informatie voor de werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie voor de werkgever"

Transcriptie

1 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever

2 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering van De Goudse. Pro-actieve preventie, arbo- en re-integratiedienstverlening, ruime vergoeding van re-integratiekosten én 12 jaar financiële zekerheid voor u als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering regelt u het heel overzichtelijk op één adres. Wilt u bepaalde onderdelen liever in eigen huis blijven doen, dan is dit overigens ook mogelijk. U voldoet aan al uw verplichtingen en bent verlost van veel administratieve rompslomp. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering, inclusief WerkImpulz, vormt een belangrijk hulpmiddel om uw werknemers maximaal inzetbaar te houden. Daarmee worden verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw bedrijf voorkomen; dit kan u een forse kostenbesparing opleveren. In deze brochure treft u gedetailleerde informatie aan over VerzuimVizier Plus WGAeigenrisicoverzekering. U leest er bijvoorbeeld hoe VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering is opgebouwd en welke dekkingsmogelijkheden er zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw assurantieadviseur, die u trouwens ook graag uitlegt welke voordelen er zijn als u VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering combineert met bijvoorbeeld het WIA 0-tot-100 Plan van De Goudse. productkenmerken verzuimvizier plus wga-eigenrisicoverzekering * Het onderdeel Arbo- en verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd door een deskundige partner van De Goudse die gespecialiseerd is in verzuimbegeleiding en werkhervatting. inleiding VerzuimVizier plus WGA-eigenrisicoverzekering is de totaaloplossing van De Goudse die erop is gericht om uw werknemers zoveel mogelijk aan de slag te helpen en te houden. Binnen VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering zijn de volgende modules geïntegreerd: WerkImpulz met als onderdelen: Preventie Basis en Rechtsbijstand Arbo- en verzuimbegeleiding* Re-integratieondersteuning terug naar werk Budget terug naar werk Verzuimverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Verzuimadministratie via internettoepassing Click & Claim Daarnaast kunt u met al uw vragen over preventie en re-integratie terecht bij de VerzuimCoach van De Goudse. Deze regelt ook de toegang tot de preventie- en re-integratiediensten. Op die manier heeft u met VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering de beschikking over een integrale oplossing waarmee u de eerste 12 jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid op uitstekende wijze heeft geregeld. 3

3 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken werkimpulz WerkImpulz is een geïntegreerd pakket aan dienstverlening met als doel uw werknemers maximaal inzetbaar te houden. Op pro-actieve wijze wordt verzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen en beperkt. WerkImpulz biedt toegang tot preventie- en re-integratieprogramma s en vergoedt ook (deels) de daarmee gemoeide kosten. Daarnaast kunt u voor vragen over preventie en re-integratie een beroep doen op de VerzuimCoach van De Goudse. Werkimpulz bestaat uit vier onderdelen: 1. Preventie en Rechtsbijstand 2. Arbo- en verzuimbegeleiding 3. Re-integratieondersteuning terug naar werk 4. Budget terug naar werk De inhoud van WerkImpulz is afhankelijk van de door u gekozen verzekering of combinaties van verzekeringen. Hieronder is de dekking van WerkImpulz vermeld, indien u kiest voor VerzuimVizier. 1. preventie basis en rechtsbijstand Verzuimbeleidscan Met VerzuimVizier Compleet kunt u geheel kosteloos een Verzuimbeleidscan laten uitvoeren. Heeft u meer dan vijf werknemers in dienst, dan wordt contact met u opgenomen. Experts brengen dan in kaart wat er binnen uw bedrijf precies geregeld is op het gebied van verzuim en preventie. Op basis hiervan wordt u geadviseerd over de wijze waarop het verzuim verder kan worden voorkomen of teruggedrongen. Indien u vijf of minder werknemers heeft, kunt u de Verzuimbeleidscan bij de VerzuimCoach aanvragen. Hulp bij wettelijke verplichtingen U wordt ondersteund bij het voldoen aan diverse wettelijke eisen. Denk hierbij aan een cursus preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener, een digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie, een verzuimtraining voor leidinggevenden, (aanstellings)keuringen en ondersteuning bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Griepvaccinatie Een gemiddelde griep duurt al gauw een week en gaat voor u gepaard met kosten. Heeft u tien of meer werknemers in dienst, dan kunnen griepvaccinaties op bedrijfslocatie worden georganiseerd. Bij minder dan 10 werknemers is de griepvaccinatie mogelijk op de locatie van de arbo- en verzuimbegeleider of via de huisarts van uw werknemer. Rechtsbijstand Deze geeft recht op bijstand bij: Verhaal van loonschade op aansprakelijke derden Conflicten met werknemers over de loondoorbetalingplicht Juridische geschillen met het UWV in het kader van de wet Verbetering Poortwachter Andersoortige conflicten met werknemers met betrekking tot verzuim (in de vorm van een eenmalig juridisch advies) 2. arbo- en verzuimbegeleiding U heeft de mogelijkheid het onderdeel Arbo- en verzuimbegeleiding naar behoefte op maat te maken. Er zijn twee varianten: Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet, waarbij de verzuimbegeleiding vanaf de eerste verzuimdag wordt uitgevoerd. Deze variant is vooral geschikt voor kleinere organisaties (minder dan 50 werknemers). Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat, waarbij u zelf de begeleiding van de verzuimende medewerker uitvoert, en waarbij u vanaf de 4e verzuimweek actief wordt bijgestaan in uw verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts is in deze variant door u in het kader van de maatwerk-regeling zelf gecontracteerd of kan op verrichtingenbasis worden ingeschakeld. Deze variant is bedoeld voor grotere organisaties (vanaf 50 werknemers). Compleet Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet heeft tot doel: Het bevorderen van spoedige werkhervatting van zieke werknemers Het terugdringen van verzuim en verzuimgerelateerde kosten Het voldoen aan eisen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter Bij Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet wordt de verzuimbegeleiding vanaf de eerste verzuimdag uitgevoerd. Alle activiteiten die in het kader van verzuimbegeleiding en Wet Verbetering Poortwachter moeten plaatsvinden, zijn in het abonnementstarief inbegrepen. Te denken valt hierbij aan het opstellen van de probleemanalyse, het Plan van Aanpak, de 13e weeks melding, de eerstejaarsevaluatie en het re-integratieverslag. Ook de kosten van de bedrijfsarts en het wettelijke case-management bij dreigend langdurig verzuim zijn inbegrepen. Met Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet bent u tevens aangesloten bij een gecertificeerde Arbo-dienst. Op de verzuimbegeleiding is Poortwachter-garantie van toepassing. Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet is gericht op organisaties die behoefte hebben aan volledige verzuimbegeleiding en/of een gemiddeld tot hoog verzuim hebben. Op Maat Bij Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat voert u zelf de begeleiding van de verzuimende medewerker uit en wordt u vanaf de vierde verzuimweek actief bijgestaan in de verzuimbegeleiding. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat is gericht op organisaties die de capaciteit in huis hebben om zelf de regie rond verzuim te voeren, maar die behoefte hebben aan kennis, begeleiding en expertise bij langdurig verzuim. Ook biedt Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat u de zekerheid dat het verzuimdossier de toets vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan doorstaan. Daarnaast kunt u in voorkomende gevallen ervoor kiezen dat in het kader van de verzuimbegeleiding belangrijke activiteiten voor u worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan het opstellen van de probleemanalyse (als u geen bedrijfsarts heeft gecontracteerd) en het Plan van Aanpak. Deze activiteiten worden op verrichtingenbasis uitgevoerd. Meer informatie? Zie de bijlage VerzuimVizier tarieven en vergoedingen. Hierin is een uitgebreide beschrijving van Preventie Basis en Rechtsbijstand opgenomen. Hierin is ook opgenomen welke kosten door De Goudse vergoed worden. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat is bestemd voor organisaties met 50 of meer werknemers met relatief laag langdurig verzuim of een laag verzuim percentage. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat is inclusief aansluiting bij een Arbo-dienst. Arbo- en verzuimbegeleiding Op Maat is ook geschikt voor organisaties die in het kader van hun Arbo- en verzuimbeleid hebben gekozen voor de maatwerkregeling. Meer informatie? In de bijlage VerzuimVizier tarieven en vergoedingen is een gedetailleerd ovezicht van de inhoud en een vergelijking tussen de beide varianten Arbo- en verzuimbegeleiding opgenomen. 4 5

4 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken verzuim- en wga-eigenrisicoverzekering: 12 jaar financiële zekerheid 3. re-integratieondersteuning terug naar werk In dit onderdeel bieden wij bieden u ondersteuning bij uw wettelijke taken in het re-integratieproces van een zieke werknemer. Zo ondersteunen wij u bij: het verkorten van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van uw werknemers; het voorkomen dat uw werknemers een beroep op een WIA-uitkering moeten doen; het optimaal benutten van de resterende verdienmogelijkheden van uw werknemers die door het UWV gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard. Als één van uw werknemers ondanks de preventieve dienstverlening van WerkImpulz toch ziek wordt en uitvalt, bent u gedurende twee jaar verplicht ten minste 70% van het salaris door te betalen. In veel CAO s is geregeld dat gedurende het eerste ziektejaar 100% van het salaris wordt doorbetaald. Voor het tweede jaar is de hoogte van de doorbetaling meestal 70%. Met een verzuimverzekering vangt u de financiële risico s voortvloeiend uit deze (CAO)verplichtingen op. Als uw CAO een ander percentage dan 70% voorschrijft, is het meestal ook mogelijk om dit te verzekeren. Vraag naar de mogelijkheden bij uw assurantieadviseur. Met het afsluiten van VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering geeft u ons de opdracht om de reintegratieondersteuning op te pakken van werknemers die dreigen langdurig arbeidsongeschikt te worden. Deze ondersteuning bij het re-integratieproces wordt uitgevoerd door of namens uw persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist van De Goudse. Na twee jaar ziekte wordt, als uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt is, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen van kracht (WIA). Indien uw werknemer gedeeltelijk (35 tot 80%) of volledig (80 tot 100%) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, valt uw werknemer onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Wij bieden u onder andere de volgende diensten. Bespreken van lopende verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmeldingen (op vaste momenten), waarbij wij u informeren over wat u van ons kunt verwachten. Uw verzuim- en re-integratiespecialist bespreekt ook met u de mogelijkheden om de arbeidsongeschiktheid te verkorten en een eventuele loonsanctie van het UWV te voorkomen. Hij neemt ook contact op met de arbo- en verzuimbegeleider. Informeren en adviseren over onderwerpen die te maken hebben met verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Denkt u bijvoorbeeld aan de verschillende complexe wetten, subsidies en regels op dit terrein of de vraag hoe u bezwaar kunt maken tegen een beslissing van het UWV. Uitvoeren van een 42ste weekanalyse. Deze analyse wordt standaard uitgevoerd als een werknemer 42 weken geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Dan wordt onder andere gekeken naar de re-integratieinspanningen tot dat moment en naar de vervolgstappen. Adviseren en bemiddelen bij re-integratieactiviteiten. Wij kunnen gespecialiseerde dienstverleners inzetten om uw arbeidsongeschikte werknemer(s) snel en duurzaam aan de slag te helpen. 4. budget terug naar werk Met het Budget terug naar werk kunt u direct en adequaat reageren bij dreigend langdurig verzuim van uw werknemer. U bent, bij de keuze voor VerzuimVizier Conventioneel Plus WGAeigenrisicoverzekering, verzekerd van een ruime en gegarandeerde vergoeding voor re-integratiekosten. De Goudse vergoedt onder Budget terug naar werk preventieve interventies en re-integratieactiviteiten direct en volledig tot een maximum van 8.000,- (exclusief BTW) per ziektegeval als gevolg van één en dezelfde oorzaak. Pas daarboven wordt een eventuele bijdrage afgestemd op de te verwachten besparing voor De Goudse. Vanwege het karakter van VerzuimVizier Stop Loss, een calamiteitendekking, wordt voor deze verzekeringsvorm de hoogte van de bijdrage aan de re-integratiekosten direct afgestemd op de te verwachten besparing voor De Goudse. Indien u, evenals bij VerzuimVizier Conventioneel een gegarandeerd budget wenst voor de vergoeding van re-integratiekosten, dan is dit mogelijk tegen een premie per werknemer per jaar. Het voordeel hiervan is dat u een gegarandeerde vergoeding ontvangt en het budget ook kunt aanwenden als u het gekozen eigen risico (eigen behoud) op de verzekering niet overschrijdt. Het kan financieel voordelig voor u zijn om WGA-eigenrisicodrager te worden. Voor een periode van 10 jaar bent u dan verantwoordelijk voor de uitkerings- en re-integratieverplichtingen van arbeidsongeschikte werknemers. Met de WGA-eigenrisicoverzekering brengt u deze verplichtingen onder bij De Goudse. De WGA-eigenrisicoverzekering verzekert de loongerelateerde WGAuitkering, de vervolguitkering en de WGA-loonaanvullingsuitkering (maximaal ter hoogte van de vervolguitkering) aan uw werknemer. Als uw werknemer zijn resterende verdiencapaciteit voldoende benut en daardoor recht heeft op een loonaanvulling, betaalt het UWV de WGAuitkering inclusief loonaanvulling uit aan uw werknemer. Vervolgens declareert het UWV de vervolguitkering bij u en kunt u de declaratie voor betaling naar De Goudse sturen. Met VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering regelt u dus 12 jaar financiële zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Goudse biedt twee varianten voor verzekering van loondoorbetaling: Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Stop Loss verzuimverzekering conventioneel Eigen risico Per verzuimgeval geldt een eigen risico in werkdagen. Er kan worden gekozen uit 10, 30, 65, 90, 130 en 260 werkdagen. Dekkingspercentage Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 of 100% van de verzekerde loonsom. Tweede jaar: het dekkingspercentage is altijd 70% van de verzekerde loonsom, tenzij de CAO anders voorschijft. Uitkering De verzekering komt tot uitkering wanneer de duur van loondoorbetaling van de zieke werknemer het eigen risico in werkdagen overschrijdt. De uitkering betreft vergoeding van de loondoorbetaling na aftrek van het eigen risico in wachtdagen, rekening houdend met het gekozen dekkingspercentage. verzuimverzekering stop loss De variant Stop Loss is een calamiteitendekking en is bedoeld voor bedrijven met een loonsom van minimaal en minimaal 25 werknemers. Eigen behoud Het eigen risico wordt uitgedrukt in een geldbedrag, het zogenaamde eigen behoud. Bij de vaststelling van het eigen behoud is rekening gehouden met de keuze van het dekkingspercentage. 6 7

5 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Dekkingspercentage Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 of 100% van de verzekerde loonsom. Tweede jaar: het dekkingspercentage is altijd 70% van de verzekerde loonsom. Uitkering De verzekering komt tot uitkering wanneer de totale kosten van de loondoorbetaling van uw bedrijf het eigen behoud overschrijden. De hoogte van deze uitkering is naar keuze: gemaximeerd tot tweemaal het eigen behoud of ongelimiteerd. verzekerde loonsom Uitgangspunt voor de verzekering is het SV-loon. Dit is het loon dat u aan de Belastingdienst opgeeft en waarover het volgende wordt berekend: loonbelasting en de premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit loon wordt ook wel het uniform loon of het loon voor werknemersverzekeringen genoemd. in- en uitlooprisico De Verzuimverzekering Conventioneel en WGA-eigenrisicoverzekering biedt dekking voor gevallen van ongeschiktheid tot werken die zich voordoen tijdens de looptijd van de verzekering voor werknemers met wie, op het moment dat ze ongeschikt tot werken worden, een dienstverband bestaat. Met andere woorden: het inlooprisico is niet gedekt. Wel zal voor een arbeidsongeschikte werknemer die gedurende een periode van vier weken volledig arbeidsgeschikt is geweest, de dekking van kracht worden, mits deze werknemer binnen 30 dagen na afloop van deze 4 weken is aangemeld. Omdat bij het UWV het uitlooprisico niet is gedekt, dient u specifiek voor de WGAeigenrisicoverzekering alert te zijn op lopende gevallen van ongeschiktheid tot werken op de uittredingsdatum. Mochten deze namelijk leiden tot een WGA-uitkering, dan bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van deze WGA-uitkering. Denk hierbij ook aan ex-werknemers die ongeschikt tot werken zijn geworden tijdens hun dienstverband. Bij beëindiging van de Verzuimverzekering Conventioneel en WGA-eigenrisicoverzekering is het uitlooprisico meeverzekerd. Onder het uitlooprisico verstaan we de uitkeringslasten van alle gevallen van ongeschiktheid tot werken die tijdens de looptijd van de verzekering zijn ontstaan. Bij Verzuimverzekering Stop Loss is het inlooprisico standaard meeverzekerd. Het uitlooprisico is niet meeverzekerd. werkgeverslasten Bij de verzuimverzekering kunnen uw werkgeverslasten worden meeverzekerd tot een maximum van 25% van de loonsom. De werkgeverslasten die u als WGA-eigenrisicodrager over de uitkeringen bent verschuldigd zijn standaard meeverzekerd (onder werkgeverslasten verstaan we de door u of uitkerende instantie te betalen sociale premies). uitkering bij overlijden De Verzuim- en WGA-eigenrisicoverzekering biedt dekking voor de wettelijk verplichte uitkering in geval van overlijden van een werknemer. verzuimadministratie via de internettoepassing click & claim * PersoneelsImpulz bestaat uit: Verzuim Vizier WGA-eigenrisicoverzekeringe WIA 0-tot-100 Plan Ongevallenverzekering Collectief Ziektekosten Collectief Anw-pensioen Click & Claim is een snelle en eenvoudige internettoepassing voor ziek- en herstelmeldingen. Door de melding te doen via Click & Claim worden gelijktijdig de Arbo-dienstverlener en de schadeafdeling van De Goudse geïnformeerd. Daarnaast informeert u De Goudse via Click & Claim over de actuele salarisgegevens van de werknemers. Deze werkwijze garandeert een snelle schadeafwikkeling en de jaarlijkse naverrekening verloopt automatisch. Indien gewenst kunt u een andere partij (bijvoorbeeld de assurantieadviseur of salarisadministratie) autoriseren voor het doen van ziek- en herstelmeldingen. beveiliging en privacy Beveiliging en privacy zijn goed geregeld: De toegang is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord Het berichtenverkeer is versleuteld via een unieke code De Click & Claim-site zelf is goed beveiligd Gegevens worden niet opgeslagen op de harde schijf van de computer technische vereisten PC: minimaal Pentium II, 400 Mhz en 128 Mb intern geheugen, Windows 98 of hoger Internet Explorer 5,5 of hoger Modem: snelheid 56K of hoger 8 9

6 WerkImpulz en maatwerk kosten De kosten van VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering zijn als volgt opgebouwd: De premie voor WerkImpulz Deze bestaat uit een jaarlijks abonnementsbedrag per werknemer voor de Arbo- en verzuimbegeleiding ( onderdeel 2 van WerkImpulz). De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de gekozen variant (Compleet of Op Maat). De abonnementsbedragen vindt u in de bijlage VerzuimVizier tarieven en vergoedingen. De overige onderdelen van Werkimpulz ( preventie en rechtsbijstand, re-integratieondersteuning en Budget terug naar werk) zijn kosteloos binnen VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De premie voor de Verzuimverzekering. De premie voor de Verzuimverzekering wordt berekend aan de hand van een percentage over de totale loonsom. Het percentage wordt vastgesteld op basis van een aantal variabelen, waarbij het ziekteverzuimverleden van uw bedrijf een belangrijk onderdeel vormt. arlijks wordt de premie opnieuw vastgesteld aan de hand van de gerealiseerde schadecijfers van de drie voorafgaande jaren. Een goed verzuimbeleid vertaalt zich dus op termijn in een stabieler premieniveau. De premie voor de WGA-eigenrisicoverzekering. De premie van de WGA-eigenrisicoverzekering wordt uitgedrukt in een percentage van de totale WIA-loonsom (gemaximeerd per werknemer tot de WIA-loongrens). fiscaal De premie voor de Verzuim- en de WGA-eigenrisicoverzekering is aftrekbaar van de inkomstenen/of vennootschapsbelasting. De WGA-uitkering aan de werknemer is wel belast. kosten Poliskosten 5,- (eenmalig). Per betaaltermijn betaalt u 0,57 administratiekosten. assurantiebelasting Er is geen assurantiebelasting verschuldigd voor verzuimverzekeringen. looptijd VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering wordt afgesloten voor een periode van drie jaar. Aan het einde van de looptijd verlengen wij uw verzekering steeds met één jaar. U kunt na de verlenging de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De hoofdpremie verval datum en de contractvervaldatum staan op 1 januari. werkimpulz bestaat uit vier onderdelen: 1. Preventie en Rechtsbijstand 2. Arbo- en verzuimbegeleiding 3. Re-integratieondersteuning terug naar werk 4. Budget terug naar werk Preventie en Rechtsbijstand kent, naast de in deze brochure beschreven Basis-variant, ook een Extra-variant. Preventie Extra en Rechtsbijstand bevat de dekkingen van Preventie Basis en Rechtsbijstand, aangevuld met: Preventieve trainingen Vergoedingen voor preventieve trainingen en cursussen waarin uw werknemer leert om te gaan met belastende aspecten van het werk (bijvoorbeeld RSI en tillen). Vitaliteitscheck Een vitaliteitscheck om objectief stress en de fysieke conditie van uw werknemers te meten. Indien er minimaal 10 werknemers aan deze check deelnemen, ontvangt u een analyse en kunt u afhankelijk van de resultaten gericht preventieve maatregelen nemen. HRM-ondersteuning Diensten die u helpen uw werknemers nu en in de toekomst op de juiste manier inzetbaar te houden, zoals: de Personeels & Organisatie check die u inzicht en advies geeft over alle onderwerpen die te maken hebben met het optimaal laten functioneren van uw werknemers een loopbaancheck waarin wordt vastgesteld in hoeverre er een goede match is tussen uw werknemer en de te verrichten werkzaamheden. Deze checks dragen bij aan een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting, en dus continuïteit van uw bedrijf op langere termijn. Dit is van groot belang in een krappe en vergrijzende arbeidsmarkt. Meer informatie? In de bijlage VerzuimVizier tarieven en vergoedingen treft u een gedetailleerd overzicht aan van de inhoud van Preventie Extra en Rechtsbijstand. De inhoud van WerkImpulz is afhankelijk van de door u gekozen verzekering of combinaties van verzekeringen. In onderstaand schema is aangegeven hoe de dekking van WerkImpulz varieert met de (combinaties van) verzekeringen: pakketkorting VerzuimVizier is een onderdeel van PersoneelsImpulz en telt mee bij de bepaling van de pakketkorting. De volgende pakketkortingen gelden voor PersoneelsImpulz*: Bij 2 verzekeringen 3% korting Bij 3 verzekeringen 5% korting Bij 4 verzekeringen 7% korting Bij 5 verzekeringen 9% korting Vanaf 6 verzekeringen 10% korting betaaltermijnen De premie is gebaseerd op betaling per jaar. Termijnbetaling is mogelijk tegen premietoeslag. Maandbetaling + 6% Kwartaalbetaling + 4% Halfjaarbetaling + 2% Er wordt geen premietoeslag toegepast vanaf 2 verzekeringen die deel uitmaken van PersoneelsImpulz*. 10 Verzekeringscombinaties Preventie en Arbo- en verzuim- Re-integratie- Budget terug Rechtsbijstand begeleiding ondersteuning naar werk VerzuimVizier Conventioneel Plus WGA- eigenrisicoverzekering en WIA 0-tot-100 Plan Extra 8.000,- VerzuimVizier Conventioneel en WIA 0-tot-100 Plan Extra 8.000,- VerzuimVizier Conventioneel Plus WGA-eigenrisicoverzekering Basis 8.000,- VerzuimVizier Conventioneel Basis 4.000,- VerzuimVizier Stop Loss Basis kosten/baten* Verzuimverzekering Conventioneel Basis Nee kosten/baten* Verzuimverzekering Stop Loss Basis Nee nee * Een eventuele bijdrage aan re-integratiekosten wordt afgestemd op de te verwachten besparing voor De Goudse. Indien u een gegarandeerd budget wenst, dan is dit mogelijk tegen een premie per werknemer per jaar. U ziet er zijn voldoende mogelijkheden tot maatwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw assurantieadviseur. 11

7 VerzuimVizier Compleet in de praktijk VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken uw aanspreekpunten Met VerzuimVizier Compleet van De Goudse heeft u een complete verzuimoplossing. Hieronder treft u een toelichting aan op de praktische gang van zaken. Dankzij VerzuimVizier Compleet krijgt u niet alleen de kosten van loondoorbetaling vergoed maar wordt er ook voor gezorgd dat uw zieke werknemer zo spoedig mogelijk het werk hervat en dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbo- en verzuimbegeleiding. De Goudse werkt hiervoor samen met de arbodienst ArboNed. Het aanspreekpunt voor al uw vragen over verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer is uw procesregisseur bij ArboNed. Wilt u informatie over preventie of advies om verzuim op bedrijfsniveau te voorkomen? Of wilt u weten wat u kunt doen bij een arbeidsconflict? Neem dan contact op met uw persoonlijke VerzuimCoach bij De Goudse. Zowel de procesregisseur als de VerzuimCoach zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur via het telefoonnummer (0182) Of ga naar voor meer informatie. Voor vragen over de verzuimverzekering in het algemeen, zoals polisvoorwaarden en schadeafhandeling, kunt u contact opnemen met uw assurantieadviseur. medewerkers die onder de vangnetregeling vallen zwangerschap- en bevallingsverlof In een aantal situaties heeft u de mogelijkheid de loondoorbetaling van het UWV (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Er is dan volgens de Ziektewet sprake van een vangnetgeval. Deze regeling geldt voor de werknemer die niet kan werken door orgaandonatie, de werkneemster die ziek is ten gevolge van zwangerschap of bevalling (voor of na zwangerschapsverlof) of indien een werknemer valt onder de zogenoemde no-risk polis en ziek is. Een werknemers die onder de no-risk polis valt is bijvoorbeeld een werknemer die een WAJONG- of WIA-uitkering heeft of heeft gehad. U dient dan de ziekmelding, en later ook de herstelmelding, te melden bij zowel De Goudse (op de eerste dag van ziekte, via ) als bij het UWV (op uiterlijk de vierde dag). Uw procesregisseur zal u hierop attenderen. Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met uw procesregisseur. Zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft u niet te melden, ook niet als er sprake is van ziekte tijdens dit verlof. Overigens bij zwangerschap- en bevallingsverlof kunt u wel aanspraak maken op de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering vanuit het UWV in het kader van de Wet arbeid en zorg. Hiervoor dient u uiterlijk 2 weken voor ingang van het verlof een aanvraag in te dienen bij het UWV. gratis verzuimbeleidscan ziek- en herstelmeldingen U kunt kosteloos een Verzuimbeleidscan laten uitvoeren. Deze brengt in kaart wat er binnen uw bedrijf is geregeld op het gebied van verzuim en preventie. U krijgt daarna advies over het voorkomen of terugdringen van verzuim. Heeft u meer dan 5 werknemers in dienst, dan wordt hierover automatisch contact met u opgenomen. Als u minder dan zes werknemers heeft, kunt u de Verzuimbeleidscan aanvragen bij de VerzuimCoach. activiteiten na een ziekmelding Hieronder ziet u welke stappen er worden ondernomen zodra uw medewerker zich bij u ziek heeft gemeld. Deze stappen gelden voor de Compleet variant. Heeft u de Op Maat variant dan begeleid u de werknemer zelf en bepaalt u of u een activiteit door ArboNed wilt laten uitvoeren. Let op! U blijft als werkgever altijd verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers. Als u vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met uw VerzuimCoach bij De Goudse of uw procesregisseur bij ArboNed. huisbezoek Ziek- en herstelmeldingen geeft u door via Uw inlognaam en wachtwoord zijn per verzonden aan de door u aangegeven contactpersoon. Kies hiervoor de knoppen Ziek-/herstelmelden. U dient de meldingen vóór 9.30 uur door te geven op de dag dat uw mede - werker ziek wordt of zich beter meldt. Als uw werknemer in overleg met u of op advies van (de bedrijfs arts van) ArboNed weer gedeeltelijk aan het werk gaat, geeft u deze gedeeltelijke herstel melding ook direct door. U doet dit door een inschatting te maken voor welk percentage iemand werkt ten opzichte van zijn contracturen. Dit percentage (de loonwaarde ) is het percentage waarvoor de werknemer weer kan werken. U past nu het arbeidsongeschiktheidspercentage aan via de knop wijzig melding. Dit geldt ook wanneer iemand passend werk verricht. U schat dan het percentage van het loon in ten opzichte van het contractueel afgesproken werk. Als u een huisbezoek wilt laten verrichten bij uw zieke werknemer dan kunt u dit telefonisch aanvragen bij uw procesregisseur van ArboNed. Bij aanvraag voor 9.30 uur wordt het bezoek dezelfde dag uitgevoerd. De kosten worden niet bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt wél als de procesregisseur het bezoek niet noodzakelijk vindt. U krijgt dit dan van tevoren te horen en kunt eventueel alsnog afzien van het huisbezoek. Let op! De huisbezoeker is géén medicus. De huisbezoeker controleert alleen of iemand thuis is en of de situatie die hij/zij aantreft overeenkomt met de ziekmelding. uiterlijk werkdag 1 U meldt uw werknemer ziek via De procesregisseur van ArboNed neemt diezelfde dag telefonisch contact met u op als uw werknemer zich binnen een jaar voor de derde keer heeft ziek gemeld. De procesregisseur bespreekt het frequent verzuim met u en neemt zo nodig telefonisch contact op met uw medewerker. De procesregisseur geeft dan gerichte adviezen en maakt zo mogelijk een werkhervattingsafspraak. U krijgt een telefonische of schriftelijke terugkoppeling. uiterlijk werkdag 4 De procesregisseur neemt telefonisch contact op met u, voor een completer beeld, en daarna met uw verzuimende werknemer. De eerste afspraken over eventuele re-integratiemogelijkheden worden gemaakt. Zo nodig maakt de procesregisseur een afspraak met uw werknemer voor een voortgangs- of vervolggesprek of een bezoek aan de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. U krijgt dan telefonische of schriftelijke terugkoppeling. uiterlijk werkdag 12 De procesregisseur belt uw werknemer om de status, of mogelijkheden van werkhervatting, te bespreken. De procesregisseur belt alleen als er niet eerder voortgangsactiviteiten zijn afgesproken. U krijgt een telefonische of schriftelijke terugkoppeling

8 uiterlijk week 4 Als de verwachting is dat uw werknemer langer dan 6 weken arbeidsongeschikt zal zijn, nodigt de procesregisseur hem of haar uit voor het spreekuur van de bedrijfsarts voor een probleemanalyse waarin de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer formeel in kaart worden gebracht. week Na ongeveer twintig maanden ziekte krijgt uw werknemer van het UWV informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering, inclusief een aanvraagformulier. In overleg met u en de procesregisseur vraagt uw werknemer deze uitkering aan bij het UWV. De bedrijfsarts stelt hiervoor een actueel oordeel op. vervolg activiteiten bij een ziekmelding uiterlijk week 6 Uw werknemer bezoekt het spreekuur van de bedrijfsarts om de probleemanalyse te maken. U en uw werknemer krijgen terugkoppeling van de procesregisseur. Ook ontvangt u beiden schriftelijk een concept plan van aanpak. uiterlijk week 8 U bespreekt samen met uw werknemer het concept plan van aanpak en vult dit samen aan. Heeft u ondersteuning nodig, neemt u dan gerust telefonisch contact op met uw procesregisseur. U ondertekent dit plan samen met uw werknemer en verstuurt een kopie naar de procesregisseur. Dit kunt u ook digitaal doen door het te scannen en te mailen naar De procesregisseur beoordeelt of de aanvullende re-integratieacties in het plan van aanpak de werkhervatting bespoedigen. Als het verzuim langer dan 3 maanden gaat duren, vraagt de procesregisseur de werknemer telefonisch de arbeidsdeskundige van ArboNed te machtigen zijn medische dossier in te zien in verband met de arbeidsdeskundige check in de 10e week. iedere 6 weken De procesregisseur neemt minimaal één keer per zes weken telefonisch contact op met u en uw werknemer om de voortgang van het plan van aanpak te bespreken. Zo nodig wordt uw werknemer uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts of een andere deskundige, bijvoorbeeld de bedrijfs maat schappelijk werker. Na ieder contact krijgen u en uw medewerker van uw procesregisseur schriftelijke terugkoppeling. uiterlijk week 10 De arbeidsdeskundige voert op advies van de procesregisseur een evaluatie uit. Deze geeft inzicht in het re-integratieverloop en de effectiviteit van de ingezette activiteiten om tot werkhervatting te komen. Ook wordt het dossier op volledigheid getoetst. In overleg met de procesregisseur wordt de werknemer zo nodig uitgenodigd voor het spreekuur van de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige koppelt zijn bevindingen terug aan de procesregisseur. Deze stuurt een rapportage naar u en uw werknemer en stelt zo nodig de ingezette activiteiten bij. week 42 De procesregisseur meldt uw werknemer ziek bij het UWV. uiterlijk week 52 Na uiterlijk 52 weken bespreekt de bedrijfsarts met uw werknemer hoe de re-integratie is verlopen. Het plan van aanpak wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De bedrijfsarts legt zijn bevindingen en gegeven advies vast in een rapport eerstejaarsevaluatie. De procesregisseur stuurt dit naar u en uw werknemer. Zo nodig neemt de procesregisseur contact met u op. iedere 6 weken De periodieke evaluatie vindt in het tweede ziektejaar ook uiterlijk om de 6 weken plaats. Ook dan neemt de procesregisseur telefonisch contact met uw werknemer op. Zo nodig wordt uw werknemer uitgenodigd voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Na ieder contact krijgen u en uw werknemer schriftelijke terugkoppeling. inzetten herstelbevorderende behandeling (interventie) persoonlijk contact met uw procesregisseur uw verzuimcoach helpt om verzuim te voorkomen U kunt altijd contact opnemen met uw procesregisseur over de voortgang van de re-integratie en de te nemen stappen. U kunt het verzuim van uw medewerker (s) volgen via (kies voor Verzuim volgen). U heeft hiervoor de inlogcodes per ontvangen van ArboNed. Soms is er een behandeling nodig om uw werknemer weer sneller aan het werk te helpen, een zogeheten interventie. Uw procesregisseur neemt hierover dan contact met u op. Elke interventie start met een oriënterend gesprek, een intake. Als hieraan kosten zijn verbonden bespreekt de procesregisseur dit met de VerzuimCoach van De Goudse om na te gaan of deze kosten in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarna wordt dit met u besproken. Aan de hand van de intake worden een behandelvoorstel en een offerte opgesteld. De procesregisseur bespreekt het voorstel met de VerzuimCoach. Als u heeft gekozen voor VerzuimVizier Compleet, met een conventionele dekking, heeft u een gegarandeerd Budget terug naar werk van 4.000,-. Als u ook een WIA- of WGA-eigenrisicoverzekering heeft, wordt dit budget verdubbeld naar 8.000,-. Na vaststelling van de vergoeding ontvangt u via de procesregisseur de offerte en informatie over de hoogte van de vergoeding. Na uw akkoord wordt de interventie gestart. De procesregisseur bewaakt de voortgang en probeert waar mogelijk zo spoedig mogelijke werkhervatting van uw zieke werknemer te realiseren. De begeleiding van de (ziekte)verzuimtrajecten door de procesregisseurs van 365/arboned gebeurt telefonisch. Advisering aan u gebeurt ook telefonisch. Het is mogelijk dat de procesregisseur een bezoek brengt aan uw bedrijf. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Wilt u meer informatie over preventie of advies om verzuim te voorkomen? Neem contact op met Hoewel De Goudse aan de inhoud van uw persoonlijke VerzuimCoach van De Goudse, via telefoonnummer (0182) (optie 5) of ga deze brochure de uiterste zorg heeft naar besteed, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, of de gevolgen daarvan. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goudse Schadeverzekeringen N.V. is een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda)

9 VerzuimVizier Plus WGAeigenrisicoverzekering Relevante wetgeving burgerlijk wetboek, art. 7:629 In artikel 7:629 BW staat de omschrijving van uw loondoorbetalingsverplichting. U bent verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken 70% van het loon door te betalen, met als maximum 70% van het maximale CSV loon (Coördinatieloon Sociale Verzekeringen). In het eerste ziektejaar mag deze uitkering niet lager zijn dan 70% van het relevante minimumloon. In veel CAO s is aangegeven dat in het eerste ziektejaar niet 70% maar 100% dient te worden doorbetaald. ziektewet In de Ziektewet is omschreven welke bijzondere groepen werknemers recht hebben op een uitkering uit hoofde van de Ziektewet. Deze werknemers vallen niet onder de loondoorbetalingsverplichting uit het BW. Tot de groep die onder het vangnet van de Ziektewet valt, horen onder andere arbeidsgehandicapten, uitzendkrachten, oproepkrachten en orgaandonoren. wet arbeid en zorg Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt op basis van de Wet Arbeid en Zorg een uitkering verstrekt. wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) In de WIA (de nieuwe WAO) staan de regels rond de begeleiding van een ziektegeval. Deze regels zijn bekend onder de noemer Wet Verbetering Poortwachter. Als een werkgever niet voldoet aan de gestelde eisen kan uw loondoorbetalingsplicht met maximaal 52 weken worden verlengd. Beoordeling of u hieraan voldoet vindt plaats door het UWV. arbeidsomstandighedenwet De doelstelling van de Arbo-wet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden door het geven van voorschriften over veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers, waaraan u zich dient te houden. U bent verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van het ziekteverzuim, de registratie en een schriftelijke inventarisatie en evaluatie van de verzuimrisico s in uw bedrijf. 16

10 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 700 medewerkers en een omzet van ruim 621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (jan2012)a

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering

Productkenmerken. VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken VerzuimVizier Plus WGA eigenrisicoverzekering Een complete oplossing voor al

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie 2 De complete verzuimoplossing Persoonlijke

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget 2 De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Diensten en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers 2 WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering September 2017 Verzuimverzekering Handleiding U heeft de Verzuimverzekering afgesloten in het pakket CompleetVerzekerd Mijn

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Conventioneel Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening september 2017 2 Verzuimverzekering met arbodienstverlening Handleiding U heeft de Verzuimverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2017 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening 2 Verzuimverzekering met arbodienstverlening Handleiding U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-VC-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. 1 Begrippen. 1 Begrippen

Polisvoorwaarden TUB-VC-1 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. 1 Begrippen. 1 Begrippen In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet. Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601)

Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet. Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601) Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2601) Belangrijk Arbo- en verzuimbegeleiding Compleet is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinatie) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinatie) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in dagen) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering

WIA-aanvullingsverzekering WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Informatie voor de werkgever 2401.indd(apr2016)a Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in geld) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Re-integratieondersteuning. terug-naar-werk. Voorwaarden. Informatie voor de werkgever

Re-integratieondersteuning. terug-naar-werk. Voorwaarden. Informatie voor de werkgever Informatie voor de werkgever Belangrijk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket aan diensten waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. In deze vindt u de afspraken die

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Re-integratieondersteuning terug-naar-werk. Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600)

Re-integratieondersteuning terug-naar-werk. Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600) Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Aanvullende Voorwaarden en Informatie voor de werkgever (G2600) Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel van WerkImpulz, ons pakket

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie