Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)"

Transcriptie

1 Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus afhankelijk van particulieren, hoe kunnen we onze doelstellingen halen? Als je integraal bekijkt, zie je beter wat de kern nodig heeft. Sommige functies kunnen het gebied aanvullen. De kern is bijvoorbeeld sterk omdat het een mix is van wonen en kleinschalige bedrijvigheid. Bestuurlijke visies ontberen een samenhangend en lange termijn doel, terwijl dat noodzakelijk is wanneer je praat over de (her)ontwikkeling van een school en zijn omgeving. Binnen de gemeente zijn er verschillende tegengestelde belangen, bijvoorbeeld het aantrekken van bedrijvigheid (LSA) en de visie van bewoners op een rustigere omgeving. Bouwen is lastig, het gaat om wensen en korte lijnen. Die zijn er niet bij de gemeente. De aantrekkende economie zorgt voor stijgende woningprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat De Bilt voor iedereen toegankelijk blijft? De Bilt mist faciliteiten waar je overdag zakelijke ontmoetingen kunt hebben. De combinatie van wonen en bedrijvigheid wringt af en toe. Er is een wens voor mixen van functies, maar dat lukt nog niet altijd. De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De energietransitie lijkt nog geen vast onderdeel te zijn van de visie op wijken en kernen via de omgevingswet. De gemeente heeft weinig aandacht voor de uitstraling van de winkels Hessenweg/Looydijk. Als dat niet verbeterd, bestaat de kans dat het onaantrekkelijk wordt. De gemeente moet integraler naar vraagstukken kijken. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft veel eigen gebouwen, daar heeft ze geen inventarisatie van, maar die moeten in de verkoop. Dit inbedden in gemeentelijke visie. De gemeente moet meer ruimte geven aan ontwikkelingen, zowel sociaal als ruimtelijk. Ook al is een bepaald initiatief lastig gezien de wetgeving. De Hessenweg is geen aantrekkelijk winkelgebied, qua voorzieningen en qua uitstraling. De kern mist plekken waar je overdag lekker kunt werken en mensen kunt ontmoeten. De richting die de gemeente op wil, bijvoorbeeld met woningbouw, is nog onduidelijk. Het college heeft nu geen keuzes gemaakt. De rode countouren om het dorp beperken de mogelijkheid uit te breiden De school wil graag nog multifunctioneler ingezet worden maar voelt daar bij de gemeente niet altijd de ruimte voor. De toenemende vergrijzing in de gemeente kan niet worden opgevangen met passende woonruimtes De wachtlijst is op dit moment 9 jaar voor sociale huurwoningen, dat is te lang. De wachttijd voor een woning is 9 á 10 jaar, inschrijven bij SSW heeft helemaal geen zin. Hierdoor kan de eigen jeugd hier niet blijven wonen.

2 De wens voor gedifferentieerde wijken, waar verschillende typen huishoudens wonen, bemoeilijkt het oplossen van de woningvraag Door het ontbreken van een middensegment in De Bilt stagneert de doorstroming. Door strengere overheidsregels ontstaan er steeds meer eenzijdige inkomenswijken. Dat contrasteert met de afspraken tussen gemeente en SSW. Een starterswoning vinden in De Bilt is lastig als je kijkt wat er allemaal te huur is. Er is op dit moment bijna geen ruimte om met initiatieven te komen m.b.t. duurzaamheid en energieneutraal. De gemeente heeft eigen verantwoordelijkheid om hier beleid voor te maken Er is voor mijn gevoel veel leegstand in De Bilt, terwijl er voldoende initiatieven zijn die daar gebruik van kunnen maken. Er is weinig ruimte in De Bilt voor ontmoeting, werken (als ZZP'er) of lunchen rond het middaguur in De Bilt. Een zakelijk gesprek moet je daarom al snel voeren bij Van Der Valk. Er komen steeds meer mensen uit randgemeenten naar De Bilt. Daardoor wordt het aanbod op De Biltse woningmarkt nog beperkter Er ontbreekt een café met een goed terras en goede kop koffie, een plek waar je ook overdag lekker kan zitten. Er zijn niet veel nieuwbouwwoningen bijgekomen. Dat is uiteindelijk wel belangrijk voor de impuls in de wijk. De mix is daarbij belangrijk, jonge mensen zorgen voor nieuwe energie, nieuwe gesprekken, nieuwe verbanden. Er zijn te weinig locaties om te voldoen aan de vraag naar nieuwbouw en sociale huurwoningen Er zijn weinig mogelijkheden voor starters en senioren op de woningmarkt in De Bilt. Er zijn weinig plekken waar (tijdelijk) initiatieven kunnen worden ontplooid. Vaak krijgt antikraak de voorkeur of zorgen de hoge huurprijzen ervoor dat iets niet kan. Heel veel kinderen van inwoners kunnen niet meer in kern van De Bilt wonen. Ze moeten De Bilt uit. Drie generatiegezinnen zijn slinkend in dit dorp. Geen betaalbare woonruimte te vinden. Daarmee wordt de sociale cohesie minder sterk. In kader van gezamenlijk oud worden is dat belangrijk. Het gebied rondom de Ambachtstraat heeft weinig uitstraling,. Ook omdat er leegstand is. Het is belangrijk dat er voldoende horecavoorzieningen zijn. Nu is het niet mogelijk om 'savonds ergens wat te drinken Het is lastig om een huis te vinden in De Bilt. Als je in een bepaalde prijscategorie een huis zoekt, dan is er vaak geen tot weinig keus. Het lijkt erop dat de bestuurders de kern De Bilt willen behouden, terwijl De Bilt geen kern heeft. Het verduurzamen van de sociale woningvoorraad in de kern De Bilt is lastig. Deze woningen zijn behoorlijk slecht. Hoe kan (Tuinstraat) herstructurering/verbouwing plaatsvinden zonder dat mensen hun huis moeten verlaten. Hoe zorg je dat het betaalbaar blijft. Hoe kan het beheer en onderhoud van de bestaande woningbouw worden verbeterd? Hoe kunnen we goede, passende en duurzame huisvesting bieden aan alle huidige en toekomstige inwoners van de kern De Bilt (zowel qua huishoudenssamenstelling als financieel)

3 Hoe zit de welstandcommissie er in? Hoe worden vernieuwende duurzaamheidsvoorzieningen zoals zonnepanelen in de welstandsafweging meegenomen? Huisvesting van statushouders kan een extra belasting zijn voor 'zwakkere' wijken en buurten In De Bilt is er te weinig ruimte om in een sporthal te sporten, de huidige sporthal is afgeschreven en verouderd. Een goede hal is nodig zodat inwoners van de Bilt prettig kunnen sporten. In de kern De Bilt ziet er er vaak armoedig uit, veel leegstand en een onaantrekkelijke omgeving. Daardoor kom ik er alleen voor de noodzakelijk dagelijkse boodschappen. Jammer dat er zo veel gemeentelijke panden leegstaan. Als je met een voorstel komt, duurt het zo lang voordat je wat hoort. Kickboksschool zit nu in een pand via stichting Mens De Bilt en moet daar uit. De gemeente helpt er niet aan mee om een nieuwe locatie te vinden. Terwijl dat belangrijk is voor je eigen burgers. Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Landelijk wijken mensen uit naar de randgemeente. Daar moet een antwoord op worden gevonden. Meer woningbouw gaat ten koste van groenvoorzieningen in De Bilt Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte. Multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw blijkt lastig; het pand staat vaak leeg. Nu nog leegstand in een aantal bedrijfspanden in de Dorpsstraat (Oude Dorp), wat moet er gebeuren met het parkeren als hier organisaties in komen? Oude schoolgebouwen bieden nu ruimte aan culturele initiatieven, wat gaat daarmee gebeuren na herontwikkeling van de gebouwen? Particulieren zien weer mogelijkheden en ontwikkelen massaal in het dure woonsegment. Sturen op betaalbaarheid lukt niet. Hoe gaan we hier als gemeente mee om? Qua woningen is er niet een geschikt aanbod van aantrekkelijke, leuke seniorenwoningen. Ouderen waarvan de kinderen uit huis zijn, kunnen niet makkelijk doorstromen. Regelgeving staat verandering in de weg. Hierdoor komen ontwikkelingen niet van de grond. Bijvoorbeeld het verzamelgebouw op Larenstein. Uitbreiding van de bestaande woningvoorraad is lastig vanwege de beperkte ruimte binnen de grenzen van kern De Bilt. Vanwege de veiligheid is het een probleem om te bouwen bij riscovolle bedrijven (lpg tankstations, RIVM, etc). Voor veel mensen die vroeger in De Bilt woonden zijn nu geen betaalbare (sociale) woningen te vinden in De Bilt. Wat betekent het voor de kern De Bilt als RIVM weggaat? We missen inleving van de gemeente over hoe de ontwikkeling en planning van de vernieuwing van het schoolgebouw doorwerken in de schoolomgeving.

4 We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor. We zijn intensief op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Hoe ga je om met geluid, milieu-eisen, transport? Wij zijn bezig om ons bedrijfsterrein beter in te richten, vooral het parkeren moet beter. Daarbij missen wij betrokkenheid van de gemeente. Wonen (38) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus afhankelijk van particulieren, hoe kunnen we onze doelstellingen halen? Als je integraal bekijkt, zie je beter wat de kern nodig heeft. Sommige functies kunnen het gebied aanvullen. De kern is bijvoorbeeld sterk omdat het een mix is van wonen en kleinschalige bedrijvigheid. De aantrekkende economie zorgt voor stijgende woningprijzen. Hoe zorgen we ervoor dat De Bilt voor iedereen toegankelijk blijft? De combinatie van wonen en bedrijvigheid wringt af en toe. Er is een wens voor mixen van functies, maar dat lukt nog niet altijd. De druk op de kern De Bilt groeit vanwege de positie van De Bilt als overloop van Utrecht en Zeist voor wonen, werk en verkeer. De energietransitie lijkt nog geen vast onderdeel te zijn van de visie op wijken en kernen via de omgevingswet. De richting die de gemeente op wil, bijvoorbeeld met woningbouw, is nog onduidelijk. Het college heeft nu geen keuzes gemaakt. De rode countouren om het dorp beperken de mogelijkheid uit te breiden De toenemende vergrijzing in de gemeente kan niet worden opgevangen met passende woonruimtes De wachtlijst is op dit moment 9 jaar voor sociale huurwoningen, dat is te lang. De wachttijd voor een woning is 9 á 10 jaar, inschrijven bij SSW heeft helemaal geen zin. Hierdoor kan de eigen jeugd hier niet blijven wonen. De wens voor gedifferentieerde wijken, waar verschillende typen huishoudens wonen, bemoeilijkt het oplossen van de woningvraag Door het ontbreken van een middensegment in De Bilt stagneert de doorstroming. Door strengere overheidsregels ontstaan er steeds meer eenzijdige inkomenswijken. Dat contrasteert met de afspraken tussen gemeente en SSW. Een starterswoning vinden in De Bilt is lastig als je kijkt wat er allemaal te huur is. Er gebeurt veel in de Bilt, maar dat is lang niet altijd zichtbaar. Er zijn veel acties in de eigen woonomgeving. Er is op dit moment bijna geen ruimte om met initiatieven te komen m.b.t. duurzaamheid en energieneutraal. De gemeente heeft eigen verantwoordelijkheid om hier beleid voor te maken Er komen steeds meer mensen uit randgemeenten naar De Bilt. Daardoor wordt het aanbod op De Biltse woningmarkt nog beperkter

5 Er zijn niet veel nieuwbouwwoningen bijgekomen. Dat is uiteindelijk wel belangrijk voor de impuls in de wijk. De mix is daarbij belangrijk, jonge mensen zorgen voor nieuwe energie, nieuwe gesprekken, nieuwe verbanden. Er zijn te weinig locaties om te voldoen aan de vraag naar nieuwbouw en sociale huurwoningen Er zijn weinig mogelijkheden voor starters en senioren op de woningmarkt in De Bilt. Heel veel kinderen van inwoners kunnen niet meer in kern van De Bilt wonen. Ze moeten De Bilt uit. Drie generatiegezinnen zijn slinkend in dit dorp. Geen betaalbare woonruimte te vinden. Daarmee wordt de sociale cohesie minder sterk. In kader van gezamenlijk oud worden is dat belangrijk. Het is belangrijk dat De Bilt niet bezwijkt onder de groeiende druk van mensen die vanuit randgemeente hierheen komen. Het is lastig om een huis te vinden in De Bilt. Als je in een bepaalde prijscategorie een huis zoekt, dan is er vaak geen tot weinig keus. Het verduurzamen van de sociale woningvoorraad in de kern De Bilt is lastig. Deze woningen zijn behoorlijk slecht. Hoe kan (Tuinstraat) herstructurering/verbouwing plaatsvinden zonder dat mensen hun huis moeten verlaten. Hoe zorg je dat het betaalbaar blijft. Hoe kan het beheer en onderhoud van de bestaande woningbouw worden verbeterd? Hoe kunnen we goede, passende en duurzame huisvesting bieden aan alle huidige en toekomstige inwoners van de kern De Bilt (zowel qua huishoudenssamenstelling als financieel) Hoe zit de welstandcommissie er in? Hoe worden vernieuwende duurzaamheidsvoorzieningen zoals zonnepanelen in de welstandsafweging meegenomen? Huisvesting van statushouders kan een extra belasting zijn voor 'zwakkere' wijken en buurten Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Landelijk wijken mensen uit naar de randgemeente. Daar moet een antwoord op worden gevonden. Meer woningbouw gaat ten koste van groenvoorzieningen in De Bilt Particulieren zien weer mogelijkheden en ontwikkelen massaal in het dure woonsegment. Sturen op betaalbaarheid lukt niet. Hoe gaan we hier als gemeente mee om? Qua woningen is er niet een geschikt aanbod van aantrekkelijke, leuke seniorenwoningen. Ouderen waarvan de kinderen uit huis zijn, kunnen niet makkelijk doorstromen. Uitbreiding van de bestaande woningvoorraad is lastig vanwege de beperkte ruimte binnen de grenzen van kern De Bilt. Voor veel mensen die vroeger in De Bilt woonden zijn nu geen betaalbare (sociale) woningen te vinden in De Bilt.

6 Gebouwen, overig (28) Bestuurlijke visies ontberen een samenhangend en lange termijn doel, terwijl dat noodzakelijk is wanneer je praat over de (her)ontwikkeling van een school en zijn omgeving. De Bilt mist faciliteiten waar je overdag zakelijke ontmoetingen kunt hebben. De combinatie van wonen en bedrijvigheid wringt af en toe. Er is een wens voor mixen van functies, maar dat lukt nog niet altijd. De energietransitie lijkt nog geen vast onderdeel te zijn van de visie op wijken en kernen via de omgevingswet. De gemeente heeft weinig aandacht voor de uitstraling van de winkels Hessenweg/Looydijk. Als dat niet verbeterd, bestaat de kans dat het onaantrekkelijk wordt. De gemeente moet integraler naar vraagstukken kijken. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft veel eigen gebouwen, daar heeft ze geen inventarisatie van, maar die moeten in de verkoop. Dit inbedden in gemeentelijke visie. De kern mist plekken waar je overdag lekker kunt werken en mensen kunt ontmoeten. De school wil graag nog multifunctioneler ingezet worden maar voelt daar bij de gemeente niet altijd de ruimte voor. Er is op dit moment bijna geen ruimte om met initiatieven te komen m.b.t. duurzaamheid en energieneutraal. De gemeente heeft eigen verantwoordelijkheid om hier beleid voor te maken Er is voor mijn gevoel veel leegstand in De Bilt, terwijl er voldoende initiatieven zijn die daar gebruik van kunnen maken. Er is weinig ruimte in De Bilt voor ontmoeting, werken (als ZZP'er) of lunchen rond het middaguur in De Bilt. Een zakelijk gesprek moet je daarom al snel voeren bij Van Der Valk. Er ontbreekt een café met een goed terras en goede kop koffie, een plek waar je ook overdag lekker kan zitten. Er zijn weinig plekken waar (tijdelijk) initiatieven kunnen worden ontplooid. Vaak krijgt antikraak de voorkeur of zorgen de hoge huurprijzen ervoor dat iets niet kan. Het is belangrijk dat er voldoende horecavoorzieningen zijn. Nu is het niet mogelijk om 'savonds ergens wat te drinken Hoe kan het beheer en onderhoud van de bestaande woningbouw worden verbeterd? In De Bilt is er te weinig ruimte om in een sporthal te sporten, de huidige sporthal is afgeschreven en verouderd. Een goede hal is nodig zodat inwoners van de Bilt prettig kunnen sporten. Jammer dat er zo veel gemeentelijke panden leegstaan. Als je met een voorstel komt, duurt het zo lang voordat je wat hoort. Kickboksschool zit nu in een pand via stichting Mens De Bilt en moet daar uit. De gemeente helpt er niet aan mee om een nieuwe locatie te vinden. Terwijl dat belangrijk is voor je eigen burgers. Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Leegstaande winkels zorgen voor een armoedige uitstraling, Multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw blijkt lastig; het pand staat vaak leeg.

7 Nu nog leegstand in een aantal bedrijfspanden in de Dorpsstraat (Oude Dorp), wat moet er gebeuren met het parkeren als hier organisaties in komen? Oude schoolgebouwen bieden nu ruimte aan culturele initiatieven, wat gaat daarmee gebeuren na herontwikkeling van de gebouwen? Regelgeving staat verandering in de weg. Hierdoor komen ontwikkelingen niet van de grond. Bijvoorbeeld het verzamelgebouw op Larenstein. Vanwege de veiligheid is het een probleem om te bouwen bij riscovolle bedrijven (lpg tankstations, RIVM, etc). Wat betekent het voor de kern De Bilt als RIVM weggaat? We missen inleving van de gemeente over hoe de ontwikkeling en planning van de vernieuwing van het schoolgebouw doorwerken in de schoolomgeving. Stedenbouw (31) Bestuurlijke visies ontberen een samenhangend en lange termijn doel, terwijl dat noodzakelijk is wanneer je praat over de (her)ontwikkeling van een school en zijn omgeving. Binnen de gemeente zijn er verschillende tegengestelde belangen, bijvoorbeeld het aantrekken van bedrijvigheid (LSA) en de visie van bewoners op een rustigere omgeving. Bouwen is lastig, het gaat om wensen en korte lijnen. Die zijn er niet bij de gemeente. De auto is dominant en dat gaat ten koste van ontmoetingsruimte en kwaliteit van de openbare ruimte. De combinatie van wonen en bedrijvigheid wringt af en toe. Er is een wens voor mixen van functies, maar dat lukt nog niet altijd. De energietransitie lijkt nog geen vast onderdeel te zijn van de visie op wijken en kernen via de omgevingswet. De gemeente heeft weinig aandacht voor de uitstraling van de winkels Hessenweg/Looydijk. Als dat niet verbeterd, bestaat de kans dat het onaantrekkelijk wordt. De gemeente moet integraler naar vraagstukken kijken. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft veel eigen gebouwen, daar heeft ze geen inventarisatie van, maar die moeten in de verkoop. Dit inbedden in gemeentelijke visie. De gemeente moet meer ruimte geven aan ontwikkelingen, zowel sociaal als ruimtelijk. Ook al is een bepaald initiatief lastig gezien de wetgeving. De Hessenweg is geen aantrekkelijk winkelgebied, qua voorzieningen en qua uitstraling. De rode countouren om het dorp beperken de mogelijkheid uit te breiden De wens voor gedifferentieerde wijken, waar verschillende typen huishoudens wonen, bemoeilijkt het oplossen van de woningvraag Door het ontbreken van een middensegment in De Bilt stagneert de doorstroming. Door strengere overheidsregels ontstaan er steeds meer eenzijdige inkomenswijken. Dat contrasteert met de afspraken tussen gemeente en SSW. Er is op dit moment bijna geen ruimte om met initiatieven te komen m.b.t. duurzaamheid en energieneutraal. De gemeente heeft eigen verantwoordelijkheid om hier beleid voor te maken

8 Er mag wel iets gebeuren aan de Hessenweg. Opknappen! Er zijn te weinig locaties om te voldoen aan de vraag naar nieuwbouw en sociale huurwoningen Het gebied rondom de Ambachtstraat heeft weinig uitstraling,. Ook omdat er leegstand is. Het is jammer dat er geen plein is in De Bilt. Er zijn veel sociale verbanden maar er is geen plek om het zichtbaar te maken. De ontmoetingsplekken in de openbare ruimte zijn versnipperd. Het lijkt erop dat de bestuurders de kern De Bilt willen behouden, terwijl De Bilt geen kern heeft. Hoe kan (Tuinstraat) herstructurering/verbouwing plaatsvinden zonder dat mensen hun huis moeten verlaten. Hoe zorg je dat het betaalbaar blijft. Hoe zit de welstandcommissie er in? Hoe worden vernieuwende duurzaamheidsvoorzieningen zoals zonnepanelen in de welstandsafweging meegenomen? In de kern De Bilt ziet er er vaak armoedig uit, veel leegstand en een onaantrekkelijke omgeving. Daardoor kom ik er alleen voor de noodzakelijk dagelijkse boodschappen. Kwetsbare groepen (scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen) zijn vaak gelegen op een plek met hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling. Meer woningbouw gaat ten koste van groenvoorzieningen in De Bilt Milieufactoren (met name fijnstof en geluid) zijn, na roken, de belangrijkste omgevingsfactoren van ziekte. Wat betekent het voor de kern De Bilt als RIVM weggaat? We willen graag de openbare ruimte / omgeving van het gebouw verbeteren, maar dat is grond van de gemeente. Het gesprek voeren over het verbeteren van de straat, ongeacht eigendommen, is op dit moment niet mogelijk. We missen de opening hiervoor. We zijn intensief op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Hoe ga je om met geluid, milieu-eisen, transport? Wij zijn bezig om ons bedrijfsterrein beter in te richten, vooral het parkeren moet beter. Daarbij missen wij betrokkenheid van de gemeente. Leegstand (12) De gemeente heeft weinig aandacht voor de uitstraling van de winkels Hessenweg/Looydijk. Als dat niet verbeterd, bestaat de kans dat het onaantrekkelijk wordt. De gemeente moet integraler naar vraagstukken kijken. Bijvoorbeeld, de gemeente heeft veel eigen gebouwen, daar heeft ze geen inventarisatie van, maar die moeten in de verkoop. Dit inbedden in gemeentelijke visie. Er is voor mijn gevoel veel leegstand in De Bilt, terwijl er voldoende initiatieven zijn die daar gebruik van kunnen maken. Er zijn weinig plekken waar (tijdelijk) initiatieven kunnen worden ontplooid. Vaak krijgt antikraak de voorkeur of zorgen de hoge huurprijzen ervoor dat iets niet kan.

9 Het gebied rondom de Ambachtstraat heeft weinig uitstraling,. Ook omdat er leegstand is. In de kern De Bilt ziet er er vaak armoedig uit, veel leegstand en een onaantrekkelijke omgeving. Daardoor kom ik er alleen voor de noodzakelijk dagelijkse boodschappen. Jammer dat er zo veel gemeentelijke panden leegstaan. Als je met een voorstel komt, duurt het zo lang voordat je wat hoort. Leegstaande winkels zorgen voor een armoedige uitstraling, Multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw blijkt lastig; het pand staat vaak leeg. Nu nog leegstand in een aantal bedrijfspanden in de Dorpsstraat (Oude Dorp), wat moet er gebeuren met het parkeren als hier organisaties in komen? Wat betekent het voor de kern De Bilt als RIVM weggaat?

Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem)

Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem) Samenvatting van de vraagstukken over: Verkeer (parkeren, langzaam verkeer, veiligheid, verkeerssysteem) Verkeer (66) Bij de keuze voor een school heb ik me laten beïnvloeden door de onveiligheid op de

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Presentatie Platform Wonen

Presentatie Platform Wonen 1. Wie is Droomwonen Brabant 2. Visie van Droomwonen Brabant 3. Welke doelgroepen en woningen 4. Zelfbouw, lusten en lasten 5. Zelfbouw, bijdrage aan beleidsdoelstellingen 6. Zelfbouw Herontwikkeling 7.

Nadere informatie

Presentatie Bouwberaad

Presentatie Bouwberaad 1. Wie is Droomwonen Brabant 2. Visie van Droomwonen Brabant 3. Wat voor woningen realiseren wij en welke doelgroepen 4. Ontwikkelen van woningen door Zelfbouw 5. 6. Woningen boven en in winkels 7. Schijf

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari 2013 Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV 20-2-2013 1 Doelen en programma van vanavond Doelen Beeld geven stand van zaken Uw kennis en ervaring gebruiken Informatie

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - Seniorenhuisvesting, concepten en voorbeelden - Meergezinswoningen Deurne - Woongebouw dementerende ouderen Sterksel

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie.

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie. Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan 2017-2021 Waarom een 2 e WLP? 1. De krimp zet verder door 2. Hoofd bieden aan de aardbevingen als gevolg van de gaswinning 3. Omdat we dat hebben afgesproken

Nadere informatie

h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i

h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i DE HUISKAMER VAN heerlen h e r o n t w i k ke l i n g s t a d s c e n t r u m - w e s t H e e r l e n j u n i 2 0 1 6 de huiskamer van heer len h e r ontwikkeling stadscentrum-west Heerlen Projectplan

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp?

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? Wonen 5 4 4 3 3 2 1 1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? woningaanbod is uitstekend 29% woningaanbod is voldoende 46% woningaanbod is onvoldoende (n=217) Ik heb geen idee wat het woningaanbod

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters

Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters D66 [GROENLINKS NIJMEGEN ^"^ "^- ll 00{'}OSD pr)ooeverantw.: lii^c^'s^ INGEKOMEN 0 9 AUG. 2011 GEMEENTE NUMEGEN cjass.nr. o)^[ afgedaan: Schriftelijke vragen inzake wachttijden wonen studenten en starters

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Wonen De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s nam het aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte van 2013. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn Wijkplan Koudekerk aan den Rijn 2016-2017 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 1. Koudekerk: een dorp met een duidelijke mening Koudekerk aan den Rijn is een echt dorp in Het Groene Hart. De oorsprong voert

Nadere informatie

Verslag Inspiratielab Nijmegen (Grootstal-Hatertse Hei)

Verslag Inspiratielab Nijmegen (Grootstal-Hatertse Hei) Verslag Inspiratielab Nijmegen (Grootstal-Hatertse Hei) Programma: - 14:30: Ontvangst in Wijkencentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, 6533 MA te Nijmegen. - 14:45: Bespreken van de startnotitie door Frank

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels

Wonen boven winkels 120% 100% 80% 60% Verdiepingen. Leeg 40% 20% Verdiepingen. boven winkels 120% 100% 80% 60% 40% Verdiepingen Leeg 20% 0% Verdiepingen boven winkels Beleid(oud) Beleid (nieuw) Vraag Toelichting op de presentatie Presentatie Wonen boven winkels 1. Introductie. Ik ben...harry...beleidsmedewerker

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

AM ORM ATF PL AMSTERD MIDDENHUUR PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR

AM ORM ATF PL AMSTERD MIDDENHUUR PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR PLATFORM AMSTERDAM PAM richt zich op een vernieuwende aanpak die moet leiden tot een forse toename van middenhuur woningen voor doorstromers en nieuwkomers in Amsterdam. Vijf Amsterdamse woningcorporaties

Nadere informatie

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013 Integrale woonvisie Leuken 10 oktober 2013 Organisatie Intentieovereenkomst met plan van aanpak Interactief traject Gesprekken met sleutelfiguren Regiegroep Stuurgroep Visie is toegelicht in bestuurlijk

Nadere informatie

Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016

Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016 Sociale Woningbouw - extra mogelijkheden en locaties - Commissie Grondgebied en Samenleving d.d. 1 november 2016 Vraag gemeenteraad Breng de mogelijkheden in beeld voor: - het huisvesten van (extra) statushouders,

Nadere informatie

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Hoe zou u als senior willen wonen? MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Samen wonen en samen delen MeerSaam is de naam voor een nieuw landelijk initiatief om alleenstaande

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet

De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet Roadshow omgevingswet Zeeland, 27-09-2017 Maartje Brouwer Milieugezondheidskundige, GGD Zeeland Maartje.brouwer@ggdzeeland.nl

Nadere informatie