Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem)"

Transcriptie

1 Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem) Verkeer (66) Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de Blauwkapelseweg. Bij de kruising van de Holle Bilt kunnen enkele bewoners meer invloed uitoefenen dan de fietsers die er gebruik van maken. Het past niet meer, maar een structurele oplossing voor het gebied wordt niet gekozen. De hete aardappel wordt steeds doorgeschoven. Chauffeurs van vrachtwagens houden zich niet altijd aan de verplichte route. Dat brengt overlast voor bewoners met zich mee. De Ambachtstraat heeft geen stoep, daardoor moeten mensen altijd over de straat lopen. Dat is onveilig en ongewenst. De auto is dominant en dat gaat ten koste van ontmoetingsruimte en kwaliteit van de openbare ruimte. De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De drukte in de omgeving zorgt er wel voor dat werknemers eerder van huis vertrekken. De processen hier zijn erg tijdsgebonden. Mensen zijn er daarom al om 7.00 uur in plaats van 8.00 uur als ze moeten starten. De fietspaden zijn te smal voor de vele fietsers die door de kern De Bilt gaan. Er worden geen keuzes gemaakt voor een modaliteit. De fietsroutes zijn beperkt, smal. Als je dit aanpast verander je de structuur en het gebruik van de kern enorm. Auto is nog steeds de hoofdmodaliteit. De gemeente lukt het niet om de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over handhaving van fietsen in het Van Boetzelaerpark, na te komen. De gemeente moet op de plekken waar het nodig is samen optrekken met de provincie om fietspaden te verbeteren, zodat er geen gaten in het fietsnetwerk vallen. De inrichting van de Hessenweg/Looydijk maakt het onduidelijk wie en op welke manier gebruik kan maken van de wegen. De keuzes die gemaakt worden komen niet altijd ten goede aan de gebruiker. In de uitvoering lijkt er regelmatig voor het gemakkelijkste/goedkoopste gekozen te zijn en niet voor de voor gebruikers beste keuze. Bijvoorbeeld bij de verkeerssituatie op de Hessenweg, de rotonde bij het tunneltje naar de scholen bij de Melkweg. De maatregelen n.a.v. resultaten van het parkeeronderzoek matchen niet met de wensen van de bewoners. Vooraf heeft de gemeente de mogelijke scenario's niet goed besproken met de bewoners. Daardoor is wantrouwen ontstaan. De mobiliteit gaat veranderen, de fiets in allerlei vormen en maten gaat meer een rol spelen, ook voor transport. De gemeente De Bilt moet het gebied daar beter op inrichten; bijvoorbeeld op de Hessenweg kan nu een bakfiets niet door het gebied. De toegankelijkheid naar de Dorpsstraat is goed, maar deze weer verlaten is met de huidige verkeersdruk erg lastig. De toename van het verkeer is niet alleen vervelend, maar geeft bij bewoners ook zorgen over de gezondheid. De verkeersveiligheid kan gevoelsmatig beter, weinig ongelukken bekend, maar wel veel verhalen over onveilige situaties.

2 De wegen rondom de kern De Bilt staan eigenlijk altijd vol, daardoor veel stilstaand verkeer en overlast. De zuidas De Bilt loopt vast door een toename van het verkeer in en rondom De Bilt. Deelnemen aan het verkeer kan een drempel zijn om te integreren. Diverse transportroutes voor vervoer gevaarlijke stoffen (weg, spoor, buisleidingen) vormen een potentieel risico op het gebied van omgevingsveiligheid. Door de toenemende verkeersdruk ontstaan vaker onveilige situaties, voornamelijk tussen automobilisten en fietsers. Een blauwe parkeerkaart is niet wenselijk, dan kunnen onze klanten en trainees niet meer de hele dag hier komen en parkeren. Dan raken we onze positie kwijt. Er gaat veel verkeer door het dorp, kan dat niet buiten om zoals in het Verkeer Circulatie Plan is afgesproken? Er heerst het gevoel dat er geen geld/urgentie is om de verkeersveiligheid te verbeteren, tenzij er een herinrichting op het programma staat. Er is heel veel sluipverkeer door het dorp, van A27 naar A28 en vice versa, de Burgemeester de Withstraat. Er is steeds meer sluipverkeer door de straten rondom het Van Boetzelaerpark, zoals de Kerklaan en de Blauwkapelseweg. Er is veel parkeeroverlast van forensen, dagelijks alle parkeerterreinen vol. Zij parkeren in het Oude Dorp (gratis) en verplaatsen zich vevolgens per bus naar Utrecht/USP. Er mag wel iets gebeuren aan de Hessenweg. Opknappen! Er staat spanning op belang bus en belang fietsers Er wordt veel te hard gereden op de Hessenweg/Looydijk. Er zijn bij mij nog geen rampenverhalen over de verkeersveiligheid bekend. Lopend of fietsend valt deze problematiek wel mee, maar de verkeersdruk wordt wel herkend. Er zijn onoverzichtelijke wegen in de kern De Bilt, bijvoorbeeld de Hessenweg en Looydijk, daar komen veel bijna-ongelukken voor. Het is belangrijk dat De Bilt niet bezwijkt onder de groeiende druk van mensen die vanuit randgemeente hierheen komen. Het is een gemiste kans dat de Waterweg geen fietsweg is. Het sluipverkeer zorgt ervoor dat fietsers de stoep op worden gedreven op de Burgemeester de Withstraat. Het is elke dag raak. Hoe om te gaan met burgermetingen? Burgers hebben zelf het initiatief genomen om het parkeergebruik in het oude dorp te tellen. Maar ze worden niet serieus genomen worden door de gemeente. Grote drukte op straten waar zowel fiets als voetganger komt. Maak een keus als gemeente. Ik doe alles op de fiets want parkeren met de auto is in De Bilt een probleem. Bijvoorbeeld op de Kapelweg is geen ruimte. In de kern De Bilt zijn lopen en fietsen niet de meest voor de hand liggende manieren van bewegen. De infrastructuur is hier niet op ingericht. Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte.

3 Moeten er niet meer verbindingen zijn tussen het stedelijk gebied en het groene gebied? Je bent als stedelijk gebied omsloten/opgesloten in grote wegen. Kun je daar niet wat aan doen? Nu nog leegstand in een aantal bedrijfspanden in de Dorpsstraat (Oude Dorp), wat moet er gebeuren met het parkeren als hier organisaties in komen? Ondersteuning vanuit de gemeente om voorzieningen te treffen (paaltjes en plateau) ontbreekt. Op gebied van verkeer is het niet goed gegaan. Dat heeft niets te maken met de intenties vanuit het bestuur, maar vanuit de procesmatige invalshoek van ambtenaren. Op veel centrale plekken zijn te weinig parkeerplekken voor auto's, bijvoorbeeld bij de AH. Op veel straten in de kern zijn gevaarlijke verkeerssituaties doordat het zicht wordt belemmerd door bomen/schuttingen/terras Parkeren in de Hessenweg is voor de aanloop van klanten. Parkeren is belangrijk voor de winkels. Nu is de vraag of iedereen daar op de juiste manier mee omgaat. Parkeren is een belangrijk punt voor de lokale ondernemers, nu is het de vraag hoe iedereen daar op de juiste manier mee omgaat. Parkeren is lastig, vooral omdat MSD groeit. Voor klanten is het lastig te parkeren; ze moeten eerst een stuk lopen. Probleem is de botsing tussen auto's en fietsers. Er gebeuren regelmatig ongelukken, iemand die op straat ligt, minimaal 1x per week. Stille, groene, koele plekken zijn niet voor iedereen toegankelijk en veilig. Veel forenzen parkeren de auto in de Dorpsstraat. Daardoor is de parkeerdruk in de straat te hoog. Bwoners en bezoekers kunnen niet meer parkeren Verkeer is complex, maar gemeente De Bilt maakt geen duidelijke keuzes. Verkeerstechnisch zijn er veel problemen, de verkeersveiligheid is voor leerlingen van de basisschool niet voldoende. Voor schoolgaande kinderen is het oversteken van de drukke wegen rondom de scholen gevaarlijk. Vooruitlopend op de gesprekken romdom het Verkeer Circulatie Plan, werd n.a.v. een motie door de raad al besloten om eenrichtingsverkeer in te voeren. Lijkt een oplossing maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor proces en uitvoering. Waarom doen we het hele onderzoek rondom het Verkeers Circulatie Plan en voeren we vervolgens niet uit? Of doe het hele traject niet of voer gewoon uit. Nu is er veel tijd in gestoken en wordt er niks mee gedaan. We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor. We zijn intensief op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Hoe ga je om met geluid, milieu-eisen, transport? Wij zijn bezig om ons bedrijfsterrein beter in te richten, vooral het parkeren moet beter. Daarbij missen wij betrokkenheid van de gemeente.

4 Parkeren (17) De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De maatregelen n.a.v. resultaten van het parkeeronderzoek matchen niet met de wensen van de bewoners. Vooraf heeft de gemeente de mogelijke scenario's niet goed besproken met de bewoners. Daardoor is wantrouwen ontstaan. Door de vele auto's die willen parkeren rondom de school is het onveilig voor fietsers. Een blauwe parkeerkaart is niet wenselijk, dan kunnen onze klanten en trainees niet meer de hele dag hier komen en parkeren. Dan raken we onze positie kwijt. Er is veel parkeeroverlast van forensen, dagelijks alle parkeerterreinen vol. Zij parkeren in het Oude Dorp (gratis) en verplaatsen zich vevolgens per bus naar Utrecht/USP. Het is belangrijk dat De Bilt niet bezwijkt onder de groeiende druk van mensen die vanuit randgemeente hierheen komen. Hoe om te gaan met burgermetingen? Burgers hebben zelf het initiatief genomen om het parkeergebruik in het oude dorp te tellen. Maar ze worden niet serieus genomen worden door de gemeente. Ik doe alles op de fiets want parkeren met de auto is in De Bilt een probleem. Bijvoorbeeld op de Kapelweg is geen ruimte. Nu nog leegstand in een aantal bedrijfspanden in de Dorpsstraat (Oude Dorp), wat moet er gebeuren met het parkeren als hier organisaties in komen? Op veel centrale plekken zijn te weinig parkeerplekken voor auto's, bijvoorbeeld bij de AH. Parkeren in de Hessenweg is voor de aanloop van klanten. Parkeren is belangrijk voor de winkels. Nu is de vraag of iedereen daar op de juiste manier mee omgaat. Parkeren is een belangrijk punt voor de lokale ondernemers, nu is het de vraag hoe iedereen daar op de juiste manier mee omgaat. Parkeren is lastig, vooral omdat MSD groeit. Voor klanten is het lastig te parkeren; ze moeten eerst een stuk lopen. Veel forenzen parkeren de auto in de Dorpsstraat. Daardoor is de parkeerdruk in de straat te hoog. Bwoners en bezoekers kunnen niet meer parkeren We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor. Wij zijn bezig om ons bedrijfsterrein beter in te richten, vooral het parkeren moet beter. Daarbij missen wij betrokkenheid van de gemeente. Langzaam verkeer (32) Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de Blauwkapelseweg.

5 Bij de kruising van de Holle Bilt kunnen enkele bewoners meer invloed uitoefenen dan de fietsers die er gebruik van maken. Het past niet meer, maar een structurele oplossing voor het gebied wordt niet gekozen. De hete aardappel wordt steeds doorgeschoven. Chauffeurs van vrachtwagens houden zich niet altijd aan de verplichte route. Dat brengt overlast voor bewoners met zich mee. De Ambachtstraat heeft geen stoep, daardoor moeten mensen altijd over de straat lopen. Dat is onveilig en ongewenst. De auto is dominant en dat gaat ten koste van ontmoetingsruimte en kwaliteit van de openbare ruimte. De fietspaden zijn te smal voor de vele fietsers die door de kern De Bilt gaan. Er worden geen keuzes gemaakt voor een modaliteit. De fietsroutes zijn beperkt, smal. Als je dit aanpast verander je de structuur en het gebruik van de kern enorm. Auto is nog steeds de hoofdmodaliteit. De gemeente lukt het niet om de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over handhaving van fietsen in het Van Boetzelaerpark, na te komen. De gemeente moet op de plekken waar het nodig is samen optrekken met de provincie om fietspaden te verbeteren, zodat er geen gaten in het fietsnetwerk vallen. De inrichting van de Hessenweg/Looydijk maakt het onduidelijk wie en op welke manier gebruik kan maken van de wegen. De keuzes die gemaakt worden komen niet altijd ten goede aan de gebruiker. In de uitvoering lijkt er regelmatig voor het gemakkelijkste/goedkoopste gekozen te zijn en niet voor de voor gebruikers beste keuze. Bijvoorbeeld bij de verkeerssituatie op de Hessenweg, de rotonde bij het tunneltje naar de scholen bij de Melkweg. De mobiliteit gaat veranderen, de fiets in allerlei vormen en maten gaat meer een rol spelen, ook voor transport. De gemeente De Bilt moet het gebied daar beter op inrichten; bijvoorbeeld op de Hessenweg kan nu een bakfiets niet door het gebied. De toegankelijkheid naar de Dorpsstraat is goed, maar deze weer verlaten is met de huidige verkeersdruk erg lastig. De verkeersveiligheid kan gevoelsmatig beter, weinig ongelukken bekend, maar wel veel verhalen over onveilige situaties. Door de toenemende verkeersdruk ontstaan vaker onveilige situaties, voornamelijk tussen automobilisten en fietsers. Er is steeds meer sluipverkeer door de straten rondom het Van Boetzelaerpark, zoals de Kerklaan en de Blauwkapelseweg. Er staat spanning op belang bus en belang fietsers Er zijn bij mij nog geen rampenverhalen over de verkeersveiligheid bekend. Lopend of fietsend valt deze problematiek wel mee, maar de verkeersdruk wordt wel herkend. Het is een gemiste kans dat de Waterweg geen fietsweg is. Het sluipverkeer zorgt ervoor dat fietsers de stoep op worden gedreven op de Burgemeester de Withstraat. Het is elke dag raak. Grote drukte op straten waar zowel fiets als voetganger komt. Maak een keus als gemeente. Ik doe alles op de fiets want parkeren met de auto is in De Bilt een probleem. Bijvoorbeeld op de Kapelweg is geen ruimte. In de kern De Bilt zijn lopen en fietsen niet de meest voor de hand liggende manieren van bewegen. De infrastructuur is hier niet op ingericht.

6 Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte. Moeten er niet meer verbindingen zijn tussen het stedelijk gebied en het groene gebied? Je bent als stedelijk gebied omsloten/opgesloten in grote wegen. Kun je daar niet wat aan doen? Ondersteuning vanuit de gemeente om voorzieningen te treffen (paaltjes en plateau) ontbreekt. Op veel straten in de kern zijn gevaarlijke verkeerssituaties doordat het zicht wordt belemmerd door bomen/schuttingen/terras Probleem is de botsing tussen auto's en fietsers. Er gebeuren regelmatig ongelukken, iemand die op straat ligt, minimaal 1x per week. Stille, groene, koele plekken zijn niet voor iedereen toegankelijk en veilig. Verkeerstechnisch zijn er veel problemen, de verkeersveiligheid is voor leerlingen van de basisschool niet voldoende. Voor schoolgaande kinderen is het oversteken van de drukke wegen rondom de scholen gevaarlijk. Veiligheid (26) Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de Blauwkapelseweg. De Ambachtstraat heeft geen stoep, daardoor moeten mensen altijd over de straat lopen. Dat is onveilig en ongewenst. De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De inrichting van de Hessenweg/Looydijk maakt het onduidelijk wie en op welke manier gebruik kan maken van de wegen. De sociale controle in de wijken ontbreekt vaak. Daardoor grijpen mensen vaak naar de telefoon om de politie te bellen De verkeersveiligheid kan gevoelsmatig beter, weinig ongelukken bekend, maar wel veel verhalen over onveilige situaties. Door de toenemende verkeersdruk ontstaan vaker onveilige situaties, voornamelijk tussen automobilisten en fietsers. Er heerst het gevoel dat er geen geld/urgentie is om de verkeersveiligheid te verbeteren, tenzij er een herinrichting op het programma staat. Er is een reële kans op overstromingen voor het zuidwestelijke deel van De Bilt (10 % kans tijdens een mensenleven) Er wordt veel te hard gereden op de Hessenweg/Looydijk. Er zijn bij mij nog geen rampenverhalen over de verkeersveiligheid bekend. Lopend of fietsend valt deze problematiek wel mee, maar de verkeersdruk wordt wel herkend. Er zijn onoverzichtelijke wegen in de kern De Bilt, bijvoorbeeld de Hessenweg en Looydijk, daar komen veel bijna-ongelukken voor. Het is belangrijk dat De Bilt niet bezwijkt onder de groeiende druk van mensen die vanuit randgemeente hierheen komen. Het sluipverkeer zorgt ervoor dat fietsers de stoep op worden gedreven op de Burgemeester de Withstraat. Het is elke dag raak.

7 Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte. Op veel straten in de kern zijn gevaarlijke verkeerssituaties doordat het zicht wordt belemmerd door bomen/schuttingen/terras Probleem is de botsing tussen auto's en fietsers. Er gebeuren regelmatig ongelukken, iemand die op straat ligt, minimaal 1x per week. Quibis is dicht, veel hangjongeren op die plek. Als je een bekende ziet, is het heel anders. Stille, groene, koele plekken zijn niet voor iedereen toegankelijk en veilig. Vanwege de veiligheid is het een probleem om te bouwen bij riscovolle bedrijven (lpg tankstations, RIVM, etc). Verkeerstechnisch zijn er veel problemen, de verkeersveiligheid is voor leerlingen van de basisschool niet voldoende. Voor schoolgaande kinderen is het oversteken van de drukke wegen rondom de scholen gevaarlijk. We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor. We zijn intensief op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Hoe ga je om met geluid, milieu-eisen, transport? Verkeerssystemen (29) Als er iets op de randwegen gebeurt, dan merk je dat direct in het complete dorp. Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de Blauwkapelseweg. Bij de kruising van de Holle Bilt kunnen enkele bewoners meer invloed uitoefenen dan de fietsers die er gebruik van maken. Het past niet meer, maar een structurele oplossing voor het gebied wordt niet gekozen. De hete aardappel wordt steeds doorgeschoven. Chauffeurs van vrachtwagens houden zich niet altijd aan de verplichte route. Dat brengt overlast voor bewoners met zich mee. De auto is dominant en dat gaat ten koste van ontmoetingsruimte en kwaliteit van de openbare ruimte. De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De drukte in de omgeving zorgt er wel voor dat werknemers eerder van huis vertrekken. De processen hier zijn erg tijdsgebonden. Mensen zijn er daarom al om 7.00 uur in plaats van 8.00 uur als ze moeten starten. De fietspaden zijn te smal voor de vele fietsers die door de kern De Bilt gaan. Er worden geen keuzes gemaakt voor een modaliteit. De fietsroutes zijn beperkt, smal. Als je dit aanpast verander je de structuur en het gebruik van de kern enorm. Auto is nog steeds de hoofdmodaliteit.

8 De toename van het verkeer is niet alleen vervelend, maar geeft bij bewoners ook zorgen over de gezondheid. De wegen rondom de kern De Bilt staan eigenlijk altijd vol, daardoor veel stilstaand verkeer en overlast. De zuidas De Bilt loopt vast door een toename van het verkeer in en rondom De Bilt. Diverse transportroutes voor vervoer gevaarlijke stoffen (weg, spoor, buisleidingen) vormen een potentieel risico op het gebied van omgevingsveiligheid. Een blauwe parkeerkaart is niet wenselijk, dan kunnen onze klanten en trainees niet meer de hele dag hier komen en parkeren. Dan raken we onze positie kwijt. Er gaat veel verkeer door het dorp, kan dat niet buiten om zoals in het Verkeer Circulatie Plan is afgesproken? Er is heel veel sluipverkeer door het dorp, van A27 naar A28 en vice versa, de Burgemeester de Withstraat. Er is steeds meer sluipverkeer door de straten rondom het Van Boetzelaerpark, zoals de Kerklaan en de Blauwkapelseweg. Het is belangrijk dat De Bilt niet bezwijkt onder de groeiende druk van mensen die vanuit randgemeente hierheen komen. Het sluipverkeer zorgt ervoor dat fietsers de stoep op worden gedreven op de Burgemeester de Withstraat. Het is elke dag raak. In de kern De Bilt zijn lopen en fietsen niet de meest voor de hand liggende manieren van bewegen. De infrastructuur is hier niet op ingericht. Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte. Moeten er niet meer verbindingen zijn tussen het stedelijk gebied en het groene gebied? Je bent als stedelijk gebied omsloten/opgesloten in grote wegen. Kun je daar niet wat aan doen? Op gebied van verkeer is het niet goed gegaan. Dat heeft niets te maken met de intenties vanuit het bestuur, maar vanuit de procesmatige invalshoek van ambtenaren. Probleem is de botsing tussen auto's en fietsers. Er gebeuren regelmatig ongelukken, iemand die op straat ligt, minimaal 1x per week. Verkeer is complex, maar gemeente De Bilt maakt geen duidelijke keuzes. Voor schoolgaande kinderen is het oversteken van de drukke wegen rondom de scholen gevaarlijk. Vooruitlopend op de gesprekken romdom het Verkeer Circulatie Plan, werd n.a.v. een motie door de raad al besloten om eenrichtingsverkeer in te voeren. Lijkt een oplossing maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor proces en uitvoering. Waarom doen we het hele onderzoek rondom het Verkeers Circulatie Plan en voeren we vervolgens niet uit? Of doe het hele traject niet of voer gewoon uit. Nu is er veel tijd in gestoken en wordt er niks mee gedaan. We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor.

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad Dongen. s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp

Presentatie gemeenteraad Dongen. s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp Presentatie gemeenteraad Dongen s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp 1 Welkom! Presentatie door: Verkeersgroep s Gravenmoer Ondersteund door: Dorpsraad s Gravenmoer, namens alle bewoners Voorwoord

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016

Aanleiding. Aantal reacties. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond Samenvatting Speeddates 21, 25 juni en 9 juli 2016 Aanleiding Voor het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is het belangrijk om in

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? Verkeersveiligheid rondom basis- en middelbare scholen De zomervakantie is nog in volle gang overal in het land kunnen kinderen genieten van een paar weken vrij. 7 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019 Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 09 Inhoudsopgave:. Zorgpunten. Samenvatting 3. Samenvatting voor en nadelen in tabel verwerkt 4. Bijlage : bijdrage per groepje. Aan het begin van de

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? School 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? 5 5 4 3 2 1 Ja Nee Nee Niet in de Bommelerwaard. (1x) Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan Eric van Berkum

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan Eric van Berkum Verkeer en Verkeersveiligheid Herziening dorpsplan Eric van Berkum Keuzes in Dorpsplan 1. Economisch Belang (bereikbaarheid) 2. Leefbaarheid (veiligheid, geluid, trillingen, oversteekbaarheid, ) Doelstelling

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Nota van beantwoording Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg

Nota van beantwoording Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg Nota van beantwoording Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174179 Oude Arnhemseweg Datum vastgesteld in collegevergadering: 6 december 2016 1. Inleiding In de vergadering op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Info deelnemers Aantal deelnemers: 20 6% Vrouw 28% 1% 6% Leerling Ouder Man Leerkracht 94% 67% Ander Meldingen Meldingen

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Hilversum

Verkeersveiligheid in Hilversum Verkeersveiligheid in Hilversum Inventarisatie onder inwoners van de plekken waar zij zich onveilig voelen in het verkeer Kruising Diependaalselaan/Bosdrift CDA Hilversum Februari 2017 De gemeente heeft

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Brugvoorstel Fietsers en fietsen

Brugvoorstel Fietsers en fietsen Brugvoorstel Fietsers en fietsen SamenZeedijk.nl Secretariaat: Zeedijk 49 (1) 1012 AS Amsterdam E-mail: metzijnallen@samenzeedijk.nl Fietsers en fietsen De Zeedijk wordt steeds drukker en al jaren is er

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan visie en beleid. A. van der Dussen 14 januari 2016

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan visie en beleid. A. van der Dussen 14 januari 2016 Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan visie en beleid A. van der Dussen 14 januari 2016 Inhoud Doelstelling Inventarisatie Beleidslijnen gehele gemeente Doelstelling Opvolger GVVP 2010 Veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten Verkeersveiligheidsproject Het Anker Drachten Margot Blaauw Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân De Knobben 100 9202 XJ DRACHTEN (0512) 370 485 www.vvnfryslan.nl m.blaauw@vvn.nl Uitwerking Enquête

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016

Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016 Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016 Focus voor 2016 VAN CAPELLENHUIS, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GRE 1 Inleiding Yucel Ozmen, projectleider van de werkzaamheden aan de centrumring,

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders. Betreft de verkeersveiligheid van fietsers in Loenen aan de Vecht.

Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders. Betreft de verkeersveiligheid van fietsers in Loenen aan de Vecht. Verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders. Betreft de verkeersveiligheid van fietsers in Loenen aan de Vecht. De fractie van de CU/SGP verzoekt u om met de provincie in overleg te gaan teneinde

Nadere informatie

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd Goede straten en fijne plekken in Engboogerd 28 en 30 augustus 2018 10 september 2018 Aanscherping en aanvulling ontwerpprincipes Basisprofiel wijk Engboogerd Wijkprogramma 7 ONTWERPPRINCIPES Verbeterpunten

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Van, Voor en Door de wijk. Uitkomsten Enquête Snellerpoort 2016

Van, Voor en Door de wijk. Uitkomsten Enquête Snellerpoort 2016 Van, Voor en Door de wijk Uitkomsten Enquête Snellerpoort 2016 Uitkomsten enquête Snellerpoort Was erg lastig een simpele enquête te maken. Laatste bijeenkomst veel verschillende aandachtspunten. Veel

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Inleiding Verkeersveiligheidsbeleving in Nederland Aanleiding Iedereen heeft belang bij veilig verkeer. Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum Verkeer en Verkeersveiligheid Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum Inhoud 1. Dorpsplan - terugblik 2. Situatie Dorpsstraat meningen & metingen 3. Identificatie probleem 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant A

Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant A Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant A 1 Aanpassing kruising Nijendal Knelpunten: Te weinig opstelruimte voor fietsers. Drukknoppen voor bediening staan te ver van de kruising. Te

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Handleiding. De scholen zijn weer begonnen

Handleiding. De scholen zijn weer begonnen Handleiding De scholen zijn weer begonnen De campagne In deze handleiding vindt u informatie over de noodzaak voor - en opzet van - de campagne. Verder vindt u informatie over mogelijke manieren waarop

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Herinrichting N257 Steenbergen

Herinrichting N257 Steenbergen Herinrichting N257 Steenbergen Raadscommissie: Toelichting herinrichtingsvoorstel Agenda Aanleiding Uitgangspunten N257 Aandachtspunten bewoners Toelichting uitgewerkte variant Vervolgproces Vragen Aanleiding

Nadere informatie

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017

Ammerzoden en Hedel. Evaluatie verkeersaanpassingen. Peter Nijhout November 2017 Ammerzoden en Hedel Evaluatie verkeersaanpassingen Peter Nijhout November 2017 Inhoud Doelstelling projecten Hedel en Ammerzoden Doel evaluatie Zijn modelverwachtingen gerealiseerd? Evaluatie Huidige verkeersproblematiek

Nadere informatie

Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg

Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg Parkeerplan Helperplein en Verlengde Hereweg Aanleiding Op 27 januari 2010 heeft de raad de Parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" vastgesteld. De uitgangspunten van dit beleid zijn onder

Nadere informatie

Commissievergadering Economische Zaken Gemeente Weert 13 juni Actie Comité Stop Sluipverkeer en Snelweg via De Burcht Woordvoerder Cor Kanters

Commissievergadering Economische Zaken Gemeente Weert 13 juni Actie Comité Stop Sluipverkeer en Snelweg via De Burcht Woordvoerder Cor Kanters Commissievergadering Economische Zaken Gemeente Weert 13 juni 2012 Actie Comité Stop Sluipverkeer en Snelweg via De Burcht Woordvoerder Cor Kanters Veiligheid belangrijk Maar niet voor de Sluiproute Omdat

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE KLAAMPE TE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK -1- DOEL EERSTE

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Reeds twee keer eerder schreef Lijst Linssen u een brief over de gevaarlijke verkeerssituaties op de Van Konijnenburgweg thv wooncomplex Vissershaven.

Reeds twee keer eerder schreef Lijst Linssen u een brief over de gevaarlijke verkeerssituaties op de Van Konijnenburgweg thv wooncomplex Vissershaven. Lijst Linssen zakelijk met een sociaal hart Lijst Linssen Moerstraatsebaan 41 4661 AN Halsteren Aan: College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Oostvaardersdijk. Bewonersavond 24 januari 2019

Oostvaardersdijk. Bewonersavond 24 januari 2019 Bewonersavond 24 januari 2019 Algemeen Welkom en voorstellen - Bart Kastermans, Civiel technisch projectleider - Gabriela Hernandez, Stedenbouwkundig ontwerper - Freek Kroese, Projectsecretaris - Reinoud

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda

Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda Wouter Lavrijsen 103134 Verkeerskunde, NHTV Breda 2011/2012 Opdracht Vrije Studie Ruimte (VSR) Inleiding/opdrachtomschrijving KBS de werft heeft contact gehad met

Nadere informatie

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken Parkeerproblematiek Vrachtwagens Raf Venken 1 Studie parkerende vrachtwagens in woonkernen in Haspengouw VOEREN 2 Context Oorzaak Vrachtwagens van werknemers uit logistieke sector Parkeren dicht bij huis

Nadere informatie

Auto, fiets en brommer te gast

Auto, fiets en brommer te gast Buurtwandeling 19 mei Haarlemmerbuurt. Deelnemers: Ad Vrijhoef, gebiedsbeheerder, Albert Nanning, fotograaf, twee leden van de Ouderen Advies Raad en zes leden van stadsdorpbuurt7 Een van de wandelaars

Nadere informatie

De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september

De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september Verdeling kinderen over de diverse woonplaatsen De aantallen zijn

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Dielde Romte 1. Ontwikkelingen in verkeersbeleid Jarenlang is in het verkeerskundig denken voorrang gegeven aan de doorstroming van het gemotoriseerd

Nadere informatie

Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem. 27 oktober 2016

Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem. 27 oktober 2016 Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem 27 oktober 2016 Aanleiding opstellen VSP Lochem Samen toewerken naar een goed bereikbaar en aantrekkelijk centrumgebied in Lochem. Of je nu per fiets, te voet,

Nadere informatie

Zuidtangent t.h.v. Stadshart

Zuidtangent t.h.v. Stadshart Zuidtangent t.h.v. Stadshart Aan: Het college van B&W Van: Martien Ippel Datum: 12 oktober 2010 Betreft: Verkeerssituatie Zuidtangent t.h.v. Stadshart Afschrift aan: - Geacht college, Hierbij enige aanvullende

Nadere informatie

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Parelhof EZ Heerhugowaard post(5)heerhugowaard.nl

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Parelhof EZ Heerhugowaard post(5)heerhugowaard.nl Aan: College van Burgemeester en Wethouders Parelhof 1 1703 EZ Heerhugowaard post(5)heerhugowaard.nl Aan: Leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard Pa rel hof 1 1703 EZ Heerhugowaard post @ heerhugowaard.nl

Nadere informatie

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat.

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart 2017 Nr. Suggesties/voorstellen 1. T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Follow-up gemeente Geen bomen tussen de parkeerplaatsen, mede voor veiligheid

Nadere informatie

Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Enquête Dorpsraad Zegge

Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Enquête Dorpsraad Zegge Enquête: Verkeersontwikkelingen in en rond Zegge: Mede door de opening van de Nelson Mandelaweg worden wij in en om Zegge momenteel geconfronteerd met een toenemende verkeersdrukte. In de Lage Zegstraat

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

Verkeer Laar. College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Postbus AZ WEERT. Laar, 3 mei 2018

Verkeer Laar. College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Postbus AZ WEERT. Laar, 3 mei 2018 Verkeer Laar Onlangs heeft er een artikel in dagblad De Limburger gestaan m.b.t. het verkeer op Laar. De reden hiervan is dat de dorpsraad een brief heeft gestuurd aan de gemeente Weert over een aantal

Nadere informatie

Resultaten Enquête 1

Resultaten Enquête 1 Resultaten Enquête 1 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Opzet en uitvoering... 4 4 Uitkomsten enquete... 5 4.1 Wat is de leeftijd van uw kind(eren) die op de basisschool zitten?... 5 4.2 Hoe ver woont u van onze

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier.

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Zoefroute 2011 Het begon moeilijk: zoeken naar de Zoefroute via de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Je krijgt na het ingeven van de tussenpunten in Delft een rare lus bij de Achterom-straat. Uiteindelijk

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant B

Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant B Toelichting schetsontwerp Herinrichting Hoofdstraat Variant B 1 Aanpassing kruising Nijendal Knelpunten: Te weinig opstelruimte voor fietsers. Drukknoppen voor bediening staan te ver van de kruising. Te

Nadere informatie

Samenvatting Leren van mensen die wonen in Utrecht Zuid

Samenvatting Leren van mensen die wonen in Utrecht Zuid Samenvatting Leren van mensen die wonen in Utrecht Zuid Aandachtspunten voor de wijk September-december 2018 Onderzoek uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van Wijkraad Zuid Joris Timmerman Lianne Bertling

Nadere informatie

Zevenhoven, 21 maart 2016 Onderwerp: Fietsplan Petitie Wij willen veilig fietsen tussen 7Hoven & Ter Aar

Zevenhoven, 21 maart 2016 Onderwerp: Fietsplan Petitie Wij willen veilig fietsen tussen 7Hoven & Ter Aar Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland Zevenhoven, 21 maart 2016 Onderwerp: Fietsplan 2016-2025 Petitie Wij willen veilig fietsen tussen 7Hoven & Ter Aar Beste provinciale politici, Graag

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 Focus voor 2016 VIJVERHOF, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GREX PRESENTATIE 2 1. Inleiding Yücel Özmen, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet

Nadere informatie

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Projectnummer: 11212 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Steven Poppelaars MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie