Keuzegids arbodienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzegids arbodienstverlening"

Transcriptie

1 Keuzegids arbodienstverlening

2 Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het voor een werkgever soms lastig om te kiezen uit de verschillende arbodienstverleners. Wat is nu voor welke werkgever het best passende arbopakket? Omdat u, als assurantieadviseur, bij deze keuze een steeds belangrijkere rol speelt, hebben wij voor u deze handleiding opgesteld. In deze keuzegids vindt u de verschillen tussen de diverse arbodienstverleners en arbopakketten overzichtelijk op een rij! Hierdoor kunt u uw relatie goed adviseren bij het maken van de juiste keuze op het gebied van arbodienstverlening. Preferred suppliers Turien & Co. heeft afspraken gemaakt met een drietal actieve en betrokken arbodienstverleners, onze preferred suppliers zijn: - Arbobutler; - Workingstyle; - Regiopoortwachters. Met de hierboven genoemde preferred suppliers zijn heldere werkafspraken gemaakt over de verzuimbegeleiding, kosten, bereikbaarheid en uitwisseling van gegevens. Deze partijen zijn in staat om met een persoonlijke en servicegerichte aanpak het verzuim binnen de organisatie te begeleiden. De dienstverlening van deze geselecteerde arbodiensten kunnen gecombineerd worden met bijna alle verzuimverzekeringen die Turien & Co. aanbiedt, inclusief de voordelen vanuit de totaalpakketten (m.u.v. Generali). Als de ziekteverzuimverzekering wordt aangevuld met één van de hierboven genoemde arbodiensten, dan kan de werkgever profiteren van de volgende voordelen: Eén 'loket functie' voor de ziekmelding; één ziekmelding volstaat voor een volledige afhandeling van een verzuimschade; Uitstekende dienstverlening; Strenge kwaliteitsbewaking; Hoogwaardige kennis; Dichtbij, persoonlijk en betrokken; de werkgever krijgt één vast aanspreekpunt; Korting op de totaalprijs. Onze overige arbodiensten uit de providerboog 1 zijn: De Arbodienst; Maetis Ardyn; Arboned; Capability. 1 Een providerboog is een groep zorgvuldig geselecteerde organisaties die interventies op het gebied van arbozorg/verzuim uitvoeren

3 Uw advies is niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw relatie van essentieel belang. Om het belang van goede verzuimbegeleiding te kunnen inzien is het belangrijk dat de werkgever bewust wordt gemaakt van het feit dat een juiste keuze voor arbodienstverlening veel voordelen biedt. Een goed arbobeleid is namelijk niet alleen belangrijk voor het welzijn van de werknemers, maar zeker ook een manier om kosten te besparen voor de werkgever. Voordelen voor de werkgever De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. De werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer werkgever of werknemer zich niet aan de verplichtingen houden, volgen er financiële sancties vanuit het UWV. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot loondoorbetaling van maximaal 52 weken. Naast deze eventueel verplichte loondoorbetaling heeft een hoog verzuimpercentage, ook premieverhoging op de verzuimverzekering tot gevolg. Verder wordt de werkgever ook afgerekend op het aantal WIA instromers; hoe meer instromers in de WIA, hoe hoger de WGA-en ZW- premies voor de werkgever. Indirect zijn dit aanzienlijke kostenposten voor de werkgever. Voordelen voor de werknemer Voor werknemers bestaan er veelal geen directe inkomensprikkels tot verzuimbeperking. Voor de meeste werknemers is het inkomen tijdens ziekteverzuim gelijk aan het loon. Hoewel het wettelijk verzuiminkomen 70% bedraagt, en vrijwel alle cao s bovenwettelijk aangevuld worden tot 100% gedurende maximaal een jaar, bestaat er toch een kans dat de zieke werknemer in een WAO-gat, dat zo diep kan zijn als het sociaal minimum, terecht komt. Bovendien mag de werkgever het loon inhouden als de werknemer niet meewerkt aan het reintegratieproces. Naast de eventuele financiële kwestie die meespeelt, kan de zieke werknemer ook terechtkomen in een emotionele periode. Deskundige aanpak Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers kunnen voor een deskundige aanpak op het gebied van preventie en ziekteverzuim een gecertificeerde arbodienst uit onze providerboog inschakelen.

4 Leidraad arbodiensten Een arbodienst kan van grote betekenis zijn voor het terugdringen van het ziekteverzuim door advies en invulling te geven aan de procedure van ziekmelding, preventie, begeleiding en re-integratie van medewerkers. De arbodienst ondersteunt en adviseert de werkgever en personeel bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. De volgende vragen kunnen helpen bij het maken van een goede keuze voor arbodienstverlening: 1. Hoe groot is de onderneming? Bij kleine werkgevers kunnen de financiële gevolgen van een zieke medewerker de liquiditeit van het bedrijf in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dat de verzuimbegeleiding volgens de regels wordt uitgevoerd. In dit geval zullen wij een uitgebreid arbo-pakket aanraden. Zo is de werkgever ontzien van alle mogelijke financiële gevolgen bij verzuim. 2. Wat waren de ziekteverzuimpercentages over de afgelopen jaren? Een laag verzuimpercentage wil natuurlijk niet zeggen dat dit een garantie is voor de toekomst, maar als blijkt dat er niet of nauwelijks zieken zijn en er voor de nabije toekomst geen extreme verwachtingen, zoals een reorganisatie of contractbeëdigingen e.d. zijn gepland, dan zou u een abonnement op basis van verrichtingen kunnen overwegen. 3. Wil de werkgever de regie in eigen handen nemen of wil hij deze begeleiding geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij de arbodienst? Als de werkgever kennis in huis heeft op het gebied van verzuimbeleid en niet of nauwelijks te maken heeft met zieke medewerkers, dan zou hij kunnen overwegen om een basispakket te nemen. Mochten er onverhoopt toch zieken zijn en de werkgever alsnog gebruik wil maken van de dienstverlening van de arbodienst, dan zullen de kosten van de arbodienst achteraf verrekend worden. Indien de werkgever poortwachterproof wil zijn, adviseren wij het uitgebreide pakket.. 1. Hoe groot is de onderneming? Klein (tot 5-10 personen) Middelgroot (10-50 personen) Groot (50 of meer personen) 2. Wat was het ziekteverzuimpercentage van de afgelopen drie jaren? Meer dan 5% Minder dan 5% 3. Regie in eigen handen of uitbesteden aan de arbodienst? Uitbesteden aan de arbodienst Regie in eigen handen Uitgebreid arbopakket Basis pakket of basis plus pakket

5 Preferred suppliers Hieronder vindt u een korte omschrijving van de verschillende arbo- pakketten van onze preferred suppliers. Op de laatste pagina kunt u in één oogopslag de verschillen zien. Zoals u kunt zien zijn de namen van de arbopakketten afgekort. Arbobutler De dienstverlening van Arbobutler kan gekoppeld worden aan alle verzekeraars. Servicepakket (SP) Arbobutler zorgt er samen met de werkgever voor dat een verzuimende medewerker optimaal begeleid wordt naar een spoedige re-integratie. Hierin staat persoonlijke aandacht met een zakelijke grens centraal. Ook is er een vaste verzuimcoördinator aanwezig die onder andere frequent verzuim signaleert en periodiek poortwachterproof audits uitvoert. Dit abonnement is voor bedrijven die liever op basis van verrichtingen achteraf betalen. Regiopoortwachters De dienstverlening van Regiopoortwachters kan gekoppeld worden aan alle verzekeraars met uitzondering van Generali. Verzuimmanagement+ nacalculatie ( verzuimdiagnose uiterlijk eind 2e week) ( VMN-2 ) Poortwachterbestendige begeleiding door de arbeidskundig casemanager en bedrijfsarts gedurende de eerste twee ziektejaren. Voor werkgevers die zelf de verzuimmelding afhandelen en kunnen inschatten of de verzuimbegeleiding gelijk in de eerste ziekteweek opgestart dient te worden. Voor bedrijven die liever achteraf de werkelijke kosten van de begeleiding betalen. Verzuimmanagement + nacalculatie (verzuimdiagnose uiterlijk dag 3-5) (VMN-5) Poortwachterbestendige begeleiding door de arbeidskundig casemanager en bedrijfsarts gedurende de eerste 2 ziektejaren. Voor werkgevers die elke verzuimmelding standaard in de eerste ziekteweek door de arbodienst willen laten afhandelen en gelijk de verzuimbegeleiding willen laten opstarten. Voor bedrijven die liever achteraf de werkelijke kosten van de begeleiding betalen. Verzuimmanagement + abonnement (verzuimdiagnose eind 2e week) (VMA-2) Poortwachterbestendige begeleiding door de arbeidskundig casemanager en bedrijfsarts gedurende de eerste 2 ziektejaren. Voor werkgevers die zelf de verzuimmelding afhandelen en kunnen inschatten of de verzuimbegeleiding gelijk in de eerste ziekteweek opgestart dient te worden. Voor bedrijven die liever vooraf weten wat zij betalen voor de verzuimbegeleiding. Verzuimmanagement + abonnement (verzuimdiagnose uiterlijk dag 3-5 ) (VMA-5) Poortwachterbestendige begeleiding door de arbeidskundig casemanager en bedrijfsarts gedurende de eerste 2 ziektejaren. Voor werkgevers die elke verzuimmelding standaard in de eerste ziekteweek door de arbodienst willen laten afhandelen en gelijk de verzuimbegeleiding willen laten opstarten. Voor bedrijven die liever vooraf weten wat zij betalen voor de verzuimbegeleiding.

6 Workingstyle De dienstverlening van Workingstyle kan gekoppeld worden aan alle verzekeraars met uitzondering van Generali. Verzuimspecialist (VS) In dit pakket heeft de werkgever de keuze of om zelf de verzuimbegeleiding uit te voeren of om deze over te dragen aan WorkingStyle. Bij uitvoering door de werkgever zelf, controleert WorkingStyle maandelijks of het dossier Poortwachterproof is en geven gevraagd en ongevraagd adviezen. Full Servicepakket (FS) Een fullservice verzuimabonnement, waarbij de inzet volledig casemanagement (inclusief het maken van de concepten Poortwachterdocumenten), bedrijfsarts en mogelijk spoedcontroles in het tarief verdisconteerd zijn. Feitelijk een abonnement wat de werkgever volledig ontzorgd.

7 Overzicht providerboog Wanneer vindt het eerste contact plaats met de zieke medewerker? In de 2e ziekte week SP VMN-2 VMN-5 VMA-2 VMA-5 VS FS Eind 2e ziekte week Tussen 3e en 5e ziektedag Eind van de 2e ziekteweek Tussen 3 en 5e ziektedag Op de dag die de WG aangeeft Uiterlijk 5eziektedag Inzet van de bedrijfsarts M M M X X M X Vast aanspreekpunt met casemanager X X X X X X X Verzuimbegeleiding eerste en tweede X M M X X M X ziektejaar Signaleren frequent verzuim X X X X X X X Opstellen probleemanalyse M M M X X M X Opstellen re- integratieverslag M M M X X M X Advies plan van aanpak bij langdurig X M M X X M X verzuim Signaleren en verzorgen van 42ste X M M X X X X weekmelding UWV Inzet Arbeidsdeskundige ter ondersteuning M M M X X M M van de re-integratie of afdichting 1ste spoor Signaleren ter voorkoming van sancties X M M X X X X i.h.k.v. Wet Verbetering Poortwachter Poortwachtgarantie Nee X X X X X X P.p.p.j.. excl. btw. 22,50 19,90 21,90 99,- 109,- 29,70 97,10 X= Is in het abonnementstarief inbegrepen M= Wordt op uurtarief in rekening gebracht (maatwer

8

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie