Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014"

Transcriptie

1 Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) Mailadres: of Website:

2 WorkingStyle: Visie en aanpak van verzuim De oprichters van WorkingStyle hebben in diverse directie- en managementposities gezeten bij Arbodiensten, verzuimbegeleiders, re-integratiebedrijven, UWV/UVI s, outplacement- en loopbaanbureaus, etc. Gedurende deze tijd is van daaruit een groot netwerk opgebouwd en veel kennis en ervaring opgedaan over de werkelijke problemen die werkgevers ondervinden bij verzuim. Hierdoor zijn wij in staat om flexibel op vragen en wensen van werkgevers in te springen en/of te anticiperen. Wij hebben dit netwerk opgebouwd niet alleen door goede ervaring, maar ook omdat de resultaatgerichte aanpak (werkhervattinggerichte aanpak en dus reduceren van verzuim) bij deze dienstverleners voorop staat. Zo treft u bij ons niet een bedrijfsarts die eigenhandig elke 3 tot 4 weken nieuwe spreekuren met de medewerkers inplant, of een arbeidsdeskundige die bij medewerkers onnodig blijft trekken aan een 1 ste spoortraject. We werken volgens strakke protocollen, waarbij wij altijd in the lead blijven en checken op het te behalen resultaat, bijsturen als dit nodig is of eventueel de dienstverlening beëindigen. Door gericht en vooral pragmatisch met verzuim om te gaan (gezond verstand) zijn wij in staat om tegen aanzienlijk minder kosten het verzuim daadwerkelijk te verlagen. Centraal staan bij ons de inzet van snelle resultaat gedreven interventies, het goed in gesprek blijven met uw medewerker en u en het zoeken naar realistische en verantwoorde mogelijkheden om te re-integreren. Tijdens dit proces nemen wij u, als werkgever, mee en dragen actief kennis over. Op deze wijze leren wij u om te gaan met (dreigend) langdurig verzuim en bent u op enig moment in staat om zelf oplossingen te bedenken en aankomend verzuim te herkennen en voorkomen. En mocht dit allemaal niet lukken, dan blijven we u structureel en intensief begeleiden, want het resultaat richting herstel blijft het einddoel. Voor u als werkgever is het al een hele klus om uw bedrijf draaiende te houden. En daar waar een medewerker langdurig verzuimt, wordt het lastig om deze afwezigheid op te vullen. Het is nog moeilijker om adequaat en resultaatgericht samen met de medewerker een verantwoord reintegratietraject af te stemmen. Dit vereist tijd, maar soms ook veel kennis en ervaring met complexe verzuimproblematiek en dat is juist waar het de ondernemer vaak aan kennis en ervaring ontbreekt. En dan te bedenken dat meer dan 70% van het verzuim geen medische reden heeft. Het maakt het allemaal niet makkelijk en overzichtelijk. En dat hoeft ook niet, want de Verzuimcoördinator van WorkingStyle pakt de verzuimdossiers op en instrueert/adviseert u in wat u moet doen. In het fullservice abonnement worden de concepten voor de re-integratieplannen, sanctiebrieven en gesprekken door ons voorbereid. De Verzuimcoördinator stuurt de interventiepartijen aan en koppelt de resultaten en eventuele acties terug naar u terug en maakt de concepten van de Poortwachter documenten op. Door het overdragen van onze kennis en werkwijze, ontstaat er binnen uw organisatie vanzelf meer aandacht voor verzuim en het voortijdig nemen van maatregelen om uitval van medewerkers te voorkomen. De kernissue is dat verzuim veel geld kost. Niet alleen als gevolg van het doorbetalen van de salariskosten van de uitgevallen medewerker, maar ook veroorzaakt door hoge interventiekosten, vervanging van de zieke medewerker, productieverlies en de extra belasting bij collega s. Kortom: Een onderwerp dat niet alleen maximaal aandacht verdient, maar ook een fors bedrag aan besparing en optimalisatie van het bedrijfsresultaat kan opleveren. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

3 Fullservice verzuimbegeleiding WorkingStyle heeft voor u als werkgever via Van Lanschot Chabot een fullservice abonnement voor de verzuimbegeleiding samengesteld. In dit abonnement worden uw medewerkers vanaf de 1ste arbeidsongeschiktheidsdag tot en met de WIA begeleid. Tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker verzorgt de Verzuimcoördinator van WorkingStyle de volgende activiteiten: Het eerste contact met uw medewerker: Op het moment dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim, frequent verzuim, arbeidsconflict of zwart/grijs verzuim, vindt het eerste contactmoment met uw medewerker op de dag van de ziekmelding plaats. Bij kort verzuim, zoals griep en dergelijke, zal de eerste verzuimopvolging op de 5de dag plaats vinden. Het maken van concepten Plan van Aanpak, Bijstellingen Plan van Aanpak, 1 ste jaarevaluatie en Re-integratieverslag WIA. Dit ingevulde concept zult u met uw medewerker moeten doornemen en ondertekenen, waarbij uiteraard de mogelijkheid altijd aanwezig is om aanpassingen door te voeren. Wij ontvangen graag een kopie van het definitieve document retour. De Verzuimcoördinator heeft gedurende het verzuim frequent contact met zowel uw zieke medewerker als met u. In de verzuimapplicatie kunt u de verslaglegging van deze contacten in het dossier van de medewerker volgen. Eveneens kunt u zelf uw eigen notities en/of gespreksverslagen toevoegen, alsook het downloaden van documenten die van belang zijn voor het dossier. De kosten van de inzet van de bedrijfsarts zijn verdisconteerd in het abonnement. Dit betekent dat u geen extra kosten betaalt voor de inzet van deze arts. De Verzuimcoördinator verzorgt de informatie richting de bedrijfsarts, coördineert de afspraak en zorgt voor de controle en afhandeling van de rapportage. Indien de bedrijfsarts het noodzakelijk acht dat er medische informatie bij de specialist moet worden opgevraagd, zijn wij wel genoodzaakt om deze kosten aan u door te berekenen. Daarnaast zal de specialist ook vaak nog een factuur hierover sturen en deze wordt eveneens aan u doorbelast. Als u de ziekmelding niet vertrouwt, kunt u ons verzoeken om een spoedcontrole uit te laten voeren. Deze dient voor uur s morgens aan ons te worden doorgegeven en wij koppelen voor 8.00 uur de volgende dag de uitslag van deze controle naar u terug. De kosten voor de inzet van deze spoedcontroleur maken, mits met mate ingezet, onderdeel uit van het tarief en u zult hiervan dan ook geen factuur ontvangen. De Verzuimcoördinator regelt de inzet van interventies voor u en uw medewerker. Op het moment dat er een Arbeidsdeskundige, een 2de spoorspecialist, fysieke en/of psychische interventies, wachtlijstbemiddeling, mediation, etc. moet worden opgeschakeld, zal onze Verzuimcoördinator dit voor u verzorgen. Eveneens zal de Verzuimcoördinator de financiële bijdrage in de kosten hiervan met uw eventuele inkomensverzekeraar afstemmen. Daarnaast volgen wij de resultaten van de inzet van deze interventies voor u en zullen daar waar nodig bijsturen. De Verzuimcoördinator zal actief de mogelijkheden om bijdragen, uitkeringen of vergoedingen te verkrijgen of te verhalen bij UWV of verzekeraars voor u onderzoeken en u daarin adviseren/ondersteunen. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

4 Heeft u (nog) niet de beschikking over een verzuimreglement? U kunt een concept hiervan gratis bij ons opvragen. Op het moment dat het nodig is dat er bedrijfskeuringen moeten plaats vinden, of dat er een RI&E of PMO moet worden opgesteld (of geactualiseerd) of een ander onderzoek/advisering op het gebied van ergonomie, klimaatbeheersing, geluid, etc. zal moeten plaats vinden, kunt u dit via ons aanvragen. U heeft de beschikking over een webbased verzuimapplicatie. Hierin kunt u uw medewerker ziek en/of (gedeeltelijk) hersteld melden. Eveneens kunt u uw eigen verzuimdossier in dit systeem opbouwen en heeft u op elk moment inzage ten aanzien van onze activiteiten in het verzuimdossier. Via een mailbericht wordt u op de hoogte gesteld van een verandering in het dossier. U heeft de beschikking over een Arbo-licentie. U krijgt van ons een Poortwachtergarantie op het gehele verzuimbegeleidingstraject. Hierdoor bent u gevrijwaard van sancties van het UWV tijdens de WIA-beoordeling. De kosten van de sanctie kunt u op ons verhalen. Uiteraard is deze garantie niet van toepassing op verzuimdossiers die niet vanaf het eerste moment van de arbeidsongeschiktheid bij ons in de begeleiding hebben gezeten (tenzij u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen) of wanneer u onze adviezen niet tijdig heeft opgevolgd. Wij signaleren en adviseren wij problematieken rondom structureel en/of functiegericht verzuim en preventievraagstukken. Met een fullservice verzuimabonnement voert WorkingStyle de regie over het verzuim, hanteert tijdens de verzuimbegeleiding korte communicatielijnen, een transparante werkwijze, een goed opgebouwd verzuimdossier en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen ten aanzien van de rol van werkgever en/of leidinggevende tijdens het re-integratieproces. Daarnaast signaleren en adviseren wij problematieken rondom structureel en/of functiegericht verzuim en preventievraagstukken. Kortom; Werkgevers aangesloten bij WorkingStyle kunnen rekenen op een bredere advisering, dan alleen de begeleiding van het verzuim. In de bijlage treft u het overzicht van onze verzuimbegeleiding aan. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

5 Verzuimbegeleiding door de VerzuimSpecialist (verrichtingenpakket) WorkingStyle probeert in al haar verzuimpakketten de werkgever, door middel van coaching, begeleiding en instructie, bewust te maken van de rol die hij/zij in de verzuimbegeleiding zelf kan en zou moeten voeren. Ons streven is er altijd op gericht om de werkgever deze kennis bij te brengen en te leren om zoveel mogelijk zelf een groot deel van de verzuimdienstverlening op zich te nemen. Hierdoor bestaat er ook geen behoefte/noodzaak meer aan een fullservice verzuimabonnement met bijbehorende kosten. Natuurlijk heeft niet iedere werkgever hieraan behoefte. Maar bedrijven met een eigen P&O afdeling of een medewerker, die speciaal is belast met de uitvoering van deze taken, zijn heel goed in staat om een groot deel van deze begeleiding zelf te doen. Wanneer dit in onze ogen mogelijk en verantwoord is, kan de werkgever, onder toezicht van onze VerzuimSpecialist, meer zaken in eigen beheer uitvoeren. Deze ervaren specialist wordt aan de organisatie gekoppeld en adviseert bij vraagstukken en problemen op het gebied van verzuim, schadelastbeheersing, preventie, gezondheidsmanagement, wet- en regelgeving, vitaliteit, subsidies/vergoedingen en WIA-dossiers. In feite kijkt deze specialist over de schouder van de werkgever mee. Hierdoor blijft de werkgever verzekerd van een deskundig vangnet en wordt op deze wijze geborgd dat er een (gevraagde en ongevraagde) controle en advies plaats vindt op de verzuimbegeleiding volgens de richtlijnen van Poortwachter en maximale schadelastbeperking. En vanuit onze verantwoordelijkheid, geven wij ook in deze constructie de werkgever een Poortwachtergarantie. Mits onze gevraagde en ongevraagde adviezen wel door de werkgever worden opgevolgd. Overzicht van de zaken waar de VerzuimSpecialist zich op richt: Gedurende het verzuim frequent toetsen of deze verzuimdossiers effectief richting gedeeltelijke of aangepaste werkhervatting worden begeleid; Toetsing op het begeleiden conform de eisen en richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter; Toetsing van de tijdigheid en effectiviteit van de ingezette interventies (behandelaars, arbeidsdeskundigen, 2de spoorspecialisten, bedrijfsartsen, etc.) en controle en advies op herstel bevorderende interventies; Advisering over de mogelijkheden om bijdragen, uitkeringen of vergoedingen te verkrijgen of te verhalen bij UWV of verzekeraars; Advisering over preventieve aspecten, evenals aspecten rond gezondheidsmanagement; Controle en advies op gesignaleerd afwijkend verzuim binnen de organisatie van de werkgever (functie gerelateerd verzuim, verzuim als gevolg van vergrijzing, frequent verzuim, grijs/zwart verzuim, stijging van het verzuim bij bepaalde afdelingen, etc.). Op het moment dat de VerzuimSpecialist naast deze toetsing en advisering door de werkgever wordt gevraagd om praktische bijstand, zal de inzet op basis van een verrichting worden gefactureerd. Het resultaat van de VerzuimSpecialist is uiteindelijk een besparing van de kosten als gevolg van verzuim en een werkgever die zelfredzaam is als het gaat om de reguliere verzuimbegeleiding. Dit heeft tot gevolg een beter rendement en uiteindelijk een vitale organisatie. Uiteraard is het ook mogelijk om het dossier volledig in ons beheer te laten begeleiden. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

6 Zoals al gezegd is op dit abonnement de Poortwachtergarantie van toepassing. Mocht een werkgever bij de WIA-beoordeling een sanctie oplopen, dan kan deze op WorkingStyle worden verhaald. Deze Poortwachtergarantie is ook van toepassing op door ons ingezette interventies en andere externe partijen, mits deze vanuit de door WorkingStyle gecontracteerde providerboog zijn ingezet. Voorwaarde is wel dat u het verzuimdossier in onze verzuimapplicatie goed bijhoudt en onze adviezen tijdig opvolgt. Zonder uw aantekeningen in het dossier kunnen wij deze niet volgen en zijn wij genoodzaakt om de Poortwachtergarantie in te trekken. Omdat in deze vorm een minder arbeidsintensieve begeleiding nodig is, stellen wij de VerzuimSpecialist tegen een substantieel lager abonnementstarief ter beschikking, dan bij het fullservice pakket het geval is. De specialist wordt aangeboden tegen een tarief van 29,70 per medewerker per jaar. De tarieven zijn inclusief de beschikking over onze verzuimapplicatie en een Arbo-licentie en exclusief BTW, de inzet van casemanagement, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en andere interventie- en/of contractpartijen. De begeleiding vindt primair vanuit onze vestiging in Nieuwegein plaats. Op de volgende pagina treft u de bijlage met het overzicht van onze verzuimdienstverlening en de bijbehorende tarieven aan. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

7 Verzuimbegeleiding Verzuimspecialist Fullservice Administratieve verwerking ziek- en herstelmelding door werkgever zelf 1ste verzuimgesprek* door werkgever zelf of casemanagement per kwartier 1ste/5de dag* Inzet spoedcontrole door lekencontroleur (met mate en mits aangevraagd voor uur) 53,95 Voeren van frequente verzuimgesprekken met werknemer van 1ste ziektedag tot aan WIA door werkgever zelf of casemanagement per kwartier Voeren van frequente voortgangsgesprekken met werkgever omtrent reïntegratie zieke werknemer door werkgever zelf of casemanagement per kwartier Het frequent volgen van het verzuimdossier en gevraagd en ongevraagd adviseren Signalering inzet wachtlijstbemiddeling Inzet wachtlijstbemiddeling casemanagement per kwartier Signalering bijdrage verzekeraars t.b.v. interventies Inzet bijdrage verzekeraars t.b.v. interventies casemanagement per kwartier Signalering frequent verzuim, vangnet (voor zover ons bekend) en regres Signalering Plan van Aanpak Maken van concept Plan van Aanpak 53,95 Signalering Probleem Analyse Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor de Probleem Analyse casemanagement per kwartier Inzet Bedrijfsarts voor Probleem Analyse 168,25 Signalering inzet interventiepartijen Regelen en coördineren interventiepartijen casemanagement per kwartier Inzet van Arbeidsdeskundige ter ondersteuning van de reïntegratie of afdichting 1ste spoor op offertebasis op offertebasis Signalering Bijstelling Plan van Aanpak Maken van concept Bijstelling Plan van Aanpak 53,95 Signalering inzet bedrijfsarts voor Bijstelling Probleem Analyse Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor de Bijstelling Probleem Analyse casemanagement per kwartier Inzet Bedrijfsarts voor Bijstelling Probleem Analyse 168,25 Signaleren 42ste weekmelding UWV Verzorgen 42ste weekmelding UWV 16,65 Signalering 1ste Jaarsevaluatie Maken concept 1ste Jaarsevaluatie 129,50 Signaleren inzet bedrijfsarts voor het Actueel Oordeel Regelen en coördineren inzet van de bedrijfsarts voor het Actueel Oordeel casemanagement per kwartier Inzet Bedrijfsarts voor Actueel Oordeel 168,25 Signalering Reïntegratieverslag WIA Maken concept Reïntegratieverslag WIA 183,40 Coördinatie WIA-aanvraag casemanagement per kwartier Opbouw verzuimdossier tot aan WIA casemanagement per kwartier Signaleren sanctiemogelijkheden i.h.k.v. Wet Verbetering Poortwachter Maken conceptbrief bezwaar tegen sanctie t.b.v. werkgever casemanagement per kwartier Poortwachtergarantie (mits adviezen tijdig opgevolgd) Abonnementkosten per medewerker excl. BTW 29,70 97,10 = inclusief het abonnementtarief Fullservice verzuimbegeleiding 2014 NB. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd volgens CBS zakelijke dienstverlening * ingeval van dreigend langdurig, frequent en oneigenlijk verzuim of arbeidsconflicten nemen wij altijd op de dag van de melding contact met uw werknemer op. Het regulier kort verzuim (zoals griep, etc.) bellen we op de 5de dag van het verzuim. Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

8 Basisdienstverlening en services Verzuimspecialist Fullservice Inrichting verzuimapplicatie t.b.v. werkgever * Autorisaties toekennen * Via format medewerkergegevens in verzuimapplicatie inlezen * Inlogcodes en wachtwoorden verstrekken * On-line inzicht in verzuimdossiers * On-line op te vragen verzuimstatistieken Koppeling maken tussen verzuimapplicatie en personeelsinformatiesysteem Offerte Offerte Verstrekking concept verzuimreglement 276,55 Inzet casemanagement (per heel kwartier) 21,60 Inzet Bedrijfsarts * Spreekuur 84,15 * Spreekuur en FML 168,25 * Probleemanalyse 168,25 * Actueel Oordeel 168,25 * Spreekuur en bijstelling PA 168,25 * Probleemanalyse en FML 252,35 * Actueel Oordeel en FML 252,35 * Telefonisch consult (per kwartier) 43,25 * Arbeidsomstandigheden spreekuur 84,15 * Melden beroepsziekten 84,15 * Opvragen medisch dossier (excl. factuur vanuit medisch specialist, deze wordt nagefactureerd) 84,15 84,15 * Annulering minder dan 48 uur tevoren 100% 100% * Annulering meer dan 48 uur tevoren 33,30 33,30 Inzet lekencontroleur: * Spoedbezoek (aangevraagd voor uur en terugkoppeling volgende dag voor 8.00 uur) 53,95 * Spoedbezoek (aangevraagd voor uur en telefonische terugkoppeling dezelfde dag voor uur) 64,80 * Spoedbezoek (aangevraagd voor uur en schriftelijke terugkoppeling dezelfde dag voor uur) 75,55 * Spoedbezoek (aangevraag voor uur en indien mogelijk telefonische terugkoppeling dezelfde dag voor uur) 97,10 * Weekendcontrole (voor uur aangevraagd en maandag voor terugkoppeling) 129,50 Arbo-zorgproducten * Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) * Uitvoering RI&E * Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) * Geluidsmetingen * Klimatologisch onderzoek * Ergonomiemetingen en advisering * Keuringen * Etc. Inregelen en herstel lopende ziektedossiers vanaf 6 weken verzuim (en indien mogelijk het afgeven Poortwachtergarantie en deze wordt uitsluitend schriftelijk bevestigd) op offertebasis 512,25 op offertebasis 512,25 Het verstrekken van verzuimgegevens aan verzekeraar Training t.b.v. leidinggevenden 'Omgaan met verzuim', groep min. 8 en max. 12 personen * 1.617, ,50 Inzet verzuimmanager of Arbeidsdeskundige bij SMT (max. 3 keer per jaar) op offertebasis op offertebasis Inzet Arbeidsdeskundige op offertebasis op offertebasis Inzet mediation of conflictbemiddeling op offertebasis op offertebasis Inzet zorginterventies op offertebasis op offertebasis Inzet 2de spoorspecialisten op offertebasis op offertebasis * excl. reiskosten, -tijd en locatiekosten = inclusief het abonnementtarief NB. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd volgens CBS zakelijke dienstverlening Informatie verzuimdienstverlening WorkingStyle voor werkgevers

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast sinds 2001 kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijk werkende speler met regionale roots.

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Opmaak: 18 september 2014 Door: ProVitale ProVitale Adres: Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst

Toelichting op de overeenkomst Toelichting op de overeenkomst Wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan voor vijf taken: Ziekteverzuimbegeleiding Bieden van de mogelijkheid voor

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Weleens een goede Arbodienst ontmoet?

Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Aantrekkelijke prijs Betrokken Oog voor resultaat Passie Korte lijnen Minder kosten! Verdienen aan verzuimbeperking? Ja, u leest het goed! Aan de aanpak van verzuim

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Ons productaanbod Aanvullende dienstverlening Arbeidskundig onderzoek Richtinggevend in werk Het productaanbod van Koers Oost 1. Inzet arbeidsdeskundige als casemanager De casemanager monitort voor u het

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale 0 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met alle activiteiten die de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter eisen. Arbo en verzuim- (HR en overige)

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Handreiking verzuimpreventie CGK

Handreiking verzuimpreventie CGK Handreiking verzuimpreventie CGK Steunpunt Kerkenwerk Januari 2015 Titel Handreiking verzuimpreventie CGK Januari 2015 1 Inleiding Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten.

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES

2 WET VERBETERING POORTWACHTER ARBO-ADVIES 2 WET VERBETERING ARBO-ADVIES WET VERBETERING (WVP) WET VERBETERING U bent als werkgever verplicht een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar passend werk, gedurende een periode van twee

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Arbozorg, meer dan alleen arbo!

Arbozorg, meer dan alleen arbo! Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Arbozorg, meer dan alleen arbo! SVS is meer dan een arbodienst. Naast arbo en verzuimbegeleiding verzorgen zij ook mijn

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie