Cliënt in Beeld-prijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënt in Beeld-prijs"

Transcriptie

1 Cliënt in Beeld-prijs 2012 Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie Juryrapport 29 maart 2012

2 Inhoudsopgave pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 12 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Samenstelling jury Inleiding Voordrachten Nominaties Winnaar juryprijs Winnaar Inspiratieprijs Tien jaar Cliënt in Beeld-prijs Jury De jury was dit jaar als volgt samengesteld: IJmert Muilwijk, voorzitter CNV Jongeren, voorzitter Fatoş Ipek Demir, HOF, promotie Haags Vrijwilligerswerk, extern lid Karin Sok, projectleider cliëntenparticipatie Movisie, extern lid Jan Zwanepol, LCR, namens werkgroep congres. Gerrit van der Meer (voorzitter LCR) en Branko Hagen (beleidsadviseur LCR) waren toegevoegd als adviseurs en Ger Ramaekers (stichting CliP) als secretaris. 2

3 Inleiding Tijdens haar jaarlijkse congres reikt de Landelijke Cliëntenraad de Cliënt in Beeld-prijs uit. Voorafgaand aan het congres stelt de LCR elk jaar een jury samen. De juryleden maken een selectie uit de inzendingen en deze worden genomineerd. Van de genomineerden wordt een filmportret gemaakt. Tijdens het congres worden twee prijzen uitgereikt: de juryprijs en de publieksprijs. In het kader van het 10-jarig bestaan van de LCR mocht de jury dit jaar zelfs nog een derde prijs toekennen. Juryprijs Na de beoordeling van de inzendingen kiest de jury enkele genomineerden. Uit die overgebleven inzendingen kiezen de juryleden de winnaar voor de juryprijs. De winnaar ontvangt een beeldje en een geldbedrag van 2.500,00. Publieksprijs De genomineerden worden tijdens het congres met filmportretten in beeld gebracht. De deelnemers aan het congres kiezen de winnaar van de publieksprijs. Deze prijs bestaat uit een glasobject en ook een geldbedrag van 2.500,00. Extra prijs De LCR bood de jury dit jaar de mogelijkheid om, naast de juryprijs, een extra prijs toe te kennen. Daarvoor kwam een goed voorbeeld waarvan het resultaat nu nog niet meteen zichtbaar hoeft te zijn in aanmerking. De jury gaf deze prijs de naam Inspiratieprijs. Hier is een geldbedrag aan verbonden van 1.000,00. Voordrachten Het thema van de Cliënt in Beeld-prijs 2012 is: het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie. Bij de LCR zijn veertien voordrachten ontvangen voor de Cliënt in Beeld-prijs De 15 e voordracht kwam na de aanmeldtermijn binnen en is niet beoordeeld. De voordrachten komen uit alle windstreken en uit zes provincies: Friesland, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid Holland en Noord Brabant. Verheugend is dat het aantal voordrachten weer een stijgende lijn kent. Na achttien voordrachten in 2009, steeg het aantal dit jaar tot veertien, na twee mindere jaren met tien (2010) en negen voordrachten (2011). Heel divers is dit jaar de herkomst van de voordrachten: UWV districtsraad Wsw-raad Wwb-raad Cliëntvertegenwoordiging Werkplein 3 x 3 x 4 x 1 x 3

4 Anders 3 x Die herkomst had in enkele gevallen tot gevolg dat een voordracht buiten de basale criteria sociale zekerheid en cliëntenparticipatie viel. De Cliënt in Beeld-prijs heeft in tien jaar tijd blijkbaar belangstelling in een brede kring kunnen opwekken. Het is een goede zaak dat cliëntenraden in de sociale zekerheid zo ook kennis kunnen nemen van andere vormen van cliëntenparticipatie. 1 Inloopavond voor minima Cliëntenplatform Wwb Westland Voor het 4e achtereenvolgende jaar organiseerde het cliëntenplatform de inloopavond voor uitkeringsgerechtigden en andere minima, laagdrempelig, vrijblijvend en met een kop koffie. Doel: Cliënten en andere minima bereiken en informeren over hulp bij het vinden van werk, minimavoorzieningen, schuldhulpverlening, volwassenen onderwijs. En vooral ook om informatie te halen bij cliënten en andere minima, waar het Cliëntenplatform mee verder kan. Uitkeringsgerechtigden met elkaar in contact en in gesprek laten komen (ervaringen uitwisselen). Is steeds druk bezocht, ongeveer 90 tot 100 bezoekers, leverde heel veel vragen op en de respons op het evaluatieformulier leverde veel informatie op en een positief oordeel over de avond. Alle leden van het Platform zijn aanwezig om de gasten te verwelkomen en gesprekken aan te gaan. De voorzitter houdt een kort praatje over het platform, de voorzieningen en het doel van de avond. Uit de reacties blijkt dat mensen het gezellig vinden, antwoord krijgen op vragen, eventueel een afspraak (formulierenbrigade) of aanvraag meekrijgen. Dicht bij de cliënt, laagdrempelig, mooie wederkerigheid (halen en brengen; informeren en communiceren). Ze proberen een relatie op te bouwen met de achterban. De opbrengst en het resultaat blijven een beetje onduidelijk. Goed initiatief met een goede uitvoering, maar niet uniek. 2 Wij doen Mee RIBW IJsselvecht Cliëntenraad ZO Zwolle Cliëntenraadsleden maken zich zorgen over de veranderingen van hun dagbesteding (AWBZ - WMO). Ze Hebben zelf een presentatie gemaakt. Bij hun foto vertellen cliënten zelf waarom de dagbesteding voor hen zo belangrijk is. Dat komt heel indringend ( professioneel gepresenteerd, kippenvel, beter beeld van toekomstige doelgroep ) over bij wethouders, beleidsmedewerkers, WMO baliemedewerkers, woningstichting en zorgverzekeraars. De eerste presentatie werd samen met de manager verzorgd bij een gemeente (wethouder en een beleidmedewerker). Bij een symposium van de drie zorginstellingen in Overijssel werd een workshop gegeven. In de komende maanden volgen nog vijf gemeenten. Andere cliëntenraden hebben ook stappen ondernomen om zich in hun gemeentes zichtbaar te maken. 4

5 Aansprekend, innovatief, heel proactief, dicht bij mensen en positief: heft in eigen hand nemen. Ze hebben heel veel podia gekregen, maar over het uiteindelijke resultaat valt nog niet veel te zeggen. De koppeling naar inbreng bij gemeenten is niet zo duidelijk. De verbinding met cliëntenparticipatie is niet heel duidelijk. Maar dat is het altijd als je bezig bent op het terrein van ziekte/handicap en werk. Het past meer bij de transitie AWBZ en WMO. Niet uitgaan van beperkingen, maar van wat mensen wel kunnen. Dat is een model voor de toekomst. En het is een vorm die anderen ook kunnen toepassen. 3 Cliëntenparticipatie decentrale cliëntenraad Noord UWV/ Abvakabo (Marie Drenth) Tijdens een themabijeenkomst over re-integratie voor uitkeringsgerechtigden in Assen werd er een signaal afgegeven. Bepaalde afspraken over een re-integratietraject met een arbeidsdeskundige bij het UWV werden niet nagekomen. Een klacht vond nergens gehoor omdat elk bewijs ontbrak: er bleek niets op papier te zijn vastgelegd. Vanuit de zaal kwamen verschillende reacties van mensen met soortgelijke ervaring. Marie Drenth, lid van de UWV cliëntenraad nam de signalen van uitkeringsgerechtigden serieus en pakte dit onderwerp meteen op. Er werd een brief geschreven en de problematiek bespreekbaar gemaakt bij het UWV. De klacht is door het UWV serieus genomen en er is direct actie ondernomen richting de werkcoaches om dit verder te voorkomen. Hoewel niet vernieuwend, is het wel een succesvol voorbeeld. Niet ingewikkeld en 00k gemakkelijk navolgbaar. Deze manier van werken zou gewoon gangbaar moeten zijn. Het is goed om te laten zien dat het serieus nemen van signalen en daar adequaat actie op ondernemen tot resultaat leidt. 4 Platform WSW raden Noord-Nederland De WSW-raden in Noord Nederland zijn vanuit eigen initiatief een netwerk begonnen voor uitwisseling en deskundigheidsbevordering van WSW-raden. Met het wegvallen van de ondersteuning van het Programma VCP hebben zij dit op eigen kracht geïnitieerd en opgezet. Er zijn twee tot drie bijeenkomsten per jaar die roulerend bij een van de deelnemende gemeenten (SW-bedrijven) plaats vinden. Elke bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan een thema. Via het overleg vindt men elkaar beter, leidend tot bijvoorbeeld het gezamenlijk aanschrijven van de Noordelijke gemeenten om hun 'zorgen' met betrekking tot de hervormingen WSW voor te leggen en te bepleiten. Vanuit het platform WSW-raden Noord-Nederland wordt ook de landelijke binding gezocht met de Vereniging Mobility, opgericht in 2011 voor het behartigen van de belangen van 5

6 mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 2011 initieert een bescheiden DB de bijeenkomsten en is aanspreekpunt. Samenwerking en onderlinge contacten worden veel gepromoot, maar de praktijk blijkt vaak heel weerbarstig. Hetzelfde geldt voor opereren in een netwerkvorm, dat is heel erg lastig. Goed om een voorbeeld te hebben waaruit blijkt dat het desondanks wel mogelijk is en succesvol kan zijn. En dat ze de veranderingen in de ondersteuning goed weten op te vangen. Het aspect deskundigheidsbevordering komt niet zo duidelijk over. 5 Enquête banenmarkt 2010 midden en oost Brabant UWV Districtraad Midden & Oost Brabant De districtraad Midden & Oost Brabant van het UWV heeft hoog in haar vaandel staan dat zij betrokken en aanwezig dient te zijn bij alle werkgever- en cliëntgerichte activiteiten binnen het UWV en de Werkpleinen. Signalen van beide zijden kunnen leiden tot een verbetering in de uitvoering richting cliënten. Tijdens de Landelijke Banenmarkt van 6 oktober 2011 waren raadsleden op de Werkpleinen Eindhoven, s-hertogenbosch en Tilburg met een stand aanwezig om voorlichting te kunnen geven aan cliënten en een enquête af te nemen. Het resultaat is een uitvoerige onderbouwing van een aantal signalen: uitvoering van de Banenmarkt, omgang met de Werkmap, overgang naar digitale dienstverlening, bekendheid van cliëntenparticipatie. Daarnaast is onderbouwing verkregen voor discussies die met UWV bestuurders regelmatig worden gehouden. De uitslag en analyse van de enquête met de daaraan verbonden conclusies, opmerkingen van cliënten en de eerste twee adviezen zijn aan de managementteams van de Werkpleinen gestuurd en zullen in de eerst volgende vergaderingen worden besproken. Daarnaast is een afschrift naar de Centrale Cliëntenraad UWV, de divisie K&S (Klant en Service) en landelijke en provinciale organisaties gestuurd. Goed dat ze oog hebben voor beide kanten, voor zowel de organisatie als de klanten. Het levert een goede onderbouwing van signalen, ze halen informatie op. Van de andere kant is het ook heel beleidsmatig en dicht tegen managementteam aan. 6 Cliëntenparticipatie Wsw-raad Utrecht De Wsw-raad heeft zich vanaf de oprichting in 2009 ontwikkeld tot een actieve en serieuze gesprekspartner voor de gemeente Utrecht. Het eerste jaar was een jaar van bouwen aan een stevig fundament. De Wsw-raad heeft veel energie gestoken in het bereiken van de achterban. Voor alle personen op de wachtlijst werd in september 2010 een bijeenkomst georganiseerd. Hun ervaringen leverden stof op voor een ongevraagd advies aan B&W. Het is een stabiele raad met vrijwel geen verloop. Er is gewerkt aan 6

7 goede relaties met de OR van het SW-bedrijf en andere organisaties. De Wsw-raad Utrecht zoekt een actieve en constructieve samenwerking met de gemeente, denkt proactief mee over het Wsw-beleid, geeft mondelinge en schriftelijke adviezen. De Wsw-raad werd al in een vroeg stadium betrokken bij de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Wsw-raad en gemeente zijn het niet altijd eens met elkaar, maar werken constructief met elkaar samen. Een stabiele proactieve raad zijn is al vrij bijzonder. Zij zijn in vrij korte tijd geslaagd, draaien goed, hebben een goede relatie met gemeente. Zeer goed is ook de aandacht voor deskundigheidsbevordering, en hoe dat de kwaliteit van de cliëntenparticipatie beïnvloedt. Deze werkwijze zou niet bijzonder moeten zijn, maar ze zijn hard op weg om daar boven uit stijgen. De voordracht zelf is kwalitatief ook goed. Het is niet innovatief, maar wel een goed voorbeeld. Als alle cliëntenraden zo zouden functioneren 7 Bezuinigingen Rotterdam Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam In enkele schriftelijke adviezen, en ook in boze brieven tekent de cliëntenraad bezwaar aan tegen het afwentelen op mensen in de bijstand. Bij het invoeren van bezuinigingsmaatregelen is de Cliëntenraad geheel buiten spel gezet. Het college heeft verbetering voor de toekomst toegezegd. De Cliëntenraad heeft zich ook hard gemaakt voor het behoud van het "Brugboekje", waarin de klant wordt voorgelicht. Dat is door het college in ere hersteld. Nog onduidelijk is of, en zo ja welke, bezuinigingen terug gedraaid zullen worden. Echt een luis in de pels raad, typisch Rotterdamse stijl. De manier waarop ze dingen onder de aandacht brengen is gevarieerd en heel sprekend. Een zeer goed voorbeeld van het inzetten van een grote diversiteit aan middelen. De Rotterdamse werkelijkheid is keihard en het lijkt wel of er bij de cliëntenraad sprake is van een paradigma verandering naar radicaal oppositie voeren, het lijkt meer een actiegroep. 8 (Hinderlijk) volgen Cliëntenraad sociale zekerheid Amersfoort (Hinderlijk) volgen is niet zozeer een project, maar eerder een motto en een werkwijze van deze cliëntenraad. Gedurende het gehele jaar 2011 heeft de CR elke raadsvergadering, hoorzitting, ronde en debat waarin de in het collegeakkoord dichtgetimmerde bezuinigingen op het minimabeleid aan de orde kwam, met inhoudelijk scherpe en soms humoristische bijdragen verrijkt. De cliëntenraad corrigeerde en weersprak consequent de beeldvorming die fracties en afzonderlijke raadsleden oproepen als het om de mensen gaat die de cliëntenraad vertegenwoordigt. 7

8 De cliëntenraad is een gerespecteerde en geaccepteerde speler gebleken: soms zeer hard op de inhoud en de gevolgen, ook hard waar raadsleden lieten blijken nauwelijks te weten wat de werkelijkheid is voor de getroffen minima waarover ze besluiten. Dit alles met behoud van goede verhoudingen. Nu onze gesprekspartner, Maatschappelijke Ontwikkeling Amersfoort, de afgelopen vier jaar tot drie keer toe verkozen is tot beste sociale dienst, lijkt het goed ook de bijdrage van de Cliëntenraad daaraan afzonderlijk zichtbaar te maken. Heel slim, positief, strategisch, getuigt van deskundigheid (lobby en kennis), prikkelen van de gemeenteraad om zich te bemoeien met zaken waar je als cliëntenraad voor staat en waar de gemeenteraad over gaat. Zij zijn niet bang om afkeuring te laten blijken, maar ze complimenteren raadsleden ook. Heel belangrijk om, indien nodig, een beroep te kunnen doen op hun medewerking. De praktijk leert dat je met een goed verhaal leden van de gemeenteraad over de streep kunt trekken. Veel cliëntenraden zijn huiverig om de route naar de gemeenteraad te volgen. Zij hebben een aardige strategie ontwikkeld om raadsleden te volgen. Als methode wens je dit alle cliëntenraden toe, naast wat je nog meer in huis hebt als cliëntenraad. 9 Maatschappelijk Centrum Bewoners Blog De Bewoners-commissie M.C. GLD. Nieboerweg Den Haag Een blog is als informatievoorziening en centraal punt naar bewoners is een belangrijk, maar nog niet veel gebruikt medium. Het MC-bewoners blog is recent gestart, en heeft al aardig succes weten te oogsten. Opzet, onderhoud en (vrijwel dagelijks) vullen met relevante informatie, nemen hier wonende cliënten, zoals de bewonerscommissie, voor hun rekening. Ondanks een redelijk groot verloop in de bewonersgroep, helpt dit initiatief mensen om te kunnen aarden in het MC. Naast een manier om informatie te verstrekken, biedt het ook een mogelijkheid voor bewoners om zich te uiten en elkaar te informeren. De leidinggevenden kunnen op de hoogte blijven van wat er bij de bevolking van het M.C. leeft. Het is innovatief en dient verschillende doelen, maar dit valt helaas buiten de criteria sociale zekerheid en cliëntenparticipatie. Wel een positief en bemoedigend initiatief en alleen daarom alleen al goed om er hier de aandacht op te vestigen. Bij inzet in cliëntenparticipatie zal er gekeken moeten worden of je er ook signalen uit, of mee op kunt halen. 8

9 10 Project Armoedebestrijding Skarsterlân Vereniging VerSUS Het project Armoedebestrijding Skarsterlân stelt huishoudens met een minimuminkomen centraal. De zelfredzaamheid van bewoners staat voorop. Concreet zijn er huisbezoeken georganiseerd waarbij bezoekvrijwilligers persoonlijk aan de bewoners een Kanskaart (handzaam overzicht van inkomensregelingen) hebben aangeboden en hen hebben geattendeerd op regelingen waarvoor men mogelijk in aanmerking komt. Vervolgens konden bewoners thuis of op een spreekuur hulp krijgen bij het aanvragen van regelingen en/of advies inwinnen. De vereniging VerSUS heeft een goede naam opgebouwd met haar concrete inzet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het is voor Friesland bij uitstek een voorbeeld van een lokaal initiatief waar de cliënten centraal staan en dat vrijwilligersorganisaties in de andere Friese regio's weet te inspireren. Goed initiatief, positieve insteek (wat mensen wél kunnen), gaat meer in de richting van welzijn nieuwe stijl. Het is een vorm van belangenbehartiging: mensen vertellen waar ze recht op hebben, en ze zodoende kunnen laten participeren je zou het kunnen vergelijken met formulierenbrigade. Het gaat wel over meedoen, maar minder over inspraak. Daartoe zou je het moeten verbreden naar het collectieve en iets moeten doen met de signalen wat er onder mensen leeft. Past helaas niet binnen de criteria. 11 Horizontale werkwijze Districtraad UWV Midden & Oost Brabant De Districtraad UWV Midden & Oost Brabant is vooruitstrevend en probeert de belangen van de cliënt binnen een grote en daardoor vaak een vrij logge organisatie zo goed mogelijk te behartigen. Een andere aanpak, manier van werken, kan mogelijk tot betere, directere, resultaten leiden. De afdeling K&S (Klant en Service) is eind 2010 begonnen om op een andere manier naar de cliënt gaan kijken: hoe komt een cliënt binnen en wat gebeurt er vervolgens? De districtsraad wil graag op dezelfde wijze gaan werken. De klantprocessen worden beschreven vanuit het oogpunt van de klant. De districtsraad verkrijgt daardoor een helikopterview over alle divisies heen. Er ligt een voorstel om de districtsraad gedeeltelijk uit de bestaande overlegstructuur cliëntenparticipatie UWV te tillen om samen met K&S deze horizontale werkwijze te ontwikkelen. Dit initiatief getuigt van een zeer beleidsdeskundige raad. Minder duidelijk is de link naar ervaringsdeskundigheid, en de inbreng van cliënten. Onduidelijk is of deze werkwijze meer resultaat zal gaan opleveren. 9

10 12 Succesvol opereren in het politieke landschap SW-raad GRWRE/Ergon Eindhoven Een zelfstandige, onafhankelijke en onderscheidenlijke opstelling loont. De SW-raad GRWRE/Ergon heeft voor zichzelf een serie criteria geformaliseerd ter bevordering van de beleidsbijsturende rol van de SW-raad. 1. Een onafhankelijke voorzitter. 2. Buitenleden in de raad. 3. Een reëel, professioneel budget. 4. Opleiding, training en begeleiding. 5. Informatie uit de eerste hand. 6. Actief contact met de OR. 7. Direct contact met de beleidsmakers. 8. Direct contact met het bestuur. 9. Actief contact met directie en management. 10. Actieve benadering van de gemeenteraden. 11. Contact met andere SW-raden. 12. Zichtbaar zijn in het landelijke circuit/netwerken. 13. Leuke dingen doen. 14. Rekening houden met ieders kwaliteiten. 15. Een actie/jaarplan. 16. Een verordening die ruimte schept. 17. Zelfstandig apart vergaderen/beraadslagen. 18. Een Ambtelijk Secretaris. 19. Proactief optreden. 20. Geduld betrachten. Dankzij het werken volgens bijgaande criteria is het gelukt om een plaats te veroveren in de intergemeentelijke politieke participatie. Goed georganiseerde raad met heldere criteria. Bijvoorbeeld 14: rekening houden met ieders kwaliteiten, zorgen dat iedereen kan meekomen. Het geeft ook een goed voorbeeld van toepassing van vrijwilligersmanagement. Het is een soort handboek om te beoordelen wanneer je het als cliëntenraad goed doet. Ze kijken heel erg in de breedte, en zetten in op samenwerking. Ze hebben een goed oog voor de ontwikkelingen in de sociale zekerheid: samenwerking wordt steeds belangrijker. De Wet werken naar vermogen, ontwikkelingen in AWBZ en Jeugdzorg. Transities die gemeenten in samenhang gaan oppakken en in samenwerking. Daarmee wordt samenwerking ook voor belangenbehartigers en adviesraden van steeds groter belang. Dit is een prima voorbeeld dat ook op andere plaatsen toepasbaar is. 10

11 13 Twitteraccount Kliëntenraad Utrecht Sinds medio december 2011 zijn er 1100 tweets verzonden en hebben 250 volgers gezorgd voor vele retweets. Via twitter geeft de Kliëntenraad voorlichting, brengt de problematiek van werkzoekenden in beeld, legt verbindingen tussen werkzoekenden onderling, werkzoekenden en werkgevers, beleidsmakers en werkzoekenden, politici en werkzoekenden, heeft oog voor de internationale positie van werkzoekenden en biedt soms gewoon iets leuks. Enkele resultaten: problematiek onder aandacht gemeenteraad gebracht; discussie gevoerd met Eerste - en Tweede Kamerleden; werkgever in contact gebracht met de sociale dienst; individuele problemen onder aandacht van mediators gebracht; aantal bezoekers van de website omhoog gebracht met enkele duizenden per maand. Een Twitteraccount kan een aardige toevoeging zijn naast al het andere dat je als cliëntenraad doet. Als je 250 volgers hebt die retweeten kun je een groot bereik hebben, maar duidelijk is ook dat niet iedereen twittert. Onduidelijk is nu nog hoe succesvol dit is en wat het oplevert. Het is een middel dat elke cliëntenraad in zijn gereedschapskist zou moeten hebben. 14 Van Werkpleinraad naar Streekraad Cliëntvertegenwoordiging Werkplein Regio Helmond Vanaf december 2008 werd op initiatief van vertegenwoordigers van de bij het Werkplein regio Helmond betrokken cliëntenraden begonnen met een intensieve voorbereiding op het realiseren van een ketenbrede Cliënt Vertegenwoordiging op het Werkplein Helmond. Er werd uitdrukkelijk gekozen voor een geleidelijke route waarin bij alle partijen begrip en respect voor ieders eigen autonome positie, verantwoordelijk- en mogelijkheden centraal stond. De Cliëntenvertegenwoordiging is door deze werkwijze gestructureerd op weg naar een zich voortdurende vernieuwende en ontwikkelende Cliëntenvertegenwoordiging in de Peelland gemeenten en op het Werkplein Helmond. Een ingewikkeld verhaal voor mensen die niet zo bekend zijn met cliëntenparticipatie op het Werkplein. De inzet op regionale samenwerking, getuigt van aandacht voor de toekomst.. Tussen het gemeentelijke en het landelijke niveau iets neerzetten is wel een prestatie. Onduidelijk, of verder weg, is de relatie naar cliënten; dit gaat erg over structuur, waar blijft de opbrengst voor cliëntenparticipatie? 11

12 Nominaties De jury is op 8 februari 2012 bijeen geweest om de voordrachten te bespreken en tot de nominaties te komen. Bij haar beoordeling hanteerde de jury de basiscriteria van deze prijs: sociale zekerheid en cliëntenparticipatie, en het thema voor dit jaar het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie. Daarbij waren voor de jury belangrijke aandachtspunten: Cliëntenparticipatie = breder dan inspraak Betrokken zijn bij, proactief handelen Actief zijn in het veld (ken je achterban, weet wat er leeft) Representatief, oog voor belangen van cliënten Met, voor en door cliënten Wat bereik je? Daarnaast werden er enkele kwalitatieve criteria gehanteerd: Innovatief, in hoeverre is het nieuw of vernieuwend Toekomstbestendig, bijvoorbeeld met het oog op de veranderingen die de Wet wnv teweeg zal brengen Voorbeeldfunctie, bijzonder Overdraagbaarheid Impact = effect, omvang, meetbaar (SMART geformuleerd) resultaat, bereik De jury kreeg met de 14 voordrachten een mooi overzicht van diverse interessante methodieken. Als cliëntenraad in de sociale zekerheid hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Bij meerdere voordrachten komt het aspect samenwerking naar voren. Dat zullen we in de toekomst nodig hebben. De jury hoopt dat deze veertien voorbeelden voor cliëntenraden een stimulans zijn om van elkaar te leren. Werkwijze Bij de eerste selectieronde had elk jurylid de keuze uit drie beoordelingen, en maximaal drie punten, voor elke voordracht: 1 = niet 2 = twijfel 3 = kanshebber Een simpel optelsommetje leverde drie nominaties op. Unaniem waren de juryleden ook bij het toewijzen van de Inspiratieprijs. 12

13 Winnaar juryprijs Twee Wsw-raden en een Wwb-raad werden genomineerd: Wsw-raad Utrecht SW-raad GRWRE/Ergon Eindhoven Cliëntenraad sociale zekerheid Amersfoort. De jury heeft unaniem besloten om de Cliënt in Beeld-prijs 2012 toe te kennen aan de cliëntenraad sociale zekerheid Amersfoort. Door de jury gewaardeerde aspecten bij deze voordracht: slim, positief, strategisch, deskundig (lobby en kennis). De jury wil met de toekenning onderstrepen dat een cliëntenraad ook oog dient te hebben voor de rol van de gemeenteraad. Veel cliëntenraden zijn huiverig om de route naar de gemeenteraad te volgen. Terwijl de praktijk leert dat je met een goed verhaal leden van de gemeenteraad over de streep kunt trekken. De cliëntenraad sociale zekerheid Amersfoort heeft een strategie ontwikkeld om raadsleden te volgen. Die strategie omvat beide kanten: afkeuring en complimenten. Het is de kunst om daarin de balans te vinden. En vooral het geven van complimenten kan van belang zijn: indien nodig kun je dan ook een beroep doen op hun medewerking. Deze methode, of beter deze manier van werken, zou elke cliëntenraad, naast wat je nog meer in huis hebt, in zijn gereedschapskist moeten hebben. Amersfoort bewijst dat het werkt! Winnaar Inspiratieprijs De extra prijs, in het kader van het 10-jarig bestaan van de LCR, bood de mogelijkheid om een interessante buitenstaander voor het voetlicht te brengen. De jury verleende de Inspiratieprijs aan de cliëntenraad ZO van RIBW IJsselvlecht te Zwolle. Wat spreekt de jury aan: innovatief, dicht bij mensen, positief, heel proactief, heft in eigen hand nemen. Deze cliëntenraad heeft met dit initiatief veel aandacht gegenereerd, maar over het uiteindelijke resultaat valt nog niet veel te zeggen. Vanwege het werkterrein ziekte/handicap en werk is de koppeling naar cliëntenparticipatie sociale zekerheid op het eerste gezicht niet zo duidelijk. Niet uitgaan van beperkingen, maar van wat mensen wel kunnen. Laten zien wat mensen wel kunnen, dat past zeker bij de ontwikkelingen van de Wet werken naar vermogen. Dat is een model voor de toekomst. En het is zeker een vorm die cliëntenraden in de sociale zekerheid ook kunnen toepassen. 13

14 Tien jaar Cliënt in Beeld-prijs 2011 Doeltreffende cliëntenparticipatie Juryprijs: Cliëntenraad Zaanstad Publieksprijs: Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam 2010 Beste cliëntenparticipatie op het Werkplein Juryprijs: Klankbordgroep Amstel-Venen Publieksprijs: Cliëntenraad De Brug Breda 2009 Beste Communicatie Juryprijs: Klantenraad Werk & Bijstand Tilburg Publieksprijs: TVZ11 Den Bosch 2008 Bijdrage ter verbetering van de dienstverlening aan de cliënt Juryprijs: de Cliëntenraad UWV AG regio Zuidwest Publieksprijs: SunH 2007 Beste bijdrage ten behoeve van armoedebeleid Juryprijs: RANO programma Zorg Verzekerd te Utrecht Publieksprijs: Stichting de Vonk Tilburg 2006 Succesvolle samenwerking Juryprijs: Project Contactpersoon te Landgraaf Publieksprijs: Cliëntenraden WW en AG van UWV in district Oost Vanaf 2006 is er naast de Juryprijs een Publieksprijs ingesteld. De winnaar wordt door de deelnemers aan het jaarlijkse congres van de LCR gekozen Ongevraagd advies; initiatieven om beleid/uitvoering te beïnvloeden Dhr. Koopman, lid cliëntenplatform Echt-Susteren 2004 Contacten met de achterban Bureau Cliënten Telefoon te Heerlen 2003 Versterking individuele positie cliënt Cliëntenraad Werkzoekenden en Uitkeringsgerechtigden Noord West Friesland 14

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011 CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2011 Doeltreffende cliëntenparticipatie JURYRAPPORT 31 maart 2011 [ INHOUDSOPGAVE ] 1. INLEIDING pagina 3 2. VOORDRACHTEN pagina 4 3. NOMINATIES pagina 8 4. Negen jaar Cliënt in Beeld-prijs

Nadere informatie

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012 liënt in Beeld 10 jaar Cliënt in Beeld-prijs Het tweede vijftal 2008-2012 Deze uitgave van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van PGGM. LCR Postbus 97763 2509 DB

Nadere informatie

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Wat betekent Werken naar vermogen voor WSWcliëntenraden Branko Hagen/LCR/28-11-2011 Agenda Introductie LCR Wet werken naar vermogen Cliëntenparticipatie en Wwmv Vragen

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier

Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier Juryrapport Cliënt in beeld Prijs 2005 Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier De?Cliënt-in-Beeld-Prijs? heeft als doelstelling: het leveren van

Nadere informatie

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009 CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009 Beste Communicatie JURY RAPPORT 16 april 2009 2 de Jury De heer Rens de Groot (voorzitter) De heer Fons Delemarre (lid) De heer Jan Zwanepol (lid) De heer Jan Laurier (adviseur)

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht Utrecht, juni 2014 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Sindsdien mogen mensen

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Uitgave Landelijke Cliëntenraad www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Ieder(in) www.iederin.nl

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-Prijs

Cliënt in Beeld-Prijs Cliënt in Beeld-Prijs 2013 Samenhang en Samenspel Juryrapport april 2013 Inhoudsopgave Samenstelling jury pagina 2 Inleiding pagina 3 Thema pagina 3 Voordrachten pagina 4 Jurering pagina 12 Nominaties

Nadere informatie

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012

10 jaar Cliënt in Beeld-prijs. Het tweede vijftal 2008-2012 10 jaar Cliënt in Beeld-prijs Het tweede vijftal 2008-2012 Inhoud 10 jaar Cliënt in Beeld-prijs Het tweede vijftal 2008 2009 2008-2012 * 2012 Dit boekje is gedrukt voor het bekend worden van de winnaar

Nadere informatie

Alkmaar, juni WERKPLAN 2014 Cliëntenraad Wsw Noord-Kennemerland

Alkmaar, juni WERKPLAN 2014 Cliëntenraad Wsw Noord-Kennemerland Alkmaar, juni 2014 WERKPLAN 2014 Cliëntenraad Wsw Noord-Kennemerland Inhoud 1. Inleiding 2. De taak van de Cliëntenraad Wsw Noord-Kennemerland 3. De praktijk 4. De Participatiewet 5. Samenwerken met andere

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Opgeheven Amsterdamse WSW Raad: Wees de luis in de pels

Opgeheven Amsterdamse WSW Raad: Wees de luis in de pels Opgeheven Amsterdamse WSW Raad: Wees de luis in de pels Aangeboden aan de wethouder Werk & Economie te Amsterdam, 15 februari 2016 2 Wees de luis in de pels De Amsterdamse WSW Raad is niet meer. Komend

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

5 Overige activiteiten 5.1 Organisatie van bijeenkomsten 5.2 Actueel houden ontwikkeld materiaal in kader van beter benutten ervaringskennis

5 Overige activiteiten 5.1 Organisatie van bijeenkomsten 5.2 Actueel houden ontwikkeld materiaal in kader van beter benutten ervaringskennis Werkplan 2018 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur SVB, UWV, de VNG en Minister

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

De cliëntenraad bij UWV...

De cliëntenraad bij UWV... Ik overweeg lid te worden van de cliëntenraad UWV! De cliëntenraad bij UWV......is dat iets voor mij? www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze brochure? 3 Lid van een cliëntenraad 3 Aan het lidmaatschap

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Als bestuur van Cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee een laatste update van

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad. Reden voor het instellen van deze taak/functie

Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad. Reden voor het instellen van deze taak/functie Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad Reden voor het instellen van deze taak/functie Met wie heeft de vrijwilliger te maken? Het doel wat de met deze functie wil bereiken Wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Wnv en het perspectief cliënt

Wnv en het perspectief cliënt Wnv en het perspectief cliënt Goedkoop is (sociale) duurkoop Branko Hagen, LCR, 17-11-2012 Agenda De LCR wnv onder de loep (aanscherping WWB en Wwnv) Gevolg cliënten Wat / Hoe dan wel? LCR LCR heeft wettelijke

Nadere informatie

20 Criteria voor een succesvolle cliëntenraad binnen de WSW! (kort) 20 Criteria voor een succesvol participerende cliëntenraad binnen de WWnV?

20 Criteria voor een succesvolle cliëntenraad binnen de WSW! (kort) 20 Criteria voor een succesvol participerende cliëntenraad binnen de WWnV? 20 Criteria voor een succesvolle cliëntenraad binnen de WSW! (kort) 20 Criteria voor een succesvol participerende cliëntenraad binnen de WWnV? Inleiding. De (CR-WSW) heeft voor zichzelf criteria geformuleerd

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 hebben gemeenten en UWV bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio's. Er zijn 35 arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb096) Verordening Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Leertafel. De positie van Wswgerechtigden. Programma

Leertafel. De positie van Wswgerechtigden. Programma Leertafel De positie van Wswgerechtigden Leertafel De positie van Wswgerechtigden Programma Voorstelronde: Wie is wie? De Nationale Ombudsman Aanbevelingen uit onderzoek Wetgeving: Wmo, Wsw, P-wet Werkladder

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding Werkplan 2015 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur SVB, UWV, de VNG en Minister

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pagina 1

Jaarverslag 2011 Pagina 1 Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Albrandswaard April 2012 1. Voorwoord 2. Wat zijn wij en wat doen we? 3. Wie vertegenwoordigen wij? 4. Wie werken er aan mee? 5. Wat bracht 2011? 6. Toekomstvisie 7. Afkortingenlijst

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014 Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014 1 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013

Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Reglement Vrijwilligersprijzen Twenterand 2013 Artikel 1. Begripsbepaling a. De vrijwilligersprijs: De Vrijwilligersprijs Twenterand voor personen van 23 jaar of ouder. b. De jongerenprijs: De Vrijwilligersprijs

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers

September Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers Nieuwsbrief September 2013 1. Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers (Mariëtte Teunissen) Snel een overzicht nodig van actuele, gemeentelijke cijfers over demografie, maatschappelijke

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Voor en door de cliënten

Voor en door de cliënten CLIËNTENRAAD UWV Midden & Oost Brabant - Beschrijving van de functionele en strategische doelstellingen. - Werkwijze en organisatie van de cliëntenraad. - Terugblik op 2016 (jaarverslag). - Korte vooruitblik

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Reacties inspraak projectverslag Onbenutte rechten

Reacties inspraak projectverslag Onbenutte rechten Reacties inspraak projectverslag Onbenutte rechten 2007-2008 Nr. Onderwerp Reactie inspraak Reactie gemeente (college) 1 Algemeen (adviescommissie Sociale Zaken) De Cliëntenraad / adviescommissie Sociale

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet In het kader van het project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) 2 rondes van 1-daagse informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

De LCR maakt zich ernstige zorgen over de positie van Wsw-werknemers. Om diverse redenen ervaren zij veel knelpunten bij hun SW-bedrijf.

De LCR maakt zich ernstige zorgen over de positie van Wsw-werknemers. Om diverse redenen ervaren zij veel knelpunten bij hun SW-bedrijf. Bezoekadres Landelijke Cliëntenraad Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW Den Haag Landelijke Cliëntenraad, postbus 95966, 2509 CZ Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. staatssecretaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2015 (ASD-2016-12) Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein Op 1 januari 2015 is een aantal taken in het sociale domein gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Vrijdag 10 oktober Tilburg regio Zuid Donderdag 16 oktober Amsterdam regio West Vrijdag 24 oktober Zutphen regio Oost Vrijdag 31 oktober Assen regio Noord Bewijzen

Nadere informatie