DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL"

Transcriptie

1 VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening en gelijk hebben ze! Daarom zoeken ze gedreven stadsmedewerkers voor heel diverse domeinen. Mensen die een talent willen inzetten en ontwikkelen. Deze bundel bevat niet alle vacatures. De vacatures die om dringende invulling vragen worden vaak meteen voorgesteld aan reeds gescreende kandidaten in de pool. Stel je daarom nu al kandidaat! Deskundige milieutoezicht... 3 Begeleider werkervaringsklanten bij OCMW... 4 Selecteur werkervaringsklanten bij OCMW... 5 Casemanager dak- en thuislozen... 6 Adjunct bibliothecaris Hoboken... 7 Communicatiemedewerker A-stad bij OCMW... 8 Projectleider Kinderopvang (tijdelijk)... 9 Deskundige werkervaring - prospectie Werkbegeleider coach X-stra! bij OCMW Communicatiemedewerker AG Kinderopvang Leidinggevende stadsreiniging Deskundige communicatie Felixarchief Projectleider diensten voor gezinsopvang Sociaal Verpleegkundige Persmedewerker Visit Antwerpen Medewerker Buurtpleintjes Communicatiemedewerker district Antwerpen Onderwijsmedewerker Talentenstroom Aankoper Gemeenschappelijke Aankoopcentrale HR-medewerker Ondernemen en stadsmarketing Communicatiedeskundige stadsbeheer Beleidsexpert groen DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag? Contacteer dan Els De Keyzer via of tel Heb je interesse in een specifieke vacature uit deze bundel, laat ons dit sowieso weten via 1

2 Hoe voorbereiden op je matchinggesprek? Stap 1: screeninggesprek PM Na je sollicitatie in de pool, word je telefonisch gecontacteerd door een recruiter van Personeelsmanagement. In dit gesprek peilt die naar je motivatie en interesses. Ben je vandaag nog geen leidinggevende maar wil je zulke vacature wel graag invullen, dan word je door Personeelsmanagement ook uitgenodigd voor een rollenspel. Stap 2: vacatures op jouw maat Vanaf dat moment biedt de recruiter jou vacatures aan op jouw maat. Werd je niet gecontacteerd, maar zag je toch een vacature die jou interesseert, dan mag je dat zeker laten weten! Stap 3: matchinggesprek Voor elke vacature waarvoor jij in aanmerking komt, ga je op gesprek bij de leidinggevende die de vacature aanbiedt. Zo n gesprek is geen selectie, het is een matchinggesprek: hier maak jij kennis met het bedrijf en de vacature. Vice versa maakt de leidinggevende ook kennis met jou. Zet dus je beste beentje voor: 1. Bekijk de vacature grondig 2. Weet wat er verwacht wordt, zoek online al eens extra info op over het bedrijf of het team waar de vacature wordt aangeboden (www.antwerpen.be) 3. Probeer voor jezelf op voorhand kernachtig te verwoorden wat jou aantrekt in deze vacature, welke ervaring je eerder al opdeed en die belangrijk kan zijn in deze nieuwe job en welke kwaliteiten jij hebt om die job goed te doen. Voor sommige vacatures is vaktechnische kennis ook erg belangrijk. Mogelijk wordt je gevraagd om op voorhand of net voor het gesprek een korte case voor te bereiden. Bijvoorbeeld: voor een vacature in de sector communicatie kan het belangrijk zijn dat je vlot kan schrijven. In dat geval wordt je eventueel gevraagd een tekst in te dienen of ter plaatse te schrijven. Bij elk matchinggesprek is ook een recruiter van Personeelsmanagement aanwezig. 2

3 Deskundige milieutoezicht De Antwerpenaars willen een leefbare stad waar het aangenaam wonen is. Daarom zijn ze op zoek naar een assertieve deskundige milieutoezicht om mee de milieuwetgeving van de stad op te volgen. Deze flexibele teamspeler heeft een wetenschappelijk-technische achtergrond. Wat doe je Je voert inspecties en onderzoeken uit naar naleving van milieuwetgeving (zoals geluidshinder, geur, afval, afvalwater) in bedrijfspanden, havengebieden of op het openbaar domein. Je gebruikt hiervoor toestellen voor lucht- of wateranalyse, geluidsmeter, grondboor enzovoort Je biedt ondersteuning aan de politie en andere stadsdiensten bij vragen i.v.m. milieutechniek en -wetgeving. Je treedt op bij mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving, slechte of onveilige uitvoering en maakt indien nodig een proces-verbaal op. Je neemt de wettelijke functie op van milieutoezichthouder (art van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid). Je doet wachtdienst in functie van een 24/24 en 7/7 permanentie voor het behandelen van klachten over lucht- en waterverontreiniging en verleent bijstand aan hulpdiensten bij incidenten met impact op het milieu. Hiervoor wordt een beurtrol uitgewerkt (één week op vijf), en je krijgt een wachtvergoeding. Wat verwachten we van je Je beschikt over een degelijke wetenschappelijk/technische basiskennis Je bent bereid om de opleiding milieutoezichthouder te volgen (1 dag per week gedurende een jaar deze opleiding volg je tijdens de uren) Je kan vlot werken met Microsoft Office. Je kan assertief optreden indien nodig. Je werkt graag in een team en kan ook zelfstandig opdracht uitvoeren. Kennis van de haven is een pluspunt. Je hebt een rijbewijs type B Je hebt geen aandoeningen die de geur- of gehoorwaarneming verhinderen Aan welke voorwaarden moet je voldoen Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG politie Antwerpen, vzw Werkhaven, vzw Kunstenstad, EVA inburgering en integratie. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering 3

4 Begeleider werkervaringsklanten bij OCMW Binnen de meerjarenplanning is het verhogen van de doorstroom na art. 60 een belangrijke doelstelling. Als deskundige werkervaring lever jij hier een belangrijke bijdrage toe. Je selecteert, begeleidt en ondersteunt de klanten die sociaal tewerkgesteld zijn op de werkvloer. Doorstroom van je klant naar het normaal economisch circuit staat voorop. Wat doe je Je selecteert, begeleidt en ondersteunt de klanten die sociaal tewerkgesteld zijn op de werkvloer. Vanaf dag 1 werk je met de klant rond doorstroom. Je doet dit aan de hand van een trajectplan, je plant de nodige competentieversterkende acties in, doet coachings- en functioneringsgesprekken. Je zet een constructieve samenwerking op met alle betrokken partijen: werkgever, opleidingsinstanties, VDAB-medewerkers, maatschappelijk werkers van de sociale centra van het OCMW, Doorstroom van je klant naar het normaal economisch circuit staat voorop. Je fungeert als contactpersoon voor de rechtstreekse verantwoordelijke van de werkervaringsklant. Je verleent advies aan de rechtstreeks verantwoordelijke van de klant inzake omgang met en eigenheden van de specifieke doelgroep Je ondersteunt de klant bij het nemen van de nodige stappen om doorstroom naar het NEC te realiseren Je beantwoordt vragen die de klant heeft over werk, huisvesting, kinderbijslag, belastingen en energiekosten. Je verzorgt de nodige administratie en registratie met het oog op het verwerken van relevante informatie Wat verwachten we van je Je hebt kennis van de arbeidsmarkt: de verschillende sectoren, arbeidsvoorwaarden en reglement, arbeidsbevorderende maatregelen, Je kan netwerken uitbouwen met verschillende partners. Je leeft je in in de verwachtingen van een werkgever. Je begeleidt en ondersteunt met geduld en overtuigingskracht de klanten die sociaal tewerkgesteld zijn op de werkvloer. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG politie Antwerpen, vzw Werkhaven, vzw Kunstenstad, EVA inburgering en integratie. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige arbeidsbegeleiding bij de dienst Activering, Tuinbouwtsraat 8, 2018 Antwerpen. Je behoudt je huidige loon. 4

5 Selecteur werkervaringsklanten bij OCMW Je selecteert klanten in functie van een sociale tewerkstelling. Je bewerkstelligt een sterke match op basis van de competenties van de klant en de verwachtingen van de werkgever. Doorstroom van je klant naar het normaal economisch circuit staat voorop. Je onderhandelt de samenwerkingsmodaliteiten met de (nieuwe) werkgevers en je bouwt een professionele samenwerking op met alle werkgevers. Je zet een constructieve samenwerking op met alle betrokken partijen. Je matcht kandidaten sociale tewerkstelling aan een gepaste vacature sociale tewerkstelling. Je bespreekt vormingsnoden en plant vormingsmogelijkheden in samenspraak met de arbeidsbegeleider, de werkgever en de deskundige werkervaring/begeleider. Je begeleidt klanten bij het sollicitatiegesprek wanneer aangewezen. Je doet prospectie bij nieuwe werkgevers en onderhandelt een sterk traject met doorstroommogelijkheden. Je werkt functieprofielen en vacatures uit i.f.v. een competentieversterkend traject. Je beheert de vacaturedatabank voor jouw team: je behoudt een overzicht over in te vullen vacatures en signaleert knelpunten aan de verantwoordelijke. Je bent aanspreekpersoon inzake tewerkstelling van klanten met een moeilijk profiel Je informeert werkgevers over de werking, verwachtingen en vereisten inzake sociale tewerkstelling. Je informeert je bij VDAB en andere instanties rond het arbeidsmarktperspectief. Je verzorgt de nodige administratie en registratie met het oog op het verwerken van relevante informatie. Je hebt kennis van de arbeidsmarkt: de verschillende sectoren, arbeidsvoorwaarden en reglement, arbeidsbevorderende maatregelen, Je kan netwerken uitbouwen met verschillende partners. Je leeft je in in de verwachtingen van een werkgever. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG politie Antwerpen, vzw Werkhaven, vzw Kunstenstad, EVA inburgering en integratie. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als selecteur bij de dienst Activering, Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen. Je behoudt je huidige loon. 5

6 Casemanager dak- en thuislozen Antwerpenaars verwachten dat de stad hulp biedt aan dak- en thuislozen. Daarom zoeken ze een casemanager die met deze mensen gesprekken voert, samen een sociaal traject opstelt, en hen doorverwijst naar de juiste hulpverlening. Een communicatief sterke netwerker met professionele ervaring in het voeren van gesprekken en een goede kennis van de sociale kaart. Je voert oriënterende gesprekken met cliënten die werden aangemeld vanuit een overlastsignaal, via justitie of vanuit een bezorgdheid rond hun meervoudige complexe problematiek. Je werkt een sociaal traject uit met de betrokkene, waarbij je doorverwijst naar de juiste hulpverlening (verslaving, huisvesting, enz.). Je zorgt voor planning, organisatie en uitvoering van opvolggesprekken en rondetafelgesprekken met alle relevante partners. Je volgt de verschillende stadia van de trajecten op via een open communicatie met de hulpverleningsinstanties. Je stemt af met andere stedelijke diensten, hulpverlening, politie en justitie en je ontwikkelt methodieken om partners te laten samenwerken rond cliëntdossiers. Je werkt vanuit een team maar je bent vaak alleen op pad. Je hebt een grondige kennis van de Antwerpse stedelijke omgeving en de sociale kaart. Kennis van de werking van justitie is een pluspunt maar geen must. Je hebt ervaring in het voeren van gesprekken waarbij de verschillende levensdomeinen van de cliënt worden bevraagd. Je bent sterk in het uitbouwen van netwerken. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch. Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en komt verbintenissen na. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG politie Antwerpen, vzw Werkhaven, vzw Kunstenstad, EVA inburgering en integratie. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering. Je gaat aan de slag als deskundige maatschappelijk werk (B1-3) in den Bell. Je komt terecht bij de dienst sociale interventie bij Samen Leven. Je huidige anciënniteit en relevante ervaring worden meegenomen bij de bepaling van je loon. 6

7 Adjunct bibliothecaris Hoboken Antwerpenaars houden van hun bibliotheken. Ze vinden er hun lievelingsboeken, documentatie voor een voordracht, informatie voor een reis en veel meer. Voor de bibliotheek van Hoboken zoeken ze een gedreven adjunct-bibliothecaris die de bibliothecaris ondersteunt in zijn taken als leidinggevende. Deze flexibele coach weet medewerkers te inspireren en houdt van een divers publiek. Wat doe je Je ondersteunt de districtsbibliothecaris bij het dagelijks beheer van de bibliotheek. Je waakt mee over het opmaken en bijsturen van de personeelsplanning en je volgt de registratie van de bibliotheekontvangsten mee op. Je staat in voor de goede organisatie van de bibliotheekbalie. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van cultuuractiviteiten. Samen met je teamleden organiseer je boeiende activiteiten, zowel voor kinderen als volwassenen, waarbij de collectie of het woord en taal centraal staan (vb. lezingen, jeugdboekenweek, ). Je neemt algemene taken op binnen de operationele werking van het cultuurteam in district Hoboken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over klantenmanagement, communicatie of publiekswerking. Je maakt deel uit van de staf lokaal cultuurbeleid District Hoboken, waar je mee je schouders zet onder de doelstellingen cultuur van het district. Wat verwachten we van je Je hebt interesse om in de culturele sector van de stad Antwerpen aan de slag te gaan. Je hebt kennis van of bent bereid om je in te werken in de bibliotheekwerking van nu, waar de nadruk ligt op het inspireren van mensen en het stimuleren van ontmoeten, delen en participeren. Je bent flexibel, stressbestendig en bereid om s avonds en in het weekend te werken. Concreet gaat dit over één avondopening per week (tot 20u), één zaterdag per drie weken (10u 17u) en één zondagopening in Permeke per 9 weken (10u 14u). Je bent een vlotte communicator, zowel schriftelijk als mondeling. Je kan medewerkers enthousiasmeren, motiveren en coachen. Je hebt een positieve ingesteldheid en je vindt het fijn om met en voor een divers publiek (samen) te werken. Je kan zelfstandig werken en denkt oplossingsgericht. Je bent sociaal vaardig en legt vlot contacten. Je hebt een professionele houding en je kan nauwgezet werken. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige (B1-3) in de bibliotheek van Hoboken (UIThuis). De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 7

8 Communicatiemedewerker A-stad bij OCMW De Antwerpenaars willen een heldere en volledige communicatie over het OCMW. Daarom zoeken ze een gedreven deskundige communicatie om het OCMW-luik van A- stad te coördineren. Deze gedreven en flexibele netwerker is geboeid door nieuwe media en weet complexe informatie om te zetten in leesbare boodschappen. Wat doe je Als projectleider zet je je vooral in voor de verdere ontwikkeling van A-stad voor OCMWmedewerkers (medewerkersportaal). Je vertaalt zoveel mogelijk wensen van de organisatie en volgt de technische ontwikkeling op. Je bent verantwoordelijk voor het overzetten van info naar het nieuwe portaal binnen de vooropgestelde deadlines. Je bent aanspreekpunt voor vragen over A-stad bij het OCMW. Je luistert aandachtig, analyseert en detecteert informatiebehoeften zowel binnen de organisatie als bij de doelgroepen. Je deelt je kennis, en signaleert kansen en mogelijkheden. Je werkt samen met ICT om de ICT-noden van de organisatie op te volgen en synergie te zoeken. Je bent sterk in coördinatie, behoudt het overzicht van de stappen in je project en bewaakt de timing. Je kan collega s enthousiasmeren om zich mee in te zetten voor je project en begeleidt hen bij taken die je hen toevertrouwt. Je stuurt de werkgroep van het medewerkersportaal aan, onderhandelt met Digipolis en de stad, werkt richtlijnen uit, geeft mee vorm aan het communicatietraject en geeft interne opleidingen. Je adviseert interne collega s en diensten hoe ze OCMW-info het best weergeven in het portaal (op het vlak van structuur, invalshoek, taal). Je bent een netwerker en bouwt binnen en buiten de organisatie contacten uit. Wat verwachten we van je Je kan complexe informatie op een begrijpelijke en gestructureerde manier omzetten in concrete boodschappen en actieplannen. Nieuwe media maken je nieuwsgierig. Je kan werken met Basecamp, Trello en Campaign Monitor, of bent bereid dat snel te leren. Je hebt kennis van doelgroepencommunicatie, en past die toe in je communicatie naar alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Je schrijft en spreekt vlot en toegankelijk. Overheidscommunicatie is een vak dat je boeit. Je volgt de trends op de voet en leert voortdurend bij. Je bezit een stevige portie teamspirit en werkt vlot samen. Maar ook in je eentje kan je plannen en krijg je een opdracht afgewerkt. Je ziet het grotere plaatje, maar werkt ook zeer zorgvuldig, met inzicht en met aandacht voor details. Flexibiliteit, stressbestendigheid en hard werken zijn geen loze woorden voor je. We rekenen op je positieve en gedreven inzet. Je bent creatief, maar kunt dat ook omzetten in een goede planning. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige communicatie (B1-3) in den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Het ocmw voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 8

9 Projectleider Kinderopvang (tijdelijk) Antwerpenaars willen een goede, toegankelijke en veilige kinderopvang voor alle kinderen van de stad. Daarom wil de stad het ontstaan van privé-initiatieven voor kinderopvang stimuleren, en de private uitbaters van kinderopvang meer ondersteunen. De stad zoekt daarom een gedreven projectleider die op een planmatige manier een project kan opzetten en uitbouwen. Deze communicatief vaardige teamspeler vindt vlot de juiste partners en is creatief in het zoeken naar oplossingen. Wat doe je Je bereidt projecten voor ter ondersteuning van privé-initiatieven, zoals peter/meterschap tussen bestaande en startende initiatieven, gebundelde aankoop voor materiaal voor de kinderdagverblijven, debiteurenbeheer,. Je werkt een plan van aanpak uit voor deze projecten, en start ze effectief op. Je kan hiervoor rekenen op de expertise van je collega s in het team Regie Kinderopvang. Je gaat op zoek naar mogelijkheden om, wanneer het nodig is, boekhouders te vinden met expertise in kinderopvang. Je bekijkt samen met partners of het mogelijk is een samenwerking op te zetten in het werven van nieuwe kindverzorgsters. Je zet een actieplan op rond de perceptie van de Antwerpenaar met betrekking tot de verschillende soorten kinderopvang. Wat verwachten we van je Je bent vertrouwd met projectmanagement of kan je hierin snel inwerken. Je bent bereid je in te werken in de materie van de kinderopvang 0-3 jaar en de specifieke problematiek hierrond (nieuw decreet,..). Je wil de spelers in de sector leren kennen. Je hebt sociaal-maatschappelijke kennis. Je staat open voor andere culturen en talen. Je betrekt de juiste mensen en zorgt voor een draagvlak. Je kan heel goed samenwerken zowel buiten het team medewerkers als daarbuiten. Je kan zelfstandig werken maar bent collegial. Samenwerken is voor jou steeds een evidentie. Je bent communicatief sterk. Je kan andere partners in beeld brengen en bent creatief in het zoeken naar oplossingen. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige maatschappelijk werk bij CS met een tijdelijk contract voor 1 jaar (eventueel verlengbaar) in Den Bell. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 9

10 Deskundige werkervaring - prospectie Binnen de meerjarenplanning is het verhogen van de doorstroom na art. 60 een belangrijke doelstelling. Eén van de acties die we hiertoe opzetten is het opstarten van de samenwerking met privé-werkgevers i.k.v. art. 60. Een recent onderzoek van UA in opdracht van ons bestuur, marktonderzoek - professionele tewerkstelling geeft aanbevelingen en duidt op mogelijkheden. Ook het ESF-project werkplekleren waarbij klanten de kans krijgen 1 maand te werken bij een privé-werkgever, is succesvol. Deze 2 aanknopingspunten doen ons de uitdaging ten volle aannemen; te meer omdat bij een succesvolle sociale tewerkstelling bij een privé-werkgever sterk de verwachting bestaat dat de werkgever ofwel de klant zelf engageert ofwel binnen zijn netwerk werk zoekt voor onze klant. Wij zoeken iemand voor de prospectie bij privé-werkgevers en de begeleiding van klanten bij deze werkgevers: Je doet prospectie op de arbeidsmarkt. Je werkt nauw samen met interne en externe partners (VDAB, Stad, ) Je staat in voor de individuele prospectie van de werkgever. Je voert de selectiegesprekken en staat in voor de matching van de klanten. Je begeleidt en coacht de werkervaringsklanten op de werkvloer, o.a. door het bespreken en opvolgen van persoonsgebonden aandachtspunten, teneinde de competenties van de klant te versterken. Je ondersteunt ook de werkgever. Je staat in voor de doorstroming van je klanten naar een vaste betrekking. Je fungeert als contactpersoon voor de rechtstreekse verantwoordelijke van de werkervaringsklant. Je verzorgt de nodige administratie en registratie met het oog op het verwerken van de relevante informatie met betrekking tot de begeleiding van de klant. Je hebt kennis van de arbeidsmarkt, de verschillende sectoren, arbeidsvoorwaarden en reglement, arbeidsbevorderende maatregelen, de eigen cultuur van een privé-bedrijf Je ben communicatief en kan anderen overtuigen om in je project mee te stappen. Je bent in staat om netwerken uit te bouwen i.f.v. nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (RESOC, Voka, ) Je leeft je in in de verwachtingen van een werkgever. Je begeleidt en ondersteunt met geduld en overtuigingskracht de klanten die sociaal tewerkgesteld zijn op de werkvloer, met het oog op het welslagen van het werkervaringsproject in het kader van de socio-professionele integratie en doorstroom. Je beantwoordt vragen van klanten over werk, huisvesting, kinderbijslag, belastingen en energiekosten. Je probeert de zelfredzaamheid van de klanten te verhogen. Je zet een constructieve samenwerking op met alle betrokken partijen. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG politie Antwerpen, vzw Werkhaven, vzw Kunstenstad, EVA inburgering en integratie. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige arbeidsbegeleiding op de dienst activering, Tuinbouwstraat 8, 2018 Antwerpen Je behoudt je huidige loon. 10

11 Werkbegeleider coach X-stra! bij OCMW Antwerpenaars willen dat geen enkele bewoner van de stad achterblijft. Daarom zijn ze op zoek naar een ervaren werkleider om de maatschappelijk werkers van X-stra aan te sturen en te ondersteunen. Deze gedreven coach is thuis in sociale zekerheid, wetgeving en OCMW. Hij of zij kan een sterk netwerk uitbouwen en houdt een kritische blik op procedures en werkwijzen. Wat doe je Als coach sta je in voor de ontwikkeling van je collega s. Je moedigt aan wat goed gaat en stuurt bij waar nodig. Je geeft je collega s advies in hun dagelijkse werking: je ondersteunt hen bij de uitvoering van huisbezoeken, de sociale kaart, oplossingsgericht werken, communicatie met klanten en collega s, omgaan met grenzen, motivatie, planning en organisatie en verslaggeving. Je coacht nieuwe medewerkers tijdens de inwerkperiode en gaat met mee op huisbezoek. In samenwerking met de coördinator bewaak je de kwaliteit van de hulpverlening door actieve deelname aan overlegmomenten, teamvergaderingen, methodiek- en casebesprekingen met je collega s. Je detecteert en signaleert vormingsbehoeften en werkt voorstellen uit voor aangepaste vormingen. Je volgt evoluties op inzake sociale zekerheid, wetgeving, regelgeving OCMW en houdt het team hierover op de hoogte. Je coördineert verschillende projecten inhoudelijk door: o op het terrein vernieuwend te zijn (bv. project Kinderarmoede onbetaalde schoolrekeningen); o in te spelen op de huidige noden (gesignaleerde probleempanden); o bijkomende projectuitvoering op te nemen (bv. opstart netwerken vanuit scholen); o teamvergaderingen te leiden en dossierbesprekingen te hebben met de medewerkers; o door de voortgang van de projecten te rapporteren aan de stuurgroep, coördinator en het team; o contacten te leggen en onderhouden met scholen en netwerktrajecten op te volgen. Je draagt bij tot de organisatieontwikkeling van X-Stra!: o je legt contacten buiten de organisatie en stelt X-Stra! voor bij partnerorganisaties; o je ontwikkelt een gemeenschappelijke strategie in samenwerking met andere instanties. Wat verwachten we van je Je bent in het bezit van een diploma maatschappelijk werk. Je hebt kennis of ervaring in het uitvoeren van huisbezoeken. Je hebt kennis van sociale zekerheid, wetgeving en OCMW. Je bent een geboren coach. Je hebt ervaring met de werking van de sociale centra. Je hebt bekijkt de aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Je stemt regelmatig af met de coördinator en andere partners zodat naar het team één lijn kan gevolgd worden (bv. in dossierbesprekingen). Je bouwt een eigen netwerk uit en draagt bij tot het professioneel imago van X-Stra!. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als maatschappelijk werker (B1-3) in den Bell. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 11

12 Communicatiemedewerker AG Kinderopvang De stad wil kwaliteitsvolle, toegankelijke en veilige kinderopvang aanbieden aan alle kinderen in Antwerpen. Het stedelijke aanbod omvat 30 locaties voor groepsopvang en een 65-tal locaties voor gezinsopvang (onthaalouders), verspreid over de verschillende districten van de stad. Deze locaties worden beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Kinderopvang Antwerpen (AG KOP). Als één van de grootste organisatoren van kinderopvang in Vlaanderen vangt de stedelijke kinderopvang dagelijks meer dan 2000 kinderen op. De kinderen en de ouders kunnen daarbij rekenen op de inzet van bijna 600 medewerkers. Samen met de consulent communicatie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het communicatiebeleid van AG KOP. Dit omvat zowel interne als externe communicatiedoelstellingen. Je ontwikkelt samen met alle betrokkenen sterke communicatieacties aangepast aan de verschillende doelgroepen. Je bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van de verschillende communicatiedragers van AG KOP en de toepassing van de huisstijl van de stad. Je beheert de fiches van AG KOP in het kanaal kinderopvang op A-stad. Je verzorgt de interne communicatie. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het intranet van AG KOP. Je schrijft teksten (voor drukwerk, brieven, persberichten, A-stad, intranet, ) en redigeert materiaal van andere collega s. Je coördineert de ontwikkeling en productie van communicatiedragers van AG KOP. Dat je zelf kan ontwerpen is een pluspunt. Je helpt mee met de organisatie en promotie van publieke evenementen van AG KOP. Je adviseert en ondersteunt collega s bij al hun communicatieve noden. Je bent flexibel en kan je snel inleven in wisselende opdrachtgevers en doelgroepen. Je hebt een feilloos taalgevoel en uitstekende redactionele vaardigheden. Je bent stressbestendig en kan om met deadlines. Je kan je werk goed organiseren. Je bent een teamspeler maar kan zelfstandig werken en projecten opvolgen. Je bent nauwgezet en kwaliteitsgericht. Je bent proactief en formuleert concrete voorstellen om de dienstverlening te verbeteren. Je komt uit eigen beweging met ideeën en oplossingen. Je bent klantgericht. Je luistert naar de noden van zowel interne klanten (opvanglocaties of centrale administratie van AG KOP) als externe klanten en adviseert en ondersteunt hen. Je vindt snel je weg in het content managementsysteem Drupal. Je hebt een basiskennis van Indesign en Photoshop of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen. Kennis van digitale media voor samenwerking en communicatie is een pluspunt. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskukndige communicatie (B1-B3) in den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 12

13 Leidinggevende stadsreiniging Propere straten en pleinen zijn belangrijk voor de Antwerpenaars. Maar ook bezoekers, verenigingen en bedrijven houden niet van vuil op straat. Daarvoor zet de stad ongeveer duizend mensen in voor de huisvuilophaling of het schoonmaken van straten en pleinen. Nu zoeken de Antwerpenaars een ondernemende en besluitvaardige leidinggevende om die teams aan te sturen. Je staat in voor de operationele leiding van de veegdienst of de huisvuilophaling van je sector, waarbij je enkele ploegleiders direct aanstuurt. Je actualiseert en optimaliseert voortdurend de werkprocessen. Je beheert het personeelskader, het wagenpark, het machinepark, de werkkledij en de materialen. Je controleert de veiligheid en je zorgt ervoor dat deze wordt nagestreefd. Je zorgt voor een goede werksfeer en de motivatie van je medewerkers. Je bouwt de nodige overlegorganen binnen je sector uit. Je maakt de korte en lange termijn planning op in samenspraak met je afdelingschef. Je overlegt regelmatig met de afdelingschef van de vestiging van stadsreiniging waar je werkt en je collega-leidinggevenden van de andere afdelingen. Je rapporteert aan deze afdelingschef en hij ondersteunt de leidinggevenden in hun werking. Je kan mee opgenomen worden in de organisatie van de sneeuw & ijzelbestrijding. Leidinggeven is jouw tweede natuur. Je hebt kennis van situationeel leiderschap. Je werkt proactief, oplossingsgericht en klantvriendelijk. Je bent een prima organisator en planner die kostenbewust werkt met het oog voor resultaat Je bent stressbestendig en weet hoe te reageren bij conflictsituaties. Je bent niet bang van uitvoerend werk in een operationele omgeving Je bent flexibel en bent bereid om op regelmatige basis s avonds en in het weekend te werken. Je kan vlot overweg met allerhande ICT toepassingen (tablet, pc, ) en kan werken met Outlook, Word en Excel. Je rapporteert aan je afdelingschef en aan de bestuurscoördinator. Indien nodig werk je overkoepelend voor stadsreiniging om de continuïteit te kunnen blijven realiseren. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige maatschappelijk werk (B1-3) in Valkstraat 74, 2610 Wilrijk De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 13

14 Deskundige communicatie Felixarchief Antwerpenaars zijn trots op het rijke verleden van de stad. Ze verwachten duidelijke en toegankelijke informatie over de stadsarchieven. Daarom zoeken ze een nauwgezette deskundige om de communicatie van het Felixarchief te coördineren. Deze proactieve teamspeler weet complexe informatie om te zetten in vlot leesbare teksten en is een echte netwerker. Het grootste deel van de communicatie verloopt digitaal via onze website en de sociale media. In 2014 had onze website hits en unieke bezoekers, had het Stadsarchief Facebookvrienden en 660 Twittervolgers. Je zorgt voor een vlotte overschakeling van onze website naar het A-stad portaal. Je onderhoudt de webpagina s van het FelixArchief: en de pagina s op Je bent medeverantwoordelijk voor de sociale media kanalen van het stadsarchief. Je volgt het geschiedenisforum van het stadsarchief op. Je volgt de statistieken op van de verschillende online kanalen van het stadsarchief. Je verzorgt de communicatie naar de informatiebeheerders in de stad en onderhoudt de intranetpagina s van het FelixArchief. Je bent redacteur van de maandelijkse nieuwsbrief ArchivANT van het Stadsarchief. Je verzorgt de communicatie met de abonnees, verzamelt teksten en levert relevante informatie aan voor de inhoud van de nieuwsbrief. Je zorgt voor toegankelijke communicatie naar niet-digitale klanten (vb bezoekers leeszaal of evenementen). Je doet voorstellen voor activiteiten, evenementen en communicatieproducten die de publieks- en leeszaalwerking van het stadsarchief versterken. Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en kan complexe materie omzetten in aantrekkelijke teksten. Je schrijfstijl ligt geheel in de lijn van de look and feel van de stad Antwerpen en is aangepast aan het gebruikte medium. Je hebt ervaring met het content managementsysteem en met werken in het A-stad portaal. Je bent een netwerker die goede relaties uitbouwt. Je bent nauwgezet en kwaliteitsgericht. Je durft initiatief nemen en kan proactief reageren. Je bent klantvriendelijk en flexibel. Je kan zowel zelfstandig als in een team werken. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige communicatie (B1-3) in het FelixArchief Oudeleeuwenrui Antwerpen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 14

15 Projectleider diensten voor gezinsopvang Antwerpenaars willen de beste opvang voor hun kinderen. Daarom zoeken ze een gedreven projectleider voor ondersteuning van de gezinsopvang (kinderopvang bij onthaalouders). Deze empathische teamspeler beschikt over uitstekende relationele vaardigheden. Hij of zij werkt nauw samen met de diensten voor gezinsopvang, en stelt vanuit analyse en samenwerking een actieplan op. Je maakt een grondige analyse van de situatie in de gezinsopvang : profiel van de aangesloten onthaalouders, afspraken tussen de diensten en de onthaalouders, het profiel van de klanten, workload voor de onthaalouders en voor de diensten, mogelijke problemen. Je bent tijdens de opstart een tijd op de werkvloer aanwezig om de werking goed te leren kennen. Op deze manier kan je inschatten waar administratieve en andere knelpunten liggen. Je denkt samen met de diensten voor gezinsopvang die actief zijn in Antwerpen, na over mogelijke oplossingen, welke partners kunnen ingeschakeld worden, en welke IT-systemen eventueel verlichting kunnen brengen. Je maakt een actieplan op. Je zorgt ervoor dat er bij de diensten voor gezinsopvang een draagvlak is voor dit actieplan. Je doet dit voornamelijk door de verschillende partners te betrekken in heel het proces. Je hebt sociaal-maatschappelijke kennis en beschikt over uitstekende relationele vaardigheden: je hebt een ruim inlevingsvermogen, kan goed luisteren, maar durft ook doorvragen. Je hebt een openheid naar andere culturen en talen. Je bent bereid je in te werken in de materie van de kinderopvang 0-3 jaar en de specifieke problematiek hierrond (nieuw decreet,..). Je kan met cijfers omgaan en deze interpreteren, een situatie analyseren en helder in beeld brengen. Je denkt oplossingsgericht en kan vanuit je analyse een plan van aanpak opstellen. Je kan andere partners in beeld brengen en denkt creatief in het zoeken naar oplossingen. Je kan goed samenwerken om tot een gedragen actieplan te komen. Je hebt noties van processen, personeels- en organisatiemanagement. Je bent een teamplayer, maar je plant en organiseert je eigen werk. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige maatschappelijk werk (B1-3) in den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. Dit project duurt tot eind

16 Sociaal Verpleegkundige De stad Antwerpen wil de gezondheid van de burger bevorderen en de gezondheidsongelijkheid verminderen. Daarom zet de stedelijke dienst gezondheid in op het stimuleren van een gezonde leefstijl, het vergroten van de impact van ziektepreventie en het verbeteren van de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg. Om de gezondheidsongelijkheid te verminderen, geeft de dienst gezondheid speciale aandacht aan kwetsbare groepen en wijken. De sociale steunpunten gezondheid, gevestigd in Antwerpen Noord en Kiel, zijn kleine multidisciplinaire teams bestaande uit een onthaalbediende, een diëtiste en enkele sociaal verpleegkundigen. Zij bieden op een laagdrempelige manier beperkte (preventieve) gezondheidszorg aan kwetsbare burgers en trachten hen tevens toe te leiden naar de reguliere gezondheidszorg. Klanten met problemen op andere leefdomeinen trachten we zo goed mogelijk door te verwijzen naar geschikte hulpverlening. Waar nodig en mogelijk werken de SSG samen andere medewerkers van dienst gezondheid (gevestigd in Den Bell) mee aan het uitwerken en implementeren van gezondheidspreventie initiatieven. Je verleent individuele verpleegkundige zorg. Zoals kleine wondverzorging, ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen zoals het wassen van cliënten, het aan-en uitkleden, voetverzorging en verzorging van huidaandoeningen,.. Je verleent toegang tot gezondheidszorg via individuele begeleiding. Je begeleidt naar huisarts en andere medische diensten, je verwijst door naar gespecialiseerde (hulpverlenings)instanties, Je beantwoordt vragen van klanten over fysieke en mentale gezondheid Je behandelt vragen rond het bekomen van tegemoetkomingen Je onderhoudt en bouwt contacten uit met gezondheids- en welzijnsactoren in de wijk in functie van doorverwijzing en samenwerking rond cliënten Je ontwikkelt en implementeert gezondheidspreventie initiatieven in samenwerking met medewerkers van de dienst gezondheid. Je doet dit rond gezonde voeding en beweging, middelengebruik, geestelijke gezondheid, Je bent houder van een diploma bachelor in de verpleegkunde, optie sociale verpleegkunde of een gelijkgesteld diploma. Je werkt graag individueel maar kan ook goed in team werken. Je hebt kennis rond projectmatig werken of bent bereid om je daarin bij te scholen. Je werkt klantgericht, maar je kan ook assertief optreden indien nodig. Je kan op een duidelijke en heldere manier rapporteren. Je hebt kennis van E-vita of je bent bereid om dit te leren. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering. Je gaat aan de slag als sociaal verpleegkundige (B1-3) bij Samenleven in SSG Noord en SSG Kiel. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 16

17 Persmedewerker Visit Antwerpen Antwerpenaars zijn trots op hun stad als zich (inter)nationale, toeristische, economische, en zakelijke trekpleister. Daarom zoeken ze een persmedewerker die via doeltreffende contacten Antwerpen in binnen- en buitenland als bestemming positioneert. Dit meertalig communicatietalent is een krak in PR. Je bewerkt, in samenwerking met partners, de internationale media: o Je bereidt de ontvangsten van internationale media voor, met specifieke aandacht voor media uit Duitstalige gebieden. o Je vertegenwoordigt de stad tijdens de daaropvolgende perscontacten en volgt nadien deze contacten ook op. Je verspreidt pro-actief informatie over het aanbod in de stad naar de internationale en nationale media, in de vorm van persberichten, nieuwsbrieven, persdossiers, persmappen,... Je stelt structuren op die de mediabewerking door het team kunnen optimaliseren. Je denkt mee na over procesoptimalisatie. Je implementeert de nieuwe structuren en zorgt voor een duidelijke communicatie naar de betrokken collega s. Samen met de collega s van het marketing- en communicatieteam van Visit Antwerpen volg je de ontwikkelingen van het Antwerpse aanbod. Je vertaalt dit op maat van de verschillende klantengroepen (media en bezoekers) via de verschillende communicatiekanalen (online en offline). Je speelt in op ontwikkelingen van de markt en gaat actief op zoek naar nieuwe producten, innovaties, acties en projecten om de doelstellingen te behalen. Je bent een talentvol onderhandelaar en hebt ervaring met projectbeheer. Je hebt ervaring met internationale PR- en mediabewerking in de toeristische sector. Je beheerst een aantal talen waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits. Andere talen kennen, zoals Spaans of Italiaans is een pluspunt. Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige communicatie (B1-3) in Den Bell. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 17

18 Medewerker Buurtpleintjes Antwerpenaars genieten van sport, spel en sociale contacten op de pleintjes in de stad. Ze zijn blij met een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon die een (sportieve) dynamiek creëert op en rond hun plein waaraan alle buurtbewoners kunnen participeren. Deze medewerker heeft extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare bewoners en stimuleert het samenhorigheidsgevoel rond de pleinen. Wat doe je Je bent verantwoordelijk voor het project buurtpleintjes : je bouwt het concept uit aan de hand van een concreet projectplan. Je bent verantwoordelijk voor het aanbod op de pleinen en de programmatie ervan. Je bouwt een pleingerelateerd netwerk uit, brengt relevante partners samen en onderhoudt die relaties. Verder werk samen met city-animatoren, je coacht hen voor de activiteiten en je bouwt een vrijwilligersnetwerk uit. Je geeft tips vanuit je opgebouwde expertise en ondersteunt de verschillende verenigingen. Je volgt het project buurtpleintjes ook administratief op, rapporteert regelmatig aan de coördinator Buurtsport in aandachtswijken (BSAW) en het beleid en zorgt voor een transparante communicatie van het project binnen de organisatie. Je evalueert het project op regelmatige basis, stuurt bij en doet aanbevelingen voor een beter verloop. Je bent verantwoordelijk voor de integratie van het project binnen de betrokken aandachtswijken van BSAW. Je staat mee in voor de vervanging van je directe collega s (pleincoördinator en citycoach) tijdens hun afwezigheid. Je verleent je medewerking aan andere projecten binnen de organisatie. Wat verwachten we van je Je bent bij voorkeur vertrouwd met het sportlandschap. Je bent organisatorisch sterk en kent de gangbare wegen om een (sport)evenement te organiseren. Je bent vlot in de sociale omgang, communicatief en kan je inleven in de doelgroep, kortom: je bent een straffe netwerker. Je beschikt over de nodige coachingsvaardigheden, kan mensen begeesteren en overtuigen. Je geraakt snel vertrouwd met de gevoeligheden en de sterke kanten van de buurt en je kan hier op inspelen. Je bent een doorzetter en je kan zowel in team als zelfstandig werken. Je bent creatief/innovatief, ziet kansen en durft hiermee experimenteren. Je beheerst de gangbare computertoepassingen en hebt een vlotte pen. Je bent bereid om s avonds en in het weekend te werken. Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit binnen een afgesproken termijn te behalen. Aan welke voorwaarden moet je voldoen Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Wat mag je van ons verwachten Het plein waar je project zich momenteel situeert is het Harmoniepark in Antwerpen. De dienst heeft als uitvalsbasis Park Spoor Noord. Je komt in een team terecht waar je collega s op andere pleinen met hetzelfde project bezig zijn. Je krijgt de nodige ondersteuning door middel van teamvergaderingen, individueel overleg met de leidinggevende,... Je wordt als deskundige sport in dienst genomen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 18

19 Communicatiemedewerker district Antwerpen Antwerpenaars zijn trots op hun stad en op hun district. Ze voelen zich graag betrokken en willen dat de stad op een herkenbare duidelijke manier met hen communiceert. Daarom zoeken ze een pittige marketing- en communicatiefan die Antwerpenaars enthousiasmeert. Je geeft vorm aan het communicatiebeleid van het district. Dat doe je in samenspraak met de bevoegde districtsschepen en de bestuurscoördinator-district. Samen met je collega s denk je een communicatiestrategie uit waarmee je Antwerpenaars en bezoekers van Antwerpen informeert over het beleid. Je bewaakt de huisstijl van de stad en de kwaliteit van de communicatie in het district. Je adviseert je collega s van cultuur, sport, stedelijk wijkoverleg, jeugd en senioren over de communicatie- en mediamix voor de communicatieacties binnen hun domein en ondersteunt waar nodig. Je beheert de communicatiekanalen die het district inzet. Je schrijft hiervoor vlot leesbare teksten en zet fotografen in voor kwalitatief beeldmateriaal. Je verspreidt persberichten, organiseert persconferenties en volgt de persaandacht op. Je begeleidt en coördineert het drukwerk voor het district, maar tracht zo maximaal mogelijk in te zetten op digitale communicatie via de website en social media. Je verzorgt interne communicatie voor de medewerkers van Deurne. Je bent vertrouwd met marketing & communicatietechnieken en -strategieën Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in teamverband. Samen met je rechtstreekse collega plan en organiseer je je eigen werk. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk. Je hebt een vlotte pen. Je hebt zin voor initiatief en gaat geen uitdaging uit de weg. Je bent klantgericht en hebt oog voor verschillende doelgroepen. Je combineert creativiteit met gezond verstand, praktisch inzicht en nauwkeurigheid. Je straalt enthousiasme en dynamisme uit. Je bent flexibel en stressbestendig. Je werkt zo efficiënt mogelijk en stelt oplossend denken voorop. Je kan MS office gebruiken en hebt ervaring met teken- en fotoprogramma's (Adobe). Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen zodat je kan werken op de website, campaign monitor en Basecamp. Je bent medewerker van Stad Antwerpen, OCMW, Zorgbedrijf, AG Stedelijk Onderwijs, AG Je bent minstens 1 jaar in dienst bij één van deze entiteiten op B-niveau. Je hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig waarderingsresultaat voor je laatste waardering Je gaat aan de slag als deskundige communicatie (B1-3) in het Districtshuis Antwerpen, Lange Gasthuistraat 21, Antwerpen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 19

20 Onderwijsmedewerker Talentenstroom Talentenstroom is een partnerschap dat samen met logistieke en maritieme bedrijven in de Antwerpse haven acties onderneemt om op een duurzame manier vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Dit samenwerkingsverband werd opgericht door stad Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen, het gemeentelijk Havenbedrijf, Alfaport Antwerpen en het paritair vormingsfonds LOGOS. Talentenstroom is een expertisecentrum in volle ontwikkeling dat d.m.v. partnerschappen met werkgevers, onderwijs -en opleidingsverstrekkers de toekomstige arbeidsmarktvraag van logistieke en maritieme bedrijven in de haven van Antwerpen aanpakt. Talentenstroom versterkt het imago van de sector en sensibiliseert en oriënteert jongeren en werkzoekenden naar opleidingen en jobs in haven en logistiek. Wat doe je Je informeert leerkrachten en leerlingen over de studie-en beroepsmogelijkheden in de logistieke sector in de haven. Dit doe je door: organiseren van een leerlingenevent; geven van infosessies; ontwikkelen van educatief materiaal; het aanbod versterken met partners rond studie-en beroepskeuze. Je bent het aanspreekpunt voor scholen en partners m.b.t. onderwijs: je maakt een monitoring van het onderwijs en informeert het werkveld hierover; je bouwt een netwerk uit; je informeert partners over ontwikkelingen; je sensibiliseert werkgevers op vlak van stages en werkplekleren; je creëert een platform waar onderwijs en sectoren elkaar ontmoeten. Je maakt deel uit van het team Talentenstroom (5 medewerkers): je informeert je collega s over jouw opdracht; je neemt samen met het team deel aan events en jobbeurzen; je bent bereid in te springen bij taken van je collega s; je vertaalt doelstellingen van het jaaractieplan naar acties. Je maakt de link met Onderwijsbeleid: je neemt deel aan de intervisiemomenten met onderwijsmedewerkers van andere Talentenhuizen; je werkt mee als schakel in een ruimer leerloopbaanbeleid van Onderwijsbeleid; je houdt de regisseur onderwijs-arbeidsmarkt op de hoogte van je projecten. Wat verwachten we van je Je bent een sterke communicator en netwerker, je beschikt over een stevige portie relationele vaardigheden. Je houdt er van om zelfstandig projecten op te zetten en uit te werken. Je bent een organisatorisch talent. Het is een pluspunt als je vertrouwd bent met het onderwijs of met de logistieke sector. Je houdt van een afwisselende job. Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen. Je kan doelstellingen vertalen in concrete acties. In je werk tracht je steeds de visie en missie van de stad, onderwijsbeleid Antwerpen in gedachte te houden en uit te dragen. Je bent leergierig en kan je snel vertrouwd maken met nieuwe materie. Je bent bereid om uitzonderlijk s avonds of in het weekend te werken. Je gaat aan de slag als deskundige maatschappelijk werk (B1-3) in Adriaan Brouwerstraat 24 te Antwerpen. De stad voldoet aan de afspraken zoals omschreven in de mobiliteitsvoorwaarden. 20

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie