CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009"

Transcriptie

1 CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009 Beste Communicatie JURY RAPPORT

2 16 april

3 de Jury De heer Rens de Groot (voorzitter) De heer Fons Delemarre (lid) De heer Jan Zwanepol (lid) De heer Jan Laurier (adviseur) Mevrouw Geraldine Pieterse (adviseur) Mevrouw Sylvie Hoyinck (secretaris) 3

4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Oordeel Jury 3. Overzicht voorgedragen kandidaten 4. Zeven jaar Cliënt in Beeld-Prijs 4

5 INLEIDING Jaarlijks reikt de Landelijke Cliëntenraad tijdens zijn landelijke congres de Cliënt in Beeld-Prijs uit. De prijs is bedoeld om nieuwe impulsen te geven aan cliëntenparticipatie en wordt uitgereikt aan een organisatie of orgaan of personen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar: het leveren van een bijzondere bijdrage aan het bevorderen van, het verder vormgeven van, of het verbeteren van de kwaliteit van cliëntenparticipatie op het terrein van de sociale zekerheid. Het moet gaan om een voorbeeldfunctie met betrekking tot cliëntenparticipatie. Thema Elk jaar stelt de LCR een ander thema voor de prijs vast. Het thema voor 2009 luidt: Beste communicatie. Prijzen De juryprijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag ter hoogte van 3.500,00. De publieksprijs bestaat uit een glasobject en een geldbedrag ter hoogte van 1.500,00. Werkwijze De LCR stelt een jury samen. De jury nomineert een aantal voorgedragen kandidaten en beslist over de toekenning van de Cliënt in Beeld Prijs. Daarnaast wordt van de genomineerden een filmportret gemaakt voor de toekenning van de in 2006 ingestelde publieksprijs. De deelnemers aan het congres brengen op basis van deze portretten hun stem uit. De jury moet de genomineerden beoordelen op de activiteiten die in het kader van het thema zijn uitgevoerd, of die activiteiten bijzonder, vernieuwend, effectief, de resultaten in het oog springend zijn en of er sprake is van een voorbeeldfunctie (kan de activiteit redelijkerwijs door een andere Cliëntenraad herhaald worden?) Jury De jury voor de Cliënt in Beeld Prijs 2009 bestond uit de volgende personen: De heer Rens de Groot, oud voorzitter van de Raad van Bestuur van het CWI (voorzitter), de heer Fons Dellemarre, senior communicatieadviseur gemeente Leiden (lid), de heer Jan Zwanepol, lid Dagelijks Bestuur van de LCR. De jury werd bijgestaan door twee adviseurs vanuit de LCR: de heer Jan Laurier, voorzitter van de LCR, en mevrouw Geraldine Pieterse, beleidsadviseur van de LCR. Sylvie Hoyinck trad op als secretaris. De jury is op 9 maart 2009 bijeen geweest om de nominaties te bespreken. 5

6 [2] OORDEEL JURY Voor de Cliënt in Beeld-Prijs 2009 ontving 18 voordrachten, waarbij opgemerkt moet worden dat er een aantal nominaties voor dezelfde persoon of instelling waren. Voor de beoordeling zijn die nominaties samengevoegd, waardoor het uiteindelijke aantal op 14 nominaties uitkwam. De 18 voordrachten stammen uit 8 provincies: Noord-Holland 5 voordrachten Noord-Brabant 4 Zeeland 1 Zuid Holland 1 Utrecht 2 Overijssel 2 Friesland 2 Groningen 1 De Cliënt in Beeld-Prijs mag zich in een brede belangstelling verheugen. Het is de jury en de adviseurs opgevallen, dat er geen nominaties vanuit de hoek van het UWV bij zaten. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de recente ontwikkelingen rondom de reorganisatie van UWV/CWI en de herbenoeming van hun cliëntenraden. De verwachting is, dat de cliëntenraden UWV de komende jaren weer volop in beeld zullen komen in het kader van deze prijs. Een ander opvallend aspect van de genomineerden dit jaar was dat de helft van de nominaties voor individuele personen was, waaronder individuele ambtenaren van gemeentelijke instellingen. Het is prettig te zien dat er individuele professionals zijn die blijkbaar beschikken over zo n groot inlevingsvermogen en dat zij hun werk op zo n goede manier doen, dat zij voorgedragen zijn voor deze prijs. Verreweg de meeste voordrachten zijn door individuele personen gedaan. Bij de beoordeling heeft de jury een aantal zaken in ogenschouw genomen. De prijs is bedoeld om de cliëntenparticipatie nieuwe impulsen te geven. Daarvoor is het wel nodig om initiatieven op dat terrein te belonen. Communicatie is geen gemakkelijk gegeven; het referentiekader van zenders en ontvangers wil nog wel eens verschillen. Er is regelmatig sprake van een communicatiekloof, waarbij inlevingsvermogen nodig is om die kloof te overbruggen. Niet alle voordrachten hebben werkelijk te maken met cliëntenorganisaties. De jury heeft daarom gekeken naar de overdraagbaarheid van de voorgedragen communicatie. Kunnen andere cliëntenorganisaties denken: Hé, dat is ook wat voor ons!? 6

7 Genomineerden Eervolle vermelding De jury wil graag alle individuele professionals en vrijwilligers die voorgedragen zijn vanwege hun inzet en toewijding, een eervolle vermelding geven. Dat zijn: Eltje Hut (beleidsmedewerker bij de afdeling Onderwijs, Economie en Werk van de gemeente Hoogezand-Sappemeer), Annemieke Bakker (Loket Rondkomen van de gemeente Hilversum), Mariëtte van Bavel (Klantenraad Werk en Bijstand in Tilburg), Marcel x, (forumbeheerder St. Internetwerkt in Amsterdam), Marlanda Coco (samenstelster brochure Wat is de WMO? ), Nelly Meijer-Torenstra (cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden), en Kees Godefrooij (bestuurder van SPOC in Zoetermeer.) Omdat de prijs niet echt bedoeld is om individuele personen te belonen, heeft de jury alleen de nominaties van cliëntenraden/platforms/instituten in overweging genomen. Bij de beoordeling van de genomineerden is enerzijds gekeken naar innovatie, de effectiviteit van de communicatie en vooral de voorbeeldwerking. Daarbij moet opgemerkt worden dat eenvoudige, effectieve methodes door de jury hoog gewaardeerd worden. De prijswinnaar De jury heeft unaniem besloten de Cliënt in Beeld-Prijs 2009 toe te kennen aan de Klantenraad Werk en Bijstand Tilburg. Zij zijn door de onafhankelijke arbeidsadviseur voorgedragen, omdat de Klantenraad heeft bewerkstelligt dat bijstandgerechtigden het recht hebben een Second Opinion te vragen. De Klantenraad voldoet aan alle aspecten van de prijs: het gegeven van het recht op de Second Opinion is innovatief, heeft een voorbeeldfunctie voor andere cliëntenraden, en de communicatie hierover naar de achterban is simpel, maar zeer effectief. Bovendien is het recht op een onafhankelijke Second Opinion een nieuwe insteek voor de communicatie tussen cliënt en professional / medewerker van de Sociale Dienst. Daarnaast heeft de Klantenraad tijdens het proces van verschillende communicatietechnieken gebruik gemaakt om het resultaat (het recht op de Second Opinion) te bereiken. Men is in staat gebleken om over te schakelen van het overleg (harmonie-model), via het polarisatie-model, terug naar het harmonie-model. Over het algemeen is er bij cliëntenraden sprake van óf het ene (harmonie), óf het andere (polarisatie) model. Het gegeven dat deze klantenraad deze omschakeling heeft weten te maken en tot zo n goed resultaat is gekomen, wordt door de jury hoog gewaardeerd. Ook hierin vervult de Klantenraad een voorbeeldfunctie. 7

8 [3] OVERZICHT VOORGEDRAGEN KANDIDATEN 1 a Mariëtte van Bavel, lid klantenraad werk en bijstand, Tilburg 1 b Klantenraad werk en bijstand, Tilburg 1a: Mariëtte van Bavel is genomineerd door een dankbare cliënt. De jury vindt dat de motivatie voor de nominatie onvoldoende verband houdt met het thema van de prijs dit jaar en laat deze voordracht verder buiten beschouwing. 1b: De klantenraad werk en bijstand Tilburg heeft het voor elkaar gekregen dat bijstandsgerechtigden die een werktraject (werkpolis) krijgen aangeboden, het recht hebben om een second opinion te vragen over deze polis bij de onafhankelijk arbeidsadviseur. De communicatie rond de uitkomst van dit project is eenvoudig en effectief. Er worden meerdere soorten communicatie naast elkaar gebruikt. De eenvoud en effectiviteit wordt door de jury zeer gewaardeerd. Innovatief is het aspect van het recht op de second opinion; dit is een unicum in Nederland. Doordat deze mogelijkheid bestaat, zal de professional anders naar de cliënt kijken. Het is een initiatief dat navolgenswaardig is. 2 Marcel x, Stichting Internet Werkt, Amsterdam. Marcel is een door de omgeving gewaardeerde vrijwilliger die een forum ondehoudt met betrekking tot de WAO en WIA. Hij doet geheel belangeloos en blijft hierover zeer op de achtergrond zelfs zo ver dat zijn achternaam niet bekend is bij de voordragers. De jury erkent de waarde van individuele vrijwilligers. Deze vrijwilliger is door drie verschillende personen genomineerd voor de prijs. De site is zeer gespecialiseerd, waardoor de effectiviteit wat afneemt. De jury heeft gemengde gevoelens over het anonieme karakter van de aanmelding (geen van de mensen die hem voordragen weet precies wie hij is). Bovendien is zij van mening dat wanneer er een individu genomineerd wordt, die moet staan voor vele andere individuen die hetzelfde doen. Dat is hier niet het geval. Deze genomineerde komt daarom niet in aanmerking voor de prijs. 3 Cliëntenraad Zorg en Inkomen, Deurne De cliëntenraad Zorg en Inkomen Deurne heeft een moeizame strijd gestreden en uiteindelijk gewonnen om het cliëntenbelang mee te laten tellen in de besluitvorming van de gemeenteraad. De jury heeft bewondering voor het aanhoudingsvermogen en de vechtlust van de cliëntenraad. Toch is de jury van oordeel dat deze strijd niet het soort communicatie is waarover gesproken wordt in het kader van deze prijs. Het gaat hier meer om strijd en strategie, dan om communicatie en komt daardoor niet in aanmerking voor de prijs. 4 Marlanda Coco, samenstelster brochure Wat is de WMO? Amsterdam. Als ervaringsdeskunidige heeft Marlanda Coco een brochure geschreven waarin losse informatie rondom de WMO is gebundeld. Het resultaat is een handig naslagwerk, dat uitgegeven is door de FNV vrouwenbond. De jury was onder de indruk van de brochure. Doordat die geschreven is door een ervaringsdeskundige komt de cliënt in beeld. Het is echter niet iets dat gemakkelijk door andere cliëntenraden nagevolgd kan worden. 8

9 5 Nelly Meijer-Torenstra, lid cliëntenraad Werk en Inkomen, Leeuwarden. Nelly Meijer zet zich met hart en ziel in voor het inzamelen en verspreiden van relevante informatie voor de cliënten. De jury waardeert het gebruik van de eenvoudige middelen met groot effect, en de grote inzet van mevrouw Meijer. Omdat de prijs niet echt bedoeld is om individuele personen te belonen, komt zij niet voor de prijs, maar wel voor een eervolle vermelding in aanmerking. 6 a Adviesraad Werk en Inkomen, Raalte 6 b Kortdurende ondersteuning minima (KOM) Humanitas, Raalte Beide nominaties richten zich op de persoon van Annie Kapppert, die ondanks forse tegenwerking toch een effectieve ondersteuning voor minima heeft weten te organiseren. De communicatie vanuit de adviesraad en rondom dit steunpunt is zeer breed georiënteerd. De adviesraad in Raalte maakt ook gebruik van de locale televisie om haar achterban te bereiken. De jury heeft veel waardering voor het feit dat de cliëntenraad er alles aan doet om met de achterban te communiceren. Bijzonder is dat daarbij ook gebruik gemaakt wordt van een massa-communicatiemiddel als de locale TV. In dit opzicht is er zeker sprake van een voorbeeldfunctie. De jury is van oordeel dat het men het in Raalte goed voor mekaar heeft. 7 Stichting werkgroep gehandicaptenbeleid, Tholen De stichting heeft een actie opgezet om het oneigenlijk gebruik van algemene invaliden parkeerplaatsen tegen te gaan. De werkgroep heeft de politie en locale overheid erbij betrokken. Het idee wordt wellicht ook in een andere plaats herhaald, vanwege het succes in Tholen. De jury was van mening dat het een sympathieke, noodzakelijke, leuke en constructieve actie was, die met heel weinig middelen wel effectief is gebleken. De jury vindt echter dat het hier niet echt over communicatie gaat en ziet weinig verband met de cliëntenraad. Daarom komt deze voordracht niet in aanmerking voor de Cliënt in Beeld prijs. Naar aanleiding van deze voordracht overwoog de jury een trofee in het leven te roepen met het motto: Niet lullen maar doen. 8 Dertien TV- programma s via Omroep Brabant, verzorgd door mensen met een verstandelijke handicap, s Hertogenbosch Omroep Brabant heeft 13 uitzendingen gemaakt met, over en door verstandelijk gehandicapten. De programma s hebben een voor een locale omroep hoge kijkdichtheid genoten. De jury vindt een leuk en zinvol initiatief waarbij deze doelgroep goed in beeld komt, maar vindt het jammer dat het niet vanuit de doelgroep zelf is geïnitieerd. Het idee is afkomstig van TV Brabant. De zelfredzaamheid van de geportretteerde groep spreekt aan en oogst bewondering. 9 Eltje Hut, afdeling Onderwijs, Economie en Werk, Hoogezand- Sappemeer. Eltje Hut is voorgedragen voor de prijs omdat hij zich inzet voor de klant en de motor achter het bijstandsbeleid van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is. Hij verzorgt meerdere nieuwsbrieven per jaar en heeft een informatieboek voor cliënten samengesteld. 9

10 De jury vindt dat deze professional niet voor de prijs in aanmerking komt, omdat deze persoon geen cliënt is en daardoor zijn zijn activiteiten ook niet door andere cliëntenraden na te volgen. Professionals moeten goed hun werk doen, en het is verheugend te zien dat sommigen dat zo goed doen, dat ze voor deze prijs genomineerd worden. 10 Stef Ringoot, Cartoontekenaar voor CLIP Utrecht Stef Ringoot tekent cartoons voor de Stichting CLIP, waarin hij de problematiek van de de doelgroep trefzeker weet weer te geven. Het communicatiemiddel van de heer Ringoot is zeer effectief, op de doelgroep gericht en to-the-point. De jury heeft bewondering voor de heldere stijl en de simpele bewoording van de cartoons. Ook dit is echter een individueel persoon die voorgedragen wordt. Bovendien is het niet aan alle cliëntenraden gegeven om te kunnen beschikken over een cartoonist met zo n heldere stijl. 11 Loket Rondkomen Hilversum Annemieke Bakker van Loket Rondkomen in Hilversum is voorgedragen voor de prijs, omdat het loket minima voorlicht over welke mogelijke vergoedingen zij kunnen krijgen. De jury is van mening dat deze voordracht vergelijkbaar is met voordracht nummer 9. Ook hier is sprake van een professional die haar werk goed doet. Echter, ook hier ontbreekt het verband naar en de voorbeeldfunctie voor cliëntenraden. 12 Kees Godefrooij, bestuurder SPOC Zoetermeer Kees Godefrooij is voorgedragen door een van zijn medebestuurders, vanwege zijn langdurige betrokken inzet en zijn grote kennis van zaken. De jury schaart de voordracht van de heer Godefrooij onder dezelfde noemer als voordrachten 2 en 5: voordracht van individueel actieve mensen, die buiten het bereik van deze prijs vallen, maar wel in aanmerking komen voor een eervolle vermelding. 13 Stichting Houvast Heerenveen Carla Bosma, initiatiefneemster van Stichting Houvast, probeert andere uitkeringsgerechtigden en minima met raad en daad bij te staan. De stichting heeft ook een internetsite met informatie. De jury heeft bewondering voor wat mevrouw Bosma heeft opgezet. Op de site is veel informatie te vinden. De jury is minder blij met de link armoede, die doorverwijst naar de startkabel armoede waarop producten en diensten aangeboden zoals leningen voor dure uitgaven. De jury betreurt deze onzorgvuldigheid is vindt dat de doelgroep hiermee niet geholpen wordt. Hierdoor komt de stichting niet in aanmerking voor de prijs. 14 Groepsgesprekken met Cliënten en DWI Amsterdam De cliëntenraad DWI wordt voorgedragen vanwege het initiatief om groepsgesprekken te organiseren met klanten, managers en leden van de cliëntenraad, om zo de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. De jury vindt het houden van gesprekken zeer aansprekend. Het is goedkoop (je hebt er alleen durf voor nodig) en het is een effectieve manier om dingen beheersbaar te houden. De cliëntenraad heeft de vraag gesteld of tevredenheidsonderzoeken wel een juist beeld geven van de dienstverlening en heeft de DWI ervan weten te overtuigen dat dit misschien niet het geval is. De jury vindt het bijzonder positief dat de beleidsmakers en cliënten samenkomen bij dit initiatief. 10

11 [4] ZEVEN JAAR CLIËNT IN BEELD-PRIJS De voorgaande prijswinnaars op een rij Bijdrage ter verbetering van de dienstverlening aan de cliënt Cliëntenraad UWV AG regio Zuid-West 2007 Beste bijdrage ten behoeve van armoedebeleid RANO programma Zorg Verzekerd te Utrecht 2006 Succesvolle samenwerking Project CGO van cliëntenraad WWB Landgraaf 2005 Ongevraagd advies; initiatieven om beleid/uitvoering te beïnvloeden Dhr. Koopman, lid cliëntenplatform Echt-Susteren 2004 Contacten met de achterban Bureau Cliënten Telefoon te Heerlen 2003 Versterking individuele positie cliënt Cliëntenraad Werkzoekenden en Uitkeringsgerechtigden Noord West Friesland 11

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011 CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011 Doeltreffende cliëntenparticipatie JURYRAPPORT 31 maart 2011 [ INHOUDSOPGAVE ] 1. INLEIDING pagina 3 2. VOORDRACHTEN pagina 4 3. NOMINATIES pagina 8 4. Negen jaar Cliënt in Beeld-prijs

Nadere informatie

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012 liënt in Beeld 10 jaar Cliënt in Beeld-prijs Het tweede vijftal 2008-2012 Deze uitgave van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van PGGM. LCR Postbus 97763 2509 DB

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-prijs

Cliënt in Beeld-prijs Cliënt in Beeld-prijs 2012 Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie Juryrapport 29 maart 2012 Inhoudsopgave pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 12 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Samenstelling

Nadere informatie

Tijd voor cliëntenparticipatie!

Tijd voor cliëntenparticipatie! Tijd voor cliëntenparticipatie! Expertmeeting februari 2010 4 februari heeft de LCR een expertmeeting georganiseerd rondom cliëntenparticipatie op werkpleinen. Dit is het kader van het project goede Raad

Nadere informatie

Voor de toekenning van de Cliënt in Beeld Prijs 2004 met als thema: contacten met de achterban zijn 5 kandidaten voorgedragen.

Voor de toekenning van de Cliënt in Beeld Prijs 2004 met als thema: contacten met de achterban zijn 5 kandidaten voorgedragen. Cliënt in Beeld Prijs 2004 Thema: contacten met de achterban. Juryrapport Cliënt in beeld Prijs 2004 Juryleden: Mevrouw J. van Leeuwen Mevrouw L. Jansen De heer J. van der Linden Adviseur: Jan Laurier

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pagina 1

Jaarverslag 2011 Pagina 1 Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Albrandswaard April 2012 1. Voorwoord 2. Wat zijn wij en wat doen we? 3. Wie vertegenwoordigen wij? 4. Wie werken er aan mee? 5. Wat bracht 2011? 6. Toekomstvisie 7. Afkortingenlijst

Nadere informatie

Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland

Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland Herzien Reglement Vrijwilligersprijs Lansingerland Auteur: Sanneke Verweij Afdeling: Team Maatschappelijke Ontwikkeling & Participatie Versienummer: 1.0 Datum: 21 november 2014 Corsanummer: T14.18226 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

De cliëntenraad bij UWV...

De cliëntenraad bij UWV... Ik overweeg lid te worden van de cliëntenraad UWV! De cliëntenraad bij UWV......is dat iets voor mij? www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze brochure? 3 Lid van een cliëntenraad 3 Aan het lidmaatschap

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Juryrapport Cliënt in Beeld Prijs 2006 Thema: Succesvolle samenwerking

Juryrapport Cliënt in Beeld Prijs 2006 Thema: Succesvolle samenwerking Juryrapport Cliënt in Beeld Prijs 2006 Thema: Succesvolle samenwerking De Cliënt-in-Beeld-Prijs heeft als doelstelling: het leveren van een bijzondere bijdrage aan het bevorderen, verder vormgeven, verbeteren

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria?

DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015. Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? DEELNAMEFORMULIER UNIVÉ PALUDANUS PRIJS 2015 Voor u begint met invullen, voldoet uw project aan de volgende criteria? 1. Het project zorgt voor een zichtbare verbetering van kwaliteit van de zorg. 2. Het

Nadere informatie

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009 Juryrapport Joke Smit-prijs 2009 Tweejaarlijkse prijs van de regering voor het leveren van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland De jury Joke Smit-prijs 2009

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Wie verdient dit jaar de 2010? Meld uw favoriete organisatie vóór 1 oktober aan! Vrijwilligers zijn heel belangrijk in de Nederlandse samenleving; ze vormen als het

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Ambassadeur Heldere Taal 2014 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

BrabantZetOpenPrijs 2011

BrabantZetOpenPrijs 2011 Zet Spoorlaan 460 Postbus 271 info@zet-brabant.nl 5038 CH Tilburg 5000 AG Tilburg www.zet-brabant.nl Statenlaan 4 Tel 013 54 41 440 ABN-AMRO 46.90.68.620 5042 RX Tilburg Fax 013 54 40 605 Kvk Midden-Brabant

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Provinciale Vrijwilligersprijs Wie verdient dit jaar de Provinciale Vrijwilligersprijs van 3000 euro? Meld uw favoriete organisatie vóór 1 oktober aan! 2013 De provincie

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Juryleden: Wim de Boer (voorzitter), Moniek Raemakers en Rob Splint. Adviseur: Jan Laurier

Juryleden: Wim de Boer (voorzitter), Moniek Raemakers en Rob Splint. Adviseur: Jan Laurier Juryrapport Cliënt in beeld Prijs 2003 Juryleden: Wim de Boer (voorzitter), Moniek Raemakers en Rob Splint. Adviseur: Jan Laurier Voor de toekenning van de Cliënt in Beeld-Prijs 2003 met als thema versterking

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag de Sociale Alliantie Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Vrijdag 5 oktober Drachten regio Noord door Sociale Alliantie Friesland Vrijdag 12 oktober Deventer Colmschate regio Oost Vrijdag 26 oktober

Nadere informatie

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding Werkplan 2015 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur SVB, UWV, de VNG en Minister

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Ondernemersprijs Horst aan de Maas

Ondernemersprijs Horst aan de Maas HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ondernemersprijs Horst aan de Maas Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg Secretariaat: Loevestraat 50, 5961 TZ Horst Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Het ontstaan...3 1.2. Doelstelling...3

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal - april 2015 Ambassadeur Heldere Taal 2015 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem

Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem Evaluatie van de Cliëntenraad gemeente Doetinchem Datum : vrijdag 6 februari 2009 van 9.00 13.00 uur Plaats : gemeentehuis, raadzaal rechts 2 e verdieping Adviseur : de heer drs. H. Born, senioradviseur

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jongerenraden, hoe werkt het?

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jongerenraden, hoe werkt het? Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Jongerenraden, hoe werkt het? Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat is een jongerenraad 4 Hoofdstuk 2 Plan van aanpak 5 Hoofdstuk 3 Bekendheid geven

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam.

We hebben een aantal voorstellen als aanvulling op het bestaande armoedebeleid in Rotterdam. Rotterdam Armoedevrije stad Perspectief en eigen regie Rotterdam, 28 juni 2013 De gemeente Rotterdam verklaart geregeld dat niemand door de bodem mag zakken. Ook wij omarmen dit principe van harte. Helaas

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand augustus 2009 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Een goed afscheid helpt je verder Inleiding Yarden is ontstaan na een fusie van twee grote verenigingen in 2001, te weten de Nederlandse Uitvaart en Verzekerings

Nadere informatie

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl Voor u en door u De cliëntenraad van UWV www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze folder? 4 Wat doet de cliëntenraad? 5 Ideeën? Suggesties? Laat het ons weten! 7 Waar is de cliëntenraad niet voor? 8

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2012

Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2012 Juryrapport Overijsselse Vrijwilligersprijs 2012 De aanleiding Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Zo n veertig procent van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger, gezamenlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te beïnvloeden.

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Ambassadeur Heldere Taal 2012 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Sportgala Nijmegen 2007-2010 Programma / Programmanummer Sport / 9240 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Startnotitie Ketenbrede cliëntenparticipatie Werkplein Amstel Venen

Startnotitie Ketenbrede cliëntenparticipatie Werkplein Amstel Venen Startnotitie Ketenbrede cliëntenparticipatie Werkplein Amstel Venen Gemeente Abcoude Werkgroep cliëntenparticipatie Amstel - Venen Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Waarom ketenbrede cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Workshop 1: Communiceren over zelfredzaamheid: daar is mijn volggroep!

Workshop 1: Communiceren over zelfredzaamheid: daar is mijn volggroep! Workshop 1: Communiceren over zelfredzaamheid: daar is mijn volggroep! Workshopleiders: Guido Rijnja, communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst Ellen van Selm, projectleider Buurtvoorlichters

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen Jaarverslag 2014 1 Cliëntenraad WWB Achtkarspelen (CR-Acht) e-mail : info@cr-acht.nl website: www.cr-acht.nl Inleiding De Cliëntenraad WWB Achtkarspelen

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Iedere handelaar die werk maakt van zijn of haar etalage komt in aanmerking.

Iedere handelaar die werk maakt van zijn of haar etalage komt in aanmerking. Reglement Roeselare Awards Art. 1. Organisatie. De organisatie van de Roeselare Awards wordt verzekerd door het bestuur van de vzw Roeselare Awards. De Roeselare Awards worden jaarlijks uitgereikt op de

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Werkzoekend en de IRO

Werkzoekend en de IRO FNV Bondgenoten Werkzoekend en de IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Augustus 2007 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG

Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Collegevoorstel Openbaar Benoeming en ontslag Adviescommissie JMG Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met de brief van april 2014 dient de Adviescommissie

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie