U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE"

Transcriptie

1 U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen. In dit document leest u welke verplichtingen dat zijn. En hoe wij u daarbij ondersteunen. Kies eerst welke situatie op u van toepassing is U heeft alleen een Verzuimverzekering 0 2 jaar van U heeft een Verzuimverzekering 0 2 jaar en een Arbomodule van U heeft een Verzuimverzekering 0 2 jaar, een Arbomodule en een Re-integratiemodule van

2 U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE Klik op ŽŽn van onderstaande stappen Dag 1: Medewerker ziek melden bij Week 1: Contact met de arbodienst Week 6: Opstellen Probleemanalyse Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68): Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Uiterlijk week 8: Aanstellen casemanager Opstellen Plan van Aanpak Uiterlijk week 42: Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Week 46-52: Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak Week 80: Voorbereiden WIA aanvraag Week 89: WIA aanvraag indienen bij UWV Uiterlijk week 104: UWV geeft toekenningsbeschikking af Privacy gewaarborgd In tegenstelling tot sommige andere verzuimverzekeraars heeft een eigen re-integratie-afdeling. Dit heeft als voordeel dat we u sneller en efficiënter kunnen helpen bij de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Het betekent ook dat de medewerkers van onze re-integratie-afdeling gezondheidsgegevens (zoals beperkingen en mogelijkheden) van uw medewerker mogen inzien en er vragen over kunnen stellen. Deze gezondheidsgegevens bewaren wij strikt gescheiden van de administratieve gegevens (zoals verzekeringsgegevens, naam, adres en geboortedatum). Zo kunnen wij uw privacy en die van uw medewerker altijd waarborgen. Meer informatie hierover leest u in onze brochure Zo gaan wij bij uw verzuimverzekering om met de gezondheidsgegevens van uw medewerkers. 2 terug naar inhoud

3 Dag 1 Medewerker ziekmelden bij Dit is de eerste dag dat uw medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet werkt. U meldt uw medewerker online ziek via amersfoortse.nl. U meldt uw medewerker ziek bij uw arbodienst. 3 terug naar inhoud

4 Week 1 Contact met de arbodienst U moet met de arbodienst het verzuim van uw medewerker bespreken. In de afspraken die u heeft gemaakt met uw arbodienst staat waarschijnlijk meer beschreven over de procedure die u moet volgen bij een zieke medewerker. 4 terug naar inhoud

5 Week 6 Opstellen Probleemanalyse Als u verwacht dat uw medewerker langdurig ziek blijft, moet een Probleemanalyse worden opgesteld. U neemt contact op met uw arbodienst en vraagt om een Probleemanalyse op te stellen. Een voorbeeld van het formulier voor de Probleemanalyse vindt u op de website van UWV. U ziet er op toe dat uw arbodienst minimaal eens in de 6 weken contact heeft met uw medewerker. U bent vanaf nu wettelijk verplicht om een re-integratiedossier bij te houden. De Probleemanalyse neemt u daarin op. 5 terug naar inhoud

6 Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68) Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Is de verwachting dat uw medewerker niet meer zal herstellen? Dan kunt u een WIA beoordeling aanvragen om te bekijken of een vervroegde aanvraag WIA mogelijk is. U informeert uw medewerker over de mogelijkheid van een vervroegde aanvraag WIA. Willen u en uw medewerker dit traject ingaan, neem dan voor begeleiding hierbij contact op met uw arbodienst. Heeft u vragen over de vervroegde aanvraag WIA, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. 6 terug naar inhoud

7 Week 8 Aanstellen casemanager Er moet een casemanager worden aangesteld die u en uw medewerker begeleidt. U stelt zelf intern een casemanager aan of huurt er één in. Dit kan via uw arbodienst of een extern bedrijf. De naam van de casemanager neemt u op in het Plan van Aanpak Opstellen Plan van Aanpak (PvA) Binnen 2 weken na de Probleemanalyse moet u een PvA opstellen. U stelt samen met uw medewerker het PvA op. In dit PvA staat in ieder geval: wat de re-integratie-doelstelling is van u en uw medewerker wat u en uw medewerker doen om deze doelstelling te bereiken aanwijzingen van de casemanager die de activiteiten begeleidt en de contacten tussen betrokkenen onderhoudt. Heeft u vragen over het PvA, neem dan contact op met één van onze reintegratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. U stuurt het PvA op naar uw casemanager. Iedere keer nadat uw medewerker de arbodienst heeft bezocht, bekijkt u of u het PvA moet bijstellen. 7 terug naar inhoud

8 Week 12 vraagt aanvullende informatie bij u op U ontvangt een van ons waarin we u vragen om de arbeidsongeschiktheidsmelding in te vullen. U gaat naar amersfoortse.nl en logt in op Mijn Amersfoortse. Daar vult u de arbeidsongeschiktheidsmelding in. Naar aanleiding van de informatie die u heeft doorgegeven, kan een reintegratiemedewerker van contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om te bespreken hoe de reintegratie van uw medewerker verloopt. Heeft u vragen over de re-integratie van uw zieke medewerker, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. 8 terug naar inhoud

9 Uiterlijk Week 42 Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Uw medewerker moet worden aangemeld bij UWV. U ziet er op toe dat uw arbodienst uw medewerker ziek meldt bij UWV. 9 terug naar inhoud

10 Week Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak (PvA) Na de melding arbeidsongeschiktheid bij UWV moet u het PvA evalueren. Dit is de eerstejaarsevaluatie. U bespreekt met uw medewerker of de gekozen aanpak uit het PvA succesvol is. En welke stappen u in het tweede jaar nog kunt nemen. De uitkomsten van dit gesprek legt u vast in de eerstejaarsevaluatie. U vermeldt dit ook in het PvA. U regelt dat de bedrijfsarts van uw arbodienst een evaluatie opstelt. U kunt deze informatie gebruiken voor de eerstejaarsevaluatie. Heeft u vragen over de eerstejaarsevaluatie, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. De aanpassingen in het PvA en de eerstejaarsevaluatie neemt u op in het re-integratiedossier. 10 terug naar inhoud

11 Week 80 Voorbereiden WIA aanvraag Verwacht u dat uw medewerker niet hersteld is voor het moment dat u de WIA aanvraag moet indienen, dan moet u de WIA aanvraag voorbereiden. U maakt samen met uw medewerker het re-integratiedossier in orde. Dit re-integratiedossier bevat in ieder geval: de Probleemanalyse het Plan van Aanpak verslagen van voortgangsgesprekken van de arbodienst met uw medewerker verslagen van betrokken providers de eerstejaarsevaluatie Heeft u vragen over de WIA aanvraag, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. 11 terug naar inhoud

12 Week 89 WIA aanvraag indienen bij UWV Uw medewerker dient de WIA aanvraag in bij UWV. U ziet er op toe dat: uw medewerker het volledige re-integratiedossier samen met de WIA aanvraag indient bij UWV de arbodienst het medisch verslag opstuurt naar UWV. 12 terug naar inhoud

13 Week 104 UWV geeft toekenningsbeschikking af Uiterlijk in week 104 geeft UWV de beschikking af. Hierin staat hoe zij de WIA aanvraag hebben beoordeeld. Zodra u de beschikking van UWV heeft ontvangen, mailt u een kopie van de uitslag naar de claimbehandelaar: Heeft u van UWV ook een rapportage van een arbeidsdeskundige ontvangen? Deze mogen wij met het oog op de privacy van uw medewerker niet ontvangen. 13 terug naar inhoud

14 U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR EN EEN ARBOMODULE VAN DE AMERSFOORTSE Klik op ŽŽn van onderstaande stappen Dag 1: Medewerker ziek melden bij Week 1: Telefonisch overleg met de arbodienst Week 6: Opstellen Probleemanalyse Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68): Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Vanaf week 8: Aanstellen casemanager Opstellen Plan van Aanpak Uiterlijk week 42: Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Week 46-52: Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak Week 80: Voorbereiden WIA aanvraag Week 89: WIA aanvraag indienen bij UWV Uiterlijk week 104: UWV geeft toekenningsbeschikking af Privacy gewaarborgd In tegenstelling tot sommige andere verzuimverzekeraars heeft een eigen re-integratie-afdeling. Dit heeft als voordeel dat we u sneller en efficiënter kunnen helpen bij de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Het betekent ook dat de medewerkers van onze re-integratie-afdeling gezondheidsgegevens (zoals beperkingen en mogelijkheden) van uw medewerker kunnen inzien en er vragen over kunnen stellen. Deze gezondheidsgegevens bewaren wij strikt gescheiden van de administratieve gegevens (zoals verzekeringsgegevens, naam, adres en geboortedatum). Zo kunnen wij uw privacy en die van uw medewerker altijd waarborgen. Module Arbobegeleiding of Arbosignaal In dit stappenplan maken we geen onderscheid tussen de Modules Arbobegeleiding en Arbosignaal en spreken we overal over een Arbomodule. Dat komt omdat er qua (verplichte afname van) dienstverlening en stappen die moeten worden gezet geen onderscheid is tussen beide modules. Het enige verschil tussen deze modules is de wijze waarop u voor de dienstverlening betaalt: - bij de Module Arbobegeleiding zijn de kosten voor de dienstverlening van de arbodienst verwerkt in de premie; - bij de Module Arbosignaal ontvangt u achteraf een factuur voor de dienstverlening van de arbodienst. Een overzicht van alle tarieven vindt u op amersfoortse.nl. Klik hiervoor op de tegel Verzuim & WIA en daarna op Meer info. 14 terug naar inhoud

15 Dag 1 Medewerker ziekmelden bij Dit is de eerste dag dat uw medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet werkt. U meldt uw medewerker online ziek via amersfoortse.nl. Wij melden uw medewerker ziek bij de arbodienst. Een claimbehandelaar van neemt de ziekmelding in behandeling. De arbodienst registreert de ziekmelding en start met het begeleiden van u en uw medewerker. 15 terug naar inhoud

16 Week 1 Telefonisch overleg met de arbodienst U bespreekt met de arbodienst het verzuim van uw medewerker. De arbodienst neemt contact met u op. Als het nodig is nemen ze ook contact op met uw medewerker. 16 terug naar inhoud

17 Week 6 Opstellen Probleemanalyse Als u verwacht dat uw medewerker langdurig ziek blijft, moet een Probleemanalyse worden opgesteld. U bent vanaf nu wettelijk verplicht om een re-integratiedossier bij te houden. De Probleemanalyse neemt u daarin op. Uw arbodienst nodigt uw medewerker uit voor het spreekuur Probleemanalyse bij de bedrijfsarts. 17 terug naar inhoud

18 Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68) Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Is de verwachting dat uw medewerker niet meer zal herstellen? Dan kunt u een WIA beoordeling aanvragen om te bekijken of een vervroegde aanvraag WIA mogelijk is. U informeert uw medewerker over de mogelijkheid van een vervroegde aanvraag WIA. Willen u en uw medewerker dit traject ingaan, neem dan voor begeleiding hierbij contact op met uw arbodienst. Heeft u vragen over de vervroegde aanvraag WIA, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar Op uw verzoek kan de arbodienst beoordelen of een vervroegde aanvraag WIA kansrijk is. Als dat het geval is en uw medewerker wil de aanvraag indienen, dan biedt de arbodienst hier ondersteuning bij. Ook zorgt de arbodienst ervoor dat de benodigde medische informatie wordt aangeleverd. Met de vervroegde aanvraag WIA kan in principe al vanaf week 3 worden gestart. Gebruikelijk is om dit traject op zijn vroegst na het opstellen van de Probleemanalyse te starten. 18 terug naar inhoud

19 Vanaf week 8 Aanstellen casemanager Er moet een casemanager worden aangesteld die u en uw medewerker begeleidt. U stelt zelf intern een casemanager aan of huurt er één in. Dit kan via uw arbodienst of een extern bedrijf. De naam van de casemanager neemt u op in het Plan van Aanpak. Uw arbodienst kan u adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het PvA. Opstellen Plan van Aanpak (PvA) Binnen 2 weken na de Probleemanalyse moet u een PvA opstellen. U stelt samen met uw medewerker het PvA op. In dit PvA staat in ieder geval: wat de re-integratie-doelstelling is van u en uw medewerker wat u en uw medewerker doen om deze doelstelling te bereiken aanwijzingen van de casemanager die de activiteiten begeleidt en de contacten tussen betrokkenen onderhoudt. Uw arbodienst stelt een concept PvA op en stuurt dit naar u toe. U stuurt het PvA op naar uw casemanager. Uw case-manager zorgt er samen met u en uw medewerker voor dat het PvA wordt aangepast als dat nodig is. 19 terug naar inhoud

20 Week 12 vraagt aanvullende informatie bij u op U ontvangt een van ons waarin we u vragen om de arbeidsongeschiktheidsmelding in te vullen. U gaat naar amersfoortse.nl en logt in op Mijn Amersfoortse. Daar vult u de arbeidsongeschiktheidsmelding in. Naar aanleiding van de informatie die u heeft doorgegeven, kan een reintegratiemedewerker van contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om te bespreken hoe de reintegratie van uw medewerker verloopt. Heeft u zelf vragen over de re-integratie van uw zieke medewerker, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar amersfoortse.nl. 20 terug naar inhoud

21 Uiterlijk Week 42 Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Uw medewerker moet worden ziek gemeld bij UWV. De arbodienst meldt uw medewerker ziek bij UWV. 21 terug naar inhoud

22 Week Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak (PvA) Na de melding arbeidsongeschiktheid bij UWV moet u het PvA evalueren. Dit is de eerstejaarsevaluatie. U bespreekt met uw medewerker of de gekozen aanpak uit het PvA succesvol is. En welke stappen u in het tweede jaar nog kunt nemen. De uitkomsten van dit gesprek legt u vast in de eerstejaarsevaluatie. U vermeldt dit ook in het PvA. De aanpassingen in het PvA en de eerstejaarsevaluatie neemt u op in het re-integratiedossier. Uw arbodienst kan u ondersteunen bij het opstellen van de eerstejaarsevaluatie en adviseren over de te nemen stappen. De bedrijfsarts van uw arbodienst stelt rond deze periode ook een evaluatie op. U kunt deze informatie gebruiken voor uw eigen eerstejaarsevaluatie. 22 terug naar inhoud

23 Week 80 Voorbereiden WIA aanvraag Verwacht u dat uw medewerker niet hersteld is voor het moment dat u de WIA aanvraag moet indienen, dan moet u de WIA aanvraag voorbereiden. U maakt samen met uw medewerker het re-integratiedossier in orde. Dit re-integratiedossier bevat in ieder geval: de Probleemanalyse het Plan van Aanpak verslagen van voortgangsgesprekken van de arbodienst met uw medewerker verslagen van betrokken providers de eerstejaarsevaluatie Uw arbodienst kan u ondersteunen bij het opstellen van het reintegratiedossier en adviseren over de aanvraag. 23 terug naar inhoud

24 Week 89 WIA aanvraag indienen bij UWV Uw medewerker dient de WIA aanvraag in bij UWV. U ziet er op toe dat: uw medewerker het volledige re-integratiedossier samen met de WIA aanvraag indient bij UWV de arbodienst het medisch verslag opstuurt naar UWV. Uw arbodienst stuurt het medisch verslag naar UWV. 24 terug naar inhoud

25 Week 104 UWV geeft toekenningsbeschikking af Uiterlijk in week 104 geeft UWV de beschikking af. Hierin staat hoe zij de WIA aanvraag hebben beoordeeld. Zodra u de beschikking van UWV heeft ontvangen, mailt u een kopie van de uitslag naar de claimbehandelaar: Heeft u van UWV ook een rapportage van een arbeidsdeskundige ontvangen? Deze mogen wij met het oog op de privacy van uw medewerker niet ontvangen. 25 terug naar inhoud

26 U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR, EEN ARBOMODULE EN EEN RE-INTEGRATIEMODULE VAN DE AMERSFOORTSE Klik op ŽŽn van onderstaande stappen Dag 1: Medewerker ziek melden bij Week 1: Telefonisch overleg met de arbodienst Uiterlijk week 6: Opstellen Probleemanalyse Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68): Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Vanaf week 8: Aanstellen casemanager Opstellen Plan van Aanpak Uiterlijk week 42: Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Week 46-52: Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak Week 80: Voorbereiden WIA aanvraag Week 89: WIA aanvraag indienen bij UWV Uiterlijk week 104: UWV geeft toekenningsbeschikking af Privacy gewaarborgd In tegenstelling tot sommige andere verzuimverzekeraars heeft een eigen re-integratie-afdeling. Dit heeft als voordeel dat we u sneller en efficiënter kunnen helpen bij de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Het betekent ook dat de medewerkers van onze re-integratie-afdeling gezondheidsgegevens (zoals beperkingen en mogelijkheden) van uw medewerker kunnen inzien en er vragen over kunnen stellen. Deze gezondheidsgegevens bewaren wij strikt gescheiden van de administratieve gegevens (zoals verzekeringsgegevens, naam, adres en geboortedatum). Zo kunnen wij uw privacy en die van uw medewerker altijd waarborgen. Module Arbobegeleiding of Arbosignaal In dit stappenplan maken we geen onderscheid tussen de Modules Arbobegeleiding en Arbosignaal en spreken we overal over een Arbomodule. Dat komt omdat er qua (verplichte afname van) dienstverlening en stappen die moeten worden gezet geen onderscheid is tussen beide modules. Het enige verschil tussen deze modules is de wijze waarop u voor de dienstverlening betaalt: - bij de Module Arbobegeleiding zijn de kosten voor de dienstverlening van de arbodienst verwerkt in de premie; - bij de Module Arbosignaal ontvangt u achteraf een factuur voor de dienstverlening van de arbodienst. Een overzicht van alle tarieven vindt u op amersfoortse.nl. Klik hiervoor op de tegel Verzuim & WIA en daarna op Meer info. 26 terug naar inhoud

27 Dag 1 Medewerker ziekmelden bij Dit is de eerste dag dat uw medewerker door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet werkt. U meldt uw medewerker online ziek via amersfoortse.nl. Wij melden uw medewerker ziek bij de arbodienst. Een claimbehandelaar van neemt de ziekmelding in behandeling. De arbodienst registreert de ziekmelding en start met het begeleiden van u en uw medewerker. 27 terug naar inhoud

28 Week 1 Telefonisch overleg met de arbodienst U bespreekt met de arbodienst het verzuim van uw medewerker. De arbodienst neemt contact met u op. Als het nodig is, nemen ze ook contact op met uw medewerker. 28 terug naar inhoud

29 Uiterlijk week 6 Opstellen Probleemanalyse Als u verwacht dat uw medewerker langdurig ziek blijft, moet een Probleemanalyse worden opgesteld. U bent vanaf nu wettelijk verplicht om een re-integratiedossier bij te houden. De Probleemanalyse neemt u daarin op. Uw arbodienst nodigt uw medewerker uit voor het spreekuur Probleemanalyse bij de bedrijfsarts. 29 terug naar inhoud

30 Vanaf week 6 (tot uiterlijk week 68) Vervroegde aanvraag WIA bij UWV Is de verwachting dat uw medewerker niet meer zal herstellen? Dan kunt u een WIA beoordeling aanvragen om te bekijken of een vervroegde aanvraag WIA mogelijk is. U informeert uw medewerker over de mogelijkheid van een vervroegde aanvraag WIA. Willen u en uw medewerker dit traject ingaan, neem dan voor begeleiding hierbij contact op met uw arbodienst. Heeft u vragen over de vervroegde aanvraag WIA, neem dan contact op met één van onze re-integratiemedewerkers via telefoonnummer (033) U kunt ook een sturen naar Op uw verzoek kan de arbodienst beoordelen of een vervroegde aanvraag WIA kansrijk is. Als dat het geval is en uw medewerker wil de aanvraag indienen, dan biedt de arbodienst hier ondersteuning bij. Ook zorgt de arbodienst ervoor dat de benodigde medische informatie wordt aangeleverd. Met de vervroegde aanvraag WIA kan in principe al vanaf week 3 worden gestart. Gebruikelijk is om dit traject op zijn vroegst na het opstellen van de Probleemanalyse te starten. 30 terug naar inhoud

31 Vanaf week 8 Aanstellen casemanager Er moet een casemanager worden aangesteld die u en uw medewerker begeleidt. De medewerker van Keerpunt is uw casemanager. U neemt de naam van de medewerker op in het Plan van Aanpak Uw arbodienst draagt het dossier automatisch over aan re-integratiebedrijf Keerpunt. Uiterlijk in week 13 neemt de medewerker van Keerpunt (uw casemanager) contact met u op. Opstellen Plan van Aanpak (PvA) Binnen 2 weken na de Probleemanalyse moet u een PvA opstellen. U stelt samen met uw medewerker het PvA op en stuurt dit naar uw arbodienst. In het PvA staat in ieder geval: wat de re-integratiedoelstelling is van u en uw medewerker wat u en uw medewerker doen om deze doelstelling te bereiken aanwijzingen van de casemanager die de activiteiten begeleidt en de contacten tussen betrokkenen onderhoudt. Uw arbodienst stelt een concept PvA op en stuurt dit naar u toe. Uw casemanager neemt contact met u op om het PvA te bespreken. Ook zorgt de casemanager er samen met u en uw medewerker voor dat het PvA gedurende het re-integratietraject wordt aangepast als dat nodig is. Het PvA moet u regelmatig updaten. Ook deze updates stuurt u steeds naar de arbodienst. Het PvA neemt u op in het wettelijk verplichte reintegratiedossier. 31 terug naar inhoud

32 Uiterlijk Week 42 Melding arbeidsongeschiktheid bij UWV Uw medewerker moet worden ziek gemeld bij UWV. De arbodienst meldt uw medewerker ziek bij UWV. 32 terug naar inhoud

33 Week Opstellen eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak (PvA) Na de melding arbeidsongeschiktheid bij UWV moet u het PvA evalueren. Dit is de eerstejaarsevaluatie. U bespreekt met uw medewerker of de gekozen aanpak uit het PvA succesvol is. En welke stappen u in het tweede jaar nog kunt nemen. De uitkomsten van dit gesprek legt u vast in de eerstejaarsevaluatie. U vermeldt dit ook in het PvA. De aanpassingen in het PvA en de eerstejaarsevaluatie neemt u op in het re-integratiedossier. Uw casemanager ondersteunt u bij het opstellen van de eerstejaarsevaluatie en adviseert over de te nemen stappen. De bedrijfsarts van uw arbodienst stelt rond deze periode een evaluatie op. U kunt deze informatie gebruiken voor de eerstejaarsevaluatie. 33 terug naar inhoud

34 Week 80 Voorbereiden WIA aanvraag Verwacht u dat uw medewerker niet hersteld is voor het moment dat u de WIA aanvraag moet indienen, dan moet u de WIA aanvraag voorbereiden. U maakt samen met uw medewerker het re-integratiedossier in orde. Dit re-integratiedossier bevat in ieder geval: de Probleemanalyse het Plan van Aanpak verslagen van voortgangsgesprekken van de arbodienst met uw medewerker verslagen van betrokken providers de eerstejaarsevaluatie Uw casemanager ondersteunt u bij het opstellen van het reintegratiedossier en adviseert over de aanvraag. 34 terug naar inhoud

35 Week 89 WIA aanvraag indienen bij UWV Uw medewerker dient de WIA aanvraag in bij UWV. U ziet er op toe dat: uw medewerker het volledige re-integratiedossier samen met de WIA aanvraag indient bij UWV de arbodienst het medisch verslag opstuurt naar UWV. Uw arbodienst stuurt het actueel oordeel (medisch verslag) naar UWV. 35 terug naar inhoud

36 Week 104 UWV geeft toekenningsbeschikking af Uiterlijk in week 104 geeft UWV de beschikking af. Hierin staat hoe zij de WIA aanvraag hebben beoordeeld. Zodra u de beschikking van UWV heeft ontvangen, mailt u een kopie van de uitslag naar de claimbehandelaar: Heeft u van UWV ook een rapportage van een arbeidsdeskundige ontvangen? Deze mogen wij met het oog op de privacy van uw medewerker niet ontvangen. Als UWV oordeelt dat u en uw medewerker niet voldoende inspanningen hebben verricht om de reintegratie te bespoedigen, kunnen zij een loonsanctie opleggen. Als dit het geval is en u heeft alle aanwijzingen van uw arbodienst, Keerpunt en De Amersfoortse opgevolgd, dan komt deze loonsanctie voor rekening van De Amersfoortse. Dit is de Poortwachtergarantie waarvoor u verzekerd bent. 36 terug naar inhoud (05-16)

STAPPENPLAN INKOMENSVERZEKERING 0-12 JAAR

STAPPENPLAN INKOMENSVERZEKERING 0-12 JAAR STAPPENPLAN INKOMENSVERZEKERING 0-12 JAAR Inleiding In dit stappenplan kunt u zien wanneer u welke actie moet ondernemen als een van uw (ex-)medewerkers ziek of arbeidsongeschikt is. Dit stappenplan is

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Voorwaarden Arbobegeleiding In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. Voorwaarden Arbosignaal In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbosignaal. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet. Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet. In de algemene

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen

Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet. Inhoudsopgave. 1 Begrippen Voorwaarden Arbobegeleiding Ziektewet Met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet heeft u gekozen voor een overeenkomst met de op het polisblad vermelde arbodienst. In deze voorwaarden staan de

Nadere informatie

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet. In de

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Voorwaarden Ziektewet Uitkering & Loonadministratie. Inhoudsopgave

Voorwaarden Ziektewet Uitkering & Loonadministratie. Inhoudsopgave Voorwaarden Ziektewet Uitkering & Loonadministratie Uitbreidingsmodule Ziektewet Uitkering en uitbreidingsmodule Ziektewet loonadministratie Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over uitbreidingsmodule

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure

Samen werken aan re-integratie. Informatiebrochure Samen werken aan re-integratie Informatiebrochure Wat leest u in deze brochure? 01 Inleiding 3 02 Wat kunt u van ons verwachten? 4 03 Wat verwachten wij van u? 8 04 WIA re-integratietraject 9 05 Goed om

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de op het polisblad vermelde arbodienst heeft gesloten.

1.2 De werkgever (u/uw) Degene die de overeenkomst met de op het polisblad vermelde arbodienst heeft gesloten. Voorwaarden Ziektewet Uitkering & Loonadministratie Uitbreidingsmodule Ziektewet Uitkering en uitbreidingsmodule Ziektewet loonadministratie Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over uitbreidingsmodule

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Handreiking verzuimpreventie CGK

Handreiking verzuimpreventie CGK Handreiking verzuimpreventie CGK Steunpunt Kerkenwerk Januari 2015 Titel Handreiking verzuimpreventie CGK Januari 2015 1 Inleiding Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten.

Nadere informatie

Administratieve procedure ziekteverzuim

Administratieve procedure ziekteverzuim Administratieve procedure kortdurend verzuim (tot en met 7 dagen) Nr Dgn/ Actiehouder Activiteit Omschrijving Tijd Output Systeem Issues of aandacht in dgn 1. Dag 1 Medewerker Medewerker is ziek Medewerker

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Ziektewet Casemanagement en Ziektewet Uitkering en Administratie. Ziektewet Casemanagement, Uitkering & Administratie

Polisvoorwaarden. Ziektewet Casemanagement en Ziektewet Uitkering en Administratie. Ziektewet Casemanagement, Uitkering & Administratie Polisvoorwaarden Ziektewet Casemanagement en Ziektewet Uitkering en Administratie Inleiding Voorwaarden Casemanagement Ziektewet en voorwaarden Ziektewet Uitkering & Administratie In uw polis, de algemene

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. Voorwaarden Re-integratiemanager In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Arbozorg, meer dan alleen arbo!

Arbozorg, meer dan alleen arbo! Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Arbozorg, meer dan alleen arbo! SVS is meer dan een arbodienst. Naast arbo en verzuimbegeleiding verzorgen zij ook mijn

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker

WIA re-integratieproces. Ondersteuning bij een zieke medewerker WIA re-integratieproces Ondersteuning bij e zieke medewerker Wij help u bij e zieke medewerker Natuurlijk houdt u het verzuim binn uw bedrijf zo laag mogelijk. En u houdt zich daarbij aan de Wet verbetering

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen Fondsdocumenten SNPF Arbeidsongeschiktheidspensioen UITVOERINGSPROTOCOL Arbeidsongeschiktheidspensioen SNPF uitgevoerd door De Amersfoortse Op basis van artikel 10 lid 8 van het pensioenreglement 2014:

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie