VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever"

Transcriptie

1 Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs, omdat die u het beste advies kunnen geven. Wij bieden verzekeringen voor zowel ondernemers als particulieren. Van oorsprong is Zuidwest-Nederland ons werkgebied. Maar we zijn ook in andere regio s actief, met name voor agrarische verzekeringen. Door samenwerking met regionale partners kunnen wij de risico s en de verzekeringswensen van onze klanten goed inschatten. En dat merkt u aan de kwaliteit en het maatwerk van onze producten. DZBIJ _15(jun2015)a

2 Wat vindt u waar 1 Dienstverlening 3 2 Arbo- en verzuimbegeleiding 4 3 Verrichtingentarieven Op Maat variant 6 4 Tarieven aanvullende dienstverlening 7 5 Preventie Basis en Rechtsbijstand 8 6 Preventie Extra en Rechtsbijstand 10

3 1 Dienstverlening is de totaaloplossing van De Zeeuwse die erop is gericht om uw werknemers zoveel mogelijk aan de slag te helpen en te houden. Binnen zijn de volgende modules geïntegreerd: Verzuimverzekering Verzuimadministratie via internettoepassing Click & Claim WerkImpulz met als onderdelen: Arbo- en verzuimbegeleiding Preventie Basis en Rechtsbijstand Re-integratieondersteuning terug naar werk Budget terug naar werk Dit overzicht is een bijlage bij de brochure Productkenmerken. Hierin vindt u alle informatie over de hierboven genoemde onderdelen van. In deze bijlage staat het volledige overzicht van de dienstverlening uit de onderdelen Arbo- en verzuimbegeleiding en Preventie en Rechtsbijstand. U vindt ook de daarbij horende prijzen en vergoedingen van De Zeeuwse. pag 3/10

4 2 Arbo- en verzuimbegeleiding Er zijn twee varianten: 1. Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet, waarbij de verzuimbegeleiding vanaf de eerste verzuimdag wordt uitgevoerd. 2. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat, waarbij u zelf de begeleiding van de verzuimende medewerker uitvoert, en waarbij u vanaf de 4e verzuimweek actief wordt bijgestaan in uw verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts is in deze variant door u in het kader van de maatwerkregeling zelf gecontracteerd of kan op verrichtingenbasis worden ingeschakeld. Deze variant is bedoeld voor grotere organisaties (vanaf 50 werknemers). In onderstaande tabel vindt u informatie over de inhoud van beide varianten. Abonnementstarieven Arbo- en verzuimbegeleiding 2015 per werknemer per jaar Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet 97,80 (excl. BTW) Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat 42,10 (excl. BTW) Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Algemeen Aanleg van werknemersdossiers. Nee1 Toegang tot Vandaag: overzichten en verzuim volgen via Internet. Verstrekking van alle relevante informatie in verband met ziekmelding aan werkgever. Advisering op het gebied van gebruik subsidies, regelingen en faciliteiten die verband houden met verzuim en arbeidshandicap. Informatieverstrekking over de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Verstrekking gegevens omtrent verzuim aan De Zeeuwse ten behoeve van verzuimdeclaratie in het kader van de verzekering. Beoordeling en analyse individuele verzuimproblematiek., vanaf 4e week verzuim Optimale ondersteuning van werkgever en werknemer bij verzuimtraject met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer, en het attenderen als de werkgever en/of werknemer in gebreke blijft. Nee1, wel vanaf 4e week proactieve advisering rond inzet bedrijfsarts en interventies of nadere analyse Het op aanvraag houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur. Procesgebonden activiteiten Ontvangst en registratie van de ziek- en herstelmelding van de verzuimende werknemer op basis van de door De Zeeuwse verstrekte internettoepassing Click & Claim. Gegevensverzameling met betrekking tot de ziekmelding ten behoeve van, vanaf 4e week verzuim informatievastlegging in het werknemersdossier. Attendering aan werkgever dat de werkgever binnen vier dagen na aanvang verzuim een melding aan het UWV moet doen ingeval de verzuimende werknemer een zogenaamde vangnetter is (als werknemer akkoord is en niet in strijd met de privacy regelgeving). Bewaking frequent verzuim werknemer; telefonische screening en op basis daarvan overleg met werkgever. Frequent verzuim is: 3 verzuimmeldingen in een periode van een jaar van één en dezelfde werknemer. Nee1 1 De werkgever treedt op als wettelijke procesregisseur en voert deze activiteit uit. 2 De procesregisseur van de arbodienst is het aanspreekpunt voor al uw vragen over verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke medewerkers. Deze biedt dienstverlening in uw eigen regio en schakelt zo nodig verschillende professionals in, zoals de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker bij u in de regio. pag 4/10

5 Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Bepaling status verzuim als nodig door de procesregisseur2 door (uiterlijk op de vierde dag) na ziekmelding werkgever en vervolgens werknemer te bellen. Schriftelijke of mondelinge terugkoppeling aan werkgever van de, vanaf 4e week verzuim; werkgever wordt actief assistentie aangeboden uitkomst van het gesprek met de werknemer. Inlichtingen opvragen curatieve sector/derden. Verrichtingentarief (kosten specialist en tijdsbesteding bedrijfsarts worden apart in rekening gebracht) Telefonisch voortgangsgesprek met werknemer door de procesregisseur Nee uiterlijk op de 12e dag na ziekmelding als dat noodzakelijk is. Schriftelijke terugkoppeling aan werkgever van de uitkomst van het gesprek met de werknemer. Vervolggesprekken met de procesregisseur, als de arbodienst dat noodzakelijk Verrichtingentarief acht. Op basis van de bevindingen van de de procesregisseur wordt een vervolgactie uitgevoerd: veelal een spreekuurconsult voor de bedrijfsarts2 of bedrijfsmaatschappelijk werker. Huisbezoek door de (leken)controleur bij verzuimende werknemer als de Verrichtingentarief procesregisseur dat noodzakelijk acht. Bewaking termijnen in verband met wet- en regelgeving ( Poortwachterverplichtingen ). Probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim tussen 4e en 6e week na ziekmelding tenzij de procesregisseur met in acht name van de wettelijke bepalingen dit heeft uitgesteld. Oplevering vindt dan plaats uiterlijk in de 13e week. Opstellen concept Plan van Aanpak en zorgdragen voor akkoord door werkgever en werknemer uiterlijk de 8e week na ziekmelding tenzij de procesregisseur met in acht name van de wettelijke bepalingen dit heeft uitgesteld. Oplevering vindt dan plaats uiterlijk in de 13e week. Periodieke evaluatie plan van aanpak (incl. spreekuur verzuimbegeleiding). Het inzetten van interventies en/of re-integratietrajecten ten behoeve van verzuimreductie.voor de kosten van re-integratie is een budget beschikbaar van 4.000,-. In combinatie met een WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan wordt het budget 8.000,- Verrichtingentarief, wel actieve controle en toetsing Probleem Analyse Verrichtingentarief, wel actieve controle en toetsing Plan van Aanpak Verrichtingentarief Uitvoeren arbeidsdeskundige check uiterlijk in week 13. Het doen van de 42e weeks melding aan het UWV. Verrichtingentarief, wel actieve attendering Het opstellen van de eerstejaarsevaluatie in uiterlijk week 52 na ziekmelding. Verrichtingentarief, wel actieve attendering Opstellen actueel oordeel in uiterlijk week 83 na ziekmelding of eerder ingeval uitdiensttreding met een verzuim van langer dan 6 weken. Opstellen en doorsturen re-integratieverslag aan werknemer en werkgever uiterlijk 89 weken na ziekmelding of ingeval van uitdiensttreding met een verzuim van langer dan 6 weken een verkort re-integratieverslag. Procesregie tijdens re-integratietrajecten, waarbij de procesregisseur afspraken maakt met de werkgever, de werknemer en met een eventueel re-integratiebedrijf. De procesregisseur volgt de voortgang van het traject en stuurt bij als dat nodig is. De procesregisseur overlegt ook met De Zeeuwse over financieringsmogelijkheden van de reintegratietrajecten en bespreekt met u welke re-integratiebedrijven voor zo n eventuele vergoeding in aanmerking komen. Verrichtingentarief, wel actieve attendering Verrichtingentarief, wel actieve attendering Nee1, wel advisering en om de 6 weken check op voortgang plus geven van advies 3 Als een werknemer (of werkgever) niet uiterlijk 24 uur van te voren het spreekuur heeft afgezegd of niet verschijnt op het spreekuur zullen de kosten van het spreekuurconsult rechtstreeks aan de werkgever worden doorberekend. pag 5/10

6 3 Verrichtingentarieven Op Maat variant Bij Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat heeft u de mogelijkheid om per verzuimsituatie te bepalen of u de activiteit in het kader van de verzuimbegeleiding en de Wet Verbetering Poortwachter door de arbodienst wilt laten uitvoeren. Zo kunt u de dienst verlening optimaal op uw behoefte afstemmen. Onderstaand een prijsoverzicht van de activiteiten waarvoor u de arbodienst kunt inschakelen. Activiteit/verrichting Verzuimrapportage organisatieniveau Verzuimrapportage persoonsniveau Bezoek van de procesregisseur voor bedrijven met meer dan 35 werknemers 1x per jaar gratis, in alle andere gevallen per uur Inhuur/inzetten bedrijfsarts via de arbodienst4 Verzuimspreekuur Periodiek evaluatie Plan van Aanpak (inclusief spreekuur) Telefonisch verzuimspreekuur Spreekuur werknemer niet verschenen Prijs Kosteloos te downloaden via Vandaag5 98,35 89,65 Spoedspreekuur 111,50 Huisbezoek 65,55 Spoed- en weekendhuisbezoek Opvragen inlichtingen derden 42,65 Opstellen Probleem Analyse inclusief spreekuur verzuimbegeleiding 161,75 Periodieke evaluatie Plan van Aanpak (inclusief spreekuur) 89,65 Arbeidsdeskundige check 89,65 BedrijfsMaatschappelijkWerk check Uren Arbeidsdeskundige, per uur 150,35 Uren bedrijfsarts/smt 176,65 Telefonische diagnose 27,10 Uren bedrijfsarts, na afstemming met werkgever in rekening gebracht, 29,40 per 10 minuten Signalering Frequent Verzuim 27,10 Uren vertrouwenspersoon 130,45 Uren bedrijfsmaatschappelijk werker 130,45 Uren Calamiteitenservice Traumaopvang ( 172,20 buiten kantoortijden) 130,45 Verrichten 42e weeks melding aan UWV 27,30 Opstellen Eerstejaarsevaluatie 88,65 WIA Aanvraag 205,00 Re-integratieverslag basis ziek uit dienst 87,45 Re-integratieverslag uitgebreid ziek uit dienst 262,40 Prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen gelden voor (Spoed)spreekuren vinden plaats op locaties van de arbodienst. 5 Zie pag 6/10

7 4 Tarieven aanvullende dienstverlening De volgende diensten zijn geen onderdeel van, maar kunnen desgewenst wel door u worden afgenomen. De genoemde diensten worden uitgevoerd op verrichtingenbasis c.q. op basis van een offerte. U kunt de arbodienst bereiken via telefoonnummer Activiteit/verrichting (Spoed)huisbezoek verzuimrapporteur (op verzoek werkgever) Bezoek en rapportage op de dag van aanvraag, mits aangevraagd voor uur Telefonisch overleg bedrijfsarts met werkgever (op verzoek werkgever, per 10 minuten) Bezoek de procesregisseur voor bedrijven met meer dan 35 werknemers 1 x per jaar gratis, in alle andere gevallen per uur Overname bestaand verzuimgeval van de vorige arbodienst/verzuimbegeleider als het verstreken verzuim6 korter is dan 3 weken als het verstreken verzuim ligt tussen 3 en 6 weken als het verstreken verzuim langer is dan 6 weken Prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen gelden voor Prijs 65,55 29,40 98,35 kosteloos 49,20 245,90 6 Gerekend vanaf de ingangsdatum van de nieuwe verzekering of in andere gevallen vanaf de datum van de aanvraag tot overname. pag 7/10

8 5 Preventie Basis en Rechtsbijstand Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bieden we u bij een aantal preventieve diensten. Via Preventie Basis heeft u toegang tot het preventienetwerk van onze arbodienst. Het onderdeel Rechtsbijstand wordt uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand. U kunt in onderstaande tabel zien of De Zeeuwse de preventiedienst geheel of gedeeltelijk vergoedt. U kunt meer informatie over de diensten opvragen bij de VerzuimCoach van De Zeeuwse De VerzuimCoach regelt ook een eventuele aanvraag voor een specifieke dienst. Preventie en Rechtsbijstand Omschrijving dienst Prijzen en vergoedingen door De Zeeuwse Preventie Basis en Rechtsbijstand Preventie Basis en Rechtsbijstand is standaard opgenomen bij, de Verzuimverzekering en het WIA 0-tot-100 Plan. Verzuimbeleidscan Er wordt in kaart gebracht wat er binnen Volledige vergoeding. uw organisatie precies geregeld is op het gebied van verzuim en preventie. Op basis hiervan krijgt u advies hoe verzuim voorkomen of verder teruggedrongen kan worden. Daarvoor kunnen mede de programma s genoemd onder Hulp bij wettelijke verplichtingen worden ingezet. Hulp bij wettelijke verplichtingen Training Preventiemedewerker Training bestemd voor u (als u zelf de functie van preventiemedewerker vervult) of uw werknemer. Eendaagse training waarmee de benodigde kennis over arbowetgeving en arbo-onderwerpen als fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag wordt verkregen. Daarnaast worden vaardigheden (motiveren, adviseren) getraind. Digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) De RI&E helpt u om op eenvoudige wijze knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren. U kunt de uitvoering van de RI&E geheel uitbesteden, of deze zelf uitvoeren en door een deskundige laten toetsen. In het laatste geval kiest u op een passend instrument waarmee een Risico- Inventarisatie & -Evaluatie kan worden uitgevoerd. Bij twijfel over het toe te passen instrument kunt u voor advies contact opnemen met uw VerzuimCoach. Prijs: 196,90 per deelnemer. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per 3 jaar. Prijsindicatie toetsing RI&E-bedrijven tot 25 werknemers: Minimaal 207,50 zonder bedrijfsrondgang (op basis van offerte). Minimaal 415,50 met bedrijfsrondgang (op basis van offerte). Prijsindicatie toetsing bedrijven vanaf 25 werknemers (altijd met bedrijfsrondgang): Minimaal 910,50 voor een recent uitgevoerde RI&E (op basis van offerte). Prijsindicatie uitvoering RI&E: Afhankelijk van omvang organisatie en complexiteit arbo-knelpunten. Training Bedrijfshulpverlening U kunt geconfronteerd worden met bedrijfscalamiteiten, zoals brand en ongevallen. Hoe u of uw werknemer als bedrijfshulpverlener in die situaties effectief en efficiënt moet handelen staat in deze eendaagse training centraal. De training voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt afgerond met een certificaat. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Prijs: 326,80 per persoon. BHV met E-Learning, 1 dag + zelfstudie. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per 3 jaar. pag 8/10

9 Preventie en Rechtsbijstand Omschrijving dienst Prijzen en vergoedingen door De Zeeuwse Vertrouwenspersoon Er kunnen op de werkvloer onderwerpen zijn die een werknemer niet gemakkelijk met u bespreekt. Denk aan ongewenst gedrag, conflicten en sexuele intimidatie. De Vertrouwenspersoon ondersteunt, bemiddelt en adviseert én kan rechtstreeks door uw werknemer worden benaderd. U kunt via de arbodienst een gratis overeenkomst Vertrouwenspersoon afsluiten. Dan is vastgelegd wie uw vaste vertrouwenspersoon is en hoe die bereikbaar is voor uw werknemers. Als een werk nemer daarna een beroep doet op de vertrouwenspersoon dan factureert de arbodienst dat op anonieme basis. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Als uit uw RI&E blijkt dat het werk bepaalde risico s met zich meebrengt (bijvoorbeeld beedschermwerk) moet u uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aanbieden. Het PMO stelt de effecten van het werk op de gezondheid van uw werknemer vast en geeft advies over de inrichting van de werkzaamheden. Het voorkomt gezondheidsschade en verhoogt de inzetbaarheid van uw werknemers. Overige diensten Training Verzuimgesprekken U of uw leidinggevende in het bedrijf leert in deze eendaagse training een effectief verzuim- of preventief gesprek te voeren dat leidt tot het voorkomen of beperken van verzuim. (Aanstellings)keuringen Als u functies heeft waarvoor specifiek medische functie-eisen bestaan, kunt u een aanstellingskeuring laten verrichten. In deze functiegerichte keuringen wordt nagegaan of een werknemer medisch gezien in staat is om met een specifiek arbeidsmiddel te werken, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Griepvaccinatie Voor werkgevers met 10 of meer werknemers zijn griepvaccinaties op de bedrijfslocatie mogelijk. Als u minder dan 10 werknemers in dienst heeft, dienen vaccinaties bij de huisarts aangevraagd te worden. Rechtsbijstand Er wordt bijstand verleend bij: Verhaal van loonschade op aansprakelijke derden Conflicten met werknemers over loondoorbetalingplicht Voor het (telefonisch) contact met de vertrouwenspersoon geldt een prijs van 130,45 per uur. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Prijs: vanaf 151,65 per deelnemer. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Prijs: 270,20 per deelnemer per dag. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per 3 jaar. De prijzen variëren van 73,80 tot 408,00 of meer op basis van offerte. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Volledige vergoeding; éénmaal per jaar. Volledige vergoeding. pag 9/10

10 6 Preventie Extra en Rechtsbijstand Als u combineert met een WIA-verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan heeft u recht op Preventie Extra en Rechtsbijstand. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven en vergoedingen van Preventie Extra (in aanvulling op de eerder genoemde diensten van Preventie Basis). Preventie en Rechtsbijstand Omschrijving dienst Prijzen en vergoedingen door De Zeeuwse Preventie Basis aangevuld met: Preventie Extra en Rechtsbijstand is standaard opgenomen bij in combinatie met WIA 0-tot-100 Plan. Vitaliteitscheck Te veel en langdurige (werk)druk leidt tot onnodig langdurig verzuim. Met de vitaliteitscheck worden stress en de fysieke conditie van uw werknemer objectief gemeten. Na de check wordt de uitslag met de werknemer besproken. Als er minimaal 10 werknemers hebben deelgenomen, ontvangt u een analyse en wordt deze met u besproken. Afhankelijk van de uitkomsten kunt u (preventieve) maatregelen nemen. Preventieve trainingen en cursussen Eendaagse trainingen, waarin uw werknemer effectief leert om te gaan met de belastende aspecten van het werk, zoals: RSI, tillen, conflicten en stress. Arbeidsdeskundig- en ergonomisch advies Een arbeidsdeskundige adviseert u en uw werknemers op uw bedrijfslocatie. Hij bespreekt de werksituatie in het bedrijf en welke verbeteringen daarin zijn te realiseren. Ook krijgen uw werknemers een ergonomisch advies. HRM-ondersteuning Personeel & Organisatie Check Een P&O-adviseur bezoekt uw bedrijf en adviseert over alle onderwerpen die te maken hebben met het optimaal functioneren van werknemers. Loopbaancheck De loopbaancheck biedt u de mogelijkheid om helder en objectief in beeld te krijgen in hoeverre er een goede match is tussen uw werknemer en de te verrichten werkzaamheden. De loopbaancheck draagt bij aan een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en daarmee continuering van uw bedrijf op langere termijn. Trauma-opvang Eerste opvang van de werknemer(s) bij schokkende gebeurtenissen, zoals een overval of ernstige agressie. Prijswijzigingen voorbehouden: genoemde prijzen zijn tarieven per 1 januari 2015 (exclusief BTW). De vergoedingen zijn exclusief BTW. Prijs vanaf: 104,10 per werknemer. De Zeeuwse vergoedt 50% van 104,10; maximaal 1x per werknemer per 3 jaar Prijs vanaf: 271,45 per deelnemer per training. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per werknemer per 3 jaar. Prijs: 689,50 per dagdeel. De Zeeuwse vergoedt 50% van één dagdeel; maximaal 1x per 3 jaar. Prijs: 546,95 per check. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per 3 jaar. Prijs: 462,- per check per werknemer. De Zeeuwse vergoedt 50%; maximaal 1x per werknemer per 3 jaar. De Zeeuwse vergoedt de eerste telefonische opvang en eventueel benodigde vervolggesprekken, tot maximaal 4 uur. Daarna komen de kosten voor uw eigen rekening ( 130,45 per uur tijdens kantoortijden. 172,20 buiten kantoortijden). NB: U kunt meer informatie over de bovengenoemde diensten opvragen bij de VerzuimCoach van De Zeeuwse De VerzuimCoach regelt ook een eventuele aanvraag voor een specifieke dienst. pag 10/10

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Diensten en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2017 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Een complete oplossing voor al

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat exclusief arbodienst-aansluiting

Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat exclusief arbodienst-aansluiting Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat exclusief arbodienst-aansluiting OV ARBMex1453 Voorwaarden Algemeen Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat is onderdeel van het pakket Overwater

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet

Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet Overwater Verzuim Pakket Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet OV ARBC1452 Voorwaarden Algemeen Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet is onderdeel van het pakket Overwater Verzuim Plan wordt in combinatie

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053

Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale. Opmaak: 18 september 2014. ProVitale Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemene voorwaarden dienstverlening ProVitale Opmaak: 18 september 2014 Door: ProVitale ProVitale Adres: Wilhelminapark 14c Tilburg Telefoon : 013-5451053 Algemeen ProVitale ondersteunt de werkgever met

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw.

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Richting Delta Lloyd Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Inhoudsopgave: Arbodienstverlening WGA dienstverlening Ziektewet dienstverlening

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies

24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies 24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies 24/7 Hulplijn Een hulpvraag kan zich op ieder moment van de dag voordoen. Het laat zich niet forceren door reguliere kantoortijden. Daarom bieden wij de

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verzuim Totaal... 3 3. Verzuim Stop Loss... 6 4. Cordares VerzuimLoket... 9 5. Cordares Verhaalsservice... 9 6. Arbodienstverlening...

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie