MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID : Een klare kijk op beleggingen"

Transcriptie

1 MiFID : Een klare kijk op beleggingen

2 MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit de Europese richtlijn MiFID, Markets in Financial Instruments Directive (de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten), en hebben tot doel de beleggers beter te beschermen en hen transparantere informatie te waarborgen. Bovendien leidt MiFID tot een verdere liberalisering van de handel in financiële instrumenten in alle lidstaten. Op termijn zal dit, naar wij hopen, gunstige effecten hebben voor de consument. Het feit dat België het toepassingsdomein van deze regels in 2014 heeft uitgebreid naar de spaar- en beleggingsverzekeringen is een bevestiging van de strijd van Deutsche Bank in de wereld van het beleggen en het sparen. Voor ons dus een gelegenheid om u nog beter te adviseren. Wij moedigen onze cliënten sinds lang aan om hun beleggersprofiel te laten opmaken. We gaan immers uit van het principe dat hoe beter we u kennen, hoe beter we u kunnen adviseren. Uw profiel en uw financiële gegevens vormen in dit kader de basis voor elke doordachte beslissing. CLASSIFICATIE VAN DE CLIËNT Algemeen De Belgische financiële wetgeving (en met name de regelgeving die werd aangenomen ten gevolge van de Europese Richtlijn 2004/39/CE (MiFID)) deelt de klanten van een bank op in drie categorieën. Ten gevolge van deze wetgeving, kunnen bepaalde regels en de beleggersbescherming variëren in functie van de categorie waartoe de Cliënt behoort. Zo kunnen klanten onderverdeeld worden in drie categorieën: retail cliënten, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. De retailcliënt (niet-professionele cliënt) is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet erkend kan worden als professionele cliënt (zie hieronder). De professionele cliënt is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon i) die wordt opgesomd in bijlage A bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten of ii) die met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde wettelijke procedure en mits het voldoen aan de in het koninklijk besluit beschreven criteria de Bank heeft verzocht om als professionele cliënt te worden behandeld. Een professionele cliënt wordt verondersteld de nodige ervaring, kennis en deskundigheid te bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de door hem gelopen risico s adequaat te kunnen inschatten. De in aanmerking komende tegenpartij is elke professionele cliënt, die wat de specifieke diensten betreft, beantwoordt aan bijkomende wettelijke vereisten. Informatie over de klasse waarin de Cliënt is ingedeeld De Bank zal al haar Cliënten beschouwen en behandelen als retailcliënt (niet professionele cliënt) aangezien deze categorie de hoogste beleggersbescherming biedt. Wat betekent MiFID voor u concreet als belegger? XXDoor de vragenlijst Mijn Financieel DNA in te vullen, krijgt u een beleggersprofiel dat uiteraard gebaseerd is op uw benadering van de beleggingswereld, maar vooral op uw financiële en persoonlijke doelstellingen. XXOp het moment dat u wenst in te tekenen op een belegging, gaan wij na of dit product overeenstemt met (i) uw kennis van en ervaring met het betrokken financieel instrument, (ii) uw financiële situatie en (iii) uw doelstellingen. XXAls niet-professionele cliënt van Deutsche Bank geniet u de hoogste bescherming. XXDeutsche Bank ontwikkelde een beleid om uw beleggingsverrichtingen op de beste en meest transparante manier uit te voeren. 2 Deutsche Bank

3 Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 30 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn Financieel DNA? 4 De verschillende instrumenten waarop de gedragsregels van MiFID in België van toepassing zijn 11 Investeringen waarop de gedragsregels van MiFID in België betrekking hebben 12 De andere spaar- en beleggingsinstrumenten 19 De verschillende types van risico s 20 Samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten 26 Onderkenning belangenconflicten 26 Beheersing van belangenconflicten 26 Voordelen (Inducements) 27 Beleid inzake optimale uitvoering van orders 28 Principes van toepassing op de uitvoering van orders in financiële instrumenten 28 Orderuitvoeringsbeleid voor de verschillende categorieën van financiële instrumenten 30 Voornaamste uitvoeringskanalen en -plaatsen waarop de bank een beroep doet

4 MiFID: belangen van de belegger beter gediend De gedragsregels van MiFID bepalen dat uw bank voortaan verplicht is om, wanneer zij u beleggingsadvies verstrekt, eerst na te gaan of de voorgestelde financiële producten stroken met uw financiële situatie, met uw kennis en ervaring inzake beleggen en met uw beleggingsdoelstellingen. Een revolutie? Voor veel banken misschien wel, maar bij Deutsche Bank beschouwen we dit veeleer als een logische en gunstige evolutie. Al meer dan 10 jaar bepalen wij het risicoprofiel van onze cliënten en gaan we zo na of de door ons aanbevolen beleggingen overeenstemmen met dit profiel. Het juridische kader versterkt dus alleen het verplichte karakter van deze procedure. Het enige doel daarbij is wat wij altijd al als onze opdracht hebben beschouwd: waken over de belangen van de cliënt. In 30 minuten bepaalt u uw Financieel DNA Zodra Deutsche Bank u een advies geeft of als u contact met ons opneemt om advies te vragen, dan bepalen de MiFID-gedragsregels dat er rekening moet worden gehouden met verschillende criteria: uw persoonlijke situatie, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring inzake beleggingen en uw beleggingsdoelstellingen en -strategie. Daartoe moeten wij uiteraard over deze gegevens beschikken. We hebben ze samengebracht in de vragenlijst Mijn Financieel DNA. Wij raden u ten stelligste aan om uw beleggersprofiel te bepalen. Dat kan op verschillende manieren: de eenvoudigste manier is wellicht via uw beveiligde Online Banking site. u kunt ook terecht bij uw persoonlijk adviseur in uw Financial Center of bij Tele-Invest op het nummer Het spreekt voor zich dat wij strikte vertrouwelijkheid garanderen. Dankzij Online Banking hebt u zelfs op elk moment toegang tot uw gegevens en kunt u ze indien nodig actualiseren. Een telefonische aanpassing van uw gegevens via Tele-Invest die aanleiding geeft tot een wijziging van uw financiële doelstellingen, uw beleggingsstrategie of uw kennis van de producten, zal schriftelijk bevestigd worden. U hebt nog geen toegang tot Online Banking? Bel dan onze Cliëntendienst op het nummer Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn Financieel DNA? De vragenlijst bestaat uit twee delen, die overeenstemmen met de door MiFID opgelegde verplichtingen. Wij vragen u dus die twee delen in te vullen. 1. Het eerste deel bevat Uw financiële doelstellingen. 2. Het tweede deel betreft Uw kennis en ervaring 4 Deutsche Bank

5 Waarom is het belangrijk de twee delen in te vullen? De enkele minuten die u vrijmaakt, zullen u later het leven vereenvoudigen. Door de eerste twee delen in te vullen: krijgt u eenvoudig toegang tot de producten uit het beleggingsuniversum van Deutsche Bank, krijgt u bij elke belegging een evaluatie van uw persoonlijke doelstellingen en uw beleggingsstrategie, ontvangt u gepersonaliseerd advies van uw adviseurs in uw Financial Center. Wij herinneren u eraan dat de wet ons oplegt rekening te houden met al deze elementen om u advies te kunnen verstrekken. Mocht de informatie die u ons meedeelt beperkt zijn tot het gedeelte Kennis en Ervaring, dan kunnen wij u niet adviseren en moeten wij ons beperken tot het uitvoeren van uw orders. Als u beslist om financiële producten te kopen, zal de bank uw beslissing zeker kunnen doorvoeren. Maar in dat geval zal dat op uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Opgelet, het zal dan niet meer mogelijk zijn om op een product in te tekenen in uw Financial Center. Indien u de vragenlijst helemaal niet invult, dan kan er geen enkel aankooporder uitgevoerd worden. Deel 1: Uw financiële doelstellingen Dit is het belangrijkste deel, want hier laat u ons weten hoe u uw tegoeden wilt structureren in 3 portefeuilles waarvan de kenmerken met 3 fundamentele doelstellingen overeenstemmen: de portefeuille die uw liquiditeiten bevat (Liquiditeiten), de portefeuille met de activa waarvan u vooral het kapitaal wil beschermen of waarvan u regelmatige inkomsten wenst (Bescherming) en tot slot de portefeuille waarmee u groei wil realiseren (Groei). Elke portefeuille bestaat uiteraard uit financiële producten met verschillende kenmerken om deze doelstellingen te bereiken. Om u producten te kunnen voorstellen die u kent en begrijpt, vragen we u ook om ons uw ervaringen in dit domein te laten weten. Maar om u niet te beperken tot wat u al kent, vindt u hier voldoende informatie om uw kennis uit te breiden. Uw portefeuille Liquiditeiten Het gaat om het bedrag waarover u op elk moment wilt kunnen beschikken. U zult een minimumbedrag kunnen bepalen waaronder uw portefeuille niet mag dalen, of toch niet zonder dat we u vooraf op de hoogte hebben gebracht. Deze portefeuille zal uiteraard hoofdzakelijk bestaan uit producten waarvan de belangrijkste kenmerken beschikbaarheid en veiligheid zijn. Aangezien een hoog rendement niet het belangrijkste criterium is voor deze producten, wilt u vermoedelijk niet al uw middelen in deze portefeuille beleggen. Daarom kunt u ook een maximumdrempel bepalen waarboven u andere beleggingsmogelijkheden wilt overwegen

6 Uw portefeuille Bescherming Dit is het deel van uw vermogen dat u met het oog op een hoger rendement dan haalbaar in Liquiditeiten voor een langere termijn wil investeren. U bent hierbij bereid een investeringsrisico te nemen, maar behoud van het kapitaal blijft uw voornaamste objectief. De portefeuille Bescherming bestaat daarom uit effecten die u recht geven op een terugbetaling van de nominale waarde door de emittent (al dan niet aangevuld door een derde-garant) op vervaldag en, indien u voor distributie van de inkomsten kiest, ook op een regelmatig inkomen. Niettegenstaande de keuze voor emittenten die door onafhankelijke derden (bv. ratingagentschappen) als kwaliteitsvol worden beschouwd of die onderhevig zijn aan een risicobeperkend mechanisme (bv. de diversificatieplicht voor fondsen), houden deze producten nog steeds een kapitaalrisico in (bv. in geval van faillissement van de emittent) wat kan leiden tot verlies van kapitaal en inkomsten en zijn deze effecten tot aan hun vervaldag onderhevig aan waardeschommelingen. U kunt een minimumbedrag bepalen dat u in dit type producten wilt beleggen. Onze beleggingsvoorstellen houden hier rekening mee en uw prioriteit is ook de onze: het bedrag in deze tweede portefeuille veilig stellen. Uw portefeuille Groei In deze portefeuille belegt u het gedeelte van uw middelen waarvoor u meer risico wilt nemen - en een potentieel hoger rendement kunt behalen. Wilt u de impact van het risico beperken, dan laat u ons weten welk maximumbedrag u in deze portefeuille wilt beleggen en welke beleggingsstrategie u wilt toepassen. We maken een onderscheid tussen twee beleggingstypes in deze portefeuille: de activa met gemiddeld risico * en de risicovolle activa *. Uw beleggingsstrategie (low moderate - moderate - dynamic -offensive) voor uw maximumdoelstelling in deze portefeuille zal het maximum in risicovolle activa bepalen (low moderate: 0%, moderate: 30 %, dynamic: 70%, offensive: 100%). * zie overzicht in de tabel op pag Deutsche Bank

7 XX Strategie Low Moderate Als u binnen uw portefeuille Groei niet wilt beleggen in risicovolle activa, kiest u voor de strategie `Low Moderate. XX Strategie Moderate Als u deze beleggingsstrategie kiest, aanvaardt u het feit dat u, om een aantrekkelijk rendement te kunnen krijgen, moet beleggen in activa met gemiddeld risico en/of risicovolle activa, maar door het percentage van risicovolle activa te beperken, wenst u het risico van uw groeiportefeuille toch `moderate te houden. Daarom aanvaardt u binnen `Groei een gedeelte van uw vermogen in activa met gemiddeld risico en/of risicovolle activa te beleggen, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen of hogerendementsobligaties, maar beperkt u het maximumpercentage aan risicovolle activa* tot 30% van uw maximumdoelstelling voor uw Groei portefeuille, zodat het overblijvende en dus grootste gedeelte van uw portefeuille bestaat uit activa met gemiddeld risico. XX Strategie Dynamic Om de kans op een positief rendement op lange termijn te verhogen, geeft u de voorkeur aan risicovolle activa* maar wenst u toch nog een veiligheidsnet in te bouwen door ook een deel van uw Groei-portefeuille te beleggen in activa met gemiddeld risico. U aanvaardt dus een verhoogd risico dat u uw kapitaal verliest maar wil door de beperking van het totale percentage risicovolle activa* toch nog de impact van negatieve marktsituaties afzwakken. In deze strategie zouden de risicovolle activa* niet meer dan 70% van uw maximumdoelstelling voor uw Groei portefeuille mogen vertegenwoordigen. XX Strategie Offensive Met uw Groei portefeuille wenst u een hoog rendement op middellange of lange termijn te bekomen. U kiest binnen uw Groei portefeuille daarom uitsluitend voor risicovolle activa. In deze strategie mogen de risicovolle activa* tot 100% van uw maximumdoelstelling voor uw Groei portefeuille vertegenwoordigen. Deel 2: Uw kennis en ervaring De bank zal ook peilen naar uw kennis en ervaring met de verschillende soorten financiële producten. Er mogen u immers enkel beleggingen aangeraden worden die u kent en begrijpt

8 Beleg volgens uw doelstellingen Onze rol als bank bestaat erin om u te adviseren en te evalueren of elke overwogen belegging overeenstemt met uw verwachtingen, uw doelstellingen en uw capaciteit of bereidheid om een zeker risico te nemen. Al deze gegevens zijn verwerkt in Mijn Financieel DNA. De eerste etappe bestaat er dus in na te gaan of u de vragenlijst correct invulde. Als u de vragenlijst niet invult, zullen uw beleggingsmogelijkheden beperkt worden. We kunnen u in dat geval ook niet meer adviseren en we kunnen niet nagaan of een bepaalde belegging opportuun is in het licht van uw doelstellingen. Beleggen dient met kennis van zaken te gebeuren. Daarom zien wij erop toe dat u terdege vertrouwd bent met de gekozen belegging, dit op basis van het deel Kennis en ervaring van de vragenlijst. 8 Deutsche Bank

9 Beleg naargelang van uw behoeften Financieel DNA heeft tot doel de beleggingsportefeuille van elke cliënt beter af te stemmen op zijn behoeften, zodat de evolutie van de portefeuille van in het begin aan zijn verwachtingen beantwoordt. Elke cliënt heeft uiteraard andere behoeften, maar we hebben 3 algemene behoeften gedefinieerd die alle beleggers met elkaar gemeen hebben. Alleen het belang van deze behoeften verschilt van persoon tot persoon. Deze 3 bijna universele behoeften zijn de behoefte aan liquiditeiten, de behoefte aan bescherming van een gedeelte van de tegoeden en de behoefte aan groei van de tegoeden. U kunt ons dan laten weten hoe belangrijk deze 3 behoeften voor u zijn door ons mee te delen over welk bedrag u in liquide middelen wilt beschikken, welk minimumbedrag u zo goed mogelijk wilt beschermen en welk maximumbedrag u niet wilt beschermen en waarvoor u een specifieke beleggingsstrategie kiest (van defensief tot offensief). Om te weten of een belegging bij u past, moeten we dus weten aan welke behoefte u wilt voldoen, want met elke behoefte stemmen bepaalde types beleggingen overeen. We hebben criteria bepaald die voor elk financieel instrument aangeven of het aan een behoefte aan liquiditeit, bescherming of groei voldoet. De behoefte aan bescherming vertaalt zich in de beperking van het risico dat een uitgever in gebreke blijft en verplichtingen inzake de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag niet kan nakomen. Alle instrumenten waarvan de waardering onzeker is, zijn dus uitsluitend geschikt voor de behoefte aan groei

10 UW TOTALE PORTEFEUILLE Liquiditeiten Bescherming Groei De 3 portefeuilles sluiten aan bij 3 doelstellingen. De bedragen waarover ik op elk moment moet kunnen beschikken Het bedrag dat ik wens te beschermen De bedragen waarvoor ik een hoger risico aanvaard voor een beter rendement Min-Max bedrag Min. bedrag Max. bedrag + Beleggingsstrategie Groei - activa met gemiddeld risico De oplossingen en hun onderverdeling in elke portefeuille. Cashrekeningen Monetaire fondsen in EUR Termijnrekeningen (< 12m) Staatsobligaties in EUR van de categorie Investment Grade* Financiële- en bedrijfsobligaties in EUR binnen de Investment Grade categorie met looptijd < 10 jaar Gestructureerde producten in EUR met looptijd < 10 jaar en met gegarandeerd kapitaal Fondsen uitgegeven in EUR met gegarandeerd of beschermd kapitaal Tak 21 Kasbons Beleggingen met 90% kapitaalbescherming Financiële- en bedrijfsobligaties van de categorie Investment Grade, met looptijd > 10 jaar Fondsen met een SRRI ** 4 Groei - risicovolle activa Beleggingen in een andere munt dan de EUR Aandelen & trackers Fondsen met een SRRI ** > 4 Obligaties van de categorie Non Investment Grade Achtergestelde obligaties Afgeleide producten of beleggingen die minstens 50% in afgeleide producten investeren Beschikbaarheid De behoeften waarmee deze portefeuilles overeenstemmen Veiligheid Verwachte rendement Hoog Laag * Een ratingagentschap zoals Standard & Poor s of Moody s kent scores toe als maatstaf voor de financiële soliditeit van een emittent. Ratings kunnen in twee hoofdcategorieën onderverdeeld worden: Investment Grade en Non-Investment Grade. In de categorie Investment Grade wordt de kredietwaardigheid van de uitgever doorgaans als goed beschouwd en is zijn capaciteit om zijn financiële verplichtingen na te komen hoog. De kans dat de intekenaar op de vervaldag terugbetaald wordt, is dus zeer groot en zeker wanneer de rating binnen de categorie hoog is (AAA is de best mogelijk kredietwaardigheid). In de categorie Non-Investment Grade bestaat er twijfel over de kredietwaardigheid van de uitgever en hiermee is dus in ieder geval een negatieve connotatie verbonden. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag wordt dus kleiner naarmate de rating van de uitgever lager is. Onder ratings B-/B3 is er een hoge kans op niet-betaling. Vanaf een rating CCC stevent de uitgever op een staking van betaling af of is hij al in staking van betaling. ** De SRRI of Synthetic Risk en Reward Indicator is een methode om het risiconiveau van fondsen te bepalen. Ze is gelinkt aan de volatiliteit over een bepaalde periode. Hoe groter de schommelingen (de volatiliteit in bancaire termen), hoe hoger de SRRI-waarde en dus hoe risicovoller het fonds is. U kunt deze waarde vinden in elke fondsenbrochure. De SRRI-schaal gaat van 1 tot 7 en fondsen met SRRI 5, 6, 7 zijn beduidend risicovoller. Uw beleggingsdoelstellingen kunnen variëren, ons advies ook Vanuit onze ervaring ontwikkelden wij bijgevolg een innoverende benadering. Het is immers best mogelijk dat u als belegger meer dan één doelstelling voor ogen hebt. En meerdere beleggingshorizonten. De benadering moet dus verfijnd worden en mag zich niet beperken tot het louter toekennen van een beleggersprofiel. Toch mogen de doelstellingen uw beleggingsuniversum niet beperken. Want zelfs als u een defensieve belegger bent, kunt u toch het bedrag bepalen dat u wilt beschermen. Maar u kunt ook een zeer offensieve strategie kiezen voor een gedeelte van uw kapitaal. 10 Deutsche Bank

11 De verschillende instrumenten waarop de gedragsregels van MiFID in België van toepassing zijn De MiFID richtlijn is van toepassing op alle financiële instrumenten. Ze geldt voor kasbons, staatsbons, schuldinstrumenten, aandelen, afgeleide producten (warrants, opties, ), fondsen* en beleggingen in vastgoed. De MiFID-richtlijn geldt niet voor spaarboekjes, termijnrekeningen en beleggingsproducten in de vorm van verzekeringen. Maar om de beleggers beter te beschermen heeft de Belgische wetgever het toepassingsdomein van de gedragsregels van MiFID uitgebreid door ook de verzekeringen eraan te onderwerpen. Een voorbeeld ter verduidelijking U hebt de vragenlijst Mijn Financieel DNA correct ingevuld. U beschikt over een kapitaal van euro en u wilt tot euro liquiditeiten behouden omdat u binnen een jaar een nieuwe auto wilt kopen. Verder wilt u minimum euro optimaal beschermen en wilt u voor dit bedrag zo weinig mogelijk risico s nemen. De behoefte om dit bedrag te beschermen is belangrijker dan de behoefte om dit gedeelte van uw kapitaal te laten aangroeien. Dat betekent niet dat deze portefeuille niet mag groeien, maar dat de behoefte aan bescherming primeert op de behoefte aan rendement. U wilt het saldo van uw kapitaal beleggen volgens een eerder defensieve strategie, maar u stelt minder hoge eisen aan de visibiliteit en de voorspelbaarheid van de evolutie van deze portefeuille. Met andere woorden, de behoefte aan bescherming voor dit gedeelte van uw vermogen is niet prioritair en, in ruil voor deze hogere onzekerheid wilt u een hoger rendement behalen. Toch wilt u het bedrag beperken dat wordt belegd in een portefeuille die minder zekerheid biedt. Voor het beheer van deze portefeuille opteert u voor een moderate strategie die de blootstelling aan risicovolle activa tot maximum 30% van uw maximumdoelstelling voor uw portefeuille Groei beperkt. * De term fonds is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-ucits), en die diverse juridische vormen kan aannemen (bevek, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Alvorens in te tekenen, bent u verplicht om het uitgifteprospectus door te nemen, de laatste periodieke verslagen, alsook de essentiële beleggersinformatie voor de belegger van de bevek/compartiment. Deze documenten kunnen in het Frans en in het Nederlands geconsulteerd worden op de website deutschebank.be of zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, als distributeur, en bij de financiële dienstverlener. Beleggingsproducten zijn onderworpen aan risico s. De waarde van deze producten kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers de geïnvesteerde bedragen niet kunnen recupereren. Huidig document bevat geen fiscaal noch juridisch advies. Geïnteresseerde beleggers worden uitgenodigd hun fiscaal raadsman te consulteren omtrent een eventuele belegging en de invloed hiervan op hun persoonlijke fiscale situatie

12 Investeringen waarop de gedragsregels van MiFID betrekking hebben Kasbons Het gaat om een schuldbrief van een ontlener (de financiële instelling die de kasbon uitgeeft) tegenover een lener (de belegger die de kasbon koopt). In ruil voor het kapitaal dat hij toevertrouwt aan de emittent, ontvangt de belegger een rente op het toevertrouwde bedrag. Het kapitaal wordt terugbetaald op de eindvervaldag. De rente op kasbons is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Er bestaan verschillende types van kasbons, die zich hoofdzakelijk onderscheiden door de manier waarop de rente wordt uitgekeerd. Kasbon met gewone distributie: vooraf gekende, vaste rentevoet. Kapitalisatiebon: de jaarlijkse rente wordt niet uitgekeerd maar gekapitaliseerd tot de eindver valdag. Kasbon met progressieve rente: die stijgt met de tijd. Kasbon met facultatieve kapitalisatie of aangroeibon: die biedt de belegger de keuze tussen kapitalisatie van de rente (tegen een lager tarief dan het normale rendement) of de uitkering. Kasbon met periodieke rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Wanneer de kasbons kapitaalgarantie bieden en een looptijd hebben van maximum 15 jaar, worden ze ondergebracht in uw portefeuille Bescherming. Dat geldt in elk geval voor de kasbons die door Deutsche Bank worden uitgegeven. Staatsbons De staatsbon is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon (zonder de mogelijkheid tot kapitalisatie) die viermaal per jaar door de staat (maart, juni, september en december) wordt uitgegeven in euro. Het bijzondere is dat u erop kunt intekenen op de primaire markt en dat het effect genoteerd is op de Beurs van Brussel. De rente is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van in principe 25%. Er kunnen diverse formules uitgegeven worden: de staatsbon op 3, 5 of 8 jaar, de staatsbon 5-7, de staatsbon en de staatsbon met jaarlijks herzienbare rente. De staatsbons worden altijd in uw portefeuille Bescherming ondergebracht. 12 Deutsche Bank

13 Een klassieke obligatie Een klassieke obligatie in EUR is een lening uitgegeven door een nationale overheid of onderneming met een bepaalde looptijd. Als obligatiehouder hebt u recht op een of meerdere couponbetalingen en de terugbetaling van het nominale bedrag van de lening op eindvervaldag. De prijs van een obligatie wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Een obligatie wordt gekocht met het oog op een vast bepaald rendement. Dit rendement is afhankelijk van de prijs en de coupon van de obligatie. Wanneer een obligatie gekocht wordt aan pari (= 100% van de nominale waarde) dan zal het rendement gelijk zijn aan de coupon. Bij een aankoop onder pari (<100% van de nominale waarde) zal het rendement hoger zijn dan de coupon. Met andere woorden, wanneer de prijs van een obligatie daalt, wordt het rendement hoger. Omgekeerd doet een stijgende obligatieprijs het restrendement dalen. Kredietrisico Het kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de jaarlijkse coupon of het nominale bedrag op eindvervaldag terug te betalen. In dit geval kan je als obligatiehouder een deel of zelfs het volledige bedrag dat je geïnvesteerd hebt verliezen. De kwaliteit van een obligatie of de kans dat een uitgever zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan afgeleid worden van de rating die door ratingagentschappen zoals Standard & Poor s of Moody s aan de uitgever is toegekend (zie onderstaande tabellen). Hoe lager de rating van een uitgever, hoe hoger het kredietrisico en hoe hoger het rendement dat investeerders hiervoor willen als vergoeding. In principe, wanneer de rating van een obligatie daalt, hebben de investeerders het recht om een hoger rendement te eisen waarbij de uitgever van de obligatie een hogere couponbetaling moet aanbieden. Ratings kunnen in twee hoofdcategorieën opgedeeld worden: `Investment Grade en `Non-Investment Grade. De klassieke obligaties, zoals wij deze omschrijven, bevinden zich in de categorie Investment Grade (ratings van AAA tot BBB-) waarvan de financiële soliditeit van de uitgever als stevig beschouwd kan worden: men verwacht dat de uitgever probleemloos zijn financiële verbintenissen zal kunnen nakomen. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald. Renterisico De prijs van een obligatie kan variëren doorheen de tijd in functie van de evolutie van de rentes op de markt. Hoe meer de rentes stijgen, hoe meer de prijs van een obligatie zal dalen. Concreet, doordat de coupon van een obligatie niet wijzigt, zal een obligatie zijn aantrekkingskracht op de secundaire markt verliezen indien de rendementen van gelijkaardige obligaties op de markt een hogere coupon aanbieden. Hoe langer de restlooptijd van een obligatie is, hoe meer de prijs negatief beïnvloed zal worden. Deze gevoeligheid van de prijs van de obligatie aan de evolutie van de rentevoet wordt gemeten door de duratie. Naargelang men de eindvervaldag nadert, zal de duratie van de obligatie verminderen en uiteindelijk nul worden aangezien de prijs zal convergeren naar de nominale waarde die door de uitgever op de eindvervaldag terugbetaald moet worden. Een obligatie in vreemde munten De obligaties uitgegeven in buitenlandse munten bezitten dezelfde eigenschappen als de klassieke obligaties in euro, met uitzondering van de couponbetalingen en de terugbetaling van het nominale bedrag op eindvervaldag die in de munt van uitgifte gedaan worden. In functie van de munt, kunnen deze obligaties soms een hogere coupon aanbieden dan de obligaties in euro omwille van een algemeen aantrekkelijker renteniveau. De geboden rentevoeten zullen voor elke munt afhankelijk zijn van het niveau van de inflatie in het betrokken land, maar ook van het beleid van de centrale banken en de marktwerking tussen vraag en aanbod van obligaties in die munten. Wisselkoersrisico Naast het kredietrisico en renterisico die een klassieke obligatie kenmerken, is een obligatie die niet is uitgegeven in euro maar in een andere munt, ook onderhevig aan het wisselkoersrisico. De coupons en het nominale bedrag worden betaald in een buitenlandse munt en hun tegenwaarde in euro zal afhangen van de evolutie van die munt in verhouding tot de euro. Waneer een munt tijdens de levensduur van de obligatie devalueert in verhouding tot de euro, zal de investeerder potentieel minder ontvangen dan het bedrag initieel betaald in euro. De omvang van het wisselkoersrisico kan geschat worden aan de hand van de waargenomen of verwachte volatiliteit van de munt in verhouding tot de euro. Sommige munten zoals de Noorse en Zweedse kroon of de Zwitserse frank vertonen in normale omstandigheden een zwakke volatiliteit in verhouding met de euro. Daarentegen, munten uit de groeilanden zoals de Turkse lira, de Braziliaanse real en de Zuid-Afrikaanse rand vertonen een hogere volatiliteit. Wanneer u als investeerder een obligatie uitgegegeven in een munt uit de groeilanden koopt, loopt u een hoger wisselkoersrisico dan bijvoorbeeld een obligatie uitgegeven in (Amerikaanse) dollar. Het rendement dat u als belegger eist, zal dan ook rekening houden met dit hoger risico. Een speculatieve obligatie De categorie speculatieve obligaties bevat de obligaties in euro met een rating Speculative Grade, maar ook de achtergestelde obligaties en de perpetuele obligaties. Een Speculative Grade obligatie (ook High Yield obligatie genoemd) wordt gekenmerkt door een kredietrating BB+ of lager bij Standard & Poors, of Ba1 of lager bij Moody s. In ruil voor deze lage kredietrating bieden deze obligaties een hoger rendement. Een achtergestelde obligatie wordt gekenmerkt door het feit dat, in geval van eventuele faling, de houder van dit type obligaties terugbetaald zal worden na de andere obligatiehouders en net voor de aandeelhouders. De perpetuele obligaties bieden, boven op hun achtergesteld karakter, een vaste couponbetaling maar voorzien geen vaste vervaldag. Deze hybride instrumenten kunnen het voorwerp zijn van een terugbetaling naar de volledige discretie van de uitgever

14 Kredietrisico Het risico op niet terugbetaling door de uitgever van een obligatie Speculative Grade is significant hoger dan voor obligaties uitgegegeven met een rating Investment Grade. Met betrekking tot deze obligaties moet de belegger ook bijzondere aandacht schenken aan de liquiditieit, die vaak lager is dan deze van de obligaties Investment Grade. De achtergestelde en perpetuele obligaties worden ook gekenmerkt door een hoger kredietrisico omwille van hun achtergesteld karakter bij terugbetaling door de uitgever t.o.v. de schuldeisers van de eerste graad (seniors). Bovendien, in geval van faling van de uitgever, zal de waarde die kan gerecupereerd worden laag of zelfs nul zijn. Tot slot, voor de achtergestelde obligaties van bancaire uitgevers kunnen laatstgenoemden ook het voorwerp uitmaken van een bail out (faling tot terugbetaling of hair cut van de nominale waarde) in het kader van een herstructureringsplan uitgevaardigd ten gevolge van een probleem met de kapitalisatie. Renterisico De gevoeligheid van de prijs van speculatieve obligaties aan de rentevoeten is in het algemeen hoger dan deze voor klassieke obligaties door de grotere volatiliteit van de rendementen van de obligaties Speculative grade. In het geval van perpetuele obligaties wordt naast de volatiliteit van de rendementen een lange looptijd gebruikt om de coupons te actualiseren en dit impliceert een hogere duratie. Gestructureerd schuldinstrument of Structured Note Gestructureerde producten kunnen uitgegeven worden in de vorm van een schuldinstrument, een fonds of zelfs een verzekeringsproduct. Zij streven meestal naar een terugbetaling van 100% van het geïnvesteerde bedrag op een vast bepaalde dag via een garantie aangeboden door de uitgever of een constructie die kapitaalbescherming beoogt. In sommige gevallen is de kapitaalgarantie 90% of beter. Deze garantie of bescherming van de nominale waarde op vervaldag met een potentieel rendement afhankelijk van de gehanteerde strategie wordt bekomen via de combinatie van een zero-coupon obligatie van de uitgever en een optiestrategie. De gestructureerde producten die minder dan 90% kapitaalgarantie bieden, worden beschouwd als afgeleide instrumenten en vormen onder deze naam een afzonderlijke categorie van instrumenten. Formules van uitbetaling van gestructureerde producten De gestructureerde producten laten toe om via verschillende optiestrategieën de mogelijkheid te bieden om voordeel te halen uit de stijging van een beursindex of een fonds, of om te genieten van een deelname in de stijging van de rentevoeten, over het algemeen allemaal met een recht op terugbetaling van 100% (soms 90% of beter) van de nominale waarde door de uitgever op de eindvervaldag van het product. Deze producten bieden een vaste of variabele jaarlijkse coupon of slechts een enkele coupon op het einde van de looptijd van het product. Deze producten trachten een blootstelling aan verschillende types onderliggende waarden te bieden en zijn over het algemeen gekenmerkt door een grote mate van complexiteit. De belangrijkste risico s van gestructureerde producten Rekening houdend met de garantie of bescherming van 100% (soms 90% of beter) van de nominale waarde, is het belangrijkste risico van gestructureerde producten gerelateerd aan het kredietrisico van de uitgever. In geval van faling of onmogelijkheid tot betaling zou het verlies een deel of de totale nominale waarde vertegenwoordigen, eveneens als de eventueel nog te betalen coupons. Een ander risico houdt verband met de schommelingen van de prijzen van de producten op de secundaire markt: dit risico komt ook tot uiting in geval van een wijziging van het verwachte kredietrisico, schommelingen van de rentevoeten of de onderliggende waarden tijdens de levensduur van het product. Een ongunstige evolutie van de onderliggende waarden houdt ook een risico in voor het rendement van het product. Alle andere risico s verbonden aan deze producten staan vermeld in de definitieve voorwaarden en in het basisprospectus van het product. 14 Deutsche Bank

15 Aandelen Een aandeel is een effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft de aandeelhouder recht op een dividend, dit is een variabel inkomen afhankelijk van de winst van de vennootschap, en stemrecht in de Algemene Aandeelhoudersvergadering. De categorie aandelen dekt ook de exchange traded funds of ETF. Deze indexfondsen zijn fondsen die genoteerd en verhandeld worden op een beurs. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex. Met behulp van geautomatiseerde handelscomputers volgt een ETF precies de index (de benchmark). Deze manier van beleggen wordt ook wel passief beleggen genoemd. Risico s verbonden aan aandelen De waarde van een aandeel is afhankelijk van de winst(verwachtingen) van een bedrijf. Hoe hoger de verwachte winst, hoe hoger de prijs van een aandeel. Als aandeelhouder deel je niet enkel in de winst, maar ook in het verlies. In geval van faillissement zullen eerst de schuldeisers terugbetaald worden en daarna pas de aandeelhouders. Om deze reden is investeren in aandelen risicovoller dan investeren in obligaties. Het risico van investeren in individuele aandelen kan gemeten worden aan de hand van de volatiliteit (de mate van beweeglijkheid). Het is een indicator voor de intensiteit van koersschommelingen. Beleggers associëren een hoge volatiliteit met een hoger risico. Een stijging van de volatiliteit kan marktgedreven zijn en daarom niet noodzakelijk bedrijfsgedreven. Naast volatiliteit is de maximum drawdown een andere parameter om het risico inherent aan een aandeel weer te geven. Deze duidt het verschil aan tussen een top- en bodemkoers in een bepaalde periode, ofwel het verlies dat de aandelenbelegger zou geleden hebben wanneer hij op de top aankoopt en de bodem verkoopt. Sommige bedrijven en sectoren zijn onderhevig aan grotere schommelingen dan gemiddeld. Dit wordt weerspiegeld door de beta-coëfficiënt, een maatstaf die weergeeft in welke mate het rendement van een aandeel of sector schommelt ten opzichte van de benchmark. De beta van de benchmark is per definitie 1. Een beta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de index met 1% in een bepaalde periode gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel. Een deel van het risico dat eigen is aan elk aandeel kan geëlimineerd worden door het diversifiëren van de portefeuille met beleggingen in verschillende aandelen

16 Afgeleide producten Een afgeleid product is een financieel product waarvan de waarde afhankelijk is van een aantal andere variabelen. Er bestaat een waaier aan afgeleide instrumenten zoals, termijncontracten, opties, warranten maar evenees gestructureerde producten met minder dan 90% kapitaalbescherming vallen in deze categorie. Via de aankoop van een derivaat wil een investeerder ofwel met een hefboomeffect meegenieten van de evolutie (een daling of stijging) van het onderliggend financieel instrument ofwel zijn investering beschermen tegen een koersdaling. Deze producten gaan vaak gepaard met een grote mate van complexiteit. Risico s van afgeleide producten De evolutie van de prijs van een afgeleid product kan beïnvloed worden door verschillende variabelen zoals: de actuele prijs van het onderliggende, de afgesproken prijs in de toekomst, de resterende looptijd, de volatiliteit van het onderliggende, eventuele dividendbetalingen gedurende de resterende looptijd en verandering van interestvoeten. In functie van het type instrument kan het waardeverlies volledig zijn. Warrants Een warrant is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft om activa te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze activa kunnen aandelen zijn, een korf van waarden, obligaties, munten, een handelswaar of een index en worden ook aangeduid als het onderliggende van de warrant. Opties Een optie is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om onderliggende activa te kopen (koopoptie of call) of te verkopen (verkoopoptie of put) tegen een bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode. Futures Een future is een termijncontract waarmee twee partijen zich ertoe verbinden om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde, met name valuta, obligaties, beursindexen te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs en op een bepaalde datum in de toekomst. In tegenstelling tot opties houden futures een verplichting in voor beide partijen. Trackers Het gaat om beursgenoteerde fondsen met als doel: het rendement bieden van een index of van een aandelenkorf en de voordelen van aandelen (eenvoud, permanent genoteerd) combineren met die van traditionele fondsen (toegang tot een ruime keuze aan waarden, diversificatie). Fondsen Een fonds is een juridische entiteit met als enige doel het beheren van geld. Deze beheersvennootschap heeft een bestuur dat totaal onafhankelijk opereert van de bank. Een fonds belegt in meerdere financiële instrumenten waardoor het risico van de belegging gespreid wordt. De waarde van het fonds wordt bepaald door de activa waarin belegd wordt. De totale waarde van het fonds wordt verdeeld in eenheden wat de netto inventariswaarde wordt genoemd. Bij aankoop verwerf je als belegger een aantal eenheden, die terzelfdertijd ook recht geven op deelname aan de algemene vergadering van de vennootschap. De KIID (Key Investor Information Document) bevat alle essentiële beleggersinformatie waaronder de doelstellingen en het beleggingsbeleid. Voorbeelden van doelstellingen zijn het verwerven van inkomsten, het laten groeien van het kapitaal of het beperken van de volatiliteit. Het beleggingsbeleid beschrijft op welke manier de beleggingsdoelstellingen zullen nagestreeft worden: de activaklassen waarin belegd zal worden zoals aandelen en obligaties, de regio s, de munten, de minimale en maximale allocatie in bepaalde activaklassen en of het een actief dan wel passief beheerd 16 Deutsche Bank

17 fonds betreft. Een actief beheerd fonds streeft naar een betere presatie dan zijn benchmark, wat een referentiepunt is om de prestatie van een fonds te meten. Een passief beheerd fonds blijft bij de invulling van de activa zo dicht mogelijk bij zijn benchmark. Fondsen kunnen een kapitalisatie of distributie compartiment hebben. Bij kapitalisatie worden de inkomsten van het fonds uit coupons en dividenden opnieuw geïnvesteerd in het fonds, bij distributie kan een deel van de inkomsten uitgekeerd worden evenwel zonder enige garantie.risico s van fondsen Opdat een potentiële belegger een beknopt idee zou krijgen van het risicoprofiel van een fonds, volstaat het voor een investeerder om er het document met essentiële beleggersinformatie op na te lezen. In dit document wordt de synthetische risico-indicator opgenomen evenals een beschrijving van de belangrijke risico s. Deze synthetische risico-indicator bestaat uit één cijfer en wordt gepubliceerd met de aanduiding van de schaal waarop het grootste en het kleinste risico wordt weergegeven. De voornaamste risico s verbonden aan een fonds zijn: Het marktrisico: is het risico dat de hele markt of een activacategorie daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen dalen. Het liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Het liquiditeitsrisico geeft aan of een fonds al dan niet belegt in instrumenten die vlot verhandeld kunnen worden. Indien dit niet het geval is, dan brengt dat zekere risico s met zich mee. Zo zou het kunnen dat het verkopen van eenheden van een dergelijk fonds tijdelijk volledig of gedeeltelijk onmogelijk is door gebrek aan liquiditeit in de onderliggende activa. Het concentratierisico: Dit behelst het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Hoe groter de spreiding in het fonds, hoe kleiner het concentratierisico. Het wisselkoers- of valutarisico: Dit behelst het risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Een geldmarktfonds Een geldmarktfonds belegt overwegend in liquide middelen en kortlopende effecten (termijndeposito s, schatkistcertificaten, kwalitatieve obligaties, ) met een gemiddelde looptijd van minder dan een jaar. Deze fondsen worden gekenmerkt door een lage volatiliteit maar ook een laag rendement, geheel in lijn met de interbancaire rentevoeten zoals de euribor. Deze fondsen worden gekenmerkt door een grote liquiditeit en bieden de mogelijkheid, uitgezonderd in stressperiodes, om dagelijks in of uit te stappen in het fonds. Risico s van een geldmarktfonds In tegenstelling tot geld op rekening, vallen investeringen in geldmarktfondsen niet onder het depositogarantiestelsel. De volatiliteit is bijzonder laag, maar toch is een dergelijke belegging niet helemaal zonder risico. Hoewel een geldmarktfonds belegt in schuldpapier van hoge kwaliteit is het niet uitgesloten dat in een periode van grote stress op financiële markten het moeilijk is om bepaalde effecten in de portefeuille te verhandelen met als gevolg dat je als belegger tijdelijk niet kan verkopen, zelfs niet met verlies. Een fonds met kapitaalsberscherming Een fonds met kapitaalbescherming gaat twee verbintenissen aan. Enerzijds verbindt de uitgever van het fonds er zich moreel toe om op de eindvervaldag het volledige of een deel van het geïnvesteerde kapitaal terug te betalen. Daarnaast is de prestatie van het fonds afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. Dit kan in principe gelijk welk onderliggend actief zijn. Er zijn twee soorten fondsen met kapitaalbescherming. Allereerst heb je de klikfondsen waarbij de prestaties worden vastgeklikt op een voorafbepaalde datum of bij het overschrijden van koersniveaus. Aan de andere kant heb je de klassieke fondsen met kapitaalbescherming. Deze klikken tussentijds geen winst vast, maar de toename van het onderliggend actief wordt op de eindvervaldag met een bepaald percentage doorgerekend

18 Risico s verbonden aan fondsen met kapitaalsbescherming De kapitaalbescherming en de resultatenverbintenis zijn slechts geldig op de eindvervaldag. De kapitaalbescherming geldt bovendien alleen voor de startwaarde van het fonds tijdens de inschrijvingsperiode en niet op de tussentijdse aankoopwaarde. Het is daarnaast niet uitgesloten dat in een periode van grote onrust op de financiële markten, het moeilijk is om bepaalde effecten in de portefeuille te verhandelen met als gevolg dat je als belegger tijdelijk niet kan verkopen, ook niet met verlies. Alternatieve beleggingen Hefboomfondsen (hedge funds) Een hedge fund is een beleggingsproduct dat een maximale prestatie beoogt via alternatieve beleggingsstrategieën en dat positieve rendementen wil genereren los van de evolutie van de financiële markten (strategie gericht op absoluut rendement). De beleggingsmethoden van he ge funds zijn het hefboomeffect, de ongedekte verkoop, de afgeleide producten, swaps en arbitrages. Hedge funds zijn complexe producten die voorbehouden zijn voor ervaren beleggers. Vastgoedcertificaten Het vastgoedcertificaat is een effect dat aan de eigenaar ervan een recht geeft op een deel van de huur- en de verkoopprijs van het gebouw (of een groep van gebouwen) waarop het certificaat betrekking heeft. De emittent is officieel eigenaar van het gebouw, de houder van het certificaat is enkel de financier. Het vastgoedcertificaat wordt juridisch en fiscaal gezien als een obligatie. Het is een document met enerzijds een mantel en anderzijds coupons. De vastgoedvak of bevaki Een bevaki (beleggingsvennootschap met vast kapitaal op het gebied van vastgoed/immobiliën) is net als het vastgoedcertificaat geëffectiseerd vastgoed, dat wil zeggen dat de belegger niet rechtstreeks maar onrechtstreeks gebouwen verwerft via de aankoop van een effect dat de gebouwen van de bevaki vertegenwoordigt. De bevaki is verplicht om in verschillende gebouwen te beleggen (maximaal 20% van de activa in één onroerend goed). Het gaat meestal om kantoorgebouwen, gebouwen met een commerciële of semi-industriële roeping, maar soms ook om woningen. De bevaki kan ook vastgoedcertificaten en effecten van vastgoedmaatschappijen bezitten. 18 Deutsche Bank

19 Beleggingsproducten in de vorm van een verzekering In de categorie van de beleggingsproducten onder de vorm van een verzekering moet een onderscheid gemaakt worden tussen Tak 21 en Tak 23 producten a. Producten van Tak 21 Een verzekeringsproduct van het type Tak21 is een levensverzekering die verkocht wordt door een verzekeringsmaatschappij. Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente en een eventuele winstdeling. Wanneer de gewaarborgde rente 0% bedraagt, is het rendement volledig samengesteld uit winstdeling. Deze laatste is afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij of van de prestatie van een onderliggend fonds, al naargelang het gaat om een gekantonneerd fonds of niet. De verzekeringsmaatschappij waarborgt het gekapitaliseerd spaartegoed op einddatum. Voor particulieren wordt een premietaks van 2% afgehouden op de stortingen. De verzekeringnemer is vrijgesteld van roerende voorheffing op elke opname uitgevoerd na de eerste 8 jaar en 1 dag van het contract. Risico s van een tak21 product Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of onvolledig wordt terugbetaald. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder het wettelijke Belgische depositiogarantiestelsel ten belope van EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Bovendien bestaat het risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht. Dit wordt ook wel het liquiditeitsrisico genoemd, maar is eerder beperkt. Indien de afkoop plaats heeft in de loop van de eerste 8 jaar kunnen er kosten verschuldigd zijn en zal voor bepaalde tak 21-producten roerende voorheffing moeten worden betaald. b. Producten van Tak 23 Een verzekeringsproduct van het type Tak23 is een product dat aangeboden wordt door een verzekeringsmaatschappij en investeert doorgaans in een of meerdere fondsen. Bij dit type product wordt noch het kapitaal, noch een minimum rendement gegarandeerd door de uitgever. Het rendement hangt direct af van de prestaties van een of meerdere onderliggende fondsen. Dit type product heeft nog het voordeel van een eenmalige premietaks van 2% bij inschrijving en een vrijstelling van roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde bij verkoop na minstens 8 jaar en 1 dag. Risico s van een Tak23 product Producten van het type Tak23 genieten geen kapitaalsbescherming van de verzekeringsmaatschappij en het rendement hangt af van de evolutie van de fondsen die aan het TAK-23 verzekeringsproduct gekoppeld zijn. Deze producten zijn beursgerelateerd en de waarde kan dus schommelen. Tak23 producten vallen ook niet onder het depositogarantiestelsel tot EUR. De belegger draagt het risico en beleggen in een Tak23 product houdt zowel een kapitaal- als een rendementsrisico in. Wij verwijzen naar de risico s op fondsen voor meer uitleg. De andere spaar- en beleggingsinstrumenten Het depositoboekje Het depositoboekje is een spaarrekening in euro zonder termijn. De cliënt kan in alle vrijheid over zijn geld beschikken en hij ontvangt een rente die samengesteld is uit de basisrente, een aangroeipremie en een getrouwheidspremie indien hij aan de voorwaarden voldoet. Volgens de momenteel van kracht zijnde wetgeving is de eerste intrestschijf van euro vrijgesteld van roerende voorheffing voor natuurlijke personen met woonplaats in België (voor het inkomstenjaar 2014). Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. De termijnrekening De termijnrekening is een beleggingsrekening in euro of in valuta. In de meeste gevallen gaat het om kortlopende beleggingen (doorgaans tot 12 maanden), maar langere looptijden zijn eveneens mogelijk. De cliënt plaatst een bedrag voor een bepaalde looptijd (die hij zelf kiest) tegen een bepaalde rente. Indien de rente tijdens deze periode verandert, blijft de overeengekomen rentevoet van toepassing

20 De belangrijkste types van risico s Insolvabiliteitsrisico Het insolvabiliteitsrisico van de debiteur is de kans dat de emittent van de roerende waarde niet meer in staat is om zijn verbintenissen na te komen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is zeer belangrijk aangezien hij verantwoordelijk is voor de terugbetaling van het initiële kapitaal. Dit risico goed inschatten is dus primordiaal. Hoe zwakker de financiële en economische situatie van de emittent, hoe groter het risico om niet terugbetaald te worden (of slechts voor een deel). De door dit soort emittent geboden rentevoet zal hoger zijn dan de rentevoet die een debiteur van betere kwaliteit zal bieden voor een vergelijkbaar effect. Een belangrijke houvast is de rating: het gaat om een risico-evaluatie door een onafhankelijke instelling zoals Standard & Poor s en Moody s. Liquiditeitsrisico Het kan gebeuren dat de belegger over zijn geld (kapitaal + eventuele intresten) wenst te beschikken voor de vervaldag van de belegging, hetzij uit noodzaak, hetzij om in een rendabeler product te herbeleggen. Het liquiditeitsrisico is de kans dat de belegger moeilijkheden ondervindt om voor de vastgestelde eindvervaldag (indien er een is) zijn initieel belegde kapitaal volledig te recupereren. De liquiditeit van een belegging wordt beïnvloed door diverse factoren: XXHet transactievolume van de markt waar het product verhandeld wordt: de koersen variëren sterker op een beperkte markt, waar een omvangrijk order een forse koerswijziging met zich mee kan brengen. Hoe omvangrijker de markt, hoe geringer het liquiditeitsrisico. XXDe inherente kosten bij het uitstappen uit een belegging. XXDe tijd die vereist is voor het recupereren van de fondsen (betaalrisico). 20 Deutsche Bank

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten

MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten 1 INLEIDING... 2 2 CLASSIFICATIE VAN EEN CLIËNT... 2 3 PASSENDHEIDSTEST... 2 4 TYPE FINANCIËLE INSTRUMENTEN... 3 4.1

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Uw Financial ID. U bent uniek. Ons advies is dat ook.

Uw Financial ID. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Uw Financial ID U bent uniek. Ons advies is dat ook. Uw Financial ID: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening 03 Een gloednieuwe vragenlijst voor online advies op basis van uw eigen doelstellingen

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3)

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) (A+ / Aa3) STRATEGIE P. 2 Deutsche Bank AG richt zich tot de belegger die gedurende jaar wil inspelen op een mogelijke toekomstige stijging van een korf van 4 munten uit opkomende landen t.o.v. de Amerikaanse

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten?

Société Générale (FR) (A/A2) ZAR 6,15% 2018. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Zuid-Afrikaanse rand. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zuid-Afrikaanse rand Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon Wat mag u verwachten? ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie