek Commitment verwerven naar de volgende stap Demonstreren van pluspunten Onderzoeken Openen 4 fases van SPIN selling Situatievragen Definitie = feiten ontdekken over de bestaande situatie van ver koper Vaak door onervaren verkopers gesteld, kleinste impact à elimineer door opzoekwerk Probleemvragen Definitie = vragen naar problemen, moeilijkheden enz. die de koper ervaart met de bestaande situatie Krachtiger dan situatievragen. Denk aan uw producten/diensten in termen van problemen oplossen voor de koper. Implicatievragen Definitie = vragen naar de gevolgen en effecten van de problemen of ontevredenheid van de koper. De machtigste van alle SPIN vragen. Uiterst moeilijk om te stellen. Plan ze goed, ze zijn krachtig wegens pijn die ze veroorzaken.

16 Need payoff vragen Definitie = vragen naar de waarde of bruikbaarheid van een voorgestelde oplossing Veelzijdige vragen, positieve impact op klanten Probleem oplossen met voordelen eigen producten à falen in commitment verwerven is vaak te wijten aan onvolledig onderzoeken. Start met realistische doelen te stellen, behoeften duidelijk te verwoorden. Impliciete behoefte : duidelijk over huidige situatie Expliciete behoefte : eis, wens of intentie Probleemvragen leveren de elementen die u nodigt hebt om de rest van de verkoop op te bouwen Need pay off vragen helpen een gesprek in de richting van actie en commitment. Proces van persoonlijke verkoop De opening Vaststellen van behoeften en problemen Presentatie en demonstratie Bezwaren wegnemen Onderhandelingen Het proces afwikkelen Follow- up : Geeft klant het gevoel dat de verkoper met je inzit

17 AIDA : aandacht intrest desire action Omgaan met bezwaren Luister,niet onderbreken Instemmen + argumenteren Bezwaar Onuitgesproken bezwaren. Hidden objects Bezwaar in twijfel trekken + trial close = iets proberen Proefafwikkeling = dmv een klacht de klant proberen aan te zetten tot aankoop Vragen beantwoorden met vragen Direct ontkennen à opletten want dit kan leiden tot antagonisme. Het verkoopsproces afwikkelen Samenvatten en om order vragen Om de order vragen; bent u bereid te tekenen? De deal sluiten De afwikkeling met concessie (= voordeel) Het dwingende alternatief = verschillende mogelijkheden voorstellen Instemming met voortzetting van het proces De proefafwikkeling Hoofdstuk 9: Key account management 9.1 Wat is key account management Definitie = een strategie die door bedrijven wordt gebruikt om klanten met complexe behoeften en een hoog omzetpotentieel te benaderen en te bedienen. 3 kenmerken : Speciale behandeling van grote klanten

18 Aanwezigheid van key account manager Multifunctionele activiteiten 6 voorwaarden voor succesvol Key account management volgens Hise en Reid Integratie van de key accounts in de algehele verkoopsactiviteiten van het bedrijf Begrip en ondersteuning van het hogere management aangaande de rol van het key account management Duidelijke communicatie tussen verkopers en serviceverlenend personeel Duidelijke doelen en doelstellingen Een afgestemde werkrelatie tussen het management en de verkopers Een duidelijke definitie en identificatie van de klanten die in aanmerking komen voor de status van key account 9.2 voor- en nadelen voor leveranciers Voordelen : Hechte werkrelatie Betere follow- up en serviceverlening Een diepere penetratie van de DMU Hogere omzet Betere carrièremogelijkheden voor professionele verkopers Lagere kosten Geïntegreerde systemen Nadelen : Slechts van enkele klanten afhankelijk Winstmarge onder druk Klanten gaan meer eisen stellen Verwaarlozen van kleine accounts 9.3 voor- en nadelen voor klanten Voordelen : Betere service Betere communicatie en coördinatie Betere voorwaarden Geen overstapkosten Aangepast aanbod Geïntegreerde systemen Samenwerking op gebied van R&D Nadelen : Afhankelijk van leverancier Lager serviceniveau, opletten voor verwaarlozing! Laten links liggen van nieuwe innovatievere leveranciers

19 9.4 wel of geen key account management? Het is slecht 1 methode om de verkoopfunctie te organiseren 9.5 Criteria voor het selecteren van key accounts Accounts met groeipotentieel door vermogen om omzet en marktaandeel in hun eigen markt op te bouwen Accounts met groeipotentieel door hun positionering als grote speler naar uitbreidende markten Klanten die bereid zijn om samen te werken op gebied van productontwikkeling Klanten die bereid zijn nieuwe producten uit te proberen en naambekendheid te vergroten Klanten met veel prestige die het imago kunnen verbeteren of als referentie kunnen opgenomen worden Accounts die belangrijk zijn en bediend worden door grote concurrenten Accounts die veel bijdragen aan de winst van de leverancier 9.6 taken en vereisten van key account management TAKEN Ontwikkelen van lange termijnrelaties direct in contract treden met de klant Bijhouden van records & achtergrondinfo vaststellen van nieuwe verkoopmogelijkheden en omzetpotentieel van bestaande accounts Monitoren van concurrenten mbt key accounts Rapporteren van resultaten Monitoren / beheren van contacten key account Maken van uitvoerige presentaties Coördineren en versnellen serviceverlening Coördineren van communicatie tussen organisatorische units ivm key accounts VAARDIGHEDEN Relatieopbouw Coördinatie Onderhandelingen Human relations Gericht op specifieke doelen Vaststellen van klantenbehoeftes Presentatievaardigheden Reputatie Communicatie Werken in teamverband

20 9.7 het KAM- relatieontwikkelingsproces Mid- kam Pre- kam Pre- kam : voorbereidingen of de prospecting Vroeg kam : verkennen van de mogelijkheden voor betere samenwerking door motieven, bedrijfscultuur en behoeften van de klant vast te stellen Mid kam : vertrouwen tussen de partijen. Het account is nog niet exclusief. Partnership kam: de kopende organisatie zal de leverancier als belangrijke strategische partner beginnen zien. Ze gaan vertrouwelijke informatie delen. Synergie kam: ultieme fase, beide partijen zien zichzelf als deel van een groter geheel Ontbinding : belangrijk om oorzaak te zoeken, deze kunnen zijn : Beschadigen van vertrouwen Strubbelingen binnen het personeel Mindere kwaliteit leveren Verlies aan marktaandeel Beschadigen van wederzijds vertrouwen Ruitvormige KAM relatie : KAM manager coördineert de direct communicatie tussen de function groepen VOORDEEL : veel expertise, MAAR communicatie binnen het bedrijf is van groot belang! 9.8 Global account management = manier om internationaal actieve en strategisch belangrijke klanten te beheren

21 GAM = uitbreiding van KAM maar complexen door : Culturele verschillen Beheer van mondiale logistiek Beheer van wereldwijde en cultuuroverschrijdende teams Beheer van mondiale communicatie Locatie van global account management Beheer van conflicten die ontstaan door de verschillen tussen mondiale en lokale aanpak De global account manager moet de volledige verantwoordelijkheid over het global account team en de toegewezen middelen krijgen en voldoende status in het bedrijf hebben om deze verantwoordelijkheid te kunnen rechtvaardigen. 9.9 De relatie met key accounts opbouwen Het opbouwen van een relatie kan op verschillende manieren worden aangepakt 1. Persoonlijk vertrouwen : doel is om vertrouwen op te bouwen en garanties te geven 2. Technische ondersteuning : doel is om de knowhow te verstrekken en de productiviteit van de key account te verbeteren 3. Ondersteuning met betrekking tot de middelen : doel is om de financiële last van de key account dragelijk te maken 4. Serviceniveau : doel is om de kwaliteit van de geleverde service te verbeteren 5. Risicovermindering : dit is om het door de klant ervaren risico aangaande de leverancier en / of de geleverde producten te verkleinen DO & DON TS van KAM DO Stel gezamenlijk plan op Beloof alleen wat je waar kan maken Pak problemen snel aan Communiceer intern Behandel klanten als deskundigen Stel vragen : kennis = macht! DON T Verpest relatie niet door onbenulligheden Haal niet altijd onderste uit de kan Verstrek geen info over anderen Wees niet bang om nee te zeggen Misleid de klant niet Hoofdstuk 11: Werving en selectie 11.1 Het belang van selectie = kwestie van de juiste persoon op de juiste plaats te zetten Fases in het wervings en selectieproces 1. Het opstellen van een taakomschrijving en persoonsspecificatie 2. Het vaststellen van de wervingsbronnen en communicatiemethoden 3. Het opstellen van een geschikt sollicitatieformulier en een shortlist 4. Het sollicitatiegesprek

22 5. Aanvullende selectiemiddelen, tests, assessment,. Belang van effectieve werking : Effectiviteit verkoper Kostprijs verkoper Effect van andere factoren zoals training, motivatie 11.2 De taakomschrijving en persoonsspecificatie Wat moet er zeker in staan? Functietitel Functie- inhoud en verantwoordelijkheden De meerdere aan wie gerapporteerd wordt Technische vereisten Mate van zelfstandigheid Volgens Greenberg en Mayer zijn de 2 belangrijkste eigenschappen TROTS & EMPATHIE. Trots : verkoper moet trots zijn op zichzelf wanneer hij een product verkoopt, niet enkel met geld bezig zijn. Empathie: wensen, behoeften,.. van anderen begrijpen Samenvattend kan een persoonsspecificatie de volgende factoren bevatten : Fysieke vereisten Verworvenheden Inherent vermogen en aanleg Gesteldheid Interesses Persoonlijke omstandigheden 11.3 Wervingsbronnen en communicatiemethoden 6 wervingsbronnen Intern ; uit eigen personeelsbestand : kleiner risico op verkeerde keuze omdat kandidaat al bekend is Wervingsbureaus : screenen van kandidaten Opleidingsinstituten : dmv stages via school de geschikte kandidaat vinden Concurrenten : kandidaat kent de markt en de klanten reeds Andere bedrijfstakken Werklozen Communicatie = adverteren moet efficiënt gebeuren, kies de juiste middelen en maak de inhoud duidelijk!

23 11.4 Sollicitatieformulieren en shortlist Wat staat op Sollicitatieformulier : Persoonlijke gegevens Werkverleden Opleiding interesses Voordelen : vormt basis voor shortlist helpt bij besluitvorming verschaft basis voor het sollicitatiegesprek 11.5 Het sollicitatiegesprek In de meeste bedrijven werkt men met 2 gespreksrondes. In het eerste deel van het gesprek laat je vooral de zoekende partij aan het woord, stel als sollicitant vragen zodat duidelijk wordt naar wat men precies op zoek is Aanvullende selectiemiddelen Dit kunnen zijn : psychologische test rollenspel à reacties in situaties met stress Hoofdstuk 12: Motivatie en training 12.1 Motivatie Definitie : proces omvat een behoefte, die een bepaalde drijfveer activeert voor het behalen van bepaalde doelen. Goede motivatie kan leiden tot : meer creativiteit slimmer werken harder werken betere werkrelaties meer gebruik van win wintactiek meer zelfachting ontspannen en minder negatieve instelling

24 motivatietheorieën De behoeftepiramide van Maslow De theorie zegt dat iemand eerst zijn behoeften van onderaan zal voldoen vooraleer aan de anderen te werken. Herzberg = maakt een onderscheid tussen factoren die tot ontevredenheid kunnen leiden maar niet motiverend werken (hygiënische factoren) en factoren die motiverend kunnen werken. Hygiënische factoren zijn onder andere fysieke werkomstandigheden, veiligheid, salaris en sociale relaties.!! Hoger salaris werkt motiverend!! De verwachtingstheorie van Vroom = men gaat er in wezen van uit dat iemands motivatie om inspanningen te verrichten afhankelijk is van zijn / haar succesverwachting Vroom baseerde zijn theorie op 3 concepten : Inspanningen Verwachtingen Prestaties Beloning Realisatie Valence Waarde van beloning

25 Verwachtingen : mate waarin iemand meent dat extra inspanningen tot betere prestaties leiden. Realisatie : mate waarin iemand meent dat betere prestaties tot promotie leiden. Valence (waarde) : de waarde die door iemand aan een bepaalde beloning wordt gehecht. De rechtvaardigheidstheorie van Adams = gevoelens van ongelijkheid (oneerlijkheid) kunnen ontstaan wanneer de beloning niet opweegt tegen iemands inspanningen of prestaties tijdens de uitoefening van zijn / haar werk. Volgende zaken kunnen als onrechtvaardig beschouwd worden : geldelijke beloning werklast promotie erkenning gedrag van leidinggevenden targets taken De verkoopmanagementtheorie van Likert = relateren van verschillende kenmerken en stijlen van leiderschap aan prestaties Lead by example : goed presterende verkoopteams worden dikwijls geleid door verkoopmanagers die zelf ook hoge standaarden hebben. De methoden die deze managers gebruikten om vergaderingen voor te zitten : groepsmethode : teamleden aanmoedigen om problemen te bespreken en van elkaar te leren monopolistische methode : ontmoedigen interactie tussen de leden en zien een vergadering als een kans anderen de les te lezen Het model van Churchill, Ford en Walker = hoe beter gemotiveerd de verkoper is, hoe harder hij / zij zal werken en hoe beter de prestaties zullen zijn. Deze betere prestaties leiden tot een betere beloning, wat tot meer tevredenheid leidt. Motivatie à inspanning à prestatie à beloning à tevredenheid Complementeren is 1 van de meest belangrijkste motivatiemanieren, verder kan dat ook nog met : financiële vergoedingen verkooptargets promotie contact tussen managers en verkopers (bv.feedback geven over prestaties)

26 verkoopwedstrijden (competitie aanwakkeren, oppassen dat teamwork niet verslechtert ) 12.2 Leiderschap Motivatie zorgt voor de beweging, leiderschap voor de richting. Leiders verbeteren de prestaties van hun verkopers door hen te helpen met het behalen van hun doelstellingen. Ze geven advies, training, lossen problemen op,. Een aantal eigenschappen van een goede leider : ze weten wat ze willen goede communicators vastberaden en werken hard leiders leren houden van hun werk inspireren anderen stimuleren sociale relaties op basis van vertrouwen, respect en zorg nemen risico s helpen anderen met het behalen van hun doelen 6 stijlen van leiderschap volgens Coleman 1. dwingend 2. autoritair bv. Hitler, Castro 3. sociaal bv. scouts 4. democratisch bv. kleine groep 5. toonzettend 6. coachend bv. mensen laten groeien à Dwingend en toonzettend zouden in de praktijk niet werken 12.3 Training 7 verkoopuitdagingen voor bedrijven in competitieve markten onderscheid maken tussen soortgelijke producten en diensten bundelen van producten om een totaaloplossing te vormen omgaan met beter ingelichte klanten onder de knie krijgen van adviserende verkoop stimuleren van teamgerichte verkoopmethode kennen van bedrijf en klant toevoegen van waarde door serviceverlening Men besteed te weinig aandacht aan training, vaak wordt het gebruikt als motivatie. 4 fases om een vaardigheid aan te leren : onbewust onbekwaam

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Customer Relationship Management. N. Dierckx

Customer Relationship Management. N. Dierckx Customer Relationship Management N. Dierckx Hoofdstuk 1 : Inleiding Er zijn verschillende definities maar wij hanteren deze van Gartner en sluiten ons aan bij de visie van McKenna : 1.1 Definitie Het verdient

Nadere informatie

Deel I Begrijpen van waarden:

Deel I Begrijpen van waarden: De Vries & Van Helsdingen ~ Dienstenmarketing ~ Deel I Begrijpen van waarden: Hfst 1: Wat is dienstenmarketingmanagement? 1.2: Wat is een dienst?: Dienstenmarketing gaat over diensten. We spreken van een

Nadere informatie

Bron: PR Artistry Limited, Cedar Court, 9 11 Fairmile, Henley on Thames, Oxon RG9 2JR. Met toestemming overgenomen van www.prartistry.com.

Bron: PR Artistry Limited, Cedar Court, 9 11 Fairmile, Henley on Thames, Oxon RG9 2JR. Met toestemming overgenomen van www.prartistry.com. Hoofdstuk 1 Telcontar Telcontar, een grote leverancier van software en diensten op het gebied van navigatiesystemen, realtime verkeersgegevens en kaarten, kondigde in mei 2005 aan dat Gerard de Korte managing

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Originally published by Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen 1 Small and Medium Practices Committee

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

de professional als bedrijfskundige

de professional als bedrijfskundige Inhoud Voorwoord 11 Introductie 13 deel 1 de professional als bedrijfskundige 1 Ondernemen 18 Levenscyclus, groeistrategie en ondernemerschap 1.1 De dynamiek in een onderneming 18 1.2 Acht ontwikkelingsstrategieën

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie