COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie"

Transcriptie

1 COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie

2 De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules op het vlak van preventie, verhaalsrechtsbijstand, arbodienstverlening en re-integratie. Hiermee kunt u de kosten beperkt houden en het regelwerk uit handen geven aan ons. Hieronder leest u welke uitbreidingsmodules u kunt kiezen en welke premie u daarvoor betaalt. U kunt onderstaande uitbreidingsmodules bij alle verzekeringen afsluiten, tenzij anders aangegeven. Uitbreidingsmodules Prijs per medewerker per jaar (exclusief btw) * Arbodienstverlening Bij ArboDuo Bij ArboNed MaetisArdyn - Arbobegeleiding - Arbosignaal 103,- 37,50 101,50 37,50 99,95 39,- Re-integratie - Re-integratiemanager - Re-integratieassistent 31,04 7,76 Preventie Cursus preventie-medewerker 100,- (eenmalig per medewerker) Verhaalsrechtsbijstand Verhaalsrechtsbijstand verzuim** 6,05 * Wilt u een mantelproduct bij De Amersfoortse afsluiten? En zijn in dat mantelproduct uitbreidingsmodules opgenomen? Dan kan de premie van die uitbreidingsmodules afwijken van bovengenoemde bedragen. ** Deze module kunt u alleen afsluiten bij de Verzuimverzekering 0-2 jaar. Poortwachtergarantie Sluit u de Basismodule Verzuim met eigen risico in dagen in combinatie met de Uitbreidingsmodules Arbobegeleiding of Arbosignaal en Re-integratiemanager? Dan geven we u Poortwachtergarantie. Wij zorgen er met onze adviezen voor dat u aan uw wettelijke arb0- en re-integratieverplichtingen kunt voldoen. Blijft uw medewerker twee jaar ziek? Dan beoordeelt UWV of u zich aan deze verplichtingen heeft gehouden. Is dat niet het geval, dan kan UWV u een fikse boete opleggen. Heeft u onze adviezen opgevolgd en komt er toch een boete? Dan nemen wij die vanzelfsprekend van u over. De drie inkomensverzekeringen in het kort Verzuimverzekering 0-2 jaar: vergoedt het loon dat u de eerste twee jaar moet doorbetalen aan zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar: is bestemd voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WIA. Deze verzekering vergoedt de kosten van een eventuele WGA-uitkering voor uw medewerker. Inkomensaanvulverzekering: biedt uw arbeidsongeschikte medewerkers een aanvulling op de wettelijke uitkering die zij ontvangen als zij langer dan twee jaar ziek zijn. 2

3 UITBREIDINGSMODULES ARBODIENSTVERLENING Als uw medewerker ziek wordt, is het belangrijkste dat hij herstelt. Daarvoor sluit u zich aan bij een arbodienst of een gecertificeerd bedrijfsarts. Dat bent u wettelijk verplicht. U kunt de arbodienstverlening zelf regelen of uit handen geven aan De Amersfoortse. Wij bieden u daarvoor twee uitbreidingsmodules: Arbobegeleiding en Arbosignaal. Hieronder lichten we deze modules nader toe. 1. Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding In het kort: Uitgebreid Poortwachterproof-pakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst. De verrichtingen in het pakket worden 100% vergoed. Keuze uit drie arbodiensten: ArboDuo, ArboNed of MaetisArdyn. In combinatie met de module Re-integratiemanager: Poortwachtergarantie. De uitbreidingsmodule Arbobegeleiding biedt u een uitgebreid pakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst. Deze arbodienst voert al uw wettelijke arbodienstverplichtingen uit en zorgt voor een professionele medische begeleiding van uw zieke medewerkers. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, maar de arbodienst neemt u zo veel mogelijk werk uit handen. Poortwachter-proof Binnen deze module kunt u kiezen voor één van onze partners op het gebied van arbodienstverlening: ArboDuo, ArboNed of MaetisArdyn. Welke keuze u ook maakt, u bent Poortwachter-proof. Dit geldt alleen in combinatie met de Basismodule Verzuim eigen risico in dagen en niet met de module Verzuim eigen risico in geld. U kiest namelijk altijd voor een arbodienst die u actief wijst op wat er van u wordt verwacht en erop toeziet dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Zo weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wat zit er in het pakket? Elke arbodienst biedt een scala van diensten die zij voor u verrichten. Welke arbodienst u ook kiest, met de module Arbobegeleiding vindt u in uw pakket in ieder geval de volgende diensten: begeleiding van uw zieke medewerkers in de eerste twee ziektejaren; rapportages van de bedrijfsarts die u helpen om een re-integratieplan voor uw medewerker op te stellen en de re-integratie te monitoren; ondersteuning bij het opstellen van verplichte documenten voor UWV, zoals de eerstejaarsevaluatie of de aanvraag van een WIA-uitkering; uitvoering van uw wettelijke basisverplichtingen, zoals een arbeidsomstandighedenspreekuur en ziekmeldingen bij UWV; administratie van het verzuimproces en bijhouden van een verzuimdossier; een online klantportaal om zicht en grip te houden op het verzuimproces; een helpdesk waar u en uw medewerkers altijd terecht kunnen voor vragen en advies. Wat wordt er vergoed? Voor de module Arbobegeleiding betaalt u een vaste premie per medewerker. U krijgt daarvoor een uitgebreid pakket aan diensten, waarvan de kosten 100% door ons worden vergoed. Achter in deze brochure leest u van elke arbodienst wat zij in het pakket bieden. Sluit u de module Arbobegeleiding via De Amersfoortse af? Dan betaalt u aanzienlijk minder dan wanneer u zelf een contract met een arbodienst afsluit. 3

4 Aan u de keus: drie arbodiensten De Amersfoortse werkt samen met drie arbodiensten: ArboDuo, ArboNed en MaetisArdyn. U bepaalt zelf voor welke arbodienst u kiest. Alle arbodiensten hebben bewezen aan onze kwaliteitseisen te voldoen. Dat blijkt onder andere uit klanttevredenheidsonderzoeken. Bovendien hebben ze een lange staat van dienst, waardoor ze een schat aan kennis en ervaring in huis hebben. Tot slot hebben ze overal in het land goed bereikbare kantoren, zodat uw medewerkers gemakkelijk de bedrijfsarts kunnen bezoeken. Wilt u meer weten over de arbodiensten? Op hun websites vindt u meer informatie: ArboDuo: ArboNed: MaetisArdyn: 2. Uitbreidingsmodule Arbosignaal In het kort: Uitgebreid Poortwachterproof-pakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst. Procesregie en administratieve diensten 100% vergoed. U betaalt een groot deel van de verrichtingen zelf. Keuze uit drie arbodiensten: ArboDuo, ArboNed of MaetisArdyn. In combinatie met de module Re-integratiemanager: Poortwachtergarantie. Wilt u uw premie beperken, maar wel zeker zijn dat u aan uw wettelijke basisverplichtingen voldoet? Dan is de module Arbosignaal wat voor u. Arbosignaal biedt u hetzelfde pakket aan diensten als Arbobegeleiding, met als verschil dat u een lagere premie betaalt en een groter deel van de verrichtingen zelf achteraf betaalt. Deze module is vooral een goede keus als u weinig verzuim heeft binnen uw bedrijf en de kosten van de arbodienstverlening zelf goed kunt dragen. Poortwachter-proof Ook binnen de module Arbosignaal kunt u kiezen uit de drie arbodiensten ArboDuo, ArboNed en MaetisArdyn. Welke keuze u ook maakt, u bent Poortwachter-proof. Dit geldt alleen in combinatie met de Basismodule Verzuim eigen risico in dagen en niet met de module Verzuim eigen risico in geld. De arbodienst verricht namelijk dezelfde dienstverlening als bij de module Arbobegeleiding. De arbodienst zal u actief op wijzen op wat er van u wordt verwacht en erop toezien dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Zo weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wat wordt er vergoed? Voor de module Arbosignaal betaalt u een vaste premie per medewerker. U krijgt daarvoor een uitgebreid pakket aan diensten, waarvan wij een deel vergoeden. Het andere deel betaalt u zelf. Achter in deze brochure leest u van elke arbodienst wat zij in het pakket bieden en wat daarvan vergoed wordt. Sluit u de module Arbosignaal af via De Amersfoortse, dan betaalt u aanzienlijk minder dan als u zelf een contract met een arbodienst zou afsluiten. Poortwachtergarantie: 100% voldoen aan uw re-integratieverplichtingen Kiest u voor de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager in combinatie met Arbobegeleiding of Arbosignaal? Dan vergoeden we de kosten voor alle verrichtingen die wij adviseren voor 100% en nemen wij u zoveel mogelijk regelwerk uit handen. Bovendien heeft u Poortwachtergarantie: wij zorgen ervoor dat u aan alle verplichtingen voldoet uit de Wet verbetering Poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of u zich aan uw re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dat niet het geval, dan kan UWV bepalen dat u het loon nog maximaal een jaar door moet betalen. In 2012 gebeurde dat in 9% van de gevallen. Heeft u onze adviezen opgevolgd en komt er toch een boete? Dan nemen wij die van u over. Poortwachtergarantie krijgt u alleen in combinatie met de Basismodule Verzuim eigen risico in dagen en niet met de module Verzuim eigen risico in geld. 4

5 UITBREIDINGSMODULES RE-INTEGRATIE Is uw medewerker acht weken ziek, dan gaat de re-integratie van start. Als werkgever bent u verplicht een casemanager aan te stellen of in te huren. Deze zet de re-integratie in gang en begeleidt uw medewerkers. Als het gaat om re-integratie, biedt De Amersfoortse u twee uitbreidingsmodules: Re-integratiemanager en Re-integratieassistent. Hieronder lichten we deze modules nader toe. 1. Re-integratiemanager In het kort: Inzet van een professionele re-integratiemanager voor uw arbeidsongeschikte medewerker, die voor u en uw medewerker de rol van casemanager vervult. Coördinatie en begeleiding van het re-integratieproces. Toegang tot een netwerk van de beste zorgverleners. Inschakeling van externe zorgverleners 100% vergoed. Kan alleen afgesloten worden in combinatie met de Basismodule verzuim eigen risico in dagen en de Uitbreidingsmodules Arbobegeleiding of Arbosignaal. U heeft dan ook Poortwachtergarantie. De uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt u een professionele casemanager, die het re-integratieproces voor u coördineert en begeleidt. De re-integratiemanager werkt bij re-integratiebedrijf Keerpunt. Samen met u zorgt hij ervoor dat uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk kan. Daarvoor zet hij de beste interventies in, zoals een diagnose, training, behandeling of begeleiding. Voor de inzet van interventies kan Keerpunt putten uit een groot netwerk van specialisten, over heel Nederland. Keerpunt controleert voortdurend de kwaliteit van de ingezette interventies en het effect op de re-integratie. Complete vergoeding van de kosten De Amersfoortse vergoedt de kosten van de geadviseerde re-integratieacties en de begeleiding door Keerpunt voor 100 procent. Wat doet de re-integratiemanager voor u? De re-integratiemanager: is de vaste contactpersoon voor u, uw medewerker, uw arbodienst en eventuele andere betrokkenen; stelt in overleg met de arbodienst vast wat de beste acties zijn voor de re-integratie van uw medewerker; beoordeelt en coördineert deze re-integratieacties en zet in nauw overleg met de bedrijfsarts de juiste specialisten in, zoals psychologen, trainers, mediators en arbeidsdeskundigen; ondersteunt u bij het opstellen van de verplichte eerstejaarsevaluatie, het maken van het re-integratiedossier en de WIAaanvraag van uw medewerker; houdt al uw wettelijke verplichtingen op het gebied van re-integratie in de gaten; adviseert u over mogelijkheden om verzuim te beperken of te voorkomen; staat altijd klaar om u te adviseren en vragen te beantwoorden. 2. Re-integratieassistent In het kort: Inzet van een professionele re-integratieadviseur voor uw interne casemanager. Op elk moment deskundig advies over de re-integratie van uw medewerkers. Inschakeling van externe zorgverleners voor 50% vergoed. Alleen voor bedrijven met minimaal 25 medewerkers. Heeft u al een deskundige casemanager in huis, die de re-integratie van uw medewerkers kan begeleiden? Maar kan deze casemanager wel wat ondersteuning en advies gebruiken? Dan kunt u kiezen voor de module Re-integratieassistent. Deze module biedt u een ervaren adviseur, die werkt voor re-integratiebedrijf Keerpunt. De adviseur staat voor u en uw casemanager klaar als u advies nodig heeft. Intussen houdt u zelf de regie in handen. 5

6 Gedeeltelijke vergoeding van de kosten De Amersfoortse vergoedt de kosten van de interventies die de re-integratieassistent adviseert voor maximaal 50 procent. We gaan hierbij uit van de tarieven die we hebben afgesproken met gecontracteerde partijen. Wat doet de re-integratieassistent voor u? U krijgt de beschikking over een adviseur, die alles weet over re-integratie en de wetgeving door en door kent. Hij kan u adviseren over: de uitvoering van uw wettelijke verplichtingen; de opzet van uw plan van aanpak voor de re-integratie en de vervolgstappen daarvan; de mogelijkheden die er zijn om uw medewerker weer aan het werk te helpen; de inzet van de juiste interventies en specialisten, zoals trainers en arbeidsdeskundigen; het opstellen van de eerstejaarsevaluatie, het re-integratiedossier en de WIA-aanvraag; het voorkomen van verzuim. De re-integratieassistent geeft u alleen advies als u daar expliciet om vraagt. Met dit advies gaat u zelf aan de slag. Hij zet dus geen interventies of specialisten voor u in en houdt hier ook geen toezicht op. Ook is er een maximum aan het aantal uren advies per medewerker. Wanneer kunt u deze module afsluiten? Deze module is uitsluitend bestemd voor bedrijven met minimaal 25 medewerkers. Onze partner, uw aanspreekpunt: re-integratiebedrijf Keerpunt Binnen beide re-integratiemodules werkt De Amersfoortse samen met re-integratiebedrijf Keerpunt. Met bijna 15 jaar ervaring weten de specialisten van Keerpunt precies wat de meest effectieve interventies zijn voor elke situatie. Keerpunt werkt samen met de beste specialisten en meet constant de kwaliteit van hun dienstverlening. Uit onderzoek blijkt dat door de aanpak van Keerpunt de verzuimduur met gemiddeld 40 procent wordt teruggebracht. Kijk voor meer informatie op 6

7 UITBREIDINGSMODULE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER In het kort: Praktijkgerichte basiscursus voor uw interne preventiemedewerker. Gericht op arbowetgeving, gezondheid en veiligheid. U betaalt geen premie, alleen de cursuskosten. Voordeliger dan de geldende marktprijzen. Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat uw preventiemedewerker de juiste kennis en vaardigheden voor zijn taken bezit. Met de module Cursus Preventiemedewerker zorgt u daarvoor. Praktische cursus op zelfgekozen tijdstip De module Cursus Preventiemedewerker bestaat uit een cursus die u op elk gewenst moment kunt aanbieden aan uw preventiemedewerker. Het gaat om een praktijkgerichte basiscursus, die onder andere ingaat op: de actuele arbowetgeving; de veiligheidseisen die gesteld worden aan de werkomgeving; het herkennen van gezondheidsrisico s op de werkvloer; het opstellen van een plan van aanpak om deze risico s te lijf te gaan; het geven van voorlichting en advies over arbozaken. De cursus wordt gegeven door deskundige opleiders met ervaring in uw branche. De insteek is praktisch: er is veel ruimte om te oefenen met praktijksituaties. Zo kan uw preventiemedewerker direct met het geleerde aan de slag. De cursus duurt twee dagen en wordt gegeven op verschillende locaties in het land. Aan het eind ontvangt uw medewerker een certificaat. Hoge kwaliteit voor een gunstig tarief U betaalt voor deze module geen premie. We brengen alleen de kosten van de cursus in rekening, zodra uw medewerker die heeft gevolgd. Wilt u de cursus aan meer medewerkers aanbieden, dan kan dat ook. U betaalt dan voor elk van hen apart. De kosten van de cursus zijn beduidend lager dan de geldende marktprijzen, dankzij de afspraken die we met aanbieders hebben gemaakt. Bovendien monitoren we constant de kwaliteit. Bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we direct met de aanbieder in gesprek. Zo zorgen we er voor dat de opleiding perfect bij uw wensen aansluit. 7

8 UITBREIDINGSMODULE VERHAALSRECHTSBIJSTAND VERZUIM In het kort: Rechtshulp bij arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door een ander. Gericht op het verhalen van kosten die niet door uw verzekering worden vergoed. Geleverd door ervaren rechtsbijstandjuristen, die altijd voor u klaar staan. Geldt voor kosten die u maakt in de eerste twee verzuimjaren. Is uw medewerker arbeidsongeschikt geworden door toedoen van een ander? Dan heeft u te maken met kosten, zoals de loondoorbetaling en kosten van arbodienstverlening en re-intergratie. Een deel van die kosten vergoeden wij binnen de Verzuimverzekering 0-2 jaar. Maar er zijn ook kosten die u niet vergoed krijgt, zoals de loondoorbetaling in de dagen die binnen uw eigen risico vallen en re-integratiekosten. Wilt u dat we die kosten verhalen bij de persoon die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt? Of is de aansprakelijkheid minder makkelijk vast te stellen en wilt u hulp daarbij? Dan is de module Verhaalsrechtsbijstand Verzuim een goede keus. De module Verhaalsrechtsbijstand Verzuim richt zich op de eerste twee jaar dat uw medewerker arbeidsongeschikt is. En is alleen af te sluiten bij de Verzuimverzekering 0-2 jaar. Direct hulp van een jurist Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt, denkt u er misschien niet direct aan om die kosten te verhalen. Met de module Verhaalsrechtsbijstand Verzuim wijzen we u hier actief op. We brengen u direct in contact met een ervaren jurist die u helpt. U hoeft dus niet halsoverkop naar de juiste persoon op zoek te gaan. De Amersfoortse werkt hiervoor samen met DAS Rechtsbijstand, de grootste financieel-juridische dienstverlener in Nederland. Kijk voor meer informatie op Heeft u interesse in één van de uitbreidingsmodules? Neem dan contact op met een deskundige verzekeringsadviseur. Deze kan u informeren en adviseren over premies, risico s en een passende oplossing voor uw situatie. Kijk op amersfoortse.nl/adviseur voor een adviseur bij u in de buurt. 8

9 VERRICHTINGENLIJST ARBODUO 2016 Verrichtingen Arbobegeleiding Arbosignaal Prijs per activiteit (als niet inbegrepen in de module) Prijs per medewerker per jaar (excl. btw) 103,00 37,50 Activiteiten bij verzuim week 1 Bespreken verzuim met werkgever door de procesregisseur (telefonisch, uiterlijk derde werkdag) Telefonische diagnose met werknemer, op basis van ziekmelding of telefonisch contact werkgever 30,50 ** 30,50 ** Terugkoppeling aan werkgever als er aanvullend contact is geweest met werknemer Bepalen vervolgactiviteiten in samenspraak met de casemanager en verdere betrokkenen Activiteiten bij verzuim vanaf week 1 (door procesregisseur) Initiëren 1e actie vanuit ArboDuo Monitoren verzuimtraject Initiëren vervolgactiviteiten Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover Indicatie, adviseren over interventies (aanvullende behandeltrajecten) inclusief regelen van adequate uitvoering Adviseren over financieringsmogelijkheden vanuit De Amersfoortse Aanspreekpunt en vraagbaak voor werkgever en werknemer Verzuimbegeleiding (door arboverpleegkundige of bedrijfarts) Spreekuur en huisbezoek Spreekuur verzuimbegeleiding op locatie ArboDuo door arboverpleegkundige of bedrijfsarts, inclusief aandacht voor leefstijl werknemer en terugvalpreventie 9 - bedrijfsarts: 89,50 - arboverpleegkundige: 60,00 (Telefonisch) spreekuur arboverpleegkundige op indicatie 60,00 Spoedspreekuur op verzoek werkgever (na akkoord van ArboDuo; gebruik naar redelijkheid) Huisbezoek op verzoek werkgever, niet dezelfde dag uitgevoerd (na akkoord van ArboDuo; gebruik naar redelijkheid) Spoedhuisbezoek op verzoek werkgever, aanvraag voor uur, dezelfde dag uitgevoerd (na akkoord van ArboDuo) "No shows": niet op tijd (=binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en geen gehoor bij telefonische diagnose Probleemanalyse en plan van aanpak Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van aanpak (wk 6-8), inclusief spreekuur verzuimbegeleiding Periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding door arboverpleegkundige of bedrijfsarts 116,50 67,00 105,50 Tarief activiteit 199,00 89,50 Eerstejaarsevaluatie 137,00 Ondersteuning bij WIA-aanvraag, inclusief spreekuur arboverpleegkundige of bedrijfsarts Opvragen en beoordelen van informatie huisarts/specialist (indicatiestelling, opstellen brief vraagstelling, factuur behandelaar, informatie- en dossierstudie professional) 403,00 77,50 + uurtarief bedrijfsarts: 179,00 Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte Verkort: 89,50 Volledig: 269,00 Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) 179,00 per uur Overleguren arboverpleegkundige of bedrijfsarts + + Uurtarief - bedrijfsarts: 179,00 - arboverpleegkundige: 122,-

10 Preventie Arbeidsomstandighedenspreekuur Administratieve activiteiten Registreren ziek- en herstelmeldingen Verwerken ziek- en herstelmelding vanuit portal NGA/DAV Aansluiting en klantregistratie Toegang tot Vandaag: 24 uur per dag online verzuim(activiteiten) volgen Signaleren van samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap (als bekend en na toestemming werknemer) Signaleren verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (als bekend en na toestemming werknemer) Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter Signaleren van frequent verzuim (4e ziekmelding of meer binnen één jaar) Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42 Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB (anoniem en na toestemming van werknemer) Gegeven uitwisselen met De Amersfoortse Periodieke nieuwsbrief Andere activiteiten Voor activiteiten die niet in het abonnement zijn opgenomen geldt de tarievenlijst Zie daarvoor arboduo.nl. De prijs van de uitvoering is inbegrepen in de module. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. + * De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt alleen uitgevoerd na toestemming van de werkgever. Er wordt maximaal één telefonisch contact in rekening gebracht. Heeft u naast een module arbodienstverlening ook de module Re-integratiemanager afgesloten, dan neemt Keerpunt de re-integratiebegeleiding over. ArboDuo is en blijft bij die overgang nauw betrokken. De overgang naar Keerpunt vindt plaats als: - uw medewerker met de overdracht akkoord gaat; en - er sprake is van langdurig verzuim met mogelijkheden voor re-integratie; of - er een indicatie is voor een verwijzing/interventie. 10

11 VERRICHTINGENLIJST ARBONED 2016 Verrichtingen Arbobegeleiding Arbosignaal Prijs per activiteit (als niet inbegrepen in de module) Prijs per medewerker per jaar (excl. btw) 101,50 37,50 Activiteiten bij verzuim week 1 Bespreken verzuim met werkgever door de procesregisseur (telefonisch, uiterlijk derde werkdag) Telefonische diagnose met werknemer, op basis van ziekmelding of telefonisch contact werkgever Terugkoppelen aan werkgever als er aanvullend contact is geweest met werknemer Bepalen vervolgactiviteiten in samenspraak met werknemer en werkgever Activiteiten bij verzuim vanaf week 1 Procesregie (door procesregisseur van ArboNed) 30,50 * 30,50 * Initiëren eerste actie vanuit ArboNed Monitoren verzuimtraject Initiëren vervolgactiviteiten Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover Indicatie, adviseren over interventies (aanvullende behandeltrajecten) inclusief regelen van adequate uitvoering Adviseren over financieringsmogelijkheden vanuit De Amersfoortse Aanspreekpunt en vraagbaak voor werkgever en werknemer Verzuimbegeleiding Spreekuur en huisbezoek Spreekuur verzuimbegeleiding op locatie ArboNed, inclusief aandacht voor leefstijl werknemer en terugvalpreventie Spoedspreekuur op verzoek werkgever (na akkoord van ArboNed; gebruik naar redelijkheid) Huisbezoek op verzoek werkgever, niet dezelfde dag uitgevoerd (na akkoord van ArboNed; gebruik naar redelijkheid) Spoedhuisbezoek op verzoek werkgever, aanvraag voor uur, dezelfde dag uitgevoerd (na akkoord van ArboNed) No show : niet op tijd (= binnen 24 uur) afmelden voor spreekuur en geen gehoor bij telefonische diagnose Probleemanalyse en plan van aanpak Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van aanpak (week 6-8), inclusief spreekuur verzuimbegeleiding Periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding 89,50 116,50 67,00 105,50 Tarief activiteit 199,00 89,50 Eerstejaarsevaluatie 77,50 Ondersteuning bij WIA-aanvraag, inclusief spreekuur 403,00 Opvragen en beoordelen van informatie huisarts/specialist (indicatiestelling, opstellen brief vraagstelling, factuur behandelaar, informatie- en dossierstudie professional) Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte 77,50 + uurtarief bedrijfsarts: 179,00 Verkort: 89,50 Volledig: 269,00 Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) Uurtarief 179,00 Overleguren bedrijfsarts + + Uurtarief: 179,00 11

12 Preventie Arbeidsomstandighedenspreekuur Administratieve activiteiten Registreren ziek- en herstelmeldingen Verwerken ziek- en herstelmelding vanuit portal NGA/DAV Aansluiting en klantregistratie Toegang tot Vandaag: 24 uur per dag online verzuim(activiteiten) volgen Signaleren van samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap (indien bekend en na toestemming werknemer) Signaleren verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na toestemming werknemer) Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter Signaleren van frequent verzuim (4e ziekmelding of meer binnen één jaar) Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42 Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB (anoniem en na toestemming van werknemer) Gegevens uitwisselen met De Amersfoortse Periodieke nieuwsbrief Andere activiteiten Voor activiteiten die niet in het abonnement zijn opgenomen geldt de tarievenlijst Zie daarvoor arboned.nl De prijs van de uitvoering is inbegrepen in de module. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. + * De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt alleen uitgevoerd na toestemming van de werkgever. Er wordt maximaal één contact in rekening gebracht. Heeft u naast een module arbodienstverlening ook de module Re-integratiemanager afgesloten, dan neem Keerpunt de re-integratiebegeleiding over. ArboNed is en blijft bij die overgang nauw betrokken. De overgang naar Keerpunt vindt plaats als: - uw medewerker met de overdracht akkoord gaat; en - er sprake is van langdurig verzuim met mogelijkheden voor re-integratie; of - er een indicatie is voor een verwijzing/interventie. 12

13 VERRICHTINGENLIJST MAETISARDYN 2016 Verrichtingen Arbobegeleiding Arbosignaal Prijs per activiteit (2016) Prijs per medewerker per jaar (excl. btw) 99,95 39,00 Activiteiten bij verzuim week 1 Bespreken verzuim met werkgever uiterlijk 3de (werk)dag Bepaling vervolgacties in samenspraak met de casemanager en verdere betrokkenen Contact met werknemer op indicatie van de casemanager 32,50 Activiteiten bij verzuim vanaf week 1 (door casemanager MaetisArdyn) Dossieranalyse en advies (week 8, 26, 49 en 88) Monitoren verzuimtraject Coördineren activiteiten tussen werkgever, werknemer, re-integratie bedrijven en MaetisArdyn Afstemming met betrokken partners over beschikbare vergoedingen vanuit De Amersfoortse en subsidies Begeleiding van en controle op werkhervattingadviezen Betrekken re-integratiemanager bij verzuimdossier* Signaleren eerstejaarsevaluatie en ondersteuning Uurtarief Ondersteunen bij WIA-aanvraag Uurtarief Initiëren vervolgactiviteiten bij MaetisArdyn op basis van bevindingen Indicatie, adviseren over interventies (aanvullende behandeltrajecten) inclusief regelen van adequate uitvoering Zorgen voor optimale informatie en communicatie met alle betrokken partners Terugkoppelen bevindingen, bespreken vervolgactiviteit(en) en advisering werkgever/direct leidinggevende Verzuimbegeleiding (door bedrijfsarts en/of adviseur arbeid & gezondheid) Spreekuur verzuimbegeleiding inclusief terugkoppeling (uiterlijk 3e week) 119,00 Spreekuur probleemanalyse 90,00 Evaluatiespreekuren (evt. telefonisch) 90,00 Huisbezoek (op verzoek), naar redelijkheid + 71,75 No Show, niet op tijd (= binnen 24 uur) afmelden voor spreekuur en geen gehoor bij telefonische diagnose 90,00 Probleemanalyse en plan van aanpak Opstellen probleemanalyse en advies 144,75 Terugkoppeling uitgevoerde acties aan werkgever en afstemming (eventuele) vervolgactiviteiten Opvragen en beoordelen van informatie uit de curatieve sector 123,25 Re-integratieverslag uit dienst bij ziekte 95,50 Opstellen Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) 92,50 Overleg over lopende gevallen Uurtarief Preventie Arbeidsomstandighedenspreekuur 13

14 Administratieve activiteiten Verwerking ziek- en herstelmelding vanuit portal NGA/DAV Aansluiting en klantregistratie Toegang tot MaetisArdyn: 24 uur per dag online verzuim(activiteiten) volgen Signaleren van vangnet, zwangerschap, Amber (indien bekend en na toestemming werknemer) Signaleren verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na toestemming werknemer) Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter Signaleren van frequent verzuim (4e ziekmelding of meer binnen één jaar) Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in week 42 Doorgeven beroepsziekten aan het NCvB (anoniem) en aan werkgever (na toestemming van werknemer) Gegevens uitwisselen met De Amersfoortse Andere activiteiten Doorverwijzen naar en advies over beschikbare producten en diensten voor verzuim, arbo en gezondheid. Genereren van managementinformatie Adviseur en vraagbaak voor werkgever en werknemer op gebied van werk en gezondheid: algemeen gezondheidsbeleid, sanctiemogelijkheden, UWV-criteria, HR-vraagstukken, financiering interventies, en meer Uurtarief Bezoek aan werkgever door casemanager of andere professional + + Uurtarief Begeleiding met het oog op Modernisering Ziektewet en begeleiding vanaf het 3e ziektejaar (WGA) + + Uurtarief De prijs van de uitvoering is inbegrepen in de module. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt uitgevoerd zonder vooraf toestemming te vragen aan de werkgever. + De prijs van de uitvoering is niet inbegrepen in de module, maar wordt achteraf gefactureerd. De activiteit wordt alleen uitgevoerd na toestemming van de werkgever. Heeft u naast een module arbodienstverlening ook de module Re-integratiemanager afgesloten, dan neemt Keerpunt de re-integratiebegeleiding over. MaetisArdyn is en blijft bij die overgang nauw betrokken. De overgang naar Keerpunt vindt plaats als: - uw medewerker met de overdracht akkoord gaat; en - er sprake is van langdurig verzuim met mogelijkheden voor re-integratie; of - er een indicatie is voor een verwijzing/interventie. De Amersfoortse Verzekeringen Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht E Postbus 2072, 3500 HB Utrecht I T Amersfoortse Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V., KvK (12-15) NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd aan de Archimedeslaan 10 te Utrecht, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFMnummer De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder 14van producten en diensten op het gebied van schadeverzekeringen.

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES 2017 Productinformatie De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw.

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Richting Delta Lloyd Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Inhoudsopgave: Arbodienstverlening WGA dienstverlening Ziektewet dienstverlening

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. Voorwaarden Arbosignaal In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen

Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet Met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet heeft u gekozen voor een overeenkomst met de op het polisblad vermelde arbodienst. In deze voorwaarden staan de

Nadere informatie

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet Met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet heeft u gekozen voor een overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf.

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Voorwaarden Arbobegeleiding In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim

Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Productspecificatie Cordares Continu Module Verzuim Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verzuim Totaal... 3 3. Verzuim Stop Loss... 6 4. Cordares VerzuimLoket... 9 5. Cordares Verhaalsservice... 9 6. Arbodienstverlening...

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201

Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201 Rechten & Plichten Ziektewetmanagement R&P 411.201 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? 1 Samenvatting 1.1 Begrippen... 5 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. Voorwaarden Re-integratiemanager In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10 Ziektewetmanagement Voorwaarden (411.201) Inhoudsopgave pagina 1 Samenvatting 1.1 Begrippen 3 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement voor u? 3 2 Diensten van de module Ziektewetmanagement 2.1 Wat is

Nadere informatie

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u Verzuimverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u 3 02 Altijd een Verzuimverzekering die bij u past 4 03 Verzekerd in onverwachte

Nadere informatie

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet. In de

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten Full-service arbodienstverlening voor 93,25 per werknemer per jaar. Als werkgever krijgt u

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure Samen werken aan re-integratie Informatiebrochure Wat leest u in deze brochure? 01 Inleiding 3 02 Wat kunt u van ons verwachten? 4 03 Wat verwachten wij van u? 8 04 WIA re-integratietraject 9 05 Goed om

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten.

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf heeft gesloten. Voorwaarden Re-integratiemanager Met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager heeft u gekozen voor een overeenkomst met de in Mijn Amersfoortse vermelde arbodienst/re-integratiebedrijf. In deze voorwaarden

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie