Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen"

Transcriptie

1 Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen

2 Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn financiële gegevens? 4 Beleg volgens uw profiel 8 De verschillende instrumenten waarop de gedragsregels van MiFID in België van toepassing zijn 11 Investeringen waarop de gedragsregels van MiFID in België betrekking hebben 12 De andere spaar- en beleggingsinstrumenten 17 De verschillende types van risico s 18 Samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten 22 Onderkenning belangenconflicten 22 Beheersing van belangenconflicten 22 Voordelen (Inducements) 23 Beleid inzake optimale uitvoering van orders 24 Principes van toepassing op de uitvoering van orders in financiële instrumenten 24 Orderuitvoeringsbeleid voor de verschillende categorieën van financiële instrumenten 26 Voornaamste uitvoeringskanalen en -plaatsen waarop de bank een beroep doet 27 2 Deutsche Bank

3 MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit de Europese richtlijn MiFID, Markets in Financial Instruments Directive (de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten), en hebben tot doel de beleggers beter te beschermen en hen transparantere informatie te waarborgen. Bovendien leidt MiFID tot een verdere liberalisering van de handel in financiële instrumenten in alle lidstaten. Op termijn zal dit, naar wij hopen, gunstige effecten hebben voor de consument. Het feit dat België het toepassingsdomein van deze regels in 2014 heeft uitgebreid naar de spaar- en beleggingsverzekeringen is een bevestiging van de strijd van Deutsche Bank in de wereld van het beleggen en het sparen. Voor ons dus een gelegenheid om u nog beter te adviseren. Wij moedigen onze cliënten sinds lang aan om hun beleggersprofiel te laten opmaken. We gaan immers uit van het principe dat hoe beter we u kennen, hoe beter we u kunnen adviseren. Uw profiel en uw financiële gegevens vormen in dit kader de basis voor elke doordachte beslissing. Wat betekent MiFID voor u concreet als belegger? Door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen, krijgt u een beleggersprofiel dat uiteraard gebaseerd is op uw benadering van de beleggingswereld, maar vooral op uw financiële en persoonlijke doelstellingen. Op het moment dat u wenst in te tekenen op een belegging, gaan wij na of dit product overeenstemt met uw persoonlijke doelstellingen en het risiconiveau dat u al dan niet bereid bent te nemen. Als particuliere cliënt van Deutsche Bank geniet u de hoogste bescherming. Deutsche Bank ontwikkelde een beleid om uw beleggingsverrichtingen op de beste en meest transparante manier uit te voeren. Deutsche Bank 3

4 MiFID: belangen van de belegger beter gediend De gedragsregels van MiFID bepalen dat uw bank voortaan verplicht is om, wanneer zij u beleggingsadvies verstrekt, eerst na te gaan of de voorgestelde financiële producten stroken met uw financiële situatie, met uw kennis en ervaring inzake beleggen en met uw beleggingsdoelstellingen. Een revolutie? Voor veel banken misschien wel, maar bij Deutsche Bank beschouwen we dit veeleer als een logische en gunstige evolutie. Al meer dan 10 jaar bepalen wij het risicoprofiel van onze cliënten en gaan we zo na of de door ons aanbevolen beleggingen overeenstemmen met dit profiel. Het juridische kader versterkt dus alleen het verplichte karakter van deze procedure. Het enige doel daarbij is wat wij altijd al als onze opdracht hebben beschouwd: waken over de belangen van de cliënt. In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel Zodra Deutsche Bank u een advies geeft of als u contact met ons opneemt om advies te vragen, dan bepalen de MiFID-gedragsregels dat er rekening moet worden gehouden met verschillende criteria: uw persoonlijke situatie, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring inzake beleggingen en uw beleggingsdoelstellingen en -strategie. Daartoe moeten wij uiteraard over deze gegevens beschikken. We hebben ze samengebracht in de vragenlijst Mijn financiële gegevens. Deze versie werd echter speciaal ontwikkeld voor onze -klanten. Wij raden u ten stelligste aan om uw beleggersprofiel te bepalen. Dat kan op verschillende manieren: de eenvoudigste manier is wellicht via uw beveiligde Online Banking site. u kunt ook terecht bij uw Adviseur in uw Financial Center. Het spreekt voor zich dat wij strikte vertrouwelijkheid garanderen. Dankzij Online Banking hebt u zelfs op elk moment toegang tot uw gegevens en kunt u ze indien nodig actualiseren. Een aanpassing van uw gegevens in uw Financial Center die aanleiding geeft tot een wijziging van uw financiële doelstellingen, uw beleggingsstrategie of uw kennis van de producten, zal schriftelijk bevestigd worden. U hebt nog geen toegang tot Online Banking? Bel dan onze Cliëntendienst op het nummer Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn financiële gegevens? De vragenlijst bestaat uit twee delen, die overeenstemmen met de door MiFID opgelegde verplichtingen. Wij vragen u dus die twee delen in te vullen. 1. Het eerste deel bevat uw persoonlijke gegevens. 2. Het tweede deel is bedoeld om uw financiële doelstellingen te bepalen. Daarnaast zijn er nog twee facultatieve delen in de vragenlijst: 3. Het deel Uw financiële situatie betreft informatie aan de hand waarvan wij u advies op maat kunnen verstrekken. Dit deel is enkel beschikbaar via uw Online Banking. 4. Het laatste deel U beter leren kennen stelt ons in staat om service te bieden die nog beter is aangepast aan uw persoonlijke situatie. 4 Deutsche Bank

5 Misschien hebt u al een vorige versie van de vragenlijst Mijn financiële gegevens ingevuld? Dat is een goede zaak, want in de nieuwe versie die we speciaal voor onze cliënten hebben ontwikkeld, werd alleen het tweede deel gewijzigd. U hoeft het eerste deel dus niet meer in te vullen, tenzij uw gegevens ondertussen gewijzigd zijn. Bovendien werden alle oude gegevens die we in de nieuwe versie terugvinden bewaard. We raden u uiteraard aan om de versie zo snel mogelijk in te vullen om meteen te kunnen profiteren van ons persoonlijk advies en de benadering die we speciaal voor u hebben ontwikkeld. Ondertussen blijven we uw beleggingen natuurlijk evalueren op basis van de oude vragenlijst. Waarom is het belangrijk de eerste twee delen in te vullen? De enkele minuten die u vrijmaakt, zullen u later het leven vereenvoudigen. Door de eerste twee delen in te vullen: krijgt u eenvoudig toegang tot de producten uit het beleggingsuniversum van Deutsche Bank, krijgt u bij elke belegging een evaluatie van uw persoonlijke doelstellingen en uw beleggingsstrategie, ontvangt u gepersonaliseerd advies van uw adviseurs in uw Financial Center. Wij herinneren eraan dat de wet ons oplegt rekening te houden met al deze elementen om u advies te kunnen verstrekken.mocht u ons deze informatie niet meedelen, dan kunnen wij u niet adviseren en moeten wij ons beperken tot het uitvoeren van uw orders. En als u de vragenlijst niet invult? In dat geval kunnen wij u geen advies geven. Als u beslist om financiële producten te kopen, zal de bank uw beslissing zeker kunnen doorvoeren. Maar in dat geval zal dat op uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Opgelet, het zal dan niet meer mogelijk zijn om op een product in te tekenen in uw Financial Center. Deel 1: uw persoonlijke gegevens Het deel over uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor de inhoud van de andere delen. Hier vragen wij u inlichtingen zoals uw burgerlijke staat en uw huwelijksstelsel om te bepalen hoe de vermogens van de echtgenoten zijn samengesteld. We vragen ook naar uw huidige beroep of naar uw vroegere beroepssituatie indien u gepensioneerd bent. Deel 2: Uw financiële doelstellingen Dit is het belangrijkste deel, want hier laat u ons weten hoe u uw tegoeden wilt structureren in 3 portefeuilles waarvan de kenmerken met 3 fundamentele doelstellingen overeenstemmen: de portefeuille die uw liquiditeiten bevat (Liquiditeiten), de portefeuille met de activa waarvan u vooral het kapitaal wil beschermen of waarvan u regelmatige inkomsten wenst (Bescherming) en tot slot de portefeuille waarmee u groei wil realiseren (Groei). Elke portefeuille bestaat uiteraard uit financiële producten met verschillende kenmerken om deze doelstellingen te bereiken. Om u producten te kunnen voorstellen die u kent en begrijpt, vragen we u ook om ons uw ervaringen in dit domein te laten weten. Maar om u niet te beperken tot wat u al kent, vindt u hier voldoende informatie om uw kennis uit te breiden. Uw portefeuille Liquiditeiten Het gaat om het bedrag waarover u op elk moment wilt kunnen beschikken. U zult een minimumbedrag kunnen bepalen waaronder uw portefeuille niet mag dalen, of toch niet zonder dat we u vooraf op de hoogte hebben gebracht. Deze portefeuille zal uiteraard hoofdzakelijk bestaan uit producten waarvan de belangrijkste kenmerken beschikbaarheid en veiligheid zijn. Aangezien een hoog rendement niet het belangrijkste criterium is voor deze producten, wilt u vermoedelijk niet al uw middelen in deze portefeuille beleggen. Daarom kunt u ook een maximumdrempel bepalen waarboven u andere beleggingsmogelijkheden wilt overwegen. Deutsche Bank 5

6 Uw portefeuille Bescherming Dit is het deel van uw vermogen dat u met het oog op een hoger rendement dan haalbaar in Liquiditeiten voor een langere termijn wil investeren. U bent hierbij bereid een investeringsrisico te nemen, maar behoud van het kapitaal blijft uw voornaamste objectief. De portefeuille Bescherming bestaat daarom uit effecten die u recht geven op een terugbetaling van de nominale waarde door de emittent (al dan niet aangevuld door een derde-garant) op vervaldag en, indien u voor distributie van de inkomsten kiest, ook op een regelmatig inkomen. Niettegenstaande de keuze voor emittenten die door onafhankelijke derden (bv. ratingagentschappen) als kwaliteitsvol worden beschouwd of die onderhevig zijn aan een risicobeperkend mechanisme (bv. de diversificatieplicht voor fondsen), houden deze producten nog steeds een kapitaalrisico in (bv. in geval van faillissement van de emittent) wat kan leiden tot verlies van kapitaal en inkomsten en zijn deze effecten tot aan hun vervaldag onderhevig aan waardeschommelingen. U kunt een minimumbedrag bepalen dat u in dit type producten wilt beleggen. Onze beleggingsvoorstellen houden hier rekening mee en uw prioriteit is ook de onze: het bedrag in deze tweede portefeuilles veilig stellen. Uw portefeuille Groei In deze portefeuille belegt u het gedeelte van uw middelen waarvoor u meer risico wilt nemen en een hoger rendement wilt behalen. Wilt u de impact van het risico beperken, dan laat u ons weten welk maximumbedrag u in deze portefeuille wilt beleggen en welke beleggingsstrategie u wilt toepassen. We maken een onderscheid tussen twee beleggingstypes in deze portefeuille: de activa met gematigd risico * en de risicoactiva **. Uw beleggingsstrategie (low moderate - moderate - dynamic -offensive) voor deze portefeuille zal het maximum in risicovolle beleggingen bepalen (low moderate: 0%, moderate: 30 %, dynamic: 70%, offensive: 100%). * Onder activa met gematigd risico verstaan we bijvoorbeeld munten uit niet-groeilanden, Belgische obligaties zonder rating, obligataire fondsen en defensieve gemengde fondsen. ** Onder risicoactiva verstaan we hoog volatiele beleggingsinstrumenten zoals afgeleide producten, aandelen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, producten van het type Tak 23 vastgoedeffecten (certificaten, fondsen, vastgoedbevaks enz.), producten van het type reverse convertible, schuldinstrumenten zonder recht op terugbetaling op eindvervaldag, beleggingen in grondstoffen, hogerendementsobligaties (high yield), obligaties met heel lange looptijd (> 35 jaar), fondsen van converteerbare obligaties, fondsen van het type absolute return (behalve obligatiefondsen van het type absolute return ) en hedge funds. 6 Deutsche Bank

7 Strategie Moderate Als u deze beleggingsstrategie kiest, aanvaardt u het feit dat u, om een aantrekkelijk rendement te kunnen krijgen, moet beleggen in volatiele waarden, maar door het percentage van producten met een hoog risico te beperken, wenst u het risico van uw groeiportefeuille toch moderate te houden. Daarom aanvaardt u Groei een gedeelte van uw vermogen in volatiele activa te beleggen, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen of hogerendementsobligaties, maar beperkt u het maximumpercentage aan hoog volatiele risicoactiva * tot 30% van uw Groei portefeuille zodat het overblijvende en dus grootste gedeelte van uw portefeuille bestaat uit producten met een lage tot middelmatige volatiliteit (bv. hoogrentende obligatie (Groei)). Als u binnen uw portefeuille Groei niet wilt beleggen in risicoactiva, kiest u voor de strategie Low Moderate. Strategie Dynamic Om de kans op een positief rendement op lange termijn te verhogen, geeft u de voorkeur aan hoog volatiele risicoactiva * maar wenst u toch nog een veiligheidsnet in te bouwen door ook een deel van uw Groei-portefeuille te beleggen in activa met lage tot middelmatige volatiliteit. U aanvaardt dus een verhoogd risico dat u uw kapitaal verliest maar wil door de beperking van het totale percentage risicoactiva* toch nog de impact van negatieve marktsituaties afzwakken. In deze strategie zouden de risicoactiva * niet meer dan 70% van uw portefeuille Groei mogen vertegenwoordigen. Strategie Offensive Met uw Groei portefeuille wenst u een hoog rendement op middellange of lange termijn te bekomen. U kiest binnen uw Groei portefeuille daarom uitsluitend voor risicovolle beleggingen. In deze strategie mogen de risicoactiva* tot 100% van het vermogen van uw portefeuille Groei vertegenwoordigen. De onderstaande grafieken tonen voor de 3 van de 4 Groei-strategieën de hoogste en de laagste actuariële rendementen over 4 verschillende looptijden. Ze zijn gebaseerd op historische gegevens van de voorbije 10 jaar. Ze zijn echter geen betrouwbare voorspelling of garantie van resultaten in de toekomst. Moderate % jaar 3 jaar 5 jaar 7 jaar Dynamic % jaar 7 jaar jaar jaar Offensive % jaar 5 jaar 7 jaar jaar Deutsche Bank 7

8 Beleg volgens uw doelstellingen Onze rol als bank bestaat erin om u te adviseren en te evalueren of elke overwogen belegging overeenstemt met uw verwachtingen, uw doelstellingen en uw capaciteit of bereidheid om een zeker risico te nemen. Al deze gegevens zijn verwerkt in Mijn financiële gegevens. De eerste etappe bestaat er dus in na te gaan of u de vragenlijst correct invulde. Als u de vragenlijst niet invult, kunt u uiteraard naar goeddunken blijven beleggen. Maar we kunnen u in dat geval niet meer adviseren en we kunnen niet nagaan of een bepaalde belegging opportuun is in het licht van uw doelstellingen. Beleggen dient met kennis van zaken te gebeuren. Daarom zien wij erop toe dat u terdege vertrouwd bent met de gekozen belegging, dit op basis van het deel Kennis en ervaring van de vragenlijst Mijn financiële gegevens. Zo nodig geven we de nodige toelichting. 8 Deutsche Bank

9 Beleg naargelang van uw behoeften De benadering heeft tot doel de beleggingsportefeuille van elke cliënt beter af te stemmen op zijn behoeften, zodat de evolutie van de portefeuille van in het begin aan zijn verwachtingen beantwoordt. Elke cliënt heeft uiteraard andere behoeften, maar we hebben 3 algemene behoeften gedefinieerd die alle beleggers met elkaar gemeen hebben. Alleen het belang van deze behoeften verschilt van persoon tot persoon. Deze 3 bijna universele behoeften zijn de behoefte aan liquiditeiten, de behoefte aan bescherming van een gedeelte van de tegoeden en de behoefte aan groei van de tegoeden. U kunt ons dan laten weten hoe belangrijk deze 3 behoeften voor u zijn door ons mee te delen over welk bedrag u in liquide middelen wilt beschikken, welk minimumbedrag u zo goed mogelijk wilt beschermen en welk maximumbedrag u niet wilt beschermen en waarvoor u een specifieke beleggingsstrategie kiest (van defensief tot offensief). Om te weten of een belegging bij u past, moeten we dus weten aan welke behoefte u wilt voldoen, want met elke behoefte stemmen bepaalde types beleggingen overeen. We hebben criteria bepaald die voor elk financieel instrument aangeven of het aan een behoefte aan liquiditeit, bescherming of groei voldoet. De behoefte aan bescherming vertaalt zich in de beperking van het risico dat een uitgever in gebreke blijft en verplichtingen inzake de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag niet kan nakomen. Alle instrumenten waarvan de waardering onzeker is, zijn dus uitsluitend geschikt voor de behoefte aan groei. Met welke criteria houden we rekening? Het kapitaalrisico Opdat een belegging in het raam van in aanmerking zou komen voor de portefeuille Bescherming, moet ze recht geven op terugbetaling van 100% van de nominale waarde door de uitgever op de eindvervaldag, eventueel aangevuld met een derde garant. De vervaldag van de belegging Hoe langer de looptijd van een belegging, des te groter is het risico, aangezien de belegging sterk zal worden beïnvloed door renteschommelingen, een eventuele verslechtering van de kwaliteit van de uitgever, enz. Opdat een belegging die aan de beschermingsbehoefte voldoet, beperken we de looptijd tot maximum 15 jaar voor gestructureerde schuldinstrumenten met een rating van minimum BBB- en tot 10 jaar voor ratings tussen BBB- en BBB+. De rating Het risico van obligaties houdt ook verband met de eventuele rating zoals die wordt toegekend door onafhankelijke noteringsagentschappen zoals Standard & Poor s en Moody s. Opdat een belegging in het raam van in aanmerking zou komen voor de portefeuille Bescherming hebben we een minimum ratingniveau van BBB- gedefinieerd voor S&P en Baa3 voor Moody s. Dat betekent dus dat de kwaliteit van de uitgever hoog moet zijn om aan de beschermingsbehoefte te voldoen. Valuta Een product dat in vreemde valuta genoteerd is, heeft een onzeker karakter, want we kunnen de evolutie van de wisselkoers niet voorspellen. Elke belegging in vreemde valuta wordt dus beschouwd als een product dat aan de behoefte aan groei voldoet, zelfs als het om een defensief product gaat, zoals een obligatie met een zeer hoge rating. Het type product Bepaalde producten zoals kasbons en Tak 21-producten worden beschouwd als beleggingen die voldoende veilig zijn om te beantwoorden aan de behoefte aan bescherming. Deutsche Bank 9

10 benadering Liquiditeit Bescherming Groei De 3 portefeuilles sluiten aan bij 3 doelstellingen. De bedragen waarover ik op elk moment moet kunnen beschikken Het bedrag dat ik wens te beschermen De bedragen waarvoor ik een hoger risico aanvaard voor een beter rendement Min-Max bedrag Min. bedrag Max. bedrag + Beleggingsstrategie De producten en hun onderverdeling in elke portefeuille. Zichtrekeningen, deviezenrekeningen Spaarrekeningen Monetaire fondsen Termijnrekeningen (< 12m) Obligaties en gestructureerde schuldtitels uitgegeven in euro met een rating van min. BBB- en een looptijd < 15 jaar (<10 jaar voor de ratings tussen BBB- en BBB+) Fondsen uitgegeven in euro met gegarandeerd of beschermd kapitaal Tak 21, staatsbons,kasbons Andere obligaties Fondsen, gemengde fondsen Aandelen, trackers, afgeleide producten, Tak 23,... De behoeften waarmee deze portefeuilles overeenstemmen Beschikbaarheid Veiligheid Verwachte rendement Hoog Laag Uw beleggingsdoelstellingen kunnen variëren, ons advies ook Vanuit onze ervaring ontwikkelden wij bijgevolg een innoverende benadering. Het is immers best mogelijk dat u als belegger meer dan één doelstelling voor ogen hebt. En meerdere beleggingshorizonten. De benadering moet dus verfijnd worden en mag zich niet beperken tot het louter toekennen van een beleggersprofiel. Toch mogen de doelstellingen uw beleggingsuniversum niet beperken. Want zelfs als u een defensieve belegger bent, kunt u toch het bedrag bepalen dat u wilt beschermen. Maar u kunt ook een zeer offensieve strategie kiezen voor een gedeelte van uw kapitaal. 10 Deutsche Bank

11 De verschillende instrumenten waarop de gedragsregels van MiFID in België van toepassing zijn De MiFID richtlijn is van toepassing op alle financiële instrumenten. Ze geldt voor kasbons, staatsbons, schuldinstrumenten, aandelen, afgeleide producten (warrants, opties, ), fondsen * en beleggingen in vastgoed. De MiFID-richtlijn gold niet voor spaarboekjes, termijnrekeningen en beleggingsproducten in de vorm van verzekeringen. Maar om de beleggers beter te beschermen heeft de Belgische wetgever het toepassingsdomein van de gedragsregels van MiFID uitgebreid door ook de verzekeringen eraan te onderwerpen. Een voorbeeld ter verduidelijking U hebt de vragenlijst Mijn financiële gegevens correct ingevuld. U beschikt over een kapitaal van euro en u wilt tot euro liquiditeiten behouden omdat u binnen een jaar een nieuwe auto wilt kopen. Verder wilt u minimum euro optimaal beschermen en wilt u voor dit bedrag zo weinig mogelijk risico s nemen. De behoefte om dit bedrag te beschermen is belangrijker dan de behoefte om dit gedeelte van uw kapitaal te laten aangroeien. Dat betekent niet dat deze portefeuille niet mag groeien, maar dat de behoefte aan bescherming primeert op de behoefte aan rendement. In uw portefeuille Bescherming belegt u dus uitsluitend in producten genoteerd in euro, met een maximale looptijd van 15 jaar (10 jaar voor ratings van BBB- tot BBB+) en met terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag. U kunt ook beleggen in kasbons, Tak 21-producten en fondsen uitgegeven in euro met kapitaalsgarantie. U wilt het saldo van uw kapitaal beleggen volgens een eerder defensieve strategie, maar u stelt minder hoge eisen aan de visibiliteit en de voorspelbaarheid van de evolutie van deze portefeuille. Met andere woorden, de behoefte aan bescherming voor dit gedeelte van uw vermogen is niet prioritair en, in ruil voor deze hogere onzekerheid wilt u een hoger rendement behalen. Toch wilt u het bedrag beperken dat wordt belegd in een portefeuille die minder zekerheid biedt. Voor het beheer van deze portefeuille opteert u voor een moderate strategie die de blootstelling aan risicovolle producten tot maximum 30% beperkt. U kunt dus beleggen in aandelen van de opkomende landen, in grondstoffen, enz. voor maximum 30% van uw portefeuille Groei (zie pagina 6 voor de definitie van risicovolle producten). * De term fonds is een verzamelnaam voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB s). Deutsche Bank 11

12 Investeringen waarop de gedragsregels van MiFID betrekking hebben Kasbons Het gaat om een schuldbrief van een ontlener (de financiële instelling die de kasbon uitgeeft) tegenover een lener (de belegger die de kasbon koopt). In ruil voor het kapitaal dat hij toevertrouwt aan de emittent, ontvangt de belegger een rente op het toevertrouwde bedrag. Het kapitaal wordt terugbetaald op de eindvervaldag. De rente op kasbons is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Er bestaan verschillende types van kasbons, die zich hoofdzakelijk onderscheiden door de manier waarop de rente wordt uitgekeerd. Kasbon met gewone distributie: vooraf gekende, vaste rentevoet. Kapitalisatiebon: de jaarlijkse rente wordt niet uitgekeerd maar gekapitaliseerd tot de eindver valdag. Kasbon met progressieve rente: die stijgt met de tijd. Kasbon met facultatieve kapitalisatie of aangroeibon: die biedt de belegger de keuze tussen kapitalisatie van de rente (tegen een lager tarief dan het normale rendement) of de uitkering. Kasbon met periodieke rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Wanneer de kasbons kapitaalgarantie bieden en een looptijd hebben van maximum 15 jaar, worden ze ondergebracht in uw portefeuille Bescherming. Dat geldt in elk geval voor de kasbons die door Deutsche Bank worden uitgegeven. Staatsbons De staatsbon is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon (zonder de mogelijkheid tot kapitalisatie) die viermaal per jaar door de staat (maart, juni, september en december) wordt uitgegeven in euro. Het bijzondere is dat u erop kunt intekenen op de primaire markt en dat het effect genoteerd is op de Beurs van Brussel. De rente is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van in principe 25%. Er kunnen diverse formules uitgegeven worden: de staatsbon op 3, 5 of 8 jaar, de staatsbon 5-7, de staatsbon en de staatsbon met jaarlijks herzienbare rente. De staatsbons worden altijd in uw portefeuille Bescherming ondergebracht. 12 Deutsche Bank

13 Obligaties Een obligatie is een verhandelbare titel van schuld die een fractie vertegenwoordigt van een lening die uitgegeven wordt door een privéonderneming, een publieke instelling of een buitenlandse staat, waarbij de uitgever zich ertoe verbindt 100% van het geïnvesteerde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag. Obligaties bestaan in talrijke varianten en met zeer uiteenlopende risico s. De gewone obligatie (met coupons), die normaal elk jaar rente uitkeert. Ze hebben een vaste looptijd en een vaste rentevoet. In geval van faillissement van de emittent heeft men het over een achtergestelde obligatie wanneer de intekenaars terugbetaald worden na alle bevoorrechte schuldeisers en van een bevoorrechte obligatie wanneer de intekenaars met voorrang worden terugbetaald. De zero coupon obligatie, die de gekapitaliseerde rente op de eindvervaldag uitkeert en die uitgegeven wordt onder pari. De obligatie met variabele rente, waarvan de rente periodiek herzien wordt. De geïndexeerde obligatie, waarvan het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een index. De converteerbare obligatie, uitgegeven door een onderneming en voorzien van een onomkeerbaar recht om ze om te zetten in aandelen van deze onderneming, dit tijdens een bepaalde periode en tegen vooraf vastgelegde voorwaarden. Lineaire obligaties (OLO s), uitgedrukt in euro, uitgegeven door de Belgische staat op middellange, lange of zeer lange termijn (tot 30 jaar) en waarvan de rente, de looptijd en de terugbetalingsprijs vastliggen. Ze worden uitgegeven in schijven en de uitgifteprijs wordt bepaald door aanbesteding. Het gaat om een product dat in wezen voorbehouden is voor professionals, maar particulieren kunnen OLO s kopen via hun financiële instelling. Een obligatie wordt uitgegeven op de primaire markt en beleggers kunnen erop intekenen tijdens de uitgifteperiode. Na deze periode kan de obligatie enkel nog op de secundaire markt worden aangekocht, waar de prijzen dagelijks schommelen (wanneer de rente stijgt, dalen de koersen en omgekeerd). De kwaliteit van de emittent wordt aangeduid met een rating, een standaardcode die toegekend wordt door gespecialiseerde, onafhankelijke firma s (bv. Moody s en Standard & Poor s). Zij geven een waardering van de solvabiliteit van de debiteur. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het risico. Deze rating kan herzien worden tijdens het leven van een obligatie. Een obligatie kan worden uitgegeven aan pari (de uitgifteprijs = 100% van de nominale waarde), boven of onder pari. De terugbetalingswaarde op de eindvervaldag is vaak 100% van de nominale waarde, maar er kan een terugbetalingspremie voorzien worden. De looptijd wordt bepaald bij de uitgifte van de obligatie, maar er kan ook een vervoegde terugbetaling voorzien worden. Bij de terugbetaling op de eindvervaldag kan de reële waarde van de hoofdsom gedaald zijn wegens de inflatie. Gestructureerd schuldinstrument of Structured Note Een gestructureerd schuldinstrument, ook gekend onder de naam Structured Note, is een schuldinstrument met een bepaalde looptijd en met (in de meeste gevallen) of zonder verbintenis van de uitgever om u het belegde kapitaal terug te betalen en dat ook een mogelijk hogere coupon aanbiedt. Er zijn verschillende mogelijke varianten (en combinaties van varianten). Een overzicht: 1. Met of zonder recht op terugbetaling van het totale geïnvesteerde kapitaal: De meeste gestructureerde schuldinstrumenten voorzien in de uitkering op de vervaldag van een bedrag dat minstens overeenstemt met het belegde kapitaal. De schuldinstrumenten met deze verbintenis van de uitgever zijn ook bekend onder de benaming gestructureerde obligaties. Er bestaan ook gestructureerde schuldinstrumenten die geen recht geven op 100% terugbetaling van het kapitaal door de uitgever. De belegger wordt voor dit hogere risico normaal gezien beloond met een hogere coupon. 2. Met of zonder uitkering van een tussentijdse coupon. In dit laatste geval zijn de coupons gekapitaliseerd en wordt de meerwaarde uitbetaald op de vervaldag (kapitalisatie). In het andere geval wordt op regelmatige tijdstippen een coupon uitgekeerd (distributie). Normaliter is de waarde van de coupon verbonden met de evolutie van het onderliggende (zie hierna) en is ze vast/gewaarborgd, variabel of een combinatie van beide. In het geval van een minimaal gewaarborgde coupon, spreekt men van floor. Wanneer de deelneming in de stijging van het onderliggende beperkt is, spreekt men van cap. 3. Op basis van het onderliggende: Gestructureerde schuldinstrumenten verschillen van elkaar door het onderliggende actief. Als onderliggend actief kan worden gekozen voor beleggingsfondsen, een groep (korf) aandelen, aandelenindexen/ vastrentende indexen, grondstoffen (indexen) of de spread (verschil) tussen twee indexen. 4. Met of zonder call (vervroegde terugbetaling): De emittent heeft het recht het schuldinstrument vervroegd terug te betalen. Het tijdstip waarop het schuldinstrument kan worden terugbetaald of gecalled (bijvoorbeeld vanaf het tweede jaar) wordt vermeld in de voorwaarden. Een andere mogelijkheid is een lock-up -periode vast te stellen. Dit is de periode waarin de emittent zich ertoe verbindt de obligatie niet vervroegd terug te betalen. Vaak wordt deze periode gekenmerkt door een hogere gewaarborgde coupon (bijvoorbeeld 5% tijdens de eerste twee jaar). Dit heeft vooral tot doel de aantrekkingskracht ervan voor de cliënt te vergroten. Er wordt overgegaan tot vervroegde terugbetaling wanneer voor de emittent de kosten van de lening lager zijn dan de intrest op de gestructureerde obligatie. Bij vervroegde terugbetaling ontvangt de cliënt het oorspronkelijk belegde kapitaal. Eventuele andere vergoedingen moeten vooraf worden bepaald. Bij terugbetaling op de vervaldag ontvangt de cliënt het oorspronkelijk belegde kapitaal, vermeerderd met de laatste coupon of met de meerwaarde (in het geval van kapitalisatie). Gestructureerde schuldinstrumenten zijn vrij nieuw. Daardoor is een secundaire markt vaak niet gewaarborgd, hoewel ze dagelijks worden genoteerd. Dit hangt af van de emittent. Deutsche Bank 13

14 Obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten Voor uw gedeelte Bescherming kiest Deutsche Bank alleen obligaties en Notes die in euro zijn genoteerd, met een maximale looptijd van 15 jaar (10 jaar voor ratings tussen BBB- en BBB+), en met minimum een BBB- van S&P (of gelijkwaardig bij Moody s), fondsen uitgegeven in euro met gegarandeerd of beschermd kapitaal, Tak 21-producten, staatsbons en kasbons. Om u te helpen uw doelstelling Bescherming te bereiken, houdt Deutsche Bank u op de hoogte van belangrijke veranderingen die het kapitaalrisico van de obligaties en Notes in het gedeelte Bescherming kunnen verhogen. In het kader van uw doelstelling Groei en in tegenstelling tot uw gedeelte Bescherming is er voor de voorgestelde obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten niet altijd een verbintenis van de uitgever om de nominale waarde terug te betalen op de eindvervaldag, ze kunnen een rating hebben van minder dan BBB- of een looptijd van meer dan 15 jaar of in vreemde valuta zijn genoteerd. Fondsen zijn niet uitgegeven in euro en hebben geen gegarandeerd of beschermd kapitaal. Al deze factoren verminderen het beschermingsniveau maar verhogen het potentiële rendement. Aandelen Een aandeel is een deelbewijs van het eigen vermogen van een onderneming. Het vormt dus een financieringsbron voor de onderneming, net als titels van schuldvordering, maar het aandeel is in wezen verschillend. Het aandeel heeft een onbeperkte levensduur (uitstappen is slechts mogelijk door overdracht van het effect en er is geen contractueel vastgelegde terugbetaling). De aandeelhouder draagt het volledige risico van de onderneming (hij ontvangt geen enkele vergoeding wanneer het slecht gaat met de onderneming en bij een vereffening komt de aandeelhouder pas na de schuldeisers bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop van de activa, wat er meestal op neerkomt dat hij helemaal niets kan recupereren). Anderzijds geeft het aandeel recht op een deel van de winst en op deelname aan het beheer van de onderneming via het stemrecht. Uw aandelen worden altijd ondergebracht in uw portefeuille Groei. Afgeleide producten Afgeleide financiële instrumenten (of producten) werden ontwikkeld om risico s te dekken in verband met de wisselkoersen, de rentevoeten en voornamelijk de volatiliteit. Ze worden afgeleid genoemd omdat ze afgeleid zijn van de onderliggende financiële instrumenten die ze moeten dekken. Een afgeleid financieel instrument geeft zijn houder het recht of de verplichting om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen (bijvoorbeeld een aandeel, een munt, een beursindex) tegen een vooraf bepaalde prijs en gedurende een bepaalde periode. Een afgeleid product mag niet worden verward met een belegging in de onderliggende waarde. Na afloop van de uitoefeningsperiode verliest het al zijn waarde. Onder de belangrijkste afgeleide instrumenten vinden we opties, warrants, futures en trackers. De reverse convertible obligatie: titel van schuldvordering waarbij een normale obligatie wordt gecombineerd met een putoptie op aandelen in hoofde van de belegger, over een korte periode en met een relatief hoge coupon. Deze coupon moet beschouwd worden als vergoeding voor de mogelijkheid die de emittent zich voorbehoudt om de effecten van schuldvordering op de eindvervaldag terug te betalen hetzij in cash tegen de nominale waarde van de effecten zoals een gewone obligatie, hetzij in een aantal aandelen. 14 Deutsche Bank

15 Warrants Een warrant is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft om activa te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze activa kunnen aandelen zijn, een korf van waarden, obligaties, munten, een handelswaar of een index en worden ook aangeduid als het onderliggende van de warrant. Opties Een optie is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om onderliggende activa te kopen (koopoptie of call) of te verkopen (verkoopoptie of put) tegen een bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode. Futures Een future is een termijncontract waarmee twee partijen zich ertoe verbinden om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde, met name valuta, obligaties, beursindexen te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs en op een bepaalde datum in de toekomst. In tegenstelling tot opties houden futures een verplichting in voor beide partijen. Trackers Het gaat om beursgenoteerde fondsen of aandelenkorven met als doel: het rendement bieden van een index of van een aandelenkorf en de voordelen van aandelen (eenvoud, permanent genoteerd) combineren met die van traditionele fondsen (toegang tot een ruime keuze aan waarden, diversificatie). Al deze instrumenten worden ondergebracht in uw portefeuille Groei. Fondsen Wanneer men het heeft over fondsen in België, dan denkt men hoofdzakelijk aan beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Fondsen zijn een van de favoriete beleggingsproducten geworden van de Belgische spaarder. Maar er bestaan nog andere types van fondsen, onder meer de bevak, de bevaki (zie verder), de privak... Een fonds kan beleggen in zeer uiteenlopende beleggingsproducten en er bestaan verschillende types fondsen, waaronder: het aandelenfonds, dat voornamelijk in aandelen belegt, het obligatiefonds, dat voornamelijk in obligaties belegt, het thesauriefonds of monetaire fonds, dat voornamelijk in instrumenten van de geldmarkt belegt, het gemengde fonds, dat gelijktijdig in verschillende beleggingsproducten belegt, het fonds van fondsen, een bevek die belegt in andere fondsen, Fondsen bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap bijvoorbeeld bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) - of gemeenschappelijke beleggingsfondsen. In de meeste gevallen wordt een fonds opgericht door een financiële instelling, maar vormt ze vanuit juridisch oogpunt een onafhankelijke entiteit. Een deelbewijs in een fonds geeft recht op een deel van het behaalde resultaat, afhankelijk van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan ook in waarde dalen. Door te beleggen in een fonds kan men het beleggingsrisico spreiden en krijgt men gemakkelijker toegang tot beurzen en buitenlandse markten. In uw gedeelte Bescherming neemt Deutsche Bank alleen fondsen op die in euro zijn genoteerd en een gegarandeerd of beschermd kapitaal bieden. Een fonds met beschermd kapitaal belegt niet hoofdzakelijk in de onderliggende waarden. Het richt zich meer op vastrentende waarden. De beleggingen moeten immers garanderen dat de nominale waarde terugbetaald wordt door de uitgever en/of garantiegever.. De fondsen met kapitaalgarantie bieden twee garanties: enerzijds de terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag en anderzijds de koppeling van de prestaties van het fonds aan de evolutie van een onderliggende waarde. In uw portefeuille Groei kunt u fondsen onderbrengen zonder beschermd of gegarandeerd kapitaal of waarvan de kapitaalgarantie minimum 100% is. Meestal wordt er zelfs geen enkele garantie toegekend. Het gaat om open fondsen, eventueel in vreemde valuta, zonder vervaldatum. Deutsche Bank 15

16 Alternatieve beleggingen Hefboomfondsen (hedge funds) Een hedge fund is een beleggingsproduct dat een maximale prestatie beoogt via alternatieve beleggingsstrategieën en dat positieve rendementen wil genereren los van de evolutie van de financiële markten (strategie gericht op absoluut rendement). De beleggingsmethoden van he ge funds zijn het hefboomeffect, de ongedekte verkoop, de afgeleide producten, swaps en arbitrages. Hedge funds zijn complexe producten die voorbehouden zijn voor ervaren beleggers. Vastgoedcertificaten Het vastgoedcertificaat is een effect dat aan de eigenaar ervan een recht geeft op een deel van de huur- en de verkoopprijs van het gebouw (of een groep van gebouwen) waarop het certificaat betrekking heeft. De emittent is officieel eigenaar van het gebouw, de houder van het certificaat is enkel de financier. Het vastgoedcertificaat wordt juridisch en fiscaal gezien als een obligatie. Het is een document met enerzijds een mantel en anderzijds coupons. De vastgoedvak of bevaki Een bevaki (beleggingsvennootschap met vast kapitaal op het gebied van vastgoed/immobiliën) is net als het vastgoedcertificaat geëffectiseerd vastgoed, dat wil zeggen dat de belegger niet rechtstreeks maar onrechtstreeks gebouwen verwerft via de aankoop van een effect dat de gebouwen van de bevaki vertegenwoordigt. De bevaki is verplicht om in verschillende gebouwen te beleggen (maximaal 20% van de activa in één onroerend goed). Het gaat meestal om kantoorgebouwen, gebouwen met een commerciële of semi-industriële roeping, maar soms ook om woningen. De bevaki kan ook vastgoedcertificaten en effecten van vastgoedmaatschappijen bezitten. Tenzij ze van een kapitaalgarantie genieten, worden de meeste van deze instrumenten in uw gedeelte Groei ondergebracht. 16 Deutsche Bank

17 Beleggingsproducten in de vorm van een verzekering In de categorie van de beleggingsproducten onder de vorm van een verzekering moet een onderscheid gemaakt worden tussen Tak 21 en Tak 23 producten a. Producten van Tak 21 Een tak 21 verzekering omvat een gewaarborgd kapitaal en meestal ook een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een variabele winstdeelname afhankelijk van de beleggingsprestaties van de onderliggende fondsen of de algemene resultaten van de verzekeraar. De opbrengst van de tak 21 levensverzekeringen zonder gewaarborgde rente bestaat enkel uit een niet-gewaarborgde winstdeelname. Het levensverzekeringscontract wordt afgesloten tussen de verzekeringnemer en de verzekeringsmaatschappij. In principe is er steeds een verzekeringsnemer, verzekerde, een begunstigde bij leven en een begunstigde bij overlijden. b. Producten van Tak 23 Een Tak 23 verzekering biedt in principe geen gewaarborgd kapitaal of rendement. Het financiële risico ligt bij de verzekeringnemer. Een tak 23 contract is een beleggingsverzekering, gekoppeld aan een of meer onderliggende fondsen naargelang de mogelijkheden geboden door de verzekeraar en/of de keuze van de verzekeringnemer. De waarde van het Tak23 contract zal bijgevolg afhangen van de evolutie van de onderliggende fondsen. Tak 21 bevindt zich in uw portefeuille Bescherming, Tak 23 in uw portefeuille Groei. De andere spaar- en beleggingsinstrumenten Het depositoboekje Het depositoboekje is een spaarrekening in euro zonder termijn. De cliënt kan in alle vrijheid over zijn geld beschikken en hij ontvangt een rente die samengesteld is uit de basisrente, een aangroeipremie en een getrouwheidspremie indien hij aan de voorwaarden voldoet. Volgens de momenteel van kracht zijnde wetgeving is de eerste intrestschijf van euro vrijgesteld van roerende voorheffing voor natuurlijke personen met woonplaats in België (voor het inkomstenjaar 2014). Deze vrijstelling is van toepassing per jaar en per belastingplichtige. De termijnrekening De termijnrekening is een beleggingsrekening in euro of in valuta. In de meeste gevallen gaat het om kortlopende beleggingen (doorgaans tot 12 maanden), maar langere looptijden zijn eveneens mogelijk. De cliënt plaatst een bedrag voor een bepaalde looptijd (die hij zelf kiest) tegen een bepaalde rente. Indien de rente tijdens deze periode verandert, blijft de overeengekomen rentevoet van toepassing. U vindt al uw rekeningen in euro in uw portefeuille Liquiditeiten. Ook uw eventuele rekeningen in vreemde valuta zijn hierin ondergebracht, maar hun saldo komt niet in aanmerking voor de berekening van uw verschillende drempels. Deutsche Bank 17

18 De belangrijkste types van risico s Insolvabiliteitsrisico Het insolvabiliteitsrisico van de debiteur is de kans dat de emittent van de roerende waarde niet meer in staat is om zijn verbintenissen na te komen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is zeer belangrijk aangezien hij verantwoordelijk is voor de terugbetaling van het initiële kapitaal. Dit risico goed inschatten is dus primordiaal. Hoe zwakker de financiële en economische situatie van de emittent, hoe groter het risico om niet terugbetaald te worden (of slechts voor een deel). De door dit soort emittent geboden rentevoet zal hoger zijn dan de rentevoet die een debiteur van betere kwaliteit zal bieden voor een vergelijkbaar effect. Een belangrijke houvast is de rating: het gaat om een risico-evaluatie door een onafhankelijke instelling zoals Standard & Poor s en Moody s. Liquiditeitsrisico Het kan gebeuren dat de belegger over zijn geld (kapitaal + eventuele intresten) wenst te beschikken voor de vervaldag van de belegging, hetzij uit noodzaak, hetzij om in een rendabeler product te herbeleggen. Het liquiditeitsrisico is de kans dat de belegger moeilijkheden ondervindt om voor de vastgestelde eindvervaldag (indien er een is) zijn initieel belegde kapitaal volledig te recupereren. De liquiditeit van een belegging wordt beïnvloed door diverse factoren: Het transactievolume van de markt waar het product verhandeld wordt: de koersen variëren sterker op een beperkte markt, waar een omvangrijk order een forse koerswijziging met zich mee kan brengen. Hoe omvangrijker de markt, hoe geringer het liquiditeitsrisico. De inherente kosten bij het uitstappen uit een belegging. De tijd die vereist is voor het recupereren van de fondsen (betaalrisico). 18 Deutsche Bank

19 Wisselrisico Door te beleggen in een andere munt dan de euro loopt men onvermijdelijk een wisselrisico of muntrisico. Het wisselrisico is de kans dat een ongunstige evolutie van de munt waarin men heeft belegd, het rendement van de belegging doet verwateren. Indien de munt ongunstig evolueert, zal het rendement negatief beïnvloed worden op het moment van de omzetting in euro. Indien de evolutie gunstig is, zal de belegging het normale rendement genieten én een meerwaarde dankzij de gunstige wisselkoers. Renterisico Het renterisico is het risico dat verband houdt met een rentewijziging op de markt die leidt tot een koersdaling van het effect. Voor vastrentende beleggingen zoals obligaties bestaat het risico erin dat een rentewijziging een impact heeft op de beurskoers van de obligatie en dus tot een meerwaarde of minderwaarde leidt. Bij een verkoop op de secundaire markt voor de eindvervaldag op een moment dat de marktrente hoger is dan de nominale rente van de obligatie, zal de spaarder een minderwaarde moeten verwerken. Maar als de marktrente lager is dan de nominale rente, dan zal de spaarder een meerwaarde realiseren, terwijl alle andere elementen dezelfde blijven. Voorbeeld: een obligatie op tien jaar die wordt uitgegeven in 2011, met een rentevoet van 5%, zal in waarde afnemen indien de marktrente in 2012 boven de 6% uitkomt. Als de marktrente daalt onder de 4%, zal ze in waarde toenemen. Voor beleggingen zonder vaste rentevoet, zoals aandelen, heeft een stijgende marktrente doorgaans een negatieve impact op de koers. Risico van de koersvolatiliteit Het volatiliteitsrisico is de kans dat de koers van een belegging met variabele rente onderhevig is aan min of meer sterke marktschommelingen, wat een meer- of minderwaarde van het effect met zich zal meebrengen. De belegger zal een minderwaarde verwerken bij een koersdaling en een meerwaarde bij een koersstijging. Inkomstenrisico Het risico op afwezigheid van inkomsten is de kans dat de belegger geen inkomsten haalt uit zijn belegging. Kapitaalrisico Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) is de kans dat de belegger op de eindvervaldag of wanneer hij uit de belegging stapt, zijn initiële inleg niet volledig recupereert. Wanneer men bijvoorbeeld in aandelen belegt, is het kapitaalrisico groot, aangezien het kapitaal schommelt volgens de financiële en economische situatie van de onderneming, en volgens de evolutie van de beursmarkten. Andere risico s Risico s die specifiek zijn voor een type van belegging. Zie overzichtstabel op pagina 20 en 21. Deutsche Bank 19

20 Insolvabiliteitsrisico Liquiditeitsrisico Wisselrisico Renterisico Kasbons Verwaarloosbaar, aangezien termijndeposito s geopend worden bij kredietinstellingen die onder streng toezicht staan van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (BNB). Kredietinstellingen zijn verplicht om toe te treden tot het Beschermingssysteem van deposito s en financiële instrumenten, dat beleggers vergoedt in geval van faillissement van een instelling. Dit geldt ook voor kasbons indien ze nominaal, gedematerialiseerd of op een effectenrekening worden aangehouden geopend bij een financiële instelling dat lid is van de beschermingsregeling. Relatief liquide beleggingsinstrumenten. Kasbons zijn officieel niet verhandelbaar op de beurs. Indien de belegger voor de vervaldag over zijn in een kasbon belegde geld wenst te beschikken, dan kan hij hetzij een koper zoeken, hetzij de bank vragen de kasbon terug te kopen tegen een overeen te komen prijs. In de praktijk kopen de meeste banken hun eigen kasbons terug. Geen, aangezien de kasbon verplicht in euro uitgegeven wordt (financiële instellingen geven geen kasbons in andere munten uit). Aangezien de rentevoet bepaald wordt op het moment dat de belegging wordt uitgevoerd en vast blijft tijdens de volledige looptijd van de belegging, zijn onaangename verrassingen uitgesloten. Staatsbons Geen, de Staat in de OESO-landen wordt als de beste debiteur beschouwd (soeverein risico). Geen. De Staatsbon is een vlot verhandelbaar instrument, makkelijk voor de eindvervaldag verkoopbaar tegen redelijke voorwaarden op de beurs. Geen, want de Staatsbon wordt verplicht in euro uitgegeven. Idem kasbon Obligaties en gestructureerde obligaties Hangt af van de kwaliteit van de emittent. Deze kwaliteit wordt geëvalueerd door agentschappen die ratings toekennen aan ondernemingen. Hoe hoger de toegekende rating, hoe geringer het risico. Ratingagentschappen zijn evenwel niet onfeilbaar. Hangt af van het bestaan en de werking van een secundaire markt voor het effect. Hoe groter de transactievolumes, hoe kleiner het liquiditeitsrisico. Geen voor beleggingen in euro. Kan hoog zijn voor beleggingen in andere munten, vooral in exotische munten. Idem kasbon Aandelen Aandelen vormen risicokapitaal: de onderneming die ze uitgeeft, is niet verplicht om ze terug te betalen. In geval van faillissement kunnen aandelen nagenoeg al hun waarde verliezen. De liquiditeit wordt verzekerd door het bestaan van een georganiseerde markt, de beurs. Ze hangt vooral af van het transactievolume op het effect: hoe hoger de beurskapitalisatie van de onderneming, hoe ruimer en dus hoe liquider de markt voor haar aandelen. Gering voor aandelen in euro. Voor andere munten risico op wisselverlies bij de verkoop van de aandelen. De evolutie van een wisselkoers kan een positief of negatief effect hebben op het rendement van een belegging in aandelen. Zelfs wanneer een aandeel in euro is genoteerd, kan een wisselrisico bestaan indien een deel van de activa of omzet van de onderneming in andere munten wordt uitgedrukt. Meestal heeft een stijging van de marktrente een negatieve impact op de aandelenkoersen. Afgeleide producten De solvabiliteit van de emittent dient te worden nagegaan. Indien dit een gecontroleerde instelling is, zal het risico relatief gering zijn, maar nooit onbestaand. Opties zijn verhandelbaar op georganiseerde secundaire markten (zoals Euronext). De liquiditeit is echter relatief: men is niet zeker van een interessante prijs bij de verkoop. Geen voor opties in euro. Het wisselrisico kan groot zijn voor opties in andere munten, vooral wanneer het om volatiele munten gaat. De rente-evolutie heeft een impact op de koers van aandelen en onrechtstreeks op de ervan afgeleide producten. De afgeleide producten waarvan het onderliggend een rentevoet is, zijn des te gevoeliger voor een rente-evolutie. Fondsen Verwaarloosbaar. De in België erkende fondsen worden streng gecontroleerd en moeten aan strikte normen voldoen. Meestal gering. Deze effecten kunnen altijd verkocht worden tegen marktconforme voorwaarden. Voor bepaalde bevaks is dat niet het geval. Hangt af van de munt waarin het onderliggend is uitgedrukt. Hangt af van het onderliggend waarin de fondsen beleggen. Vastgoedbeleggingen Hangt af van de kwaliteit van de emittent. Bepaalde certificaten zijn niet verhandelbaar op de beurs. Voor genoteerde certificaten hangt de liquiditeit af van het transactievolume. Het aantal uitgegeven vastgoedcertificaten is altijd relatief beperkt. In een beperkte markt kan een verkoop- of aankooporder de koers sterk beïnvloeden wanneer er aan de andere zijde weinig liefhebbers zijn. Geen voor vastgoedcertificaten in euro. Ja, gevoelig aan de evolutie van de rentevoeten (in principe leidt een stijging van de marktrente tot een daling van de waarde van het certificaat, net als voor aandelen van ondernemingen). Vastgoedcertificaten zijn beleggingen op lange termijn en hun rente hangt ten dele af van de langetermijnrente: indien de obligatierente stijgt, zullen veel beleggers vastgoedcertificaten links laten liggen voor obligaties, waarvan het rendement zowel hoger als zekerder zal zijn. 20 Deutsche Bank

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 7879 Onze Lieve Vrouwstraat bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 0/760.09.70 Fax 0/760.09.79 INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Er zijn diverse soorten financiële

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3)

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) (A+ / Aa3) STRATEGIE P. 2 Deutsche Bank AG richt zich tot de belegger die gedurende jaar wil inspelen op een mogelijke toekomstige stijging van een korf van 4 munten uit opkomende landen t.o.v. de Amerikaanse

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Variable Secured Notes II Een uitgifte met de hoogste kwaliteitscore Een eerste coupon van 6,25% A Passion to Perform. Drijfvermogen verzekerd Beleggen op korte of op

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Turkse lira WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) Deutsche Bank AG is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 7,50% bruto

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie