Groeicurve Amora en Anosta (2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeicurve Amora en Anosta (2015)"

Transcriptie

1 4.1 Groeicurve en (2015) V. De Blauwer (Inagro) Samenvatting Al verschillende jaren op rij volgen PCA en Inagro de groei op van meerdere (half)vroege rassen op praktijkpercelen. Tijdens 2015 werden 9 velden en 8 met opgevolgd. Het planten verliep vrij normaal: rond 20 maart werd gestart op enkele percelen om dan na een onderbreking door de regen tijdens de laatste week van maart opnieuw verder te gaan vanaf begin april. Door de aanhoudende droogte bleef de opbrengst van beide rassen aan de lage kant. eindigde op een gemiddelde bruto-opbrengst van 37 ton/ha en op 39 ton/ha. De lichtste zandgrond had het meest te lijden onder het tekort aan regen terwijl de twee beregende percelen het een stuk beter deden. Vanaf begin juli (89 groeidagen) haalde al een prima kwaliteit met voldoende hoog onderwatergewicht (mede door de droogte), zeer goede frietkwaliteit en overwegend (zeer) goede smaak na koken. haalde ook al snel een voldoende hoog onderwatergewicht. Tegen eind juli was de frietkwaliteit zeer goed; de komst van een goede smaak na koken verliep moeizamer. Proefopzet In 2015 volgden PCA en Inagro 17 praktijkpercelen op in de zand(leem)streek (regio Kortemark en Deinze). Het ging om het vroege ras (9x) en het halfvroege ras Sinora (8x). Deze variëteiten nemen elk een belangrijk deel van het areaal (half)vroege rassen in. Op drie of vier tijdstippen werden telkens op twee plaatsen op het perceel vijf struiken gerooid. Tevens werd bij deze proefrooiingen de bak- en kookkwaliteit nagegaan. Gezien de aardappelen een andere voorgeschiedenis hebben (andere percelen, verschillende telers, andere bemesting, uiteenliggende plantdatum ) is het vergelijken van deze twee rassen met deze proefopzet niet mogelijk. Het gaat hier dus zeker niet om een vergelijkende rassenproef. Bij de bepaling van de opbrengst werd telkens 20% afgetrokken van de bruto-opbrengst om de verliezen (door spuitsporen, kopakkers, enz.) in rekening te brengen. Start van het groeiseizoen De plantdatum van de 9 praktijkpercelen lag gemiddeld rond 8 april. Twee percelen werden vroeg geplant op 18 en 20 maart. Daarna werden de weersomstandigheden ongunstig om nog te planten. De overige percelen werden dan geplant tussen 10 en 18 april. De plantdatum van de velden met lag in 2015 rond 13 april met een spreiding van 28 maart tot 21 april. Van 2008 tot 2012 werden ook -percelen gevolgd met dan een gemiddelde plantdatum van 11 april.

2 Stengels en knollen Het aantal stengels en knollen per struik hangt af van het ras maar ook in grote mate van de potermaat. In Tabel 1 is het aantal stengels en knollen per struik af te lezen voor de twee rassen uitgesplitst per potermaat. Op de 17 referentiepercelen werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van een grote potermaat, al dan niet gesneden. Bij zorgde de kleine potermaat 28/35 mm (1 perceel) voor 2,1 stengels en 9 knollen per struik. De grove potermaten 35/45 en 35/50 mm niet gesneden (twee percelen) hadden respectievelijk 12 en 16 knollen per struik en gemiddeld 4,0 stengels. De percelen met grove potermaten die wél werden gesneden hadden dan weer 3,2 stengels (2,8 à 3,5) en 11 tot 13 knollen per struik. De plantafstanden van de percelen met grove gesneden poter lag tussen 34 en 40 cm. Bij het halfvroege ras werden bij de kleine potermaat 28/35 mm (1 perceel) 4,2 stengels en 12 knollen per struik geteld. De grove, niet gesneden potermaat (4 percelen) haalden 3,7 stengels en 14 knollen per struik. De percelen met grove potermaten die wél werden gesneden hadden 4,1 stengels en 15 knollen per struik. De plantafstand van de percelen met poters 35/45mm lag tussen 33 en 41 cm. Tabel 1 Aantal stengels en knollen per potermaat en Potermaat Potermaat (x aantal percelen) Aantal stengels Aantal knollen (x aantal percelen) Aantal stengels Aantal knollen per struik per struik per struik per struik 28/35 28/ (1) 2, (1) 4,2 12 Gemiddelde 2007-'08-'14 (12) 2,5 10 Gemiddelde 2008 tot '12 (9) 3, /45 en 35/50 niet gesneden 35/45 niet gesneden 2015 (2) 4, (4) 3,7 14 Gemiddelde 2007-'08-'14 (7) 3, /55 niet gesneden Gemiddelde 2008 tot '12 (3) 4, /55 en 45/55 gesneden 40/55 niet gesneden 2015 (6) 3, (1) 4,6 17 Gemiddelde 2007-'08-'14 (13) 3, /55 en 45/55 gesneden 2015 (2) 4,1 15 Gemiddelde 2008 tot '12 (15) 4,2 13 Opbrengst Op 24 juni bereikten de 9 praktijkpercelen met het vroege ras 77 groeidagen. De bruto-opbrengst (alle sorteringen én afval) situeerde zich tussen 13 en 37 ton/ha of gemiddeld 25 ton/ha. De twee vroegst geplante percelen haalden de hoogste opbrengst en waren duidelijk het grofst. De laagste opbrengst was voor een perceel met zeer lichte zandgrond die al sterk te lijden had onder de droogte. Twaalf dagen later (6 juli) was de opbrengst licht toegenomen tot 29 ton/ha. Vier percelen zaten dan rond 35 ton/ha waaronder de twee vroeg geplante. Ook half juli bleek de opbrengst slecht beperkt gestegen te zijn tot 33 ton/ha. De droogte bleef aanhouden. Bij de laatste proefrooiing op 27 juli (108 groeidagen) lag de bruto-opbrengst tussen 33 en 43 ton/ha wat een gemiddelde maakte van 37 ton/ha. De grove sortering kwam op 76% of dit is 27 ton/ha in de maat +50mm. Eén van de vroeg geplante percelen was half juli al geoogst. Het andere vroege perceel haalde ook heel wat kilo s in de +70mm en haalde ook de hoogste opbrengst. Het beregende perceel

3 haalde het op één na hoogste rendement. De laagste opbrengst bleef voor het perceel op zeer lichte zandgrond. We bleven in 2015 bij elke proefrooiing onder de opbrengsten van de voorbije jaren (na evenveel groeidagen). Grafiek 1 Opbrengst van praktijkpercelen en De eerste proefrooiing van ging door half juli na 92 groeidagen. De bruto-opbrengst lag tussen 24 en 43 ton/ha met een gemiddelde van 34 ton/ha. Ongeveer 58% van de opbrengst of 19 ton/ha behoorde tot de sortering +50mm. Door de droogte was de opbrengst eind juli maar beperkt toegenomen tot 37 ton/ha met een grote spreiding tussen de percelen. Eén van de velden was drie keer beregend sinds begin juli en dit veld haalde dan duidelijke de hoogste opbrengst met 58 ton/ha. Eén veld viel dan weer sterk tegen met slechts 24 ton/ha. Bij de laatste proefrooiing 5 augustus bleek er nog maar weinig meer veranderd te zijn. Er waren zeer grote verschillen tussen de velden onderling. De laagste opbrengst bedroeg 25 ton/ha op een veld dat het al het hele seizoen niet goed deed en begin augustus bijna volledig afgestorven was. De hoogste opbrengst bleef voor het beregende perceel. Zijn opbrengst was niet meer toegenomen en bedroeg 58 ton/ha waarvan 40 ton in de sortering +50mm. De rest van de percelen zat tussen 30 en 49 ton/ha met 67 % in de grove sortering (= 25 ton/ha). Half juli lag de opbrengst anderhalve ton lager dan het vijfjarig gemiddelde ( ). Door de aanhoudende droogte lag de eindopbrengst uiteindelijk zo n 3 ton/ha lager dan het vijfjarig gemiddelde met duidelijk een fijnere sortering. Enkel in 2011 lag de eindopbrengst lager dan in 2015.

4 Grafiek 2 Opbrengst van praktijkpercelen Kwaliteit Bij de eerste proefrooiing waren er nog maar 77 groeidagen gepasseerd en het onderwatergewicht bleef dan ook nog beperkt tot gemiddeld 310 g/5kg voor de percelen geplant in april. De twee vroeg geplante velden haalden respectievelijk 324 en 373 g/5kg. De frietindex zat tussen 3,0 (=aanvaardbaar) en 3,8 (= matig). Vijf stalen hadden al een (zeer) goed smaak na koken, terwijl de andere nog een onvoldoende smaakkwaliteit vertoonden. Bij de tweede staalname begin juli was het onderwatergewicht sterk gestegen tot gemiddeld 386 g/5kg. De droogte zat hier zeker voor iets tussen. Bij de laatste proefoogst werd een gemiddelde waargenomen van zelfs 402 g/5kg. Vanaf begin juli was de frietkleur van alle velden zeer goed. Met uitzondering van één perceel, was dan ook de smaak na koken overal (zeer) goed. Het hele seizoen werd er weinig uitval gevonden (rot, gekloven, misvormd, groen). Na 92 groeidagen (= half juli) haalden de percelen met een onderwatergewicht van 365 g/5 kg. De frietkwaliteit was gemiddeld goed met een cijfer van 2,8 en varieerde van zeer goed (1,8) tot matig (3,3). De kookkwaliteit was nog ondermaats. Tegen eind juli was het onderwatergewicht ongeveer 20 g/5 kg toegenomen en slechts één perceel haalde net geen 360 g/5kg. De frietkwaliteit was veel verbeterd en alle stalen bakten vanaf dan zeer goed. Enkel één perceel haalde bij de laatste oogst weer slechts een aanvaardbare bakkleur. De smaak na koken was eind juli maar in beperkte mate verbeterd. Bij de laatste proefrooiing 5 aug was de kookkwaliteit wel heel wat verbeterd tot gemiddeld een goede smaak. Toch bleven dan nog twee percelen met een onvoldoende smaakkwaliteit zitten met een grote heterogeniteit tussen de knollen onderling.

5 Tabel 2 Opbrengst en kwaliteit van en 2015 Groeidagen Aantal Opbrengst (ton/ha) Sortering OWG Smaak 1 Bakkleur 2 percelen -35 mm mm +50 mm Totaal +50 mm(%) (g/5kg) (1-9) (0-6) ,9 3, ,8 2, ,6 1, ,4 1, ,9 2, ,4 2, ,1 2,1 1 Smaak na koken op een schaal van 1 = zeer slecht tot 9 = zeer goed LCA Bakkleur op een schaal v an 0 tot 2,4 = zeer goed 2,5 tot 2,9 = goed 3 tot 3,4 = aanvaardbaar (met of zonder aftrek) 3,5 tot 3,9 = matig (met of zonder aftrek) > 4 = onvoldoende Besluit werd dit jaar geplant rond 8 april, met twee percelen die vroeger (± 20 maart) dan de rest werd geplant. Bij de eerste staalname (77 groeidagen; 24 juni) werd een bruto-opbrengst (alle sorteringen én afval) behaald rond 25 ton/ha. Door de droogte nam de opbrengst maar langzaam toe. Bij de laatste proefrooiing eind juli lag de opbrengst rond 37 ton/ha met 76% of 27 ton/ha in de sortering +50mm. De vroeg geplante percelen en een beregend perceel haalden de hoogste opbrengst. Vanaf begin juli haalde al een prima kwaliteit met voldoende hoog onderwatergewicht (mede door de droogte), zeer goede frietkwaliteit en overwegend (zeer) goede smaak na koken. De bemonsterde percelen met werden op een normale datum geplant (gemiddeld 13 april). Ook bij dit ras steeg de opbrengst maar langzaam met half juli gemiddeld 34 ton/ha en begin augustus 39 ton/ha. Dit is zo n 3 ton/ha lager dan het vijfjarig gemiddelde ( ). Het onderwatergewicht van steeg voldoende hoog. Tegen eind juli was de frietkwaliteit zeer goed; de komst van een goede smaak na koken verliep moeizamer.

Groeicurve Première en Sinora (2016)

Groeicurve Première en Sinora (2016) Groeicurve en (2016) V. De Blauwer (Inagro) Samenvatting Al verschillende jaren op rij volgen PCA en Inagro de groei op van meerdere (half)vroege rassen op praktijkpercelen. Tijdens 2016 werden 8 velden

Nadere informatie

Groeicurve Bintje en Fontane 2014

Groeicurve Bintje en Fontane 2014 Groeicurve en 2014 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), H. Rasmont (CARAH) Samenvatting Net zoals de vorige jaren werd tijdens het groeiseizoen van 2014 de groei van opgevolgd op 29 praktijkpercelen.

Nadere informatie

Groeicurve Bintje en Fontane 2015

Groeicurve Bintje en Fontane 2015 Groeicurve en 2015 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), H. Rasmont (CARAH) Samenvatting Net zoals de vorige jaren werd tijdens het groeiseizoen van 2015 de groei van opgevolgd op 26 praktijkpercelen.

Nadere informatie

Groeicurve Bintje en Fontane 2016

Groeicurve Bintje en Fontane 2016 Groeicurve Bintje en Fontane 2016 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), H. Rasmont (CARAH) Samenvatting Net zoals de vorige jaren werd tijdens het groeiseizoen van 2016 de groei van Bintje opgevolgd

Nadere informatie

9.1 Kiemremming van in het veld

9.1 Kiemremming van in het veld 9.1 Kiemremming van in het veld V. De Blauwer (PCA), Annie Demeyere (ADLO), P. Vermeulen (VTI), J. Fagard (PIBO), R. Van Avermaet (LTCW) Samenvatting Voor het vierde jaar op rij werden het voorbije groeiseizoen

Nadere informatie

DOORWAS EEN PROBLEEM IN 2015?

DOORWAS EEN PROBLEEM IN 2015? DOORWAS EEN PROBLEEM IN 2015? Hoe voorkom ik doorwas? Ilse Eeckhout, PCA Seizoen 2015 - droog 01/06/2015 03/06/2015 05/06/2015 07/06/2015 09/06/2015 11/06/2015 13/06/2015 15/06/2015 17/06/2015 19/06/2015

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2012-2013 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

Rassenproef CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2012

Rassenproef CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2012 Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt vzw Rassenproef CONSUMPTIEAARDAPPELEN 2012 Proefcode: RSE12WL Offerte code: In opdracht van: Servagri SA Uitvoering door: Interprovinciaal Proefcentrum

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2015-2016 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

10.2 Rassenproef biologische aardappelen

10.2 Rassenproef biologische aardappelen 10.2 Rassenproef biologische aardappelen L. Delanote (PCBT), K. Demeulemeester (PCA) Samenvatting Het proefjaar 2011 werd opnieuw gekenmerkt door extremen in het weer. Het was droog en warm van april tot

Nadere informatie

Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2015)

Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2015) Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2015) A. Degavre (CARAH) Samenvatting Vanaf half april kon er in goede omstandigheden geplant worden en tegen 15 mei was al het grootste deel van het planten

Nadere informatie

Rijenbemesting en fractioneren 2012

Rijenbemesting en fractioneren 2012 Rijenbemesting en fractioneren 2012 V. De Blauwer (Inagro), J. Bries (BDB), M. Goeminne (PCA) Samenvatting Het nitraatresidu ligt na de teelt van aardappelen vaak te hoog. Aardappelen springen namelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen

Hoofdstuk Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen Hoofdstuk Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen I. Eeckhout (PCA), A. Demeyere (VO-ADLO) Samenvatting Ondanks een iets latere plantdatum verliep de groei en ontwikkeling van de rassen in

Nadere informatie

10.2 Rassenproef biologische aardappelen

10.2 Rassenproef biologische aardappelen 10.2 Rassenproef biologische aardappelen L. Delanote (PCBT), K. Demeulemeester (PCA) Samenvatting Door de droge weersomstandigheden in mei tot juli 2010 werd in deze proef geen plaag vastgesteld. Dit is

Nadere informatie

9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro)

9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro) 9.4 Invloed koude tijdens bewaring pootgoed K. Demeulemeester (Inagro) Samenvatting Pootgoed wordt bewaard bij lage temperatuur. Dit heeft o.a. voordeel naar een maximale kiemrust, tragere fysiologische

Nadere informatie

9.2 Ervaringen met niet-kerende grondbewerking in aardappelen ( )

9.2 Ervaringen met niet-kerende grondbewerking in aardappelen ( ) 9.2 Ervaringen met niet-kerende grondbewerking in aardappelen (-) V. De Blauwer (PCA), D. Cauffman (PIBO-Campus), P. Vermeulen (VTI), L. Serlet (Proclam) Samenvatting Aangezien aardappelen op ruggen geteeld

Nadere informatie

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen in Vlaanderen

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen in Vlaanderen Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen in Vlaanderen - 2016 V. De Blauwer (Inagro), D. Cauffman (PIBO), I. Eeckhout (PCA), D. Martens (LTCW), P. Vermeulen (VTI) Samenvatting De diverse

Nadere informatie

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen V. De Blauwer (Inagro), D. Cauffman (PIBO), A. Demeyere (VO-ADLO), I. Eeckhout (PCA), D. Martens (LTCW), P. Vermeulen (VTI) Samenvatting Alle rassenproeven

Nadere informatie

Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven

Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven Fractioneren van de stikstofbemesting in aardappelen 6 jaar proeven V. De Blauwer (Inagro), W. Odeurs (BDB), M. Goeminne (PCA) Samenvatting Het is moeilijk voor een teler om het nitraatresidu na de teelt

Nadere informatie

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen Stikstofbemesting bij biologische aardappelen A. Beeckman (Inagro), J. Rapol (Inagro), L. Delanote (Inagro) Samenvatting Uit proeven van voorgaande jaren kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

AARDAPPELEN. nr variëteit maat zaadhuis. 1 Agria Bioselect Agrico/Binst. 2 Biogold Van Rijn. 3 Charlotte Bio Terra (Binst)

AARDAPPELEN. nr variëteit maat zaadhuis. 1 Agria Bioselect Agrico/Binst. 2 Biogold Van Rijn. 3 Charlotte Bio Terra (Binst) AARDAPPELEN 1 Proefopzet Variëteitenproef in samenwerking met het PCBT te Beitem. Doel is om samen met het PCBT op zoek te gaan naar variëteiten die geschikt zijn voor de biologische teeltwijze. Hiertoe

Nadere informatie

Nieuwe rassen dienen zich aan

Nieuwe rassen dienen zich aan Nieuwe rassen dienen zich aan L. Delanote (Inagro), J. Rapol (Inagro) Samenvatting Rassenkeuze is het belangrijkste wapen tegen aardappelplaag in de biologische teelt. Sarpo Mira, Bionica en Toluca hebben

Nadere informatie

9.5 Drempels tussen de aardappelruggen

9.5 Drempels tussen de aardappelruggen 9.5 Drempels tussen de aardappelruggen C. Olivier (CRA-W), J-P. Goffart (CRA-W), D. Baets (Bayer CropScience), N. Fonder (Epuvaleau), J-P. Barthélemy (ULg-Gembloux Agro-Bio Tech), G. Lognay (ULg-Gembloux

Nadere informatie

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen

Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen Opbrengst en kwaliteit van (half)vroege en late rassen V. De Blauwer (Inagro), D. Cauffman (PIBO), A. Demeyere (VO-ADLO), I. Eeckhout (PCA), D. Martens (LTCW), P. Vermeulen (VTI) Samenvatting Alle rassenproeven

Nadere informatie

8.3 Doorwas in aardappelen voorkomen? Proefervaringen in 2010 A. Demeyere (ADLO), D. Cauffman (PIBO), V. De Blauwer (PCA), E.

8.3 Doorwas in aardappelen voorkomen? Proefervaringen in 2010 A. Demeyere (ADLO), D. Cauffman (PIBO), V. De Blauwer (PCA), E. 8.3 Doorwas in aardappelen voorkomen? Proefervaringen in 2010 A. Demeyere (ADLO), D. Cauffman (PIBO), V. De Blauwer (PCA), E. Hofmans (ADLO) Samenvatting Doorwas is een gevolg van hoge temperaturen in

Nadere informatie

Sterke rassen weerstaan hoge plaagdruk (2014)

Sterke rassen weerstaan hoge plaagdruk (2014) Sterke rassen weerstaan hoge plaagdruk (2014) K.. Dewaele (Inagro), L. Delanote (Inagro), J. Rapol (Inagro) Samenvatting In 2014 zorgde de vroege en zeer hoge plaagdruk voor een grondige selectie in de

Nadere informatie

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1 Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Bram Vervisch, Annelies Beeckman, Johan Rapol, Lieven Delanote, Victoria Nelissen, Koen Willekens Inleiding Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond

Nadere informatie

pca Bewaarproblemen oogst 2014

pca Bewaarproblemen oogst 2014 pca Bewaarproblemen oogst 2014 Seizoen 2014 Prachtig voorjaar Zomer: groeizaam weer (plaag ) Natte augustus Hoge temperaturen bij oogst Hoge temperaturen eerste weken bewaring Grote productie Grove knollen,

Nadere informatie

Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen

Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen V. De Blauwer (Inagro), A. Demeyere (VOADLO), P. Vermeulen (VTI), D. Martens (LTCW), D. Cauffman (PIBO) Samenvatting Met uitzondering van één proefperceel

Nadere informatie

Rassenproef biologische aardappelteelt (2016)

Rassenproef biologische aardappelteelt (2016) Rassenproef biologische aardappelteelt (2016) K. Dewaele (Inagro), L. Delanote (Inagro), J. Rapol (Inagro) Samenvatting De aardappelrassen overwonnen in de rassenproef bio aardappel 2016 onder meer wateroverlast,

Nadere informatie

Aanaarden in één of twee werkgangen

Aanaarden in één of twee werkgangen 9.1 Aanaarden in één of twee werkgangen V. De Blauwer (Inagro) Samenvatting Bij een definitieve rugopbouw direct na het planten wordt de opkomst vertraagd. Dit vergroot de kans op aantasting van de kiemen

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET ONDERZOEK VAN DE RASSEN MET HET OOG OP HUN TOELATING TOT DE CATALOGUS AARDAPPELEN (Solanum tuberosum L.

CRITERIA VOOR HET ONDERZOEK VAN DE RASSEN MET HET OOG OP HUN TOELATING TOT DE CATALOGUS AARDAPPELEN (Solanum tuberosum L. 1/9 CRITERIA VOOR HET ONDERZOEK VAN DE RASSEN MET HET OOG OP HUN TOELATING TOT DE CATALOGUS AARDAPPELEN (Solanum tuberosum L.) - 13/12/2013 I ONDERZOEK VAN DE ONDERSCHEIDBAARHEID, DE HOMOGENITEIT EN DE

Nadere informatie

Verslag. Voorkiemproef aardappelen biologische teelt 2004 (1)

Verslag. Voorkiemproef aardappelen biologische teelt 2004 (1) Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (P.C.B.T.) v.z.w. Ieperseweg 87 8800 RUMBEKE Tel. : 051/26 14 00 Fax. : 051/24 00 20 e-mail : povlt.pcbt@west-vlaanderen.be Verslag Voorkiemproef

Nadere informatie

Rijenbemesting in de aardappelteelt

Rijenbemesting in de aardappelteelt Rijenbemesting in de aardappelteelt V. De Blauwer (Inagro), W. Odeurs (BDB), M. Goeminne (PCA) Samenvatting Er komt steeds meer interesse uit de praktijk voor rijenbemesting. In kader van het ADLOdemonstratieproject

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA

Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA P. Vanhaverbeke (PCA) Samenvatting Vroege aantastingen van de aardappelziekte mochten ons eigenlijk niet verbazen in 2014: de winter was recordzacht, van echte vrieskou

Nadere informatie

5.1 Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen

5.1 Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen 5.1 Opbrengst en kwaliteit van halfvroege en late rassen V. De Blauwer (PCA), A. Demeyere (VOADLO), P. Vermeulen (VTI), D. Martens (LTCW), J. Fagard (PIBO) Samenvatting Kenmerkend voor 2010 was het koude

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Rassenproef Butternutpompoen 2012 biologische teelt

Rassenproef Butternutpompoen 2012 biologische teelt Rassenproef Butternutpompoen 2012 biologische teelt Ir. Lieven Delanote, Philippe France Er is een vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk

Nadere informatie

Rassenproef aardappelen biologische teelt 2016: Plaagresistent aanbod breidt fors uit

Rassenproef aardappelen biologische teelt 2016: Plaagresistent aanbod breidt fors uit Rassenproef aardappelen biologische teelt 2016: Plaagresistent aanbod breidt fors uit Karel Dewaele, Lieven Delanote, Johan Rapol, Inagro De aardappelrassen overwonnen in de rassenproef bio aardappel 2016

Nadere informatie

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker C. Meijer BV Lady Anna Willem in t Anker Historie CMK 2001-022-033 Doel: goed bewaarbaar frietras met goede verwerkingseigenschappen Oogst 2009 eerste pootgoed productie buiten kweekbedrijf Oogst 2014

Nadere informatie

Aanaarden in één of twee werkgangen

Aanaarden in één of twee werkgangen 9.1 Aanaarden in één of twee werkgangen V. De Blauwer (Inagro) Samenvatting Bij een definitieve rugopbouw direct na het planten wordt de opkomst vertraagd. Dit vergroot de kans op aantasting van de kiemen

Nadere informatie

Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2012)

Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2012) Overzicht van de waarschuwingsdienst van Carah (2012) V. Damanet (CARAH) Samenvatting Groeiseizoen 2012 begon met een zeer vochtige en nogal koude lente. Het planten vond plaats in twee duidelijk afgescheiden

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Nieuwe rassen dienen zich aan

Nieuwe rassen dienen zich aan Rassenproef aardappelen biologische teelt 2013 Nieuwe rassen dienen zich aan Lieven Delanote, Johan Rapol Rassenkeuze blijft het belangrijkste wapen tegen aardappelplaag in de biologische teelt. De voorbije

Nadere informatie

Resultaten praktijkproeven AARDAPPELEN 2015

Resultaten praktijkproeven AARDAPPELEN 2015 Resultaten praktijkproeven AARDAPPELEN 2015 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Land- en Tuinbouw Proefbedrijf Schipvaarthoeve Boeschepestraat 44 Schipvaartweg 8 8970 Poperinge 8970 Poperinge Tel. 057/ 34 65 55 Patrick.vermeulen@vsop.be

Nadere informatie

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai H. de Putter Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 110118 2001 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Annelies Beeckman, Karel Dewaele, Lieven Delanote In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

RASSENPROEF KROPSLA WINTERTEELT

RASSENPROEF KROPSLA WINTERTEELT RASSENPROEF KROPSLA WINTERTEELT Proefcode: gg14 slrswi In opdracht van: PCG vzw Technisch comité Karreweg 6 B-9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381 86 86 Fax ++ 32 (0)9 381 86 99 pcg@pcgroenteteelt.be Door:

Nadere informatie

Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen

Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen Project in opdracht van HPA Ing. K.H. Wijnholds en Ir. J.A. Booij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene

Nadere informatie

Pootgoedgoedkwaliteit in project in jaar 2013

Pootgoedgoedkwaliteit in project in jaar 2013 Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 Project in opdracht van PA Ing. K.H. Wijnholds Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen KW 362 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding Ammoniumpolyfosfaat (APP) is een vloeibare meststof die zowel stikstof als fosfaat

Nadere informatie

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK.

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. cb Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A 1 H 69 )EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. De invloed van de perspotgrootte op de groei van sla. door : A.P.v.d.Hoeven Naaldwijk,1966.

Nadere informatie

Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen. Kees Bus

Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen. Kees Bus Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen Kees Bus Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente PPO nr 510269 februari 2006 2006 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met micro-organismen,

Nadere informatie

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen KW0721 Door: Ing. W.S. Veldman Inleiding In 2007 werd door SPNA op de locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Munnekezijl, een proef uitgevoerd

Nadere informatie

Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten

Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten Situering mengteelten Bij een mengteelt (erwten-graan, veldbonen-graan, ) worden de voordelen van twee gewassen met elkaar gecombineerd.

Nadere informatie

Rassenproef biologische aardappelteelt (2015)

Rassenproef biologische aardappelteelt (2015) Rassenproef biologische aardappelteelt (2015) K.. Dewaele (Inagro), L. Delanote (Inagro), J. Rapol (Inagro) Samenvatting De rassenproef in Beitem werd geplant op 20 april in droge omstandigheden. Een week

Nadere informatie

Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten

Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten 2 maart 27 Ir. Veerle De Blauwer Inhoud Situtatieschets bij aardappelen Toegepaste technieken Resultaten Conclusies Reststikstof Kg NO 3 - N/ha 24 (x12) 25

Nadere informatie

Teelthandleiding. 7.2 opbrengstprognose

Teelthandleiding. 7.2 opbrengstprognose Teelthandleiding 7.2 opbrengstprognose 7.2 Opbrengstprognose... 1 2 7.2 Opbrengstprognose Versie: januari 2011 Om de suikerindustrie in staat te stellen op tijd een goede planning te maken van de campagne

Nadere informatie

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei Winterteelt

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei Winterteelt Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek prei Winterteelt 2002-2003 ing. J.H.M. Visser Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 1166903 winter 02-03 Mei 2003 Vertrouwelijk 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Rassenonderzoek witte asperge seizoen

Rassenonderzoek witte asperge seizoen Rassenonderzoek witte asperge seizoen 2001-2002 J.T.K. Poll -PPO, Lelystad, A. Schellekens -PDLT, Geel, J. van Gestel - PDLT, Geel, F.M.L. Kanters -PPO, Meterik Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport

Nadere informatie

Programma voor vandaag:

Programma voor vandaag: Aardappelteelt Programma voor vandaag: Padlet Aardappelteelt Rassenkeuze en pootgoedkwaliteit Opdrachten PowerPoint presentatie / werk in groepen Pauze 10:30 10:45 Werkgroepen No. Roepnaam Tv Achternaam

Nadere informatie

Vervroeging van den teelt van plantsjalotten. Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek

Vervroeging van den teelt van plantsjalotten. Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek Vervroeging van den teelt van plantsjalotten Auteur(s): ir R.C.F.M. van den Broek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO nr 510287 Augustus 2004 2004 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Belgisch areaal aardappelen 2015

Belgisch areaal aardappelen 2015 02.4 Belgisch areaal aardappelen 2015 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP) Samenvatting In 2015 werden iets minder aardappelen uitgeplant. De daling was echter beperkt en het totale areaal blijft

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef.... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten.... 2 4. Resultaten.... 4 4.1 Algemeen.... 4 4.2 Resultaten

Nadere informatie

Reportage. Tekst en Beeld: Angèle van Tiggelen, Egbert Jonkheer

Reportage. Tekst en Beeld: Angèle van Tiggelen, Egbert Jonkheer Reportage Tekst en Beeld: Angèle van Tiggelen, Egbert Jonkheer Terwijl telers in de door hoosbuien getroffen regio s een zware tegenslag te verwerken kregen, verliep de oogst van pootaardappelen elders

Nadere informatie

Studieverantwoordelijke Dr. B. Gobin. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Studieverantwoordelijke Dr. B. Gobin. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw BIESLOOK RASSENPROEF Proefcode: OL12 HERS02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381

Nadere informatie

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot opbrengst en sortering van con- Invloed van bladbemesters ( vooral Mg en Mn) op de sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot Inleiding Vele mineralen, anorganische stoffen en sporenelementen

Nadere informatie

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel)

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Groene Ruimte PPO nr.

Nadere informatie

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen Project in opdracht van: Productschap akkerbouw (PA) Met deelname van Syngenta Crop Protection en Bayer Cropscience Resultaten 2009 Ing. K.H. Wijnholds en Ir.

Nadere informatie

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe.

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. Doel Rekening houdende met N-vrijstelling/immobilisatie uit oogstresten van de voorteelt gedeeltelijk

Nadere informatie

Correct omgaan met pootgoed. Aanbevelingen

Correct omgaan met pootgoed. Aanbevelingen Correct omgaan met pootgoed Aanbevelingen Opkomstproblematiek 2016 Oorzaken? het weer infectie contaminatie fysiologie bodem Oorzaken? het weer infectie contaminatie fysiologie bodem Oorzaken? het weer

Nadere informatie

PASTINAAK rassenproef 2014

PASTINAAK rassenproef 2014 PASTINAAK rassenproef 2014 1 Pastinaak voor industriële verwerking 1.1 Doel De proef had tot doel verschillende cultivars te vergelijken in functie van verwerking voor de groenteverwerkende nijverheid.

Nadere informatie

Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool

Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool A.P. Everaarts en H. de Putter Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente mei 2006

Nadere informatie

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven.

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven. 13 Het effect van N-bodembemesting al of niet in combinatie met N-bladbemesting met Urean op de opbrengst van consumptieaardappelen Door Ir. H.J. Russchen, Ing. A. Mager (ALTIC) Inleiding In 26 is door

Nadere informatie

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Johan Rapol MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting

Nadere informatie

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL Proefcode: gb12tors02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Onderzoek naar effect van zaad primen en vroeg zaaien op opbrengst cichorei; verslag 2006 en eindverslag. Ir. L. van den Brink

Onderzoek naar effect van zaad primen en vroeg zaaien op opbrengst cichorei; verslag 2006 en eindverslag. Ir. L. van den Brink Onderzoek naar effect van zaad primen en vroeg zaaien op opbrengst cichorei; verslag 2006 en eindverslag Ir. L. van den Brink Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte

Nadere informatie

Proef cultivaronderzoek bloemkool zomerteelt voor de industrie

Proef cultivaronderzoek bloemkool zomerteelt voor de industrie Bloemkool 2015 Proef cultivaronderzoek bloemkool zomerteelt voor de industrie 1.1 Doel In deze rassenproef wordt de gebruikswaarde nagegaan van de opgenomen cultivars voor een zomerteelt van bloemkool,

Nadere informatie

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM Proefcode: OL13 PRBMVJ Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++

Nadere informatie

VELDSLA ONDER GLAS Rassenonderzoek

VELDSLA ONDER GLAS Rassenonderzoek VELDSLA ONDER GLAS 216 - senonderzoek Winterteelt 216-217 4 e gamma TOAGLA16VSL_RA3 Onderzoek financieel gesteund door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Nadere informatie

28Z.00452, te vergelijken met de vertrouwde industrierassen: Suprmeo en Precioza.

28Z.00452, te vergelijken met de vertrouwde industrierassen: Suprmeo en Precioza. COURGETTE VOOR INDUSTRIËLE VERWERKING 2014 4. Courgette voor industriële verwerking cultivaronderzoek 4.1 Doel Het vergelijken van verschillende cultivars in functie van vrucht- en gewaskenmerken, opbrengst

Nadere informatie

Beperking vruchttaklengte Tulameen: invloed van bemesting en watergift en opkweekplaats

Beperking vruchttaklengte Tulameen: invloed van bemesting en watergift en opkweekplaats Beperking vruchttaklengte Tulameen: invloed van bemesting en watergift en opkweekplaats Doel : Mogelijkheid nagaan om de lengte van de vruchttakken bij Tulameen te beperken door maatregelen tijdens de

Nadere informatie

Teamsamenstelling: Jan Reinder Smeenge, Harry Koonstra, David van der Schans (PPO-WUR)

Teamsamenstelling: Jan Reinder Smeenge, Harry Koonstra, David van der Schans (PPO-WUR) Rapportage Satellietbedrijf Smeenge Zeegse -2015 Teamsamenstelling: Jan Reinder Smeenge, Harry Koonstra, David van der Schans (PPO-WUR) Vlnr. Harry Koonstra, Jan Reinder Smeenge In mei 2015 met het team

Nadere informatie

BASILICUM RASSENPROEF

BASILICUM RASSENPROEF BASILICUM RASSENPROEF Proefcode: OL12 HERS01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381

Nadere informatie

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014)

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014) Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014) V. César (CRA-W) Samenvatting Het Waals onderzoekscentrum voor de landbouw onderzoekt sinds 1999 de populaties van de aardappelplaag.

Nadere informatie

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Aardbeiendemodag 2014 DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

Bloemkool januarizaai - bestemming verse markt

Bloemkool januarizaai - bestemming verse markt Bloemkool januarizaai - bestemming verse markt 1.1 Doel In deze rassenproef wordt de gebruikswaarde nagegaan van de opgenomen cultivars voor een vroege teelt van bloemkool, voor aanvoer op de verse markt.

Nadere informatie

WORTEL wortelvliegbestrijding 2015

WORTEL wortelvliegbestrijding 2015 WORTEL wortelvliegbestrijding 2015 1 Bestrijding van de wortelvlieg in wortel opstellen van drempels 1.1 Doel De economische schadedrempels voor de behandeling van wortelvlieg zijn gedurende enige tijd

Nadere informatie

Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef

Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef Suboptimale teeltomstandigheden stellen rassen witte kool op de proef Lieven Delanote, Johan Rapol Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch

Nadere informatie

Stikstofdynamiek, productie en luisontwikkeling

Stikstofdynamiek, productie en luisontwikkeling Beschutte teelt Stikstofdynamiek, productie en luisontwikkeling in paprika -project Justine Dewitte Project: Inzicht en beheersing van probleemplagen in biologische tuinbouw: bladluisbeheersing in paprika

Nadere informatie

Opbrengstvergelijking lelie

Opbrengstvergelijking lelie vergelijking lelie In opdracht van Kleurrijk Flevoland maart 2008 F. Kreuk B 0771 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Roeselare, /8

Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Roeselare, /8 Proef cultivaronderzoek broccoli vroege teelt voor de verse markt 1 Doel De waarde van diverse cultivars nagaan met als doel een zo ruim mogelijke oogstspreiding voor afzet op de verse markt te bekomen

Nadere informatie

Rassencatalogus 2013

Rassencatalogus 2013 Rassencatalogus 2013 Uw aantekeningen: Chips rassen Frites rassen Tafel rassen Chips rassen Lady Amarilla Flexibel in te zetten ras met jaarrond kwaliteit. Lady Claire Fundament voor de chipsindustrie

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL Proefcode : OL13 BKBM11 Uitgevoerd in opdracht van: IWT project: IWT-LBO 110766 On-line monitoring en model gebaseerd adviessysteem voor 'Just-ontime' N-bemesting

Nadere informatie

Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen

Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen Grondbewerking voor Zetmeelaardappelen Onderzoek in 2006 en 2007 in opdracht van: Verenigingen Voor Bedrijfsvoorlichting Communicatie in 2006 en 2007 in opdracht van: Provincie Groningen Onderzoek en communicatie

Nadere informatie

1 Koolrabi voor industriële verwerking 2015

1 Koolrabi voor industriële verwerking 2015 1 Koolrabi voor industriële verwerking 2015 1.1 Doel Vergelijken van diverse rassen koolrabi voor wat betreft plant- en gewaskenmerken alsook oogsten opbrengstgegevens bij koolrabi die werd uitgeplant.

Nadere informatie