Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal"

Transcriptie

1 Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen, gehouden onder 405 gezinnen met kinderen op de Jozefschool, school of Montessorischool. Verantwoordelijken: Verkeersouders en Directie van Jozefschool, school en Montessorischool. 27 februari 2006 Montessorischool Wageningen

2 Montessorischool Wageningen Basisscholen-Verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal. Kinderen horen veilig naar school te kunnen gaan. Dat dit helaas niet het geval is voor drie basisscholen in de Bovenbuurt blijkt al een tijd uit berichten van ouders. Om dit probleem beter in kaart te brengen hebben deze scholen de handen ineen geslagen en een uitgebreide verkeersenquête uitgevoerd. De antwoorden laten zien dat het de hoogste tijd is dat de Bovenbuurt verkeersveiliger wordt gemaakt. De belangrijkste problemen zijn: 1. De hele wijk is in naam een 30km-wijk, maar in de praktijk komt er van de beloofde veiligheid niets terecht. 2. Een aantal kruispunten is bijzonder complex en druk, zodat kinderen er nooit alleen kunnen oversteken. In dit rapport vindt u de resultaten van de enquête met daarbij overzichten van de ondervonden problemen en aangedragen oplossingen. Samenvatting In februari 2006 is een verkeersenquête gehouden op drie basisscholen in de Bovenbuurt (de Jozefschool, de Montessorischool en de school). Het doel van de enquete was inzicht te krijgen in hoe ouders en kinderen de verkeersveiligheid ervaren rondom de school en op de schoolroute van hun kind(eren). Tevens is geïnventariseerd welke oplossingen de ouders zien voor de door hen aangegeven knelpunten. Met in totaal 207 ingevulde enquêtes was de repons bij alle drie de scholen erg hoog (51%). De resultaten kunnen derhalve als zeer representatief worden gezien. In deze samenvatting noemen wij een aantal van de opvallendste punten die uit de enquete naar voren kwamen. Voor een onderbouwing en meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de bijlagen. Daarin staan de resultaten per school in detail uitgewerkt. Bij vergelijking van de resultaten van de drie scholen valt onmiddellijk op dat de uitkomsten een sterke gelijkenis vertonen. Daarom presenteren we de opvallendste punten gerangschikt per thema en gecombineerd voor alle drie de scholen. Schoolroute: Uit de enquetes komt naar voren dat: - 65% van de kinderen op de fiets naar school komt - gemiddeld 77% van de kinderen komt begeleid naar school: op 8-jarige leeftijd is dat nog 98% en op 10-jarige leeftijd nog steeds 44% - Wanneer de kinderen begeleid naar school komen, dan worden daarvoor als de twee belangrijkste redenen genoemd: o het kind is te jong (61%) o de route is te onveilig (48%) - 90% van de respondenten van mening is dat er gevaarlijke situaties op de schoolroute zijn

3 - Als meest gevaarlijke kruispunten worden genoemd: o Dolderstraat-Churchillweg (61x genoemd) o Nobelweg-Dolderstraat (57x genoemd) o Geertjesweg-Churchillweg (46x genoemd) o Nobelweg-Geertjesweg (41x genoemd) In de bijlage vindt u een overzicht van de meestgenoemde gevaarlijke punten met de bijbehorende oplossingen zoals door de respondenten aangegeven. Veiligheid rondom school: - De meeste respondenten geven aan dat zij de veiligheid rondom de school matig vinden (70%) - De redenen hiervoor verschillen per school. Bij de school en de Montessorischool wordt parkeren als de voornaamste oorzaak van onveilige situaties genoemd. Bij de Jozefschool vinden de respondenten vooral het kruispunt Nobelweg-Dolderstraat erg gevaarlijk, maar ook daar spelen parkeerproblemen een rol. 30 km in de wijk: - 86% van de respondenten gaf aan dat zij het instellen van een 30 km-zone als prettig ervaren - Opmerkelijk is dat 55% van hen aangeeft dat de veiligheid niet veranderd is na het instellen van de 30 km-zone - 75% van de ondervraagden geeft aan dat er te hard wordt gereden in de wijk - Dat geldt met name voor de Dolderstaat, Geertjesweg en Nobelweg. - 62% van de respondenten rijdt zelf wel eens sneller dan 30km/u - 68% geeft aan dat ze sneller rijden, doordat ze vergeten dat ze in een 30 kmzone rijden. - Wat hen zou helpen zich beter aan de toegestane snelheid te houden is: o duidelijker aangeven dat het een 30 km-zone is (60%) o fysieke snelheidsremmers aanbrengen (56%), o snelheidscontroles houden (44%) Wij stellen nadrukkelijk dat de bovenstaande uitkomsten een momentopname zijn. De respondenten hebben de enquete ingevuld met de huidige situatie voor ogen. Wij verwachten dat de situatie na de start van de vele bouwwerkzaamheden in de wijk aanzienlijk zal verslechteren. Bij de school zijn de eerste tekenen daarvan al zichtbaar. Daarom willen wij graag, samen met Gemeente Wageningen en andere betrokkenen, zoeken naar oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verkeersouders en Directie van Jozefschool, Montessorischool en school Februari 2006 Bijlagen: I. Rapport met resultaten, gezamenlijk en per school II. Overzicht gevaarlijke verkeerssituaties in de Bovenbuurt III. Overzicht van meest genoemde gevaarlijke situaties en oplossingen

4 BIJLAGE I: RESULTATEN BASISSCHOOL-VERKEERSENQUETE Jozef + + Montessori Ingeleverde enquetes: 207 (= 51%) 2 Aantal kinderen op school per gezin Jozef Margrie MontessSamen Jozef Margrie MontessSamen % % % % Leeftijd kinderen % % % % Samen Jozef Montessori Percentage (%) % % % % 4 Hoe naar school lopen 21% fietsen 65% anders 12% 2% 5 Zelfstandig of Begeleid Aantal kinderen lopen fietsen auto anders auto Jozef: 83 van 129 (64%) : 45 van 90 (50%) Montessori: 79 van 186 (42%) Begeleid: Jozef Montessori Samen % % % % Leeftijd kind begeleidzelfstanbegeleidzelfstanbegeleidzelfstanbegeleidzelfstan Jozef Montessori Samen Total Percentage van alle gezinnen (%) Percentage begeleid naar school (%) Samen Jozef Montessori Aantal kinderen op school per gezin Samen Jozef Montessori Leeftijd kinderen 6 Reden begeleiden % % % % kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl... Percentage van respondenten (%) Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

5 Reden begeleiden, uitgesplitst per leeftijdscategorie en berekend over het aantal kinderen (in plaats van per gezin): % % % % % Totaal kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders, nl Totaal Percentage (%) kind te jong moet toch die kant op afstand te groot route te onveilig anders Leeftijd van begeleid kind 7 Afstand van huis naar school % % % % < km km km > 4km Percentage (%) Samen Jozef Montessori 9 Gevaarlijke punten? % % % % ja nee ja 90% nee 10% 10 0 < km 1-2 km 2-4km > 4km 13 Veiligheid direct rond school % % % % goed matig slecht geen mening Probleem rond school % % % % parkeren haal/breng parkeren overig onoverzichtelijk auto's rijden te hard kruispunt gevaarlijk inrit/uitrit levert gevaar fietsers negeren regels voetgangers letten niet op anders, nl Wist u dat het 30 km is? % % % % ja ik vermoedde het nee Percentage van alle ouders (%) matig 70% parkeren haal/breng ja 67% parkeren overig onoverzichtelijk auto's rijden te hard 1% slecht 13% geen mening 1% goed 1% 15% kruispunt gevaarlijk ik vermoedde het 8% nee 24% inrit/uitrit levert gevaar Samen Jozef fietsers negeren regels Montessori voetgangers letten niet op anders, nl... Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

6 16 Wat vindt u daarvan? % % % % prettig maakt me niet uit vervelend geen mening Veiligheid voor kinderen veranderd? % % % % veiliger onveiliger niets veranderd geen mening prettig 86% maakt me niet uit 10% vervelend 2% geen mening 1% 1% niets veranderd 55% onveiliger 5% geen mening 19% 1% veiliger 20% 18 Zijn er plekken waar te snel wordt gereden? % % % % ja nee geen mening ja 76% nee 14% geen mening 6% 4% Welke straat: % % % % Asserpark Beatrixlaan Bijna overal Churchillweg Diedenweg Dolderstraat Geertjesweg Harnjesweg Hoevestein Hoffstraat, Van 't Hollandseweg Jagerskamp Lorentzstraat Nobelweg Oude Bennekomseweg Postjesweg Uvenweg, Van Ventweg ritzema bos Asserpark Beatrixlaan Bijna overal Churchillweg Diedenweg Dolderstraat Geertjesweg Harnjesweg Hoevestein Hoffstraat, Van 't Hollandseweg Jagerskamp Lorentzstraat Nobelweg Oude Bennekomseweg Postjesweg Uvenweg, Van Vergersweg (% van de respondenten die 'ja' antwoorden) Ventweg ritzema bos Vergersweg Samen Jozef Percentage 0 van 20 respondenten 40 die 'ja' antwoordden 60Montessori (%) 80 Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

7 19 Wie rijdt er te hard? % % % % ouders die kinderen brengen woon-werk verkeer 'sportieve' rijders mensen die door de wijk gaan leveranciers, koeriers e.d taxichauffeurs anderen, nl weet niet ouders die kinderen brengen woon-werk verkeer 'sportieve' rijders mensen die door de wijk gaan leveranciers, koeriers e.d. taxichauffeurs anderen, nl... weet niet Percentage van alle respondenten (%) % % % % 20 Rijdt u zelf auto/motor in ja nee ja 84% nee 16% 0% 21 Houdt u zich aan de maximumsnelheid? % % % % altijd meestal soms nooit meestal 54% soms 8% nooit 0% altijd 23% 15% 22 Waarom wel eens sneller? % % % % (% van mensen die zich niet altijd aan maximumsnelheid houden) haast haast vergeet 30 km vergeet 30 km 30 is te langzaam is te langzaam 30 niet altijd nodig niet altijd nodig weg is veilig genoeg weg is veilig genoeg anders anders Percentage (%) 23 Welke actie zou kunnen helpen? % % % % duidelijker aangeven persoonlijk aanspreken beter voorlichten fysieke remmers snelheidscontroles anders, nl duidelijker aangeven persoonlijk aanspreken beter voorlichten fysieke remmers snelheidscontroles anders, nl Percentage van alle respondenten (%) Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

8 24 Verkeersonderwijs vooral taak van: % % % % vooral ouders vooral school geen mening vooral ouders vooral school geen mening Percentage van alle respondenten 25 School genoeg aandacht? % % % % ja ja nee nee geen mening/weet niet geen mening/weet niet Percentage van alle respondenten 26 Enquete ingevuld door: % % % % vader moeder ouder+kind vader moeder ouder+kind Percentage van alle respondenten (%) % % % % 27 Ik wil helpen: niet bij praktische les in werkgroep Bij de Montessori was de vraagstelling anders. Hun antwoorden zijn resp. Nee, Ja en Misschien. niet bij praktische les in werkgroep Percentage van Jozef+ Bijlage I: Resultaten basisschool-verkeersenquête

9 Kruising Verkeerssituatie Achterweg Arboretumlaan-Ritzema Beatrixlaan-Churchillweg Beatrixlaan-Harnjesweg Churchillweg Churchillweg-Dolderstraat Churchillweg-Geertjesweg Churchillweg-Harnjesweg Churchillweg-Hoevestein Churchillweg-Kennedyweg Churchillweg-Kolkakkerweg Churchillweg-Roghorst Churchillweg-Tarthorst Churchillweg-Uvenweg, Van Churchillweg-Vergersweg Diedenweg Diedenweg-Dolderstraat Diedenweg-Geertjesweg Diedenweg-Hollandseweg Diedenweg-Ritzema Bosweg Dolderstraat Dolderstraat-Eykmanstraat Dolderstraat-Hoffstraat, Va Dolderstraat-Kamerlingh Onn Dolderstraat-Naaldweg Dolderstraat-Nobelweg Dolderstraat-Oude Bennekoms Dolderstraat-Waalsstraat, V Dolderstraat-Zeemanstraat Eikenlaan-Harnjesweg Eikenlaan-Lindenlaan Floralaan Geertjesweg Geertjesweg-Harnjesweg Geertjesweg-Jagerskamp Geertjesweg-Jasmijnplantso Geertjesweg-Nobelweg Geertjesweg-Oude Geertjesweg-Postjesweg Gladiolenstraa-Vergersweg Grintweg-Oude Bennekoms Harnjesweg-Postjesweg Hoevestein Hoevestein-Hollandseweg Hoevestein-Roghorst Hoffstraat, Va Hoffstraat, Va-Lorentzstraat Hollandseweg Hollandseweg-Nobelweg Jagerskamp Jagerskamp-Nobelweg Jagerskamp-Oude Kennedyweg-Tarthorst Klaas Katerstr-Postjesweg Kolkakkerweg-Nobelweg Lijsterbeslaan-Sleedoornplant Lindenlaan Lindenlaan-Postjesweg Lorentzstraat-Nobelweg Meidoornplants- Nobelweg Oude Bennekoms Oude Eekmolenw Postjesweg-Ritzema Bosweg Roghorst Rooseveltweg-Uvenweg, Van Sportstraat-Vergersweg Vergersweg Zeemanstraat Count of Situatie Aantal respondenten dat de verkeerssituatie noemde School Montessori Jozef

10 BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN. Churchillweg Dolderstraat: door 61 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Erg druk 57x Veel verkeersstromen 48x Onoverzichtelijk 33x Auto s rijden hard 29x Fietsers niet volgens regels 10x Verkeersregels onduidelijk 4x Voetgangers letten niet op Anders: o bocht in Churchillweg maakt dat je auto s niet ziet aankomen (5x) o onhandige drempels voor fietsers o richting aangeven wordt vergeten Oplossingen die men aandroeg: 11x 11x 5x 3x 3x 1x 1x 16x Verkeerslichten Rotonde Snelheid beperken (maak Churchillweg 30 km) Middenberm/vluchtheuvel groter maken Klaarovers tijdens school-haal/breng-tijden Voorrang verduidelijken Zebrapad Drempels Overig: - maak verbeterde/aparte fietsoversteek iets verwijderd van dit kruispunt - zorg dat bocht in Churchillweg beter te overzien is, bijvoorbeeld door begroeiing lager te maken - waarschuw verkeer vanuit richting Hoevestein dmv borden - drempels weghalen - extra verlichting aanbrengen BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

11 Dolderstraat Nobelweg: door 57 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Erg druk 39x Veel verkeersstromen 31x Onoverzichtelijk 29x Fietsers niet volgens regels 17x Auto s rijden hard 13x Verkeersregels onduidelijk 13x Voetgangers letten niet op 3x Anders: o automobilisten houden zich niet aan de regels (4x) o voorrangsregels werken niet o te veel verkeer tijdens spits Oplossingen die men aandroeg: 11x 10x 6x 5x 4x 3x 17x Middenberm/vluchtheuvel: - geeft kinderen de kans de oversteek in twee etappes te maken - maakt kruising visueel kleiner Voorrang verduidelijken: - Nobelweg weer voorrangsweg maken - voorrangsborden - rechts-heeft-voorrang zaait veel verwarring Verkeerslichten Drempels: ander soort drempels Rotonde Klaarovers Zebrapad Snelheid beperken Parkeerverbod: - vooral geparkeerde vrachtwagens op Nobelweg maken situatie onoverzichtelijk - verbieden Overig: - aparte fietsoversteek maken iets verwijderd van het kruispunt - duidelijke fietsaanduiding voor oversteken vanuit Jozefschool - vrachtverkeer alleen via Kolkakkerweg - kruispunt versmallen - Nobelweg versmallen - Bomen weghalen - Dolderstraat tussen Nobelweg en Oude Bennekomseweg afsluiten BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

12 Churchillweg Geertjesweg: door 46 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Veel verkeersstromen 39x Erg druk 37x Onoverzichtelijk 27x Auto s rijden hard 15x Fietsers niet volgens regels 8x Verkeersregels onduidelijk Voetgangers letten niet op Anders: o Bocht in Churchillweg maakt overzicht slecht () o Kruispunt ligt op een helling o Verkeersheuvel te smal o Parkeren bij KDV en BSO: te weinig plekken o Dubbel parkeren bij Aldi van vrachtwagens blokkeren de rijbaan o Voorsorteren met de fiets/auto niet mogelijk: je blokkeert het overige verkeer o Auto s rijden fietspad op om te kunnen kijken Oplossingen die men aandroeg: 19x 10x 6x 3x 1x 1 Rotonde Verkeerslichten Middenberm/vluchtheuvel Voorrang verduidelijken Zebrapad Snelheid beperken Drempels Overig: - verkeer Churchillweg weren - plateau over hele kruispunt - wij mijden dit kruispunt BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

13 Geertjesweg - Nobelweg: door 41 respondenten genoemd als gevaarlijk Als redenen voor onveiligheid gaven de respondenten: Veel verkeersstromen 26x Erg druk 26x Auto s rijden hard 21x Onoverzichtelijk 19x Fietsers niet volgens regels 10x Verkeersregels onduidelijk 8x Voetgangers letten niet op 1x Anders: o Automobilisten houden zich niet aan regels () o Kruising te groot o Linksaf voorsorteren is lastig o Complex voor jonge kinderen o Geparkeerde auto s bij supermarkt blokkeren de weg () Oplossingen die men aandroeg: 13x 8x 4x 3x 1x 10x Voorrang verduidelijken: - 4-way stopborden - automobilisten controleren op voorrang geven - wegdek hetzelfde maken om gelijkwaardigheid te accentueren - Geertjesweg voorrangsweg maken (5x) Rotonde Parkeerverbod: - parkeerverbod <5 meter van hoek - parkeerverbod rechterzijde Postjesweg - parkeerverbod op de rijbaan Verkeerslichten Middenberm/vluchtheuvel: - brede middengeleider, zodat je in twee etappes kunt oversteken Snelheid beperken: - snelheidsremmende maatregelen - snelheidscontrole Klaarovers Overig: - kruising kleiner maken - plateau maken - verkeer omleiden - voorsorteerstrook voor fietsers - kruispunt herinrichten BIJLAGE III: OVERZICHT VAN MEEST GENOEMDE GEVAARLIJKE SITUATIES EN OPLOSSINGEN

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Verkeersarrangement Elsloo

Verkeersarrangement Elsloo Verkeersarrangement Elsloo Verkeer en terugkoppeling 9 november 2016 Doel van deze avond! Verkeer in Elsloo, hoe zit dat?! Toelichting op de inventarisatie! Hoe gaan we om met uw opmerkingen! Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Resultaten Enquête 1

Resultaten Enquête 1 Resultaten Enquête 1 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Opzet en uitvoering... 4 4 Uitkomsten enquete... 5 4.1 Wat is de leeftijd van uw kind(eren) die op de basisschool zitten?... 5 4.2 Hoe ver woont u van onze

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten Verkeersveiligheidsproject Het Anker Drachten Margot Blaauw Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân De Knobben 100 9202 XJ DRACHTEN (0512) 370 485 www.vvnfryslan.nl m.blaauw@vvn.nl Uitwerking Enquête

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

wachten op de stoep. Directie/ leerkrachten mogen ook wel ouders aanspreken

wachten op de stoep. Directie/ leerkrachten mogen ook wel ouders aanspreken Algemeen Pleininrichting Verkeer Gedrag Nu wel; is verbeterd, etc. Autovrij plein totaal/ tijdens brengen-halen veel gevaarlijke toestanden met auto's Er is niemand (behalve soms andere Zolang ouders zich

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Resultaten evaluatie uitgebreide analyse

Resultaten evaluatie uitgebreide analyse Resultaten evaluatie uitgebreide analyse In juli 2016 is de reconstructie van de Touwlaan afgerond. Door de raad is een evaluatie gevraagd. Algemene evaluatie Doel In de programmabegroting staat dat de

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? School 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? 5 5 4 3 2 1 Ja Nee Nee Niet in de Bommelerwaard. (1x) Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier.

Het gevolgde traject loopt van de Oostlaan (bij het spoorwegviaduct) in Pijnacker tot de Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Zoefroute 2011 Het begon moeilijk: zoeken naar de Zoefroute via de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Je krijgt na het ingeven van de tussenpunten in Delft een rare lus bij de Achterom-straat. Uiteindelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

De fietsstraat in Beugen

De fietsstraat in Beugen De fietsstraat in Beugen Hoe werkt die straat? We krijgen regelmatig vragen binnen over de werking van de Fietsstraat in Beugen. In dit document proberen we daarin duidelijkheid te geven. We hebben dit

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? Verkeersveiligheid rondom basis- en middelbare scholen De zomervakantie is nog in volle gang overal in het land kunnen kinderen genieten van een paar weken vrij. 7 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017)

Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017) Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017) Op donderdag 7 december heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers rond de Bisschopsstraat,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Q1 Waar woont u? 1 / 9. Proef voorrang Heerenweg IJhorst. Answered: 56 Skipped: 0 8,93% 5 83,93% 47. In IJhorst, maar niet direct aan de Heerenweg

Q1 Waar woont u? 1 / 9. Proef voorrang Heerenweg IJhorst. Answered: 56 Skipped: 0 8,93% 5 83,93% 47. In IJhorst, maar niet direct aan de Heerenweg Q1 Waar woont u? Direct aan de Heerenweg In IJhorst, maar niet... Buiten IJhorst Direct aan de Heerenweg In IJhorst, maar niet direct aan de Heerenweg Buiten IJhorst 8,93% 5 83,93% 47 7,14% 4 1 / 9 Q2

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... Verkeer Klijndijk Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... 6 Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Verkeers Circulatie Plan

Verkeers Circulatie Plan Verkeers Circulatie Plan Vereniging Bosch en Duin e.o. woensdag 21 december 2012 Judith Hendriks Commissie Verkeer Programma van vanavond 1. Waarom een Vcp? 2. Betrokkenheid van onze vereniging 3. Vcp

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Bijlagenboek Verkeersveiligheidsplan Moerdijk Inhoudsopgave: Bijlage 1: Wegcategorisering. Bijlage 2: Wegkenmerken Duurzaam Veilig

Bijlagenboek Verkeersveiligheidsplan Moerdijk Inhoudsopgave: Bijlage 1: Wegcategorisering. Bijlage 2: Wegkenmerken Duurzaam Veilig Bijlagenboek Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028 Inhoudsopgave: Bijlage 1: Wegcategorisering Bijlage 2: Wegkenmerken Duurzaam Veilig Bijlage 3: Duurzaam Veilig Score, 2016, Via-Stat Bijlage 4: Overzicht

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Meldingen + advies Meldingen Aantal ontvangen meldingen: 25 Aantal dubbele meldingen: 7 Aantal unieke meldingen: 18 Type meldingen Type Aantal

Nadere informatie

Octopusplan stap 3 en 4

Octopusplan stap 3 en 4 Octopusplan stap 3 en 4 1. Inleiding...2 2. Vervoerswijze...2 2.1 Statistieken...2 2.2 Woonplaats straal 5 km...3 2.3 Woonplaats straal 2 km...3 3. Schoolroutes...4 3.1 Routes te voet...4 3.2 Routes per

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Resultaten: Stabroek - GO De Stappe Info deelnemers Aantal deelnemers: 20 6% Vrouw 28% 1% 6% Leerling Ouder Man Leerkracht 94% 67% Ander Meldingen Meldingen

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

#SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE

#SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE #SHARETHEROAD VERKEERSVEILIGHEIDSENQUÊTE HOE BEGEEFT U ZICH OP DE OPENBARE WEG? VAAK Fiets Auto 87,7% 65% 49,1% 1,8% Te voet 34,3% Openbaar vervoer 7,8% Bromfiets/moto 2,2% NOOIT Openbaar vervoer Auto

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Hilversum

Verkeersveiligheid in Hilversum Verkeersveiligheid in Hilversum Inventarisatie onder inwoners van de plekken waar zij zich onveilig voelen in het verkeer Kruising Diependaalselaan/Bosdrift CDA Hilversum Februari 2017 De gemeente heeft

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Kruispunt - opstellen. Situatie 1 FOUT GOED. Copyright 2007 Rijexamendoejezo.nl

Kruispunt - opstellen. Situatie 1 FOUT GOED. Copyright 2007 Rijexamendoejezo.nl Kruispunt - opstellen Situatie 1 Als je zo opstelt maak je niet voldoende gebruik van de ruimte die je geboden wordt. Het is hier onnodig om voor het fietspad op te stellen. Zo maak je goed gebruik van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst GESPREKSVERSLAG Datum overleg : 4 februari 2014 Onderwerp : Fietsproblematiek Tarthorst Agenda 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Toelichting van de gemeente op ontwikkelingen 4. Inventarisatie van de problemen

Nadere informatie

Schouw Warande Oost +

Schouw Warande Oost + Schouw Warande Oost + Schouwroute De Warande Oost +, 21-05-2015 Route: Wierlaan, Pasteurlaan, Boerhaaveplein, Versaliusstraat, van Swietenlaan, Mathijssenstraat, Dr.de Ramlaan via rotonde Dr, de Ramlaan,

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Maak van de Noordzijde Zoom eenrichtingsverkeer. Het is akelig smal als auto, bus en fietser elkaar moeten passeren.

Maak van de Noordzijde Zoom eenrichtingsverkeer. Het is akelig smal als auto, bus en fietser elkaar moeten passeren. Formulier nummer Vraag/ Opmerking Onderwerp 1 1 Bomen Reactie Antwoord Gemeente De bestaande bomen te sparen en waar mogelijk nieuwe bomen bij te Het uitgangspunt voor het ontwerp is geweest om zoveel

Nadere informatie

De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september

De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september De gemeente gaat werken aan de Mauritsweg / Heistraat te Einighausen: opbrengst kidsconsulting bs. De Leeuwerik groep 7 en 8 13 september Verdeling kinderen over de diverse woonplaatsen De aantallen zijn

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Onderzoek rapportage motie

Onderzoek rapportage motie Onderzoek rapportage motie 159-180 Motie 159-180 van het CDA, SP en D66 inzake het uitvoeren van een check op de veiligheid van de oversteeklocaties in de gemeente en de uitkomsten hier van in het eerste

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Op dinsdagavond 18 april zijn we door het Zenderpark gefietst met een klein groepje inwoners. Hoewel het groepje klein was, zijn er veel

Nadere informatie

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gespreksverslag Bewonersavond Griffensteijnselaan. Utrecht, november 2017

Gespreksverslag Bewonersavond Griffensteijnselaan. Utrecht, november 2017 Gespreksverslag Bewonersavond Griffensteijnselaan Utrecht, november 2017 1. Aanleiding De gemeente Zeist heeft klachten ontvangen over het te hard rijden in de Griffensteijnselaan. Naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Herinrichting Rondweg Westerkoog

Herinrichting Rondweg Westerkoog Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666 222

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

Thema verkeer. Totaal Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten

Thema verkeer. Totaal Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Thema verkeer Totaal 152 137 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Snelheid in kom omlaag en/of minder vrachtverkeer door kom 41 53 Snelheidscontroles 4 0 Snelheidscontroles ook in het weekend en

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Inspraaknota Aanpassen kruising Krispijnseweg Van Baerlestraat

Inspraaknota Aanpassen kruising Krispijnseweg Van Baerlestraat Inspraaknota Aanpassen kruising Krispijnseweg Van Baerlestraat Algemene opmerking: De gestelde vragen en gemaakte opmerkingen, in willekeurige volgorde en letterlijk overgenomen: 1. Reactie: Stoplichten/voetgangerslichten

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie