1.1 Deze nieuwe leerplannen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar vanaf 1 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Deze nieuwe leerplannen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar vanaf 1 september 2013"

Transcriptie

1 STUDIEGEBIED VOEDING Opleidingen Bakkerij, Hotel, Grootkeuken, Slagerij- en Voedingstechnieken Opleidingen Voeding CLW Onderwerpen 1 Nieuwe Leerplannen schooljaar Centrum Leren en Werken opleiden in leerlijn 3 Lezing De Groote oorlog en Voeding 4 mjpublishing ook digitaal 5 HGW - Handelingsgericht Werken 6 Dag beginnende leraar 7 Digitale inschrijving voor mededelingen 8 Stuurgroep Voeding 1 Nieuwe leerplannen schooljaar Deze nieuwe leerplannen worden progressief ingevoerd in het eerste leerjaar vanaf 1 september Tweede graad tso Studierichting Brood en banket 2de graad tso PV + TV Bakkerij/Voeding Het nieuwe leerplan 2013/024 vervangt leerplan 2002/065. Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) Opgelet: gedurende het schooljaar maken we in het 2de leerjaar nog gebruik van het leerplan 2002/065. Studierichting Slagerij en vleeswaren 2de graad tso PV + TV Slagerij/Voeding Het nieuwe leerplan 2013/025 vervangt leerplan 2001/012. Leerplan (PDF-formaat) Word (2003)

2 Opgelet: gedurende het schooljaar maken we in het 2de leerjaar nog gebruik van het leerplan 2001/ Derde graad tso Studierichting Brood en banket 3de graad tso PV + TV + stage Bakkerij Het nieuwe leerplan 2013/026 vervangt het leerplan 2004/016. Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) Opgelet: gedurende het schooljaar maken we in het 2de leerjaar nog gebruik van het leerplan 2004/016. Studierichting Slagerij en vleeswaren 3de graad tso PV + TV + stage Slagerij Het nieuwe leerplan 2013/027 vervangt leerplan 2004/047. Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) Opgelet: gedurende het schooljaar maken we in het 2de leerjaar nog gebruik van het leerplan 2004/ De nieuwe leerplannen tweede en derde graad tso Bakkerij en Slagerij Deze leerplannen, Brood en banket en Slagerij en vleeswaren - tweede en derde graad tso, zijn gelijktijdig herwerkt. Deze beide richtingen hebben een dubbele finaliteit. Enerzijds willen ze jongeren voorbereiden op specifieke professionele bacheloropleidingen binnen de voedingssector, anderzijds willen ze jongeren kwalificaties bieden om meteen op de arbeidsmarkt te functioneren. De richtingen 'Voedingsmiddelentechnologie', 'Voedings- en dieetkunde' of 'Bedrijfsmanagement' lijken als professionele bacheloropleidingen de meest aangewezene. Wat kwalificaties betreft wordt gekeken naar beroepen in de sector, zowel in de ambachtelijke als de industriële sector. Tegelijk nodigen de richtingen jongeren, die niet kiezen voor hoger onderwijs, uit om zich

3 verder te bekwamen in een Se-n-Se opleiding of eventueel een specialisatiejaar bso. Zo verhogen ze hun expertise en krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt. Bij de opmaak van deze leerplannen is bijgevolg uitgegaan van deze meervoudige finaliteit. In de nieuwe leerplannen is zowel het competentieniveau voor de tweede als dat voor de derde graad opgenomen. Aldus willen we de gewenste groei in competenties bij de leerlingen duiden. Bovendien duiden we hierdoor aan welk niveau de leerlingen na de tweede graad gehaald hebben in hun competentiegroei. De belangrijkste accentwijzigingen t.o.v. de vorige leerplannen zijn: - de sterke focus in de tweede graad op de basis: productkennis, basistechnieken en -processen; - de uitdieping en verruiming van deze productkennis in de derde graad met aansluitend de aandacht voor de technologische processen; - het benadrukken van veilig, voedselveilig en milieuvriendelijk handelen als rode draad doorheen de opleiding; - het nadrukkelijk relateren van het competentieontwikkelend leren aan enerzijds de beroepscompetentieprofielen waartoe we opleiden en anderzijds de vervolgstudies in het hoger onderwijs of Se-n-Se; - commerciële en organisatorische vaardigheden Onderscheid opleidingen bakkerij en slagerij in tso en bso In het bso-traject gaat veel aandacht naar praktijk en worden in finaliteit jongeren gevormd die onder begeleiding zelfstandig kunnen werken. Het tso-traject heeft meer aandacht voor het organisatorische en wil jongeren vormen die ook in een middenkader kunnen functioneren. Bovendien is de component AV prominenter aanwezig omdat in tso de eindtermen voor die vakken gehaald moeten worden. Een tso-opleiding wil immers altijd de kans bieden op vervolgonderwijs (professionele bachelor). Omwille van deze duidelijk verschillende profielen, is het nodig een dubbel traject (bso en tso) in de opleidingen bakkerij en slagerij aan te bieden. Binnen het toekomstig continuüm van het secundair onderwijs, zullen beide richtingen een duidelijke en complementaire plaats krijgen Opbouw en samenhang Het leerplan is een geïntegreerd leerplan dat geen onderscheid meer maakt tussen TV en PV. Dit zal enkel dienen te gebeuren in functie van de opdrachtverdeling van de leraren, maar de leerplandoelstellingen dienen gerealiseerd in een samenwerking tussen TV en PV. Bovendien

4 zullen de competenties pas ten volle gerealiseerd kunnen worden als er ook samenwerking is met de leraren van de algemene vakken. Waar dit voor de hand ligt, is het in het leerplan bij de didactische wenken groen (of grijs) gemarkeerd. In tegenstelling tot de bso-richtingen hoeven niet alle leerinhouden omgezet te worden in vaardigheden. In een tso-richting geldt theoretisch en wetenschappelijk inzicht immers ook als brede achtergrond om technologische processen te begrijpen en te sturen, zonder dat we dit altijd in praktijkoefeningen moeten omzetten. Het leerplan vertoont een samenhang over de graden heen. Om die opbouw optimaal te verzekeren, is het noodzakelijk om naast de eigen doelstellingen ook deze van de andere graden te kennen. In de tweede graad ligt de nadruk op het verwerven van de noodzakelijke transfereerbare basiskennis, inzichten en attitudes bij het gebruik van basisproducten en basistechnieken. In de derde graad verruimen en verdiepen we de leerinhouden en doelstellingen in verband met basistechnieken. De klemtoon van de vorming ligt op voedselveilig werken, organisatie en duurzaam handelen binnen de sector. Binnen het fundamentele gedeelte besteden we ook aandacht aan bedrijfsuitrustingen die courant voorkomen. Dit leerplan is als volgt opgebouwd: vanuit het profiel van de studierichting zijn eerst de competenties voor de studierichting uitgeschreven. De groeilijn beschrijft de cesuur tussen beide graden. Zo zien leraren van de derde graad welk competentieniveau in de tweede graad bereikt is. Bij de leerplandoelstellingen worden vooraf overkoepelende doelstellingen die bij elke competentie aan bod zullen komen, genoteerd. Na elke competentie worden didactische wenken genoteerd die aansluiten bij de bijbehorende leerplandoelstellingen. Waar dit relevant is, lezen we ook wenken voor evaluatie. Als de leraren voor de realisatie van een doelstelling samenwerken met een ander vak, moeten ze erop toezien dat zij in samenspraak de leerplandoelstelling halen. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. De school zal deze samenhang bewaken. 1.2 Graadleerplannen die op 1 september 2012 startten en die omwille van het progressief invoeren ervan vanaf 1 september 2013 in het 2de leerjaar van de graad zullen ingaan Vanaf 1 september 2013 gebruiken we in het eerste en tweede leerjaar hetzelfde graadleerplan!

5 1.2.1 Tweede graad bso Studierichting Brood- en banketbakkerij 2de graad bso PV + TV Bakkerij/Voeding Het leerplan 2012/015 vervangt het oude leerplan 2002/064. Studierichting Slagerij en vleeswarenbereiding 2de graad bso PV + TV Slagerij/Voeding Het leerplan 2012/017 vervangt het oude leerplan 2001/ Derde graad bso Studierichting Brood- en banketbakkerij en confiserie 3de graad bso PV + TV + stage Bakkerij Het leerplan 2012/028 vervangt het oude leerplan 2004/018. Studierichting Slagerij en verkoopsklare gerechten 3de graad bso PV + TV + stage Slagerij Het leerplan 2012/033 vervangt het oude leerplan 2004/ Centrum Leren en Werken opleiden in leerlijn 2.1 Even herinneren * De opleidingen zijn modulair opgebouwd. * Iedere module bevat competenties met (onderliggende) deel * We onderscheiden twee soorten competenties: basiscompetenties en specifieke of kern * De basiscompetenties bevatten grotendeels dezelfde deel

6 * De specifieke of kerncompetenties onderscheiden zich met specifieke deelcompetenties gericht naar het profiel van de opleiding, het profiel van de module, het profiel van de specifieke competentie. * Voor de toepassingen/inhouden van de deelcompetenties richten we ons als leraar altijd naar het profiel van de opleiding, het profiel van de module, het profiel van de basis- of specifieke/kerncompetentie. 2.2 Hoe ontwikkelen we een leerlijn van doelen/criteria binnen de verschillende modules van de opleiding? (en ook verder binnen de vervolgopleidingen) Dit doen we door bij de deelcompetenties minimum doelen/criteria van kunnen vast te leggen in een leerlijn of groeilijn over de modules heen! Kortom: wat willen we dat de leerling minimum kan bij deze deelcompetentie? Deze doelen/criteria worden dan ook de leerinhoud voor de ondersteunende kennis in de cursus. We illustreren dit even met een voorbeeld voor de opleiding keukenmedewerker. We leggen de focus op de deelcompetentie: ergonomisch werken. Vooraf leggen we vast wat we over de opleidingen heen - als leraar onder ergonomisch werken allemaal als leerinhoud willen voorzien. De leerinhouden verdelen we eerst over de opleidingen, om pas daarna te verdelen over de modules van de opleiding. Tijdens iedere stap in dit proces van ontwikkeling bewaken we de leerlijn/groeilijn in het leertraject van de module. De leerling kan in de module initiatie keuken een goede werkhouding aannemen tijdens het werk. De leerling kan in de module keukentechnieken gebruik maken van de juiste hef- en tiltechnieken. Hierbij gaan we ervan uit dat de evaluatie van de leerling in de module initiatie gebeurt voor het aannemen van een goede werkhouding en in de module keukentechnieken voor de hef- en tiltechnieken. Kortom: een goede werkhouding aannemen is bereikt in de module initiatie. De evaluatie gebeurt dus niet meer in de module keukentechnieken hoewel we wel verwachten dat de leerling deze houding gaat aannemen in deze module of in de latere modules van hulpkok en kok. Wij kunnen één of meerdere doelen/criteria bepalen per deelcompetentie. Deze vooraf vastgelegde minimumdoelen/-criteria per module dienen minstens aangereikt te worden gedurende het leertraject van een opleiding.

7 De procedure voor het slagen, de evaluatiepraktijk, de deliberatienormen behoort tot de autonomie van het centrum. 3 Op zoek naar een actuele lezing of boek over DE GROOTE OORLOG en Voeding 3.1 Keukenhistories & Tafelpraat: geschiedenis op mensenmaat Gekoppeld aan het nieuwste boek 'Tweemaal oorlog, driemaal honger' werd ook een lezing ontwikkeld die de periode culinair tegen de achtergrond van de 'grote geschiedenis' schetst. Absoluut actueel, niet alleen met de honderdste 'verjaardag' van de Eerste Wereldoorlog in het jaar 2014 maar evenzeer omwille van de belangrijke lessen die we uit deze periode kunnen trekken! Meer informatie over deze lezing en andere lezingen vind je op volgende website: Over het boek Tweemaal oorlog, driemaal honger E. Niesten

8 ISBN: Aantal pagina's: 172 Prijs 24,00 Uitgever: Garant Uitgevers nv De voedingsgeschiedenis van de twintigste eeuw wordt sterk gekleurd door de twee wereldoorlogen en de crisisperiode van het interbellum. Driemaal komt de pas verbeterde voedselsituatie van de globale bevolking in het gedrang en moet deze weer haar toevlucht nemen tot beproefde 'armoerecepten'. Bovendien bepalen de gebeurtenissen tussen 1914 en 1944 in grote mate het beleid dat achteraf zal worden gevoerd. 'Nooit meer honger' wordt evenzeer als 'Nooit meer oorlog' een soort van begrijpelijk adagium. Tot in het ongerijmde, daar waar te overvloedige en ongecontroleerde productie voor onder meer 'melkplassen' en 'boterbergen' zorgt. 4 Uitgaven mjpublishing nu ook digitaal De uitgeverij mjpublishing stelt elk schooljaar gratis digitaal materiaal ter beschikking van de scholen die het bijbehorende handboek dat jaar klassikaal voor elke leerling hebben aangekocht en gebruiken. Om dit digitaal materiaal op een handige en beveiligde manier ter beschikking te kunnen stellen is deze uitgeverij participant geworden in Knooppunt. 4.1 Wat is Knooppunt? Knooppunt is een online platform van educatieve uitgeverijen en ondersteund door de officiële boekfederatie Boek.be. Leraren (en eventueel leerlingen) vinden er het digitale lesmateriaal bij de handboeken die ze klassikaal gebruiken. 4.2 Wat zijn de voordelen? * Eenmalige registratie voor toegang tot ongeacht het aantal vakken en uitgeverij. * Een activeringscode per titel waarvoor digitaal materiaal beschikbaar is. * Een wachtwoord en dit gedurende het volledige schooljaar. Continu beschikbaar van op elk toestel met internetverbinding. * Altijd up-to-date. 4.3 Hoe werkt het? 1 Maak een account aan via 2 Meld je aan met je adres en wachtwoord. Vraag de activeringscode aan voor digitaal materiaal behorend bij het handboek. Wij vragen dit te doen via de TAC of TA zodat meteen de

9 code voor eventuele meerdere gebruikers docenten en/of studenten aangemaakt kan worden. 3 Activeer je digitaal lesmateriaal met behulp van de activeringscode. 4 Ga van start met je eigen lesmateriaal! 4.4 Wat is digitaal beschikbaar bij mjpublishing? * De reeks Hoe gasten ontvangen in de horeca - 50 prachtige filmpjes die direct aansluiten bij het boek en in het boek aangeduid worden met een icoontje. * Wijnen en dranken: de basis - 2de druk alle kaarten van de belangrijke wijnlanden, ingevuld en blanco. * Wijnen en dranken: Frankrijk de oefenkaarten. * Wijnen wereldwijd: het gedetailleerd overzicht van de Italiaanse wijnen en de belangrijkste wijnkaarten ter beschikking gesteld door de officiële instanties van de diverse wijnlanden. * Handboeken voor de slagerij: Deel 1: Vee en Vlees bij hoofdstukken 3, 4 en 5 Deel 2: Vleeswarenbereiding bij hoofdstukken 2 en 6 Deel 3: Culinaire bereidingen bij hoofdstukken 1, 2, 3, en 4 *Bakkerij en Banketbakkerij de belangrijkste foto s ter beschikking gesteld voor de lessen technologie. *In voorbereiding oefenmateriaal voor bij de reeks Gastheerschap in de Horeca en de reeks De keuken in de Horeca. Registreren kan je op en vraag de handleiding en de voorwaarden bij mjpublishing. 5 HandelingsGericht Werken - HGW 5.1 In het pedagogisch project van veel scholen vind je de intentie terug om aan iedere leerling een gepersonaliseerde zorg te geven. De jongere staat dan met zijn unieke persoonlijkheid en specifieke leefcontext centraal. Om die zorg voor de leerling concreet vorm te geven biedt het HGW een kader. De toenemende aandacht voor het handelingsgericht werken binnen de pedagogische begeleidingsdienst kadert in het mee zoeken naar oplossingen en ondersteuning van de school, de leerlingenbegeleider en de

10 leraar om aan al de leerzorgvragen, leernoden, verhoogde zorg een antwoord te geven. Om vorm te geven aan zorg vanuit Handelingsgericht Werken kun je altijd een beroep doen op ondersteuning van de pedagogische begeleiding. 5.2 Zorgvraag leren leren Onderstaand vind je een praktisch voorbeeld van een zorgvraag voor leren leren. De vakwerkgroepen hebben van de directie de opdracht gekregen om een antwoord te geven op de vraag hoe de leerling het beste zijn voorbereiding maakt voor de les (praktijk) en hoe de leerling het beste een les volgt. De suggesties, stappen, tips werden dan op smartschool geplaatst waar de leerling, de ouders, leerlingbegeleiders nu graag gebruik van maken voor alle lessen. Het uitgewerkte voorbeeld is, vrijblijvend en enkel ter inspiratie, een voorbeeld van een vakwerkgroep restaurant en keuken tweede graad bso Hoe is de evaluatiepraktijk voor TV en PV? Er is een permanente evaluatie voor het vak TV en PV. Dit wil zeggen dat er geen examens meer zijn voor elk vak afzonderlijk, maar dat de leraar de punten geeft op ieder moment van het lesgebeuren TV en PV. Dit kan aan de hand van een toets op het einde van de les, een toets over de vorige les, een toets na een periode van lessen, een oefening, een groepswerk, een spreekbeurt, een huistaak, een presentatie met PowerPoint, een opdracht, een praktijkbeurt De leraar gaf vroeger de punten voor elk vak afzonderlijk, maar doet dit nu op basis van de Iedere competentie bevat drie domeinen: - de kennis = de theorie - de vaardigheden = de praktijk - de attitudes = de houding tijdens de theorie en/of praktijk Op het rapport komen altijd de totale punten van de voorbije periode Hoe leer ik mijn kennis? Tips om de les te leren. * Lees aandachtig de (hoofdstuk)titels in je cursus. * Lees de behandelde leerstof aandachtig. * Maak opnieuw de opdrachten uit de cursus. * Maak een korte samenvatting of gebruik het bordschema van de les. * Stel jezelf zoveel mogelijk vragen over de leerstof.

11 * Voor welke toepassing gebruik je deze kennis in de praktijkles? Maak een beeld van de toepassing in je hoofd. * Als je een leerstofonderdeel niet begrijpt vraag je uitleg aan een medeleerling. * Als de uitleg van de medeleerling niet voldoende is vraag je opnieuw uitleg aan de vakleraar. Tips tijdens de les. * Werk actief mee tijdens de les. * Maak aanvullende notities in je schrift of cursus met eigen woorden. * Gebruik gekleurde tekstmarkers voor belangrijke lesonderdelen. * Gebruik gekleurde tekstmarkers voor de titels. * Invulteksten vul je altijd in. * Na afwezigheid laat je je informeren over de les bij vrienden. * Noteer het bordschema (is een beknopte samenvatting van de les) Hoe bereid ik me voor op de praktijkles? (Een voorbeeld voor restaurantpraktijk!) VOORBEREIDING LES PV Stap 1 Maak de menuontleding. Gebruik hiervoor het sjabloon 'menuontleding' opgemaakt door de school. Mogelijke vindplaats Menu opzoeken Smartschool Cursus Vakboek restaurant Menuontleding uitschrijven In fiche/sjabloon restaurantpraktijk Stap 2 Heeft de leraar een taak/opdracht gegeven voor de volgende les? Zo ja: de taak/opdracht klaarleggen om mee te nemen. Zo nee: naar stap 3. Stap 3 Lees de feedback en de oplossing(en) van de verbeterpunten uit vorige les(sen). Stap 4 Kledij klaarleggen (volgens de checklist 'restaurantkledij').

12 Stap 5 Klaarleggen van: bv. - bestelbonboekje - praktijkschrift/notities - lucifers - kurkentrekker/flesopener - schrijfgerief - dienstservet - schoolagenda (volgens de checklist 'benodigdheden restaurant') Wat doe ik tijdens de les PV? * Eigen notities maken over de uitleg van de leraar. * De functie beschrijven van de dag. * De verwachtingen doelen van de les noteren. * Het werkplan en/of stappenplan uitschrijven. * Vakgebonden houding/attitude: wat verwacht de leraar van mijn houding tijdens de les? * Wat doe ik op het einde van de les PV? * Reflectiedocument invullen. * De evaluatie bespreken. * Wat doe ik na de les/thuis? * Eigen notities aanvullen. * Cursus bewerken met tekstmarker. * 6 Dag van de beginnende leraar De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge (DPB Brugge) nodigt je van harte uit op een eerste ontmoetingsdag voor beginnende leraren. Voor het studiegebied Voeding heeft deze plaats op woensdagnamiddag 25 september 2013 om uur in d Abdij DPB Brugge - Baron Ruzettelaan Assebroek tel. (050) fax (050) Digitale inschrijving voor DPB-mededelingen Wil je de tweewekelijkse DPB-mededelingen automatisch via ontvangen, dan kan dit door de procedure te volgen uitgeschreven op de website van het dpb: dpb secundair onderwijs: inschrijvingen.

13 8 Stuurgroep Voeding Vanaf het schooljaar starten we met een actieve stuurgroep Voeding voor het secundair en hoger onderwijs binnen het Eekhoutcentrum. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de pedagogische begeleiding Brugge en de Katholieke Hogeschool Vives, lectoren uit het hoger onderwijs en leraren uit het secundair onderwijs vanuit het studiegebied Voeding en het studiegebied Personenzorg. Met de oprichting van deze stuurgroep willen we vooral een zo breed mogelijk nascholingsaanbod voor leraren en lectoren, met voeding als component in de opleiding, garanderen. De taak van de stuurgroep bestaat uit het ontwikkelen van een nascholingsaanbod voor individuele leraren en lectoren. Als eerste uitdaging zien we de organisatie van een Dag van de voeding. Patrick Ameye Dag van de voeding CURSUSCODE: D DOCENT: diverse docenten DATUM EN UUR: woensdag 19 maart namiddag LOCATIE: KH VIVES Campus Roeselare Roeselare

In dit artikel vraag ik graag uw aandacht voor volgende onderwerpen:

In dit artikel vraag ik graag uw aandacht voor volgende onderwerpen: 1 STUDIEGEBIED VOEDING Opleidingen Bakkerij, Grootkeuken, Hotel, Slagerij- en Voedingstechnieken Opleidingen Voeding CLW In dit artikel vraag ik graag uw aandacht voor volgende onderwerpen: 1 Progressief

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Patrick Ameye voor alle leraren Opleidingen Bakkerij, Hotel, Grootkeuken, Slagerij- en Voedingstechnieken 1 Nieuwe leerplannen schooljaar 2010-2011 1.1 Nieuwe leerplannen Restaurant

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum studiegebied VOEDING (2012-2013) Opleidingen Bakkerij, Hotel, Grootkeuken, Slagerij- en

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte Pedagogische Begeleidingsdienst contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte agenda namiddag INFORMATICA 1 info nieuwe leerplan(nen) 2de graad > kritische groepsbespreking > plenum

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Geachte directeur Beste collega DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Met deze mededelingen willen we al even vooruitblikken op de agenda van volgend

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming OVUR Examenchecklist 1 september 2017 Onderwijshervorming Definitief Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020

Nadere informatie

MEDEDELINGEN PERSONENZORG

MEDEDELINGEN PERSONENZORG MEDEDELINGEN PERSONENZORG REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Het schooljaar

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming Bedrijfsbeheer GIP en stage 1. Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020 Derde graad: september 2022 Eerste

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso Nieuwe leerplannen aardrijkskunde

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2017 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (versie aangepast op 29 augustus 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel

Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende (onderzoeks)opdrachten.

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016)

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 (aangepaste versie op 24 juni 2016) 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum Natuurwetenschappen (2012-2013) 1 Situering van het vak Natuurwetenschappen 1.1 Natuurwetenschappen

Nadere informatie

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Volgende

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Onderwijssociologie Vlerick Leuven Gent Management School Competentiecentrum Mens & Organisatie Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar 1 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BRUGGE Secundair onderwijs Baron Ruzettelaan 296 8310 Assebroek tel. (050) 37 26 75 fax: (050) 35 45 08 e-mail: dpb@dpbbrugge.be www.dpbbrugge.be Documenten

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Organisatiehulp 26 januari 2012 Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Vorige sessie september 2011 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso-personenzorg Uitgangspunten

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum natuurwetenschappen (2008) 1 Situering van het vak natuurwetenschappen 1.1 Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek ( 050 372675 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen NIEUWSBRIEF AARDRIJKSKUNDE-MaVo MEI 2015-2016

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

Brede basiszorg. Schooljaar :

Brede basiszorg. Schooljaar : Brede basiszorg Schooljaar : 2017-2018 Ondersteuningsmaatregelen - brede basiszorg. Schooljaar: vanaf 2017-2018. Fase 0 - Brede basiszorg Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke school biedt brede

Nadere informatie

BESTE OUDERS, BESTE LEERLING,

BESTE OUDERS, BESTE LEERLING, Slagerij BESTE OUDERS, BESTE LEERLING, WELKOM IN ONZE SCHOOL! ONZE SCHOOL IS GESPECIALISEERD IN OPLEIDINGEN HOTEL, RESTAURANT & KEUKEN, SLAGERIJ, BAKKERIJ, TOERISME EN HOSPITA- LITY. ELKE DAG OPNIEUW GEVEN

Nadere informatie

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN

VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INSPECTIE EN BEGELEIDING LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN Rooms-katholieke godsdienst VAKINFORMATIEDOSSIER R.-K. GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS IN ALLE NETTEN INLEIDING Het vakinformatiedossier (VID) is een

Nadere informatie

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal?

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? In deze folder vind je een stap-voor-stap uitleg over het inloggen in Schoolwise

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Maak kennis met Social

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

ENGELS. Zijn er nog vragen?

ENGELS. Zijn er nog vragen? ENGELS Zijn er nog vragen? Als begeleider talen krijgen we dagelijks vragen en bedenkingen rond leerplannen, ondersteunende documenten, extra informatie over het vak, evaluatie, didactiek, zorg en taalpedagogiek.

Nadere informatie

Digiplein. DIGIPLEIN Registreren, Licentie activeren, E-boeken openen DOCENTENHANDLEIDING. 2 e DRUK. AUTEUR(S): J. van Mosseveld

Digiplein. DIGIPLEIN Registreren, Licentie activeren, E-boeken openen DOCENTENHANDLEIDING. 2 e DRUK. AUTEUR(S): J. van Mosseveld Digiplein DOCENTENHANDLEIDING DIGIPLEIN Registreren, Licentie activeren, E-boeken openen 2 e DRUK AUTEUR(S): J. van Mosseveld Digitale ondersteuning: Ga naar www.uitgeversgroep.nl > Log in > Zoek op boekcode

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.:

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.: Vernieuwde website 1 Ondersteuning lesmateriaal Hier zijn er vier mogelijkheden. Technische activiteiten 1ste graad Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Inleiding Het EnerCities pakket biedt je school de mogelijkheid om gebruik te maken van een serious game (leerspel) met bijbehorende educatieve toolkit en communicatiefaciliteiten

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Beste collega, Graag breng ik u nog eens het project Junior College onder de aandacht. Hiermee krijgen 17- en 18-

Nadere informatie

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel EINDWERK Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken TV & PV Hotel INHOUD Doelstelling, kennis, vaardigheden, attitudes 3 Opdracht, puntenverdeling 4 Een verzorgt uiterlijk 5 Menu 9 Overzicht producten

Nadere informatie

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010 Actualisatie Studierichting STW Integrale Opdrachten December 2010 Voeding binnen IO - inspectie: onderscheid leerplan voeding 2de en 3de graad - September 2011 - geen nieuw leerplan maar bestaande geëvalueerd:

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN REGIO WEST-VLAANDEREN SECUNDAIR ONDERWIJS Documenten van de leraar Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied) bestaan,

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega TOERISME Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken. We zijn er klaar voor. Ik wens jullie allen alvast een boeiend schooljaar

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 EVALUEREN. 1 Procesevaluatie versus productevaluatie

Pagina 1 van 5 EVALUEREN. 1 Procesevaluatie versus productevaluatie Pagina 1 van 5 1 Procesevaluatie versus productevaluatie Procesevaluatie: richt zich op de kwaliteit van het leerproces en probeert dus het leerproces van de leerlingen en het onderwijsproces (het didactisch

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com WAT OMVAT BIO NATURALIS 3 VOOR DE LEERLING? Leerwerkboek: Laboboek: Een algemene inhoudstafel en methodewijzer Onderzoeksvragen die elk nieuw onderwerp inluiden Actieve leermethode: gevarieerde werkvormen,

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN Gerrit Schuermans voor alle leraren De berichten die in de vorige mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative!

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative! Waversesteenweg 41 3090 Overijse HANDLEIDING Een digitale quiz maken met Socrative! Legende Voer de handeling uit op je computer. Extra aandacht! Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Een account aanmaken en instellen...

Nadere informatie

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012 Organisatiehulp derde graad 1 juni 2012 1 Agenda Stand van zaken OH -vragen van scholen en leraren Servicedocument Geïntegreerd werken Evalueren Reflecteren Stage Info per competentie Stand van zaken:

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Bio voor jou 4. Uw kijk op biologie

Bio voor jou 4. Uw kijk op biologie Uw kijk op biologie Eindelijk een methode met uw kijk op biologie! Een nieuw leerplan in 2012, vertaald in een nieuw concept Een vernieuwde kijk op biologie Opstart 4 e jaar Analyse van het leerplan Bepalen

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

DOCFLOW Handleiding voor het gebruik van het programma

DOCFLOW Handleiding voor het gebruik van het programma DOCFLOW Handleiding voor het gebruik van het programma 1 Inhoudsopgave DOCFLOW Handleiding voor het gebruik van het programma... 1 Starter 1 Hoe maak je een Knooppunt-Account?... 3 Starter 2 Hoe voeg je

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

De nieuwe methodesite Traject Nederlands. Voor docenten Traject Nederlands Studiejaar 2013-2014

De nieuwe methodesite Traject Nederlands. Voor docenten Traject Nederlands Studiejaar 2013-2014 De nieuwe methodesite Traject Nederlands Voor docenten Traject Nederlands Studiejaar 2013-2014 Inloggen methodesite Ga naar www.trajectnederlandsonline.nl Klik op de button inloggen. U komt vervolgens

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE jan.bonne@vsko.be SECUNDAIR ONDERWIJS VAKBEGELEIDING PAV Brugge, 30-01-2015 Ter kennisgeving aan alle directies van scholen met PAV Gelieve een kopie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

Dhr. C. Van Vliet directeur eerste graad. Mevr. M. Van Oevelen - vakcoördinator wiskunde eerste graad

Dhr. C. Van Vliet directeur eerste graad. Mevr. M. Van Oevelen - vakcoördinator wiskunde eerste graad 1 Basis en verdieping? 3 Leerondersteuning wiskunde op OLVC (betalend) 4 Externe online ondersteuning 5 Individuele bijles 6 Externe ondersteuning 7 Hulpmiddelen op OLVC Digitale leeromgeving 8 Steunlessen

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het. SITO 7 te ANTWERPEN

Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het. SITO 7 te ANTWERPEN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS Inspectie Secundair Onderwijs Inspectieverslag over de schooldoorlichting van het SITO 7 te ANTWERPEN Inrichtende macht Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2014-2015 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep (samen met DBV&A) 2 Informatie, ondersteuning, trajectbegeleiding op

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie