Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimverzekering met arbodienstverlening"

Transcriptie

1 Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkel der. Particulieren en onder nemers heb ben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat helemaal is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (feb2016)a

2 Wat vindt u waar 1 Dienstverlening VerzuimVizier 3 2 Arbo- en verzuimbegeleiding 4 3 Preventie Basis 8 4 Preventie Extra 11 5 Rechtsbijstand 13 6 Re-integratieondersteuning terug-naar-werk 14 7 Vergoeding re-integratiekosten 15 8 Meer informatie 16

3 1 Dienstverlening VerzuimVizier Onze (VerzuimVizier) biedt u financiële zekerheid. Plus een effectieve aanpak van verzuim, met persoonlijke begeleiding. U wordt ondersteund door een gecertificeerde arbodienst zodra een werknemer ziek is. Daarnaast heeft u bij ons een persoonlijke VerzuimCoach die met u meedenkt over het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Uw biedt de volgende dienstverlening vanuit het dienstenpakket WerkImpulz. Arbo- en verzuimbegeleiding Preventie Basis Rechtsbijstand Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Budget terug-naar-werk Het budget is alleen beschikbaar als u de Verzuimverzekering met wachtdagen heeft (Conventioneel) Combineert u uw met een collectieve WIA- of collectieve ongevallenverzekering, of een nabestaandenvoorziening van De Goudse? Dan kunt u gebruikmaken van extra preventieve diensten, zoals een vitaliteitscheck voor uw personeel en een arbeidsdeskundig advies. Werknemer is ziek en meldt dit bij u Wie ondersteunt u? U wordt vanuit de arbodienstverlening ondersteunt door een procesregisseur, hier leest u alles over in hoofdstuk 2. U meldt U kunt dit via ook gebruik maken van uw Persoonlijke VerzuimCoach bij De Goudse Vragen? Bel onze bijvoorbeeld voor vragen Click & Claim over op preventie helpdesk (hoofdstuk via 4) en re-integratie (hoofdstuk 5) of aanvullend verzuimvizier.nl (0182) advies. Hieronder ziet u wat er gebeurt na een ziekmelding. Melding gaat naar ArboNed Procesregisseur: Helpt bij verzuimbegeleiding van de werknemer en voldoen aan wettelijke eisen Geeft re-integratieadvies U volgt alles via De Goudse Team Claims: Automatische uitbetaling bij ziekte VerzuimCoach: Coacht u bij preventie en o.a. ook bij conflict met werknemer en geeft aanvullend advies Dienstverlening in uw regio U vindt op de volgende pagina s meer informatie over de diensten, tarieven en vergoedingen, onder voorbehoud van wijzigingen. De tarieven gelden voor De vergoedingen zijn exclusief btw als u de btw kunt verrekenen. pag 3/16

4 2 Arbo- en verzuimbegeleiding Arbo- en verzuimbegeleiding bestaat uit een uitgebreid pakket dienstverlening. Het doel hiervan is om: u te helpen bij het terugdringen van verzuim en de kosten van dat verzuim; uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer terug te helpen in het arbeidsproces; ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter; ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde arbodienst. Voor Arbo- en verzuimbegeleiding heeft u een keuze gemaakt uit twee varianten. 1. Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet, waarbij de arbodienst binnen 4 dagen na de ziekmelding de verzuimbegeleiding start en waarbij u een zeer compleet pakket aan dienstverlening in uw abonnement heeft. Dit geeft u financiële zekerheid wanneer u een langdurig zieke werknemer heeft. 2. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat, waarbij u zelf de begeleiding van de zieke werknemer uitvoert in de eerste 4 weken. Dit is vooral geschikt voor bedrijven vanaf ca 25 werknemers met een actief verzuimbeleid. Vanaf de 5e verzuimweek voert de arbodienst de verzuimbegeleiding uit zoals zij dat ook doen bij het Compleet-pakket. U betaalt achteraf de uitgevoerde activiteiten. De abonnementskosten zijn daardoor lager. Persoonlijke ondersteuning Voor de uitvoering van de arbodienstverlening werken we samen met een professionele partner, ArboNed. Bij beide abonnementen heeft u een eigen procesregisseur van ArboNed die u proactief ondersteunt bij uw wettelijke taken op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Uw procesregisseur voert de regie over het gehele verzuimproces en overlegt met u en uw werknemer, en ook met ons als het bijvoorbeeld gaat om re-integratieactiviteiten die nodig zijn. Hij neemt regelmatig contact met u op om de voortgang te bespreken en te bewaken en heeft nauwe banden met de bedrijfsarts. In de onderstaande tabel vindt u informatie over de inhoud van beide varianten. Twijfelt u welke variant u heeft? U kunt dit nalezen op uw polisblad. 2.1 Abonnementstarieven Arbo- en verzuimbegeleiding 2016 per werknemer per jaar Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet 97,80 (excl. BTW) Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat 37,50 (excl. BTW) Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Algemeen Aanspreekpunt voor de werkgever De procesregisseur 1 helpt u bij vragen over uw zieke werknemer pag 4/16

5 Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Bezoek van de procesregisseur Tarief 99,45 per 99,45 per uur Dit is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers 1 x per jaar gratis, in alle andere gevallen geldt een uurtarief. uur Online toegang tot de portaal van de arbodienst Via Vandaag het klantportaal van de arbodienst kunt u overzichten van uw verzuim inzien en printen. Ook kunt u het verzuimproces volgen via internet. U vindt hier bijvoorbeeld spreekuurafspraken en terugkoppelingen. Bewaking termijnen poortwachterverplichtingen Uw procesregisseur bewaakt de termijnen en acties die de wet- en regelgeving van u vereist en wijst u zo nodig op acties die u moet ondernemen. Signalering ziek binnen 28 dagen na herstel De procesregisseur geeft u een signaal als er een ziekmelding is binnen 28 dagen na de herstelmelding, na toestemming van de werknemer. Dit wordt dan als één ziektegeval gezien. Signalering frequent verzuim Verzuimt een werknemer 3 x of meer in een periode van een jaar? Dan ontvangt u daarover een mail met tips voor een mogelijke aanpak. Melding beroepsziekten Heeft het verzuim te maken met een beroepsziekte? Dan ontvangt u een melding en gaat er een (wettelijk verplichte) anonieme melding naar het Nederland Centrum Beroepsziekten. Attenderen op verhaalsrecht loon- en letselschade Na toestemming van de werknemer meldt de procesregisseur het u als er sprake is van een mogelijkheid tot verhaal bij een mogelijk aansprakelijke derde. Verstrekking gegevens voor de verzuimdeclaratie De arbodienst verstrekt alle relevante gegevens over de ziekmelding aan De Goudse. De Goudse ontvangt alleen die gegevens die in het kader van privacyregels en -wetgeving inzichtelijk gemaakt en uitgewisseld mogen worden. Medisch gerelateerde gegevens worden niet verstrekt. Inlichtingen opvragen bij huisarts/specialist In abonnement Tarief 135,50 De arbodienst vraagt informatie op bij de huisarts/ specialist als dat nodig is en verwerkt die. (In het vermelde tarief zijn ook de eventuele kosten berekend die de huisarts/specialist in rekening brengt voor de informatieverstrekking.) Arbeidsomstandig-hedenspreekuur voor werknemers Werknemers die vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot hun werk of vermoeden dat zij gezondheidsklachten hebben die mogelijk verband houden met het werk kunnen zelfstandig een afspraak maken bij de bedrijfsarts. Overname bestaand verzuimgeval De kosten van overname van een bestaand verzuimgeval van de vorige arbodienst/verzuimbegeleider zijn afhankelijk van de verzuimduur 1 : als het verstreken verzuim korter is dan 3 weken als het verstreken verzuim ligt tussen 3 en 6 weken als het verstreken verzuim langer is dan 6 weken kosteloos 49,75 248,60 kosteloos 49,75 248, Gerekend tot de ingangsdatum van de nieuwe verzekering of in andere gevallen tot de datum van de aanvraag tot overname. pag 5/16

6 Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Mijlpalen in de arbodienstverlening 2 Eerste telefonisch contact met werkgever en eventueel werknemer De procesregisseur belt u na de ziekmelding. Waar nodig wordt ook de werknemer gebeld. De eerste afspraken over arbeidsongeschiktheid en eventuele reintegratiemogelijkheden worden gemaakt. Als het nodig is, wordt er een afspraak gemaakt bij de bedrijfsarts. U ziet de spreekuurdatum dan in Vandaag. Spreekuurconsult door de bedrijfsarts Uw werknemer wordt uitgenodigd voor een spreekuurconsult. U ontvangt terugkoppeling en advies over de re-integratie en eventueel over het op- of bijstellen van het Plan van aanpak. Evaluatieconsult met de procesregisseur De procesregisseur heeft met uw werknemer een evaluatieconsult als de bedrijfsarts een stappenplan heeft gemaakt en er geen nieuw bezoek aan het spreekuur van de bedrijfsarts nodig is. Terugkoppeling van uitgevoerde acties Na elk spreekuur/ evaluatieconsult ontvangen u en uw werknemer de uitkomsten van het spreekuur en eventuele adviezen. Opstellen Probleemanalyse en advies (inclusief spreekuur) Is er sprake van mogelijk langdurig verzuim? Dan wordt tussen de 4e en 6e week een probleemanalyse voor u opgesteld. U ontvangt daarnaast een advies voor het opstellen van het Plan van aanpak. De procesregisseur ondersteunt u en uw werknemer bij het opstellen van het Plan van aanpak en bewaakt dat u het op tijd opstelt. Evaluatie spreekuur inclusief evaluatie Plan van aanpak Uw werknemer wordt uitgenodigd voor een evaluatieconsult. U ontvangt terugkoppeling en advies over het eventueel bijstellen van het Plan van aanpak. Het tarief is inclusief spreekuur bij de bedrijfsarts, als dit nodig is. Arbeidsdeskundige check Uiterlijk in de 13e week van het verzuim checkt de procesregisseur het dossier en bepaald of de inzet van een arbeidsdeskundige nodig is. De inzet van de arbeidsdeskundige zit niet in het abonnement. 42e weeksmelding naar UWV Bij 42 weken van verzuim wordt de verplichte 42e weeksmelding gedaan aan het UWV. Eerstejaarsevaluatie Uiterlijk in de 52e week na de ziekmelding bespreekt de procesregisseur met u en uw werknemer hoe de reintegratie het afgelopen jaar is verlopen. U ontvangt van de bedrijfsarts een advies en een prognose waarmee u en uw werknemer het formulier Eerstejaarsevaluatie kunnen invullen inclusief het Plan van aanpak voor het 2e ziektejaar. In abonnement Dit vindt uiterlijk plaats op dag 4. In abonnement Dit vindt uiterlijk plaats op dag 28. In abonnement Tarief 90,65 In abonnement Tarief 90,65 In abonnement In abonnement In abonnement Tarief 163,50 In abonnement Tarief 90,65 In abonnement In abonnement In abonnement In abonnement In abonnement Tarief 90,65 2 De genoemde tijdstippen en momenten zijn een indicatie. De exacte momenten worden bepaald op basis van maatwerk, afhankelijk van de situatie van de werknemer. pag 6/16

7 Activiteitenoverzicht Compleet Op Maat Aanvraag WIA (incl. formulier Actueel oordeel en In abonnement Tarief 207,30 re-integratieverslag) Ondersteuning bij het aanvragen van een WIA-uitkering en het samenstellen van het re-integratieverslag. Dit gebeurt uiterlijk in de 89e week na de ziekmelding. Advies aan de werkgever en werknemer over de inzet van re-integratieactiviteiten De procesregisseur houdt de regie tijdens re-integratietrajecten. Hij volgt de voortgang van het traject en stuurt bij als dit nodig is. Hierbij maakt hij afspraken met u, uw werknemer en eventueel met een reintegratiebedrijf. Ook bespreekt hij met uw VerzuimCoach van De Goudse de mogelijkheden van financiering van de re-integratietrajecten. Daarnaast bespreekt hij met u welke re-integratiebedrijven ingeschakeld kunnen worden om voor zo n eventuele vergoeding in aanmerking te komen. 2.2 Overige verrichtingentarieven Op Maat -variant Als u gekozen heeft voor de Op Maat variant kunnen naast de hiervoor genoemde verrichtingen ook nog andere verrichtingen worden ingezet omdat u of de procesregisseur dit noodzakelijk vindt. Activiteit/ verrichting Prijs (Telefonisch) verzuimspreekuur 4, per consult 90,65 Telefonisch overleg bedrijfsarts met werkgever (op verzoek werkgever, per 10 29,70 minuten) Bij niet (op tijd) verschijnen en niet minimaal 24 uur van tevoren afmelden (geldt voor spreekuren en overige afspraken van de werknemer). Tarief van de activiteit wordt bij u in rekening gebracht. Spoedspreekuur 4, per consult 112,70 Uren bedrijfsarts/sociaal-medisch team, per uur 178,60 Telefonische diagnose 27,40 Re-integratieverslag ziek uit dienst (verkorte versie) 88,40 Re-integratieverslag ziek uit dienst (volledige versie) 265,30 3 De genoemde tijdstippen en momenten zijn een indicatie. De exacte momenten worden bepaald op basis 4 (Spoed)spreekuren van maatwerk, afhankelijk vinden van plaats de situatie op locaties van van de werknemer. de arbodienst. pag 7/16

8 3 Preventie Basis Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bieden we u bij de Verzuimverzekering een aantal preventieve diensten. Via Preventie Basis heeft u toegang tot het preventienetwerk van onze arbodienst. U kunt in de onderstaande tabel zien of De Goudse de preventiedienst geheel of gedeeltelijk vergoedt. U kunt meer informatie over de diensten opvragen bij de VerzuimCoach van De Goudse Die regelt ook een eventuele aanvraag voor een specifieke dienst. Dienst Omschrijving Tarief Vergoeding door De Goudse Hulp bij wettelijke verplichtingen Digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) De RI&E helpt u om op eenvoudige wijze knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren. U kunt de RI&E geheel uitbesteden of deze zelf uitvoeren en door een deskundige laten toetsen. Het tarief is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de complexiteit van de arboknelpunten. Hiervoor kunt u een offerte aanvragen. Hieronder vindt u een prijsindicatie voor het toetsen van een recent uitgevoerde RI&E. Bedrijven tot en met 25 werknemers Minimaal 207,50 excl. bedrijfsrondgang en 415,50 incl. bedrijfsrondgang Geen Training Preventiemedewerker Training Bedrijfshulpverlening Eendaagse training voor diegene die de rol van preventiemedewerker vervult. Hierna heeft de preventiemedewerker de benodigde kennis van arbowetgeving en onderwerpen als fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en ongewenst gedrag. Ook worden vaardigheden als motiveren en adviseren getraind. Diverse soorten BHVtrainingen, ook met e-learning. Bedrijven met meer dan 25 werknemers: Minimaal 910,50 (altijd incl. bedrijfsrondgang) 199,10 per deelnemer Per deelnemer 50% van de kosten van één training (maximaal 1x per 3 jaar) Op offertebasis, de prijs is afhankelijk van de gekozen trainingsvorm Per deelnemer 50% van de kosten van één training (maximaal 1 deelnemer per 50 werknemers en maximaal 1x per 3 jaar pag 8/16

9 Dienst Omschrijving Tarief Vergoeding door De Goudse Hulp bij wettelijke verplichtingen Training Verzuimgesprekken Voor uw bedrijf: Verzuimbeleidscan Voor uw werknemers: Preventief Medisch Onderzoek (PMO) In deze eendaagse training leert u, of een (andere) leidinggevende, een effectief verzuim- of preventief gesprek te voeren. Met als doel het voorkomen of verkorten van verzuim. De arbodienst brengt in kaart wat er binnen uw organisatie is geregeld op het gebied van verzuim en preventie. U krijgt op basis hiervan advies over hoe u verzuim kunt voorkomen of (verder) terugdringen. De Arbowet verplicht de werkgever om eenmaal per 3 jaar een Preventief Medisch Onderzoek ( PMO) aan te bieden aan de werknemer. Dit geeft de werknemers inzicht in hoe gezond ze zijn en wat de belangrijkste risico s voor uitval zijn. Het PMO bevat een fysiek onderzoek. Het epmo is een volledige online gezondheidscheck 273,15 per deelnemer Per deelnemer 50% van de kosten van één training (maximaal 1x per 3 jaar) Afhankelijk van bedrijfsgrootte van 546,70 tot 1.913,50 Vanaf 106,- per deelnemer (afhankelijk van de aard van de werkzaamheden) epmo 25,- per deelnemer Groepsrapportage vanaf 450,- 100% (volledige vergoeding, eenmalig) Geen Bij een minimale groepsgrootte van 15, en mits de privacy van uw werknemers geborgd is, kunt u een groepsrapportage ontvangen. In dit rapport krijgt u direct advies over wat u en uw werknemers kunnen doen om de gezondheid te verbeteren en het risico op uitval te reduceren. De griepvaccinatie is voor preventie van verzuim in de periode waarin een griepepidemie wordt verwacht. Voor bedrijven met meer dan 10 werknemers kan de vaccinatie op locatie worden gedaan. De werknemers van bedrijven met 10 of minder werknemers vragen de vaccinatie aan bij de huisarts. Griepvaccinatie Afhankelijk van de aanbieder 100% (volledige vergoeding) (maximaal 1 x per jaar) pag 9/16

10 Dienst Omschrijving Tarief Vergoeding door De Goudse Voor uw werknemers: Verschillende aanstellingskeuringen Vertrouwenspersoon Als u functies heeft waarvoor specifieke medische eisen bestaan, kunt u een aanstellingskeuring laten verrichten. In deze functiegerichte keuring wordt nagegaan of een werknemer medisch gezien in staat is om de functie uit te oefenen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Er kunnen op de werkvloer onderwerpen zijn die een werknemer niet gemakkelijk met u bespreekt. Denk aan ongewenst gedrag en conflicten. De (externe) vertrouwenspersoon kan dan een belangrijke rol spelen. Deze ondersteunt, bemiddelt en adviseert en kan rechtstreeks door uw werknemer benaderd worden. Op offertebasis Geen 131,90 per uur Geen pag 10/16

11 4 Preventie Extra Als u de combineert met een WIA-verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan, een collectieve ongevallenverzekering of een ANW-pensioen of Nabestaandenverzekering Collectief heeft u recht op Preventie Extra. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven en vergoedingen. De diensten zijn een aanvulling op de eerdergenoemde diensten van Preventie Basis. Dienst Omschrijving Prijs Vergoeding door De Goudse Voor uw werknemers/bedrijf: Vitaliteitscheck Preventieve trainingen en cursussen Arbeidsdeskundig en ergonomisch advies Te veel en langdurige (werk)druk kan tot onnodig verzuim leiden. Met deze check worden stress en de fysieke conditie van uw werknemer objectief gemeten. De uitkomst wordt met uw werknemer besproken. Hebben er meer dan 10 werknemers deelgenomen? Dan ontvangt u een analyse en wordt deze met u besproken. U kunt dan eventueel (preventieve) maatregelen nemen. Diverse eendaagse trainingen of cursussen, waarin uw werknemer bijvoorbeeld leert effectief om te gaan met de belastende aspecten van het werk, zoals RSI, tillen, conflicten en stress. Een arbeidsdeskundige adviseert u en uw werknemers op uw bedrijfslocatie. Hij bespreekt de werksituatie in het bedrijf en de verbeteringen die daarin zijn te realiseren. Ook krijgen uw werknemers een ergonomisch advies. Vanaf: 105,25 per deelnemer Vanaf 274,45 per deelnemer Per deelnemer 50% van de kosten van één check (maximaal 1x per 3 jaar) Per deelnemer 50% van de kosten van één training of cursus (maximaal 1x per 3 jaar) 697,10 per dagdeel 50% van één dagdeel (maximaal 1x per 3 jaar) pag 11/16

12 Dienst Omschrijving Prijs Vergoeding door De Goudse Ondersteuning P&O Personeel & Organisatie Check Ondersteuning P&O Loopbaancheck Traumaopvang Een P&O-adviseur bezoekt uw bedrijf, maakt een inventarisatie en adviseert over onderwerpen die te maken hebben met het optimaal functioneren van werknemers. Hiermee krijgt u helder en objectief in beeld in hoeverre er een goede match is tussen uw werknemer en de te verrichten werkzaamheden. De loopbaancheck draagt bij aan een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en daarmee aan continuering van uw bedrijf op langere termijn. Eerste opvang van de werknemer(s) bij schokkende gebeurtenissen, zoals een overval of ernstige agressie. Tarief per uur 160,- tot 200,- 50% per uur met een maximum van 275,- in totaal. (maximaal 1x per 3 jaar) 467,10 per check Per deelnemer 50% van de kosten van één check (maximaal 1x per 3 jaar) 131,90 per uur (tijdens kantooruren) 174,10 per uur (buiten kantooruren) De Goudse vergoedt de eerste telefonische opvang en eventueel benodigde vervolggesprekken, tot maximaal 4 uur per gebeurtenis. Zijn er meerdere deelnemers betrokken bij dezelfde gebeurtenis? Dan geldt dit maximum voor alle deelnemers samen. NB: U kunt meer informatie over de bovengenoemde diensten opvragen bij de VerzuimCoach van De Goudse Die regelt ook een eventuele aanvraag voor een specifieke dienst. pag 12/16

13 5 Rechtsbijstand Het onderdeel Rechtsbijstand wordt uitgevoerd door SRK Rechtsbijstand. Omdat u een Verzuimverzekering heeft, krijgt u als werkgever kosteloos rechtsbijstand in de volgende gevallen. Geschillen met werknemers over uw loondoorbetalingsplicht SRK helpt u als werkgever als u door een werknemer wordt aangesproken over de loondoorbetalingsplicht. Mogelijk beperkt het juridische geschil tussen u en uw werknemer zich niet tot de loondoorbetalingsplicht. In dat geval heeft u alleen recht op een eenmalig juridisch advies. Geschillen met werknemers over hun arbeidsongeschiktheid SRK helpt u bij een juridisch geschil tussen u en een werknemer over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Maar alleen tijdens de periode waarin hij recht heeft op loondoorbetaling. SRK helpt u als u SRK erom vraagt. U krijgt per gebeurtenis een eenmalig juridisch advies. Het verhalen van kosten van loondoorbetaling en re-integratie op een aansprakelijke derde Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een derde? Dan heeft u het wettelijke recht om de kosten van loondoorbetaling in de eerste twee jaar van ziekte te verhalen, evenals de re-integratiekosten. SRK helpt u om de derde aansprakelijk te stellen en deze kosten te verhalen. Geschillen met het UWV over naleving van de Wet verbetering poortwachter SRK helpt u als u een juridisch geschil heeft met het UWV over de naleving van de Wet verbetering poortwachter. Alleen het belang dat u als werkgever heeft is gedekt. De belangen van de werknemers zijn niet gedekt. pag 13/16

14 6 Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Omdat u de heeft afgesloten, ondersteunen wij u bij het re-integratieproces van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt dreigen te worden. Naast de procesregisseur van ArboNed kunt u gebruik maken van de ondersteuning door uw persoonlijke VerzuimCoach van De Goudse. Die denkt met u mee over het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers. De coach kan bijvoorbeeld uw verzuimbeleid met u bespreken om het verzuim te beperken en helpt u als u tijdens het re-integratietraject van een zieke werknemer een vraag heeft. En geeft u aanvullend advies naast de Arbodienst. Via Re-integratieondersteuning terug-naar-werk heeft u ook toegang tot het netwerk van gespecialiseerde dienstverleners van de arbodienst. Met deze zorgverleners zijn afspraken gemaakt over toegankelijkheid, behandelduur en effectiviteit van de behandelingen. U bent hierdoor verzekerd van snelle, toegankelijke zorg, waardoor uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. pag 14/16

15 7 Vergoeding re-integratiekosten Soms is er een re-integratieactiviteit nodig om uw werknemer weer sneller aan het werk te helpen, een zogeheten interventie. Uw procesregisseur van de arbodienst neemt hierover dan contact met u op. Als hieraan kosten zijn verbonden, bespreekt de procesregisseur dit met de VerzuimCoach van De Goudse om na te gaan of deze kosten (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarna wordt dit met u besproken. Heeft u een Verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening met wachtdagen (Conventioneel)? Dan heeft u een gegarandeerd Budget terug-naar-werk van 4.000,-. Als u daarnaast ook een WIA- of WGA-eigenrisicoverzekering heeft, wordt dit budget verdubbeld naar 8.000,-. Bij een Verzuimverzekering Stop Loss worden geen re-integratiekosten vergoed. Na vaststelling van de vergoeding ontvangt u via de procesregisseur de offerte en informatie over de hoogte van de vergoeding. Na uw akkoord wordt de interventie gestart. De procesregisseur bewaakt de voortgang en probeert zo spoedig mogelijke werkhervatting van uw zieke werknemer te realiseren. pag 15/16

16 8 Meer informatie Wilt u meer informatie over de dienstverlening van De Goudse? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of lees de voorwaarden op Wilt u gebruikmaken van preventie- of re-integratieondersteuning, of om een andere reden een VerzuimCoach inschakelen? Dan kunt u contact opnemen met ons team Verzuim en Re-integratieadvies via (0182) (optie 5) of pag 16/16

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2017 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Diensten en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie 2 De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Conventioneel Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017 2 Verzuimverzekering met arbodienstverlening Handleiding U heeft de Verzuimverzekering

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening 2 Verzuimverzekering met arbodienstverlening Handleiding U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering September 2017 Verzuimverzekering Handleiding U heeft de Verzuimverzekering afgesloten in het pakket CompleetVerzekerd Mijn

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden. Informatie voor de werkgever Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Re-integratieondersteuning. terug-naar-werk. Voorwaarden. Informatie voor de werkgever

Re-integratieondersteuning. terug-naar-werk. Voorwaarden. Informatie voor de werkgever Informatie voor de werkgever Belangrijk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. In deze vindt u de afspraken die

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet. Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601)

Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet. Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601) Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601) Belangrijk Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee

Nadere informatie

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Een complete oplossing voor al

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Arbo- en verzuimbegeleiding

Arbo- en verzuimbegeleiding Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat Informatie voor de werkgever Belangrijk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Re-integratieondersteuning terug-naar-werk. Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600)

Re-integratieondersteuning terug-naar-werk. Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600) Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600) Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket

Nadere informatie

Arbo- en verzuimbegeleiding

Arbo- en verzuimbegeleiding Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet Informatie voor de werkgever 2601.indd(apr2016)a Belangrijk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie