Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal"

Transcriptie

1 Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen, gehouden onder 405 gezinnen met kinderen op de Jozefschool, school of Montessorischool. Verantwoordelijken: Verkeersouders en Directie van Jozefschool, school en Montessorischool. 27 februari 2006 Montessorischool Wageningen

2 Montessorischool Wageningen Basisscholen-Verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal. Kinderen horen veilig naar school te kunnen gaan. Dat dit helaas niet het geval is voor drie basisscholen in de Bovenbuurt blijkt al een tijd uit berichten van ouders. Om dit probleem beter in kaart te brengen hebben deze scholen de handen ineen geslagen en een uitgebreide verkeersenquête uitgevoerd. De antwoorden laten zien dat het de hoogste tijd is dat de Bovenbuurt verkeersveiliger wordt gemaakt. De belangrijkste problemen zijn: 1. De hele wijk is in naam een 30km-wijk, maar in de praktijk komt er van de beloofde veiligheid niets terecht. 2. Een aantal kruispunten is bijzonder complex en druk, zodat kinderen er nooit alleen kunnen oversteken. In dit rapport vindt u de resultaten van de enquête met daarbij overzichten van de ondervonden problemen en aangedragen oplossingen. Samenvatting In februari 2006 is een verkeersenquête gehouden op drie basisscholen in de Bovenbuurt (de Jozefschool, de Montessorischool en de school). Het doel van de enquete was inzicht te krijgen in hoe ouders en kinderen de verkeersveiligheid ervaren rondom de school en op de schoolroute van hun kind(eren). Tevens is geïnventariseerd welke oplossingen de ouders zien voor de door hen aangegeven knelpunten. Met in totaal 207 ingevulde enquêtes was de repons bij alle drie de scholen erg hoog (51%). De resultaten kunnen derhalve als zeer representatief worden gezien. In deze samenvatting noemen wij een aantal van de opvallendste punten die uit de enquete naar voren kwamen. Voor een onderbouwing en meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de bijlagen. Daarin staan de resultaten per school in detail uitgewerkt. Bij vergelijking van de resultaten van de drie scholen valt onmiddellijk op dat de uitkomsten een sterke gelijkenis vertonen. Daarom presenteren we de opvallendste punten gerangschikt per thema en gecombineerd voor alle drie de scholen. Schoolroute: Uit de enquetes komt naar voren dat: - 65% van de kinderen op de fiets naar school komt - gemiddeld 77% van de kinderen komt begeleid naar school: op 8-jarige leeftijd is dat nog 98% en op 10-jarige leeftijd nog steeds 44% - Wanneer de kinderen begeleid naar school komen, dan worden daarvoor als de twee belangrijkste redenen genoemd: o het kind is te jong (61%) o de route is te onveilig (48%) - 90% van de respondenten van mening is dat er gevaarlijke situaties op de schoolroute zijn

3 - Als meest gevaarlijke kruispunten worden genoemd: o Dolderstraat-Churchillweg (61x genoemd) o Nobelweg-Dolderstraat (57x genoemd) o Geertjesweg-Churchillweg (46x genoemd) o Nobelweg-Geertjesweg (41x genoemd) In de bijlage vindt u een overzicht van de meestgenoemde gevaarlijke punten met de bijbehorende oplossingen zoals door de respondenten aangegeven. Veiligheid rondom school: - De meeste respondenten geven aan dat zij de veiligheid rondom de school matig vinden (70%) - De redenen hiervoor verschillen per school. Bij de school en de Montessorischool wordt parkeren als de voornaamste oorzaak van onveilige situaties genoemd. Bij de Jozefschool vinden de respondenten vooral het kruispunt Nobelweg-Dolderstraat erg gevaarlijk, maar ook daar spelen parkeerproblemen een rol. 30 km in de wijk: - 86% van de respondenten gaf aan dat zij het instellen van een 30 km-zone als prettig ervaren - Opmerkelijk is dat 55% van hen aangeeft dat de veiligheid niet veranderd is na het instellen van de 30 km-zone - 75% van de ondervraagden geeft aan dat er te hard wordt gereden in de wijk - Dat geldt met name voor de Dolderstaat, Geertjesweg en Nobelweg. - 62% van de respondenten rijdt zelf wel eens sneller dan 30km/u - 68% geeft aan dat ze sneller rijden, doordat ze vergeten dat ze in een 30 kmzone rijden. - Wat hen zou helpen zich beter aan de toegestane snelheid te houden is: o duidelijker aangeven dat het een 30 km-zone is (60%) o fysieke snelheidsremmers aanbrengen (56%), o snelheidscontroles houden (44%) Wij stellen nadrukkelijk dat de bovenstaande uitkomsten een momentopname zijn. De respondenten hebben de enquete ingevuld met de huidige situatie voor ogen. Wij verwachten dat de situatie na de start van de vele bouwwerkzaamheden in de wijk aanzienlijk zal verslechteren. Bij de school zijn de eerste tekenen daarvan al zichtbaar. Daarom willen wij graag, samen met Gemeente Wageningen en andere betrokkenen, zoeken naar oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verkeersouders en Directie van Jozefschool, Montessorischool en school Februari 2006 Bijlagen: I. Rapport met resultaten, gezamenlijk en per school II. Overzicht gevaarlijke verkeerssituaties in de Bovenbuurt III. Overzicht van meest genoemde gevaarlijke situaties en oplossingen

4 BIJLAGE I: RESULTATEN BASISSCHOOL-VERKEERSENQUETE Jozef + + Montessori Ingeleverde enquetes: 207 (= 51%) 2 Aantal kinderen op school per gezin Jozef Margrie MontessSamen Jozef Margrie MontessSamen % % % % Leeftijd kinderen % % % % Samen Jozef Montessori Percentage (%) % % % % 4 Hoe naar school lopen 21% fietsen 65% anders 12% 2% 5 Zelfstandig of Begeleid Aantal kinderen lopen fietsen auto anders auto Jozef: 83 van 129 (64%) : 45 van 90 (50%) Montessori: 79 van 186 (42%) Begeleid: Jozef Montessori Samen % % % % Leeftijd kind begeleidzelfstanbegeleidzelfstanbegeleidzelfstanbegeleidzelfstan Jozef Montessori Samen Total Percentage van alle gezinnen (%) Percentage begeleid naar school (%) Samen Jozef Montessori Aantal kinderen op school per gezin Samen Jozef Montessori Leeftijd kinderen 6 Reden begeleiden % % % % kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl... Percentage van respondenten (%) Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

5 Reden begeleiden, uitgesplitst per leeftijdscategorie en berekend over het aantal kinderen (in plaats van per gezin): % % % % % Totaal kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl Totaal Percentage (%) kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders Leeftijd van begeleid kind 7 Afstand van huis naar school % % % % < km km km > 4km Percentage (%) Samen Jozef Montessori 9 Gevaarlijke punten? % % % % ja nee ja 90% nee 10% 10 0 < km 1-2 km 2-4km > 4km 13 Veiligheid direct rond school % % % % goed matig slecht geen mening Probleem rond school % % % % parkeren haal/breng parkeren overig onoverzichtelijk auto's rijden te hard kruispunt gevaarlijk inrit/uitrit levert gevaar fietsers negeren regels voetgangers letten niet op anders, nl Wist u dat het 30 km is? % % % % ja ik vermoedde het nee Percentage van alle ouders (%) matig 70% parkeren haal/breng ja 67% parkeren overig onoverzichtelijk auto's rijden te hard 1% slecht 13% geen mening 1% goed 1% 15% kruispunt gevaarlijk ik vermoedde het 8% nee 24% inrit/uitrit levert gevaar Samen Jozef fietsers negeren regels Montessori voetgangers letten niet op anders, nl... Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

6 16 Wat vindt u daarvan? % % % % prettig maakt me niet uit vervelend geen mening Veiligheid voor kinderen veranderd? % % % % veiliger onveiliger niets veranderd geen mening prettig 86% maakt me niet uit 10% vervelend 2% geen mening 1% 1% niets veranderd 55% onveiliger 5% geen mening 19% 1% veiliger 20% 18 Zijn er plekken waar te snel wordt gereden? % % % % ja nee geen mening ja 76% nee 14% geen mening 6% 4% Welke straat: % % % % Asserpark Beatrixlaan Bijna overal Churchillweg Diedenweg Dolderstraat Geertjesweg Harnjesweg Hoevestein Hoffstraat, Van 't Hollandseweg Jagerskamp Lorentzstraat Nobelweg Oude Bennekomseweg Postjesweg Uvenweg, Van Ventweg ritzema bos Asserpark Beatrixlaan Bijna overal Churchillweg Diedenweg Dolderstraat Geertjesweg Harnjesweg Hoevestein Hoffstraat, Van 't Hollandseweg Jagerskamp Lorentzstraat Nobelweg Oude Bennekomseweg Postjesweg Uvenweg, Van Vergersweg (% van de respondenten die 'ja' antwoorden) Ventweg ritzema bos Vergersweg Samen Jozef Percentage 0 van 20 respondenten 40 die 'ja' antwoordden 60Montessori (%) 80 Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

7 19 Wie rijdt er te hard? % % % % ouders die kinderen brengen woon-werk verkeer 'sportieve' rijders mensen die door de wijk gaan leveranciers, koeriers e.d taxichauffeurs anderen, nl weet niet ouders die kinderen brengen woon-werk verkeer 'sportieve' rijders mensen die door de wijk gaan leveranciers, koeriers e.d. taxichauffeurs anderen, nl... weet niet Percentage van alle respondenten (%) % % % % 20 Rijdt u zelf auto/motor in ja nee ja 84% nee 16% 0% 21 Houdt u zich aan de maximumsnelheid? % % % % altijd meestal soms nooit meestal 54% soms 8% nooit 0% altijd 23% 15% 22 Waarom wel eens sneller? % % % % (% van mensen die zich niet altijd aan maximumsnelheid houden) haast haast vergeet 30 km vergeet 30 km 30 is te langzaam is te langzaam 30 niet altijd nodig niet altijd nodig weg is veilig genoeg weg is veilig genoeg anders anders Percentage (%) 23 Welke actie zou kunnen helpen? % % % % duidelijker aangeven persoonlijk aanspreken beter voorlichten fysieke remmers snelheidscontroles anders, nl duidelijker aangeven persoonlijk aanspreken beter voorlichten fysieke remmers snelheidscontroles anders, nl Percentage van alle respondenten (%) Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

8 24 Verkeersonderwijs vooral taak van: % % % % vooral ouders vooral school geen mening vooral ouders vooral school geen mening Percentage van alle respondenten 25 School genoeg aandacht? % % % % ja ja nee nee geen mening/weet niet geen mening/weet niet Percentage van alle respondenten 26 Enquete ingevuld door: % % % % vader moeder ouder+kind vader moeder ouder+kind Percentage van alle respondenten (%) % % % % 27 Ik wil helpen: niet bij praktische les in werkgroep Bij de Montessori was de vraagstelling anders. Hun antwoorden zijn resp. Nee, Ja en Misschien. niet bij praktische les in werkgroep Percentage van Jozef+ Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

9 Kruising Verkeerssituatie Achterweg Arboretumlaan-Ritzema Beatrixlaan-Churchillweg Beatrixlaan-Harnjesweg Churchillweg Churchillweg-Dolderstraat Churchillweg-Geertjesweg Churchillweg-Harnjesweg Churchillweg-Hoevestein Churchillweg-Kennedyweg Churchillweg-Kolkakkerweg Churchillweg-Roghorst Churchillweg-Tarthorst Churchillweg-Uvenweg, Van Churchillweg-Vergersweg Diedenweg Diedenweg-Dolderstraat Diedenweg-Geertjesweg Diedenweg-Hollandseweg Diedenweg-Ritzema Bosweg Dolderstraat Dolderstraat-Eykmanstraat Dolderstraat-Hoffstraat, Va Dolderstraat-Kamerlingh Onn Dolderstraat-Naaldweg Dolderstraat-Nobelweg Dolderstraat-Oude Bennekoms Dolderstraat-Waalsstraat, V Dolderstraat-Zeemanstraat Eikenlaan-Harnjesweg Eikenlaan-Lindenlaan Floralaan Geertjesweg Geertjesweg-Harnjesweg Geertjesweg-Jagerskamp Geertjesweg-Jasmijnplantso Geertjesweg-Nobelweg Geertjesweg-Oude Geertjesweg-Postjesweg Gladiolenstraa-Vergersweg Grintweg-Oude Bennekoms Harnjesweg-Postjesweg Hoevestein Hoevestein-Hollandseweg Hoevestein-Roghorst Hoffstraat, Va Hoffstraat, Va-Lorentzstraat Hollandseweg Hollandseweg-Nobelweg Jagerskamp Jagerskamp-Nobelweg Jagerskamp-Oude Kennedyweg-Tarthorst Klaas Katerstr-Postjesweg Kolkakkerweg-Nobelweg Lijsterbeslaan-Sleedoornplant Lindenlaan Lindenlaan-Postjesweg Lorentzstraat-Nobelweg Meidoornplants- Nobelweg Oude Bennekoms Oude Eekmolenw Postjesweg-Ritzema Bosweg Roghorst Rooseveltweg-Uvenweg, Van Sportstraat-Vergersweg Vergersweg Zeemanstraat Count of Situatie Aantal respondenten dat de verkeerssituatie noemde School Montessori Jozef

10 BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN. Churchillweg Dolderstraat: door 61 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Erg druk 57x Veel verkeersstromen 48x Onoverzichtelijk 33x Auto s rijden hard 29x Fietsers niet volgens regels 10x Verkeersregels onduidelijk 4x Voetgangers letten niet op Anders: o bocht in Churchillweg maakt dat je auto s niet ziet aankomen (5x) o onhandige drempels voor fietsers o richting aangeven wordt vergeten Oplossingen die men aandroeg: 11x 11x 5x 3x 3x 1x 1x 16x Verkeerslichten Rotonde Snelheid beperken (maak Churchillweg 30 km) Middenberm/vluchtheuvel groter maken Klaarovers tijdens school-haal/breng-tijden Voorrang verduidelijken Zebrapad Drempels Overig: - maak verbeterde/aparte fietsoversteek iets verwijderd van dit kruispunt - zorg dat bocht in Churchillweg beter te overzien is, bijvoorbeeld door begroeiing lager te maken - waarschuw verkeer vanuit richting Hoevestein dmv borden - drempels weghalen - extra verlichting aanbrengen BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

11 Dolderstraat Nobelweg: door 57 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Erg druk 39x Veel verkeersstromen 31x Onoverzichtelijk 29x Fietsers niet volgens regels 17x Auto s rijden hard 13x Verkeersregels onduidelijk 13x Voetgangers letten niet op 3x Anders: o automobilisten houden zich niet aan de regels (4x) o voorrangsregels werken niet o te veel verkeer tijdens spits Oplossingen die men aandroeg: 11x 10x 6x 5x 4x 3x 17x Middenberm/vluchtheuvel: - geeft kinderen de kans de oversteek in twee etappes te maken - maakt kruising visueel kleiner Voorrang verduidelijken: - Nobelweg weer voorrangsweg maken - voorrangsborden - rechts-heeft-voorrang zaait veel verwarring Verkeerslichten Drempels: ander soort drempels Rotonde Klaarovers Zebrapad Snelheid beperken Parkeerverbod: - vooral geparkeerde vrachtwagens op Nobelweg maken situatie onoverzichtelijk - verbieden Overig: - aparte fietsoversteek maken iets verwijderd van het kruispunt - duidelijke fietsaanduiding voor oversteken vanuit Jozefschool - vrachtverkeer alleen via Kolkakkerweg - kruispunt versmallen - Nobelweg versmallen - Bomen weghalen - Dolderstraat tussen Nobelweg en Oude Bennekomseweg afsluiten BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

12 Churchillweg Geertjesweg: door 46 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Veel verkeersstromen 39x Erg druk 37x Onoverzichtelijk 27x Auto s rijden hard 15x Fietsers niet volgens regels 8x Verkeersregels onduidelijk Voetgangers letten niet op Anders: o Bocht in Churchillweg maakt overzicht slecht () o Kruispunt ligt op een helling o Verkeersheuvel te smal o Parkeren bij KDV en BSO: te weinig plekken o Dubbel parkeren bij Aldi van vrachtwagens blokkeren de rijbaan o Voorsorteren met de fiets/auto niet mogelijk: je blokkeert het overige verkeer o Auto s rijden fietspad op om te kunnen kijken Oplossingen die men aandroeg: 19x 10x 6x 3x 1x 1 Rotonde Verkeerslichten Middenberm/vluchtheuvel Voorrang verduidelijken Zebrapad Snelheid beperken Drempels Overig: - verkeer Churchillweg weren - plateau over hele kruispunt - wij mijden dit kruispunt BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

13 Geertjesweg - Nobelweg: door 41 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Veel verkeersstromen 26x Erg druk 26x Auto s rijden hard 21x Onoverzichtelijk 19x Fietsers niet volgens regels 10x Verkeersregels onduidelijk 8x Voetgangers letten niet op 1x Anders: o Automobilisten houden zich niet aan regels () o Kruising te groot o Linksaf voorsorteren is lastig o Complex voor jonge kinderen o Geparkeerde auto s bij supermarkt blokkeren de weg () Oplossingen die men aandroeg: 13x 8x 4x 3x 1x 10x Voorrang verduidelijken: - 4-way stopborden - automobilisten controleren op voorrang geven - wegdek hetzelfde maken om gelijkwaardigheid te accentueren - Geertjesweg voorrangsweg maken (5x) Rotonde Parkeerverbod: - parkeerverbod <5 meter van hoek - parkeerverbod rechterzijde Postjesweg - parkeerverbod op de rijbaan Verkeerslichten Middenberm/vluchtheuvel: - brede middengeleider, zodat je in twee etappes kunt oversteken Snelheid beperken: - snelheidsremmende maatregelen - snelheidscontrole Klaarovers Overig: - kruising kleiner maken - plateau maken - verkeer omleiden - voorsorteerstrook voor fietsers - kruispunt herinrichten BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten Verkeersveiligheidsproject Het Anker Drachten Margot Blaauw Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân De Knobben 100 9202 XJ DRACHTEN (0512) 370 485 www.vvnfryslan.nl m.blaauw@vvn.nl Uitwerking Enquête

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN WEGWIJS in Baarn Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 1 Baarn, 31 maart 2015 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Uitgebreid onderzoek volgens octopusmethode: lijst met knelpunten en problemen.

Uitgebreid onderzoek volgens octopusmethode: lijst met knelpunten en problemen. Uitgebreid onderzoek volgens octopusmethode: lijst met knelpunten en problemen. 1. Het gebruik van de rotonde houdt steeds gevaren in. Er is regelmatig druk en zwaar verkeer. De snelheid van de voertuigen

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk

Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk Korte 30 km/u Slechte zichtbaarheid chicanes in de bocht vanuit het noordwesten. In de binnenbocht

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN Dorpsraad Leimuiden 30 januari 2015 Voorwoord Alweer een flink aantal jaren geleden heeft de gemeente Jacobswoude besloten om snelheidsbeperkende maatregelen door te

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Verkeersveiligheid in Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Verkeersveiligheid in Nieuwegein 1 (27) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 20 augustus kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.067 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. in Steenwijkerland

Meldpunt Veilig Verkeer. in Steenwijkerland Meldpunt Veilig Verkeer in Steenwijkerland 2 Meldpunt Veilig verkeer in Steenwijkerland Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Samenvatting... 5 Loc. 1. Woldpoort (Steenwijk)... 6 Loc.

Nadere informatie

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent In het verkeer In het verkeer 2 4 6 1 3 5 De straat is een openbare plaats. Dat betekent dat ze van iedereen is. Ook jij loopt, fietst of speelt wel eens op straat. Toch mag je er niet zomaar doen wat

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

1 Ik voel me veilig in het verkeer (in Sint- Oedenrode)

1 Ik voel me veilig in het verkeer (in Sint- Oedenrode) Veiligheid verkeer 70% 60% 50% 1 Ik voel me veilig in het verkeer (in Sint- Oedenrode) 60% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 16% 5% 1% Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Toelichting 30 km

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016

Inzetten op gedrag ARTGINEERING. Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Ingrid Bolhuis Stefan Bendiks Nationaal fietscongres Groningen 02.06.2016 Inzetten op gedrag ARTGINEERING Gemeente Groningen Postbus 30026 9700 RM Groningen +31 50 367 70 00 www.gemeente.groningen.nl Mullerkade

Nadere informatie

Samenvatting onveilige verkeerssituaties s-heerenberg-oost

Samenvatting onveilige verkeerssituaties s-heerenberg-oost Samenvatting onveilige verkeerssituaties s-heerenberg-oost Dit is een uitgave van het wijkplatform s-heerenberg-oost d.d. november 2011 Voorwoord Voor u ligt een samenvatting van alle, door de platformleden

Nadere informatie

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties.

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties. Algemene informatie Doelstellingen Na het zien van het televisieprogramma, het werken met het begeleidend materiaal en het oefenen op de site: weten de kinderen dat ze door stoer gedrag in het verkeer

Nadere informatie

Elmo@work. Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh

Elmo@work. Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh Elmo@work Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh OVERZICHT 1. Wat is een elektrische fiets 2. Algemene veiligheidsproblemen fiets 3. Veiligheidsproblemen elektrische fiets

Nadere informatie

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes Uitleg Fietsroutes De routes voor auto- en fietsteams zijn verschillend, maar de routebeschrijvingen zijn gelijk van opzet. Autoploegen Bij autoploegen is het gebruikelijk dat er met twee auto s of busjes

Nadere informatie

Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde. Routeverkenning aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lichtenvoorde

Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde. Routeverkenning aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lichtenvoorde Schoolverkeersexamens Lichtenvoorde Routeverkenning aangeboden door, afdeling Lichtenvoorde In deze presentatie nemen we jullie mee op de route van het praktisch verkeersexamen in Lichtenvoorde. Let goed

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit.

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit. Utrechtseweg Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/maatregelen-verkeersveiligheid rapport van de afdeling augustus 2015 1/17 Milieu en Mobiliteit

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN 61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, ST.MAARTEN en BES EILANDEN 5 JUNI 2012 Jullie zijn de toekomst van morgen. KIES HET JUISTE ANTWOORD 1 In het verkeer kennen we twee soorten wegen. Namelijk: 0 T-kruisingen

Nadere informatie

Onderzoek Verkeersveiligheid Hoofdenburgsingel

Onderzoek Verkeersveiligheid Hoofdenburgsingel Onderzoek Verkeersveiligheid Hoofdenburgsingel Hoe beoordelen Kofschipouders de verkeersveiligheid? Situatie voor 2009: versmalling en verkeersdrempel Situatie na reconstructie/asfaltering: versmalling

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Wethouder de heer F. Lintmeijer. Postbus 16200. 3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht. Wethouder de heer F. Lintmeijer. Postbus 16200. 3500 CE Utrecht Gemeente Utrecht Wethouder de heer F. Lintmeijer Postbus 16200 3500 CE Utrecht Onze referentie: 20131015c/Verkeer Vleuten, 15 oktober 2013. Betreft: Advies verkeersveiligheid Vleuten - de Meern Geachte

Nadere informatie

Verkeersenquête GVVP

Verkeersenquête GVVP Verkeersenquête GVVP 30 25 20 15 10 5 0 aanleg 30 km/uur zones aanleg 60 km/uur zones aanleg fietspaden aanleg betonstenen aan de kant van de weg oplossen knelpunten rondom scholen Verkeersmaatregel Bijlage

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Samenvatting resultaten eindmeting Zuilenstein

Samenvatting resultaten eindmeting Zuilenstein Samenvatting resultaten eindmeting De vier scholen in de wijk werken samen met de verkeersouders en de gemeente Nieuwegein aan een betere verkeersveiligheid rondom de school. Door het aanbieden van veilige

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink. Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink. 30 km-zone Bennekom Zuid Rianne Boot

Inhoud presentatie. Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink. Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink. 30 km-zone Bennekom Zuid Rianne Boot Ontwikkelingen Bennekom (Oost) Dorpsraad Bennekom 30 januari 2013 1 Inhoud presentatie Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink Bomenplan Jaap Verhagen 30

Nadere informatie

Verkeerswerkgroep. Agenda

Verkeerswerkgroep. Agenda Verkeerswerkgroep Achtergrond Agenda Verslag werkzaamheden Groep van acht (negen) Verkeersatlas Input op vragen Hoe nu verder? Aan de slag! 1 Raadsbesluit Verkeerswerkgroep ewoners aan Zet : brede vertegenwoordiging

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO 33 12 Trajecten Assen Vries en Assen - Tynaarlo De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis en het Dr. Nassaucollege naar

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie